Rugpijn, rampzalig raadsel

Rugpijn, rampzalig raadsel Rugpijn is een van de meest voorkomende aandoeningen in de westerse wereld en het ziekteverzuim en behandelingen kosten naar schatting twee miljard euro per jaar. Vrijwel iedereen krijgt ergens in zijn leven te maken met rugpijn. Soms wordt deze chronisch. De patiënt sleept zich onder pijnstillers voort van dokter naar therapeut, maar merkt dat ook zij naar de oorzaak gissen. Het internet is een oerwoud van tegenstrijdige adviezen en oplossingen voor rugpijn blijken schaars.

De rug

De wervelkolom strekt zich uit van de basis van de schedel tot de onderkant van het zitvlak en bestaat uit meer dan dertig botten: de wervels. Deze zijn met elkaar verbonden door sterke banden (ligamenten) en ertussen liggen veerkrachtige tussenwervelschijven. Een tussenwervelschijf bestaat uit een stevige, vezelachtige buitenkant en een gelei-achtige binnenkant. Door deze constructie kan de rug buigen, hoewel beperkt. De meeste rugklachten ontstaan door een verkeerde beweging of een te grote inspanning van een van de schakels in de rug. De rug wordt op een ongelukkige of abnormale manier even of langdurig verkeerd belast. Het ruggenmerg, dat een belangrijk onderdeel van het zenuwstelsel is, loopt in de volle lengte van de wervelkolom in het wervelkanaal met nauwe openingen aan de zijkant waardoor zenuwen van of naar andere delen van het lichaam lopen. Zie het als een grote elektriciteitskabel die je lichaam voorziet van stroom! Problemen met een wervel, de banden of tussenwervelschijven kunnen aldus druk geven op een van deze onderdelen van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg: Rugpijn.

Twee typen rugpijn

Er wordt onderscheid gemaakt tussen specifieke rugpijn, pijn met een aanwijsbare oorzaak bijvoorbeeld een fractuur of een hernia, en niet-specifieke rugpijn, pijn zonder duidelijke oorzaak. De meeste rugpijnen zijn niet-specifiek, wat inhoudt dat onderzoek niets uitwijst. Vaak is dit type pijn een vicieuze cirkel: De pijn wordt meestal toegeschreven aan een overrekking of grote spanning van een verbindingsband of een wervel, waardoor de omringende spieren als reactie hierop pijnlijk gaan samentrekken. Beweging kan pijn doen toenemen of juist verminderen.

Spit

"Het schiet in mijn rug", zegt de patiënt die naar zijn rug grijpt, plotseling stilstaat en zich niet meer kan verroeren. Dit is waarschijnlijk spit, ook wel lumbago. Deze rugpijn is gelokaliseerd in het smalste deel van de rug of in de onderrug en meestal het gevolg van een ongewone inspanning, zoals het verschuiven van meubels of ongewoon zwaar spitten in de tuin. De pijn kan hierbij direct optreden of soms pas uren later. Soms ontstaat het in de nacht en uit bed komen is dan opeens onmogelijk geworden. De pijn is hevig en de patiënt kan de rug helemaal niet meer bewegen: De rug zit op slot. De oorzaak is waarschijnlijk een combinatie van uitgerekte spieren, spierkramp en verrekte spieren of banden. De hevigheid van spit vermindert met de tijd.

Coccygodynie

Deze rugpijn zit heel laag, op de plaats van het stuitbeen (staartbeen). Het is een constante pijn die bij zitten erger wordt. De pijn kan uitstralen naar de billen. Het ontstaat meestal na een zware val op het stuitje, of door een verwonding. Soms ontstaat het na een bevalling. Pijn in het stuitbeen is echter zelden het rechtstreekse gevolg van letsel van het stuitbeen maar heeft vaak te maken met zenuwpijnen in de vertakkingen van de heiligbeenzenuwen die door dit gebied lopen. Letsel aan de bekkenbodem of het heiligbeen zijn hierbij verantwoordelijk voor deze pijn. Afwijkingen in de onderste lumbale en/of sacroïliacale gewrichten komen dan ook vaak samen voor met coccygodynie. De diagnose (of liever: bevestiging van de klachten) wordt gesteld als er een zware drukpijn is op de aangedane plek. Als pijnstillers niet werken worden er soms injecties gegeven die de vicieuze pijncirkel moeten doorbreken. Soms kan na een trauma het stuitbeen iets van plaats veranderen, ook dit kan aanhoudende pijnklachten geven. Meestal worden er speciale zitkussens gebruikt om het stuitbeen te ontlasten zodat erg langdurige pijn kan worden ingekort.

Ischias

Ischias is een symptoom, niet een diagnose. Het is een vorm van zenuwpijn, en wordt veroorzaakt door druk en irritatie van de wortel van de nervus ischiadicus (heupzenuw), op de plek waar deze het ruggenmerg verlaat. Er is een brandende of stekende pijn door de billen, langs de achterkant van het dijbeen (soms zijkant van dij), doorschietend naar de enkel. De pijn wordt erger bij hoesten, niezen of het buigen van de rug en kan zo erg zijn dat lopen onmogelijk wordt. Het kan gepaard gaan met doffe rugpijn, spierzwakte, tintelingen in been, voet of tenen, verdoofd gevoel in het been en spierkrampen in bil en been. Een oorzaak voor dit type pijn is soms een discushernia, artrose (slijtage), gewrichtsontsteking, overgewicht of zwangerschap, maar kan ook eenvoudig ontstaan door zwaar tillen. Er is geen pasklare oplossing voor, behalve de onderliggende oorzaak op te sporen.

Triggerpoints

Soms is rugpijn het gevolg van myofasciale triggerpoints, pijnlijke drukpunten elders in de rug. De pijn die hierdoor ontstaat is een afgeleide pijn (referred pain). Zo'n overgevoelig punt is een voelbare spierknoop in een overbelaste of beschadigde spier. De plek is pijnlijk geworden omdat er minuscule samentrekkingen aan het weefsel trekken, waarbij de aanhechtingen van de spier onder continue spanning worden gehouden. De bloedcirculatie loopt vast in de spiervezels en de triggerpoint houdt zichzelf in stand door gebrek aan zuurstof en ophoping van afvalstoffen, wat de spierknoop nog verder irriteert. Bij onverklaarbare rugpijn of aanhoudende rugpijn is het nuttig om de gehele rug af te tasten op deze triggers.

Sommige triggerpoints zijn inactief, d.w.z. ze bestaan wel maar zijn niet de basis van de pijn, of geven slechts een kleine gevoeligheid bij aftasting. Als er een of meerdere triggerpoints zijn die vlijmscherpe of helse pijn geven bij de geringste druk, of bij steviger druk, dan zouden deze de oorzaak kunnen zijn van chronische pijn onderin de rug. Vaak zitten deze triggerpoints verder verwijderd van de wervelkolom, boven de billen aan de zijkanten van de rug. Deze triggerpoints laten zich niet zomaar wegmasseren, maar er moet dusdanig worden gewreven dat de knopen minder pijnlijk worden, zodat ze geen pijn meer kunnen doorzenden.

