Hoe krijg ik een geliefde nuchter van een alcoholverslaving?

Hoe krijg ik een geliefde nuchter van een alcoholverslaving? Heb je een dierbare met een verslavingsprobleem? Heb je al verschillende keren geroepen dat je partner zichzelf dood drinkt? Dan heb je hulp nodig om met kleine stappen de weg naar herstel te volgen. Bereid je wel voor dat het je nooit geen directe oplossingen gaat bieden. Vaak is het gedrag in een lange tijd ingesleten. Als partner of ouder ben je in dat gedrag meegegaan. Bewust en onbewust heeft de omgeving het gedrag gesteund of zelfs mogelijk gemaakt. Het klinkt hard maar de oplossing is niet simpel. Als de partner (nog) geen professionele hulp wil is er een goede zelfhulpmethode beschikbaar vanuit het Engelstalige boekje 'get your loved one sober' van Robert J. Meyers.

Geen oplossing wel handvatten

Begrijp wel goed dat onderstaande stappen geen directe oplossing geven. Als verslaving je huwelijk dreigt kapot te maken of je kind nachten weg blijft dan kan het jou handvatten geven om de weg naar herstel mogelijk te maken. Door middel van een aantal activiteiten help je in eerste plaats jezelf om beter inzicht en begrip in de verslavingsproblematiek te krijgen.

Voorbeeld

Sandra kwam naar de hulpverlening na zeven jaar aan de rand geleefd te hebben. In het begin van hun huwelijk was Jan een sociale drinker maar door promotie op het werk ging hij bij thuiskomst drinken om te ontladen. Een dag hard werken geeft veel stress. Sandra had al verschillende keren opgemerkt of het niet verstandiger was om ander werk te zoeken met minder stress maar tevergeefs. Hoe meer verantwoordelijkheid Jan kreeg hoe meer hij ging drinken. Er ontstond een vast patroon, thuiskomen, douchen, eten en drinken. Elke avond kregen ze ruzie. Er zat niets anders op dan doorgaan met de strijd.

Stap 1 Maak een gebruikerskaart

Als echtgenoot of als ouder leef je al gedurende lange of korte tijd met je geliefde die maar niet of nauwelijks wil stoppen met zijn gebruik. Je hebt in die tijd kennis opgebouwd over zijn gebruikerspatroon. Je weet bijvoorbeeld wanneer hij met stress van zijn werk thuis komt en hij die avond gaat drinken. Je staat er misschien niet altijd bij stil maar dit patroon kan jou helpen. Je gaat alles bijhouden wat je weet over het gebruik van jouw geliefde. Vervolgens gaan we die informatie gebruiken en is wat we noemen de basis om vanuit te werken. Niet alleen het gedrag van je geliefde kun je daarmee veranderen maar ook jouw eigen gedrag.
De ‘routekaart’ geeft jou een unieke positie die jou in staat stelt om jouw geliefde´s gedrag een richting te geven waar jij wilt dat hij of zij naar toe moet.

Doel bereiken

Om te beginnen ga je bij houden wat de ´triggers´ zijn van jouw geliefde. Welke omstandigheden doen het gebruik toenemen of afnemen? Het is net als een schip in een storm die naar een veilige haven moet. De stuurman moet van alle omstandigheden op de hoogte zijn om het schip op de juiste koers te houden en om vervolgens een veilige haven binnen te varen. Als je jouw doel wilt bereiken, gebruik dus een kaart!

Wegenkaart

Een ´wegenkaart´ voor het gebruik heeft drie belangrijke elementen:
 1. Ten eerste omschrijft het triggers die aanleiding geven om te gebruiken. Dit zijn als het ware de borden of signalen ´langs de weg´ die aangeven dat er een ´afrit´ of terugval aan komt.
 2. Ten tweede omschrijft het de eerste signalen van onder invloed zijn. Dit is voor jou een ´bord langs de weg´ dat je moet afremmen, rustig aan doen. Soms zijn deze borden heel duidelijk. “Hij loopt bijvoorbeeld met een fles in zijn hand”. Andere keren heb je je eigen ervaring en inzicht nodig om er achter te komen of hij in een slechte stemming is.
 3. Tenslotte bevat de ´routekaart´ de gevolgen van het drinken. Op een gegeven moment zal jouw geliefde de ´afslag´ nemen.
 4. Meestal zal een verbod van jouw kant op verder drinken of gebruiken alleen maar leiden tot meer drinken en tot ruzie. De routekaart kan je helpen om uit te zoeken wat tot meer drinken of gebruiken leid en wat jullie beiden weer op de weg terug leidt om weer rustig ´verder te rijden´.

