Verschillende varianten van een medisch dieet

Verschillende varianten van een medisch dieet Wanneer men het over een dieet heeft, denkt men vaak een dieet om af te vallen. Toch wordt er oorspronkelijk iets anders bedoeld met de term dieet, namelijk een voorschrift van een arts om wat in de voeding te veranderen. Denk hierbij aan een zoutloos dieet of een dieet dat minder calorieën bevat. Tegenwoordig wordt dit type dieet vaak aangeduid als een medisch dieet. Welke vormen van medische diëten of voedingsvoorschriften bestaan er en wat betekent dit voor de mensen die het dieet moeten volgen?

Wat is een dieet

Een dieet is simpel gezegd voeding die om een medische reden afwijkt van de normale voeding. De meeste mensen die een dieet volgen, doen dit echter uit vrije wil omdat ze gewicht willen verliezen. Hoewel dit ook vaak als dieet wordt aangeduid, is het ‘echte’ dieet afkomstig uit de medische wereld, waar mensen om wat voor reden dan ook een aangepast voedingspatroon moeten volgen. Dit kan gebeuren als iemand moet afvallen, maar bijvoorbeeld ook als iemand minder (of zelfs geen) zout meer moet eten in verband met een (te) hoge bloeddruk.

Hoe wordt een dieet ontwikkeld?

Als iemand klachten heeft kan het zijn dat de behandelend arts in het behandelplan een dieetvoorschrift opneemt. Dit kan om verschillende redenen, zoals overgewicht, een te hoge bloeddruk, enzovoort. Moet je een dieet gaan volgen, zal de arts het dieetvoorschrift (in voedingsstoffen) door een diëtist laten vertalen in een dieetadvies (in voedingsmiddelen). Dit klinkt moeilijk, maar is eigenlijk heel simpel. Bij een te hoge bloeddruk geeft een arts in het dieetvoorschrift aan dat iemand zoutloos moet eten. Dit stuurt hij naar de diëtist toe. De diëtist maakt op zijn beurt een dieetadvies (in voedingsmiddelen) aan de hand van het dieetvoorschrift. De diëtist geeft een lijst met voedingsmiddelen waar geen tot zeer weinig zout in zit. Bovendien geeft de diëtist verdere informatie over het dieet en krijg je allemaal handreikingen waardoor je in staat bent zelf je dieet samen te stellen.

Op de doorverwijzing die de arts naar de diëtist stuurt, moeten in ieder geval de volgende gegevens beschreven staan:
 • Naam, adres en telefoonnummer van de arts (de verwijzer)
 • Naam, adres en eventueel telefoonnummer van de patiënt
 • Geboortedatum van de patiënt
 • Datum van het opstellen van de doorverwijzing
 • Een korte voorgeschiedenis van de patiënt. Hier vermeldt de arts alle informatie die voor de diëtist van belang is. Denk hierbij aan lengte en gewicht, gewichtsverloop van de laatste maanden, de huidige diagnose, ziektegeschiedenis, medicatiegebruik, sociale situatie en andere bijzonderheden die het voedingsgebruik kunnen beïnvloeden. Ook wordt vaak de etnische afkomst of cultuur van een patiënt vermeldt.
 • Het gewenste dieetvoorschrift (bijvoorbeeld zoutloot, caloriearm of juist calorierijk)

De diëtist neemt aan de hand van bovenstaande gegevens een voedingsanamnese af bij de patiënt tijdens het eerste gesprek. Zo kan de diëtist de wensen en ideeën van de patiënt meenemen in het opstellen van het persoonsspecifieke dieet. Ook wordt er tijdens dit gesprek uitgelegd waarom iemand een dieet moet volgen en wordt duidelijk hoe iemand tegenover deze veranderingen in voedingspatroon staat. Er wordt door de diëtist ook nagegaan wat de kennis over voeding is van de patiënt. De diëtist geeft bovendien aanvullende informatie over de doelstelling om de patiënt te motiveren om het dieet te gaan volgen.

