Oorsuizen, een gekmakend geruis

Oorsuizen, een gekmakend geruis Oorsuizen is een plaag die miljoenen mensen dagelijks teistert. Een kortdurend gesuis is bij iedereen wel bekend, maar wat als de herrie door blijft gaan, je de slaap niet meer kunt vatten en je bang wordt voor de onzichtbare kwelling in je oren. Bezoekjes aan de dokter halen vaak niets uit want de mededeling dat je er maar mee moet zien te leven, ligt in de meeste gevallen al voor je klaar.

Wat houdt oorsuizen in?

Onder oorsuizen oftewel tinnitus wordt een scala van geluiden verstaan die je zowel in je oren als in het hoofd kunt horen. De patiënten beschrijven van alles, variërend van suizen, ruizen, rinkelen, bellen, beepen, fluiten, brommen, tikken, zoemen, gieren tot aan het geraas van vliegtuigen aan toe. Het kan op elke leeftijd ontstaan en je psychische staat drastisch wijzigen, soms van relatief korte duur, soms levenslang. In de meeste gevallen wordt er bij medisch onderzoek niets afwijkends gevonden. Er zijn vele patiënten die wel een trigger melden, meestal een overvloed van geluid, waarna het gesuis is begonnen. In slechts een klein percentage is er een lichaamsgeluid dat je waarneemt als suizen, maar meestal is het suizen subjectief, d.w.z. een arts kan het zelf niet horen of oproepen. Overdag is het geluid vaak nog wel te overstemmen zodat het minder opvalt, maar de nachten kunnen een marteling worden. Oorsuizen kan samengaan met hyperacusis, oormyoclonus, verminderd gehoor, oorpijn, een vol gevoel in het oor en duizeligheid.

Onderverdeling subjectieve en objectieve tinnitus

Subjectieve tinnitus

Subjectieve tinnitus komt het vaakst voor en kan alleen door de persoon zelf worden gehoord. De oorzaken zijn legio: Gehoorverlies door lawaai of door hoge leeftijd, oorinfecties, teveel oorsmeer, otosclerosis (ziekte waarbij het middenoor zich vult met een sponzige botgroei), trommelvliesafwijkingen, reacties op medicijnen, auto-immuun ziekten, hersenziekten, systeemziekten, blessures aan het hoofd, vergiftigingen, MS, hersenvliesontsteking, brughoektumor (tumor op de zenuw van oor naar hersenen).

Objectieve tinnitus

Objectieve tinnitus kan worden gehoord door anderen, eventueel met hulpmiddelen. Het ontstaat door onder andere stapedius- en/of tensor tympani spasmen, spastische activiteit van de gehemeltespieren (palatal myoclonus), abnormaal openstaande buizen van Eustachius (tuba aperta), afwijkingen van de bloedvaten nabij de oren, tumoren in of nabij het oor, kaakfracturen, abnormale verbindingen tussen aderen en bloedvaatjes, vernauwing van de vaatwanden, hoge bloeddruk en schildklierafwijkingen. Is het suizen vasculair van origine, dan is het meestal een continue bromtoon, de zgn. 'venous hum'.

De oorzaken van oorsuizen

Soms wordt er toch een oorzaak gevonden of vindt men een afwijking waar het oorsuizen mogelijk bij past. Een aantal mogelijkheden:
 • Aanwezigheid van teveel oorsmeer. Dit is te verwijderen waarna het oorsuizen moeten stoppen.
 • Middenoorontsteking, acuut of chronisch. Bij griep en verkoudheid zwelt het slijmvlies op, er ontstaat onderdruk in de Buis van Eustachius die de verbinding vormt tussen keel en oor, vocht hoopt zich op en een gezoem is het gevolg.
 • Otosclerose. Dit is een abnormale botvorming in het oor. De stijgbeugel vergroeit, er ontstaat gehoorverlies en gesuis.
 • Beschadiging van het oor door een ongeval. Dit kan komen door bloed in de gehoorgang, schade aan het trommelvlies of de gehoorbeentjes, tot een schedelbasisfractuur aan toe.
 • Plotselinge doofheid (Sudden deafness). Dit is zeldzaam maar kan voorkomen aan een of beide oren, oorzaak is ontsteking of bloedingen.
 • Medicijnen. Sommige medicijnen leiden tot oorsuizen, waaronder kinine, aspirine, antibiotica, vochtafdrijvende middelen, antivirale medicijnen en chemotherapie.
 • Ouderdomsslechthorendheid (Presbyacusis). Meer dan de helft van de mensen ouder dan 70 jaar staat dit te wachten. De oorzaak is slijtage van de cellen in het binnenoor, de hoge tonen worden steeds slechter waargenomen waardoor tinnitus ontstaat of meer opvalt.
 • Ziekte van Menière. Dit kenmerkt zich door aanvallen van oorsuizen, gehoorverlies en draaiduizeligheid. De oorzaak ligt in het evenwichtsorgaan in het oor.
 • Lawaaitrauma. De meeste mensen hebben hun oren wel eens horen suizen na te veel geluid zoals een vuurwerkknal, concertbezoek of een avond in de disco. Dit gaat meestal weer over als de tijdelijke beschadiging weer is hersteld. Soms en met name als er te vaak zo'n blootstelling aan lawaai optreedt, is het gesuis blijvend omdat een deel van de haarcellen in het binnenoor kapot zijn gegaan. Een gehoortest vertoont de beschadiging als een geluidsdip te meten bij circa 4000 hertz.
 • Kaakgewrichtsproblemen. Het is nog niet precies bekend welk mechanisme in werking treedt als de patiënt een kaakprobleem rapporteert en tevens tinnitus heeft, maar er is een samenhang vastgesteld.
 • Labyrinthitis. Ontsteking van het evenwichtsorgaan, tinnitus gaat samen met heftige draaiduizelingen.
 • Elektro Hypersensitiviteit (EHS). Sommige mensen zijn elektrogevoelig voor bepaalde frequenties uit het spectrum van elektromagnetische (EM) velden en vertonen gezondheidsproblemen die kenmerkend zijn voor EHS. Oorsuizen en druk op de oren is er een van.
 • Hoge bloeddruk. Dit kan een kloppend geluid geven bij een vernauwing van een bloedvat dichtbij het oor. Je hoort dan je eigen hartslag in je oor.
 • Middenoormyoclonus. Spastische trillingen in het oor door de stapediusspier en/of de tensor tympani spier die een ratelend geluid geven, meestal in respons op extern geluid.
 • Brughoektumor, een goedaardig gezwel van de gehoorzenuw.
 • Virale infectie van de gehoorzenuw.
 • Multiple sclerose.
 • Vaatgeruis door arteriosclerose.
 • Schade van hersenstam of zeer zeldzaam, van het brein zelf.
 • Arteriële bijgeluiden door aneurysma.
 • Versterkte arteriële doorstroming door bloedarmoede, zwangerschap of te snel werkende schildklier.
 • 'Superior Canal Dehiscence Syndrome' (SCDS), een verdunning of afwezigheid van een stukje bot van het evenwichtsorgaan. In dat geval gaat de tinnitus gepaard met duizeligheid in respons op harde geluiden.

Welke testen zijn mogelijk bij oorsuizen?

 • Inspectie van de oren met de microscoop. Dit brengt met name problemen in het uitwendig oor aan het licht, en maakt duidelijk hoe de toestand van het trommelvlies is. Ook kan er vocht worden gezien achter het trommelvlies.
 • Gehoortest. Deze test geeft aan in hoeverre iemand gehoorverlies heeft en op welke frequenties. Ook wordt een zgn. spraak/toon onderzoek gedaan, waarbij de patiënt moet nazeggen welke woorden hij hoort.
 • Stemvorktest. Deze test geeft aan of er een gehoorgeleidingsprobleem is of een binnenoorprobleem en geeft de richting aan waarin de kno-arts moet zoeken.
 • Hersenstamonderzoek. Deze test meet de elektrische spanningen die in de hersenen ontstaan bij het aanbieden van geluid.
 • Tympanogram. Deze test meet de weerstand van het trommelvlies en de druk in het oor.
 • Beeldvormend onderzoek, t.w. röntgen, CT-scan en MRI-scan.
 • Bloeddrukmeting.
 • Evenwichtsonderzoek en neurologisch onderzoek. Dit als er ook klachten van duizeligheid zijn of als de oorzaak buiten het oor gelegen kan zijn.

Voorkoming van oorsuizen

Het is soms mogelijk oorsuizen of in het uitgaanscircuit ook wel 'piepstress' geheten, te voorkomen. Er bestaat al een risico op blijvende gehoorschade in een omgeving waar een geluidsvolume van rond de 100 dB heerst. Dit is het geval in discotheken, sommige bars, bij popfestivals, sportevenementen en concerten. Het spreekt voor zich dat vooral jongeren de piep oplopen: Liefst ruim 15% heeft al een vorm van tinnitus of andere gehoorbeschadigingen. Wie zich ondanks de waarschuwingen toch in het uitgaansleven wil begeven moet letten op de volgende zaken:
 • Blijf altijd op ruime afstand van luidsprekers.
 • Neem regelmatig een pauze van de harde geluiden en als dit niet mogelijk is ga dan eerder weg.
 • Gebruik gehoorbescherming als je niet wilt pauzeren en niet eerder wil vertrekken.

Pulsatiele tinnitus

Vasculaire problemen kunnen oorsuizen veroorzaken. Dit heet pulsatiele tinnitus en is een vorm van objectieve tinnitus. Het kenmerkende hiervan is dat je je eigen hartslag in je oor voelt en hoort. Gewoonlijk ontstaat het door een klein bloedvaatje dat indirect in contact is met vocht in het middenoor. Dit is niets zorgelijks maar het is helaas ook niet te behandelen. Een zeldzame vorm van vasculaire tinnitus komt van een aneurysma, verhoogde druk in het hoofd (hydrocephalus), of verharding van de bloedvaten (atherosclerosis). Vasculaire gezwelletjes in het middenoor zijn mogelijk, of zelfs een ader vergelijkbaar met een spatader. Behalve dit kan de hartslag in het oor ook nog worden veroorzaakt door wat grotere aderen die dichtbij het binnenoor liggen of door turbulentie van het bloed door een te snel werkende schildklier of bloedarmoede. In feite geeft elke bij het oor gelegen ader die deels geblokkeerd wordt dit type tinnitus.

Tinnitus afkomstig van kaak of nek

Oorsuizen vanwege een nekblessure is het meest voorkomende type van somatische tinnitus, maar verhoogde spierspanning is net zo goed een trigger. Somatische tinnitus betekent dat de oorzaak van het suizen niet in het oor is gelegen maar ergens in de nabijheid. Zenuwen die verantwoordelijk zijn voor geluidswaarneming worden hierbij beïnvloed door nabijgelegen zenuwen die verantwoordelijk zijn voor spierspanning in hoofd, nek en kaak. De luidheid en de 'pitch' kan hierbij soms worden veranderd door het gebied rond het oor aan te raken. Ditzelfde geldt voor tinnitus die ontstaat door kaakproblemen zoals TMJD (temporo mandibular joint dysfunction). Als de patiënt de mond opent kan de luidheid en frequentie van de tinnitus worden veranderd. Tinnitus van kaak/nek regio kan verder in het algemeen worden beïnvloed door hoofdbewegingen en het innemen van bepaalde posities van het hoofd. Zo kan het naar voren buigen van het hoofd leiden tot extreme tinnitus of het veranderen van luidheid of frequentie van het gesuis, maar ook het schuin naar voren/zijwaarts buigen kan dit effect veroorzaken, alsmede allerlei varianten. Somatische tinnitus kan fluctueren.

Reactieve tinnitus

Veel mensen krijgen tinnitus van een geluidstrauma, dus het is niet verwonderlijk te bedenken dat een bestaand oorsuizen door een hernieuwd geluidstrauma verergert. Reactieve tinnitus is dus een vorm van oorsuizen die verergert na blootstelling aan hard geluid of geluid van bepaalde frequenties. Vooral typen oorsuizen door overprikkelde zenuwbanen nabij het oor zijn hiervoor gevoelig. Patiënten ervaren naast reactieve tinnitus ook vaak hyperacusis. Een extern geluid veroorzaakt in het oor een schok alsof een zenuw wordt geraakt, waarna oorsuizen meer op de voorgrond komt. Blootstelling aan zeer luid geluid, bijvoorbeeld dat van een MRI onderzoek, kan tinnitus dus ook juist veroorzaken, of bestaand gesuis ondraaglijk maken. Verergeringen van het oorsuizen, ook wel 'spikes' genoemd, zijn doorgaans van tijdelijke aard. Deze zgn. spikes kunnen overigens ook zonder geluidsbelasting ontstaan. Men zegt ook wel dat tinnitus een 'mind of its own' heeft.

Gehoorshallucinaties

Tinnitus bestaat gewoonlijk uit een of meerdere simpele geluiden maar er bestaat ook een vorm genaamd 'muzikale tinnitus'. Hierbij hoort de persoon gesprekken in zijn hoofd, fragmenten van programma's of muziek. Dit kan kortdurend zijn of langer aanhouden. Het fenomeen komt voor bij oudere mensen, zelfs jaren na een eventueel gehoorverlies, maar ook bij psychiatrische syndromen en in het geval van laesies van de dorsale pons, de brug tussen de midden- en de kleine hersenen. De gehoorshallucinatie is aldus een neurologisch verschijnsel dat als zodanig niets met de oren te maken heeft.

