Griepspuit werkt bij de ooit zo gevreesde Mexicaanse griep

Griepspuit werkt bij de ooit zo gevreesde Mexicaanse griep Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt de term Mexicaanse griep niet meer, omdat deze suggereert dat er een groot gevaar voor de volksgezondheid is. Volgens het RIVM is er na de enorme ophef van 2009 tegenwoordig gewoon sprake van een normale seizoensgriep. De griepspuit die veel mensen in oktober halen is nu dus ook bedoeld voor de Mexicaanse griep. Hoe anders was dat in 2009. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde nog voor mogelijke ernstige bijwerkingen van het vaccin tegen de 'dodelijke' Mexicaanse griep. De verwachte pandemie bleef uit, want de Nieuwe Influenza A, H1N1 bleek hier nog maar een mild virus te zijn. De rust is teruggekeerd en de aanduiding Mexicaanse griep roept sinds 2010 geen enkele paniekreactie meer op.

De eerste melding en de reacties

In 2009 kwamen de eerste meldingen van een nieuw griepvirus in o.a. Nederland, waartegen nog geen vaccin was gevonden. Overal werden maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Bij de ingang van bijvoorbeeld de tandartspraktijk stond een flesje zeep. Je kwam niet eerder binnen zonder je handen te hebben gewassen. In restaurants hingen flyers aan de deuren van de toiletten om vooral handen te wassen voor de terugkeer naar de eetgelegenheid. Iedere openbare gelegenheid probeerde de bezoeker erop attent te maken dat er een ernstige gevaarlijke griep heerste. Achteraf is het aantal slachtoffers meegevallen, maar ze waren er wel.

Een kort overzicht vanaf 2009

Mexicaanse griep, ook wel Nieuwe Influenza A, H1N1 en varkensgriep genoemd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde in 2009 dat er pas in september van dat jaar kon worden begonnen met het klinisch onderzoek onder volwassenen naar de werking van het vaccin dat gebruikt ging worden tegen de Mexicaanse griep. Dit vaccin zou mogelijk ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Omdat het om een nieuw virus en een nieuwe technologie ging, waren er nog veel onduidelijkheden en was de mate van bescherming nog onbekend. Veel landen vonden dat te laat en besloten al voor de testresultaten met het inenten van personen te beginnen.

Ook Nederland behoorde bij die landen. De WHO adviseerde die landen om eerst personeelsleden in de zorg en kwetsbare mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop van de griep te vaccineren. Vooral mensen met astma, personen met ernstig overgewicht en zwangere vrouwen behoorden en behoren trouwens nog steeds tot de kwetsbare groepen. De Nederlandse gezondheidsraad adviseerde het kabinet en was zich zeer bewust van de mogelijke risico's. Daarom moest iedere ernstige bijwerking die werd geconstateerd worden gerapporteerd en aan de overheden van alle betreffende landen worden doorgegeven. Men wilde op die manier voorkomen wat er in 1976 in de VS is gebeurd.

Verenigde Staten 1976 voorbeeld van een onvoldoende getest vaccin

In 1976 ging het in de Verenigde Staten helemaal mis met een nieuw vaccin tegen een nieuw griepvirus. Men wilde een pandemie voorkomen. Meer dan een kwart van de bevolking werd met spoed ingeënt met het nieuwe vaccinatiemiddel. De pandemie werd tegengegaan, maar er traden wel bijwerkingen met ernstige gevolgen op. Meer dan vijfhonderd mensen werden ernstig ziek. De meesten kregen het Guilian-Barré Syndroom. Dit is een ziekte die verlamming veroorzaakt in vele gevallen met blijvende gevolgen. Zeker dertig mensen overleden. Het vaccinatieprogramma werd na tien weken meteen stopgezet.

2011 Onderzoek naar bijwerking van het vaccin tegen Mexicaanse griep

In januari 2011 bleek uit Fins onderzoek dat er een link zou zijn tussen de zeldzame slaapziekte narcolepsie en het vaccin waar het middel Pandemrix inzit. De ziekte zou bij ongeveer zestig kinderen uit Finland en Zweden zijn aangetroffen.
Europese wetenschappers, inclusief Nederlanders, begonnen een studie naar eventuele bijwerkingen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep.

Bijwerkingen in Nederland

Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen waren de bijverschijnselen van de slaapziekte narcolepsie in Nederland niet bekend. Er was geen reden tot ongerustheid. Het onderzoek diende om het zekere voor het onzekere te nemen.

De werking van een vaccin bij een gewone seizoensgriep

Een vaccin tegen de normale seizoensgriep heeft een positieve uitwerking bij ongeveer 70% van de mensen die zijn ingeënt. Zij krijgen geen griep. De overige 30% wordt wel ziek, maar het ziektebeeld verloopt minder ernstig dan zonder injectie. De oorzaak hiervan is dat de griep continu verandert, waardoor het vaccin van het seizoen daarvoor niet meer voldoende effect heeft.

Vaccin en duur van bescherming. Enkele maanden tot een half jaar

De gemiddelde duur van de bescherming van een vaccin is enkele maanden tot een half jaar. Dat is dan ook de reden dat mensen die de zogenaamde griepspuit krijgen ieder jaar opnieuw gevaccineerd moeten worden.

Griepvaccin en groepsbescherming

Het griepvaccin heeft geen groepsbescherming. Groepsbescherming ontstaat bij de griep pas als 95% van de bevolking de griepspuit heeft gehad. De niet ingeënte mensen krijgen dan geen griep. Voorbeeld van een vaccin dat wel groepsbescherming biedt is het middel tegen de kinderziekte mazelen.

Werking van het vaccin tegen Mexicaanse griep

De werking van het toen voorhanden zijnde middel was nog onbekend. Pas aan het einde van 2009 werden de resultaten bekend. Er zou geen gevaar bestaan.

Hoe bereidde Nederland zich voor op een pandemie van de Mexicaanse griep

 • In Nederland had elke regio een actieplan klaarliggen, waarin stond wat hulpverleners en ziekenhuizen moesten doen.
 • Ook alle huisartsen hadden een actieplan klaarliggen.
 • Nederland had ook voldoende virusremmers klaarliggen.
 • Bij een dreigende grieppandemie zou de informatie op radio, tv en in de kranten in de gaten gehouden moeten worden.

Griepgevallen in Nederland

Het aantal mensen dat in Nederland was besmet met de Mexicaanse griep was eind augustus 2009 meer dan 360. De meeste patiënten liepen het virus op in het buitenland. De meeste besmettingen werden opgelopen in de Verenigde Staten. Andere landen waar Nederlanders de ziekte opliepen waren Spanje, Mexico, Griekenland en Engeland. Ook in Nederland zelf werden mensen besmet. Inmiddels waren er meerdere doden te betreuren en kregen ziekenhuizen steeds meer patiënten met deze griep. Enkelen belandden zelfs op de intensive care.
Zij hadden de besmetting hier in Nederland opgelopen.

De meest voorkomende leeftijdsgroepen die de griep kregen

 1. Jong volwassenen in de leeftijd tussen 20 jaar en 30 jaar.
 2. Tieners vanaf 15 jaar, maar
 3. De griep trof daarna ook jongere kinderen. Inmiddels waren er meerdere gezonde peuters en pubers aan de gevolgen van de griep overleden.
 4. Volwassenen tussen dertig en veertig jaar

De meeste patiënten vertoonden de volgende verschijnselen

 • koorts
 • keelpijn
 • hoesten
 • spierpijn

Het verschil tussen Tamiflu en het nieuwe vaccin tegen Mexicaanse griep

 • Tamiflu is een virusremmer. Dat wil zeggen dat mensen die de griep hebben dit middel krijgen. Door het gebruik van Tamiflu wordt de vermenigvuldiging van virussen in het lichaam verminderd, zodat geïnfecteerde lichaamscellen geen andere cellen besmetten.
 • Het nieuwe vaccin moest worden ingezet om de griep te voorkomen. Het was een preventief middel.

Gratis virusremmer Tamiflu

In augustus 2009 stopte het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu met het testen van alle grieppatienten. Op hetzelfde moment werd ook het voorschrijven van Tamiflu verminderd. Alleen mensen bij wie de Mexicaanse griep was geconstateerd en hun gezinsleden kregen het middel Tamiflu dat gratis via hun huisarts was af te halen.

Bron: Epop, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Epop, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Maatregelen om besmetting met het griepvirus te voorkomen

 • Voorkom contact met mensen die griep hebben.
 • Als men bij een grieppatiënt moet zijn, moet men dat dan zo kort mogelijk doen en daarna meteen handen wassen.
 • Vaak de handen met water en zeep wassen en met een papieren handdoekje of een keukenrol afdrogen. Het papier daarna meteen in de vuilnisbak gooien.
 • Zo min mogelijk de ogen, neus en mond aanraken.Via handen kan het virus in uw ogen, neus of mond komen.
 • Papieren zakdoekjes tijdens het hoesten of niezen gebruiken. Het papier daarna meteen in de vuilnisbak gooien. Daarna meteen handen met water en zeep wassen.
 • Regelmatig schoonmaken in huis: keukenapparatuur en deurklinken.
 • Woon- en slaapruimten ventileren.

Gevolgen voor inenting baarmoederhalskanker door Mexicaanse griep

De vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker die in september 2009 weer opnieuw van start zou gaan werd uitgesteld tot 2010. Door de verwachte grote uitbraak van de Mexicaanse griep was er dat najaar geen tijd.

Kinderen inenten ja of nee

Moesten kinderen de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep al dan niet met redelijke 'dwang' krijgen? De toenmalige minister van gezondheid Klink vond dat de kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar wel ingeënt moesten worden. Velen twijfelden of waren het er niet mee eens. Een veelgehoorde opmerking was dat de ouders de keuze moeten kunnen maken en de verantwoordelijkheid zelf moeten dragen.

Van SGP-achterban laat 50% zijn kinderen niet inenten

Bijna de helft van de ouders uit de streng gereformeerde achterban van de SGP laat zijn kinderen niet vaccineren tegen ziekten als bof, mazelen, rode hond en polio. Ook als bij griep een inenting wenselijk is wordt deze geweigerd. Bijbelse argumenten spelen bij hun afweging zwaarder dan medische. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Helma Ruijs van UMC St Radboud in Nijmegen.

Reacties na de eerste griepspuit

Na de eerste vaccinatieronde kwamen verschillende reacties. Uit de vele reacties, te lezen onder dit artikel, waren de meningen over de inenting en de bijwerkingen daarvan zeer verschillend:
 • Volwassenen en kinderen die zich erg ziek voelden.
 • Volwassenen en kinderen die ziek zijn geweest.
 • Volwassenen en kinderen die nauwelijks ergens last van hebben gehad.

De tweede griepspuit wel of geen tweede vaccinatie. Zelfs deskundigen verschilden van mening

In december 2009 startte de tweede ronde voor de inenting tegen de Mexicaanse griep

Maar was deze nodig? Een groot aantal mensen twijfelde aan het nut van een tweede griepprik. Toch begonnen de GGD-regio's aan de tweede ronde. Deze vaccinatieronde was bedoeld voor kinderen vanaf 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van baby's tot en met vijf maanden. De meningen over de tweede inenting liepen nogal uiteen.

De mening toen van GGD Nederland

"De tweede prik biedt de beste bescherming. Het is wel van belang dat de risicogroepen ook de tweede prik halen, zodat hun immuunrespons verder wordt versterkt. De griep kan grillig zijn. We weten niet of het verloop mild blijft en of het aantal ziektegevallen blijft afnemen.''

De mening van virolog Schellekens lid van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen

Hij was niet pertinent tegen een tweede prik voor de groep kinderen. ''Die is zinvol''. Een tweede vaccinatie voor de volwassen risicogroep vond hij weinig toevoegen.

''We zijn op het verkeerde been gezet. Iedereen was voorbereid op een nieuwe variant van het griepvirus die wel eens verschrikkelijke gevolgen zou kunnen hebben. Op basis daarvan is jaren geleden besloten dat fabrikanten een vaccin ontwikkelen op basis van twee prikken. Het zou een hele procedure zijn om dat weer terug te draaien nu blijkt dat het gaat om een mild griepvirus."

De Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Hield vast aan de richtlijnen voor de tweede prik voor het personeel van ziekenhuizen.

Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout: De leiding van het Amphia Ziekenhuis besloot dat het personeel geen tweede vaccinatie hoefde te komen halen. Wie er wel een wilde was welkom.

RIVM noemt Mexicaanse griep tegenwoordig een gewone seizoensgriep

Dan de laatste stap van de ophef over de gevreesde Mexicaanse griep
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil term 'Mexicaanse griep' niet meer gebruiken.
De term 'Mexicaanse griep' suggereert dat er een groot gevaar voor de volksgezondheid is, terwijl er in werkelijkheid sprake is van een gewone seizoensgriep. Wetenschappers concludeerden in 2010 al dat H1N1 niet dodelijker was dan andere griepvirussen. Daarmee werd de Mexicaanse griep gedevalueerd tot een gewone seizoensgriep.
In Nederland overleden in de winter van 2010 63 mensen aan deze griep, terwijl bij een doorsnee griepepidemie tweehonderd tot duizend slachtoffers vallen.

Reacties uitwerkingen en gevolgen van de inentingen met het toen nieuwe vaccin

Omdat de uitwerkingen niet bekend waren, maar het vaccin toch werd toegediend kwam er een stroom van reacties op gang. Zo ook bij het artikel dat ik toen schreef. U kunt ze hieronder lezen door te scrollen. Sommige zijn sceptisch, andere zeer kritisch, maar de meeste mensen vertellen over hun ervaringen en gevoelens.
© 2009 - 2020 Henbro, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Symptomen q-koorts en mexicaanse griepSymptomen q-koorts en mexicaanse griepZiek door de Q-koorts of de Mexicaanse griep. En er zijn zeker overeenkomsten tussen beide ziekten. Maar hoe weet u wat…
Wat is het verschil tussen Mexicaanse griep en gewone griep?Mensen zijn enorm bang voor het krijgen van de Mexicaanse griep maar is het eigenlijk erger wanneer je deze griep krijgt…
Details rond vaccinatie van kinderen tegen Mexicaanse griepDetails rond vaccinatie van kinderen tegen Mexicaanse griepInmiddels is bekend geworden, dat ook kinderen in aanmerking komen voor vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1), de M…

Psychotische Stoornissen - SymptomenPsychotische Stoornissen - SymptomenDe symptomen van de verschillende psychotische stoornissen worden onderverdeeld in twee groepen. De positieve en negatie…
Wat is het Syndroom van Klinefelter?Wat is het Syndroom van Klinefelter?Het Syndroom van Klinefelter is ondanks zijn frequente voorkomen een relatief onbekend syndroom voor veel mensen. De gev…
Bronnen en referenties
 • De Gelderlander
 • Afbeelding bron 1: Epop, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reageer op het artikel "Griepspuit werkt bij de ooit zo gevreesde Mexicaanse griep"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Henbro (infoteur), 20-11-2013 00:45 #230
Omdat de uitwerkingen niet bekend waren, maar het vaccin toch werd toegediend kwam er een stroom van reacties op gang. Zo ook bij het artikel dat ik toen schreef. U kunt ze hieronder lezen door te scrollen. Sommige zijn sceptisch, andere zeer kritisch, maar de meeste mensen vertellen over hun ervaringen en gevoelens.

Susan Marx, 17-01-2012 16:24 #229
Mijn huisarts heeft mij van overtuigd dat ik deze prikken moest ondergaan, ik ben nogal allergisch van aard, en daardoor viel ik in de groep 'kwetsbaar'. Helaas Ik werd zeer onwel van de eerst mexicaanse griepprik, en was net een beetje hersteld toen ik de tweede kreeg. Ik had uiteraard mijn bedenkingen over de tweede dosis, maar volgens de huisarts was het onverantwoord om deze niet te nemen. Meteen daarna kreeg ik zwaar astmatische bronchitis die heel lang heeft geduurd. Sindsdien heb ik last van astma aanvallen, en nu kreeg ik na een longfunctietoets te horen dat ik waarschijnlijk een ernstige longaandoening heb… voor de prikken was hier geen sprake van. Er wordt nog beweerd tegen mij dat in het algemene GEEN klachten zijn bekend ivm deze inentingen… nou, de hele wachtkamer zat toen vol met piepende, hoesten mensen, dus dat lijkt mij niet waar.

Kristel, 14-06-2011 13:39 #228
Wat een commotie om niks allemaal he? Ik heb alleen de eerste prik aan mijn dochter van 2,5 gegeven en ben verder nog beter gaan letten op gezonde voeding en geef haar gewoon vitamines extra en echinaforce en Luuf baby-spray. Geen bijwerkingen en gewoon goede merken.

Rosalinde Brukx, 10-06-2011 23:35 #227
Hallo,

ik heb in november 2009 mijn zoontje van 2,5 in laten enten voor de mexicaansegriep, sindsdien is hij aan het sukkelen. hoge koortsen, spierpijn, keelopijn, hoesten…
in 2010 heeft hij daarvoor ook in het ziekenhuis gelegen met 42.5 koorts. de artsen zeggen nog steeds dat het niet aan de vaccinatie ligt. maar daarvoor was mijn zoontje nooit ziek!
nu zijn we ruim 1,5 jaar verder en hij is nog aan het sukkelen, koorts enz. de periodes dat hij koortsvrij is worden steeds korter en de temperatuur gaat weer steeds hoger.
nu zijn we weer met de huisarts en kinderarts bezig, maar kunnen niks vinden, eigenlijk van het kastje naar de muur gestuurd. en blijven volholuden dat het NIET door de vaccinatie komt wat mijn zoontje overigens maar 1 x gehad heeft, daarna was hij al gelijk ziek!
nu ben ik bezig bij een Parergische therapeut die mij gelijk geeft en dat het van de vaccinatie komt.
er zit een stof in waar mijn zoontje niet tegen kan. en het lichaam niet kan verlaten… en daardoor "altijd" ziek is.
mijn zoontje is nu deze week goed doorlopen en geen klachten gehad. ik hoop dat we hier baat bij hebben en dat we nu eindelijk na bijna 2 jaar verder komen!
misschien zijn er meer kinderen/volwassenen die dezelfde klachten hebben?
dan hoor ik het graag!

groetjes Rosalinde

Susan, 11-02-2011 22:41 #226
Mijn dochter van 5 is pas geleden geholpen aan het verwijderen v haar keel neusamandelen ze hoestte al bijna 2 jaar gelukkig wel pufjes gekregen en medicatie voor astma tabletten.nu ze geholpen is kan ik de medicijnen allemaal de prullenbak in gooien inc de pufjes gelukkig hoest ze niet meer en dat na al die ellende van 2 jaar moe en hoesten terwijl haar longen ed goed waren en geen allergieen had.moet je na gaan hoe het zo kan vernandeen in een gezonde vrolijke energieke meid van 5!

Drak, 08-01-2011 04:08 #225
Iedereen die nu last heeft van vanalles, dankzij deze vaccin, verdiend dit 100%, stelletje domme schapen, rennen meteen voor hulp zonder ook maar iets te onderzoeken/weten. Er gaat nog veel geld verdiend worden aan alle mensen/schapen die deze vaccin hebben genomen. Ergens ook wel goed.

Linda, 04-01-2011 13:51 #224
Ik was vorig jaar zwanger en had thuis nog gewone temperatuur en de mexicaanse griep was net vast gesteld ik kom in het ziekenhuis omdat ik veel hoeste en had daar beginnende koorts ik heb toen tamiflu gekregen en ben een nacht gebleven. Later toen mijn dochter geboren was en een paar maand oud was leek het erop dat ze teveel hormonen had en al een beetje borstjes begon te krijgen nou vraag ik me af of dat door die tamiflu komt dus als iemand meer antwoorden heeft voor mij zou ik dat graag willen weten.Mijn dochter is net een jaar geweest en het begint nou wel af te nemen maar maak me wel zorgen.

Ronald, 14-09-2010 10:00 #223
Mensen, wordt nu toch eindelijk eens wakker! Deze hele ziekte-industrie is toch waanzin gewoon. Jullie laten je gewoon misleiden door de farmaceutische bedrijven die met dit handeltje jaarlijks biljoenen euro's verdienen. Hoe haal je je in het hoofd om jezelf en je kinderen dingen te laten inspuiten waarvan deze bandieten niet eens verplicht zijn ALLE ingrediënten bekend te maken. Nog groter vergif dan die vaccins is hun paradepaardje tegen kanker, de chemo - waarvan trouwens alle dokters weten dat dit vergif zelf kanker veroorzaakt. Filmpje kijken om te zien welke gevaarlijke rommel ze kankerpatiënten inspuiten (ook kinderen!)? http://player.omroep.nl/?aflID=8246474&silverlight=true (de silverlight speler kan je gratis downloaden: http://silverlight.nl.malavida.com/d4291-gratis-downloaden-windows).

