Seks op latere leeftijd

Er zijn veel echtparen die ontdekken dat de seksualiteit beter wordt naarmate ze ouder worden. Anderzijds brengt de leeftijd bepaalde lichamelijke en emotionele problemen met zich mee, die het plezier in het vrijen kunnen bederven. De meeste moeilijkheden kunnen echter worden opgelost. Er is eigenlijk geen reden waarom de meerderheid van oudere echtparen niet zou voortgaan om te genieten van een bevredigend seksleven. Ook hebben oudere minnaars zelfs een aantal voordelen.
We hebben allemaal een bepaald beeld voor ogen als we onszelf op gevorderde leeftijd voorstellen:
we zien ons op elegante wijze ouder worden, omgeven door gezonde kleinkinderen, terwijl we de talloze vrije uren na onze pensionering zinvol vullen met onze hobby’s. In dit soort droombeelden wordt zelden een plaats ingeruimd voor seks. Dat komt voor een belangrijk deel door de maatschappelijke visie (vooral van de jongeren) ten aanzien van ‘seksualiteit op oudere leeftijd’.

Fabels over seksualiteit

In onze kindertijd idealiseren we onze ouders. Terwijl zij - als wij opgroeien - steeds minder goddelijk worden, blijft het zeer vaak moeilijk te geloven dat zij, die ons verzorgd en opgevoed hebben, net als iedereen geconfronteerd kunnen worden met seksuele behoeften en spanningen. Zo komt het dat jongeren, zelfs tegenwoordig, het idee hebben dat seksuele activiteit en bevrediging slechts voorbehouden zijn aan personen van vijftien tot dertig jaar. Daarna, vooral bij echtparen, zou het vrijen ontaarden in een sleur, die - tot opluchting van beiden - tenslotte helemaal ophoudt. Veel jonge mensen achten het niet erg waarschijnlijk dat mannen en vrouwen op hun veertigste nog tot enige hartstocht in staat zijn. En als zij geconfronteerd worden met de realiteit hiervan, vinden zij deze zorgwekkend en soms zelfs smakeloos of walgelijk. De gedachte echter dat er mensen zijn die nog op hun zestigste of zevenstigste aan seks denken en doen, wordt door een aantal mensen niet slechts als onbehoorlijk, maar zelfs als abnormaal en ziekelijk beschouwd.

Dergelijke fabeltjes zouden lachwekkend zijn als er niet veel oudere mensen waren die hierin geloven. Een van de meest verbreide en ook sterkste belemmeringen voor een bevredigend seksleven op oudere leeftijd is niet zozeer het feit van lichamelijk verminderde vermogens, als wel de gedachte dat seksualiteit op hun leeftijd niet netjes zou zijn. Zij zouden er op die leeftijd toch langzamerhand overheen moeten zijn...

De waarheid omtrent oudere minnaars

Voor de meeste oudere mensen is de werkelijkheid met betrekking tot liefde en seks heel anders dan jongeren zich die voorstellen. In feite blijft het seksuele verlangen gedurende het leven bij zowel mannen als vrouwen bestaan, hoewel sommige aspecten soms wat minder zijn dan vroeger het geval was. Inderdaad hebben echtparen vaak minder gemeenschap met elkaar dan voorheen, maar zij kunnen voor het merendeel een bevredigende seksuele praktijk aan de dag leggen tot op zelfs zeer hoge leeftijd.

Natuurlijk zijn er grote individuele verschillen met betrekking tot hun seksuele behoeften. Er bestaan geen starre regels, niet ten aanzien van wat er op latere leeftijd op dit gebied wenselijk is en evenmin ten aanzien van normen of technieken die gebruikt zouden moeten worden. Het is in feite net zoals bij jongere echtparen het geval is: men moet doen wat men wil, en niet datgene waarvan men denkt dat het verwacht wordt.

Toch zouden enige algemene opmerkingen kunnen worden gemaakt. Als de seksualiteit nooit een belangrijke rol in het leven heeft ingenomen, dan zal de geslachtsdrift later nog meer verminderen. Zij die eigenlijk nooit een genoegen hebben beleefd aan seks, vinden dan in hun leeftijd een geldig argument om er een streep onder te zetten. Uiteraard geld ook het omgekeerde; zij die in hun jongere jaren een goed seksueel leven hadden, zullen hiermee ook op oudere leeftijd doorgaan.
Behoudens enige lichamelijk aandoeningen, waarbij door de arts geslachtsgemeenschap wordt ontraden, zijn er geen aspecten van de ouderdom op grond waarvan men de seksuele praktijk schadelijk of ongunstig zou moeten achten. Veeleer kan men zeggen dat de seksualiteit een van de onderdelen van het leven is die bijdragen aan een volledig en zinvol bestaan.

