Alles over kleurenblindheid

Alles over kleurenblindheid Kleuren anders waarnemen dan we gewend zijn, is voor iemand die niet kleurenblind is vrijwel niet voor te stellen. Maar kleurenblinden ervaren de wereld een tikje anders. Het komt voor bij maar liefst 8% van de mannelijke bevolking. In Nederland betreft het 700.000 mensen. Meestal gaat het hierbij om het onvermogen om groen en rood goed te onderscheiden. Er zijn nog andere, zeldzamere vormen van kleurenblindheid maar totale kleurenblindheid, het zien van louter zwart en wit, is uiterst zeldzaam. Maar liefst 1 op de 12 mannen is kleurenblind, tegenover 1 op de 250 vrouwen. In Nederland gaat het om 700.000 mensen en in de gehele westerse wereld ligt de schatting op meer dan 32 miljoen mensen. Het is een geslachtsgebonden erfelijke aandoening. Het kind met kleurenblindheid weet niet beter, maar gaat langzamerhand merken dat er meer varianten van kleuren moeten bestaan.

Wat kleurenblindheid is

Alle kleuren zijn opgebouwd uit de drie grondkleuren rood, groen en blauw. De waarneming van kleuren is een functie van de kegeltjes in het netvlies. Er bestaan drie soorten kegeltjes met alle drie een speciale gevoeligheid voor rood, groen en blauw. Iemand die kleuren niet goed kan zien is gedeeltelijk of helemaal ongevoelig voor een of meerdere van deze basiskleuren. De rood/groen kleurenblindheid komt het vaakst voor. Het is niet zo dat iemand met deze ongevoeligheid de kleuren helemaal niet kan benoemen, maar de schakeringen worden slechter waarneembaar. Denk hierbij aan oranjerood, bruingroenig, oranjebruin, etc. De ongevoeligheid voor de kleur groen komt voor bij 1% van de kleurenblinden, daarbij heeft 5% een verminderd gevoel voor groen. Bij de kleur rood is het zeldzamer, 1% ziet de kleur helemaal niet, en 1% heeft er grote moeite mee. Ongevoeligheid voor blauw is uiterst zeldzaam, en volledige kleurenblindheid, dus een waarneming van een grijze wereld, is zelfs nog zeldzamer: In Nederland circa 200 mensen.

Daltonisme

Kleurenblindheid werd in 1794 voor het eerst beschreven door een beroemde wetenschapper die het opstellen van de atoomtheorie op zijn naam heeft staan, alsmede onderzoek verrichtte naar gasdruk. Deze onderzoeker heette John Dalton en hij was zelf kleurenblind voor rood en groen. In die tijd had men nog geen idee waar het verschijnsel vandaan kwam maar Dalton meende dat het was ontstaan door een blauwe verkleuring van het glasachtig lichaam in zijn ogen. Dalton gaf wetenschappers de opdracht om na zijn overlijden zijn ogen te verwijderen en te onderzoeken, maar er werd geen verkleuring gevonden. Wel bleek later uit zijn DNA dat er vermoedelijk sprake was van rood/groen kleurenblindheid. De naam Daltonisme was geboren en tot op de dag van vandaag is het de andere naam voor kleurenblindheid.

Hoe we kleuren kunnen zien

Licht komt via de pupil in het oog. De lens die direct achter het regenboogvlies ligt, zorgt dat inkomend licht geconcentreerd wordt op de gele vlek van het netvlies, deze vlek is circa 3 mm groot. Het netvlies bekleedt ongeveer 65% van de binnenkant van het oog. Hier wordt licht waargenomen en omgezet in signalen. Via zenuwen, die gebundeld als oogzenuw het oog verlaten, gaan de signalen richting hersenen. Het netvlies bevat de lichtreceptoren van het oog, dit zijn de kegeltjes en staafjes. Er zijn 7 miljoen kegeltjes en 120 miljoen staafjes. De blauwe kegeltjes liggen net naast de gele vlek in het oog. Op deze kegeltjes wordt het inkomend licht als het ware verzameld. De signalen die de hersenen via het oog binnenkrijgen worden vervolgens omgezet in beeld.

