Hoge bloeddruk & Lage bloeddruk

Hoge bloeddruk & Lage bloeddruk Hoge bloeddruk wordt ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Wie chronisch hoge bloeddruk heeft merkt niets van de ernstige schade die hart en bloedvaten te verduren hebben, tot de dag dat het te laat is. Op tijd leefgewoonten aanpassen of drastisch wijzigen kan veel leed voorkomen en soms zijn bloeddrukverlagende medicijnen de aangewezen weg. Lage bloeddruk is het omgekeerde: De patiënt mag zich gelukkig prijzen, ondanks slapte en duizelingen. Blijf altijd op de hoogte van uw bloeddruk.

Wat is bloeddruk?

De hartspier trekt 60 tot 80 keer per minuut samen. Het hart pompt daarmee bloed door de slagaderen en door de kracht van deze bloedstroom wordt er druk uitgeoefend op de wanden van de slagaderen, vergelijkbaar met een band waar lucht in wordt gepompt. Hoe hoger deze druk hoe schadelijker dit is voor de wanden van de slagaderen. Is de kracht waarmee het hart het bloed door de circulatie pompt groter dan nodig om deze bloedcirculatie in stand te houden, dan spreekt men van hoge bloeddruk. En dat heeft invloed op het hele lichaam.

Bloeddruk wisselt voortdurend. Deze verschilt van mens tot mens en zelfs in de verschillende delen van het lichaam. Zo is de bloeddruk in de benen hoger dan in de armen. Om de bloeddruk op te meten wordt een van de grote slagaderen in de arm gebruikt. Hierbij worden twee soorten druk gemeten, een boven- en een onderdruk. De bovendruk heet ook wel de systolische druk , de bloeddruk op het moment dat het hart samentrekt bij het uitpompen van het bloed. De onderdruk heet ook wel de diastolische druk. Deze druk duidt het moment aan dat het hart weer ontspant om bloed naar binnen te laten stromen. De systolische druk is altijd hoger dan de diastolische waarde. Hoort u bijvoorbeeld dat u een bloeddruk heeft van 110 over 75, dan houdt dat in dat de systolische druk 110 mm kwik bedraagt en de diastolische druk 75. Dit valt binnen de normale marge.

Bloeddruk meten

Zoals u thuis waarschijnlijk een moderne polsbloeddrukmeter heeft, werkt de arts vaak nog steeds met de ouderwetse bloeddrukmeter. Deze werkt als volgt: De arts pompt een zachte rubbermanchet rond uw bovenarm zover op de dat de bloedstroom hierdoor wordt dichtgeknepen. De manchet wordt vervolgens langzaam ontlucht tot de arts, die met de stethoscoop luistert, hoort wanneer het bloed weer in de grote slagader in de arm binnenstroomt. Dit is de bovendruk. De lucht loopt dan verder uit de manchet tot het punt bereikt is dat het bloed weer normaal door de open slagader stroomt. Dit is de onderdruk.

Verhoogde bloeddruk

Een hoge bloeddruk, ook wel hypertensie, is geen statisch gegeven, maar de bepaling ervan hangt mede af van de medische beoordeling voor elk individu. Bij oudere mensen is een bloeddruk van bijv. 140/90 normaal, omdat deze met het ouder worden altijd wat stijgt. Voor jongere mensen wordt deze bloeddruk echter als bovengrens aangehouden, terwijl de bovenmarge voor 60+ers 160 is. Doorgaans wordt een bloeddruk van 120 over 80 als gemiddeld beschouwd. In spannende situaties, bij opwinding, sport, praten of inspanning loopt de bloeddruk op. Ook lichaamshouding is van invloed. Bent u echter ontspannen dan is een bloeddruk in de orde van 150 over 100 reden tot zorg. Een bovendruk van 180 noemt men ernstig verhoogd.

Een enkele meting geeft nooit uitsluitsel, daarom wordt altijd herhaaldelijk gemeten onder diverse omstandigheden en tijdstippen per dag om een goed beeld te krijgen. Thuismetingen zijn betrouwbaarder omdat de spanning bij dokters en in ziekenhuizen dan ontbreekt. Blijft de bloeddruk verhoogd, dan wordt verder onderzoek gedaan zoals een ECG, röntgenfoto's van de borstkas, en urine- en bloedonderzoek om nierproblemen uit te sluiten. Ook kunnen de ogen worden onderzocht omdat de bloedvaten in het netvlies belangrijke informatie kan verschaffen over de effecten die (al) optreden door de hoge bloeddruk.

Oorzaken hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk wordt onderverdeeld in 'essentiële hypertensie' en 'secundaire hypertensie'. Een essentiële hypertensie is een hoge bloeddruk die door onbekende oorzaak is verhoogd. Deze komt het vaakst voor, vooral in de westerse wereld. Het percentage volwassenen die in enige mate een hoge bloeddruk hebben varieert van tien tot vijftien procent. Kinderen worden zelden getroffen en bij vrouwen komt het minder vaak voor dan bij mannen. Soms is de aandoening familiair.

Een secundaire hypertensie is het gevolg van een bepaalde ziekte, waaronder nierziekten zoals nierontsteking, aangeboren cystenieren en ziekten van de bijnieren. Ook pilgebruik, medicijngebruik (sommige pijnstillers en prednison) en zwangerschap kunnen de bloeddruk negatief beïnvloeden, evenals leefgewoonten zoals teveel zoutinname, roken en overgewicht. De nicotine in sigaretten vernauwt de vaten (vasoconstrictie) wat natuurlijk ongewenst is. Natrium in zout heeft eveneens een bloeddrukverhogend effect. Door een relatief grote hoeveelheid natrium, en een relatief kleine hoeveelheid kalium zoals doorgaans voorkomt in westerse menu's, trekt het glad spierweefsel van de bloedvaten zich sterker samen. Om het bloed door de bloedvaten te blijven pompen, zal het hart een hogere bloeddruk genereren.
Treedt hypertensie op bij zwangerschap, dan moet deze worden behandeld omdat de werking van de placenta vermindert en belangrijke voedingsstoffen de baby niet meer bereiken.

Verschijnselen hoge bloeddruk

Als de bloeddruk verhoogd is merkt u daar doorgaans niets van. Wordt de bloeddruk echter gevaarlijk hoog, dan komen verschijnselen voor zoals hoofdpijn, hartkloppingen, oorsuizen en/of een gevoel van onwel zijn. In dat geval is er meestal sprake van maligne hypertensie en is er medisch ingrijpen vereist. Gelukkig is deze situatie vrij zeldzaam.

Risico's hoge bloeddruk

Zelfs een licht verhoogde bloeddruk kan op den duur schade aanrichten en de levensduur verkorten. Het hart en de hersenen lijden er het meest onder, maar ook de nieren, ogen en andere organen kunnen worden aangetast. Bij een onbehandelde maligne hoge bloeddruk kan het binnen acht maanden fataal aflopen, immers, door de toegenomen druk in de bloedcirculatie moet het hart veel meer werk verrichten, waardoor schade aan de kransslagaderen ontstaat. Op deze beschadigingen hecht zich een vettig materiaal, genaamd atheroom, waardoor de aderen vernauwen en zelfs kunnen afsluiten. Een gevolg van deze situatie is dan een trombose van de kransslagaderen of een hartinsufficiëntie wat inhoudt dat het hart niet langer in staat is om voldoende bloed weg te pompen, ook wel hartfalen genoemd. Bloed hoopt zich op in de aderen die naar het hart leiden. Een ander risico is het optreden van een beroerte. In dat geval betreft het de aderen die de hersenen van bloed voorzien. Er ontstaat een vernauwing of blokkade met hersenuitval als gevolg. Risico's voor het krijgen van een hartinfarct, hartritmestoornissen en angina pectoris zijn eveneens verhoogd. Tenslotte kunnen ook de nieren het begeven. Door hoge bloeddruk ontstaat er eiwit in de urine hetgeen op nierschade duidt. Nierweefsel verhardt zich, waardoor de nierfunctie verslechtert. Voortschrijdend nierfalen is bij tien procent van de hoge bloeddruk-sterftes de onderliggende oorzaak.

