Neurostimulatie - behandeling van chronische pijn

Chronische pijnklachten kunnen variëren van mild tot zeer ernstig. Mensen die al jaren leven met ernstige chronische pijnklachten hebben vaak geen baat bij het gebruik van pijnstillende medicijnen. Soms ontstaat de pijn door een aandoening van het zenuwstelsel of beschadiging aan zenuwen. Een zeurende stekende pijn, kan het leven behoorlijk beïnvloeden. Voor hen bestaat de mogelijkheid tot neurostimulatie. Via elektrische pulsen kunnen zenuwen geprikkeld worden, waardoor de pijn kan afnemen.

Pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme. Het waarschuwt als het ware het lichaam dat er iets aan de hand is.

Het pijnproces

Het lichaam bestaat uit zenuwen die pijn-gevoelige uiteinden bezitten. Zodra je bijv. in je vinger prikt, wordt de prikkel opgevangen door pijnreceptoren (pijnontvangers). Deze sturen signalen naar het ruggemerg en de hersenen. De hersenen vertalen deze signalen naar een pijnsignaal. De weg die het signaal volgt kan via verschillende zenuwvezels gaan. De zenuwuiteinde van de A-deltavezels (met een dikke isolerende laag) zorgen voor een snelle geleiding van de pijnprikkel. De pijn is kort, maar scherp. De C-vezels (dunnere zenuwvezels) zorgen voor een langzame geleiding en daardoor voel je een doffe stekende pijn die langer aanhoudt. De kale zenuwuiteinden die verantwoordelijk zijn voor "het pijngevoel" zijn niet gelijk verdeeld in het lichaam. Daarom voel je in bepaalde delen van je lichaam meer of minder pijn.

De pijnprikkels worden door de zenuwvezels naar het achterste deel van het ruggenmerg gevoerd. Vanaf de pijnlijke plaats komt dan een bepaalde hoeveelheid neurotransmitterstoffen vrij. Neurotransmitters zorgen voor de remming van de pijn.

De pijnprikkels gaan vervolgens via zenuwbanen vanuit het ruggenmerg naar de hersenen. In de hersenen bevindt zich de thalamus, het centraal pijnregelsysteem. Als de pijnprikkel sterk genoeg is, bereikt het de hersenschors. Pas dan merken we dat we pijn hebben. De pijnprikkel wordt vervolgens versterkt of verzwakt. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid en soort neurotransmitterstoffen die vrijkomen. Ook ligt het eraan of de "juiste" pijnreceptoren bezet worden.

Een zwakke pijnprikkel zal de hersenschors niet bereiken en dat betekent dat we die pijnprikkel niet voelen. Dus alleen wanneer de pijnprikkel de hersenschors bereikt, dan voelen we pijn! Dit kan kortdurig maar ook langdurig zijn.

Wanneer er sprake is van langdurige of chronische pijn of ontstekingen, zal het evenwicht tussen de neurotransmitters verstoord raken.

Acute / Chronische pijn

Acute pijn kan vaak behandeld worden met medicijnen (pijnstillers) en door behandeling van de oorzaak van de pijn. Acute pijn is tijdelijk en neemt af bij herstel.

Wanneer de pijn lang aanhoudt (vaak langer dan 3 maanden) is er sprake van chronische pijn. Chronische pijn veroorzaakt veranderingen in het centraal zenuwstelsel. Het evenwicht tussen de neurotransmitters raken verstoord.

Chronische pijn is te verdelen in
 • weefselpijn
 • zenuwpijn
 • pijn van psychologische oorsprong

Dit artikel verdiept zich op zenuwpijn (neuropathische pijn) en de behandeling ervan door neurostimulatie.

Wat is Neuropathische pijn?

Een ander woord voor neuropathische pijn is zenuwpijn. Deze pijn onstaat door beschadigingen of afwijkingen van het zenuwstelsel; vanaf de zenuwuiteinden, zenuwen, zenuwknopen, ruggenmerg tot en met de hersenen.

Neuropathische pijn kan ontstaan door acuut of chronisch letsel van een zenuw. Vaak is niet de zenuw zelf, maar de zenuwschede beschadigd. De zenuwschede zorgt voor voeding van de zenuw. Als gevolg van beschadiging onstaat er een stoornis in de zenuwgeleiding, waarbij spontane pijnprikkels kunnen ontstaan. De natuurlijke dempingsmechanismen zijn ontregeld, waardoor er verkeerde schakels in het ruggemerg ontstaan. Het gevolg is dat tastprikkels als pijnprikkels worden waargenomen. Zeer lichte prikkels kunnen heel hevig worden. Zelfs het aanraken of nog sterker wind en tocht kunnen pijn veroorzaken. Bij chronische neuropatische pijn is de pijndrempel, de pijnverwerking en de pijnbeleving vaak gestoord.

Neuropathische pijn wordt als zeer pijnlijk ervaren en is daarom uiterst belastend. De pijn is niet afhankelijk van bewegingen of de mate van belasting. De pijn is continu aanwezig met een wisselende intensiteit. Soms komt het in aanvallen voor.

Symptomen van neuropathische pijn:

 • zeurende pijn
 • brandende pijn
 • schrijnende pijn (bijv. bij schuren van kleding over de huid)
 • stekende pijn
 • schokkende pijn
 • zeer lage pijndrempel (aanraking v.d. huid doet al pijn)
 • pijn bij warmte of koude
 • jeuk
 • gevoelsstoornissen

Oorzaken van neuropathische pijn

 • amputatie van een ledemaat (fantoompijn)
 • na een operatie, bijv. aan de rug, hart, longen, borst, liesbreuk.
 • bevriezing of verbranding
 • dwarslaesie
 • infecties zoals gordelroos, ziekte van Lyme en AIDS
 • zenuwbeklemming, bijv. door inzakking v.d. wervels (osteoporose of trauma)
 • Multiple Sclerose
 • Na een beroerte of hersenbloeding
 • Diabetes (suikerziekte)
 • Hypothyreoidie (verminderde werking van de schildklier)
 • chemotherapie (Cytostatica)
 • overmatig alcoholgebruik
 • schadelijke stoffen, bijv. landbouwgiften en lood
 • stress
 • verminderde weerstand van het zenuw-immuunsysteem
 • som is er een erfelijke gevoeligheid

Neuropathische pijnklachten kunnen verlicht worden door middel van Neurostimulatie.

Wat is Neurostimulatie?

Neurostimulatie is het verminderen van neuropathische pijnklachten door elektrische stimulering van zenuwen. De elektrische pulsen verhinderen dat pijnsignalen de hersenen bereiken, waardoor het gevoel van pijn wordt verlicht.

Belangrijk is dat je je moet realiseren dat neurostimulatie de aandoening niet geneest, maar de symptomen slechts vermindert en soms wegneemt.

Neurostimulatoren

Neurostimulatoren zenden elektrische pulsen naar specifieke zenuwbanen. Ze zijn vergelijkbaar met pacemakers. De meeste neurostimulatoren worden gebruikt om zenuwvezels aan de achterzijde van het ruggenmerg te stimuleren om zo de pijn te verlichten.

