Verzamelwoede is definitief te stoppen via thuisbegeleiding

Verzamelwoede is definitief te stoppen via thuisbegeleiding Onbeheersbare verzamelwoede kan tot onveilige en asociale toestanden leiden, want je woning kan door die verzamelverslaving vervuilen en brandgevaarlijk worden. Maar extreme verzameldrift kan, behalve de verwaarlozing van je huishouden, ook je huwelijk ontwrichten of met anderen de relatie verstoren. Verslaafdheid aan spullen verzamelen kan dus veel verwoesten. Hoe kun je die dwangmatige verzameldrift, die dwangstoornis, toch bedwingen?

Leuke hobby of dwangstoornis?

Er zijn boeiende verzamelingen die weinig schade kunnen berokkenen, zoals langspeelplaten, voetbalplaatjes, postzegels, historische foto痴, munten e.d. En menigeen die een buitenlandse reis heeft gehad, vindt het leuk om souvenirs en voorwerpen uit die verre streek bijeen te brengen, zoals olifantjes of kleedjes. De gevoelswaarde van de verzamelaar t.o.v. zo地 collectie is dan vaak sterk maar wel aanvaardbaar. Kortom het is een leuke liefhebberij, waar de omgeving ook aardigheid aan beleeft en zich niet aan hoeft te storen.

Verzamelstoornis

Er bestaat echter ook een manier van verzamelen waarbij er sprake is van een onbeheersbare verzamelwoede. Dan spreken we in feite over een psychische aandoening, die officieel wordt aangeduid met obsessieve compulsieve stoornis. Bij deze vorm van verzamelen is er vaak sprake van een dwangstoornis. Het obsessieve is dan de dwanggedachte, terwijl de compulsies de dwanghandelingen zijn. Mensen moeten hierbij de handelingen uitvoeren teneinde hun angsten te verminderen. Hoe kun je een dergelijke verslaving doorbreken.

Thuisbegeleiding

Dwangpatiënten hebben thuisbegeleiding nodig om bepaalde handelingen en gedachten te doorbreken. De thuisbegeleiding is in zo地 geval het verlengstuk van de therapie die in de thuissituatie in de praktijk kan worden uitgevoerd.

Niet iedereen met dwanggedachten en dwanghandelingen krijgt therapie aangereikt. Als er naast een obsessieve compulsieve stoornis nog een ander psychiatrisch ziektebeeld is, zoals schizofrenie, persoonlijkheidsstoornis, straatangst of depressie, dan is het probleem heel wat groter. Er is dan meestal sprake van een extreme verzameldrang, met als resultaat een vervuilde woning. Dit zijn de mensen die geïsoleerd en eenzaam wonen. Contacten met familie zijn er niet meer en ze zien amper nog de buitenwereld. De enige levende wezens waarmee ze nog contact hebben zijn muizen. Het zal duidelijk zijn dat ook deze groep thuisbegeleiding nodig heeft.

Zorgmijders

Spullen die dikwijls bij bovengenoemde groep verzameld worden zijn meestal nogal onzinnig voor een gewoon mens. Want het komt meestal neer op kranten, kleding, flessen etc. Spullen die hen een gevoel van veiligheid verschaffen. Toilet en keuken zijn dikwijls ernstig vervuild. Alle verzamelde spullen hopen zich op in slaapkamers en woonkamer. De was en afwas worden niet meer gedaan. Er wordt niet meer in bed, doch op de bank geslapen. Aangezien deze categorie de buitenwereld mijdt, worden de patiënten (cliënten) zorgmijders genoemd.

De thuisbegeleiding

Om de verzamelwoede te doorbreken moet er tactvol en rustig met de bewoners worden omgegaan en overlegd. Belangrijk is natuurlijk dat er een vertrouwensband ontstaat tussen cliënt en hulpverlener. Dat gebeurt via het afleggen van kort bezoekjes om op die manier contact op te bouwen.