Na dit gesprek zal de diëtist samen met de cliënt een dieetadvies opstellen dat zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en ideeën van de cliënt. Het is namelijk gebleken dat wanneer de iemand zelf akkoord gaat met de voedingsmiddelen die wel gegeten mogen worden, deze persoon zich veel beter aan het dieet kan houden dan wanneer de diëtist een lijstje met goedgekeurde voedingsmiddelen geeft (die de patiënt bijvoorbeeld helemaal niet lekker vindt).

Na het eerste gesprek zullen er regelmatig vervolgconsulten bij de diëtist plaatsvinden om het dieet te evalueren, kijken of er voldoende voortgang geboekt is, of de cliënt nog vragen heeft, en dergelijke.

Aanduidingen voor diverse soorten diëten (dieetleer)

Iemand die zich veel bezighoudt met diëten samenstellen en dergelijke, is bezig met dieetleer. In de dieetleer hebben alle voedingsstoffen hun eigen afkorting. De afkortingen voor diverse voedingsstoffen zijn:
 • Eiwit: E
 • Vet: V
 • Koolhydraten: Kh
 • Energie: En
 • Cholesterol: Chol
 • Gluten: glut
 • Natrium: Na
 • Lactose: Lac
 • Voedingsvezel: Vezel
 • Beperkt: -
 • Verrijkt: +
 • Constant: c
 • Vrij: 0
 • Gemalen: gem
 • Vloeibaar: vloe

Naast afkortingen voor diverse voedingsstoffen, bestaan er ook diverse benamingen voor verschillende soorten diëten. Bij de verschillende soorten diëten die hieronder beschreven worden, wordt ook vaak gebruik gemaakt van de afkortingen voor diverse voedingsstoffen die nodig zijn, zie hiervoor de lijst hierboven.

Voedingsstofverrijkt dieet

Bij een voedingsstofverrijkt dieet wordt er meer van een bepaalde voedingsstof in de voeding gestopt. Deze voedingsstof, zo mogelijk afgekort, aangeduid met een + (plus). Zo wordt een voedingsstofverrijkt dieet van vezels aangeduid als Vezel+.

Voedingsstofbeperkt dieet

Het voedingsstofbeperkt dieet wordt voorgeschreven als iemand minder of helemaal niets meer van een bepaalde voedingsstof in zijn voeding mag hebben. Deze voedingsstof wordt aangeduid met een - (min). Zo zal een natriumbeperkt (zoutarm) dieet omschreven worden als Na-.

Voedingsstofeliminerend dieet

Bij dit type dieet mag een bepaalde voedingsstof helemaal niet voorkomen in de voeding. Bij een overgevoeligheid voor gluten wordt vaak een glutenvrij dieet voorgeschreven. Er wordt dan naast de voedingsstof een 0 (nul) opgeschreven, zoals Glut 0.

Voedingsstofconstant dieet

Bij dit type dieet is het uitgangspunt dat de patiënt elke dag dezelfde hoeveelheid van een bepaalde voedingsstof moet binnenkrijgen. Dit type dieet wordt vaak voorgeschreven aan patiënten met diabetes mellitus, waarbij de hoeveelheid koolhydraten afgestemd moet worden op het energieverbruik van de cliënt. Bij ‘constant’ wordt de ‘c’ als afkorting gebruikt. Voor een koolhydraatconstant dieet wordt de volgende afkorting gebruikt: Kh c.

Onderzoeksdieet

Bij een onderzoeksdieet wordt het dieet gebaseerd op het onderzoek dat iemand in de nabije toekomst moet ondergaan. Zo zal iemand die een onderzoeksdieet krijgt een voorschrift krijgen met de voeding die voorafgaand aan het onderzoek gebruikt mag of gebruikt moet worden. Hierbij kan je denken aan iemand met een te hoge bloeddruk die een natriumbeperkt dieet krijgt. Dit is een enkelvoudig onderzoeksdieet. Wanneer iemand zich aan meer voorschriften moet houden, wordt dit een samengesteld onderzoeksdieet genoemd. Hierbij kan je denken aan een natriumbeperkt dieet (voor hoge bloeddruk) en een cholesterolverlagend dieet (i.v.m. hart- en vaatziekten).