Door neurostimulatie ontstaat er een elektrisch veld in de zenuwen, wat leidt tot tintelingen in de pijnlijke lichaamsdelen. Het wordt vaak ervaren als een licht doof gevoel

Neurostimulatie-methoden

 • Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie (TENS)
 • Epidurale Spinale Electro Stimulatie (ESES) of Spinal Cord Stimualation (SCS)

Wereldwijd worden per jaar zo'n 50.000 neurostimulatoren geplaatst, waarvan de meesten Spinal Cord Stimulation (SCS)

Transcutane Elektrische Zenuw Stimulatie (TENS)

Dit is een uitwendige vorm van neurostimulatie.

De Pijnbehandeling vindt plaats d.m.v. elektrische pulsen, die via plak-elektroden op de huid worden doorgegeven aan zenuwbanen.

De TENS is een zeer bekende methode die vrijwel overal in de wereld vaak wordt toegepast. Deze manier van neurostimulatie is veilig en makkeiljk uit te voeren. Het heeft geen nadelige bijwerkingen.

Deze vorm van neurostimulatie wordt zowel toegepast bij acute als bij chronische pijnklachten. Het kan op de polikliniek, maar ook gewoon thuis

Er zijn twee behandelvormen van TENS. Bij acute pijn kiest men vaak voor een blokkade van het pijnsignaal en bij chronische pijn voor activering van het lichaamseigen afweersysteem.

Epidurale Spinale Electro Stimulatie (ESES) of Spinal Cord Stimualation (SCS)

Dit is een inwendige vorm van neurostimulatie op het ruggenmerg (ruggenmergstimulatie). Dit is tegenwoordig de meest toegepaste methode in Nederland. Hieronder volgt uitgebreide informatie over deze methode van neurostimulatie.

Een implanteerbare puslgenerator (soort microprocessor) wordt verbonden met draadachtige of plaatvormige electroden met metalen contactpunten. Geprogrammeerde elektrische pulsen worden door de elektroden naar de zenuwdoelen gestuurd.

Bij ESES of SCS wordt via een chirurgische ingreep de neurostimulator in het lichaam geplaatst. De ingreep bestaat uit eerst een proefstimulatie en daarna pas een permanent neurostimulatie-systeem

De proefstimulatie

De proefstimulatie is er om te kijken of de pijn werkelijk voldoende wordt verlicht en of er geen problemen ontstaan voor de patiënt. Na een korte periode wordt besloten of er wel of geen permanent systeem geimplanteerd zal worden.

De ingreep vindt plaats onder lokale verdoving. De patiënt moet bewust blijven, omdat hij/zij tijdens de ingreep zelf moet aangeven wanneer de pijn minder wordt. Een holle naald wordt geschoven tot aan de epidurale ruimte (holle ruimte). Daarna wordt een elektrode opgeschoven tot het de plaats van de stimulatie heeft bereikt. De patiënt voelt steeds minder pijn en moet dit zelf aangeven. Na de modulatie wordt de verlengdraad aangesloten aan de elektroden en onder de huid getunneld naar een plaats waar hij weer uit de huid kan treden. Vervolgens wordt het draad aangsloten op een uitwendig apparaatje, een screener, waarmee de stroomsterkte te regelen is. Alles wordt goed afgeplakt en de patiënt kan met het apparaatje gewoon rondlopen. Daarna is he tdus afwachten hoe het lichaam reageert op de neurostimulator.

Een permanent systeem; implanteerbare pulse generator (IPG)

Deze ingreep vindt plaats onder algehele narcose. Er wordt een implanteerbare pulse generator (IPG) geplaatst onder de huid. (meestal in de buik of heup) De elektroden die gebruikt waren voor de proefstimulatie worden vervangen door definitieve elektroden. Deze worden weer met de verlengdraad verbonden en onder de huid getunneld naar de geimplanteerde puls generator. Vervolgens wordt het verlengdraad met de puls generator verbonden en wordt alles goed vastgehecht.

De implanteerbare pulse generator kan enkelzijdig of dubbelzijdig zijn. De dubbelzijdige is iets groter, maar heeft meer capaciteit.

Programmeren

De geimplanteerde pulse generator werkt op een batterijtje en zorgt ervoor dat de elektrische pulsen naar het ruggenmerg worden gestuurt voor het beheersen van de pijn. Via een speciaal programmeerapparaat kan de arts samen met de patiënt de stimulatie afstellen, zodat de juiste instelling tegen de pijn wordt gekozen.

Er bestaat ook een programmeerapparaat voor patiënten De patiënt kan de stimulatie zelf verhogen of verlagen en er is zelfs een aan en uit schakelaar.

Batterijtje

De batterij van een neurostimulator gaat doorgaans 2-5 jaar mee. De levensduur van het batterijtje hangt af van hoe vaak het gebruikt wordt en van de intensiteit van de stimulatie (sterkte). Dit verschilt dus per patiënt. Als het batterijtje vervangen moet worden, moet de neurostimulator vervangen worden. Dit gebeurt door een kleine chirurgische ingreep.

Nieuw ontwikkelde implanteerbare pulse generator

Sinds 2005 bestaat er een oplaadbare pulse generator "Restore(tm)Systeem". Naast de mogelijkheid "oplaadbaar" is de programmering voor de patiënt ook aangenamer gemaakt. Er zijn meerdere instellingen mogelijk en de patïent heeft hiermee een optimale controle over zijn/haar pijn. Om de 3 weken moet het apparaatje opgeladen worden. Het opladen neemt 2-3 uren in beslag. De oplader wordt op de huid boven de neurostimulator geplaatst en wordt gedragen in een soort broekriem. De levensduur van dit nieuwe apparaat is ongeveer 9 jaar.

De indicatie voor neurostimulatie

Neurostimulatie is een vrij kostbare procedure en wordt daarom voornamelijk toegepast bij mensen met chronische neuropathische pijn. Chronische hardnekkige pijn v.d. romp en/of ledematen. Patiënten met fantoompijn. (Pijn na amputatie)

Conventionele behandelingen (zoals pijnstillers) bieden vaak geen uitkomst. Daarnaast kunnen bijwerkingen en verslaving optreden bij langdurig gebruik van opiaten bij pijnbestrijding.

Eén van de meest voorkomende indicaties zijn neuropathische pijn na een rugoperatie. Neurostimulatie kan dan vaak een heroperatie voorkomen of uitstellen. Ook Angina Pectoris (pijn op de borst) waar ook geen behandeling voor bestaat.

Waar en door wie wordt neurostimulatie toegepast?

Er bestaan specifieke pijnspecialisten. Patiënten kunnen na verwijzing door de huisarts of specialist terecht bij één van de A-centra. Op deze speciale pijnklinieken wordt neurostimulatie toegepast.