Dubieuze behandelingen bij oorsuizen

 • Zink
 • Ginkgo Biloba
 • Q10
 • Magnesiumcitraat
 • Biofeedbacktherapie
 • Hypnose
 • Tinnitusmaskeerders (Witte ruis, roze ruis, gefilterde ruis)
 • TRT (Tinnitus Retraining Therapie)
 • Neuromonics Tinnitus Treatment
 • Acupunctuur
 • Vitaminecombinaties
 • Cognitieve gedragstherapie

Wat is TRT?

Tinnitus Retraining Therapie ofwel TRT is gebaseerd op het neurofysiologische model voor tinnitus van onderzoeker Pawel J. Jastreboff. De behandelmethode die hieruit volgde is ontwikkeld door Jastreboff en Jonathan Hazell. Het principe gaat uit van de emotionele reactie die tinnitus oproept en de overactiviteit in bepaalde hersengebieden die verantwoordelijk zouden zijn voor de mate van bewustzijn van de tinnitus, de daaropvolgende fixatie op de oren met het gevolg dat een aangeleerde respons tot stand komt. Hierdoor komt het oorsuizen steeds sterker op de voorgrond en de patiënt is in een vicieuze cirkel beland. De bedoeling van TRT is deze cirkel te doorbreken door het afleren van de foute betekenis die de patiënt aan de tinnitus zou geven. Enkel door Jastreboff opgeleide audiologen mogen de TRT behandelingen geven. In Nederland bestaan er alleen tinnitusbehandelingen die op TRT gelijken maar het officieel niet zijn. De patiënt kan eindigen met ruismaskeerders zonder richtlijnen, of kan in een tinnitusteam of praatgroep belanden waar men zich richt op het 'leren omgaan' met de tinnitus. Laat je dus goed voorlichten!

TRT bestaat uit twee onderdelen:

Directive counseling

Zonder counseling geen TRT. Dit leerproces omvat informatie over tinnitus en de processen die de tinnitus beïnvloeden. De patiënt wordt geleerd dat tinnitus een natuurlijk fenomeen is, dat het niet betekent dat de oren onherstelbaar zijn beschadigd of dat het zal verergeren. Het onbewuste wordt getraind om de tinnitus niet langer te zien als een bedreiging maar als een betekenisloos geluid. Dit zet het proces van gewenning in werking, waardoor het oorsuizen alleen nog bij goed luisteren kan worden gehoord.

Geluidsverrijking (sound enrichment)

De patiënt krijgt naast de regelmatige uitleg ruismaskeerders (noise generators) aangemeten die roze ruis (pink noise) afgeven. De bedoeling is dat de tinnitus niet wordt overstemd. Deze maskeerders, die eruit zien als hoortoestellen moeten dagelijks minimaal zes uren worden gedragen. Ruismaskeerders fungeren als een buffer voor omgevingsgeluid (ook toepasbaar bij hyperacusis), en verminderen de impact van de tinnitus. Hierdoor wordt de patiënt in staat gesteld zijn tinnitus op den duur te vergeten.

Wat te doen bij oorsuizen?

Er zijn enkele mogelijkheden die iets kunnen helpen:
 • Zoek afleiding en probeer zo min mogelijk de sterkte van het gesuis te 'testen' in een stille kamer. Ga andere dingen doen, zorg dat je het heel druk hebt met werkzaamheden of hobby's, zodat het suizen wordt vergeten.
 • Zorg altijd voor achtergrondgeluid zoals een radio, tv of cd's. Natuurlijk kun je daar ook bewust naar gaan luisteren. Vermijd stille ruimtes maar vermijd ook plaatsen waar juist teveel geluid is, zodat er geen nieuw geluidstrauma kan plaatsvinden.
 • Zoek professionele hulp als je het leven niet meer ziet zitten door het gesuis. Pak eventueel die kalmerings- en slaaptabletten of antidepressiva aan, ook al weet je dat de oorzaak geen stress of depressie is.
 • Zoek lotgenoten. Het internet is vol met forums over gehoorproblemen waaronder oorsuizen. Praat het van je af en weet dat je niet alleen staat.
 • Vermijd MRI en andere luidruchtige gehooronderzoeken zoals een stapediusreflexmeting. Als de arts een MRI-scan voorstelt om de oren te onderzoeken, laat je dan goed voorlichten waarom dat nodig zou zijn. Deze scan geeft een herrie af van 120 dB dus de kans op geluidstrauma is levensgroot en meestal is de test nutteloos gebleken. Indien toch strikt noodzakelijk, zorg dan voor extreem goede gehoorbescherming.

Met deze maatregelen is het mogelijk dat het oorsuizen met de tijd vermindert of een kleinere rol van betekenis speelt.

"In every sound, the hidden silence sleeps." ~ Dejan Stojanovic

Lees verder

© 2007 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Oorsuizen (tinnitis): oorzaken, symptomen en behandelingOorsuizen (tinnitis): oorzaken, symptomen en behandelingTinnitis, oorsuizen of “tinnitus aurium” is een vervelende aandoening van het gehoororgaan. Oorsuizen kenmerkt zich door…
Oorsuizen behandelen met implantaat in oorOorsuizen behandelen met implantaat in oorMensen met oorsuizen (tinnitus) horen de hele dag een onafgebroken uiterst irritant geluid in het oor. Voor veel lijders…

Catheteriseren, het kunstmatig legen van de blaasCatheteriseren, het kunstmatig legen van de blaasCatheteriseren is het inbrengen van een slangetje (catheter) in de urineblaas zodat de blaas op een kunstmatige wijze ge…
Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersene…
Bronnen en referenties
Reacties

Gert-Jan, 29-12-2012
Hallo,
Ik ben 19 jaar en heb al 3 jaar tinnitus aan beide oren. Ik was er al goed aan gewend tot sinds vorige week een nieuwe piep ontstond. Enkel wanneer ik ander geluid hoor, adem of beweeg hoor ik dat nieuwe piepje. Wanneer het volledig stil is hoor ik hem niet. Gaat dit nog weg? ben voor het moment aan het studeren en het is echt ambetant! Reactie infoteur, 30-12-2012
Hi Gert-Jan, wat je beschrijft heet 'reactieve tinnitus', zie artikel. Of dit weggaat kan niemand voorspellen. Bezoek je huisarts voor evt. onderzoeken. Sterkte, A.

Emil, 11-12-2012
Mijn oren doen heel raar zodra ik een filmpie kijk waarin mensen ruziën, vooral dus vrouwen met hoge stem. Dan ploppen ze open en dicht open en dicht, en dat gaat maar door. Heel gek is dat. Reactie infoteur, 12-12-2012
Hi Emil, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Sterkte, A.

J., 26-11-2012
Beste,

4 maanden geleden na een nachtje stappen kwam ik thuis met oorsuizen. Het oorsuizen was vrij mild, ik kon het alleen horen op stille plaatsen. In de eerste maand had ik erg veel last van druk in mijn oren, duizeligheid en oorpijn. Nu 4 maanden later is het oorsuizen er nog steeds, de ene dag is het erger dan de andere maar ik hoor het nog altijd steeds op stille plaatsen. Ook heb ik al maanden last van krakende oren en drukverschil in het oor wanneer ik eet. Ben ook al naar de KNO arts geweest. Mijn gehoor was prima, geen gehoorschade, druktest in de oren was positief. Maar toch heb ik nog steeds oorsuizingen?
Ik snap het eigenlijk niet goed. Mijn gehoor is prima maar toch heb ik al 4 maanden last van tinnitus. Ik ben wel van nature geen stressbestendig persoon dus misschien dat de stress mij te parten speelt. Mijn vraag is dus of het mogelijk is dat dit oorsuizen nog weggaat? Ik weet wel dat het meer waarschijnlijk is er een gewenning zal optreden, maar voor een 18-jarige is dit toch vreemd niet. En zeker omdat ik niet echt veel met luid muziek in aanraking kwam ( max. 3 fuiven per jaar, wel zonder gehoorbescherming) terwijl er anderen van mijn leeftijd zijn die elke week op stap gaan en geen oorsuizen waarnemen. Kan ik na 4 maanden nog hopen op verdwijning van de oorsuizen?

Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 27-11-2012
Hi J., tinnitus kan op elke leeftijd optreden, maar je ziet het in toenemende mate bij jongeren die naar veel te luide muziek luisteren. Het risico is steeds dat een aanvankelijk gesuis na het zoveelste feest verandert in een permanente situatie. Ik kan dan ook geen voorspellingen doen hoe het bij jou zal gaan. Het enige waar je na verloop van tijd op kunt rekenen is het mechanisme van 'habituatie': je gaat aan het suizen wennen zodat het minder prominent aanwezig is. Ik raad je aan om nergens meer heen te gaan waar je elkaar niet kunt verstaan. Sterkte, A.

Marcel Visser, 19-11-2012
Beste infoteur,
Ik heb u eerder een bericht gestuurd op 16-09-2012 20:25 #297 (doe ook de triggerpoint therapie) Maar het oorsuizen blijft. Ik ben naar de kno arts geweest die zegt dat het komt door met open ramen te rijden ik heb dat vaak gedaan ben vrachtwagenchauffeur. Wat me ook opvalt als ik krachtsport doe de piep erger wordt en als ik ga slapen en op mijn linker oor lig ook. Als ik mijn nek helemaal naar links draai of voorover buig wordt de piep ook erger. Mijn gehoor zijn volgens de test goed. Wat vind u ervan? Reactie infoteur, 20-11-2012
Hi Marcel, het zijn de typische kenmerken van somatische tinnitus. Dit heeft in directe zin niets met de oren te maken, ook niet met open ramen, maar alles met de toestand van het spierweefsel in het gebied van de kaak, nek en vaak ook de schouders. Dit zie je terug aan het feit dat de piep erger wordt van krachtsport. De spieren die je daarbij gebruikt wekken klaarblijkelijk de verkeerde zenuwsignalen op, dus moet je overwegen om ermee te stoppen. De kans is groot dat je de problemen door deze sport zelf in stand houdt. Groetjes, A.

Robert, 18-11-2012
Hallo Infoteur.

mijn vraag is, ik heb al 2 maanden last van mijn rechte oor, ik hoor mijn hartslag klinkt als een locomotief. Als ik ga slapen en ik lig op mijn rechte zij dan gaat het weg, maar als ik waker word is hij er weer. Ben al bij de arts geweest die zij dat hij vocht zag zitten, moest maar 5 weken even afwachten, na 5 weken had ik nog de zelfde klachten, ben toen naar de kno arts geweest, hoortest en bloedruk laten meten en ze zeiden dat mijn bloedruk veel te hoog was, mijn gehoor was ook iets minder geworden, ik moest maar terug gaan naar mijn arts, en zorgen dat mijn bloedruk weer normaal werd. Dus ik kom weer bij mijn arts en we hebben mijn bloedruk gemeten en was normaal. Nu is het zo als ik gewoon aan tafel zit gaat het bijna over, maar als ik opsta dan hoor ik het weer, en nu heb ik ook de hele dag een lichte druk op mijn hoofd, (een kater) als ik mijn hoofd naar links buig of ik gaap een keer dan is het even weg maar komt weer terug.ik moet over 6 weken weer naar de kno arts hoop dan iets meer te weten te komen, maar heb daar een zwaar hoofd in.


M.V.G Robert Reactie infoteur, 19-11-2012
Hi Robert, ja. Bij aanhoudende hartslag in het oor moet er vervolgonderzoek plaatsvinden, zie het artikel voor mogelijke oorzaken. 'Vocht in het oor' kan dezelfde klacht geven maar dan is het omkeerbaar, dus tijdelijk. Hopelijk kan de arts je verder helpen. Sterkte, A.

Edwin, 30-10-2012
Beste A,

Ik (Edwin, 19 jaar) heb eigenlijk mijn hele leven al een lichte piep in mijn oren, is nooit achterhaald waarom dit is en het verhelpen hiervan is dus ook nooit ter sprake gekomen.
Wel is het altijd zo licht geweest dat het alleen naar voren kwam wanneer ik ging slapen, waardoor het heel stil wordt en de piep naar voren komt. Verder is het nooit een probleem geweest wanneer ik wou gaan slapen, dus heb er verder niet moeilijk over gedaan.

Wel luister ik, vanaf een leeftijd van circa 13 jaar, naar muziek via een koptelefoon (geen oorjtes maar een headset). Deze muziek staat af en toe iets harder dan eigenlijk zou mogen, maar dit heb ik nooit zo lang gedaan dat er na het luisteren van de muziek een ruis achterblijft wanneer ik deze uit zet.

Tevens ben ik wel altijd naar een discotheek gegaan (meestal 1x in de 2 maanden vanaf dat ik 15 ben geworden, ben geen groot feestbeest) en heb daarna vaak een dag last gehad van een lichte versterking van deze piep, maar deze is altijd aan het einde van de dag verdwenen.

Vorig jaar ben ik een week op vakantie geweest, waarbij ik iedere avond in de discotheek te vinden was. Ook nu had ik een lichte versterking van de piep die de gehele week te horen is gebleven vanwege het feit dat deze de tijd niet heeft gehad om te verdwijnen. 2 dagen nadat ik thuis ben gekomen is ook deze versterking van de piep volledig verdwenen en is het leven weer verder gegaan zoals het altijd is gegaan.

Nu ben ik deze zomer naar hetzelfde adres op vakantie geweest, alleen is er nu als resultaat gebleven dat de piep

- Een stuk sterker is geweest, ook tijdens de vakantie
- De muziek (naar mijn mening) een stuk harder stond (vandaar het eerste resultaat dacht ik)

Het grootste probleem is dat de piep momenteel nog steeds aanwezig is, vooral wanneer ik ga slapen of thuis rustig op de bank lig. Uiteraard is deze wel een stuk minder dan wanneer je op bed licht aan het einde van de avond, maar het is en blijft irritant.

