Het wet van het getal drie en de magie van het bestaan

Het wet van het getal drie en de magie van het bestaan Magie bestaat, ook wie zegt dat hij er niet in gelooft, kent de magie van het bestaan. Opmerkelijke toevalligheden, spelingen van het lot... Met open ogen, een ruime blik en een open hart, wordt het leven mooier, spannender en interessanter. Magie is overal om ons heen te vinden. In de behoefte van de mens om zijn wereld te begrijpen is hij wetmatigheden gaan zien, magische wetmatigheden, zoals de magie van de getallen. Het getal drie komt in vele oude systemen voor, aan de dualiteit overstegen is er de derde factor als groeifactor, verbindende factor of evenwichtbrengende factor. In de magie en dynamiek van de drie is een kosmische wetmatigheid te vinden. In de dualiteit van goed of kwaad, hemel en aarde, of hemel en hel, dood of leven, hier en/of daar is er het eeuwigdurende ping-pong. Er is een verbindende en/of overstijgende factor nodig. De derde dimensie van de ruimte maakt leven en ontwikkeling mogelijk.

De magie van het bestaan

De magie van het bestaan ontstaat in de creativiteit die de bron is van alle verschijnselen. De oerbron is een scheppende energie, het is de oorsprong van jou en mij en onze samenleving en het grote heelal. Wij, als kinderen van het bestaan, zijn medescheppers, want we delen in die scheppingskracht. We geven mede vorm aan dat grote geheel dat, in het samenspel van alle onderdelen, zich tot in het oneindige blijft uitdijen.

De kracht van drie als wetmatigheid

"Alle goede dingen in drieën." Dit gezegde staat voor een universele wet. Pas als voor de derde keer een wens uitgesproken is, komt hij tot werkelijkheid zegt men. De dingen kunnen pas tot aanschijn komen als er drie elementen elkaar ontmoeten en samenwerken. Kijk maar:

Het getal één, twee en drie

Eén verschijnsel dat op zichzelf bestaat, kan alleen maar zichzelf zijn en zichzelf voortbrengen, in al zijn dynamiek is het toch een min of meer statisch gegeven. Er bestaat niets buiten en het omsluit alles.

Twee, is het ping pong effect. De eeuwige dualiteit, kosmos en chaos. Het platte vlak. Het vlak van rechtlijnigheid. Binnen twee punten kan geen ruimte bestaan. (Een niet rechte lijn impliceert per definitie al een derde punt.)

Pas in de drie, kan het verschijnsel het ruimtelijke in zich opnemen. Er zijn drie lijnen nodig om een ruimte ertussen te scheppen. De derde punt kan zich verheffen boven de horizontale lijn van het platte vlak. Hier kan de dynamiek, die in het spanningsveld van polaire krachten gevangen zit, creatief worden. Nu is er ruimte voor het scheppend vermogen. Er is ruimte voor bewustzijn.
Traditioneel staat de driehoek symbool voor dynamiek, groei, het is ook het volmaakte getal. De drie omvat alles.

De magie van het hart en een open blik

Op de foto zien we hoe twee speelse mensen samen een beeld vormen. Samen scheppen ze iets nieuws. Door middel van de derde persoon zien we het. De armen kruisen zich, als symbool voor het samenkomen van twee verschillende eenheden, die in affiniteit met elkaar iets nieuws voortbrengen, een derde eenheid. Het onderwerp van de foto kan je zelfs ontgaan, dan zie je niet méér dan twee handen die elkaar licht raken in een beetje onhandig gebaar. De magie begint waar je de ruimte als derde element tussen tussen de handen ziet verschijnen. Het hart dat hier ontstaan is, verwijst naar méér, er lijkt een wereld achter te liggen. Dit kun je zien als beeld voor wat creativiteit is en vermag. Het derde element is het scheppende element. Het is het open oog, het bewustzijn van iets dat er eerst niet was. Het bewustzijn van iets van een andere orde. Wat zou er allemaal door deze gevormde ruimte naar ons toe kunnen stromen? Dit hart vormt de opening voor een wereld aan mooie scheppingen.

Drie mogelijke opties voor het denken

De dualistische optiek gaat soms/vaak uit van twee mogelijkheden: het is waar, of het is niet waar. Het verstand wil niet toegeven dat het het misschien niet kan weten. De derde optie is echter geen schande: "Ik weet het niet. of: Ik weet het niet zeker of: Ik begrijp dat ik het niet kan weten." Dit bewustzijn misstaat niemand. Niet alleen is iets wel of niet waarneembaar met onze zintuigen, en wel of niet begrijpelijk met ons verstand, maar als derde mogelijkheid kan iets ook op andere wijze waarneembaar zijn en heeft, ook al is het vooralsnog onbegrijpelijk, toch werkelijkheidswaarde. Te beseffen dat je niet weet, dat je vermogen tot weten beperkt is, is onontbeerlijk als je groeien wil in inzicht.

De dualiteit overstijgen

In het spel van ja versus nee, goed versus fout, gewenst versus ongewenst, mogelijk versus onmogelijk, is je blik gevangen in dualiteit. Hier is geen ontsnapping mogelijk. Hier is geen oplossing. Einstein zei het al: "De oplossing is niet te vinden op het vlak waar het probleem zich bevindt, maar op een hoger niveau."

De drieëenheid

In het Christendom kennen we het dogma en mysterie van de Heilige Drieëenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
We kennen ook de drie hoofddeugden: geloof, hoop en liefde.