Discushernia

Hernia is een heel ruim begrip. Veel mensen met zware rugpijn denken dat ze een hernia hebben, in werkelijkheid is die kans gering en is het veel waarschijnlijker dat de pijn ontstaat vanuit spierweefsel. Vanuit medisch oogpunt is een hernia een specifieke aandoening. Een hernia ontstaat als een tussenwervelschijf gaat uitpuilen, door bijvoorbeeld ouderdom en minder soepelheid, of door een overbelasting. Door de druk wordt een deel van de gelei-achtige stof in de schijf door een zwak punt in de harde buitenlaag naar buiten gedrukt. Er ontstaat een pijnlijke druk op een zenuw door het naar buiten geduwde deel van de tussenwervelschijf. Soms scheurt zelfs de tussenwervelschijf. De verschijnselen die hierbij optreden zijn allereerst karakteristiek voor ischias. De rugpijn kan in de loop der tijd langzaam zijn ontstaan of juist plotseling, bijvoorbeeld bij het buigen van de rug. Een discushernia kenmerkt zich voorts door uitstralende pijn in een been, of andere prikkelingen of uitvalverschijnselen in een been. Ook als de pijn in het been erger is dan de pijn in de rug, is dat een indicatie voor verder onderzoek. Let wel: Een kwart van de mensen heeft een hernia in de rug zonder enige klacht. Anderzijds wordt de diagnose hernia soms gesteld terwijl de klachten van de patiënt daar toch niets mee te maken hebben.

Kneuzingen, scheuren en verrekkingen

Spierscheuren en ligamentscheuren, hoe microscopisch klein ook, behoren tot de meestvoorkomende oorzaken van lage rugpijn. Een spierscheur of scheur in een pees ontstaat wanneer spiervezels abnormaal worden uitgerekt. Een scheur in een ligament ontstaat wanneer de stugge weefselbanden (=ligamenten) die de wervels helpen bijeen te houden, hun aanhechting verliezen door inwerking van een te grote kracht van buitenaf.

Spierscheuren

Een spierscheur in de rug ontstaat door overbelasting, zwaar tillen, herhaalde bewegingen maar ook kleine oorzaken. Typische indicaties zijn helse pijn, spierspasmen, spierzwakte, zwelling, ontsteking en krampen. Bij ernstige verscheuringen is de spier of aanhechting deels of geheel kapot en dit veroorzaakt aanhoudende zware pijn. Bij een gemiddelde spierkneuzing zal er enige spierfunctie verloren zijn en bij een mild letsel is er enkel sprake van overrekking. Kenmerkend is dat een spier in actie kwetsbaar is voor dit type letsels.

Ligamentscheur

Een ligamentscheur in de rug ontstaat als resultaat van een ongelukkige val, een auto-ongeluk of een sportblessure. Het ontstaat als er aan de wervels wordt getrokken, gedraaid of gedrukt, of als er een plotselinge beweging is die de rug in een positie dwingt waarvoor deze niet is gemaakt. Hoewel de intensiteit varieert is er bij een ligamentletsel in de rug sprake van veel pijn, soms zwelling en zichtbare kneuzing. De patiënt voelt bij een ligamentscheur iets ploppen of letterlijk afscheuren en op dit moment is er een verschrikkelijke pijn. Er zijn volledige afscheuringen, gedeeltelijke of enkel verrekkingen mogelijk.
Letsels aan spier- en ligamentweefsel zijn soms de aanzet voor chronische rugpijn, als de omliggende spieren verkrampen in een poging het aangedane gebied te behoeden voor nog meer schade en de pijn hierdoor juist toeneemt.

Wervelbreuken

Als je van enkele meters hoog valt of door een zwaar voorwerp wordt getroffen bestaat het gevaar van een ernstige wervelbeschadiging of een heiligbeenfractuur. Als ook de zenuwen en ruggenmerg beschadigd zijn kan er zelfs verlamming optreden. De meeste wervelbreuken zijn gelukkig klein en soms weet je niet eens dat je een gebroken rugwervel hebt.

Afscheuring

Bij deze breuk is de punt van het dwarsuitsteeksel afgescheurd. Dit gebeurt soms bij sporters die een krachtige beweging maken. De pijn is hevig.

Microscheurtjes in wervels

Deze zit in de werveluitsteeksels of in de sluitplaat van de wervels. Het kan al gebeuren bij een ogenschijnlijk klein ongeluk, bijvoorbeeld iets zwaars optillen. Rust is hierbij het beste maar bij aanhoudende klachten kan het zijn dat de microfractuur niet goed aan elkaar is gegroeid.

Overbelastingsbreuken

Bij zeer inspannende trainingen kunnen deze ontstaan. Eerst is er een zeurende pijn te wijten aan teveel inspanning, bij de breuk zelf ontstaat er plotseling een scherpe pijn bovenop. Ook hier is rust de aangewezen weg.

Inzakkingsfractuur

Oudere mensen met broze botten kunnen dit oplopen. Bij een inzakking ontstaat plotselinge hevige pijn omdat de wervel wordt samengedrukt. De patiënt loopt voorovergebogen en heeft soms een kromming op het punt van de inzakking. Oorzaak is osteoporose.

Spondylose

Spondylose is een verstijving en verharding van de wervelkolom met verlies van soepelheid als gevolg. Oorzaken hiervoor zijn het vorderen van de leeftijd en de bijkomende degeneratie van de tussenwervelschijven, of een te grote belasting of beschadiging. Er kunnen botachtige uitgroeiingen op de wervels of langs de randen van de tussenwervelschijven ontstaan. Deze geven een pijnlijke druk op de verschillende zenuwen die in verbinding staan met het ruggenmerg. Door vernauwing van de gewrichten tussen de wervels is er een bijkomende druk op de wervelkolom en ondersteunende structuren zoals spieren, banden en overige tussenwervelschijven. Er kunnen geen of weinig verschijnselen zijn, maar meestal zijn er wisselende pijnen daar waar de rug het ergst is aangetast. De rug wordt steeds stijver en er kunnen pijnscheuten naar de billen of benen ontstaan. Röntgenfoto's kunnen deze aandoening grofweg aantonen.

Onderzoeken van de rug

Het allereerste onderzoek van de rug is een röntgenfoto waarop de verschillende wervels worden afgebeeld en ook de hoogte van de tussenwervelschijven. Ook komen hiermee ernstige aandoeningen aan het licht, zoals tumoren, wervelbreuken en infecties. Soms volgt er verder onderzoek om andere afwijkingen op te sporen: Een contrastfoto (caudografie), CT scan, botscan of een MRI scan. De laatste wordt uitgevoerd bij verdenking op discushernia en andere afwijkingen aan de tussenwervelschijven en zenuwen. Voor specifieke rugpijn door een wervelaandoening zoals botbreuken is een CT of botscan geschikter.

Langdurige rugpijn

Het is heel moeilijk om rugpijn te behandelen, laat staan om het te genezen. In de meeste gevallen kost herstel veel tijd, en daarom behoort rugpijn ook tot een van de hardnekkigste aandoeningen die niet zelden chronisch wordt. Fysiotherapie en soortgelijke therapieën lossen de pijn doorgaans niet op. Pijnstillers zijn slecht of niet werkzaam, helemaal als het om wervelbreuken, spier- en ligamentletsels gaat. Er zijn echter wel enkele zaken die je zelf kunt doen. Veel soorten rugpijn houden zichzelf in stand door zwakke beenspieren. De rug wordt hierdoor onevenwichtig zwaar belast. Gebruik dus voelbaar en merkbaar meer je benen en haal de focus van je rug af.
  • Zoek triggerpoints die vaak actief worden bij rugproblemen en dan de pijn in stand houden. Masseer deze.
  • Bedrust is alleen nodig als je lichaam je ertoe dwingt. Probeer zo snel mogelijk weer in beweging te komen, hoe gering ook.
  • Loop geregeld minimaal kleine stukjes, zodat de rug niet kan verstijven.
  • Buig niet voorover als dat pijn veroorzaakt, buig met rechte rug en zet hierbij de beenspieren in werking.
  • Til of verplaats niets dat zwaar is.
  • Bij veel zitten is het beter om regelmatig van houding te veranderen, vaker dan je normaal zou doen. Je hoeft niet speciaal met rechte rug te zitten, want dat is niet bepaald realistisch, als je maar vaak afwisselt.
  • Bij opstaan uit bed of stoel op de armen steunen en dan pas gaan staan.