Medicijnen bij hoge bloeddruk

In veel gevallen zijn veranderingen van leefgewoonten genoeg om de bloeddruk te verbeteren. Is dit niet mogelijk dan schrijft de arts bloeddrukverlagende middelen voor. Deze medicijnen hebben elk een ander werkingsmechanisme. De vijf belangrijkste klassen bloeddrukverlagers zijn: ACE-remmers, Bètablokkers, Angiotensine II antagonisten, Calcium kanaalblokkers en Diuretica (plastabletten). Soms wordt een combinatie gegeven om de bloeddruk te verlagen. Uit welke groep middelen wordt gekozen, hangt af van de onderliggende oorzaak van de hoge bloeddruk. Helpen bovenstaande medicijnen onvoldoende, dan worden vaak nog andere middelen ingezet om de bloeddruk onder controle te brengen. Deze zijn onder te verdelen in drie groepen: Vaatverwijders, Alfablokkers en Centraal werkende geneesmiddelen.

Verlaagde bloeddruk

Terwijl chronisch verhoogde bloeddruk ernstig is, is een chronisch lagere dan gemiddelde bloeddruk dat niet. In de meeste gevallen wordt ook niet gemerkt dat de bloeddruk laag is, behalve in bepaalde situaties. Bekend is de plotselinge bloeddrukverlaging als gevolg van een verandering van houding die duizeligheid, slapte, een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen veroorzaakt. Dit verschijnsel staat bekend als posturele of orthostatische hypotensie. Het komt voor bij bijvoorbeeld opstaan vanuit een liggende of zittende houding. Het ontstaat omdat de bloedvaten zich in dat geval moeten samentrekken om de normale bloeddruk in de nieuwe positie te handhaven. Dit proces wordt uitgevoerd door een reflex van het zenuwstelsel. Indien deze reflex is verstoord, daalt de bloeddruk alsmede de bloedtoevoer naar de hersenen. De verminderde zuurstofvoorziening kan een draaierig,vreemd gevoel geven en in ernstigere gevallen zelfs kortdurende bewusteloosheid. Een liggende houding heft de symptomen op. Bloeddruk wordt laag genoemd als deze lager is dan 90/60.

Oorzaken lage bloeddruk

Meestal is een verlaagde bloeddruk te wijten aan een overdosering van medicijnen tegen hoge bloeddruk. In dat geval is vermindering of spreiding van de dosis aangewezen. Het kan ook voorkomen bij zwangerschap, suikerziekte, arteriosclerose (verharding van de slagaderen) of een obstructie in de bloedstroom. Ook komt het voor als lichamelijke reactie op plotselinge emoties, ondervoeding of door extreme hitte. Nog meer redenen zijn een afname van de hoeveelheid vocht in het lichaam (uitdroging), verminderde hartwerking, sterke emoties, alcoholgebruik, grote brandwonden, maag/darmproblemen, een heftige allergische reactie, ernstig bloedverlies en uitgezette bloedvaten. Een lage bloeddruk is soms ook waarneembaar: De patiënt wordt bleek, krijgt verwijde pupillen en een zwakke pols. Zelfs als men regelmatig een flauwte heeft door lage bloeddruk, is dat maar zelden een reden tot ongerustheid. Alleen een zeer ernstig verlaagde bloeddruk kan van betekenis zijn, en duidt bijvoorbeeld op een shock. Dit is een medische noodsituatie. Jonge vrouwen hebben overigens vaak een lage bloeddruk.

"If you don't know your blood pressure, it's like not knowing the value of your company." ~ Mehmet Oz
© 2008 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alles over de bloeddrukAlles over de bloeddrukHet hart perst het bloed door de bloedvaten en veroorzaakt daardoor druk. Daardoor kan het bloed naar alle lichaamgedeel…
Hoge bloeddruk: Symptomen, oorzaken en medicijnenHoge bloeddruk: Symptomen, oorzaken en medicijnenIedereen weet inmiddels dat een te hoge bloeddruk erg schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Maar waarom was dat ook al…
Symptomen lage bloeddruk: Hoe herken je te lage bloeddruk?Symptomen lage bloeddruk: Hoe herken je te lage bloeddruk?Iedereen weet inmiddels wel dat een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol gehalte schadelijk kunnen zijn voor de gez…
Een hoge bloeddrukEen hoge bloeddrukEen hoge bloeddruk is bij een op de drie volwassenen in Nederland een feit. Een verhoogde bloeddruk is helaas moeilijk t…

Acute duizeligheidBij duizeligheid heb je het gevoel dat je uit evenwicht bent ten opzichte van je omgeving. Het evenwicht wordt geregeld…
Hartaandoening angina pectorisBij angina pectoris krijgt een deel van de kransslagader die naar het hart toeloopt onvoldoende zuurstof doordat door ee…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Reacties

Cecilia, 14-12-2012
Ik heb af en toe mijn bloeddruk laten meten. En tot nu toe is hij wel vrij normaal. soms is het 122/80 of 114/75 en soms ook wel hoog, 140/80 als ik bijvoorbeeld erg zenuwachtig ben. of spanningen heb. Maar ik heb gehoord dat als je bloeddruk normaal is, dat de waardes niet snel verandert, en dat hij vaak altijd wel constant gelijk blijft. bedoel als je een normale bloeddruk heb dat het opeens niet laag kan worden!? is dit ook zo!? maar een lage bloeddruk waar herken je dat aan!? ik heb daar namelijk een angst voor, voor een lage bloeddruk. ik voel me prima, verder geen klachten, soms licht in het hoofd, vooral als ik gespannen ben. Reactie infoteur, 15-12-2012
Hi Cecilia, je bloeddruk is normaal. Verder staat in het artikel precies beschreven wat de oorzaken en verschijnselen van een verlaagde bloeddruk zijn. Je hoeft geen angst te hebben. Groetjes, A.

Mars, 05-12-2012
Hallo,

Ik ben een vrouw van 39 jaar en in februari laat ik een borstverkleining uitvoeren. Omdat ik niet in een risicogroep zou vallen is er geen pre-operatief onderzoek gepland. Omdat ik liever het zekere voor het onzekere neem ben ik bij de huisarts langs geweest. Na lang doorzeuren heeft hij mijn bloeddruk opgenomen; deze bleek 150/100! Hij schrok er toch wel een beetje van en heeft besloten een bloedonderzoek uit te laten voeren. De waarden bleken allemaal top: cholesterol, nierfunctie, schildklier etc. zijn gecontroleerd. Ook toen heeft hij opnieuw mijn bloeddruk opgemeten. Deze bleek weer 150/100 terwijl ik toen best gestrest was vanwege de uitslag van het bloedonderzoek en omdat mijn vader in de tussentijd in het ziekenhuis was opgenomen in zorgelijke toestand. Mijn huisarts gaf aan dat ik volgens zijn schema geen enkel risico liep en stuurde mij naar huis. Nu heb ik voor de zekerheid contact gezocht met de kliniek waar mijn borstverkleining wordt uitgevoerd en die gaven aan niet te opereren bij een onderdruk boven de 90. Daarnaast vonden zij het belachelijk dat mijn huisarts zo heeft gereageerd en adviseerde mij een andere huisarts te nemen omdat deze bloeddruk eerder bij iemand van 75 past en het wel degelijk schadelijk is voor mijn gezondheid. Wie heeft hier gelijk en wat moet ik doen? Reactie infoteur, 06-12-2012
Hi Mars, de kliniek waar je de operatie wil laten uitvoeren had zelf de bloeddruk moeten opmeten als ze grenswaarden hanteren. Dat allereerst. Verder heeft de kliniek natuurlijk gelijk wat betreft de houding van je huisarts die ver beneden de maat is. De bloeddruk die je hebt - vooral bij herhaaldelijke metingen - is veel te hoog en vraagt om directe behandeling. Verder moet worden uitgezocht waarom het zo hoog is, zodat er behalve medicatie nog via andere wegen kan worden ingegrepen om de bloeddruk te verlagen, bijv. afvallen in het geval van overgewicht. Ik raad je aan een bloeddrukmeter aan te schaffen zodat je je bloeddruk zelf een tijdje kunt volgen en zien of je een patroon ontdekt. Is het steeds zo hoog dan moet je zsm teruggaan naar je arts en je bevindingen laten zien. Wil hij dan nog steeds nergens van weten, dan moet je een andere huisarts nemen. Grt, A.