Nu ben ik op een punt gekomen waarvan ik denk dat het genoeg is geweest en ben ik gaan zoeken of er een mogelijke oplossing is, maar tot dusver is mijn conclusie dat ik een blijvende gehoorbeschadiging heb en ik er dus helaas mee zal moeten leven.

Zelf ben ik altijd vrij zuinig geweest op mijn oren, heb tijdens het motorrijden altijd oordoppen in en doe ook oordoppen in wanneer ik thuis kom na het uitgaan (scheelt een hoop in gehoorschade is mij meerdere malen verteld). Nu ben ik ook van plan om oordoppen in te doen tijdens het uitgaan om een verdere versterking van de piep te voorkomen, maar het liefst zou ik willen dat de bestaande piep verdwijnt wanneer dit mogelijk is. Reactie infoteur, 31-10-2012
Hi Edwin, oordoppen zijn bedoeld voor ruimtes waar keihard geluid is. Ze zijn compleet zinloos wanneer het stil is, bijvoorbeeld thuis na het uitgaan. Je zegt dat je van plan bent om nu ook oordoppen in te doen tijdens dat uitgaan, dus ik mag veronderstellen dat je dat tot op heden niet hebt gedaan. Het huidige decibelniveau in uitgaansgelegenheden is echter dusdanig dat het onverstandig is om er zonder gehoorbescherming te verblijven. Zo triest is het! Veel beter natuurlijk is om helemaal niet meer naar dat soort gelegenheden te gaan, want oordoppen beschermen maar gedeeltelijk. Er is namelijk ook nog zoiets als 'botgeleiding' van geluid. Door jezelf met oordoppen een tijdelijk geleidings-gehoorverlies te geven, slaat de balans uit naar een relatief hoge botgeleiding. Het resultaat is dat de oren nog steeds overbelast raken en na afloop vreemd of vol zullen aanvoelen. Is er echt een grens bereikt, dan reageren de oren met een piep, of wordt een bestaande piep nog erger. Het dilemma waar je voor staat zou in het voordeel van je oren moeten worden beslist, maar dat is aan jou. Sterkte, A.

Mirjam, 25-10-2012
Beste A,
Bedankt voor de reactie van 23 oktober jl. Het klaren heeft iets gedaan! Het kloppende geluid is er niet meer. Bedankt voor de tip. Dat het zo simpel op te lossen was… Gelukkig zijn dan de 2 andere mogelijkheden die je beschrijft niet aan de orde. Het feit dat ik toch echt tinnitus heb, tja en daar moet ik mee leren leven. Dat is jaren geleden al gezegd. Dat gaat gelukkig wel. Mocht er ooit nog een wondermiddel komen dan hoor ik het graag!

M vr gr Mirjam Reactie infoteur, 26-10-2012
Hi Mirjam, goed dat het geholpen heeft :). Het klaren houdt in dat je lucht in de oren perst, wat een onderdruk in de buis van Eustachius opheft. Drukproblemen in de oren leiden tot een grote reeks klachten, waaronder allerlei vormen van tinnitus en bijvoorbeeld een kloppend geluid. Dit laatste wordt soms verward met problemen van de oorspiertjes, wat weer iets anders is. Overigens heeft vrijwel iedereen vanaf een bepaalde leeftijd in meer of mindere mate tinnitus, velen zijn zich daar niet eens bewust van. De meest voorkomende tinnitus is dan ook het type dat je alleen in stille ruimtes hoort. Groetjes, A.

Carlo, 24-10-2012
Enkele weken geleden werd ik me 's avonds bewust van een zachte ruis in mijn rechteroor. Omdat ik dit jaren gelden ook eens had gehad (was na uitspuiten van mijn oren verdwenen) ben ik naar de huisarts geweest. Hij heeft in mijn oor gekeken, gaf aan dat er niets aan te doen was, en dat ik moest proberen er geen aandacht aan te schenken. De daaropvolgende weken was ik met vakantie en had ik ook geen enkele last. Vorige week werd ik me weer bewust van een ruis. Als ik buiten loop, auto rijd of in een café ben hoor ik niets, in een stille ruimte wel. Weer naar de huisarts die me aangaf dat het tinnitus is, ik mocht naar de KNO arts, maar dat was bijna altijd teleurstellend volgens haar, en als het niet minder werd moest ik terug komen om te kijken naar mogelijkheden. Na dat consult ben ik bang geworden (wat al het erger wordt, als ik er niet meer van kan slapen enz.) en de ruis was sterker aanwezig. Gelukkig verdwijnt de ruis als ik op bed ga liggen om te slapen (dus slaap ik redelijk) maar is na het opstaan weer snel terug, niet altijd even sterk (of wel maar concentreer ik me minder wellicht). Ik vraag me af of ik (over enkele weken) doorverwijzing naar de KNO arts moet vragen en wat er eventueel verder nog mogelijk is aan hulp. Reactie infoteur, 25-10-2012
Hi Carlo, veel huisartsen zijn niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig hield die van jou de deur nog wel een beetje open, maar gaf meteen aan dat er niet veel aan te doen is. De hulp die huisartsen geven als ze je niet doorsturen komt meestal neer op slaap/kalmeringsmiddelen of wat neussprays die geen van allen zullen helpen. Een verwijzing naar kno houdt in dat je een gehoortest krijgt, dat er met meer precisie in de oren wordt gekeken en dat er wat testen worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt vervolgens bepaald wat er aan de hand kan zijn. Dat betekent echter nog niet dat de oplossing dan nabij is, want zoals je op deze site en reacties van anderen al leest zijn er geen pasklare geneesmethodes. Vrijwel altijd komt het neer op 'gewenning' waardoor de tinnitus na verloop van tijd daadwerkelijk niet meer opvalt. Denk dus niet dat het geluid echt volledig verdwenen moet zijn om weer een normaal leven te hebben, want dat is niet zo. Ontzettend veel mensen leven met tinnitus, zonder dat ze er zelfs erg in hebben. Want houdt maar eens een vaas, beker of pot tegen je oor en qua geluid breekt de hel dan los. Dit geldt voor iedereen in meer of mindere mate. Hoe dan ook, ik hoop dat je nog de kans krijgt een kno-arts te bezoeken. Je weet maar nooit of er toch een oorzaak voor gevonden kan worden. Beterschap, A.

Mirjam, 22-10-2012
Als jaren heb ik in 1 oor last voor een piepend geluid (oorsuizen). Ben ooit naar de KNO arts geweest vanwege duizeligheid en evenwichtsproblemen. Indertijd was er niets te vinden en tinnitus was het volgens opgave niet. Mogelijk een virus op/in mijn oor gehad. Uiteindelijk is alles weggegaan behalve het piepende geluid. Ik moest ermee leren leven. Op zich gaat dit goed en alleen als ik eraan denk (zoals nu) daar ben ik mij ervan bewust.
De laatste tijd echter heb ik een soort ploffend/kloppend/ploppend iets in mij oor. Een aantal keren per minuut. Wat zou dit kunnen zijn en hoe kom ik ervan af? Reactie infoteur, 23-10-2012
Hi Mirjam, oorsuizen = tinnitus, dus dat heb je wel. Het kloppende geluid wat je erbij kreeg doet denken aan verstoppingen in de buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Je zou je oren eens kunnen klaren om te zien of dit effect geeft. Soms wordt het geklop ook in verband gebracht met oormyoclonus, hoewel je daar niet direct vanuit moet gaan omdat het zeldzaam is, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Aan al dit soort problemen is bijzonder weinig te doen. Sterkte, A.

Marijke, 21-10-2012
Hallo,

Ik heb ook al 2 jaar last van oorsuizen aan mijn linkeroor net alsof er een stoomlocomotief staat te blazen en dan hoor ik ook de maat van mijn hartslag en heb een dof gehoor.
Ik had het vroeger ook wel maar dat was na een langdurig telefoongesprek en dat trok wel weer weg maar nu heb ik het zeer regelmatig!

Nasonex helpt niet en ik gebruik wel olie om het overtollige smeer soepel te houden.

Heeft het soms ook te maken met, ik noem het maar een "telefoon-oor"?

Vriendelijke groet, Marijke Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Marijke, na een langdurig telefoongesprek kan het oor anders (doffer, voller) aanvoelen. Dit is een tijdelijk fenomeen, dat soms duidt op een verstopping ter hoogte van de gehoorgang (door oorsmeer), of in het middenoor en Buis van Eustachius (door slijm). Je andere klachten wijzen op hetzelfde. Raadpleeg je arts als het erger wordt of aanhoudt. Beterschap, A.

Melinda, 19-10-2012
Bij mij begon het een jaar geleden, vocht had ik zei de dokter. Ik had allemaal spulletjes gekregen om het te laten genezen maar het is nooit helemaal weggegaan heb nog een lichte piep aan mijn linkeroor. Ben naar het ziekenhuis geweest voor oorarts en een gehoortest gedaan, alles was 100% goed alleen het oor waar ik de piep heb ietsjes minder maar ik snap niet hoe ik er nou aan kom. En het is niet zodanig de piep waar ik niet mee kan leven maar die druk in me oren is zo vervelend alsof je verkouden bent zo'n druk. weet iemand nog wat te doen? Reactie infoteur, 20-10-2012
Hi Melinda, de kno-arts meet bij dit soort klachten de druk in de oren, en zal ook behandeling inzetten indien nodig. De antwoorden liggen dus bij je specialist. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Grt, A.

Maikel, 18-10-2012
Beste infoteur,

Ook ik heb al tijden last van een piep in mijn oren. Nou moet ik zeggen dat ik er niet heel erg veel last van heb. Het is niet in een dergelijke mate dat ik er gek van wordt.

Nu voel en hoor ik echter sinds enkele dagen ook een hartslag in mijn oor (alleen in mijn linker oor). Dit neem ik vooral waar wanneer ik in bed lig of aan lichamelijke inspannen heb gedaan. Aan deze hartslag irriteer ik me meer dan aan de piep, dit omdat deze duidelijker aanwezig is.

Wanneer ik een paar seconden over mijn oor wrijf hoor ik de hartslag gedurende een aantal seconden niet meer waarna hij langzaam weer op komt zetten.

Nu het ik een tweetal vragen voor u.
1) Moet ik extra voorzorgsmaatregelen nemen nu ik een piep in mijn oor heb zodat het niet erger wordt, of is de kans dat ik nu nog meer gehoorbeschadiging oploop nu net zo groot als dat ik nog nergens last van zou hebben.
2) Is het zinvol om hiervoor langs de huisarts te gaan. Ik ben van nature iemand die niet graag voor 'niets' naar de huisarts gaat.

Alvast bedankt voor uw reactie.

met vriendelijke groet,
Maikel

PS. Ik vind dit artikel buitengewoon goed geschreven. Ook voor een leek als mij is het goed te begrijpen. Reactie infoteur, 19-10-2012
Hi Maikel, hartelijk dank voor je aardige woorden. Hier de antwoorden op je vragen:
1. Dat je een piep in je oor hebt bewijst dat je oren gevoelig zijn gebleken voor tijdelijke of permanente schade. In dat geval moet je altijd extra voor je oren 'zorgen'. Dit betekent hard lawaai vermijden. Regel is: als je elkaar in een bepaalde omgeving niet goed kunt verstaan is het geluidsniveau te luid en loop je dus risico.
2. De hartslag in je oor kan ondanks de ergere oorzaken die in het artikel staan ook liggen aan een verstopping in de buis van Eustachius. In dat geval verdwijnt het na verloop van tijd vanzelf weer. Soms treedt het daarbij slechts af en toe op, dus niet altijd. Natuurlijk kun je naar de huisarts gaan, maar verwacht dan niet teveel van de eventuele medicatie die je krijgt. Zie ook reacties van anderen, bijv. op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Sterkte, A.

Anoek, 17-10-2012
Ik heb weken, maanden op deze site gestruind voor informatie en geruststelling. Ik heb ook weken gewacht om dit te kunnen schrijven. Omdat ik bang was dat "het" OORSUIS zou terug keren. Ik ben nu na een jaar oorsuis vrij! Iets wat ik nooit had durven dromen. Het heeft mijn leven op zijn kop gezet! Het is begonnen met een verstopte buis van Eustatius. BAM! Piep in mijn linker oor. Weken, maanden gingen er voorbij van angst. Alle kno onderzoeken gedaan. Leer er mee leven, werd me gezegd. Nou dat lukte niet. Wanhoop drijft je tot zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik heb die speld gevonden! Ik wil mijn positieve verhaal op herstel met iedereen delen omdat ik geloof uit eigen ervaring dat het goed kan komen! Ik zal beginnen met de piep in mijn linker oor, is er nog. Maar is nog 30% van wat het was. Acceptabel! Naast de piep had ik ook een heftig gesis in mijn hoofd, constant alsof er een gaslek of een fietsband leeg liep. Ik kon het waarnemen ook in omgevingsgeluid. Ik ben terecht gekomen bij electro acupunctuur. Ik heb 1 sessie gedaan en ging werkelijk weg zonder gesis in mijn hoofd! Het bleef weg! Ik weet dat het bij iedereen persoonlijk is maar wil het toch met jullie delen. Er is hoop! Misschien is dit jullie speld in de hooiberg. Groetjes Anoek Reactie infoteur, 18-10-2012
Hi Anoek, dit is mooi. Toch, alle eventuele positieve uitkomsten ten spijt, wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden niets anders opgeleverd dan dat (electro-)acupunctuur bij tinnitus niet werkt. Dit is te lezen op Pubmed (medical library), url: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Positieve uitslagen zijn aldus te wijten aan het welbekende placebo effect, zie: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/50848-placebo-effect-de-wetenschap-voorbij.html
Hoe dan ook geldt dat jij er gelukkig vanaf bent! ;). Dank voor je bijdrage. Groetjes, A.