Kleuren zien we dus niet letterlijk met de ogen, maar met onze hersenen. De staafjes kunnen zelf geen kleuren onderscheiden, maar zijn zeer gevoelig voor licht waardoor we in de duisternis kunnen zien. Ook verzorgen de staafjes de waarneming van bewegingen. Van de 7 miljoen kegeltjes is 65% gevoelig voor rood, 33% voor groen en 2% voor blauw. De blauwe kegeltjes zijn in de minderheid, maar de hersenen zorgen voor versterking van het signaal voor blauw. De verschillende verhouding van absorptie van diverse kleuren bepaalt welke kleur we exact zien. Is er een gelijke verdeling van energie over rood, blauw en groen, dan zie je de kleur wit.

Hoe ontstaat kleurenblindheid?

Rood-groenafwijkingen liggen op het X-chromosoom en zijn recessief erfelijk. De mens heeft 23 chromosomen. Hiervan bepaalt 1 paar het geslacht: XX is een meisje, XY een jongen. De informatie voor de fotopigmenten rood en groen liggen op het X-chromosoom; de blauwe op chromosoom 7. Dit betekent dat de rood-groenafwijking via een X-chromosoom kan worden doorgegeven. Een vrouw kan heel goed draagster zijn. Ze heeft wel een kleurenblind X-chromosoom, maar dat komt niet tot uiting. Bij vrouwen komt kleurenblindheid enkel voor als de afwijking voorkomt op beide X-chromosomen. Mannen hebben slechts 1 X-chromosoom, bij hen manifesteert zich de afwijking dus altijd, mits het chromosoom de afwijking bezit. De afwijking is levenslang.

De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Beide ouders normaal. Geen van de kinderen is kleurenblind.
 • Moeder normaal, vader kleurenblind. Een zoon is dan normaal, een dochter is draagster.
 • Moeder draagster, vader normaal. Een zoon heeft 50% kans kleurenblind te zijn en 50% kans om normaal kleuren te kunnen zien. Voor een dochter geldt dat ze of normaal is, of draagster wordt.
 • Moeder draagster, vader kleurenblind. Een zoon heeft 50% kans kleurenblind te zijn en 50% kans om normaal kleuren te kunnen zien. Een dochter heeft 50% kans om kleurenblind te zijn en 50% kans om draagster te zijn.
 • Moeder kleurenblind, vader normaal. Een zoon is hierbij altijd kleurenblind, een dochter is altijd draagster.
 • Moeder en vader kleurenblind. Ieder kind is dan ook kleurenblind.

Soorten kleurenblindheid

Eigenlijk is kleurenblindheid geen goede benaming omdat het meestal gaat om kleurenzwakte of ook wel een gestoord kleurenzicht. Meestal werkt maar een soort kegeltje niet goed, bijvoorbeeld die voor groen of die voor rood. Je ziet dan wel kleuren maar je ziet ze anders. Als twee soorten kegeltjes niet werken is dat al zeldzaam, evenals de kleurenblindheid voor blauw, een afwijking die even vaak voorkomt bij mannen als bij vrouwen. Wie normaal kleuren ziet heet een trichromaat. Bij kleurenblindheid zijn er zeven afwijkingen mogelijk, gebaseerd op de drie kleuren rood, groen en blauw.

Anomale trichromatopsie is een afwijkend driekleurenzicht waarbij de ogen minder gevoelig zijn voor een kleur:
 • Protanomalie: Storing van de kleur rood (1% van jongens).
 • Deuteranomalie: Storing van de kleur groen (5% van jongens).
 • Tritanomalie: Storing van de kleur blauw (zeldzaam).

Dichromatopsie is een afwijking waarbij de ogen totaal ongevoelig zijn voor een kleur:
 • Protanopie: Waarneming rood afwezig (1% van jongens).
 • Deuteranopie: Waarneming groen afwezig (1% van jongens).
 • Tritanopie: Waarneming blauw afwezig (zeldzaam).

Monochromatopsie of atypische achromatopsie: Oog is slechts gevoelig voor één kleur.

