Risico's griepvaccinatie Mexicaanse griep

Risico's griepvaccinatie Mexicaanse griep De bijwerkingen en de reactie op de griepvaccinatie tegen de Mexicaanse griep (varkensgriep) zijn over het algemeen heftiger dan de reactie en bijwerkingen op de gewone jaarlijkse griepvaccinatie. Aan het nieuwe vaccin zijn adjuvans toegevoegd die de houdbaarheid vergroten, waaronder Thiomersal, dat in het lichaam afgebroken wordt tot ethylkwik. Thiomersal wordt al jaren in vele vaccin gebruikt en is dus niet nieuw. Sommige artsen menen dat het middel erger is dan de kwaal maar dat lijkt mee te vallen. De kritiek op het griepvaccin tegen de Mexicaanse griep wordt steeds groter, met name toen er in Zweden vier mensen als gevolg van de vaccinatie zouden zijn overleden. Het betrof ouderen die al een verzwakte gezondheid hadden en waarvan men niet kan weten of zij anders ook zouden zijn overleden. Lang niet alle medici zijn echter overtuigd dat dit een veilig vaccin is en ook steeds meer burgers twijfelen aan de veiligheid van het vaccin. Waar komt deze ongerustheid vandaan en is de bezorgdheid terecht? Er zijn twee vaccins tegen Mexicaanse griep gefabriceerd, door twee afzonderlijke farmaceutische fabrikanten.

 • Glaxo-Smith-Kline fabriceerde het vaccin Pandemrix (bevat 10,69 milligram squaleen)
 • Novartis fabriceerde Focetria (bevat 9,75 mg squaleen)

Beide vaccins bevatten de 'omstreden' stof squaleen, wat het afweersysteem prikkelt om sneller antistoffen aan te maken. De bijwerkingen van het vaccin tegen Mexicaanse griep variëren van mild tot heftig. Alleen de verschijnselen op lange termijn zijn niet geheel bekend, maar het vaccin wordt over het algemeen heel goed verdragen.

Bijwerkingen griepvacccinatie Mexicaanse griep

Milde bijwerkingen:

 • Pijn op de plek waar de vaccinatie is geïnjecteerd (mild)
 • Roodheid, zwelling, lichte jeuk, irritatie op de arm (mild)
 • Matige pijn in de arm waar de vaccinatie is gegeven(mild)

Ernstige bijwerkingen (regelmatig, weinig, of zeldzaam):

 • Koorts (heftige reactie) Moet bij (huis)arts gemeld worden
 • Extreme pijn in arm (heftige reactie) Moet bij (huis)arts gemeld worden
 • Moeheid (indien ernstige vermoeidheid kan het een heftige reactie zijn) Overleg met (huis)arts
 • Rillerigheid (heftige reactie) Moet aan (huis)arts gemeld worden
 • Beven (heftige reactie) Moet aan (huis)arts gemeld worden
 • Benauwdheid (zeldzame heftige reactie die kan wijzen op allergie, moet met spoed gemeld worden aan (huis)arts)
 • Toenemende klachten in plaats van afnemende (heftige reactie) altijd met arts overleggen
 • Shock (zeer heftige (allergische) reactie waarbij een levensbedreigende situatie ontstaat, gepaard gaande met benauwdheid en of wegraken) Direct (huis)arts contacten of 112 bellen
 • Beschadigingen aan hersenweefsel (zeer zeldzaam)

De heftige reacties zijn zeer zeldzaam en ernstige reacties kunnen in principe bij elke vaccinatie voorkomen, maar dit zijn zeldzame reacties.

Bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin op lange termijn

Het probleem met het Mexicaanse griepvaccin is eigenlijk dat de bijwerkingen op lange termijn nog niet bekend zijn. Het vaccin is met grote haast gefabriceerd. Dat is begrijpelijk omdat het virus een nieuw en agressief griepvirus betreft/betrof waar nog geen vaccin voor was. De vaccins die ontwikkeld zijn bevatten onder andere Squaleen en Thiomersal. Thiomersal is een conserveringsmiddel om te voorkomen dat de vaccins bederven, dat in het lichaam afgebroken wordt tot (zeer kleine hoeveelheden) ethylkwik. Dit conserveringsmiddel wordt al jaren gebruikt, ook in andere vaccins. Voormalig huisarts en bedrijfsarts J. Koetsier legde in een uitzending van Netwerk uit dat hij van mening is dat de overheid de burgers onvoldoende en vooral ook te eenzijdig geïnformeerd heeft over de bijwerkingen. Dit heeft veel onrust veroorzaakt, maar niet geheel onterecht. Koetsier legt uit dat hij niet tegen vaccinatie is, maar voor duidelijke voorlichting. De stof Squaleen geeft een sterke prikkel af aan het immuunsysteem, maar in zeldzame gevallen zo sterk dat het immuunsysteem het eigen zenuwweefsel gaat afstoten, met verlammingsziektes tot gevolg. Dit is dus zeer zeldzaam. Er kan mogelijk hersenschade optreden, wat echter zeldzaam voorkomt. Koetsier vindt dat de overheid hier meer ruchtbaarheid aan zou moeten geven zodat ons niet een te eenzijdig en een te rooskleurig beeld van het vaccin tegen de Mexicaanse griep wordt voorgehouden.

Een vaccin biedt slecht 40% bescherming

Veel burgers zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte dat het vaccin slechts voor 40% bescherming biedt tegen de Mexicaanse griep. Na twee vaccins is men voor ongeveer 80% beschermd. Volgens Koetsier verstrekt het RIVM beperkte informatie met betrekking tot de effecten op lange termijn en over de risico's. In de bijsluiter van de vaccins staan in zeer kleine lettertjes de mogelijke bijwerkingen ernstige opgenomen. Microbioloog L. van der Zeijst, werkzaam bij het LUMC, stelt in het zelfde programma van Netwerk dat er onvoldoende tijd geweest is om het vaccin op lange termijn te testen. De verschijnselen op korte termijn zijn naar zijn mening voldoende getest. Dit houdt in dat de verschijnselen die op korte termijn kunnen optreden, voldoenden bekend zijn en veilig genoeg uit de testperiode naar voren zijn gekomen. Aangezien het vaccin met haast geproduceerd werd zijn de verschijnselen op lange termijn echter niet te voorspellen en niet getest. Zeldzame bijwerkingen, die bij 1 op de 10.000 gevaccineerden zullen optreden, of bijwerkingen die bij 1 op de 100.000 gevaccineerden zullen optreden, zijn nog onbekend. De vaccins zijn niet op zoveel personen getest maar inmiddels zijn er al zoveel vaccinaties verstrekt dat de complicaties zeer gering blijken. De kans op ernstige bijwerkingen zoals hersenontsteking en verlammingsziekten, is dus zeer klein, maar mogelijk wel aanwezig. In een artikel in het dagblad Trouw stelt professor en hoogleraar Van der Meer dat in Chili (ter voorbeeld) 1 op de 100.000 mensen overleden zijn aan de Mexicaanse griep en dat we er vanuit mogen gaan dat dit in Nederland ook het geval zal zijn, hoewel onze gezondheidszorg vermoedelijk beter is dan in Chili. Het vaccin heeft dus veel minder risico dan de griep zelf.

Vaccinatie en zwangerschap

Over de effecten van deze nieuwe vaccinatie op het ongeboren kind, zijn geen gegevens bekend. Wel is bekend dat kwikverbindingen een risico vormen voor onrijpe hersenen. Overleg met uw huisarts als u twijfelt.

