Oorsuizen, een gekmakend geruis

Oorsuizen, een gekmakend geruis Oorsuizen is een plaag die miljoenen mensen dagelijks teistert. Een kortdurend gesuis is bij iedereen wel bekend, maar wat als de herrie door blijft gaan, je de slaap niet meer kunt vatten en je bang wordt voor de onzichtbare kwelling in je oren. Bezoekjes aan de dokter halen vaak niets uit want de mededeling dat je er maar mee moet zien te leven, ligt in de meeste gevallen al voor je klaar.

Wat houdt oorsuizen in?

Onder oorsuizen oftewel tinnitus wordt een scala van geluiden verstaan die je zowel in je oren als in het hoofd kunt horen. De patiënten beschrijven van alles, variërend van suizen, ruizen, rinkelen, bellen, beepen, fluiten, brommen, tikken, zoemen, gieren tot aan het geraas van vliegtuigen aan toe. Het kan op elke leeftijd ontstaan en je psychische staat drastisch wijzigen, soms van relatief korte duur, soms levenslang. In de meeste gevallen wordt er bij medisch onderzoek niets afwijkends gevonden. Er zijn vele patiënten die wel een trigger melden, meestal een overvloed van geluid, waarna het gesuis is begonnen. In slechts een klein percentage is er een lichaamsgeluid dat je waarneemt als suizen, maar meestal is het suizen subjectief, d.w.z. een arts kan het zelf niet horen of oproepen. Overdag is het geluid vaak nog wel te overstemmen zodat het minder opvalt, maar de nachten kunnen een marteling worden. Oorsuizen kan samengaan met hyperacusis, oormyoclonus, verminderd gehoor, oorpijn, een vol gevoel in het oor en duizeligheid.

Onderverdeling subjectieve en objectieve tinnitus

Subjectieve tinnitus

Subjectieve tinnitus komt het vaakst voor en kan alleen door de persoon zelf worden gehoord. De oorzaken zijn legio: Gehoorverlies door lawaai of door hoge leeftijd, oorinfecties, teveel oorsmeer, otosclerosis (ziekte waarbij het middenoor zich vult met een sponzige botgroei), trommelvliesafwijkingen, reacties op medicijnen, auto-immuun ziekten, hersenziekten, systeemziekten, blessures aan het hoofd, vergiftigingen, MS, hersenvliesontsteking, brughoektumor (tumor op de zenuw van oor naar hersenen).

Objectieve tinnitus

Objectieve tinnitus kan worden gehoord door anderen, eventueel met hulpmiddelen. Het ontstaat door onder andere stapedius- en/of tensor tympani spasmen, spastische activiteit van de gehemeltespieren (palatal myoclonus), abnormaal openstaande buizen van Eustachius (tuba aperta), afwijkingen van de bloedvaten nabij de oren, tumoren in of nabij het oor, kaakfracturen, abnormale verbindingen tussen aderen en bloedvaatjes, vernauwing van de vaatwanden, hoge bloeddruk en schildklierafwijkingen. Is het suizen vasculair van origine, dan is het meestal een continue bromtoon, de zgn. 'venous hum'.

De oorzaken van oorsuizen

Soms wordt er toch een oorzaak gevonden of vindt men een afwijking waar het oorsuizen mogelijk bij past. Een aantal mogelijkheden:
 • Aanwezigheid van teveel oorsmeer. Dit is te verwijderen waarna het oorsuizen moeten stoppen.
 • Middenoorontsteking, acuut of chronisch. Bij griep en verkoudheid zwelt het slijmvlies op, er ontstaat onderdruk in de Buis van Eustachius die de verbinding vormt tussen keel en oor, vocht hoopt zich op en een gezoem is het gevolg.
 • Otosclerose. Dit is een abnormale botvorming in het oor. De stijgbeugel vergroeit, er ontstaat gehoorverlies en gesuis.
 • Beschadiging van het oor door een ongeval. Dit kan komen door bloed in de gehoorgang, schade aan het trommelvlies of de gehoorbeentjes, tot een schedelbasisfractuur aan toe.
 • Plotselinge doofheid (Sudden deafness). Dit is zeldzaam maar kan voorkomen aan een of beide oren, oorzaak is ontsteking of bloedingen.
 • Medicijnen. Sommige medicijnen leiden tot oorsuizen, waaronder kinine, aspirine, antibiotica, vochtafdrijvende middelen, antivirale medicijnen en chemotherapie.
 • Ouderdomsslechthorendheid (Presbyacusis). Meer dan de helft van de mensen ouder dan 70 jaar staat dit te wachten. De oorzaak is slijtage van de cellen in het binnenoor, de hoge tonen worden steeds slechter waargenomen waardoor tinnitus ontstaat of meer opvalt.
 • Ziekte van Menière. Dit kenmerkt zich door aanvallen van oorsuizen, gehoorverlies en draaiduizeligheid. De oorzaak ligt in het evenwichtsorgaan in het oor.
 • Lawaaitrauma. De meeste mensen hebben hun oren wel eens horen suizen na te veel geluid zoals een vuurwerkknal, concertbezoek of een avond in de disco. Dit gaat meestal weer over als de tijdelijke beschadiging weer is hersteld. Soms en met name als er te vaak zo'n blootstelling aan lawaai optreedt, is het gesuis blijvend omdat een deel van de haarcellen in het binnenoor kapot zijn gegaan. Een gehoortest vertoont de beschadiging als een geluidsdip te meten bij circa 4000 hertz.
 • Kaakgewrichtsproblemen. Het is nog niet precies bekend welk mechanisme in werking treedt als de patiënt een kaakprobleem rapporteert en tevens tinnitus heeft, maar er is een samenhang vastgesteld.
 • Labyrinthitis. Ontsteking van het evenwichtsorgaan, tinnitus gaat samen met heftige draaiduizelingen.
 • Elektro Hypersensitiviteit (EHS). Sommige mensen zijn elektrogevoelig voor bepaalde frequenties uit het spectrum van elektromagnetische (EM) velden en vertonen gezondheidsproblemen die kenmerkend zijn voor EHS. Oorsuizen en druk op de oren is er een van.
 • Hoge bloeddruk. Dit kan een kloppend geluid geven bij een vernauwing van een bloedvat dichtbij het oor. Je hoort dan je eigen hartslag in je oor.
 • Middenoormyoclonus. Spastische trillingen in het oor door de stapediusspier en/of de tensor tympani spier die een ratelend geluid geven, meestal in respons op extern geluid.
 • Brughoektumor, een goedaardig gezwel van de gehoorzenuw.
 • Virale infectie van de gehoorzenuw.
 • Multiple sclerose.
 • Vaatgeruis door arteriosclerose.
 • Schade van hersenstam of zeer zeldzaam, van het brein zelf.
 • Arteriële bijgeluiden door aneurysma.
 • Versterkte arteriële doorstroming door bloedarmoede, zwangerschap of te snel werkende schildklier.
 • 'Superior Canal Dehiscence Syndrome' (SCDS), een verdunning of afwezigheid van een stukje bot van het evenwichtsorgaan. In dat geval gaat de tinnitus gepaard met duizeligheid in respons op harde geluiden.

Welke testen zijn mogelijk bij oorsuizen?

 • Inspectie van de oren met de microscoop. Dit brengt met name problemen in het uitwendig oor aan het licht, en maakt duidelijk hoe de toestand van het trommelvlies is. Ook kan er vocht worden gezien achter het trommelvlies.
 • Gehoortest. Deze test geeft aan in hoeverre iemand gehoorverlies heeft en op welke frequenties. Ook wordt een zgn. spraak/toon onderzoek gedaan, waarbij de patiënt moet nazeggen welke woorden hij hoort.
 • Stemvorktest. Deze test geeft aan of er een gehoorgeleidingsprobleem is of een binnenoorprobleem en geeft de richting aan waarin de kno-arts moet zoeken.
 • Hersenstamonderzoek. Deze test meet de elektrische spanningen die in de hersenen ontstaan bij het aanbieden van geluid.
 • Tympanogram. Deze test meet de weerstand van het trommelvlies en de druk in het oor.
 • Beeldvormend onderzoek, t.w. röntgen, CT-scan en MRI-scan.
 • Bloeddrukmeting.
 • Evenwichtsonderzoek en neurologisch onderzoek. Dit als er ook klachten van duizeligheid zijn of als de oorzaak buiten het oor gelegen kan zijn.

Voorkoming van oorsuizen

Het is soms mogelijk oorsuizen of in het uitgaanscircuit ook wel 'piepstress' geheten, te voorkomen. Er bestaat al een risico op blijvende gehoorschade in een omgeving waar een geluidsvolume van rond de 100 dB heerst. Dit is het geval in discotheken, sommige bars, bij popfestivals, sportevenementen en concerten. Het spreekt voor zich dat vooral jongeren de piep oplopen: Liefst ruim 15% heeft al een vorm van tinnitus of andere gehoorbeschadigingen. Wie zich ondanks de waarschuwingen toch in het uitgaansleven wil begeven moet letten op de volgende zaken:
 • Blijf altijd op ruime afstand van luidsprekers.
 • Neem regelmatig een pauze van de harde geluiden en als dit niet mogelijk is ga dan eerder weg.
 • Gebruik gehoorbescherming als je niet wilt pauzeren en niet eerder wil vertrekken.

Pulsatiele tinnitus

Vasculaire problemen kunnen oorsuizen veroorzaken. Dit heet pulsatiele tinnitus en is een vorm van objectieve tinnitus. Het kenmerkende hiervan is dat je je eigen hartslag in je oor voelt en hoort. Gewoonlijk ontstaat het door een klein bloedvaatje dat indirect in contact is met vocht in het middenoor. Dit is niets zorgelijks maar het is helaas ook niet te behandelen. Een zeldzame vorm van vasculaire tinnitus komt van een aneurysma, verhoogde druk in het hoofd (hydrocephalus), of verharding van de bloedvaten (atherosclerosis). Vasculaire gezwelletjes in het middenoor zijn mogelijk, of zelfs een ader vergelijkbaar met een spatader. Behalve dit kan de hartslag in het oor ook nog worden veroorzaakt door wat grotere aderen die dichtbij het binnenoor liggen of door turbulentie van het bloed door een te snel werkende schildklier of bloedarmoede. In feite geeft elke bij het oor gelegen ader die deels geblokkeerd wordt dit type tinnitus.

Tinnitus afkomstig van kaak of nek

Oorsuizen vanwege een nekblessure is het meest voorkomende type van somatische tinnitus, maar verhoogde spierspanning is net zo goed een trigger. Somatische tinnitus betekent dat de oorzaak van het suizen niet in het oor is gelegen maar ergens in de nabijheid. Zenuwen die verantwoordelijk zijn voor geluidswaarneming worden hierbij beïnvloed door nabijgelegen zenuwen die verantwoordelijk zijn voor spierspanning in hoofd, nek en kaak. De luidheid en de 'pitch' kan hierbij soms worden veranderd door het gebied rond het oor aan te raken. Ditzelfde geldt voor tinnitus die ontstaat door kaakproblemen zoals TMJD (temporo mandibular joint dysfunction). Als de patiënt de mond opent kan de luidheid en frequentie van de tinnitus worden veranderd. Tinnitus van kaak/nek regio kan verder in het algemeen worden beïnvloed door hoofdbewegingen en het innemen van bepaalde posities van het hoofd. Zo kan het naar voren buigen van het hoofd leiden tot extreme tinnitus of het veranderen van luidheid of frequentie van het gesuis, maar ook het schuin naar voren/zijwaarts buigen kan dit effect veroorzaken, alsmede allerlei varianten. Somatische tinnitus kan fluctueren.

Reactieve tinnitus

Veel mensen krijgen tinnitus van een geluidstrauma, dus het is niet verwonderlijk te bedenken dat een bestaand oorsuizen door een hernieuwd geluidstrauma verergert. Reactieve tinnitus is dus een vorm van oorsuizen die verergert na blootstelling aan hard geluid of geluid van bepaalde frequenties. Vooral typen oorsuizen door overprikkelde zenuwbanen nabij het oor zijn hiervoor gevoelig. Patiënten ervaren naast reactieve tinnitus ook vaak hyperacusis. Een extern geluid veroorzaakt in het oor een schok alsof een zenuw wordt geraakt, waarna oorsuizen meer op de voorgrond komt. Blootstelling aan zeer luid geluid, bijvoorbeeld dat van een MRI onderzoek, kan tinnitus dus ook juist veroorzaken, of bestaand gesuis ondraaglijk maken. Verergeringen van het oorsuizen, ook wel 'spikes' genoemd, zijn doorgaans van tijdelijke aard. Deze zgn. spikes kunnen overigens ook zonder geluidsbelasting ontstaan. Men zegt ook wel dat tinnitus een 'mind of its own' heeft.

Gehoorshallucinaties

Tinnitus bestaat gewoonlijk uit een of meerdere simpele geluiden maar er bestaat ook een vorm genaamd 'muzikale tinnitus'. Hierbij hoort de persoon gesprekken in zijn hoofd, fragmenten van programma's of muziek. Dit kan kortdurend zijn of langer aanhouden. Het fenomeen komt voor bij oudere mensen, zelfs jaren na een eventueel gehoorverlies, maar ook bij psychiatrische syndromen en in het geval van laesies van de dorsale pons, de brug tussen de midden- en de kleine hersenen. De gehoorshallucinatie is aldus een neurologisch verschijnsel dat als zodanig niets met de oren te maken heeft.

Dubieuze behandelingen bij oorsuizen

 • Zink
 • Ginkgo Biloba
 • Q10
 • Magnesiumcitraat
 • Biofeedbacktherapie
 • Hypnose
 • Tinnitusmaskeerders (Witte ruis, roze ruis, gefilterde ruis)
 • TRT (Tinnitus Retraining Therapie)
 • Neuromonics Tinnitus Treatment
 • Acupunctuur
 • Vitaminecombinaties
 • Cognitieve gedragstherapie

Wat is TRT?

Tinnitus Retraining Therapie ofwel TRT is gebaseerd op het neurofysiologische model voor tinnitus van onderzoeker Pawel J. Jastreboff. De behandelmethode die hieruit volgde is ontwikkeld door Jastreboff en Jonathan Hazell. Het principe gaat uit van de emotionele reactie die tinnitus oproept en de overactiviteit in bepaalde hersengebieden die verantwoordelijk zouden zijn voor de mate van bewustzijn van de tinnitus, de daaropvolgende fixatie op de oren met het gevolg dat een aangeleerde respons tot stand komt. Hierdoor komt het oorsuizen steeds sterker op de voorgrond en de patiënt is in een vicieuze cirkel beland. De bedoeling van TRT is deze cirkel te doorbreken door het afleren van de foute betekenis die de patiënt aan de tinnitus zou geven. Enkel door Jastreboff opgeleide audiologen mogen de TRT behandelingen geven. In Nederland bestaan er alleen tinnitusbehandelingen die op TRT gelijken maar het officieel niet zijn. De patiënt kan eindigen met ruismaskeerders zonder richtlijnen, of kan in een tinnitusteam of praatgroep belanden waar men zich richt op het 'leren omgaan' met de tinnitus. Laat je dus goed voorlichten!

TRT bestaat uit twee onderdelen:

Directive counseling

Zonder counseling geen TRT. Dit leerproces omvat informatie over tinnitus en de processen die de tinnitus beïnvloeden. De patiënt wordt geleerd dat tinnitus een natuurlijk fenomeen is, dat het niet betekent dat de oren onherstelbaar zijn beschadigd of dat het zal verergeren. Het onbewuste wordt getraind om de tinnitus niet langer te zien als een bedreiging maar als een betekenisloos geluid. Dit zet het proces van gewenning in werking, waardoor het oorsuizen alleen nog bij goed luisteren kan worden gehoord.

Geluidsverrijking (sound enrichment)

De patiënt krijgt naast de regelmatige uitleg ruismaskeerders (noise generators) aangemeten die roze ruis (pink noise) afgeven. De bedoeling is dat de tinnitus niet wordt overstemd. Deze maskeerders, die eruit zien als hoortoestellen moeten dagelijks minimaal zes uren worden gedragen. Ruismaskeerders fungeren als een buffer voor omgevingsgeluid (ook toepasbaar bij hyperacusis), en verminderen de impact van de tinnitus. Hierdoor wordt de patiënt in staat gesteld zijn tinnitus op den duur te vergeten.

Wat te doen bij oorsuizen?

Er zijn enkele mogelijkheden die iets kunnen helpen:
 • Zoek afleiding en probeer zo min mogelijk de sterkte van het gesuis te 'testen' in een stille kamer. Ga andere dingen doen, zorg dat je het heel druk hebt met werkzaamheden of hobby's, zodat het suizen wordt vergeten.
 • Zorg altijd voor achtergrondgeluid zoals een radio, tv of cd's. Natuurlijk kun je daar ook bewust naar gaan luisteren. Vermijd stille ruimtes maar vermijd ook plaatsen waar juist teveel geluid is, zodat er geen nieuw geluidstrauma kan plaatsvinden.
 • Zoek professionele hulp als je het leven niet meer ziet zitten door het gesuis. Pak eventueel die kalmerings- en slaaptabletten of antidepressiva aan, ook al weet je dat de oorzaak geen stress of depressie is.
 • Zoek lotgenoten. Het internet is vol met forums over gehoorproblemen waaronder oorsuizen. Praat het van je af en weet dat je niet alleen staat.
 • Vermijd MRI en andere luidruchtige gehooronderzoeken zoals een stapediusreflexmeting. Als de arts een MRI-scan voorstelt om de oren te onderzoeken, laat je dan goed voorlichten waarom dat nodig zou zijn. Deze scan geeft een herrie af van 120 dB dus de kans op geluidstrauma is levensgroot en meestal is de test nutteloos gebleken. Indien toch strikt noodzakelijk, zorg dan voor extreem goede gehoorbescherming.

Met deze maatregelen is het mogelijk dat het oorsuizen met de tijd vermindert of een kleinere rol van betekenis speelt.

"In every sound, the hidden silence sleeps." ~ Dejan Stojanovic

Lees verder

© 2007 - 2020 Astrid-d-g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Oorsuizen (tinnitis): oorzaken, symptomen en behandelingOorsuizen (tinnitis): oorzaken, symptomen en behandelingTinnitis, oorsuizen of “tinnitus aurium” is een vervelende aandoening van het gehoororgaan. Oorsuizen kenmerkt zich door…
Oorsuizen behandelen met implantaat in oorOorsuizen behandelen met implantaat in oorMensen met oorsuizen (tinnitus) horen de hele dag een onafgebroken uiterst irritant geluid in het oor. Voor veel lijders…
Oorsuizen: oorzaken en geneeswijzenOorsuizen: oorzaken en geneeswijzenOorsuizen of tinnitus is last hebben van een constante fluittoon, zoemtoon of sistoon aan één of beide oren. Er zijn ver…

Catheteriseren, het kunstmatig legen van de blaasCatheteriseren, het kunstmatig legen van de blaasCatheteriseren is het inbrengen van een slangetje (catheter) in de urineblaas zodat de blaas op een kunstmatige wijze ge…
Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersene…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Oorsuizen, een gekmakend geruis"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Verstraelen (infoteur), 22-01-2017 15:20 #371
Beste,

Op heden als ik adem hoor ik in mijn oor hoe ik adem, heel vervellend wanneer er mensen te me praten want de helft begrijp ik niet. het geluid is zo storend. Ik ben al vaak naar de dokter geweest maar die geeft alleen maar oor druppels die in werkelijheid niks uithalen. de dokter zegt dat het exceem is die ik in het oor heb en dat er niet genoeg oorsmeer in het oor aanwezig is om dit te voorkomen. Het jeuk ernorm veel en doordat ik krab krijg ik dan ook de ene onstekening na de andere. Heeft u mischien een oplossing voor dit kwaaltje met dank

Pinar, 09-11-2016 15:18 #370
Ergens in mei hoorde ik een soort getril in mijn rechteroor. Een geluid dat lijkt op een tel.die op trilfunctie staat. Het was bijna niet te horen en ik maakte mij er verder niet druk om. Maanden later dacht ik 'he laat ik eens kijken of dat geluidje weg is'. Opeens hoorde ik het veel ernstiger. Er waren andere tonen bij gekomen en iets luider, maar nog steeds niet hard genoeg om buiten en stille ruimte te horen. Het lijkt nu op een afzuigkap op een harde stand of op een trillend geluid. Paar weken terug bij de huisarts geweest. Vocht achter trommelvlies. Neusdruppels gekregen en daarnaast stoom ik veel, maar het allemaal niet. Ook heb ik een andere klacht erbij. Hoge en harde geluiden zijn vervelend in dat oor. Hyperacus heet dat toch. Gaan deze klachten allemaal over wanneer het vocht weg is of blijf ik dit nu mijn hele leven houden? Ik ben nog maar 32 jaar en sinds ik dit heb, is mijn levenslust helemaal weg. Ik word helemaal gek van dat geluid en hyperacus is ook een ellende met drie kinderen in huis die de hele dag door schreeuwen en tetteren.

Waarom lees ik op internet alleen maar rampverhalen over deze aandoening en nooit dat het overgaat en beter wordt?

De Jong, 29-10-2016 23:05 #369
Hoe kom ik van het suizen in mijn hoofd af?

Carine, 13-05-2016 22:18 #368
Hallo, ik heb sedert een 6-tal weken gelijkaardige symptomen zoals die van Henny. Aanstaande dinsdag ga ik het advies vragen bij een 2de specialist. Toch zou ik graag weten of die plakkers van Henny efficiënt zijn. Alvast bedankt voor d'informatie.

Henny, 16-03-2016 21:16 #367
Hallo, heb al 12 jaar last van oorsuizen, hier valt wel mee te leven omdat de toon steeds hetzelfde is. Sinds december 2015 heb ik daar pulsatieve tinnitus bij gekregen, ik hoor dus de gehele dag het kloppen of pompen van het hart in mij oren. Aangezien dat geluid steeds anders is, is het de gehele dag kermis in het hoofd. Bij voldoende omgevingsgeluid is het te doen.
De artsen weten ook niet wat ze met me aan moeten, zal er waarschijnlijk mee moeten leren leven. Binnenkort start ik met een 21 daags recept met plakkers achter het oor, mocht dit mij baat hebben zal ik dat zeker melden op dit forum. Dit alles zou uit mijn nek komen, heb al 16 jaar nekklachten (whipless).

Flevoland, 27-01-2016 11:37 #366
Piep of ruis kan ook komen door, lage bloeddruk en te snelle schildklier. Die heb ik beide dus. Sinds een paar dagen ook soms het horen van mijn hartslag in het linker oor. Over 2 weken ga ik naar pento in zwolle, daar kan ik een hoorapparaat krijgen die een zacht geluid afgeeft, je hersenen gaan zich dan daar op focussen zodat de piep naar de achtergrond verdwijnt. ik ben doorgestuurd door de kno arts.

Fryslân, 23-01-2016 11:02 #365
Ik heb nu al een paar maanden last van een piep in mijn linker oor. Ik ben al naar de dokter geweest en mijn oren waren droog en er zat onderdruk op mijn oor. Dit zou waarschijnlijk komen door een allergie, waardoor ik nu dus allergie neus spray heb gekregen. Alleen als ik nu zelfs terug kom van het werk in de AH supermarkt dan is de piep heel erg aanwezig. Net alsof het daar te luid is. Ik krijg zelfs het gevoel dat na een avond werken de piep ook in mijn rechteroor verschijnt. Ik ben pas 18 jaar en maak me er echt heel erg druk over… Ik heb elke dag stress, en slaap s'avonds bijna niet meer.

Iemand die weet wat het precies is?

Aam, 15-01-2016 10:29 #364
Drie dagen geleden heb ik een wassenbolletje te diep in mijn oor gestopt. Ik wilde het gesnurk van mijn mijn niet horen. Ik had het bolletje heel klein gemaakt en toen ik wakker werd, kon ik hem gelukkig nog uit m'n oor halen. Het is alleen het linkeroor. De huisarts heeft gekeken en zag dat het trommelvlies helemaal rood was. Er liepen allemaal kleine bloedvaatjes die er niet horen te zitten. Het komt goed maar het duurt even zei de huisarts. Hoe lang gaat dit duren want ik begin het steeds irritanter te vinden.

Johan, 15-12-2015 11:34 #363
Pas op met Corticosteroïden! deze kunnen zitten in o.a. oordruppels, neusdruppels, het triger geluid (gesuis) is bij mij daarmee vrij plotseling ontstaan, ik was toen 54 jaar nu 2 jaar verder KNO bezocht door scan geweest, alternatieve geneeswijze gedaan kortom hele traject doorlopen, maar niemand thuis, artsen zeggen kan niet daar van komen, komt niet voor in de bijsluiter.
Artsen zochten bij mij naar bijwerking van een mogelijke oorontsteking, en die mogelijkheid is er inderdaad, ik ben preventief oordruppels gaan gebruiken dus druppelen zonder een duidelijk aanwezigheid van een ontsteking, voor mij is het 100 % duidelijk vanaf het moment van ontstaan vrij vlot na een het gebruik van dit medicijn kwam het gesuis, ik ga niet een arts met zijn ongelijk confronteren ben ook niet eigenwijs maar ben wel inmiddels een vervelende ervaring rijker.
Het is jammer dat deze waarschuwing op deze topic altijd te laat komt, er wordt op tinnitus gezocht op het moment dat je er mee wordt geconfronteerd.
Bepaalde supplementen kunnen verlichting geven zoals zink.

Hennie, 09-12-2015 20:33 #362
Ik heb oorsuizen zover ik me herinneren kan, ik heb dit overgehouden van kindermishandeling in mijn jeugd. Tijdens de klappen die ik kreeg was het net of er iets knapte dat onder spanning stond. Iets van : pjoeng vlak achter de oren.

Neilton, 06-11-2015 05:34 #361
Ik had last van kleine scherpe tonen, soort belletjes en ook last van suizen in mijn oren, ik heb Bluetooth, Wifi en Dect telefonie compleet uitgezet in huis, gebruik deze draadloze opties niet meer en ook bel ik niet zo vaak meer met mijn mobiele telefoon en ik heb sinds een paar maanden geen problemen meer.

G., 25-10-2015 10:47 #360
Ik heb twee jaar een pieptoon gehad, zomaar zonder hard geluid gehoord te hebben.
Dat is uiteindelijk over gegaan, dankzij: veel water drinken, geen cafeine (dus ook geen donkere chocola) en ontspannings oefeningen.

Ray, 27-08-2015 00:06 #359
Volgens mij heb ik geen oorsuizen maar wel iets anders waarvoor ik nog geen naam heb gevonden! De laatste tijd word ik met grote regelmaat geplaagd door blazen in mijn linkeroor. Niemand hoort of voelt dat. Het hoort als luide windstoten op het ritme van mijn hart. Dat kan langzaam of snel gaan. Het gebeurt dagelijks. Als ik in een tijd in een gemakkelijke fauteuil een beetje onderuit heb gezeten en ik sta op, dan voel ik snel een druk in mijn hoofd opkomen en het bonst. Als ik dan naar het toilet ga om te plassen dan begint mijn oor hevig te blazen op mijn hartritme: heel onprettig! Daarna ebt het weer langzaam weg. Het gebeurt meerdere malen per dag, ook zonder toiletbezoek. Het gaat soms gepaard met scherpe steekjes in het hoofd. Ook bij het naar bed gaan: wisselen van liggen op één zij naar een ander zij krijg ik ook vaak dat geblaas in mijn oor, een keer 3 uur lang, waardoor ik niet kon slapen.
Als ik tijdens zo'n aanval overdag naar buiten ga, dan hoor ik bijv. geluiden van een auto ook op deze manier: continu wegstervend en weer opkomend op het hartritme.
Ik heb een geschiedenis van twee hersentumoren (1967 en 2015) en het laatste jaar auto-immuun hemolytische anemie. Maar dat geblaas had ik vóór 2015 ook al. Alleen is het de laatste weken maand wel erg irritant en nadrukkelijk dagelijks aanwezig. De huisarts weet nog niet wat het is. Wie wel?

Laure, 29-06-2015 16:37 #358
Ik ben zondag naar een fuif gegaan en nu heb ik gesuis in mijn oor.
Maandag heb ik nog steeds hetzelfde gesuis; ik maak me heel veel zorgen want als ik al deze artikels lees. Denen jullie dat het voor altijd zal blijven, ik ben nl maar 14 jaar en heb heel veel schrik.
Wat zou ik kunnen doen om het al dan niet te kunnen doe stoppen.

Ruud, 28-06-2015 11:05 #357
Vraag zijn er mensen die dit herkennen.
Wordt in de morgen wakker geen suis in oor na een uurtje is de suis er weer met name hoge suis in de rechter oor
suis gaat niet weg overdag, in de nacht wel dus als lig soms is het een paar dagen weg en dan is het weer terug
ook als spanning geef om me kaak wordt de suis harder, heb van alles al ondernomen maar geen resultaat pff

L. Mooij, 12-06-2015 14:09 #356
Ook op deze site wil ik even laten weten dat ik sinds 2 dagen gestart ben met de Tinnitracks-therapie. De bedoeling was dat de site in mei ook in het Nederlands te lezen zou zijn, maar voor zover ik weet is dat nog niet het geval. Wel in Engels of Duits. Ook de therapie is nog niet in Nederland verkrijgbaar. Gelukkig wonen we niet ver van de grens met Duitsland waar ik onlangs dus mijn tinnitusfrequentie heb laten vastleggen en de therapie aangeschaft heb. Niet goedkoop, geen vergoeding van de zorgverzekering, maar ik wilde persé deze mogelijkheid aangrijpen. Kijk op www.tinnitracks.com als je er meer van wilt weten. Tot later, wanneer ik mijn ervaringen erover met jullie kan delen!

Johan, 19-05-2015 07:28 #355
Heb al 30 jaar oorsuizen. Ik ben het gewend vind het niet vervelend of zo. Ik slaap gewoon en overdag hoor ik niks behalve de kabaal om me heen dan. Ik ben geboren met chronische oorontsteking. Daar hebben ze niks aangedaan toen in die tijd. In de puberjaren was chronische oorontsteking verleden tijd. Hier en daar nog wel eens oorpijn maar dat was ook alles. Het suizen echter is nooit genezen. Heb altijd teveel oorsmeer. Naar maten dat ik de oren liet uitspuiten werd het oorsuizen wel minder.

Ik heb persoonlijk geen probleem met dat suizen. Echter nu dat ik weet precies wat het is slaap ik nog beter. Heb me wel altijd beetje op de achtergrond ongerust gemaakt wat dat nou precies is.

Noah, 17-05-2015 11:36 #354
Hoi,

Ik ben een meisje van 16 jaar en heb sinds ongeveer 3 weken last van een piep in mijn oor, alleen is het sinds 3 dagen geleden verergert. Hierdoor kan ik al 2 nachten lang niet slapen en ik wordt er echt gek van. Ik ben bang dat het nooit meer weg gaat. Wel ging ik vaak naar feestjes waar best harde muziek op is maar dat doe ik nu ook al 3 weken niet omdat ik als de dood ben dat deze piep nooit meer weg gaat. Ook lijkt het alsof ik mijn hele leven wel een beetje verkouden ben. Morgen ga ik naar de huisarts maar heeft iemand een idee of dit ook iets anders kan zijn dan door te hard geluid en vooral of het ooit nog weg kan gaan?

Ls, 10-05-2015 08:04 #353
Hoi a.s.,
Heel herkenbaar, ik heb het nu 3,5 maand naar mijn idee in mijn hoofd maar als ik een kant moet kiezen links, ik dacht altijd dat het een hoge piep was maar volgens mij is het veranderd in een hoge ruis. Soms hoor ik rechts gepruttel en een paar seconden rechts een hoge harde piep maar omdat dit maar een paar seconden duurt vind ik dit niet erg. Ook ik ga sinds een paar weken voor mijn nek naar een manueel therapeut en ik probeer zelf mijn kaak zo goed mogelijk te ontspannen en heb ook het idee dat de Tinnitus sinds 1 week weer verandert maar waar dit nou aan ligt? 'S ochtends na het slapen lijkt het bijna verdwenen en zodra ik echt wakker wordt is het er weer, luid en duidelijk.

A. S., 13-04-2015 21:22 #352
Ik heb nou 2,5 maand last van oorsuizen. Oren zien er goed uit, bloeddruk is goed, bloedtesten zijn goed, de tandarts heeft niets bijzonders gezien, op de mri heeft de kno geen brughoektumor oid wat het zou kunnen zijn gezien…. kortom, ik ben kerngezond!
Sinds 2 weken loop ik bij een manueel therapeut (ivm nekklachten die ik al jaren heb) en heb het idee dat sinds ik bij hem ben geweest er verandering in mijn oorsuizen zit. Ik had het constant rechts en altijd hetzelfde geluid (hoge pieptoon). Sinds kort heb ik dat het rechts soms weg is, ineens links hoor, hard, zacht, hoog sissend geluid, pieptoon…. Het lijkt er op dat het geen blijvende schade is als het rechts soms helemaal weg is. Ik vraag me af wat dit kan betekenden en of meer mensen dit herkennen?!
Eerste 4 weken was ik ook gevoelig voor geluid, dat is gelukkig weg. Hopelijk de tinnitus straks ook…

Dick, 16-03-2015 07:56 #351
Kent u van die die driepootmassage trildingen? masserend rond het oor geeft bij mij veel verlichting. Grotendeels komt mijn oorsuizen uit een kaakpeesontsteking. Dit is een onderschatte oorzaak. Controller goed of daar uw p[robleem niet ligt.

ik ben de laatste week ziek geweest. Oorsuizen is weer terug. Dit keer met hartslag op de achtergrond. Die driepoot geeft verlichting weer gelukkig.

Jeffrey, 17-12-2014 14:38 #350
Is het mogelijk dat tinnitus verdwijnt na een geluidstrauma zonder gehoorbeschadiging?

Tim, 29-08-2014 15:12 #349
Wat heel goed kan helpen is het homeopatische middel Conium maculatum D6 van VSM. Het is te koop in een reform winkel 12,50 euro voor 200 hele kleine smelttabletjes waarvan je er drie per dag moet nemen. Na drie weken merk je het, ook duizeligheid verdwijnt zo goed als. Onder het mom baat het niet dan schaad het ook niet. Wordt veel toegepast bij ouderdom duizeligheid en suizen.

Larissa, 29-07-2014 12:54 #348
Beste infoteur,
Een paar weken geleden kreeg ik 's avonds jeuk in mijn rechteroor, ik heb er toen een paar keer op geduwd en toen ging ie ineens dicht. 's Morgens zat ie nog steeds dicht en hoorde ik bijna niks meer met dat oor. 3 dagen daarna ging mijn linkeroor ook ineens dicht en toen hoorde ik bijna helemaal niks meer. Ook werd de zachte ruis die ik al heel lang in mijn oren heb veel harder. In de veronderstelling dat mijn oren vol zaten met oorsmeer ben ik toen naar de dokter gegaan maar die kon niks vinden. Na een paar dagen ging mijn linkeroor vanzelf weer open en hoorde ik weer normaal met dat oor. Dit bleef zo voor ongeveer een week. Een paar dagen geleden ging mijn linkeroor weer dicht en nu hoor ik dus weer bijna niks. De ruis in mijn oren is nu ook zo hard dat ie overheerst en ik hoor hem altijd. Ik ben van plan weer terug naar de dokter te gaan maar ik ben bang dat deze weer niks kan vinden. Ik de lijst hier boven met oorzaken kan ik niets vinden wat precies lijkt op wat ik heb. Is er iemand die mij kan helpen? Ik word er gestoord van.
Gr. Larissa

Justin, 08-06-2014 12:28 #347
Zelf heb ik ook last van oorsuizen, dit echter alleen als het doodstil is. Verder voelt mijn rechteroor ook dicht/verstopt aan en hoor ik de suis daar harder, heeft iemand mischien een idee wat dit zou kunnen zijn?
De suis heb ik al een jaar, maar sinds ik verkouden ben is het nog harder geworden, dit kan er ook mee te maken hebben, althans dat heb ik gelezen. Oor uitspuiten heb ik al laten doen bij de dokter, maar helaas… het heeft amper gewerkt.

Jan, 07-05-2014 22:23 #346
Ruud, laat eens weten welk middel jouw collega gebruikte. Heb ook last van het constante oorsuizen. Helaas heeft Ruud nog niet gereageerd op een aantal verzoeken.

Leonie, 01-05-2014 07:44 #345
Ik ben herstellende van een dubbele middenoorontstekking. De buis van Eustachius zat aan beide kanten dicht. Deze gaan nu af en toe weer open. Ik kan 's nachts alleen niet slapen van het gesuis in mijn hoofd. Gaat dit gesuis over nadat het vocht weg is uit de buis van Eustachius en hoelang kan dit duren? Ik gebruik Otrivin, paracetamol en ibuprofen.

Digna, 13-04-2014 17:08 #344
Ik heb er nog steeds last van. Op de MRI was ook niks gevonden. Denk nu dat het door spanningen en stres komt ofzo… De laatste tijd doet mijn oor ook pijn soms. Ik snap er gewoon echt niks van. Ik wil er zo graag vanaf…

Roos, 06-04-2014 19:53 #343
Ik had 2 jaar geleden een flauwte waarbij ik met mijn hoofd op de vloer viel. Een lichte hersenschudding volgens de huisarts. Sindsdien heb ik constante oorsuizen rechts. Ik hoor ook af en toe een tikje aan de rechterkant. Dat is voornamelijk als ik net in bed lig en als ik me bijvoorbeeld omdraai. Het oor en het gebied eromheen voelen alsof het 'vol zit'. Huisarts heeft met een lampje in het oor gekeken, niks te zien. Ik vind het tikje vooral wat zorgelijk. Moet ik me zorgen maken?

Marit, 03-03-2014 13:58 #342
Hoi Ruud,
Graag zou ik willen weten hoe dat middel heet van je collega. Is het oorsuizen verbeterd bij je collega?
Groetjes.
Marit

Digna, 09-02-2014 10:08 #341
Ik heb nu al 7 weken last van een harde pieptoon. Ik ben zelf aan t herstellen van een Depressie. de dokter constateerde vocht achter mijn trommelvliezen. Ik moest een week een spray gebruiken, dit hielp wel een beetje. daarna kreeg ik een spray die ik langer mocht gebruiken (nasonex). Alleen het gaat erg op en neer. Ik wordt er echt gek van. Nou ben ik eergisteren wezen stappen en de pieptoon was van de week een heel eind zachter geworden en nu is het weer bij terug bij af. Zouden buisjes nou niet beter zijn? Een tijd geleden was ik ook wezen stappen en toen werd t ook even heftiger komt dit door het vocht? Ik voel ook dat die echt dicht zit en als ik slik dan klikt mijn oor(en). Ik heb het vooral rechts.

Enes, 02-02-2014 22:29 #340
Ruud ik heb interesse in de revolutionaire middel van je collega. Zou je de naam ervan willen mailen of hier achterlaten, aub. Ik heb al jaren last van oorsuizen. Alvast bedankt.

Ruud, 16-01-2014 21:53 #339
Ik heb zelf geen last van oorsuizen, maar een collega van me wel. Zoals zoveel reacties die ik hier gelezen heb, werd hij er helemaal gek van, vooral omdat hij bij z'n huisarts niet veel verder kwam. Ook na bezoek aan "specialisten" was hij nog niet geholpen. Tot hij via een kennis een nieuw zogenaamd "revolutionair" middel kreeg. Sindsdien heb ik hem niet meer horen klagen over z'n oorsuizen. Als iemand hier misschien ook interesse in zou hebben wil ik hem wel eens vragen wat het middel precies was en hoe hij eraan is gekomen…

Eelke, 05-01-2014 20:48 #338
Ruim drie weken geleden is mijn rechteroor uitgespoten bij de huisarts omdat deze wat verstopt was. Sindsdien heb ik een pieptoon in mijn oor en voelt deze ook nog wat verstopt aan. De pieptoon is er niet altijd (op sommige momenten is ie er helemaal niet, ook niet in een stille ruimte), maar meestal hoor ik hem wel. Ik heb een week een neusspray gebruikt, maar deze heeft helaas niet geholpen. Na een week ben ik mijn neus gaan spoelen met zoutwater. Ook dit lijkt niet veel effect te hebben tot nu toe… Elke dag probeer ik verder een paar keer mijn oren te klaren, maar dat lukt bij mijn rechteloos niet. Als ik gaap, voel ik soms iets trillen in mijn oor (dit geluid kan ik ook creëren als ik met mijn vinger in mijn rechteroor duw). Ten slotte kan ik de pieptoon ook verergeren door mijn kaken naar voren te doen. Een paar vragen:
- wat is de meest waarschijnlijke oorzaak van de pieptoon?
- bestaat er een kans dat de pieptoon nog weggaat (definitief)
- wat kan ik doen (behalve afwachten) om de pieptoon te verminderen?
- ik lees weinig positieve berichten op internet, waardoor ik me misschien veel te veel zorgen maak. Zijn er goede berichten te delen?

Overigens gaf mijn huisarts aan dat de pieptoon na waarschijnlijk na een week over moest zijn (?).

Michel M., 03-01-2014 20:57 #337
Hoi,

Ik heb al eens eerder geschreven over mijn t.waar ik al jaren last van heb.
Uiteindelijk was het voor mij op een accetabel punt aangekomen waar ik mee kon leven.
Nu afgelopen oud en nieuw is er tijdens het afsteken van vuurwerk een pot omgevallen waar een mortier uit kwam.
Deze schoot door een opening in de deur waar ik achter stond in een gangetje.
En toen een gigantische klap.
De eerste paar minuten hoorde ik helemaal niets, daarna een keiharde fluit toon.
Gelukkig zakte dit vrij snel weg.
Toch maar ff langs de huisarts gegaan en deze constateerde een geïrriteerd oor maar zag verder geen probleem.
Ik vond de oorsuizingen nog wel meevallen maar ben 3 januari wezen zwemmen en daarna heb ik veel meer last gekregen van een schelle hoge fluittoon.
Volgens de ha, kon er niets gedaan worden en zou Alles weer volledig moeten herstellen.
Is dit ook zo? Zou het gehoor weer volledig kunnen herstellen?
En de eerste 2 dagen na de klap had ik weinig tot geen last maar na 3 dagen heel veel.
Zou het niet zo moeten zijn dat de schelle toon al meteen vanaf dag 1 er zou moeten zijn?

Wat kan ik er veder nog mee doen?

Bvd voor je antwoord.

Michel

Marith, 05-12-2013 10:58 #336
Hoi!