Het energieverrijkt dieet

Dit type dieet wordt meestal gecombineerd met een eiwitverrijkt dieet en wordt vaak voorgeschreven bij:
 • Ondervoeding
 • Na een zware operatie
 • Bij ernstige brandwonden
 • En bij de behandeling van kanker met geneesmiddelen of bestraling

Vaak is het geven van grotere porties voeding zinloos omdat de meeste patiënten die dit dieet krijgen een sterk verminderde eetlust hebben. Het is dan belangrijk dat er kleine porties gegeven worden, maar die wel een hoog aantal calorieën hebben. Dit kan onder andere op de volgende manieren gebeuren:
 • Vet toevoegen aan gerechten in de vorm van (room)boter of room
 • Eiwitpreparaten toevoegen, zoals Profitar
 • Levensmiddelen voorschrijven met een hoog eiwitgehalte van hogere biologische waarde
 • Koolhydraten in de vorm van Fantomalt, glucose, druivensuiker of vruchtensuiker toevoegen
 • Dextrine-maltose toevoegen aan de voeding. Dit middel is bekend onder verschillende merknamen, zoals Fantomalt of Polycose. Deze toevoegingen zijn minder zoet dan suiker, waardoor er meer van moet worden toegevoegd om dezelfde zoete smaak te verkrijgen als van suiker
 • Andere bijvoeding inzetten in het dieet. Denk hierbij aan drinkvoeding, desserts of vruchtenmoes.

Adviezen die je als cliënt kunt krijgen, zijn onder andere:
 • Meerdere keren per dag een kleine maaltijd, in plaats van drie keer per dag een grote maaltijd.
 • Het is belangrijk om inspannende bezigheden vlak voor en na de maaltijd te vermijden. Denk hierbij aan minstens een half uur voor tot een uur na de maaltijd.
 • De grootste maaltijd moet genomen worden op het moment dat de cliënt zich het meest fit voelt.

Eiwitverrijkt dieet

Het eiwitverrijkt dieet wordt vaak voorgeschreven aan patiënten met een slechte voedingstoestand. Deze patiënten hebben namelijk verhoogde behoefte aan eiwit. Ook patiënten die bijvoorbeeld een grote operatie hebben ondergaan, die brandwonden hebben of zware behandelingen voor bijvoorbeeld kanker ondergaan, hebben behoefte aan extra eiwitten in hun voeding. Een eiwitrijk dieet kan alleen ontstaan als het dieet voldoende energie levert, daarom wordt dit type dieet in de meeste gevallen gecombineerd met een energieverrijkt dieet. Het gebruik van kaas, vlees en vleeswaren, eieren en melk of melkproducten worden in dit dieet extra aanbevolen. Omdat patiënten die dit dieet volgen vaak weinig eetlust hebben, is het belangrijk om de volgende adviezen op te volgen:
 • Meermaals per dag een kleine maaltijd, in plaats van drie grotere maaltijden
 • Inspannende bezigheden vlak voor en na de maaltijd moeten vermeden worden
 • De grootste maaltijd moet genomen worden op het tijdstip dat de patiënt zich het meest fit voelt
 • De eiwitrijke producten moeten zo goed mogelijk over de dag verdeeld worden
 • Bij dit dieet is het belangrijk om minstens 1,5 liter vocht (water) per dag te drinken

Energiebeperkt dieet

Het energiebeperkt dieet houdt in dat je de hoeveelheid ingenomen energie per dag beperkt. Dit type dieet wordt bijna altijd voorgeschreven aan mensen met zwaar tot morbide obesitas. Obesitas is wereldwijd een zeer groot probleem en kan voor diverse aandoeningen zorgen die uiteindelijk met de dood bekocht kunnen worden. Enkele zeer veel voorkomende klachten bij obesitas zijn:
 • Hart- en vaatziekten
 • Gewrichtsklachten
 • Suikerziekte
 • Galstenen
 • Te hoge bloeddruk
 • Problemen bij operaties
 • Geestelijke en maatschappelijke problemen