Triggers

Triggers zijn activiteiten, mensen, tijden, dagen, gedachten, plaatsen, geuren, films, sport, hobby´s, etc. alles wat jouw geliefde kan verleiden om te gebruiken. Wanneer men met een trigger in aanraking komt hoeft hij of zij niet direct te gaan gebruiken maar je kunt er zeker van zijn dat het gaat komen. Je hebt positieve en negatieve triggers. Ruzie op je werk is bijvoorbeeld een negatieve trigger. Het enthousiasme wat je beleefd bij een voetbalwedstrijd is bijvoorbeeld een positieve trigger. De definitie van een trigger is dat het vaak leidt tot gebruiken. Bij Activiteit 1 kruis je de triggers aan die in jullie situatie voorkomen. Vul de lijst eventueel zelf aan met triggers die er nog niet bij staan.

Activiteit 1 Triggers

Welke van deze triggers zorgen ervoor dat je geliefde gaat drinken/gebruiken?
 • Verveling
 • Slechte dag op het werk/school
 • Goede dag op het werk/school
 • Elke dag op het werk/school
 • Vervelende gevoelens
 • Depressie
 • Naar huis rijden met vrienden
 • Met vrienden naar sport kijken
 • Alleen naar sport kijken
 • Na het sporten
 • Kinderen die irriteren
 • Discussie en ruzie
 • Zich goed voelen en dat willen vieren.
 • Wanneer vrienden op bezoek zijn
 • Op zoek zijn naar iemand om mee te discussiëren.
 • Problemen met de baas
 • Problemen met leraren
 • Onenigheid met collega’s
 • Rommel in en rond het huis
 • Praten over hoe zinloos en hopeloos het leven is.
 • Kinderen zijn luidruchtig
 • Andere triggers …

Als je dit gedaan hebt omschrijf je de triggers in een verhaal. Bijvoorbeeld, als Bert een slechte werkdag gehad heeft begint hij vroeg te drinken. Maar ook als hij op een verjaardag is drinkt hij te veel etc. Je kunt met jouw geliefde overleggen op welke momenten hij stress heeft op het werk. Het kan zijn dat hij of zij op het werk een coach nodig heeft die hem kan helpen om minder stress op het werk te krijgen.

Gebruikers signalen

Nu je voor jezelf in grove lijnen duidelijk hebt welke triggers jouw geliefde naar alcohol of drugs doet zoeken, denk er dan over na welke signalen hij of zij vertoont wanneer hij of zij al gebruikt heeft. Als het verslavende middel eenmaal de hersenen heeft bereikt is er geen normaal gesprek meer mogelijk. In dit geval zijn er twee opties:
 1. denk aan je eigen veiligheid. Als er signalen zijn die op geweld uit kunnen lopen zet dan het veiligheidsplan in werking. Zie les 3.
 2. als het veiligheidsplan niet nodig is zorg er dan voor dat je niet iets doet waardoor hij of zij een ´reden´ heeft om nog meer te drinken of te gebruiken. Activiteit 1 kan je hierbij helpen.
 3. Activiteit 2 brengt in kaart welke persoonlijke veranderingen bij jouw geliefde optreden als hij of zij heeft gebruikt.