Ik heb sinds 2 jaar een lichte vorm van Tinnitus. Het begint meestal met een pijnlijke plek achter mijn oor/nek ad rechterkant en dan komt meestal de oorpiep op rechts. Mijn rechterkant van mijn nek voelt sowieso heel anders dan mijn linkerkant. De piep ging altijd na enkele dagen ook weer weg. Zo ook deze keer. De piep was bijna weg toen ik besloot naar een manueel therapeut te gaan. Die heeft wat gemanipuleerd (gekraakt) in mijn nek hals gebied en rug. Sinds ik daar dus ben geweest heb ik vooral ochtends het gevoel dat mijn hart in mijn oor bonst (kloppende tinnitus) en dat de tinnitus anders aanhoort. Ik ben hier erg van geschrokken. De therapeut zegt dat dat bij de symptomen van de behandeling hoort maar volgens mij heeft hij iets kapot gemaakt of zit er nu iets tegen mijn halsslagader/ zenuw aangedrukt. Waar kan ik naar toe om te laten kijken wat er mis is?

Shana, 29-11-2013 09:31 #335
Hi,
Tweeen halve maand geleden kraakte opeens mijn rechteroor voordat ik naar bed ging. Toen ik wakker werd, was het kraken nog harder. Midden op de dag werd het minder. In mijn oor voelde ik een lichte pijn en dit bleef ruim een week aanhouden. Vervolgens ben ik naar de huisarts gegaan. Hij zag vocht in mijn oren en stuurde mij door naar de kno-arts. Hij dacht namelijk aan buisjes. De kno-arts zag niets. Alles zag er goed uit. Gehoortest was super goed. Ondertussen heb ik steeds een gevoel dat er een druk op mijn oor zit (dicht gevoel, maar dat is niet zo). Ook heb ik een continu druk gevoel aan de rechter kant van mijn gezicht. Soms voel ik ook pijnlijke steken. Mijn rechteroor is ook gaan suizen en ik hoor ook een constante piep in mijn rechteroor. Ik vraag mij af wat ik heb en wat ik er aan kan doen. Ik heb op het moment meer last van de druk op mijn oor dan het gesuis en gepiep. Nu begint er ook druk op mijn linkerroor te komen en deze begint ook ligt te piepen.
Ander half jaar geleden is er een dubbele hernia in mijn onderrug geconstateerd. Hier heb ik veel last van. Ook heb ik regelmatig last van klachten in mijn nek en daardoor hoofdpijn. De kno-arts heeft mij doorgestuurd naar de kaakchirurg. Omdat hij het ook niet wist. De kaakchirurg gaf aan dat ik 's nacht een gebitje moest omdat ik knarsetand. Maar of dit nu de oplossing is… Ik begin nu echt ongelukkig te worden. Ik ben docent en ik kan de leerlingen steeds minder goed verdragen. De druk in mijn oren en het gepiep en gesuis is bij mijn werk erg storend. Wat kan ik doen? En wat heb ik eigenlijk

Andy, 19-11-2013 14:51 #334
Hallo,
Ik heb al enkele maanden een gesuis en tik in men hoofd als ik aan het wandelen ben. Het is meestal niet onmiddellijk, maar na 5tal minuten stappen begint het. En hoe meer ik stap hoe harder precies. Wat me opvalt is als ik mijn rechterbeen vooraan breng hoor ik die tik hoofd of oor. Wat kan dat zijn? Het is zeer irritant, ik durf niet lang meer stappen bijna.

Beeke, 17-10-2013 17:49 #333
Sinds meer dan 20 jaar heb ik tinitus voorkomend uit een val. Constant hoor ik een geruis zoals de vroegere oude TL lampen maakten. Ik probeer er zo min mogelijk aandacht aan te besteden wat niet gemakkelijk is. Ik gebruik hiervoor trukjes. Bij het lezen zet ik de radio of tv aan. Niet op muziek maar op praatprogramma's. Om in te slapen laat ik de TV spelen met een timer zodat die wanneer ik in slaap ben zich vanzelf uitzet. Ga nooit naar openbare zwembaden wanneer er veel kleine kinderen aanwezig zijn. Vermijd te stille ruimtes. Doe oordopjes in als je naar de cinema gaat. De enige plaats waar ik geen tinitus heb is in het vliegtuig.
Tot weldra
Beeke

Voorst Nol, 05-08-2013 16:45 #332
Yep een zeer vervelende kwaal ik heb het nu drie maanden en vind het moeilijk een weg te vinden die ik samen met dat geluid kan gaan (ruis toon). Ja vooral als ik het bed instap voor de nacht rust dan begint een zware weg, ik zou graag van lotgenoten willen horen hoe zij hier mee omgaan.Volgens mijn huisarts is er niets aan te doen. Dus leren er mee te leven, whew wil dit eigenlijk niet leren. Zou graag commentaar willen horen… Alvast bedankt.

Tonk, 24-07-2013 14:03 #331
Beste infoteur of ervaringskundige,

Mij hebben ze een meatusplastiek aangeraden, ofwel verwijden van te smalle gehoorgangen. Ik was even benieuwd naar de evt nadelen/risico's (na ingreep meer schoonspuiten/doofheid/groot oorgat of littekenweefsel etc.). De KNO weet niet of de ruis en het volle gevoel in de oren daarna weggaat. Zijn er mensen met ervaringen?

Ik kon de ingreep al dezelfde week laten uitvoeren want het stelde weinig voor, maar ik wil toch iets meer info hebben.

Alvast bedankt,
Tonk

Sedeyn Willem, 08-07-2013 17:29 #330
Sinds mijn verblijf in het ziekenhuis ben ik doof geworden en heb ik evenwichtstoornissen en niemand kan mij helpen geen enkele arts. Ik moet er mee leren leven. mooi vooruitzicht.
Wat moet ik nu?
Wim Sedeyn

Peet, 19-05-2013 20:53 #329
Na een MRI scan vorig jaar mei tinnitus opgelopen, nu moest ik twee weken geleden vanwege mijn reuma nog een keer een MRI scan ondergaan. Heel angstig ben ik toch gegaan maar ondanks extra dopjes en de hoofdtelefoon is de tinnitus erg verergerd, is dat mogelijk ondanks de bescherming of zou het door de angst gekomen zijn. Ik weet me nu echt geen raad, ik slaap niet en ben heel somber.

Thea, 07-05-2013 18:21 #328
Ik had een jeuk in me oor en ging er hard in wrijven toen hoorde ik de volgende dag helemaal niks en ben naar de dokter gegaan en werd mijn oren uit gespoten en werd er gezegd dat hij vanzelf weer open ging hij ging een beetje open maar wel met langdurige pieptoon die hoor ik dag en nacht slapen. kan ik wel heel goed om het te negeren maar word er erg gek van die pieptoon over de hele dagen aan toe wat is het vraag ik mijn af kom ik er ooit nog is vanaf of word het een hoor apparaat voor me oor ik weet het even niet meer ):

Dian, 16-03-2013 10:15 #327
Ik heb nu al 3 weken last van een irritante monotone piep in mijn linker oor. Op een doodnormale vrijdag ochtend werd ik wakker en hoorde bijna niks meer door m'n linker oor, ben die eerst volgende maandag meteen naar m'n huisarts geweest en die zei dat ik een middenoorontsteking heb. Heb druppels mee gekregen die ik 2 weken mocht gebruiken, inmiddels zijn die 2 weken al voorbij en m'n gehoor is wel goed. Voel nog een lichte druk in m'n linker oor en een harde piep. Ik heb ook een speciale neusspray gekregen die ik 4 keer per dag moet gebruiken. Komt dit doordat er te veel vocht/slijm in m'n middenoor zit? Heb die piep trouwens vanaf de dag dat ik een ontstoken middenoor heb. Ik slaap de laatste dagen ook heel slecht, ik wordt altijd rond half 9 wakker en dan kan ik ook niet meer verder slapen. Kunt u mij helpen?

Karel, 15-03-2013 23:21 #326
Ik heb een middenoorontsteking, en over een middenoorontsteking staat dit geschreven: Middenoorontsteking, acuut of chronisch. Bij griep en verkoudheid zwelt het slijmvlies op, er ontstaat onderdruk in de Buis van Eustachius die de verbinding vormt tussen keel en oor, vocht hoopt zich op en een gezoem is het gevolg.

Gaat dit gesuis over nadat het vocht weg is uit de buis van Eustachius?

Lissa, 20-02-2013 21:27 #325
Vorige week dinsdag hoorde ik een luide en hoge pieptoon, voornamelijk gelocaliseerd in mijn linkeroor. Ik had voordien wel last van onschuldig stil geruis maar van de één op de andere dag kreeg ik deze pieptoon te horen. Het werd niet getriggerd door lawaaitrauma of enige andere herkenbare oorzaak. Ik heb een bezoek gebracht aan een NKO-arts die me een kuur van cortisone heeft voorgeschreven. Er werd acute tinitus vastgesteld en in deze fase wordt deze kuur geregeld voorgeschreven. Er heeft zich een ontsteking in de hersenen voorgedaan en een lichte kuur van cortisone kan deze ontsteking remmen en kan dus ook de klachten sterk doen verminderen. Mijn schoonmama is gelukkig een specialiste in tinitus en ze begeleidt me doorheen deze dagen. Ze is een steun en toeverlaat.

Ik krijg alle middelen om dit te aanvaarden maar ik bots bij velen op een muur van onbegrip. Mijn ouders willen mij dit gevoel niet geven maar toch krijg ik het gevoel alsof ze vinden dat ik me aanstel en dat er 'ergere' dingen bestaan. Ik voel me dan ook heel schuldig. Ik wou dit blog een kans geven omdat ik denk dat het heel belangrijk is om met lotgenoten te praten. Ik ben op internet beginnen zoeken en dat was voor mij geen slim idee. "Je moet ermee leren leven." "Mensen worden er depressief van." "Mensen worden gek en denken eraan hun leven te ontnemen." De kortfilm 'Ruis' doet er ook geen goed aan. Ik heb er al enkele angstaanvallen door gekregen omdat ik me nu elk moment focus op deze pieptoon en ik heb schrik voor mijn emotionele toestand.

Ik ga in maart een cursus 'mindfulness' volgen omdat mijn schoonmoeder me vertelt dat dit veel steun kan bieden aan mensen met tinitus. Ik wou dit aan jullie alvast meegeven als een mogelijke hulp. We moeten niet bij de pakken blijven zitten maar we moeten er iets aan doen.

Ik wou gewoon vragen of er mensen zijn die 'positieve' ervaringen hebben met tinitus. Mensen die prima om kunnen gaan met hun pieptoon en aan hen wil ik hun geheim vragen.
Hoe zorgen jullie ervoor dat de focus niet meer bij de tinitus ligt maar meer bij de omgeving? Zijn er nog cursussen of geneesmiddelen die een steun kunnen bieden bij tinitus? Zijn er mensen die al een positief gevolg hebben meegemaakt na een kuur van cortisone?

Groeten

Hans Westdijk, 19-02-2013 22:38 #324
LS

In deze tijd hebben veel oudere mensen (zoals ikzelf) last van oorsuizingen. Vooral in de winter kunnen zulke klachten toenemen, het piepende geluid dat men hoort wordt dan veel scherper en intenser, hetgeen behoorlijk irritant kan zijn.

Zelf gebruik ik al jaren het "wondermiddel" Ginkgo Biloba, deze tabletten zijn verkrijgbaar bij de natuurdrogist, waar men wat meer middelen dan alleen Chefarine en andere alledaagse medicijnen verkoopt.
Ik ben door mijn jarenlange ervaring met dit middel onderhand overtuigd geraakt van de werking van Ginkgo Biloba, en ben nu opnieuw binnen drie dagen nadat ik begonnen ben met het gebruiken van dit middel van mijn oorklachten af.

Tip: Koop niet een te goedkope pot tabletten, wat goed werkt zijn de wat duurdere tabletten, bijvoorbeeld Ginkgo Combi van "Leef Vitaal" of de Ginkgo Biloba tabletten van Pharma Nord.
Gebruik bij voorkeur de eerste twee dagen meerdere tabletten per dag (2 of 3) om de
oorsuizingen intensief te bestrijden, en stap daarna over op de voorgeschreven dagelijkse dosering. Succes is (naar mijn persoonlijke ervaring) gegarandeerd.

Ginkgo Biloba zou de bloeddoorstroming in de kleine bloedvaten van de hersenen bevorderen, hetgeen de oorzaak zou zijn van het afnemen van oorsuizingen. Hoe het ook zij, het middel werkte voor mij goed en leidt binnen enkele dagen tot een aanzienlijke afname der klachten.

Hans Westdijk.

Ton, 12-02-2013 15:43 #323
Hallo,

herkent iemand dit?

ik heb al meer dan 10 jaar last van oorsuizen. maar sinds een paar maanden heb ik een hoog pulserend geluid in mijn linkeroor. En momenteel is die de hele tijd aanwezig. De normale ruis okay maar dit is hard en constant aanwezig op het ritme van mij hart. Wie heef tips hiervoor? of herkend dit?

Gr Ton

Lianne, 05-02-2013 09:28 #322
Wie kan mij op de goede weg helpen?

Ik ben bij de huisarts en bij een KNO arts geweest en beide wisten niet de info te geven die in dit artikel omschreven zijn. Het gaat om het stukje van de alinea uit: Tinnitus afkomstig van kaak of nek. Dit zijn precies de klachten die bij mij voorkomen. Ik heb zelfs dit artikel mee genomen naar mijn huisarts maar die deed er niets mee.

Weet u waar dit goed te behandelen is? Of heeft u ergens goede ervaringen mee / tips. Ik hoor het graag.

Alvast hartelijk dank voor de moeite!

Met vriendelijke groet,
Lianne

Eddy Bruyninckx, 12-01-2013 00:49 #321
Ik ben 49 jaar en heb op 21 juli 2011 een plotse doofheid aan mijn rechter oor gekregen met erge oorsuizingen. Ik draag nu een oor apparaat maar hoor nog steeds deze oorsuizingen.Ik vraag mij af of de oorsuizingen nog ooit zou weg gaan?Is dit mogelijk of niet?

Mich007, 08-01-2013 20:51 #320
Hallo,

Ik heb sinds vrijdag een licht gepiep rechts in mijn hoor. Het is permanent en ononderbroken. Het is spontaan ontstaan. Vroeger ben ik wel eens uitgeweest maar zeker niet elke week. De oorarts heeft maandag gehoorschade gemeten aan het rechteroor. Kan het dat het piepen nog verdwijnt?

Hc, 07-01-2013 23:05 #319
Beste infoteur.,

Veel waardering voor uw gedegen antwoorden op de talloze vragen. En die heb ik ook. Eerst de feiten.

Ik ben 47 jaar, man, was (en ben nog) behoorlijk verkouden, ook met oud&nieuw, nu een week geleden. Bij het vuurwerk ging er zo'n harde knal af, dat ik direct merkte aan mijn rechteroor (stond met het rechteroor die kant op gedraaid), dat dat niet goed was. Het voelde/hoorde wat dof. Links geen probleem. Ik ben nog buiten gebleven en hoorde uiteraard nog meer knallen, zij het minder luid als die ene echt harde.

Op enig moment nadien constateerde ik bij stilte suizen/zoemen (laag frequent) in het rechteroor. Ook voelde ik een lichte druk in het rechteroor. Dat suizen/zoemen is een zelfde soort voortdurend geluid (geen toonhoogteverschil of anderszins), maar het is er duidelijk niet bij extern geluid. Het suizen/zoemen lijkt bij extern geluid niet te worden overstemd, het lijkt echt weg te zijn. Als ik bijvoorbeeld met mijn vingers knip bij het rechteroor is het even weg, waarna het na een fractie van een seconde na de knip weer komt (of laten mijn hersenen mij dat alleen maar denken?). Ook opmerkelijk: als onze inductiekookplaat zoemt (laagfrequent?), dan hoor ik dat wél met het linkeroor, maar niet (denk ik) met het (aangetaste) rechteroor.

Gister naar de dokter geweest: die constateerde een prop in het rechteroor (en een vrij linkeroor) en kon daardoor het oor verder niet onderzoeken. Daarna regelmatig gedruppeld met olie in het rechteroor. Vandaag weer naar de dokter: zij spuit het rechteroor uit, er komt oorprop uit, maar er blijft nog wat oorprop zitten. De dokter zag op dat moment geen beschadiging aan het trommelvlies. Ze schrijft voor: neusspray (Sofrasolone) en oordruppels (Cerulyx, voor de resterende prop). Zij verwacht dat het zoemen nadien vanzelf op gaat houden. Na vertrek bij de huisarts voelde ik me daardoor gerustgesteld, zeker omdat het suizen/zoemen na het spuiten echt leek te zijn verdwenen (de druk in het rechteroor niet). Het leek echt weg! Nu, achteraf, ben ik daar niet zeker over, omdat er de dag verder (achtergrond)geluid was, en: het suizen/zoemen er nu, 's avonds, in alle rust, weer is!

Verder test ik nu klaren. Dat lijkt geen of maar heel kort een klein beetje effect te hebben. Wat overigens wel effect leek te hebben was dat druppelen van olie in het oor: geen gesuis. Ik ga vanavond in ieder geval die oordruppels (Cerulyx) proberen, misschien met een zelfde effect.

Verder nog ter info: moeder heeft ook last van oorsuizen (erfelijk?). En één van de twee collega's op het werk, met wie ik regelmatig in de auto zit, heeft een virus of ontsteking (welke weet ik even niet meer, overdraagbaar?), een oorprop en sindsdien ook last van oorsuizen (!).

Veel informatie, misschien niet allemaal relevant, maar dat kunt u beter beoordelen.

Ik zou natuurlijk graag willen weten:
1. wat de aandoening kan zijn;
2. wat waarschijnlijk niet de aandoening is;
2. hoe ernstig het is (is de huisarts niet te laconiek?);
3. wat ik nu nog - gegeven de mogelijke aandoening - kan doen (heb natuurlijk Internet afgeroomd en lees daar over infuusbehandeling in Duitsland en hyperbare behandeling in België).

Ik zou graag van u horen.

Romain Nagels, 03-01-2013 01:53 #318
Ik heb sinds enkele jaren een lichte tinittus maar daar kon ik mee leven, maar nu sinds nov 2011 heb ik het zeer erg, ook terwijl ik autorijd aan 120 km/h, hoor ik het nog steeds. Alle MRI scans hebben tot heden nog niets aan het licht gebracht. Maar nu zouden ze in Leuven toch iets gezien hebben aan mijn oorzenuw? Maar daar ben ik ook bang voor dat is een gevaarlijke ingreep… dus bang afwachten. Maar ik heb met mijn fel gesuis ook geen plezier meer in het leven, altijd moe en gestrest. Ik neem slaappillen om te slapen. Mijn tinitus is pulserend ik hoor mijn hertslap in mijn gesuis.

Gert-Jan, 29-12-2012 15:33 #317
Hallo,
Ik ben 19 jaar en heb al 3 jaar tinnitus aan beide oren. Ik was er al goed aan gewend tot sinds vorige week een nieuwe piep ontstond. Enkel wanneer ik ander geluid hoor, adem of beweeg hoor ik dat nieuwe piepje. Wanneer het volledig stil is hoor ik hem niet. Gaat dit nog weg? ben voor het moment aan het studeren en het is echt ambetant! Reactie infoteur, 30-12-2012
Hi Gert-Jan, wat je beschrijft heet 'reactieve tinnitus', zie artikel. Of dit weggaat kan niemand voorspellen. Bezoek je huisarts voor evt. onderzoeken. Sterkte, A.

Emil, 11-12-2012 14:31 #316
Mijn oren doen heel raar zodra ik een filmpie kijk waarin mensen ruziën, vooral dus vrouwen met hoge stem. Dan ploppen ze open en dicht open en dicht, en dat gaat maar door. Heel gek is dat. Reactie infoteur, 12-12-2012
Hi Emil, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Sterkte, A.

J., 26-11-2012 13:20 #315
Beste,

4 maanden geleden na een nachtje stappen kwam ik thuis met oorsuizen. Het oorsuizen was vrij mild, ik kon het alleen horen op stille plaatsen. In de eerste maand had ik erg veel last van druk in mijn oren, duizeligheid en oorpijn. Nu 4 maanden later is het oorsuizen er nog steeds, de ene dag is het erger dan de andere maar ik hoor het nog altijd steeds op stille plaatsen. Ook heb ik al maanden last van krakende oren en drukverschil in het oor wanneer ik eet. Ben ook al naar de KNO arts geweest. Mijn gehoor was prima, geen gehoorschade, druktest in de oren was positief. Maar toch heb ik nog steeds oorsuizingen?
Ik snap het eigenlijk niet goed. Mijn gehoor is prima maar toch heb ik al 4 maanden last van tinnitus. Ik ben wel van nature geen stressbestendig persoon dus misschien dat de stress mij te parten speelt. Mijn vraag is dus of het mogelijk is dat dit oorsuizen nog weggaat? Ik weet wel dat het meer waarschijnlijk is er een gewenning zal optreden, maar voor een 18-jarige is dit toch vreemd niet. En zeker omdat ik niet echt veel met luid muziek in aanraking kwam ( max. 3 fuiven per jaar, wel zonder gehoorbescherming) terwijl er anderen van mijn leeftijd zijn die elke week op stap gaan en geen oorsuizen waarnemen. Kan ik na 4 maanden nog hopen op verdwijning van de oorsuizen?

Vriendelijke groeten Reactie infoteur, 27-11-2012
Hi J., tinnitus kan op elke leeftijd optreden, maar je ziet het in toenemende mate bij jongeren die naar veel te luide muziek luisteren. Het risico is steeds dat een aanvankelijk gesuis na het zoveelste feest verandert in een permanente situatie. Ik kan dan ook geen voorspellingen doen hoe het bij jou zal gaan. Het enige waar je na verloop van tijd op kunt rekenen is het mechanisme van 'habituatie': je gaat aan het suizen wennen zodat het minder prominent aanwezig is. Ik raad je aan om nergens meer heen te gaan waar je elkaar niet kunt verstaan. Sterkte, A.

Marcel Visser, 19-11-2012 11:55 #314
Beste infoteur,
Ik heb u eerder een bericht gestuurd op 16-09-2012 20:25 #297 (doe ook de triggerpoint therapie) Maar het oorsuizen blijft. Ik ben naar de kno arts geweest die zegt dat het komt door met open ramen te rijden ik heb dat vaak gedaan ben vrachtwagenchauffeur. Wat me ook opvalt als ik krachtsport doe de piep erger wordt en als ik ga slapen en op mijn linker oor lig ook. Als ik mijn nek helemaal naar links draai of voorover buig wordt de piep ook erger. Mijn gehoor zijn volgens de test goed. Wat vind u ervan? Reactie infoteur, 20-11-2012
Hi Marcel, het zijn de typische kenmerken van somatische tinnitus. Dit heeft in directe zin niets met de oren te maken, ook niet met open ramen, maar alles met de toestand van het spierweefsel in het gebied van de kaak, nek en vaak ook de schouders. Dit zie je terug aan het feit dat de piep erger wordt van krachtsport. De spieren die je daarbij gebruikt wekken klaarblijkelijk de verkeerde zenuwsignalen op, dus moet je overwegen om ermee te stoppen. De kans is groot dat je de problemen door deze sport zelf in stand houdt. Groetjes, A.

Robert, 18-11-2012 13:46 #313
Hallo Infoteur.

mijn vraag is, ik heb al 2 maanden last van mijn rechte oor, ik hoor mijn hartslag klinkt als een locomotief. Als ik ga slapen en ik lig op mijn rechte zij dan gaat het weg, maar als ik waker word is hij er weer. Ben al bij de arts geweest die zij dat hij vocht zag zitten, moest maar 5 weken even afwachten, na 5 weken had ik nog de zelfde klachten, ben toen naar de kno arts geweest, hoortest en bloedruk laten meten en ze zeiden dat mijn bloedruk veel te hoog was, mijn gehoor was ook iets minder geworden, ik moest maar terug gaan naar mijn arts, en zorgen dat mijn bloedruk weer normaal werd. Dus ik kom weer bij mijn arts en we hebben mijn bloedruk gemeten en was normaal. Nu is het zo als ik gewoon aan tafel zit gaat het bijna over, maar als ik opsta dan hoor ik het weer, en nu heb ik ook de hele dag een lichte druk op mijn hoofd, (een kater) als ik mijn hoofd naar links buig of ik gaap een keer dan is het even weg maar komt weer terug.ik moet over 6 weken weer naar de kno arts hoop dan iets meer te weten te komen, maar heb daar een zwaar hoofd in.


M.V.G Robert Reactie infoteur, 19-11-2012
Hi Robert, ja. Bij aanhoudende hartslag in het oor moet er vervolgonderzoek plaatsvinden, zie het artikel voor mogelijke oorzaken. 'Vocht in het oor' kan dezelfde klacht geven maar dan is het omkeerbaar, dus tijdelijk. Hopelijk kan de arts je verder helpen. Sterkte, A.

Edwin, 30-10-2012 14:05 #312
Beste A,

Ik (Edwin, 19 jaar) heb eigenlijk mijn hele leven al een lichte piep in mijn oren, is nooit achterhaald waarom dit is en het verhelpen hiervan is dus ook nooit ter sprake gekomen.
Wel is het altijd zo licht geweest dat het alleen naar voren kwam wanneer ik ging slapen, waardoor het heel stil wordt en de piep naar voren komt. Verder is het nooit een probleem geweest wanneer ik wou gaan slapen, dus heb er verder niet moeilijk over gedaan.

Wel luister ik, vanaf een leeftijd van circa 13 jaar, naar muziek via een koptelefoon (geen oorjtes maar een headset). Deze muziek staat af en toe iets harder dan eigenlijk zou mogen, maar dit heb ik nooit zo lang gedaan dat er na het luisteren van de muziek een ruis achterblijft wanneer ik deze uit zet.

Tevens ben ik wel altijd naar een discotheek gegaan (meestal 1x in de 2 maanden vanaf dat ik 15 ben geworden, ben geen groot feestbeest) en heb daarna vaak een dag last gehad van een lichte versterking van deze piep, maar deze is altijd aan het einde van de dag verdwenen.

Vorig jaar ben ik een week op vakantie geweest, waarbij ik iedere avond in de discotheek te vinden was. Ook nu had ik een lichte versterking van de piep die de gehele week te horen is gebleven vanwege het feit dat deze de tijd niet heeft gehad om te verdwijnen. 2 dagen nadat ik thuis ben gekomen is ook deze versterking van de piep volledig verdwenen en is het leven weer verder gegaan zoals het altijd is gegaan.

Nu ben ik deze zomer naar hetzelfde adres op vakantie geweest, alleen is er nu als resultaat gebleven dat de piep

- Een stuk sterker is geweest, ook tijdens de vakantie
- De muziek (naar mijn mening) een stuk harder stond (vandaar het eerste resultaat dacht ik)

Het grootste probleem is dat de piep momenteel nog steeds aanwezig is, vooral wanneer ik ga slapen of thuis rustig op de bank lig. Uiteraard is deze wel een stuk minder dan wanneer je op bed licht aan het einde van de avond, maar het is en blijft irritant.

Nu ben ik op een punt gekomen waarvan ik denk dat het genoeg is geweest en ben ik gaan zoeken of er een mogelijke oplossing is, maar tot dusver is mijn conclusie dat ik een blijvende gehoorbeschadiging heb en ik er dus helaas mee zal moeten leven.

Zelf ben ik altijd vrij zuinig geweest op mijn oren, heb tijdens het motorrijden altijd oordoppen in en doe ook oordoppen in wanneer ik thuis kom na het uitgaan (scheelt een hoop in gehoorschade is mij meerdere malen verteld). Nu ben ik ook van plan om oordoppen in te doen tijdens het uitgaan om een verdere versterking van de piep te voorkomen, maar het liefst zou ik willen dat de bestaande piep verdwijnt wanneer dit mogelijk is. Reactie infoteur, 31-10-2012
Hi Edwin, oordoppen zijn bedoeld voor ruimtes waar keihard geluid is. Ze zijn compleet zinloos wanneer het stil is, bijvoorbeeld thuis na het uitgaan. Je zegt dat je van plan bent om nu ook oordoppen in te doen tijdens dat uitgaan, dus ik mag veronderstellen dat je dat tot op heden niet hebt gedaan. Het huidige decibelniveau in uitgaansgelegenheden is echter dusdanig dat het onverstandig is om er zonder gehoorbescherming te verblijven. Zo triest is het! Veel beter natuurlijk is om helemaal niet meer naar dat soort gelegenheden te gaan, want oordoppen beschermen maar gedeeltelijk. Er is namelijk ook nog zoiets als 'botgeleiding' van geluid. Door jezelf met oordoppen een tijdelijk geleidings-gehoorverlies te geven, slaat de balans uit naar een relatief hoge botgeleiding. Het resultaat is dat de oren nog steeds overbelast raken en na afloop vreemd of vol zullen aanvoelen. Is er echt een grens bereikt, dan reageren de oren met een piep, of wordt een bestaande piep nog erger. Het dilemma waar je voor staat zou in het voordeel van je oren moeten worden beslist, maar dat is aan jou. Sterkte, A.

Mirjam, 25-10-2012 15:19 #311
Beste A,
Bedankt voor de reactie van 23 oktober jl. Het klaren heeft iets gedaan! Het kloppende geluid is er niet meer. Bedankt voor de tip. Dat het zo simpel op te lossen was… Gelukkig zijn dan de 2 andere mogelijkheden die je beschrijft niet aan de orde. Het feit dat ik toch echt tinnitus heb, tja en daar moet ik mee leren leven. Dat is jaren geleden al gezegd. Dat gaat gelukkig wel. Mocht er ooit nog een wondermiddel komen dan hoor ik het graag!

M vr gr Mirjam Reactie infoteur, 26-10-2012
Hi Mirjam, goed dat het geholpen heeft :). Het klaren houdt in dat je lucht in de oren perst, wat een onderdruk in de buis van Eustachius opheft. Drukproblemen in de oren leiden tot een grote reeks klachten, waaronder allerlei vormen van tinnitus en bijvoorbeeld een kloppend geluid. Dit laatste wordt soms verward met problemen van de oorspiertjes, wat weer iets anders is. Overigens heeft vrijwel iedereen vanaf een bepaalde leeftijd in meer of mindere mate tinnitus, velen zijn zich daar niet eens bewust van. De meest voorkomende tinnitus is dan ook het type dat je alleen in stille ruimtes hoort. Groetjes, A.

Carlo, 24-10-2012 11:22 #310
Enkele weken geleden werd ik me 's avonds bewust van een zachte ruis in mijn rechteroor. Omdat ik dit jaren gelden ook eens had gehad (was na uitspuiten van mijn oren verdwenen) ben ik naar de huisarts geweest. Hij heeft in mijn oor gekeken, gaf aan dat er niets aan te doen was, en dat ik moest proberen er geen aandacht aan te schenken. De daaropvolgende weken was ik met vakantie en had ik ook geen enkele last. Vorige week werd ik me weer bewust van een ruis. Als ik buiten loop, auto rijd of in een café ben hoor ik niets, in een stille ruimte wel. Weer naar de huisarts die me aangaf dat het tinnitus is, ik mocht naar de KNO arts, maar dat was bijna altijd teleurstellend volgens haar, en als het niet minder werd moest ik terug komen om te kijken naar mogelijkheden. Na dat consult ben ik bang geworden (wat al het erger wordt, als ik er niet meer van kan slapen enz.) en de ruis was sterker aanwezig. Gelukkig verdwijnt de ruis als ik op bed ga liggen om te slapen (dus slaap ik redelijk) maar is na het opstaan weer snel terug, niet altijd even sterk (of wel maar concentreer ik me minder wellicht). Ik vraag me af of ik (over enkele weken) doorverwijzing naar de KNO arts moet vragen en wat er eventueel verder nog mogelijk is aan hulp. Reactie infoteur, 25-10-2012
Hi Carlo, veel huisartsen zijn niet om over naar huis te schrijven. Gelukkig hield die van jou de deur nog wel een beetje open, maar gaf meteen aan dat er niet veel aan te doen is. De hulp die huisartsen geven als ze je niet doorsturen komt meestal neer op slaap/kalmeringsmiddelen of wat neussprays die geen van allen zullen helpen. Een verwijzing naar kno houdt in dat je een gehoortest krijgt, dat er met meer precisie in de oren wordt gekeken en dat er wat testen worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan wordt vervolgens bepaald wat er aan de hand kan zijn. Dat betekent echter nog niet dat de oplossing dan nabij is, want zoals je op deze site en reacties van anderen al leest zijn er geen pasklare geneesmethodes. Vrijwel altijd komt het neer op 'gewenning' waardoor de tinnitus na verloop van tijd daadwerkelijk niet meer opvalt. Denk dus niet dat het geluid echt volledig verdwenen moet zijn om weer een normaal leven te hebben, want dat is niet zo. Ontzettend veel mensen leven met tinnitus, zonder dat ze er zelfs erg in hebben. Want houdt maar eens een vaas, beker of pot tegen je oor en qua geluid breekt de hel dan los. Dit geldt voor iedereen in meer of mindere mate. Hoe dan ook, ik hoop dat je nog de kans krijgt een kno-arts te bezoeken. Je weet maar nooit of er toch een oorzaak voor gevonden kan worden. Beterschap, A.

Mirjam, 22-10-2012 17:42 #309
Als jaren heb ik in 1 oor last voor een piepend geluid (oorsuizen). Ben ooit naar de KNO arts geweest vanwege duizeligheid en evenwichtsproblemen. Indertijd was er niets te vinden en tinnitus was het volgens opgave niet. Mogelijk een virus op/in mijn oor gehad. Uiteindelijk is alles weggegaan behalve het piepende geluid. Ik moest ermee leren leven. Op zich gaat dit goed en alleen als ik eraan denk (zoals nu) daar ben ik mij ervan bewust.
De laatste tijd echter heb ik een soort ploffend/kloppend/ploppend iets in mij oor. Een aantal keren per minuut. Wat zou dit kunnen zijn en hoe kom ik ervan af? Reactie infoteur, 23-10-2012
Hi Mirjam, oorsuizen = tinnitus, dus dat heb je wel. Het kloppende geluid wat je erbij kreeg doet denken aan verstoppingen in de buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Je zou je oren eens kunnen klaren om te zien of dit effect geeft. Soms wordt het geklop ook in verband gebracht met oormyoclonus, hoewel je daar niet direct vanuit moet gaan omdat het zeldzaam is, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Aan al dit soort problemen is bijzonder weinig te doen. Sterkte, A.

Marijke, 21-10-2012 12:23 #308
Hallo,

Ik heb ook al 2 jaar last van oorsuizen aan mijn linkeroor net alsof er een stoomlocomotief staat te blazen en dan hoor ik ook de maat van mijn hartslag en heb een dof gehoor.
Ik had het vroeger ook wel maar dat was na een langdurig telefoongesprek en dat trok wel weer weg maar nu heb ik het zeer regelmatig!

Nasonex helpt niet en ik gebruik wel olie om het overtollige smeer soepel te houden.

Heeft het soms ook te maken met, ik noem het maar een "telefoon-oor"?

Vriendelijke groet, Marijke Reactie infoteur, 22-10-2012
Hi Marijke, na een langdurig telefoongesprek kan het oor anders (doffer, voller) aanvoelen. Dit is een tijdelijk fenomeen, dat soms duidt op een verstopping ter hoogte van de gehoorgang (door oorsmeer), of in het middenoor en Buis van Eustachius (door slijm). Je andere klachten wijzen op hetzelfde. Raadpleeg je arts als het erger wordt of aanhoudt. Beterschap, A.

Melinda, 19-10-2012 06:09 #307
Bij mij begon het een jaar geleden, vocht had ik zei de dokter. Ik had allemaal spulletjes gekregen om het te laten genezen maar het is nooit helemaal weggegaan heb nog een lichte piep aan mijn linkeroor. Ben naar het ziekenhuis geweest voor oorarts en een gehoortest gedaan, alles was 100% goed alleen het oor waar ik de piep heb ietsjes minder maar ik snap niet hoe ik er nou aan kom. En het is niet zodanig de piep waar ik niet mee kan leven maar die druk in me oren is zo vervelend alsof je verkouden bent zo'n druk. weet iemand nog wat te doen? Reactie infoteur, 20-10-2012
Hi Melinda, de kno-arts meet bij dit soort klachten de druk in de oren, en zal ook behandeling inzetten indien nodig. De antwoorden liggen dus bij je specialist. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Grt, A.

Maikel, 18-10-2012 20:23 #306
Beste infoteur,

Ook ik heb al tijden last van een piep in mijn oren. Nou moet ik zeggen dat ik er niet heel erg veel last van heb. Het is niet in een dergelijke mate dat ik er gek van wordt.

Nu voel en hoor ik echter sinds enkele dagen ook een hartslag in mijn oor (alleen in mijn linker oor). Dit neem ik vooral waar wanneer ik in bed lig of aan lichamelijke inspannen heb gedaan. Aan deze hartslag irriteer ik me meer dan aan de piep, dit omdat deze duidelijker aanwezig is.

Wanneer ik een paar seconden over mijn oor wrijf hoor ik de hartslag gedurende een aantal seconden niet meer waarna hij langzaam weer op komt zetten.

Nu het ik een tweetal vragen voor u.
1) Moet ik extra voorzorgsmaatregelen nemen nu ik een piep in mijn oor heb zodat het niet erger wordt, of is de kans dat ik nu nog meer gehoorbeschadiging oploop nu net zo groot als dat ik nog nergens last van zou hebben.
2) Is het zinvol om hiervoor langs de huisarts te gaan. Ik ben van nature iemand die niet graag voor 'niets' naar de huisarts gaat.

Alvast bedankt voor uw reactie.

met vriendelijke groet,
Maikel

PS. Ik vind dit artikel buitengewoon goed geschreven. Ook voor een leek als mij is het goed te begrijpen. Reactie infoteur, 19-10-2012
Hi Maikel, hartelijk dank voor je aardige woorden. Hier de antwoorden op je vragen:
1. Dat je een piep in je oor hebt bewijst dat je oren gevoelig zijn gebleken voor tijdelijke of permanente schade. In dat geval moet je altijd extra voor je oren 'zorgen'. Dit betekent hard lawaai vermijden. Regel is: als je elkaar in een bepaalde omgeving niet goed kunt verstaan is het geluidsniveau te luid en loop je dus risico.
2. De hartslag in je oor kan ondanks de ergere oorzaken die in het artikel staan ook liggen aan een verstopping in de buis van Eustachius. In dat geval verdwijnt het na verloop van tijd vanzelf weer. Soms treedt het daarbij slechts af en toe op, dus niet altijd. Natuurlijk kun je naar de huisarts gaan, maar verwacht dan niet teveel van de eventuele medicatie die je krijgt. Zie ook reacties van anderen, bijv. op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Sterkte, A.

Anoek, 17-10-2012 23:41 #305
Ik heb weken, maanden op deze site gestruind voor informatie en geruststelling. Ik heb ook weken gewacht om dit te kunnen schrijven. Omdat ik bang was dat "het" OORSUIS zou terug keren. Ik ben nu na een jaar oorsuis vrij! Iets wat ik nooit had durven dromen. Het heeft mijn leven op zijn kop gezet! Het is begonnen met een verstopte buis van Eustatius. BAM! Piep in mijn linker oor. Weken, maanden gingen er voorbij van angst. Alle kno onderzoeken gedaan. Leer er mee leven, werd me gezegd. Nou dat lukte niet. Wanhoop drijft je tot zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik heb die speld gevonden! Ik wil mijn positieve verhaal op herstel met iedereen delen omdat ik geloof uit eigen ervaring dat het goed kan komen! Ik zal beginnen met de piep in mijn linker oor, is er nog. Maar is nog 30% van wat het was. Acceptabel! Naast de piep had ik ook een heftig gesis in mijn hoofd, constant alsof er een gaslek of een fietsband leeg liep. Ik kon het waarnemen ook in omgevingsgeluid. Ik ben terecht gekomen bij electro acupunctuur. Ik heb 1 sessie gedaan en ging werkelijk weg zonder gesis in mijn hoofd! Het bleef weg! Ik weet dat het bij iedereen persoonlijk is maar wil het toch met jullie delen. Er is hoop! Misschien is dit jullie speld in de hooiberg. Groetjes Anoek Reactie infoteur, 18-10-2012
Hi Anoek, dit is mooi. Toch, alle eventuele positieve uitkomsten ten spijt, wetenschappelijk onderzoek heeft tot op heden niets anders opgeleverd dan dat (electro-)acupunctuur bij tinnitus niet werkt. Dit is te lezen op Pubmed (medical library), url: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Positieve uitslagen zijn aldus te wijten aan het welbekende placebo effect, zie: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/50848-placebo-effect-de-wetenschap-voorbij.html
Hoe dan ook geldt dat jij er gelukkig vanaf bent! ;). Dank voor je bijdrage. Groetjes, A.

Willem, 16-10-2012 17:33 #304
@Reactie infoteur,
Bedankt voor je antwoord! Dan weet ik dat, ik ga zometeen even zoeken!

Gelukkig wordt de piep al ietsjes minder, sterk vermindert met vorige week, wel iets hoger maar minder overheersend! Ik hoop dat het met een week nog minder is. Ik hoor nu de piep bij 38DB. Ik ben totaal geen feestbeest en was naar tentfeest geweest, mijn oren zijn verder wel goed!

Ik laat het weten of het weg is gegaan of nog wat blijft! Reactie infoteur, 17-10-2012
Hi Willem, ja, en blijf voorlopig uit de buurt van dit soort feesten. Kwetsbare oren zullen op een dag hun definitieve grens hebben bereikt en dan gaat de 'disco-tinnitus' zoals het ook wel heet, niet meer weg. Laat je dat niet gebeuren! Grt, A.

Willem, 15-10-2012 09:55 #303
Hoi, goed geschreven!
Ik heb nu 9 dagen last van een piep in mijn oor, deze is wel iets afgenomen, ik ben 8 dagen geleden (zaterdags) 1 1/2 uur na een tentfeestje geweest, muziek stond hard. Na afloop piep in mijn oor en is nog niet helemaal weg als het stil is (slaapkamer), ben naar de dokter geweest maar kon niets zeggen, is het tinnitius of een tijdelijke piep? Als het tinnitus is is Duitsland een aanbeveling?

Alvast bedankt, een groet.