Om bijkomende klachten uit de lijst hierboven te kunnen behandelen, is het belangrijk dat er eerst ook wat aan het overgewicht gedaan wordt. Een diëtist zal de patiënt een dieetadvies geven dat is aangepast aan zijn of haar voedingspatroon. Eén van de belangrijkste kenmerken van het energiebeperkte dieet is dat de hoeveelheid toegestane calorieën per dag behoorlijk lager ligt dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van 2000 tot 2200 calorieën per dag. Om een energiebeperkt dieet goed te kunnen samenstellen moeten de volgende richtlijnen in acht genomen worden:
 • De hoeveelheid vet in de voeding moet beperkt worden. Vet mag nooit volledig uit het dieet weggelaten worden, omdat er dan obstipatie ontstaat en de patiënt ook een tekort van bepaalde voedingsmiddelen kan krijgen.
 • Het grootste gedeelte van de voeding moet bestaan uit meervoudige koolhydraten als zetmeel en voedingsvezels, omdat deze de verzadigingswaarde verhogen van de maaltijd. De patiënt zal dus minder hongergevoel hebben.
 • Het eten van rauwe groenten is beter dan het eten van gekookte groenten. Dit zorgt er ook voor dat het hongergevoel langer wegblijft.
 • Qua eiwitten moet de normale hoeveelheid gegeten worden, net als vitaminen en mineralen. In sommige gevallen is het aangeraden om extra vitamine B te slikken, omdat vitamine B een gunstige uitwerking heeft op de spijsvertering.
 • De totale hoeveelheid voeding kan beter over vijf porties per dag verdeeld worden, in plaats van over drie porties.
 • Het gebruik van dieetproducten is aangeraden. Let er wel op dat niet alle lightproducten even goed zijn en controleer altijd de lijst met ingrediënten achterop de verpakking.
 • Laat de patiënt minstens 1,5 tot 2 liter water per dag drinken.
 • Kijk kritisch naar de manier van hoe het voedsel bereid wordt. Grillen en wokken is veel gezonder dan het eten te bakken in een dikke laag vet of boter.

Eiwitbeperkt dieet

Een eiwitbeperkt dieet wordt vaak voorgeschreven aan patiënten waarbij de lever en/of de nieren niet meer goed functioneren. Zo kan het zijn dat de lever niet meer goed de afvalstoffen van de eiwitafbraak kan verwerken, of zijn de nieren niet meer (goed) in staat om die afvalstoffen in voldoende mate via de urine uit te scheiden. Doel van het eiwitbeperkte dieet is om verdere achteruitgang van de lever en/of de nieren te beperken. Maar ook mensen met een eiwitbeperkt dieet hebben behoefte aan eiwitten. Eiwit is namelijk zeer belangrijk voor het onderhoud en opbouw van het eigen lichaamsweefsel en om ondervoeding te voorkomen. Daarom wordt er bij dit dieet dagelijks ongeveer 40 gram eiwit voorgeschreven. Wanneer het eiwitgehalte lager uitvalt, krijgt de patiënt ook te weinig ijzer, calcium en vitamine B binnen.

Patiënten die dit eiwitbeperkte dieet volgen, krijgen van de diëtist vaak variatielijsten mee, waardoor de patiënt zelf het eiwitgehalte van zijn voeding kan berekenen en daarmee ook variatie kan aanbrengen in zijn voedselinname. Het eiwitgehalte wordt op de dieetlijst vaak per voedingsmiddel aangegeven. Verder krijgt de patiënt de volgende adviezen mee van de diëtist:
 • Neem niet meer eiwitrijke producten dan er op de dieetlijst vermeld staan en ga nooit over de hoeveelheid eiwitten heen die de patiënt met de arts en/of diëtist heeft vastgesteld.
 • Om de eiwitten zo goed mogelijk te kunnen opnemen in het lichaam, moeten de eiwitrijke producten zo veel mogelijk over de dag verspreid worden.