Anoniemie, 23-11-2012
Ik ben 18 jaar oud en heb een bloeddruk van 98/31, ik ben vaak duizelig, moet ik hier iets aan late doen? Of hoort deze bloeddruk ook een beetje bij mijn leeftijd? Reactie infoteur, 23-11-2012
Hi Anoniemie, deze bloeddruk is abnormaal, vooral als dit regelmatig voorkomt. Omdat je ook klachten hebt kun je dit het best door je huisarts laten uitzoeken. Grt, A.

Saar, 05-11-2012
Ik meet vaak mijn bloeddruk, omdat ik graag zekerheid wil. Heb namelijk ook een angst, flauwvallen en ben daarom bang om flauw te valen, wil gewoon zekerheid want weet als ik een normale bloeddruk heb niet snel kan flauw vallen, maar mijn bloeddruk schommelt veel, zoals in de ochtend vaak lager, meestal 113/78 soms 118/82 en dan is het weer 123/80 en dan weer 125/78 en dan soms iets hoger en soms lager.

Maar ik neem aan dat dit wel normaal is lijkt me? of moet ik me zorgen maken? want alles wat ik in mijn lichaam voel intrepreteer ik ergens aan. Wordt gewoon vaak bang om mijn bloeddruk te meten Reactie infoteur, 06-11-2012
Hi Saar, je bloeddruk is volkomen normaal dus kun je stoppen om deze steeds te meten. Men lijdt het meest aan het lijden dat men vreest. De kans is dus groot dat je angst om flauw te vallen leidt tot een paniekaanval, waarbij er een sensatie is die lijkt op flauwvallen. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86955-paniekaanvallen-controleverlies-door-vals-alarm.html
Grt, A.

Anoniempje, 24-10-2012
Nou dan heb ik een zeer slechte huisarts die mij gewoon door laat lopen met een bloeddruk van 180/100! en dan ben ik 21 jaar! Maar zoals mijn huisarts zegt kan een 21 jarige vrouw geen hartfalen of hartstilstand hebben. Mijn bloeddruk is nu 160/80. Maar loop elke dag met hoofdpijn en krijg er gewoon helemaal niks voor!
Wat te doen? Reactie infoteur, 25-10-2012
Hi Anoniempje, uitgezocht moet worden waarom je zo'n hoge bloeddruk hebt. In de eerste plaats moet de arts grondig kijken naar je medicijngebruik (als dat er is). Dit kan al veel oplossen. Slik je helemaal niets, dan moet onderzoek plaatsvinden. De hoofdpijn komt natuurlijk ook ergens vandaan, maar hoeft niet met de bloeddruk te maken te hebben. Ga dus terug naar je arts. Grt, A.

Marian, 23-10-2012
Hi,

Ik had een vraagje kan je van Prednison hoge bloeddruk krijgen. Ik was vorige week bij de huisarts wegens hoestbuien en kreeg een stootkuur voor een weekje. Sinds zaterdag zijn de hoofdpijnen begonnen vreselijke hoofdpijnen de hele dag. Had gisteren de dokter aan de lijn gehad en ze zei dat het niet aan de Prednison lag en dat ik verder moest gaan met de kuur. Maar ik vertrouwde het niet, dus mocht ik vandaag langs om mijn bloeddruk te laten meten en wat blijkt het was rond 154. Dus mijn vraag is kan het toch van de Prednison komen of krijg ik zomaar uit het niets hoge bloeddruk?

Groetjes

Marian Reactie infoteur, 24-10-2012
Hi Marian, ja, Prednison kan een hoge bloeddruk geven omdat het een verstoring van het vocht- en elektrolytenevenwicht alsmede een verstoring van het vocht- en zoutevenwicht kan veroorzaken (zie de bijsluiter). Daarom kunnen mensen met vooraf vastgestelde hoge bloeddruk ook beter geen Prednison slikken. Het gaat erom hoe je bloeddruk eerst was (misschien was het altijd al hoog), en het gaat er ook om hoe lang je prednison moet gebruiken. Omdat deze kuur maar een week is zou je denken dat het niet zoveel kwaad kan, maar wegens de enorme bijwerkingen worden juist vaak die korte 'stootkuren' niet eens afgemaakt. Laat na een poosje de bloeddruk nog eens meten. Was het van de Prednison, dan zou de bloeddruk weer normaal moeten worden. Grt, A.

Jolanda, 18-10-2012
Vraag: Een bloeddruk van 141 over 130 is toch eigenlijk niet normaal? Komt dit omdat de persoon in rust ook niet tot rust komt? Moet dit niet snel behandeld worden? De persoon is 57, sport 2 keer per week. Maar ik maak me meer zorgen over het kleine verschil tussen boven en onderdruk.
Graag reactie. Reactie infoteur, 19-10-2012
Hi Jolanda, wat je beschrijft heet een te lage polsdruk. Hier kunnen vele oorzaken voor zijn, maar meestal komt het voor bij veel bloedverlies, na overmatig zweten of diarree. Beide laatste kunnen komen door overmatig trainen in warme omgevingen. Andere oorzaken betreffen de hartfunctie en zijn d.m.v. echografie te ontdekken. Laat de persoon zijn arts raadplegen. Grt, A.

Johanna, 16-10-2012
Ben 14 dagen geleden naar spoedeisende hulp gebracht omdat ik 's nachts niet lekker was, ben toch weer naar bed gegaan, maar 's morgens voelde ik mijn eigen helemaal niet goed. Bloeddruk gemeten was 190/112 misselijk en een raar gevoel in mijn rechterarm, ook een blackout gehad. Bepaalde dingen ben ik kwijt. Van de dokter kreeg ik ascal, maar heb wel mijn tas ingepakt. Heel vreemd. In het ziekenhuis onderzocht en gaan er vanuit dat ik iets heb gehad, maar weten niet wat. Hersenscan halsaders hart film was goed. Vrijdag werd ik weer niet lekker, vreselijke nekpijn rechts en in de arm en ook misselijk. Heb toen ascal ingenomen en het trok langzaam weg. Alleen heb ik nog steeds geen goed gevoel hierover. Mijn bloeddruk schommelt constant. Heb de dokter niet ingelicht nu wil ik toch vragen om mij naar een cardioloog te sturen. Misschien zit daar iets niet goed. Graag een antwoord op mijn verhaal. Reactie infoteur, 17-10-2012
Hi Johanna, Ascal wordt gegeven na een hartinfarct, na een beroerte (herseninfarct) of TIA (lichte beroerte), bij angina pectoris (hartkramp), bij verhoogde kans op trombose en bij bepaalde hartritmestoornissen. Je bent onderzocht en de artsen konden niets vinden. Omdat de medicijnen wel helpen doet het denken aan angina pectoris en/of een storing in het hartritme. De bloeddruk zou gedurende langere tijd (half uur, of zelfs 24 uur) moeten worden opgenomen om een beeld te krijgen. Vraag je huisarts om de mogelijkheden en zeg hem dat je je grote zorgen maakt. Beterschap, A.