Willem Reactie infoteur, 16-10-2012
Hi Willem, thx :). Een piep in het oor IS tinnitus. De medische term voor oorsuizen is namelijk 'Tinnitus Aurium'. Onder tinnitus of oorsuizen verstaat men het horen van geluiden in het hoofd die niet van buitenaf komen, jouw piep hoort daar dus bij. Als je met Duitsland de omstreden infuustherapie bedoelt dan kun je m.i. je geld beter in je zak houden. De werking is - alle positieve resultaten ten spijt - onbewezen. Niet lang geleden meldde de Duitse Tinnitusliga dat het moeilijker is geworden om deze behandeling ook in Duitsland zelf vergoed te krijgen omdat de wetenschappelijke effectiviteit beter (lees: objectiever) vastgesteld moet worden. Daarnaast is de therapie alleen gericht op een bepaald type tinnitus die hier mogelijk op zou kunnen reageren, mits je er vroeg bij bent. Doe online maar eens research naar 'infuustherapie tinnitus Duitsland'. Beterschap, A.

Jan, 10-10-2012 22:02 #302
Beste infoteur, hartelijk dank voor uw antwoord. Ik had nog een aantal vragen: Mijn buis van eustachius werkt inderdaad niet zo goed. Het zal ook een onderdeel van het probleem zijn. U stelt dat het veel tijd nodig heeft, zijn dit maanden of jaren? Ik krijg het gevoel dat mijn rechterkant onder mijn oor gewoon helemaal opgezet is en daarom er een suis in mijn oor is. Als ik mijn kaak naar rechts beweeg krijg namelijk precies de zelfde suis in mijn linker oor. Heeft u wel eens eerder gehoord van iemand die door het aanpakken hiervan verbetering heeft gekregen? Het lijkt mij allemaal zo logisch aangezien de suizen zijn begonnen na een lange periode met een mitella te hebben gelopen. Het gesuis zit dus ook aan de kant waar de band ook hing. Ziet u dit was ook als waarschijnlijk?
Voor de rest ben ik nu actief mijn rechter kaak aan het masseren, soms voel ik er verbetering in maar dan soms ook weer niet meer, als u begrijpt wat ik bedoel.

Dank voor uw aandacht in ieder geval, Jan Reactie infoteur, 12-10-2012
Hi Jan, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Helaas kan niet worden voorspeld hoe lang de buis van Eustachius problemen geeft. Dit kan varieren van enkele weken tot zelfs levenslang. Dat je zo lang met een mitella liep en nu last hebt, is wel opmerkelijk. Vermoedelijk heb je de schouder-, arm- en nekspieren langdurig gespannen gehouden, wat ook wel logisch is, omdat je iets mankeerde. Spierspanningen leiden tot pijnlijke drukpunten, die op zich weer pijn doen. Je belandt dus in een vicieuze cirkel. Oorsuizen als gevolg van dit alles is niet een oorprobleem op zich, maar vergelijkbaar met een 'uitstraalpijn' afkomstig van nabijgelegen weefsels. De oren vertalen dit al vrij snel in gesuis, dus niet zozeer in de zin van oorpijn wat je conform deze theorie misschien eerder zou verwachten. Triggerpoint-therapie zou niet zo futuristisch moeten zijn, omdat er inderdaad een heldere logica achter zit. Pas als de triggerpoints ophouden met het uitzenden van verkeerde signalen zoals oorsuizen, kun je jezelf als 'genezen' beschouwen. Wel blijf je dan kwetsbaar voor nieuwe 'aanvallen van gesuis' omdat dan gebleken is dat je ontvankelijk bent voor diepe spierspanningen. Gewoon doorgaan! Grt, A.

Jan, 09-10-2012 14:28 #301
Beste Infoteur,

Ook ik heb last van oorsuizen, voornamelijk in mijn rechter oor. Na gebruik van neussprays was iets verbeterd maar niet geheel weg. Laatst kwam het weer terug en ben ik weer naar de huisarts gegaan, deze gaf mij cellestone mee omdat mijn buis van Eustachius niet goed werkte. Dit klopt volgens mij wel, het klaren van mijn rechteroor gaat niet zoals bij mijn linker oor en over het algemeen voelt hij ook anders aan. Dit hielp echter niet echt, ik heb nog steeds erge last. Weet u toevallig waarom hij dat mij heeft voorgeschreven?

Als ik op mijn kaken bijt dan verhoogt de suis en als ik mijn onderkaak naar voren doe eveneens. Ook als ik met mijn vinger achter mijn kaak druk net onder het oor veranderd de suis. Ik heb uw artikel aandachtig gelezen en de reactie eveneens. Nu viel mijn blik op het verhaal met triggerpoints. Ik denk dat deze twee punten uit de site over triggerpoints op mij van toepassing zijn:

-Lateral pterygoid (diepe kaakspier): Buis van Eustachius problemen, oorpijn, tinnitus, gehoorstoornissen, kaakpijn.
-Medial pterygoid (diepe kaakspier): Buis van Eustachius problemen, oorpijn, tinnitus, gehoorstoornissen.

Het doet alleen bij mij niet 'ongelooflijk" veel pijn als ik achter mijn kaak, net onder mijn oor, druk. Maar wel redelijke pijn. Hoe ik het moet masseren is mij ook een raadsel.

Heeft u misschien tips voor het volgende gesprek met de huisarts, kijkende naar mijn symptomen? Zodat ik zo snel mogelijk bij de goede therapeut/kennishebbende kan komen?

Alvast bedankt en wat fijn dat u hier zo vragen beantwoord!

Met vriendelijke groet,

Jan Reactie infoteur, 10-10-2012
Hi Jan, Celestone is een corticosteroïde dat bij talloze aandoeningen wordt ingezet. Het zou verlichting moeten geven bij bepaalde ontstekingsreacties door het verminderen van zwelling, roodheid, jeuk en allergische reacties. Voor oorsuizen slaat het echter nergens op, nog nooit is iemands gesuis hierdoor weggegaan. Het enige dat het kan opleveren is een hoop bijwerkingen waar je niet op zit te wachten. Voor eventuele triggerpoints als oorzaak moet je de pijnlijke plekken zo vaak mogelijk masseren, totdat ze minder pijn doen. Dit kun je gewoon zelf doen. De pterygoid spieren liggen erg diep maar worden hierdoor - weliswaar indirect - ook aangepakt. Je geeft verder aan dat de arts geconstateerd heeft dat de buis van Eustachius niet goed werkt. Als dit het geval is heeft dit veel tijd nodig, soms komt er een kno-arts aan te pas of krijg je medicijnen die de beluchting beter moeten regelen. Behalve dit beschrijf je ook elementen van somatische tinnitus (zie art.), waarbij bepaalde acties of bewegingen de suis verergeren. In de regel weten artsen vrijwel niets van triggerpoints omdat ze enkel getraind zijn in het opsporen van bepaalde ziekten. Veel medische problemen zijn echter niet het gevolg van specifieke aandoeningen, maar van myofasciale disfuncties in lichaamsdelen die een stuk(je) verwijderd liggen van het probleemgebied. Voor wat betreft je laatste vragen hangt het dus volledig af van de 'open mind' van je behandelend arts. Heeft hij dat, dan betekent dat helaas nog niet dat hij weet wat hij er aan moet doen. Begin vandaag nog met het aanpakken van de pijnpunten! Beterschap, A.

Frank, 09-10-2012 10:43 #300
Sinds een ruime week heb ik ruis in mijn vnl. linker oor. (voorheen ook wel het geval maar toen ging het over). Daardoor minder hoor vermogen. Verder een lichte druk in mijn voorhoofd en neus. 's Morgens als ik wakker wordt zitten vaak mijn oren dicht, maar gaan ook wel weer open. Rechteroor beter als linker oor. Maar soms wisselt dat ook wel eens. Ik heb oorsmeer die heel diep zit, en dat krijg ik er heel moeilijk of bijna niet uit. Zou de oorzaak de oorsmeer zijn? Hoe krijg ik die uit mijn oor?
Dank voor uw reactie! Reactie infoteur, 09-10-2012
Hi Frank, een arts zou eerst uitzoeken of het probleem voor of achter het trommelvlies zit. Zit het ervoor, dan gaat het om teveel oorsmeer wat je eenvoudig weg kunt krijgen door een paar dagen te druppelen met slaolie. Zit het probleem achter het trommelvlies, dan zijn de buis van Eustachius en de bijholte(n) aan die kant erbij betrokken. Dit kan langdurig klachten geven. Grt, A.

Merion, 03-10-2012 16:29 #299
Ik had al een maand geleden last van een druk in mijn hoofd op mijn oren. Dit ging langzaamaan over. Maar nu valt het mij op dat ik in stilte (vooral 's avonds) een zachte piep in mijn hoofd hoor. Hetzelfde soort gepiep van een oude televisie of computer. Ik ben vijf maanden geleden wel op een hele lawaaierige plek geweest, waar de muziek ineens zo hard werd gezet dat het pijn deed aan je oren. Ik ben erg bezorgd over mijn oren en hoop dat mij niets ergs is overkomen. Gaat deze piep nog over? Reactie infoteur, 04-10-2012
Hi Merion, dat is niet te voorspellen. De meeste typen oorsuizen worden na verloop van tijd iets beter omdat de hersenen zich aanpassen en het geluid een beetje wordt 'weggefilterd'. Het valt dan alleen nog op in stille omgevingen. Wat bij jou de oorzaak is vooralsnog niet bekend, wel kun je dit laten onderzoeken bij een audiologisch centrum en/of kno-arts. Vraag de huisarts om informatie. Sterkte, A.

Kyra, 22-09-2012 10:14 #298
3 maanden geleden na een avondje stappen ben ik wakker geworden met oorsuizen. De week erna had ik last van duizelingen, druk in de oren, oorpijn en keelpijn. Naarmate de weken vorderde verdwenen de duizelingen en de druk in de oren en de keelpijn. Wat wel opvallend was, is dat op de dag dat ik op stap ging last had van mijn pollenallergie. 3 weken geleden had ik weer last van mijn allergie, mijn oorsuizen werden harder (het klinkt namelijk als een morse code), en mijn oren begonnen te kraken en te ploppen. Ik voel ook een klikkend geluid als ik mijn oren dicht hou. Ook plopt het soms, precies als een buisje plopt. Mijn oren kraken ook bij het kauwen (vreemd?). Ook heb ik vaker last van hoofdpijn.
Ben ook naar de KNO-arts geweest. Deze zegt dat mijn oren in orde zijn. Op de testen scoor ik goed en er is geen meetbare schade. Ze zegt dat dat in mijn voordeel speelt voor de genezing + mijn jonge leeftijd speelt ook in mijn voordeel (ben 17 jaar). Ze heeft ook een ademhalingstest gedaan. Daar merkte ze dat aan mijn rechterzijde van mijn neus het ademen iets minder goed verloopt. Ze heeft me ook sterkere pillen voorgeschreven voor mijn allergie (aerius) en neuspray (nasonex).

Nu mijn vraag is: is het wel normaal dat het zo lang duurt? Vanwaar zou het kraken en ploppen van mijn oren vandaan komen? Is dit een dysfunctie van de buis van eustachius? Hoe schat u mijn herstel in?
alvast bedankt Reactie infoteur, 23-09-2012
Hi Kyra, buis van Eustachiusproblemen als gevolg van infecties of allergie kunnen zeer lang aanhouden, en daarom is het vaak een restverschijnsel nadat andere symptomen allang zijn weggegaan. Kraken en ploppen in de oren is te wijten aan een buis van Eustachius die niet helemaal correct werkt, maar dit is omkeerbaar. De kans is dus groot dat de situatie mettertijd verbetert tot de normale toestand. Helaas zie je dan wel vaak dat klachten zich na verloop van tijd weer beginnen te herhalen. Welke factor de klachten dan doet terugkeren is echter niet altijd duidelijk. Probeer nu in elk geval veel (heet) te drinken en te stomen zodat de bijholten beter worden belucht. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Beterschap, A.

Marcel, 16-09-2012 20:25 #297
Beste infoteur,
Ik heb 6 weken geleden implantaten gekregen voor een ondergebit. Toen de implantaten erin werden gedraaid deed het ontzettend pijn maar na een paar dagen nergens last van.
Na anderhalve week kreeg ik opeens oorsuizen ben naar de dokter gegaan en die zei dat ik doffe trommelvliezen heb, ik heb een neusspray gekregen die ik 6 tot 8 weken moet gebruiken (nasonex). De neussspray heeft tot nu toe niets geholpen maar de piep in het linker oor is erger geworden. Als ik mijn hoofd draai kan ik verschil merken in de piep.
Wat moet ik doen? Reactie infoteur, 17-09-2012
Hi Marcel, met een neusspray gaat oorsuizen helaas niet weg. Je beschrijving lijkt op somatische tinnitus, zie het artikel. Dit komt in de regel door vergaande spanningen en 'tender points' in het spierweefsel dat vlakbij de oren gelegen is, dus de omgeving van de kaken, nek en schouders. Kijk eens hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Misschien heb je tijdens die implantaten-behandeling de mond te lang, te wijd en te gespannen open gehad, waarna vele akelige symptomen van de kaken en/of oren kunnen ontstaan. Met 'doffe trommelvliezen' lijkt me dit niets te maken hebben. Beterschap, A.

Jan Pieeep, 02-09-2012 14:05 #296
Beste Astrid,

Allereerst ontzettend bedankt voor al de tijd en moeite die je neemt om mensen hier te woord te staan! Ik zal zeker niet de enige zijn die het erg kan waarderen :-)

Bij mij is het piepen begonnen nadat ik last kreeg van een dichtzittend linkeroor. Na ongeveer een uur ging dit weer weg, maar later die dag merkte ik dat ik in mijn linkeroor een zachte piep hoor. Deze is alleen hoorbaar als ik in een zeer stille ruimte sta of als ik mijn oor afdek door bijvoorbeeld er een vinger in te steken. Ook hoor ik het als ik gaap, een boer moet laten of als ik hard mijn ogen dichtknijp. Soms gaat het oor weer eventjes dichtzitten en hoor ik dan ook de piep opkomen, maar na na een keer slikken weer weg is. Als ik meteen daarna mijn oor afdek hoor ik de piep echter nog wel.

Ik heb ook je artikel over de Buis van Eustachius gelezen en dacht aanvankelijk dat dit de oorzaak zou kunnen zijn, ware het niet dat ik last heb van een hoge piep en niet van een laag gebrom, en dat ik het slechts aan één oor heb. Of zou met het mijn symptomen desondanks goed mogelijk kunnen zijn dat dit wel de oorzaak is?

De andere oorzaak waar ik aan denk is overtollig oorsmeer, ook omdat ik eerder als kind hier vaak vaak last van had. Als ik met een wattenstaafje in de opening van het oor wat ronddraai komt er ook wat smeer mee, maar ik weet dat het niet verstandig is dieper met het wattenstaafje naar binnen te gaan. In een reactie op iemand anders schreef je dat het oor schoon te maken is met enkele druppels plantaardige olie. Kan dit gewoon door de druppels in het oor te doen, het hoofd te buigen en na een poosje de andere kant op buigen zodat het er weer uit kan lopen? En kan dit verder geen kwaad?

Tenslotte heb ik nog gedacht aan somatische tinnitus, omdat net enkele dagen voor het piepen begon ik last heb gekregen van pijn in mijn schouder en nek, zeer waarschijnlijk door teveel werk achter de computer. Echter, de intensiteit van de piep verandert niet bij andere posities van mijn hoofd. Is dit altijd het geval bij somatische tinnitus, of kun je dit ook hebben met een onveranderlijke piep bij verschillende posities van je hoofd?


Natuurlijk weet ik dat ik dat jij vanaf afstand ook niet met zekerheid kan zeggen wat de oorzaak is, maar ik zou het zeer op prijs stellen als je mijn vragen zou willen beantwoorden! Reactie infoteur, 06-09-2012
Hi Jan, ik heb hooguit een vermoeden. Je ogen dichtknijpen heeft invloed op de piep, wat vergelijkbaar is met het innemen van andere posities van het hoofd, zoals bij somatische tinnitus. Kenmerkend voor somatische tinnitus is namelijk dat je het zelf kunt beinvloeden, dus verergeren of verminderen.
Bij buis van Eustachius problemen is het oorsuizen in de regel inderdaad een laagtonig geluid, bijv. een brom of een windgeruis tot een orkaan aan toe. Dit heb je niet.
Eventueel oorsmeer kun je proberen weg te krijgen door het oor in te druppelen met olie. Je ligt daarbij op je zij, iemand anders moet het vervolgens doen. Na vijf minuten kun je opstaan en merk je dat het oor vol en dicht zit, maar daar hoef je niets aan te doen. Het gaat erom dat het oorsmeer zachter wordt, wat enige tijd kost. Kwaad kan het verder niet, want aan het eind van de gehoorgang zit het trommelvlies wat de druppels aan die kant tegenhoudt.
Aangezien je ook last hebt van je schouder en nek vermoed ik echter dat de piep met het spierstelsel te maken heeft. Het oor kan hierbij ook een dicht gevoel geven. Probeer dus in elk geval minder te computeren, daarnaast moet je de boel zien los te maken, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Mocht je klacht aanhouden dan kun je het natuurlijk altijd laten onderzoeken. Veel zal dit over het algemeen niet uitrichten, maar wie weet… Sterkte en dank voor je waardering :), A.

Rebate, 26-08-2012 09:35 #295
Sinds gisteravond last van gebrom, met name in mijn linker oor. Hoor verder als volgens mij prima. We waren gisteren in een pretpark en keken naar een voorstelling waarbij trompet/saxofoon werd gespeeld voor een microfoon, erg hard. Mijn zoontje deed al zijn vingers in zijn oren. Eerste tijd daarna nergens last van, pas 's avonds na het douchen is het begonnen. Dacht eerst dat ik water in mijn oren had, maar het bromgeluid blijft. Ook wel in mijn rechteroor. Ben niet extreem verkouden of zo dus heb echt het idee dat het door de trompetmuziek is gekomen. Kan dat dan inderdaad een paar uur daarna optreden? En gaat dit vanzelf weer weg? Het is alleen gebrom, geen pieptonen of zo. Reactie infoteur, 27-08-2012
Hi Rebate, een brom duidt in de regel op een buis van Eustachius die verstoord is in zijn functie. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
De lage tonen kun je door een bromtoon in het oor minder goed horen. Oorsuizen als gevolg van een geluidstrauma ontstaat meestal binnen 24 uur na het incident, maar zulk type tinnitus is vaker een luide piep, een zoemend geluid, een sis of een suis. Er lijkt bij jou dus geen relatie tot het geluidsincident, of het moet zijn dat een toch al bijna disfunctionele buis van Eustachius nu net het zetje heeft gekregen om symptomatisch te worden. Wanneer het weggaat zal afhangen van hoe het oor zich herstelt van wat er dan ook precies is mis gegaan. Je kunt het altijd laten onderzoeken als het aanhoudt. Beterschap, A.

Eefje, 23-08-2012 07:59 #294
Beste infoteur,

Sinds enkele maanden last van oorsuisen linkeroor. Het is mn hartslag die ik horen kan.
Bloeddruk is gewoon in orde. Deze klacht heb ik relatief kort. Verder is mijn linkeroor altijd gevoeliger voor scherpe of harde geluiden geweest. Dan krimpt het van binnen voor mijn gevoel. Rechts is ook gevoelig, maar doet het niet zo zeer als links. Twee a drie jaar geleden had ik last van duizelingen. Kan dit een relatie hebben? Na dit allemaal gelezen te hebben online ga ik de benamingen meenemen naar de huisarts, die zei dat het niks bijzondere was… Wat kan dit allemaal zijn? Een bloedvat dat ik hoor? Maar hoe komt het dan dat ik zulke 'gevoelige' oren heb?

Graag hoor ik mogelijke oorzaken die ik mee kan nemen naar een bezoek aan de huisarts Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Eefje, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Veel oorproblemen vallen samen: hyperacusis, tinnitus, myoclonus, buis van Eustachius-disfuncties en duizeligheid. Het is moeilijk aan te geven welk symptoom nu het andere in gang zet. Wat betreft de hartslag: dit kan eenvoudig liggen aan een verstopping in het middenoor en buis van Eustachius. Vaak krijg je dan ook enige doofheid. Kortom, je situatie vraagt om uitgebreid onderzoek bij kno. Hopelijk verwijst de huisarts je snel, zonder eerst allerlei onzin te proberen dat toch niet werkt. Beterschap, A.

Thomas, 21-08-2012 15:03 #293
Heb een korte vraag:
heb sinds een week last van tinnitus in mijn rechteroor. Heb onmiddellijk een behandeling gekregen van een cortisone kuur via infuus (intraveneus). Aangezien de piep niet drastisch is verminderd, stelt men nu voor om cortisone rechtstreeks in te spuiten in mijn oor (door het trommelvlies). Iemand ervaring met deze rechtstreeks inspuiting? Wat zijn de risico's? Doen of niet doen?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Thomas, hopelijk komt er een reactie, maar ik vind de behandeling dubieus klinken. Vraag de arts om bewijsmateriaal dat deze kuur zou kunnen helpen, want de kans dat je slechts een soort proefkonijn bent is aanwezig. Beterschap, A.

Omar, 20-08-2012 13:23 #292
Beste infoteur,

Allereerste wil ik vooropstellen dat ik zie hoe u op reacties ingaat en dat doet me goed.
Het geeft me nog enigszins het gevoel dat er mensen zijn die de problemen begrijpen

Ook zou ik graag het volgende willen weten (indien mogelijk):

Ik heb sinds 8 dagen lijst van een hoge piep in mijn linker oor, dit gebeurde toen ik sliep bij me schoonouders zomaar van de één op de andere dag. Nou heb ik niet naar luide muziek geluisterd de afgelopen tijd, wellicht was het die dag wel druk bij me schoonouders maar niet drukker dan normaal. Nu het probleem ik ben hypochonder dat betekent dat als ik de woorden ergens lees 'chronische' of ' er is niks aan te doen' ik volledig in paniek raak. Ik ben uiteraard zo stom geweest om op forums de meest verschrikkelijke berichten over oorsuizen te lezen. Dit omdat ik uit nieuwsgierigheid in Google invoerde: piep in oor. Nu ben ik volledig in paniek geraakt, 8 dagen slecht geslapen constant luisteren of me piep er nog is etc. Ik weet zeker dat ik dit vaker heb gehad en dat het zonder problemen weer verdween, echter vrees ik nu het ergste. De dokter heeft vocht in mijn oren gezien en een neusspray gegeven, echter nog geen verbetering (althans dat denk ik) ben er ook gefixeerd op. Heb wel een aantal keer me oren geklaard dan hoor ik eventjes geen piep maar dat is voor zeer korte duur.

Als u zo mijn verhaal leest wat denkt u er dan over? Zou het chronisch kunnen zijn? Of is het uit uw ervaring met wat ik zojuist heb beschreven van tijdelijk aard? Ik heb veel onbegrip in mijn omgeving omdat zij het niet begrijpen vandaar deze vraag aan u.

Bij voorbaat dank!

p.s Super deze website!

Met vriendelijke groeten,

Omar Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Omar, hartelijk dank :). Als je de oren klaart en de piep daarbij tijdelijk verdwijnt, dan is dat een belangrijke aanwijzing dat er iets mis is met de buizen van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Dit probleem is een omkeerbare situatie, dus er is beslist goede hoop op beterschap. Het vocht in de oren zal de reden zijn dat de buizen van Eustachius gezwollen zijn, en zodoende het vocht (slijm) ook niet snel kunnen afvoeren. Vaak krijg je dan ook wel andere problemen, zoals druk in de oren en enig gehoorverlies. Ga terug naar je arts als de neusspray niet helpt, zodat een kno-arts eens wat uitgebreider kan kijken. De meeste oorproblemen van deze aard nemen flink veel tijd in beslag, dus is het niet verwonderlijk als je er nog een tijdje mee zoet bent. Maar je moet niet wanhopen, want als de oren weer 'schoon' zijn zal - naar ik vermoed - de piep ook weggaan. Beterschap, A.

Cindy, 20-08-2012 09:58 #291
Sinds bijna 3 jaar hoor ik een 'teutend" geluid in 2 tonen in mijn rechteroor. Na onderzoek door NKO-arts bleek dat ik tinnitus heb. Ik heb hiervoor een 3-tal maanden medicijnen genomen die dit eventueel konden onderdrukken. Na enige tijd had ik rust gevonden in het feit dat ik tinnitus heb en wist ik door stiltes te vermijden dat het een gewoonte werd, een stuk van mezelf… Nu enige weken geleden werd ik wakker van een gezoem en een drukkend gevoel in de rechteroor. Ik was in volle paniek.
Terug een week later kreeg ik een echogeluid als ik zelf praat. Eveneens als ik kinderen en hoge vrouwenstemmen hoor… Terug naar NKO-arts geweest. Alles zag er goed uit, geen prop, trommelvlies OK. Gehoortest gedaan deze wees op gehoorsvermindering vooral in de lage tonen. Waarschijnlijk vocht in middenoor… Ze had siroop op basis van ureum gegeven. Dit alles is nu bijna 3 weken geleden. Sinds een dag of vier merk ik een "fladderend" gevoel. Precies of de binnenkant aan het trillen staat.
Héél irritant, liever dan de afwisselende pieptonen dat dit allemaal…
Kan er mij eventueel iemand info geven? Thanks. Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Cindy, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Een drukgevoel, trillingen en gefladder, echo's tijdens praten en diverse gewaarwordingen bij het horen van hoge frequenties duiden op problemen met de functie van de buis van Eustachius. Dit geeft dan ook enig gehoorverlies op de lage frequenties. Helaas zijn er geen pasklare oplossingen en moet het lichaam dit na verloop van tijd zelf herstellen. Vaak blijf je daarna kwetsbaar voor een terugval. Mogelijk heeft het te maken met de anatomie van de buis van Eustachius, bijv. te nauw, te lang, te kronkelig en/of chronisch verstopt met slijm afkomstig van de neusbijholten. Beterschap, A.

David, 18-08-2012 13:03 #290
Sinds kort heb ik last van een drukkend gevoel in mijn linkeroor, ik had reeds gedurende een 20 tal jaar last van tinitus op beide oren doch het was op een aanvaardbaar niveau. Nu is daar dus een drukkend gevoel bijgekomen op het linkeroor met een aanzienlijke gehoorsvermindering tot gevolg. Het opmerkelijke is echter dat dit gevoel verdwijnt gedurende een aantal dagen, met als gevolg dat ik dan weer normaal hoor, om dan weer op te komen zetten. Het zijn als het ware aanvallen geworden, die meerdere dagen duren. Ik ben reeds op bezoek geweest bij een NKO arts, heb een MRI scan ondergaan echter zonder resultaat. Is er iemand met een gelijkaardig probleem die mij wat info kan geven? Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi David, ik hoop dat er iemand zal reageren! Sterkte, en zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
A.

Iwan, 15-08-2012 12:52 #289
Beste Infoteur,
Sinds een jaar heb ik last van oorsuizen en een piep in 'men hoofd'. Van dokter, KNO-arts, diagnostisch centrum, alternatieve geneeswijzen toe niks helpt tot nu toe. Een jaar geleden kwam ik terug van vakantie met een dubbele oorontsteking… deze is toen verdwenen maar de oorsuizingen niet en de piep ook niet… Inmiddels weet ik niet meer wat ik er nog aan zou kunnen doen! Men kaken doen ook regelmatig zeer. Kan het zijn dat men kaken zijn ontwricht (overbelast o.i.d.)? Zou er toch vocht kunnen zitten achter men trommelvlies wat zichtbaar moet zijn op een minuscule scan van mijn middenoor?
Ik hoor graag van u.
gr. Iwan Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Iwan, een kno-arts is in staat om zonder scans vocht achter het trommelvlies te constateren. Het lichaam ruimt dit in de regel ook zelf op, mocht dit het geval geweest zijn. Ontwrichte kaken zouden erge kaakklachten geven, dus niet aannemelijk dat je dat hebt. Overbelasting kan wel, maar dat kan helemaal los staan van het gesuis. Om hier zeker van te zijn zou je een verwijzing kunnen vragen om dit verder te laten onderzoeken (tandarts, kaakchirurgie). Beterschap, A.

Inge, 13-08-2012 12:43 #288
Hey Infoteur,

Ik heb sinds 3 weken last van oorsuizen en oorpijn na een te luide fuif. Op heden is het oorsuizen en de oorpijn sterk verminderd en ben ook voor de zekerheid naar de KNO gegaan en deze zei dat ik geen gehoorbeschadiging heb en ik scoorde op alle testen goed.

Maar wat ik enkele dagen geleden ontdekt is, is dat aan mijn rechterkaak mijn wijsheidstand door komt. Ook aan mijn rechteroor heb ik oorsuizen. Heb ook oorpijn aan beide kanten.

Kan het oorsuizen + oorpijn komen door de wijsheidstanden? Heeft dit een verband?

Mvg Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Inge, er is geen direct verband tussen het doorkomen van verstandskiezen en oorsuizen. Indirect is dit alleen mogelijk als de verstandskies zeer diep en bijvoorbeeld scheef in de kaak gelegen is, en het kaakgewricht hierdoor verstoord wordt in zijn functie. Dit lijkt bij jou gelukkig niet het geval. Groetjes, A.

Suzanne, 10-08-2012 12:29 #287
Beste infoteur,

2 weken geleden had ik last van een oorontsteking (trommelvlies ontstoken) en had ik door geluidsoverlast oorsuizen opgelopen. Ik heb geen gehoorbeschadiging volgens de KNO (ben 3 dagen geleden gegaan) en mijn oren zijn nu prima, van de ontsteking merkte ze niets meer. Ik had de eerste week echt oorpijn en druk in mijn oor. Dat is nu weg maar heb nog steeds last van een lichte ruis (is wel flink afgezakt ten opzichte van week 1) Ook heb ik al ruim 5 dagen last van duizeligheid. Meestal rond de middag. Ik moet wel bekennen dat ik de eerste week enorm veel stress had wat betreft het oorsuizen en dat het de hele dag in mijn hoofd spookte.

- Kan het dat de oorontsteking zo lang kan aanslepen. Zelfs als de KNO er quasi niets meer van merkte? (de huisarts had 2 weken de oorontsteking opgemerkt nadat hij roodheid zag)
- Mijn oorsuizen is op 1 week al een stuk verminderd. Maakt het de kans groter op volledige verdwijning?
- Vanwaar komt die duizeligheid?

Vriendelijke groeten! Reactie infoteur, 11-08-2012
Hi Suzanne, als je kno-arts zegt dat je geen ontsteking (meer) hebt, dan moet je dat aannemen. In het algemeen: soms worden patienten doorgestuurd naar kno omdat er enige 'roodheid' (met de diagnose 'oorontsteking) in het oor zou zijn, terwijl dat niet zo is. Een dekmantel voor verwijzing, omdat specialisten boos worden op huisartsen als deze iemand zonder veel aanleiding doorverwijzen. Ik vrees dat je nog steeds kampt met de gevolgen van het geluidstrauma, wat natuurlijk heel iets anders is. Omdat je verbetering merkt is er goede hoop op herstel, mits je je oren niet meer blootstelt aan te hoge geluidsniveaus. Ga je daar immers mee door, dan is de kans groot dat een volgend oorsuizen niet meer weggaat. Duizeligheid is in dit verband misschien een indirect gevolg, het kan ook op andere zaken duiden. Van hieruit niet te bepalen helaas. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Beterschap, A.

Davy, 08-08-2012 23:25 #286
Beste infoteur,

Ik hoor sedert april vorig jaar een luide sistoon in het hoofd die luider wordt telkens ik mijn hoofd van positie verander en vooral als ik de halsspieren opspan, mijn linkeroog trilt ook telkens ik het oog open, wat bijzonder vervelend is, ook heb ik het gevoel dat er een krop in de keel zit en dat er een wervel vastzit, hiervoor ben ik enkele malen bij een manueel therapeut en osteopaat langsgeweest maar helaas zonder resultaat.
Ik heb verschillende onderzoeken gehad bij een NKO-arts maar alles bleek in orde te zijn, op een scan was niets opmerkelijk te zien.

Wel ben ik sedert enkele jaren bijzonder stressgevoelig en prikkelbaar geworden voor geluiden (hetgeen momenteel mijn hele leven beheerst) en was geluidsoverlast de reden van mijn verhuis 2 jaar geleden voor dit alles begon.Momenteel probeer ik Rivotril maar helaas zonder resultaat.

Alvast bedankt voor de reacties Reactie infoteur, 10-08-2012
Hi Davy, je beschrijft somatische tinnitus, zie het artikel onder 'tinnitus afkomstig van kaak of nek'. Ik raad je aan om zsm te beginnen met het opsporen van triggerpoints in de nek en schouderpartij, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Vind je pijnlijke drukpunten, wrijf er dan met gemiddelde druk overheen, hoe onaangenaam ook. En doe dit dagelijks zo vaak mogelijk. Eventueel kun je een ander inschakelen om je te helpen. Strak gespannen spierweefsel geeft niet alleen pijnklachten, maar kan juist in het hals/hoofdgebied leiden tot zware tinnitus, een gevolg wat de meeste mensen niet verwachten. Succes! A.

Niels, 08-08-2012 22:35 #285
Beste infoteur,

Ik ben nog hiervoor nog niet langs geweest bij een arts (en na vele opmerkingen hier te lezen weet ik ook niet of dat nuttig zal zijn) maar ik denk dat ik ook last heb van oorsuizen, en wil graag weten of er iets aan te doen valt.
Het doet zich enkel voor wanneer ik me op iets moet concentreren (zoals tijdens het studeren), en dus wanneer het stil is rond me. doorheen de dag, wanneer ik me ontspan of met iets bezighoud merk ik er niks van, wat me laat denken dat het misschien gewoon aan mij ligt, dat ik het hoor omdat ik het verwacht tijdens die stille momenten ofzo.

Ik kan me niet goed herinneren wanneer het suizen begonnen is, maar de eerste keer dat ik iets merkte is ongeveer anderhalf jaar geleden.
Ik studeerde voor een examen, en merkte dat ik nogal geirriteerd werd door een gezoem. ik schakelde elektronische apparaten uit (ze produceerden een héél licht gezoem, maar ik hoorde het, alsof mijn oor overgevoelig was), en na mijn oren te ruinigen met wattenstaafjes leek het erger te worden.
Daarna had ik er niet echt last meer van, tot ik in september van vorig jaar voor het eerst met een vliegtuig gereisd heb. De heenvlucht was niets, maar na de terugvlucht had ik het gevoel alsof er water in mijn oor zat, en dat ging pas na enkele dagen weg. sindsdien heb last van het gezoem in periodes van studie, waar concentratie in een stille ruimte vereist is.
Het is vooral te merken in mijn rechteroor (waar ook het waterig gevoel was), maar heel soms verandert het van oor (waar de toon hoger is dan in het rechteroor).

De neus dichtknijpen en snuiten zorgt soms voor verbetering, verslechtering, of oorwissel.
Dit doet me dan weer vermoeden dat er werkelijk een probleem is dat verholpen kan worden.

Ik hoop dat u hier meer helderheid over kan brengen, alvorens er een arts bezocht wordt.

Alvast dank,

Niels Reactie infoteur, 09-08-2012
Hi Niels, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Als snuiten e.d. veranderingen veroorzaakt, is het vrijwel zeker dat het gaat om verstopping en/of zwelling van de buizen van Eustachius. Als je er erg veel hinder van ondervindt, zou je het met je huisarts kunnen bespreken. Deze begint in de regel met een neusspray die niet werkt, waarna eventueel een bezoek aan de kno-arts kan volgen. Uit onderzoek moet dan blijken wat er precies aan de hand is, en vooral waarom het zo lang aanhoudt. Sommige mensen hebben geregeld last van de buizen van Eustachius, zonder dat er een oorzaak voor wordt gevonden. Houd daar dus rekening mee. Beterschap, A.

Y., 08-08-2012 19:34 #284
Beste Infoteur,

Ik ben maandag langs geweest bij de KNO-Arts. Deze zei dat mijn gehoor perfect in orde was en op de testen scoorde ik beter dan gemiddeld. Dit vind ik al heel positief. Wel vreemd dat die piep er nog steeds is vroeg ik, en daar antwoordde de arts op dat het herstel 6 weken kan duren omdat de trilharen een flinke slag hebben gekregen door het lawaai die nacht op de fuif (2weken geleden) en de ontsteking. Het is als een korst op een wonde zei ze, dat heeft ook tijd nodig voor je er niets meer van merkt dat er iets was. Ook zei ze dat ik de komende weken (binnen 3 weken heb ik opnieuw een afspraak) geen/zo min mogelijk caffeine mocht drinken, stress vermijden en niet op de oorsuizen mocht concentreren. Ik probeer dit alvast te doen maar toch zat ik nog met 2 vraagjes

1. Ik merk op die 2 weken dat de piep aanzienlijk is verminderd (minder hard en geen constante piep). Wat is de kans dat deze volledig verdwijnt?
2. Klopt het wat de KNO-Arts zei, dat het herstel 6 weken kan duren

Alvast heel erg bedankt voor jullie aandacht! Ik apprecieer het enorm!
Liefs Y. Reactie infoteur, 09-08-2012
Hi Y., niemand weet hoe lang oorsuizen gaat duren, ook je arts niet. Gezien de ervaringen van mensen moet je er rekening mee houden dat het minstens enkele maanden in beslag zal nemen. Dat je veranderingen in de piep bespeurt is goed, je kunt dit beschouwen als een teken van herstel. Volledige verdwijning van het oorsuizen gebeurt helaas minder vaak. Waarschijnlijker is dat je op een gegeven moment aan het geluid went, waardoor het door de hersenen minder prominent wordt gepresenteerd. Dit gewenningsmechanisme is de reden waarom mensen er na verloop van tijd geen aandacht meer aan besteden. Om het dan toch nog goed te horen moet je je er op concentreren, en ook nog in een stille omgeving zijn. Groetjes, A.

Lisanne, 07-08-2012 15:45 #283
Beste Infoteur
16 dagen geleden ben ik gestart met de pil wegens mijn endometriose, een half uur na inname kreeg ik oorsuizen. Een ruis en piep. Ben direct gestopt. Ben inmiddels naar de kno arts geweest die constateerde onderdruk en vocht achter mijn trommelvlies. Ik heb de piep aan de rechterkant, nu piept de linkerkant soms ook mee. Heb een neusspray gehad en sinds ik dat gebruik komt er veel slijm los vanuit me holtes, voorhoofd ed. Voel ook druk op mijn hoofd en me oren ploppen soms open en weer dicht, gepruttel hoor ik ook. De rechterkant kan moelijk klaren. Denkt u dat het oorsuizen door de pil komt? Of endometriose? Of komt het door de onderdruk en vocht? Ik hoop dat u me kan helpen. Als het door hetze onderdruk en vocht komt na hoe lang is het oorsuizen dan weg?

Mvg lisanne Reactie infoteur, 08-08-2012
Hi Lisanne, het komt door problemen met de buizen van Eustachius, diep in de oren gelegen. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Deze buizen reguleren de luchtdruk in je hoofd. Bij verstopte neusbijholten en gezwollen slijmvliezen gebeurt dit niet optimaal, waardoor een gesuis kan ontstaan. Het is duidelijk dat het overtollige slijm eerst weg moet en dat kost tijd. Reken zeker op enkele weken. Met hormooninname en endometriose heeft dit niets te maken. Beterschap, A.

J. A. Sluiter, 06-08-2012 13:37 #282
Ik heb wel eens van een bevriende relatie vernomen dat er een therapeut was die bij
oorsuizen je hoofd flink heen en weer bewoog, om je gehoor hamertjes los te wrikken
en dat dan je oorsuizen weer ophield. kan dit kloppen!. Reactie infoteur, 07-08-2012
Hi J.A., van die therapie is me niets bekend. Verder is het onmogelijk om de gehoorbeentjes in het middenoor los te wrikken. Het idee alleen al! Wat je misschien bedoelt is een behandeling tegen duizeligheid waarbij door bepaalde hoofdbewegingen oorkristallen (gruis) in het binnenoor van positie kunnen veranderen, waardoor duizeligheid zou verbeteren. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html onder 'repositiemanoeuvres'. Grt, A.

Y., 05-08-2012 13:22 #281
Bedankt A.,

Het gaat al iets beter :) Alleen had ik gisterenavond fel last van duizeligheid en nu nog. Zeer irritant, heeft misschien iets te maken met mijn evenwichtsorgaan denk ik. Ik heb ook een afspraak morgen met de KNO-arts, dat kan nooit kwaad. Ik begin trouwens ook gewend te worden aan mijn oosuizen. Wat ik al positief vind, want de eerste week was ik echt ik
paniek.

Groetjes :) Reactie infoteur, 06-08-2012
Hi Y., nu je een afspraak hebt bij kno, zul je gauw meer duidelijkheid krijgen. Waarschijnlijk wordt een gehoortest gedaan en een onderzoek van de werking van de buizen van Eustachius en het middenoor. De duizeligheid lijkt me een tijdelijk en indirect gevolg van de andere problemen. Blijf voorlopig weg van lawaai en maak je niet teveel zorgen. Oorsuizen komt ongelooflijk vaak voor. Sterkte, A.

Y., 04-08-2012 19:32 #280
Ik heb al 2 weken last van oorsuizen. Ik kwam van een openluchtfuif waar ik ongeveer een halfuurtje aan de box gestaan heb. De dag erna had ik last van een dof gevoel in mijn oor. Die morgen daarna had ik een piep in mijn rechteroor. Deze ging na 2 dagen niet over dus besloot ik naar de huisarts te gaan. Deze zei dat ik een trommelvliesontsteking had als combinatie van de wind/koud die nacht op de openluchtfuif en de harde muziek. Ik moest antibiotica innemen (amoxicciline) en celestonekuur (15 dagen). Ik heb soms last van pijn in mijn kaken, druk in
BEIDE oren, keelpijn, oorpijn en oorsuizen. Ik hoor wel nog een lichte ruis en een gerinkel (piep-piep-piepiep ; geen constante piep)

Zou dit permanent blijven? Wie weet raad? Ben
echt wanhopig :( Reactie infoteur, 05-08-2012
Hi Y., de medicijnen die je hebt gekregen zijn louter probeersels. Wind en kou veroorzaakt geen bacteriele infectie van het oor. Als het trommelvlies echt ontstoken is, dan is de kans groot dat het hele middenoor is aangedaan. Maar dat is iets anders dan oorsuizen als gevolg van een geluidstrauma. Helpt de medicatie niet, dan moet je teruggaan naar je arts. Onderzoek door een kno-arts is aan te bevelen als de klachten na een paar weken nog steeds aanhouden. Je zult dan een verwijzing krijgen. Niet bang zijn voor permanente schade, want in de meeste gevallen - en met veel geduld - vermindert de klacht vanzelf. Beterschap, A.

