Longembolie (LE), een potentieel dodelijke aandoening

Longembolie (LE), een potentieel dodelijke aandoening Een longembolie (LE) is een aandoening waarbij een bloedstolsel (trombus of thrombus) vanuit een ader losschiet en vast komt te zitten in de slagaders die de longen van bloed voorzien. Hierdoor wordt een deel van de longen minder goed doorbloed en kan er minder zuurstof worden opgenomen in het bloed. Meestal ontstaat een longembolie doordat een diep-veneuze trombose (DVT) in de bloedvaten van de benen losschiet. Longembolie is een potentieel dodelijke aandoening.

Indeling


Wat is een longembolie?

Een longembolie (ook wel afgekort als LE) is een aandoening waarbij een trombus (een bloedstolsel, ook wel thrombus) vanuit een ader losschiet en vast komt te zitten in de slagaders die de longen van bloed voorzien. Het losschieten van een bloedstolsel in het veneuze systeem heet embolisatie. Hierdoor wordt een deel van de longen minder goed doorbloed en kan er minder zuurstof worden opgenomen in het bloed. Meestal ontstaat een longembolie doordat een diep-veneuze trombose (DVT) in de bloedvaten van de benen losschiet. Longembolie is een potentieel dodelijke aandoening.

Hoe vaak komt een longembolie voor?

Een longembolie komt vaker voor naarmate de leeftijd stijgt, hierbij geldt 'de regel van 10' (per levensfase neemt de kans toe met een factor 10).
De regel van 10 (incidentie longembolieën)
Kinderen1:100.000 per jaar
Jongvolwassenen1:10.000 per jaar
Middelbare leeftijd1:1.000 per jaar
Ouderen1:100 per jaar
Een longembolie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wat zijn de klachten/symptomen bij een longembolie?

Een longembolie geeft meestal de volgende klachten:
 • Pijn bij de ademhaling
 • Kortademigheid
 • Koorts
 • Bloed ophoesten

Hoe ontstaat een longembolie?

Trombusvorming wordt beïnvloed door drie factoren (ook wel bekend als de trias van Virchow):
 • Factoren in de vaatwand
 • Het stromingspatroon van het bloed
 • De samenstelling van het bloed

Over het algemeen geldt dat stolsels zich gemakkelijker vormen in stilstaand of langzaam stromend bloed op plekken waar de vaatwand ruw is. Daarnaast spelen de stollingsfactoren in het bloed een grote rol.

De belangrijkste verworven risicofactoren voor de vorming van een longembolie zijn dan ook:
 • Zwangerschap
 • Obesitas
 • Roken
 • Kanker
 • Hartfalen
 • Eerder doorgemaakte DVT of longembolie
 • Leeftijd
 • Nieraandoeningen
 • Medicatie (anticonceptiepil, hormoon vervangingstherapie, tamoxifen, thalidomide, erythropoietine)
 • Operatie
 • Polycythemia vera

En verder zijn er nog een aantal aangeboren aandoeningen en aandoeningen die invloed hebben op de bloedstolling die ook kunnen leiden tot trombusvorming:
 • Antitrombinedeficiëntie
 • Proteïne C deficiëntie
 • Proteïne S deficiëntie
 • Factor V Leiden mutatie
 • Protrombine genmutatie
 • Essentiële tromobocytemie
 • Verhoogd factor II/VIII/IX/X/XI
 • Verhoogd von Willebrand factor
 • Verhoogd fibrinogeen
 • Verlaagd TFPI (tissue factor pathway inhibitor)

Wat zijn de gevolgen van een longembolie?

Als een trombus losschiet uit een diep-veneuze trombose wordt het bloedstolsel meegevoerd met het bloed tot het vastloopt in de longslagaderen. Hierdoor kan er minder bloed naar de longen stromen en kan er minder bloed worden voorzien van zuurstof. Er kunnen hypoxemie (te weinig zuurstof in het bloed) of pulmonale hypertensie (een verhoogde bloeddruk in het longvaatbed, wat leidt tot verhoogde belasting van de rechterharthelft) ontstaan Dit kan dodelijke gevolgen hebben.