Ilse, 02-10-2012
Ik meisje van 18 jaar heb een bloeddruk van 75/54. Moet ik me daar zorgen om maken? Reactie infoteur, 03-10-2012
Hi Ilse, nee. Grt, A.

Donna, 18-09-2012
Hallo de afgelopen maanden is de bloeddruk vaak 150/135 of 210/130, maar soms ook normaal. De persoon waar het over gaat weigert naar de dokter te gaan. Klopt de informatie die ik gelezen heb dat je hier vaak binnen een jaar aan sterft als je er niets aan doet? Bijkomende klachten. extreme bijna constante hoofdpijn/ regelmatig misselijk, erg moe. Reactie infoteur, 19-09-2012
Hi Donna, hoge bloeddruk belast hart en slagaders, wat resulteert in schade van kwetsbare weefsels zoals de ogen en nieren. Daarnaast leidt hoge bloeddruk tot complicaties zoals een hartinfarct, hartziekten en een beroerte. Bij een groot deel van deze gevallen blijkt een onderliggende hoge bloeddruk de oorzaak. Vandaar dat het een stille sluipmoordenaar wordt genoemd. Een termijn wat betreft sterfte kan ik helaas niet geven. Wat ik wel weet is dat genoemde persoon grote risico's neemt. Artsen bijten niet! Groetjes, A.

Fjdeelen, 22-08-2012
Wat is de normale bloeddruk en onderdruk bij oudere mensen? Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Fjdeelen, voor volwassenen geldt: tussen 100 en 135 als bovendruk, en tussen 60 en 85 als onderdruk. Bij oudere mensen kan de bovendruk wat hoger zijn, waarbij moet worden overwogen of er behandeld moet worden, of misschien toch niet. Mvg, A.

Jessica, 08-08-2012
Sinds een paar weken ben ik erg beroerd. Ik ben elke dag duizelig, lusteloos en soms neiging tot flauwvallen. Ik ben al bij de huisarts geweest. Zij heeft mijn bloeddruk gemeten en iets op mijn wijsvinger gedaan. Daaruit kwam uit dat ik op dat moment te veel zuurstof had. Verder is niet uitgelegd wat zij daarmee bedoelt.
Zij gaf als tip om veel drop te eten, maar ik blijf beroerd en nu echt vreselijk draaierig.

Ik heb mijn bloeddruk gemeten. De bovendruk is 100 en de onderdruk 85 soms 90.
Is deze bloeddruk wel normaal? hij lijkt mij zo uit balans. Ze zitten bijna op dezelfde waarde.

Verder als laatste vraag. Kan een huisarts een 24 uursmeting van de bloeddruk bij mij doen of moet ik daarvoor naar de specialist? het is namelijk zo elke keer als ik bij de huisarts ben is de bovendruk net hoger maar overdag is de bloeddruk heel anders en steeds 100/85.

Graag hoor ik van u.

Jessica Reactie infoteur, 09-08-2012
Hi Jessica, teveel zuurstof betekent dat je verkeerd ademhaalt, met als gevolg hyperventilatie. Of dit al je klachten verklaart is nog maar de vraag. Je bloeddruk is merkwaardig, waardoor een 24 uurs-meting een goed idee zou zijn. Dit kan de huisarts zelf regelen. Een lage bovendruk en hoge onderdruk zou kunnen duiden op een afname van de hoeveelheid bloed die het hart pompt naar de rest van het lichaam. Dit kan ontstaan door of te weinig circulerend bloed (bijv. door ernstig bloedverlies of ernstige uitdroging), een onvermogen van het hart om het bloed effectief naar het lichaam te pompen (bijv. door hartfalen), of een probleem met de afvoer van bloed uit het hart. Je klachten vragen om uitgebreide testen en bloedonderzoek, ga dus terug naar je arts en laat je niet afschepen met het eten van drop, want bij een onderdruk van 85 tot 90 is dat verre van verstandig. Mvg, A.

Mary, 03-08-2012
Ben vorige week 24 uur opgenomen geweest voor te hoge bloeddruk. Heb hier
medicijnen voor gekregen, maar de inwerking duurt nog even. Heb erg veel last als ik ga liggen, dan voel ik de bloeddruk omhoog schieten, o.a door heftig zweten
en mijn hart tekeer gaat. Heel vervelend, omdat het s, nachts gebeurt.
Waarom stijgt de bloeddruk in liggende houding? Reactie infoteur, 06-08-2012
Hi Mary, het is niet gezegd dat de bloeddruk hoger is in rust. Vrijwel altijd wordt het juist hoger als je gaat zitten of staan. Een verhoogde hartslag (wat jij beschrijft) is iets heel anders. Mocht je toch meer willen weten over hoge bloeddruk speciaal in liggende houding, dan kun je online zoeken op 'supine hypertension', maar ik denk niet dat dit aan de hand is. Grt, A.

Sina, 18-07-2012
Mijn leeftijd is 72 jr. Mijn gewicht 113 kg. en heb suikerziekte.Mijn bloeddruk is 133/41.
Vorig jaar oktober stond ik 'smorgens op met een vreemd gevoel wat na 10 minuten over was. De dagen erna had ik totaal geen zin om maar iets te doen(huishouding, zelfs douchen)het interesseerde me allemaal niks en voelde me erg verdrietig. We hebben veel stress gehad, wat te maken heeft gehad met grote problemen. Hiervan was ik erg van streek. Mijn gevoel duurde ongeveer t/m febr. In die tijd ben ik 8 kg aangekomen. Mijn suikerspiegel was altijd prima, tot nu toe. Krijg het niet omlaag. Afvallen probeer ik wel maar lukt niet erg.
Graag wil ik weten of een suikerwaarde van 8 te hoog is en dat ik insuline moet spuiten. Neem dagelijks 3 tabletten Metformine 500MG en 3 tabletten Glicazide 800 mg. Kan ik hierbij meer tabletten innemen? Wil liever geen insuline spuiten. Reactie infoteur, 19-07-2012
Hi Sina, van genoemde bloeddruk heb ik nog nooit gehoord. Deze webpagina gaat over bloeddruk, niet over suikerziekte. Voor vragen omtrent je medicatie is de arts of specialist de aangewezen persoon. Meer algemene informatie over diabetes is op InfoNu te vinden, gebruik hiervoor de zoekfunctie. Mvg, A.

Miriam, 08-07-2012
Ik ben 52, ben wel overgewichtig. heb het laatste jaar vaak een buik die eruit ziet alsof ik 8 maanden zwanger ben, kan slecht plassen, met vochtafdrijvers. bij de huisarts bleek dat mijn bloedruk 180/120 was, heb nu meter mee naar huis gekregen om het een weekje 4x per dag te meten en te noteren.
Ik moet erbij zeggen dat in een operatie van baarmoeder verwijdering via grote snede, mijn blaas kapot is gegaan en lang met slangen heb gelopen, veel moeite met plassen word ineens nu na een paar jaar steeds moeilijker, ook keizersnede gehad met buikvliesontsteking, en galblaas verwijdering via grote snede, in verband met veel littekenweefsel in de buik.
ik ben vaak opgezwollen van het vocht, maar krijg geen zwaardere vochtafdrijvers van de huisarts. Hij neemt mijn harde, pijnlijke uik ook niet zo serieus, ook niet even controlle met eens te kijken naar de buik, maar nu wel opeens een bloeddruk erbij van 180/120. Ikzelf begin me toch wel zorgen te maken omdat ik ook vaak lage rugpijn erbij heb en dat plassen/ druppelen maar steeds erger wordt.
Is mijn bezorgdheid gegrond, of maak ik me weer eens te snel druk om deze dingen die me toch behoorlijk in mijn leventje beginnen te beperken in wat ik kan.
bvd, voor eventueel antwoord en advies. gr. miriam. Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Miriam, je bezorgdheid is inderdaad gegrond. Een zo hoge bloeddruk moet zsm worden behandeld. Waarschijnlijk zal dit wel volgen na de meetuitslagen van een week. Daarnaast moet het overgewicht worden aangepakt en moet de arts achter de precieze oorzaak van de plasklachten aan. Daarvoor kan hij je bij voorkeur doorsturen naar urologie. Overgewicht beinvloedt je hart en bloedvaten negatief, dus misschien moet er ook nog een hartfilm worden gemaakt en evt. verder cardiologisch onderzoek. Sterkte, A.