Natriumbeperkt dieet (zoutbeperkt dieet)

Het natriumbeperkt dieet wordt voorgeschreven aan patiënten met één of meer van onderstaande klachten:
 • Te hoge bloeddruk
 • Hart- en vaatziekten
 • Diverse leveraandoeningen
 • Zwangerschap, wanneer de zwangere vrouw te veel vocht vasthoudt
 • Diverse nieraandoeningen

Hoeveel natrium (zout) een patiënt met een natriumbeperkt dieet mag eten, hangt af van persoon tot persoon. Er zijn diverse soorten natriumbeperkte diëten, namelijk:
 • Licht natriumbeperkt: maximaal 2000 mg natrium per dag
 • Matig natriumbeperkt: maximaal 1000 mg natrium per dag
 • Streng natriumbeperkt: maximaal 500 mg natrium per dag

Mensen die een natriumbeperkt dieet volgen, zeggen vaak dat er weinig tot geen smaak meer aan het eten zit. Om de smaak te verbeteren, kunnen de volgende tips opgevolgd worden:
 • Kook het eten niet te gaar.
 • Eet meer rauwkost in plaats van gekookte groenten.
 • Maak gebruik van voedingsmiddelen met een sterkere smaak, zoals prei, ui of knoflook.
 • Maak veel gebruik van specerijen en verse kruiden. Let wel: samengestelde kruiden als gehaktkruiden, vleeskruiden, kipkruiden en dergelijke zout bevatten.
 • Varieer veel. Aardappelen die bijvoorbeeld in de schil gekookt zijn, behouden hun smaak veel beter. En een gegrild stuk vlees heeft vaak al meer smaak dan een stuk vlees dat gebakken of gekookt is.
 • Als je bouillonblokjes gebruikt, neem dan de variant met minder zout erin.

Dieet bij verhoogd cholesterol

Dit type dieet wordt vaak voorgeschreven aan mensen die last hebben van een te hoog cholesterolgehalte in hun bloed en/of hart- en vaatziekten. Ook wordt dit type dieet vaak gecombineerd met een energiebeperkt dieet. Bij het cholesterolverlagend dieet vervang je verzadigde vetzuren zo veel mogelijk door onverzadigde of meervoudig onverzadigde vetzuren. Vooral de laatste staat erom bekend om cholesterolverlagend te werken. Meervoudig onverzadigde vetzuren vindt je onder andere in sojaolie, zonnebloemolie, maïskiemolie, dieetmargarine, dieethalvarine en in veel plantaardige margarines. Er is ook koffiemelk verkrijgbaar waarbij dierlijke vetten zijn vervangen door meervoudige onverzadigde vetzuren.

Naast het kiezen van een geschikte olie, kan er ook nog voor gekozen worden om bepaalde voedingsmiddelen niet meer te eten die rijk zijn aan cholesterol. Hierbij kan je denken aan eieren (vooral de eidooier), slagroom, roomboter, orgaanvlees en garnalen.

Voedingsvezelbeperkt dieet

Het voedingsvezelbeperkte dieet wordt voorgeschreven bij mensen die lijden aan ernstige diarree en/of aandoeningen hebben aan de dunne of dikke darm. Het is dan beter om geen voedingsvezels of producten te eten met een sterk laxerende werking. Wanneer iemand flinke diarree heeft, kan men de volgende leefregels in acht nemen:
 • Drink zo veel mogelijk water of thee om uitdroging te voorkomen. Kleine kinderen kunnen ook rijstwater drinken. Ook is er medicinale bosbessensap verkrijgbaar dat diarree remt en Roosvicee Stop is een limonadesiroop die ook de stoelgang wat vertraagt.
 • Eet voedingsmiddelen die een stoppende werking hebben op het spijsverteringskanaal. Hierbij kan men denken aan banaan, geraspte appel met kaneel en witte rijst.
 • Wanneer de diarree weg is of sterk verminderd, kan men langzaam overstappen op licht verteerbare voeding en in fasen weer op het oude dieet overschakelen.