Activiteit 2 Gebruikerssignalen

 • Wordt boos
 • Wordt vervelend
 • Wordt rustig
 • Emotioneel
 • Komt niet of laat thuis
 • Reageert niet op telefoon
 • Somber
 • Agressief
 • Weinig of niet eten
 • Spreekt wartaal
 • Luider praten
 • Trekken met de kaken
 • Knarsetanden
 • Wil alleen zijn

Voeg zelf nog signalen toe die specifiek jouw geliefde vertoont wanneer hij of zij gebruikt. Omschrijf ze net als bij activiteit 1. Door deze activiteit regelmatig te doen ontstaat er een patroon die ´uniek´ is voor jouw geliefde. Na de eerste twee activiteiten krijg je een redelijk goed beeld in welke situaties jouw geliefde de ´afslag´ zal nemen van de weg af naar herstel.

Consequenties van gebruiken

Hoe specifieker je het patroon kunt omschrijven die leiden tot problemen hoe gemakkelijker het wordt om dat patroon te veranderen. Nu komen we op het punt om alle gevolgen van het gebruik in kaart te brengen. Denk goed na welke gevolgen het gebruik van jou geliefde oplevert, zowel op korte als op lange termijn. Het klinkt misschien gek maar noteer ook de positieve gevolgen. Het gebruik kan misschien het gevolg zijn van een ontevreden huwelijk. Alcohol en drugs kunnen dit op een verkeerde en onnatuurlijke manier stimuleren. De oorzaak zou dan kunnen zijn dat jullie geen goede relatie hebben.

Activiteit 3 Gevolgen van gebruik

 • Ziek voelen, kater
 • Schuld en schaamte gevoel
 • Te laat op werk
 • Verlies van werk
 • Verlies van plezier in relatie
 • Auto-ongelukken
 • Financiële schulden
 • Huiselijk geweld
 • Moeilijk kunnen ontspannen
 • Isolement
 • Afspraken afzeggen
 • Slechte conditie
 • Slechte seksuele relatie
 • Psychische problemen
 • Problemen met opvoeden
 • Ruzie
 • Problemen op school

Maak net als in de vorige activiteiten van de bovenstaande lijst een kort verhaal. Hierin omschrijf je zowel de gevolgen voor je geliefde als voor jezelf. Met de informatie van activiteit 1, 2 en 3 kun je beginnen met het maken van veranderingen.

Maak een basisgrens

De basisgrens is het punt waar je start. Beschrijf nauwkeurig het gebruikerspatroon. Er zijn twee redenen om een basislijn vast te stellen, één is om de routekaart compleet te maken en twee is om je te helpen om vooruitgang te herkennen.

Hoeveel gebruikt je geliefde

De eerste stap om een basislijn vast te stellen is in kaart te brengen hoeveel je geliefde gebruikt. Gebruik hiervoor activiteit 4. Bijvoorbeeld: een drinker heeft speciale drinkdagen. Bijvoorbeeld, vakantiedagen, betaaldagen, zondagen, verjaardagen etc.
Als je denkt dat je geliefde meer gebruikt dan je kunt zien of dan je denkt, speel geen politieagent maar gebruik je gevoel of inzicht. Je kunt niet 24 uur per dag je geliefde observeren en controleren. Dat geeft alleen maar spanning.

Activiteit 4 geschatte aantal drankjes per week

 1. hoeveel drinkt hij of zij op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag…..
 2. hoeveel drinkt hij of zij op vrijdag …
 3. hoeveel drinkt hij of zij op zaterdag …
 4. hoeveel drinkt hij of zij op zondag …
 5. Tel je antwoorden op …

Het totaal is de hoeveelheid die jouw geliefde drinkt. Vergelijk dit met de hoeveelheid van een jaar geleden, drie jaar geleden en van de periode waarin jullie elkaar leerden kennen. Wordt de hoeveelheid bijvoorbeeld meer op speciale dagen?

Activiteit 5

Nu doe je net als bij activiteit 4 maar dan tel je alle tijd op die jouw geliefde besteed aan gebruiken, zoals, naar de slijter gaan, naar de dealer gaan, naar de bar gaan, dronken zijn, nuchter worden, in de gevangenis, op politiebureau, in het ziekenhuis. Tel ook de kosten op die hieraan verbonden zijn.

