Ventolin; werking, toepassing en bijwerkingen

Ventolin; werking, toepassing en bijwerkingen Ventolin is het meest gebruikte medicijn voor de behandeling van luchtwegvernauwende aandoeningen zoals astma en COPD. Ventolin opent de luchtwegen zodat de gebruiker makkelijker kan ademhalen. Werkzame stof in Ventolin is salbutamol. Salbutamol is ook beschikbaar als generiek merkloos geneesmiddel.

Werking Ventolin

De werkzame stof Ventolin, Salbutamol is een sympathicomimeticum uit de groep van de "selectieve β2-adrenoreceptoragonisten". Dat wil zeggen dat Ventolin in staat is om te binden aan de bèta-2-adrenoreceptoren. Stimulering van deze receptoren heeft tot gevolgd dat het “verkrampte” gladde spierweefsel dat de kleine luchtwegen (bronchiën) omgeeft ontspant, waardoor de diameter van deze bronchiën vergroot en de luchtdoorstroming verbeterd. Het type medicijn waar Ventolin onder valt wordt wordt ook wel kortwerkende luchtwegverwijder genoemd. Dit omdat Ventolin kort werkt, zo'n 4 tot 6 uur.

Toepassing Ventolin

Ventolin wordt meestal ingenomen met behulp van een inhaler. Het gebruik van een inhaler zorgt ervoor dat Ventolin tot diep in de longen kan doordringen waar de werking het meeste nodig is. Het gebruik van een inhaler vermindert ook de kans op bijwerkingen in andere delen van het lichaam. De hoeveelheid Ventolin die wordt opgenomen in het bloed via de longen is lager dan wanneer het oraal als siroop of pil wordt ingenomen. Ventolin geeft, wanneer er gebruik gemaakt wordt van een inhaler, een zeer snelle verlichting bij astma-aanvallen, piepende ademhaling, beklemming op de borst of kortademigheid. Ventolin kan ook gebruikt worden om de luchtwegen voor een training maximaal te openen om zo een piepende ademhaling te voorkomen. Soms wordt Ventolin voorgeschreven in orale vorm, voor patiënten die geen inhaler kunnen of willen gebruiken. Wanneer inname op deze wijze geschiedt, dan dient het middel vaker te worden ingenomen om de luchtwegen open te houden.

In ziekenhuizen wordt soms een vernevelaar gebruikt om Ventolin toe te dienen in het geval van een acute astma aanval. Een vernevelaar is een apparaat dat Ventolin in opgeloste vorm weet om te zetten in een soort van damp met daarin minuscule druppeltjes Ventolin. Deze damp kan worden ingeademd. De vernevelaar wordt gebruikt, omdat zo hogere doseringen dan gebruikelijk kunnen worden toegediend, dan met een standaardinhaler. In sommige gevallen waarbij patiënten lijden aan zeer ernstige astma of COPD kan er ook thuis gebruik gemaakt worden van een vernevelaar. Ventolin kan in het ziekenhuis ook worden toegediend via een injectie om ernstige astma-aanvallen te behandelen. Salbutamol kan ook worden toegediend via een injectie in het ziekenhuis tot ernstige astma-aanvallen te behandelen.

Dosering Ventolin

Dosering volwassenen en adolescenten:

 • De dosering van Ventolin voor gebruikers ouder dan 12 jaar:
 • Voor de verlichting van astma: de normale startdosering is 1 tot 2 inhalaties (100-200 microgram eenmaal daags)
 • De maximale dagelijkse dosering is 8 inhalaties (800 microgram per dag).
 • Voor de voorkoming van astma is de normale startdosering 2 inhalaties (200 microgram) 10 tot 15 minuten voor de inspanning of bij andere factoren die astma stimuleren.

Kinderen jonger dan 12 jaar:

 • De startdosering is 1 inhalatie (100 microgram) eenmaal per dag. De dosering kan maximaal verhoogd worden tot 2 inhalaties (200 microgram) indien noodzakelijk.
 • Voor de voorkoming van astma is de normale startdosering 1 inhalatie (100 microgram) tot 15 minuten voor de inspanning of bij andere factoren die astma stimuleren.
 • Voor regelmatig gebruik is de gebruikelijke startdosering 2 inhalaties (200 microgram) tot maximaal viermaal per dag.

Wanneer Ventolin te gebruiken

Ventolin wordt gebruikt bij de behandeling van astma en COPD. Het geeft ook een effectieve verlichting en preventie van astma
symptomen bij inspanningsastma andere oorzaken die astma bevorderen. Andere oorzaken omvatten, honden, katten en andere huisdieren, huisstof, pollen, en sigarettenrook.