Akkie, 25-06-2012
Mijn man is naar de huisarts geweest omdat hij zijn bloeddruk wilde laten meten. De bloeddruk was verhoogd en op aandringen van mijn man werd er besloten tot een 24-uurs meting. Mijn man een gemiddelde waarde van 149/90 te hebben.

De arts heeft telefonsich laten weten dat mijn man medicijnen moet slikken (zonder verder onderzoek, of toelichting) over een week is er weer een afspraak. Mijn man is 31 jaar, sport meerdere malen per week en rookt niet. Zijn gewicht is iets verhoogd, maar hij heeft geen overgewicht. Is dit niet wat voorbarig en zou hij niet verder onderzocht moeten worden om de oorzaak te achterhalen? Reactie infoteur, 26-06-2012
Hi Akkie, ongeacht wat de oorzaak is moet de bloeddruk z.s.m. omlaag. Tegelijkertijd wordt dan bekeken waar het aan kan liggen. Dit zal volgende week worden besproken. Groetjes, A.

Viki, 15-06-2012
Hoi;

Ik ben een jonge vrouw van 26 en had 3 weken geleden een bloeddruk van 180 over 111, ik had last van hoofdpijn was er moe en constant buiten adem, daarbij heb ik ook nog overgewicht. Ik ben naar de dokter geweest en kreeg onmiddellijk bloeddrukverlagers van 80gram ofzo. Daar bij neem ik al jaren een pilletje voor mijn hart van 5 gram ofzo en iets voor mijn maag. Ik ga nu al 2 weken naar een voedingsspecialiste en ben gisteren terug gegaan. Mijn bloeddruk is gezakt naar 160 maar de kleine weet ik niet meer. Maar mijn dokter en ik zelf vonden dat mijn hart terug raar doet. Die 5 wordt nu 10 en mijn bloeddrukverlagers moet ik blijven nemen. Ook heb ik een afspraak gekregen binnen 3 weken om een bloedtest en urinestaal en ecg te doen. Laatst heb ik ook af en toe een raar gevoel in mijn borst, mijn hoofd doet nog altijd iedere dag pijn (drukgevoel) en mijn handen tintelen soms. Ik heb echt schrik dat er iets meer aan de hand is. Reactie infoteur, 16-06-2012
Hi Viki, de oorzaak van de hoge bloeddruk moet worden uitgezocht dus het is goed dat je arts nu nader gaat kijken. Uitslagen van betreffende onderzoeken kunnen iets uitwijzen, daarnaast is er nog de mogelijkheid om naar de cardioloog te worden verwezen. Misschien dat er vervolgonderzoek nodig is. Sterkte, A.

Geesje, 23-05-2012
Hallo,
Mijn man heeft een bloeddruk van 140 bij 105 met medicijnen. Hij heeft ook elke keer
aan zijn linkeroog een bloed doorlopen oog. Heeft dit met elkaar te maken? Hij is 56 jaar en zijn cholesterol is ook te hoog. Wat kunt u hiervan zeggen?
Groet Geesje Reactie infoteur, 24-05-2012
Hi Geesje, dat de medicijnen onvoldoende werken en hij zo snel mogelijk terugmoet naar zijn arts. Op deze site staat beschreven hoe de relatie is tussen hoge bloeddruk en het oog: http://www.oogartsen.nl/oogartsen/glasvocht_netvlies/hoge_bloeddruk/
Mvg, A.

Janien, 09-05-2012
Hallo ik ben een vrouw met overgewicht. Ben 1.64 en weeg 106 kg jaren lang zat mijn bloeddruk rond de 120/70 maar sinds een aantal maanden voel ik me opgejaagd en heb soms van die verschrikkelijke hoofdpijnen alsof mn hoofd uit elkaar knapt. Mn bloeddruk is momenteel 165/118.Wat kan ik hier zelf aan doen? Reactie infoteur, 10-05-2012
Hi Janien, deze bloeddruk is gevaarlijk hoog en vereist directe behandeling. Daarnaast is het zaak om het gewicht zsm naar beneden te brengen. Ga dus naar de huisarts en volg zijn raad op. Groetjes, A.

Danie, 24-04-2012
Hallo, ik moest twee uur geleden van mijn huisdokter naar de spoed aangezien ik al de hele dag branderig gevoel heb in mijn borst en arm. Ook ben ik kortademig en zweet ik als een gek. Steenkoude handen en tintel tong en lip. Vanmiddag ook overgegeven en vanmorgen opgestaan met hoofdpijn. Deze klachten begonnen begin van de middag. Op de spoed aangekomen vertelde die huisarts dat hartklachten vrijwel nooit voorkwamen op mijn leeftijd (23) dus dat ze dat niet ging onderzoeken. Alleen mijn bloeddruk was 140/98. Ook dat was goed zei ze. Ik mocht meteen weer naar huis na een paar vragen en ze zei als je morgen nog last heb ga je maar even langs je eigen huisarts. Ik voel me er niet fijn bij want ik ben echt goed beroerd. Dat branderige gevoel is echt om gek van de worden. Wanneer ik plat op me rug lig word het erger en op me zij ook. Slapen gaat dus ook niet lekker. Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 25-04-2012
Hi Danie, het is spijtig dat de spoedeisende hulp je eigenlijk gewoon weer wegstuurde. Dit zou je moeten interpreteren als een goed teken, maar je verschijnselen duiden op het tegendeel. En het is logisch dat je ongerust bent. Ik raad je aan zsm weer contact te zoeken met je huisarts. Als hij het noodzakelijk vindt kan hij je snel doorsturen naar een bepaalde specialist of in elk geval overleg plegen. Wat je moet hebben is een diagnose, want die ontbreekt in het hele verhaal. Beterschap, A.

Losue, 23-04-2012
Ik ben 55, een beetje te zwaar (70 kg/160 cm) en de laatste paar jaar onder enorme stress (scheiding enz.). Maar bloeddruk was zo normaal dat ik twee jaar geleden met medicijnen mocht stoppen. Laatste jaar heb ik steeds last van wat bijna opvliegers genoemd kan worden (plotseling opkomende hitte, zweten over hele lichaam) maar daar heb ik ook al een paar jaar geen last meer van (overgang begon zo'n 10 jaar geleden). Nu beginnen 'aanvallen' met suizend gevoel in mijn hoofd dat naar beneden uitstraalt en dan word ik heel warm/zweterig. Onderdruk blijkt over diverse metingen over afgelopen weken gemiddeld rond 100, soms 90 of 110. Kan dat deze hitteaanvallen veroorzaken? Reactie infoteur, 24-04-2012
Hi Losue, deze onderdruk is gevaarlijk en vereist behandeling. Hoge bloeddruk kan sensaties geven die lijken op opvliegers, maar ondanks de associatie tussen beide zijn er onvoldoende gegevens over bekend. Medicijnen zijn nu eerst aangewezen, tegelijkertijd moet het lichaamsgewicht drastisch naar beneden. Groetjes, A.

