Griepspuit met gevaarlijke bijwerkingen

Griepspuit met gevaarlijke bijwerkingen De griepspuit is een jaarlijks terugkerend ritueel vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Elk najaar worden 60-plussers en ook jongere mensen met specifieke medische aandoeningen, uitgenodigd om zich te laten inenten tegen de griep. Daarvan meldt zich maar pakweg de helft daadwerkelijk bij de huisarts voor de prik. En dat aantal wordt elk jaar minder. Nog afgezien van het nut en de gevaren van de griepspuit, viel er sowieso een toenemende afkeer voor vaccinaties in ons land (vaccinatiemoeheid) waar te nemen. Met name over het nut van de gratis griepspuit bestaat veel discussie. En niet zonder reden. Want niet alleen de werking van de griepspuit staat ter discussie, de griepprik kan ook gevaarlijke bijwerkingen met zich meebrengen. De lijst van mogelijke bestanddelen van het vaccin roept vraagtekens op: kwikzilver, aluminium, antivriesmiddel, antibiotica, eiwit uit kippeneieren en formaldehyde. Ook zou de griepprik mogelijk de vatbaarheid voor Covid-19 verhogen.

Inhoud


De bijwerkingen van de griepspuit

De griepprik wordt meestal in de bovenarm geplaatst. Tot 40% van de gevaccineerden heeft daarna last van lichte pijn in de arm die geïnjecteerd is. Daarom vragen artsen meestal: "Bent u rechtshandig of linkshandig?" Voor rechtshandige personen wordt de spuit dan in de linkerarm geplaatst. Bij linkshandige mensen rechts. Tal van wetenschappelijke studies tonen echter aan, dat zowel de effectiviteit en mogelijk andere bijwerkingen van de griepprik, te denken geven. Die bijwerkingen van het griepvaccin zijn immers niet zonder gevaar. Menigeen bekoopt de vermeende preventie in het beste geval met die pijnlijke arm. Een ander met een aantal dagen bedrust. En er zijn ook bijwerkingen die ​​zich pas na enkele jaren manifesteren. Maar officieel heet het doorgaans dat geen van de geconstateerde bijwerkingen in verband kunnen worden gebracht met griepprik. Ook wordt bestreden dat het vaccin de griep daadwerkelijk kan veroorzaken omdat dit slechts een onschadelijk gemaakte variant van het virus bevat.

Griepprik met fatale gevolgen
In Italië stierven in 2014 dertien mensen binnen 48 uur na toediening van een griepvaccin. Het betrokken vaccin bevatte hoge concentraties kwikzilver. Als dat zeer giftige kwik via een vaccin direct in de bloedbaan wordt geïnjecteerd, kan dat fatale gevolgen hebben.

Hoe effectief is de griepprik?

Voordat we echter naar de bijwerkingen van het griepvaccin kijken, is het de moeite waard om eens te bekijken hoe effectief dat griepvaccin is. Pas dan kunt u met een gerust geweten beslissen of u de mogelijke bijwerkingen ervan überhaupt op de koop toe wil nemen. En dan gaat het uiteraard niet alleen over de rode arm die u van de prik kan oplopen. Hoe ouder de persoon is, hoe slechter overigens het vaccin aanslaat. Ook kan het effect van de griepprik door gebruik van statines worden verminderd. Statines zijn cholesterolverlagende medicijnen die de bloedvetspiegel verlagen.

Ander griepvaccin voor Nederland
Het is een feit dat het griepvirus erg onvoorspelbaar is. Dat maakt dat de griepstammen van het vaccin dikwijls niet goed matchen met de stam die die tijdens een epidemie van kracht is. Op 11 griepseizoenen in ons land, is er zeven keer sprake van een mismatch. De winter van 2017/2018 bijvoorbeeld, werd gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog aantal sterfgevallen. Er overleden toen 9500 mensen meer dan normaal gebruikelijk. Mogelijke oorzaak was de slechte werking van het gebruikte griepvaccin. In tegenstelling tot de meeste andere landen in Europa, gebruikt ons land nog een drievoudig griepvaccin. Een viervoudig vaccin biedt een betere bescherming. In verband met het al gemelde hoge aantal sterfgevallen, onderzocht het kabinet eind 2018 twee mogelijke maatregelen:
 • gebruik van een viervoudig griepvaccin;
 • verplichte vaccinatie voor mensen die in de zorg werken.