Totale kleurenblindheid

Naast de vorm 'monochromaat' bestaat er nog een zeldzame vorm die moet worden onderscheiden van andere typen kleurenblindheid, namelijk de totale kleurenblindheid. Deze vorm heet ook wel typische achromatopsie en komt bij minder dan 1% van de mensen voor. Het is een ernstige verstoring in de verhouding tussen het aantal staafjes en het aantal kegeltjes door een verstoorde werking van het visuele signaal in de hersenen, zodat helderheid en kleur ernstig zijn aangetast. Mensen met achromatopsia zijn niet alleen totaal kleurenblind en bovendien slechtziend (slechts 10% van normaal zienden), maar kunnen ook zeer slecht tegen veel licht. Om die reden dragen ze vaak getinte glazen of een donkere bril. Hun wereld is grijs in alle tinten.

Bron: Ishihara, Wikimedia Commons (Publiek domein)Bron: Ishihara, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Testen bij kleurenblindheid

Er zijn gemakkelijke testen om kleurenblindheid op te sporen. Meestal komt het in de vroege jeugd al tot uiting, bij onderzoeken door de schoolarts. Een bekende test is de stippeltjestest, de Ishihara-test. Deze test bestaat uit gekleurde platen met gekleurde stipjes erop, waarin een normaal kleurenziende cijfers en eventueel tekeningen kan zien ondanks de kleurverwantschap met de achtergrond. Een rood-groen defect is hierbij op te sporen, want de kleurenblinde ziet geen cijfers, of zelfs andere cijfers, die door de kleurenkeuze passen bij bepaalde afwijkingen. Als je in de afbeelding het getal 74 met gemak kunt zien, dan is er geen sprake van kleurenblindheid. Is er een totale onmogelijkheid dit waar te nemen, maar zie je in plaats daarvan 21, dan is kleurenblindheid aan de orde.

Is kleurenblindheid storend?

Een kind dat kleurenblind is, kan op school wat moeilijkheden tegenkomen. Dit is met name het geval bij vakken als tekenen en wiskunde. Sommige beroepen zijn niet geschikt, waaronder werk bij de spoorwegen, luchtvaart, scheepvaart, openbaar vervoer, werk met verf of foto-industrie. Bij ernstige kleurenblindheid voor rood en groen zijn er ook problemen bij het zien van verkeerslichten. In België zijn er aanpassingen geweest: Rode verkeerslichten zijn een tikje violet geworden en groene lichten neigen naar blauw, zodat herkenning van kleuren gemakkelijker is. Natuurlijk helpt ook de vaste positie van rood bovenaan bij de herkenning, hoewel dit bij spoorwegovergangen anders is en dus gevaarlijker. Over het algemeen is de aandoening mild (kleurenzwakte), zodat het echte rood en echte groen nog wel gezien wordt. Het is dus niet zo dat een kleurenblinde een grasveld rood zou noemen. De ernst van de gradatie bepaalt in hoeverre er veel hinder wordt ondervonden, maar meestal valt er prima mee te leven.

Weetjes over kleurenblindheid

 • Iedereen is kleurenblind bij de geboorte want pas na vier maanden ontwikkelt zich het onderscheiden van kleuren.
 • Emerson Moser, hoofd potlodenmaker bij Crayola openbaarde bij zijn pensionering dat hij kleurenblind was voor groen en blauw en dat hij de kleuren van de beroemde potloden amper kon onderscheiden.
 • Stieren zijn kleurenblind: Bij het stierenvechten is het niet de kleur rood van de cape die hen woedend maakt, maar de beweging.
 • Tetrachromatopsie is juist het waarnemen van een extra kleur, een die vermoedelijk in de buurt van rood of groen komt en die enkel bij vrouwen kan voorkomen. Kleuren worden beter onderscheiden en ogen 'rijker'.
 • Meestal is kleurenblindheid van genetische oorsprong, maar in zeldzame gevallen kan het voorkomen bij beschadiging van ogen, zenuwen of de hersenen, medicijngebruik bij hoge bloeddruk, hartproblemen, infecties, psychologische problemen of zenuwaandoeningen, of door blootstelling aan bepaalde chemische substanties.
 • Door het stijgen van de leeftijd wordt het vermogen om kleuren te onderscheiden voor iedereen minder omdat er een soort 'vergeling' van de ooglens bij ouderen optreedt.
 • Als er een ziekte verantwoordelijk is voor de kleurenblindheid dan betreft het gewoonlijk de waarneming van blauw en geel en hoofdzakelijk een oog in plaats van beide ogen. Storingen in kleurwaarneming kunnen ontstaan door glaucoom, maculaire degeneratie, diabetes, ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, chronisch alcoholisme, leukemie en sikkelcelanemie.
 • Speciale lenzen kunnen het contrast tussen kleuren wat versterken maar wie geen rood ziet, ziet het met die lenzen ook niet, hoewel verschillende soorten groen beter kunnen worden onderscheiden.