Willem, 16-10-2012
@Reactie infoteur,
Bedankt voor je antwoord! Dan weet ik dat, ik ga zometeen even zoeken!

Gelukkig wordt de piep al ietsjes minder, sterk vermindert met vorige week, wel iets hoger maar minder overheersend! Ik hoop dat het met een week nog minder is. Ik hoor nu de piep bij 38DB. Ik ben totaal geen feestbeest en was naar tentfeest geweest, mijn oren zijn verder wel goed!

Ik laat het weten of het weg is gegaan of nog wat blijft! Reactie infoteur, 17-10-2012
Hi Willem, ja, en blijf voorlopig uit de buurt van dit soort feesten. Kwetsbare oren zullen op een dag hun definitieve grens hebben bereikt en dan gaat de 'disco-tinnitus' zoals het ook wel heet, niet meer weg. Laat je dat niet gebeuren! Grt, A.

Willem, 15-10-2012
Hoi, goed geschreven!
Ik heb nu 9 dagen last van een piep in mijn oor, deze is wel iets afgenomen, ik ben 8 dagen geleden (zaterdags) 1 1/2 uur na een tentfeestje geweest, muziek stond hard. Na afloop piep in mijn oor en is nog niet helemaal weg als het stil is (slaapkamer), ben naar de dokter geweest maar kon niets zeggen, is het tinnitius of een tijdelijke piep? Als het tinnitus is is Duitsland een aanbeveling?

Alvast bedankt, een groet.

Willem Reactie infoteur, 16-10-2012
Hi Willem, thx :). Een piep in het oor IS tinnitus. De medische term voor oorsuizen is namelijk 'Tinnitus Aurium'. Onder tinnitus of oorsuizen verstaat men het horen van geluiden in het hoofd die niet van buitenaf komen, jouw piep hoort daar dus bij. Als je met Duitsland de omstreden infuustherapie bedoelt dan kun je m.i. je geld beter in je zak houden. De werking is - alle positieve resultaten ten spijt - onbewezen. Niet lang geleden meldde de Duitse Tinnitusliga dat het moeilijker is geworden om deze behandeling ook in Duitsland zelf vergoed te krijgen omdat de wetenschappelijke effectiviteit beter (lees: objectiever) vastgesteld moet worden. Daarnaast is de therapie alleen gericht op een bepaald type tinnitus die hier mogelijk op zou kunnen reageren, mits je er vroeg bij bent. Doe online maar eens research naar 'infuustherapie tinnitus Duitsland'. Beterschap, A.

Jan, 10-10-2012
Beste infoteur, hartelijk dank voor uw antwoord. Ik had nog een aantal vragen: Mijn buis van eustachius werkt inderdaad niet zo goed. Het zal ook een onderdeel van het probleem zijn. U stelt dat het veel tijd nodig heeft, zijn dit maanden of jaren? Ik krijg het gevoel dat mijn rechterkant onder mijn oor gewoon helemaal opgezet is en daarom er een suis in mijn oor is. Als ik mijn kaak naar rechts beweeg krijg namelijk precies de zelfde suis in mijn linker oor. Heeft u wel eens eerder gehoord van iemand die door het aanpakken hiervan verbetering heeft gekregen? Het lijkt mij allemaal zo logisch aangezien de suizen zijn begonnen na een lange periode met een mitella te hebben gelopen. Het gesuis zit dus ook aan de kant waar de band ook hing. Ziet u dit was ook als waarschijnlijk?
Voor de rest ben ik nu actief mijn rechter kaak aan het masseren, soms voel ik er verbetering in maar dan soms ook weer niet meer, als u begrijpt wat ik bedoel.

Dank voor uw aandacht in ieder geval, Jan Reactie infoteur, 12-10-2012
Hi Jan, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Helaas kan niet worden voorspeld hoe lang de buis van Eustachius problemen geeft. Dit kan varieren van enkele weken tot zelfs levenslang. Dat je zo lang met een mitella liep en nu last hebt, is wel opmerkelijk. Vermoedelijk heb je de schouder-, arm- en nekspieren langdurig gespannen gehouden, wat ook wel logisch is, omdat je iets mankeerde. Spierspanningen leiden tot pijnlijke drukpunten, die op zich weer pijn doen. Je belandt dus in een vicieuze cirkel. Oorsuizen als gevolg van dit alles is niet een oorprobleem op zich, maar vergelijkbaar met een 'uitstraalpijn' afkomstig van nabijgelegen weefsels. De oren vertalen dit al vrij snel in gesuis, dus niet zozeer in de zin van oorpijn wat je conform deze theorie misschien eerder zou verwachten. Triggerpoint-therapie zou niet zo futuristisch moeten zijn, omdat er inderdaad een heldere logica achter zit. Pas als de triggerpoints ophouden met het uitzenden van verkeerde signalen zoals oorsuizen, kun je jezelf als 'genezen' beschouwen. Wel blijf je dan kwetsbaar voor nieuwe 'aanvallen van gesuis' omdat dan gebleken is dat je ontvankelijk bent voor diepe spierspanningen. Gewoon doorgaan! Grt, A.

Jan, 09-10-2012
Beste Infoteur,

Ook ik heb last van oorsuizen, voornamelijk in mijn rechter oor. Na gebruik van neussprays was iets verbeterd maar niet geheel weg. Laatst kwam het weer terug en ben ik weer naar de huisarts gegaan, deze gaf mij cellestone mee omdat mijn buis van Eustachius niet goed werkte. Dit klopt volgens mij wel, het klaren van mijn rechteroor gaat niet zoals bij mijn linker oor en over het algemeen voelt hij ook anders aan. Dit hielp echter niet echt, ik heb nog steeds erge last. Weet u toevallig waarom hij dat mij heeft voorgeschreven?

Als ik op mijn kaken bijt dan verhoogt de suis en als ik mijn onderkaak naar voren doe eveneens. Ook als ik met mijn vinger achter mijn kaak druk net onder het oor veranderd de suis. Ik heb uw artikel aandachtig gelezen en de reactie eveneens. Nu viel mijn blik op het verhaal met triggerpoints. Ik denk dat deze twee punten uit de site over triggerpoints op mij van toepassing zijn:

-Lateral pterygoid (diepe kaakspier): Buis van Eustachius problemen, oorpijn, tinnitus, gehoorstoornissen, kaakpijn.
-Medial pterygoid (diepe kaakspier): Buis van Eustachius problemen, oorpijn, tinnitus, gehoorstoornissen.

Het doet alleen bij mij niet 'ongelooflijk" veel pijn als ik achter mijn kaak, net onder mijn oor, druk. Maar wel redelijke pijn. Hoe ik het moet masseren is mij ook een raadsel.

Heeft u misschien tips voor het volgende gesprek met de huisarts, kijkende naar mijn symptomen? Zodat ik zo snel mogelijk bij de goede therapeut/kennishebbende kan komen?

Alvast bedankt en wat fijn dat u hier zo vragen beantwoord!

Met vriendelijke groet,

Jan Reactie infoteur, 10-10-2012
Hi Jan, Celestone is een corticosteroïde dat bij talloze aandoeningen wordt ingezet. Het zou verlichting moeten geven bij bepaalde ontstekingsreacties door het verminderen van zwelling, roodheid, jeuk en allergische reacties. Voor oorsuizen slaat het echter nergens op, nog nooit is iemands gesuis hierdoor weggegaan. Het enige dat het kan opleveren is een hoop bijwerkingen waar je niet op zit te wachten. Voor eventuele triggerpoints als oorzaak moet je de pijnlijke plekken zo vaak mogelijk masseren, totdat ze minder pijn doen. Dit kun je gewoon zelf doen. De pterygoid spieren liggen erg diep maar worden hierdoor - weliswaar indirect - ook aangepakt. Je geeft verder aan dat de arts geconstateerd heeft dat de buis van Eustachius niet goed werkt. Als dit het geval is heeft dit veel tijd nodig, soms komt er een kno-arts aan te pas of krijg je medicijnen die de beluchting beter moeten regelen. Behalve dit beschrijf je ook elementen van somatische tinnitus (zie art.), waarbij bepaalde acties of bewegingen de suis verergeren. In de regel weten artsen vrijwel niets van triggerpoints omdat ze enkel getraind zijn in het opsporen van bepaalde ziekten. Veel medische problemen zijn echter niet het gevolg van specifieke aandoeningen, maar van myofasciale disfuncties in lichaamsdelen die een stuk(je) verwijderd liggen van het probleemgebied. Voor wat betreft je laatste vragen hangt het dus volledig af van de 'open mind' van je behandelend arts. Heeft hij dat, dan betekent dat helaas nog niet dat hij weet wat hij er aan moet doen. Begin vandaag nog met het aanpakken van de pijnpunten! Beterschap, A.

Frank, 09-10-2012
Sinds een ruime week heb ik ruis in mijn vnl. linker oor. (voorheen ook wel het geval maar toen ging het over). Daardoor minder hoor vermogen. Verder een lichte druk in mijn voorhoofd en neus. 's Morgens als ik wakker wordt zitten vaak mijn oren dicht, maar gaan ook wel weer open. Rechteroor beter als linker oor. Maar soms wisselt dat ook wel eens. Ik heb oorsmeer die heel diep zit, en dat krijg ik er heel moeilijk of bijna niet uit. Zou de oorzaak de oorsmeer zijn? Hoe krijg ik die uit mijn oor?
Dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 09-10-2012
Hi Frank, een arts zou eerst uitzoeken of het probleem voor of achter het trommelvlies zit. Zit het ervoor, dan gaat het om teveel oorsmeer wat je eenvoudig weg kunt krijgen door een paar dagen te druppelen met slaolie. Zit het probleem achter het trommelvlies, dan zijn de buis van Eustachius en de bijholte(n) aan die kant erbij betrokken. Dit kan langdurig klachten geven. Grt, A.

Merion, 03-10-2012
Ik had al een maand geleden last van een druk in mijn hoofd op mijn oren. Dit ging langzaamaan over. Maar nu valt het mij op dat ik in stilte (vooral 's avonds) een zachte piep in mijn hoofd hoor. Hetzelfde soort gepiep van een oude televisie of computer. Ik ben vijf maanden geleden wel op een hele lawaaierige plek geweest, waar de muziek ineens zo hard werd gezet dat het pijn deed aan je oren. Ik ben erg bezorgd over mijn oren en hoop dat mij niets ergs is overkomen. Gaat deze piep nog over? Reactie infoteur, 04-10-2012
Hi Merion, dat is niet te voorspellen. De meeste typen oorsuizen worden na verloop van tijd iets beter omdat de hersenen zich aanpassen en het geluid een beetje wordt 'weggefilterd'. Het valt dan alleen nog op in stille omgevingen. Wat bij jou de oorzaak is vooralsnog niet bekend, wel kun je dit laten onderzoeken bij een audiologisch centrum en/of kno-arts. Vraag de huisarts om informatie. Sterkte, A.

Kyra, 22-09-2012
3 maanden geleden na een avondje stappen ben ik wakker geworden met oorsuizen. De week erna had ik last van duizelingen, druk in de oren, oorpijn en keelpijn. Naarmate de weken vorderde verdwenen de duizelingen en de druk in de oren en de keelpijn. Wat wel opvallend was, is dat op de dag dat ik op stap ging last had van mijn pollenallergie. 3 weken geleden had ik weer last van mijn allergie, mijn oorsuizen werden harder (het klinkt namelijk als een morse code), en mijn oren begonnen te kraken en te ploppen. Ik voel ook een klikkend geluid als ik mijn oren dicht hou. Ook plopt het soms, precies als een buisje plopt. Mijn oren kraken ook bij het kauwen (vreemd?). Ook heb ik vaker last van hoofdpijn.
Ben ook naar de KNO-arts geweest. Deze zegt dat mijn oren in orde zijn. Op de testen scoor ik goed en er is geen meetbare schade. Ze zegt dat dat in mijn voordeel speelt voor de genezing + mijn jonge leeftijd speelt ook in mijn voordeel (ben 17 jaar). Ze heeft ook een ademhalingstest gedaan. Daar merkte ze dat aan mijn rechterzijde van mijn neus het ademen iets minder goed verloopt. Ze heeft me ook sterkere pillen voorgeschreven voor mijn allergie (aerius) en neuspray (nasonex).

Nu mijn vraag is: is het wel normaal dat het zo lang duurt? Vanwaar zou het kraken en ploppen van mijn oren vandaan komen? Is dit een dysfunctie van de buis van eustachius? Hoe schat u mijn herstel in?
alvast bedankt Reactie infoteur, 23-09-2012
Hi Kyra, buis van Eustachiusproblemen als gevolg van infecties of allergie kunnen zeer lang aanhouden, en daarom is het vaak een restverschijnsel nadat andere symptomen allang zijn weggegaan. Kraken en ploppen in de oren is te wijten aan een buis van Eustachius die niet helemaal correct werkt, maar dit is omkeerbaar. De kans is dus groot dat de situatie mettertijd verbetert tot de normale toestand. Helaas zie je dan wel vaak dat klachten zich na verloop van tijd weer beginnen te herhalen. Welke factor de klachten dan doet terugkeren is echter niet altijd duidelijk. Probeer nu in elk geval veel (heet) te drinken en te stomen zodat de bijholten beter worden belucht. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Beterschap, A.