“We don’t even ask happiness, just a little less pain.” ~ Charles Bukowski

Lees verder

© 2008 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pijn in onderrug, rugklachten: wat kunnen de oorzaken zijn?Pijn in onderrug, rugklachten: wat kunnen de oorzaken zijn?Pijn in de rug, onderrug kunnen verschillende oorzaken hebben. Je kunt last hebben van acute pijnsteken of een zeurende…
Rugpijn door stress: wat kun je eraan doen?Rugpijn door stress: wat kun je eraan doen?Een op de drie mensen heeft elk jaar wel eens last van een vervelende rugpijn. De rug is het lichaamsdeel dat ons de mee…
Hernia symptomen: Welke klachten wijzen op een hernia?Hernia symptomen: Welke klachten wijzen op een hernia?Veel mensen hebben last van ernstige rugklachten en zogenaamde lage rugpijn. Oorzaak hiervan is vaak een hernia. Maar wa…
Paracetamol bij acute rugklachtenAustralische onderzoekers hebben geconcludeerd dat acute lage rugklachten niet worden verminderd door het slikken van pa…

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)Amyotrofische Laterale Sclerose of afgekort als A.L.S. (in sommige landen M.N.D. of Lou Gehrig's Disease) is een langzaa…
Behandeling bij AlzheimerEr zijn geen medicijnen die Alzheimer kunnen genezen, maar er zijn wel middelen die de snelheid waarmee de symptomen erg…
Reacties

Mariska, 14-08-2012
Hallo, nu al meer dan 10 weken last van onderrug. pijn is wel wat minder, maar bij te veel inspanning toch weer pijn. ook mijn rechterarm en hand doen pijn, kan mijn hand soms niet strekken en voelt dik aan. heb elke dag op bijna een andere plek spierpijn en ben doodmoe. wat kan dit zijn? Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Mariska, daar moet je huisarts en/of specialist een antwoord op geven. Rugpijn vereist onderzoek. Beterschap, A.

Anouk, 14-08-2012
Hallo,

Allereerst fijn om een forum te lezen waarop goed gereageerd wordt. Dit doet mij dan ook besluiten mijn verhaal voor te leggen.
Op 7 mei 2012 heb ik een auto ongeluk gehad. Er kwam een auto te hard van rechts, waardoor ik die niet zag aankomen en reed tegen de achterkant van mijn auto aan. Hierdoor ben ik rondgetold en kwam ik aan de andere kant van de weg tot stilstand. Op dat moment was ik erg geschrokken en merkte ik nog niet veel van de pijn. Totdat ik (binnen het uur) thuis kwam en de pijn erg toe nam. Naar de huisarts gegaan en die gaf aan dat de pijn door de spieren kwam. Einde van de week weer heen gegaan en ook die gaf aan dat het aan de spieren lag. Een week later weer terug en toen mocht ik een foto laten maken. Op deze foto zag men een breuk en ik moest een week later naar de gipsafdeling. Daar zag de gipsmeester geen breuk en werd ik weg gestuurd. De pijn werd alleen maar erger en ik heb toen een nieuwe foto laten maken. Hierop was geen breuk te zien. Uiteindelijk weer begonnen met werken, twee uur per dag. Als ik twee uur gestaan had (ik werk in een kledingwinkel) lag ik de rest van de dag plat vanwege de pijn. Begonnen met fysio en naardat ze mij gemasseerd had werd de pijn alleen maar heftiger en kon ik niks meer. Ook kreeg ik veel zweetaanvallen als ik iets deed. Weer naar de huisarts en vond het niet goed dat ik al aan het werk was en gaf mij tramadol. De tramadol werkt, maar soms voel ik nog de pijn er doorheen. Ondertussen is er nu een mri gemaakt, maar moet een maand wachten op de uitslag. Ik krijg de 27e de uitslag. De pijn zit in mijn onderrug en als ik op de wervels druk doet het echt erg veel pijn. Ook langs de wervels voel ik pijn als er op gedrukt wordt. De pijn straalt vaak door naar mijn bekken en mijn linkerbeen is wat instabieler. Ondertussen zit ik nu drie maanden thuis en ben bang dat ze op de mri ook niets gaan zien. Ik ben een type dat nooit stil kan zitten en dit belemmert me dan ook erg. Ik kan maar kleine stukken lopen en mijn lichaam wil graag dat ik lig. Ik probeer mezelf hier niet te vaak aan over te geven, omdat bedrust ook niet de oplossing is.

Ik heb het nu wel geaccepteerd dat het eenmaal zo is, maar ik wil gewoon zo graag weten wat het is. Ik ben geen zeur en heb eigenlijk ook nooit pijn, maar dit is niet vol te houden. Ik ben pas 25, dus hoop toch dat dit hersteld.

Heeft er iemand misschien tips voor mij, wat de pijn wat verlicht? Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Anouk, de uitslag van de mri zal moeten uitwijzen wat er aan de hand is. Omdat je linkerbeen instabiel is is de kans groot dat er bijvoorbeeld een tussenwervelschijf is verschoven. Op gewone rontgenfoto's zie je alleen de wervelkolom (botten), maar niet de zachte weefsels die er tussen zitten. Aangezien je al de zwaarste pijnstillers hebt zou ik niet weten wat je nog meer kunt doen behalve de rust nemen die je lichaam van je eist. Werken moet je dus vooral niet doen. Je zult snel duidelijkheid krijgen en ik hoop dat de artsen je ook de juiste behandeling kunnen geven. Sterkte en natuurlijk beterschap, A.

Rudi Spermon, 23-06-2012
Een week geleden ben in uitgegleden op de trap en viel daarbij hard op mijn rug. Het duurde even voor ik weer goed kon ademhalen maar het zat duidelijk niet goed. Lopen ging de eerste dagen moeilijk en bukken ook. Nu heb ik nog steeds last van een plek halverwege mijn rug (of iets hoger) aan de linker kant. Hoesten gaat moeilijk en als ik nies ga ik zowat door de grond, zo'n pijn. Is mijn linker nier misschien beschadigd? Ik probeer nu veel te drinken, water, karnemelk enz. Reactie infoteur, 24-06-2012
Hi Rudi, bij dit soort ongelukken raken de weke delen (spieren en ligamenten) beschadigd, daarnaast kan een wervel zijn verschoven of zelfs gebroken. In jouw geval is dat laatste gelukkig minder aannemelijk. De nier is hier verder niet bij betrokken. Omdat je pijn toch hevig is zal misschien een rontgenfoto nodig zijn om te zien wat er aan de hand is. Bezoek dus je huisarts. Beterschap, A.