Voedingsvezelverrijkt dieet

Dit type dieet wordt vooral voorgeschreven aan patiënten die last hebben van obstipatie (verstopping). Naast voldoende vezels tot je te nemen, kan er ook nog bij diverse gerechten zemelen toegevoegd worden. Wanneer iemand langere tijd last heeft van verstopping, kan er beter eerst meer vezels genuttigd worden, omdat deze de ontlasting soepeler en zachter maken. Pas als een voedingsvezelverrijkt dieet niet of onvoldoende helpt, kan er in overleg met de arts een laxeermiddel uitgeprobeerd worden. Dit omdat laxeermiddelen erom bekend staan het spijsverteringsstelsel ‘lui en afhankelijk’ te maken van het laxeermiddel. Middeltjes die men thuis kan uitproberen om de ontlasting soepeler te maken zijn:
 • Het eten van laxerende voedingsmiddelen als pruimen en ontbijtkoek
 • Op de nuchtere maag een paar glazen lauwwarm water drinken
 • Minstens 1,5 tot 2 liter water per dag te drinken
 • Kruidenthee met een laxerende werking drinken

Diabetesdieet (koolhydratenconstant)

Diabetes mellitus, diabetes of suikerziekte is een ziekte waarbij de alvleesklier geen of onvoldoende insuline afscheidt aan het lichaam. Hierdoor kan het bloedsuikergehalte in het bloed niet goed meer geregeld worden en kunnen er diverse complicaties ontstaan. Er bestaan twee soorten diabetes mellitus, namelijk:
 • Diabetes mellitus type 1 (insuline-afhankelijke diabetes). De patiënt heeft insuline nodig en een diabetesdieet. Het lichaam maakt helemaal geen insuline meer aan.
 • Diabetes mellitus type 2 (insuline-onafhankelijke diabetes). Bij dit type diabetes werkt de alvleesklier nog een beetje en wordt de aanmaak van insuline door middel van medicijnen gestimuleerd. Ook moet de patiënt een dieet volgen. Bij dit type kan het voorkomen dat de alvleesklier verslechtert en dat de patiënt op den duur ook afhankelijk wordt van insuline en dit hormoon moet spuiten. Dit komt vooral voor bij ouderen.

Iemand met diabetes moet door de internist (arts) of diabetesverpleegkundige ingesteld worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar hoeveel insuline iemand nodig heeft om normaal te kunnen functioneren zonder complicaties. Hier wordt dan gekeken naar de hoeveelheid insuline die nodig is, maar ook naar het dieet en de werksituatie en het leefpatroon van de patiënt. Het dieet van een diabetespatiënt ziet er vaak als volgt uit:
 • De hoeveelheid koolhydraten per dag zijn afgestemd op de activiteiten van de patiënt.
 • De hoeveelheid calorieën per dag is ook afgestemd op de activiteiten.
 • De hoeveelheid vet in het dieet wordt beperkt.
 • Leefregels, zoals het op vaste tijden spuiten van insuline en een half uur na het eten spuiten, een vaste regelmaat hebben en op vaste tijden eten.

Voor mensen met diabetes is het van belang zo veel mogelijk meervoudige koolhydraten te nuttigen, in plaats van enkelvoudige koolhydraten. Gewoon suiker is toegestaan om te eten, maar dat gaat dan wel van de vastgestelde hoeveelheid koolhydraten van die dag af. Vaak krijgen patiënten van de diëtist een lijst met voedingsmiddelen waarop staat hoeveel koolhydraten er per portie in zitten. Zo kan de patiënt zelf variëren met het menu en toch in de gaten houden hoeveel koolhydraten hij nuttigt.