Doden vaccin Mexicaanse griep en griepdoden

Op dit moment zijn officieel enkele mensen overleden aan het vaccin tegen Mexicaanse Griep. Het Mexicaanse griepvirus heeft sinds maart-april echter al 5000 mensenlevens geëist, verspreidt over 191 landen, waaronder (november 2009) 18 doden in Nederland. Een van de jongste slachtoffers in Nederland was de veertienjarige Hannah Scheffer. Zij overleed op 19 oktober 2009. Drie dagen daarvoor, op vrijdag 16 oktober had zij de eerste griepverschijnselen. Haar toestand is in zeer korte tijd verergerd en de Mexicaanse griep is haar binnen enkele dagen noodlottig geworden. Hannah Scheffer was altijd goed gezond geweest. Ook in andere landen zijn voorheen gezonde mensen overleden aan de Mexicaanse varkensgriep. Dit toont aan dat het virus zeer agressief kan toeslaan. Hoewel men over het algemeen stelt dat de Mexicaanse griep een milder verloop heeft dan tot nog toe gevreesd, moet men het virus toch zeker niet onderschatten. Het financieel dagblad stelt in een artikel dd 4 september 2009 dat de WHO ervan uitgaat dat wereldwijd een derde van de wereldbevolking met het virus besmet zal raken en dat het Rode Kruis in het gunstigste geval rekening houdt met 2 miljoen doden wereldwijd. (Bron: http://www.fd.nl/artikel/12752863/bijna-3000-doden-mexicaanse-griep) Het virus is ook langer besmettelijk dan bij een gewone griep.

Risico’s vaccin Mexicaanse Griep

Er verschenen regelmatig berichten in de krant dat het griepvaccin mogelijk ernstige bijwerkingen zou kunnen hebben. Omdat er een nieuwe technologie was toegepast om het vaccin te produceren (om met minder werkzame stoffen meer vaccins te maken) en omdat er haast geweest was om het op de markt te brengen en het daardoor niet op grote schaal getest was, zou niet te overzien zijn hoe groot die risico’s waren. In Zweden was men begonnen met de vaccinaties en daar zouden vier doden zijn gevallen als gevolg van de vaccinaties. Mede omdat er tegenstrijdige berichten worden verspreidt nam de ongerustheid onder mensen toe. Veel mensen overwogen de vaccinatie niet te nemen. Anderen konden niet wachten tot het vaccin er was, uit angst voor de Mexicaanse griep. Er vormden zich rond de periode van vaccineren duidelijk twee groepen, voor en tegenstanders van het vaccin. Zowel onder medici als onder burgers. Het was niet officieel bekend of de bijverschijnselen van het vaccin op lange termijn erg gevaarlijk zouden kunnen zijn. In feite was dat een kwestie van afwachten. Dat de Mexicaanse griep gevaarlijk kon zijn, wist men wel zeker. Mensen in de risicogroepen lopen extra risico's als zij de Mexicaanse griep krijgen. In Nederland begon men ook met vaccineren en er was kort na die periode niets bekend over ernstige reacties op het vaccin. Het vaccin werd over het algemeen zeer goed verdragen en leek geen vreemde bijwerkingen te hebben. Enkele jaren later blijkt men toch andere conclusies te moeten trekken.

Narcolepsie

Bij een behoorlijk aantal kidneren die gevaccineerd waren met het vaccin blijkt narcolepsie te zijn ontstaan. Narcolepsie is een ziekte waarbij men spontaan in slaap valt, aanvalsbewijs, op momenten dat men dit niet zou verwachten. Ook enkele volwassenen blijken narcolepsie te hebben gekregen. In 2099 al wordt vastgesteld dat in Zweden en Finland een verband bestaat tussen het vaccin met Pandremix en het ontstaan van narcolepsie. In Nederland gaat het in 2009 om 21 kinderen en 13 volwassenen.

Bekijk hier een filmpje van het programma Netwerk over de risico's van het griepvaccin: Netwerk Risico's griepvaccin

Vaccin Mexicaanse griep, waarom zijn de bijwerkingen soms heftiger?