Contra-indicatie voor het gebruik van Ventolin

Wees voorzichtig met het gebruik van Ventolin. Gebruik nooit meer dan uw arts heeft voorgeschreven. Wanneer de piepende ademhaling of het benauwde gevoel op de borst niet verdwijnt na gebruik van uw inhaler, raadpleeg dan uw arts. Probeer niet op eigen initiatief de dagelijkse dosering te verhogen. Het kan zijn dat uw astma of COPD erger wordt en uw arts zal u mogelijk een ander medicijn voorschrijven. Dit geldt ook wanneer u Ventolin oraal of via een vernevelaar tot u neemt en het niet goed lijkt te werken.

Het gebruik van inhalers kan vreemd genoeg zelfs lijden tot een onverwachte toename van de piepende ademhaling (paradoxale bronchospasme). Wanneer dit gebeurt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg uw arts. In dit geval zal er gezocht worden naar een alternatieve behandeling voor uw klachten. Patiënten met ernstige astma dienen regelmatig hun bloed te laten testen om de hoeveelheid kalium te controleren. Dit komt omdat een laag zuurstofgehalte in het bloed (hypoxie) in combinatie met diverse astma medicijnen kan lijden tot een verlaagd kalium in het bloed.

Gebruik Ventolin voorzichtigheid bij

 • Suikerziekte
 • Hartziekte
 • Hoge bloeddruk (hypertensie)
 • Hyperthyreoïdie
 • Onregelmatige hartslag (aritmieën)

Ventolin mag niet gebruikt worden wanneer u bekend bent met een allergie voor dit middel of een van zijn bestanddelen. Informeer uw arts of apotheker als u vaker allergische reacties heeft gehad als reactie op andere medicijnen. Wanneer u denkt een allergische reactie te ervaren stop dan onmiddellijk met dit geneesmiddel en informeer uw arts.

Ventolin bij zwangerschap en borstvoeding

Bepaalde medicijnen mogen niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Echter, andere geneesmiddelen kunnen juist veilig worden gebruikt worden. Het is belangrijk dat astma goed onder controle is bij zwangere vrouwen. Indien mogelijk moeten de astma medicijnen worden ingenomen door een inhalator, omdat op deze manier de hoeveelheid geneesmiddel die in het bloed komt en de placenta kan passeren zo geminimaliseerd wordt. Win deskundig medisch advies in bij uw arts. Salbutamol gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Het effect hiervan op de baby die zo gevoed wordt is onbekend, wees daarom voorzichtig met het gebruik van dit geneesmiddel wanneer u borstvoeding geeft. Echter, in het algemeen zijn de risico’s voor de baby bij het gebruik van een inhalator verwaarloosbaar klein en het is niet waarschijnlijk dat de concentratie die toch in de moedermelk terecht komt de baby zal schaden.

Bijwerkingen Ventolin

Hieronder staan enkele van de bijwerkingen waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met Ventolin. Dat een bijwerking hier vermeld wordt betekent niet dat iedereen die dit geneesmiddel gebruikt deze ook daadwerkelijk zal ervaren.

Vaak voorkomende bijwerkingen van Ventolin zijn:

 • Schudden, meestal van de handen (tremor)
 • Zenuwen, gespannen gevoel
 • Hoofdpijn
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • Trillende handen
 • Hartkloppingen
 • Spierkrampen
 • Hoesten
 • Lage kaliumgehalte in het bloed (hypokaliëmie)
 • Onverwachte vernauwing van de luchtwegen (paradoxale bronchospasmen)
 • De hierboven vermelde bijwerkingen zijn slechts de meest voorkomende bijwerkingen. Andere bijwerkingen komen voor

Bijwerkingen van Ventolin die zelden voorkomen zijn onder andere een verhoogde kans op gaatjes (tandcariës), veranderingen in de bloedglucoseconcentratie en een verminderd aantal bloedplaatjes. Verder komen huidaandoeningen voor zoals transpiratie, huiduitslag jeuk en galbulten. Deze verschijnselen zullen verdwijnen wanneer u stopt met dit middel.