"What if what we see isn't the truth, and only color-blind people see what's really there?"
© 2007 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kleurenblindheid (achromatopsie)Kleurenblindheid (achromatopsie)Mensen die kleurenblind zijn, kunnen zich niet voorstellen hoe de kleuren anders waar te nemen zijn. Het komt weinig voo…
Een bril die je van je kleurenblindheid afhelpt?Een bril die je van je kleurenblindheid afhelpt?Als je kleurenblind bent heb je moeite om het onderscheid tussen kleuren te maken. In veel gevallen gaat het om gedeelte…
Kleurenblindheid, kleurindrukKleurenblindheid, kleurindrukKleurenblindheid komt meer bij mannen dan bij vrouwen voor. Dit heeft te maken met een fout die gebonden is aan het X-ch…
Kleurenblindheid is soms levensgevaarlijkKleurenblindheid is soms levensgevaarlijkVaak worden grapjes gemaakt over iemand die kleurenblind is. Hij (want in de meeste gevallen is het een hij) zou kleding…

Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersene…
Turista, reizigersdiarreeHet zal je maar gebeuren. Eindelijk op vakantie naar een tropische bestemming, typisch restaurantje, exotische sfeer en…
Bronnen en referenties
 • Afbeelding bron 1: Ishihara, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Reacties

Willie, 06-06-2012
Goedendag. Mijn moeder (74) heeft altijd goed kleuren kunnen zien. Ze is, 4 jaar geleden, aan 1 oog geopereerd ivm staar. Helaas operatie niet helemaal gelukt en ze heeft nog 5% zicht. Andere oog geen problemen tot een paar weken geleden. Het goede oog werd ineens wazig en ze zag rechts een zwarte vlek. Naar oogarts gegaan en hij constateerde wel wat staar maar ook zicht vermindering, aandoening aan het netvlies ivm de leeftijd, wat ook in de toekomst zal verslechteren. Maar sinds een aantal dagen ziet mijn moeder met het goede oog de kleuren niet meer goed. Ze zegt dat ze alles zwart wit ziet. Ze kan met het slechte oog wel de kleuren onderscheiden. Kan je ook aan 1 oog kleurenblind zijn? Is dit tijdelijk? En kan dat ene oog nog wel genezen? Alvast bedankt voor uw antwoord. Groet, Willie Reactie infoteur, 07-06-2012
Hi Willie, staar kan de waarneming van kleuren negatief beinvloeden, vandaar dat het probleem in zo'n geval niet in beide ogen hoeft te zitten. Dit heeft verder niets te maken met de kleurenblindheid zoals in het artikel beschreven. Het beste is dat je moeder dit, en de overige vragen, met haar oogarts bespreekt. Groetjes, A.

Moeders, 16-03-2012
Ik vermoed dat mijn zoontje geen kleuren kan zien. Hij heeft hele slechte ogen, beide kanten +13.25 (zijn oogbol is te klein), waarvoor hij nu net en bril draagt. Voor die tijd en ook nu nog kan hij geen enkele kleur juist benoemen. Hij kent wel de woorden paars, rood e.d. Maar roept maar wat als ik hem iets vraag naar de kleur. En nu zegt hij steeds vaker: donker, licht, heel licht, een beetje donker. Hij kleurt ook altijd met donkere kleuren, want zoals hij zegt, die kan hij goed zien. Hij is nog maar 3 en half en kan dus nog niet die testjes doen met die stippen, zijn er andere manieren om er achter te komen? Reactie infoteur, 17-03-2012
Hi Moeders, op deze site kun je het testen aan de hand van diervormen ipv cijfers:
http://freepages.misc.rootsweb.ancestry.com/~hellmers/test/
Je vermoeden zal juist zijn, want vaak is al veel eerder duidelijk dat een kind de kleuren niet goed begrijpt. Een test is dan enkel een bevestiging van wat je al weet. Het zal voor je zoontje extra moeilijk zijn omdat zijn ogen ook nog eens slecht zijn. Groetjes, A.