Het vaccin tegen de Mexicaanse griep resulteert in meer bijwerkingen dan het gewone griepvaccin, aangezien het vaccin tegen varkensgriep adjuvans (zoals haaienlever olie) en squaleen bevat. Haaienlever olie activeert de defensie van het immuunsysteem. In een van de griepvaccins die op de markt gebracht zijn, zit 'kwik' en squaleen. Dit type vaccin is goedkoper dan de andere variant, die minder squaleen bevat en geen kwik. In Duitsland krijgen alleen de Duitse overheid en militairen de duurdere variant, terwijl burgers de goedkopere vaccinatie met kwik en met meer squaleen krijgen. Uiteraard zijn de burgers daar niet bij mee en staan veel mensen daar wantrouwend tegenover. Hoewel men dit alles inmiddels als een gerucht heeft afgedaan, overweegt 65% van de Duitsers die voor een vaccinatie in aanmerking komen om de vaccinatie te weigeren. In Nederland wordt ook de goedkopere vaccinatie gebruikt voor de vaccinaties. De duurdere versie is minder goed getest dan de goedkopere versie. De goedkopere versie is volgens steeds meer kritische mensen, waar onder ook steeds meer artsen, ook onvoldoende getest, voornamelijk onvoldoende op zwangere vrouwen en kleine kinderen. Omdat er met haast een vaccin ontwikkeld moest worden is dit wel begrijpelijk. Wat men moet verstaan onder 'onvoldoende getest' is ook nog maar de vraag. Alle beschikbare vaccins zijn immers goedgekeurd.

Kritiek op vaccinatie

In steeds meer landen komt de kritiek tegen de vaccinatie tegen Mexicaanse, gevoed door de media, langzaamaan op gang. Of men nu wel of geen vaccinatie besluit te nemen, men moet de risico’s tegen elkaar afwegen en het is het beste om het nieuws over gevaccineerde mensen in landen die ons met vaccinatie voorgaan, zoals Zweden, op de voet te volgen. Enkele dingen zijn zeker, het vaccin is met haast geproduceerd en de verschijnselen op korte en lange termijn kunnen ernstiger zijn dan men op dit moment kan overzien, maar ernstige bijwerkingen zullen heel zeldzaam zijn. Er wordt aan vaccinaties veel geld verdiend, waardoor men mogelijk informatie over de risico’s afbakent. De vaccins zijn niet uitgebreid getest en op bepaalde bevolkingsgroepen nog onvoldoende getest om met zekerheid te stellen wat er op lange termijn te verwachten valt. Ook is er een verband tussen de stof squaleen en het ontstaan van het Guillain-Barre syndrome, waarbij acute verlammingsverschijnselen kunnen optreden, maar ook dat is zeer zeldzaam. De Britse gezondheidsraad HPA heeft neurologen opgeroepen alert te zijn op een mogelijke toename van gevallen van het Guillain-Barre Syndroom na de vaccinaties. Hoe groot dat risico is, is niet geheel duidelijk. Volgens een publicatie op de website van het NTVG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) (november 2009) is het risico op GBS namelijk zeer klein.
De vaccinaties die reeds tegen Mexicaanse griep gegeven werden, bleken zeer weinig bijverschijnselen te hebben.

Mutatie griepvirus

In enkele landen, waaronder Nederland, heeft een mutatie van het Mexicaanse griepvirus enkele mensenlevens gekost. Het gaat om doden in Frankrijk, Noorwegen en Nederland.

Bijsluiter Mexicaanse griepvaccin

De bijsluiter van het Mexicaanse griepvaccin is lastig te vinden. Mogelijk kunt u een kopie online vinden. Vraag er anders naar bij uw huisarts of apotheek.

Update 20 november 2009: veel mensen hebben in Nederland inmiddels het eerste van de twee vaccins gekregen. De vaccins worden over het algemeen goed verdragen. Het grote voordeel aan vaccineren is dat de griepepidemie daardoor zal afnemen en zich minder goed verspreiden kan. Dit zal griepdoden voorkomen. Over enkele weken volgt het tweede vaccin. Na twee vaccins zijn gevaccineerden voor ongeveer 80% tegen de Mexicaanse griep beschermd.

Update 22 november 2011: achteraf is gebleken dat veel mensen zich niet hebben laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep, uit angst voor bijwerkingen van het vaccin. Het Ministerie van Volksgezondheid bleef daardoor met enkele miljoenen vaccins zitten. De productie van het vaccin is dus vele malen groter geweest, dan de behoefte. Het virus bleek achteraf ook minder agressief dan men vreesde.