Invloed van Ventolin op andere medicijnen

Het is belangrijk om uw arts of apotheker te vertellen welke geneesmiddelen u al gebruikt voordat u Ventolin gebruikt, ook wanneer deze zonder voorschrift zijn aangeschaft of wanneer ze vallen onder de kruidengeneesmiddelen, Dit geneesmiddel mag niet worden ingenomen in combinatie met bètablokkers, zoals atenolol, propranolol of timolol. Dit komt omdat bètablokkers een tegengestelde werking hebben, waardoor de luchtwegen zich alsnog zullen vernauwen. Dit kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden voor mensen met astma of COPD. Dit probleem komt soms voor wanneer patiënten oogdruppels met bètablokkers gebruiken voor de behandeling van hun glaucoom.

Ventolin kan mogelijk leiden tot een ernstige daling van de kaliumconcentratie in het bloed (hypokaliëmie), wat kan leiden tot nadelige effecten. Dit effect kan worden verergerd door de volgende geneesmiddelen, die ook kalium in het bloed kunnen verlagen:
 • xanthine derivaten zoals theofylline en aminofylline
 • corticosteroïden, zoals beclometason en prednisolon
 • andere bèta-2-agonisten, zoals salmeterol
 • diuretica, zoals bendroflumethiazide en furosemide.

Dit is de reden waarom mensen met ernstig astma of COPD, die mogelijk gebruik maken van één of enkele van bovenstaande medicijnen regelmatig gecontroleerd moeten worden op hun kaliumwaarden.
© 2012 - 2020 Pernambuco, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Salbutamol: een medicijn bij astma en COPDSalbutamol: een medicijn bij astma en COPDTijdens een astma-aanval verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor er ernstige benauwdheid kan ontstaan. Astma w…
Oxazepam (kalmeringsmiddel)Oxazepam (kalmeringsmiddel)Oxazepam is een kalmeringsmiddel (ook wel benzodiazepine genoemd) dat voorgeschreven wordt bij klachten als slapelooshei…
Temazepam (kalmeringsmiddel)Temazepam (kalmeringsmiddel)Temazepam is een zogenaamde benzodiazepine, een kalmeringsmiddel. Het kalmeringsmiddel temazepam kan door de arts voorge…
Medicijnen tegen astma: Welke soorten en opties zijn er?Astma is een erg vervelende, ongeneeslijke aandoening. De luchtwegen zijn chronisch ontstoken waardoor iemand moeilijk k…

Osteoporose en kruidenOsteoporose is een traag verlopende, chronische botziekte waarbij de botafbraak groter is dan de botaanmaak. Bij osteopo…
Cutis verticis gyrata: zeldzame aandoening van de hoofdhuidCutis verticis gyrata: zeldzame aandoening van de hoofdhuidSommige aandoeningen zijn medisch gezien totaal onschuldig maar voor de patiënt op cosmetisch gebied een drama. Wanneer…
Bronnen en referenties
 • http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h21440.pdf

Reageer op het artikel "Ventolin; werking, toepassing en bijwerkingen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Fred Divon, 02-04-2019 10:53 #5
Is ventolin verslavend? Kan ik twee pufjes per keer meerdere keren per dag gebruiken zonder gevaar voor bijwerkingen?

Ankie Brouwers, 08-01-2019 16:31 #4
Mijn zoon 10 jaar, heeft eergisteren hard gelopen, helaas had hij zijn ventolin niet bij. Hij was kortademig en voelde zich niet lekker. Daarna een middag gelegen en de volgende dag spieren pijnlijk, zwak en vermoeid.

Zou hij een griepje hebben of is dit te wijten aan het hardlopen en daarmee een klap heeft gehad en niet heeft kunnen puffen. Mijn zoon gebruikt standaard 2x per dag ventolin en salbutamol.

Hoor graag van u,
Gr. Ankie

Marthy Rees, 15-10-2017 14:52 #3
Kan je van Ventolin ook Parkison krijgen?

Ria, 07-09-2016 18:31 #2
Kan ik gaan zweten door ventolin?

Kitty Oostdam, 28-04-2013 19:28 #1
Onze zoon van 16 heeft last van inspanningsastma en gebruikt hiervoor Ventolin. Na gebruik (1 pufje) krijgt hij last van concentratiestoornissen en slaperigheid, komt dit bekend voor? Reactie infoteur, 01-05-2013
Beste mevrouw Oostdam,

Slaperigheid en concentratiestoornissen zijn zover als bij mij bekend geen bijwerkingen van Ventolin. Mogelijk vindt u op internetfora waar gebruikerservaringen gedeeld worden andere gebruikers die deze bijwerkingen ervaren.
Raadpleeg zo nodig uw huisarts wanneer deze symptomen zich blijven voordoen.

Infoteur: Pernambuco
Gepubliceerd: 19-10-2012
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 5
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!