Wil je weten wat ziekte echt is, bestudeer dan 'German New Medicine' (GNM): www.gnm-nl.be en als je Duits kunt lezen, bestel dan eens het boek 'Krebs Heilende Krankheit? - Konfliktlösing statt Chemo und Skalpell' van de DuitseOostenrijkse dokteres Therese von Schwarzenberg. Dankzij kennismaking met de GNM is mijn vriendin, bijna anderhalf jaar nadat haar oncoloog verklaarde dat ze onmiddelijk een borstamputatie moest ondergaan, lichamelijk en geestelijk nog helemaal intact.

Informeer u a.u.b. en laat u niet langer meer uitmelken door deze gansters (daarmee bedoel ik de farmaceutische geldwolven, niet de dokters die waarschijnlijk niet beter weten - door hun opleiding, die trouwens ook voor het grootste deel bepaald wordt door de farmaceutische bedrijven, waarmee de cirkel rond is).

I., 11-09-2010 19:38 #222
Mijn dochter heeft de mexicaanse griep gehad. Die begon twee dagen nadat ze de laatste injectie gehad had. Vervolgens heel ziek en nog een kuurtje tamiflu eroverheen gekregen.
Nu zijn we inmiddels al in september aanbeland en voelt ze zich nog steeds niet lekker. Ze blijft hoofdpijn houden en is constant heel moe. Haar ijzergehalte in het bloed wijkt ook regelmatig af waarvoor ze nu pillen slikt, een oorzaak kunnen ze niet vinden. Wel wilde de kinderarts haar doorsturen naar een psycholoog om met haar hoofdpijn om te leren gaan. Nu hoorde ik vandaag dat er meer mensen zijn die na de mexicaanse griep klachten blijven houden.
Dus ga ik toch maar eens op internet kijken of er misschien mogelijkheden zijn om haar te helpen op een zinvolle manier.

Bk, 15-05-2010 11:22 #221
Hoi, mijn zoontje was 3,5 jaar toen hij de 2 inentingen kreeg. Hij is sinds dien erg aan het hoesten, altijd verkouden erg moe en uit zijn humeur. Deze klachten kwamen gelijk na de inenting, na de 1e is hij 2 weken goed ziek geweest. Na de 2e is hij tot nu toe niet meer beter geweest. Hij is in april 4 jaar geworden. Maar volledig naar school kan hij niet aan vanwege zijn ziekte verschijnselen ik wijt dit allemaal aan de mexicaanse griepinentingen. Hij loopt sinds 3 mnd bij de kinderarts met zijn klachten. Maar helaas zij kunnen daar niks vinden en houden het op de slechte winter. wijzen gelijk mijn vermoeden van de baan.

S., 15-05-2010 07:22 #220
Mijn zoontje (nu 14 maanden) is vanaf dat hij de mex. griep prik heeft gehad aan een stuk door verkouden. Niet een beetje verkouden, maar echt flink. Hoest zich de longen uit het lijf, dikke snotneus. En steeds maar weer niet lekker, verhoging etc.
Hij heeft de 2e prik niet gehad, omdat hij toen hoge koorts en hoge luchtweg infectie kreeg meteen na de 1e! Wel vreemd hoor dat er zo veel mensen last van hebben. Op het cb zeiden ze dat er totaal geen klachten binnen gekomen waren. nou ja ik hoor steeds meer verhalen over mensen die zich ziek voelen. lang leve onnodige (slecht geteste) vaccinaties!

Hellen, 09-05-2010 01:59 #219
Begin december de tweede griepprik gehaald. Ik heb nog steeds last van mijn rechterarm.
Daarnaast heb ik een auto-immuuunziekte en ben nu nog steeds ziek. 2x een longontsteking, 1x een stembandonsteking. Nu nog steeds heel erg hoesten, koorts, hoofdpijn, een al geheel gevoel van ziek zijn en heel erg moe. :-(

Rob Koers, 28-03-2010 22:15 #218
Op 11-01-2010 heb ik mijn tweede mexicaanse griep prik gehad. Nadat mijn arm rood heet en pijnlijk werd kwamen er bobbels die vreselijk jeukten, deze trokken via mijn nek naar mijn rug en buik toe, daarna naar mijn benen. Inmiddels zit ik helemaal onder het jeuk nog steeds vreselijk en heb al drie verschillende expirimentele medicijnen gehad, maar niets werkt. Zijn er meer mensen met deze klachten? en welke medicijnen hebben zij gehad welke wel werken? Want deze jeuk maakt me gek.

Mw Jozee Braet, 01-03-2010 11:01 #217
Ik loop al vanaf begin dec.2009 met een geweldige pijn in mijn linkerarm na de 1e mex.griepspuit. de 2e niet meer gehaald.
Ontstekingsremmers -- foto's -- een echo en na dit alles nog geen resultaat.Wie heeft dit ook meegemaakt en kan een hint gegeven om van die pijn af te komen.

m.vr.gr Jozee Braet

Sunny, 26-02-2010 23:47 #216
Rara, hoe kan dat? Wel toevallig allemaal, of zien jullie dit zelf niet in?
Het was toch die vertrouwde medische wetenschap die je in dit pakket heeft gezet? Hoe kan je dan verwachten dat een huisarts je gelijk gaat geven. Tja vooral altijd baaf het advies blijven opvolgen, dat zal vast helpen. Voel je je niet goed of wat stijfjes, dan neem je toch gewoon een kuurtje van het een of het andere spul… Sorry hoor maar dan vraag je er misschien ook om! Neem zelf eens initiatief en volg niet altijd gedwee de mening van een ander die je vervolgens volspuit met giif! De medische wetenschap is verrot, vervuild door corruptie en hebzucht. Neem je eigen verantwoordelijkheid!

Lizzie, 21-02-2010 15:59 #215
Ook ik heb na de griepprikken nu al 3 maanden last van grieperigheid, kortademig en ontstekingen in voorhoofd- en bijholten. Ik ben bezig met de 2e antibioticakuur en heb nog steeds een antibacteriele neusspray. Ik ben erg moe en fitloos. Zo langzamerhand begin ik ook te geloven dat de inentingen hieraan schuldig zijn

Wiepie, 17-02-2010 15:55 #214
Net als Auke ben ik al vele malen bij de huisarts geweest, antibiotica kuren gehad, 2, en een prednison kuur omdat ik allergies bleek voor 1 van de kuren. Nu vanmiddag voor foto's geweest van de holtes, afwachten dus.

Ook mijn huisarts zegt dat het niet van de prikken komt maar dat ik deze winter gewoon pech heb. Normaal was ik gewoon 1 keer ziek en dat was het dan, rara hoe kan dit.

Auke, 12-02-2010 10:23 #213
Ik heb dezelfde klachten als Wiepie, nog steeds niet fit, hoofdpijn, spierpijn en duizeligheid ook ben ik vaak erg verkouden. Ook de klachten van Annette herken ik, na de eerste enting kreeg ik ook hartkloppingen en koorts, dit duurde echter maar een half uurtje. Na de tweede enting ben ik goed ziek geworden (begin dec.) en dit kwakkelt zo tot nu aan toe door, ben er redelijk flauw van (en wat te denken van mijn werkgever…).

Contact gehad met de huisarts hierover en die zegt dat het niet aan de enting ligt, iedereen kan wel eens een slechte winter hebben en meerdere keren ziek zijn… had ik voorheen nooit last van. Hij wil me wel een antibiotica-kuur geven, maar dat lijkt mij niet wat, gezien de resistentie die je daar tegen kunt opbouwen. Voor mij geldt ook NOOIT meer een griepprik, risicogroep of niet…

Wiepie, 10-02-2010 15:26 #212
Ik heb de griepprik gehad in oktober en in november en december de prikken tegen de mexicaanse griep, maar ben sinds de eerste prik al niet fit en nog steeds niet, hoofdpijn, spierpijn en soms erg duizelig. Komt dit van de prikken en hoe lang gaat dit nog duren heb er wel een beetje genoeg van. Zijn er meer die hier last van hebben. De huisarts schrijft me maar een antibiotica kuur en nu zelfs een prednison kuur voor maar het helpt niet, de klachten blijven.

Annette, 02-02-2010 17:44 #211
Wat fijn die herkenning. Maar ook inderdaad heel triest.
Ik heb de eerste prik eind november gehaald en voel me sinds die tijd niet goed. Durfde de tweede daarom niet aan.
Eerst heb ik een hele heftige reactie gehad, voelde me heel beroerd en raar in mijn hoofd, mijn hart ging tekeer, het zakte en kwam dan steeds weer opzetten en ik dacht echt dat ik doodging.
Daarna had ik ineens hele hoge bloeddruk (is nu weer terug), had ik daarvoor nooit gehad en ik kreeg een hele rare heftige kou die bleef hangen en waar ik nu nog niet helemaal af ben. Het voelt als een vreemd virus.
Ik voel me, op soms een paar redelijke dagen tussendoor, aldoor maar beroerd, ziek en ik slaap niet. Ik vind het nu wel eng worden en wil me zo graag weer eens normaal voelen. Vooral in mijn hoofd, even die gekke spanning weg.
Het erge vind ik dat je nergens terecht kunt en dat ook mijn huisarts zegt dat het niet met de enting te maken kan hebben. Wat voel je je dan eenzaam.
Is er geen forum of iets waar je terecht kunt zodat je je serieus genomen en begrepen voelt? Dat zou al zoveel schelen.
Sterkte allemaal!

Esther, 31-01-2010 15:18 #210
Als ik deze verhalen zo lees denk ik… zeer triest!
En mexicaanse griep is overgewaaid en hoorden we wel iets over negatieve berichten in het nieuws?
Quotte: Door A.Boom op 11-01-2010
Als ik de berichten over de griepprik lees krijg ik de indruk dat de hele opzet er een is geweest om de farmaceutische industrie aan extra verdiensten te helpen.In mijn omgeving heb ik tot heden geen patienten aangetroffen met vastgestelde Mexicaanse griep.)

Ik ben het hier mee eens en ook nog eens de verdiensten van de gevolgen van de mex.griepspuit.
Ik vind het in en in triest en heb een vreselijk gevoel over het geheel.
En al de onverwachte doden van de laatste tijd (opvallend) hoeveel hebben daar de mex.griepspuit van gehad?
Of toch toeval?
vr gr esther

Tito, 29-01-2010 10:13 #209
Ik en al enkele weken vermoeid, en heb vreselijke zere spieren in nek, armen, pols en rug. De pijn verschuift zich regelmatig van links naar rechts. Ik heb de griepprik gehad, en de twee mexicaanse prikken. Nu vraag ik me af of meer mensen last hebben van deze verschijnselen. Het is namelijk zo dat bij de buren drie mensen dezelfde intenting hebben gehad, en dezelfde verschijnselen hebben, het andere gezinslid (die niet ingeent is) heeft nergens last van. Wij hebben de laatste enting begin december gehad. Ik ben benieuwd naar de reacties.

Suus, 28-01-2010 20:51 #208
Beste Piet,
u was al longpatient, en gevoelig voor een lage weerstand, … De mex griep vacc heeft uw weerstand helemaal kapot gemaakt, omdat er tijdens de vacc een griep bij u wordt ingespoten uw weerstand wordt dus naar beneden gehaald
als u dan al gevoelig bent voor een lage weerstand had u dus de prik nooit mogen krijgen, net als zovele, …
sterkte en geluk in de toekomst
gr suus

P. Jaspers, 28-01-2010 13:31 #207
Maart 2008 werd bij mij klassieke longfibrose vastgesteld. Door verkeerde medicijnen liep het herstel geheel fout Was in zoverre hersteld dat ik kon wandelen bridgen, met de electrofiets boodschappen doen en iedere maandag een 30 km kon gaan fietsen. Met instemming alle medicijnen over boord gegooid. Gewone griepspuit hehaald en in November de eerste Mexicaanse spuit.Heel kort hierna kreeg ik s, nachts zo, n opstandig hart en longen dat ik direct naaar het ziekenhuis wilde. We hebben dit uigesteld tot bezoek huisarts en dezelfde dag nog hartfilm gemaakt en een longarts bezocht. Deze adviseerde wanneer ik dacht zuurstof nodig te hebben dit onmiddelijk kon krijgen Heb niet gewacht daar ik het hoognodig vond er direct gebruik van te moeten maken. Het gaat er nu bij mij om waarom zo direct na de eerste spuit een totale versnelling van mijn fibrose. Men zou zeggen het komt geleidelijk aan en had daar ook op gerekend dat dit zou gebeuren. Ik ben er van overtuigd dat, wanneer ik de mexicaan niet had gebruikt ik nu geen invalide zou zijn.Misschien komt er uwerzijds antwoord. Weet niet waar ik anders met mijn diagnose heen moet. Volgens de wereldgezondheidsraad is een eerste spuit voldoen den geeft een weerbaarheid van 95 procent voor velen. Had ik de spuit maar NOOIT genomen. Maar ja het is zaterdag en de mens wil wel wat. Groeten van Piet Jaspers.

Suus, 20-01-2010 13:24 #206
Een collega van mij heeft de prik gehaald en sinds die tijd is ze flink beroerd en verkouden, … Haar dochtertje loopt nu na de prik bij de kno arts, ze zegt zelf ik ben nog nooit zo lang en heftig verkouden geweest. Dat allemaal na de 2de prik, ze zei ook het lijkt wel of ze helemaal niet beter wordt en haar weerstand alleen maar lager
wordt, voor haar NOOIT meer een griepprik.

Sjanne (infoteur), 19-01-2010 15:33 #205
Gisteren overleed een goede vriend, Hij was ziek geworden na de mexicaanse griepprik. Hij had lever en nierproblematiek, mar na deze vaccinatie verslechterde zijn toestand dramatisch.
Ik kan me niet aan het idee onttrekken, dat deze vaccinatie heeft bijgedragen aan een versnelde dood

Irma Koerhuis, 18-01-2010 23:06 #204
Heb ook na lang twijfelen de 2e griepprik gehaald. Met de gedachte dat ik niet ziek wilde worden, omdat ik dan ook altijd goed ziek kan zijn, werd ik juist na deze griepprik overvallen door verschijnselen die ik niet eerder had ervaren. Mijn eigenlijk gezonde toestand is na deze prik rondom 10 dec. eigenlijk verzwakt. Ik kreeg last van brandende ogen, droge keel vooral in de nacht, maar ook last van pijn in mijn longen en borstgebied. Soms zo'n kloppend hoofd, omdat het zo strak is alsof er een zenuwspanning op blijft staan die maar niet wil ontladen, dat ik er soms bang van word. Mijn nuchterheid overwint bij deze klachten, want voor mij zijn ze duidelijk gerelateerd aan die griepprik. Heel spijtig, ik had het vertrouwen in het RIVM, maar had ik dat maar niet gehad. Nu ben ik verder van mijn gezonde toestand en mijn helderheid en ontspannen houding is veranderd in continu zenuwachtige pijnen en ook een oorpijn, of druk, die maar niet overgaat. Wie heeft echt het antwoord op de tijd dat deze klachten aanhouden. Mijn doktor zegt eerlijk dat er weinig over bekend is, dus ik ben in het ongewisse
Irma Koerhuis

G. H. Bakker, 18-01-2010 10:42 #203
Enkele weken na de mexicaanse griepprikken kreeg ik rondom buik en rug erge jeuk, die tot nu toe niet over is. Vanmorgen naar de huisarts gegaan die constateerde dan het eczeem is. Ik heb nog nooit zo'n erge jeuk gehad en denk dat het wel degelijk met de prikken te maken heeft.

Ankie, 17-01-2010 16:44 #202
Het is heel goed mogelijk dat door de 'lichaamseigen' hulpstof, aanwezig in de griepprik, je afweer systeem in de war is geraakt. De gevolgen daarvan zie je ook bij de Amerikaanse soldaten die op dezelfde manier een enting kregen. we noemen dat ' het golfoorlogsyndroom'!
sterkte mw.Mudde!

Mev Mudde, 14-01-2010 15:44 #201
2 dagen na de 2de griepprik ben ik mij steeds lamlendiger gaan voelen.
het begon met moe, hoofdpijn en buikpijn.
nu precies 4 weken later en vele ziekenhuis onderzoeken verder ben ik de hele dag nog steeds bekaf.
mijn man doet nu bijna alles en een uurtje visite put mij al helemaal uit.en iedere midag lig ik te slapen, de trap op lukt van vermoeidheid soms met 1 tussen stop maar vaker moet ik 2 of 3 keer uitrusten
als maandag de laatste uitslag van de cardioloog ook goed is dan ben ik er steeds meer van overtuigt dat na het lezen van vele andere berichten van mensen met klachten de bijwerking van de griepprik een hele grote oorzaak is.( versterkt door wat onderliggende kwaaltjes )

R. Bexkens, 13-01-2010 18:23 #200
Ik heb de gewone griepprik gehad en de mexicaanse prikken nu 7 weken later heb ik allemaal uitslag op mijn rug en nek dit jeukt erg veel.
Zou dit met de griep spuiten te maken hebben. Zijn er meer mensen die dit hebben gekregen na de griepspuitjes.

A. Boom, 11-01-2010 17:22 #199
Als ik de berichten over de griepprik lees krijg ik de indruk dat de hele opzet er een is geweest om de farmaceutische industrie aan extra verdiensten te helpen.In mijn omgeving heb ik tot heden geen patienten aangetroffen met vastgestelde Mexicaanse griep.

Beb, 08-01-2010 11:11 #198
Het is 2januarie en ons zoontje Ruben hoest en gaat erg piepen met ademen, we gaan naar de huisartenpost en
krijgen de diagnose pseudokroep. De volgende dag is de koorts hoger en Ruben verrandert in een slappe lappenpop
met wegdraaiende oogjes, we moeten terugkomen bij de dr post. Krijgen de diagnose longontsteking met een recept voor antibiotica mee plus de opdracht om later die dag om 22:00u terug te komen om de conditie van Ruben te controleren.
We worden dan doorgestuurd naar het ziekenhuis waar Ruben direct wordt opgenomen en via het infuus nieuwe antibiotica
en vocht krijgt toegedient. Gelukkig reageert hij goed op deze medicatie. We zijn nu 8-1-2010 thuis de kuur aan t afmaken.
Wat ons opviel was het hoge aantal kindjes met luchtweginfecties bij de dr post en kindjes met longontsteking in t ziekenhuis
en om ons heen(ons neefje van 10 maanden had virale longontsteking!)
zou toch willen weten of dit een gevolg van de 15 Dec. gekregen 2e vaccinatie is of een afgezwakte mex griep die juist door de vaccinatie minder ernstig is? Ruben reageerde trouwens op beide vaccinaties met hoge koorts 39,7 en een paar dagen behoorlijke prikkelbare reacties.

Lies, 04-01-2010 15:30 #197
Mijn dochtertje van 1,5 jaar werd 5 dagen na de 2e prik flink ziek. Ook haar nichtje van 3 maanden jonger had dezelfde symptomen. Dit betrof hoge koorts en niet willen eten, gewoon erg ziek. Misschien in combinatie met keelpijn dus. De koorts begon met 39 graden oplopend tot 40,7 aan het einde van de 2e ziektedag! Even plotseling was hij weer verdwenen de ochtend erna gedaald naar 37 graden. In de loop van die dag toch weer 39,4. Maar de dag daarna definitief koorts weg. Toen kreeg ze uitslag op buik en rug, wat kan duiden op de 6e ziekte qua symptomen. Of het dus van de 2e prik was of gewoon de 6e ziekte, ach we zullen het nooit weten.

Patrice Desutter, 03-01-2010 11:01 #196
Ik heb zeer erge pijn gehad in mijn linkerarm waar de griepprik voor mexicaanse griep plaatsvond.
Nu ben ik verkouden enhet raakt ook niet gedaan.Wat te doen?
grtj patrice

F. Vogelaar, 01-01-2010 12:15 #195
Ik heb mij laten inenten tegen de gewone en mexicaanse griep. Vlak voor de kerstdagen heb ik een geweldige ontsteking ontsteking in mijn rechteroog gekregen. Bloed doorlopen en maar tranen. Na de kerstdagen bij een oogarts in het ziekenhuis behandelt met vier verschillende druppels en zalfjes. Hoofdzakelijk ontstekings remmers gebaseerd op prednison. Vraag mij af of dit met de eerder genoemde vaccinaties te maken kan hebben. Inmiddels toch maar een goed jaar toegewenst door F. Vogelaar

Hans Morelis, 28-12-2009 13:09 #194
@ Prikken gehaald in het ijsselland ziekenhuis waar ik als vrijwilliger werk, niets aan de hand! Dacht ik!
Het heeft ons wel de Kerstdagen gekost, niets anders als overgeven en diaree! Ook mijn vrouw het zelfde ongemak, die begon 2 dagen na mij met de zelfde symtonen. Zij had de prik ook 2 dagen later gehad.
Normaal haal ik nooit een gewone griep prik en gaan we gezond door het leven. Fam Morelis.

