mijn kijk op

Griepspuit met gevaarlijke bijwerkingen

Griepspuit met gevaarlijke bijwerkingen De griepspuit is een jaarlijks terugkerend ritueel vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Elk najaar worden 60-plussers en ook jongere mensen met specifieke medische aandoeningen, uitgenodigd om zich te laten inenten tegen de griep. Daarvan meldt zich maar pakweg de helft daadwerkelijk bij de huisarts voor de prik. Nog afgezien van het nut en de gevaren van de griepspuit, viel er sowieso een toenemende afkeer voor vaccinaties in ons land (vaccinatiemoeheid) waar te nemen. Met name over het nut van de gratis griepspuit bestaat veel discussie. Want niet alleen de werking van de griepspuit staat ter discussie, de griepprik kan ook gevaarlijke bijwerkingen met zich meebrengen. De lijst van mogelijke bestanddelen van het vaccin roept vraagtekens op: kwikzilver, aluminium, antivriesmiddel, antibiotica, eiwit uit kippeneieren en formaldehyde. En sterftecijfers gepubliceerd door Johns Hopkins University wijzen op een negatief verband tussen de griepvaccinatie en COVID-19 sterfte. Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Inhoud


De bijwerkingen van de griepspuit

De griepprik wordt meestal in de bovenarm geplaatst. Tot 40% van de gevaccineerden heeft daarna last van lichte pijn in de arm die geïnjecteerd is. Daarom vragen artsen meestal: "Bent u rechtshandig of linkshandig?" Voor rechtshandige personen wordt de spuit dan in de linkerarm geplaatst. Bij linkshandige mensen rechts. Tal van wetenschappelijke studies tonen echter aan, dat zowel de effectiviteit en mogelijk andere bijwerkingen van de griepprik, te denken geven. Die bijwerkingen van het griepvaccin zijn immers niet zonder gevaar. Menigeen bekoopt de vermeende preventie in het beste geval met die pijnlijke arm. Een ander met een aantal dagen bedrust. En er zijn ook bijwerkingen die ​​zich pas na enkele jaren manifesteren. Maar officieel heet het doorgaans dat geen van de geconstateerde bijwerkingen in verband kunnen worden gebracht met griepprik. Ook wordt bestreden dat het vaccin de griep daadwerkelijk kan veroorzaken omdat dit slechts een onschadelijk gemaakte variant van het virus bevat.

Griepprik met fatale gevolgen
In Italië stierven in 2014 dertien mensen binnen 48 uur na toediening van een griepvaccin. Het betrokken vaccin bevatte hoge concentraties kwikzilver. Als dat zeer giftige kwik via een vaccin direct in de bloedbaan wordt geïnjecteerd, kan dat fatale gevolgen hebben.

Hoe effectief is de griepprik?

Voordat we echter naar de bijwerkingen van het griepvaccin kijken, is het de moeite waard om eens te bekijken hoe effectief dat griepvaccin is. Pas dan kunt u met een gerust geweten beslissen of u de mogelijke bijwerkingen ervan überhaupt op de koop toe wil nemen. En dan gaat het uiteraard niet alleen over de rode arm die u van de prik kan oplopen. Hoe ouder de persoon is, hoe slechter overigens het vaccin aanslaat. Ook kan het effect van de griepprik door gebruik van statines worden verminderd. Statines zijn cholesterolverlagende medicijnen die de bloedvetspiegel verlagen.

Ander griepvaccin voor Nederland
Het is een feit dat het griepvirus erg onvoorspelbaar is. Dat maakt dat de griepstammen van het vaccin dikwijls niet goed matchen met de stam die die tijdens een epidemie van kracht is. Op 11 griepseizoenen in ons land, is er zeven keer sprake van een mismatch. De winter van 2017/2018 bijvoorbeeld, werd gekenmerkt door een uitzonderlijk hoog aantal sterfgevallen. Er overleden toen 9500 mensen meer dan normaal gebruikelijk. Mogelijke oorzaak was de slechte werking van het gebruikte griepvaccin. In tegenstelling tot de meeste andere landen in Europa, gebruikt ons land nog een drievoudig griepvaccin. Een viervoudig vaccin biedt een betere bescherming. In verband met het al gemelde hoge aantal sterfgevallen, onderzocht het kabinet eind 2018 twee mogelijke maatregelen:
 • gebruik van een viervoudig griepvaccin;
 • verplichte vaccinatie voor mensen die in de zorg werken.