Lichamelijke en emotionele problemen

Er zijn enkele fysieke problemen (die overigens niet beperkt zijn tot de oudere leeftijd, maar die door de ouderdom geaccentueerd worden) die op een bepaalde wijze de vreugde in het seksleven verstoren.

Elke ziekteperiode (die niet ernstig hoeft te zijn), zoals het opspelen van een chronische kwaal als gewrichtsontsteking, kan het verlangen naar seksueel verkeer verminderen. Als daarentegen de gezondheid verbetert, komen ook de seksuele behoeften terug. Meestal is enig geduld hierbij het beste geneesmiddel. In gevallen waarbij het normale lichamelijke herstel niet gepaard gaat met het terugkeren van de seksuele behoeften, dient men niet wanhopig te worden: meestal weet de huisarts hier raad op.

Het zijn echter meestal eerder emotionele dan lichamelijke problemen die het seksleven van de oudere persoon verstoren. Zorgen of verdriet wegens het overlijden van een familielid of een goede vriend kunnen het verlies van het seksuele verlangen veroorzaken. Angst en verdriet verdwijnen vaak met de tijd. Maar als emotionele problemen de neiging hebben om te blijven bestaan, dient men op tijd naar een psychotherapeut te gaan. Overigens kan het advies van een goede vriend of raadpleging van de huisarts al van veel waarde zijn.

Seksuele zorgen van de oudere man

ls een man ouder wordt, dan gaat dat gepaard met veranderingen in zijn sexuele gevoelens en gedrag. Overigens hoeft dit geen invloed te hebben op het seksuele genot van hemzelf, noch op dat van zijn partner. Zo kan het gebeuren dat er minder spontaan erecties optreden en dat prikkeling met de hand nodig is. Ook ontstaat er na het orgasme minder snel nieuw initiatief. Het orgasme zelfheeft de neiging minder snel en gemakkelijk te ontstaan (waardoor een langere seksuele activiteit nodig is), terwijl een orgasme soms ook helemaal uitblijft. Het is voor jongere mensen moeilijk te begrijpen dat een en ander weinig invloed heeft op de essentiële vreugde van het vrijen. Veel mannen hebben weleens problemen met hun erectie. Dit is geheel en al normaal. Als echter een oudere man niet in staat is tot seksuele activiteit, dan ontstaat bij hem de gedachte dat dit wel het einde van zijn seksleven zal zijn. Ongelukkigerwijze is de obsessie impotent te zijn in veel gevallen de oorzaak van die impotentie. Als de man na de eerste keer zijn pogingen herhaalt, dan leidt zijn gebrek aan zelfvertrouwen tot een mislukking. Het komt dan zo vaak voor, dat zijn gevoelens van schaamte en vernedering er de oorzaak van zijn dat hij verder alle pogingen opgeeft.

In de meeste gevallen is alles wat noodzakelijk is om deze impotentie te genezen, de wil om in een ontspannen sfeer nieuwe pogingen te doen. Uiteraard is de houding van de partner in dit geval erg belangrijk.

Soms echter is voor dit soort toestanden psycho-seksuele behandeling noodzakelijk. In een aantal gevallen kan de impotentie veroorzaakt worden door een gebrek aan geslachtshormonen. Soms kan dit behandeld worden door toediening van het mannelijk geslachtshormoon. Uiteraard ligt een en ander in handen van een arts, wiens advies allereerst dient te worden ingewonnen.

Een van de meest voorkomende lichamelijke problemen die de seksualiteit van de oudere man bedreigen, is vergroting van de prostaatklier. Tegenwoordig is behandeling van deze aandoening heel goed mogelijk. Meestal hoeft dit geen reden te zijn voor een langdurige vermindering van de mannelijkheid en de seksuele mogelijkheden.

Seksuele zorgen van de oudere vrouw

Anders dan bij de man is het resultaat van de seksuele activiteit van de vrouw niet afhankelijk van zoiets onbeheersbaars als een erectie. En over het algemeen verandert het patroon van de seksuele interesse weinig in de loop van de jaren. Het einde van de vruchtbare periode door de laatste menstuatie (de menopauze) hoeft in wezen niet in te houden dat dan de mogelijkheid tot seksuele activiteit verloren is gegaan. Als de vrouw op de juiste tijd met de juiste man geconfronteerd wordt, kan seksuele activiteit voor een vrouw van zeventig hetzelfde betekenen als voor een vrouw van twintig. Toch veroorzaakt de menopauze bepaalde veranderingen in het lichaam van de vrouw en soms kunnen deze veranderingen zorgwekkend zijn. Sommige vrouwen ervaren dat hun schede droog blijft tijdens het vrijen, waardoor de gemeenschap (voor beiden) pijnlijk of zelfs geheel onmogelijk wordt. Meestal kan dit probleem verholpen worden als de vrouw een smeermiddel gebruikt. In ernstigere gevallen dient een hormoonbevattende crème ingebracht te worden. Gebruik van alle hormoonbevattende geneesmiddelen dient echter op advies en aanwijzing van de huisarts te gebeuren, omdat anders allerlei schadelijke effecten kunnen optreden.