Suus, 24-12-2009 13:58 #193
Goh, … de tweede prik zit er op en de pandemie van de mex. griep en voorbij, …
hoeveel mensen voelen zich belazerd? en zijn nu nog ziek van de vacc?
het geld is binnen en alles is voorbij?
ben blij dat ik mijn drie kinderen niet hebben ingeent

Ankie, 22-12-2009 10:38 #192
Ja, laten we hopen dat het hierbij blijft (tijdelijk ongemak), op de lange termijn misschien klachten door ' het in de war geraakte' immuunsysteem zijn veel erger, maar dan weet niemand meer dat het van de 'hulpstoffen' uit de spuit komt!
Wanneer we veel meer gevallen van chronische problemen tegenkomen, astma, reuma en andere auto-immuun ziektes, dan hebben we gelukkig geen GRIEP! gehad, een weekje koorts en hoesten.

Sjeel, 21-12-2009 11:46 #191
Ik besloot eerst de mexicaanse griepprik niet te halen, maar net op het laatsete nippertje dacht ik doe maar wel. zo op 17 november m'n eerste griepprik gehaald. geen centje pijn gevoeld. na 2 dagen was ik lamlendig en kwam er niet veel uit m'n handen. kijk het huishouden moet gedaan worden etc. maar het lukte niet. en zo heb ik 3 weken rond gelopen.
pas in de 3e week, ik ging de avond ge woon slapen werd ik om half5 gestoord, en lag mijn bed vol diarree, vreselijk, het was echt tot de enkels. ik was nog steeds niet echt ziek, maar lamlendig, heel het ritueel opgeruimd en na 1 1/2 uur weer schoon in bed. toen was het ochtend gewoon opgestaan. en wel binnen 5 minuten rende ik naar de wc maar zat het voor de 2e keer in de broek, en dit allemaal de gevolgen van bijwerking van mexicaanse griepspuit nummer 1.
ik ben hierna snel opgeknapt energie weer terug gekregen en geen 2e prik meer gehaald.
op het moment gaat het weer goed. mijn motto is ik ga geen ene griepspuit meer halen want dit vwil ik nooit meer mee maken.

Tommy Steixner, 21-12-2009 00:50 #190
Hallo mensen ik denk (hoop) dat het allemaal wel mee valt.
Mijn kinderen hebben die mexicaase spuiten ook gehad en me hele family ook.
Van die 50 a 60 personen heb ik niemand horen klagen, ja een rood plekje en een beetje spierpijn.
Maak je niet druk want dat heb toch geen zin meer, je heb die stoffen al in je lichaam zitten… :-(
Je moet maar zo denken, je heb nu 80 % minder kans om die mexicaanse virus te krijgen.
Teminste dat zeggen ze dan, af wachten en thee drinken…

Erwin, 19-12-2009 20:46 #189
Gezien het gemiddelde aantal negatieve reacties van 3 per dag ten opzichte van het aantal uitgevoerde inentingen valt het allemaal dus wel mee! Ook onze dochter van 3 heeft beide inentingen zonder problemen en bijwerkingen doorstaan. Zo zijn er nog vele honderdduizenden… :-p

Jack, 19-12-2009 13:03 #188
Op donderdag 17 december de tweede vaccinatie gehad.Daarna gezellig met mijn vriendin en dochtertje de stad in geweest. In de avond kreeg ik het heel erg koud. Heel de nacht koude rillingen. In de ochtend naar het toilet gegaan. Gelukkig dat mijn vriendin wakker werd, want ik wilde naar beneden gaan. Toen maar boven naar het toilet gegaan. Nadat ik had geplast ben ik in elkaar gezakt. Mijn vriendin werd wakker en ging naar mij toe. Ze wilde dat ik even bleef liggen, maar eigenwijs dat ik was wilde ik snel terug naar bed. Toen weer flauw gevallen.Daarna wel even blijben liggen.Mijn vriendin had een afspraak gemaakt bij de dokter. Ik ging mezelf wassen en ben toen weer onderuit gegaan.De dokter is toen hier geweest. Bloeddruk en hart waren goed en hij denkt dat de oorzaak de vaccinatie is geweest. Nu voel ik me goed, alleen wat pijntjes door het vallen en wat zwakjes.

Daan, 18-12-2009 17:13 #187
Ik heb de 1e en 2e prik gehad. Na de 1e prik een pijnlijke arm, moe, niet superfit. Na de 2e prik een flinke rode plek (groter dan een 2euro munt) op mijn arm, pijnlijke arm en weer niet helemaal fit. Maar nu moet ik zeggen dat ik deze " bijwerkingen"niet erg vreemd vind. Er wordt tenslote wel iets ingespoten waar je lichaam tegen moet "vechten"
Verder vind ik het vreemd dat er steeds zoveel achterdocht is t.o.v. de instaties/mensen die de vaccinaties adviseren. Als het allemaal onnodig is, of zelfs gevaarlijk, waarom zou men dan toch graag willen dat ieder (risicogroep) zich 2x laat vaccineren? Wat voor nadelige gevolgen zou het voor hun kunnen hebben als mensen zich niet laten vaccineren? Ik kan tot nu toe nog niets realistisch bedenken dat de vaccinatie echt nodig is, en dat er geen andere reden is voor het vaccineren.
Het neemt niet weg dat de mensen waarbij de bijwerkingen ernstig zijn, logischerwijs twijfels krijgen. Toch vraag ik me wel af of in alle gevallen de klachten echt veroorzaakt worden door de prik, of dat er reeds iets anders aan de hand was. Je kunt natuurlijk iets hebben zonder dat je je daarvan bewust bent, of iets waarvan je denkt dat het niet zoveel voorsteld, maar wat in combinatie met de prik wellicht een sterke reactie geeft.
Mijn dochter heeft ook beide prikken gehad en nagenoeg nergens last van gehad. (gelukkig)

Annet, 18-12-2009 14:18 #186
Ik ben de nacht ná de eerste griepprik knock-out gegaan, echt even helemaal bewusteloos geweest (mijn vriend had bijna 112 gebeld) en daarna 3 dagen ZWARE migraine gehad. Ik twijfelde erg of ik met mijn zoontje de tweede griepprik wel zou gaan halen maar nu ik deze berichten hier allemaal lees ben ik overtuigd en ga ik vanmiddag niet voor de tweede keer mij ziek laten maken!

Marlies Megens, 18-12-2009 09:49 #185
Woensdag 16-12 heb ik mijn zoontje van net 1 jaar voor de tweede keer laten inenten. Snachts en de dag erop erg ziek. Heel erg veel aan het hoesten en hoge koorts tot 40,4 graden! Eerste keer had hij ook diarree een tijdje. Wij moesten op verzoek van onze specialist (ons zoontje heeft Cystic Fibrosis) de prik laten zetten, dat volg je dan maar op. Maar dat de bijwerkingen zo heftig zijn!?
De koorts neemt nu af en hij eet wel redelijk gelukkig. Ik hoop dat de bijwerkingen snel verdwijnen.
Als mijn kind geen ziekte had zou ik hem denk ik niet in laten enten.:-(

Anita, 17-12-2009 15:06 #184
Dinsdag 15-12 heb ik de 2e inenting tegen de mexicaanse griep gehad. Ik ben net bevallen en dacht eerst dat de verschijnselen die ik had van de bevalling kwamen. Maar ik kreeg koorts en hartkloppingen. Afgelopen nacht ook af en toe nog hartkloppingen, op dit moment heb ik nog verhoging. Ben benieuwd hoe lang dit aan gaat houden.

Nancy, 17-12-2009 13:22 #183
Mijn zoontje van twee jaar heeft alle twee de prikken gehad, bij de eerste prik was er niks aan de hand alleen kreeg hij wel de diarree maar wij dachten aan een buikvirus, maar nu de tweede prik gehaald en hij heeft nog steeds de diarree en wij weer naar de huisarts en daar werden we door verwezen naar het ziekenhuis voor bloedafname en krijgen we vrijdag de uitslag maar als ik dit nu allemaal lees heb ik dus grote kans dat de diarree bij mijn zoontje van de inentingen zijn en ook slaapt hij heel veel!ik was geen voorstander van de mexicaanse griepinjectie al die verhalen die je hoort maar goed toch maar gehaald maar heb er nu achteraf toch wel heel veel spijt van! overigens heeft onze huisarts nooit gezegt dat de diarree weleens van de griepinjectie kon zijn ze had het wel over peuterdiarree ik heb een idee dat we te weinig op de hoogte worden gesteld en dat ze veel informatie onder de tafel stoppen!

Suus, 17-12-2009 11:41 #182
Zowel mijn dochtertje van bijna 4 als ik hebben beiden de twee prikken gehad. Ik kwam niet verder dan een beurse arm als bijwerking. Mijn dochter had ook na de eerste prik totaal geen klachten. Na de tweede had zij wat verhoging (38.6) en misselijk. Maar ze danst en springt weer vrolijk rond. Rode plekjes heb ik op haar wangen gezien, welke al weer weg zijn. Deze bijwerkingen lees ik ook bij anderen terug. Maar verder toch allemaal niet zo heftig als ik hier lees. Kennelijk reageert elk individu toch anders op de prikken. En wel of niet prikken? Het is allebei een risico en een keus maken tussen twee "kwaden" vind ik en dus ook heel persoonsafhankelijk.

Ria vd Meer, 17-12-2009 11:35 #181
Heb gisteren de tweede griepprik gehaald zo twee uur later voelde ik me raar worden wat of ik er niet helemaal bij was later op de avond had ik het gevoel ik val weg, schrok er erg van en kreeg hele erge hardkloppingen en kreeg het ijskoud en rare tintelingen vroeg aan me man of hij een ambulance wou bellen hij wou nog even wachten, raakte helemaal in paniek en ben ademhalings oefeningen gaan doen het zakte iets en daarna kwam het weer in alle hevigheid terug dat duurde een paar uur en ik weet niet of ik er goed aan gedaan heb om niet naar het ziekenhuis te gaan voel me nog steeds bibberig en onzeker misschien dat iemand ook zo iets heeft meegemaakt ben 56 jaar en carrapatient

Ankie, 17-12-2009 11:20 #180
Ergens heb een viroloog horen zeggen dat je nog steeds griep kunt krijgen na een enting, alleen minder hevig, helaas blijft de mate van besmettelijkheid dezelfde! Met andere woorden, zorg dat je geen griep krijgt want je kunt in dat geval je kindje gewoon besmetten. De prik kan dit allemaal niet voorkomen.

Ingrid, 17-12-2009 09:05 #179
Ik heb 15 dec. mijn 2e griepprik gehad, enkele uren later al bijwerkingen gekregen en vandaag algemeen ziek gevoel.
De klachten bestaan uit erge keelpijn, overal spierpijn, verder afgelopen nacht koorts gehad en erg slecht slapen.
Mijn kerst borrel voor vanavond ga ik afbellen en verder is het overdag veel slapen. Sinds gisteren voel ik me erg moe en krijg niets gedaan. Ik weet niet of ik er goed aan gedaan heb maar doe het omdat ik ouderen verzorg en die mensen niet ziek wil maken.

Erica, 16-12-2009 23:48 #178
Wij (mijn man en ik) hebben dinsdag de 15de ook de tweede prik gehaald en hebben de hele nacht koorts gehad. En vandaag veel geslapen want de verschijnselen zijn best pittig. Ondanks dat staan we er wel achter omdat we een kind van vijf weken hebben en besmetting willen voorkomen voor het kleine meisje.

Marit, 16-12-2009 20:10 #177
Morgen kan mijn dochter van 13 maanden ook haar tweede prik halen! Ik had al spijt van de eerste! Ze heeft 3 dagen koorts gehad en slaapt snachts niet meer door, ze is huilt veel en zit niet lekker in haar vel. Gelukkig vanaf vandaag zie ik dat ze zich beter voelt! Voor geen goud dat ik haar morgen voor de tweede keer laat prikken!

Adem, 16-12-2009 18:28 #176
Ik heb gister samen met mijn vrouw de tweede prik gehaald. We hebben de hele nacht wakker gelegen met hoge koorts en de volgende ochtend met heel veel spierpijn. Ik heb spijt dat ik ben geweest.

Nikki, 16-12-2009 12:00 #175
Mijn kinderen kregen beiden na de eerste prik op het hele lijf rode bulten en hoestten ineens vreselijk. mijn dochtertje's oogjes waren vreselijk ontstoken. volgens mij heb ik ze nog nooit zo ziek gezien als nu. Beiden weigeren de afgelopen 3 weken om s'nachts te slapen. Ze zijn allebei krijtwit en ondernemen nauwelijks iets. Hopelijk zullen ze na deze 3 weken ellende tegen de kerst opgeknapt zijn en gaan de kerstdagen snot en hoestvrij voorbij…

Tuttebel, 15-12-2009 16:04 #174
Nadat wij voor drie weken terug de eerste prik hadden gehaald (na veel twijfelen) hebben onze kinderen 3,5 en 5 weinig tot geen last gehad op een stijve bovenarm na. Toen we de tweede prik konden gaan halen… weer die twijfel, maar gisteren toch besloten te gaan. Helaas werden beide kinderen 's nacht elke keer wakker met een zere buik, stijve bovenarm en erg misseijk en allebei minimaal koorts. Vanmorgen was de oudste totaal niet fit, maar wilde wel naar school. Halverwege de morgen haar weer opgehaald, want ze was vreselijk koud, moe en spierwit. De jongste voelt zo vreselijk warm en zit onder de rode vlekken en hangt de hele dag op de bank. Hopenlijk knappen ze gauw weer op, want nu ga ik steeds meer twijfelen aan mezelf of ik er wel goed aan heb gedaan! Hoewel ze wel normaal eten en drinken :)

Astrid van der Linden, 15-12-2009 11:50 #173
Mijn zoontje is nu ander half en heeft nu 2de griep prik gehad, de 1ste had hij 1 dag koorts en was wel 3 dagen van slag verder ging het goed, vandaag reageerde hij veller dan de eerste zit onder de uitsag op zijn gezicht(weet niet of het van mex.griep prik komt) en hoge koorts hangerig, benauwd, moet zeggen hou hem angstvallig in de gaten, als ik deze reactie 1ste keer had gehad, had ik er denk ik voor gekozen om de 2de niet te doen, maar blijft een moeilijke keuze, want je wil altijd het beste voor je kind, dus wat is verstandig.
Het blijft altijd moeilijk om een keus te maken.

Cinderella, 14-12-2009 19:37 #172
Mijn dochtertje is nu bijna 19 maanden ze moest vandaag haar 2de prikhalen! Na rare verhalen gehoord te hebben en gelezen te hebben besloten we om het toch maar niet te doen! Op mijn werk moest een collega bevallen ze was al 32 weken zwanger ze had de prik net gekregen en na 2uur was haar kindje geboren gelukkig was er niets met haar baby, in het ziekenhuis waren er nog 2 vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt!Waarom komt dit niet in het nieuws of in de krant! En waar doe je goed aan als je niet gaat is het niet goed en wel ook niet!

Greta, 14-12-2009 16:30 #171
Janneke, laat je niet voor de gek houden, er zijn al zoveel leugens over deze vaccinatie, ik heb hem geweigerd (ik werk in de zorg) omdat het echte rotzooi is! De gemuteerde griep-vorm komt erg weinig voor, alleen maar bij ernstig zieke mensen, de tweede prik kan dat niet voorkomen! Als je kind gezond is kan het alleen maar ziek worden van de spuit, kijk naar de gewone griep, daar gaan veel meer mensen dood aan dan aan deze mex.griep.
Luister naar doktoren die 'vrij kunnen spreken' b.v. naar Jannes Koetsier.

Janneke, 14-12-2009 13:32 #170
Ik vind het zo moeilijk, zelf heb ik de 2e prik niet gehaald omdat het vanuit mijn werkgever niet als noodzakelijk gezien word. Maar morgen staat voor mijn dochtertje (20 mnd) de tweede vaccinatie klaar. Ik twijfel zo om deze bij haar te laten zetten. Wat zijn de bijwerkingen? Ik ben bang dat ze dadelijk toch wel erg ziek wordt (en blijvende gevolgen houdt)door de bijwerkingen. Hoorde dat deze nu erger zijn als bij de eerste vaccinatie.
Zelf heb ik enorme duizelingen gehad na de eerste vaccinatie.
Zijn er mensen die mij raad kunnen geven… :-(

Makker, 14-12-2009 11:24 #169
1.De fabrikant GlaxoSmithKline waarschuwd nu dat een tweede inenting met het vaccin Pandemrix bij kinderen tussen zes maanden en drie jaar voor nog MEER bijwerkingen zorgt dan de eerste prik.
2.Het RIVM houdt stelling vol dat een tweede prik noodzakelijk is mede om je sterk te maken tegen een eventueel gemuteerd virus.(Wederom een leugen en onder valse voorwenselen want niemand weet of deze prik beschermt tegen een gemuteerd virus)

Mijn ouders 60'rs waarvan 1 risicopatient(hart) hebben de eerste prik gehaald omdat het afweegt tegen het risico van het krijgen van de griep(dachten ze),de mensen zijn normaal nooit ziek maar meteen een dag na vaccinatie malaise, geen stem, duizelig, grieperig hoofdpijn en dit al 6 weken, bij de ander 2 weken lang duizeligheid en aanhoudenede hoofdpijn terwijl dit soort malaise nog nooit is voorgekomen bij de mensen.Ze gaan de tweede prik daarom niet halen en ik hoop dat ze snel herstellen want ze zijn nog steeds niet de oude door de vaccinatie.

Bedankt RIVM!

Cherzana, 13-12-2009 17:58 #168
Zwaar aan het twijfelen om de 2de prik te halen. Bij de 1e prik was er al een beetje twijfel maar toen ben ik wel geweest en achteraf bleef dat twijfelgevoel hangen. Morgen staat de 2de op het programma, nog steeds twijfel. Ik denk dat ik nu gehoor geef aan mijn intuitie. Het is goed zo.

Greta, 13-12-2009 15:12 #167
Het is natuurlijk niet voor niks dat een aantal artsen, zelfs de 'ontwerpers' van de prik, hun kinderen niet enten, niemand kan de effecten overzien, persoonlijk vind ik het erg verdacht dat er uitgebreid aandacht is voor slachtoffers van de mex. griep en dat in verhouding weinig bijverschijnselen van de vaccinatie vermeld worden op de speciale site.( Hier gaat het voornamelijk over een pijnlijke plek op de arm). Dus als je ziek wordt, weet de dokter van niets, hij mag zeker niet toegeven dat het iets te maken heeft met de prik, want dan gaat er niemand meer voor de tweede!

Anita, 13-12-2009 12:35 #166
Een week geleden kreeg ik ineens een vreselijke duizeling. Zo erg dat ik ook meteen moest spugen. Dit is 4 dagen zo heftig gebleven. Als ik mijn hoofd maar iets draaide dan ging het al mis. Van de arts metoclopram gekregen, tegen de misselijkheid en braken. Verder afwachten. Het gaat nu iets beter, ik kan al even rechtop zitten maar ik loop alsof ik dronken ben. De tweede griepprik nog niet gekregen. Ik moet van de arts eerst wachten tot ik me weer goed voel.
Nu ben ik bang dat het dus juist komt van de griepprik en ben ik van plan de tweede helemaal niet te gaan halen.
Ik heb al een paar jaar nadat ik de gewone griepprik kreeg, meteen daarna een hele vieze smaak in mijn mond.
Dit verdwijnt wel naar een poosje. Niemand kan mij hier iets over zeggen, de arts niet, de apotheek niet. Is dit een allergische reactie?

Annemiek, 13-12-2009 07:35 #165
Onze kinderen zijn allebei ziek geworden na de 1e prik. De jongste van 3 kreeg een paar uur na de prik koorts welke uiteindelijk opliep tot 41,5 (met paracetamol). Volgens de huisarts kon dit geen bijwerking van de griepprik zijn? Hij heeft 5 dagen in zijn bed gelegen en daarna heeft het nog ruim een week geduurd voordat hij weer de oude was. De oudste van 4 heeft een paar dagen 39 gehad en ook veel in bed gelegen. Je weet als ouder ook niet meer waar je goed aan doet. De tweede prik laten wij aan de kinderen voorbij gaan.

Ankie, 12-12-2009 16:46 #164
Het probleem met deze prik is dat je lichaam er te sterk op kan reageren, je eigen afweer systeem wordt gestimuleerd door de 'hulpstof' in de spuit, eventuele bijverschijnselen komen later, bovendien is het onderzoek naar de nadelen nog gaande. Er is dus nog geen volledig overzicht en is iedereen nu gebombardeerd tot proefkonijn.
Mijn fitte, gezonde zoon is 14 dagen ziek geweest omdat hij zich liet enten, vanwege zijn 10 weken oude dochter!
Sterkte Britta, hopelijk kom je achter de oorzaak van deze ellende.

Ankie, 12-12-2009 16:25 #163
Het probleem met deze prik is dat je lichaam er te sterk op kan reageren, je eigen afweer systeem wordt gestimuleerd door de 'hulpstof' in de spuit, eventuele bijverschijnselen komen later, bovendien is het onderzoek naar de nadelen nog gaande. Er is dus nog geen volledig overzicht en is iedereen nu gebombardeerd tot proefkonijn.
Mijn fitte, gezonde zoon is 14 dagen ziek geweest omdat hij zich liet enten, vanwege zijn 10 weken oude dochter!
Sterkte Britta, hopelijk kom je achter de oorzaak van deze ellende.