Niels, 01-08-2012 15:11 #279
Hallo,

Sinds gisteravond heb ik last van mijn linker oor. Het voelt aan alsof het verstopt is maar er is geen oorsmeer in mijn oor (heb het die dag nog schoongemaakt met wattenstaafje) Mijn achtergrond is dat ik een DJ ben en draai al jaren, nooit last van gehad. Sinds gisteravond voelt het dus aan dat mijn linker oor iets wat verstopt is en het voelt warm aan. zal het over gaan na verloop van tijd of moet ik rekening houden met wat anders? Reactie infoteur, 02-08-2012
Hi Niels, als het probleem is opgetreden na het 'schoonmaken' van je oor dan heeft het daar mee te maken. Wellicht heb je het oorsmeer juist dieper in het oor geduwd. Reinigen met een wattenstaafje is dan ook geen goed idee. Met slaolie of olijfolie kun je het oor druppelen, zodat het oorsmeer kan oplossen. Vaak moet dit een paar dagen worden herhaald. Grt, A.

Robert, 17-07-2012 14:40 #278
Hallo, Ik heb sinds een paar maanden geleden is gepiep in mijn oor gekregen(discotheek), dit is dan zo goed als weggegaan. had er niet echt veel last van. Vervolgens ben ik nog is geweest en kreeg ik hier opnieuw last van, deze keer wel erger. zeker 2 weken lang. Daarna had ik altijd wel last van gepiep als ik er of op lette of in aanraking kwam met 'luid' lawaai. Daarna had ik er niet meer zoveel last van omdat ik lang binnen gezeten had door examenperiode. In het einde van die periode ongv kleine maand ben ik is weggeweest waar de muziek te luid stond soort vn café. sinds dien is mijn linker oor gevoelig en heb ik ook sneller last van gepiep. Het gepiep valt goed mee maar het is vooral dan soort van pijn/ druk in het oor en hoofd wat heel ergerlijk is. Heb er alleen last van aan me linker oor. was eerder ook is naar oor arts gegaan en was niet echt gehoorschade te zien. Vervolgens zit ik nu op vakantie in Oostenrijk op iets meer dan 1000 meter. Heb nu sinds 3-4 dagen erge last van me linker oor, zeer gevoelig voor tv geluid, muziek etc, kan dit effect toegenomen zijn door de hoogte van waar ik op vakantie ben? Ook heb ik een constante druk en pijn in me linker oor wat echt heel erg is. Als ik toch wat tv kijk heb ik ook het gevoel dat die pijn in me oor en die druk snel toeneemt. Wat kan ik hier het best tegen doen? Zodat die druk en zo zou kunnen weggaan? Over die piep heb ik al genoeg over gehoord en is jammer genoeg niet veel aan te doen. Ten slotte als ik probeer te slapen is die druk er ook, als ik op me achterhoofd of rechterkant lig valt het een beetje mee, maar als ik op me linker kant lig dus ook linkeroor word die druk immens versterkt waardoor ik nog eens zo gek word. Wat kunt u hierover zeggen? Enig advies?

Alvast bedankt, en het is super zo'n forum en de snelle antwoorden! Respect hiervoor en veel dank! Reactie infoteur, 18-07-2012
Hi Robert, misschien is de buis van Eustachius aangedaan, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Het ironische is dat artsen vaak niets zien, terwijl het oor voor je gevoel op ontploffen staat. Voor wat betreft de hoogte zou je verwachten dat je oren juist beter gaan, als er al een verschil is. Als ik jou was zou ik mijn kans grijpen en een Oostenrijkse arts bezoeken. Andere ogen, andere diagnose! Ook hebben ze in een ander land vaak totaal andere richtljnen en inzichten. Probeer het, en blijf uit de buurt van lawaai. Sterkte, A.

Joost, 12-07-2012 18:29 #277
Beste mensen. Sinds 31 december 2003 heb ik oorsuizingen, ik stond dicht bij een hele hoge zware speaker die plots vol open werd gedraaid en het knalde letterlijk mijn oor in. Vanaf dat moment heb ik oorsuizingen in mijn linkeroor, soms echt hard soms zacht maar in ieder geval altijd. Na ongeveer 2 weken ben ik naar de huisarts gegaan, die vertelde me, hij keek niet een sin mijn oor, niks aan te doen, leer er mee leven. Die man heb ik verteld hoe ik over hem dacht en ben nooit meer bij hem geweest. Echter had ik de lust verloren om verdere onderzoeken te ondergaan, zoekend op internet kwam ik erachter dat er weinig remedie tegen is. Alleen als ik onder de douche sta hoor ik het niet dus ik ben best schoon op mezelf geworden :-) Door het te accepteren en er inderdaad mee te leren leven is het draaglijk geworden, ik kan vaak mensen niet meer goed verstaan, zeker in volle ruimtes of waar veel ander lawaai is. Dat ben ik dus ook gaan vermijden en op feestjes zie je me niet gauw meer. Mijn ervaring is dus, accepteren dat je het hebt, uiteindelijk zul je je er minder op focussen en is het minder op de voorgrond aanwezig en is het eigenlijk best te doen. Succes allemaal en natuurlijk, doe niet net als ik maar ga wel eerst naar een arts, niet naar mijn vorige huisarts maar naar een echte KNO arts. Reactie infoteur, 13-07-2012
Hi Joost, wat een ontzettende pech. Eerst het geluidstrauma, daarna de akelige mededeling dat je er maar mee moet leren leven. Zoals je op internet al gezien hebt ben je niet de enige die zo'n ervaring heeft. Kno-artsen zijn daarin overigens niet beter. De tactloosheid is omdat ze werkelijk niet weten wat ze ermee aan moeten. Er is geen medicijn voor handen. De patient raakt vervolgens geirriteerd of zelfs depressief. Eigenlijk dus een reden om juist geen arts te bezoeken… Groetjes, A.

Lena, 11-07-2012 12:53 #276
Hallo,
Ik heb sinds 1,5 week last van een piep in mijn oor na een concert. Ik heb medicijnen gekregen van de kno arts: cortisone (medrol) en betahistine. Aangezien dit de piep niet vermindert, overweeg ik hyperbare zuurstoftherapie. Nu lees ik echter dat dit het ook kan verslechteren. Is hier meer informatie over? Op welke termijn moet dit worden gedaan? Kan dit nog na 2 /3 weken?

En is er ook nog kans op verbetering zonder zuurstoftherapie? Reactie infoteur, 12-07-2012
Hi Lena, de behandeling van oorsuizen met Hyperbare Zuurstoftherapie is omstreden. In Duitsland wordt deze therapie bijna standaard aangeboden en wordt het ook gezien als 'het' middel tegen oorsuizen. Ondanks het enorme aanbod en behandelingen is nooit wetenschappelijk aangetoond dat de therapie ook maar enig effect heeft. Resultaten zijn subjectief. Wie erin gelooft, wordt beter. Wie er niet in gelooft, zal niet beter worden. Dit zegt alles over de mate van objectiviteit! Hyperbare zuurstoftherapie moet doorgaans binnen enkele weken starten, van verslechteringen is me niets bekend. Uiteraard kan oorsuizen ook verbeteren zonder iets te doen. Dit komt omdat de hersenen zich na verloop van tijd aanpassen (habituatiemechanisme), waardoor het geluid er nog wel is, maar je er veel minder bewust van wordt. En van dit mechanisme profiteert elke langdurige behandeling, waaronder de controversiele zuurstoftherapie. Sterkte, A.

Christiaan, 07-07-2012 03:58 #275
(sorry, nog iets extra, dit moet niet gepost worden, maar als er een antwoord komt om mijn vragen is dit misschien ook relevant voor iets?)

Net als bij een van de andere onderstaande reacties is er ook een luid(er) gekraak in mijn oren als ik slik. Ik weet dat iedereen dit in zekere mate heeft, en ik weet dat ik dit ook altijd al heb gehad, maar is nu duidelijk versterkt sinds ik de oorproblemen heb.

Christiaan Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Christiaan, een luider gekraak bij slikken is een bevestiging dat het probleem te maken heeft met de buizen van Eustachius. Het klopt dat het daadwerkelijk luider klinkt, dit zeg ik er expliciet bij omdat sommige artsen je dan meedelen dat 'iedereen krakende oren heeft', of dat je je het maar verbeeldt. Het zal verminderen als de buizen van Eustachius zich herstellen na je verkoudheid. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Groetjes, A.

Christiaan, 07-07-2012 03:42 #274
Sinds een dikke week heb ik ook last van (volgens mij) oorruis, momenteel heb ik er wel vooral last van 's avonds / op stille momenten, maar toch, … De eerste dagen had ik er niet zo heel veellast van, misschien omdat ik toen ook last had van een goede verkoudheid, maar deze had ik opgelopen op een festival, dus muziek is en blijft volgens mij de oorzaak.

De NKO-arts heeft mij, na onderzoek, medicatie gegeven tegen de verkoudheid en bij de gehoortest bleek mijn gehoor nog perfect te zijn. Een kleine geruststelling, maar toch, pijn in de oren en een piepend geluid op stille momenten is alles behalve fijn.

Bij deze heb ik ook wat vraagjes waar ik momenteel geen antwoord op kan vinden/krijgen:
1. Ik heb het gevoel dat het geluid op enkele dagen versterkt is, hoewel ik luide plaatsen heb vermeden en ik mijzelf voldoende rust heb gegund. Kan dit (geluid gewoon verhogen zonder luide omgevingsfactoren)?

2. Hoort oorpijn (druk in de oren) hier ook steeds bij?
of gaat dit weg na verloop van tijd?
of maakt dit de oorsuizen alleen maar erger?
Het is fijn om te horen dat mijn gehoor nog zeer goed is, maar die druk/pijn in de oren is op sommige momenten zeer zwaar te verduren.

3. Kan oorsuizen echt bevestigd worden door een (NKO)dokter
of is en blijft het een beschrijving van de patiënt waarmee de dokter een diagnose moet stellen.

Voorlopig zijn het deze 3 vragen, en hoewel ik na het weekend wel nog eens een NKO-arts zal raadplegen, zou een antwoord op deze vragen al zeer fijn zijn. Het is niet gemakkelijk om hier over te praten met iemand aangezien ik van niemand (in mijn familie/vriendenkring) weet dat hij/zij hetzelfde heeft.

Christiaan Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Christiaan,
1. Ja, dit is mogelijk. In de eerste plaats omdat oorsuizen kan fluctueren in sterkte, in de tweede plaats omdat je eigen perceptie ten aanzien van het gesuis kan wisselen.
2. Oorpijn en druk in de oren zie je soms in samenhang met oorsuizen. In dat geval is het probleem meestal te wijten aan disfuncties van de buizen van Eustachius, die de druk in het hoofd en de beluchting van het middenoor regelen. Dit heeft verder niet te maken met verergering van oorsuizen.
3. In zeldzame gevallen kan een kno-arts het oorsuizen traceren, afhankelijk van het type tinnitus. Wat jij beschrijft is net zoals de meeste tinnitus-soorten, puur subjectief.
Sterkte, en hopelijk wordt het na verloop van tijd vanzelf beter. A.

Casper, 28-06-2012 08:50 #273
Ik heb nu sinds een paar dagen een behoorlijke suis in mijn oren/hoofd. Ik heb inmiddels wat eventuele oorzaken gelezen, die echter voor 60% van toepassing zijn op mijn situatie. Wat ik alleen niet ertussen heb gevonden is, dat mijn piep-/suistoon harder wordt als ik hard mijn kaken op elkaar druk. Zou dit kunnen duiden op een trigger vanuit mijn nek of iets dergelijks?

Groetjes,
Casper Reactie infoteur, 29-06-2012
Hi Casper, dit staat in het artikel onder 'tinnitus afkomstig van kaak of nek' (somatische tinnitus). Mogelijk heeft het te maken met een disfunctie van de kaakspieren: TMJD. Sterkte, A.

Mark, 26-06-2012 23:39 #272
Beste infoteur

Na een bezoek +- 5 maanden geleden aan een disco werd ik de volgende ochtend wakker met tinnitus in mijn linkeroor.

Ben hiermee naar de KNO arts geweest en deze schreef muziektherapie voor. (Mede)hierdoor is de tinnitus in de loop van de maanden steeds minder geworden. Verder kon de KNO arts in het oor niks afwijkend aantreffen (druk etc. was goed en aan het gehoor zelf mankeerde ook niks). Nou heb ik naast deze tinnitus, wederom in het linkeroor, dat als ik slik, ik een soort krakend gevoel hoor. Het oor doet ook af en toe in lichte vorm pijn. Ik heb er volgens mij toen ik net tinnitus kreeg geen last van gedaan maar toen lag mijn aandacht volledig bij de piep dus daar ben ik niet 100% zeker van.

Enig idee waar dit vandaan komt cq wat dit is, en wat een eventuele oplossing hiervoor kan zijn? Komt deze pijn eventueel nog van geluidsschade? (H is het zeker niet, oor is verder niet verstopt)

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Mark Reactie infoteur, 27-06-2012
Hi Mark, een gekraak bij slikken (vooral samen met oorpijn) doet denken aan een disfunctie van de buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Misschien zit er vastzittend slijm en/of is er wat zwelling in deze tere weefsels. Je zou dan ook een verstopt gevoel verwachten, maar dit hoeft niet per se. Het is in lichte mate bij iedereen aanwezig, maar het kan af en toe opvallend luid zijn. Je ziet het vooral in episodes, waarna het dus vanzelf weg moet gaan. Een samenhang met geluidsschade is me onduidelijk. Afwachten maar. Beterschap, A.

Maggie, 21-06-2012 10:18 #271
Hallo
Ook ik heb al geruime tijd last van mijn oren. Het begon in augustus 2009 na een verkoudheid, had daarvoor ook een ernstige huidinfectie en hele zware antibiotica. Uiteindelijk ging het weer beter, klachten verdwenen niet helemaal, licht gezoem in linker oor en in beide oren kraken. Huisarts zag soms ingetrokken trommelvlies en luchtbelletjes. In november 2011 toch verwijzing kno arts gevraagd, klachten namen toe tijdens verkoudheid, het werd toch wel vervelend. Deze kno arts gaf mij de diagnose tuba aperta, kon mij gezien de klachten niet zo goed in vinden, was ook een hork van een arts en ben toen naar een andere arts gegaan.
In januari gehoortest gehad en drukmeting, maar dat was allemaal goed, advies was oorbuisje op proef laten plaatsen als de klachten toenamen. sinds begin april ben ik nu lijkt wel chronisch verkouden en zijn de klachten echt heel vervelend, drukgevoel op beide oren, kraken, en links is het zoemen erg toegenomen, ook heb ik links een heel raar geluidje in mijn oor, het tingelt net als een windorgeltje, het is niet heel hard maar wel vrij irritant, Soms is dat wel weg, maar het zoemen niet. Ook doet het oor soms een beetje pijn, niet heel erg, maar alles bij elkaar is het toch vrij vervelend.
Ben terug geweest bij kno arts, druk is weer gemeten, maar was weer goed. Nu gaat er een buisje in mijn linker oor worden geplaatst, omdat die het ergst is, maar ben heel bang ik heb50procent kans dat gaat werken, nou als je bij die 50 zit ben je natuurlijk heel blij, maar het kan ook de zoem verergeren en dan moet het buisje er weer uit, maar dat doen ze dan na 6 tot 8 weken en dan wordt het weer zoals het was ben je er niks mee opgeschoten en heb je een gaatje in je trommelvlies. Weet het even niet meer, dokter zegt probeer het maar als het helemaal niet zou helpen zouden ze het niet doen.
Volgens de dokter is de kans klein dat het vanzelf gaat verdwijnen, maar hoop eigenlijk dat het weer op het oude niveau komt, maar dan zit je ook elke keer met verergering als je verkouden wordt, bah vervelende oren. Heeft u nog een advies voor mij wat het beste is om te doen, weet het even niet meer oh ja mag gelukkig wel onder narcose het buisje laten plaatsen.

groetjes Maggie Reactie infoteur, 22-06-2012
Hi Maggie, een buisje plaatsen zonder dat er enige afwijking is geconstateerd is natuurlijk vreemd. Je arts zal zomaar wat willen experimenteren in de hoop dat het iets doet. Je vorige arts kwam zelfs met de diagnose 'tuba aperta', een diagnose die zelden tot nooit wordt gegeven. Mogelijk heb je dus een mengvorm, zie het artikel. Daardoor krijg je verschillende uitslagen van onderzoeken, of je krijgt als uitslag dat alles goed is. Als de drukmetingen steeds goed zijn, zal een buisje theoretisch niet helpen. Je riskeert zelfs verslechtering. De afweging is dus of je klachten belastend genoeg zijn om het te proberen, of toch niet. Voordat je buisjes probeert, zou je m.i. op zijn minst toch wel diverse valsalva manoeuvres moeten hebben gedaan (het klaren van de oren). Dit geeft - behalve dat het zelfs de oplossing kan zijn - ook aanwijzingen over de toestand van je oren. Beterschap, A.

Elian, 19-06-2012 12:55 #270
Hallo,

3 weken geleden werd ik binnen 5 minuten plots doof (SSD), mijn evenwicht is weg en ik heb een vreselijke ruis in mijn rechteroor.
Na 3 gehoor testen is er totaal geen verbetering, -110DB, natuurlijk ben ik nog onder behandeling.

Mijn vraag is, heeft iemand wel eens mee gemaakt dat de ruis erger wordt? Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Elian, dit is een oproep aan de lezers. Veel sterkte, A.

Sam, 17-06-2012 00:16 #269
Hallo
ik heb sind een jaar oorsuizingen ik ben naar een doktergeweest in het ziekenhuiis heb wat test gedaan ze hebben mij zakjes met poeder gegeven die niet echt hielpen ik heb dit nu nog steeds oorzuizingen en ik heb het gevoel dat het aleen maar erger word
is er een redemie als er haarcellen zijn verloren? als ik het aan een dokter zou vrage zou die mij dan slaappillen voorschrijven? Reactie infoteur, 18-06-2012
Hi Sam, een perceptief gehoorverlies wordt veroorzaakt door een beschadiging van het binnenoor ('kapotte haarcellen') of de gehoorzenuw. Een kno-arts kan eenvoudig vaststellen of er sprake is van dit type gehoorverlies. De bijbehorende tinnitus is dan net als de gehoorschade, niet omkeerbaar. Slaappillen worden vaak voorgeschreven bij ernstig oorsuizen. Vraag het je arts als slapen niet lukt. Sterkte, A.

Sam, 14-06-2012 17:35 #268
Beste infoteur,

Al enkele weken heb ik last van oorsuizen. Het begon met een 'bok bok bok' in het rechteroor, dit gebeurde drie avonden en daarna stopte het en kwam er een 'chrrrrr' suis voor in de plaats.

Na de tweede bok avond kwam constateerde mijn huisarts dat ik waas achter het trommelvlies had (beide kanten) en een teruggetrokken rechter trommelvlies. Hij gaf mij zure neusdruppels en allergodil neusspray mee. Na de derde keer 'bok bok bokk'.

Toen het suizen begon heb ik de assistente gebeld. Ze zei door te gaan met de medicatie. Op zondag had ik zo een jeuk aan mijn oren dat ik gestopt was. Een andere huisarts nam waar dat de witte waas achter de trommelvliesen weg was. De tweede huisarts gaf mij andere medicatie namelijk allergodil neusspray en later ook antidepressiva, omdat ik oprecht gek wordt van het geluid en ook disco tonen s'avonds laat ging horen (beide oren). Ook kreeg ik een afspraak met de KNO arts.

Bij de KNO arts ben ik ertussen geschoven en geholpen door een co-assistent. Na een geluidstest bleek dat ik geen gehoorschade had. De KNO arts gaf mij Bethahistine voorgeschreven. Mijn ouders vonden dat ik nogmaals met de huisarts moest praten. Volgens de huisarts was de witte waas achter mijn trommelvlies weg. Hij gaf mij anti-depressiva waarvan hij reeds de dosering heeft opgevoerd (merthazapine). Vandaag heb ik een uitzonderlijk moeilijke dag en ik vraag mij af of die antidepressiva wel helpt.

Aangezien mijn stress en angst enorm zijn sport ik tegenwoordig elke dag in de sportschool op muziek. Ik doe ook aan yoga, pilates en body balance. Ik heb voortdurend het gevoel dat ik wil wegrennen of vluchten van het geluid (maar dat is onmogelijk). s'ochtends hoor ik soms geen of een zacht geluid, maar in de loop van de dag wordt het erger. Na het sporten heb ik ook soms dat het geluid weg is om dan weer later terug te keren. Ik vertel mezelf telkens: blijf rustig. Aangezien ik hooggevoelig ben is dit echter onmogelijk. Wat ik voorral nodig heb is hoop op genezing of volledige acceptatie van het tekort van mijn oren. Beiden zijn voor mij moeilijk. Het internet met alle doemverhalen helpt mij ook niet en voed juist de angst.

Medisch:
- Voordat alles begon was ik misselijk en had ik diarree
- Sinds mijn puberteit ben ik oververmoeid, heb ik last van lichte hyperventillatie en spastische darmen.
- Ik had een heel onregelmatige menstruatie in mijn puberteit, daarom ben ik aan de pil gegaan. Opvallend is dat toen ik van pil soort wisselde (verzekering gedoe) mijn ellende begon (griepje hier, verkoudheid daar). Ik ben sinds zeven weken geleden gestopt met de pil. Eerlijk gezegd had ik hiervoor de pil niet correct geslikt daar heb ik nu veel spijt van. Ben ongesteld geweest ik zou het nu weer moeten zijn, maar de periode blijft uit…
- In mijn puberteit ben ik zwaar depressief geweest. Ik consumeerde ongezonde hoeveelheden asperine in de hoop dat mijn hoofdpijn zou verdwijnen. Toen mijn moeder erachter kwam heeft ze me van het spul afgehaald en de school geinformeerd. Ik ben cold turkey gestopt.
- Ik heb veel griepjes e.d. gehad de afgelopen maanden maar ben wel telkens gaan weken en heb daarom in deze periode best vaak citrosan gebruikt (in de ochtend en de avond). Daar zit paracetamol in (500 milligram). Daar heb ik nu ook veel spijt van…

Naar aanleiding van dit alles heb ik een aantal vragen:
- Kan je middenoorontsteking hebben zonder pijn?
- Kan het trommelvlies probleem en het suizen door de pil komen?
- Hoe groot is mijn kans op genezing (het geluid veranderde steeds)?
- Kan het zo zijn dat doordat ik met de pil ben gestopt het suizen verdwijnt (als het door de pil komt) of is het kwaad al geschied?
- Kan mijn oorsuizen komen door mijn asperine verslaving in mijn puberteit?
- Kan het suizen komen door de paracetamol van een paar maanden geleden en zal het nog verdwijnen?

Ik hoop dat u mij enige hoop kunt bieden. Ik weet maar geen weg te vinden om 'ermee te leven'.

Groetjes,

Sam Reactie infoteur, 15-06-2012
Hi Sam, zoals je leest ben je niet de enige en wanhopen is niet nodig. Er komt bij oorsuizen altijd een zeker habituatiemechanisme in werking, waardoor het na verloop van tijd minder luid klinkt. Je vragen:
1. Middenoorontsteking zonder pijn is mogelijk als de ontsteking chronisch is. Elke kno-arts moet een ontsteking kunnen constateren. Kennelijk heb je dat dus niet.
2. Er is geen verband bekend tussen hormooninname en oorproblemen.
3. Zolang er veranderingen zijn is er beslist hoop. Kans op genezing hangt van de oorzaak af. De ranges liggen namelijk tussen 0 en 100 procent.
4. Zie punt twee.
5. Je vertelt je huidige leeftijd niet. Soms wordt oorsuizen in verband gebracht met aspirine, maar dan zou je dat toen al moeten hebben gekregen.
6. Nee, oorsuizen komt niet door paracetamol. Zie verder punt drie.
Sterkte! A.

Mark, 05-06-2012 10:16 #267
Beste Karen,
Ik heb ooit in een verleden ook eens last gehad van zo'n vocht uit m'n oor, en dat beterde maar niet tot ik dit gebruikte: "Terra-cortril 3, 5g + polymyxine B: oog & oorzalf" 3x daags aanbrengen met wattestaafje in het oor en normaal zou je al na 2 dagen voelen dat het ver genezen is! Bij mij helpte het PERFECT. Groeten en sterkte.

Karen, 02-06-2012 19:29 #266
Beste infoteur,

eerst en vooral : ik ben ongetwijfeld niet de enige die erg veel heeft aan het lezen van de vragen en reacties hier. Bedankt voor de moeite…

Ik heb 5 weken geleden een trommelvlies- en middenoorontsteking gehad, en al van bij het begin stoorde me het meest een heel hard aanvoelende druk in het aangetaste oor en een hoge pieptoon (omringd door suis, als een soort electrisch bijgeluid). Ik zat in de examens en heb bij de KNOart aangedrongen op het plaatsen van een buisje, in het idee dat dit de druk zou kunnen verlichten. Hij heeft een buisje geplaatst maar dit heeft eigenlijk niets geholpen.

Ondertussen zijn we dus meer dan vijf weken verder en lijkt er niks veranderd. Blijkbaar heb ik gehoorverlies in de hoge maar ook lage tonen, maar dit is al verbeterd en ik heb ook het gevoel dat het nog veel beter is op momenten dat mijn oor iets meer open lijkt. Maar er lijkt geen (noch in het dichtzitten, noch wb de pieptoon) positieve evolutie in te zitten.

ik probeer geregeld mijn oren te klaren, met dat buisje lijkt het dan alsof er een stormwind door mijn oor waait, maar ook dat maakt eigenlijk geen verschil, tenzij het moment van de 'sensatie' zelf.

Ook lijkt er elke nacht nog een beetje (naar zweetvoeten) ruikend vocht uit mijn oor te druppen (het blijft in mijn gehoorgang plakken, ik probeer het er met een oorstokje voorzichtig wat uit te halen, het drupt niet meer op mijn kussen wat het enkele weken terug wel nog deed).

Wat ik zo vreemd vind, is dat de druk ondanks dat buisje niet veranderd lijkt. Heeft u enig idee welke verklaringen daarvoor mogelijk zijn? Mijn KNO geeft er geen, hij is het zwijgzame type ;)… Hij heeft me gezegd een maand af te wachten, ik neem op dit moment enkel een antihistaminicum en een lichte dosis Medrol (cortisone). Maar ik word er echt gek van, ik zou zo graag een idee hebben van wat er gaande is, of dit kan overgaan, wat de gemiddelde duurtijd kan zijn, hoezeer dit 'normaal' is, eigenlijk vooral… Of er hoop is op beterschap?

Hartelijk dank…

Karen. Reactie infoteur, 03-06-2012
Hi Karen, de druk lijkt me niet veranderd omdat de ontsteking niet genezen is. Als middenoor en buis van Eustachius nog (half)vol met slijm zitten, zijn er nog steeds drukproblemen. De medicijnen zullen dan ook bedoeld zijn om die ontsteking aan te pakken, maar als het verbetert is de kans minstens zo groot dat het gewoon komt omdat het lichaam zelf ook wil herstellen. Dit zie je al aan de momenten dat het oor wat meer open lijkt en/of er vocht uit je oor loopt. Kortom, tijd heelt alle wonden ;). Buis van Eustachiusproblemen, zeker als gevolg van een daadwerkelijke middenoorontsteking, duren lang. De arts neemt er een maand de tijd voor, maar ik denk dat je er nog veel langer mee zoet kunt zijn. Wanhopen moet je echter niet, want de ontsteking zal vroeg of laat verbeteren. Je kunt het aangeven bij het vervolgbezoek aan je arts, als je vindt dat de medicijnen je niet of onvoldoende helpen. Misschien krijg je dan iets anders of volgt er meer onderzoek. Beterschap, A.

Richard, 31-05-2012 22:16 #265
Heel erg bedankt alvast voor de actieve benadering van al deze reacties hieronder, jullie doen erg goed werk!
Ik heb de laatste 6 week al een piep in mijn hoofd/oren.
De piep voelt aan als aanwezig in de rechterhelft van mijn hersenen.
Er zijn mij een aantal dingen opgevallen:
- Op het moment dat de piep begon was ik behoorlijk verkouden, is inmiddels al 2-3 week weer over.
- Een paar maanden terug heb ik enkele weken lang pijn in beide oren gehad, met o.a. looporen in beide oren, dit heeft een behoorlijk lange periode aangehouden.
Dit alles begon met oordopjes die ik bijna zeker weet te ver mijn oor heb ingedrukt, waardoor er ineens een enorme pijn ontstond.
Dit is na verloop van tijd ( ~1 Maand) verdwenen en er was nog geen piep aanwezig.
- Ik klaag al sinds de piep begon over extreem droge oren, met jeuk in de oren tot gevolg.
Ik heb hiertegen Creme meegekregen tegen een infectie/virus, maar het heeft niet mogen baten, Inmiddels is de jeuk nog steeds niet verdwenen en komt het als normaal spontaan soms opzetten.
- Ik heb een aantal keren (ongeveer 4x) gehad dat mijn oren als het ware "ploften" en daarna de pieptoon enorm! versterkte waarna een paar minuut later de piep weer wat afname naar normale waarden. Deze "ploffen" komen onverwachts, zelfs op momenten als er weinig geluid in de omgeving is.
- Mijn oren zijn redelijk gevoelig voor Muziek, de piep neemt naar mijn gevoel toe bij het muziek luisteren.
Ik niet het gevoel heb dat ik gehoorverlies heb en slechter hoor.
Ook kan ik mij goed herinneren dat ik in de klas zat en dat mensen allemaal laptops op tafel gingen zetten, ik zat er middenin en toen deze laptops aangingen gingen mijn oren enorm suizen, net alsof mijn oren reageerden op de laptops. "opvallend is dat het "ploffen van de oren" 2 maal is gebeurd bij een laptop(s) in de buurt.
Op mijn kamer met mijn laptop en PC, is het nog niet gebeurd dat "oren gingen ploffen".

De dokter dacht zelf aan iets met de Buis van Eustachius, maar ik ben daar absoluut niet zeker van.
Zijn er kenmerken die overeenkomen met bepaalde types Tinnitus? Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Richard, het lijkt op reactieve tinnitus, een naamgeving waar je overigens niets aan hebt, want oplossingen zijn er niet. Het begon allemaal met verkoudheid en zelfs looporen. Dat laatste moet liefst wel behandeld worden om erger te voorkomen. Het lijkt er op dat dat niet is gebeurd (?). Oordopjes die je te ver naar binnen duwt, kunnen het trommelvlies raken en dat geeft altijd een pijnscheut. Ook kunnen oordoppen jeuk veroorzaken. Een erge pieptoon die een minuut of wat aanhoudt en dan vermindert is overigens normaal. Sommigen noemen het het 'resetten' van de oren. Alsof ze zich opnieuw moeten instellen op de druk in de omgeving. Net als je arts denk ook ik dat de buizen van Eustachius zijn aangedaan. In hoeverre, dat kan alleen een kno-arts bepalen. Daarom is het niet gek als je zou worden doorgestuurd. Hopelijk wil je huisarts dat doen. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Beterschap, A.

Piet-Hein, 29-05-2012 12:19 #264
Dank voor je reactie! Uit nieuwsgierigheid: het valt me op dat ik er 's ochtends bij het opstaan het meest last van heb, dan is het suizen het sterkst en na enige tijd zakt het. Komt dat dan omdat ik lange tijd gelegen heb, heeft dat invloed op de BvE? Reactie infoteur, 30-05-2012
Hi Piet-Hein, de BvE moet in alle houdingen natuurlijk goed werken, maar bij problemen gebeurt het wel dat de lichaamshouding opeens invloed heeft. In de meeste gevallen echter, valt oorsuizen in de nacht (en wellicht vroege ochtend) meer op omdat de omgeving dan stil is. Groetjes, A.

Piet-Hein, 27-05-2012 10:50 #263
Beste infoteur,

Ik heb sinds zes weken behoorlijk last van een suis in mijn linkeroor. Verder heb ik 2, 3 keer per dag een korte pijn - 4, 5 secondes - in het oor en tikt dat oor 1, 2 keer als ik slik. Tenslotte kan ik het suizen versterken als ik diep gaap. Het suizen is er niet voortdurend, soms is het uren rustig, soms licht aanwezig. De huisarts zei dat het waarschijnlijk een minder goed functionerende buis van eustachius is icm een lichte middenoorontsteking en zei dat zoiets hardnekkig kan zijn (hij had het over drie vier maanden). Ik zit zelf op dit moment in een stressvolle periode (verhuizing). Kun jij iets toevoegen aan wat de huisarts verteld heeft? Is de stress bijvoorbeeld een factor die het erger maakt? Reactie infoteur, 28-05-2012
Hi Piet-Hein, stress heeft m.i. veel minder invloed dan men denkt. Maar andersom is de situatie duidelijk: oorsuizen leidt vaak tot enorme spanning en angst. In jouw geval is de kans inderdaad groot dat het gaat om een buis van Eustachius die tijdelijk de druk niet goed regelt. Hierdoor krijg je gesuis, pijn en tikgeluiden bij het slikken. Daarnaast geeft gapen vrijwel altijd een verandering van de 'toon', ongeacht de oorzaak. Reken op een aantal maanden last, en vind je het erg vervelend, probeer dan het oor regelmatig te klaren (valsalva, zie internet). Wordt het erger, dan kun je een verwijzing naar de kno-arts vragen. Beterschap, A.

Tony, 22-05-2012 10:29 #262
Beste Infoteur,

Vanmorgen opgestaan en het was gelukkig weer wat stiller in mijn linker oor, dat geritsel geluid kun je best vergelijken met een computer die opstart, dat is ongeveer het geluid dat ik hoor? Het is allemaal 9 maanden geleden begonnen na dat concert, nadat de tuut weg was is dat oor beginnen "ritselen". Al 2 oorartsen opgezocht 2 keer getest geweest geen gehoorschade geen proppen…

Bedankt voor de snelle reacties! Reactie infoteur, 23-05-2012
Hi Tony, artsen doen de algemene onderzoekjes en als daar geen bijzonderheden naar voren komen dan krijg je te horen dat 'alles goed is'. Maar dat is het voor jou natuurlijk niet. Bizarre verschijnselen in het oor komen zoals je leest vaak voor. Oplossingen zijn er in de regel niet. Daarom kun je weinig dan afwachten tot het weer eens weggaat. En je er zo min mogelijk op concentreren. Misschien hebben anderen nog ideeen? Groetjes, A.

Tony, 21-05-2012 21:23 #261
Beste Infoteur,

nu inmiddels 9 maanden geleden heb ik eens op een 2h op een concert gestaan die veel te luid was, gehoor test laten doen dan, geen meetbare gehoorschade,
een 2 tal weken last gehad van getuut dan is dat verdwenenin in een ritsel achtig geluid op m'n linker oor, wat soms mindere in volume en soms toenam, tot zelfs dat merkte det helemaal weg was, nu is het al een 2tal dagen opmerkelijk terug, sta nooit meer in luide muziek en heb beschermende op maat gemaakte variaphone oordopjes,
kan dit geritsel ooit nog weggaan? het leek alsof het een tijd weg was, zijn er mensen waarbij dit nog weg gegaan is?

alvast bedankt voor je reactie Reactie infoteur, 22-05-2012
Hi Tony, geritsel in het oor kan van iets heel eenvoudigs zoals oorsmeer komen, maar kan ook in het middenoor en buis van Eustachius ontstaan, bijvoorbeeld door vocht. In het ergste geval gaat het om oormyoclonus (zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html), maar daar moet je maar niet vanuit gaan. Ik heb nooit eerder gehoord dat iemand het woord 'geritsel' gebruikt, dus weet ik ook niet goed waar ik het onder moet scharen. Als het aanhoudt zou je opnieuw naar de arts kunnen gaan. Sterkte, A.

Ilona, 16-05-2012 15:38 #260
Hallo,
Sinds 5/6 weken heb ik last van oorsuizen opgelopen door een lawaaitrauma. Een hele dag gewerkt achter de bar op een festival en als klap op de vuurpijl ook een storende portofoon in mijn oor, wat betekent dat er tijdens de dag ineens een enorme harde zoem/piep vanuit de portofoon mijn linkeroor in geslingerd werd. Sindsdien dus suizen begonnen in mijn linkeroor en inmiddels hoor ik het in mijn hoofd. Het valt gelukkig mee, ik hoor het overdag niet, maar alleen als ik 's avonds in bed lig of als ik op mijn zij (en dus op één oor) op de bank naar de tv lig te kijken.
Ik ben al naar de dokter geweest en ben nu bezig met een verwijzing voor de KNO-arts. Ik ben zelf ook al naar de audiciën geweest om een audiogram te laten maken en daar was verder niets bijzonders op te zien. Wel een lichte hoorvermindering in de lage tonen, maar niet ernstig. Ik heb ook zeker niet het idee dat ik sinds de oorsuizen slechter hoor. Verder heb ik ook het idee dat het geluid nog steeds veranderd. Het lijkt af en toe wat zachter te worden en ook de frequentie of het soort geluid (piep, het horen van lichaamsgeluiden, knetterend sop-geluid) lijkt soms wat te veranderen. De piep blijft echter wel constant. Gelukkig hoor ik het niet als ik me op andere zaken concentreer en ook kan ik de piep van me afzetten als ik ga slapen. In die zin heb ik dan dus nog geluk, zeker als ik al deze onderstaande verhalen lees!
Omdat ik zo geschrokken ben van dit suizen en dit nu al vreselijk vind, ben ik erg bang dat de tinnitus zal verergeren. Ik heb daarom direct op maat gemaakte oordoppen laten gieten zodat ik deze kan indoen indien ik me bevind op een feestje oid. Ze waren redelijk aan de prijs (maakt natuurlijk niet uit want mijn gehoor is onbetaalbaar) en ze zijn inmiddels ook getest door de hoorwinkel. Mijn oren worden door deze otoplastieken volledig afgesloten en er lekt dus geen schadelijk geluid doorheen (zeggen ze).
Naar aanleiding van bovenstaand verhaal heb ik eigenlijk 2 vragen:
- Aangezien ik het idee hebt dat mijn suizen nog varieert en er op het audiogram gemaakt door de audiciën geen gehoorbeschadiging is gebleken, bestaat er nog een kans dat mijn oorsuizen verdwijnt? Zelfs na de 5/6 weken dat ik er nu last van heb?
- In onderstaande reacties lees ik vaak in het antwoord terug dat oordoppen niet 100% garantie bieden tegen hard geluid. Maar geldt dit ook voor mijn op maat gemaakt otoplastieken? Ik ben 27 en het zal dus geregeld voorkomen dat ik naar een feestje ga. Nooit meer zonder oordoppen en ik zal ook goed mijn oren in de gaten houden en regelmatig weggaan uit de lawaaiige ruimte, maar toch… Bieden mijn otoplastieken wel voldoende bescherming als ik er op bovenstaande manier mee om ga?

Ik hoop op een reactie. Bedankt.

Groetjes Ilona Reactie infoteur, 17-05-2012
Hi Ilona, oorsuizen als gevolg van een gehoorbeschadiging verdwijnt niet, maar in de loop der tijd passen de hersenen zich hierop aan. Dit betekent dat je over een paar maanden tot jaren het gesuis nog wel waarneemt, maar alleen als je erop let. Dit proces heet habituatie (gewenning). Zijn er trouwens veranderingen in luidheid en aard van het gesuis, dan is de prognose gunstiger. Oordoppen halen hooguit enkele tientallen decibellen van extern geluid af, ongeacht merk of prijs. Geluid wordt daarnaast ook overgebracht via andere delen in het hoofd (botgeleiding), dus niet alleen de oren. Of je oordoppen voldoende bescherming bieden hangt vooral af van de luidheid van het geluid waar je je in bevindt. Zit je in 85 decibellen en draag je oordoppen, dan zal het prima zijn. Zit je in 110 decibellen met diezelfde oordoppen, dan blijft het geluid nog steeds veel te hard. Groetjes, A.

Nina, 11-05-2012 16:12 #259
Hallo allemaal, Ik herken deze klachten. Ik heb al ruim 10 jaar last van oorsuizen (ik ben 28 jaar). De ''normale'' geluiden in mijn hoofd zijn hoge piepen, vooral in mijn linker oor. Sinds vorige week zaterdag heb ik echter last van een hele harde brom in mijn linker oor. Ik word er echt stapelgek van, je kunt er gewoon niet aan ontkomen. Afgelopen nacht maar een paar uurtjes kunnen slapen, met de deur naar het balkon open om de geluiden proberen te maskeren, helaas zonder succes. Ik heb twee dagen terug mijn oren laten uitspuiten door de huisarts, in de hoop dat het door overtollig oorsmeer kwam. Ook niet dus. Ik heb nu ontzettende angst dat het nooit meer weg zal gaan, het is geluid is echt allesoverheersend, alsof ik op een boot zit met een zware dieselmotor. Werken gaat niet, studeren ook niet.
Nu vraag ik mij af of er mensen zijn die dit lezen en hetzelfde hebben meegemaakt en bij wie het na verloop van tijd minder is geworden of geheel verdwenen. en hoe lang heeft dit geduurd? Alleen al om ons hoop te geven! Ik heb zelf het idee dat er misschien vocht achter mijn trommelvlies zit… maar hoe komt dat en hoe kom je er vanaf? Is een brom een klacht die hierbij past? Ik kan volgende week vrijdag bij de KNO arts terecht. Ik zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen… Reactie infoteur, 13-05-2012
Hi Nina, ik denk ook dat het probleem achter het trommelvlies zit, in het middenoor, de buizen van Eustachius en/of de neusbijholten. Vastzittend slijm geeft allerlei sensaties, maar de brom is erom berucht. Meestal houdt het enkele maanden aan om langzaam te verdwijnen. Er is helaas bitter weinig aan te doen, maar misschien weet je kno-arts raad. Het is inderdaad een vreselijk iets! Beterschap, A.