Er zijn nogal wat oudere vrouwen die een borstoperatie of een baarmoederverwijdering hebben ondergaan. Niet alleen kunnen deze operaties een relatief lange herstelperiode vergen, maar ze kunnen bovendien bij een vrouw een soort afkeer van seksuele activiteit veroorzaken. Zowel de baarmoeder als de borsten zijn bij uitstek vrouwelijke organen. Het verlies hiervan maakt dat sommige vrouwen zich domweg minder vrouw voelen. Het kan vóórkomen dat de partner dit soort zaken totaal niet begrijpt en, zonder dat hij dit wil, zijn vrouw op een diep kwetsende wijze bejegent. In dit soort situaties helpt het misschien als de man zich voorstelt hoe het zou zijn om te leven zonder zaadballen. Mocht de vrouw in een dergelijke periode ernstig depressief zijn, dan kan een door de huisarts voorgeschreven geneesmiddel uitkomst bieden. Maar in de meeste gevallen is begrip van de kant van de partner (en misschien een kortdurend therapeutisch contact) voldoende om het seksuele zelfvertrouwen te herstellen.

Hoe kunnen ouderen van seks genieten?

Mensen vinden vaak dat hun seksleven verbetert naarmate ze ouder worden, omdat het zelfvertrouwen en de ervaring een volledig en ongehinderd liefdeleven mogelijk maken. Toch brengt ouder worden veranderingen met zich mee die van invloed kunnen zijn op het seksleven van een echtpaar. Het is dan ook bijzonder belangrijk voor ouder wordende mensen om zich in acht te nemen. Neem een uitgebalanceerd dieet: veel voorkomende ziekten duren langer als men geen goede voeding neemt, terwijl ook overgewicht hinderlijk is bij het vrijen. De huisarts kan adviezen geven over het juiste dieet. Neem geregeld beweging en doe, niet overdreven, aan sport. Hierdoor zal men er niet alleen beter uitzien en zich beter voelen, maar met een sterker lichaam kan men uit het vrijen meer vreugde putten.

Houd uw geest actief en zorg ervoor dat uw partner belangstelling voor u blijft houden. Doe mee aan hobby’s, ga eventueel naar een avondschool of meld u aan bij een hobbyclub.

U dient niet in ziekten te berusten als in een noodzakelijke consequentie van de ouderdom. Dankzij moderne behandelingen kunnen tal van aandoeningen genezen worden.

Gebruik de mogelijkheden van uw pensionering om meer variaties in uw liefdeleven aan te brengen. Vrij ook eens overdag en ook elders dan in de slaapkamer. En doe vooral wat u wilt.
Het liefdeleven van echtparen die reeds enige tijd bij elkaar zijn, verloopt vaak zeer bevredigend. Dat komt doordat men elkaars acties en reacties begrijpt. Maar als zo’n combinatie tekenen van verveling gaat vertonen, is het goed om elkaar op een nieuwe wijze tegemoet te treden, elkaars fantasie aan te moedigen en desnoods samen erotische boeken of films te bekijken.

Als een van de beide partners moeite heeft om opgewonden te raken, dan moet men niet bang zijn om op een nieuwe manier te liefkozen. Zo blijkt het vaak dat zowel mannen als vrouwen een groot genot putten uit orale seks. Als een fysieke handicap het vrijen moeilijk maakt, dan moet men niet bang zijn om met nieuwe houdingen te experimenteren. De houding waarbij beide partners op hun zij liggen en de man van de achterkant binnenkomt, is vaak gemakkelijker voor wat oudere mensen dan de traditionele houding met de man boven. Bedenk dat bij het liefdesspel niet alles draait om erectie en penetratie en dat tedere liefkozingen even bevredigend kunnen zijn als de gemeenschap zelf. Dit geldt overigens niet alleen voor mensen op oudere leeftijd. Als er zich seksuele problemen voordoen, dan moet men die niet als onvermijdelijk beschouwen. Als u het gênant vindt om de huisarts te raadplegen, ga dan naar een van de psychoseksuele poliklinieken die verbonden zijn aan de grotere ziekenhuizen. Daar kan men u behandelen zonder verwijsbrief van de huisarts.