Aagje Velt, 10-03-2012
Interessant artikel! Ik heb de volgende vraag: een meisje met een ASS is niet in staat om cijfers te leren. Ook letters zijn erg lastig voor haar. Het lijkt wel of ze ze niet visueel kan discrimineren van de omgeving.
Zou dat kunnen? Bestaan er oogafwijkingen die ervoor zorgen dat je op een plat vlak een cijfer niet kunt discrimineren?
Dank voor uw reactie Reactie infoteur, 11-03-2012
Hi Aagje, deze webpage gaat over kleurenblindheid. Wat je beschrijft heeft daar dan ook niets mee te maken, en lijkt ook niet om een 'oogafwijking' te gaan. Misschien is het een geval van woordblindheid (dyslexie) o.i.d. Alleen onderzoek door deskundigen kan dit uitwijzen. Groetjes, A.

Thom, 13-02-2012
Ik doe een soort van onderzoek voor school, en ik heb een vraag. Hoe komt het dat kleurenblindheid vaker bij mannen voorkomt dan bij vrouwen? Reactie infoteur, 14-02-2012
Hi Thom, dat staat uitgebreid in het artikel beschreven. Zie: 'Hoe ontstaat kleurenblindheid?' Groetjes, A.

Bezorgde Vader, 22-07-2011
Mijn dochter is kleurenblind. Ze kan rood en groen niet uit elkaar houden. Ik als vader ben niet kleurenblind. Hoe kan dit nu? Is groen/rood kleurenblindheid altijd genetisch bepaald? Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Bezorgde Vader, deze situatie zou theoretisch niet mogelijk zijn. Als een dochter kleurenblind is, dan is de vader dat ook en is de moeder minimaal draagster. Groetjes, A.

Machteld, 13-06-2011
Mijn moeder is kleurenblind en mijn vader niet, maar niemand in ons gezin is of heeft kans op kleurenblind!
dus het stukje ' weetjes over kleurenblindheid' klopt niet Reactie infoteur, 14-06-2011
Hi Machteld, JOUW stukje klopt niet. In 'weetjes over kleurenblindheid' staat niets over de erfelijkheid, dus ik weet niet waar je het over hebt. In het begin van het artikel staat bij 'de volgende situaties zijn mogelijk' het volgende': Moeder kleurenblind, vader normaal. Een zoon is hierbij altijd kleurenblind, een dochter is altijd draagster.
Ik kan er niet anders van maken, want dit zijn de wetenschappelijke feiten. Mvg, A.

Karla, 08-03-2011
Leuke informatie is dit, vooral de weetjes. Ik heb zelf achromatopsie, dus ik zie alleen zwart/wit. Ik zou het heel interessant vinden om te weten wat een kleur eigenlijk is maar ik heb het wel vaker gevraagd maar het is helaas nogal moeilijk om uit te leggen… Mensen met achromatopsie dragen trouwens vaak getinte lenzen ipv een donkere bril;-) Reactie infoteur, 09-03-2011
Hi Karla, tjee. Zoals jij je afvraagt wat kleur is, vraag ik mij af hoe jouw wereld er in hemelsnaam uitziet en hoe je die ervaart. Omdat we wel zwart/wit foto's en films kennen, weten we ongeveer hoe jij je omgeving mogelijk ziet, maar jij kunt je natuurlijk geen gekleurde wereld voorstellen. Hou het er maar op dat enkel grijstinten op kleurzienden enorm saai overkomt, alsof alle vrolijkheid en glans weg is. En met mijn uitleg kom ik dus ook al niet ver… Groetjes, A.

Laurenz, 09-02-2011
Hoi allemaal. Ik ben ook kleurenblind ik heb protanomalie en tritanomalie. Dat betekent dat je rood niet goed kan onderscheiden van de andere kleuren rood en blauw en paars haal ik steeds weer door elkaar. :-( Soms is het wel lastig om kleurenblinde te zijn. Maar veel dingen zie ik nog wel gewoon. :-) En bovendien: voor mij is dit de waarheid. Ik kan niet zien wat anderen zien. Ik zie wat ik zie, dus voor mij is dat er. Reactie infoteur, 10-02-2011
Hi LaurenZ, zoals jij de wereld ziet, is inderdaad jouw waarheid. Maar af en toe moet het toch een gekke gedachte zijn dat de wereld qua kleuren 'rijker' is dan jij ziet. Groetjes, A.