Enkele eisen die worden gesteld:

 • de patiënt heeft chronische, perifere neuropathische pijn,langer dan een jaar
 • de patiënt heeft een pijnsensatie op de visuele-analoge-score (VAS)-schaal van minimaal 5
 • de patiënt heeft geen baat gehad bij conventionele behandelingen (fysiotherapie, pijnstillende medicatie, etc.)
 • de patiënt heeft geen psychische problemen
 • de patiënt is niet verslaafd aan medicijnen, drugs of alcohol
 • de patiënt is 18 jaar of ouder
 • de patiënt staat positief ten opzichte van de therapie

Verder kan zwangerschap en bepaalde vaataandoeningen van invloed zijn bij de overweging tot neurostimulatie.

Voor- en nadelen van neurostimulatie

Voordelen:

 • Effectief alternatief voor herhaalde rugoperaties, medicatie of andere pijnbehandelingen
 • Pijnverlichting. Afname van pijn, doorgaans 50 tot 90%
 • Vermindering in het gebruik van pijnstillers
 • Toegenomen lichaamsactiviteit
 • Veilige methode; het is aangetoond dat het niet schadelijk is. (goedgekeurd door de US Food and Drug Administration)
 • Over het algemeen wordt neurostimulatie goed verdragen.
 • Complicaties komen zelden voor en als die er roch zijn, zijn ze goed te behandelen.

Nadelen:

 • Kostbare behandeling, daarom een zorgvuldige patiëntenselectie
 • Niet iedere patiënt met chronische pijnklachten heeft baat
 • Elke operatie brengt risico's met zich mee, zo ook het implanteren van de pulse generator. (infectie, bloedingen en pijn op de inbrengplaats)

Extra alerten:

 • hartpacemakers.
 • MRI onderzoek. Meldt vooraf dat je een neurostimulator bezit.
 • Diathermie (speciale cosmetische behandeling v.d. huid)
 • ICD (implanteerbare cardioverteerder defibrillator)
© 2007 - 2020 Elmas, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Zenuwpijn of neuralgie en wat te doenZenuwpijn of neuralgie is bij sommige mensen zo heftig dat het dagelijks leven er sterk door wordt beïnvloed. Zenuwpijn…
Neuropatische pijn: ontstaan, behandeling en leven met pijnNeuropatische pijn: ontstaan, behandeling en leven met pijnNeuropathische pijn. Je hebt er vast weleens van gehoord. Een vreselijke pijn die je leven flink kan beheersen. Meestal…
Hoe wordt zenuwpijn behandeld?Hoe wordt zenuwpijn behandeld?Zenuwpijn is erg moeilijk te behandelen en er is lastig vast te stellen wat de oorzaak ervan is. Toch zijn er behandelme…
Zenuwpijn of neuralgieZenuwpijn of neuralgieZenuwpijn wordt ook wel neuralgie genoemd. Het is pijn die gevoeld wordt in de omgeving van een gevoelszenuw. Gevoelszen…

Wat zijn dyslexie en dyscalculie?Wat zijn dyslexie en dyscalculie?Dyslexie en dyscalculie zijn beide stoornissen die het leerproces vertragen en vaak al op de basisschool aan het licht k…
Eetstoornissen: Bulimia NervosaMensen met dit probleem kunnen hun eetgedrag niet beheersen. Vreetbuien worden afgewisseld met vertwijfelde pogingen om…

Reageer op het artikel "Neurostimulatie - behandeling van chronische pijn"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dirk, 31-05-2019 19:42 #61
Ik ben 2 maal geopereerd van een l4 l5hernia en vooral door die eerste operatie het zenuwpijn opgelopen. En 1 van de schroeven zit te diep en raakt hoofdzenuw.
Ik kan opnieuw stekende diepte pijn hebben op mijn linkerschouderblad. Alsook mijn linkeronderbeen, is krampgevoelig m, voelt dof en warm aan.
Zou ik voor deze pijnsymptonen veel baad hebben aan neurostimuilator?
Bedankt voor alle reacties
Dirk

Marc, 26-01-2019 12:13 #60
Merk nu dat mijn batterij bijna leeg is van mijn neurostimulator, heb een spinal cord implantaat in mijn rug zitten. Iemand ervaring wat je het beste kan doen een oplaadbare of een die weer 5 jaar meegaat?

De Gussem, 04-09-2017 17:01 #59
Henk,
Ik heb sinds 2 jaar een modulator, maar deze is nu stuk. Ik krijg deze week een geheel nieuwe modulator inclusief de bedrading, de oude worden vervangen. Heb er geen ervaring mee, hoe dat gaat. Kan iemand mij dit vertellen?

Esmeralda, 08-08-2017 09:27 #58
@Monique gefeliciteerd dat je in aanmerking komt. Hoop dat je inmiddels er wat baat bij hebt. Zelf loop ik bij DR. Rohof bij de DC kliniek. Soms moet jee vertrouwen dat ze jou echt gaan helpen, zonder te begrijpen wat ze precies gaan doen. Vertrouw je behandelend arts

Monique, 26-04-2017 15:03 #57
Ik kom in aanmerking! maar ik vindt het heel onduidelijk waar ze worden geplaatst bij je in de buurt. In het ziekenhuis in Harderwijk hebben ze wel pijnbestrijding maar niet dit. Kan iemand mij helpen waar ik terecht kan? Ik hoor het graag.

Chantal Beenen, 08-03-2017 19:32 #56
Hallo,

Ik kom in aanmerking voor een neurostimulator. Echter nu wil mijn zorgverzekeraar VGZ dit niet vergoeden. Heeft iemand hier ervaring mee?

Alvast bedankt

Groetjes Chantal

Walter, 05-09-2016 20:11 #55
Welke A-centra zijn er?
"Patiënten kunnen na verwijzing door de huisarts of specialist terecht bij één van de A-centra. Op deze speciale pijnklinieken wordt neurostimulatie toegepast."

Cisca Logtenberg, 06-08-2016 21:05 #54
Hallo,
Ik ben 46 jaar en heb in juli 2014 een hernia operatie gehad. In het begin ging het voorspoedig. Maar naar ongeveer 3 maanden kreeg ik last van mijn been en uitstraling in mijn bil. De pijn ging niet over. Opnieuw naar de chirurg en weer een foto en mri gemaakt. Alles was goed en ik werd terug gestuurd naar mijn eigen neuroloog in het Deventer ziekenhuis.

Ik werd doorverwezen naar de revalidatiearts en de pijnpoli. De revalidatiearts kon niets doen dan alleen fysio en Caesartherapie. Hier had ik niet veel zin in omdat ik al zoveel therapie had gehad en nog had. Hij kon dus niets voor mij doen.

Bij de pijnpoli kreeg ik 2 zware spuiten in mijn rug. De eerste 2 uur mocht ik niet lopen, moest wachten tot de verdoving was uitgewerkt. Nadat dit was gebeurd was de pijn ook weer terug.Na 6 weken weer terug bij de arts van de pijnpoli en die kwam met het voorstel om een neurostimulatie te inplanteren, maar daarvoor moet je eerst wel een psychisch getest worden. Je mag niet depressief zijn wanneer je voor neurostimulatie in aanmerking komt.