Hoe wordt de diagnose longembolie?

Door middel van anamnes (het uitvragen van de klacht) en lichamelijk onderzoek bepaalt de arts of er sprake kan zijn van een longembolie. Hierbij maakt hij gebruik van een scoresysteem. Hierbij geldt dat een score van 5 of hoger een hoog risico op een longembolie is en een score lager dan 5 een laag risico op een longembolie.
Deze score wordt als volgt berekend:
KenmerkScore
Klinische symptomen van een DVT3
Longembolie is de meest waarschijnlijke diagnose3
Hartslagfrequentie >100 slagen per minuut1.5
Immobilisatie > 3 dagen of operatie in de afgelopen 4 weken1.5
Eerder DVT of LE1.5
Bloed ophoesten1
Kanker1

Als deze score lager is dan 5 moet een d-dimeer worden bepaald. D-dimeer is een fibrinolyseproduct (een product dat vrijkomt bij de afbraak van een bloedstolsel). Een d-dimeer is dus vaak verhoogd bij een longembolie en/of een DVT, maar kan ook verhoogd zijn bij een aantal andere ziektes of zelfs gezonde toestanden van het lichaam. Enkele voorbeelden zijn een stijgende leeftijd (vanaf circa 70 jaar), anemie (bloedarmoede), ontsteking, zwangerschap of na de bevalling, hartfalen en kanker.
Als bij een score lager dan 5 de d-dimeer niet verhoogd is kan een longembolie worden uitgesloten. Als de d-dimeer verhoogd is moet een longembolie alsnog worden uitgesloten door middel van een CT-angiografisch onderzoek. Dit onderzoek dient uiteraard ook te worden uitgevoerd als de score 5 of hoger is.

Hoe wordt een longembolie behandeld?

Als de diagnose longembolie is gesteld wordt direct gestart met antistolling, meestal in de vorm van onderhuidse injectie van laagmoleculair heparine. Dit gebeurt minstens 10 dagen, daarna wordt besloten of hiermee wordt doorgegaan naar aanleiding van de INR, een maat van de stolling van het bloed.
Ook wordt er gestart met vitamine K antagonist, meestal acenocoumarol. Dit dient gedurende enkele maanden te worden voortgezet afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de longembolie.
© 2011 - 2024 Ikn280, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Diep-veneuze trombose (DVT)Een diep-veneuze trombose (DVT) is een aandoening waarbij een bloedstolsel (trombus of thrombus) de bloeddoorstroom door…
Trombose, wat en hoe?Trombose, wat en hoe?Bij trombose ontstaan er stollingen in het bloed, waardoor onder andere herseninfarcten en hartinfarcten kunnen ontstaan…
Trombose in het vliegtuig: hoe voorkom je trombose?Trombose in het vliegtuig: hoe voorkom je trombose?Trombose kan levensbedreigend zijn als het niet op tijd wordt ontdekt en behandeld. De een heeft bovendien meer kans op…
Kanker, trombose en de combinatie daarvanRelatief veel patiënten met kanker ontwikkelen een veneuze trombose. In voorkomende gevallen kan die trombose bij een ef…

Vervroegd in de overgangVervroegd in de overgangOfficieel heet het POF, Prematuur Ovarieel Falen, zoals we het noemen en kan voor menig jonge vrouw behoorlijke conseque…
Oververmoeid? Tips om oververmoeidheid te bestrijdenOververmoeid? Tips om oververmoeidheid te bestrijdenOververmoeidheid is een van de symptomen van de moderne mens in een technologische maatschappij die alsmaar sneller en v…
Bronnen en referenties
 • Meer, van der J & Stehouwer CDA, Interne Geneeskunde, Bohn Stafleu van Loghum; 2005 (13e druk, ISBN 9789031341788)
 • Richtlijn Diepe veneuze trombose en longembolie 2005, geschreven door A. de Graeff en R.J.A. Krol
Ikn280 (93 artikelen)
Gepubliceerd: 26-11-2011
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.