Als het contact en het vertrouwen eenmaal is gerealiseerd, wordt de woning weer leefbaar gemaakt en de hygiëne hersteld. In overleg met de bewoner wordt alles opgeruimd en schoongemaakt door een huishoudelijk medewerkster met de thuis begeleidster.

In principe duurt een dergelijk traject van de boel weer op orde maken wel zo地 3 tot 6 maanden. In die periode wordt de woning weer leefbaar, veilig en hygiënisch gemaakt. Bovendien is er dan inmiddels contact gelegd met familieleden die ook worden ingeschakeld bij het verrichten van hand en spandiensten.

De eindfase

Als de woning eenmaal weer op orde is en ook het contact met de familie hersteld, wordt er een plan gemaakt om de hulpverlening en thuisbegeleiding te continueren, opdat het resultaat blijvend is. In overleg met de cliënt komt er een bepaalde structuur in de dag, worden er voedingsadviezen gegeven, en wordt de zelfzorg besproken.

Een jaar nadat de thuiszorg is gekomen zal de cliënt meestal weer in staat zijn zelfstandig te wonen in een opgeruimde en hygiënisch verantwoorde woning. Meestal is de bewoner nog wel patiënt van de GGZ en wordt er medicatie verstrekt. Het resultaat van dit alles is een tevreden cliënt die blij is dat hij weer in z地 eigen bed slaapt en kan bewegen in z地 woning waar hij af en toe weer bezoek krijgt.
© 2013 - 2024 Robbie, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoarding (verzamelwoede): Symptomen van verzamelstoornisHoarding (verzamelwoede): Symptomen van verzamelstoornisVerzamelwoede (hoarding) is een angststoornis. Bij deze psychische aandoening is een patiënt niet in staat dingen (zelfs…
Verzamelwoede: hulp en behandelingVerzamelwoede: hulp en behandelingSoms kom je ze tegen: mensen die alles verzamelen. Vooral tijdschriften en kranten zijn zeer geliefd om te verzamelen. W…
De verzamelstoornis: het leed en de behandelingDe verzamelstoornis: het leed en de behandelingDe verzamelstoornis. We denken al snel aan de mensen die zo veel spullen bewaren en verzamelen, dat het huis in een bees…
Dwangstoornis: een psychische aandoeningDwangstoornis: een psychische aandoeningIemand die lijdt aan een dwangstoornis heeft last van obsessies en dwangmatig handelen. Deze psychische aandoening is ee…

Shisha pen: jongeren roken zonder nicotineDe shisha pen is een nieuw product op de rokersmarkt. Een sigaret zonder nicotine. Dat is mooi, zou je denken. Maar miss…
Stop het dodelijke roken en word al binnen 24 uur gezonderStop het dodelijke roken en word al binnen 24 uur gezonderAls je de zwarte longen ziet van verstokte rokers, en bovendien hun kortademigheid waarneemt, kun je moeilijk geloven da…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hans, Pixabay
  • ViVa! Zorggroep
Reactie

Wendy, 23-03-2017
Als reactie op dit forum, heb ik toch enkele vragen. Bij wie moet je terecht voor de juiste hulp en begeleiding en waar komt de hulp, zorg en organisatie vandaan? De GGD maakt het erger, de zorginstellingen doen niks, de politie en Gemeente willen enkel ontruimen en geld zien, het ziekenhuis en huisarts doen enkel hun werk met een beetje geluk. Welke instelling begeleidt, helpt, verzorgt, ruimt op, etc.?

Wij worden al geruime tijd van kastje naar de muur gestuurd, maar niemand houdt rekening met het zieke, gewonde, hopelijk herstellende, binnenkort op straat gezette slachtoffer… Iedereen wil geld, niemand geeft steun. Reactie infoteur, 25-03-2017
U kunt misschien proberen via het sociaal wijkteam van uw gemeente. Of soms heet het sociaal team.

Robbie (588 artikelen)
Laatste update: 20-05-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Verslaving
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.