Ik werd goed bevonden en kwam in aanmerking. Op 25 augustus 2015 ben ik geopereerd. Het eerste deel van de operatie ben je bij kennis, je krijgt plaatselijke verdoving omdat de leeds geplaatst moeten worden en getest moet worden of de stimulatie op zijn plek zit. Bij mij hebben ze de stimulatie direct definitief geplaatst, ze zaten meteen op de goede pijnplek. Normaal krijg je het eerst buiten je lichaam als proef! ongeveer een week tot 2 weken of het effect heeft. Maar het gebeurt ook wel eens als ze gelijk goed zitten het definitief plaatsen.

Na de operatie moet je 24 plat op je rug blijven liggen en daarna mag je naar huis. Je mag dan de eerste periode 8 tot 10 weken niet fietsen en autorijden. En verder moet je voorzichtig zijn met tillen en rekken en strekken ivm de leeds langs het wervelkolom die moeten vastgroeien in de rug.

Mijn ervaring met de stimulatie is positief. Na ongeveer een week was ik zo goed als van de pijn af. Eind oktober liep ik mijn eerste 5 km weer zonder problemen en pijn. Mijn humeur veranderde ook weer, ik werd weer vrolijker en begon weer te genieten van het wandelen. Dit omdat het mijn hobby is samen met mijn man. Het sporten heb ik weer opgepakt en in juli heb ik de Nijmeegse 4-daagse weer gewandeld na dit de afgelopen 2 jaar niet gekund te hebben vanwege pijn. EN afgelopen week met z'n twee lekker gefietst in Limburg met vele klimmetjes. Ik ben heel blij met de neurostimulatie. Je moet alleen oppassen met overstrekken en rekken en waar tillen. Het is voor mij een hele uitkomst die stimulatie.

Marco Nien, 07-07-2016 08:04 #53
Hallo,
ik ben aan een drievoudige hernia geopereerd twee jaar geleden. Sindsdien heb ik last van pijn in bovenbenen en gespannen gevoel in onderrug. Kan dit mij helpen?
Grt Marco

Tjarda, 23-04-2016 10:16 #52
Ik heb heel veel baat bij de TENS. Jammer genoeg reageert mijn huid nu erg negatief in de vorm van contact eczeem. Ook transpireer ik tijdens mijn werkzaamheden behoorlijk. Dit geeft een soort kortsluitings effect. Deze behandeling moet ik dus staken. Kom ik in aanmerking voor de neurostimulator en zo ja, wordt deze behandeling vergoed door de basis verzekering?

Debora, 21-01-2016 19:39 #51
Graag wil ik weten of er iemand is met ervaring met de neurostimulator tegen cluster hoofdpijn?

P. Hofland, 27-12-2015 17:23 #50
Kan neurostimulatie mij helpen bij neuropathie in mijn benen. Heb nu 24 uur per dag hevige pijn. Ism de huisarts allerlij alle mogelijke pijnstillers geprobeerd maar niets wat efect heeft.

H. de Reuver, 09-09-2015 15:57 #49
Graag wil ik weten of dit systeem kan werken voor Talamus pijn na hersenbloeding.
Bijna elke dag ernstige pijn in rechterbeen Reactie infoteur, 10-11-2015
Ik zou het niet weten, mijn excuus. Uw huisarts of specialist zou hierover beter kunnen inlichten

Dina, 03-09-2015 11:08 #48
Hallo,

Ik heb sinds 4 aug. ook een neurostimulator ingeplaats gekregen.
Kreeg op de OK na mijn ruggeprik te horen dat ik meteen ook mijn batterij geplaatst kreeg, dus gelukkig 1x geopereerd. En het viel mij niet tegen keek er nogal tegen op!
Rika ik weet dus ook niet of je onder de zonnebank mag, over 2 weken zal ik het vragen bij de controle

gr Dina

Elly, 07-07-2015 20:19 #47
In Noord -Holland wordt het in het AMC in Amsterdam gedaan, ik zit toevallig nu in het traject, een lang traject dat wel maar het is voor mij het laatste redmiddel en hoop in oktober aan de beurt te zijn.

Manita Wijnberg, 14-06-2015 22:02 #46
Wie kan mij vertellen welk ziekenhuis in Noord-Holland neurostimulatie toepast?
Bvd.
Met vriendelijke groet,
M.Wijnberg.

Rika, 12-06-2014 11:06 #45
Hallo, weet iemand of je nog mag zonnebanken met een neurostimulator?

Belia, 08-09-2013 12:28 #44
Verslaving aan opiaten zeg je niet bij mensen met chronische pijn, het is gewenning. Het is bewezen dat mensen met chronische pijn dit ook weer af kunnen bouwen. Zelf heb ik een stimulator die een andere instelling gaat krijgen, wachtende daarop slik ik oxycodon en oxynorm. Zodra ik de juiste instelling ga krijgen ga ik de oxy's weer afbouwen en hopelijk heb ik genoeg aan mijn stimulator zodat ik niets of zo min mogelijk kan slikken.
Belia

Jan Lemans, 04-09-2013 10:51 #43
I.S
Begin 1912 is bij mij lymfklierkanker geconstateerd en is behandeld met chemo en als genezen verklaard. Ik heb daarna steeds pijn in de voeten. dat was te dragen, maar de laatste weken heb ik vooral 's nachts hevige pijn over mijn hele lichaam. het is dan net of alles samen trekt. is daar een remedie voor?
Groet Jan Lemans

Wim, 25-07-2013 11:44 #42
Hallo, Ik heb heel veel kracht verlies in vooral rechter been, als ik 5 minuten sta worden mijn benen lood zwaar en moet gaan zitten of liggen is dat ook neuropathische pijn, ik ben niet meer te opereren heb nu een voorstel gehad voor neuromodulatie. zou ik daardoor weer meer kracht krijgen en weer langer kunnen staan?
Wie weet mij meer duidelijkheid te geven.
Wim

Antoine, 18-06-2013 11:36 #41
Geachte l.sousdi

Ik woon ook in nieuw vennep en heb een neurostimulator, deze is geplaatst in België in het az nicolaas. Deze pijnpoli is wereldwijd bekend, er werken daar de beste pijnspecialisten.

Met vriendelijke groet

Antoine

Jolanda, 13-06-2013 23:49 #40
Hoe weet je of je hier voor in aanmerking komt? Ik heb al 15 jaar last van chronische rugklachten en er wordt altijd gezegd dat ik er maar mee moet leren leven. Als mijn zenuwen hiermee behandeld kunnen worden wil ik dit graag proberen maar denk dat mijn huisarts het daar niet mee eens is. Zij zegt altijd dat ik maar asprines in moet nemen.

Jan, 31-05-2013 13:02 #39
Sonja inbrengen van de stimulator onder een roesje plaatselijke verdoving is wel heel pijnlijke ervaring. veel rug operaties gehad, maar dit span de kroon. de tweede sessie is onder algehele verdoving. stuk beter. resultaat is heel goed.