Glutenvrij dieet

Gluten is een mengsel van eiwitten dat voorkomt in bepaalde granen als tarwe, haver, rogge en gerst. Patiënten die glutenintolerantie hebben, krijgen last van diarree wanneer zij gluten eten. Vaak wordt glutenintolerantie al op jonge leeftijd vastgesteld. De ziekte die deze intolerantie veroorzaakt, wordt coeliakie genoemd. Een overgevoeligheid voor gluten kan echter ook voorkomen na een darminfectie. Wanneer de infectie verdwenen is, kunnen mensen vaak gewoon weer gluten eten. Dit in tegenstelling tot coeliakiepatiënten, die levenslang geen gluten kunnen verdragen.

Coeliakiepatiënten kunnen wel producten eten die gemaakt zijn van rijst, maïs en boekweit. Het Voedingscentrum heeft een lijst opgesteld van glutenvrije (merk)producten, deze lijst is op te vragen bij het Voedingscentrum.

Onderzoeksdieet voor voedselintolerantie

Met dit type dieet kan uitgezocht worden of iemand overgevoelig of allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen of voedingsstoffen. Overgevoeligheid of allergische reacties op voedingsmiddelen of -stoffen wordt voedselintolerantie genoemd. De symptomen van voedselintolerantie zijn vaak jeuk, braken, huiduitslag, benauwdheid, agressiviteit, depressiviteit, hoofdpijn en diarree. De stof die de reactie veroorzaakt wordt allergeen genoemd. De allergie kan ontstaan door natuurlijke stoffen, zoals chocolade, koffie, aardbeien, noten en vis, maar ook toevoegingen (additieven) aan de voeding (E-nummers) kunnen zo’n reactie uitlokken.

Om erachter te komen voor welke voedingsmiddelen of voedingsstoffen iemand allergisch is, wordt er vaak gestart met het eten van voedingsmiddelen waarvan men zeker weet dat ze geen reacties veroorzaken. Als de klachten wegblijven of sterk verminderd zijn, voegt men stapsgewijs nieuwe levensmiddelen toe, om te kunnen achterhalen op welke voedingsmiddelen waarop iemand reageert.

Lees verder

© 2020 Infodebster, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Nieuw: Het drie dagen dieetNieuw: Het drie dagen dieetEen Nieuw Amerikaans drie dagen dieet, bedoeld om gemiddeld vijf kilo per week af te vallen. het dieet is speciaal ontwo…
Snel afvallen, snel vet verbranden, hoe lukt dat?Snel afvallen, snel vet verbranden, hoe lukt dat?Snel afvallen met een dieet en daarna slank blijven, dat kan. Om snel enkele kilo’s af te vallen kunt u het beste een ei…
Het Sonoma dieetHet Sonoma dieetHet Sonoma dieet is een dieet dat begin januari 2006 gelanceerd is in Amerika. Dit dieet is bedacht door de Amerikaanse…
Is het macrobiotisch dieet gezond?Is het macrobiotisch dieet gezond?De meeste diëten hebben als doel je overgewicht kwijt te spelen en je gezond streefgewicht zo dicht mogelijk te benadere…

Pescetariër: geen vlees eten, wel visPescetariër: geen vlees eten, wel visSteeds meer mensen kiezen in de 21e eeuw heel bewust hun voedsel. Mede daardoor ontstaan ook steeds meer diëten, stromin…
Vasten: gezondheidsvoordelen en bijwerkingen van het vastenVasten: gezondheidsvoordelen en bijwerkingen van het vastenDe gezondheidsvoordelen van vasten bestaan uit snellere genezing, stralende huid en afgifte van groei- en anti-verouderi…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mufidpwt, Pixabay (bewerkt)
 • Zorgpad
 • Eigen ervaringen
 • https://www.koolhydraten.com/dieet.aspx
 • https://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/overgewicht-en-obesitas/welke-dieten-zijn-er/item43096
 • https://www.tips-omaftevallen.nl/dieet-soorten/
 • https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/dieet.aspx
 • https://www.dieten.com/overzicht-verschillende-dieten/
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieet

Reageer op het artikel "Verschillende varianten van een medisch dieet"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Infodebster
Laatste update: 15-06-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Dieet
Bronnen en referenties: 9
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!