Anita, 04-04-2012
Mijn dochter van 16 jaar had gisteren in het ziekenhuis een bloeddruk van 120/85. Is dit te hoog en moet ik hier iets mee? Zij heeft heel veel hoofdpijn. Reactie infoteur, 05-04-2012
Hi Anita, als het in het ziekenhuis is opgemeten, dan zal de arts er ook iets over gezegd hebben. Grt, A.

Ton, 22-03-2012
Ik zit nu een paar maanden thuis omdat ik volgens de huisarts een burnout / stress heb
veel hyperventilatie, snel moe, hoge bloeddruk, veel erge hoofdpijn, slecht slapen, zwarte vlekken voor mijn ogen (een paar sec.) als ik op sta van een stoel / bank / bed, groot bloeddruk verschil tussen liggen en staan. Heb al een scan laten maken van mijn hoofd en een echo van mijn hart (hartslag zat iets verschil in). Neuroloog dacht iets met mijn kl. hersenen deel. kanteltafel test gehad. Dit alles is niets uitgekomen, maar ik zit nog steeds thuis. Weet iemand raad. ik ben te eind raad HELP Reactie infoteur, 23-03-2012
Hi Ton, zie: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/24698-stress-overspannenheid-burn-out.html
Aangenomen dat het inderdaad een geestelijke overbelasting is, kun je rustig afwachten tot de klachten verminderen. Eventueel kan dit met medicatie en/of therapie, vraag je huisarts naar de mogelijkheden. Helpt dit allemaal niet, ga dan terug naar je behandelend arts(en) en informeer naar vervolgonderzoeken. Je neuroloog gaf al iets aan. Beterschap, A.

Cindy, 07-03-2012
Ik kan soms zo last hebben van een lage bloeddruk, vandaag op het werk kreeg ik het plots zo warm men oren begonnen deden raar gelijk ik in de trein zat.
aangezien ik in een ziekenhuis werk was het snel opgemeten acht over zes heel laag.
Ik heb dat niet altijd meestal als ik ziek ben bestaan daar geen medicijnen voor?
Voel me nu nog mottig :-(
groetjes c Reactie infoteur, 08-03-2012
Hi Cindy, een bloeddruk van 'acht over zes' bestaat niet. Verder zijn er geen medicijnen tegen lage bloeddruk. Groetjes, A.

Desi, 05-03-2012
Mijn moeder van 73 is vorige week geopereerd aan darmkanker, ze heeft nu een tijdelijk ileastoma. Ze mocht donderdag naar huis en werd plotseling vrijdagavond weer opgenomen omdat ze vocht achter de longen en koorts had en hoge bloeddruk had van 180. Ze bleek een urinweginfectie te hebben. (Dezelfde symptomen had ze 1 dag na de operatie, dus een week eerder al trouwens) Ze krijgt plaspillen en valt 2 kg per dag af daardoor. Haar bloeddruk was gisteren 88/40.
Ze heeft anderhalf jaar geleden een hartinfarct gehad en 2 stents gekregen. Ze ligt deze week op de afdeling cardiologie.
Vraag 1: Komt die hoge bloeddruk door die urinewegontsteking?
vraag 2: Komt die lage bloeddruk door teveel medicijnen tegen hoge bloeddruk?
Vraag 3: Is onze angst om haar hart en om die sterk wisselende bloeddrukwaarden terecht of valt het wel mee allemaal?

Alvast bedankt voor uw antwoord dat wij heel graag tegemoet zien.
Met vriendelijke groeten,
Desiree Reactie infoteur, 07-03-2012
Hi Desi, hoge bloeddruk komt niet door urineweginfecties, wel kan een hoge bloeddruk tot een slechte nierfunctie leiden. Een lage bloeddruk kan inderdaad komen door de medicatie, en al helemaal in combinatie met de plaspillen. Of de situatie van je moeder verontrustend is kan van hieruit niet worden bepaald. Dit vraagt namelijk kennis van de complete medische achtergrond. Specifieke gezondheidsvragen kun je het best aan haar behandelend arts stellen. Sterkte met je moeder, A.

Marja, 01-03-2012
Ik ben een vrouw van 48. Ik heb geen overgewicht, drink geen alcohol of koffie en rook niet. De laatste maanden is mijn bloeddruk aan de hoge kant. Laagst gemeten is 145/95 (in totale rust). Hoogst gemeten 190/120 (in stress situatie). Dit alles bij een hartslag van rond de 55.De huisarts denkt over medicatie. We zijn echter terughoudend i.v.m.sterke reactie op chemische medicatie.
Wat is jullie advies? Reactie infoteur, 02-03-2012
Hi Marja, dit vraagt dringend om medicijnen om de bloeddruk te verlagen. De bloeddruk mag je gerust zeer hoog noemen. Zijn er bijverschijnselen te verwachten, dan moet je huisarts (eventueel met behulp van de cardioloog) dit risico afwegen. Groetjes, A.

Mien, 29-02-2012
Hallo, ik ben een vrouw van 41 en heb volgens mij een te lage bloeddruk. Als ik thuis meet, dan is de bovendruk vaak tussen de 80 en 95… en de onderdruk tussen de 49 en 55, heel soms boven de 60, maar 9 van de 10 keer is het lager. Waar kan dat aan liggen? en moet ik mij zorgen maken en hiermee naar een huisarts gaan? Ik ben ook wel heel erg moe en slaap veel, s'morgens nadat ik eruit ben geweest ga ik nog een paar uur op bed, anders red ik het niet om de dag door te komen. Ik heb ook een b12 tekort, maar daarvoor word ik nu behandeld, 2 injecties per week. Ik kan me niet voorstellen dat dat er iets mee te maken heeft. Wat kan ik doen om mijn bloeddruk hoger te krijgen? Veel zout eten helpt ook niet, want ik krijg genoeg zout binnen en teveel aan zout is weer niet goed voor de nieren enzo.
Graag zie ik een antwoord op mijn vraag.
Mvg… MIen Reactie infoteur, 01-03-2012
Hi Mien, de bloeddruk mag precies zo laag zijn dat je net niet omvalt. Lage bloeddruk komt ontzettend vaak voor, ook die van jou. Meestal heeft het geen enkele oorzaak, maar hoort dit gewoon bij jou. Wat je kunt doen is zout voedsel eten(bouillon, zoete drop), aangevuld met wisselbaden (hete/koude douches) en sport of andere lichaamsbeweging. Vaak helpt dit slechts een beetje of misschien helemaal niet. Verder zou je het eens aan kunnen kaarten bij de huisarts, zodat hij onderzoek kan doen (bloedonderzoek) om te zien of er toch een oorzaak voor is. Groetjes, A.

Beatrice, 19-02-2012
Ik ben 66 en heb een sterk wisselende bloeddruk. De laatste week heb ik hem dagelijks gemeten en heb dan 's ochtends soms 147 /149 en aan het eind van de dag 137 of lager. De onderdruk schommelt rond de 90.
Heb ik reden om eens bij de huisarts langs te gaan? Reactie infoteur, 20-02-2012
Hi Beatrice, het is allemaal wat aan de hoge kant, waarschijnlijk mede door uw leeftijd. De onderdruk moet wel onder de negentig blijven. Daarom is het zinvol dit alles eens met uw arts te bespreken. Mvg, A.