Anita, 11-05-2012 13:49 #258
Aan Marjan

Quote:
Beste mensen,
Ik loop sinds geruime tijd bij de gnatoloog op verwijzing van mijn kno arts. Mijn probleem is dat ik - vooral als ik moe word- een constante brom hoor, alsof er een generator staat te loeien. Als ik ga slapen is dit geluid altijd aanwezig. Is er iemand die deze klachten herkent? Ik heb doorgaans geen last van piepende, hoge geluiden, vooral van deze constante ” brom” in mijn oor.
--------------------------------------------------------------------------
Ik herken dit. Het bromt in mijn oor. Wanneer ik er op let dan lijkt het wel of het aan en uit gaat wanneer er een geluid is. Hetzij praten of buiten een auto… Ik ben naar de KNO arts geweest maar die gaf er weinig reactie op. meer van 'jij hoort het, een ander niet. Ik zeg niet dat je gek bent, maar voelde me erg gekwetst. Ik ben toen gaan googlen en hier terecht gekomen. Gelukkig maar. Maar Marjan ik zou graag met je erover praten.

Anouck, 10-05-2012 23:38 #257
Beste infoteur,
Dank voor je reactie. Ik bedoelde met het "rommeld" nog steeds dat de bve enorm varieert in conditie. Open en soms weer dicht. Ik merk dat met het spoelen van de neus en holtes daar iets van verandering in zit. Is het plaatsen van buisjes een oplossing? Ik lees momenteel ook veel op internet dat oorsuis te verminderen is door suplamenten en gezonde voeding Ik heb op internet het boek gevonden "tinittus genees methode" is dat jou bekend? Heb je ervaring met deze methode? Ik hoor het graag!
Groetjes anouck Reactie infoteur, 11-05-2012
Hi Anouck, trommelvliesbuisjes worden gegeven bij een loopoor zodat de druk van de ketel is. De kno-arts heeft je die niet gegeven, en dat heeft ongetwijfeld een reden. Het boek wat je noemt ken ik niet, maar de brulsites waar dit soort e-boeken en andere boeken worden aangeprezen zou ik maar niet serieus nemen. Door supplementen en gezonde voeding gaat oorsuizen niet weg, om de eenvoudige reden dat de oorzaak daar niet ligt. Trap dus niet in de valkuilen uit de wereld van bedriegers die proberen een slaatje te slaan uit andermans leed. Groetjes, A.

Marjan, 06-05-2012 07:52 #256
Beste mensen,
Ik loop sinds geruime tijd bij de gnatoloog op verwijzing van mijn kno arts. Mijn probleem is dat ik - vooral als ik moe word- een constante brom hoor, alsof er een generator staat te loeien. Als ik ga slapen is dit geluid altijd aanwezig. Is er iemand die deze klachten herkent? Ik heb doorgaans geen last van piepende, hoge geluiden, vooral van deze constante ” brom” in mijn oor. Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Marjan, een brom in het oor komt door opstoppingen, vernauwingen en/of slijmophopingen in de neusbijholten en buizen van Eustachius. Meestal ontstaat dit in aansluiting op een verkoudheid en houdt het maandenlang aan. Misschien hebben andere mensen nog tips of ervaringen voor je. Beterschap, A.

Anouck, 05-05-2012 20:56 #255
Beste infoteur, Ik zit met een oorsuis probleem. Door een heftige verkoudheid is mijn bve dicht gaan zitten. Dit is 3 maanden gelden. Ik heb nu enorm last van gesis en een piep in mijn linker oor. Soms heel erg aanwezig en soms wat minder. Kno arts kan niets meer voor me beteken. Mri wees ook niets uit. Nu heb ik gisteren gevlogen en kon links niet goed klaren. Nu is mijn suis en piep verergerd. Ik vlieg veel mijn werk. Is dit schadelijk? Zou de suis en piep nog met de bve te maken kunnen hebben? Dat rommelt nog steeds. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen? Graag advies. Groetjes anouck Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Anouck, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Ik weet niet wat je bedoelt met 'het rommelt nog steeds'. Zo lang je dit soort sensaties bespeurt is het waarschijnlijk niet in orde. En kan de buis van Eustachius nog steeds problemen geven. Valsalva manoeuvres kunnen hiervoor een remedie zijn, dus pas deze toe. In hoeverre vaak vliegen schadelijk is kan ik je helaas niet vertellen. Je kunt het eigenlijk zo zien: een mens hoort niet hoog in de lucht, en doet hij dat toch, dan kan het lichaam (de holtes en oren) protesteren. Beterschap, A.

Saskia, 05-05-2012 10:15 #254
Beste infoteur,
Begrijp ik goed uit bovenstaand verhaal dat oorzaken van oorsuizen eigenlijk nooit ernstig zijn? Ik heb sinds 2 maanden klachten dat als ik ga liggen op linker of rechterzij, ik een soort dziinnggg hoor in mijn rechteroor, alsof er een veer wordt gespannen. Ik voel dit soms doortrekken naar mijn nek en rug en soms tot in mijn benen. Daarna voel ik nog een paar keer alsof er een zenuw bij mijn rechteroor geprikkeld wordt. Ik heb ook wel een soort brrooeeem door mijn hoofd heen gehoord, alsof het van rechts naar links ging.

Ook heb ik al die tijd last van oorsuizen. Ik ben hiervoor naar de huisarts geweest die een propje diep in mijn rechteroor constateerde. Na het laten uitspuiten van mijn oor, leek het even beter maar kwamen de klachten terug. Mijn huisarts keek in mijn oor en zag dat het rood was en gezwollen. Na haar onderzoek zat mijn rechteroor zo dicht dat ik niets meer hoorde door dat oor. Nu heb ik druppeltjes die na 3 dagen moeten helpen en verlichting moeten geven maar ik zit op dag 4 en heb niet het idee dat het helpt en begin me zorgen te maken. Ik slaap slecht en ben bang.

Ik heb verder geen pijn, suizen is in beide oren, ik heb geen last van mijn evenwicht behalve gisteren bij sporten dat ik merkte dat het moeite had alle bewegingen bij te houden en ben dus gestopt (pilates).

Ik ben van plan de huisarts te bellen maandag, moet ik me laten verwijzen naar een KNO arts? Waar moet ik aan denken?

Groeten Saskia Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Saskia, er zijn wel degelijk ernstige oorzaken van oorsuizen die ook in het artikel beschreven zijn, maar dat terzijde. Waar je klachten vandaan komen weet ik niet. Oorsmeer in het oor (waarvoor je druppels hebt gekregen) lijkt er verder niets mee te maken te hebben. Hopelijk krijg je een verwijzing want dit vraagt wel wat meer onderzoek dan enkel 'in de oren kijken'. Beterschap, A.

Tessa, 02-05-2012 19:50 #253
Beste,

ik heb sinds een tweetal weken een vervelend pompend geluid in mijn rechteroor.
Ik had er in het verleden al last van, maar het bleek altijd van kortstondige duur te zijn en verdween ook weer. Ik ben er een aantal keer voor naar de dokter geweest, maar die zag alleen dat mijn trommelvlies een klein beetje ontstoken stond, meer niet. Ik gebruik altijd oorbescherming als ik uitga, dus volgens mij is het geluid niet ontstaan door een eenmalige aanraking met een te luide omgeving ofzo. Ik heb vroeger wel altijd veel naar mijn MP3 geluisterd, en die stond niet altijd even stil. Ik ben daar nu uiteraard al even mee gestopt, maar ik ben heel bang dat dit niet het geval zal zijn met het gesuis in mijn oor. Weet u of er nog kans is dat dit na die 3 weken nog verdwijnt, of welke stappen ik nu best eerst onderneem? Dit is trouwens een zeer goed opgestelde en informatieve site, ik heb er veel aan gehad dus bedankt daarvoor! Mvg! Reactie infoteur, 03-05-2012
Hi Tessa, een pompend geluid doet denken aan pulsatiele tinnitus, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als je diverse malen naar de huisarts geweest bent en deze doet vervolgens niets of iets dat toch niet helpt, dan dient hij je te verwijzen naar de kno-arts. Ga dus terug en vraag om grondig onderzoek van de functie van je oren. Omdat de huisarts zeer beperkt is qua onderzoek kan hij niet veel anders dan je doorsturen. Hoe lang het probleem zal blijven kan ik helaas niet voorspellen. Sterkte, A.

Naomi, 30-04-2012 00:49 #252
Beste,

Ik heb sinds een dikke week een vervelende pieptoon in mijn oren.
Niet naar te luide muziek geluisterd, enige wat ik kan bedenken is dat mijn wijsheidstanden twee weken geleden getrokken zijn, en ik hiervoor nogal wat iboprufen heb ingenomen…

Heb gelezen dat dit de oorzaak kan zijn, dus ben meteen gestopt met iboprufen.
Zou dit nog in orde kunnen komen?ik heb een afspraak bij oorarts pas binnen twee weken Reactie infoteur, 01-05-2012
Hi Naomi, voorspellingen doen is moeilijk. Dat de piep van de Ibuprofen zou komen lijkt me echter niet waarschijnlijk. Het is afwachten waar de kno-arts mee komt. Beterschap, A.

Christian, 23-04-2012 14:36 #251
Beste Infoteur,
Ik kwam bij dit bericht terecht omdat ik zelf sinds kort ook last heb van suizende oren, ook ontstaan na een avondje muziek. Ik heb op zich geen vraag aan u. Zit gewoon in de stille hoop dat het met een aantal weken/maanden over gaat. Ik heb er op zich geen last van, alleen 's avonds als ik op bed lig.

Wat ik wel even kwijt wilde is dat ik het bewonderingswaardig vind dat u op alle berichten een uitgebreide reactie plaatst waarin u serieus in gaat op de vragen. Dat kom je niet vaak meer tegen. Petje af daarvoor! Reactie infoteur, 24-04-2012
Hi Christian, hartelijk dank! Zoals je ziet is het een beetje uit de hand gelopen hier, waarschijnlijk omdat men elders geen antwoorden vindt, zelfs niet bij artsen. Het komt overigens ook weinig voor dat iemand de website openlijk complimenteert. Heel aardig! En ik hoop natuurlijk dat het gesuis in je oren gauw verdwijnt. Groetjes, A.

Leentje, 19-04-2012 12:16 #250
Beste Infoteur! Ik heb al jaren last van tinnitus. Het begon 3 jaar geleden, ik kreeg te horen dat ik fibromyalgie en het hypermobiliteitsyndroom had. Sindsdien heb ik last van enorm veel stress en paniekaanvallen. Op een dag werd ik wakker met oordovende oorsuisen. bleek vocht achter de trommelvlies te zijn, na een lange behandeling met antibiotica en cortisone (medrol) ging het vocht weg maar zat ik nog met een onderdruk. De oorarts heeft mijn linkertrommelvlies doorprikt maar de suizen bleven. Ik heb een opbeetplaat aangeschaft voor 's avonds want ik klemde mijn tanden continu. Maar de oorsuizen bleven, heel het jaar door heeft mijn rechteroor geklakt (praktisch elke dag), af en toe vocht achter mijn oren, . maar de laatste tijd zijn mijn klachten verergert. 3 dagen geleden kreeg ik een windruis in mijn rechteroor, alsof er een storm doorheen blies en langs mijn rechteroor een lage (brom)toon, heel mijn gehoor veranderde. de suizen/ruizen werd luider als ik in contact kwam met lawaai. Mensen hun stem klonken mechanisch en ik hoorde ze dubbel. zelf mijn eigen stem begon ik dubbel te horen. Weer naar de oorarts geweest hij zag dat mijn trommelvliezen ingeklapt waren en heeft een prikje gegeven in mijn rechtertrommelvlies. Mijn oor heeft heel luid geklakt maar al de symptomen zijn gebleven. Dan ben ik vandaag naar een andere dokter geweest en hij denkt erder aan een tuba aperta. Ik ben ten einde raad, wat denkt u? Reactie infoteur, 20-04-2012
Hi Leentje, als de trommelvliezen moeten worden doorgeprikt betekent het dat er vocht achter zit. Voortdurend vocht in de oren wijst op een slechte werking van de buizen van Eustachius. Windgeruis en bromtonen bewijzen dit nog eens extra. De kno-arts wil dat dit vocht wordt afgevoerd, maar kennelijk helpen deze maatregelen je niet. Wat er dan moet gebeuren is het plaatsen van trommelvliesbuisjes, zodat er een langdurige afvoer (=drain) mogelijk is en het middenoor kan helen. Een tuba aperta is een andere aandoening, waarbij je vooral je eigen stem hoort alsof je door een megafoon praat. Het lijkt me niet dat je dat hebt! Vraag je specialist dus om buisjes. Sterkte, A.

Petra, 15-04-2012 20:40 #249
Hallo, ik werd vrijdagnacht wakker van een harde piep in mijn oor, deze is na een aantal (slapeloze) uren afgezakt waardoor en nog wel een monotone ruis/piep is maar minder hard. Nu heb ik al veel op internet gelezen over tinnitus en ik vraag me af of het ook door een verkoudheid kan komen en dus uiteindelijk weer weg over zou kunnen gaan? Reactie infoteur, 16-04-2012
Hi Petra, tinnitus kan ontstaan door een dichtzittende buis van Eustachius, wat veelal het gevolg is van een verkoudheid. Problemen met de BvE genezen slechts langzaam, vandaar dat tinnitus met deze oorzaak nog lang na een verkoudheid kan aanhouden. Beterschap, A.

Kristof, 10-04-2012 18:13 #248
Hallo,
Het is begonnen een tweetal weken geleden.Opeens had ik een tuutje van ongeveer 3 sec.in mijn rechteroor, daarna was alles weer normaal.3 dagen later was dit aan de linkerkant, ook kortstondig waarna deze ook verdween.Sinds vorige week vrijdag stond ik 's morgens op en alles draaide rond mij, precies of ik had teveel gedronken.Zaterdag's was dit echter nog erger, ik kreeg er nog een gesuis bovenop in beide oren.Slapen zit er momenteel ook al niet meer in, ondanks ik slaappillen neem.
Het gesuis is het ergst wanneer het stil is, bijvoorbeeld bij het slapengaan.
Wat zou dit kunnen zijn, want ik heb echt al alles geprobeerd om dit te kunnen verzachten.Weet u toevallig iets wat soelaas kan brengen, alvast bedankt Reactie infoteur, 11-04-2012
Hi Kristof, de kortdurende fluittonen zijn normaal, de duizelingen zijn dat niet. Ik raad je daarom aan de arts te bezoeken als het aanhoudt. Voor oorsuizen zijn geen remedies, zie het artikel. Hooguit kun je het overstemmen met muziek. Soms helpt veel in beweging zijn ook. Evenals warme en koude omgevingen herhaaldelijk afwisselen. Dus tijdens slecht weer buiten lopen, en daarna een warm huis of winkel ingaan. Eenmaal daar flink de keel schrapen of de oren klaren. Dit kan soms aanzienlijke veranderingen geven. Helpt dat niet, dan dit nog een aantal maal herhalen. Sterkte, A.

Anne, 10-04-2012 10:54 #247
Hallo Astrid, fijn deze uitgebreide informatie! Ik heb zelf sinds begin december last van oorsuizen. Bij mij begon het na een soort sapkuur. Ik was vergeten dat ik last heb van hypoglycemie en daarvoor is een sapkuur niet zo goed. En bij hypogl is het bekend dat dat ook tot oorsuizen kan leiden. Echter, het gaat maar niet over. Het is een hoog elektronisch gesuis, soms wat hoger achterin het hoofd, soms wat lager (qua posistionering bedoel ik). Als ik er veel last van heb zorgt het ook voor druk en een vage hoofdpijn. En soms hoor ik mijn hartslag erin (mijn bloeddruk is normaal). En het wordt niet minder met de mond open of bij gapen, zoals soms bij problemen met de BvE vermeld staat. Ik heb nu van mijn huisarts een anti-allergische neusspray gekregen, met cortisonen. Maar ik heb bij mijn weten geen ontsteking, verkoudheid oid. De trommelvliezen staan zover naar binnen dat ze de steel van de hamer kon zien zoals ze uitlegde. Ik heb zelf het vermoeden dat dit komt door mijn allergieën (hooikoorts, stofmijt, dierenharen) alhoewel ik ook nauwelijks hoest en het nog geen hooikoortstijd is. De trommelvliezen waren mooi parelmoerkleurig zei ze en ik heb haar niet gehoord over vocht erachter. Ik ben ook mijn anti-histamine weer gaan slikken. Ik doe dit nu bijna een week, maar merk er helemaal niks van. Hooguit dat ik wat verkouden lijk erdoor. Nu ga ik over 2 weken vliegen. Kan die onderdruk in de BvE dan nog extra problemen geven? Ik weet wel dat ik smalle buizen heb, want ik had ook moeite met klaren bij het duiken een aantal jaren terug, maar ik had eigenlijk nooit last met vliegen of anderszins last met de oren. Mijn gehoor is ook prima, maar tegenwoordig heb ik op de dagen dat het suizen heel vervelend is ook een beetje last van geluid-overgevoeligheid, dat is eigenlijk nog vervelender dan het oorsuizen. Is het toch verstandig om naar een KNO arts te gaan? De huisarts zei dat die bij oorsuizen eigenlijk niks méér kunnen doen, dat je er meestal mee moet leren leven. Groeten Anne Reactie infoteur, 11-04-2012
Hi Anne, zie voor de geluidsovergevoeligheid: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html.
Vliegen kan problematisch worden, maar het is vooraf niet te voorspellen in welke mate. Als de trommelvliezen naar binnen blijven staan en de medicijnen helpen niet, dan moet je huisarts je verwijzen naar een kno-arts. Deze zal wat uitgebreider kijken en ook de druk in de buizen van Eustachius meten. Ik weet niet of je naar warme streken vliegt, want voor de oren zou een verblijf daar positief kunnen uitpakken. Het is afwachten hoe een en ander verloopt, maar laat je niet afschrikken door het idee dat artsen niks kunnen beginnen. In een enkel geval wordt er een daadwerkelijke oorzaak voor het suizen gevonden, en dan ben je geholpen. Sterkte, A.

Martin, 09-04-2012 15:04 #246
Beste infoteur, Enkele jaren terug is tinitus begonnen na een menierre aanval. Om het half jaar kreeg ik een menierreaanval, nu, sinds 2 jaar niet meer. Tinitus is gebleven; de ene periode erger dan anders. Na een goede periode van ongeveer een half jaar is het sinds december (verkoudheid emt verstoppingen)vreselijk. Naast een heftige tinitus is er steeds een wisselende druk op mijn rechter oor, links veel minder. Ook de tinitus is wisselend. Ik heb voortdurend de neiging om slijm weg te 'zuigen'. Sinds kort ervaar ik een lichte chronische oorpijn. Als ik mijn hoofd schud wordt de piep even een sirene.
KNO arts geeft aan dat de BvE niet verstopt zit, zo voelt het echter wel. ik vraag me af of buisjes me zouden helpen? ook vraag ik me af of een allergietest soelaas kan bieden? zijn er behandelmethode binnen het alternatieve circuit die u aanraadt?
Graag advies, alvast hartelijk bedankt dat u er over na wilt denken Reactie infoteur, 10-04-2012
Hi Martin, als de buis van Eustachius niet verstopt zit, zit de verstopping misschien elders, bijv. in de bijholten. Dezelfde oorklachten kunnen dan voorkomen. Buisjes krijg je alleen in het geval van een lijmoor, dus als aangetoond is dat de buis van Eustachius niet functioneert en er een chronische ontsteking is. In jouw geval doet de buis kennelijk nog wel iets. Van een allergietest in verband met deze oorklachten is me niets bekend. Wat er eerst moet gebeuren is dat die chronische verkoudheid weg moet, omdat je het daarna pas kunt beoordelen. In de regel duurt dit enkele maanden en dat kun je helaas niet bespoedigen. In de tussentijd kun je de tinnitus deels maskeren door muziek op te zetten, desnoods via een mp-3 speler op je hoofd (niet luid!). Dit zorgt ervoor dat je hersenen niet meer op de tinnitus kunnen focussen, maar op een veel aangenamer geluid. Het gesuis wordt er tijdelijk mee weggefilterd. Hopelijk gaat de ellende gauw voorbij! Sterkte, A.

Amanda, 06-04-2012 02:25 #245
Ik heb sinds kort èlke nacht als het ware bonzen van mijn hart in mijn oren. Beide. Maar als ik op mijn zij lig houdt het abrupt op. Ik denk dat het met mn bloed te maken heeft. Bloedarmoede of hoge bloeddruk. Reactie infoteur, 07-04-2012
Hi Amanda, dit wordt pulsatiele tinnitus genoemd, zie het artikel. Als het aanhoudt kun je de arts raadplegen. Sterkte, A.

Nick, 16-03-2012 19:20 #244
Hallo, ik word heel vaak gevraagd om mee te gaan naar een discotheek. Maar ik zeg dan altijd af, omdat ik bang ben tinitus en/of hyperacusis te krijgen. Ik heb een tijd lang gehad dat mijn oren vol vocht zaten nu heb ik het nog een beetje. Dus ik ben bang dat mijn oren zoveel geluid niet goed kunnen verwerken. En zowieso staat de muziek belachelijk hard in sommige disotheken. Ik hoor en lees vaak genoeg over jongeren die gehoorschade oplopen. Het is een moeilijke keus want ik wil niet altijd afzeggen. Binnen zitten is ook niks op een zaterdagavond. Heeft u mischien goede raad? Reactie infoteur, 17-03-2012
Hi Nick, nee. Dit is een afweging die je zelf moet maken. Veel mensen gaan naar discotheken met oordoppen in, dus je kunt dat eens proberen. Je kunt ook samen met je vrienden op zoek naar gelegenheden waar de muziek niet zo idioot hard staat. Een uitdagende klus! Het is een gat in de markt voor de ondernemer die inspeelt op de zorgen en behoeften van mensen, maar zo ver is men helaas nog niet. Men denkt nog steeds ten onrechte dat je tent pas interessant is als je er geen mens meer kunt verstaan. Groetjes, A.

Meta, 15-03-2012 18:28 #243
Ik heb nu drie jaar tinnitus en hyperacusis in beide oren. Ik heb veel onderzoeken gehad.
Zelf heb ik altijd gedacht het komt vanuit mijn nek, die doet ook altijd zeer. Wanneer mijn
oorsuizen wat zachter is geworden dan wordt het altijd na het slapen of rusten weer harder. Ik hoor letterlijk iets vol lopen en daarna is het geluid weer erg hard. Ook wanneer ik in mijn linkeroor bovenin op het bot druk dan doet dat pijn. Mijn gehoor is goed. Reactie infoteur, 16-03-2012
Hi Meta, de enige zelfbehandeling die mogelijk is bij oorsuizen als gevolg van factoren in nek, schouder of kaak is het wegmasseren van eventuele pijnlijke drukpunten. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Groet, A.

Suzy, 10-03-2012 20:09 #242
Er wordt een belangrijke oorzaak niet vermeld. Ik heb er erg lang last van gehad en dacht echt dat ik gek werd, dag en nacht lawaai in mijn oren/hoofd. De huisarts zei dat ik tinnitus had en ik moest er maar mee leren leven. Dat deed ik dus niet en ging naar een Chiropractor, wat bleek? Er stonden nekwervels niet goed. Ik heb 2 behandelingen gehad en er echt nooit meer last van gehad. Reactie infoteur, 11-03-2012
Hi Suzy, in het artikel staat duidelijk 'Tinnitus afkomstig van kaak of nek', ofwel somatische tinnitus. De luidheid van dit type tinnitus is afhankelijk van bewegingen en positie van het hoofd. Ik citeer: "Zenuwen die verantwoordelijk zijn voor geluidswaarneming worden beinvloed door nabijgelegen zenuwen die verantwoordelijk zijn voor spierspanning in hoofd, nek en kaak." De nekwervels bewerken is een ingrijpende behandeling die ook een averechts effect kan hebben, en is daarom niet voor iedereen aan te raden. Neemt niet weg dat je er toch vanaf bent gekomen. Grt, A.

Nicolle, 07-03-2012 14:57 #241
Ik lees enorm veel vragen van mensen die al heel lang last hebben van oorsuizen in welke vorm dan ook en daarbij ook veel meer last lijken te hebben dan ik. Enigszins terughoudend mail ik u toch mijn vraag, Na een avondje stappen, bijna drie weken geleden, lag ik met een oorverdovende piep in bed. Als moeder van twee kinderen al heel lang niet op stap geweest (had ik het maar zo gelaten), thuis gekomen met die enorme piep in oren en hoofd. Ik vond het geluid in de kroeg veel harder dan ik vroeger gewend was, maar volgens mijn vriendinnen lag het toch echt aan mij (was ik het niet meer gewend) en begon ik een "oude dame" te worden. De pieptoon is in sterkte afgenomen in vergelijking met die eerste avond maar niet meer helemaal weg gegaan. Ik hoor een lage piep in mijn rechteroor, een hoge piep midden in mijn hoofd. Van mijn huisarts moest ik vier weken afwachten. Volgens de huisarts zou het wel over gaan. Desondanks een verwijzing voor KNO aangevraagd. De KNO arts kon weinig tot niets vinden. Geen significante gehoorbeschadiging gemeten, prima gehoor zelfs. Hij verklaarde die piep door het geluidstrauma en de gehoorschade die waarschijnlijk plaats vond in het niet door hem te meten frequentiegebied. Terug naar huis gestuurd met de boodschap dat ik zelfs hele goede oren heb en: wanneer het over een jaar nog niet over is, dan zal het naar alle waarschijnlijkheid blijvend zijn. Op de vraag of de kans groter is op herstel dan de kans op geen herstel kon hij mij geen antwoord geven. Ook nog een tweede huisarts gesproken (iemand uit mijn vriendenkring), die mij vertelde dat het meestal (wanneer er geen meetbare gehoorschade is ontstaan) wel nog overgaat maar dat volledig herstel best enkele maanden kan duren. En toch blijf ik angstig twijfelen over of deze piep nog wel over gaat. Het vreemde vind ik het feit dat mijn oor regelmatig licht pijnlijk is en jeukt, ook heb ik voordurend het gevoel te moeten slikken, terwijl het oor niet geklaard hoeft te worden, voel gewoon zo'n zachte druk als het ware, slikken lost overigens niets op. Maar er is niets te zien aan trommelvlies, het oor ziet er werkelijk verder prima uit. Voorafgaand aan de piep ben ik wel 6 weken verkouden geweest maar niet neusverkouden, alleen keelpijn. Overigens heb ik 6 weken lang voorafgaande aan mijn avondje stappen keelpijn gehad maar of dat er nog iets mee te maken heeft? Nu overigens helemaal over, die keelpijn. Ik blijf gewoon zoeken en hopen dat dit nog over gaat. Ik hoor de piep overigens alleen wanneer het stil is en met twee kinderen is het dat overdag nagenoeg nooit ;-) Dus eigenlijk prijs ik mij gelukkig dat ik het alleen hoor in bed. Stiekem blijf ik hopen op herstel… zeker omdat mijn twee huisartsen mij hoop gaven en de KNO arts wel nog vertelde dat het feit dat er geen / geen grote schade meetbaar is in mijn voordeel pleit. Is mijn hoop realistisch? Bij voorbaar dank voor uw reactie. Hartelijke groetjes. Reactie infoteur, 08-03-2012
Hi Nicolle, de scherpe kantjes zijn er al vanaf dus is er zeker hoop op herstel. Wat je kno-arts vertelde is ongetwijfeld juist. Een piep na een geluidstrauma staat in relatie tot gehoorverlies, soms meetbaar op bijv. 3000 hz (geluidsdip), maar het kan ook op de nog veel hogere tonen. Deze zijn niet meetbaar omdat de apparatuur vaak maar tot 4000 hz (soms 8000 hz) gaat. Als er schade is ontstaan gaat dat in principe nooit meer weg, maar de hersenen passen zich - zeer langzaam - aan de nieuwe situatie aan en wennen dusdanig aan het tinnitusgeluid, dat je het niet of nauwelijks meer waarneemt. Pas als je er dan bewust naar gaat luisteren (in doodstille kamer), kan het je weer opvallen. In meer of mindere mate zal dit proces bij jou gaan plaatsvinden. Let wel: je moet er niet nog meer geluidstrauma's bovenop krijgen, dus houd je ver van herrie. Het leed is drie weken geleden ontstaan en dat is voor de oren nog erg 'vers'. Houd rekening met minimaal een aantal maanden merkbare klachten. Sterkte, A.

Willeke, 06-03-2012 21:18 #240
Hallo, ik heb sind 2009 hartkloppingen in mn linkeroor, ik ben naar de huisarts geweest en doorgestuurd naar de kno arts, na vershillende onderzoekingen gedaan was de uitslag tinnitus, maar ik heb veel stres door persoonlijke omstandigheden en ik ben nu in behandeling bij een manuele therapie en wordt 1 x in de week behandeld door mn nek te (kraken) en bindweefselmassage in mn nek, ik merk helaas na 6 behandelingen geen resultaat, mijn vraag is heeft het zin om hier mee door te gaan, graag hoor ik van mensen die er ervaring mee hebben. en als er iemand is die er van af gekomen is door een behandeling hoor ik het graag, want ik wordt er knettergek van. alvast bedankt Reactie infoteur, 07-03-2012
Hi Willeke, tinnitus is geen uitslag maar een klacht ofwel symptoom. Gaat het gesuis echt op maat van je hartslag dan vraagt dit uitgebreid onderzoek bij KNO, met waarschijnlijk een scan waar de bloedvaten op te zien zijn. De grote vraag is dan ook of je een mri-scan gehad hebt. Met het kraken van de nek e.d. heeft dit niets te maken, dus daar zou ik direct mee stoppen. Mogelijk krijg je nog reacties van andere mensen. Sterkte, A.

Roxana, 05-03-2012 22:35 #239
Beste infoteur,

3 maanden geleden verhuist en in bed dacht ik heerlijk die rust. Die rust was helaas van korte duur… na een week of 2 begon 1 van mijn oren te protesteren. Gezoem om gek van te worden. Dacht eerst aan een opkomende verkoudheidje maar helaas.
Na een week of 2 was het gezoem weg en kon opgelucht adem halen, nou dat was voor een paar dagen en toen was het weer terug.
Drukverschillen, bibberende oren, geklik met slikken, overgevoeligheid voor geluid. Het is de ene dag erger dan de andere. Opeens weer een ander geluid erbij en nu begint ook m'n andere oor. Uit bed komen met volle oren die in de loop van de dag minder vol worden. Word over het algemeen wel wakker met stillere oren of heel soms worden ze stil als ik ga liggen. Als ik me uitrek dan gebeurd het wel eens dat ik de scheepshoorn in m'n oor krijg (irritanter dan het gezoem). Bukken, tunnels door heeft geen effect op het oor en hoor ook prima. Ook geen herrie met kauwen of spreken, heel soms klinkt m'n stem iets anders of hoor ik geklik.
Waaraan moet ik denken? Reactie infoteur, 06-03-2012
Hi Roxana, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Voelbare drukverschillen wijzen op problemen met de buizen van Eustachius, vooral in samenhang met volle oren, overgevoeligheid van geluid (hyperacusis), klikgeluiden en trommelende oren. Wel typisch dat je probleemloos door tunnels kan. Hoewel je geen verkoudheid merkt, kan het toch dat de neusbijholten en de buizen van E zelf deels verstopt zitten met slijm en vocht. Dit kan door de nauwe gangetjes geen kant op, dus hoopt het zich op en geeft allerlei akelige oorsensaties. Ik raad je aan de huisarts te bezoeken, in de hoop dat hij je doorstuurt naar een kno-arts voor wat testen. Sterkte, A.

Annemieke, 03-03-2012 17:44 #238
Beste Infoteur:
In augustus heb ik een een zware hersenschudding opgelopen, waarna ik een periode last had van oorsuizen. Dit ging gelukkig weer over, maar heel af en toe kwam het even opzetten. Ik heb wel nog steeds andere klachten n.a.v. de hersenschudding.
een maand geleden ben ik met mijn rug/nek op het ijs gevallen, waarna ik last had van mijn nek. Enkele dagen daarna kwamen ook alle prikkels enorm binnen. Geluiden komen extra hard binnen en ik kreeg weer last van oorsuizen aan mijn linkeroor.
Nu 2 dagen geleden kreeg ik last voor oorsuizen aan mijn rechteroor en niet meer aan mijn linkeroor, het lijkt wel een keiharde beet in mijn hoofd. Het is er niet helemaal voortdurend, maar wel heel vaak. Ik herken me wel een beetje in de somatische variant die jij beschreef. Heb je een idee wat ik hier aan kan doen?Het is niet zo dat mijn nek voortdurend zeer doet, maar ik heb wel een pijnlijke plek rechtsbovenin mijn nek. Ik hoop op een antwoord.
hartelijke groet Annemiek Reactie infoteur, 04-03-2012
Hi Annemieke, veel geduld hebben, triggerpoints opzoeken en masseren. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html De pijnlijke plek in je nek is waarschijnlijk zo'n triggerpoint. Doet het nog meer pijn als je erop drukt, dan is dat vrijwel zeker. Succes met de aanpak! Groetjes, A.

Dillen Annie, 02-03-2012 18:35 #237
Ik heb de informatie gelezen en inderdaad kan het komen doordat ik een slechtzittende tandprothese in heb? Ik heb die in afwachting als men inplantaten gaat zetten bij mij. Het is vervelend want het is ruizen van bloed precies dat ik hoor. Het is de linkerkant de rechterkant heeft het niet. Het is vervelend om in slaap te geraken daardoor.

bedankt Reactie infoteur, 03-03-2012
Hi Annie, ik heb nooit gehoord dat iemand oorsuizen had van een slechtzittende tandprothese. Dit is natuurlijk ook niet goed te bewijzen. Het beste is om de huisarts te raadplegen. Deze kan (samen met KNO) beoordelen of er een oorzaak voor het geruis is. Sterkte, A.

Melanie, 02-03-2012 11:32 #236
Ik heb sinds een week een piep in mijn rechteroor. De enige reden die ik hiervoor kan vinden, is de verkoudheid die ik heb gehad in combinatie met griep en keelpijn. Ik word er nu al helemaal gek van. Ik vraag me af of deze piep blijvend kan zijn, of dat hij weer na een bepaalde tijd zal verdwijnen. Reactie infoteur, 03-03-2012
Hi Melanie, niemand weet het verloop van tinnitus. In aansluiting op een verkoudheid is er natuurlijk wel hoop. Als al het slijm opgeruimd is (wat soms maanden duurt), is de kans groot dat het oorsuizen weer verdwijnt. Sterkte, A.

Patrick, 24-02-2012 10:56 #235
Hallo. Twee weken geleden heb ik een spier in mijn kaak (rechterkant) verrekt of iets dergelijks en sindsdien heb ik ook al verschillende dagen last van een trillend gevoel in me linker oor. Zou die kaakspier de oorzaak kunnen zijn en zo ja, als dat geneest houdt het trillen waarschijnlijk dan ook op? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 26-02-2012
Hi Patrick, zie voor de zekerheid: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
De kaakspieren delen dezelfde zenuwbanen als de oren. Verrek je dus een spier in dit deel van het hoofd, dan heeft dat ook invloed op de zenuwen die de buizen van Eustachius en het middenoor bedienen. Er zitten in de oren diverse spiertjes die kunnen gaan trillen. Of dit de reden is valt van hieruit natuurlijk niet te bepalen, dus bezoek je arts als het aanhoudt. Sterkte, A.

Leon, 22-02-2012 13:27 #234
Ik was voor oud en nieuw naar de arts gegaan omdat ik last had van gesuis en gepiep in mijn linkeroor. Door een oorinfectie na een hevige verkoudheid blijkbaar. Ik moest neusspray nemen en als het niet minder werd na 2 weken weer terugkomen. Na anderhalf week lang verschrikkelijk irritant gepiep begon het eindelijk minder te worden. Wekenlang werd het minder en minder tot in week 5 toen het opeens weer op origineel niveau was! Ik schrok me dood toen ik wakker werd met opnieuw die piep. Het was toetsweek en in de eerste toetsen had ik geen piep maar inde laatste duidelijk wel.

Kan het ook zijn dat ik door harde knallen bij oud en nieuw het heb verpruts? Er was erg zwaar vuurwerk bij zoals rambo's en lawinepijlen maar ik hield altijd mijn oren dicht met mijn handen omdat ik hier al bang voor was.

Het is niet een erg groot probleem maar ik heb het gevoel dat ik gewoon niet meer weet hoe het is om heerlijk stil een boek te lezen bijvoorbeeld.

Een aanrader voor mensen die niet kunnen slapen is het downloaden van regen- en stadsgeluiden als je in de stad woont. Probeer op deze geluiden te concentreren en je slaapt in 10 min =). Reactie infoteur, 23-02-2012
Hi Leon, je kunt altijd teruggaan naar je arts zodat deze je kan verwijzen. Het vuurwerk is alweer een tijd geleden en je beschrijft dat je pas na een week of vijf weer erger gesuis kreeg. Dan komt het dus niet van de harde knallen. Het downloaden van allerlei geluiden die het oorsuizen kunnen overstemmen is een goed idee. Het internet biedt daarvoor diverse mogelijkheden. Sterkte, A.

Rik, 16-02-2012 15:09 #233
Sinds 2.5 maand heb ik (naar mijn weten) zonder aanleiding een piep in beide oren gekregen. bij de hoor test bleek dat mijn gehoor in orde was. Ik heb van de kno arts al 2 keer een week aan de prednison gezeten. tijdens deze weken kon direct verbetering merken het geluid niv. ging wel met 50% omlaag, echter kwam het op volle sterkte weer terug als ik stopte met de medicijnen.

Als ik mijn kiezen op elkaar doe of van de zijkant tegen mijn kaak druk wordt de piep erger,

Ik maak mij zorgen dat deze piep blijvend is, maar voor al dat de piep erger wordt. ik ben daarom extra voorzichtig met hard geluid maar misschien ook wel te voorzichtig, ik draag namelijk oorddoppen als ik auto rijdt, of is dit te overdreven?

Verder maak ik mij voor al zorgen of ik in de toekomst wel mij beroep kan blijven uitvoeren. ik ben namelijk ambulancechauffeur en rijdt dus regelmatig met sirene(wel met oor pluggen in) en op de snelweg met veel wind geruis.

Wordt door auto rijden je tinitus erger, of is het beter om de gehoor bescherming te dragen? Reactie infoteur, 17-02-2012
Hi Rik, sirenes zijn uit den boze voor iemand met oorproblemen, dus daarbij zijn oorpluggen noodzakelijk. Voor gewoon autorijden geldt dat niet en er is geen reden om je oren daartegen te beschermen. Het wordt er niet erger van. Omdat de piep verandert door kaakbewegingen doet het denken aan somatische tinnitus, zie het artikel. Het verloop hiervan is variabel. Wel kan het goed zijn om de kaakgewrichten eens te laten onderzoeken. Het zal moeilijk zijn om een arts van dat nut te overtuigen, maar er zit in jouw geval toch een belangrijke link die ze niet kunnen negeren. Sterkte, A.

Marianme, 16-02-2012 02:56 #232
Sinds een week heb ik last van een gekmakend geluid in mijn rechteroor, het klinkt alsof mijn hart in mijn oor aan het kloppen is. Ik word er helemaal gek van, kan er niet eens van slapen. Tenzij ik eerst 100 trucjes uitprobeer wat natuurlijk ook uitputtend is.
Ik hoop niet dat dit voor altijd blijft en dus een bloedvaatje bij mijn oor is. Ik word nu al helemaal knotsknettergek van, laat staan als ik er nog de rest van mijn leven mee moet leren leven. Ik heb mijn rust nodig door mijn beperking.

Ik hoop dat het te maken heeft met een ontsteking of met dat ik eigenlijk elke nacht slaap met oordopjes. Ook heb ik een ongeluk gehad een paar weken terug, ben toen ook op mijn oor gevallen. Ik hoop dar het daarmee iets te maken heeft en niet iets chronisch is en dus nog wel overgaat. Reactie infoteur, 17-02-2012
Hi Marianne, ja. Van hieruit is niet te bepalen waar het aan ligt, dus bezoek de arts en laat je eventueel verwijzen. Je probleem vraagt namelijk grondig onderzoek. Sterkte hiermee en beterschap, A.

David, 02-02-2012 20:45 #231
Hallo,
Een zestal maanden geleden heb ik mijn rechteroor laten uitspuiten omdat er een stop inzat en ik minder goed hoorde.
Toen hij eruitkwam hoorde ik nog steeds niet beter en de reactie van de dokter was dat dat wel even kon duren.

Vorige week kreeg ik opeens héél erge oorpijn, ondraaglijk zelfs, (mijn kaak en half gezicht deed er pijn van) weer naar arts geweest en deze stelde een ontsteking vast van mijn gehoorgang.
Bij een second opinion bij een andere arts werd er een ontsteking van het trommelvlies vastgesteld.

Antibiotica gekregen en zware pijnstillers en na een paar dagen zou het dan overgaan en mijn gehoor zou terugkomen.
We zijn nu een week verder, ik hoor volledig niks meer uit dat oor en heb nu sinds een week last van mijn hart dat ik voel en hoor kloppen in mijn oor.

De pijn is wel al veel minder, al heb ik er wel elke dag een lichte hoofdpijn van maar die is goed te verdragen.

Eerlijk gezegd zie ik het niet meer goedkomen, ik hoor nu al meer dan een half jaar slecht door dat oor en de laatste week dus helemaal niks meer.

Geen idee wat ik nog meer kan doen.
Iemand raad?

Bedankt. Reactie infoteur, 03-02-2012
Hi David, een slecht gehoor moet worden onderzocht door de KNO-arts. Zoals je het beschrijft klinkt het als een chronische middenoorontsteking waarbij de buis van Eustachius de druk niet goed meer kan regelen. Vandaar de oorpijn, verminderd gehoor en het idee dat je hart in je oor klopt. Dit moet door een specialist worden uitgezocht, vandaar dat je m.i. recht hebt op een verwijzing naar het ziekenhuis. Beterschap, A.

Bas Bouwman, 29-01-2012 21:13 #230
Hallo, sinds 1,5 week is mij een lichte piep in beide oren opgevallen. Natuurlijk heb ik wel eens na het stappen of na een drukke dag, dat je op bed ligt en een piep hoort, maar dit is meestal de dag erna weer weg.

Ik maakte zeker de afgelopen week behoorlijk druk, gewoon omdat ik bang ben dat ik hier de rest van mijn leven mee zit, maar wat is het geval de piep in mijn oren is precies tegelijk begonnen met de piep bij mijn vriendin in haar oren.

Ik vroeg mij af waardoor het zou kunnen komen, wij hebben bijna nooit overmatig geluid aan en we leven redelijk gezond.

De afgelopen 3 weken hebben mijn vriendin en ik samen last gehad van spastische darm aandoening waar wij beide Buscopan en Domperidon voor moesten gebruiken, zou dit een oorzaak kunnen zijn en zo ja hoelang duurt dit dan?