Griep of verkoudheid

Keelpijn, niezen, vermoeidheid en hoesten: al snel bestaat dan het vermoeden dat men een griep heeft opgelopen. Maar in de regel gaat het dan om een gewone verkoudheid. Maar hoewel de symptomen in beide gevallen op elkaar lijken, bestaan er essentieel verschillen. Want terwijl de "echte" griep (influenza) uitsluitend door virussen van de generatie influenzavirus A of B wordt veroorzaakt, kunnen achter een verkoudheid ongeveer 200 zeer verschillende virussen van verschillende virusfamilies schuilgaan. Maar ook bacteriën.

Het griepvirus muteert doorlopend

Het griepvirus wordt vooral gekenmerkt door een hoge mate van veranderlijkheid. Dus steken telkens nieuwe virusvarianten de kop op, die niet door het immuunsysteem van het lichaam kunnen worden herkend. Dat is ook de reden waarom men nooit immuun voor griep kan worden, ook niet als men ooit een keer de griep gehad heeft en die goed doorstaan heeft.

De vaak in de media gepropageerde griepspuit, helpt in het beste geval alleen tegen tegen infecties die veroorzaakt worden door influenza-virussen, en dan alleen nog tegen een fractie van de heersende virussenvarianten. Tegen alle andere virussen en bacteriën biedt dus het griepvaccin geen bescherming.

Griepspuit werkt vaak niet of onvoldoende

Het Amerikaanse “Center for Disease Control and Prevention” gaf eerder al toe dat het influenza-vaccin voor het griepseizoen 2014/15 nog bij minder dan de helft van de op dat moment in aanmerking komende griepvirussen werkte. Omdat influenza-virussen meesters in metamorfose zijn, moeten die griepvaccins elk jaar opnieuw weer worden aangepast.

Vaak werkt het vaccin maar voor 20 procent
Al in het voorjaar schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in welke varianten van het griepvirus later dat jaar de kop zullen opsteken. Om die reden maakt de WHO altijd al in februari bekend welke drie virusvarianten het vaccin voor de volgende winter zal bevatten. Zo kunnen de makers van het griepvaccin (de farmaceutische bedrijven) tijdig met de ontwikkeling ervan beginnen. Ervaringscijfers wijzen uit dat de inschatting van het WHO in 7 van de 11 griepseizoenen verkeerd uitpakt. Daardoor werkt het vaccin slechts voor 20%. En was de voorspelling wél juist geweest, dan was ook dan de effectiviteit laag: 40 tot 60%. In het seizoen 2017/2018 bijvoorbeeld hadden we te maken met een langdurige griepepidemie en werden er veel mensen ziek. Het meest ideaal zou natuurlijk zijn, als het actuele vaccin simpelweg aan het veranderde virus kon worden aangepast. Maar deskundigen geven aan dat er dan tot het begin van het griepseizoen te weinig tijd resteert. Want het duurt zes maanden voordat er een nieuw vaccin ontwikkeld is.,

Griepvaccin moet beter

Over één ding zijn alle deskundigen het wel eens: het griepvaccin is voor verbetering vatbaar. De griepprik beschermt tegen griep, maar niet erg goed. Als de farmacie elk jaar miljarden vangt met de verkoop van een vaccin dat niet voldoet, bestaat er weinig animo om de griepprik op te halen.

Overlijdensgevallen na griepvaccinatie

In Italië stierven in 2014 dertien mensen direct na een griepvaccinatie. Het vaccin werd geleverd door Novartis, een Zwitsers farmaceutisch bedrijf en het vaccin werd onmiddellijk voor controle in beslag genomen door de Italiaanse gezondheidsautoriteiten. Andere vaccinaties met het vaccin mochten niet meer worden toegediend. De betrokken personen stierven 48 uur nadat ze het vaccin Fluad hadden ontvangen.