Christine, 07-02-2012
Ik ben 22 jaar, ik heb vaak last van misselijkheid en duizeligheid. Maar ik heb hiervoor ook altijd bloedarmoede gehad. Dus ik ging altijd daar van uit. Maar de uitslag van bloedprikken was goed. De huisarts heeft me gezegd dat het door stress kwam. Vorig weekend was het heel heftig geworden. Na het douchen zag ik zwarte vlekjes voor me ogen en was erg misselijk. De dag erna heb ik geen oog dicht gedaan door de misselijkheid (ik ben namelijk bang voor overgeven). Hier ben ik dus mee na de huisarts gegaan. Die vervolgens had gezegd dat mijn polsdruk laag is. En dat het helaas een klacht is. Van hem heb ik als tip gekregen om als ik het voelde aankomen groentebouillon en of zoutige opkikkertjes te eten. Nou ben ik vandaag (2 dagen verder) nog steeds duizelig en misselijk. Mijn vraag is wat zou ik hier nog meer tegen kunnen doen? Ik snap dat ik het voor “altijd” zou blijven hebben maar hoelang duurt zo’n periode? Ik hoop dat u mij hierbij kan helpen! Alvast bedankt! Reactie infoteur, 08-02-2012
Hi Christine, zwarte vlekken voor de ogen duidt op een bloeddruk die plotseling aanmerkelijk lager wordt. Misselijkheid heeft talloze oorzaken en kan er dus los van staan. Aan lage bloeddruk is helaas niets te doen, maar de klachten zijn de ene keer erger dan de andere keer. Vaak merk je er ook helemaal niets van. Het advies van je arts was goed, behalve dan dat je niet pas moet ingrijpen als je het voelt aankomen, maar de hele dag door. Voeg dus meer zout toe aan je menu en bekijk de situatie na een week nog eens. Groetjes, A.

Derk-Jan, 28-01-2012
De gemiddelde meting is 122 82 hartslag van 76 ik weeg 98 kg 1.93 45 jr de aortawortel is 45 mm men maakt zich daar zorgen om. ik kan erg slecht tegen de hoge bloeddruk medicijnen en wordt daar ook erg ziek van. is dit nu ernstig of niet… bij flink lopen dat is al moeilijk voor mij vanwege operaties heup en dan direct meten… met spullen gelopen komt het uit even op 150 104 102 hartslag dit normaliseert zich dan naar 134 76 77 hartslag
is dit nu hoog. gr Derk-Jan Reactie infoteur, 29-01-2012
Hi Derk-Jan, als de medicijnen teveel bijwerkingen geven moet je dit overleggen met je behandelend arts. Misschien is er een betere keus mogelijk. Dat je hartslag omhoog gaat bij inspanning is gewoon, en de bloeddruk kan daar eventjes in mee gaan. Bij rust moeten de waarden dan weer binnen de normale perken komen. Aangenomen dat je bij de cardioloog loopt is regelmatige controle noodzakelijk, zeker wat betreft je specifieke hartprobleem (Morfan syndroom?). Groetjes, A.

Maria, 11-01-2012
Ik ben 23 jaar en ik heb een bloeddruk van 100. is dit een normale bloeddruk of is dit aan de lage kant? Mijn moeder (60 jaar) heeft dan weer steeds een bloeddruk van rond de 190 à 200. Ze neemt al 2 weken loortan 100 mg in maar haar bloeddruk blijft schommelen bij de 190 à 200 (bovendruk). Haar hartslag is dan weer normaal (72 per minuut). Kan het liggen aan onze verkeerde metingen of een slechte bloeddrukmeter dat onze bloeddruk zo abnormaal is (bij de 1 te laag en bij de 1 te hoog). We gebruiken een omron 2.
Gaat hartslag en bloeddruk niet samen? Dus als bloeddruk hoog is moet hartslag ook hoog zijn. Reactie infoteur, 12-01-2012
Hi Maria, aangenomen dat 100 je bovendruk is, is dit volkomen normaal ondanks dat het aan de lage kant is. Geen reden om aan te nemen dat de bloeddrukmeter niet goed zou zijn. Hartslag is heel iets anders, en heeft met bloeddruk niets te maken. Het is heel goed mogelijk dat iemand een torenhoge bloeddruk heeft met een lage hartslag (je moeder), of dat iemand juist een lage bloeddruk heeft met een hoge hartslag. Groetjes, A.

Isis, 06-01-2012
Ik Ben 29 jr en heb ontstekings reuma, maagontstekingen slijmbeurs onstekingen verder slaap ik bijna niet ondanks slaapmedicatie ben al weken moe en lusteloos zelfs de kleine handelingen putten me uit nu weet ik al jaren dat mijn bloeddruk aan de lage kant is hij schommelt steeds rond 99/59 kan dit op de langere termijn kwaad en zouden de artsen hier meer aandacht aan moeten geven? Reactie infoteur, 07-01-2012
Hi Isis, je bloeddruk is niet bijzonder. Veel vrouwen hebben een lage bloeddruk, wat zeker op den duur juist goed is. Groetjes, A.

Sylvia, 29-12-2011
Mijn zoon van bijna 15, 183 groot en 81 kg zwaar heeft een bloeddruk van 130/80. De huisarts heeft hem doorgestuurd naar een kinderarts. Nergens op het internet kan ik vinden wat nou een gezonde bloeddruk voor een 15 jarige jongen is met deze lenge en dit gewicht. Wie kan mij helpen? Reactie infoteur, 30-12-2011
Hi Sylvia, de bloeddruk van je zoon is goed. Zoek online naar 'normal blood pressure children' en je kunt het gedetailleerd terugvinden. Groetjes, A.

Yvon Fiddelers-Jamin, 01-12-2011
De laatste tijd heb ik geregeld een lage onderdruk bij bloeddruk meten. Ik wordt eerst onrustig van binnen en voelt een krachtige bloeddruk aan hart. Met bloeddruk meten is mijn bloeddruk bovendruk 98 en onderdruk 43. Pols 68. Wat zou er toch mis zijn met mijn onderdruk? Hierover is weinig beschreven. Kunt u me hierover meer vertellen? het voelt niet goed aan. Alvast mijn hartelijke dank voor info. Reactie infoteur, 02-12-2011
Hi Yvon, wat je aan je hart voelt zijn misschien tijdelijke hartritmestoornissen, die kunnen voorkomen bij een zeer lage bloeddruk. Maar dan zou je allang verschijnselen hebben van flauwvallen, duizeligheid, zwart zien voor de ogen, etc. Zo lang je die symptomen niet hebt kun je met een lage bloeddruk gewoon verder. Omdat je je zorgen maakt raad ik je desondanks wel aan om je huisarts te raadplegen. Misschien kun je eens 24 uur gekoppeld worden aan een bloeddrukmeter (gewoon thuis), zodat de arts kan zien wat er aan de hand is. Groetjes, A.

Mariska, 24-11-2011
Halle redactie infoteur,

mijn zoontje is 8 jaar, zijn bloeddruk is de laatste maanden eigenlijk al steeds te hoog voor zijn leeftijd heb ik begrepen, hij zit gemiddeld aan een volwassen bloeddruk met soms uitschieters naar boven. De verpleegkundige vind het ook te hoog dat zegt ze steeds en daar blijft het bij ( zoontje zit tijdelijk intern voor gedragsproblemen).

nu heeft zijn mentor alles doorgemaild aan de kinderarts dus ik hoop dat ik hier morgen iets van hoor, ook aangezien zijn broertje nierreflux heeft gehad… Reactie infoteur, 25-11-2011
Hi Mariska, goed. De kinderarts moet verder onderzoek doen waarom de bloeddruk zo hoog is. Dit zal in de eerste plaats bloedonderzoek zijn. Mogelijk houdt de hoge bloeddruk verband met zijn gedragsproblemen. Groetjes, A.

Mariska, 23-11-2011
Ik maak mij best wel zorgen om mijn zoontje zijn bloeddruk is bij verschillende metingen steeds veel te hoog, metingen zijn gedaan door een verpleegkundige. Gisteren was zijn bloeddruk 141/90, mijn zoontje is bleek, moe en heeft weinig eetlust. Help wat moet ik hiermee… Reactie infoteur, 24-11-2011
Hi Mariska, je vertelt de leeftijd van je zoon niet, maar wat je beschrijft is inderdaad hoog. Is de bloeddruk standaard zo hoog dan raad ik je aan de huisarts te raadplegen, zeker omdat er ook andere klachten zijn. Je zou ook verwachten dat die verpleegkundige hier iets over heeft gezegd. Groetjes, A.