De afgelopen dagen is de piep wel wat afgenomen, mede door advies op deze site ben ik er minder op gaan letten en soms viel de piep mij pas weer na een paar uur op, maar hij is er nog steeds.

Ik heb alle mogelijike oorzaken bekeken, maar er zijn er maar enkele die aansluiten bij:
- Oorsmeer.
-Middenoorontsteking/verkoudheid/griep
-Medicijngebruik.

Weet iemand waar wij last van zouden kunnen hebben, ik hoop dat ik mij geen zorgen hoef te maken over mijn gehoor en dat dit weer over gaat. Reactie infoteur, 30-01-2012
Hi Bas, het is vreemd dat je vriendin en jij tegelijkertijd oorsuizen kregen. Dat doet het meest denken aan een geluidstrauma, bijv. na het uitgaan. De medicijnen die je nam hebben verder geen invloed op de oren (zie de bijsluiters). Verder staan de andere mogelijkheden natuurlijk open. Oorsuizen is meestal niet levenslang, en als het langdurig is dan ontstaat er na verloop van tijd een soort gewenning. Je kunt gewoon afwachten of het nog verder vermindert. Sterkte, A.

F. Jongmans, 29-01-2012 14:07 #229
Hoi, ik heb sinds 2 weken last van hevige oorpiepen het is met een piep in het linkeroor begonnen. Het is van kwaad tot erger geworden. Huisarts/kno-arts zeggen dat m'n oren in orde zijn alleen m'n linkeroor minder. Eind februari moet ik door de mri-scanner maar daar ben ik nu huiverig voor geworden na het lezen hier. Ik heb altijd al een zwakke nek gehad met knakken als ik m'n hoofd van links naar rechts draai en andersom. Volgende week ga ik naar een manueel therapeut. Ook heb ik s'nachts een splint/bitje in tegen het klemmen van mijn tanden en tandenknarsen, als ik ik eet hoor en voel ik een soort van krakend gruis bij mijn oren. zou dit alles ermee te maken kunnen hebben? Reactie infoteur, 30-01-2012
Hi F., artsen denken bij ernstig oorsuizen soms aan een brughoektumor (vandaar waarschijnlijk MRI), maar de kans daarop is uiterst gering. Veel vaker komt een vreselijke suis of piep van heel iets anders, bijv. de oorzaken die je zelf beschrijft. Van hieruit valt helaas niet te bepalen waar het precies aan ligt. Voor wat betreft de MRI kun je je het best zo goed mogelijk laten informeren waar dit voor nodig is. Daarna zelf het risico inschatten ivm de herrie versus de mogelijkheid dat je iets hebt wat op de MRI te zien is. Je kunt het onderzoek ook uitstellen omdat je eerst andere wegen wilt bewandelen. Sterkte, A.

Ran, 25-01-2012 19:40 #228
Hallo ik heb ook al heel lang een piep in mijn oor, ik heb het al zo'n 6 weken nu. Ik ben naar de huisarts geweest en die heeft me doorgestuurd naar het ziekenhuis ( KNO arts ) Want mijn oor zit dus 'verstopt' Dus moet ik wachten tot 14 februari, ik maak me er heel erg zorgen over, de piep is niet al te hard want ik hoor hem alleen als ik in een stille ruimte ben of als ik er over denk, verder heb ik veel last van de druk op mijn oor. Ik ben 16 jaar en wil graag even vragen of iemand hier meer over kan vertellen, gaat dit vanzelf over of blijft dit voor altijd? Reactie infoteur, 26-01-2012
Hi Ran, de gezondheidszorg in Nederland is door o.a. de veel te lange wachttijden matig tot zelfs slecht te noemen. Want een lange lijdensweg is funest voor iedereen. De kno-arts zal onderzoek doen en je waarschijnlijk een neusspray geven, en als dat niet helpt kan worden overwogen of je trommelvliesbuisjes moet hebben. Je klachten zullen uiteindelijk verbeteren, dus maak je niet teveel zorgen. Sterkte, A.

Mar, 24-01-2012 10:50 #227
Hallo, ik heb al heel lang een piep in mijn oor. Altijd op de achtergrond aanwezig, maar nu is ie sinds vorige week donderdag harder en trekt ook nog eens naar mijn rechteroor. Als ik mijn oren dicht duw, dan hoor ik het ook, maar lijkt het zachter (ik zeg, lijkt, want volgens mij is het niet zo). Nu heb ik ook nog eens last van een verkoudheid die niet door wil zetten. 's Avonds keelpijn, maar de andere ochtend is het weer weg. Zou het daarmee te maken kunnen hebben? Of misschien, omdat ik mijn neus vaak moet snuiten (iedere dag wel een aantal maal, zonder dat ik verkouden ben, hoor)?
Toch maar even langs de KNO-arts? Reactie infoteur, 25-01-2012
Hi Mar, in Nederland is het helaas niet zo dat je direct naar de kno-arts kunt stappen. Omdat er een verkoudheid (onderliggende infectie) speelt zou de tinnitus hier wel eens vandaan kunnen komen. Het beste is dit eerst afwachten. Beterschap, A.

Jan, 20-01-2012 11:45 #226
Hallo ik heb tinnitus, kan er mee leven, is wel al 2x zo erg gekomen dat ik na een feestje heel veel pijn had in mijn linkeroor (trommelvlies gescheurd?). Ik ben producer en als ik effe muziek luister, komt er weer zo'n rare soort pijn in m'n linker oor maar niet echt superstorend, het 'voelt' anders aan dan het rechteroor. Het is een hele lichte pijn.Maar ik weet als ik langer muziek zou luisteren dat het weer even hard zou pijn beginnen doen als die 2 keer dat ik zo n hele erge pijn beleefde. En ook als ik naar een evenement zou gaan weet ik dat mijn linkeroor als eerste 'nee' zou zeggen. Dus mijn vraag, zou mijn trommelvlies door die keren heel gevoelig zijn en moet ik dit operatief doen dan? Graag hulp. Thnx Reactie infoteur, 21-01-2012
Hi Jan, dit heeft niets met het trommelvlies te maken. Als er tijdens of na blootstelling aan geluid oorpijn ontstaat ben je overgevoelig voor geluid. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Misschien heb je dit in lichte mate. Operatief is er niets aan te doen, maar je kunt natuurlijk altijd je arts bezoeken. Sterkte, A.

Hanne, 19-01-2012 09:57 #225
Ook ik heb last van oorsuizen. Ben nog maar 19 maar heb al van zolang ik weet heel licht eentonig gefluit in beide oren. De laatste maanden is er echter (enkel) in mijn rechteroor een extra geluid bijgekomen. Het is er niet altijd! Vaak komt het opzetten als ik bv in mijn bed lig en dit geluid is niét eentonig maar eerder in korte afgebroken stukjes. Het kan soms heel luid gaan en hoe meer ik eraan denk hoe erger het wordt… Bepaalde geluiden kunnen het ook opwekken de laatste tijd en dan wordt het heel luid bv door een brandende kachel of door auto's…

Het is echt lastig. Nu hoor ik het ook weer. Ik word er zo nerveus van 's nachts… Heb al eens een oortest gedaan bij neus-keel-oorarts en die zegt dat alles in orde is… Reactie infoteur, 20-01-2012
Hi Hanne, hoe perfecter de kno-arts je oren vindt, hoe beroerder je oren vaak zijn ;D. Wat je beschrijft is reactieve tinnitus, zie het artikel. Een andere mogelijkheid is de 'morse code tinnitus' (zoek online maar op), een klikkend geluid vergelijkbaar met oormyoclonus, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html Die laatste loopt net als reactieve tinnitus synchroon met extern geluiden. Er zijn helaas geen oplossingen, maar je kunt altijd een second opinion afspraak regelen in een ander ziekenhuis. Sterkte, A.

Brittt, 18-01-2012 00:58 #224
Hallo!

ik heb mijn linkeroor nu een weekje of twee dichtzitten. In het begin plopte 't nog wel eens open, heb twee dagen gehad waarbij mijn gehoor gewoon goed was, maar nu hoor ik echt veel minder aan de linkerkant etc. Heb niet echt pijn aan mijn oor, heel ver weg voel ik wel wat.
Ook hoor ik een soort van suis, alsof je de hele avond in de kroeg hebt gestaan met harde muziek op, en wanneer je in stilte (bijvoorbeeld in bed) bent, kun je dat ook horen.

Mijn vraag is wat het kan zijn. Ik ben namelijk erg bang voor gehoorbeschadiging! Ben niet met harde geluiden in aanraking geweest.

Ik heb in het verleden vaker mijn oor verstopt gehad, dit ging
na een paar dagen weg met het druppelen van Earex, ik kon het oorsmeer er gewoon op een normale manier uithalen.

Het enige verschil is dat ik er vaak 'in' heb gewreven, zo plopte mijn oor nog eens open. Nu kan ik doen wat ik wil, maar merk niets wat betreft verbetering. Dat wrijven lijkt
me achteraf ook niet heel verstandig.

Heeft u een idee?

Alvast bedankt voor uw reactie! Reactie infoteur, 19-01-2012
Hi Britt, oorsuizen door oorsmeer (VOOR het trommelvlies) is heel iets anders dan oorsuizen door verstoppingen in middenoor en buizen van Eustachius (ACHTER het trommelvlies). Omdat van hieruit niet kan worden bepaald waar het aan ligt, kun je naar je arts gaan als het aanhoudt. Oorsmeer kan eenvoudig verwijderd worden, maar dit kun je ook zelf proberen. Druppel slaolie in het oor zodat eventueel oorsmeer kan oplossen. Dit duurt dan een paar dagen. Groetjes, A.

Laura, 16-01-2012 20:53 #223
Ik heb sinds 2005 last van een hle hoge piep in mijn hoofd, ben onderzocht heb een maskeerapparaat gehad maar er is niks aan te doen.Hat is soms erg naar kan dan geen enkel geluid verdragen want dat word dan nog eens versterkt.Zelf heb ik het vermoeden dat het van antidepressia is gekomen voelde echt wat knappen in mijn hoofd grote pupillen en en nooit meer zonder het geluid geweest.Het is niet anders over het algemeen kan ik er mee omgaan al zou ik ook wel weer eens willen weten hoe het is om totale stilte te ervaren. Reactie infoteur, 17-01-2012
Hi Laura, ja. Als geluiden de tinnitus nog eens erger maken zal het 'reactief' zijn. Dit zijn akelige vormen van oorsuizen omdat er over het algemeen ook een perceptief gehoorverlies is. Je hoort minder op de frequentie(s) waar de piep zit. Sterkte, A.

Willie, 13-01-2012 22:10 #222
Ik heb al een hele tijd last van oorsuizen ongeveer 3 jaar nu. Hoe het gekomen is weet ik niet wat ik wel weet is dat ik er krankzinnig van word. gelukkig heb ik er niet elke dag last van meestal 2 tot 3 weken totdat ik denk er vanaf te zijn wordt ik snachts wakker van het gesuis. ik heb er op dit moment zoveel last van dat slapen weer niks word. is er iets wat ik kan doen ik heb vanalles geprobeert met oordopjes slapen hielp eerst wel nu ook niet meer ik heb telkens het gevoel dat er iets in mn oor zit maar de dokter ziet niks hij spuit mn oor uit en stuurt me opweg. meestal heb ik diezelfde avond nog last van oorsuizen. ik weet niet meer wat te doen. Reactie infoteur, 15-01-2012
Hi Willie, je oorsuizen moet onderzocht worden door een kno-arts, want het probleem zit hoogstwaarschijnlijk achter het trommelvlies. En de toestand hiervan kan de huisarts eigenlijk niet beoordelen. Vraag dus een verwijzing naar een specialist, en wil je arts niet meewerken, richt je dan op een second opinion bij een andere huisarts. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/61218-second-opinion-recht-kan-u-redden.html Sterkte, A.

Tommy, 10-01-2012 14:31 #221
Ik heb ook sinds een dikke week nu oorsuizen. eerste nacht werd ik echt gek, nu probeer ik me er bij neer te leggen maar heb toch iets nodig om in te slapen en vast te blijven slapen.
Ik zit met veel vragen want het is niet na een trauma gekomen. eigenlijk gewoon 's nacht viel het plots op. tijdens mijn week vakantie viel het mee en de kinderen bvb horen spelen verzachte het lawaai zelfs. maar nu terug aan het werk en het word blijkbaar erger. ook heb ik pijn achteraan mijn hoofd en voel ik me misselijk. oorspecialist zag niets maar bemerkte wel dat ik 40 % verlies heb op mijn rechter oor. dat hierdoor die suizen kwamen wou hij niet gezegd hebben. ook ga ik naar de kine voor facial therapie die mijn nekspieren ontspand maar niets helpt. iemand een tip wat ik nog kan doen? ik word hier echt gek van. Reactie infoteur, 11-01-2012
Hi Tommy, veertig procent is een fors gehoorverlies. En dit is waarschijnlijk de reden dat je het oorsuizen hebt (en andersom). Als de gehoorweg belemmerd wordt hoor je de interne geluiden (in je hoofd) veel harder, maar dit alleen als het een geleidingsprobleem is. Is het oorsuizen perceptief dan zit het probleem in het binnenoor wat helaas permanent is. Je vertelt niet wat de arts je aanraadde, maar als je nekspieren 'vast' zitten is het wel zaak deze los te maken. Misschien zitten er triggerpoints in de nekregio (of rondom de kaak), die een 'somatisch oorsuizen' geven. Hierdoor wordt de buis van Eustachius in zijn werking verstoord en ontstaat er gehoorverlies en gesuis. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Sterkte, A.

Bert, 10-01-2012 02:54 #220
Hallo, ik heb sinds enige tijd last van oorsuizen, een licht piepend geluid. Ik ben 54 jaar dus disco is er niet meer bij. Ik slik wel tabletten voor hoge bloeddruk, maar dat doe ik al enige jaren. Ik ben ook duizelig sinds het oorsuizen. Heeft dit met elkaar te maken? Reactie infoteur, 10-01-2012
Hi Bert, dit is van hieruit niet te zeggen. Bij aanhoudende duizeligheidsklachten met oorsuizen is het raadzaam de arts te bezoeken. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Beterschap, A.

Frank Zuiden, 07-01-2012 22:54 #219
Sinds ik een dichte kamer geverfd hebt heb ik last van oorsuizen, druk in mijn hoofd, als ik ga liggen maar ook soms staand zweverig in mijn hoofd en soms een gevoel van druk in mijn hoofd en druk achter mijn ogen. Heeft iemand dezelfde ervaring? Reactie infoteur, 08-01-2012
Hi Frank, misschien komen er reacties? Sterkte, hopelijk is het tijdelijk. A.

Camie, 07-01-2012 11:47 #218
Helaas heb ik ook sinds vorige week een suizend rechter oor. Mijn huisarts zei dat het lag aan m'n griep want mijn oor zat toen ook dicht. Mijn oor is in middels al redelijk open en ik kan hem ook klaren maar de suis is er nog steeds. Als ik snuit, zelfs zonder al te veel druk te zetten, 'schiet dit door' naar mijn rechter oor. Is dit normaal? Overigens is de suis ook niet constant als ik bijvoorbeeld aan het kauwen ben. Denkt u dat ik gehoorschade heb opgelopen tijdens o&n of ligt het werkelijk aan m'n griep. Ik hoor graag van u wat u van mijn situatie vindt, alvast bedankt Reactie infoteur, 08-01-2012
Hi Camie, dit zijn vermoedelijk oorproblemen door een verkoudheid. Bij snuiten kan het oor opeens open schieten, dus dit klopt en is niet verontrustend. Het oorsuizen zelf kan zeer lang aanhouden, ook als het oor weer normaal aanvoelt. Komt er ook nog eens gehoorschade bij door vuurwerk, dan wordt het eigenlijk een ander verhaal omdat het gesuis dan permanent kan zijn. Jij weet zelf het beste hoe de situatie op 1 januari was… Sterkte, A.

Ellis, 06-01-2012 19:37 #217
Ook ik heb oorsuizen, links. Een zoem, die veelal in de loop vd dag erger wordt, tot heel hard aan toe. Ook heb ik daarbij tegenwoordig vaak een extra zoem, andere frequentie, die op mijn hartslag, dus pulsatiel is. Daarbij heb ik ook last van luchtdrukverschillen (in de auto als een tegemoetkomende vrachtwagen hard voorbij rijdt, liften, tunnels, enz), en wordt ik de laatste tijd soms heel even duizelig bij het laten van een boer of bij slikken. Wat is dat nou weer…? Reactie infoteur, 07-01-2012
Hi Ellis, een slecht werkende buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Dit gebeurt soms in aansluiting op een zware verkoudheid en kan maandenlang aanhouden. Beterschap, A.

Nikki, 06-01-2012 15:16 #216
Ik heb ook oorsuizen. Nu ben ik bij de dokter geweest en mijn oren zijn verkouden?
Ik ben zelf niet verkouden althans niet dat ik merk. Dus ik moet nu neuspray gaan halen.
Maar dat terzijde, ze vertelde me (na dat ze mijn oren uitgespoten had) dat ze zag dat mijn
trommelvlies omgedraaid is? Ze vertelde dat het ook nog wel 3 maanden kon duren voor het terug draaide. Ik heb het opgezocht op internet maar kan niks viden. Kunt u me uitleggen wat ze bedoeld. Reactie infoteur, 07-01-2012
Hi Nikki, je huisarts heeft een vreemde manier van dingen uitleggen. Wat ze bedoelt is dat er slijm achter het trommelvlies zit, en dat het trommelvlies door de verkeerde luchtdruk in het oor hol of bol staat. Neussprays helpen hier nauwelijks voor, maar het klopt wel dat het maandenlang kan duren. Zie het als een complicatie van een verkoudheid. Beterschap, A.

Jelmer, 03-01-2012 20:22 #215
Hallo A, bedankt voor de snelle reactie! Hoe wordt het duidelijk of de schade binensoor is? Kan de dokter dit onderzoeken? En als het niet binnensoor is, gaat het dan wel over? Reactie infoteur, 04-01-2012
Hi Jelmer, een huisarts kan vrijwel niets behalve je doorverwijzen naar de afdeling KNO in het ziekenhuis. Eenmaal daar wordt bekeken of er gehoorverlies is en of dit komt door een geleidingsstoornis of een binnenoorprobleem. Geleidingsstoornissen zijn omkeerbaar, maar ligt het aan het binnenoor dan is het minder rooskleurig omdat de haarcellen dan kapot kunnen zijn. (Blijvende) gehoorschade komt vooral door geluidstrauma's. Groetjes, A.

Jelmer, 02-01-2012 23:19 #214
Ik heb sinds oud en nieuw last van een piep in mijn rechter oor, ik heb 2 maal op de avond door een babypijltje (met zo'n fluit) even een piep gehad na het afsteken, daarna was het weg en de volgende ochtend stond ik op weer op met een piep, ik heb er overdag geen last van maar savond als het stil is wel. Ik ben bang dat als deze piep blijft ik me niet kan concentreren op school tijdens toetsen! Zal dit een blijvende piep zijn? Ik hoop zo van niet! Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 03-01-2012
Hi Jelmer, (particulier) vuurwerk zou wegens de vele ernstige gevolgen voor milieu, mens en dier verboden moeten worden. Oorsuizen door een geluidstrauma is een zeer denkbeeldig risico. Hoe lang je klacht zal aanhouden weet niemand en hangt ook van het eventuele gehoorverlies af. Is het binnenoor aangedaan dan is het gesuis zelfs onherstelbaar. Nu niet wanhopen, want in veel gevallen wordt het oorsuizen na verloop van tijd minder. Dit komt mede omdat de hersenen het geluid uiteindelijk 'afschrijven' als zijnde onbelangrijk. Het wordt als het ware weggefilterd zodat je het alleen nog hoort als je er expliciet op let. Vermijd nu elk lawaai en ga naar je huisarts als het in de komende weken niet vermindert. Sterkte! A.

Geisha, 29-12-2011 15:32 #213
Ik heb al 2 jaar last van pulserende tinnitus aan mijn rechteroor. Ik ben 26 jaar oud.
Het was sinds 3 maanden weg, voor het eerst, maar helaas is het weer teruggekomen. Andere mensen kunnen het ook horen. De huisarts heeft me doorgestuurd naar de KNO arts, deze heeft geen afwijkingen kunnen vinden. Hij heeft een standaard onderzoek gedaan. Om een andere reden is een jaar geleden een MRI scan van mijn hoofd gemaakt en de neuroloog heeft geen afwijkingen kunnen vinden, mbt mijn bloedvaten.
Wanneer ik mijn hand druk tegen de rechter zijkant van mijn nek, stopt de pulserende tinnitus, waarna hij luider hervat. Betekent dit nu dat mijn halsslagader de oorzaak is? Is mijn halsslagader te zien op een MRI van mijn hoofd? Reactie infoteur, 30-12-2011
Hi Geisha, details hierover staan onder het kopje 'pulsatiele tinnitus'. Het gaat daarbij om een oorsuis die klinkt als je hartslag. Mogelijk een vernauwing van een ader, of nog een andere oorzaak in de bloedvaten die een MRI inderdaad zou moeten traceren. Sterkte, A.

Kris, 29-12-2011 12:13 #212
Heb sinds 14 dagen een fluittoon in mijn linkeroor na een feestje.
Ben naar de huisdokter geweest en kno arts, ze deden een aantal tests en heb volgens hen heb ik geen gehoorschade, enkel een kleine vermindering in het linker oor.
Deze fluittoon is vooral snachts hoorbaar, dit zou nog kunnen verdwijnen maar dit kan nog wel enige tijd duren. Reactie infoteur, 30-12-2011
Hi Kris, ja. Lees ook het antwoord aan je voorganger. Sterkte, A.

Robert, 29-12-2011 00:34 #211
Beste Infoteur,

Ik ben in het verleden nauwelijks in aanraking geweest met veel/harde geluid(en) en heb ook nooit problemen gehad met mijn oren. Ik ben 4 dagen geleden naar een optreden geweest met harde muziek (2,5 uur). Meteen daarna en de eerste dag voelde ik druk op mijn oren en een sterk gedempt geluid alsmede een pieptoon in mijn hoofd (niet gelinkt een 1 oor). Nu ben ik vier dagen verder en de pieptoon is er nog steeds, vooral als het stil is erg vervelend (geen rust.). Ik hoor op zich wel weer goed (gevoelsmatig) al voel ik nog nog steeds dat mn oren "geirriteerd" zijn. Was/ben erg bang dat ik door dit ene akkefietje blijvende schade heb opgelopen, dus nr de dokter. De dokter gaf aan enige bolling te kunnen zien en dat er iets van irritatie te zien was. Hij gaf aan dat de kans op herstel vrij groot is.
Mijn vraag aan u is, bent u dit met hem eens? Hoe groot is de kans dat de druk/irritatie in mijn oren zich herstellen en dat de pieptoon dan ook weg is?

vriendelijke groeten Reactie infoteur, 30-12-2011
Hi Robert, een druk in de oren is meestal tijdelijk, maar kan wel terugkeren. Oorsuizen is een ander verhaal en kan zoals je al gelezen hebt zeer lang aanhouden. Als het gesuis afkomstig is van een geluidstrauma waarbij je ook een perceptief gehoorverlies hebt (bron in binnenoor), dan zijn de vooruitzichten niet gunstig. Heb je geen gehoorverlies of is dit puur mechanisch (bron in Buis van Eustachius en middenoor) dan kan dit volledig herstellen. Daarom zal een kno-arts in zo'n geval altijd een gehoortest laten doen. Voorlopig wil je huisarts kennelijk afwachten, en dat is niet verkeerd. Immers, wat het ook is, er is vrijwel nooit iets aan te doen. Probeer geduld te hebben en je oren vanaf nu goed te beschermen. Sterkte, A.

Tony, 26-12-2011 14:38 #210
Beste Infoteur,

In begin september 2011 had ik naar een concert gegaan, daar 2h gebleven, weggegaan omdat de muziek te hard stond, sindsdien last gehad van gepiep en gekraak…
ik wil je bij deze melden dat sinds een goeie week het geruis zo verminderd dat ik denk dat het nu eindelijk weg is!. dus 4 maanden heeft het geduurd. ik gebruik ook sinds september op maat gemaakte variphone oordopjes voor cinema & cafe enzo. bedankt voor alle info op site en via dit forum! en hopelijk blijft het voor altijd weg! Reactie infoteur, 27-12-2011
Hi Tony, wat een fijn bericht en een opsteker voor al diegenen die nog wanhopen. De schade die je had opgelopen moet gelukkig dus niet definitief geweest zijn, misschien omdat je bij dat concert toch nog op tijd vertrok en/of omdat je in de maanden erna je oren veel rust hebt gegeven. Geen dank verder! Groetjes, A.

Frank, 24-12-2011 20:27 #209
Hoi, ik heb al een hele tijd last van spiersamentrekkingkjes in het middenoor en de ene keer is dat erger dan op de andere keer maar ze zijn er zo goed als altijd. Pas geleden nog naar de huisarts geweest voor een gehoortest maar alles was honderd% in orde. De arts zij dat je ermee moest leren leven maar ik vind dit bloedirritant wat ik heb want het gaat maar niet over, sterker nog het is net over het steeds meer en meer word. Wat is dit en hoe kom je hiervan af want ik ben echt radeloos. P.s. de spiersamentrekkingtjes zitten altijd in m, n linkeroor nooit in de rechter. Het voelt aan als kleine stroomschokjes wat je ervaart. Gr. Frank Reactie infoteur, 26-12-2011
Hi Frank, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Je moet worden verwezen naar een kno-arts in liefst een academisch ziekenhuis waar dus ook neurologische kennis van het oor aanwezig is. Een minder erge oorzaak betreft eenvoudigweg luchtcirculatiestoornissen in de buis van Eustachius, dat overkomt alsof er een spier aan het trillen is, terwijl dat helemaal niet zo is. Sommige mensen beschrijven het als een 'vlinder in het oor', 'trillend trommelvlies', of 'geklop in het oor', e.d. Het komt veel vaker voor dan je denkt, dus lees die webpage en ook de reacties. Sterkte, A.

Nick Lemmens, 24-12-2011 17:06 #208
Het was eigenlijk toeval dat hij mijn kaken heeft rechtgezet Ik moest zowieso bij die manueel arts zijn omdat mijn wervels in mijn rug en nek niet helemaal goed stonden die heeft hij gecorrigeerd maar opeens kreeg ik last van mijn kaken. Toen ik dus weer daar moest zijn voor een behandeling heb ik hem dat verteld van die kaken. Hij keek er wel even heen, de onderkaak stond blijkbaar een beetje scheef. Dit kan komen door een klapje die ik tegen mijn kaken heb gehad met voetballen. Hij heeft toen een heel licht zetje aan de kaak gegeven. De kaakpijn was meteen weg, maar de dag erna begon de ruis. Reactie infoteur, 26-12-2011
Hi Nick, ja. Het manipulatief beinvloeden van de kaakstand is risicovol. Je hebt feitelijk het ene probleem verruild voor het volgende probleem. Verder vermoed ik dat die manueel therapeut heeft gewerkt zonder vooraf gemaakte rontgenfoto's en/of scans van de kaak, dus hij wist niet welke kaakstand voor jou normaal is. Dit is geen zaak voor een manueel therapeut, maar voor de kaakchirurg. Gelukkig is je kaakpijn weg, maar het zal enkel een uitstraalpijn geweest zijn, afkomstig van gespannen rug- en nekspieren. En had dus ook vanzelf kunnen verdwijnen. Pas op voor 'alternatieve behandelaars'! Grt, A.

Stein, 23-12-2011 15:13 #207
Hallo Infoteur,
Ik heb sinds een week of 3 geleden problemen gekregen met mijn linker oor. Ik ben er mee naar de huisarts geweest en het blijkt dat de gehoorgang en het trommelvlies een beetje zijn ontstoken en dat het er ook totaal niet rustig uit ziet. Er staat constant een druk op mijn linkeroor en het voelt alsof het niet helemaal honderd procent open is. Daarnaast heb ik ook af en toe oorpijn in het linker oor maar dat valt nog wel mee. Het vervelendste van het probleem is dat mijn linkeroor heel erg gevoelig nu is voor harde geluiden. Het zit niet helemaal open of er zit druk op maar het is veel meer gevoeliger voor harde geluiden dan mijn rechter oor. Ik heb al wat gelezen op google over dat je gehoorgang ontstoken is en je trommelvlies alleen ik zie nergens bij het probleem dat je ook last heb van harde geluiden en dat dat zo gevoelig is. Ik ben naar de huisarts geweest en die heeft mij zure oor druppels gegeven om de ontsteking te remmen alleen over het overgevoeligheid voor harde geluiden wisten ze niet of dat ook weg zou gaan met de druppels. Ik ben vorige week ook verkouden geweest en nu nog een beetje. Ik heb neusspray gekocht. Ik heb op oud & nieuw een groot feest met ( waarschijnlijk best hard geluid ) en ook een vuurwerkshow met harde geluiden en knallen. Kan mijn linkeroor het dan wel al aan op oud en nieuw en gaat de gevoeligheid voor harde geluiden met de zure oor druppels weg?
Groetjes, Stein Reactie infoteur, 24-12-2011
Hi Stein, het symptoom wat je beschrijft is hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Je haalt een aantal dingen door elkaar. Zo worden (zure) oordruppels soms gegeven bij een uitwendige (gehoorgang)-ontsteking. De druppels kunnen natuurlijk niet door het trommelvlies heen. Neusspray zou juist een middenoorontsteking, dus een ontsteking achter het trommelvlies moeten aanpakken. Dat is heel iets anders, en ja, vaak het gevolg van een verkoudheid. Wat je dus precies hebt is me niet duidelijk. Hyperacusis is helaas een vreselijk bijverschijnsel bij tal van problemen achter het trommelvlies, vooral buis van Eustachius stoornissen. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Voor hyperacusis zijn geen remedies, dus ook geen sprays of druppels. Ik raad je ten stelligste af om de komende feesten en shows te bezoeken, want gevoelige oren kunnen niet veel hebben. Wat je riskeert is zware verergering. Een kno-arts moet het zsm onderzoeken. Veel sterkte, A.

Nick Lemmens, 22-12-2011 18:25 #206
Ik heb al sinds begin september last van een geruis in en rond mijn hoofd. Het is gekomen nadat een manueel arts mijn kaken recht gezet heeft. Het geruis begon ongeveer een dag na de correctie. Ik neem aan dat dit dus de reden is ik ben nog een paar keer terug gegaan naar de arts. De kaken bleken toch echt goed te staan. Ik ben ook bij een audioloog geweest die heeft een gehoortest gedaan nou ik bleek het beste gehoor te hebben dat hij daar ooit gezien had. Ze hebben nog een keer naar mijn oren zelf gekeken ook daar was niks mis mee. En toch heb ik die ruis en ook doen sommige geluiden pijn in mijn oren met name schelle geluiden. Komt dit allemaal door een kaak correctie? Reactie infoteur, 23-12-2011
Hi Nick, de gevolgen van manuele therapie zijn m.i. onvoorspelbaar. Je vertelt helaas niet waarom je kaken werden 'rechtgezet', een behandeling die ik overigens zeer dubieus vind klinken. Kaakcorrecties worden namelijk chirurgisch uitgevoerd, uiteraard door een kaakchirurg. Je zegt zelf dat het geruis door de manuele handeling is ontstaan, dus ja, dan komt het natuurlijk daardoor. Het type tinnitus zal van het 'somatische' type, zie het artikel. Pijn door schel geluid is hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Het handmatig manipuleren van de kaak is sterk af te raden omdat het schade aan kan richten, dat bewijst je ervaring maar weer. Ondertussen zit je met de gebakken peren, want niemand weet hoe lang dit gaat duren. Ik wil je veel sterkte wensen, A.

Herman Bijl, 18-12-2011 15:21 #205
Sedert een jaar of wat inderdaad last van hoofdsuizen! Het meeste in de stille ochtend.
Daarna weer in de stille avond / nacht.
Voor het slapen neem ik een MELATONINE 3-5 mg.
En dat werkt goed om te slapen. Maar dit is niet wat ik wil.
Ik wil graag van dat geruis af!
Iemand een oplossing? Reactie infoteur, 19-12-2011
Hi Herman, er is geen snelle fix! Sterkte, A.

Marjolijn Jansen, 11-12-2011 19:51 #204
Sinds een week of twee hoor ik mijn hartslag in mijn rechteroor. Of liever, ik hoor het bloed suizen door de aderen daar, lijkt het wel. Hiervan heb ik vooral 's nachts last, overdag hoor ik het niet (ook niet als er geen geluid is en ik op bed lig).
Ik kan me niet indenken waardoor het zou kunnen komen. Het enige dat de laatste maanden echt anders is, is dat Ik anders ben gaan eten - Atkins dieet, om af te vallen. Meer vlees en vet dus en geen koolhydraten. Maar hoewel ik meer dierlijk vet eet dan eerst, eet ik nog steeds erg gezond. Moet ik naar mijn huisarts om een ct scan oid te vragen? Dank alvast voor het antwoord! Reactie infoteur, 12-12-2011
Hi Marjolijn, als het gesuis in je oor gelijk gaat aan je hartslag heet dit pulsatiele tinnitus. Je huisarts moet hiervoor een passend beleid hebben, wat meestal neerkomt op een bezoek aan de kno-arts. Sterkte, A.

Willy Paul, 08-12-2011 14:46 #203
Sinds 8 maanden heb ik nu last van 'n gezoem in m'n linkeroor. Een gediplomeerde Kno-arts in 't Emmense ziekenhuis kijkt mij aan of ze mij wil veranderen in 'n kikker wanneer ik haar vertel gek te worden van die druk op m'n beide oren en 't gezoem. Er wordt 'n afspraak gemaakt bij de kaak-arts, maar dan wel weken later (! ). En dan?!? Weer terug naar haar, denk ik. Maar al die tijd heb ik zoiets van… dit ga ik toch niet constant meemaken tot 't eind van dit aardse leven? Een mens kan toch al letterlijk niets aan z'n hoofd hebben en zeker geen constante gezoem! Tegenwoordig is de Medische wereld zo ver, dat veel mankementen verhelpen kunnen worden en dan toch kom je in aanraking met dit!?! En dure geleerdes zitten met hun fietspompe-lullengezichtjes je aan te kijken en durven te zeggen… leer er maar mee te leven! Raar, hoor. En in Den Haag komt men wederom tekort wat de Medische hulp aangaat (? ). Reactie infoteur, 09-12-2011
Hi Willy Paul, dat artsen je raar aankijken komt vaak omdat ze zich totaal niet kunnen verplaatsen in patienten. Ze zien de hele dag allerlei ziekten voorbijkomen en zijn totaal immuun geworden. Een andere reden kan natuurlijk intimidatie zijn, 'net doen of de patient gek is', zodat ze zich niet hoeven te verdiepen in een materie waar ze bar weinig vanaf weten. Het geldtekort in de zorg is m.i. voor een groot deel te wijten aan een groot gebrek aan efficientie. Patienten worden van het kastje naar de muur gestuurd, dure apparatuur staat 's avonds en in het weekend gewoon niks te doen, en in deze tijd van emails wordt nog altijd een dubbele administratie gevoerd: dossiers staan zowel in mappen als op computers. Verder gaan mensen voor allerlei flauwekul naar dokters, en moet alles in Nederland met een omweg (via huisarts). En daarmee zijn we er nog niet: de veelvoud aan foute diagnoses, flutmedicijnen die niemand helpen en allerlei andere probeersels kost de zorg vermogens. Om over de al of niet bewuste oplichting van verzekeringsmaatschappijen maar te zwijgen. Zo is er altijd geld te kort, en dat heeft allang niet meer te maken met het feit dat mensen ouder worden en daardoor meer zorg nodig hebben. Sterkte, A.

Thijs, 06-12-2011 23:34 #202
Ik heb nu sinds een paar dagen ook last van een aanhoudende piep. Eigen schuld, dikke bult beetje wel, ik werk namelijk in het nachtleven als DJ en vergeet nogal eens om mijn 15dp oordoppen in te doen… Kunt u mij misschien iets meer vertellen over het verloop van tinnitus? Kan het bijv ook zijn dat het na een aantal dagen/weken alsnog weggaat, of kan je ervan uitgaan dat als het niet binnen een dag weg is, dat het dan blijft? Heb de huisarts al gebeld en die zei dat ik gewoon kan blijven draaien als ik maar steevast mijn doppen inhoud… Ook heb ik nu neusdruppels.

Misschien een beetje op de zaken vooruitlopend, maar mocht het nou blijvend zijn, lees ik her en der over een infuusbehandeling op verschillende plekken in Duitsland. Het is sowieso nog niet herkend in NL, maar is het te proberen? Graag hoor ik van u! Reactie infoteur, 07-12-2011
Hi Thijs, het verloop van tinnitus is helaas onvoorspelbaar. Wel kun je de zaak nog erger maken door in luide omgevingen te blijven. Oordoppen dempen maar weinig geluid, verder verhoog je er de botgeleiding van geluid mee, een onnatuurlijke toestand voor de oren. Beter is dus om helemaal niet meer in herrie te verkeren, je hebt namelijk maar twee oren en daar moet je het voor de rest van je leven mee doen. Infuusbehandeling in Duitsland is omstreden en moet naar mijn weten heel snel na aanvang van het gesuis plaatshebben. De theorie achter de therapie is me niet duidelijk en is m.i. enkel bedoeld voor slechts enkele typen tinnitus, namelijk die door schade aan de haarcellen. Maar in dat geval heb je ook gehoorschade. Je kunt natuurlijk altijd bellen en informeren of het iets voor je is. Wees wel waakzaam bij het lezen van enorme succespercentages, want op internet wordt van alles geschreven… Sterkte, A.

R., 06-12-2011 23:19 #201
Beste Infoteur A,
Allereerts weer bedankt voor uw antwoord, er wordt me steeds meer duidelijk en begin een beetje te begrijpen welke wegen ik kan gaan bewandelen. Ik heb niet het idee dat mij tinnitus opgelopen is door een geluidstrauma, want ik kom niet met harde geluiden in aanraking en het is ook geen hoge pieptoon en gehoorverlies in mijn linkeroor. Het is vanzelf gekomen nadat mijn trommelvliezen een tijdje ingetrokken hebben gezeten. Het is eigenlijk een afwisselend geluid, net zoiets als zoals een uil oehoe, oehoe doet, maar dan alleen dan in een andere toonhoogte. Misschien een rare vergelijking, maar het is alleen om aan te geven hoe de toonopbouw in mijn oor is. Meestal gaat dit in de avond over in een monotoom geruis.
Waar ik wel veel last van heb is een stijve, cq schouders doordat ik vaak met mijn schouders omhoog loop als ik het koud heb. Ook met wielrennen kom ik soms met een zere nek cq schouders van de fiets af. Het zou hier dus aan kunnen liggen. Kan de tinnitus dan nog verdwijnen als mijn nek cq schouders weer helemaal goed zijn?
Ook heb ik voor volgende week donderdag een afspraak bij de kaakchirurg om mijn kies te laten behandelen, zodat ik dat ook kan uitsluiten als oorzaak van mijn tinnitus.
Wat ik trouwens wel heb en toch wel wreemd vind, is dat als ik met mijn hoofd snel nee schut, dus snel heen en weer, hoor ik het geluid wel harder, maar zo gauw ik stop met nee schudden gaat ook het geluid weer naar zijn oude niveau. Maar om nou te zeggen dat het een harde piep is? Hij is in ieder geval harder en monotomer dan normaal.
Als ik het zo bekijk, dan zou het dus aan mijn spieren liggen, maar weet u ook hoe dit te behandelen is en of dit ook weer helemaal verholpen kan worden, want dan ga ik gelijk aan de slag. Fysio of massage of iets dergelijks?
Alvast bedankt voor al uw tijd en moeite die u hier in het forum steekt.

Met vriendelijke groet, R Reactie infoteur, 07-12-2011
Hi R., stijve schouders en een zere nek zijn heel vaak oorzaak van somatische tinnitus, een gruwelijk type, maar wat wel weer kan overgaan. De tinnitus kun je dan zien als een uitbreiding van de spierspanningen in nabijgelegen spiergroepen, die het oor vertaalt in een geluid. In een vorig bericht heb ik je gewezen op mijn artikel over triggerpoints: let vooral op de sternocleidomastoid spier en in jouw geval ook de schouderspieren, en zoek naar pijnlijke drukpunten. De precieze spieren staan in dat artikel vermeld, en hun exacte locatie kun je online (op plaatjes) verder opzoeken. Je kunt dit allemaal zelf doen, eventueel met behulp van iemand anders. Fysio is niet zinnig want dat is maar eenmaal per week, terwijl het bij wijze van spreken wel honderd keer per dag gemasseerd moet worden. Dat je hoofd schudden het geluid harder maakt is eveneens een belangrijke indicatie die wijst op dit type tinnitus. De prognose van spierproblemen als oorzaak van tinnitus is goed. Daarnaast is het natuurlijk wel zaak te letten op hoe die spierspanningen en spierknopen zijn ontstaan. Wielrennen een tijdje staken is een optie. Het gaat om jouw herstel! Ga vandaag nog aan de slag met die triggerpointmassages en geef niet te snel op. Groetjes, A.

Rob Vermeij, 06-12-2011 19:06 #200
Goedenavond,

Ik ben 20 jaar en afgelopen donderdagavond na flink aandringen van mijn vrienden, voor de eerste keer in mij leven meegegaan naar een nachtclub. Hier stond, voor mijn doen en gevoel, de muziek erg hard en ik ben ook hooguit twee uur gebleven. Volgens mijn vrienden viel het geluidsniveau wel mee en was het zelfs "zacht" voor een nachtclub. Wel heeft in die nacht één van hun een keer in per ongeluk mijn oor geschreeuwd wat behoorlijk vervelend voelde (voelde het trillen). Nu had ik na afloop, dat ik even half doof was, maar dit was na 10 - 15 min alweer weggetrokken. Wel merkte ik 's avonds een harde piep in mijn oor toen ik naar bed ging. Deze was de volgende ochtend helemaal weg en ik ben gewoon naar school gegaan. 's avonds begon ik alleen een hele hele hoge toon te horen in mijn linkeroor. Deze heb ik nu nog steeds (misschien iets harder geworden) en is 's avonds erger dan 's ochtends.
Nu is mijn vraag, heeft deze ene keer uitgaan ervoor gezorgd dat ik nu altijd die piep blijf horen? Ik luister bijna nooit naar muziek en helemaal niet hard, staat meestal zo dat ik het net kan horen. Verder ga ik dus nooit uit naar een nachtclub, concert, kroeg of wat dan ook waar harde muziek wordt gedraaid. Ik ben doorgaans erg voorzichtig met mijn oren. Dit was de eerste keer en waarschijnlijk ga ik ook niet meer.
Ik heb altijd wel veel last gehad van oorsmeer en ooronstekingen (het laatste vooral als kind), kan dit ook een oorzaak zijn? In mijn linkeroor hoor ik dus die piep, allebei mijn oren voelen af en toe ook erg ongemakkelijk. Mijn rechteroor lijkt wel dicht te zitten (druk), dit gevoel had ik al een hele tijd voor het uitgaan maar het lijk nu iets erger ze zijn. Ik ben toevallig de woensdag voor het uitgaan nog naar de dokter geweest om dat na te laten kijken, van hem heb ik (voor de zoveelste keer) oordruppels meegekregen.