Marcel, 16-09-2012
Beste infoteur,
Ik heb 6 weken geleden implantaten gekregen voor een ondergebit. Toen de implantaten erin werden gedraaid deed het ontzettend pijn maar na een paar dagen nergens last van.
Na anderhalve week kreeg ik opeens oorsuizen ben naar de dokter gegaan en die zei dat ik doffe trommelvliezen heb, ik heb een neusspray gekregen die ik 6 tot 8 weken moet gebruiken (nasonex). De neussspray heeft tot nu toe niets geholpen maar de piep in het linker oor is erger geworden. Als ik mijn hoofd draai kan ik verschil merken in de piep.
Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 17-09-2012
Hi Marcel, met een neusspray gaat oorsuizen helaas niet weg. Je beschrijving lijkt op somatische tinnitus, zie het artikel. Dit komt in de regel door vergaande spanningen en 'tender points' in het spierweefsel dat vlakbij de oren gelegen is, dus de omgeving van de kaken, nek en schouders. Kijk eens hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Misschien heb je tijdens die implantaten-behandeling de mond te lang, te wijd en te gespannen open gehad, waarna vele akelige symptomen van de kaken en/of oren kunnen ontstaan. Met 'doffe trommelvliezen' lijkt me dit niets te maken hebben. Beterschap, A.

Jan Pieeep, 02-09-2012
Beste Astrid,

Allereerst ontzettend bedankt voor al de tijd en moeite die je neemt om mensen hier te woord te staan! Ik zal zeker niet de enige zijn die het erg kan waarderen :-)

Bij mij is het piepen begonnen nadat ik last kreeg van een dichtzittend linkeroor. Na ongeveer een uur ging dit weer weg, maar later die dag merkte ik dat ik in mijn linkeroor een zachte piep hoor. Deze is alleen hoorbaar als ik in een zeer stille ruimte sta of als ik mijn oor afdek door bijvoorbeeld er een vinger in te steken. Ook hoor ik het als ik gaap, een boer moet laten of als ik hard mijn ogen dichtknijp. Soms gaat het oor weer eventjes dichtzitten en hoor ik dan ook de piep opkomen, maar na na een keer slikken weer weg is. Als ik meteen daarna mijn oor afdek hoor ik de piep echter nog wel.

Ik heb ook je artikel over de Buis van Eustachius gelezen en dacht aanvankelijk dat dit de oorzaak zou kunnen zijn, ware het niet dat ik last heb van een hoge piep en niet van een laag gebrom, en dat ik het slechts aan één oor heb. Of zou met het mijn symptomen desondanks goed mogelijk kunnen zijn dat dit wel de oorzaak is?

De andere oorzaak waar ik aan denk is overtollig oorsmeer, ook omdat ik eerder als kind hier vaak vaak last van had. Als ik met een wattenstaafje in de opening van het oor wat ronddraai komt er ook wat smeer mee, maar ik weet dat het niet verstandig is dieper met het wattenstaafje naar binnen te gaan. In een reactie op iemand anders schreef je dat het oor schoon te maken is met enkele druppels plantaardige olie. Kan dit gewoon door de druppels in het oor te doen, het hoofd te buigen en na een poosje de andere kant op buigen zodat het er weer uit kan lopen? En kan dit verder geen kwaad?

Tenslotte heb ik nog gedacht aan somatische tinnitus, omdat net enkele dagen voor het piepen begon ik last heb gekregen van pijn in mijn schouder en nek, zeer waarschijnlijk door teveel werk achter de computer. Echter, de intensiteit van de piep verandert niet bij andere posities van mijn hoofd. Is dit altijd het geval bij somatische tinnitus, of kun je dit ook hebben met een onveranderlijke piep bij verschillende posities van je hoofd?


Natuurlijk weet ik dat ik dat jij vanaf afstand ook niet met zekerheid kan zeggen wat de oorzaak is, maar ik zou het zeer op prijs stellen als je mijn vragen zou willen beantwoorden! Reactie infoteur, 06-09-2012
Hi Jan, ik heb hooguit een vermoeden. Je ogen dichtknijpen heeft invloed op de piep, wat vergelijkbaar is met het innemen van andere posities van het hoofd, zoals bij somatische tinnitus. Kenmerkend voor somatische tinnitus is namelijk dat je het zelf kunt beinvloeden, dus verergeren of verminderen.
Bij buis van Eustachius problemen is het oorsuizen in de regel inderdaad een laagtonig geluid, bijv. een brom of een windgeruis tot een orkaan aan toe. Dit heb je niet.
Eventueel oorsmeer kun je proberen weg te krijgen door het oor in te druppelen met olie. Je ligt daarbij op je zij, iemand anders moet het vervolgens doen. Na vijf minuten kun je opstaan en merk je dat het oor vol en dicht zit, maar daar hoef je niets aan te doen. Het gaat erom dat het oorsmeer zachter wordt, wat enige tijd kost. Kwaad kan het verder niet, want aan het eind van de gehoorgang zit het trommelvlies wat de druppels aan die kant tegenhoudt.
Aangezien je ook last hebt van je schouder en nek vermoed ik echter dat de piep met het spierstelsel te maken heeft. Het oor kan hierbij ook een dicht gevoel geven. Probeer dus in elk geval minder te computeren, daarnaast moet je de boel zien los te maken, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Mocht je klacht aanhouden dan kun je het natuurlijk altijd laten onderzoeken. Veel zal dit over het algemeen niet uitrichten, maar wie weet… Sterkte en dank voor je waardering :), A.

Rebate, 26-08-2012
Sinds gisteravond last van gebrom, met name in mijn linker oor. Hoor verder als volgens mij prima. We waren gisteren in een pretpark en keken naar een voorstelling waarbij trompet/saxofoon werd gespeeld voor een microfoon, erg hard. Mijn zoontje deed al zijn vingers in zijn oren. Eerste tijd daarna nergens last van, pas 's avonds na het douchen is het begonnen. Dacht eerst dat ik water in mijn oren had, maar het bromgeluid blijft. Ook wel in mijn rechteroor. Ben niet extreem verkouden of zo dus heb echt het idee dat het door de trompetmuziek is gekomen. Kan dat dan inderdaad een paar uur daarna optreden? En gaat dit vanzelf weer weg? Het is alleen gebrom, geen pieptonen of zo. Reactie infoteur, 27-08-2012
Hi Rebate, een brom duidt in de regel op een buis van Eustachius die verstoord is in zijn functie. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
De lage tonen kun je door een bromtoon in het oor minder goed horen. Oorsuizen als gevolg van een geluidstrauma ontstaat meestal binnen 24 uur na het incident, maar zulk type tinnitus is vaker een luide piep, een zoemend geluid, een sis of een suis. Er lijkt bij jou dus geen relatie tot het geluidsincident, of het moet zijn dat een toch al bijna disfunctionele buis van Eustachius nu net het zetje heeft gekregen om symptomatisch te worden. Wanneer het weggaat zal afhangen van hoe het oor zich herstelt van wat er dan ook precies is mis gegaan. Je kunt het altijd laten onderzoeken als het aanhoudt. Beterschap, A.

Eefje, 23-08-2012
Beste infoteur,

Sinds enkele maanden last van oorsuisen linkeroor. Het is mn hartslag die ik horen kan.
Bloeddruk is gewoon in orde. Deze klacht heb ik relatief kort. Verder is mijn linkeroor altijd gevoeliger voor scherpe of harde geluiden geweest. Dan krimpt het van binnen voor mijn gevoel. Rechts is ook gevoelig, maar doet het niet zo zeer als links. Twee a drie jaar geleden had ik last van duizelingen. Kan dit een relatie hebben? Na dit allemaal gelezen te hebben online ga ik de benamingen meenemen naar de huisarts, die zei dat het niks bijzondere was… Wat kan dit allemaal zijn? Een bloedvat dat ik hoor? Maar hoe komt het dan dat ik zulke 'gevoelige' oren heb?

Graag hoor ik mogelijke oorzaken die ik mee kan nemen naar een bezoek aan de huisarts Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Eefje, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Veel oorproblemen vallen samen: hyperacusis, tinnitus, myoclonus, buis van Eustachius-disfuncties en duizeligheid. Het is moeilijk aan te geven welk symptoom nu het andere in gang zet. Wat betreft de hartslag: dit kan eenvoudig liggen aan een verstopping in het middenoor en buis van Eustachius. Vaak krijg je dan ook enige doofheid. Kortom, je situatie vraagt om uitgebreid onderzoek bij kno. Hopelijk verwijst de huisarts je snel, zonder eerst allerlei onzin te proberen dat toch niet werkt. Beterschap, A.

Thomas, 21-08-2012
Heb een korte vraag:
heb sinds een week last van tinnitus in mijn rechteroor. Heb onmiddellijk een behandeling gekregen van een cortisone kuur via infuus (intraveneus). Aangezien de piep niet drastisch is verminderd, stelt men nu voor om cortisone rechtstreeks in te spuiten in mijn oor (door het trommelvlies). Iemand ervaring met deze rechtstreeks inspuiting? Wat zijn de risico's? Doen of niet doen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Thomas, hopelijk komt er een reactie, maar ik vind de behandeling dubieus klinken. Vraag de arts om bewijsmateriaal dat deze kuur zou kunnen helpen, want de kans dat je slechts een soort proefkonijn bent is aanwezig. Beterschap, A.

Omar, 20-08-2012
Beste infoteur,

Allereerste wil ik vooropstellen dat ik zie hoe u op reacties ingaat en dat doet me goed.
Het geeft me nog enigszins het gevoel dat er mensen zijn die de problemen begrijpen

Ook zou ik graag het volgende willen weten (indien mogelijk):

Ik heb sinds 8 dagen lijst van een hoge piep in mijn linker oor, dit gebeurde toen ik sliep bij me schoonouders zomaar van de één op de andere dag. Nou heb ik niet naar luide muziek geluisterd de afgelopen tijd, wellicht was het die dag wel druk bij me schoonouders maar niet drukker dan normaal. Nu het probleem ik ben hypochonder dat betekent dat als ik de woorden ergens lees 'chronische' of ' er is niks aan te doen' ik volledig in paniek raak. Ik ben uiteraard zo stom geweest om op forums de meest verschrikkelijke berichten over oorsuizen te lezen. Dit omdat ik uit nieuwsgierigheid in Google invoerde: piep in oor. Nu ben ik volledig in paniek geraakt, 8 dagen slecht geslapen constant luisteren of me piep er nog is etc. Ik weet zeker dat ik dit vaker heb gehad en dat het zonder problemen weer verdween, echter vrees ik nu het ergste. De dokter heeft vocht in mijn oren gezien en een neusspray gegeven, echter nog geen verbetering (althans dat denk ik) ben er ook gefixeerd op. Heb wel een aantal keer me oren geklaard dan hoor ik eventjes geen piep maar dat is voor zeer korte duur.

Als u zo mijn verhaal leest wat denkt u er dan over? Zou het chronisch kunnen zijn? Of is het uit uw ervaring met wat ik zojuist heb beschreven van tijdelijk aard? Ik heb veel onbegrip in mijn omgeving omdat zij het niet begrijpen vandaar deze vraag aan u.

Bij voorbaat dank!

p.s Super deze website!

Met vriendelijke groeten,

Omar Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Omar, hartelijk dank :). Als je de oren klaart en de piep daarbij tijdelijk verdwijnt, dan is dat een belangrijke aanwijzing dat er iets mis is met de buizen van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Dit probleem is een omkeerbare situatie, dus er is beslist goede hoop op beterschap. Het vocht in de oren zal de reden zijn dat de buizen van Eustachius gezwollen zijn, en zodoende het vocht (slijm) ook niet snel kunnen afvoeren. Vaak krijg je dan ook wel andere problemen, zoals druk in de oren en enig gehoorverlies. Ga terug naar je arts als de neusspray niet helpt, zodat een kno-arts eens wat uitgebreider kan kijken. De meeste oorproblemen van deze aard nemen flink veel tijd in beslag, dus is het niet verwonderlijk als je er nog een tijdje mee zoet bent. Maar je moet niet wanhopen, want als de oren weer 'schoon' zijn zal - naar ik vermoed - de piep ook weggaan. Beterschap, A.

Cindy, 20-08-2012
Sinds bijna 3 jaar hoor ik een 'teutend" geluid in 2 tonen in mijn rechteroor. Na onderzoek door NKO-arts bleek dat ik tinnitus heb. Ik heb hiervoor een 3-tal maanden medicijnen genomen die dit eventueel konden onderdrukken. Na enige tijd had ik rust gevonden in het feit dat ik tinnitus heb en wist ik door stiltes te vermijden dat het een gewoonte werd, een stuk van mezelf… Nu enige weken geleden werd ik wakker van een gezoem en een drukkend gevoel in de rechteroor. Ik was in volle paniek.
Terug een week later kreeg ik een echogeluid als ik zelf praat. Eveneens als ik kinderen en hoge vrouwenstemmen hoor… Terug naar NKO-arts geweest. Alles zag er goed uit, geen prop, trommelvlies OK. Gehoortest gedaan deze wees op gehoorsvermindering vooral in de lage tonen. Waarschijnlijk vocht in middenoor… Ze had siroop op basis van ureum gegeven. Dit alles is nu bijna 3 weken geleden. Sinds een dag of vier merk ik een "fladderend" gevoel. Precies of de binnenkant aan het trillen staat.
Héél irritant, liever dan de afwisselende pieptonen dat dit allemaal…
Kan er mij eventueel iemand info geven? Thanks. Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Cindy, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Een drukgevoel, trillingen en gefladder, echo's tijdens praten en diverse gewaarwordingen bij het horen van hoge frequenties duiden op problemen met de functie van de buis van Eustachius. Dit geeft dan ook enig gehoorverlies op de lage frequenties. Helaas zijn er geen pasklare oplossingen en moet het lichaam dit na verloop van tijd zelf herstellen. Vaak blijf je daarna kwetsbaar voor een terugval. Mogelijk heeft het te maken met de anatomie van de buis van Eustachius, bijv. te nauw, te lang, te kronkelig en/of chronisch verstopt met slijm afkomstig van de neusbijholten. Beterschap, A.