Griep of verkoudheid

Keelpijn, niezen, vermoeidheid en hoesten: al snel bestaat dan het vermoeden dat men een griep heeft opgelopen. Maar in de regel gaat het dan om een gewone verkoudheid. Maar hoewel de symptomen in beide gevallen op elkaar lijken, bestaan er essentieel verschillen. Want terwijl de "echte" griep (influenza) uitsluitend door virussen van de generatie influenzavirus A of B wordt veroorzaakt, kunnen achter een verkoudheid ongeveer 200 zeer verschillende virussen van verschillende virusfamilies schuilgaan. Maar ook bacteriën.

Het griepvirus muteert doorlopend

Het griepvirus wordt vooral gekenmerkt door een hoge mate van veranderlijkheid. Dus steken telkens nieuwe virusvarianten de kop op, die niet door het immuunsysteem van het lichaam kunnen worden herkend. Dat is ook de reden waarom men nooit immuun voor griep kan worden, ook niet als men ooit een keer de griep gehad heeft en die goed doorstaan heeft.

De vaak in de media gepropageerde griepspuit, helpt in het beste geval alleen tegen tegen infecties die veroorzaakt worden door influenza-virussen, en dan alleen nog tegen een fractie van de heersende virussenvarianten. Tegen alle andere virussen en bacteriën biedt dus het griepvaccin geen bescherming.

Griepspuit werkt vaak niet of onvoldoende

Het Amerikaanse “Center for Disease Control and Prevention” gaf eerder al toe dat het influenza-vaccin voor het griepseizoen 2014/15 nog bij minder dan de helft van de op dat moment in aanmerking komende griepvirussen werkte. Omdat influenza-virussen meesters in metamorfose zijn, moeten die griepvaccins elk jaar opnieuw weer worden aangepast.

Vaak werkt het vaccin maar voor 20 procent
Al in het voorjaar schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in welke varianten van het griepvirus later dat jaar de kop zullen opsteken. Om die reden maakt de WHO altijd al in februari bekend welke drie virusvarianten het vaccin voor de volgende winter zal bevatten. Zo kunnen de makers van het griepvaccin (de farmaceutische bedrijven) tijdig met de ontwikkeling ervan beginnen. Ervaringscijfers wijzen uit dat de inschatting van het WHO in 7 van de 11 griepseizoenen verkeerd uitpakt. Daardoor werkt het vaccin slechts voor 20%. En was de voorspelling wél juist geweest, dan was ook dan de effectiviteit laag: 40 tot 60%. In het seizoen 2017/2018 bijvoorbeeld hadden we te maken met een langdurige griepepidemie en werden er veel mensen ziek. Het meest ideaal zou natuurlijk zijn, als het actuele vaccin simpelweg aan het veranderde virus kon worden aangepast. Maar deskundigen geven aan dat er dan tot het begin van het griepseizoen te weinig tijd resteert. Want het duurt zes maanden voordat er een nieuw vaccin ontwikkeld is.,

Griepvaccin moet beter

Over één ding zijn alle deskundigen het wel eens: het griepvaccin is voor verbetering vatbaar. De griepprik beschermt tegen griep, maar niet erg goed. Als de farmacie elk jaar miljarden vangt met de verkoop van een vaccin dat niet voldoet, bestaat er weinig animo om de griepprik op te halen.

Overlijdensgevallen na griepvaccinatie

In Italië stierven in 2014 dertien mensen direct na een griepvaccinatie. Het vaccin werd geleverd door Novartis, een Zwitsers farmaceutisch bedrijf en het vaccin werd onmiddellijk voor controle in beslag genomen door de Italiaanse gezondheidsautoriteiten. Andere vaccinaties met het vaccin mochten niet meer worden toegediend. De betrokken personen stierven 48 uur nadat ze het vaccin Fluad hadden ontvangen.

Hoge concentratie van kwikzilver in vaccin
Het betrokken vaccin werd meteen na het voorval in 2014 grondig onderzocht in het laboratorium. Toen bleek dat het een 25.000-voudige hogere concentratie aan kwikzilver bevatte dan de toegestane maximumwaarde in drinkwater. Kwikzilver wordt ook wel eens samen met voedsel verteerd. Bijvoorbeeld bij het eten van vis. Maar dan wordt een groot deel van dat kwik door het lichaam geleid en grotendeels onveranderd weer uitgescheiden. Veel dramatischer is de opname van het gif als het wordt geïnjecteerd met vaccins. Het zeer giftige kwik wordt dan direct in de bloedbaan toegediend. Het kan zich ophopen in diverse organen en ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Zo wordt kwik onder meer geassocieerd met:
 • geboorteafwijkingen;
 • miskramen;
 • nierfalen;
 • een verscheidenheid aan neurologische schades.