Anne, 31-05-2012
Nog eens even een reactie zo'n 2 maanden verder… de fysio was geen voorstander van triggerpointherapie. Hij verwachtte dat het me alleen maar meer pijn zou opleveren. Ik merk wel dat me pijn wat verminderd is door de massage, slik minder naproxen en paracetamol. Op het moment ben ik gestopt met fysio, aangezien me eigen fysio er 2 maanden niet is. Ik zag het niet zitten om naar een vervanger te gaan doordat me situatie toch wel complex is en het is dan maar weer afwachten hoe er op ingespeeld wordt. Daarbij moet ik altijd eerst vertrouwen winnen en even de kat uit de boom kijken… De afspraak is dat ik gebeld word als de fysio weer terug is, dan kijken wat ik ga doen en als het niet gaat dan kan ik altijd bellen voor een afspraak bij de vervanger. Nu probeer ik met ontspanningsoefeningen me eigen lichaam ook ontspannen te krijgen.

Inmiddels heb ik me wel aangemeld bij de psycholoog, aangezien er wel wat moet gebeuren. Ik word dood ongelukkig van de pijn en kreeg onlangs weer depressieve gedachten en gevoelens nadat ik al bijna 2 weken niets kon, veel pijn had en extreem moe was (na 3 drukke dagen i.v.m. examens). Wist niet meer wat ik met me lichaam aan moest, uiteindelijk maar na de huisarts geweest en toen definitief doorverwezen. Ik was zelf al op zoek gegaan naar behandelingsmogelijkheden, aangezien ik niet naar PsyQ wil al zou dat volgens de huisarts ook veel te belastend wezen gezien de reisafstand en me opleiding, maar ik vond de stap richting 'hulpverleningsland' erg moeilijk. Maar nu had ik geen keuze meer… Waarschijnlijk zal het nu iets worden van de combi van psychosomatische fysiotherapie en cognitieve gedragstherapie, eerst maar wachten op een intakegesprek.

Na het lezen van de brief van de revalidatiearts is me de diagnose wel duidelijker. Me pijn is chronische, maar er word nu gesproken over een ontregeld pijnsysteem/pijnstoornis.

Heb hier op de site er ook wat over gelezen en zo legde me fysio het ook uit. Ik kon wel door blijven zoeken naar een medische oorzaak maar die zou er niet gevonden worden, de pijn in me benen is puur zenuwpijn. Hoe het op het moment gaat klopt het niet, toen ik eens zei; ben toch geen oudwijf. Kreeg ik als antwoord van de fysio; een oudwijf doet het nog beter als jou… Al verwachtte de fysio dat als ik me pijn beter begreep, het accepteren zou en er beter mee om kan gaan dat het dan ook leefbaarder voor me zal worden. Dus wil me nu eerst maar richting op omgaan met en dan verder kijken… Wil op dit moment ook geen andere artsen etc. meer aan me lijf, ben er even klaar mee en volgens de fysio zou ik van teleurstelling in teleurstelling vallen omdat ik me toch bleef vasthouden aan de medische diagnose. Uiteindelijk zou ik dan eerder verder weg zakken als 'beter' worden. Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Anne, omdat er ooit een hernia is geconstateerd vraag ik me af waarom niet overwogen is om deze operatief te behandelen. Dit had misschien een eindeloze rij pijnlijke jaren kunnen voorkomen. Later is je door een arts gezegd dat alle pijn afkomstig is van de spieren. Chronische spierpijn wordt in stand gehouden door actieve triggerpoints, wat ik je al eerder vertelde. Het is jammer dat gedacht wordt dat het behandelen van deze drukpunten de klachten alleen maar zou verergeren. Dat doet het in eerste instantie, maar daar moet je doorheen. Massages helpen je, dus daar zit al een aanwijzing. Maar eenmaal per week (oid) een fysiotherapeut bezoeken is helaas weinig werkzaam. Triggerpoints moeten dagelijks honderden malen worden gemasseerd, dat kun je wellicht zelf grotendeels doen. In 'psychosomatische fysiotherapie' en 'cognitieve gedragstherapie' geloof ik niet. Aandacht aan je besteden kan tijdelijk heilzaam zijn, maar lost de grote rugproblemen die jij hebt natuurlijk niet op. Mocht je toch een verbetering melden tijdens dit soort therapieen, dan schrijven de 'behandelaars' de krediet op hun eigen buik. Wees kritisch! Groetjes, A.

Tineke de Vries, 14-05-2012
Hallo.
Ik heb gegergeld pijnen in mijn rug, dat wil zeggen mijn onderrug maar ook onder mijn schouder.
Dan heb ik een soort zenuw samentrekkende pijnen.
Het lijken wel ween.
Zolang ik heel stil blijf liggen of zitten, dat laatste gaat moeilijk, gaat het een beetje, maar ik weet me geen raad.
Ik heb dit nu 6 dagen, ben er nog niet mee naar de doktet geweest, zal dat morgen doen.
Ik heb ook een tens apparaatje, ook een warmtekussentje gebruik ik geregeld
kan niet zeggen dat het helpt
Ook heb ik al per dag 8 paracetamols op.
Ik weet me geen raad.
Weet U misschien wat dit zou kunnen zijn.

Tineke Reactie infoteur, 15-05-2012
Hi Tineke, dit moet onderzocht worden door je arts. Helaas is van hieruit niet te bepalen wat er met je rug aan de hand is. Wee-achtige pijnen zijn afkomstig van de baarmoeder, maar dan heb je dat natuurlijk niet onder je schouder. De huisarts zal weten wat hij moet doen. Beterschap, A.

Rein, 24-04-2012
Ik heb sinds 1998 rugklachten op gelopen in een legpress in de sportschool. Het voelde alsof iets verschoof in mijn onderrug. De pijn begon een paar uur later pas en is sindsdien nooit meer helemaal weggegaan.Twee jaar later had ik diagnose lichte hernia. Ik heb dus altijd last van een oplopende spierspanning gedurende dag die aan het einde van de dag erger wordt. Als ik even ga liggen komt het los met een knak. Een tijdje blowen helpt maar daar kan ik in de war van raken. Het is een harnekkige aandoening 14 jaar heb ik het al, wat moet ik nou? Reactie infoteur, 25-04-2012
Hi Rein, chronische rugpijn wordt vaak in stand gehouden door triggerpoints. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Pak die spierspanning dus aan door (zelf)massages. Voor wat betreft de hernia zal je arts je adviezen hebben gegeven. Sterkte, A.

Anne, 28-03-2012
Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik ermee aan moet… inmiddels is wel duidelijk dat ik niet die behandeling bij PsyQ wil volgen. Na er afgelopen weekend eens heel goed over nagedacht te hebben denk ik dat het grootste 'probleem' ligt op het gebied van acceptatie. Weet ook wel dat ik het mezelf soms best moeilijk kan maken vanwege me perfectionisme en best wel eens onzeker ben, maar ik heb al zulke sprongen gemaakt en weet dan ook niet wat ik bij een psycholoog o.i.d. zoeken moet.

Krijg op het moment fysiotherapie wat puur gericht is op verlichting (ontspanning/massage), vorige week reageerde ik hier erg goed op en was ik 's avonds z.g.a. pijnvrij. Zal het van de week eens aankaarten over de triggerpoints en navragen hoe zij er tegen aan kijken m.b.t. de oorzaak.

Ben jezelf ook iets van therapeut o.i.d.? Reactie infoteur, 29-03-2012
Hi Anne, goed te horen dat je eens een keer pijnvrij was, dat geeft moed! De mogelijkheid van triggerpoints moet je zeker bespreken en misschien kan je fysiotherapeut deze opsporen. Bij het woord 'therapeut' gaan mijn haren overeind, dus ik geloof niet dat ik dat ben ;). Beterschap, A.