Maria, 08-05-2013 19:57 #38
Ik heb zelf een neuro stimulator gehad vanwege zenuwpijn bij zenuwletsel. Echt geweldig. Helaas is deze vanwege ernstige complicaties verwijderd. Overweeg nu een her operatie. pijnstilling geeft veel ontwenningverschijnselen en sufheid. Operatie ging goed onder plaatselijke verdoving. Ik vond dit ideaal. Complicaties kunnen optreden zoals bij mij hersenvlies ontstekening. Het komt zelden voor. Zijn er geen andere opties is het zeker waard.

Sonja van Leusden, 23-04-2013 20:02 #37
Wie heeft ervaring met een neurosimulator die via het ruggemerg word geplaatst? Ik kom in aanmerking voor zo, n apparaat maar wil graag weten wat voor en nadelen zijn, ervaringen van mensen die er baat bij hebben of juist niet. Kan het geen kwaad, ruggemerg is best gevaarlijk als er iets mis gaat. Ik krijg hem omdat ik al 3 jaar vreselijk veel pijn heb in stuitje benen bekken na het plaatsen van een kunststof mat.

Groetjes sonja

L. Sousdi, 30-03-2013 09:40 #36
Graag zou ik willen weten in welk ziekenhuis ik terecht kan voor het plaatsen van een neurostimulator onder de huid! Ik woon in Nieuw Vennep, is er een ziekenhuis in de buurt waar ze véél ervaring met de neurostimulator hebben.?
Hartelijk dank.
L.Sousdi

Jacqueline, 11-09-2012 12:18 #35
Ik heb in maart mijn tweede stimulator gehad. Deze kan ik zelf opladen. Duurt erg lang en de plek waar hij zit blijf erg zeer doen. Ik heb dystrofie en daar werkt hij zo 35% voor, maar ik kan naar 11 jaar wel weer met mijn been in bed liggen. Ik vind alleen dat je er erg moe van blijft. Wie heeft dat ook?

Liesbeth, 22-06-2012 20:09 #34
Ik heb zeker al 12 keer een inspuiting gehad via mijn stuitje ter bestrijding van de pijn in mijn benen bij lopen en staan. Die pijn kwam volgens de dokter van het littekenweefsel dat ontstaan was na een rugoperatie. (Stenose) Er wordt nu de mogelijkheid geopperd van neurostimulatie maar of het op mijn leeftijd (81) nog wat op zal leveren is mijn vraag. Die inspuitingen helen in ieder geval niet voldoende wat de pijn komt elke keer na enkele weken weer terug. Speelt mijn leeftijd ook nog een rol bij het verkrijgen van toestremming?

Fred, 17-04-2012 16:46 #33
Dat ze het littekenweefsel van de vorige operaties weghalen, waardoor ik die pijn nu heb, en dan de neurostimulater plaatsen?

Fred, 17-04-2012 16:16 #32
Ik heb al 4 jaar achter elkaar operaties gehad, na elke operatie is de pijn weg, maar komt terug door het littekenweefsel. Nu wordt er een neurostimulater geplaatst, maar is het mogelijk dat ze meteen het littekenweefsel verwijderen?

Francies, 18-03-2012 10:24 #31
Ik ben reeds verschillende malen geopereerd aan rug en nek. Verschillende inplantaten, wervel blokering en andere werden reeds uitgevoerd; Dit allemaal zonder resultaat, de pijnen blijven maar duren. Er wordt tevens gepraat om een neurostimulator te plaatsen. Mijn vraag, heeft dit wonderapparaat wel de capaciteit om mijn pijn te verminderen, of is het weer een ingreep die tot niets gaat dienen. Zware pijnstillers zoals pleisters kan ik niet meer verdragen, misselijkheid overgeven en andere zaken die ik liever niet vertel.
Is het mogelijk met een neurostimulator om het werk te kunnen hervatten of tenminste gedeeltelijk. Het alleen en thuis zitten werkt zeker niet positief.
Met vriendelijke groeten
Francies

Sylvia, 10-03-2012 17:03 #30
Het is inmiddels 2012 en ook wij (mijn moeder en ik) ondervinden veel problemen met de vergoeding voor een epidurale neurostimulator van CZ. Eerst kregen we een brief met de vraag of we wilden aangeven wat voor medicijnen (mijn moeder in dit geval) al genomen waren en wat voor behandelingen zoals fysiotherapie, revalidatie enz. gevolgd waren.
We hebben netjes de informatie vanuit het UZ Gent (waar zij onder behandeling is) opgestuurd en toen de arts belde zeiden ze dat het afgewezen was (kon je alleen nog via internet zien, geen brief over ontvangen) omdat ze niet wisten welke medicijnen mijn moeder gehad had, waarop de arts antwoordde dan moet u de brief grondiger lezen want dat staat op pagina 2. Na een excuus werd het weer voorgelegd aan de geneeskundige van CZ. Vervolgens zag ik op internet na een paar weken weer afgewezen staan en een pdf bestand wat tot mijn grote verbazing exact de brief van 15 februari was waarin om meer informatie gevraagd werd (?). Ik heb opgebeld en nee dat had ik verkeerd begrepen want ik had toch 1 maart een brief ontvangen waarin stond dat er geen multidisciplinair revalidatie traject gevolgd was.
Nu had ik een brief van de fysiotherapeut gedaan en volgens CZ zelf valt fysiotherapie onder revalidatietherapie (zie link)
http://medicinfo.cz.nl/%7Ba99e8246-66aa-494f-91f0-505c30e7449b%7D
Ik heb dit voorgelegd en ook de behandelend arts heeft uitgelegd dat fysiotherapie bij zenuwpijnen totaal geen zin heeft, en vervolgens kreeg ik eerst te horen dat het rapport van de psychiater er niet was, welnu na even heen en weer gebeld te hebben hadden ze het na 10 minuten toch gevonden maar dit deed niets af aan de afwijzing?

Ik vraag me serieus af of de linkerhand weet wat de rechterhand doet bij CZ en ondertussen zit je zelf met een afwijzing op verkeerde gronden.