Britta Buma, 11-12-2009 16:18 #162
Ik ben een vrouw van 40 en diabetespatient. Ik ben insuline-afhankelijk met een insuline-pomp. Ik ben nu al bijna een maand ziek. Het begon twee dagen na de eerste mexicaanse griepvaccinatie. Ik heb dus niet de mexicaanse griep, maar hele erge diarree en ik ben erg misselijk, dit nu dus al bijna een maand. Ik ben zwaar suikerpatient en maak me inmiddels toch wel erg zorgen. Mijn huisarts heeft het nog niet over een link met het vaccin gehad, maar denkt aan ontstoken darmen. Hiervoor heeft hij 3 dagen geleden het middel : Metronidazol Sandoz gegeven, een kuur die ik volledig af moet maken. Tot noch toe helpt dit niet.
Zelf weet ik het niet. Ik heb via mijn werk voor de zonnebloem veel contact met ouderen die ook de griepspuit hebben ontvangen en ook bij hen hoor ik dergelijke klachten in meerdere en mindere mate. Een van mijn contacten is ervan overtuigd dat het door de mexicaanse griepspuit komt. Is hier meer over bekend? Komen deze zelfde klachten meer voor?
In de eerste weken kon ik nog wel dingen doen met een misselijk gevoel en min. drie keer per dag een schone onderbroek wisselen, maar de laatste week kan ik niet meer gewoon functioneren en lig voornamelijk plat, omdat ik me dan net iets minder misselijk voel. Ik kan helemaal niets op mijn buik verdragen, zelfs niet mijn onderbroek, die hangt dus over mijn liezen en zelfs de extra deken is onverdraaglijk op mijn buik. Maar ik heb het steeds steenkoud en koude rillingen tot over mijn benen. s'Nachts wordt ik badend in het zweet wakker en ook mijn bed is dan kletsnat. Ik heb om een niet verklaarbare reden (ziekte van Addisson is een vermoeden) al 3 jaar koorts (rond de 38 gr.), dus het is moeilijk vast te stellen of ik nu extra koorts heb, maar hij is de laatste weken in ieder geval niet hoger geworden. Ik zou vaak graag willen overgeven, maar heb al dagen niet meer gegeten dan een paar droge beschuiten in de morgen en een beetje rijst in de avond. Ik moet toch iets eten i.v.m. mijn suikerziekte. Ik doe daar dan bijna een uur over, omdat ik bij iedere hap bijna moet overgeven.
Eigenlijk geef ik hier mijn reaktie omdat ik om hulp vraag, wie weet wat er aan de hand is met mij? Komen deze bijwerkingen inderdaad door het vaccin? Als ik een gewone buikgriep zou hebben dan zou ik er toch met 2 a 3 dagen, hooguit een week vanaf zijn geweest? Ik wordt met de dag zieker en zwakker. Wie kan mij helpen met een antwoord? Als deze verschijnselen komen door het vaccin, wat kan ik er dan aan doen om weer beter te worden?

Ankie, 11-12-2009 15:33 #161
Over een jaar of 2 zie je pas de echte 'bijverschijnselen' van deze prikmanie, dan zullen er zeer waarschijnlijk heel veel meer mensen zijn met een chronische ziekte, jammer dat er tegen die tijd niemand nog de link legt naar de hulpstoffen in de vaccinatie. De stijve arm en een weekje koorts, dat is helaas niet het enige probleem.

Lieki, 10-12-2009 13:24 #160
Ik heb vanmorgen de 2 de mexicaanse griepspuit gehaald ik heb alleen last van mijn arm de vorige keer was ik erg moe suf en duf de volgende dag na de 1 e spuit ben benieuwd morgenvroeg heeft iemand hier ook last van gehad? verder gaat allles prima

K., 10-12-2009 12:55 #159
Mijn zoontje van 8 mnd heeftna de eerste prik last van kroep gekregen en heel veel slijm. Ook wil hij 's nachts niet goed meer gaan slapen. Gevolgen van de prik? Wel toevallig dat het pas daarna is begonnen…

Go T. T., 10-12-2009 09:45 #158
Na het ontvangen van de 2-de mexicaanse vacinatie kregen mijn vrouw en ik een branderige tong alsof we onze tong verbrand hebben aan heet voedsel of drank.Zelfs nu na de 3-de dag doet het nog even erg pijn; we zijn benieuwd wanneer het hersteld!
Ik raad iedereen aan om je twee maal te bedenken voordat je laat prikken, het is niet verplicht te nemen!

R. Stoof, 09-12-2009 19:51 #157
Afgelopen maandag heb ik mijn tweede griep spuit gehaald. Nu heb ik een dikke warme bovenarm met een flinke rode vlek. Verder heb ik er geen last van.

Casselman R., 09-12-2009 10:39 #156
VERLEDEN WEEK
heb ik de inenting van donderdag namiddag, de zondag opgestaan met pijn in de halsstreek dit schoof op naar mijn linker schouderblad dan naar mijn linker bovenarm en vervolgens naar mijn onderarm, die pijn was erg ik pijnstillers genomen en alles ingewreven met een pijnstillende zalf (flexium)

Maarten- (infoteur), 08-12-2009 19:23 #155
Nergens problemen mee, alleen eventjes spierpijn. Ga morgen gewoon de tweede halen.

Sophie, 08-12-2009 13:55 #154
Maandag 23 november heb ik mijn zoontje van 4, bijna 5, laten vaccineren tegen de Mexgriep. Vanaf dat moment houdt hij niets meer binnen. Nu 2 weken achter de rug met diarree en overgeven, en er zit geen enkele verbetering in. Volgens de huisarts heeft het ('gevoelsmatig') niets met de vaccinatie te maken, maar een gewoon buikgriepvirus is het ook niet. Zijn er meer kinderen met dergelijke klachten na de griepprik? Die tweede spuit gaat er in ieder geval niet in…

Gast, 08-12-2009 13:08 #153
Ik heb ook de prik gehad, NERGENS last van gehad. Niet eens een bult van de prik.
Ieder mens is anders en iedereen moet zelf beslissen wat wel en/of niet goed is.
Luister niet teveel naar anderen.

Oma Toos, 07-12-2009 16:56 #152
Vorige week dinsdag mijn laatste mexicaanse griepprik gehaald, ben nog nooit zo ziek geweest afgelopen weekend
41,1 koorts, vrijdagnacht begonnen misselijk hoogdpijn hoesten, en het neemt niet echt af, het is nu maandag.
heb even alle moed verzameld achter te p.c. ben doodmoe. is dit de bedoeling van zo, n prik

Suzanne, 07-12-2009 13:53 #151
Mijn zoontje van 3 heeft twee weken geleden de eerste prik gehad. Diezelfde avond was hij helemaal niet lekker, wilde niet eten en wilde naar bed. Ook had hij pijn in zijn arm. We zijn nu 2 weken verder en ik vind hem nog steeds niet "de oude", zijn eetlust is niet teruggekomen, hij is prikkelbaar, af en toe verhoging en heel verkouden geworden met hoesten. Van andere vaccins heeft hij overigens nooit enige last gehad.
Ik heb besloten om de tweede prik volgende week niet te doen.

Viviane, 07-12-2009 13:34 #150
Hoi ik ben nu twintig weken zwanger en behoor ook tot de risico groepen. maar ik zelf wil me geen spuit laten zetten omdat ik bang ben en er geen zekerheid is dat niets aan de baby komt. ben zelden ziek dus zelf vindt ik het onnodig. maar mijn man is in paniek en wil dat ik deze spiut zet. wat moet ik doen zou echt niet wete

Roos, 06-12-2009 21:54 #149
Mijn dochtertje van 11 maanden heeft 25 november vaccinatie tegen de mexicaanse griep gehad.
We hebben er weken over getwijfeld maar uiteindelijk toch maar gedaan omdat ze altijd mee naar de winkel gaat en veel onder de mensen is.
Die vrijdag nacht werd ze ziek overgeven erg wit er uitzien zondag kreeg ze diaree daarna werd ze verkouden en last van haar keel hoesten en sinds deze vrijdag 39 koorts.
Ze is dus al meer als 1 week ziek en denk toch dat het aan de vaccinatie ligt.
Ik weet dus niet of ik de tweede inenting moet doen?

K. Peppel, 06-12-2009 18:27 #148
Twee dagen na het verkrijgen van de mexicaanse griepprik werd ik ziek. koorts, rillerig, extreme vermoeidheid en zware hoofdpijn, scherpe steken in het oor en hoofd waren de eerste symtomen. Na 2 dagen bleef de koude rilingen en steken in hoofd en oor.Is dat een effect van de prik?

Sas, 06-12-2009 03:35 #147
Ook mijn dochter van bijna 16 maanden heeft de inenting gehad en 2 dagen erna was ze zo ziek, veel huilen, overgeven, diaree, hoesten, koorts 39.1 en zag zo wit.ik heb mij echt zorgen gemaakt, had spijt dat ik de inenting heb laten ztten.
uiteindelijk is het over, behalve het ongewoon huilen en witjes eruit zien.
de tweede spuit krijgt zij dus niet.
ik ben zelf ook een risico groep, maar heb de inenting ook niet gehaald.
wat een media hype allemaal.

R. van Suchtelen, 04-12-2009 12:17 #146
Door Robin: 9 november 2009 heb ik om 15.30 uur de eerste mexicaanse griepprik gekregen, een kwartier later ging ik moelijker ademhalen, licht gevoel in de armen, benen, duizelig, dove tong, pijn in de jukbeenderen, pijn en druk achter de keel, en dit met een toenemende als zeer bedreigend voelende ntensiteit. 10 minuten daarna ben ik naar de huisarts gegaan. Ik heb aangegeven wat het probleem is. Een pilletje gekregen om bijverschijnselen te onder drukken. Naar de apotheek gegaan pilletje opgehaald en ingenomen. Daarna begonen de verschijnselen zeer zeer zeer heftig te worden. vooral zeer zeer moeilijk ademhalen met daarbij het dramatische gevoel weg te vallen. Paniek in de te tent. 112 gebeld, die zijn gekomen. 1 uur in de ambulance gelegen, waarna het allemaal wat
weg ebde. Ik had niet die bijverschinselen die echt specifiek horen bij de mexicaanse griepprik. koorts uitslag, rode vlekken, etc. citaat ambulancepersoneel, huisarts en achteraf alergoloog. bij In de 4 dagen daarna had ik in lichtere mate het zelfde met een afnemende intensiteit. Op internet staan meerdere bijverschijnselen en in december 2009 zijn er meer resultaten over nader onderzoek. De verschijnselen die ik had begonnen 1 kwartier na de mexicaanse griepprik.Het categorisch ontkennen van de verschijnselen als resultaat van de mexicaanse griepprik mag als ontstellend beschouwd worden. Gaarne reactie van mensen met dezelfde veschijnselen. De allergoloog weigert verder een allergie-test met betrekking tot de mexicaanse griep te doen. Gaarne reactie.

Sandra, 04-12-2009 12:03 #145
Mijn dochter van drie is vorige week ingeënd tegen de mexicaanse griep. Ze is heel hangerig en prikkelbaar. Normaal is ze nooit zo. Ik had al enorm getwijfeld of we nu wel of niet zouden gaan. Maar ik weet een ding zeker: die tweede inenting krijgt ze niet! Het vaccin is toch maar max. een half jaar werkzaam en ze is nu al voor meer dan 60% beschermd, verder een gezond kind. Dus, iedereen moet het voor zichzelf weten, maar wij laten het hierbij. :-p

Mama S. &. R., 04-12-2009 11:25 #144
Ik ben moeder van 2 kinderen, meid van 5 en knul van bijna 3, ik kreeg een oproep voor de jongste en heb hem NIET laten vaccineren.
Ben banger voor dat vaccin dan voor die hele M- griep.( met die kwik en aluminium die er in zit! zwaar vergif, komen er nu geen bijwerkingen, dan misschien over 20 jaar…)
Bovendien zijn allebij de kinderen 1 week voordat ik de oproep kreeg van de vaccinatie, ziek geweest, ze hadden 5 dagen koorts, keelpijn, oorpijn, de jongste kreeg er ook nog een oogontsteking bij.
Volgens mijn huisarst kon ik er vanuit gaan dat ze allebij de mexicaanse griep hebben gehad, ze hebben deze doorstaan, m b v paracetamols, fruit en veel drinken. (ze hebben geen tamiflu gehad)
Bij mijn dochter in de klas waren de week erna 14 van de 20 kinderen ziek! allemaal mex griep en nu bijna allemaal weer op school!
nu zijn we een paar weken verder en hebben ze nog wat last van een loopneus en hoesten een beetje, maar dat kon volgens de huisarts wel 6 weken aanhouden.
ik vind die hele pandemie erg overtrokken, denk dat er meer slachtoffers gaan vallen door deze vaccinatie dan door deze griep!

Mama, 02-12-2009 23:36 #143
Anita, niemand kan van jou verlangen dat je je dochter laat inenten. De gevaren van de vaccinatie zijn niet gering, vandaag werd bekend dat er twee kinderen van 2 en 3 jaar zijn overleden na het krijgen van de inenting tegen de mexicaanse griep vorige week. In het ergste geval kun je je ex laten weten dat jullie dochter een tijdje niet bij de baby in de buurt zal komen. Ik kan me voorstellen dat dat niet gemakkelijk is, ook niet voor je dochter. Wat vindt zij ervan? Wil zij zich laten inenten met een nauwelijks op kinderen getest vaccin?

Anita, 02-12-2009 17:19 #142
Ik heb een vraagje: bij mijn ex is 19-11 een baby geboren. Nu wordt er van mij verlangt dat ik onze dochter van 10 moet laat inenten. Mijn vraag is dus wat te doen? Als daar geen baby was geboren dan had ik nu dit dilemma niet.:-(

Mama Esther, 02-12-2009 13:05 #141
Uiteindelijk, na heel wat wikken en wegen en advies te hebben ingewonnen van minimaal 5 artsen heb ik mijn dochter tje van 6 maanden en 1 week toch maar laten vaccineren. Eerst ben ik niet gegaan omdat ik die rommel niet in mn kleintje wilde hebben en had genoieg redenen bedacht: meer kans op bijwerkingen dan sterven aan het virus etc.
Ik dacht als ze symptomen krijgt kan ik altijd nog naar de huisarts voor virusremmers. maar ik kreeg er geen rust over. Een zeer betrouwbare arts vertelde mij een verhaal over een kindje van 2 die (niet gevaccineerd) televisie zat te kijken en is overleden. Het kind had GEEN griepverschijnselen maar autopsie wees uit dat de enige afwijking het H1N1 Virus in het bloed was. Toen besloot ik het toch maar te doen. Gevolg 's avonds koorts en de volgende ochtend ook en een hard beentje. maar nu gaat alles weer goed. Ik vond het wel erg lastig en toen ze koorts kreeg baalde ik er vreselijk van. en dan het nieuws dat de griep op zn retour is. nu de tweede prik. Wel of niet doen. gaan we weer. :-(

Anna, 02-12-2009 11:39 #140
Nou geen prik voor mij of voor mijn zoon.
Nu is mijn zoon 9 en hoefde hij niet maar al zou hij 4 zijn geweest kreeg ie um nog niet van mij.
Kinderen worden massaal afgevoerd naar het ziekenhuis met torenhoge koorts reden daarvan is bijwerking van die prik.
Deze hele heisa slaat echt gewoon helemaal nergens op.
Jaarlijks sterven er mensen aan de gewone griep daar hoor je niemand over.
Deze mexicaanse griep is gewoon een nichtje van de gewone griep.
Het gedoe van je handen contimu wassen hou op schei uit zeg.
Zo krijgen de kinderen toch nooit een goed afweersystheem.
Mijn zoon van af kleins af aan speelt hele dagen in het zand modder op de boederij.
Kind is nooit ziek heeft 1 keer de waterpokken gehad.
Zijn vriendje is altijd ziek.
kind moet ook continu zijn handen wassen slaat nooit een keertje een douche over.
Kind heeft gewoon geen afweersystheem.
Dus ik zeg lekker leven hou op met dat gemier

Loejse, 01-12-2009 12:27 #139
Ik heb de prik gister gehaald en heb behalve van een beetje spierpijn in mijn arm nergens last van. Ik ben trouwens ook 4 maanden zwanger.

Diana, 01-12-2009 10:06 #138
Heb al een week last van huiduitslag over mijn hele lijf, de dokter zegt een allergische reactie, zou dit een reactie op die griepprik kunnen zijn? Morgen moet ik de 2e halen maar ik twijfel of dit wel juist is. Als ik er nog meer huiduitslag bij krijg, krab ik mijn hele lijf kapot van de jeuk.

Nikki, 30-11-2009 17:20 #137
Ik heb reumatoide arthritis en i.v.m. mijn medicijnen heeft de huisarts eerst overlegd met mijn reumatoloog. Ik gebruik een lage dosis prednison en ik gebruik een zg. "biological", merknaam Enbrel (zelf injecteren). Omdat door beide, maar vooral door laatste je afweersysteem helemaal NUL is moest ik daar een week van tevoren mee stoppen. Op de dag van de eerste vaccinatie heb ik ook geen prednison geslikt in de hoop dat mn afweersysteem de effecten van de vaccinatie een beetje zou kunnen opvangen. De dag na de vaccinatie kreeg ik een knallende hoofdpijn en bleef ik steeds misselijk en doodmoe. Dat duurde ongeveer 4 dagen. Een week na de vaccinatie mocht ik weer Enbrel gebruiken met natuurlijk hetzelfde advies voor de 2e vaccinatie 3 weken later. Na de injectie met Enbrel een week na de eerste vaccinatie kreeg ik een dijk van een griep met alles dr op en dr aan. Het is nu de tweede week en gek genoeg krijg ik nu wat verhoging. De keelpijn is weg maar ik heb nu bijholteontstekingen wat behoorlijk pijnlijk is. En ik ben nog steeds doodmoe. Ik moet de tweede vaccinatie uitstellen tot ik beter ben. Ik hoop dat die gunstiger verloopt.:-(

Cindy, 29-11-2009 14:09 #136
Ik heb enorm getwijfeld over de prik. Niets is bekend tot december en over de lang termijn gevolgen al helemaal niks. Heb een zoontje van 2,5 en zelf 4 maanden zwanger. Ben als de dood bang dat mijn zoontje KAN sterven als hij de mexgriep krijgt, dus heb ik hem laten inenten. Nou is hij al een week niet lekker. Hoge koorts, buikpijn, braakneigingen, hoofdpijn, hoesten, diaree met bloed. Hij is goed ziek geworden, terwijl hij 100% o.k. was. Heb ik verstandig gehandeld? Ik weet het zelf ook niet. Wilde niet dat hij moest sterven in geval van besmetting, maar dit wilde ik ook niet. De 2e prik krijgt hij helemaal niet. Als kindjes nu ziek zijn en de 1e prik missen, dan krijgen ze er maar 1. Dus dan maar toch een beetje beschermd.

Harriët, 28-11-2009 15:05 #135
He Maartje, mijn zoontje van vier heeft donderdagavond de eerste prik gekregen en vrijdagmiddag had hij hoge koorts… Belabberd nachtje achter de rug maar nu gaat het wel weer. Hij heeft net als jij rode vlekken op zijn wangen met bultjes erin en op zijn ene ooglid ook witte bultjes. Dat heeft hij normaal gesproken nooit, dus zal wel met de prik te maken hebben!

Nada, 27-11-2009 20:13 #134
En, zien we nu ineens allemaal zieke kinderen? JA, veelste hoge koorts, dagverblijven zonder kinderen, overleden kinderen in buitenland, mensen met klachten maar hoor je daar iemand over? Nee, niet op het media, ja onschudlig iets? Ik ben blij dat mijn kind niet is geprikt met die rommel!

Maartje, 27-11-2009 15:12 #133
Ik heb maandag de Mexicaanse griepspuit laten zetten. En nu staat mijn hele gezicht vol met kleine jeukende bultjes. Meer mensen die daar last van hebben gehad? Het zou natuurlijk een bijwerking kunnen zijn, of een allergische reactie. Kan er alleen niets over terug vinden.

Ayla, 27-11-2009 12:05 #132
Iedereen is met gif volgespoten de bijwerken zijn er nu al en ik las net ook in het nieuws dat de meldingen van de mexicaanse griep afnamen… Dat stond net in het AD
Had al een vermoeden er van dat iedereen de prik had gehaald dat ze zouden zeggen *aantal griep besmettingen neemt af… *

Danielle, 26-11-2009 11:07 #131
Op woensdag 25 november heeft mijn zoontje van bijna drie de eerste inenting gekregen.
Ongeveer een uur later begonnen zijn voeten op te zwellen, werden vuurrood en kwamen er allemaal galbulten op (net ofdat je zijn voeten met verse brandnetels had ingesmeerd). Dit breidde zich uit naar zijn handen en zjn gezicht. Ook is hij in en in wit. Mij werd door artsen geadviseerd om geen medicijnen te geven om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de bijwerkingen bij kinderen. We zijn inmiddels een dag verder en de vlekken en bulten trekken weg, maar laaien om de paar uur weer op. Hij mag geen tweede inenting. We zullen zien hoe het verder gaat.