Het voordeel om wekelijks of dagelijks een uitgebreide inventarisatie te maken is dat je weet waar je vandaag staat en waar je morgen zult staan als het patroon niet anders gaat worden. Het patroon zal echter niet uit zichzelf veranderen. Jij bent een belangrijke schakel om negatieve gedragspatronen te doorbreken. Met een goede inventarisatie weet je niet alleen dat het morgen ook wel weer zo al zijn maar, je kunt bepalen dat er morgen dingen anders zijn. Jij kunt bepalen wat je morgen wilt bereiken. Ook al vertoont je geliefde nog geen motivatie om te minderen of te stoppen met drinken. De routekaart is ook in het belang van jouw en de kinderen. De routekaart is een belangrijk meetinstrument!

Hoeveel is teveel?

Ondanks dat je een gedetailleerde routekaart hebt gemaakt zullen er momenten zijn van discussie over de hoeveelheid die hij of zij drinkt. Jij vindt dat het teveel is terwijl je geliefde dat niet vindt. Belangrijk meetinstrument hierbij is: als het drinken voor problemen zorgt is het altijd teveel!

Natuurlijk willen we voorkomen om iemand het etiket verslaafde op te plakken. Wanneer we dat te snel doen zal dat jouw geliefde weerhouden van behandeling. Als je geliefde bereid is om te minderen of te stoppen moet je jezelf de vraag stellen of het dan wel terecht is om het etiket verslaafde op te plakken.

Haal diep adem

Als je bovenstaande activiteiten hebt gedaan kan het zijn dat je inziet hoe groot het probleem is. Je krijgt inzicht in het feit welke invloed het drinken op jullie leven heeft. Neem pas op de plaats, haal diep adem. De bovenstaande activiteiten veranderen nog niets aan het probleem. Je hebt nu wel inzicht in welke wegen je kunt gaan om je geliefde op de weg naar herstel te leiden. Besef ook goed dat het veel tijd, geduld, gebed en vooral veel liefde van jou vraagt.

Herstructureer de wegenkaart

Herstructurering van de wegenkaart betekent dat je nu kunt reageren op triggers en hoe je daar tegenover iets positiefs kunt zetten om je geliefde ergens anders op te laten focussen. Herstructurering van de wegenkaart helpt je van de ene drinkperiode naar de andere. Op die manier leer je om tegenover triggers niet-drinkende activiteiten te zetten. Zie het voorbeeld van Ed en Lydia hieronder.

Ed en Lydia
Ed probeert al jaren om Lydia van het drinken af te houden. Smeken en dreigen help niets. Lydia ziet het probleem niet maar Ed ziet het als een serieus probleem sinds ze te laat komt op het werk, de kinderen weinig aandacht geeft, en soms dronken achter het stuur zit. Ed maakte tenslotte een wegenkaart. Hij ging een andere houding aannemen tegenover het drinkgedrag van Lydia.
Wanneer Lydia thuis komt van haar werk en die dag onrechtmatig behandeld is door haar collega´s, omhelst Ed haar en zegt hoe hij en de kinderen haar waarderen ondanks dat haar collega´s dat niet doen. Dan stelt hij voor dat ze eerst even een bad moet nemen terwijl hij het eten klaar maakt. Wetende dat een bad naast alcohol een van de favoriete stress verminderaars van Lydia is. Hij maakt haar duidelijk dat hij het fijn zal vinden dat ze nuchter blijft tijdens het eten. Ed kan zo Lydia lang genoeg op een andere plezierige focus te richten dat ze tijd heeft om haar slechte stemming te temperen. Hoe meer Ed in staat is om dit te doen hoe meer Lydia het als positief zal ervaren als ze gestrest thuis komt. Deze positieve anticipatie helpt haar om de stress van het werk te verminderen en maakt het voor haar gemakkelijker om niet te drinken.

Structureren

Je kunt het gedrag van je geliefde herstructureren net als Ed heeft gedaan. Gebruik de informatie over het gebruik die je in deze les hebt verzameld. Neem één of twee belangrijke triggers om mee te beginnen. Beschrijf bij elke trigger alles wat je weet, alle details van de trigger, wie wat, waar, wanneer, waarom, hoe, en elke consequentie inclusief hoe ij en anderen reageren op wat er gebeurt. Beschrijf ook hoe het drinkpatroon eruit ziet, begint het met één´ drankje en gaat zo langzaam door totdat je geliefde dronken is, of drinkt je geliefde snel en veel?