David, 18-08-2012
Sinds kort heb ik last van een drukkend gevoel in mijn linkeroor, ik had reeds gedurende een 20 tal jaar last van tinitus op beide oren doch het was op een aanvaardbaar niveau. Nu is daar dus een drukkend gevoel bijgekomen op het linkeroor met een aanzienlijke gehoorsvermindering tot gevolg. Het opmerkelijke is echter dat dit gevoel verdwijnt gedurende een aantal dagen, met als gevolg dat ik dan weer normaal hoor, om dan weer op te komen zetten. Het zijn als het ware aanvallen geworden, die meerdere dagen duren. Ik ben reeds op bezoek geweest bij een NKO arts, heb een MRI scan ondergaan echter zonder resultaat. Is er iemand met een gelijkaardig probleem die mij wat info kan geven? Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi David, ik hoop dat er iemand zal reageren! Sterkte, en zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
A.

Iwan, 15-08-2012
Beste Infoteur,
Sinds een jaar heb ik last van oorsuizen en een piep in 'men hoofd'. Van dokter, KNO-arts, diagnostisch centrum, alternatieve geneeswijzen toe niks helpt tot nu toe. Een jaar geleden kwam ik terug van vakantie met een dubbele oorontsteking… deze is toen verdwenen maar de oorsuizingen niet en de piep ook niet… Inmiddels weet ik niet meer wat ik er nog aan zou kunnen doen! Men kaken doen ook regelmatig zeer. Kan het zijn dat men kaken zijn ontwricht (overbelast o.i.d.)? Zou er toch vocht kunnen zitten achter men trommelvlies wat zichtbaar moet zijn op een minuscule scan van mijn middenoor?
Ik hoor graag van u.
gr. Iwan Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Iwan, een kno-arts is in staat om zonder scans vocht achter het trommelvlies te constateren. Het lichaam ruimt dit in de regel ook zelf op, mocht dit het geval geweest zijn. Ontwrichte kaken zouden erge kaakklachten geven, dus niet aannemelijk dat je dat hebt. Overbelasting kan wel, maar dat kan helemaal los staan van het gesuis. Om hier zeker van te zijn zou je een verwijzing kunnen vragen om dit verder te laten onderzoeken (tandarts, kaakchirurgie). Beterschap, A.

Inge, 13-08-2012
Hey Infoteur,

Ik heb sinds 3 weken last van oorsuizen en oorpijn na een te luide fuif. Op heden is het oorsuizen en de oorpijn sterk verminderd en ben ook voor de zekerheid naar de KNO gegaan en deze zei dat ik geen gehoorbeschadiging heb en ik scoorde op alle testen goed.

Maar wat ik enkele dagen geleden ontdekt is, is dat aan mijn rechterkaak mijn wijsheidstand door komt. Ook aan mijn rechteroor heb ik oorsuizen. Heb ook oorpijn aan beide kanten.

Kan het oorsuizen + oorpijn komen door de wijsheidstanden? Heeft dit een verband?

Mvg Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Inge, er is geen direct verband tussen het doorkomen van verstandskiezen en oorsuizen. Indirect is dit alleen mogelijk als de verstandskies zeer diep en bijvoorbeeld scheef in de kaak gelegen is, en het kaakgewricht hierdoor verstoord wordt in zijn functie. Dit lijkt bij jou gelukkig niet het geval. Groetjes, A.

Suzanne, 10-08-2012
Beste infoteur,

2 weken geleden had ik last van een oorontsteking (trommelvlies ontstoken) en had ik door geluidsoverlast oorsuizen opgelopen. Ik heb geen gehoorbeschadiging volgens de KNO (ben 3 dagen geleden gegaan) en mijn oren zijn nu prima, van de ontsteking merkte ze niets meer. Ik had de eerste week echt oorpijn en druk in mijn oor. Dat is nu weg maar heb nog steeds last van een lichte ruis (is wel flink afgezakt ten opzichte van week 1) Ook heb ik al ruim 5 dagen last van duizeligheid. Meestal rond de middag. Ik moet wel bekennen dat ik de eerste week enorm veel stress had wat betreft het oorsuizen en dat het de hele dag in mijn hoofd spookte.

- Kan het dat de oorontsteking zo lang kan aanslepen. Zelfs als de KNO er quasi niets meer van merkte? (de huisarts had 2 weken de oorontsteking opgemerkt nadat hij roodheid zag)
- Mijn oorsuizen is op 1 week al een stuk verminderd. Maakt het de kans groter op volledige verdwijning?
- Vanwaar komt die duizeligheid?

Vriendelijke groeten! Reactie infoteur, 11-08-2012
Hi Suzanne, als je kno-arts zegt dat je geen ontsteking (meer) hebt, dan moet je dat aannemen. In het algemeen: soms worden patienten doorgestuurd naar kno omdat er enige 'roodheid' (met de diagnose 'oorontsteking) in het oor zou zijn, terwijl dat niet zo is. Een dekmantel voor verwijzing, omdat specialisten boos worden op huisartsen als deze iemand zonder veel aanleiding doorverwijzen. Ik vrees dat je nog steeds kampt met de gevolgen van het geluidstrauma, wat natuurlijk heel iets anders is. Omdat je verbetering merkt is er goede hoop op herstel, mits je je oren niet meer blootstelt aan te hoge geluidsniveaus. Ga je daar immers mee door, dan is de kans groot dat een volgend oorsuizen niet meer weggaat. Duizeligheid is in dit verband misschien een indirect gevolg, het kan ook op andere zaken duiden. Van hieruit niet te bepalen helaas. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Beterschap, A.

Davy, 08-08-2012
Beste infoteur,

Ik hoor sedert april vorig jaar een luide sistoon in het hoofd die luider wordt telkens ik mijn hoofd van positie verander en vooral als ik de halsspieren opspan, mijn linkeroog trilt ook telkens ik het oog open, wat bijzonder vervelend is, ook heb ik het gevoel dat er een krop in de keel zit en dat er een wervel vastzit, hiervoor ben ik enkele malen bij een manueel therapeut en osteopaat langsgeweest maar helaas zonder resultaat.
Ik heb verschillende onderzoeken gehad bij een NKO-arts maar alles bleek in orde te zijn, op een scan was niets opmerkelijk te zien.

Wel ben ik sedert enkele jaren bijzonder stressgevoelig en prikkelbaar geworden voor geluiden (hetgeen momenteel mijn hele leven beheerst) en was geluidsoverlast de reden van mijn verhuis 2 jaar geleden voor dit alles begon.Momenteel probeer ik Rivotril maar helaas zonder resultaat.

Alvast bedankt voor de reacties Reactie infoteur, 10-08-2012
Hi Davy, je beschrijft somatische tinnitus, zie het artikel onder 'tinnitus afkomstig van kaak of nek'. Ik raad je aan om zsm te beginnen met het opsporen van triggerpoints in de nek en schouderpartij, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Vind je pijnlijke drukpunten, wrijf er dan met gemiddelde druk overheen, hoe onaangenaam ook. En doe dit dagelijks zo vaak mogelijk. Eventueel kun je een ander inschakelen om je te helpen. Strak gespannen spierweefsel geeft niet alleen pijnklachten, maar kan juist in het hals/hoofdgebied leiden tot zware tinnitus, een gevolg wat de meeste mensen niet verwachten. Succes! A.

Niels, 08-08-2012
Beste infoteur,

Ik ben nog hiervoor nog niet langs geweest bij een arts (en na vele opmerkingen hier te lezen weet ik ook niet of dat nuttig zal zijn) maar ik denk dat ik ook last heb van oorsuizen, en wil graag weten of er iets aan te doen valt.
Het doet zich enkel voor wanneer ik me op iets moet concentreren (zoals tijdens het studeren), en dus wanneer het stil is rond me. doorheen de dag, wanneer ik me ontspan of met iets bezighoud merk ik er niks van, wat me laat denken dat het misschien gewoon aan mij ligt, dat ik het hoor omdat ik het verwacht tijdens die stille momenten ofzo.

Ik kan me niet goed herinneren wanneer het suizen begonnen is, maar de eerste keer dat ik iets merkte is ongeveer anderhalf jaar geleden.
Ik studeerde voor een examen, en merkte dat ik nogal geirriteerd werd door een gezoem. ik schakelde elektronische apparaten uit (ze produceerden een héél licht gezoem, maar ik hoorde het, alsof mijn oor overgevoelig was), en na mijn oren te ruinigen met wattenstaafjes leek het erger te worden.
Daarna had ik er niet echt last meer van, tot ik in september van vorig jaar voor het eerst met een vliegtuig gereisd heb. De heenvlucht was niets, maar na de terugvlucht had ik het gevoel alsof er water in mijn oor zat, en dat ging pas na enkele dagen weg. sindsdien heb last van het gezoem in periodes van studie, waar concentratie in een stille ruimte vereist is.
Het is vooral te merken in mijn rechteroor (waar ook het waterig gevoel was), maar heel soms verandert het van oor (waar de toon hoger is dan in het rechteroor).

De neus dichtknijpen en snuiten zorgt soms voor verbetering, verslechtering, of oorwissel.
Dit doet me dan weer vermoeden dat er werkelijk een probleem is dat verholpen kan worden.

Ik hoop dat u hier meer helderheid over kan brengen, alvorens er een arts bezocht wordt.

Alvast dank,

Niels Reactie infoteur, 09-08-2012
Hi Niels, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Als snuiten e.d. veranderingen veroorzaakt, is het vrijwel zeker dat het gaat om verstopping en/of zwelling van de buizen van Eustachius. Als je er erg veel hinder van ondervindt, zou je het met je huisarts kunnen bespreken. Deze begint in de regel met een neusspray die niet werkt, waarna eventueel een bezoek aan de kno-arts kan volgen. Uit onderzoek moet dan blijken wat er precies aan de hand is, en vooral waarom het zo lang aanhoudt. Sommige mensen hebben geregeld last van de buizen van Eustachius, zonder dat er een oorzaak voor wordt gevonden. Houd daar dus rekening mee. Beterschap, A.

Y., 08-08-2012
Beste Infoteur,

Ik ben maandag langs geweest bij de KNO-Arts. Deze zei dat mijn gehoor perfect in orde was en op de testen scoorde ik beter dan gemiddeld. Dit vind ik al heel positief. Wel vreemd dat die piep er nog steeds is vroeg ik, en daar antwoordde de arts op dat het herstel 6 weken kan duren omdat de trilharen een flinke slag hebben gekregen door het lawaai die nacht op de fuif (2weken geleden) en de ontsteking. Het is als een korst op een wonde zei ze, dat heeft ook tijd nodig voor je er niets meer van merkt dat er iets was. Ook zei ze dat ik de komende weken (binnen 3 weken heb ik opnieuw een afspraak) geen/zo min mogelijk caffeine mocht drinken, stress vermijden en niet op de oorsuizen mocht concentreren. Ik probeer dit alvast te doen maar toch zat ik nog met 2 vraagjes

1. Ik merk op die 2 weken dat de piep aanzienlijk is verminderd (minder hard en geen constante piep). Wat is de kans dat deze volledig verdwijnt?
2. Klopt het wat de KNO-Arts zei, dat het herstel 6 weken kan duren

Alvast heel erg bedankt voor jullie aandacht! Ik apprecieer het enorm!
Liefs Y. Reactie infoteur, 09-08-2012
Hi Y., niemand weet hoe lang oorsuizen gaat duren, ook je arts niet. Gezien de ervaringen van mensen moet je er rekening mee houden dat het minstens enkele maanden in beslag zal nemen. Dat je veranderingen in de piep bespeurt is goed, je kunt dit beschouwen als een teken van herstel. Volledige verdwijning van het oorsuizen gebeurt helaas minder vaak. Waarschijnlijker is dat je op een gegeven moment aan het geluid went, waardoor het door de hersenen minder prominent wordt gepresenteerd. Dit gewenningsmechanisme is de reden waarom mensen er na verloop van tijd geen aandacht meer aan besteden. Om het dan toch nog goed te horen moet je je er op concentreren, en ook nog in een stille omgeving zijn. Groetjes, A.

Lisanne, 07-08-2012
Beste Infoteur
16 dagen geleden ben ik gestart met de pil wegens mijn endometriose, een half uur na inname kreeg ik oorsuizen. Een ruis en piep. Ben direct gestopt. Ben inmiddels naar de kno arts geweest die constateerde onderdruk en vocht achter mijn trommelvlies. Ik heb de piep aan de rechterkant, nu piept de linkerkant soms ook mee. Heb een neusspray gehad en sinds ik dat gebruik komt er veel slijm los vanuit me holtes, voorhoofd ed. Voel ook druk op mijn hoofd en me oren ploppen soms open en weer dicht, gepruttel hoor ik ook. De rechterkant kan moelijk klaren. Denkt u dat het oorsuizen door de pil komt? Of endometriose? Of komt het door de onderdruk en vocht? Ik hoop dat u me kan helpen. Als het door hetze onderdruk en vocht komt na hoe lang is het oorsuizen dan weg?

Mvg lisanne Reactie infoteur, 08-08-2012
Hi Lisanne, het komt door problemen met de buizen van Eustachius, diep in de oren gelegen. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Deze buizen reguleren de luchtdruk in je hoofd. Bij verstopte neusbijholten en gezwollen slijmvliezen gebeurt dit niet optimaal, waardoor een gesuis kan ontstaan. Het is duidelijk dat het overtollige slijm eerst weg moet en dat kost tijd. Reken zeker op enkele weken. Met hormooninname en endometriose heeft dit niets te maken. Beterschap, A.