Susan, 26-11-2009 08:54 #130
Over verantwoordelijkheid gesproken: Wij zijn verantwoordelijk voor onze kinderen. Maar is het wel zo verantwoordelijk van de overheid om ons te laten vaccineren van iets waarvan de resultaten van de bijwerkingen pas in december komen?
Ik heb een zoontje van 2,5, hij had vorige week keel en oorontsteking, antibiotica gehad, opgeknapt en niet laten vaccineren. Als we hem wel hadden laten vaccineren dan hadden we het laten begeleiden door de homeopaath, goede ervaringen gehad bij de normale kinder-vaccinaties.

Zonderman, 25-11-2009 23:30 #129
Ik vind het ook moeilijk. De testresultatien van het vaccin zijn nog niet eens bekend. Wat is de juiste keuze?

Angelique, 25-11-2009 19:54 #128
Ik vind het nog steeds moeilijk, we hebben besloten om ons dochtertje van net 1 NIET te laten vaccineren vrijdag, ten 1e omdat ze al flink ziek is geweest, komt er net weer bovenop, en ten 2e omdat ik het nogal vreemd vind dat men zegt dat ze 2 spuiten moet hebben om beschermd te zijn, maar als ze de 1e mist, is er geen herkansing en krijgt ze dus maar 1 spuit.
ook ben ik toch een beetje bang voor de eventuele bijwerkingen, ook omdat ze al verschillende vaste medicijnen heeft.
dus ik blijf het moeilijk vinden, maar toch doen we het niet.
wel vind ik dat iedereen het voor zich uit moet maken, je kan en mag mensen in dit soort opzichten geen dingen opdringen.

Karin, 25-11-2009 19:54 #127
Nou ik heb ook het vaccin gekregen maandag en kan mijn arm nog steeds niet normaal bewegen en vind het belachelijk dat als je om de bijwerkingen vraagt te horen krijgt dat die er eigenlijk niet zijn en nu nik ze wel heb krijg ik te horen de tweede kun je beter niet doen want we zijn dan bang voor nog ergere bijwerkingen ps het is niet alleen een styve arm maar veel meer ik heb er heel veel spyt van

Bren, 24-11-2009 22:19 #126
Ik wordt er zo moe van het lijkt wel of er geen ander nieuws meer is in Nederland. Ook ik heb mijn dochter van 4 bewust niet laten inenten. In mijn nadere omgeving hebben enkele kinderen de mex. griep al gehad zijn een paar dagen ziek geweest maar dat hoort toch ook bij griep! en zeker in dit seizoen. Vlgnd jaar de afrikaanse griep! zo bouwen kinderen toch nooit een weerstand op. Vlgs mij heeft het er met name mee te maken dat de economie zo niet op zijn gat valt gezien de "crisis"iedereen die nu uitvalt kost meer geld dan een vaccin. En het zijn vooral de ouders die dubbel uit kunnen vallen als hun kind ziek is en niet naar de opvang mag. Nee geen vaccin in het lichaam van mijn kind wat niet uitvoerig is getest en dan heb ik het niet over een stijve arm.Wij gaan gewoon weer oudewets sinasappels persen.

John, 24-11-2009 21:41 #125
Vandaag toch gezwicht en zoon van 3 jaar laten inenten met een vaccin dat niet getest is op kinderen… Waarom?: de onmogelijkheid om aan een normaal vaccin (zonder AS03 of MF59 squaleen adjuvans) te komen in Nederland. Volgens mij is dit goedje nog nooit gebruikt in NL. In de normale InfluVac seizoensprikken zit dit niet. Men zegt wel: is al sinds 1997 goedgekeurd, ja volgens mij in Italie voor oudere mensen. De huidige veiligheidstesten op kinderen lopen nog…

Op de lange termijn is er helemaal niks over bekend (of heeft iemand hier een verwijzing naar?). Mijn keuze was dus steeds: dat is niet best.Maar, je wilt ook niet dat je kind misschien toch een zware longontsteking krijgt, want dat zijn de verhalen vanuit de overheid: H1N1 is toch wel erg gevaarlijk! Dus moet je kiezen uit twee kwaden… Zeer slechte zaak. De overheid had gewoon moeten zorgen voor een paar miljoen doses Celvapan of InfluVac (of welke dan ook zonder adjuvans) H1N1 vaccins voor kinderen. Dan had ik met een gerust hart de juiste keuze kunnen maken. Ik ben helemaal niet blij met de vaccinatie, maar toch maar gedaan…

Cin, 23-11-2009 18:50 #124
Toch vreemd dat Balkende begin dit jaar al die vaccinaties heeft besteld terwijl er van dit virus toen nog geen sprake was. Wat moest Baxter begin dit jaar met 72 kg aan virusmateriaal? Waarom schuift de termijn dat de uitbraak komt al vanaf de zomervakantie op? Waarom is de overheid bezig om ons bang te maken met steeds maar weer nieuwsitems uitzenden? Wie verdient er aan al die vaccins? De uitslag van de testen zijn in december pas bekend, maar er wordt al wel ingeënt? Vreeeeemd maar waar!

Jeffry, 23-11-2009 13:36 #123
Ik vraag me toch af waar Joe Pinguin zijn wijsheid vandaan heeft? Toch niet van het internet zeker? Laat je gewoon programmeren door de TV (programma's). Als Joe Pinguin zegt dat Squaleen niet het golfoorlogsyndroom veroorzaakt dan is dat vast niet zo. Ben ik even gerust gesteld. De bijwerkingen vallen mee, alleen wat stijve spieren en misschien wat hoofdpijn, maar wij kritische prikkers hebben het daar natuurlijk niet over als we het over de bijwerkingen hebben. Wat als nu over twintig jaar blijkt dat je dochter onvruchtbaar is geworden ofzo (is maar voorbeeld) zal ze je dan nog dankbaar zijn dat je haar niet opgescheept hebt met een griep van een dag of 8? Zet alles voor jezelf toch eens op een rijtje, en scheep niet zomaar alles wat op het net staat af als onzin want dan is de website www.grieppandemie.nl ook onzin. gebruik je verstand.

Claudia, 23-11-2009 03:20 #122
Mijn dochter van 16 is ook ingeend tegen de mexicaanse griep, een week daarvoor was ze al ingeend tegen de gewone griep… en een week later de mexicaanse!
nou ze is me toch ziek geweest… koorts, veel overgeven, hoofdpijn, gevoel van omvallen, en de rest.
wat is nu eigenlijk erger?
volgens mij valt het allemaal reuze mee, en gaat het belang voornamelijk ook weer om geld! ( verkoop van vassin s enzo )
ik heb er spijt van dat ze is ingeend, en raad het dan ook ieder gezond mens af!

Mark, 21-11-2009 17:42 #121
Ongelooflijk, wat een hype die mexicaanse griep. Mensen die ook de griepprik krijgen zouden zich moeten laten vaccineren. Mensen die niet de griepprik krijgen moeten zich niet laten vaccineren. De mexicaanse griep is immers mild. Dus geen kinderen vaccineren tegen de mexicaanse griep. Stop toch allemaal met deze angsthype.

Joe Pinguin, 20-11-2009 05:46 #120
@ Door Brenda op 09-11-2009 'nu is dus het feit(ja een feit ja)dat bepaalde vaccins autishme veroorzaken ':
Zo zo, is het nu een FEIT dat vaccins autisme veroorzaken? Laat ik je dan eens wat anders vertellen: de laatste onderzoeken hebben uitgewezen dat autisme een aangeboren aandoening is, met andere woorden, je KRIJGT het niet zomaar. En DAT is een feit. Dat het kan gestimuleerd worden door bepaalde factoren, is wel aannemelijk, maar dan spreken we over opvoeding, omgeving, enzovoort. Dus niet over vaccins.
Verder spreek je over een bacterie, terwijl het het mexicaanse griepVIRUS is. Een virus is iets totaal verschillend dan een bacterie.
Mensen, laat je alstublieft niet meesleuren door de angstpsychose op het internet die gecreeerd wordt. Stel, dat je geen internet zou hebben, zou je dan nog steeds zo weigerachtig staan tegenover het vaccin? En laat je geen halve waarheden of gewoon complete leugens wijsmaken, elke idioot kan namelijk iets op het internet flikkeren (en ik dus ook :-)). Ik wil maar zeggen, gebruik je gezond verstand.
JA, er zullen bijwerkingen zijn als gevolg van het vaccin - net als bij alle vaccins, JA er is altijd een bepaald risico verbonden aan vaccinatie (in termen van 1 / 1 000 000) en NEEN je zal er niet van sterven of van achteruit gaan lopen.

Joe Pinguin, 20-11-2009 05:23 #119
Ik heb de spuit een week geleden gehad, en heb welgeteld 1 dag een beetje last gehad van stijve spieren op de plaats van de inspuiting, voor de rest NIKS van bijwerkingen gehad.
@ Isia: thiomersal (of thimerosal als u wil) wordt in de hele wereld gebruikt als toevoeging bij allerlei vaccins, in zoveel landen is het geen verboden product. Blijkbaar is Nederland hier een uitzondering op, waarom is tot op heden onbekend, het verbod is namelijk enkel voortgevloeid uit veronderstellingen, niet uit feiten.
En over het beruchte 'squaleen': Dat u verwijst naar het Golf-syndroom slaat echt nergens op, er is nooit, maar dan ook nooit, de link kunnen leggen met squaleen. Wie beweert trouwens dat dat beruchte vaccin tegen miltvuur squaleen bevatte? Graag zou ik daarvan bewijzen zien, en niet een of andere ongure link van een zelfgebombardeerde pseudo-wetenschapper.
@ Anita: je dochtertje is 2,5 jaar dus heeft normaal gezien al een tamelijk afweersysteem opgebouwd. Als zij dan nog tot 39,6 koorts krijgt én een longontsteking, dan ben ik maar wat blij dat ik me heb laten inenten. Ik zit namelijk met een dochtertje van 2,5 MAANDEN, ik zou het me nooit vergeven moest ze de mexicaanse griep van mij of mn vrouw krijgen.
En de antibiotica voor je dochter helpen enkel indien het een bacteriële longontsteking is, bij een virale longontsteking ben je niets met antibiotica (behalve dan het voorkomen van verdere bacteriële infecties). Ik wens je dochtertje een spoedig herstel toe

Anita, 19-11-2009 22:21 #118
Mijn dochter van 2,5 heeft op de creche de mex griep opgelopen, erg hoge koorts gehad, daarna heeft mijn zoontje het gehad en ik. Het was een paar dagen heel erg en nu valt het weer mee. Heb nu alleen hele erge keel en spierpijn. Gister nog 39.6 koorts en nu geen. Mijn dochter heeft nu wel longontsteking maar heb daar antibiotica en ventolin voor gehad. Kortom als je de prik niet haalt, zo ernstig is de griep niet. En ja haal je de prik wel dan heb je nog steeds een kleine kans om de mex griep op te lopen.

Agnes, 18-11-2009 10:46 #117
Heb de gewone griepspuit en die van de mexicaanse griep gekregen, weet wel dat dit het latste jaar is geweest dat ik me laat inenten voor de griep, waarom? omdat ik nu al 3 jaar na elkaar na ongeveer een goei week na die inenting ik heel erg begin te hoesten, het is een droge hoest, waar niets aan te doen is, net of ik ga stikken, enkel acupunctuur zal me weer kunnen helpen, vandaar, voor mij geen griepspuit meer.

Jan van Schaagen, 17-11-2009 12:03 #116
Ik weet het nog niet, ben een gezonde man van bijna 64, maar heb wat twijfels. Heb wel de gewone griepprik gehad.

Isia, 17-11-2009 11:46 #115
Morgen heb ik een afspraak om mij te inten tegen mexicaanse griep. Toch zit ik te twijfelen. Daarom lees ik jullie reacties. Danzij een van onderstaande linken heb ik de bijsluiter van vaccin Focetria gelezen en ik heb ondekt dat er Neomecine (soort antibiotica) in zit. Uit een allergietest in het verleden blijkt dat ik allergisch ben voor Neomecine. Ik heb zo net mijn huisarts gebeld en aan de asistente volgende vraag voorgelegd: Welke vaccin gebruiken jullie in de praktijk? De asistente zei: Een gewone. Mijn vraag weer: Wat is "de gewone"? Antwoord van asistente na een tikje ongedulde grom: Focetria. Daarna heb ik haar verteld dat uit de bijsluiter van Focetria blijkt dat er Neomecine in zit waar ik allergisch voor ben en dat ik dus een overleg met de huisarts wil voordat ik me laat inenten. De asistente heeft beloofd om dit te melden aan mijn huisarts. Ok, maar… Ik vind dat niet normaal dat ik - een patient moet zelf eerst de bijsluiter op internet zoeken om te checken of ik allergisch ben voor de bestandsdelen van een vaccin. Zij horen dat in mijn medisch dossier te kunnen zien en mij waarscheuwen?! Trouwens uit de bijsluiter van Pandemrix blijkt dat er geen Neomecine maar Gentamecine in zit. Gentamecine is ook een antibioticum maar volgens mij ben ik niet allergies voor. Voor de rest: Iedereen veel sterke met het nemen van een juiste beslissing. Ik ben nog steeds aan het twijfelen.

Irene, 16-11-2009 22:14 #114
EAN je slaat de spijker op z'n kop: je hebt je er de l-a-a-t-s-t-e t-ij-d in verdiept. Waarom wil je het dan opnemen tegen 30 man die zich er jaren in verdiept hebben. Dat is minstens 150 jaar en misschien wel 200 bij elkaar.
Het barst van de levensgevaarlijke gifstoffen in de farmacologie. Je moet alleen heel precies weten hoeveel en welke reacties stoffen waar in het lichaam kunnen geven. Er is nooit gezegd dat het vaccin net zo onschuldig is als een rozijntje, maar er is gezegd dat het vaccin minder schadelijk is, dan de eventuele gevolgen van deze griep voor mensen met een zwakke weerstand.

Ean, 16-11-2009 19:03 #113
Ik heb me er de laatste tijd in verdiept en wil een aantal zaken melden.

De gezondheidsraad heeft geoordeeld dat het vaccin veilig is. Hier wil ik een aantal kanttekeningen bij plaatsen
- de gezondheidsraad is niet zo onafhankelijk als veel mensen denken. Het merendeel van die mensen heeft zelf banden met/commerciële belangen in de (vaccin) industrie, is dus eigenlijk een slager die zijn eigen vlees keurt
- In veiligheidstesten (risico-evaluatie van het vaccin) is er alleen gekeken naar korte termijneffecten (weken) terwijl vele ziekteverschijnselen ten gevolge van toegevoegde stoffen in het vaccin zich pas openbaren na maanden-vele jaren. Dat soort effecten worden dus helemaal niet opgepikt. De tijd van testen was ook veel korter dan normaal zou moeten, vanwege de vermeende urgentie van een snelle vrijgifte van het vaccin.

Ondanks dat de overheid benadrukt dat dit vaccin veilig is, kom ik tot een totaal andere conclusie.

Ten eerste: thimerosal. Deze stof is verboden in tal van EU-landen, waaronder dus Nederland en in een land als Rusland is al sinds 1980
Thimerosal is een zeer giftige kwikverbinding die schade aan de hersenen toebrengt.
Deze stof had er absoluut niet in mogen zitten. Volgens de wet zou dit vaccin alleen al om die reden helemaal niet gebruikt mogen worden en zich zelfs niet op Nederlandse bodem mogen bevinden!
Formeel gezien is toediening of opslag ervan een strafbaar feit!

Het grootste gevaar is in mijn ogen echter squaleen.
Squaleen is een lichaamseigen stof, dus in principe ongevaarlijk, MAAR, door de aanwezigheid van andere stoffen in het adjuvans verandert squaleen van conformatie waardoor er antistoffen opgewekt worden tegen squaleen na injectie.
Aangezien squaleen een voorloper is van cholesterol, wat ingebouwd wordt in zenuwcellen, onstaat de situatie waarbij het lichaam eigen zenuwcellen aanvalt, beschadigt en afbreekt.

Zie deze link voor meer informatie, het e-book van T Kuiper geeft een verklaring voor dit mechanisme.

http://home.tiscali.nl/gibbon/waterput/0096-mogelijke-gevaren-lichaamsvreemd-squaleen.htm

In Amerika is het gebruik van squaleen in vaccins voor de Amerikaanse markt door de federale rechter verboden. In de mex. griep vaccins bestemd voor de Amerikaanse markt komt het dus niet voor, in Europa helaas wel.
(over het Golfsyndroom is ook informatie te vinden door te klikken op genoemde link)

Deze informatie is niet algemeen bekend, zelfs niet bij artsen, maar is wel buitengewoon relevant.

Tineke Verhulst, 16-11-2009 14:31 #112
Meteen na de mexicaanse griepprik kreeg ik erge pijn in mijnrechter bovenbeen, nabij de lies.
Heb twee dagen veel last gehad.Branderige pijn wat wegtrok naar benedenbeen.
Zweetaanvallen in bed en gewoon hangerig,
Gaat steeds beter.
Raar vind ik het dat wij bij onze huisarts maar een prik krijgen boven de 55 jaar.(

Kim, 16-11-2009 08:52 #111
Nee hoor dat is zeker niet gek, je krijgt nl. een fractie "griep" ingespoten waarvoor je antistoffen moet gaan aanmaken, grote kans dus dat je er een beetje ziek van kunt worden…

Linda, 16-11-2009 01:28 #110
Mijn partner heeft al 20 jaar geen griep gehad (56 jaar) De gewone griepprik heeft hij daarom nooit gehaald. Hij hoorde wel tot de risico groep. Afgelopen maandag heeft hij besloten om zich wel te laten inentte tegen de Mexicaanse griep. Twee dagen later wordt hij behoorlijk ziek, droge hoest, koude rillingen, koorts (38,5), geen eetlust, moe en overal pijn.
Raar 20 jaar geen griep gehad en na de inenting v/d M

Drs B., 15-11-2009 18:57 #109
Als we vroeger internet gehad zouden hebben en de mensen net zo zouden gereageerd als nu, zaten we nog steeds met polio, diphterie, kinkhoest, pokken etc. Deze ziekten zijn vrijwel uit de samenleving verdwenen door vaccinatie op grote schaal. Wees daarom verstandig en laat je vaccineren. Een klein risico zou er wel kunnen zijn, maar dat is er ook als je op de fiets stapt of met de auto wegrijdt. Deze tijd toont de nadelen van internet aan: iedereen lijkt opeens z'n eigen deskundige. Hup, haal de prik als je verstandig bent.

Jelle, 15-11-2009 15:56 #108
Ik heb afgelopen dinsdag die mexicaansegriepprik gehad. Maar ben nu alsnog ziek of zijn dit bijverschijnsellen? Koortsachtig gevoel spierpijn en overgeven en diaree. Ik ben astma/cara patient maar heb geen last van mij luchtwegen of hoesten. Wanneer is dit over en kan ik morgen gewoon gaan werken? En moet ik mezelf zorgen maken ofniet? Voor alle mensen die ook griepjes zijn beterschap en met veel rust en gezond eten zijn we er hopelijk zo weer bovenop.

Sandra, 15-11-2009 01:59 #107
Je hoort de gekste dingen op internet.
Wat er allemaal in een vaccin zit.
Tja dat zal je nooit helemaal zeker weten, als het echt zo schadelijk zou zijn zouden ze er echt niet zo'n campagne van maken want ze willen de ziekten kosten juist omlaag brengen!
En de mensen die er zo fel op tegen zijn, Roken ze niet, staan ze nooit in de file met uitlaatgassen, kijken ze alles na wat in levens middelen zit, Nemen ze nooit een pijn stiller denk daar maar eens over na wat er allemaal in kan zitten.
:-(

Irene, 14-11-2009 20:33 #106
P.S. Een goede vriend van mij sleept met zijn been en heeft een hangend handje. Voor een buitenstaander lijkt hij spastisch en niet goed snik door zijn bewegingen. Gevolgen: een heel moeilijk leven. Hij moet altijd en bij alles bewijzen dat hij intelligent is, leuk en aan niets en niemand onder doet.

Oorzaak: ouders die met alle goede bedoelingen geen polio myelitisvaccin gaven door hun geloofsovertuiging. Hij heeft zijn ouders nog steeds lief, maar hij beseft wel dat hij al zijn strijd, bewijsdrift en kortom rotleven te danken heeft aan de goede bedoelingen van zijn ouders.

Irene, 14-11-2009 20:19 #105
De nanomensen mogen zich wat mij betreft liever verdiepen in de bijwerkingen van antipsychotica die ze binnenkort toegediend krijgen, wat betreft de verpleegkundigen hoop ik dat er een meldingsplicht komt die door ziekenhuizen verplicht geopenbaard worden, zodat ouders weten naar welk ziekenhuis ze kwetsbare, zieke of hele jonge kinderen kunnen brengen en wat de kwikmensen betreft: biochemie is erg ingewikkeld. Schoenmakers houden jullie bij je leest! De sites die ik van Jaap Karsten kreeg waren heel objectief. Mijn gezin is veilig nu dankzij Tamiflu en vaccins.