Het beste om het gedrag te herstructureren is om het uit te schrijven zoals Ed heeft gedaan in het onderstaande voorbeeld. Gebruik pijlen om aan te geven welke gebeurtenis de andere opvolgt.

Voorbeeld oude kaart

Lydia komt klagend thuis→ Ed legt uit dat hij ook een zware dag heeft gehad en de kinderen aandacht nodig hebben →Lydia schenkt zichzelf een borrel in terwijl ze het eten klaar gaat maken→Ed vraagt of ze weer dronken gaat worden→ Lydia zegt dat hij haar met rust moet laten →Ed vertelt haar dat ze een slecht voorbeeld voor de kinderen is→ Lydia schenkt nog eens in→ Ed stormt de keuken uit →De kinderen beginnen te huilen →Lydia gaat verder met het eten klaar maken en schenkt nog een borrel in en gaat zich vervolgens omkleden→ Ed gaat haar achterna en biedt zijn excuses aan →Lydia accepteert zijn excuses maar is wel aangeschoten → Lydia gaat terug naar de keuken en schenkt nog twee en drie keer in→ Wanneer het eten klaar is, is Lydia dronken→ Ed is woedend en de avond is een drama.

Als Ed de routekaart heeft gemaakt ontdekt hij dat de trigger meer is dan alleen een zware dag op het werk. De echte trigger was de stress die Lydia had. In plaats van in te gaan op de stress en het zelfbeklag besluit Ed daarom Lydia ergens anders op te laten focussen.Speel op veilig

Wanneer je geliefde gebruikt heeft kan hij of zij fysiek of mentaal geweld gebruiken. Als geweld nog niet aan de orde is geweest dan hopen we dat het zo blijft. De praktijk laat echter anders zien. Wanneer jouw geliefde doorgaat met het gebruik dan wordt het lieve karakter steeds onvoorspelbaarder, egoïstische en agressiever. Jij, die denkt dat je de belangrijkste persoon in zijn of haar leven bent, staat niet meer op nummer één. Ook al zegt hij of zij dat tien maal per dag tegen je.

Het is goed om een plan te hebben wanneer je geliefde gewelddadig wordt naar jou of de anderen in het huisgezin. In dit hoofdstuk ga je daarmee aan de slag. Als het geweld jou nooit zal overkomen is het werken aan dit plan het enigste wat je overkomen is. Goede voorbereiding is nooit verkeerd. Dat doe je toch ook met het eten klaarmaken en waarom dan niet bij zaken met levensbelang! Als het geweld jou wel zal overkomen, en dat weet je nooit van te voren, dan heb je alvast een plan klaar liggen. Het werken aan dit hoofdstuk levert jou en je gezin dan heel veel voordelen op. In het eerste hoofdstuk heb je de ‘rode vlaggen’ van jouw geliefde in kaart gebracht. Daar kun je bij een eventuele dreigende situatie je voordeel mee doen. Ga niet met iemand in discussie die net (veel) drank of drugs heeft gebruikt, ook al is het jouw geliefde. De hersenen werken op dat moment niet zoals het moet.
We beginnen allereerst met het beschrijven wat geweld eigenlijk is voordat we een vluchtplan gaan maken..

Wat is geweld?

Beschrijf voor je verder gaat, voor jezelf eens wat je onder geweld verstaat.
Geweld is meer dan fysieke acties zoals, drukken, slaan, knijpen etc. Geweld is ook het uitschelden en vloeken. Geweld is geen natuurlijk iets tussen man en vrouw als teken van liefde. Niemand slaat jou omdat hij van je houdt. Geweld doet de ander pijn, en uiteindelijk ook de geweldpleger zelf. Geweld verteld jou dat de ander boos is en de controle over zijn emoties kwijt is, en is voor 100% gefocust op zichzelf. Jij bent deel van de situatie die het geweld heeft doen oplaaien, maar je bent niet de oorzaak ervan! Jij hoeft niet te veranderen door een betere man, vrouw of kind te worden. Ook al zou je misschien iets gezegd hebben wat de ander pijn of verdriet heeft gedaan Je geliefde heeft niet het recht om dat met geweld op te lossen. Je hoeft het geweld niet te accepteren!