De drie guna's

In De Bhagavad Gita, het bekendste heilige boek van het Hindoeïsme spreekt men van de drie guna's (spreek uit: goena's) welke de natuurwetten symboliseren: sattva, rajas, tamas.

Sattva

Sattva is zuiverheid, het lichte, sterke en onkwetsbare principe dat de mensen bindt door hun verlangen naar geluk en inzicht. Sattva is harmonie, evenwicht en neutraliteit. Het is het verbindende principe.

Rajas

Rajas is passie, voortgebracht door genot en gehechtheid en bindt de ziel doordat ze houdt van activiteit.

Tamas

Onwetendheid is Tamas, inertie, het product van duisternis, het stompt de zinnen af in alle wezens in een lichaam en bindt hen met de ketenen van onwetendheid, luiheid en diepe slaap.

De leer der drie krachten: de fundamentele wet

Gurdjieff, de Grieks-Armeense leraar die actief was in het eerste deel van de vorige eeuw en een van de wegbereiders is geweest van de bewustzijnsgolf die nu al vele decennia gaande is, zegt over deze drie krachten, die hij kenschetst als 'de fundamentele wet die alle verschijnselen van alle universa schept':

"De Leer der drie krachten ligt ten grondslag aan alle oude stelsels. De eerste kracht kan actief of positief genoemd worden; de tweede passief of negatief; de derde neutraliserend. Maar dit zijn slechts namen of aanduidingen. In werkelijkheid zijn alle drie de krachten gelijkelijk actief en doen zich enkel op hun ontmoetingspunten als actief, passief en neutraliserend voor, d.w.z. alleen met betrekking tot elkaar op een bepaald ogenblik. De eerste twee krachten zijn min of meer begrijpelijk voor de mens en de derde kan soms ontdekt worden òf op het aangrijpingspunt van de krachten, òf in het 'medium', òf in het 'resultaat'."

Drie in de praktijk

Als dit allemaal te moeilijk lijkt, en dat ligt echt niet aan jou, onhoud dan dit: overstijg de dualiteit waarin je hersenen en emoties gevangen zitten, houd je geest ruim en open je hart. Hiermee heeft de derde kracht toegang tot jouw wereld en werkelijkheid en kan de magie haar werk doen. Jij bent de magiër. Je bent bedoeld om scheppend te zijn.

Witte of zwarte magie

Je kunt kiezen tussen positief of negatief, witte magie of zwarte magie. Zwarte magie is de ik-gerichte, manipulatieve kracht. Witte magie is goed voor allen en het al. Witte magie wil niet verstoren of indringen, witte magie heeft respect voor wat is, voor de natuurlijke harmonie, respect voor de ander.

De wonderlijjke magie van wensen en voorstellingen

Echt gevoelde wensen worden vaker vervuld dan je denkt, wel kan het zijn dat de uitkomst ervan ten gunste komt van je geliefden of andere bekende of onbekende personen waar jij echter affiniteit mee hebt. Het kan zijn dat je in de dualiteit van ongeloof gevangen zit en zo kan je wens niet tot jouw werkelijkheid doordringen. Maar ergens in de jou omringende velden, in de velden waar jij mee in verbinding staat, kan deze wens zich tòch realiseren. Je mooie wens is nu een cadeau voor een ander geworden. Wonderlijk soms hoe het gaat in het leven.

Eigen ervaring
Ik had als droom over mijn ideale plek een prachtig Jugendstil huis aan een meer op het oog. Ik stelde me voor hoe ik daar woonde. Jaren later kwam ik mijn ex tegen, inmiddels met een nieuwe vriendin, hij kon vanwege zijn (nieuwe) baan daar tijdelijk als beheerder van het huis en het omliggende natuurgebied wonen. Het kwam heel bizar op me over, hoe dichtbij was die schijnbaar onbereikbare plek ineens gekomen. Het voelde alsof het gebeuren rakelings langs me heen was gegaan en me net niet bereikt had.


Ziehier de magie van jouw en mijn bestaan, óns bestaan.

Lees verder

© 2014 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Priemgetallen begrijpenPriemgetallen zijn waarschijnlijk de meest bekende getallen binnen de wiskunde, en dan met name getaltheorie. Maar wat z…
Het magische getal 142857142857 lijkt zomaar een getal, maar is dat allerminst. Rekenen met dit 'cyclische' getal leidt tot uitkomsten waar je mo…
Krachten SamenstellenOp een voorwerp worden meestal twee of meer krachten uitgeoefend. Je kunt deze krachten vervangen door één kracht, die h…
Worteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenenWorteltrekken: vierkantswortel van getal handmatig berekenenHet berekenen van de wortel van een getal kan soms eenvoudig zijn, door de kwadraten erin te herkennen. Dit wordt anders…

Heeft het hart een geheugen?Heeft het hart een geheugen?We hebben lang gedacht dat het hart niets anders is dan een orgaan dat zorgt voor de bloedcirculatie in het lichaam. Uit…
Contact maken met de natuur en haar voelen en ervarenContact maken met de natuur en haar voelen en ervarenWe zijn een deel van de natuur. Maar om dat echt te ervaren is niet altijd zo vanzelfsprekend. Het is echter de moeite w…
Bronnen en referenties
  • Bhagavad Gîtâ: Stichting school voor filosofie. Uitg. de Driehoek / Amsterdam
  • P.D. Ouspensky: Op zoek naar het wonderbaarlijke. Gurdjieffs leer. Uitg. Servire
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 15-12-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.