Theo, 14-11-2009 12:12 #104
De bijsluiter voor Focetria:
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/focetria/package_leaflet/emea-pl-h385nl.pdf

De bijsluiter voor Pandremix:
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/D-H1N1%20single%20PDFs/PackageLeaflet/emea-pl-h832pu17nl.pdf

Helaas geen nanochips jongens en meisjes, maar die krijgen we gelukkig al via het kraanwater. Kan iemand me vertellen welke van de bestanddelen de gevreesde gifstoffen zijn die de helft van de wereldbevolking gaan uitroeien?

Karin, 14-11-2009 01:58 #103
Heb vanmiddag de eerste prik gehad, heb nu koorts, 38,5. pijn in mijn armen en diarree, e n rillingen, voor de rest gaat alles goed

Robert, 13-11-2009 23:07 #102
@Bezorgde moeder
Welke sites dan? Met andere woorden geloof jij alles wat mensen op internet zetten. Geef nou eens argumenten, ipv van die loze kreten en beweringen. En dan echte argumenten. Kom op zeg, zo lust ik er nog wel een paar. Dwarsverbanden, waar? Laat dan ook eens cijfers zien. etc. Ik zeg, volgens mij heeft Sinterklaas er ook mee te maken, en de elfjes ook. Mijn god, door de ratten besnuffeld?

@Kudde gevoel
Hou toch eens op met die vergelijking met dat soort excessen, erg makkelijk hoor. Besef wat je zegt, en kom eens van die conspiracy toren af, toon jij nou eens aan, dat dit medicijn op lange termijn slechte gevolgen heeft, en strooi niet zomaar je angsten in het rond.

Kudde Gevoel, 13-11-2009 22:06 #101
Wat een goed voorbeeld van het kudde gevoel. Ze zeggen dat het geen kwaad kan! De voordelen van het halen wegen zwaarder dan de bijwerkingen! Ze weten nog helemaal NIETS over de bijwerkingen! En vooral niet op langer termijn. Mijn hart en mijn hoofd zegt: NOG niet doen tot er meer bekend is over de nadelen en bijwerkingen ook op langer termijn. Dus… laat je plat spuiten en morgen zien we wel wat de gevolgen zijn. Kinderen die er onvruchtbaar van worden (lange termijn bijwerkingen)? Grotere kans op diverse soorten kankers (katalysator)? Zegt DES en Softenon iemand nog iets?

Bezorgde Moeder, 13-11-2009 21:29 #100
WB is dat wel zo dat misschien wel de meerderheid van de dokters en medisch specialisten zich in laten enten. Ik ben al best lang op onderzoek uit over alles wat met deze griep te maken heeft maar de meerderheid van deze beroepsgroep laat zich niet inenten. Misschien moet je ook eens op onderzoek uit en dan via internet, de alternatieve ongecensureerde media en niet alles geloven wat je op tv ziet, op de radio hoort en in de kranten leest. Ga namelijk ook maar eens op onderzoek uit wie daar aan de touwtjes trekt en wat de dwarsverbanden zijn met de pharmaceutische industrie etc etc… Je zal nog raar opkijken.

Wb, 13-11-2009 21:17 #99
Alle mensen die echt denken dat het vaccin schadelijk zou kunnen zijn of die geloven in 1 of andere complottheorie mogen mij eens uitleggen waarom dat veel dokters en medisch specialisten (misschien wel de meerderheid) zich ook tegen de Mexicaanse griep laten inenten, denk je nou echt dat deze groep zichzelf zouden laten inenten als het vaccin schadelijk zou zijn?

Chantal, 13-11-2009 16:41 #98
Ik heb hem gisteren met mijn zoon (7) en dochter (9) gehaald ivm (stabiele) astma. Heb heel erg getwijfeld, maar volgens mij is (en gaat) er aan die prik zelf nog niemand dood gegaan, en door de mex. griep wel. Ik zou het mijn eigen nooit vergeven als mijn zoontje die griep krijgt en eraan overlijdt, terwijl het door die prik had kunnen voorkomen worden! Hij is vandaag wel hangerig/lichte verhoging/pijnlijke arm, maar dat is niets
waar ik me zorgen om maak want dat kan nu eenmaal een bijwerking zijn.

Dante, 13-11-2009 12:50 #97
@Patricia: "Wat zouden jullie doen in zo geval?"
Geen advies vragen aan anonieme internetters in ieder geval. Gewoon me de behandelend arts van je zoontje bespreken en indien je twijfelt en second of third opinion vragen maar niet de antwoorden op een forum vol mensen zonder knowhow dit soort beslissingen laten beïnvloeden.

Marion de Roos, 13-11-2009 11:18 #96
Gisteravond heb ik het vaccin gekregen tegen de mexicaanse griep. Ik voel me sinds vanmorgen helemaal niet lekker, ik heb spierpijn in armen en rug/schouders, erg vermoeid en lichte hoofdpijn. Erg vermoeide ogen, algeheel gevoel van malaise. Mijn man heeft geen klachten, dan alleen maar een gevoelige arm.

Patricia, 13-11-2009 08:26 #95
Ik ben er echt nog niet over uit waar wij als ouders goed aan doen. Mijn Zoontje zit in een risicogroep omdat hij cronische reuma heeft, hij zit nu ook aan de prednisolon en MTX zware medicijnen. Hij is nog niet goed hersteld van zijn opname 2 weken geleden, hij is erg verzwakt! Dus bij mij breekt het angst zweet uit, wel of niet inenten!
Mijn zoontje is trouwens 3 jaar oud en is nu 2x dit jaar opgenomen geweest in het ziekenhuis. Zijn afweer is sterk verzwakt en zit nog aan zware medicatie's Wat zouden jullie doen in zo geval, ik wil het even afwachten nog tot hij iets sterker is en zeker na zijn medicijn afbouw van prednisolon. gr. Patricia

Dante, 13-11-2009 01:52 #94
Het zou het beste zijn als mensen niet anoniem van dat soort enge en bovenal domme dingen konden roepen op het internet Gregor. Het zou in het belang zijn van andere mensen wanneer individuen die geen idee hebben waar ze over praten (ja, ik heb het o.a. over jou) hun ongefundeerde mening lekker voor zich zouden houden en op die manier niet de integriteit van mensen die er wel verstand van hebben in twijfel gaan trekken omdat er één of andere ongeletterde onbenul op het internet de boel (uit onvrede met zijn eigen leven?) op scherp probeert te stellen en zo het leven van anderen in gevaar brengt.

Heel onaangenaam wat het internet de laatste jaren voor onze ontwikkeling (eerder achteruitgang) als mensen betekent.

Gregor, 13-11-2009 00:49 #93
Waarom hoor en lees ik nooit iets over het imuumsysteem versterken? Gezond eten? Oh ja nu weet ik het weer, dat doet iedereen al, en daar wordt al veel te veel aan verdiend. En het gaat echt heel slecht met de junkfood concerns en de farmacie. Lust je geen groente en fruit? Geen probleem, nergens voor nodig. Gewoon doorgaan met alle junkfood, snacks, snoep, frisdrank, alcohol, tabak en drugs. Je hoeft alleen maar één spuitje te halen en je kunt weer gewoon verder met je genotzuchtige levensstijl. WHO corrupt? Gif in het vaccin? Wat een onzin, zoiets gebeurd toch nooit. Jullie kijken allemaal teveel spionage films, dat is maar fictie. Kijk maar naar de tabaksindustrie, of nu met de credietcrisis. Die mensen hebben echt het allerbeste met ons voor. En ook de autoriteiten hechten totaal geen belang aan hun inkomsten of wat voor industrie maar ook, ze zijn echt heel oprecht bezorgt om ons welzijn. Dus ga snel halen die spuit, het is gratis, wat wil je nog meer? De ziektekostenverzekering premies zijn daarom ook véél te laag. Die arme mensen die allemaal zo goed voor ons zorgen worden zwaar onderbetaald.

Dante, 12-11-2009 23:56 #92
"Er zijn huisartsen die het afraden, ze zeggen elke morgen een bruistablet Echinacea (echinaforce) en elke avond een bruistablet vitC1000 gram dat is betere bescherming dan die injecties."

Iedere huisarts die een homeopatisch middel voorschrijft of aanraadt moeten ze per direct uit zijn ambt ontheffen. Treurig dat er mensen zijn zoals Antiprik die er naar hartelust op los liegen om interessant over te komen…

Tamara, 12-11-2009 23:29 #91
Ik ben nu 34 weken zwanger, en heb ook de oproep gekregen.
Na een een gesprek met mijn huisarts besloten het niet te doen.
Zolang ze mij geen zekerheid kunnen geven dat m'n baby er niks aan overhoud dan komt er bij mij geen spuit in.

Wat ik zowiezo vreemd vind, is dat baby's tot 6 mnd niet ge-ent mogen worden maar hoogzwangere vrouwen met voldragen babys wel, dan komt het toch ook via de placenta bij de baby?

Duifje, 12-11-2009 22:21 #90
Ik heb afgelopen dinsdag de mexicaanse griepprik gekregen en ik heb me geen moment beroerd gevoeld, integendeel ik voel me kiplekker! Mijn advies: laat je niet onnodig bang maken, halen die prik!

de Meeste Patienten Vertoonden de Volge, 12-11-2009 15:00 #89
De meeste patienten vertoonden de volgende verschijnselen

koorts
keelpijn
hoesten
spierpijn

Loes, 12-11-2009 14:11 #88
Mijn dochtertje van 2 die ook tot de risicogroep behoort is trouwens samen met mij ingeent vanochtend. We voelen ons allebei nog steeds prima.

Marieke77, 12-11-2009 13:53 #87
Ik ben gisteren geprikt en nergens last van hoor.
Ik behoor tot de risicogroep en ik zie niet in waarom ik deze prik niet zou moeten halen. De normale prik haal ik ook en deze dus ook, ook mijn dochter krijgt hem zodra de oproep binnen is. Hij is nikgs gevaarlijker dan de prikken die ze normaal al krijgen tegen allerhanden ziektes

Cidem, 12-11-2009 13:29 #86
Ben vandaag ook naar de dokter geweest hij zei dat er niets ergs is en na een week over gaat. Maar hij zei ook dat ik de mexicaanse griep had en dat alleen kinderen tot 5 jaar een prik mogen na 2 weken en als mn zusje ziek word is dat dan dodelijk.?
Is die prik wel handig?

Mbeijer, 12-11-2009 12:57 #85
Ik lees op de website van WHO juist dat er helemaal geen bijzonderheden zijn waarvoor gewaarschuwd wordt:

Vaccine safety
The experts reviewed early results from the monitoring of people who have received pandemic vaccines and found no indication of unusual adverse reactions. Some adverse events following vaccination have been notified, but these are well within the range of those seen with seasonal vaccines, which have an excellent safety profile. Although early results are reassuring, monitoring for adverse events should continue.
Bron: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/briefing_20091030/en/index.html

Robert, 12-11-2009 12:37 #84
@Susan
Scroll even naar beneden, daar zie je een link naar een site waar je de samenstelling kunt vinden.(vooruit ik geef hem je : http://www.emea.europa.eu/) Maar ik vraag me echt af of je dat wat zegt, en of je de implicaties van bepaalde stoffen zomaar kan inschatten. Ik geef je een tip, probeer dat in ieder geval niet, en heb wat vertrouwen in de deskundigen.

@Rachel en Maartje, wel raar dat je huisarts dit afraadt, het H1N1 virus is namelijk een virus, waar we totaal geen weerstand tegen hebben, en welke diep in de longen dringt. Dan helpen een paar vitanientjes niet, en kan je je rot eten aan groenten. Dus voor risicogroepen toch echt wel gevaarlijk. Maar het is inderdaad jullie keuze. Succes.

Jaap Karsten, 12-11-2009 12:04 #83
Maartje: misschien ook de gordijnen dicht?
Zojuist heb ik m'n prikje tegen de mexicaanse griep gekregen, niet voor mezelf, maar om het risico op verspreiding via mij tegen te gaan.
Ik typ nog tweehandig, dat valt me reuze mee na alle reacties hier gelezen te hebben.
Maar, wat hier ook duidelijk gezegd wordt, het is en blijft voor iedereen een vrije keuze… behalve natuurlijk voor één risicogroep, de kleine kinderen.
Dan hoop je maar dat die groep verstandige ouders heeft.

M. C. A. Oomen, 12-11-2009 11:44 #82
Het komt misschien veel fabrikanten goed uit deze griep epidemie, want het duurt soms jaren dat een nieuw produkt
door de instanties worden toegelaten op de markt en nu hebben ze het al klaar liggen, onnodig paniek zaaien vind ik dit in een tijd dat niemand weet wat ons allemaal nog te wachten staat

Antiprik, 12-11-2009 11:41 #81
Er zijn huisartsen die het afraden, ze zeggen elke morgen een bruistablet Echinacea (echinaforce) en elke avond een bruistablet vitC1000 gram dat is betere bescherming dan die injecties.Kom je inaanraking met iemand die stata te niessen of te hoesten dan kan een neusspry niet kwaad.DAT doe ik dus terwijl ik in de gezondheidszorg werk, meer dan d ehelft van het personeel, laat zich niet inenten, ik moet die zoon waar amper onderzoek naar is gedaan niet hebben, let maar op de meeste doden gaan vallen wie het WEL hebben gehad.Vooral kindertjes.

Maartje, 12-11-2009 10:30 #80
Wel grappig wat rachel haat huisarts zegt niet enten! Ook mijn huisarts zegt nergens voor nodig! Het is gewoon een griepvirus net alles alle andere griepvirussen. Ook daar overlijden jaarlijks mensen alleen word dat niet breed uitgemeten op tv en krant! Ik ben nu 11 weken zwanger en mag me als ik wil na 18 weken laten inenten. Heb een dochtertje van 3 die ook geent zou moeten worden! Maar laat mezelf niet enten en ook onze dochter niet! Gewoon lekker gezond eten wat extra vitamine pillen en met ons komt het wel goed! We worden zo gek gemaakt! Gelukkig zijn we heel erg nuchter! Het is ieder zijn eigen keuze!

Loes, 12-11-2009 10:13 #79
Wat jammer dat iedereen elkaar zo vreselijk bang maakt. Iedereen zal zo zijn redenen hebben om de prik wel of niet te halen. Maar laten we eerlijk zijn: denk je nu echt dat de overheid zulke grote bevolkingsgroepen in laat enten wanneer het echt een groot risico zou zijn? En natuurlijk, feit blijft dat je vreemde stoffen in je lichaam gespoten krijgt, maar waar zijn wij als kind allemaal wel niet tegen ingeent? En wanneer je op vakantie gaat naar een tropisch land word je volgespoten met allerlei coctails en volgestopt met malariapillen. Wat ik probeer te zeggen is: het is maar op welke weegschaal je het legt. Er zijn mensen die er bewust voor kiezen om zich nergens voor in te laten enten. Een keuze die ik respecteer. Maar laten we elkaar ajb niet de kop gek maken met allerlei complottheorieen ed. Kies je er wel voor, okay, zo niet, dan niet, maar laat het daar dan ook bij. Ik ben zelf 27 weken zwanger en heb me vanochtend in laten enten. Voel me prima, beetje stijve arm, net als van de gewone seizoensgriepprik. Succes met jullie keuze.

Jaap Karsten, 12-11-2009 00:18 #78
Antwoord op Nadine. Als je het hebt gehad, dan hoef je zeker geen vaccinatie. Dat je nog steeds hoest wil niet zeggen dat het virus nog aanwezig is. Sommige mensen hebben gevoelige luchtwegen en hoesten nog weken na de infectie. Kweek of een sneltest kan dus negatief uitvallen. Dan zou je ten onrechte denken dat je het niet hebt gehad. Je zou dan naar bloedonderzoek moeten. Maar of dat de moeite waard is…? Het verhaal lijkt wel op de mexicaanse griep.

Martin, 11-11-2009 23:12 #77
Wat mij opvalt is dat de TV en de informatie programmas in het geheel niet spreekt over orale vaccinaties. Dat de veel veiligere methode de orale inenting zou zijn. Orale inenting is wel gedocumenteerd en onderzocht als veiliger zeker bij kleine kinderen.

Veertje, 11-11-2009 22:06 #76
Iedereen heeft recht op een mening, maar wat ik hier al veel lees dat er teveel mensen zijn die elkaar de koppen gek aan het maken zijn. Logich dat iedereen aan het twijfelen wordt gebracht en bang wordt gemaakt.
Mijn man en ik hebben drie kinderen en ze hebben een achtergond van astma met mezelf bijgerekend, en mijn man heeft suikerziekte. Wij hebben de gewone griepprik gehaald, en vrijdag gaan we voor de vaccin (mexicaanse griep).
Mensen, laten we elkaar niet gekker en banger maken, en denk zelf na. Ze doen het niet voor niets, en over die spookverhalen wat ik hier onder toch veel lees… wat als er toch… en dan is het te laat. En ik wil Robert gelijk geven over J K. Jammer :-(

Rachel, 11-11-2009 21:39 #75
Ik heb mijn huisarts vandaag gebeld en hij raadt het mij af om men zoontje van 15 maanden te laten inenten, hij zei dat het maar rotzooi was en dat zijn kinderen en kleinkinderen die absoluut niet zouden krijgen. Hij heeft zelfs gezegd dat er twee soorten spuiten zijn. Ik vind dit allemaal heel verwarrend en ben van plan om morgen een paar huisartsen te bellen met dezelfde vragen wat dat ik mijn eigen huisarts heb gevraagd. Want ik vind dit allemaal maar heel vaag.

Nadine, 11-11-2009 21:32 #74
Vraag aan Jaap Karsten:
Ik vermoed dat zowel mijn dochtertje van ruin 1,5 jaar als ikzelf de max. griep hebben gehad. We hadden beide alle verschijnselen. Aan haar is inmiddels niets meer te merken. Ik hoest nog steeds (3,5 week geleden begonnen), de koorst was na een dag of 5 wel weg. Ik voel me nog steeds niet best. Kan ik achteraf nog laten testen of we het hebben gehad? Als mijn dochtertje het heeft gehad, hoeft zij toch niet alsnog ingeënt te worden?
Gr Nadine

Luna, 11-11-2009 21:12 #73
Ik ben 21 jaar. En heb een afwijking op mijn longtakken, maw als iemand in mijn buurt komt met een verkoudheid, kom ik ziek. Altijd antibiotica. Ik heb nu onder aandringen van mijn arts het vaccin tegen de mexicaanse griep genomen.
Gisterenavond. Ik ben vanacht wakker geworden al zwetende. Ondertussen zit ik aan 38.8°c koorts. Dit maakt mij redelijk bang, zeker omdat ik mij wat benauwd begin te voelen op mijn adem en mijn longen beginnen te piepen.

Ankie, 11-11-2009 20:59 #72
Kinderen mogen nu (NOG) niet ingeent, de prik die zij krijgen bevat minder gevaarlijke stoffen!
Onder het mom van ' anders zijn er niet genoeg vaccinaties voor de risico groep' probeert Klink te waarschuwen,
jammer dat hij niet eerlijk kan zijn!
In dat geval zal niemand nog een prik willen.

Susan, 11-11-2009 19:29 #71
Ik wil mijn dochter heel graag laten enten (risicogroep astma) maar ik doe dat niet voor ik weet wat de samenstelling is van de injectie. Ik vind het TE belachelijk dat dat nergens bekend wordt gemaakt.
Die kwik, kan ik over heen komen… maar de rest… ik wil dat gewoon weten, dat staat in elke bijsluiter… maar bij deze prik niet. Vreemd, of niet?

Jaap Karsten, 11-11-2009 18:42 #70
Antwoord aan Irene. Nee, de meeste gevallen van griep op dit moment komen op naam van het mexicaanse virus. Actuele cijfers zijn hier: http://www.nivel.nl/griep/
De verschijnselen bij je zoon en het beloop passen bij griep. In dat geval zou testen op het virus ook een heel redelijke optie zijn als je het helemaal zeker wil weten. Zeker als je kind op dit moment een behandeling krijgt voor Crohn. Hier meer informatie over Crohn en de griepprik http://www.erasmusmc.nl/mdl/research/gastroenterologie/IBD/2067056/

Steve, 11-11-2009 17:44 #69
Het vaccin is van de farmaceutische industrie, mede daarom vertrouw ik het niet. Ook is gebleken dat er kwik in het vaccin zit. Mijn keuze staat vast, maar mocht ik de ziekte krijgen. Tsja, ik ben geen risicogroep en ik overleef het (zeer waarschijnlijk) wel.