Veiligheidsplan

De eerste stap voor het maken van een nooduitgang is het klaar zetten van een tas met belangrijke en benodigde spullen voor twee of drie dagen. Als je kinderen hebt, pak voor hen ook een tas in. Als je jij of jullie onder begeleiding staan van de verslavingszorg of andere hulpverleningsinstantie stel die in kennis van de situatie. Ook is het belangrijk wanneer je deelneemt aan het Twaalf Stappen programma een lid van de groep te bellen. Zorg ervoor dat je een plek hebt waar je voor een paar dagen terecht kunt. Neem mensen in vertrouwen. Al die jaren en keren dat je jouw geliefde in bescherming hebt genomen, ben je in een isolement terecht gekomen. Ga op zoek naar familie of vrienden waar je een tijdje veilig kunt verblijven. Doe dat vandaag nog! Maak vervolgens een lijstje met belangrijke telefoonnummers die je kunt bellen als er geweld plaats vindt. Schaam je niet om dit te vragen. Jij bent niet degene die hulp nodig heeft maar je maakt hiermee duidelijk dat jet het gedrag van je geliefde niet accepteert. Jij bent ook degene die redelijk kan nadenken. Dat wordt je nooit kwalijk genomen. Met deze concrete voorbereidingen kun je veel ellende voorkomen. Als je in een situatie komt die je moeilijk kunt verlaten bel dan 112. Wanneer je naar huis terug moet om spullen te halen vraag de politie eventueel voor assistentie.

Vaststellen van de mogelijkheden voor geweld

Als je geliefde eerder geweld heeft gebruikt dan zal dit in de toekomst vaker kunnen gebeuren. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt bij jezelf. Om het gevaar voor geweld in te schatten is het goed om terug te kijken naar het verleden. Activiteit 7 helpt je hoe je dat kunt doen.

Activiteit 6. Geweld opsporen

Geweld actiesAantal keer
Schreeuwen en mij de schuld geven van alles Ontelbaar! 4 tot 5 keer per week. Sinds de laatste 3 maanden.
Schouderduwen8 tot 10 keer per week. Sinds de laatste 3 maanden.
Op de bank gegooid 1 keer
Met dingen gooien 2 keer. Vorige week

Met activiteit 6 omschrijf je als het ware ‘rode vlaggen’ die jou moeten alarmeren dat er ernstig geweld gaat komen.

Rode vlaggen herkennen

Geweld komt niet uit de lucht vallen. Het is net als een waterkoker. Het begint koud en begint langzaam te borrelen totdat het gaat stomen! Zo is het ook met geweld. Er gaan altijd een aantal zaken aan vooraf totdat de bom echt barst. Het is niet makkelijk om vanuit jouw perspectief de situatie goed te beoordelen. Je kunt vanuit je achtertuin ook niet zien dat de wereld rond is! In dit soort situaties is het raadzaam om afstand te nemen om overzicht te krijgen. Hieronder geven we een voorbeeld en let op hoe stap voor stap een progressie van activiteiten tot geweld kan leiden.

 • Stap 1: Ruud komt twee uur te laat voor het eten. Hij is bij collega’s blijven hangen en is onder invloed van alcohol.
 • Stap 2: Carla reageert: ‘je flikt het weer, je verpest het eten en neemt geen verantwoordelijkheid als vader’.
 • Stap 3: Ruud antwoordt ‘Sorry. En hij probeert Carla te omhelzen maar die weert het gebaar af. Ruud reageert boos dat het een werkoverleg was.
 • Stap 4: Carla antwoordt; ‘ik ben het zat al die werkoverleggen. Je had op z’n minst kunnen bellen. Ik was ongerust’.
 • Stap 5: Ruud zegt; ‘ach, hou toch eens op met dat gedoe. Ik zeg toch dat het met het werk had te maken. Ik ben moe en ik wil het er niet meer over hebben’.
 • Stap 6: Carla zegt, ‘Je wilt het er nooit over hebben, maar je laat nooit weten waar je bent. Ik word er bang van’.
 • Stap 7: Ruud antwoordt, ‘als ik nu nog één woord erover hoor, dan ga ik terug en laat ik je zien wat dronkenschap echt is. Hou nu je snater dicht voordat ik hem dicht sla. Waar is mijn eten’.

