Huwelijksadvies voor hem en voor haar

Huwelijksadvies voor hem en voor haar Wat kunnen echtparen doen om de liefde en affectie die ze voor elkaar voelen te beschermen? Dit met het oog op de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen omgaan met gevoelens van ontreddering in hun relatie. Kortom, waardoor houdt een huwelijk stand? Op basis van jarenlang onderzoek tussen paren die een uitstekend huwelijk hebben, is er voor beide seksen specifiek advies beschikbaar.

Huwelijksadviezen

Mannen en vrouwen moeten zich over het algemeen op een andere manier instellen op emoties. Als er gezamelijke emotionele intelligentie wordt ontwikkeld, is de kans een stuk groter dat problemen worden opgelost.

Gezonde meningsverschillen, 'goede gevechten', maken het mogelijk dat een huwelijk tot bloei komt.
Als meningsverschillen niet worden uitgesproken kunnen negativiteiten, als ze de kans krijgen, een huwelijk verwoesten.

Om dit te bereiken is doorzettingsvermogen en waakzaamheid nodig. Hoe gemotiveerder een echtpaar is om de noodzakelijke veranderingen door te voeren, hoe beter het daarin zal slagen.

Huwelijksadvies voor mannen

 • Ga conflicten niet uit de weg; besef dat als uw vrouw een meningsverschil naar voren brengt, er een goede kans bestaat dat ze dit doet uit liefde en zo probeert de relatie gezond te krijgen.
 • Besef dat als meningsverschillen blijven sudderen, ze sterker en sterker worden, totdat een explosie volgt; als meningsverschillen worden uitgesproken en opgelost worden, neemt de druk af.
 • Realiseer u dat woede of ontevredenheid niet synoniem zijn met een persoonlijke aanval; meestal dienen de emoties van uw vrouw om de intensiteit van haar gevoelens over de kwestie te onderstrepen.
 • Zorg ervoor dat u de discussie niet afkapt door vroegtijdig een praktische oplossing aan te dragen; voor een vrouw is het belangrijker dat haar man de klacht gehoord heeft en empathie toont met haar gevoelens.
 • Mannen die in staat zijn om hun vrouw in het heetst van de strijd te blijven volgen, in plaats van haar klachten af te doen als triviaal, geven haar het gevoel dat ze gehoord is en serieus genomen wordt.

Huwelijksadvies voor vrouwen

 • Probeer doelbewust een aanval op uw man te voorkomen; mannen hebben een groot probleem met de intensiteit waarmee vrouwen hun klachten verwoorden.
 • Wanneer u gaat klagen over zijn optreden, bekritiseer hem dan niet als persoon en toon geen verachting; een klacht is geen karakteraanval, maar eerder een duidelijke formulering van het feit dat een bepaald optreden ontreddering veroorzaakt.
 • Realiseer u dat een boze, op de persoon gespeelde aanval, bijna altijd leidt tot een verdedigende houding en dichtklappen bij de man.
 • Het werkt als u klachten naar voren brengt op een manier die uw man tegelijkertijd overtuigt van uw liefde voor hem.

Niet-defensief luisteren en spreken

 • Hij: 'Je schreeuwt!'
 • Zij: 'Natuurlijk schreeuw ik: je hebt helemaal niet gehoord wat ik zei. Je luistert gewoon niet!'
Luisteren is een vaardigheid die een relatie in stand houdt. Zelfs midden in een ruzie kan een van de twee in staat zijn om ondanks de woede te luisteren en om een gebaar van toenadering van de partner te horen en aan te grijpen.

Echtparen die afstevenen op een scheiding verliezen zich in woede en raken gefixeerd op de bijzonderheden van de kwestie die aan de orde is. Ze zijn niet in staat om in de woorden van de partner een zoenoffer te ontwaren, als daar sprake van is, laat staan dat te beantwoorden.

Niet verdedigend luisteren

De krachtigste vorm van niet-verdedigend luisteren is vanzelfsprekend empathiseren; werkelijk de gevoelens horen achter wat er gezegd wordt. Om waarachtig empathie te tonen voor de ander moet de partner zijn eigen emoties kalmeren tot op het punt dat hij zó ontvankelijk is, dat hij in staat is de gevoelens van zijn partner te spiegelen.

Spiegelen

Als de ene partner een klacht uit, herhaalt de ander deze in zijn of haar eigen woorden; zodanig dat gedachten inclusief gevoelens ondervangen worden. Het resultaat is dat iemand die accuraat gespiegeld wordt zich niet alleen begrepen voelt, maar ook het gevoel heeft emotioneel op dezelfde golflengte te zitten. Dat alleen al kan soms een dreigende aanval afwenden en draagt bij tot het voorkomen dat een bespreking van een klacht uitdraait op ruzie.

Niet verdedigend spreken

De kunst van niet verdedigend spreken concentreert zich op het tot een specifieke klacht beperken van wat er gezegd wordt.
De discussie mag niet ontaarden in een persoonlijke aanval. Een open communicatie is vrij van gekoeioneer, dreigementen en beledigingen. Ook hier is empathie een machtig wapen. Een doeltreffende manier om een ruzie te bedaren is je partner laten weten dat je ook zijn of haar gezichtspunt kunt innemen en dat je de geldigheid daarvan kan inzien, ook al ben je het er zelf niet mee eens.
© 2009 - 2024 Nautisc1, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Tips om een Huwelijk met Huwelijksproblemen te reddenTips om een Huwelijk met Huwelijksproblemen te reddenEen huwelijk zonder huwelijksproblemen bestaat niet. Er kunnen zich echter relatieproblemen voordoen waardoor het huweli…
Onze relatie geeft me niet wat ik nodig hebOnze relatie geeft me niet wat ik nodig hebBinnen elk huwelijk bestaan huwelijkse problemen, zoals bijvoorbeeld deze: Onze relatie geeft me niet wat ik nodig heb.…
Conflicten en ruzies binnen het huwelijkConflicten en ruzies binnen het huwelijkZijn ruzies en conflicten binnen een relatie een teken van een ongelukkige relatie? Is ruzie binnen het huwelijk normaal…
Kenmerken van een ongelukkige relatie of huwelijkKenmerken van een ongelukkige relatie of huwelijkWelke kenmerken kent een ongelukkige relatie of huwelijk tijdens het ruzie maken? Welke factoren kunnen er op wijzen dat…

Onmogelijke relatiesOnmogelijke relatiesOnmogelijke relaties. Iedereen kent wel mensen die in een onmogelijke relatie zitten. Of zit er misschien zelf in. Gevle…
Liefde, doís & doníts om de passie in een relatie te houdenLiefde, doís & doníts om de passie in een relatie te houdenHet is vaak voorkomend dat na enkele maanden of jaren van rozegeur, de eerste barstjes in een tot dan toe perfecte relat…
Bronnen en referenties
 • Emotionele intelligentie: Daniel Goleman
Nautisc1 (45 artikelen)
Gepubliceerd: 25-11-2009
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Relatie en huwelijk
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.