Inge, 07-11-2011
Enkele jaren geleden was mijn bloeddruk systematisch te hoog. Geen medicijnen gekregen, maar aanpassingt van mijn eetpatroon, meer sporten en stress vermijden (zover als het kan). Nu zit mijn bloeddruk te laag. Hij kan dan in 1 keer dalen. Echter is mijn bloeddruk langere tijd aan de lage kant, dan verlies ik mijn spraakvermogen. Kom niet op woorden en woorden die wel goed zijn komen over als verkeerd. Heeft de spraakfunctionaliteit te maken met de bloeddruk? Reactie infoteur, 08-11-2011
Hi Inge, nee. Verlies van spraakvermogen en ook het 'niet op woorden kunnen komen' is een alarmsignaal. Ga dus naar je huisarts om dit zsm te laten onderzoeken. Beterschap, A.

Colinda, 23-10-2011
Mijn dochter van 14 heeft een bloeddruk van 141/ 81 is dat hoog voor een meid van 14? Reactie infoteur, 24-10-2011
Hi Colinda, hoge bloeddruk komt bij kinderen zelden voor, maar die van je dochter is wel wat aan de hoge kant. Soms zie je dit bij hart- of nierproblemen of obesitas. Als de bloeddruk over een langere periode zo blijft is het raadzaam dit eens aan de arts te melden. Groetjes, A.

Willeke, 16-10-2011
Ik heb de laatste maand last van drukkende hoofdpijn aan de linkerkant en afentoe hartkloppingen. de hartkloppingen duren maar een paar tellen. moet ik hiermee naar een dokter of is het normaal? Reactie infoteur, 17-10-2011
Hi Willeke, dit artikel gaat over hoge en lage bloeddruk. Of je naar de huisarts wilt gaan, bepaal je zelf. Want alleen jij weet hoeveel last je van iets hebt. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/14133-dossier-hoofdpijn.html Beterschap, A.

Reina Robijn, 05-10-2011
Mijn onderdruk is altijd 94 en de bovendruk 135-140. Wat is de oorzaak van de hoge onderdruk en wat kan ik eraan doen om dit te verlagen? Reactie infoteur, 06-10-2011
Hi Reina, de oorzaak is vaak niet bekend. Wel zijn er allerlei leefregels om de bloeddruk proberen te verlagen, evt. samen met medicijnen. Overleg met je arts wat bij jou de oorzaak zou kunnen zijn en/of je medicatie nodig hebt. Groetjes, A.

Suus, 29-09-2011
Ik heb altijd een bloeddruk van 105/60. De laatste tijd heb ik s middags hoofdpijn en voel ik me algeheel niet lekker. Nu had ik dit gister ook en was mijn bloeddruk exact 132/70.
Kan dit hierdoor komen? Reactie infoteur, 30-09-2011
Hi Suus, de bloeddruk fluctueert altijd, en de waardes die je noemt zijn allen goed te noemen. Dat je hoofdpijn hier iets mee te maken heeft lijkt me zodoende niet aannemelijk. Groetjes, A.

Leslie, 27-09-2011
Ik ben een meisje van 16 jaar, ik heb mijn bloeddruk gemeten en die was 90/70 is dit normaal voor mijn leeftijd? Reactie infoteur, 28-09-2011
Hi Leslie, ja dat is volkomen normaal. Groetjes, A.

Lies, 15-07-2011
Ik heb een vraagje, mijn dochter van 6 jaar is vaak duizelig. Ik loop al bij de kinderarts. ze is vaak duizelig, nou was haar bloeddruk 95/60. vandaag weer even gemeten en nu was hij nog lager 95/40. wie kan mij vertellen wat een normale bloeddruk voor kinderen van 6 jaar is en wat te laag is? Reactie infoteur, 16-07-2011
Hi Lies, de bloeddruk loopt met de jaren langzaam op. Zo heeft een pasgeboren baby een gemiddelde bloeddruk van 65/40. Een kind van twee zit al op 95/55 en voor een kind van zes is een bloeddruk van 105/60 een gemiddelde waarde. Jouw dochter heeft dus een prima bloeddruk. Ook de lagere meting is normaal omdat de bloeddruk natuurlijk varieert. Groetjes, A.

Roel Baay, 18-10-2010
Ik heb een bloeddrukmeter thuis en regelmatig test ik mijn bloeddruk. Ik ben een man van 59 jaar en heb een zittend beroep (kapitein op de Rijnvaart) met onregelmatige diensten. 14 dagen lang, 8 uur op, 8 uur af. Thuis weer 14 dagen in redelijke rust. Nu heb ik de laatste tijd spontaan een bloedneus, zowel links als rechts. wat ik ook de laatste tijd merk is dat ik hevige hoofdpijn krijg en dan helpt paracetamol ook niet meer. Bloeddruk is nu 178/101! dat is heftig vind ik. Reactie infoteur, 19-10-2010
Hi Roel, ja die bloeddruk is te hoog en vermoedelijk heb je dit vaker dan die ene keer. Ook gezien je andere verschijnselen rest je niets anders dan contact op te nemen met je arts. Deze zal de bloeddruk waarschijnlijk met medicijnen behandelen. Groetjes, A.

Anna, 08-02-2010
Ik ben een vrouw van 63, leef gezond en heb soms een bloeddruk van ca. 110/51! Is dit te laag?
Zijn er meer mensen die dit hebben? Reactie infoteur, 09-02-2010
Hi Anna, ze zeggen wel eens dat de bloeddruk niet laag genoeg kan zijn mits er geen verdere problemen zijn en je er geen last van ondervindt. Ongetwijfeld hebben veel meer mensen zo'n lage bloeddruk, en dan vooral incidenteel. Een onderdruk van 50 vind ik overigens wel erg laag en beter is het wellicht om die wat hoger te hebben. In het artikel staat waar het aan kan liggen. Bespreek het t.z.t. eens met uw arts als u twijfelt. Groetjes, A.

Floortje, 09-12-2009
Ik heb al jaren last van mijn buik, ben vermoeid en blijkt dat ik ook ijzer, cit b12 en foliumzuur tekort heb (bloedarmoede) nu hebben we een tijdje een bloeddruk meter in huis voor mijn vader en nu heb ik een aantal keer gemeten en mijn bloeddruk is gemiddeld 95/65. Is dit normaal? of ligt het misschien aan voorgaande factoren? Reactie infoteur, 10-12-2009
Hi Floortje, de tekorten in je bloed staan los van de bloeddruk, die bij jou ook nog eens prima is. Groetjes, A.

Jan Renders, 15-03-2009
Ik ben 58 jaar en gebruik sinds een jaar of 7 hogebloeddruk pillen. Nu vertelde een collega van mij, die ook hoge bloeddruk heeft, dat zijn dokter hem gezegd had, dat er recent nieuwe inzichten zijn op het gebied van bloeddruk. Blijkbaar zou een onderdruk van boven de 90 geen invloed hebben op de gezondheid. Er zou alleen nog maar naar de bovendruk gekeken worden omdat dit de druk op de bloedvaten zou bepalen. En dat de bovendruk gelijk of lager mag zijn als je leeftijd + 100. Ik heb zojuist bij verschillende sites op internet gekeken en ik kan hierover niets vinden. Gaarne uw reactie. Reactie infoteur, 22-05-2009
Hi Jan, het best kunt u hierover contact opnemen met uw behandelend arts. Groet, A.

José, 22-01-2009
Mijn vraag is ik heb een vrij hoge onderdruk 158-112 dit is sinds kort, wie weet hier de gevolgen van? Reactie infoteur, 27-01-2009
Hi Jose, de gevolgen staan in het artikel. Sterkte, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 24-11-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.