Anouk, 12-02-2012
Ik heb sinds de zomer drie bruine plekken op mijn onderrug ze zitten precies op de plekken van de wervels en dat doet pijn. Ik ging naar de huisarts en toen gingen ze mijn bloed onderzoeken daar hebben ze niks gevonden. Uiteindelijk gingen ze ook foto's maken en daar hadden ze ook niks gevonden. Moet ik me nou zorgen maken? Of het door een andere arts laten nakijken? Reactie infoteur, 13-02-2012
Hi Anouk, je arts moet een diagnose stellen. Daarna moet je het advies van je arts opvolgen. Als hij het hierbij laat zal er niets ernstigs vermoed worden dus hoef je je ook geen zorgen te maken. Groetjes, A.

Anne, 11-02-2012
Inmiddels 2 afspraken verder bij de revalidatiearts, tijdens het eerste gesprek kreeg ik al te horen dat de pijn die ik aangaf vooral bij druk op de spieren was. Bij lichamelijk onderzoek kwamen ze niets afwijkend tegen in de zin van reuma, hernia o.i.d. dus geen reden voor opnieuw scan/foto's. Bloedonderzoek gehad om ontstekingen etc. uit te sluiten. Al werd er al zachtjes aan doorgeschemerd dat de kans groot was dat ik onverklaarbare chronische pijn had. Wat mij ontzettend teleurstelde, was heel gefrustreerd toen ik er weg kwam. Had veel pijn (3 dagen lang) van het lichamelijk onderzoek, voelde me 'bont en blauw' en voelde me in een hokje gezet. De scan en revalidatie gegevens van 2 jaar zouden ze opvragen.

Vorige week terug geweest, bloedonderzoek was goed. Opnieuw lichamelijk onderzoek gehad maar weer dezelfde conclusie; de vele pijn wordt veroorzaakt door me spieren. De diagnose van de scan werd nu wel tegengesproken, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens, magoed we leven nu in 2012 en niet meer in 2009. Deze arts was gespecialiseerd in (onverklaarbare) chronische pijn, na uitleg over hoe pijn werkt vielen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats… Heb veel klachten als moeheid, maag/darmklachten, slecht/licht slapen, duizeligheid die daarin allemaal voor kwamen.

Vermoedelijk is het na de revalidatie al fout gegaan, heb ik me opleiding/stage verkeerd opgebouwd en nu is het reactie op reactie en gevolg van gevolg. Aangezien ik al gerevalideerd heb en een psychische traject (i.v.m. depressie 3,5 jaar geleden) achter de rug heb, heeft dat allemaal niet zoveel nut. Kreeg het advies mee om me aan te melden bij PsyQ en dan somatiek & psyche. Daarnaast een coach die mij helpt om met hele, hele kleine stapjes weer terug te keren in de maatschappij. De oorzaak ligt dus veel dieper dan gedacht, al is het heel frustrerend je begrijpt je eigen lichaam gewoon niet. Kreeg te horen dat er ook veel (diep gelegen) angst in mee speelde, de arts vertelde iets waarbij hij de angst al in me ogen zag staan terwijl ik me nergens van bewust was… Geregeld vliegen de muren op me af omdat ik het allemaal even niet meer weet, heb veel pijn… maar een kant en klare oplossing is er gewoon niet. Wat ik eigenlijk ook wel wist, maar stiekem hoop je er toch op…

Was wel blij dat me pijn erkent werd, arts zag en wist dat ik veel pijn had maar kon verder niets voor me doen. In het verleden is me wel vaker gezegd dat dingen psychische waren, maar ik heb dan het gevoel dat ik lieg en helemaal geen pijn/klachten heb. En dus het idee dat ik bewijzen moet hoeveel pijn ik heb… Nu eerst maar even afwachten totdat de huisarts bericht heeft en dan daarmee verder overleggen over verdere doorverwijzing.

Al vraag ik me wel af of het niet mogelijk is om met fysio/manueletherapie (tijdelijk) de enorme druk van me spieren af te krijgen. Ik bouw veel spanning op, vooral 's nachts doordat ik me zo moeilijk kan ontspannen door de pijn… Ik voel me eigen steeds niet goed en hoop toch wel dat dat snel wat verminderen zal, het neemt nu alleen maar toe :(… Vooral bij inspanning (sporten) heb ik steeds het gevoel van omvallen, ondertussen ga ik toch volgende week maar proberen om met stage te starten (3,5 uur per dag). Als ik nu opgeef weet ik zeker dat ik me opleiding niet haal…

De diagnose die ik nu meekreeg was; chronische pijn. Misschien speelde er ook wel een stukje fibromyalgie mee. Reactie infoteur, 12-02-2012
Hi Anne, chronische pijn is geen diagnose maar een klacht. Zoals ik je in mijn vorige bericht schreef lijkt de kans me erg groot dat je pijnsyndroom in stand wordt gehouden door actieve triggerpoints. Een triggerpoint-therapeut of fysiotherapeut met kennis van zaken zou deze punten kunnen opzoeken (zie dat artikel) en ze uit kunnen schakelen. Let wel: deze pijnpunten kunnen op veel verder gelegen plekken zitten dan waar jij daadwerkelijk pijn voelt. Dit heeft verder niets te maken met psychische problemen zoals angsten, dus laat je niets aanpraten. Artsen en hulpverleners wijzen je soms in die richting, juist omdat ze met chronische pijn geen raad weten. In hun beleving zit het dan tussen jouw oren. Maar triggerpoints zijn het ondergeschoven kindje in de medische wereld! Bekijk dus eens de mogelijkheid van triggerpointtherapie, zodat je de pijn direct te lijf kan. Zonder pijnlijke lichamelijke onderzoeken, bloedonderzoek, scans, foto's, en het absolute dieptepunt 'somatiek en psyche'. Ongelooflijk! Succes, A.

Tjip, 27-01-2012
Ik heb nu 3 dagen last van mijn onderug (precies boven staartbotje) het is een zeurende pijn zoals kiespijn en of ik beweeg doet er niet veel toe, liggen en zitten doet het meeste pijn en mijn benen doen ook verschrikkelijk zeer tot aan mijn enkels. staan werkt het beste en kan daarom geen rust vinden.

Hierbij moet ik wel vermelden dat ik een aantal jaar geleden wakker werd met ernstige rugpijn en hieraan een klapvoet heb over gehouden en pas na een half jaar mijn voet en tenen kon bewegen.

De pijn is dit keer anders maar mijn benen en billen en rug doen verschrikkelijk zeer en ben nu bang dat ik weer een klapvoet ga krijgen of erger. Reactie infoteur, 28-01-2012
Hi Tjip, zoals je begrijpt kan ik niet anders dan je verwijzen naar je huisarts. Van belang is: is het plotseling ontstaan of geleidelijk, doet het pijn als je erop drukt of niet, en zit het voor je gevoel in het bot of ernaast. Bij een klapvoet moet onderzocht worden of dit te maken heeft met compressie van een zenuw in de onderrug. Dit kunnen scans uitwijzen. Beterschap! A.