Mijn meest dringede vraag is, of dit nog kan overgaan na deze 4 - 5 dagen? Ik ben altijd al erg ongerust dat ik iets mankeer of een ernstige ziekte heb. Dus ik maak mij hier ook zeer ernstige zorgen over dat het niet weg gaat.

Alvast bedankt voor de reactie! Reactie infoteur, 07-12-2011
Hi Rob, je oren waren kwetsbaar, misschien juist wel omdat ze niet zoveel gewend waren. Een enkel bezoekje aan een luide omgeving kan dan genoeg zijn om oorsuizen te krijgen, en het verloop is onvoorspelbaar. Met oorsmeer en oorontstekingen in je jeugd heeft dat nu niet te maken, wel geven die ontstekingen aan dat je oren toen ook al gevoelig waren. Oordruppels maken enkel het oorsmeer wat losser, maar verder doet het spul niets. Je probleem zit achter het trommelvlies, en daar komen de druppels helemaal niet. Het dichte gevoel in je rechteroor wijst daar ook op, dus vermoedelijk is de Buis van Eustachius wat dichter dan normaal. Wie problemen heeft met de oren - wat dan ook- en zich in lawaai gaat begeven, krijgt vaak nog veel meer problemen. Probeer niet te wanhopen. Je kunt na verloop van tijd, als het echt niet overgaat, je oren laten controleren door een kno-arts en eventueel een gehoortest laten doen. De uitslag geeft aan of de tinnitus komt door een gehoorverlies van een geluidstrauma, of misschien toch niet. In de meeste gevallen wordt tinnitus na verloop van tijd minder totdat je het zelfs niet meer waarneemt. En dat geeft aan dat tinnitus heel goed een tijdelijke schade kan zijn, en dus niet voor de rest van je leven is. Pas nu heel goed op je oren, en begeef je nergens meer waar herrie is. Je oren moeten nu eerst rust hebben. Sterkte, A.

R., 05-12-2011 13:33 #199
Beste Infoteur A, ik wil u hartelijk bedanken voor u antwoord op mijn vraag. Ik heb gisteren een aantal keren een kortdurende hoeg pieptoon door mijn gesuis gehad. Een keer of 6 in mijn rechteroor een 2 keer in mijn linkeroor. Als ik mijn oor dichtdrukte, verdween deze pieptoon. Hier werd ik niet bepaald vrolijk van. Ook was ik vergeten te vertellen dat ik geen pijn heb aan mijn oren. Gezien het verhaal van de BvE dat het pas later in de ochtend optreed zou het dus daaraan kunnen liggen. Na een nacht liggen hoor ik het links niet meer, maar rechts wel. Volgens de KNO-arts zou het iets in het Slakkenhuis moeten zijn, maar omdat ze niet in het Slakkenhuis kunnen komen, werd ik dus naar huis gestuurd met het advies om er maar mee te leren leven. U begrijpt dat ik hier niet zomaar me kan leven en alles wil proberen om het kwijt te raken.

Aangezien ik geen gehoorverlies had aan mijn linkeroor tijdens de test, hoef ik toch niet ruimtes met veel geluid te mijden, of wel? Zou mij oorsuizen daaardoor harder kunnen worden?

Ik vraag me af of ze ergens de knowhow hebben om te kijken wat er precies mis is en wat precies de oorzaak van oorsuizen kan zijn, dmv instrumenten of test, etc. Bijvoorbeeld bij een audiologisch centrum.

Weet u misschien of dit kan en waar dit kan?

Ik heb trouwens ook nog een artikel van een arts uit Antwerpen gelezen dat oorsuizen niet uit het oor komen, maar uit een deel van de hersenen dat niet meer genoeg geprikkeld worden en dmv elektrostimulatie wel weer genoeg geprikkeld worden en het suizen zou dan verdwijnen. Kan dit?

U begrijpt dat ik van alles wil weten om tot een oplossing te komen, of wordt het afwachten hoe het zich zelf ontwikkeld en hopen op beterschap.

Met vriendelijke groet, R Reactie infoteur, 06-12-2011
Hi R., je moet herrie bovenal vermijden als het oorsuizen het gevolg is van een lawaaitrauma. Is het zomaar ontstaan, dan is het eveneens aan te raden waakzaam te zijn in luide omgevingen. Oorsuizen reageert soms op geluid, en kan een extern geluid zelfs letterlijk 'volgen' of er naderhand op reageren (reactieve tinnitus). Waar oorsuizen vandaan komt kan zowel bij een kno-arts als bij een audioloog worden uitgezocht, maar meestal is er geen duidelijke oorzaak te vinden. Kno-artsen kunnen vooral een oorsuis als gevolg van middenoor- en Buis van Eustachiusproblematiek diagnosticeren, audiologen kunnen dit vooral als het gesuis het gevolg is van een geluidstrauma. Er zit dan een hiaat bij sommige frequenties, je hoort in die zone slechter en het brein vult het in met een suis. Je kunt contact opnemen met een audiologisch centrum naar keuze en daar navragen hoe ze te werk gaan, ook wat betreft de verzekering. Wat betreft neurostimulatie: In bepaalde gevallen schijnt dit te zijn toegepast, maar resultaten zijn onduidelijk of in elk geval (nog) niet toepasbaar voor grote groepen mensen. Overigens zijn de meeste typen tinnitus het gevolg van problemen in de spieren van de nek en kaak (harde piep die wijzigt door hoofdbewegingen), en als gevolg van buis van Eustachiusproblemen (laagtonig geluid met slechter horen). Daarnaast is er een groep die het oploopt door een akoestische shock (lawaaitrauma), maar juist in deze groep is er ook gehoorverlies op de wat hogere tonen. Alle overige tinnitustypen komen veel minder voor, dus bedenk of je een geluidstrauma hebt opgelopen, en zo niet, dan is het wellicht een van de twee andere typen. Of allebei. Groetjes, A.

Michaël G., 04-12-2011 20:03 #198
Hallo ik ben Michaël en ben 19 jaar en ben nu al een jaar 'vertrouwd' met tinnitus. Mijn oorzaak was een geluistrauma (meerdermaals). Waarschijnlijk had ik de pieptoon al heel lang maar op een dag viel het me op toen ik in m'n bed lag. Als ik nu naar feestjes ga dan heb ik op maat gemaakte oordopjes (-15dB). Mijn passie is muziek en muziek beluisteren, ik hecht heel veel belang aan dat ik dit nooit ga kwijtgeraken (mijn gehoor). Toen ik nog niet begon met uitgaan was er zo'n 6 à 7 jaar geleden de nieuwe tijd van de MP3-spelers. Ik acht de schuld immers niet aan mijzelf; Ik vindt het verschrikkelijk dat dergelijke fabrikanten in het begin geen limiters op het geluid plaatsen. Dag in dag uit ging ik met de fiets naar school (1uur/dag), want fietsen is toch gezond? Dat was het dus niet; voor mijn oren althans. Elke dag kwam ik dus met lichtpiepende oren thuis dat ging altijd over dus dat ging maar door en door. Nu besef ik pas hoe stom ik ben geweest! Elke keer beschadiging zonder dat ik het door had. Nu weet ik wel beter: ik vindt het probleem een beetje te vergelijken met sigaretten; iedereen rookte erop los zonder te weten wat het eigenlijk allemaal deed met je longen (midden jaren '90). Dus ik acht volledig de schuld in de schoenen te schuiven van de fabrikanten; zij gaven nooit (genoeg) informatie over de gehoorschade die je kreeg door het geluid knal in je oren te laten horen. Ik was jong en naïf. Nu draag ik de gevolgen… Op een feest kwam het dan zo erg; daar kwam 105dB uit de boxen, dus echt niet normaal; ik bleef voor de boxen staan want ik was heel zat, tot onhoudende pijn aan mijn oren toe, de dagen nadien was mijn linkeroor volledig gesprongen en de piep dat ik ervan kreeg was echt niet normaal. Ik kreeg van de dokter bloedverdunner (Hydergine Fas 4,5 mg); ook wel gebruikt bij demente mensen voor meer zuurstof naar je hoofd te doen… Slecht idee want ik werd er altijd niet normaal misselijk van. Ik luister vooral hardcore dus met hele harde en snelle bassen, ik probeer nu de schade te beperken met m'n oordopjes…

Ik heb de µhear app al eens gedaan op een iPhone van mijn vriendin; is die te betrouwen? Alles wat ik hoorde kwam in de 'normal hearing' tabel maar toch enkele puntjes bijna op 'mild loss'. Dat vindt ik dus niet normaal en daar maak ik me dus ook zorgen om, ik ben amper 20 en ik dreig al slechter te horen!

Wil tinnutis ook zeggen dat je automatisch slechter hoort (als gevolg van geluidstrauma)?

Er staat overal dat alcohol wel een slechte invloed heeft op de pieptoon (dat je die harder hoort) maar nergens staat iets i.v.m. drugs (soft & hard)?

Als de televisie aanstaat hoor ik die piep van het beeld (wat anderen niet horen). Is dit ook een teken van verlies van mijn gehoor. Ik heb net al hetzelfste wanneer een bord op tafel plaats (erg scherpe geluiden dus.)

Ik zou het heel erg vinden om mijn passie op te geven opdat ik misschien doof zou worden en ik voel me heel schuldig van vroeger dat ik zo onoplettend omging met m'n gehoor. Ik hoop graag op wat antwoord…

Michaël Reactie infoteur, 05-12-2011
Hi Michaël, heb je wel eens een gehoortest gehad bij kno of audioloog? Je kunt ook online diverse testen uitvoeren. Als je een gehoordip hebt, komt dit vaak doordat de tinnitus er precies op die ontbrekende frequenties doorheen suist. Zodoende hoor je de aangeboden geluidjes niet of slecht. Dus ja, bij tinnitus is er vaak gehoorverlies, en bij gehoorverlies is er vaak tinnitus! Alcohol en drugs kunnen tinnitus zowel ten nadele als ten voordele beinvloeden, en soms is er geen enkel effect. Alles wat het zenuwstelsel dempt, dempt ook de scherpe kantjes van de tinnitus. Gebruik je juist oppeppende middelen, dan zou je het omgekeerde verwachten.
Ten slotte beschrijf je hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Dit omdat je dingen hoort die anderen niet horen, en omdat je last hebt van scherpe geluiden. Ik raad je aan ver weg te blijven van harde muziek, lawaai uit speakers, MP3 spelers op flinke sterkte en feestjes waar je moet schreeuwen om je verstaanbaar te maken. Dit alles is funest voor kwetsbare oren. Laat ondertussen meer onderzoek doen (dit kun je via de huisarts kenbaar maken). Je hebt maar 1 stel oren… Sterkte, A.

R., 04-12-2011 15:36 #197
Ik ben 33 jaar en heb nu sinds 3 maanden last van geluiden in mijn linkeroor. Het begon vrij zacht, maar zijn in de loop der tijd harder geworden. Het begon al eerder, want ik had al een tijdje last van mijn oren, niet pijnlijk, maar meer een vaag gevoel. Uiteindelijk naar mijn dokter geweest en die constateerde ingetrokken trommelvliezen en adviseerde neusspray te gaan gebruiken. Dat hielp niet en toen ik geluiden in mijn linkeroor kreeg ik een doorverwijzing naar de KNO-arts. De KNO-arts constateerde ook ingetrokken trommelvliezen en adviseerde ze om door te prikken. Een week later kreeg ik een allergietest voor mijn aanhoudende verkoudheid. Uit deze test is niks gekomen en dezelfde middag zijn mijn trommelvliezen doorgeprikt, om het vacuum van de bus van Eustachius af te halen. Hierdoor verdween de piep helaas niet. Een week later een gehoortest gekregen en daaruit bleek geen gehoorverlies aan het linkeroor. Aan het rechteroor was inmiddels ook een lichte ruis ontstaan en daar heb ik licht verlies in de lage tonen. Dat zou volgens de KNO-arts te wijten zijn aan mijn verkoudheid en de verstopte buis. De KNO-arts kon niks meer voor mij beteken en ik moest er maar mee leren leven, tsja dat is makkelijk gezegd. Inmiddels heb ik van de huisarts amitriptyline voorgeschreven gekregen, omdat dit middel de zenuwen in mijn oor een hogere grens geeft, zodat de oorzenuwen niet de hele tijd onder vuur liggen. Nu is het zo dat ik 's morgens wakker wordt met weinig gesuis in mijn oren. Na een tijdje wordt het gesuis in mijn linkeroor harder en hoor ik iejieuw, iejieuw, iejieuw in mijn oren. Na een aantal uur gaat dit over in een continu gesuis. Als ik mijn linkeroor dichtdruk, dan hoor ik een heel snel geluid van geluidjes achter elkaar in mijn linkeroor, een soort van verhoogde activiteit en volumeniveau. Dit geluid hoor ik ook als ik moet geeuwen en dus mijn mond heel ver open doe tijdens het geeuwen. Ook als ik fiets en er dus wind in mijn linkeroor komt, komt er een verhoogd piep vrij, die aanhoud totdat ik stop met fietsen en er dus geen wind meer mijn oren binnenkomt. In mijn rechteroor hoor ik nu de hele dag de wind waaien, dit geluid is ook steed luider geworden, maar is pas ontstaan na het doorprikken van mijn trommelvliezen. Volgens de huisarts zien mijn trommelvliezen er nu goed uit.

Eigenlijk voel ik me hierbij onzettend rot, en kan het nog niet echt accepteren, omdat ik niet weet hoeveel harder het geluid nog gaat worden en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Ik heb wel een kies aan de rechterkant in de bovenkaak die een beetje zit te rommelen, maar dat kan toch niet het gezuis in mijn linkeroor verklaren?

Kunt u mij misschien tips geven wat ik hiermee aan moet en wat ik nog kan ondernemen, want ik wordt hier zo onderhand dol van. Reactie infoteur, 05-12-2011
Hi R., wat een pech! Omdat je tegelijkertijd verkouden was, doet het in eerste instantie denken aan een probleem in de bijholten, die indirect in verbinding staan met de buizen van Eustachius. Mogelijk zit daar een verstopping of ophoping van slijm die genezing in de weg staat. Daarnaast zijn er een aantal mechanische zaken, zo geeft je rechteroor een windgeruis wat ontstaan is na dat doorprikken. Het geluid van wind in het oor is vrijwel altijd het gevolg van een vernauwing in de Buis van Eustachius maar kan incidenteel te wijten zijn aan een buis die juist te open is (tuba aperta), hoewel ik dat laatste bij jou gezien de verkoudheid niet aannemelijk vind. Het linkeroor dichtdrukken en dan een ratel horen, evenals bij geeuwen, doet denken aan kleine motorische storingen in de tensor tympani spier, die vlakbij de opening van de Buis van Eustachius zit. Dat het allemaal aan een kies zou liggen, betwijfel ik. Het antidepressivum dat je gekregen hebt, helpt slechts bij weinig mensen en dan pas na een week of vier tot zes, maar dat zoiets de oren zou beinvloeden is nieuw voor me.
Lees: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
en http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Dit laatste omdat de tensor tympani indirect in verbinding staat met de kaak- en nekspieren, en het me niet zou verbazen als je diepe triggerpoints hebt liggen die de oorklachten in werking hebben gezet. Je kunt wat dat betreft dus meteen aan de slag.
Daarnaast is het zaak dat die verkoudheid verdwijnt zodat de buizen van Eustachius vanaf die kant niet meer belemmerd worden door slijm en rommel. Hersteltijd van BvE functiestoornissen is doorgaans erg lang, waarbij er veel kans is op herhaling. Beterschap, A.

L. Jager, 28-11-2011 07:57 #196
Sinds 1,5 week heb ik een piep in het rechteroor. 's Morgens luider dan de rest van de dag. Het begint met een piep en het eindigt 's avonds met het geluid van een ouderwets testbeeld van een tv. Ik kan er gelukkig wel mee slapen. Naar aanleiding van de informatie op deze site ben ik voor mezelf nagegaan wat de mogelijke oorzaken zijn. Dat zijn er nogal wat… ik ben al een tijdje verkouden. Mijn oma is een week geleden overleden (stress wellicht onbewust). Druk op het werk heb ik ook. Tevens heb ik de afgelopen periode behoorlijk slaaptekort opgebouwd. En tot slot: ik kan het geluid in het oor harder maken door mijn kaak te bewegen of door mijn hoofd naar links of rechts te draaien. Ik ben inmiddels bij de huisarts geweest, die constateerde wel vocht achter het trommelvlies en adviseerde mij een neusspray te gebruiken om het vocht weg te dringen. De piep kon volgens hem daar mee te maken hebben, maar dat hoeft absoluut niet. Normaal gesproken verdwijnt de piep na verloop van tijd wel weer gaf de huis arts aan.

Mijn eigenlijk vraag is nu: wat is nu de meest waarschijnlijke oorzaak, de verkoudheid in combinatie met wat stress en vermoeidheid of moet ik toch meer denken aan somatische tinnitus?

Alvast dank voor het antwoord. Hoop zo dat het inderdaad weer verdwijnt na verloop van tijd… Reactie infoteur, 29-11-2011
Hi L., het antwoord daarop weet je pas als die verkoudheid opgeruimd is, maar neussprays helpen helaas niet. Overigens is oorsuizen geen typisch symptoom dat bij verkoudheid hoort, daarom neig ik eerder naar een probleem in de nek en/of kaak, dat het oorsuizen in gang heeft gezet (somatische tinnitus). Ik raad je aan op zoek te gaan naar mogelijke triggerpoints in dat gebied, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Oververmoeidheid en slaapgebrek maakt de spieren letterlijk moe. Ze kunnen niet meer ontspannen, raken overbelast omdat de nekspieren je hoofd overdag nog wel op je romp moeten houden ;). Omdat met name de sternocleidomastoid het dan zwaar te verduren heeft ontstaan al gauw triggerpoints die pijnsignalen afgeven die het oor vervolgens vertaalt in een piep of suis. Na een paar weken weet je vast meer! Beterschap, A.

Marianne, 23-11-2011 20:02 #195
Ik heb al 3 jaar last van tinnitus en het wordt alleen maar erger naar mijn gevoel. Misschien had ik beter niet naar dat concert van de Toppers kunnen gaan. Moeilijk is dat je de aandoening niet ziet. Mensen hebben geen idee hoe het is om constant met herrie in je hoofd te leven. Acupunctuur, chinesche kruidentabletten, zink, yoga, cognitieve therapie door psychiater met anti-depressieva.niets hielp. Contact met lotgenoten wel altijd prettig. Overigens ben ik wel van mening dat stress een trigger kan zijn, samen met een geluidstrauma. Ik zet mijn kaarten op de toekomst… de ontwikkelingen/onderzoeken van het brein gaan snel in de medische wereld. Ik hoop dat dat vóór mijn pensioen zal zijn. Kan mij nu nog wel bezig houden overdag. "Ze" zeggen dat ik niet zo moet vechten tegen de tinnitus, maar dat in makkelijker gezegd dan gedaan. Afleiding en ontspanning zijn de sleutelwoorden, zegt men. Reactie infoteur, 24-11-2011
Hi Marianne, als het oorsuizen is ontstaan na een geluidstrauma dan hoop ik toch voor je dat de kno-arts destijds heeft onderzocht of je ook gehoorverlies hebt, want in dat geval kan de tinnitus blijvend zijn. Veel hangt dus af van de oorzaak. Het klopt dat afleiding de beste remedie is, zowel op de korte als op de lange termijn. Als je de tinnitus een poos vergeet, dan zal het brein er ook minder aandacht aan besteden. Het geluid wordt dan als 'onbelangrijk' bestempeld. Ben je er de hele tijd op gefocust, dan ontstaat het omgekeerde: de tinnitus wordt steeds luider tot je er letterlijk gek van wordt. Door jezelf af te leiden (op reis gaan, nieuwe hobby's, etc.) wordt het geluid als het ware 'weggefilterd' en hoor je het alleen nog maar als je er specifiek naar gaat luisteren. Succes, A.

W. Verhoeven, 22-11-2011 18:13 #194
Hoi, ik heb sinds 10 weken last van tinnitus. allerlei onderzoeken gehad, geen gehoorbeschadiging(ondanks dat ik muzikant ben) ben het laatste half jaar wel erg gestresst geweest ivm verlies van baan. Ik zit nu thuis. Is het mogelijk dat de tinnitus van de stress/depressie komt? Ik heb ook nog een split zodat ik niet op mijn tanden kan bijten snachts. Ik heb nu als muzikant speciale otoplastieken voor muzikanten laten aanmeten met een vlakke demping, is dit verstandig of moet ik stoppen met mijn favoriete hobby. Op het moment ben ik ook bezig met yoga en cognitieve therapie. Ik hoop dat het een keertje minder wordt of is dat valse hoop? Reactie infoteur, 23-11-2011
Hi W., niemand weet hoe lang het oorsuizen zal duren. Dit varieert namelijk van enkele seconden tot levenslang! ;). Sta je nog aan het begin zoals jij, reken dan minstens op enkele jaren. In de loop der tijd zal het vermoedelijk minder worden, mits je wegblijft van lawaai. In jouw geval zou ik de hobby tijdelijk stoppen om te zien hoe het dan gaat. Zit er verbetering in, dan heb je in elk geval een houvast. Botgeleiding gaat door als je otoplastieken draagt, dus wordt er via die route niets gedempt. Muziek maken terwijl je dmv die dempers als het ware een geleidingsstoornis creeert, lijkt me ook niet aan herstel bijdragen. Tinnitus komt verder niet van stress of depressie. Sterkte, A.

Clazien Kluiters, 15-11-2011 11:55 #193
Clazien;
Ik heb mjn hele leven aan een oor pijn, linker oor. Als kind ging ik een jaar lang elke Donderdag met mijn moeder naar de KNOarts. Deze KNOarts deed elke week mijn oren doorspuiten en dat was vreselijk pijnlijk. Maar ik heb nu mijn hart die klopt in mijn oor. Ontzettend vervelend en moe en word je daarvan heel zaggereinig. Nu heb ik van de huisarts een antibioticum Amoxicilline 500 mg.gekregen, 3 op een dag moet ik innemen.
Zou dat helpen? Reactie infoteur, 16-11-2011
Hi Clazien, het gaat om de juiste diagnose. Als je een middenoorontsteking hebt, helpt die antibiotica waarschijnlijk wel. Maar meestal duidt het kloppen van je hart in je oor op heel iets anders, zie het artikel bij pulsatiele tinnitus. Beterschap, A.

E., 13-11-2011 14:35 #192
Hallo, ik ben 27 jaar en heb sind een aantal dagen WEER last van een hinderlijk geluid in mn linker oor. Eigenlijk begon het 1 jaar terug toen ik mn oren schoonmaakte met een watenstokje en ietwat uitschoot (deed pijn). Daarna had ik een soord pulserende peeee ee peee in dat oor, dat ik alleen hoorde wanneer het absoluut stil was, dit ging gelukig na enige tijd vanzelf over (week of twee).
Nu een maand of twee terug was ik in een boze bui. harde muziek aan het luistern op m'n (in ear) ear phones. een paar dagen daarna viel me die zelfde piep weer op, ook dit ging na een aantal dagen weer weg. Nu ging afgelopen dinsdag ging het test brand alarm, zoals iedere dinsdag bij ons op het werk af (+_ 5 seconden). Ook kreeg ik die ochtend een vreselijke aaval van de hik (echt niet normaal). Die middag voelde ik op eens een soort vacuum in mn oor, kon ik mn eigen stem bijna niet meer verdragen, namelijk mn linker oor vibreerde verschrikkelijk bij hoge tonen. klonk als een heel slechte telefoon verbinding. De volgende dag was dit weer een stuk beter en nu ook weer over. MAAR nu heb ik dus een weer een lichte piep in dat oor. Natuurlijk weet ik niet zeker of het door dat alarm of door de hikaanval komt natuurlijk. Verder heb ik ook het gevoel dat ik sinds die dag slechter hoor (kan met name mezelf en anderen niet goed horen als er veel geluiden op de achtergrond zijn). Ik heb in het verlededen erg veel muziek geluisterd, ben naar techno/minimal festivals geweest, NOOIT last van een piep gehad daarna. bleef overigens ook altijd bij de boxen vandaan. De laatste 3 jaar woon ik niet meer in Nederland maar in (het lawaaiige) London dat zich nu voorbereidt op de olimpische spelen, misschien dat dit er iets mee te maken heeft. Heb vorig jaar ook een vreselijke griep gehad en daarna een voorhoofdsholte onstekeking gekregen, ben ruim een maand uit de roulatie geweest. Daarna is de verkoudheid nooit helemaal overgegaan en heb nog steeds druk op mn holten onder mn ogen. Begon afgelopen jaar ook blauwe flitsen te zien in mn linker oog dit vond ik zeer beangstigend dus naar de huisarts gegaan. Deze heeft me toen doorverwezen naar een oogarts, oogarts kon niets vinden. Absoluut niets mis met je ogen werd mij aangegeven. De doctoren hier zijn niet heel geweldig en zeggen al heel gauw, ohh dat zal wel stress zijn. Nu maak ik me toch wat zorgen en heb vrijdag een feest van werk en vraag me af of ik daar wel naar toe moet gaan met het oog (naja oor) op veel geluid. Natuurlijk wil ik graag dat het over gaat of in ieder geval niet dat het erger wordt. graag advies? Reactie infoteur, 14-11-2011
Hi E., als de holtes verstopt zitten als gevolg van een langdurige kou, worden je oren erg kwetsbaar en kunnen deze slechter tegen acute, harde geluiden. Dat alarm was waarschijnlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Het resultaat is dan bijv. oorsuizen en/of hyperacusis. Het verloop van die verschijnselen is voor iedereen verschillend, dus valt daar weinig over te zeggen. Ik raad je wel aan om niet in luide omgevingen te verkeren, dus voorlopig geen feesten e.d. Verder is het misschien zinnig om de kno-arts er naar te laten kijken, zeker omdat je ook minder goed hoort. Een specialist kan met drukmetingen en onderzoek van de bijholten bepalen of er een geleidingsstoornis is (middenoorproblematiek), of dat het probleem toch in het binnenoor zit. Beterschap, A.

F. V. S., 08-11-2011 17:28 #191
Ik ben 16 jr, heb al 6 maanden oorsuizen door te veel lawaai, opzich heeft het lang geduurd tegen dat ik het kost aanvaarden en dat ik kon zeggen dat dit 'normaal' was en dat ik er niet meer veel op lette, heb een maand geleden, op maat gemaakte oordoppen laten maken met de beste demping. Paar keer naar feestjes geweest, viel goed mee, het geluidje was niet luider geworden.Tot nu geweest, van het weekend… Het stond veeel te luid en ik voelde het door m'n oordopjes dat het te luid was, maar kost niet weg. De volgende dag dat ik opstond, was het geluidje precies wat erger geworden, maar het raarste vond ik dat ik vanaf toen precies als ik me beweegde of als ik kauw op iets, dat het precies erger wordt, en als ik dan stop met kauwen, verlaagd het terug weer, voor te slapen valt het nog goed mee, dat ben ik gewoon, met de tv aan en op sleeptimer. Maar het is vreselijk ambetant dat ik als ik m'n hoofd beweeg of ik kauw dat dit heletijd verluiderd en dan weer terug normaal als ik stop… :s M'n geluidje is nu een suis, dus heletijd "ssssssssssssss… " en het overstemt soms zelf de radio of het geluid buiten… Vreselijk irritant, dat had ik daarvoor (bij m'n vorig geluidje) niet. Weet iemand hoe dat komt en wat er evt aan te doen is, ik pak nu terug m'n cortisone pilletjes dat ik ooit gekregen had van KNO arts (6 mdn gelden).

Graag snel antwoord! :(

Dank u Reactie infoteur, 09-11-2011
Hi F.V.S., dit staat in het artikel beschreven onder 'tinnitus afkomstig van kaak of nek', oftewel 'somatische tinnitus'. Hoofd- en kauwbewegingen veranderen of verergeren dit type gesuis, en dat heeft niets te maken met geluidstrauma's. Toch beschrijf je dat eigenlijk ook, dus waarschijnlijk spelen meerdere factoren een rol. Lees het artikel grondig, ook wat betreft wat er aan te doen is want dat staat allemaal onderaan bij 'Wat te doen bij oorsuizen'. Sterkte, A.

Lowie, 06-11-2011 18:00 #190
Ik ben gisteren uitgeweest, muziek stond luid. Ja, nu natuurlijk weer oorsuizingen, ik veronderstel dat ze net als de laatste paar keer binnen een 2 tal dagen zullen wegtrekken, maar zijn er enkele dingen die ik nu kan doen om het sneller te doen weggaan? Helpt het om mij zoveel mogelijk af te sluiten van al het lawaai? Reactie infoteur, 07-11-2011
Hi Lowie, nee er bestaat niets om oorsuizen snel weg te krijgen. Herstel heeft tijd nodig. In jouw geval kun je het oorsuizen als een waarschuwing beschouwen. Hoe vaker je uitgaat, hoe meer gesuis, en eens komt de dag dat het niet meer weggaat. Denk dus na hoe je dat in de toekomst gaat aanpakken. Sterkte, A.

Veronique, 04-11-2011 16:18 #189
Sinds een week heb ik last van oorsuizen. Ik heb namelijk een aantal uur muziek geluisterd via oordopjes. De muziek had ik iets luider dan normaal, maar niet heel hard, omdat ik aan het werk was achter de computer. Na het werk, merkte ik dat mijn rechteroor dof aanvoelde en er een fluittoon was. Ik ging ervanuit dat dit vanzelf over zou gaan. De volgende avond ben ik op een feestje geweest waar de muziek luid stond, maar niet zo luid als in een café of discotheek. Na die avond werd naar mijn idee het oorsuizen erger en vanaf dat moment ook aan beide kanten. De laatste jaren ga ik sowieso weinig meer naar feestjes met muziek, en ik ben weinig in omgevingen met harde muziek (of met gehoorbescherming), dus op zich weinig blootstelling aan teveel geluid, behalve miscshien de 2 beschreven dagen.

Het linkeroor heeft een constante echo/ruis waarvan ik vooral s nachts erg veel last heb. Overdag hoor ik het niet altijd omdat het dan overstemd wordt door andere geluiden. Als ik de tv aanzet, wordt de echo/ruis die normaal constant is ineens een stuk luider. Als ik de tv dan maar weer uitdoe, blijft de luide ruis de komende minuten aanhouden, daarna gaat het weer terug naar het oude niveau. Inmiddels zet ik de tv dus liever niet meer aan.

Het rechteroor heeft een piep. Overdag wordt de piep aan het rechteroor harder nav geluiden om me heen, bijvoorbeeld in de trein gaat het rechteroor harder fluiten.
Als het rustig is, dus ook s nachts, wordt de piep rechts zachter. Het lijkt dan wel een heel zachte ruis te worden, waar ik minder last van heb. Soms wordt het s nachts toch ineens harder (wordt er dan wakker van) maar dan is het voor een duur van 10 a 20 minuten en overstemt daarmee het linkeroor op dat moment. Daarna zakt het weer terug naar de zachtere ruis.

Sinds 2 dagen heb ik van de huisarts neusspray gekregen omdat de huisarts ervanuit gaat dat het ook met de buis van Eustachius te maken heeft aan beide kanten. ik niet kon klaren. Dit wist ik eigenlijk al eerder pmdat ik in een vliegtuig altijd luchtdrukdopjes moet gebruiken. Ik kan het rechteroor nu ook een beetje klaren. Ik had de indruk dat het beter zou gaan met het rechteroor sinds 2 dagen. Maar dat is moeilijk te zeggen. Ik kan het linkeroor nog steeds niet klaren, waardoor de constante echo/suis ook constant en vervelend blijft in een stille omgeving/ s nachts, moeilijker om in slaap te vallen. Ik heb het idee dat het oor links in een rondzingmodus blijft 'hangen'. Terwijl het oor rechts waar het in eerste instantie niet goed mee was, wat schommelingen laat zien. Zou tijdelijk een trommelvliesbuisje niet iets zijn om de echo te minderen bij links? Ik heb namelijk het idee dat de buis van Eustachius daar echt niet zomaar meer open zal gaan. Ik kan namelijk al jaren niet klaren. En kan het zijn dat het rechteroor soms s nachts reageert - door ineens te gaan fluiten- op al het geluid dat links s nachts produceert?
Denkt u verder dat het misschien met het oorsuizen op den duur beter zal gaan?

Alvast heel erg bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 05-11-2011
Hi Veronique, je hebt reactieve tinnitus. Maar als het een probleem met klaring zou zijn, dan voel je ook een druk in het oor. Trommelvliesbuisjes kunnen bestaand oorsuizen soms juist erger maken, bovendien worden ze alleen gegeven als er een zgn. lijmoor is, dus een verkeerde luchtdruk door kleverig vocht in het middenoor. Het kan m.i. niet zo zijn dat het ene oor reageert op geluid (output) dat het andere oor produceert. Heb daar althans nooit van gehoord. Wel kan een oor reageren op geluiden die het andere oor juist binnenkomen (input). Oorsuizen kan zich stabiliseren, maar een grillig verloop is mogelijk. Als de oorzaak in de buizen van Eustachius gelegen is, is er altijd hoop op beterschap, hoewel het wel maanden tot jaren kan duren. Binnenoor-suizen kent een minder gunstige prognose, vooral als er ook gehoorverlies is door bijv. geluidstrauma's. Sterkte, A.

Tony, 03-11-2011 20:31 #188
Bedankt voor je reactie infoteur, het gekraak is ook verminderd, maar het is er nog steeds… ik hoop echt dat dit nog weggaat, tis vooral midden in de nacht als ik wakker kom dat ik het hoor en smorgens (btw; ze hebben gehoortest gedaan in de eerste week en ik kon alle piepjes perfect horen…) maar toch kraakt het. verder, hoelang denk je dat dit kan blijven duren?… Reactie infoteur, 04-11-2011
Hi Tony, veranderingen zijn in de regel gunstig. Ook is het mooi dat de gehoortest goed verliep. Dat je alle tonen hoorde geeft aan dat er geen schade aan het binnenoor is (als gevolg van het concert), waarbij je soms ziet dat de oren het gehoorverlies dan 'opvullen' met een tinnitusgeluid. Vermoedelijk is het gekraak dus enkel van het middenoor en buis van eustachius afkomstig. Vervelend, maar dit kan spontaan verdwijnen. Een tijdsduur kan ik je helaas niet geven, maar reken op minstens enkele maanden in totaal. Groetjes, A.

Tony, 25-10-2011 22:26 #187
Sinds begin september 2011 heb ik op een luid concert (2uur durend) last van mijn linker oor gekregen. kort na het concert hoorde ik een week lang getuut ( enkel als het stil was) dit is overgegaan maar nu hoor ik enkel nog een zo krakend (vergelijkbnaar met water die in een afvoerputje loopt achtig geluid) in m'n linker oor… ook al artsen geraadpleegd niets aan te doen zeggen ze… mijn vraag: het is nu al 2maanden kan dit nog over gaan? zijn er waarbij dit al is overgegaan? hoelang duurde dit? Reactie infoteur, 26-10-2011
Hi Tony, ja, bijna elk verschijnsel in de oren kan weer overgaan. Hoe lang iets duurt weet niemand, dus wacht rustig af. Het is in elk geval een gunstig teken dat de pieptoon weg is en nu plaats heeft gemaakt voor gekraak. Het betekent dat er veranderingen zijn, dus genezing is onderweg. Beterschap, A.

Jack Black, 25-10-2011 13:27 #186
Daar ik wel in het artikel maar niet in de reacties iets lees over EHS als mogelijke oorzaak van tinnitus, het volgende: De meeste huisartsen kennen het verschijnsel EHS niet, ze zullen dus ook niet gauw de volgende mogelijke remedie voorstellen: BEPERK DE STRALING WAARAAN JE BLOOT GESTELD WORDT.
Dit betekent: vervang eens voor een maandje je dect telefoon door een ouderwets toestel met draadje, zet het draadloos internet uit als je het niet gebruikt (liever nog: doe het ook met een draadje) zet je mobieltje in ieder geval 's nachts uit en je draadloze printer en draadloze babyfoon, draadloze koptelefoon, etc. Bovendien zou je ivm dect en wifi van de buren met je hoofd zover mogelijk van de muren verwijderd moeten slapen en ook op je werkplek zover mogelijk weg van dect en wifi gaan zitten. Met een beetje geluk ben je na een maandje van de tinnitus af en weet je meteen de oorzaak. Meer info hierover op stichtingEHS.nl en Stopumts.nl. Bij stichting EHS is een vereniging voor mensen met klachten veroorzaakt door EHS en velen hiervan hebben tinnitus, die over gaat zodra de gepulste straling verminderd wordt. Reactie infoteur, 26-10-2011
Hi Jack Black, hopelijk kunnen sommige mensen hier iets mee! Dank voor je toevoeging. Groetjes, A.

Toine, 18-10-2011 09:27 #185
Ik ben net bij huisarts geweest voor suizen en oorpijn, blijkt dat mijn trommelvliezen dof en ééntje wat bol staat. Heb dit jaar al verschillende keren luchtweginfectie gehad. Volgens huisarts kan het geruis wegtrekken als ontsteking weg is. Heb er een tijdje geen last van gehad maar nu flink verkouden en probleem is terug.Hij zegt dat antibiotica niet altijd de oplossing is. IK heb wel het gevoel bij fietsen dat ik meer oorpijn krijg in de kou en ook met water in het oor na douchen bijvoorbeeld, kan dat en kan het vanzelf over gaan trouwens? Reactie infoteur, 19-10-2011
Hi Toine, ja, wat je beschrijft komt erg vaak voor. Algemeen wordt aangenomen dat als de luchtweginfectie over is, verschijnselen zoals oorsuizen en oorpijn ook zullen verdwijnen. In de praktijk kunnen bepaalde symptomen echter lang aanhouden. Dit komt omdat kleverig slijm het middenoor en Buis van Eustachius maar moeilijk kunnen verlaten. Theoretisch is het zo dat het lichaam het vocht uiteindelijk zelf absorbeert, maar dit kan maanden duren. Antibiotica werkt hier niet voor omdat het meestal gaat om hardnekkige virussen. Beterschap, A.

Dave, 17-10-2011 11:01 #184
Sinds begin september heb ik een pieptoon in mijn recht oor na enkele dagen flink gesnotterd te hebben ten gevolge van een verkoudheid. Ook lijkt het alsof mijn recht oor soms dicht lijkt te zitten. Nu merk ik nog steeds die pieptoon in mijn rechter oor en lijkt het soms wel alsof mijn rechter neusgat lijkt verstopt te zitten. Ik vermoed dat dit alles wel met elkaar te maken heeft, maar hoe kan je hiervan af geraken en hoe lang houdt zo'n pieptoon aan ten gevolge van een infectie? Reactie infoteur, 18-10-2011
Hi Dave, ja, virale infecties kunnen langdurig voor problemen zorgen. Oorsuizen ten gevolge van slijm en gezwollen slijmvliezen houdt meestal wel een paar maanden aan, maar zekerheden zijn er niet. Het gesuis kan in de tussentijd veranderen, verergeren of verminderen, ook kan het voorkomen dat het enkel later op de dag ontstaat of dan erger wordt. Hopelijk stopt het uiteindelijk vanzelf. Beterschap, A.

Ca, 11-10-2011 22:26 #183
Super bedankt voor uw reactie! dat lucht heel wat op! Komt het oorsuizen dan ook van de virale infectie? En kan ik daar iets aan doen om het piepende geluid weg te nemen? T is erg irritant. Bedankt! Reactie infoteur, 12-10-2011
Hi Ca, ja. Oorsuizen kan ontstaan of juist verergeren als er een infectie is. Er is helaas geen remedie voor oorsuizen. Wel kun je het een beetje beinvloeden zodat het minder opvalt (zie art.). Groetjes, A.

Ca, 10-10-2011 23:45 #182
Ik heb sinds 3 maanden een vervelend gevoel in de keel enkel aan de rechterkant, alsof er iets vastzit helemaal achteraan op de tong/in de keel.
ik heb vaker last van een soort wit brokje in de keel dat vast zit maar er na een paar rare bewegingen zeg maar met de tong los komt. dit is het zelfde gevoel alleen komt er nu niks los en heb ik t al 3 maanden. ben bij de kno geweest maar die kon niks zien (keelspiegelen).
waarschijnlijk een virus zei hij.
nu heb ik sinds een paar dagen last van een piepend geluid. eerst in mn linkeroor en nu in beide oren.
het gevoel in de keel zit alleen aan de rechterkant.
heeft u enig idee wat het kan zijn, ik ben erg bang voor kanker. ik ben 26 jaar. Reactie infoteur, 11-10-2011
Hi Ca, de kno-arts zal het bij het rechte einde hebben, want dit lijkt inderdaad op een virale infectie en daar kun je gewoon maanden mee bezig zijn. Vanwege de keelklachten raad ik je aan zo veel mogelijk te drinken (heet en ijskoud afwisselen), en meerdere malen per dag te stomen. Misschien komt er op een dag toch weer zo'n wit brokje los en ben je er meteen vanaf. Zoiets komt van de keelamandelen af (amandelsteentjes) en komt vaak voor. Geen angst voor kanker! Beterschap, A.