Petra, 14-01-2011
Ik heb een vraagje. Is het mogelijk dat de kleuren zwart en donker blauw niet kunnen onderscheiden worden? Een bijkomende vraag hierbij is dan hoe worden deze kleuren dan ervaren, als 1 zelfde kleur of als 2 kleuren, doch anders dan zwart en donkerblauw? Reactie infoteur, 14-01-2011
Hi Petra, misschien een lichte storing van de kleur blauw, hoewel dit erg zeldzaam is. Hoe de kleuren zwart en donkerblauw worden ervaren kun je het best vragen aan degene die hier een probleem mee heeft. Overigens heeft de waarneming van zwart en zeer donkerblauw ook te maken met de lichtval e.d., dus goed mogelijk dat het helemaal niet om kleurenblindheid gaat. Groetjes, A.

Willem, 20-09-2010
Ik ben kleurenblind donkerblauw, ik zie dat vaak als paars, maar daar heb ik verder geen problemen mee, want het is wel een hele mooie kleur paars. Reactie infoteur, 21-09-2010
Hi Willem, bofkont! Paars is veel mooier dan donkerblauw ;D. Groetjes, A.

Samantha, 28-07-2010
Ik heb een vraagje, ik denk dat mijn zoontje van 3 kleurenblind is, hij benoemd groen altijd heel goed maar de laatste tijd noemt hij rood heel vaak groen. Zou het kunnen dat hij kleurenblind is of komt het niet voor dat je dan beide kleuren het zelfde ziet? Reactie infoteur, 29-07-2010
Hi Samantha, dit lijkt inderdaad kleurenblindheid te zijn. Meestal zit het probleem bij rood en groen, en zie je inderdaad beide kleuren ongeveer hetzelfde. Vooral oranjerode en bruingroenige tinten worden niet goed onderscheiden. Knalrood en grasgroen wordt over het algemeen nog wel herkend. Er zijn eenvoudige testen voor kleurenblindheid hoor. Groetjes, A.

Stan, 20-06-2010
Ik ben kleurenblind groen/rood en is het aan te raden om chromogene lenzen aanteschaffen zodat ik de kleuren beter kan onderschijden? Reactie infoteur, 22-06-2010
Hi Stan, alles is te proberen zolang je er maar niet teveel van verwacht. Zie ook reactie aan Kim hieronder. Gr., A.

Edward, 26-05-2010
Mijn moeder is kleurenblind, en volgens dit artikel zou ik dan bijgevolg ook kleurenblind moeten zijn, maar dit is - gelukkig voor mij - niet het geval. Hoe kan dit? Reactie infoteur, 22-06-2010
Hi Edward, mogelijkheid 1: Jij bent een vrouw, mogelijkheid 2: Je moeder is niet kleurenblind, mogelijkheid 3: Jij bent kleurenblind maar weet dit niet. Gr., A.

Kim, 19-01-2010
Ik heb daltonisme en toen ik in het verleden mijn ogen liet testen bij de oogarts, zette deze een soort "bril" met gekleurde/donkere glazen op mijn neus waarmee ik opeens wel in de Ishihara-test kon slagen.
Dus in principe is er toch wel iets aan te doen, niet?

Bestaat er niet zo'n "bril" op de markt die ik vrij kan kopen? Reactie infoteur, 25-05-2010
Hi Kim, het probleem met de filters in zo'n bril is dat de ene kleur zichtbaar wordt gemaakt en de andere weer wegvalt. Vaak wordt het rood iets versterkt, nuances wat opgelicht en contrasten in groen iets beter waarneembaar. Die effecten zijn echter te gering om de kleurenblindheid op te heffen. Je zou op internet kunnen zoeken naar 'correctie kleurenblindheid' en dan de mogelijkheden bekijken. Groetjes, A.

Tim, 18-01-2010
Kan je je ogen trainen op beter kleuren van elkaar te onderscheiden? Dank. gr. T Reactie infoteur, 19-01-2010
Hi Tim, nee dat is niet mogelijk. Groet, A.

Michael Jackson (Schuilnaam), 18-01-2010
Beste iedereen!