Anne, 14-01-2012
Hier nog één met rugklachten, 3 jaar geleden begonnen met geregeld rugpijn en een zeer been. Uiteindelijk na een half jaar modderen en toenemende klachten, kreeg ik continue pijn in de rug en tintelingen in de benen. Huisarts dacht aan ischias, fysio gehad. Helaas namen me klachten alleen maar toe, doorverwezen naar ziekenhuis. MRI; hernia en slijtage op tussenwervelschijf (L4-L5). Aangezien ik jong en erg beperkt was geworden, doorverwezen voor revalidatie. Na 5 maand begonnen met revalideren, 4 maanden geweest. Heftig, psychische ook veel te voorduren gehad. Het ging nog maar zo zo maar toch was ik in staat op me opleiding tot bloemist aan te kunnen. Het verdere herstel had tijd nodig, moest maar doorgaan met sporten (conditie opbouwen en (rug)spieren versterken door krachttraining). Langere tijd halve dagen na school/stage geweest, uiteindelijk opgebouwd tot 75% en verder kwam ik niet, daarbij was ik elk weekend aan het einde van me latijn. Ik ging naar school/stage en had verder nergens energie voor. Tijdens controle revalidatieteam, laatste juli 2011, kreeg ik alleen maar tehoren; geduld hebben, accepteren dat je chornische pijn hebt etc. Dat ik maar zo doodmoe bleef/blijf dat wordt psychische afgeschoven, zelfde dat ik zoveel zweet, duizelig word en rood aanloop als ik veel pijn heb. Ik roep al die tijd dat het van de pijn komt, maar wordt daar ontkent, inmiddels erkenning gekregen van andere fysio dat puur reactie op pijn is. Van september-november fysio gehad op advies van revalidatieteam, helaas had ik in augustus al aantal dagen met heftige pijn en dat is gaan doorzetten. Waardoor ik alleen maar weer achteruit ging en dus weer terug na 3-4 uur school/stage per dag, fysio is gestopt met behandeling aangezien ik ook heftige pijn had nadat ik er geweest was. Taping en massage deed ook niets en ondertussen voelde ik me steeds meer achteruit gaan. Inmiddels wel doorverwezen naar wervelkolompoli in het UMCG, ander ziekenhuis als 2 jaar geleden. Hoop dat ze bereid zijn opnieuw onderzoek tedoen, dit is niet vol te houden… Me lichaam reageert niet voor niets zo, de revalidatie ziet niet als ik 's nachts op bed lig te huilen omdat ik niet slapen kan van de pijn. Heb ze daarom ook maar niet gebeld dat niet goed gaat, heb het idee niet veel verder met ze te komen. Terwijl ik nog jong ben (22). Heb continu pijn in de onderrug, geregeld zere bekken en pijn in de linker bil (rechts ook wel, maar links is erger wat vanaf het begin af aan al zo is geweest) wat doortrekt naar me bovenbeen en een gemene stekende, tintelende pijn geeft. Al heb ik ook geregeld pijn in de hele benen, daarbij zere knieën, vooral wanneer ik veel door de knieën ga en snel slaapvoeten. Soms verlies ik de moed wel eens, en een grote vraag is dan ook; wat is er in me rug aan de hand? Op deze manier is het niet vol te houden voor me en ook me opleiding niet, heb geregeld een gevoel van strijd met de pijn en moeheid. Daarbij verkamp ik me erg door de pijn (vooral 's nachts) inmiddels zit me nek hierdoor ook vast… Als pijnstilling gebruik ik naproxennatrium i.c.m. 1000mg paracetamol, het verlicht iets. Anders kom ik richting de morfine wat de huisarts liever niet doet… Gelukkig komt de afspraak in het ziekenhuis steeds dichterbij, zijn er mensen die ervaring hebben met de wervelkolompoli in het UMCG? Reactie infoteur, 15-01-2012
Hi Anne, wat een akelig verhaal. Ik hoop van harte dat je straks vooruit gaat als je eenmaal de juiste arts en behandeling hebt. Kijk voor de zekerheid ook even hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Dit omdat triggerpoints bestaande pijn versterken en zelf ook pijnsignalen naar andere lichaamsdelen sturen. Je komt hierdoor in een vicieuze cirkel van pijn. Misschien krijg je hier ook nog reacties van anderen. Laten we het hopen :). Beterschap! A.

Wil, 08-01-2012
Hallo infoteur
heb sinds 2 weken heel veel pijn in rug in het midden op longhoogte.
als ik in bed lig in rusthuoding heel stuk minder.
maar s'morgens als ik op stoel ga zitten enorme pijn kan ik niet eens wat pakken van tafeltje.
lijkt wel of er en werveltje is verschoven of zo
groetjes wil Reactie infoteur, 09-01-2012
Hi Wil, het ligt meer voor de hand dat het een spierenkwestie is. Een overbelaste of verrekte spier kan ongelooflijke pijn veroorzaken, maar deze pijn zit net naast de wervelkolom. Heb je drukpijn OP de wervelkolom dan is het raadzaam dat er een foto gemaakt wordt. Laat je huisarts er gerust naar kijken. Beterschap, A.

Desirée, 30-12-2011
Hallo infoteur,
Bedankt voor je reactie. Bij mij zit de pijn inderdaad net naast de ruggemerg, altijd op dezelfde plek. De ene dag is de pijn erger dan de andere dag, maar geen 1 dag is zonder pijn. Heel erg vermoeiend zo. Ik ga nog maar eens een poging wagen om naar mijn huisarts te gaan en anders vraag ik een second opinion aan. Heb je enig idee hoe dat werkt? Een second opinion aanvragen? Nogmaals bedankt! Reactie infoteur, 31-12-2011
Hi Desiree, pijn direct naast de ruggegraat heeft te maken met het spier- en bandweefsel rondom de wervels. Vooral aanhechtingspunten kunnen langdurig pijn veroorzaken. Je kunt desgewenst van huisarts veranderen als de jouwe je wederom in de kou laat staan. Informeer naar andere huisartsen in de buurt of deze nieuwe patienten aannemen en raadpleeg je verzekering. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/61218-second-opinion-recht-kan-u-redden.html
Groetjes, A.

Mac, 29-12-2011
Ik heb sinds een maand of drie enorme pijn in mijn onderrug. Alle soort pijnstillers heb ik gebruikt om een beetje rechtop te lopen en wat oefeningen te kunnen(aldus mijn huisarts), maar te vergeefs, ik kan nog steeds niet rechtop lopen. Ik heb ook fysio geprobeerd, dat hielp allemaal niet. Dus Ik heb van de week een MRI scan laten doen de neuroloog zegt dat ik tot de 90& van de gevallen hoor waar geen diagnose kan worden gesteld. Met andere woorden, hij heeft niks raars op de foto's kunne zien. Ik zit nu bijna 4 weken van de pijn thuis, alles doet zo pijn, hoesten, niesen zelfs lachen doet het pijn. Wie kan mij in dit geval wel helpen? de neuroloog, de huisarts of de fysio? graag een reactie. Reactie infoteur, 30-12-2011
Hi Mac, je zegt helaas niet hoe deze pijn ontstaan is. Hoe dan ook, mogelijk zijn er triggerpoints die de pijn in stand houden, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
De neuroloog, de huisarts en de fysio kunnen je niet helpen, dat zeg je zelf. Beterschap, A.