Lees verder

© 2009 - 2024 Kisses, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het verschil tussen Mexicaanse griep en gewone griep?Mensen zijn enorm bang voor het krijgen van de Mexicaanse griep maar is het eigenlijk erger wanneer je deze griep krijgt…
Desinfecteren, hoe doe ik dat?Desinfecteren. Het is een term die u de laatste tijd vast niet ontgaan is. Omdat de Mexicaanse Griep in opkomst is, is d…
Griepprik Mexicaanse griepGriepprik Mexicaanse griepHet is alweer even geleden dat er behoorlijke paniek is geweest omtrent de Mexicaanse griep. De berichten dat er onvoldo…

Het roesje bij een medische ingreepHet roesje bij een medische ingreepWanneer je een medische ingreep of onderzoek moet ondergaan, kan het zijn dat je een roesje krijgt. Wat is een roesje pr…
Bronnen en referenties
 • http://www.fd.nl/artikel/12752863/bijna-3000-doden-mexicaanse-griep
 • http://www.telegraaf.nl/binnenland/20889928/__Verband_narcolepsie_en_griepvaccin_aangetoond__.html
Reacties

Cobi Donker, 15-11-2009
Zelf loop ik al weken te twijfelen of ik de inenting tegen de mexicaanse griep wel of niet zal doen. Ik ben astmatisch (52 jaar) en gebruik bricanyl en pulmicort 2x daags. Ik ben verder goed gezond. Wanneer ik een flinke verkoudheid oploop, merk ik wel dat het gelijk op mijn luchtwegen slaat. Na het lezen van het artikel heb ik nu besloten om de vaccinatie wel te doen. De in de media genoemde bijwerkingen komen zeldzaam voor en wegen voor mij niet op tegen de ellende die ik kan oplopen als ik wel de mexicaanse griep krijg. Verder heb ik in mijn werk veel contact met mensen zodat ik daar ook al meer risico loop. Mijn vader is 83 jaar, hartpatient en kortademig. Af en toe heeft hij wat vocht achter zijn longen wat door medicijnen weer verdwijnt. Hij heeft alleen de griepprik laten doen en wil verder geen vaccinatie tegen de mexicaanse griep. Geschrokken van de mogelijke bijwerkingen. Het lijkt me dat de gevolgen van de mexicaanse griep ernstiger voor hem kunnen zijn als vaccinatie. Reactie infoteur, 15-11-2009
Dat is waar Cobi. Uw vader loopt waarschijnlijk meer risico als hij de Mexicaanse griep krijgt, dan door het vaccin. De Mexicaanse griep gaat flink op de luchtwegen zitten. Misschien bedenkt hij zich nog.

Brooks, 11-11-2009
Waar HAALT men het in godsnaam dat squaleen gevaarlijk zou zijn? Het is verdorie een lichaamseigen stof, die een rol speelt bij de cholesterol! Laat ik het zo stellen: Als je vijftigduizend 65-plussers gaat vaccineren, en in de daaropvolgende week sterven er 3, wordt er nu onmiddellijk gewezen naar het vaccin, zonder deftig onderzoek te doen. Het vaccin is er nog altijd om de mensen te helpen, niet te doden.
Internet is een vloek voor dit soort paniekzaaierij! Reactie infoteur, 11-11-2009
Er staat niet dat het gevaarlijk is, er staat dat het in zeldzame gevallen schade kan doen. Op uw vraag waar dit vandaan komt, verwijs ik u naar arts J. Koetsier en het programma Netwerk (zie link in het artikel) en naar de bijsluiter van het vaccin, onder het kopje 'zeer zeldzame bijwerkingen.'

Nielus, 09-11-2009
RIVM: "Het vaccin tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) is ontwikkeld op basis van een modelvaccin. Voor het maken van dit modelvaccin is een bekend virus gebruikt. Het modelvaccin is uitgebreid getest. Voor een vaccin tegen Nieuwe Influenza A is alleen het virusdeel van het vaccin aangepast. Het aangepaste vaccin wordt net als andere vaccins goed getest, voordat het kan worden gebruikt. Het European Medicines Agency (EMEA) ziet erop toe dat het vaccin voldoet aan strenge veiligheidseisen. Het vaccin tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) is nu geregistreerd en daarmee goedgekeurd voor gebruik. EMEA is een instituut van de Europese Unie dat er op toeziet dat nieuwe geneesmiddelen veilig zijn."