Ik ben 14 jr, en ik moet mijn werkstuk over zintuigen houden. Daarbij heb ik ook een alinea over de kleurenblindheid gedaan. Ik heb veel aan dit stuk gehad. Ik had nog wel een vraag: "Kan je ook, als je kleurenblind bent, totaal zwart-witb zien, ofzo" Groet. MJ Reactie infoteur, 19-01-2010
Hi MJ, ja, dit staat in het stuk beschreven onder 'Totale kleurenblindheid'. Groetjes, A.

Nini, 02-11-2009
Mijn moeder heeft het zo'n 30 jaar volgehouden tegen mijn vader te berweren dat hij het wel kon leren als hij zich ertoe zou zetten. Dat het trainbaar zou zijn. Het zou voor mijn vader goed zijn geweest als iemand tegen hem had gezegd, beste man het gaat niet over en je kan die kleuren niet zien punt. Reactie infoteur, 28-11-2009
Hi Nini, ja. De afwijking is levenslang en er valt niets aan te leren. Gelukkig beseffen mensen die kleurenblind zijn vaak niet dat ze dimensies missen. Voor hen is wat ze zien dus normaal. Groet, A.

Joost K., 31-07-2009
Ik ben een beetje kleurenblind. Kan ik mijn ogen trainen dat het minder word, of totaal verdwijnt? En ik ben nu 13 kan het op latere leeftijd verminderen, of is het voor mijn helen leven? Reactie infoteur, 01-08-2009
Hi Joost, helaas is kleurenblindheid niet op te heffen of te verminderen en heb je dit voor altijd. Natuurlijk valt hier meestal prima mee te leven. Groetjes, A.

Marianne, 09-07-2009
Erg interessant artikel, met name de uitleg over kleurenzwakte. Zelf heb ik moeite met de kleur blauw, er zijn slechts enkele tinten blauw die ik kan waarnemen. Het merendeel zie ik als paars of grijs. Reactie infoteur, 17-07-2009
Hi Marianne, problemen met blauw hoor je niet vaak. En een blauwe hemel of blauwe zee zijn nu juist zo mooi. Mogelijk zijn er mensen die zich in jou herkennen. Groetjes, A.

Niels, 26-03-2009
Ik heb ooit eens gehoord dat ze in wo2 mensen met kleurenblindheid voor de nachtjagers uitselecteerde, juist omdat ze objecten door de camouflage heen konden zien. Kun je me daar een antwoord op geven? Reactie infoteur, 30-03-2009
Hi Niels, wat je zegt klopt. In de 2e WO vlogen kleurenblinden mee in verkenningsvliegtuigen om door camouflage heen te kijken en de vorm van verborgen tanks en kanonnen te herkennen. Later is dit onderzocht en het blijkt dat sommige kleurenblinden patronen kunnen herkennen die anderen niet kunnen zien. Groet, A.

Patrick, 14-02-2008
Wat jammer is van kleurenblindheid is dat het in de werkplek niet als beperking maar als een handicap word gezien. Er zijn zoveel werkgevers die kleurenblinden weigeren. Ikzelf ben extreem kleurenblind, ik zie wel wat kleur, maar zie geen verschil tussen stoplichten.
Wat er zou moeten zijn is in instantie dit mensen die kleurenblind zijn helpt met werk en dagelijkse problemen oplossen. Reactie infoteur, 01-07-2008
Bedankt voor deze toevoeging. Groet, A.

Bebe, 02-01-2008
Jaja dit is goed te gebruike voor mijnn spreekoefening! Groet :-) Reactie infoteur, 03-01-2008
Ik zal het maar als een ietwat tactloos compliment beschouwen. Typisch dat je ondanks je tegenvallende waardering voor het artikel het toch wilt gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Groet, A.

Tugba, 21-11-2007
Kan je iets aan kleurenblindheid doen? Reactie infoteur, 29-12-2007
Nee. Zoals ook in het artikel staat is de afwijking erfelijk en levenslang. A.

Hmdevries, 13-10-2007
Weet je wat irritant is als je man alleen zwart wit en grijstinten ziet, hij niet ziet of het huis of je zelf of je kinderen er leuk uitzien. Aan de andere kant ook weer makkelijk want het maakt niet uit wat je aantekt met kleurcombinaties hij ziet het toch niet Reactie infoteur, 29-12-2007
Zeldzaam! a.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 18-09-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.