Overigens werden er ook zeer hoge concentraties giftig aluminium aangetoond bij onderzoek van vaccins. Toch wordt het nog steeds gebruikt als een actief bestanddeelversterker.

Het griepvaccin en COVID19

Is er een verband tussen de griepprik (vaccinatie dus) en COVID-19 sterfte? Welnu, het blijkt dat er een hoge correlatie bestaat tussen beide. Europese landen als Spanje, Italië, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werden in 2020 in verhouding tot andere Europese staten onevenredig hard getroffen door COVID19. Genoemde landen komen allen voor in de top tien van wereldwijd het meest door Corona getroffen landen, e.e.a. volgens een overzicht dat in augustus 2020 werd gepubliceerd door Johns Hopkins University. Bedoeld overzicht, terug te vinden op https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality, kan op twee wijzen worden gesorteerd, onder meer op aantallen COVID-overlijdens per 100.000 inwoners. Wat in het oog springt, is dat al deze landen meer dan 49% van de ouderen injecteert met het griepvaccin. Dat blijkt uit een tabel genaamd: ‘Flu Vaccination and COVID-19 data, data sourced July 16, 2020. XLSX’. Kolom H van deze tabel vermeldt het percentage van de inwoners ouder dan 65 jaar die met het griepvaccin werden geïnjecteerd. Sorteert men de tabel op kolom H, dan komen wederom de hierboven genoemde landen voor in de top 10 van meest tegen griep geïnjecteerde ouderen. Onderstaand een extractie van de bewuste data.

LandDoden per 100.000 inwonersPercentage griepprik
België107,9659,1
Spanje81,5855,7
Verenigd Koninkrijk71,9472,6
Italië65,8052
Frankrijk57,8149,7

Het heeft er dus alle schijn van, dat een griepvaccin de kwetsbaarheid vergroot voor elke willekeurige besmetting, die niet expliciet is opgenomen in het vaccin. Zo viel in 2017 bijvoorbeeld exact hetzelfde patroon waar te nemen als in 2020: een hogere oversterfte in landen met een hogere dekkingsgraad voor de griepvaccinatie. Interessant in dit verband is ook een dubbelblind gerandomiseerd wetenschappelijk onderzoek waarvan de bevindingen al in 2012 werden gepubliceerd bij Oxford Academic, de universiteitsuitgeverij van de Universiteit van Oxford. Bevindingen die ook al aantoonden dat griepvaccins niet alleen maar positieve effecten bezitten.

Gevaarlijke bijwerkingen mogelijk bij allergie voor kippeneiwit

Sommige mensen zijn allergisch voor kippeneiwit. En griepvaccins worden nu eenmaal geproduceerd met behulp van die eiwitten. De serums bevatten daarom sporen van het eiwit. Symptomen van deze gevaarlijke bijwerking zijn:
 • ernstige huidreactie op de injectieplaats met intense jeuk;
 • ademhalingsmoeilijkheden;
 • problemen met de bloedsomloop.

Mensen met een allergie voor kippeneiwit moeten hun arts dus daarover informeren voordat ze tegen influenza worden ingeënt.

Gebruik van kippeneiwit bij aanmaak griepvaccin
Voor het maken van het vaccin worden griepvirussen in kippeneieren vermeerderd. Daarna worden de virussen gedood, biotechnologisch gezuiverd, ontleed en voor gebruik in de griepspuit voorbereid. Het vaccin kan daarom minimale sporen van kippeneiwit bevatten. Er is echter inmiddels nog een andere methode ontwikkeld om het griepserum te produceren. Daarbij is geen kippeneiwit meer nodig, alleen een celkweek. Mensen met een allergie voor kippeneiwit, hoeven dus niet langer verstoken te blijven van de griepspuit.

Wie kunnen er baat hebben bij de griepspuit?