Met vriendelijke groet,
Sylvia

Leonie, 21-02-2012 22:01 #29
Bij toeval zag ik uw bericht over het opladen van het Nevro systeem en de pijn op de plaats van de batterij. Wellicht dat u inmiddels al antwoord heeft gekregen op uw vragen.
Ik draag sinds juni 2010 een neurostimulator en twee weken geleden is deze vervangen door het Nevro systeem. Nadat ik had gemerkt dat het opladen ook zo veel tijd in beslag nam heb ik navraag gedaan bij mij arts. Hij vertelde mij dat het aan te raden is om echt dagelijks om omgeven dezelfde tijd het systeem op te laden. Dan neemt het ongeveer 45 min in beslag. De blijvende pijn op de plaats van de batterij had ik de eerste keer ook erg lang. Ik denk een maand of 5/6. De nieuwe zit op dezelfde plaats en omdat daar al plaats was is de pijn nu stukken minder. Veel succes met het systeem. Groeten, Leonie

B. Roenhorst, 06-01-2012 16:34 #28
Mijn dochter heeft een dwarsleasie en vreselijk veel last van neuropathische pijnen. Vorig jaar uiteindelijk bij de pijnpolie in Harderwijk beland. Ze kreeg te horen dat ze het aandurven, dus op de wachtlijst. Ze zou in september/oktober aan de beurt zijn. Helaas kwam er dus steeds wat tussen (mensen met een batterij die vervangen moet worden worden eerst geholpen) en uiteindelijk telefoon dat het aantal operaties die ze dat jaar mochten doen behaald was. Dus… in januari zou ze bij de eersten horen, ook niet, 15 februari zou nu de definitieve datum worden. Deze week weer telefoon… de hele operatie wordt uit de verzekering gehaald! Hoogst waarschijnlijk komt er dus helemaal geen neurostimulatie meer (alleen voor hernia patienten nog wel). Ik vraag me af… kan dit zomaar? Kunnen de verzekeringen zoiets zomaar uit hun pakket halen? Terug bij af…

A. Visser, 05-01-2012 23:59 #27
Kan bij de definitieve plaatsing, met een ruggeprik als verdoving, dit ingebracht worden?
alvast dank

a. visser

Fred Tjallema, 15-12-2011 12:08 #26
Ik heb een vraagje, heb op 28 nov 2011 een nevro neorostimulator gekregen deze werkt met een oplaadbare batterij, de batterij hebben ze direct naast mijn wervelkolom geplaatst.Het apparaat heeft bij mij 70% van de pijn doen verminderen, vind alleen dat het opladen van de batterij lang duurt +/_ 1.30 uur en het wordt erg warm, maar het heeft mij wel weer plezier in het leven gegeven.Alleen de plek waar de batterij zit blijft zeer doen heeft iemand ervaring met een batterij bij de wervelkolom.

Lisa Verwijst, 09-09-2011 19:12 #25
Ik kom in aanmerking voor csc en vraag me af of iemand mij kan vertellen of de draad die ingebracht wordt makkelijk uit je rug gaat. Met andere woorden wordt je snel belemmerd in je bewegingsvrijheid door deze draad? Hoe lang duurt het voordat een en ander definitief kan worden geplaatst/ingebracht? Ik heb nl. begrepen dat de draad die ingebracht moet worden moet ´ingroeien´. Bij voorbaat hartelijk dank voor een reactie.

Maaike, 07-09-2011 23:37 #24
Eric Jansen, als je belt met Medronic, even googlen. dan krijg je een lijst met ziekenhuizen die deze plaatsen. Dit is een veel gebruikt merk neurostimulators. Ik herinner me dat ze in Rotterdam, Oosterhout (bij Breda) Amsterdam in ieder geval plaatsen. Ik zelf kreeg hem in Velp. Je maakt een afspraak met de pijnpoli van een ziekenhuis en spreekt dan met een anestisioloog. Bij mij heeft de Medronic helaas niet goed gewerkt. Die was afgelopen februari geplaatst. Over 10 dagen mag ik het nog eens proberen met een nieuw apparaat, van Nevro. Heeft iemand daar ervaring mee? Bij deze voel je helemaal geen pulsjes en hij is oplaadbaar. Een zeer duur apparaatje… Heb goedkeuring van mijn verzekering dus hoop dat deze laatste kans wel werkt.Zou geweldig zijn na acht jaar vreselijke pijnen te hebben en veel van het leven te moeten missen, al sinds mijn 26ste. Ik weet wel dat de kans er is dat ook deze niet zal werken. Die gedachte is beangstigend en zuur! Maar de kans dat hij wel werkt is groter. Ik zie totaal niet op tegen het plaatsen van de electrodes, dat is me zoooo meegevallen vorige keer! Voelde alleen de huidverdovende prik. Alleen de wondpijn vond ik wel tegenvallen en de weken achterelkaar niets kunnen/mogen zie ik ook weer erg tegen op!

Marjolein, 02-09-2011 22:02 #23
Ik las net je berichtje. Ik sta ook op de wachtlijst in het Erasmus MC voor een neurostimulator. Ik heb al twee keer een epiduroscopie ondergaan, om litteken weefsel te verwijderen uit de epidurale ruimte. Dat vond ik al vreselijke ingrepen en ik zie ook erg op tegen het plaatsen van de elektroden van de neurostimulator. Is het dan ook weer zo dat alleen de huid wordt verdoofd en je verder goed moet aangeven waar ze op de goede 'pijnlijke' plek zitten? Ik wordt er wel eens moedeloos van. Je wilt graag van je pijn af komen, al tien jaar bij mij inmiddels, maar TNT heeft geen enkele blokkade of ingreep effect gehad. Helaas zijn wel alle behandelingen pijnlijk! Ik zou graag van je horen hoe het plaatsen precies is verlopen. En merk je nu echt verbetering? Ik hoop voor je dat het verlichting brengt!

Jans Nadia, 31-08-2011 13:23 #22
Beste ik ben een v van 42 al een paar maanden heb ik grote klachten aan onderrug heb een scan gehad is ontdekt dat ik artrose heb en hernia en papegaaibekken heb al een 4tal inspuitingen gehad voor de pijn aan de benen die zijn een beetje beter heb een inspuiting gehad waar ze mijn zenuwen van de rug verbrand hebben ook een beetje beter maar de druk op mijn bekken is niet vol te houden wat valt daar nog aan te doen vriendelijke groeten nadia

Eric Janssen, 15-08-2011 10:21 #21
Waar in nederland kan men geholpen worden voor neurostimulatie, welke ziekenhuizen! en wordt deze ingreep door zorgverzekeraars vergoedt.

Tamara Heuveling, 14-08-2011 18:40 #20
Ik heb een 10tl jaren geleden een rugoperatie ondergaan, waarij een stuk bot tussen de werfels is gezet en via de buikwand een rooster, heeft een half jaartje geholpen, pijn weer terug, coretten gedragen, in Duitsland zenuwbanen verdoofd, i niet gelukt in Bronovoziekenhuis Den Haag de zenuwbanenverhit, heeft ook niet geholpen, ik kom in aanmerking voor deze behandeling, maar he er geen vertrouwen in omdat alles mislukt is, denkt U toch dat deze methode wel zal helpen?

Wilma, 30-07-2011 14:43 #19
Hallo Kitty, Ik las net je berichtje op deze site. Bij mij is afgelopen woensdag de neurostimulator geplaatst (de proef) Ook ik vond het een zeer pijnlijke ervaring en ik kan echt wel wat hebben. De elektrode is bij mij doorgeschoven tot het laatste punt onder mijn schedel (nekhernia's) Voor mijn gevoel ligt ie goed. Maandag a.s moet ik terug naar het ziekenhuis voor nieuwe 'programma's' om te zien hoe ver het gebied is wat bereikt kan worden. 10 augustus krijg ik het definitieve systeem geimplanteerd en daar zie ik niet zo tegenop (de operatie van afgelopen woensdag zag ik ook niet tegenop overigens)
Jij zal inmiddels de tweede operatie wel achter de rug hebben en ik ben benieuwd hoe het met je is. Hoe het gegaan is. Overigens werkt het wel vind ik.