J. A. Sluiter, 06-08-2012
Ik heb wel eens van een bevriende relatie vernomen dat er een therapeut was die bij
oorsuizen je hoofd flink heen en weer bewoog, om je gehoor hamertjes los te wrikken
en dat dan je oorsuizen weer ophield. kan dit kloppen!. Reactie infoteur, 07-08-2012
Hi J.A., van die therapie is me niets bekend. Verder is het onmogelijk om de gehoorbeentjes in het middenoor los te wrikken. Het idee alleen al! Wat je misschien bedoelt is een behandeling tegen duizeligheid waarbij door bepaalde hoofdbewegingen oorkristallen (gruis) in het binnenoor van positie kunnen veranderen, waardoor duizeligheid zou verbeteren. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html onder 'repositiemanoeuvres'. Grt, A.

Y., 05-08-2012
Bedankt A.,

Het gaat al iets beter :) Alleen had ik gisterenavond fel last van duizeligheid en nu nog. Zeer irritant, heeft misschien iets te maken met mijn evenwichtsorgaan denk ik. Ik heb ook een afspraak morgen met de KNO-arts, dat kan nooit kwaad. Ik begin trouwens ook gewend te worden aan mijn oosuizen. Wat ik al positief vind, want de eerste week was ik echt ik
paniek.

Groetjes :) Reactie infoteur, 06-08-2012
Hi Y., nu je een afspraak hebt bij kno, zul je gauw meer duidelijkheid krijgen. Waarschijnlijk wordt een gehoortest gedaan en een onderzoek van de werking van de buizen van Eustachius en het middenoor. De duizeligheid lijkt me een tijdelijk en indirect gevolg van de andere problemen. Blijf voorlopig weg van lawaai en maak je niet teveel zorgen. Oorsuizen komt ongelooflijk vaak voor. Sterkte, A.

Y., 04-08-2012
Ik heb al 2 weken last van oorsuizen. Ik kwam van een openluchtfuif waar ik ongeveer een halfuurtje aan de box gestaan heb. De dag erna had ik last van een dof gevoel in mijn oor. Die morgen daarna had ik een piep in mijn rechteroor. Deze ging na 2 dagen niet over dus besloot ik naar de huisarts te gaan. Deze zei dat ik een trommelvliesontsteking had als combinatie van de wind/koud die nacht op de openluchtfuif en de harde muziek. Ik moest antibiotica innemen (amoxicciline) en celestonekuur (15 dagen). Ik heb soms last van pijn in mijn kaken, druk in
BEIDE oren, keelpijn, oorpijn en oorsuizen. Ik hoor wel nog een lichte ruis en een gerinkel (piep-piep-piepiep ; geen constante piep)

Zou dit permanent blijven? Wie weet raad? Ben
echt wanhopig :( Reactie infoteur, 05-08-2012
Hi Y., de medicijnen die je hebt gekregen zijn louter probeersels. Wind en kou veroorzaakt geen bacteriele infectie van het oor. Als het trommelvlies echt ontstoken is, dan is de kans groot dat het hele middenoor is aangedaan. Maar dat is iets anders dan oorsuizen als gevolg van een geluidstrauma. Helpt de medicatie niet, dan moet je teruggaan naar je arts. Onderzoek door een kno-arts is aan te bevelen als de klachten na een paar weken nog steeds aanhouden. Je zult dan een verwijzing krijgen. Niet bang zijn voor permanente schade, want in de meeste gevallen - en met veel geduld - vermindert de klacht vanzelf. Beterschap, A.

Niels, 01-08-2012
Hallo,

Sinds gisteravond heb ik last van mijn linker oor. Het voelt aan alsof het verstopt is maar er is geen oorsmeer in mijn oor (heb het die dag nog schoongemaakt met wattenstaafje) Mijn achtergrond is dat ik een DJ ben en draai al jaren, nooit last van gehad. Sinds gisteravond voelt het dus aan dat mijn linker oor iets wat verstopt is en het voelt warm aan. zal het over gaan na verloop van tijd of moet ik rekening houden met wat anders? Reactie infoteur, 02-08-2012
Hi Niels, als het probleem is opgetreden na het 'schoonmaken' van je oor dan heeft het daar mee te maken. Wellicht heb je het oorsmeer juist dieper in het oor geduwd. Reinigen met een wattenstaafje is dan ook geen goed idee. Met slaolie of olijfolie kun je het oor druppelen, zodat het oorsmeer kan oplossen. Vaak moet dit een paar dagen worden herhaald. Grt, A.

Robert, 17-07-2012
Hallo, Ik heb sinds een paar maanden geleden is gepiep in mijn oor gekregen(discotheek), dit is dan zo goed als weggegaan. had er niet echt veel last van. Vervolgens ben ik nog is geweest en kreeg ik hier opnieuw last van, deze keer wel erger. zeker 2 weken lang. Daarna had ik altijd wel last van gepiep als ik er of op lette of in aanraking kwam met 'luid' lawaai. Daarna had ik er niet meer zoveel last van omdat ik lang binnen gezeten had door examenperiode. In het einde van die periode ongv kleine maand ben ik is weggeweest waar de muziek te luid stond soort vn café. sinds dien is mijn linker oor gevoelig en heb ik ook sneller last van gepiep. Het gepiep valt goed mee maar het is vooral dan soort van pijn/ druk in het oor en hoofd wat heel ergerlijk is. Heb er alleen last van aan me linker oor. was eerder ook is naar oor arts gegaan en was niet echt gehoorschade te zien. Vervolgens zit ik nu op vakantie in Oostenrijk op iets meer dan 1000 meter. Heb nu sinds 3-4 dagen erge last van me linker oor, zeer gevoelig voor tv geluid, muziek etc, kan dit effect toegenomen zijn door de hoogte van waar ik op vakantie ben? Ook heb ik een constante druk en pijn in me linker oor wat echt heel erg is. Als ik toch wat tv kijk heb ik ook het gevoel dat die pijn in me oor en die druk snel toeneemt. Wat kan ik hier het best tegen doen? Zodat die druk en zo zou kunnen weggaan? Over die piep heb ik al genoeg over gehoord en is jammer genoeg niet veel aan te doen. Ten slotte als ik probeer te slapen is die druk er ook, als ik op me achterhoofd of rechterkant lig valt het een beetje mee, maar als ik op me linker kant lig dus ook linkeroor word die druk immens versterkt waardoor ik nog eens zo gek word. Wat kunt u hierover zeggen? Enig advies?

Alvast bedankt, en het is super zo'n forum en de snelle antwoorden! Respect hiervoor en veel dank! Reactie infoteur, 18-07-2012
Hi Robert, misschien is de buis van Eustachius aangedaan, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Het ironische is dat artsen vaak niets zien, terwijl het oor voor je gevoel op ontploffen staat. Voor wat betreft de hoogte zou je verwachten dat je oren juist beter gaan, als er al een verschil is. Als ik jou was zou ik mijn kans grijpen en een Oostenrijkse arts bezoeken. Andere ogen, andere diagnose! Ook hebben ze in een ander land vaak totaal andere richtljnen en inzichten. Probeer het, en blijf uit de buurt van lawaai. Sterkte, A.

Joost, 12-07-2012
Beste mensen. Sinds 31 december 2003 heb ik oorsuizingen, ik stond dicht bij een hele hoge zware speaker die plots vol open werd gedraaid en het knalde letterlijk mijn oor in. Vanaf dat moment heb ik oorsuizingen in mijn linkeroor, soms echt hard soms zacht maar in ieder geval altijd. Na ongeveer 2 weken ben ik naar de huisarts gegaan, die vertelde me, hij keek niet een sin mijn oor, niks aan te doen, leer er mee leven. Die man heb ik verteld hoe ik over hem dacht en ben nooit meer bij hem geweest. Echter had ik de lust verloren om verdere onderzoeken te ondergaan, zoekend op internet kwam ik erachter dat er weinig remedie tegen is. Alleen als ik onder de douche sta hoor ik het niet dus ik ben best schoon op mezelf geworden :-) Door het te accepteren en er inderdaad mee te leren leven is het draaglijk geworden, ik kan vaak mensen niet meer goed verstaan, zeker in volle ruimtes of waar veel ander lawaai is. Dat ben ik dus ook gaan vermijden en op feestjes zie je me niet gauw meer. Mijn ervaring is dus, accepteren dat je het hebt, uiteindelijk zul je je er minder op focussen en is het minder op de voorgrond aanwezig en is het eigenlijk best te doen. Succes allemaal en natuurlijk, doe niet net als ik maar ga wel eerst naar een arts, niet naar mijn vorige huisarts maar naar een echte KNO arts. Reactie infoteur, 13-07-2012
Hi Joost, wat een ontzettende pech. Eerst het geluidstrauma, daarna de akelige mededeling dat je er maar mee moet leren leven. Zoals je op internet al gezien hebt ben je niet de enige die zo'n ervaring heeft. Kno-artsen zijn daarin overigens niet beter. De tactloosheid is omdat ze werkelijk niet weten wat ze ermee aan moeten. Er is geen medicijn voor handen. De patient raakt vervolgens geirriteerd of zelfs depressief. Eigenlijk dus een reden om juist geen arts te bezoeken… Groetjes, A.

Lena, 11-07-2012
Hallo,
Ik heb sinds 1,5 week last van een piep in mijn oor na een concert. Ik heb medicijnen gekregen van de kno arts: cortisone (medrol) en betahistine. Aangezien dit de piep niet vermindert, overweeg ik hyperbare zuurstoftherapie. Nu lees ik echter dat dit het ook kan verslechteren. Is hier meer informatie over? Op welke termijn moet dit worden gedaan? Kan dit nog na 2 /3 weken?

En is er ook nog kans op verbetering zonder zuurstoftherapie? Reactie infoteur, 12-07-2012
Hi Lena, de behandeling van oorsuizen met Hyperbare Zuurstoftherapie is omstreden. In Duitsland wordt deze therapie bijna standaard aangeboden en wordt het ook gezien als 'het' middel tegen oorsuizen. Ondanks het enorme aanbod en behandelingen is nooit wetenschappelijk aangetoond dat de therapie ook maar enig effect heeft. Resultaten zijn subjectief. Wie erin gelooft, wordt beter. Wie er niet in gelooft, zal niet beter worden. Dit zegt alles over de mate van objectiviteit! Hyperbare zuurstoftherapie moet doorgaans binnen enkele weken starten, van verslechteringen is me niets bekend. Uiteraard kan oorsuizen ook verbeteren zonder iets te doen. Dit komt omdat de hersenen zich na verloop van tijd aanpassen (habituatiemechanisme), waardoor het geluid er nog wel is, maar je er veel minder bewust van wordt. En van dit mechanisme profiteert elke langdurige behandeling, waaronder de controversiele zuurstoftherapie. Sterkte, A.

Christiaan, 07-07-2012
(sorry, nog iets extra, dit moet niet gepost worden, maar als er een antwoord komt om mijn vragen is dit misschien ook relevant voor iets?)

Net als bij een van de andere onderstaande reacties is er ook een luid(er) gekraak in mijn oren als ik slik. Ik weet dat iedereen dit in zekere mate heeft, en ik weet dat ik dit ook altijd al heb gehad, maar is nu duidelijk versterkt sinds ik de oorproblemen heb.

Christiaan Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Christiaan, een luider gekraak bij slikken is een bevestiging dat het probleem te maken heeft met de buizen van Eustachius. Het klopt dat het daadwerkelijk luider klinkt, dit zeg ik er expliciet bij omdat sommige artsen je dan meedelen dat 'iedereen krakende oren heeft', of dat je je het maar verbeeldt. Het zal verminderen als de buizen van Eustachius zich herstellen na je verkoudheid. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Groetjes, A.

Christiaan, 07-07-2012
Sinds een dikke week heb ik ook last van (volgens mij) oorruis, momenteel heb ik er wel vooral last van 's avonds / op stille momenten, maar toch, … De eerste dagen had ik er niet zo heel veellast van, misschien omdat ik toen ook last had van een goede verkoudheid, maar deze had ik opgelopen op een festival, dus muziek is en blijft volgens mij de oorzaak.

De NKO-arts heeft mij, na onderzoek, medicatie gegeven tegen de verkoudheid en bij de gehoortest bleek mijn gehoor nog perfect te zijn. Een kleine geruststelling, maar toch, pijn in de oren en een piepend geluid op stille momenten is alles behalve fijn.

Bij deze heb ik ook wat vraagjes waar ik momenteel geen antwoord op kan vinden/krijgen:
1. Ik heb het gevoel dat het geluid op enkele dagen versterkt is, hoewel ik luide plaatsen heb vermeden en ik mijzelf voldoende rust heb gegund. Kan dit (geluid gewoon verhogen zonder luide omgevingsfactoren)?

2. Hoort oorpijn (druk in de oren) hier ook steeds bij?
of gaat dit weg na verloop van tijd?
of maakt dit de oorsuizen alleen maar erger?
Het is fijn om te horen dat mijn gehoor nog zeer goed is, maar die druk/pijn in de oren is op sommige momenten zeer zwaar te verduren.

3. Kan oorsuizen echt bevestigd worden door een (NKO)dokter
of is en blijft het een beschrijving van de patiënt waarmee de dokter een diagnose moet stellen.

Voorlopig zijn het deze 3 vragen, en hoewel ik na het weekend wel nog eens een NKO-arts zal raadplegen, zou een antwoord op deze vragen al zeer fijn zijn. Het is niet gemakkelijk om hier over te praten met iemand aangezien ik van niemand (in mijn familie/vriendenkring) weet dat hij/zij hetzelfde heeft.