Het bovenstaande voorbeeld speelt zich binnen een minuut af.
Elk heeft zijn eigen punt om over te beginnen. Carla maakte haar punt omdat Ruud te laat was. Ruud maakt op zijn beurt een punt van het feit dat Carla niet luistert.

Maak veilige rode vlag reacties

Het lijkt misschien zo dat we toegeven aan het onredelijk en onacceptabel gedrag van de drinker. Dat doen we niet!
 • We willen jou leren om in eerste plaats naar je eigen gedrag te kijken en te veranderen. Nu is het alweer zo dat het lijkt alsof er niet naar de drinker gekeken wordt maar weer naar onszelf. Inderdaad! We willen eerst jouw eigen veiligheid voorop stellen.
 • Ten tweede is het zo dat jouw geliefde pas kan veranderen als hij geen grip meer heeft op jouw. Niet meer kan claimen, niet meer kan commanderen etc.
 • Ten derde willen we jouw aansporen en bemoedigen om aan je eigen toekomst en relatie(s) te blijven werken. Het is niet de moeite waard om je gelijk te halen als je daarvoor een gebroken neus moet oplopen. Hier is een bekend gezegde op van toepassing; ‘verlies de slag om een oorlog te winnen’. Je eigen veiligheid moet dus bovenaan blijven staan en blijf gefocust op je einddoel. Je hoeft geen fysieke pijn te lijden, je hebt waarschijnlijk al genoeg mentale pijn geleden.
De volgende opdracht is wat moeilijker maar kan je helpen om de rode vlaggen van jouw geliefde te herkennen.

Activiteit 7. Identificeer de rode vlaggen

Denk terug aan een recente (bijna) gewelddadige of agressieve situatie met jouw geliefde.
Beschrijf zoveel mogelijk details. Denk aan waar je was, wat je deed, wat je voelde, en wat je dacht. Denk eraan terug wat het probleem veroorzaakte en waarom het escaleerde. Schrijf op wie wat zei. Als je eenmaal de situatie hebt beschreven, werk dan elke gedeelte zoveel mogelijk uit om te ontdekken of ruzie of geweld voorkomen had kunnen worden.
We gaan nog even terug naar het voorbeeld van Ruud en Carla.
De vetgedrukte woorden geven de ‘rode vlaggen’ aan.

Voorbeeld

WieZeiDeedEmotie
Carla je flikt het weer, je verpest het eten en neemt geen verantwoordelijkheid als vader’. Staan met handen over elkaar Boos
Ruud “Sorry” Probeert Carla te omhelzen. Carla weert hem afSchuldgevoel
Carla “ik ben het zat al die werkoverleggen. Je had op z’n minst kunnen bellen. Ik was ongerust” Staan met handen over elkaar Boos/ bezorgd
Ruud “ach, hou toch eens op met dat gedoe. Ik zeg toch dat het met het werk had te maken. Ik ben moe en ik wil het er niet meer over hebben” Zit aan tafel en maakt handgebaren Gefrustreerd/ boos
Carla“Je wilt het er nooit over hebben, maar je laat nooit weten waar je bent. Ik word er bang van” Staan met handen over elkaarBang
Ruud “als ik nu nog één woord erover hoor, dan ga ik terug en laat ik je zien wat dronkenschap echt is. Hou nu je snater dicht voordat ik hem dicht sla. Waar is mijn eten” Wilde handgebaren Agressief

Activiteit 8. Veiligere rode vlag reacties

Als je eenmaal de rode vlaggen geïdentificeerd hebt kun je uitzoeken hoe je die kunt gebruiken om je te beschermen. Activiteit 8 helpt je daarbij.
Maak een lijst van de rode vlaggen en beschrijf een reactie die ruzie of geweld kan voorkomen. Door deze activiteit te oefenen werk je niet alleen aan je eigen veiligheid maar ook aan je relatie met je geliefde.
Als je op de eerste rode vlag goed weet te reageren dan kun je voorkomen dat je moet handelen bij een tweede rode vlag, Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. In het voorbeeld hieronder zou het wel zo kunnen gaan.