Hoge concentratie van kwikzilver in vaccin
Het betrokken vaccin werd meteen na het voorval in 2014 grondig onderzocht in het laboratorium. Toen bleek dat het een 25.000-voudige hogere concentratie aan kwikzilver bevatte dan de toegestane maximumwaarde in drinkwater. Kwikzilver wordt ook wel eens samen met voedsel verteerd. Bijvoorbeeld bij het eten van vis. Maar dan wordt een groot deel van dat kwik door het lichaam geleid en grotendeels onveranderd weer uitgescheiden. Veel dramatischer is de opname van het gif als het wordt geïnjecteerd met vaccins. Het zeer giftige kwik wordt dan direct in de bloedbaan toegediend. Het kan zich ophopen in diverse organen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo wordt kwik onder meer geassocieerd met:
 • geboorteafwijkingen;
 • miskramen;
 • nierfalen;
 • een verscheidenheid aan neurologische schades.

Overigens werden er ook zeer hoge concentraties giftig aluminium aangetoond bij onderzoek van vaccins. Toch wordt het nog steeds gebruikt als een actief bestanddeelversterker.

Gevaarlijke bijwerkingen mogelijk bij allergie voor kippeneiwit

Sommige mensen zijn allergisch voor kippeneiwit. En griepvaccins worden nu eenmaal geproduceerd met behulp van die eiwitten. De serums bevatten daarom sporen van het eiwit. Symptomen van deze gevaarlijke bijwerking zijn:
 • ernstige huidreactie op de injectieplaats met intense jeuk;
 • ademhalingsmoeilijkheden;
 • problemen met de bloedsomloop.

Mensen met een allergie voor kippeneiwit moeten hun arts dus daarover informeren voordat ze tegen influenza worden ingeënt.

Gebruik van kippeneiwit bij aanmaak griepvaccin
Voor het maken van het vaccin worden griepvirussen in kippeneieren vermeerderd. Daarna worden de virussen gedood, biotechnologisch gezuiverd, ontleed en voor gebruik in de griepspuit voorbereid. Het vaccin kan daarom minimale sporen van kippeneiwit bevatten. Er is echter inmiddels nog een andere methode ontwikkeld om het griepserum te produceren. Daarbij is geen kippeneiwit meer nodig, alleen een celkweek. Mensen met een allergie voor kippeneiwit, hoeven dus niet langer verstoken te blijven van de griepspuit.

De griepprik en COVID-19

Er bestaan meerdere studies (ook een daarvan dubbelblind en placebo gecontroleerd), die aantonen dat het griepvaccin de vatbaarheid voor andere infecties laat toenemen. De Engelse wetenschapper Cunningham publiceerde in 2020 een overzicht van Europese landen, waarin hij de relatie van de griepprik afzette tegen de sterfte aan COVID19. Volgens diens publicatie, in the BMJ British Medical Journal, bestaat er een relatie tussen de griepprik en COVID-19 sterfte. Een lage dekkingsgraad van griepvaccinatie correspondeert met lage COVID19–sterftecijfers. The BMJ (British Medical Journal), is een medisch tijdschrift uitgegeven door de Britse artsenvereniging BMA. Het is internationaal gezien een van de meest gezaghebbende medische tijdschriften, vergelijkbaar met een vakblad als The Lancet. Een griepvaccin kan dus de vatbaarheid verhogen voor iedere willekeurige andere ziekteverwekker, voor zover die niet specifiek deel uitmaakt van het vaccin.

Wie kunnen er baat hebben bij de griepspuit?

Uiteraard is er een categorie mensen die baat kan hebben bij vaccinatie. Men kan daarbij denken aan patiënten:
 • met een hart- of vaatziekte;
 • met diabetes;
 • die lijden aan de longziekte COPD;
 • met een nierfunctiestoornis;
 • met een verzwakt immuunsysteem.

Maar men kan zich afvragen of het zinvol is om iedereen boven de 60 te vaccineren. Gezonde 60-plussers zouden zelf de afweging moeten maken of ze het risico willen lopen om de griep te krijgen. Immers, ook mét een griepprik kunnen mensen de griep krijgen. Wel zal de ziekte milder verlopen bij mensen die de griepspuit hebben gehaald. Voorstanders van vaccinatie zullen opmerken dat er elk jaar weer mensen aan de griep overlijden. Daar is uiteraard weinig tegenin te brengen, maar in de winter overlijden er altijd meer mensen aan griep. Maar vaak zijn dat mensen in verpleeghuizen met een kwetsbare gezondheid.