Waarom zie ik hier niets van terug in dit verhaal? Uit bovenstaande informatie blijkt dat er veel meer getest is aan het vaccin dan u wilt doen geloven. Reactie infoteur, 09-11-2009
RIVM houdt zich aan protocollaire afspraken m.b.t. vaccins. Dat wil zeggen dat vaccins zoveel mogelijk op basis van modelvaccins zullen worden geproduceerd. Vaccins kunnen toch ernstige bijwerkingen hebben, ook al komen deze zelden voor. U kunt in een vliegtuig stappen omdat dit als veilig wordt beschouwd, het wil niet zeggen dat iedereen altijd veilig aankomt. Dat het vaccin is getest op basis van een modelvaccin wil niet zeggen dat men alle bijwerkingen kent. Het wil zeggen wat het zegt, het is getest op basis van een modelvaccin en het voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden. Dat is begrijpelijk, anders zou het vaccin nooit zijn goedgekeurd. Toch wil dit niet zeggen dat vaccins geen bijverschijnselen hebben, die ernstig kunnen zijn, op lange en korte termijn.

Het nieuwe griepvaccin is bijvoorbeeld niet op lange termijn getest en ook niet op zeer grote schaal. Door de vaccinaties zal men meer gegevens krijgen over risico’s op korte termijn en vaccinatie op grote schaal > 10.000 personen, en > 100.000. Men zal door de vaccinaties ook meer informatie krijgen over risico’s op korte termijn bij risicogroepen, kinderen bij zwangere vrouwen (+ 4 maanden zwangerschap). Omdat men op grote schaal vaccineert zal men ook gegevens verkrijgen over de veiligheid op korte termijn bij vaccinaties op grote schaal, bijvoorbeeld over bijverschijnselen bij 1 op 100.000 (en meer) gevaccineerden. Gegevens over bijverschijnselen op lange termijn zullen pas op lange termijn beschikbaar zijn, dat weet het RIVM ook. Uiteraard zal men ernaar streven om de vaccins zo veilig mogelijk te maken maar het RIVM noch de farmaceutische industrie beschikken over een kristallen bol. Men adviseert vaccinatie omdat men ervan uitgaat dat de risico’s van de de Mexicaanse griep vele malen groter zijn dan de risico’s van vaccinaties.

Mevr J. de Mooij, 05-11-2009
Ik ben zelf Astmatisch en ik gebruik Tilade Foradil en Flixotide. Ik val dus in de risicogroep maar ik ben zo geschrokken van de toevoegingen in de goedkope griepspuit tegen de mexicaanse griep die ze ons willen geven vooral kwik verbindingen dat ik hem nu niet durf te gaan halen. Ik heb toen vanwege amalgaan vergiftiging in mijn lever al mijn amalgaan vullingen eruit laten halen. Wat moet ik doen? Mij nu volproppen met weerstandsverhogers. Reactie infoteur, 05-11-2009
U moet in elk geval het probleem niet groter maken dan het is. Angst is meestal geen goede raadgever. De toevoegingen in het vaccin zijn er niet aan toegevoegd om u kwaad te doen, maar om u (in dit geval) te beschermen tegen de Mexicaanse griep. Dat de bijwerkingen op lange termijn niet met zekerheid zijn te voorspellen wil niet zeggen dat men erop uit is om u op lange termijn kwaad te doen. Een vaccin produceren wat bescherming moet bieden tegen een geheel nieuw griepvirus, kan logischerwijze alleen maar op korte termijn getest zijn. De griep kan dodelijk zijn, met name voor mensen met problemen met de luchtwegen, dat is misschien nog wel veel enger dan het idee dat de bijverschijnselen van het vaccin op lange termijn niet geheel bekend zijn. Overleg met uw huisarts en neem een beslissing vanuit uw verstand, niet vanuit uw angst.