Desirée, 28-12-2011
Ik heb nu bijna 2 jaar geleden spit gehad en het gaat maar niet weg. Ik blijf last en pijn houden opdat specifieke plekje in mijn rug. Het belemmert me vaak in veel dingen doen, hoewel ik me er zeer bewust van ben om in beweging te blijven. Ik beweeg elke dag regelmatig, werk ik de zorg en loop daar alles. Het is een zorghuis met 8 verdiepingen en loop dus alle trappen, ga nooit met de lift, juist om maar in beweging te blijven. Als ik in de ochtend opsta lijk ik wel een vrouw van 80 wat heel erg op gang moet komen. Nou heb ik ook wel het Hyper Mobiliteit Syndroom, maar dat plekje waar ik spit heb (gehad) is zo specifiek, ik kan het met 1 vinger aanwijzen waar het zit. Helaas doet mijn huisarts er niets aan en luisterd nauwelijks als ik met pijnklachten kom. Ik heb vaak zoveel pijn, ik weet gewoon niet of ik nog 1 poging moet wagen om naar de huisarts te gaan. Heeft het dan nog wel zin om naar de huisarts te gaan? Volgens mij kan hij toch niets voor mij doen. Reactie infoteur, 29-12-2011
Hi Desiree, het is van hieruit niet precies te bepalen waar de pijn vandaan komt. Is het niet in de ruggegraat zelf maar er net naast, dan is het waarschijnlijk een overbelast ligament wat jarenlang pijnklachten kan geven. Vooral als het eigenlijk steeds weer belast wordt. Die hypermobiliteit zal hierbij een rol spelen, omdat je het getroffen gebied wellicht juist rust moet geven (tijdelijk immobiel maken). Zit de pijn in de wervels dan is een rontgenfoto aangewezen. Ten slotte kan er nog artrose spelen, een slijtage van de rug. Een orthopeed kan hier meer over vertellen. Al met al vind ik dus dat je huisarts tekort schiet en je op zijn minst moet doorverwijzen. Aanhoudende pijn moet altijd onderzocht worden. Wil hij er niets van weten, dan kun je op grond van het recht op een second opinion een andere huisarts nemen. Sterkte, A.

Monique, 11-11-2011
Ik heb nu al zo'n 7 jaar last van mijn onderrug, het begon met spit… die zich na die ene keer steets vaker herhaalde. ik heb nu een dik 2 jaar weer pijn in de onderrug maar nu kontinu en word alleen maar erger, ik krijg niet anders dan alleen maar pijnstillers en fysio laatste keer 3x gekraakt, de werkzaamheid hiervan neemt echter af. ik heb nu zoveel pijn dat me nachtrust eronder leid. als ik me bed in ga gaat al met heel veel pijn en moeite t/m huilend toe en als ik eenmaal lig gaat tie redelijk maar als ik me om wil draaien, rollen de tranen weer over me wangen want ik moet eerst wakker worden om te zitten en dan pas me te kunnen draaien… aan matras licht het niet die is net nieuw en voldoet aan alle eizen. ik ben ten einde raad :( Reactie infoteur, 12-11-2011
Hi Monique, de meeste chronische pijnen worden in stand gehouden door triggerpoints. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Ik raad je aan deze af te speuren, of - omdat het om je rug gaat - dit door iemand anders te laten doen. Moeilijke namen van spieren (uit het artikel) kun je online opzoeken zodat je weet waar de betreffende spier zit. Beterschap, A.

Jolanda, 09-11-2011
Ik zit nu al ongeveer 1,5 jaar met rugklachten, zowel laag als tussen mijn schouderbladen. Ben al bij de dokter geweest en die heeft mij doorverwezen naar de fysio. De fysio heeft geconcludeert dat het hypermobiliteit is, waardoor mijn rug vast komt te zitten. Heb iedere week nu een behandeling van de manuele fysio en doe ook buikspieroefeningen om mijn rug minder te belasten, maar dit helpt allemaal niet. Ik kan ook geen gebeurtenis bedenken hoe het gekomen kan zijn. Maar het zit gewoon vast. Na lopen, fietsen en zitten doet het pijn, vooral ook 's avonds. Heeft u hier een andere verklaring/behandeling voor? Reactie infoteur, 10-11-2011
Hi Jolanda, hypermobiliteit is een erfelijke aandoening en komt al in de vroegste jeugd tot uiting. Zie dit artikel van een andere infoteur: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/27192-hypermobiliteitssyndroom.html
Sterkte, A.

Daniella, 02-11-2011
Ongeveer 5 weken geleden heb ik na een val een fractuur opgelopen in twee ruggenwervels. Het vreemde is dat de pijn de laatste week alleen maar toeneemt, in plaats van afneemt. Heeft iemand een idee of dat gebruikelijk is bij het genezen van een breuk (heb nog nooit eerder wat gebroken)? Of kan ik beter proberen wat eerder terug te gaan naar de orthopeed? Reactie infoteur, 03-11-2011
Hi Daniella, je vertelt niet of de breuk gefixeerd is, maar in het algemeen geldt dat waar het lichaam pijn constateert de spieren rondom die plek zich onbewust gaan spannen, met nog veel meer pijn als gevolg. Die nieuwe pijn zou dus heel goed kunnen komen van 'tender' points, verrekte ligamenten, verkrampte spieren, etc. Probeer de zaak dus eerst te ontspannen door warme ligbaden, warme douches, veel te rusten, enz. Helpt dat allemaal niet, dan zou je de arts eens kunnen raadplegen want misschien is er toch iets anders aan de hand. Beterschap, A.

Van Laer Eulalie, 19-10-2011
Heb osthéoporose en artrose in de rug en kan niet lang gaan recht staan of bukken.
Daar ik soms maagzweren heb kan de specialist mij alleen maar behandelen met dafalgan en contramal. Ik krijg één maal per jaar een aklasta behandeling toegediend.
Bestaan er andere remedies dan degene die ik gebruik. Ik lees bij Ilse dat zij in behandeling is bij een holistic pulser. Wat is een holistic pulser. Graag je mening hieomtrent. Reactie infoteur, 20-10-2011
Hi Eulalie, van holistic pulsing is me niets bekend, maar op internet is er veel over te vinden. Ook zou ik niet weten welke behandeling nog iets kan toevoegen aan datgene wat je al doet. Voor verdere info zie de Osteoporose Stichting. Sterkte, A.

Ilse, 16-10-2011
Heb ongelooflijk veel last van mijn rug, kan niet werken, kan maximum 1 en half uur wandelen, dan moet ik plat liggen, dan na een uurtje kan ik weer wat doen… Heb alles al gedaan, er is een grote verbetering tegenover 5 jaar geleden, toen kon ik maar een half uur wandelen… toch had ik graag weer een normaal leven gehad, ben op de moment in behandeling bij een holistic pulser, na 3 behandelingen voel ik dat alles soepeler is, dat ik na de lange wandeling, precies sneller recupereer! Tips welkom… ik doe zwemmen, een paar yoga oefeningen, en wandel… Bij pijn neem ik een ayurvedische pijn stiller, werkt ontstekend remmend en is puur natuur. Neem ook glucosamine, en al die zaken… heb een anti pressure matras, dat helpt ook… alle kleine beetjes helpen! Reactie infoteur, 17-10-2011
Hi Ilse, goed zo. Helaas zeg je niet wat de diagnose van de artsen is geweest en/of wat je zelf denkt waar het aan ligt. De meeste rugpijnen ontstaan door problemen in het spierstelsel, en dit kan heel lang aanhouden. Maar jouw rugpijn kan natuurlijk een andere oorsprong hebben. Naar mijn idee doe je er al alles aan. Sterkte, A.