Griep voorkomen met een goede basishygiëne

Door alle commotie over de griepspuit, dreigt een goede basishygiëne als middel voor preventie een beetje ondergesneeuwd te raken. Want niet alleen vaccinatie is een manier om griep te voorkomen. Handhygiëne (handen wassen dus) is een essentieel onderdeel van grieppreventie. Het influenzavirus verspreidt zich niet alleen via de lucht, maar ook via de handen, deurklinken etcetera.

Handen wassen en gebruik van alcohol
Hoe handhygiëne het best kan worden toegepast, verschilt van situatie tot situatie. Maar in veel gevallen heeft het gebruik van alcohol de voorkeur. Het bezit een goede kiemreductie en is niet verkeerd voor de huid. Uiteraard is regelmatig handen wassen met water en zeep een eerste vereiste. Maar daarbij is het drogen van de handen minstens zo belangrijk. Alleen droge handen zijn schone handen.
© 2016 - 2020 Serkozy, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Bescherming tegen griep met een griepvaccinatieBescherming tegen griep met een griepvaccinatieGriep is een ziekte waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Het is erg vervelend en het kan je dagelijkse activiteit…
Griepspuit werkt bij de ooit zo gevreesde Mexicaanse griepGriepspuit werkt bij de ooit zo gevreesde Mexicaanse griepHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt de term Mexicaanse griep niet meer, omdat deze suggere…
Vaccinatie tegen het griepvirusVaccinatie tegen het griepvirusElk jaar krijgt één op de tien mensen griep. Gezonde mensen kunnen al behoorlijk ziek worden van het griepvirus. Maar vo…
Griepprik Mexicaanse griepGriepprik Mexicaanse griepHet is alweer even geleden dat er behoorlijke paniek is geweest omtrent de Mexicaanse griep. De berichten dat er onvoldo…

Ziekteresistentie, verschillende soorten immuniteitZiekteresistentie, verschillende soorten immuniteitWanneer een mens of dier resistent is voor een bepaalde ziekte betekent dit dat hij er ongevoelig voor is, hij zal niet…
Het einde van de ebola-epidemie in West-Afrika (2013-2016)nieuws uitgelichtHet einde van de ebola-epidemie in West-Afrika (2013-2016)De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) kondigde op 14 januari 2016 het einde van de 26ste ebola-epidemie in West-Afrika a…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: DarkoStojanovic, Pixabay
 • http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2136909/2014/11/30/Al-13-doden-in-Italie-na-gebruik-griepvaccin-Novartis.dhtml
 • http://www.ninefornews.nl/griepvaccin-bevat-gevaarlijk-veel-kwik/
 • http://www.wat-is-waarheid.info/vaccin.htm
 • Bijdrage in 'Plus Magazine' van oktober 2018: 'Griepprik, de voors en de tegens'
 • https://homevaccineeducationnetwork.com/flu-vaccine-and-covid-19

Reageer op het artikel "Griepspuit met gevaarlijke bijwerkingen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

A. Philippens, 04-12-2016 16:23 #1
10 okt. griepspuit gehaald. Volgende dag voelde ik mij niet lekker. Na10 dagen naar huisarts, hartfilmpje gemaakt. Uitslag 170 hartslag. Naar eerste hulp opgenomen, aan de monitor. Twee dagen later met pillen langzaam verbetering. Op de vierde dag hartonderzoek, hart in orde, met drie soorten pillen mocht ik weer naar huis. Op mijn vraag of dit een gevolg kon zijn van de griepspuit kreeg ik als antwoord, dit is inderdaad mogelijk. Drie weken van te voren hartslag gemeten en prima in orde. Dit is voor mij het bewijs dat het aan de griepspuit heeft gelegen. Voor mij geen griepspuit meer.

Infoteur: Serkozy
Laatste update: 18-10-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 1
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!