Uiteraard is er een categorie mensen die baat kan hebben bij vaccinatie. Men kan daarbij denken aan patiënten:
 • met een hart- of vaatziekte;
 • met diabetes;
 • die lijden aan de longziekte COPD;
 • met een nierfunctiestoornis;
 • met een verzwakt immuunsysteem.

Maar men kan zich afvragen of het zinvol is om iedereen boven de 60 te vaccineren. Gezonde 60-plussers zouden zelf de afweging moeten maken of ze het risico willen lopen om de griep te krijgen. Immers, ook mét een griepprik kunnen mensen de griep krijgen. Wel zal de ziekte milder verlopen bij mensen die de griepspuit hebben gehaald. Voorstanders van vaccinatie zullen opmerken dat er elk jaar weer mensen aan de griep overlijden. Daar is uiteraard weinig tegenin te brengen, maar in de winter overlijden er altijd meer mensen aan griep. Maar vaak zijn dat mensen in verpleeghuizen met een kwetsbare gezondheid.

Griep voorkomen met een goede basishygiëne

Door alle commotie over de griepspuit, dreigt een goede basishygiëne als middel voor preventie een beetje ondergesneeuwd te raken. Want niet alleen vaccinatie is een manier om griep te voorkomen. Handhygiëne (handen wassen dus) is een essentieel onderdeel van grieppreventie. Het influenzavirus verspreidt zich niet alleen via de lucht, maar ook via de handen, deurklinken etcetera.

Handen wassen en gebruik van alcohol
Hoe handhygiëne het best kan worden toegepast, verschilt van situatie tot situatie. Maar in veel gevallen heeft het gebruik van alcohol de voorkeur. Het bezit een goede kiemreductie en is niet verkeerd voor de huid. Uiteraard is regelmatig handen wassen met water en zeep een eerste vereiste. Maar daarbij is het drogen van de handen minstens zo belangrijk. Alleen droge handen zijn schone handen.
© 2016 - 2024 Serkozy, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bescherming tegen griep met een griepvaccinatieBescherming tegen griep met een griepvaccinatieGriep is een ziekte waar iedereen wel eens mee te maken krijgt. Het is erg vervelend en het kan je dagelijkse activiteit…
Griepspuit werkt bij de ooit zo gevreesde Mexicaanse griepGriepspuit werkt bij de ooit zo gevreesde Mexicaanse griepHet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt de term Mexicaanse griep niet meer, omdat deze suggere…
Vaccinatie tegen het griepvirusVaccinatie tegen het griepvirusElk jaar krijgt één op de tien mensen griep. Gezonde mensen kunnen al behoorlijk ziek worden van het griepvirus. Maar vo…
Griepprik Mexicaanse griepGriepprik Mexicaanse griepHet is alweer even geleden dat er behoorlijke paniek is geweest omtrent de Mexicaanse griep. De berichten dat er onvoldo…

Ziekteresistentie, verschillende soorten immuniteitZiekteresistentie, verschillende soorten immuniteitWanneer een mens of dier resistent is voor een bepaalde ziekte betekent dit dat hij er ongevoelig voor is, hij zal niet…
Het einde van de ebola-epidemie in West-Afrika (2013-2016)nieuws uitgelichtHet einde van de ebola-epidemie in West-Afrika (2013-2016)De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) kondigde op 14 januari 2016 het einde van de 26ste ebola-epidemie in West-Afrika a…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: DarkoStojanovic, Pixabay
 • https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
 • https://academic.oup.com/cid/article/54/12/1778/455098?fbclid=IwAR2VtMDbu3UqDq7-vi1aTNoBUPrVFGWxEaP7g1Y2UX4vzBNo6DLL9HP1hbQ
 • https://homevaccineeducationnetwork.com/flu-vaccine-and-covid-19
 • http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2136909/2014/11/30/Al-13-doden-in-Italie-na-gebruik-griepvaccin-Novartis.dhtml
 • http://www.ninefornews.nl/griepvaccin-bevat-gevaarlijk-veel-kwik/
 • http://www.wat-is-waarheid.info/vaccin.htm
 • Bijdrage in 'Plus Magazine' van oktober 2018: 'Griepprik, de voors en de tegens'
 • https://homevaccineeducationnetwork.com/flu-vaccine-and-covid-19
Serkozy (1.241 artikelen)
Laatste update: 06-11-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Artikelen met het label 'Mijn kijk op…' bevatten naast objectieve informatie ook een persoonlijke mening en/of ervaring.