Kitty, 19-07-2011 10:29 #18
Goedemorgen.een week geleden bij mij de de neurostimulator geplaats in het Erasmus MC.Ik vond het een zeer pijnelijke ervaring.En nu als het zo blijft met de pijn die zeker minder is volgende week de tweede ingreep, is er iemand die mij kan vertelen hoe dat ging en hoe je je voelt ik weet dat je nu onder narcose gaat maar mijn ervaring met het plaatsen van de electronen viel mij erg tegen.

I. Vergouwe, 24-05-2011 21:38 #17
In 2004 is bij mij de eerste neurostimulator geplaatst en in 2009 is deze vernieuwd.Ook deze werkt voor mij perfect. In 2010 moest ik een operatie ondergaan waarbij cauterisatie moest worden toegepast.Ondanks de voorzorgsmaatregelen is er toch een stroom over de electrode in mijn rug gelopen zodat nu een deel van mijn voet gevoelloos is. Nergens wordt er voor dit gevaar gewaarschuwd. Ik mag dan ook een ieder die ook een neurostimulator heeft aanraden, moet je een operatie ondergaan.Overtuig je specialist van dit gevaar!
Voor mij is het betrekelijk goed afgelopen want bij navraag had de schade aanmerkelijk meer kunnen zijn.

Irma Boer, 20-05-2011 17:01 #16
Ik wil graag meer informatie over de neurostimulatie, waar dit gedaan word en bij welke arts je moet zijn om een onderzoek te doen. Ik heb al bijna 18 jaar posttraumatische Dystrofie en sinds kort perifere neuropatische zenuwpijn na een nek-hernia operatie ik heb morfine pleisters en morfine om te kunnen functioneren zou graag in aanmerking komen voor een neurostimulator.

Nathaly, 06-04-2011 22:22 #15
Hallo, ik zou best in aanmerking willen komen voor deze behandeling alleen ben ik woonachtig in het buitenland en zou graag willen weten hoe lang ik in Nederland zou moeten verblijven voor deze behandeling. Ook zou ik graag willen weten wat de kosten zijn. Misschien kan iemand me helpen met deze antwoorden?
Alvast mijn dank. Nathaly

Senga Kallie, 25-03-2011 14:20 #14
Ik sta op de wachtlijst voor een neurostimulator na aanleiding van het CAUDA -CYNDROOM. Wat ik mij afvraag is: Is het gebruikelijk dat je eerst naar een pijn-psycholoog moet? Hoe gaat het met de proef-stimulator en is die ingreep erg pijnlijk?Vanuit het ziekenhuis kreeg ik nogal wat tegenstrijdige antwoorden, n.l arts en verpleegkundige. Hoop dat iemand mij kan informeren.

Kaatje, 07-03-2011 17:22 #13
Ik heb ook een neurostimulator (ook wel ESES of SCS genoemd) en ik heb hem voor de zenuwpijn in mijn been die niet beter is geworden na een rugoperatie. Zeker 70% verbetering heb ik er wel van en ook ik heb maar 1 woord en dat is geweldig gewoon. Het is wel een complex traject waar je doorheen moet en ook psychisch is het ook wel een belasting en aanvaarding want er gebeurd toch iets met je lichaam wat niet normaal is. De 2 weken proef is even onhandig met de externe batterij. En ook spannend natuurlijk want je wilt graag dat het gaat helpen en hoopt ook dat het gaat helpen. Maar voor mij wegen de nadelen niet op tegen de voordelen die ik ervan heb. Het zijn de kleine dingen die je gewoon weer kunt doen zonder pijn of zonder veel pijn want je blijft altijd wel wat pijn houden maar het is acceptabel. De pijn word niet meer zo heftig zoals voor de stimulatie. Ik krijg nu echt een stukje leven terug, zo voelt het voor mij.

Voor mij helemaal een top behandeling en ik hoop dat ik er lang van mag genieten!
Groeten, Kaatje

Angelina, 23-09-2010 12:00 #12
Bij mij is juni/ juli 2008 een neurostimulator geïmplanteerd na ruim 13 jaar ernstige pijnklachten aan een elleboog. Ik heb hierdoor een nieuw leven gekregen, de pijn is gereduceerd met zo'n 70%. In één woord; geweldig. Ik ben het pijnteam in het Albert Schweitzerziekenhuis in Sliedrecht dan ook heel erg dankbaar.

Agnes, 08-08-2010 22:34 #11
Ik zou graag in aanmerking willen komen voor pijnbestrijding TENS. Heb al zeven jaar vreselijke pijnen in vooral armen, en soms ook benen. Pijnbestrijding met tramadol helpt niet.Wie kan mij helpen of op weg helpen.

Hans van de Ven, 15-12-2009 12:20 #10
Hierbij mijn ervaring na het inbrengen van een neurostimulator.
Sinds 6 jaar onbehandelbare pijn in mijn linkerbeen en voet ten gevolge van een hielspoor operatie, na al het mogelijke geprobeerd te hebben om mijn pijn te reduceren op 2 november jl. een neurostimulator geplaatst door dr. van Eert en hoofd verpleegkundige dhr. E. Houben, Amphia ziekenhuis te Oosterhout.
Het resultaat is boven alle verwachtingen, pijn gereduceerd met ca 80 %.
Ben de artsen en verpleegkundigen van het Amphia ziekenhuis zeer dankbaar, kan mijn leven weer oppakken zoals het 6 jaar geleden was.
Hoogachtend,
Hans van de Ven. Schijndel Noord-Brabant

Iris, 07-12-2009 09:04 #9
Hallo Griet, ben je hiermee al naar je arts geweest?Het kan zijn dat met een andere instelling, een beter resultaat kan bereiken.Het is dan mogelijk om hem lager te zetten, terwijl je wel goede stimulatie hebt.Ik herken wel je benauwde gevoel, heel naar trouwens.Zeker met de oplaadbare stimulator is er heel veel aan te passen!Zelf heb ik de stimulatie al 20 jaar, en ben er heel positief over.Er zijn in die jaren best wel eens problemen geweest, maar die zijn altijd weer opgelost!Een andere combinatie zou bij jou vast een goede oplossing zijn.SUCCES!

Griet, 27-11-2009 15:39 #8
Hallo mede lotgenoten. Al 5 jaar heb ik een neurostimulator. De eestre was met 1 jaar al leeg. Toen heb ik een oplaadbare gekregen en dat gaat prima. Voor de pijn zijn het ideale dingen. [ ik heb 4 hernia, s gehad] Maar mijn probleem nu is: Als de pijn mij weer te veel wordt, en ik de stimulator hoger zet dan kan mijn hart het niet aan. Krijg het benauwd enz terwijl ik anders daar nooit last van had. Wie kan mij daar een antwoord op geven?