Christiaan Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Christiaan,
1. Ja, dit is mogelijk. In de eerste plaats omdat oorsuizen kan fluctueren in sterkte, in de tweede plaats omdat je eigen perceptie ten aanzien van het gesuis kan wisselen.
2. Oorpijn en druk in de oren zie je soms in samenhang met oorsuizen. In dat geval is het probleem meestal te wijten aan disfuncties van de buizen van Eustachius, die de druk in het hoofd en de beluchting van het middenoor regelen. Dit heeft verder niet te maken met verergering van oorsuizen.
3. In zeldzame gevallen kan een kno-arts het oorsuizen traceren, afhankelijk van het type tinnitus. Wat jij beschrijft is net zoals de meeste tinnitus-soorten, puur subjectief.
Sterkte, en hopelijk wordt het na verloop van tijd vanzelf beter. A.

Casper, 28-06-2012
Ik heb nu sinds een paar dagen een behoorlijke suis in mijn oren/hoofd. Ik heb inmiddels wat eventuele oorzaken gelezen, die echter voor 60% van toepassing zijn op mijn situatie. Wat ik alleen niet ertussen heb gevonden is, dat mijn piep-/suistoon harder wordt als ik hard mijn kaken op elkaar druk. Zou dit kunnen duiden op een trigger vanuit mijn nek of iets dergelijks?

Groetjes,
Casper Reactie infoteur, 29-06-2012
Hi Casper, dit staat in het artikel onder 'tinnitus afkomstig van kaak of nek' (somatische tinnitus). Mogelijk heeft het te maken met een disfunctie van de kaakspieren: TMJD. Sterkte, A.

Mark, 26-06-2012
Beste infoteur

Na een bezoek +- 5 maanden geleden aan een disco werd ik de volgende ochtend wakker met tinnitus in mijn linkeroor.

Ben hiermee naar de KNO arts geweest en deze schreef muziektherapie voor. (Mede)hierdoor is de tinnitus in de loop van de maanden steeds minder geworden. Verder kon de KNO arts in het oor niks afwijkend aantreffen (druk etc. was goed en aan het gehoor zelf mankeerde ook niks). Nou heb ik naast deze tinnitus, wederom in het linkeroor, dat als ik slik, ik een soort krakend gevoel hoor. Het oor doet ook af en toe in lichte vorm pijn. Ik heb er volgens mij toen ik net tinnitus kreeg geen last van gedaan maar toen lag mijn aandacht volledig bij de piep dus daar ben ik niet 100% zeker van.

Enig idee waar dit vandaan komt cq wat dit is, en wat een eventuele oplossing hiervoor kan zijn? Komt deze pijn eventueel nog van geluidsschade? (H is het zeker niet, oor is verder niet verstopt)

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Mark Reactie infoteur, 27-06-2012
Hi Mark, een gekraak bij slikken (vooral samen met oorpijn) doet denken aan een disfunctie van de buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Misschien zit er vastzittend slijm en/of is er wat zwelling in deze tere weefsels. Je zou dan ook een verstopt gevoel verwachten, maar dit hoeft niet per se. Het is in lichte mate bij iedereen aanwezig, maar het kan af en toe opvallend luid zijn. Je ziet het vooral in episodes, waarna het dus vanzelf weg moet gaan. Een samenhang met geluidsschade is me onduidelijk. Afwachten maar. Beterschap, A.

Maggie, 21-06-2012
Hallo
Ook ik heb al geruime tijd last van mijn oren. Het begon in augustus 2009 na een verkoudheid, had daarvoor ook een ernstige huidinfectie en hele zware antibiotica. Uiteindelijk ging het weer beter, klachten verdwenen niet helemaal, licht gezoem in linker oor en in beide oren kraken. Huisarts zag soms ingetrokken trommelvlies en luchtbelletjes. In november 2011 toch verwijzing kno arts gevraagd, klachten namen toe tijdens verkoudheid, het werd toch wel vervelend. Deze kno arts gaf mij de diagnose tuba aperta, kon mij gezien de klachten niet zo goed in vinden, was ook een hork van een arts en ben toen naar een andere arts gegaan.
In januari gehoortest gehad en drukmeting, maar dat was allemaal goed, advies was oorbuisje op proef laten plaatsen als de klachten toenamen. sinds begin april ben ik nu lijkt wel chronisch verkouden en zijn de klachten echt heel vervelend, drukgevoel op beide oren, kraken, en links is het zoemen erg toegenomen, ook heb ik links een heel raar geluidje in mijn oor, het tingelt net als een windorgeltje, het is niet heel hard maar wel vrij irritant, Soms is dat wel weg, maar het zoemen niet. Ook doet het oor soms een beetje pijn, niet heel erg, maar alles bij elkaar is het toch vrij vervelend.
Ben terug geweest bij kno arts, druk is weer gemeten, maar was weer goed. Nu gaat er een buisje in mijn linker oor worden geplaatst, omdat die het ergst is, maar ben heel bang ik heb50procent kans dat gaat werken, nou als je bij die 50 zit ben je natuurlijk heel blij, maar het kan ook de zoem verergeren en dan moet het buisje er weer uit, maar dat doen ze dan na 6 tot 8 weken en dan wordt het weer zoals het was ben je er niks mee opgeschoten en heb je een gaatje in je trommelvlies. Weet het even niet meer, dokter zegt probeer het maar als het helemaal niet zou helpen zouden ze het niet doen.
Volgens de dokter is de kans klein dat het vanzelf gaat verdwijnen, maar hoop eigenlijk dat het weer op het oude niveau komt, maar dan zit je ook elke keer met verergering als je verkouden wordt, bah vervelende oren. Heeft u nog een advies voor mij wat het beste is om te doen, weet het even niet meer oh ja mag gelukkig wel onder narcose het buisje laten plaatsen.

groetjes Maggie Reactie infoteur, 22-06-2012
Hi Maggie, een buisje plaatsen zonder dat er enige afwijking is geconstateerd is natuurlijk vreemd. Je arts zal zomaar wat willen experimenteren in de hoop dat het iets doet. Je vorige arts kwam zelfs met de diagnose 'tuba aperta', een diagnose die zelden tot nooit wordt gegeven. Mogelijk heb je dus een mengvorm, zie het artikel. Daardoor krijg je verschillende uitslagen van onderzoeken, of je krijgt als uitslag dat alles goed is. Als de drukmetingen steeds goed zijn, zal een buisje theoretisch niet helpen. Je riskeert zelfs verslechtering. De afweging is dus of je klachten belastend genoeg zijn om het te proberen, of toch niet. Voordat je buisjes probeert, zou je m.i. op zijn minst toch wel diverse valsalva manoeuvres moeten hebben gedaan (het klaren van de oren). Dit geeft - behalve dat het zelfs de oplossing kan zijn - ook aanwijzingen over de toestand van je oren. Beterschap, A.

Elian, 19-06-2012
Hallo,

3 weken geleden werd ik binnen 5 minuten plots doof (SSD), mijn evenwicht is weg en ik heb een vreselijke ruis in mijn rechteroor.
Na 3 gehoor testen is er totaal geen verbetering, -110DB, natuurlijk ben ik nog onder behandeling.

Mijn vraag is, heeft iemand wel eens mee gemaakt dat de ruis erger wordt? Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Elian, dit is een oproep aan de lezers. Veel sterkte, A.

Sam, 17-06-2012
Hallo
ik heb sind een jaar oorsuizingen ik ben naar een doktergeweest in het ziekenhuiis heb wat test gedaan ze hebben mij zakjes met poeder gegeven die niet echt hielpen ik heb dit nu nog steeds oorzuizingen en ik heb het gevoel dat het aleen maar erger word
is er een redemie als er haarcellen zijn verloren? als ik het aan een dokter zou vrage zou die mij dan slaappillen voorschrijven? Reactie infoteur, 18-06-2012
Hi Sam, een perceptief gehoorverlies wordt veroorzaakt door een beschadiging van het binnenoor ('kapotte haarcellen') of de gehoorzenuw. Een kno-arts kan eenvoudig vaststellen of er sprake is van dit type gehoorverlies. De bijbehorende tinnitus is dan net als de gehoorschade, niet omkeerbaar. Slaappillen worden vaak voorgeschreven bij ernstig oorsuizen. Vraag het je arts als slapen niet lukt. Sterkte, A.

Sam, 14-06-2012
Beste infoteur,

Al enkele weken heb ik last van oorsuizen. Het begon met een 'bok bok bok' in het rechteroor, dit gebeurde drie avonden en daarna stopte het en kwam er een 'chrrrrr' suis voor in de plaats.

Na de tweede bok avond kwam constateerde mijn huisarts dat ik waas achter het trommelvlies had (beide kanten) en een teruggetrokken rechter trommelvlies. Hij gaf mij zure neusdruppels en allergodil neusspray mee. Na de derde keer 'bok bok bokk'.

Toen het suizen begon heb ik de assistente gebeld. Ze zei door te gaan met de medicatie. Op zondag had ik zo een jeuk aan mijn oren dat ik gestopt was. Een andere huisarts nam waar dat de witte waas achter de trommelvliesen weg was. De tweede huisarts gaf mij andere medicatie namelijk allergodil neusspray en later ook antidepressiva, omdat ik oprecht gek wordt van het geluid en ook disco tonen s'avonds laat ging horen (beide oren). Ook kreeg ik een afspraak met de KNO arts.

Bij de KNO arts ben ik ertussen geschoven en geholpen door een co-assistent. Na een geluidstest bleek dat ik geen gehoorschade had. De KNO arts gaf mij Bethahistine voorgeschreven. Mijn ouders vonden dat ik nogmaals met de huisarts moest praten. Volgens de huisarts was de witte waas achter mijn trommelvlies weg. Hij gaf mij anti-depressiva waarvan hij reeds de dosering heeft opgevoerd (merthazapine). Vandaag heb ik een uitzonderlijk moeilijke dag en ik vraag mij af of die antidepressiva wel helpt.

Aangezien mijn stress en angst enorm zijn sport ik tegenwoordig elke dag in de sportschool op muziek. Ik doe ook aan yoga, pilates en body balance. Ik heb voortdurend het gevoel dat ik wil wegrennen of vluchten van het geluid (maar dat is onmogelijk). s'ochtends hoor ik soms geen of een zacht geluid, maar in de loop van de dag wordt het erger. Na het sporten heb ik ook soms dat het geluid weg is om dan weer later terug te keren. Ik vertel mezelf telkens: blijf rustig. Aangezien ik hooggevoelig ben is dit echter onmogelijk. Wat ik voorral nodig heb is hoop op genezing of volledige acceptatie van het tekort van mijn oren. Beiden zijn voor mij moeilijk. Het internet met alle doemverhalen helpt mij ook niet en voed juist de angst.

Medisch:
- Voordat alles begon was ik misselijk en had ik diarree
- Sinds mijn puberteit ben ik oververmoeid, heb ik last van lichte hyperventillatie en spastische darmen.
- Ik had een heel onregelmatige menstruatie in mijn puberteit, daarom ben ik aan de pil gegaan. Opvallend is dat toen ik van pil soort wisselde (verzekering gedoe) mijn ellende begon (griepje hier, verkoudheid daar). Ik ben sinds zeven weken geleden gestopt met de pil. Eerlijk gezegd had ik hiervoor de pil niet correct geslikt daar heb ik nu veel spijt van. Ben ongesteld geweest ik zou het nu weer moeten zijn, maar de periode blijft uit…
- In mijn puberteit ben ik zwaar depressief geweest. Ik consumeerde ongezonde hoeveelheden asperine in de hoop dat mijn hoofdpijn zou verdwijnen. Toen mijn moeder erachter kwam heeft ze me van het spul afgehaald en de school geinformeerd. Ik ben cold turkey gestopt.
- Ik heb veel griepjes e.d. gehad de afgelopen maanden maar ben wel telkens gaan weken en heb daarom in deze periode best vaak citrosan gebruikt (in de ochtend en de avond). Daar zit paracetamol in (500 milligram). Daar heb ik nu ook veel spijt van…

Naar aanleiding van dit alles heb ik een aantal vragen:
- Kan je middenoorontsteking hebben zonder pijn?
- Kan het trommelvlies probleem en het suizen door de pil komen?
- Hoe groot is mijn kans op genezing (het geluid veranderde steeds)?
- Kan het zo zijn dat doordat ik met de pil ben gestopt het suizen verdwijnt (als het door de pil komt) of is het kwaad al geschied?
- Kan mijn oorsuizen komen door mijn asperine verslaving in mijn puberteit?
- Kan het suizen komen door de paracetamol van een paar maanden geleden en zal het nog verdwijnen?

Ik hoop dat u mij enige hoop kunt bieden. Ik weet maar geen weg te vinden om 'ermee te leven'.

Groetjes,

Sam Reactie infoteur, 15-06-2012
Hi Sam, zoals je leest ben je niet de enige en wanhopen is niet nodig. Er komt bij oorsuizen altijd een zeker habituatiemechanisme in werking, waardoor het na verloop van tijd minder luid klinkt. Je vragen:
1. Middenoorontsteking zonder pijn is mogelijk als de ontsteking chronisch is. Elke kno-arts moet een ontsteking kunnen constateren. Kennelijk heb je dat dus niet.
2. Er is geen verband bekend tussen hormooninname en oorproblemen.
3. Zolang er veranderingen zijn is er beslist hoop. Kans op genezing hangt van de oorzaak af. De ranges liggen namelijk tussen 0 en 100 procent.
4. Zie punt twee.
5. Je vertelt je huidige leeftijd niet. Soms wordt oorsuizen in verband gebracht met aspirine, maar dan zou je dat toen al moeten hebben gekregen.
6. Nee, oorsuizen komt niet door paracetamol. Zie verder punt drie.
Sterkte! A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 29-06-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.