Rode vlagVeiliger reactie
“ach, hou toch eens op met dat gedoe. Ik zeg toch dat het met het werk had te maken. Ik ben moe en ik wil het er niet meer over hebben” Zeg: oké, ik zal ophouden. Ik zie dat je het niet prettig vind dat ik er nu over begin.
“als ik nu nog één woord erover hoor, dan ga ik terug en laat ik je zien wat dronkenschap echt is. Hou nu je snater dicht voordat ik hem dicht sla. Waar is mijn eten” Zeg: Ik zie dat je boos word. Het is goed ik zal er niet verder over praten want ik vind het niet leuk als je weer weggaat

Oefen veilige reacties

Rode vlaggen waarschuwen je niet alleen voor gevaar maar wekken ook woede op. Hoe bozer je geliefde wordt hoe bozer jij zal worden. Je hebt dus een dubbele uitdaging om de rode vlaggen te herkennen. Je kunt het beste controle over je emoties krijgen als je goed bent voorbereid. Hierbij kunnen activiteit 7 en 8 je helpen. Rode vlaggen komen op momenten dat je eerst om je eigen veiligheid moeten denken. Zoiets als ‘rode vlag’! Veiligheid eerst! Dus ga niet nadenken over je lange termijn doelen voor je relatie. Hoe meer je dit soort situaties in jezelf oefent hoe beter je er in het echt mee om kunt gaan.

Wanneer is het te laat?

Het kan echter ook zo zijn dat er een rode vlag komt en voordat je het weet al mishandeld bent. Laat in ieder geval, hoe gek het ook klinkt, de gewelduitbarsting een rode vlag zijn om de discussie te beëindigen. Het is ook een alarm om in geen geval de discussie aan te gaan. Als het lukt doe je er goed aan om naar buiten te gaan. Daar kunnen andere mensen je helpen of in het ergste geval getuige zijn. Bel 112 of zet het noodnummer onder een sneltoets. Probeer dingen te zeggen die je agressieve geliefde kunnen kalmeren. Geef hem gelijk ook al heeft hij dat niet. Als een excuses of geld de reden van het geweld is, geef het hem of haar. Doe er alles aan om het geweld te stoppen.
© 2012 - 2024 Hessel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alcohol verslavingAlcohol verslavingAlcohol verslaving is een verslaving die vrij vaak voor komt. Circa 10% van de bevolking kampt met een alcoholverslaving…
Wanneer heb ik een alcoholprobleem?Wanneer heb ik een alcoholprobleem?Iemand die naar zijn eigen mening een regelmatige drinker is, kan een alcoholprobleem hebben. De grens tussen een gewoon…
Alcoholverslaving begint met een katerAlcoholverslaving begint met een katerJe hebt het vast wel eens gehad. Na een gezellig avondje stappen of een feestje, waarbij je de nodige alcohol hebt gedro…

Gokverslaafd: waar vind ik hulp bij gokverslaving?Gokverslaafd: waar vind ik hulp bij gokverslaving?Gokken kan heel onschuldig beginnen. Er zijn echter al veel mensen aan gokken verslaafd geraakt. Door de eenvoudige bere…
Stoppen met rokenHet is één van de meest gehoorde goede voornemens, stoppen met roken. Weinig mensen weten echter hoe ze dit moeten aanpa…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Pretty Design, Pixabay
 • Get Your Loved One Sober, alternatives to nagging, pleading, and threating, 2004.
Hessel (256 artikelen)
Laatste update: 28-05-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Verslaving
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.