W. F. Verwers, 05-11-2009
Had graag een advies van u, is het verstandig om de prik te halen gezien de eventuele bijwerkingen.
Ben zelf hartpatiént, maar ik twijfel of ik de prik moet halen gezien de bijwerkingen.
En als met niet geént is, en zou dan toch deze griep krijgen is het risico dan fors groter?
Ik wacht graag op een antwoord van u.
Met de vriendelijke groeten,
wim Verwers Reactie infoteur, 05-11-2009
Het vaccin geeft een behoorlijke bescherming tegen het Mexicaanse griepvirus (na twee vaccinaties 80% of meer.) Omdat het virus (indien u die griep zou krijgen) op de luchtwegen gaat zitten, is het griepvirus voor u als hartpatiënt een extra belasting voor het hart, of kan zich als zodanig ontwikkelen.
U vraagt of u de vaccinatie moet nemen. Dat is een beslissing die u alleen zelf nemen kunt. Het griepvirus is voor u een extra risico gezien uw gezondheid. De griep zelf verloopt op het moment mild maar soms overlijden er toch mensen. Het zijn meestal mensen die al een verzwakte gezondheid hebben, zoals bijvoorbeeld hartpatiënten. U zal moeten afwegen welk risico voor u het zwaarste weegt.

M. van der Weide, 03-11-2009
Graag wil ik even reagern op de vaccinatie voor de Mexicaanse griep.Ik heb al twee uitnodigingen gehad om de prik te halen, omdat ik de ziekte Multiple Sclerose heb en dus tot de kwetsbare groep van chronisch zieken behoor. Nu zag ik vorige week woensdag een uitzending van Netwerk waar een onafhankelijk arts uitleg gaf over de toevoegingen van het vaccin. Daar werd ook gesproken over squaleen. dat het imuunsysteem zou activeren en in uitzonderlijke gevallen eigen gezonde cellen zou aanvallen. Dat is nu precies wat er bij MS aan de hand is. Ik denk dus dat deze vaccinatie juist niet aan MS patienten gegeven moet worden. Ik ben blij dat ik deze uitzending van Netwerk gezien had want ik had al besloten om toch die prik te gaan halen, met ale risico's vandien. Er moet dus meer openheid komen over het gevaar van deze toevoegingen aan het vaccin. Want ook las ik net in bovenstaand stuk dat er kwik zou zijn toegevoegd en dat de gewone burgers het goedkope medicijn krijgen ingespoten. Ik vind het schandalig dat er zo nonchalant mee wordt omgesprongen en dat burges dom en onwetend gehouden worden. Moren begint de grootschalige inenting en ik denk dat de meeste mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijke risici's. Ik hoop dat er suppersnel veel publiciteit aan gegeven zal worden. Reactie infoteur, 04-11-2009
Dank voor uw reactie. Ik zal het programma Netwerk nog even bekijken via 'uitzending gemist' en dan ook uw aanvullende informatie opnemen in het artikel.

Wim Gnirrep, 03-11-2009
Uw zeer objectieve artikel heeft mij geholpen om een overwogen beslissing te gaan nemen. Hiermede bedoel ik de beslissing: wel of niet laten vaccineren, temeer daar ik momenteel zeer gezond ben en naar ik begrijp de kans heb om gewoon uit te zieken als ik de mexicaanse griep onverhoopt mocht krijgen. Reactie infoteur, 03-11-2009
Beste Wim,

Op dit moment horen we geen negatieve berichten meer over het vaccin dus mogelijk valt het allemaal mee. de media maakt er ook vaak zo'n heisa van dat het middel erger lijkt dan de kwaal. Zowel de griep als het vaccin lijken op dit moment mild, maar de griep is verraderlijk. In het voorjaar kan er alsnog een agressiever type virus opduiken, omdat virussen kunnen muteren en daardoor agressiever (of milder_) worden. Persoonlijk kies wel voor de vaccinatie.

Kisses (665 artikelen)
Laatste update: 06-12-2014
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.