Verhoudingen op oudere leeftijd

Welke problemen er ook opduiken bij oudere mannen en vrouwen, de kwaliteit van de verhouding van een echtpaar is de belangrijkste factor als het erom gaat te beslissen hoe het liefdesleven zal zijn. Als ze allebei nog gelukkig zijn en als ze zich nog steeds tot elkaar aangetrokken voelen, dan is het duidelijk dat de seksuele relatie tussen hen beter is dan wanneer een echtpaar weinig gemeenschappelijke genoegens of waarderingen kent en op elkaar uitgekeken is. Of zij hebben ontdekt dat ze slechts terwille van de kinderen bij elkaar gebleven zijn. Juist bij deze echtparen ziet men vaak dat pensionering van de man allerlei spanningen en ruzies met zich meebrengt.

Gelukkigere echtparen zullen uiteraard elke kans aangrijpen om meer bij elkaar te zijn naarmate ze ouder worden. Er zijn nogal wat mensen die, door echtscheiding, door overlijden van de partner of omdat ze nooit getrouwd zijn, gedwongen zijn hun latere leven alleen te volbrengen. Voor de alleenstaande is de ouderdom, ook al door zijn pensionering, de tijd dat hij zich eenzaam kan gaan voelen. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat hij of zij met graagte de kans aangrijpt om een nieuwe relatie op te bouwen.

Dit is een volkomen natuurlijke zaak en er is niets onwaardigs of belachelijk aan oude mensen die verliefd worden. Sommige van deze verhoudingen zullen in de eerste plaats gezocht zijn terwille van het gezelschap en de zekerheid, maar er is geen reden om aan te nemen dat de sexualiteit hierbij niet in het spel is. In elk geval is het verstandig om dit duidelijk ter discussie te stellen voordat men zich in een dergelijke permanente relatie begeeft, anders ontstaat er een bron van pijnlijke misverstanden.

Het voordeel van oudere minnaars

Vanwege de rust en wijsheid, die door alle jaren gegroeid is, kunnen minnaars die wat ouder zijn meer ervaring tentoonspreiden, terwijl zij bovendien vaak de mengeling van zelfvertrouwen en toegeeflijkheid bezitten die ook bij het liefdesspel naar voren komt.

De vrouw hoeft meestal niet meer bang te zijn voor zwangerschap, terwijl de wat oudere man dikwijls een betere minnaar is in de zuiver lichamelijke betekenis: zijn drift verloopt kalmer en over het algemeen kan hij zich beter concentreren op datgene wat zijn partner prettig vindt.Meestal hoeven ze geen van beiden in dit stadium meer te werken en zijn dus veelal thuis, waar zij zonder vrees gestoord te worden op willekeurige tijdstippen (en eventueel op nieuwe manieren) de liefde kunnen bedrijven.

Misschien is het goed om ouderen, die de vitaliteit op seksueel gebied van de jongere generatie benijden, eraan te herinneren dat er jonge mannen en vrouwen zijn die de verhouding met hun leeftijdgenoten oppervlakkig en onbevredigend vinden. Vanwege zo’n teleurstelling zoeken ze daarom een oudere minnaar, terwille van meer bevrediging, niet slechts in seksuele maar ook in intellectuele en emotionele zin.
© 2007 - 2024 Guy1962, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Misvattingen over seks in de relatieMisvattingen over seks in de relatieSeks is een onderwerp waar door veel mensen over wordt gepraat. Toch zie je dat er veel misvattingen zijn met betrekking…
Afslanken en seksAfslanken en seksHet hebben van seks zou goed zijn om af te slanken door het verbranden van de extra calorieën... Is dat wel zo? Of hangt…
Opgroeien: De latere levensjarenOpgroeien: De latere levensjarenIn het Grieks bestaat de term ‘oud’ niet voor mensen. Levensmiddelen en voorwerpen worden oud, mensen niet, mensen worde…
Het seksdieet, voor zin in seksHet seksdieet, voor zin in seksWeinig tot geen zin om de liefde te bedrijven? De klacht is niet uniek, al lijkt het soms of bij anderen de vonken er 24…

Seks bij mindervalidenDe neiging bestaat vaak om ten overstaan van lichamelijk gehandicapten te suggeren dat seks niets voor hen is. Vaak zijn…
Wat is een orgasme?Is een orgasme een fysieke ontlading of een psychologisch gevoel van overgave. Is het een spirituele ervaring ? Zijn mij…
Guy1962 (193 artikelen)
Laatste update: 13-06-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Seksualiteit
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.