Fred Boersma, 12-10-2011
Volgens mijn huisarts, heb ik 6-lendewervels en artrose op de lendewervels. Heb veel pijn als ik van zit positie opsta, en met het lopen. Heb een poosje Fysiofit gedaan, maar geeft ook geen verlichting. Welke mogelijkheden zijn er om van de pijn af te komen. Reactie infoteur, 13-10-2011
Hi Fred, meestal adviseert men om te gaan zwemmen als er problemen zijn met de rug. Dit om de spieren te trainen, zonder dat je ze teveel belast. Bedenk altijd dat eventuele diagnoses totaal los kunnen staan van de klachten. Met andere woorden, de kans is aanwezig en zelfs groot dat je symptomen getriggerd worden door omliggend spier- en ligamentweefsel, en dat is hoopgevend. Beterschap, A.

Angelique, 03-10-2011
Ik heb al geruime tijd ( paar jaar ) last van me onderrug met uitstraling naar me benen toe. ik slik medicijnen zoals ora morph 2 x 5 ml perdag en oxycontin 20 mg en nog steeds pijn. ik heb een mri laten maken en de neuroloog zeg dat er niets op te zien is. heb een second opinion in brugge gedaan en de neurochirurg ziet alleen bij de 2 onderste wervels dat het vloeistof ertussen iets donkerder is. maar ik te jong bent ( 40 jaar ) voor zo zware operatie. ik weet het niet meer de neuroloog wil me naar revalitadatie therapie sturen. ik heb al regelmatig gewone therapie gehad maar geen resultaat. ook pijnpoly had geen resultaat. weet u nog andere opties. hopelijk kunt u mij wel helpen Reactie infoteur, 04-10-2011
Hi Angelique, als je dagelijks morfine slikt en de pijn is nog steeds onhoudbaar, terwijl artsen niets kunnen vinden en de pijnpoli ook geen verbetering bracht, dan houdt het nagenoeg op. Je zegt niet om welke operatie het gaat, maar er zullen wel redenen zijn waarom ze deze niet willen uitvoeren. Revalidatietherapie is - zoals de naam al zegt- bedoeld als herstel van iets. Dit is bij jou echter niet het geval, je bent helemaal niet herstellende van wat dan ook. Uitstraling naar de benen wijst op zenuwbeknellingen en vernauwingen, maar soms kunnen zelfs spieren verschrikkelijke pijnen geven die eveneens uitstralen. Misschien is het wel zoiets, en dat is op geen enkele scan of foto te zien. Veel sterkte, A.

Karin, 29-06-2011
Ik ben een beetje radeloos… Ik heb ruim een half jaar geleden een auto ongeluk gehad en de puin in mijn onderrug en nek wordt er niet minder op. Ik heb 2x per week revalidatietherapie en daarnaast ga ik naar de fysiotheraie en manueeltherapie. maar de pijn wordt maar niet minder.ik doe mijn oefeningen goed loop voldoende maar ik ben ten einde raad.wat moet ik nog doen? Hopelijk kunt u mij helpen met de evt. opties die ik nog kan doen want ik wil niet de rest van mijn leven deze pijn hebben dus ik heb er alles voor over. Reactie infoteur, 30-06-2011
Hi Karin, waarschijnlijk is het ongeluk nog te kort geleden. Sommige pijnen houden anderhalf jaar aan, andere twee en een half jaar (allebei zelf meegemaakt) om uiteindelijk te verdwijnen. Manuele therapie zou ik niet doen, omdat dat veel te heftig is. Vaak is rust het beste, daarnaast wel proberen om normale bewegingen gewoon uit te voeren. Laat het eens los, dus geen enkele arts of hulpverlener meer. Ze houden je vaak in een medische vicieuze cirkel waarbij je steeds opnieuw hoop krijgt dat weer teniet wordt gedaan. Tijd heelt ook. En ik hoop voor jou dat je het ergste nu gehad hebt. Beterschap! A.

Belinda, 15-05-2011
Ik heb een vraagje, ik ben 19 jaar oud en ik heb vreselijke rugpijn. ik ben er al mee naar mijn huisdokter gegaan maar wat die allemaal al heeft voorgeschreven helpt totaal niet. misschien dat u weet wat ik precies heb. Ik weet totaal niet hoe ik moet slapen en zitten, ik huil van de pijn (letterlijk) het zit voornamelijk in mijn onderrrug, en ik heb uitstraling naar mijn benen. soms stopt de uitstraling tot aan mijn knieën maar er zijn momenten bij dat het uitstraalt tot in mijn tenen. zelfs lang wandelen doet mij echt geen deugd, ik krijg dan ongelovelijke pijn. Mijn huisdokter die duwt wel op mijn rug enz en ik krimp wel ineen van de pijn als hij rechts onder drukt, ik heb vorig jaar in september al foto’s laten nemen maar daar heeft men niets op ontdekt. ik heb al volgende pillen voorgeschreven gekregen: piroxicam EG 20 mg en diclofenac retard 100 mg en ik kan u zeggen dat deze pillen totaal niet helpen.

Weet u soms met hetgeen dat ik nu vertel wat het eigenlijk kan zijn want ik hou het gewoon niet meer uit, ik huil er gewoon van en dat is toch niet normaal en zeker toch niet voor mijn leeftijd. Reactie infoteur, 16-05-2011
Hi Belinda, dit is inderdaad niet normaal en wat je huisarts doet is zwaar onvoldoende. Een rugpijn die uitstraalt in de benen tot zelfs de tenen is neurologisch. Geen wonder dat al die pillen je niet helpen. Piroxicam is voor de gewrichtspijnen, Diclofenac bij ontstekingspijn. Daar heeft jouw type pijn niets mee te maken. Rontgenfoto's lieten niets zien maar dit soort pijn moet dan ook niet met een foto worden onderzocht maar met een scan (ct of mri). Vraag je arts om verwijzing naar een specialist en tob niet langer. Dit ondermijnt je hele leven zo. Veel sterkte, A.

Chris, 19-01-2011
Heb ontzettende pijn in mijn onderrug, spierspasmes, brandende en stekende pijn die doorschiet naar mijn enkel tijdens het lopen. Dit is het gevolg van littekenweefsel bij l 5 ten gevolge van een herniaoperatie die ik vorig jaar gehad heb. Weet iemand een oplossing hiervoor, hoe kan ik dat littekenweefsel laten verdwijnen? Hartelijk dank voor eventuele reacties. Reactie infoteur, 16-05-2011
Hi Chris, dit is een lastige complicatie! De pijn die je beschrijft is het gevolg van prikkeling van zenuwen, dus je neuroloog moet uitleg geven en een eventuele prognose. Als je je probleem op internet uitpluist ('littekenweefsel hernia operatie') blijkt dat er alternatieve therapieen worden aangeboden. Ook iets voor je arts om hier iets over te zeggen. Beterschap, A.

Lola, 22-04-2010
Ik ben zojuist heel raar gevallen, ik kreeg een rare shock in mn rug en kon me niet bewegen, en kreeg geen lucht meer. dit deed heel erg pijn, en ik kon even niet meer staan, nu paar uur later gaat het wel, maar heb nog steeds erge last van mn rug! weet iemand wat ik hier tegen kan doen? gewoon rusten off… het is toch niet iets ernstigs? Danke! Reactie infoteur, 23-04-2010
Hi Lola, als het niet weggaat moet het worden onderzocht. Pas dan kan een 'echte' diagnose worden gesteld. Beterschap, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 10-06-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.