Andre, 23-09-2009 21:00 #7
Ik sta op de wachtlijst voor een neurostimulator (de proefstimulatie heb ik al achter de rug) maar het geld bij het ziekenhuis is op. De DSW wil niet betalen. Zijn er ziektekostenverzekeraars die de kosten voor de ingreep met apparaat wel vergoeden?

Miny, 25-05-2009 11:51 #6
Ik ga in juni naar mijn behandelende pijn arts om te bespreken of neuromodulatie iets voor mij zal zijn. ik heb al een dubbele hernia en een zenuwbeklemming operatie gehad maar ik heb altijd nog veel pijn. de laatste behandeling die ik had was epiduroscopie en daarna een tens, maar ook dat mocht niet helpen. ik vraag me af of er iemand ervaring met neuromodultie heeft en die mij daar wat van kan vertellen.

Marja, 04-03-2009 20:56 #5
Dag Heleen, Poeh 90% op bed is niet niks. Kan me voorstellen dat je dan blij was met mogelijk verlichting door een ESES. Ik weet niet of je hem inmiddels al hebt, maar ik heb er sinds een jaar een en zou hem echt nooit meer willen missen. Je angst voor wat er mogelijk mis zou kunnen gaan herken ik, maar heb ik aan de andere kant ook niet echt toegelaten. Ik had ook gewoon geen keus meer. Had inmiddels een flinke coktail van diverse pijnmedicatie die elkaars bijwerkingen nog eens flink versterkten en kan niet tegen opiaten, dus ja.

Je krijgt ook eerst de proefperiode om te kijken of het wat is en wat doet. Als je je verder goed aan de leefregels houd hoeft er niet heel veel mis te gaan. Misschien helpt het je te weten dat ik heeeel slecht genees en bij mij wat betreft het ESES gebeuren geen enkele complicatie heeft opgetreden. In ieder geval heel veel sterkte!
Hartelijke groet, Marja

Heleen, 29-12-2008 19:04 #4
De laatste maanden volgde ik een onderzoekstraject of ik aanmerking zou komen voor de behandeling via ESES voor ernstigen rugklachten.Het laatste jaar in die mate dat ik 90% op bed lig en heel, heel moe ben van de pijn En de grote hoeveelheid morfine.
De artsen vonden mij allen geschikt, dus ik kreeg een beetje hoop op verlichting. Tot ik bij de verpleegkundige kwam en zij mij ging uitleggen hoe alles zal gaan, maar ook hoe en waar alles Mis kan gaan.
De vraag steeg in mij op, maar kon hem daar niet uiten en verder pas op 8 jan., heeft het dan nog zin om dit te gaan doen.

Ik raakte er verward en angstig van.

Wie kan en wil mij meer vertellen over zijn of haar ervaringen, zodat ik een realistisch beeld kan gaan vormen. Ik hoop erg dat jullie mij kunnen helpen en wacht jullie reactie af.

Hart. groet,
Heleen.

Fred, 11-04-2008 13:30 #3
Hallo Elmas, bedankt voor je gegevens. Ik ga contact opnemen met 1 van de centra. Hedenochtend is de beslissing van de stichting klachten zorgverzekering binnen gekomen en zoals ik al verwacht had is de radio frequente behandeling afgewezen. Onder het motto, experimenteel geen bewijzen voor genezing, enz. Over de ruggenmerg stimulatie word in deze beslissing verder niet gesproken. Ik heb al wel van een juriste van de CZ groep te horen gekregen dat ook die behandelijg niet vergoed word. Vr gr Fred

Fred, 01-04-2008 14:17 #2
Hallo Elmas
Inmiddels weer enige tijd verder en nog steeds geen reactie ontvangen van de stichting zorgverzekering, en ik krjig steeds meer het vermoeden dat ik aan het lijntje word gehouden, helaas is er op deze site ook niet op gereageerd, maar ik heb nog een vraag, weer u in welke A centra deze behandeling gedaan wordt?
vr gr Fred Honing Reactie infoteur, 02-04-2008
Beste Fred,

Hier wat meer info voor jou:

De toepassing en de uitvoering van bijzondere neurochirurgie vindt inzeventien vergunninghoudende ziekenhuizen plaats, te weten:-

Academisch Ziekenhuis Groningen / Martini Ziekenhuis te Groningen;-Isala Klinieken te Zwolle;-Medisch Spectrum Twente te Enschede;-Academisch Ziekenhuis Nijmegen / Canisius Wilhelmina Ziekenhuis teNijmegen;-Universitair Medisch Centrum Utrecht;-Slotervaart Ziekenhuis te Amsterdam;-Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit te Amsterdam;-Academisch Medisch Centrum te Amsterdam;-Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden;-Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag / Ziekenhuis Leyenburg te ís-Gravenhage;-Academisch Ziekenhuis Rotterdam;-St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg;-Academisch Ziekenhuis Maastricht / Atrium Medisch Centrum te Heerlen;

In vier gevallen vindt bijzondere neurochirurgie in een samenwerkingsverbandtussen twee ziekenhuizen plaats (op 2 verschillende locaties). Derhalve iser sprake van 13 centra voor bijzondere neurochirurgie.

Bron: http://internet-extra.vumc.nl/neurochirurgie/patient/planningsbesluit%20VWS%202001.pdf

Fredhoning, 19-03-2008 13:10 #1
Het artikel met belangstelling gelezen, ik heb zelf al een jaar of 17 meralgia parestethica rechter bovenbeen, de pijn en ongemakken daarvan zijn zeer hinderlijk, ik ben na lang zoek in belgie terecht gekomen waar men deze diognose stelde en eerst geprobeerd hebben met injecties in de lies en rug de pijn te behandelen, helaas was dit alle keren van korte duur, daarop kwam het voorstel eerst radio frquente behandeling in de lies, mocht dit geen baat hebben dan een spinal cord stimulation, helaas de aanvraag kwam bij de zorgverzekering terecht en werd daar afgewezen, ik heb zelf 1 behandeling betaald en heb toen 3 maanden geen pijn gehad, nu is de zaak in een beslissend stedium bij de klachten commissie zorgverzekering en ik vrees dat zij meegaan met de cz groep, het laatste advies van de cz groep was, laat de zenuw in je lies maar doorsnijden, dan is het probleem opgelost, maar die vraag had ik in belgie ook gesteld en daar werd gezegd dat doen we niet meer, er zitten te veel risco's aan, oa instabiliteit en fsantoom pijn.
ik hoop dat iemand die hier meer van weet contact met mij wil opnemen vr gr fred Reactie infoteur, 20-03-2008
Dag Fred,
Belachelijk dat ze dat niet vergoeden in Nederland! Gewoon door blijven hoor en desnoods in beroep gaan denk ik. Een zenuw doorsnijden is riskant en lijkt me zeker niet prettig als je daar ook nog andere complicaties van bij kunt krijgen. Ik hoop dat er mensen zijn die u verder kunnen helpen. Succes.
Groeten,
Elmas

Infoteur: Elmas
Gepubliceerd: 11-11-2007
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Reacties: 61
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!