Robert, 11-11-2009 15:37 #68
@Eva,
Weet je waar ik me laaiend over maak. Dat jij als verpleegkundige jouw mening in het openbaar geeft, zonder na te denken wat de eventuele consequenties zijn. Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk mag jij je mening hebben, maar er zijn zoveel verontruste mensen, en op deze manier stook jij het vuurtje wel op. Wie gaan wij vertrouwen in deze, pseudowetenschappelijke prietpraat van mensen, die op interwebs de info her en der gegraaid hebben, en daarbij niet gechecked hebben, of deze "feiten" wel waar zijn. De kans bestaat namelijk, dat mensen zomaar wat zeggen, toch. Of zijn we opeens met 16 miljoen mensen deskundig viroloog geworden? Poeh he, laat me niet lachen. Of vertrouwen we liever op de uitspraken van mensen, die jarenlange studie en onderzoek in deze ingewikkelde materie hebben gedaan, en dus met wel degelijk gefundeerde uitspraken kunnen komen? Lijkt me dit laatste, toch? Of laat je je auto ook door de eerste persoon die je op straat tegenkomt repareren?
Ik heb de laatste tijd het idee, dat Nederland aan het vervallen is tot een idiotenstaatje, waarbij de mensen denken, dat de overheid en instanties alleen het slechte met mensen voor hebben, te zot voor woorden. Mensen, haal eens diep adem, en denk na!

Inez, 11-11-2009 10:13 #67
De koorts bij onze dochter van bijna 16, na de Mexicaanse griepprik was vannacht 39.2 C nu in de ochtend 38.9C. Nog steeds pijn in haar maag. (zie eerder bericht) Ik schrijf dit maar om info te geven over eventuele bijwerkingen.

Mo, 11-11-2009 08:41 #66
Is de Nederlandse overheid niet veel te laat met hun beslissing om kinderen in te inenten. De grote griepgolf wordt in december verwacht. Als in de week van 14 december de tweede prik wordt gegeven en dat vaccin werkt pas na twee weken ben je vanaf eind december/ begin januari pas beschermd. Dan hebben we naar alle waarschijnlijkheid het hoogtepunt van de griep gehad en is de inenting voor mijn gevoel te laat begonnen.
Wat ik ook mis is dat er zo weinig bekendheid aan wordt gegeven dat als je het vaccin hebt gehad je de eerste 8 weken eigenlijk niet zwanger mag worden omdat er niks over de risico's voor het vruchtje bekend is. Waarom kan het vanaf 14 weken dan geen kwaad om in te inenten, wat is het verschil bij een zwangerschap van 13 of 14 weken? wat zit er in die inenting dat het bij 13 weken wel kwaad kan en bij 14 weken niet? En waarom is het wel goed dat baby's in de buik vanaf 14 weken die stif van het vaccin via de moeder krijgen maar als ze na 22 mei zijn geboren is het risico weer niet bekend? Het is allemaal informatie die ik van de site van de overheid haal maar ik vindt het allemaal heel verwarrend.

Irene, 11-11-2009 08:41 #65
Vraagje aan Jaap Karsten. Mijn zoon, 16 jaar oud, heeft een indicatie voor het vaccin (ziekte van Crohn). Hij is nu de vijfde dag ziek. Koorts, hoesten, pijn in z'n nek, rug, hoofdpijn en doodmoe. De tweede nacht heb ik gewaakt, zo ziek was hij. Nu gaat het al weer heel goed met hem. Hij kreeg de tweede dag Tamiflu voorgeschreven. Het is vrijwel zeker de Mexicaanse griep maar het is niet getest in een lab. Moet ik dan toch nog een vaccin met hem halen? Heersen er veel andere griepen die het geweest kunnen zijn?

Woman, 11-11-2009 01:34 #64
Zolang ik niet weet of er 2 soorten spuiten in de omloop is( de duurdere(voor politici etc) en de goedkopere(voor jan met de pet en schadelijk) en ik niet weet wat er in de jan met de pet spuit zit mag klink em in zijn eigen hol steken.Hoezo in december(volgens ab oosterhaus in augustus deze jaar) is pas bekend wat voor eventuele reactie's je van de spuit kan krijgen. nou dank je wel ab klink en kornuiten.En zeggen dat er geen geld genoeg is voor alleen maar dure en dus betere spuiten/prikken, belangen gaat voor mensenlevens, zo is het, dat zuig ik niet uit me duim maar zo is het mocht het idd zo zijn dat er 2 sooten spuiten zijn.Mensen, zie maar wat jullie gaan doen, wel of niet nemen, ik wacht eerst af zodra bekend word wat er in de spuit zit en of er 2 soorten van zijn.De steen moet boven water komen, en niet allemaal zo als klootjesvolk met de meute meegaan, kom eens voorjezelf op en ga met ze allen eisen dat wij willen weten wat er in de spuit zit, en of er 2 soorten spuiten zijn of niet en laat ons niet met een kluitje in het fucking riet sturen, kom op verdomme

Inez, 10-11-2009 22:10 #63
Ik lees net iets op internet over een virus remmende stof Tamiflu. Meer dan de helft van de kinderen die Tamiflu (virusremmend middel) nemen, kampt met misselijkheid, nachtmerries, hoofd- en maagpijn. Zou deze stof in die prik zitten? Dan verklaart dat een hoop! (ik bedoel de klachten die mijn dochter nu heeft, zie eerder bericht)

Wendy, 10-11-2009 21:47 #62
Ook ik ben nog erg aan het twijfelen of ik mezelf en mijn gezin wil laten inenten. Als ik dit bericht lees, zou ik me niet laten vaccineren. Nu heb ik op de site van WHO gezocht, maar ik kan nergens vinden dat ze waarschuwen voor ernstige bijwerkingen. Er staat daarentegen dat het vaccin net zo veilig is als van de seizoensgriep!

Inez, 10-11-2009 21:31 #61
Onze dochter van bijna 16 jaar heeft vandaag de Mexicaanse griepprik gehad. Ze lig nu ziek op bed met buikpijn en is erg misselijk.Ze voelt zich een beetje alsof je aan het ijlen bent. Haar temperatuur is 37.7 C. Mijn collega van 60 jaar heeft ook de Mexicaanse griepprik gehad en is al 4 dagen iedere ochtend misselijk tot 13.00 uur. Ik denk dat dit toch bijverschijnselen zijn van de prik

Jaap Karsten, 10-11-2009 21:12 #60
Waarom zou je immuunsysteem lui worden door een inenting? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Je zou dan verwachten dat kinderen die gewoon ingeënt worden minder lang leven als kinderen die niet worden ingeënt.
Want een lui immuunsysteem kan ons niet goed beschermen, toch?
Ik ben kinderarts en ik heb alleen maar bewijs van het tegenovergestelde gezien. Ik heb kinderen zien doodgaan die niet waren ingeënt. Misschien stierven ze met een actief immuunsysteem, maar de reactie van dat actieve systeem kwam voor hen in elk geval te laat.
Vaccineren helpt een immuunsysteem op tijd te reageren, voordat de ziektekiemen hun (soms) fatale effect kunnen beginnen.

Richard, 10-11-2009 15:35 #59
Let wel op, inenten tast uw inmuum systeem aan je lichaam wordt lui en zal zelf steeds minder antistoffen aanmaken zodat je vatbaarder wordt voor andere ziekten. Er gaan meer mensen dood aan vervuilde lucht dan aan Mexicaanse griep, zullen we allemaal maar met een gasmasker op gaan lopen? Kortom wil ik zeggen dat de zaak weer eens flink wordt opgeblazen door de overheid. Nog wat niet iedereen wordt ingeent maar zal wel de rekening krijgen volgend jaar door middel van verhoogging van de eigen bijdrage in de ziekte kosten. Mensen doe wat je denk dat het beste is maar laat u niet gek maken.

Sandra, 10-11-2009 14:14 #58
Waar het volgens mij allemaal om draait, als je kijkt wat de boodschap achter al dit gedoe is, is dat we er vrede mee krijgen om dood te gaan. Om te weten dat ons lichaam dood kan gaan, maar onze geest niet.
Dan zouden we makkelijker ieder ons EIGEN verantwoordelijkheid kunnen pakken en de angst die verspreidt wordt door beide kanten kunnen laten voor wat het is. Dan hoeft dat je niet meer te beinvloeden en kun je voelen wat voor jou waarheid is. Daar draait het allemaal om, eigen verantwoordelijkheid en wat voor jou klopt. Maar dat hebben we nooit geleerd en nu is de kans.

Piet, 10-11-2009 13:37 #57
Vaccineren of niet? Er zijn tegengestelde belangen in het spel. Vanuit overheidsperspectief is het wenselijk omdat de overheid zich verantwoordelijk voelt voor het voorkomen van dodelijke slachtoffers. En hoe meer mensen zijn gevaccineerd hoe minder kans op besmetting. Maar als burger maak je andere afwegingen. Als iedereen is gevaccineerd en jij niet, dan loop je geen gevaar besmet te raken en loop je geen risico op bijwerkingen van de vaccinatie. Dubbel save dus; het is evenwel geen teken van solidariteit. Maar moet je solidair zijn met een overheidsbeleid dat risico's inhoudt voor jou persoonlijk? We mogen in ieder geval blij zijn dat de overheid je (nog) niet kan dwingen om je te laten vaccineren. Wat me verontrust zijn de volgende feiten:
1. De adviseurs van de overheid (Ab Osterhuis c.s.) hebben zakelijke belangen in de vaccinindustrie
2. Het RIVM neemt de tegenstanders niet serieus en zet bezorgde ouders weg als ondeskundigen en een beetje gek
3. Veel journalisten zijn eerder volgzaam dan kritisch (richting RIVM en overheid)
4. Over het feit dat het immuunsysteem van kleine kinderen nog onvolgroeid is, waardoor vaccinaties ofwel in hogere doses gegeven moeten worden ofwel minder goed werken, hoor je niemand
5. Over het feit dat er een relatie kan bestaan tussen vaccineren van kinderen en het ontstaan van autisme hoor je niemand, al is er veel over gepubliceerd. Nog steeds is niet verklaard waarom bij de Amish in Amerika, die hun kinderen niet laten vaccineren, geen autisme voorkomt. Terwijl bij ons de groei van het aantal autisten hand in hand gaat met de groei van het aantal vaccinaties op steeds jongere leeftijd.

Het overheidsbeleid is dus wel verklaarbaar en wellicht verdedigbaar maar als burger hoef je het niet te volgen omdat je andere afwegingen kunt maken. Net als met een leger: je kunt er best voor zijn maar je hoeft er niet je kind in te sturen.

Eva, 10-11-2009 13:19 #56
Ik denk niet dat mensen die kritisch zijn en niet zonder na te denken achter in de rij gaan staan zich moeten schamen. Daarnaast wil ik nog zeggen dat ik het erg jammer vind dat mensen zo persoonlijk worden aangevallen, dat was ik nog niet tegen gekomen op deze site…

Frank, 10-11-2009 12:50 #55
Twijfelaars niet inenten tegen de Mexicaanse griep, verder dan ook niet zeuren als je komt te overlijden aan de Mexicaanse griep en niet de overheid de schuld geven dat ze niet gewaarschuwd hadden. In het buitenland gaan de mensen als ratten dood en dat vinden wij allemaal normaal, hier piept iedereen al voor een prikje, SCHAAM JE!

Eva, 10-11-2009 12:47 #54
Bij mijn wordt er van twee kanten druk uitgeoefend om het vaccin te gaan halen. Ik ben verpleegkundige en heb twee kinderen onder de vier. Toen ik gisteren de persconferentie zag schrok ik toch een beetje. Al die tijd had ik voor mezelf besloten geen vaccin te halen, maar nu ook de kindjes, dat is toch een mooie emotionele chantage, tenminste zo voelt het een beetje. Wat doe je je kind aan als het op de ic beland, zonder vaccin, maar aan de andere kant wat doe jeje kind aan als het vaccin over een half jaar niet veilig blijkt te zijn? Genoeg om over te twijfelen dus.

Ook zat ik mij heel boos te maken toen er bij verpleegkundigen alleen werd gesproken over de wegvallende handen aan bed en niet over gezondheids risico. Alleen economisch belang dus, voor mij geen reden om hem dus wel te nemen!

Als bijwerking is vast gesteld dat 1:100.000 tot 1:1.000.000 mensen het guillain barree virus krijgen. Patiënten genoeg die ik daarmee heb verpleegd. een zeer serieuze ziekte die verlamming veroorzaakt van ook mogelijk ademhalingspieren. Op het moment zijn er 17 mensen gestorven aan mexicaanse griep, dat is ongeveer 1:1.000.000. Guillain barree is dus veel aannemenlijker om te krijgen!

Voor een groot deel besloten dus geen prikken te gaan halen, maar ja, de kindjes… ze maken je toch bang en daar ben ik echt laaiend over!

El Draco, 10-11-2009 10:15 #53
Gevaarlijk om alle mensen in de zorg, kinderen en zwangere vrouwen in te enten. Stel dat het vaccin levensgevaarlijk is, dan is er niemand meer om voor de zieken te zorgen en kinderen zijn de toekomst, die zijn dan ook uitgeschakeld… Misschien kijk ik te veel films…

Petra, 10-11-2009 09:43 #52
Er wordt helemaal niet onderbouwd waarom er mogelijk ernstige bijwerkingen zijn! Bangmakerij!

Alfred, 09-11-2009 22:44 #51
Goede vrienden van ons (echtpaar) hebben 2 weken geleden de mexicaanse griep gehad (getest in ziekenhuis) en waren gezellig thuis, even niet werken, wel hoestend en snuitend. Na een paar dagen weer aan het werk. Een kleinkind van ons heeft vorige week ook griep gehad, meerdere kinderen uit de klas hadden griep (waarvan er eentje getest is in het ziekenhuis met de diagnose mex. griep). Eén dagje hangerig op de bank, verder wel hoesten, paar dagen thuis, fijn dvd-tjes kijken maar nu gewoon weer naar school. En voor zó'n griep moeten we dan 2x een spuit laten zetten? No way…

Joost, 09-11-2009 20:28 #50
Mensen hebben het over bangmakerij, mensen worden bang gemaakt dat de entstof schadelijk zou zijn.

Andersom echter is er sprake van een heuse massapsychose!

" Laat je nu inenten voordat het te laat is!"

Elk jaar sterven er honderden kinderen in het verkeer. We doen ons kind een helmpje op en gaan gewoon door.
Ons eten proppen we vol met de grootste rommel (ook veelal niet goed getest) en lekker smakken.

Nu wil de gristentaliban ons inenten met een vage entstof, nou ik doe er voorlopig niet aan mee.
Of zou het een pepper zijn voor de gelegaliseerde drugsbende van de BV Wereld, de Farmaceutische industrie?

We kunnen niet alle zee-en dempen omdat we erin kunnen verdrinken, alles verbieden waar je dood aan kan gaan of ziek van kan worden.

Nee geef mijn portie maar aan fikkie.

J. van 't Geloof, 09-11-2009 19:02 #49
Waarom maken veel mensen zich zo druk over die griep? is de kans dat je longen beschadigd raken door het roken niet net zo groot of groter? en dan nog niet eens de alcohol genoemd.!?!
Laat je niet te gemakkelijk bang maken:-(
als die griep accuut dodelijk is dan zou het wel verplicht worden

Brenda, 09-11-2009 18:50 #48
Nu 9 november zit net het nieuws te kijken en denk ja nu is het ech begonnen de oproepen voor kinderen.
wat moet je ermee? je kind en of jezelf in laten enten met een vaccin wat niet getest is of ziek laten worden.
aan de ene kant denk ik oei toch best wel eng, aan de anderen kant denk ik zijn we nou helemaal gek geworden iets waarfvan we nog steeds niet weten wat het doet op langere termijn.
mijn man was vorige week te gast in een radio show wat ging over vaccinatie niet alleen over de mexicaanse griep maar over alles.
daar was een vrouw die onderzoek doet naar de bijwerkingen en de ingredienten van een vaccin.
nou geloof me ik voel van me toel van ongeloof!
alle vaccins hebben bijwerkingen lochisch natuurlijk maar toch.
nu is dus het feit(ja een feit ja)dat bepaalde vaccins autishme veroorzaken.
maar ook dat de populatie op de wereld te groot is en men op deze manier het in wil krimpen door een bacterie los te laten wat zich snel verspijdt en alleen de sterke onder ons normaal laat.
nu mijn vraag wat doet het h1n1 vaccin dan wel niet.
ik denk toch dat ik het niet doe omdat er niets bekend is verder over de toekomstige problemen die er kunnen komen.
ook het geen dat er nu rond de 219 mensen echt zijn besmet mensen 219 op de 16miljoen wat is dat nou eiigelijk?
een mug gezien de oilifant die ze ervan maken.
ik denk dat er te veel in het nieuws is gekomen over de griep en te weinig over de bijwerkingen.
mijn huisarts zei dat het mijn eigen keuze is en dat er verder weinig over is bekend.
nou op de manier hoe hij het zei weet ik eigelijk al genoeg…
maar ja toch heb ik een zoontje van bijna vier wat te doen ik wacht nog even af kan altijd nog toch…

S., 09-11-2009 18:45 #47
Nee, geen centje pijn. Vorige week de 1e inenting gehad. Klein blauw plekje op de plaats van de injectie, maar dat is normaal aangezien het intramusculair gezet wordt. Verder echt geen centje pijn. Mensen worden veel te bang gemaakt. Ziek worden kun je niet van deze vaccinatie, dus als je in de risicogroep valt, zou ik zeggen: doen!

M. Jans, 09-11-2009 15:40 #46
Heb afgelopen zaterdag om 2 uur de 1ste inenting tegen de Mexicaanse griep gehaald. Kreeg aan het eind van de middag een grote rode plek van 10 bij 20 cm onder de prikplek die verschrikkelijk ging jeuken. Kon 's nachts moelijk slapen door de jeuk. De plek was ook dik en pijnlijk, maar daar had ik weinig last van. De volgende dag was de rode plek alleen nog maar vlekkerig en de jeuk was ook veel minder, gelukkig maar. Nu, maandag, nog steeds een beetje jeuk en geen rode plek meer. De huisarts heeft me laten weten dat ik de 2de inenting beter niet kan halen. Hij is bang dat de bijwerking nog veel sterker zou kunnen zijn. Zijn er nog meer mensen met dit soort klachten?

B. Hendriks, 09-11-2009 01:18 #45
Van mijn werk kreeg ik de oproep om te laten inenten maar je moest het niet doen als je o.a. allergisch zou zijn. Nou heb ik een anafylactische shock gehad van tegretol. Heb 2 weken aan het infuus gelegen met mega-prednison, was bijna dood. Kan ik deze vaccinatie wel aan? Of moet ik het er op wagen met een kans in de krant te komen maar het niet meer zelf te kunnen lezen?

Bram Wesselink, 08-11-2009 22:27 #44
@thea maar je spuit de cosmetica ook niet tussen je spieren. Het is lichaamseigen maar op de plek dat het ingespoten wordt, is het desastreus. In de VS is het dan ook niet toegestaan als toevoeging. En je vergeet het kwik…

Thea, 08-11-2009 13:02 #43
De jaarlijkse prik kreeg ik 3 weken geleden net als andere jaren. En gisteren toch maar de andere prik gehaald. Spierpijn had ik al en verder nergens last van. :-) Denk dat hier heel veel mensen bang gemaakt worden. Heb eerst navraag gedaan bij de arts en daarna postbus 51 gebeld. Squaleen zit in veel producten zelf in cosmetica. Ook word gezegt dat ons lichaam die stof ook zelf aanmaakt. Ik heb er geen verstand van en wacht het rustig af. Doe gewoon wat je hart je ingeeft. Als je toch griep krijgt ziek het dan lekker uit.:-)

Jef, 08-11-2009 11:59 #42
Mijn nicht heeft zich moeten laten inenten omdat ze in een kliniek werkt. Ik kan u zeggen dat ze 1 week ziek is geweest van het vaccin. Deze hele mexicaanse griep heisa mag stoppen van mij. Ik heb zelf reeds mexicaanse griep gehad en het is niet zo erg, zeker niet erger dan een gewoon seizoens griepje.

Sanny, 08-11-2009 00:02 #41
Ik heb iets op de internet gevonden over 2 vaccins tegen de mexicaanse griep, die de Nederland gekocht heeft: Pandemrix en Focetria. Op de link http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832nl.pdf kom je ook tegen de bijsluiter van Pandemrix. De andere - Focetria - kun je ook op de net vinden. Het is aangeraden de buislijters echt te lezen voor dat je laat vaccineren. Als de vaccins niet goed getest waren, laat ik me niet vaccineren. En dat is ook niet verplicht.

Harriet van der Heide, 07-11-2009 17:59 #40
Ik denk niet dat ik mijn kinderen inent tegen de Mexicaanse griep. Er is te weinig bekend over de bijwerkingen en als ik het verhaal lees over de V.S. in 1976, dan bedenk ik mij toch nog eens goed. :-(

A. Steijn-Simons, 07-11-2009 14:18 #39
Ik heb een allergie voor chocolade, noten, ik kan niet tegen dierlijke eiwitten, mijn darmen reageren heel geiriteerd als ik iets verkeerd heb gegeten. Ik heb een allergie voor medische staal verder ben ik kern gezond, Ik ben 63 jaar fiets nog heel veel en ben graag in beweging buiten, mijn gewicht is 53 kilo en ben 1,69 meter lang, doe ik er goed aan om mij te laten vaccineren

L. Basten, 07-11-2009 10:51 #38
Welk gevaar is er voor de giftige stoffen in de medicatie tegen de mexicaanse griep
is het verstandiger om de prik niet te nemen?

