Wat is tuberculose precies?

Wat is tuberculose precies? Voor dit artikel is onderzoek gedaan naar Tuberculose, beter bekent met de afkorting TBC. In dit artikel wordt uitgelegd wat TBC precies is. Hierbij wordt gekeken naar verschillende subonderwerpen: het ziektebeeld, de risicogroepen en risicofactoren, de verspreiding, preventie en de behandeling van de ziekte.

Ziektebeeld

Tuberculose wordt veroorzaakt door een infectie met de bacteriën van het Mycobacterium tuberculosis-complex. Bij 10–15 % van de geïnfecteerde patiënten ontwikkelt een actieve tuberculose. Bij 80% van deze patiënten gebeurt dat binnen 2 jaar. Bij de overige gevallen duurt het langer, soms tientallen jaren. De incubatieperiode varieert dus van 8 weken tot levenslang. Bij patiënten die positief zijn voor het HIV-virus gaat de ontwikkeling sneller.

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen secundaire pulmonale tuberculose en secundaire extrapulmonale tuberculose. Secundaire pulmonale tuberculose is de meest voorkomende vorm. Deze vorm wordt onderverdeeld in open en gesloten tuberculose. Deze vorm van tuberculose komt voor in de longen. Secundaire extrapulmonale tuberculose is vooral gelokaliseerd in het skelet (wervels en gewrichten), de nieren, geslachtsorganen, hersenen, bijnieren, lymfklieren en de huid.

Tuberculose heeft geen typische symptomen. Vaak heeft de patiënt last van moeheid, lusteloosheid, vermagering, subfebriele temperatuur en nachtzweten. Bij longtuberculose bestaat meestal een aanhoudende productieve hoest en eventueel haemoptoë (ophoesten van bloed uit de luchtwegen). Spondylitis tuberculosa kan zich behalve door rugpijn ook manifesteren door een verzakkingsabces terwijl lymfadenitis tuberculosa zich meestal manifesteert door pijnloze klierzwelling in de hals. Hematurie kan het enige symptoom van niertuberculose zijn. Klachten die bij Bovine tuberculose kunnen optreden zijn chronische diarree en darmkrampen. Bovine tuberculose kan ook in de long zijn gelokaliseerd en is dan klinisch niet te onderscheiden van longtuberculose door M. tuberculosis.

Omvang

Per jaar sterven ongeveer 1,6 miljoen patiënten door tuberculose. De ziekte is de grootste veroorzaker van sterfte onder volwassenen. In Nederland is de incidentie van tuberculose ca 10 per 100.000, waarvan de helft van de patiënten een buitenlandse herkomst heeft.

Risicogroepen

 • Asielzoekers
 • Overige immigranten uit landen met een hoge tuberculoseprevalentie
 • Gedetineerden
 • Gezinsleden, verzorgers, partners en andere contacten van besmettelijke bronpatiënten
 • Oud-patiënten (niet of inadequaat behandeld)
 • Drugsverslaafden
 • Illegalen
 • Zeevarenden
 • Dak- en thuislozen

Risicofactoren

 • Hoge incidentie van de ziekte in je omgeving
 • Infectie met HIV (verlaagde weerstand)
 • Ondervoeding

Verspreiding

De mens is het reservoir voor tuberculose, behalve voor Bovine tuberculose. Hiervoor is het rund de belangrijkste gastheer. Na hoesten, niezen, spreken of zingen kunnen besmette sputumdruppels indrogen tot druppelkernen van ca 5 µm die langere tijd in de lucht blijven zweven en ingeademd worden door de nieuwe patiënt. In vochtige warme lucht is overleving in druppelkernen gedurende uren mogelijk. In pus of sputumcontainer meerdere dagen. Primaire infectie met M. bovis vindt plaats via het drinken van ongepasteuriseerde melk van koeien met uiertuberculose.

Tenslotte kan de verwonde huid of slijmvlies porte d’entree vormen door contact met besmet materiaal. Gesloten pulmonale tuberculose en extrapulmonale tuberculose zijn vrijwel nooit besmettelijk. Bij open pulmonale tuberculose wordt aangehouden dat bij begin van hoestklachten de besmettingsperiode begint. Na 3 weken adequate behandeling is de patiënt niet meer besmettelijk, tenzij het om resistente bacteriën gaat.

Preventie

Het BCG-vaccin beschermt tegen tuberculose, maar inenting met dit vaccin geeft geen garantie. In Nederland vindt alleen vaccinatie plaats van kinderen jonger dan twaalf jaar, van wie een van de ouders komt uit een land met een hoge tuberculose-incidentie. Dit in verband met regelmatig familiebezoek. BCG-vaccinatie moet worden overwogen door reizigers die langer dan drie maanden naar een gebied gaan met een hoge tuberculose- incidentie, vooral wanneer de geneeskundige voorzieningen in het betrokken gebied beperkt zijn. Overige preventie richt zich op het vroege opsporing van geïnfecteerden. Dit gebeurt door het onderzoeken van de risicogroepen.

Behandeling

Ongeveer 4 tot 8 weken na de infectie is er een specifiek immuun respons opgebouwd. Behandeling van de infectie is goed mogelijk. De behandeling bestaat steeds uit een intensieve fase (snelle verlaging bacterieload, duurt 2 maanden) en een vervolgfase waarmee sterilisatie van het ziekteproces wordt beoogd (duurt 4 maanden). Bij de behandeling wordt INH en rifampicine voorgeschreven. Bij resistentie van de bacterie moet de vervolgfase worden verlengd, of moeten er andere middelen worden gebruikt. In uitzonderlijke gevallen gaat men over tot isolatie.
© 2007 - 2024 Parisgirl, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Infectieziekten bij kinderen – TBC (tuberculose)Stel; een kindje is al lang hoesterig, heeft af en toe koorts, een slechte eetlust en achterblijvende groei. Dan is de k…
Lupus vulgaris, huidtuberculoseLupus vulgaris, huidtuberculoseLupus vulgaris, ook wel huidtuberculose of tbc genoemd. Er bestaan twee versies van: secundaire en primaire huidtubercul…
Tuberculose: wat is tbc?Tuberculose: wat is tbc?Tuberculose (tbc) is een bacteriële infectieziekte die vooral in de longen voor komt. De bacterie kan echter ook op ande…
Tuberculose, nog niet de wereld uitTuberculose, nog niet de wereld uitHoewel soms wordt aangenomen dat de ziekte tuberculose in de westerse wereld is uitgebannen, werden begin 2015 in België…

Griep of verkoudheid?Griep of verkoudheid?Je voelt je niet zo lekker. Je neus snottert en je hoest wat. Men zegt dan al snel dat ze een ‘griepje’ hebben, maar dat…
Giardia LambliaGiardia LambliaCasus: In september 2006 wordt een groot aantal kinderen ziek in een dagverblijf. Tevens worden sommige ouders ziek. De…
Reactie

Jowanda Vrij, 07-06-2013
Hoi een collega van ons heeft tuberculose, ligt in het ziekenhuis.,op een gesloten afdeling, wij zijn voor dat de arts deze ziekte bekend maakte meerdere malen in contact geweest met deze collega, zijn wij nu ook besmet? Reactie infoteur, 21-02-2014
Dat ligt helemaal aan de vorm van tuberculose die je collega heeft. Het beste is om met dit soort vragen even naar je huisarts te gaan. Die kan informatie geven over eventuele risico's

Parisgirl (21 artikelen)
Gepubliceerd: 22-11-2007
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.