Hans, 07-11-2009 09:06 #37
Gisteren de vaccinatie voor de Mexicaanse griep ontvangen. De tot nu toe ervaren bijwerken zijn spierpijn vooral in de benen (kuiten). Dit wordt langzaam minder.

Rene Temp, 06-11-2009 23:21 #36
Ik was vandaag bij de huisarts om te vragen naar de bijsluiter van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Er werd mij verteld dat er geen bijsluiter bij zat! Vervolgens vertelde men mij dat er bij het vaccin voor de gewone griep wel een bijsluiter had gezeten! Ik kan nu wel raden waarom er geen bijsluiter te krijgen was. Uiteraard laat ik mij niet vergiftigen met dit vaccin. Ik ziek eventueel wel gewoon uit.

Richard, 06-11-2009 21:32 #35
Hoe zit met kleine kinderen onder de 4 jaar?

Diana, 06-11-2009 14:41 #34
Ik ben nu 28 weken zwanger en krijg straks mijn oproep in de deur. De huisartsassistente zei me niks te kunnen vertellen over nadelen van het vaccin. Dat moest ik maar aan de verloskundige vragen. De verloskundige zei dat ze me niks kan vertellen over de bijwerkingen van het vaccin, het enige wat ze me kon/moest vertellen, was dat de gezondheidsraad adviseert het wel te doen, vervolgens krijg je een folder mee waarin staat: let op nog niet uitgebreid getest op zwangere vrouwen. Uiteindelijk de huisarts zelf aan de lijn gekregen en die adviseert me dringend me te latten vaccineren, maar zegt erbij dat het niet is getest en dat er hele erge filmpjes te vinden zijn op youtube met risico's, maar ja dat is paniekzaaierij, ja wat niet?! Niemand durft ronduit te zeggen dat het wel veilig is, is dan mijn keuze doodgaan aan het vaccin, of doodgaan aan een longontsteking door de griep? En dan meldt zelfs het RIVM dat het niet voldoende is getest maar laten we de risicogroepen absoluut gaan vaccineren, waarom omdat degene die chronisch ziek zijn toch wel een keer doodgaan en zwangere vrouwen? Ach bevolking is toch al groot genoeg?

Puck, 06-11-2009 13:43 #33
Even wat weetjes ter overdenking:

-Waarom zijn er in sommige landen (o.a. Duitsland) "veilige" vaccins voor belangrijke personen zoals ministers? Hoe kunnen ze dat onderscheid maken, en waarom dan niet iedereen die "veilige" vaccins geven?

-Waarom laat Obama zijn kinderen NIET inenten? Is hij soms bang voor de effecten?

-Waarom zijn de stoffen die in het vaccin zitten soms verboden, zoals ook squalene, wat ook getest werd in '76 maar wat door de amerikaanse overheid werd gestopt vanwege de vele ernstige bijwerkingen zoals verlamming totdat iemand niet zelfstandig kan ademen en stikt?

-Waarom wordt er door de media weinig aandacht geschonken aan de nadelen van het vaccin, etc. Maar wel veel aandacht aan de ernst van de griep zelf?

Persoonlijk heb ik dit en meerdere dingen gelezen via internet en hebben mijn man en ik besloten om dit vaccin niet te nemen. Het is gewoon bizar en vaag, weinig info via de reguliere media, lang leve internet. Er zit in elk geval een raar luchtje aan. Net als de "plotselinge" uitbraak in Oekraine, waar toevallig ook 1 van de belangrijkste farmaceutische bedrijven zitten. Hebben die er meer mee te maken dan men wil toegeven? Duidelijk is namelijk dat dit GEEN biologisch, maar lichaamsvreemd virus is. Of zouden ze het in een laboratorium gemaakt hebben en is dat gelekt? We zullen er waarschijnlijk nooit echte duidelijkheid over krijgen. Als u nog geen beslissing hebt genomen, sterkte met uw overweging.

Trudy, 05-11-2009 17:07 #32
Ben wel angstig geworden om die mexicaanse prik te gaan halen als ze nog niet eens weten wat voor bijwerkingen er kunnen optreden en dat pas in januari kunnen vertellen. Kunnen de huisartsen geen brief sturen dat het helemaal geen/niet kwaad kan. Zo komen er maar weinig mensen een prik halen denk ik. Heb wel gisteren mijn griepprik gehaald en heb nu spierpijn en een algeheel malaise gevoel. Anderen jaren, dit was het 3e jaar, geen last van gehad.

Mieke Anema, 05-11-2009 15:37 #31
Het schijnt dat Celvapan van Baxter geen verdachte combinatie van hulpstoffen heeft. Is dit vaccin ook geregistreerd? Is het vrij verkrijgbaar? Wat kost het? Hoe kan ik het bestellen?

Richard G., 05-11-2009 14:14 #30
Wat is vreemd aan die stelling over bijwerkingen? Zonder dat ik u een glaasje diesel te drinken geef kan ik van te voren al aangeven dat dit waarschijnlijk vervelende bijwerkingen voor u heeft. Om dat te constateren hoef ik niet eerst uw reactie af te wachten na het drinken van dit goedje. Hetzelfde geldt voor het vaccin. Het is een nieuw virus, waar heel toevallig een fabrikant een vaccin voor klaar had liggen (al enige jaren nadat grote contracten zijn afgesloten met regeringen, WHO etc) maar wat niet getest is. In de geschiedenis is dit veel vaker voorgekomen, met doden en ernstig blijvend letsel ten gevolg. (Maar de mens vergeet snel, zeker als de media de aandacht op andere zaken richt.)
WHO heeft (shorvoetend) aangegeven dat bijwerkingen zeer ernstig kunnen zijn. Men kan hier in december iets meer over roepen. Maar neemt u gerust een vaccin als u het risico wilt nemen. U neemt daarmee eigenlijk deel aan het onderzoek naar de bijwerkingen. Met een maand of 2 a 3 weten we meer. Mede dankzij u. Maar ik gun u dit overigens niet hoor! De enige 'positivo's' die ik hoor zijn direct belanghebbenden. De WHO zelf (die zich alleen maar basseert op onderzoek van de FABRIKANT en ondertussen heel andere belangen heeft), adviseurs van bijv onze overheid (die zelf welvaren bij ieder prikje). Overigens, de NL overheid (en vele anderen) hebben een overeenkomst met de WHO dat als de WHO dit wenst IEDEREEN VERPLICHT een spuitje krijgt. Ik meen mij te herinneren dat wij ooit een GRONDWET hadden. Maar ja, dat is vervangen door een Europese Grondwet die wij alleen volgens een Referendum NIET WILDEN. Oh, sorry, ik vergis mij weer, wij hebben een Verdrag van Lissabon (= Eu grondwet zonder liedje en een andere kaft) waar ons niet meer over werd gevraagd.(Stel dat we weer NEE zouden zeggen ;)
Over rechtzaken die lopen tegen de fabrikanten (verdenking van opzettelijk vrijlaten van een gecreerd virus) hoor ik de media niet. Gelukkig is er internet… Hoe dan ook. Maak uw eigen keuze, maar in mijn lijf geen spuit!

Buurma R., 03-11-2009 21:05 #29
Persoonlijk heb ik het idee, dat tevoren veel te veel ophef is gemaakt over deze griep als zodanig. Waarom kan men nu reeds over "mogelijk ernstige bijwerkingen vaccin Mexicaanse griep" spreken, terwijl vaccinatie nog moet plaatsvinden? Onvoorstelbaar! Een bepaalde categorie zal zich door deze berichten beslist niet laten vaccineren. We mogen wensen, dat e.e.a. met een sisser afloopt!

Henk, 03-11-2009 16:52 #28
Niemand weet iets van bijwerkingen, en wij moeten 2 spuiten halen tegen de mexicaanse griep, is dit wel verstandig?

Anka, 03-11-2009 11:15 #27
Zijn er nog mensen die het griepvaccin al gekregen hebben? Zijn er bijwerkingen? Mijn zoon van 14 moet op 9 nov het vaccin krijgen. Ik weet het niet wat moet ik doen… wel/niet vaccineren.

Mikey D., 01-11-2009 22:50 #26
Het is door meerdere 'mainstream' nieuws organisaties bekend gemaakt dat de vaccins te snel op de markt zijn gebracht, deze vaccins zijn niet grondig onderzocht voor bijwerkingen (kort OF lang termijn bijwerkingen), en ze maakten zelfs bekend dat er stoffen in zitten (o.a. kwik en alluminium) die gebruikt worden voor het preseveren van de vaccins (en dus niet nodig voor het strijden van h1n1). Deze stoffen zitten met een zeer hoge concentratie in de vaccins, en zijn ZEER gevaarlijk voor ELK mens.

Zoals het te lezen is in de reacties, veel mensen herstellen van zelf na enkele weken. Dus de werkingen van h1n1 zijn zeer overdreven door de media (nieuws, kranten etc). Er is geen twijfel dat het gevaarlijk is, maar dat is voornamelijk voor mensen met een verlaagde weerstand. Maar een gewone griep is voor deze mensen ook gevaarlijk! Ik vind het zeer overdreven allemaal, het schrik opwekken dat je op elk moment een virus zal vatten dat je binnen 10 dagen doodt!? Bange mensen zijn mensen die makkelijk zijn te beheren. Het haasten van onderzoek van deze vaccins (die in Amerika VERPLICHT zal zijn) die voor ons bloed is bedoeld? Absoluut niet.

WEIGER DEZE VACCINS! En denk kritisch na over wat ze ons vertellen in de media. Onderzoek voor jezelf, het is zeer belangrijk om je mee bezig te houden. In Amerika is er een nationale noodgeval uitgeroepen door h1n1, kun je het voorstellen? Martial Law is hierna de volgende stap. Boze Amerikanen worden gedwongen door hun regering deze vaccins te nemen ( hun vrijheid van keuze is er dus niet meer -> martial law) Je zou toch mogen kiezen wat in je lichamen gespoten wordt!? Ongelooflijk.

Heike, 01-11-2009 15:55 #25
Op het moment ben ik lichtjes aan het herstellen van de mexicaanse griep, vandaag voor het eerst weer koortsvrij. 4 dagen koorts gehad, af en toe flink hoesten, hoofdpijn, spierpijn, koude rillingen. Maar eigenlijk niks schokkends.toch twijfel ik over wel/niet vaccineren van mijn meiden (11 mnd, bijna 3 jaar). Ik vind er eigenlijk te weinig over bekend, dus neig naar het niet vaccineren. De jongste krijgt nog borstvoeding, en dat is nu alleen maar goed nu ik besmet ben, dus hopelijik krijgt ze er iets weerstand van.

Gerard, 01-11-2009 11:43 #24
Een ieder staat vrij om te doen en laten wat hij/zij wil in deze. Het gaat immers niet om een verplichting… De voor, en zover bekende nadelen afwegend, heeft mijn vrouw, werkzaam in de gezondheidszorg besloten zich niet te laten vaccineren. Ik, met een achtergrond van een dubbele longontsteking, heb besloten het risico nog eens met de longontsteking te worden geconfronteerd te beperken door wel te laten vaccineren.
Dat is het mooie in dit land. Beslissen staat vrij.:-)

Bakker, 31-10-2009 16:27 #23
Ik deel uw mening René, ik ben weer volledig hersteld van de Mexicaanse griep, en ik vond het tamelijk mild, 2 dagen koorts gehad, en af en toe flink hoesten, hoofdpijn en inderdaad ook spierpijn, maar na 2 dagen werd het al minder na 1 week was ik er weer bovenop, het valt allemaal wel mee.

René, 29-10-2009 23:26 #22
Dit is weeral de Westerse wereld op zijn best… er is een griep van wie iedereen zegt dat ze niet erger is dan andere griepen, maar de farmaceutische bedrijven zullen hun winst er proberen uit te halen nu de hetze veroorzaakt werd…
In een ander continent sterven dagelijks meer mensen van Malaria, dan er in totaal van deze griep zijn doodgegaan… en daartegen bestaan al lang gekende geneesmiddelen… geen kat die er om geeft want er valt niets te verdienen.
Dit doet je toch nadenken over hoe rot de wereld in elkaar zit…

Woppie, 29-10-2009 15:06 #21
Ik zou zeggen ga op onderzoek uit, google eens op:
- ingredienten vaccin mexicaanse griep
- ga daarna op onderzoek naar alle bestanddelen hierin
- ga dan eens kijken wat er aan onderzoeksresultaten over bekend is op internet
- stop niet gelijk met zoeken als je het niet direct kunt vinden, alles staat op het internet
nog een laatste tip, geloof niet alles wat ons voorgespiegeld wordt als voorbeeld het ingredient squalence, kijk maar eens wat daarmee is gebeurd.

sommige bestanddelen zijn verboden en toch doen ze het erin, onbegrijpelijk

Edward, 29-10-2009 07:21 #20
Ik wil weten wat die prik voor effect heeft op het ongeboren kind.

Carla, 28-10-2009 12:34 #19
Als ik deze berichten lees ga ik zeker twijfelen, ik ben net herstellende van een longontsteking en zit er niet op te wachten om nu hiervan weer ziek te worden!

J. Houkes, 27-10-2009 13:29 #18
Ik heb de website van de WHO bezocht en gelezen wat daar over de vaccinatierisico's wordt gesteld. Deze risicos worden ingeschat als naar alle waarschijnlijkheid van eenzelfde niveau als de gewone griepprik. De vermelding van de ernst en het gevaar van de vaccinatie van de mexicaansegriepprik zoals gedaan door henbro kan niet zijn gebaseerd op hetgeen de WHO daarover stelt cq met de berichtgeving bedoelt.
Trouwens, heeft men wel gelezen wat over de risicos van Tamiflu wordt gesteld?Eenieder moet doen wat hem/haar zinvol lijkt, ik laat mij in elk geval niet leiden door allerlei onbewezen en wat mij betreft nogal paranoide samenzweringstheorieen, onvolledige en suggestieve berichtgeving helpt niet bij de orientatie en de eigen afweging

Hans, 26-10-2009 16:52 #17
Voor hen die nog twijfelen: google eens op "Jane Burgermeister". Google verder naar de geschiedenis van de farmaceutische industrieën en wie er verantwoordelijk zijn. Zie ook de enorme bedragen die in die industrie omgaan. Hoe lang duurde het normaliter voor een geneesmiddel op de markt mocht komen ten opzichte van de snelheid waarmee nu allerlei nieuwe vaccinaties, baarmoederhalskanker, griep, ons 'aanbevolen' worden? Het verhaal is veel groter dan ons ooit voorgespiegeld wordt en misschien luguberder dan we zouden vermoeden. Sterkte en slik hooguit een voedingssupplement in dit donkere jaargetijde dat normaliter in je huid onder invloed van zonlicht wordt aangemaakt (vit D3).

David, 26-10-2009 08:31 #16
Heb woensdag het griepvaccin gekregen op het werk, aangezien ik in de verpleging werk. Sinsdien: ontzettend veel pijn in de arm(waar ze geprikt hebben), koorts, lopende neus, hoesten, algemene malaise(spierpijn, moe). Ben nu drie dagen thuis van het werk en voel me enkel maar slechter worden.

Brigitte, 24-10-2009 22:56 #15
Ook ik heb mijn twijfels. En weet dus niet wat ik moet doen, als reumapatiente. Het wordt mij allemaal te snel op de markt gebracht. Het vaccin is onvoldoende uitgetest. En daarom ben ik bang.D us wellicht dan maar tamiflu.

Karin, 24-10-2009 00:14 #14
Hoe kunnen ze nu al gaan vaccineren terwijl de bijwerkingen pas in Dec. bekend zijn?
Dat gaat er bij mij niet in, en ik twijfel net als veel anderen behoorlijk wat ik moet gaan doen.

Femina, 23-10-2009 13:01 #13
De gewone griepvaccinatie heb ik al gekregen maar ik ben erg bang om de mexicaanse vaccinatie te halen, nu ik de bijwerkingen heb gelezen, ondanks dat ik copd heb. Ik denk dat ik wacht met inenting tot januari.

Els van der Hulst, 22-10-2009 09:48 #12
Ik heb zojuist de oproep van de huiarts voor zowel de normale griepvaccinatie als die voor de Mexicaanse griep ontvangen. Ik betwijfel of ik de vaccinatie voor de Mexicaanse griep ga halen. De gevolgen die hierboven beschreven staan in het voorbeeld van een onvoldoende getest vaccin, lijken mij een stuk ernstiger dan een longontsteking als gevolg van de griep of de griep zelf. Mocht ik hem krijgenn da kan ik altijd nog om Tamiflu vragen.

H. G. S. Verhaegen, 20-10-2009 20:57 #11
Bezorgd om bijwerkingen die nog niet bekend zijn en misschien gevaarlijker kunnen zijn dan de Mexicaansegriep.

Annet, 20-10-2009 15:37 #10
Wat er te lezen is lees ik maar ben niet overtuigd over de nawerkingen. waarom laten ze de mensen die willen wachten op de uitslag niet gewoon in januari komen voor inenting? we leven toch in vrij nederland?… of vergis ik mij daar in.
ik vind het maar griezelig zoals er met onze gezondheid wordt omgesprongen.

Prikje, 17-10-2009 22:04 #9
WAARSCHUWING MEXICAANSE GRIEPSPUIT.

LEVENSGEVAARLIJKE VACCIN, ZE WILLEN ONS DE WERELD UIT HELPEN,

KIJK NAAR DE SITE XANDER NIEUWS PUNT.NL,

JULLIE WETEN NIET WAT JE DAAR TEGENKOMT AAN INFORMATIE.

A. de Wit, 15-10-2009 21:15 #8
Is het wel verstandig om je in te laten enten voor de mexicaanse griep is tamiflu voldoende?

Fam Moll, 11-10-2009 18:31 #7
Waarom zeggen ze zo weinig over de bijwerkingen van de inenting. Ik ben er niet zeker van of het zo verstandig is de prik te halen. De gewone griepprik halen wij wel, maar heb grote twijfel over de andere entingen.

Marga Oolders, 08-10-2009 15:03 #6
Nu 20 weken zwanger. Ik deel mijn zorgen met Ester de Wit. De mexicaanse griep schijnt zeer heftig te zijn voor zwangeren, maar ik wil niet dat mijn ongeboren kind door het vaccin risico loopt op weet ik wat! Mijn huisarts gaan midden november beginnen met vaccineren. Graag zou ik meer duidelijkheid willen hebben.

Esther de Wit, 23-09-2009 12:58 #5
Ik ben nu 23 weken zwanger en maak mij zorgen over de bijwerkingen die het nieuwe vaccin zou kunnen hebben op mijn ongeboren kind. Eind oktober wordt ik opgeroepen voor de prikken. Ik sta dan op het punt om mijn laatste trimester in te gaan. Wanneer ik op inetrnet meer informatie probeer te vinden kom ik niet ver. Ook mijn huisarts kan mij niets vertellen. Het liefst wacht ik ook tot december met inenten tot de uitslagen er zijn (als dat ook niet uitgesteld wotrdt.) maar dat zou voor mij wel erg laat zijn :-(

Karin van Grinsven, 22-09-2009 22:58 #4
Ook ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis. Tevens ben ik ook astma patient. Je zou dus zeggen dat ik hem meteen moet halen. Maar de onbekendheid geeft mij de twijfels. Is het wel verstandig om iedereen in te enten, als de bijwerkingen niet bekend zijn. Dadelijk krijgen we andere problemen erbij. Tevens ben ik voedende moeder, hier kan ik niets over vinden. Heeft zo'n prik ook gevolgen voor de kleine van mij. Ik denk dat ik het voorlopig nog niet doe en de resultaten van december maar afwacht. wel haal ik de gewone griepprik. Dus toch enigzins beschermt. En ik bescherm toch een beetje mijn patienten. en verder maar goed wassen en desinfecteren.

Mieke Lensvelt, 17-09-2009 14:46 #3
Van mijn huisarts kreeg ik bericht erover na te denken mij te laten vaccineren tegen mexicaanse griep. Ik ben 63 jaar en behoor daarmee waarschijnlijk tot de risicogroep? Ben vorig jaar geopereerd aan darmkanker maar daarvan inmiddels goed hersteld! Mogelijk ook daarvoor behorende tot de risicogroep? Heb reeds 2 jaar een griepprik gehad en in die jaren toch griep gehad terwijl ik daarvoor, zonder vaccinatie, nooit griep heb gehad! Wat is nu wijsheid? Wel of geen vaccinatie?

E. Colard, 23-08-2009 20:20 #2
Mijn werkgever doet een zéérr dringend verzoek me te laten vaccineren. Ik lees over bijwerkingen maar het is wel vaag. Ik weet niet wat te doen.

Henny Steunenberg, 02-08-2009 12:06 #1
Wat adviseert u voor bejaarden?

Infoteur: Henbro
Laatste update: 16-01-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 230
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!