Apollo, 08-10-2011 13:20 #181
3 oktober ben ik uitgegelden, ben naar de arts gegaan, heb nu 3 gebroken ribben. Verder is er niets aan de hand, maar gisteren avond en vandaag hoor ik ook al is het stil in huis steeds brom trilling van hard naar zacht. ik ben 's nacht naar buiten gegaan om tekijken of er en auto die zijn moter aan had. Mijn zoontje en mijn vrouw zeggen dat het dood stil is buiten. maar nu blijk dat het in mijn oren zit. Wat kan dat de oorzaak zijn, en wat kan ik het besten doen. Kunt U mijn informatie en tips geven? Reactie infoteur, 09-10-2011
Hi Apollo, het artikel staat al vol met informatie en tips. Van hieruit valt niet te zeggen waar de brom vandaan komt, maar vaak ligt het aan problemen met de Buizen van Eustachius en bijholten. Zo'n bromtoon of vibratie kan wel maanden aanhouden. Het beste is de oren in elk geval te laten nakijken. Beterschap, A.

Mariet, 08-10-2011 12:00 #180
Ik heb al jaren Oorsuizen, waar van de rechterkant bijna niet kan horen, als ik de telefoon op neem hoor ik niemand op de achter grond dus ik hoor maar met één oor, maar gisteren had ik ook last van mijn linker oor, van morgen sta ik op en ik hoor bezelf bijna niet meer. ik kan wel met iemand praten maar ik hoor niet meer wat ze zeggen. ik schrik wel even. wat is er aan te doen. dus nu ben ik bijna doof… Reactie infoteur, 09-10-2011
Hi Mariet, bij plotsdoofheid is het zaak om zo snel mogelijk naar de arts te gaan. Niet uitstellen! Sterkte, A.

Linda, 06-10-2011 13:25 #179
Sinds mei heb ik geruis in mijn linkeroor en mijn hart die klopt in mijn oor en de aders rond mijn oor en in mijn achterhoofd. Ondertussen ben ik eind augustus geopereerd van hernia en herstellen van 2 wervels plus een fusie. De neurochirurg was verwonderd dat het geklop niet weg was. Ondertussen ct scan gehad om te kijken of ik een vernouwing heb van halsslagader doch alles is normaal! Ik haat het en ben bang daar precies nog niemand weet waarover het gaat! Ik vraag me af heb ik iets ernstigs want ook mijn schouder en achterhoofd doet pijn links ondertussen. Soms is het ondraaglijk! Wie heeft iets gelijkaardigs? Graag wat informatie! Reactie infoteur, 07-10-2011
Hi Linda, je beschrijft pulsatiele tinnitus, zie het artikel. Het is zeer vervelend dat er ondanks onderzoek geen oorzaak is gevonden. Ik neem toch aan dat je ook bij kno bent geweest en dat er een MRI is gemaakt? Hoe dan ook, hopelijk komen er reacties voor je binnen. Sterkte, A.

Stephany, 03-10-2011 07:39 #178
OoK ik ben 22 jaar oud en Ik heb al mijn hele leven oorsuizen in mijn oren. Ik ben er aan gewend maar, in de loop van de jaren heb ik steeds meer moeite met het luisteren naar gesprekken in een drukke omgeving. Verder kan ik normaal horen met de suizen. Alleen ik weet niet wat ik moet doen. Bedankt alvast voor de tijd!

Gr. Stephany Reactie infoteur, 04-10-2011
Hi Stephany, in het artikel staan adviezen. Verder zou je eens contact kunnen opnemen met je arts. Sterkte, A.

Sanne, 19-09-2011 22:14 #177
Ik ben een 22 jarige studente die al sinds kleins af aan last heeft van piep in oren, soms is het minder maar vaak ook erg hard dat ik links vrijwel niets hoor. Laatste jaren irriteer ik me er erg aan, vooral als ik moet studeren en slapen, dan is het stil en neemt de piep het over. Omdat ik het heel mijn leven heb vraag ik mij af of er niks aan te doen is? Reactie infoteur, 20-09-2011
Hi Sanne, dit moet je arts beoordelen, want oorzaken voor oorsuizen zijn velerlei. Zie daarvoor het artikel. Sterkte, A.

Donald, 14-09-2011 23:25 #176
3 weken geleden kreeg ik last van een verstopt oor vanwege oorsmeer. Naast een verstopt gevoel kreeg ik ook een hoge pieptoon in het verstopte oor. Toen ik deze 2 weken geleden liet uitspuiten gaf dit uiteraard een heerlijk gevoel. De doktersassistente heeft ook meteen het andere oor uitgespoten omdat zij daar ook wat oorsmeer had waargenomen. Onmiddelijk na het uitspuiten begon de pieptoon zich echter te verplaatsen naar mijn hoofd, na een aantal dagen werd de pieptoon zelfs harder. Het is nu zo hard geworden dat ik nauwelijks kan slapen, en me absoluut niet kan concentreren. Dat zuigt omdat ik nog steeds studeer. Is het mogelijk dat het uitspuiten mijn oren heeft beschadigd? Reactie infoteur, 16-09-2011
Hi Donald, soms zie je na het uitspuiten van het oor dat bepaalde verschijnselen van de oren erger worden, waaronder hyperacusis, oorsuizen, oormyoclonus en duizeligheid. Oorzaken kunnen m.i. liggen bij zowel de aard van het uitspuiten (hoge druk), als het geluid ervan (te luid), maar dat blijft speculatie. Wat het met het tere middenoor en indirect het binnenoor doet kunnen we hooguit raden. Ga gerust terug naar je arts. Beterschap, A.

Sophie, 14-09-2011 15:29 #175
Ik heb sedert zeker 2 jaar bijna dagelijks last van pulsatiel oorsuizen, ik hoor dus m'n hartslag in m'n linkeroor. Soms is het beter om daarna weer hevig toe te slaan. Vaak is het ook hortend, ik hoor bvb. 20 keer m'n hart kloppen, dan is het ongeveer een 4-tal seconden muisstil en dan begint het weer opnieuw. Overdag kan ik daar redelijk mee omgaan maar 's nachts is dat zeer lastig om te slapen, je ligt er naar te luisteren. Soms 'voel' ik ook die hartslag in m'n oor.
Ik heb een aangeboren blokwervel in m'n nek en heb in 2007 een zwaar verkeersongeval gehad, frontale botsing en achterwaarts in huis gevlogen, waarbij ik een post-traumatische hernia opgelopen heb C4-C5. Als ik naar de osteopaat ga heb ik wel baat en hoor ik het oorsuizen minder.
Ook heb ik een probleem met m'n neus. Als ik warm eet klapt m'n neus dicht en moet ik constant snuiten, er loopt water uit. Als ik 's nachts wakker wordt dan zit m'n neus potdicht, geen vaste kant, eens links dan rechts. Soms kan ik door hard te snuiten of m'n oren te klaren of door m'n hoofd helemaal naar beneden te houden het oorsuizen doen stoppen. Maar het kan door te slikken alweer beginnnen.
Zou dat oorsuizen met die neus te maken kunnen hebben of eerder met die nekproblemen?
Ben al bij veel verschillende KNO artsen geweest maar die kunnen mij niet helpen, ze zeggen al op voorhand dat jer moet leren mee leven. Ik vraag mij dan af of ze wel de moiete willen doen. Ik vermoed dat ze er te vaak van uit gaan dat het wel 'stress' zal zijn. Reactie infoteur, 15-09-2011
Hi Sophie, zoals je onder 'pulsatiele tinnitus' in het artikel al gezien hebt lijkt jouw oorsuizen toch weer een andere oorzaak te hebben. Nekschade kan allerhande symptomen in het hele hoofd geven, maar ik neem aan dat je (MRI)-scans hebt gehad. In hoeverre het probleem ook op de neus betrekking heeft en viceversa, weet ik niet. Met stress heeft je hele verhaal niets te maken, dat kan ik je zo al vertellen. Het antwoord op je vragen moet komen van de uitslagen van onderzoek door specialisten, en hiermee kan ik je helaas niet helpen. Hopelijk komen er nog reacties binnen! Sterkte, A.

Dick, 07-09-2011 12:57 #174
Hallo, ik heb nu zo'n 2 jaar flink last van oorsuizen, om gek van te worden. Het lijk bij mij net of dat er achter mijn rug een F16 staat warm te draaien en zo 24 uur per dag. Ik heb een baan waarbij ik me behoorlijk moet concenteren. Het is nooit stil… en soms erg deprimerend. Kan dit ook wel eens vanzelf overgaan of zijn de vooruitzichten hopeloos? Reactie infoteur, 08-09-2011
Hi Dick, ja, oorsuizen kan veranderen, verergeren of verminderen. Dat het in de loop der tijd langzaam verbetert komt het vaakst voor. Natuurlijk is dit ook afhankelijk van de oorzaak. Sterkte, A.

Ad, 29-08-2011 11:38 #173
In de informatie heb ik nog niet kunnen terugvinden wat de relatie is tussen een whiplash en tinnitus (somatisch) Ik heb in 2008 een fors auto-ongeval meegemaakt (klassieke aanrijding achterop) en sinds een korte tijd heb ik last van oorsuizen. Dit is van de ene op de andere dag ontstaan. Wel ben ik al sinds het ongeval onder behandeling van een fysiotherapeut vanwege de diagnose Whiplash. Ik heb middelmatige klachten van de nek en de spieren die naar het achterhoofd lopen. Er is eigenlijk geen dag zonder spanningspijn in de nek. Is er een verband en is dit causaal aantoonbaar (is er uberhaupt een verbinding en aantoonbaar). Reactie infoteur, 30-08-2011
Hi Ad, te hoge spierspanning in de nek kan resulteren in somatische tinnitus. Diverse onderzoeken hebben dit aangetoond, doe een online search op 'somatic tinnitus', etc. voor verdere informatie. Zie voor whiplash: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/14076-whiplash-onaantoonbare-schade.html
Onderzoeksresultaten zijn algemeen, dus hoe het verband individueel kan worden aangetoond is me niet bekend. Gezien je medische geschiedenis is het wel aannemelijk dat de klachten aan elkaar gelinkt zijn. Te hoge spanning in de spieren van de nek (of soms kaak) wordt door de oren omgezet in oorsuizen. Vaak zie je dan ook dat bewegingen van het hoofd de tinnitus beinvloeden. Zo zie je dus dat het lichaam of het hoofd geen verzameling onderdelen is die niets met elkaar te maken zouden hebben. Integendeel, door gedeelde zenuwbanen en een complex spierenstelsel waarbij in jouw geval vermoedelijk sprake is van triggerpoints, is oorzaak van allerlei nare symptomen in de oren waarbij artsen tevergeefs de oren onderzoeken en niets vinden. Sterkte, A.

Maarten, 24-08-2011 11:46 #172
Hallo, Ik heb sinds 2 weken en 2 dagen een zeer hoog frequente piep. Ben eerst naar de huisarts geweest die kon niks vinden. Paar dagen gewacht in de hoop dat het minder zou worden. Ben nu inmiddels wel naar de kno arts geweest. Die kon ook niks vinden. Een audiogram gemaakt maar was prima niks op te zien. Een tijd terug zijn mijn verstandskiezen getrokken waar ik zeer veel last van heb gehad en ongeveer twee weken erna kreeg ik oorpijn aan dezelfde kant waar ze getrokken zijn namelijk links. Ik heb een week lang oorpijn gehad maar dit ging vanzelf over met otrivin en otalgan, maar weer twee weken erna begon de fluittoon. Zeer vreemd. Begin er last van te krijgen en slaap moeilijk in. Ik ben altijd zeer zuinig geweest op me oren dus vind het heel raar. Ik heb het gevoel alsof er iets in me oor zit als ik me oren beweeg. Waarschijnlijk is dat vocht en gebruik nu bijna een week nasonex maar nog niet geholpen. Als het over een paar dagen niet minder wordt denkt de kno arts erover om een prednison kuurtje te geven om het mogelijke virus uit te schakelen. Ik hoop dat de piep verdwijnt want ik begin er echt last van te krijgen. De pieptoon was hoger dan 8000 hz, hoger konden ze niet meten. Het maakt me gek en heb nergens meer zin in. Ben pas 21 jaar oud en ga bijna nooit uit en luister nooit naar harde muziek. Ik hoop zo dat dit weer over gaat want ik heb nergens meer zin in! Reactie infoteur, 30-08-2011
Hi Maarten, oh oh, zo herkenbaar. De aanvankelijke oorpijn en recente fluittoon zijn indirect ontstaan na het trekken van de verstandskiezen, wat zou kunnen betekenen dat je kaakgewricht enige schade heeft opgelopen. Niet zozeer de discus, maar de spieren en banden eromheen. Kleine spierspanningen kunnen de oren als het ware 'vertalen' in een hinderlijk geluid. Goed mogelijk dat dit bij jou het geval is. Het gevoel dat je iets in je oor hebt als je dit beweegt doet denken aan verschuivend oorsmeer, maar omdat je al bij kno loopt zou dit allang moeten zijn gezien. Het lijkt mij verder erg toevallig als je precies nu na het trekken van de kiezen een virus in je oor zou hebben. Je zou dan immers verwachten verkeerde uitslagen te hebben bij diverse kno-testen zoals drukmetingen. Zeer hoge pieptonen zijn vaak te wijten aan geluidstrauma's (bij jou dus niet) of afkomstig van de kaakregio! Beterschap, A.

Marc, 21-08-2011 00:42 #171
Hallo, nou ik heb sinds een jaar aan beiden oren een ruis… ik ben muzikant maar ik bescherm me altijd goed met oordoppen. Het gekke is, als ik druk uitoefen door met mijn kin naar mijn borst te gaan word de ruis aanzienlijk heftiger. Ook als ik mijn hoofd naar recht en naar links draai. Er zijn dagen dat het beter gaat, en er zijn dagen dat het heftiger is. ik heb vorig jaar een aidiogram laten maken en die was in orde… er was geen gehoorsbeschadiging zichtbaar. De fysiotherapeut zegt dat het probleem in mijn nek ligt, de spieren daar zijn voelbaar gespannen, dit kan komen door te veel in dezelfde houding te zitten en door stress. Ook merk ik dat minder caffeine gebruik mijn ruis beinvloed en die minder wordt. Graag hoor ik een reactie op mijn verhaal:) Reactie infoteur, 21-08-2011
Hi Marc, zoals je zegt lijkt dit het meest op somatische tinnitus, zie het artikel. De fysiotherapeut kan mogelijk iets betekenen, maar behalve dat kun je ook zelf met je nek aan de slag. Maak de spieren los door ze veelvuldig te masseren en zit niet te lang in dezelfde houding. Gebeurt dat laatste onverhoopt wel, zorg er dan voor dat je de boel niet te gespannen houdt. Dit gaat namelijk vrijwel altijd onbewust. Er is hoop aan de horizon! Beterschap, A.

Lenie Tanghé, 17-08-2011 15:34 #170
Lenie

Ik heb sinds een jaar of zeven oorsuizen. Ik heb een ruis met een hele hoge fluittoon. Allerlei onderzoeken gehad met als antwoord:
u moet er mee leren leven.
Gelukkig kan ik er goed mee omgaan.
Nu heb ik ruim een jaar ook een trillend geluid in mijn linkeroor, het is net of mijn trommelvlies vibreert. Het gekke is alleen dat als ik mijn ogen neersla het trillen weg is, als ik mijn ogen weer opsla, begint het trillen weer. Ook hiervoor heb ik allerlei onder-
zoeken gehad, maar de artsen kunnen niets bijzonders vinden.
Ook merk ik dat het trillen van trommelvlies begint bij bepaalde bewegingen die ik
met mijn nek maak, bijvoorbeeld als je je omdraait in bed.
Heeft u deze problemen eerder gehoord?
Vast bedankt! Reactie infoteur, 18-08-2011
Hi Lenie, voor de zekerheid kun je kijken op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Het verband met het oog heb ik niet eerder gehoord, maar mogelijk gaat er centraal iets mis met de aansturing van de spieren. En dan wel op een hoger niveau (hersenen) omdat oog en oor geen zenuwbanen delen. Zie ook 'craniale zenuwen' op internet. Sterkte, A.

Petra, 09-08-2011 16:58 #169
Ook ik heb vreselijk veel last voor oorsuizen, of zeg maar straalvliegtuigen (F16's) in mijn oren. Eerst alleen op sommige momenten per dag, nu vaak continue. Het is om gek van te worden. Het is begonnen bij mij door een aanval van Meniere, in 1996 was dat. Daarna had ik er zo nu en dan last van, maar de laatste paar weken wordt het steeds erger en heb ik het elke dag wel.
Sinds een paar weken heb ik ook behoorlijke oorpijn als ik geslapen heb, soms wordt ik er wakker van tussendoor. Zou dit er ook mee te maken kunnen hebben? Ik moet binnenkort naar de huisarts, dus ga dit zeker maar eens aankaarten. Ik ben er weleens mee naar de KNO-arts geweest, in 1996 dus, maar toen kwam er niks uit de bus. Misschien heeft iemand een idee? Reactie infoteur, 10-08-2011
Hi Petra, opnieuw naar de arts gaan en je laten onderzoeken. Dit omdat je oorpijn vrijwel zeker te maken heeft met het toegenomen gesuis. En eigenlijk is dat hoopgevend, want de oorpijn betekent waarschijnlijk dat er een probleem is in het middenoor en/of Buis van Eustachius, en dat is meestal niet permanent. Als de onderliggende oorzaak wordt aangepakt, is de kans groot dat ook het oorsuizen weer teruggaat naar het oude niveau. Beterschap, A.

Jm, 05-08-2011 15:10 #168
Beste infoteur,
Hartelijk dank voor uw reactie. Ik vergat erbij te vermelden dat de huisarts ingetrokken trommelvliezen zag en in 1 oor een beentje tegen het trommevlies aanduwt. Klinkt dit wel plausibel voor het ronddraaiende gesis? Ik ben al bij een fysio in behandeling maar dat werkt helaas nog niet. Ik ga de huisarts dus maar weer bellen. Reactie infoteur, 06-08-2011
Hi Jm, ja. Als er een (geleidings)probleem in het middenoor is, dan zou je verschijnselen verwachten in dat specieke oor. Niet een ronddraaiend gesis door het hele hoofd. Het zou een goed idee zijn als je huisarts je doorverwijst naar KNO. Beterschap, A.

Jm, 28-07-2011 14:34 #167
Sinds 3 weken en 2 dagen heb ik last van gesis in mijn hoofd. Na 1 week naar de huisarts gegaan die constateerde vocht achter mijn trommelvliezen. 1 trommevlies is inmiddels schoon, maar het andere oor nog niet. Het gesis is ongewijzigd, naar mjn idee echt niet minder. Het zit ook meer in mijn hoofd dan in mijn oren. Ik kan het niet wegkrijgen, soms denk ik dat door mijn nek te masseren dat het minder wordt. Ik merk wel als ik me er erg druk over maak, dat het erger is. Vooral het inslapen is een crime.
Zal dit overgaan? Oftewel kan deze ellende echt veroorzaakt worden door een beetje vocht? En duurt dit echt weken? Wie heeft hier ervaring mee? Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Jm, vocht achter de trommelvliezen komt erg vaak voor en hoeft helemaal niets met oorsuizen te maken te hebben. Van belang is te weten hoe het gesis is ontstaan. Was het na veel geluid (geluidstrauma), ontstond het na het opstaan terwijl je holten vol zitten (verstopte buizen van Eustachius), of is het gesis beinvloedbaar door bewegingen van je hoofd (somatische tinnitus), etc. Omdat je soms denkt dat je nek masseren iets helpt zou je je daar verder op kunnen richten. Gaat het echt allemaal om vocht (wat ik niet geloof), dan zou je beslist meer verschijnselen moeten hebben die wijzen op een infectie van je neus/keel/oor. Beterschap, A.

Hedwig, 21-07-2011 23:33 #166
Beste,

Ik ben 26 jaar. Ik kan me sinds vrij jonge leeftijd (12/13 jaar?) een licht gesuis in mijn oren, al dan niet gepaard met een piep af en toe, herinneren. Ik heb begrepen dat dit verschillende oorzaken kan hebben. Ik nam antibiotica, had ooit een prop in de oren enz… Op 9 jaar maakte ik een trans-Atlantische vlucht, ik had toen erg veel last aan mijn oren bij het stijgen en landen.

Sinds 3 maanden heb ik echter een aanhoudende piep in mijn rechteroor (en een voor mij aanvaardbare piep in mijn linkeroor die ik enkel bij volledige stilte hoor). Hij komt boven veel geluiden uit. Door me te concentreren op mijn werk, dagklusjes, hobby en door steeds een radio aan te zetten, word ik niet gek van de piep. s'nachts is het nog moeilijk.

De piep heb ik opgelopen door een geluidstrauma op een veel te luidruchtige fuif (april 2011). Sinds mijn zeventiende ga ik onbezonnen uit naar fuiven, festivals, studentenfeestjes enz. De laatste twee jaar ga ik veel minder uit, ik draag ook sinds twee jaar oordopjes in het uitgaansleven, omdat ik me steeds meer bewust werd van de gevaren van lawaai.
Op 16 april dit jaar echter had ik geen oordopjes in. Ik heb me er al bij neergelegd dat de piep een deel is geworden van mijn bestaan. (ook op advies van de NKO arts)
Verder ben ik gelukkig en gezond.

Vanaf heden mijd ik lawaai als de pest. Ik heb oordopjes op maat laten maken. Zelfs op trouwfeesten met muziek blijf ik als ex-roker buiten bij de rokers staan. Dat ik niet meer kan uitgaan, vind ik niet erg, er zijn andere uitlaatkleppen.

Ik maak me echter wel zorgen over de link tussen tinnitus tgv gehoorschade en overgevoeligheid voor geluid. Tot op heden heb ik hier geen last van. Enkel als ik me ziek voel, kan geluid luid klinken (een beetje zoals bij een griep) of als de afwas erg hard rinkelt tegen het aanrecht kan dit storen. Aan de andere kant ben ik de laatste maanden erg bezig met mijn gehoor en ben ik er misschien meer alert voor.

Hoe groot is de kans dat ik overgevoeligheid voor geluid ontwikkel? Bestaan hierover studies en cijfers? Ik ben erg ongerust om dit te ontwikkelen en wil dit absoluut vermijden.

Binnenkort neem ik het vliegtuig (4 vluchten) en een helikoptervlucht naar het noordelijkste puntje van Zweden: Heeft dit een negatieve invloed op tinnitus? Ik was reeds gevoelig aan het drukverschil in een vliegtuig: moet ik vanaf heden ook vliegtuigreizen mijden?

Alvast bedankt voor uw tijd!

Vriendelijke Groet,
Hedwig Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Hedwig, de meeste mensen met hyperacusis hebben ook tinnitus. Maar andersom is dat heel anders. De meeste mensen met tinnitus hebben helemaal geen hyperacusis of slechts gering. Cijfers hierover zijn me niet bekend, maar dit is het beeld wat de mensen op fora e.d. schetsen. Je hoeft dus niet bang te zijn ook nog eens hyperacusis te krijgen, maar ga wel verstandig met geluid om. Vliegen heeft enkel effect op de buizen van Eustachius en staat los van een piep door een lawaaitrauma. Natuurlijk moet je er niet nog een trauma bovenop krijgen, dus pas op voor de herrie van een helikopter. Drukverschillen kunnen tinnitus tijdelijk anders laten klinken. Maar dit is van voorbijgaande aard. Prettige tijd daar :). Groetjes, A.

Ellende, 20-07-2011 23:55 #165
Hoi ik hoor sinds mei een brommend geluid het is altijd snachts ik wordt er gek van ik weet zeker dat het iets in mn oren is dus niks van buitenaf ik vraag me af wat ik heb ik ben al lang verkouden mn keel zit vaak vol met slijm en als ik mn neus snuit komt er druk op mijn oren en hoor ik ff minder scherp als ik dan slik hoor ik weer normaal maar over dat geluid het is altijd snachts en af en toen smorgens als ik wakker wordt als ik praat snachts ( moet wel ff ik lul niet in mezelf hoor) hoor je t niet en zodra ik stop komt het weer opzetten en het lijkt ook net of het van achteren komt heel raar nja ik hoop dat ik dalik doof wordt weet iemand wat het kan zijn Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Ellende, ja. Dit zijn slijmophopingen in de buizen van Eustachius en bijholten. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html Het heeft dus te maken met je verkoudheid die eerst opgelost moet worden. Doe dit door extreem veel te drinken (wissel ijskoud af met hete dranken) en langdurig te douchen zodat er veel stoom ontstaat. Verder vrees ik dat je de tijd moet uitzitten. Het kan maandenlang duren, en eigenlijk weet je dat al :(. Beterschap, A.

Leo, 08-07-2011 10:14 #164
Ik heb de dokterspraktijk gebeld om navraag te doen betreft het suizen, de assistente sluit gehoorschade door uitspuiten uit, de oren zijn schoon en de trommelvliezen zijn dicht, het zou nog een vocht kwestie kunnen zijn, evt. vocht achter het trommelvlies, advies is; nog minimaal een week tijd geven zodat het lichaam het vocht kan opruimen, zo zegt de assistente, indien het suizen langer aan blijft houden dan moet de arts er zelf na kijken. Reactie infoteur, 09-07-2011
Hi Leo, ja, zie mijn eerste reactie. Het oor uitspuiten betekent dat enkel de buitenste gehoorgang wordt schoongemaakt, alles wat achter het trommelvlies zi is onbereikbaar. Als daar vocht zit, heeft dat niets te maken met oorsmeer of uitspuiten, wel met een slecht functionerende Buis van Eustachius. Eigenlijk zou je dan meer klachten moeten hebben dan enkel oorsuizen. Beterschap, A.

Leo, 07-07-2011 19:41 #163
Beste A, bedankt voor je reactie, de reden van het uitspuiten was omdat er teveel oorsmeer in zat waardoor voornamelijk het linker oor compleet dicht zat, na het uitspuiten zijn de oren nog na gecontroleerd en deze bleken beide schoon te zijn, ik ga er vanuit als er schade zou zijn aan het trommelvlies dit ook gezien zou zijn in deze controle.
Ik heb tijdens de periode dat het dicht zat wel veel zitten duwen en wrijven en ook lauw water erin gedaan, wellicht is nog wat beurs en zit er nog wat na vocht in, althans dat hoop ik en dat het suizen zal verdwijnen. Reactie infoteur, 08-07-2011
Hi Leo, het uitspuiten is het laatste geweest wat er aan je oren gedaan is, daarna waren beide oren schoon. Dan kan het dus niet zijn dat er nog iets in zit. Zie verder mijn vorige antwoord. Groetjes, A.

Leo, 06-07-2011 20:40 #162
Twee dagen geleden heb ik mijn oren laten uitspuiten, nu is er nog steeds een ruis/suiz geluid in mijn linker oor. Kan dit nog weg gaan doordat bv het vocht nog niet geheel weg is? Reactie infoteur, 07-07-2011
Hi Leo, als je het oorsuizen hebt gekregen nadat je oren waren uitgespoten, dan is het of niet grondig genoeg gebeurd waardoor er juist een prop in de weg is gaan zitten, of je hebt gehoorschade opgelopen door het luide geluid zo dicht in je oor. Ook in dat geval ontstaat er namelijk oorsuizen. Had je ervoor al oorsuizen zodat het uitspuiten een poging was om daar iets aan te doen, dan was oorsmeer kennelijk niet de reden van het gesuis en moet het probleem dieper in het oor worden gezocht (achter het trommelvlies). Geef het nog even tijd om te zien of het oor nog verbetert. Groetjes, A.

A. Haak, 03-07-2011 10:32 #161
Mijn vrouw heeft veel last van haar oorsuizen, ze is (volgens artsen) door de stress, circan 30 kilo afgevallen, ze woog eerst 85 kilo en nu 53 kilo. Mijn vraag is, wie is er ook veel afgevallen en wat heeft of hebben jullie daar aan gedaan of kan er wat aan gedaan worden, ze heeft inmiddels wel antidepressiva van de huisarts gekregen. Ook heeft ze in twee ziekenhuizen onderzoeken ondergaan en heeft ze ook nog eens twee hoorapparaten gekregen maar het oorsuizen bluift hevig aanwezig, als je om meer raad vraagt wordt er gewoon gezegd, er is niets aan te doen.

Saskia, 28-06-2011 17:52 #160
Ik heb tinnitus als gevolg van de ziekte van Meniere. Nu merk ik dat zo gauw ik even lig / heb gelegen (dit hoeft maar 10 minuutjes te zijn; op de rug of op m'n zij) de tinnitus enorm versterkt / is versterkt. Een half uur a uur na op te zijn gestaan zwakt het geluid gelukkig weer af naar het "normale" geluidsniveau. Is dit normaal, en kan ik er iets aan doen? Ik heb hierdoor ook veel last om in slaap te komen en door te slapen. Terwijl ik altijd een vreselijk goede slaper was die na een halve minuut vertrokken was. Reactie infoteur, 29-06-2011
Hi Saskia, hopelijk hebben andere mensen nog suggesties, want het verloop van dit type tinnitus is me onbekend. Je kunt online bijv. zoeken op: tinnitus related to head position, tinnitus when lying down, enz. Zowel vasculaire oorzaken, nekproblemen en problemen met de Buizen van Eustachius worden genoemd. Wat er aan te doen is is helaas een zaak voor je arts(en). Beterschap, A.

Marlou, 27-06-2011 11:41 #159
Beste infoteur, 4 weken geleden heb ik een minuut of 20 dicht bij een muziekbox gestaan op een feest. Twee dagen lang had ik daarna een bromtoon in mijn linkeroor maar die verdween godzijdank. Dus ik denk: gelukkig toch geen geen schade opgelopen. Echter na 2 weken (zonder verder blootgesteld aan geluiidsoverlast) is er ineens een continue hoge piep in mij linkeroor. Kan dat nog van die box zijn? Reactie infoteur, 28-06-2011
Hi Marlou, niet aannemelijk maar ook wel weer erg toevallig. Het beste is om je gehoor te laten testen, om te zien of er gehoorverlies is op hoge frequenties. Dit is waarschijnlijk het geval, omdat de piep voorkomt dat je die frequenties kunt horen. De piep heeft dat namelijk al 'ingevuld'. Ga dus naar je arts voor verwijzing en onderzoek. Sterkte, A.

Marc, 21-06-2011 19:32 #158
Ik heb sinds enkele weken last (linkeroor) van een suis/geruis/hoog frequente piep. Nou heb ik al veel gelezen op het internet, maar nou vraag ik me af: gaat 'echte' tinnitus altijd samen met iets anders? Dus bijv. oorpijn (evt. bij aanvang), of met gehoorverlies, niet kunnen klaren van een oor, of andere oor/gehoor ongemakken? Reactie infoteur, 22-06-2011
Hi Marc, vaak wel. Alleen bij tinnitus die ontstaat door een geluidstrauma kan het voorkomen dat er verder geen ander symptoom is. Toch blijkt dan vaak uit een gehoortest dat er enige doofheid is op bepaalde frequenties. Tinnitus die samengaat met oorpijn, druk in het oor, niet kunnen klaren van het oor, e.d. wijst op een geleidingsprobleem in het middenoor en BvE. En heeft dus een heel andere oorsprong. Groetjes, A.

10, 21-06-2011 14:02 #157
Bij mij is het gestart met een keelontsteking denk ik waarvoor ik geen medicatie nam, alleen keelpastilles. Na een dag of 5 werd het beter, ging ik slapen en werd ik wakker met een doof en pijnlijk oor. Diezelfde dag ben ik met amoxycilline gestart, een kuur van 5 dagen. Toen deze uit was hoorde ik nog steeds bijna niks, en ben ik doorverwezen naar de NKO arts. Dat was dus op dag 10 na die morgen met doofheid. Hij zag niks op het trommelvlies, geen prop, heeft een geluidstest afgenomen en zei mij dat de grafiek die ik had duidde op plotse doofheid. Medrol voorgeschreven, 64 mg eerste 3 dagen, 32 mg volgende 3 dagen en 16 mg nog eens 3 dagen, en dan terug op consult. Weer een geluidstest en mijn gehoor was opmerkelijk verbeterd, maar bij 4000 Hz een rechte knik naar beneden. Ook vermeldde ik dat ik sedert een week ee nhoog piepend geluid in mijn rechter oor had. Ik moest stoppen met de cortisone, en hij denkt dat het vanzelf in orde komt. Maar ik kan wel huilen bij het piepen van mijn oor. Ik heb dat piepen nu dus 10 dagen, en heb eens gezocht en het is een pieptoon op een frequentie van 5800 Hz. Ik heb binnen 2 dagen een afspraak (zelf gemaakt weliswaar) bij het UZA. ik lees overal dat je bij acute tinnitus er snel moet bijzijn. Wat zou mijn prognose zijn…? Reactie infoteur, 01-07-2011
Hi 10, enkel bij een infuustherapie is haast geboden, maar die is alleen in Duitsland te volgen. De doofheid zal te maken hebben met de piep die voorkomt dat je geluiden in die frequentiezone waarneemt. Eerst maar eens kijken wat ze bij het UZA zeggen, want dit vraagt natuurlijk (beter) onderzoek. Wees niet bang voor je oorsuizen, want iets dat zo plotseling is ontstaan, kan ook zo weer weggaan. Vooral omdat dit te maken lijkt te hebben met de keelontsteking / buis van Eustachius problemen. Je zegt immers dat het oor niet enkel doof was, maar ook pijnlijk. En daar zit een belangrijke clou. Sterkte, A.

David, 19-06-2011 23:58 #156
Dat is dus het hele rare, ik heb 7 jaar lang geen verergering gehad. Verder heb ik ook geen nieuw geluidstrauma opgelopen omdat er dus 3 periodes zijn geweest afgelopen jaar waar het weer het oude niveau was. Het niveau wat dus zo verschilt met nu. En in de periode dat het mijn oude niveau was had ik ook stress moeheid alles wat men maar kan bedenken. Daarom kan ik er zo slecht vrede mee hebben. Laten we hopen dat dat nieuwe onderzoek waar ze het stofje hebben gevonden die Tinnitus in de hersenen veroorzaakt, dat daar nu een medicijn uit komt. Heb je dat ook gehoord? Of gelezen? Reactie infoteur, 21-06-2011
Hi David, ja ik heb daarover gelezen. Maar mensen zijn geen muizen, dus de vergelijking hoeft niet op te gaan. Waarschijnlijk is dit de zoveelste 'doorbraak' waar je niets meer van hoort. Verder heb ik de indruk dat er in dat onderzoek gedacht wordt dat alle soorten tinnitus dezelfde oorzaak hebben. Er is echter maar één type oorsuizen waar dit onderzoek naar refereert: Tinnitus door gehoorbeschadiging. Notabene een type dat in principe niet meer weggaat. Maar er zijn talloze andere soorten oorsuizen die vanzelf verdwijnen, minder worden, veranderen, enz. Laat de wetenschap het maar proberen… we wachten af. Groetjes, A.

David, 16-06-2011 18:43 #155
Beste infoteur,

Even terugkomend op uw antwoord van 13-06-2011. Het is mijn rechteroor die al zeker 6 jaar een piep heeft. Het was de afgelopen 6 jaar een zeer zachte piep waar ik eigenlijk nul last van had omdat ik hem echt alleen hoorde in zeer stille ruimtes en zelfs dan moest ik mijn best doen wilde ik hem horen. Ik heb die piep naar alle waarschijnlijkheid opgelopen door te harde muziek. Ik heb nu gehoorbescherming en die draag ik bij het uitgaan (dat is verder prima toch?) maar het gekke van het hele verhaal is, is dat zonder reden die piep harder is geworden om vervolgens weer terug te vallen naar het oude niveau enz enz enz. Nu is hij weer harder dan vroeger en dat is nu al 5 maanden zo. Ook kan ik nu een hele zachte piep waarnemen in mijn linkeroor, maar dit is echt alleen als ik er s'avonds in mijn bed op ga letten. Het is in die 6 a 7 jaar nooit eerder voorgekomen dat mijn piep zo aan het fluctueren was, niet bij stress niet bij vermoeidheid, nooit had ik het idee dat die zeer zachte piep aan het veranderen was, zelfs niet na een week lang stappen in Ibiza. Daarom verbaast het mij zo dat hij nu harder is vooral omdat ik sinds een aantal jaar gehoorbescherming ben gaan dragen. Het is daarom een beetje radeloosheid geworden, iets wat niet zal helpen. Even een ander klein vraagje; moet ik in de bioscoop ook gehoorbescherming dragen?

Super bedankt voor al je antwoorden!

David Reactie infoteur, 17-06-2011
Hi David, uiteraard ben je geneigd te zoeken naar oorzaken, maar tinnitus kan zonder aanwijsbare reden zomaar verergeren of juist verminderen. Over het algemeen wordt wel aanbevolen om vooral bij een verergering hard geluid uit de weg te gaan, dus voorlopig niet meer uitgaan of naar de bioscoop. Gehoorbescherming is gelimiteerd. Het is bedoeld om gehoorschade te voorkomen, maar die bescherming wordt overschat. Als het geluid snoeihard is dan komt het ook via botgeleiding je binnenoor in, en kan alsnog schade aanrichten. In de eerste plaats gehoorverslechtering, maar oorsuizen is een goede tweede, en vaak is het een combinatie van beide. Over het algemeen geldt: Als je elkaar niet meer kunt verstaan, is het omgevingsgeluid te hard, en op korte of lange duur schadelijk voor je oren. Ik vrees dat bioscoopgeluid onacceptabel luid is, want als het normaal was, dan had je prima zonder oordoppen gekund. Beter dus niet gaan! Groetjes, A.

Ricardo, 16-06-2011 13:12 #154
Ik had een week last van oorsuizen in mijn rechteroor, dat was heel irritant vooral als ik op mijn bed lag. Oordruppels hielpen ook niet, uiteindelijk ben ik na een week naar de huisarts geweest. Na het uitspuiten van mijn oren was het oorsuizen verdwenen. Reactie infoteur, 17-06-2011
Hi Ricardo, bravo. Wanneer dit de oorzaak van je oorsuizen is, dan heb je echt geluk gehad. Meestal zit het probleem juist achter het trommelvlies, en niet ervoor. Groetjes, A.

Glenn, 15-06-2011 12:58 #153
Hallo, ik heb last van oorgesuis in mijn linkeroor. Dit kwam ongeveer een maand geleden voor op een avond en ik hoorde het toen ik in bed lag. De dag erna was het gedaan maar nu is het weer begonnen en het houdt niet meer op. Ik heb er nu al twee weken last van. Ook kan ik 's avonds bij het slapengaan mijn hartslag in mijn oor horen. Dit is een hel om te gaan slapen (vooral het gesuis dan - een voortdurende 'tuuut'). Kan ik hier iets tegen doen en is het mogelijk dat dit ophoudt? Reactie infoteur, 16-06-2011
Hi Glenn, lees het artikel! Je moet moed houden omdat het zowel geleidelijk als plotseling kan verdwijnen. Dat je naast de tuut ook je hartslag in het oor hoort duidt er waarschijnlijk op dat de buis van Eustachius verstopt zit. Maar dan zou je aan die kant ook een dovig gevoel moeten hebben. Je kunt natuurlijk naar je arts gaan. Beterschap, A.

Melinda, 12-06-2011 23:30 #152
Hallo, ik heb sinds 3 maanden ineenkeer een piep in me oor, hij ging niet weg. Werd uiteindelijk een soort suis en soms een hoge piep in de oor die later steeds minder werd en verdween, ik heb ook echt een druk op me oren en overgevoeligheid aan me oren, ik was naar arts geweest, ingetrokken trommelvliezen en vocht, neusspray gekregen nam de druk iets minder af maar meer niet, naar homeopaat geweest heeft een beetje geholpen niet veel, weer neusspray van arts gekregen en te horen gekregen dat er nog maar een beetje vocht in me oren zat, dat dat de pieo en de rest niet kanveroorzaken, hard geluid is het ook niet, als ik iets te scherp vind klinken doe ik me mp3 gelijk zachter of als me oren pijn doen doe ik hem uit. Wat is dit nou? Reactie infoteur, 13-06-2011
Hi Melinda, omdat je ook druk op je oren hebt en deze overgevoelig zijn, doet het het meest denken aan een verstopte Buis van Eustachius. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Het kleinste beetje vocht of de geringste vernauwing veroorzaakt al drukverschillen met oorsuizen als gevolg. Het beste is om de tijd eerst zijn werk te laten doen, en met Buis van Eustachius-problemen kan dit wel maanden duren. Eventueel een bezoekje brengen aan de kno-arts; dit kun je bij je huisarts navragen. Beterschap, A.

David, 12-06-2011 15:01 #151
Beste infoteur,

Ik wilde nog even reageren op uw antwoord van 07-06-2011. Ik ben naar drie verschillende KNO-artsen geweest. Ik ben naar het audiologisch centrum geweest en zelfs naar het pijncentrum. Mijn gehoor is goed tot er een klein kinkje in de kabel komt bij een zeer hoog aantal hertz (ik ben verder niet zo bekend met dit soort metingen, maar volgens de dokter is mijn gehoor goed). Waar ik een beetje mee zit is dat de artsen zeggen: "bij stress of moeheid of als je cafeïne drinkt, dan kan het erger worden". Wat zij dan niet begrijpen is dat ik vroeger ook weleens stress heb of moe ben of cafeïne heb gedronken, maar dat de piep dan nog niet zo duidelijk aanwezig was als nu, en ik heb tinnitus dan ook al zeker 7 jaar zonder last. Ik bescherm mijn oren goed en ik denk dat ik dan ook wel kan zeggen dat ik niet een nieuw geluidstrauma heb opgelopen aangezien het zo enorm heeft gefluctueerd de afgelopen 8 maanden. Van het oude niveau naar het hardere en van het hardere naar het oude, maar nu is het al 4 a 5 maanden hetzelfde en krijg het idee dat het niet terug meer gaat naar het oude. Mijn frustratie is vooral groot omdat ik niet weet waar het vandaan komt. Het klopt dat ik er veel meer aandacht aan heb geschonken dan die andere 7 jaar. Maar ik wil geen arts meer die zegt "bij stress en moeheid bla bla bla" dat weet ik nu wel (overigens bedoel ik u hier niet mee, ik vind juist dat u goed advies geeft)

Met zeer vriendelijke groet,

David Reactie infoteur, 13-06-2011
Hi David, dank je wel :). Onder stress of moeheid ervaar je elke klacht erger, dus ook oorsuizen, maar dat betekent omgekeerd niet dat stress de oorzaak is. Dat is de denkfout die veel zgn. deskundigen maken. Een relatie met cafeine vind ik verder flauwekul. Iedereen heeft wel enige mate van stress in zijn leven, soms tijdelijk, soms chronisch, maar de groep mensen die oorsuizen krijgt is daarbij vergeleken erg klein. Er zijn dus geheel andere factoren in het spel, bijv. problemen met de beluchting in het oor, spierknopen, kaakproblemen, gehoorschade etc. Dit even in het algemeen hoor. Ik begrijp dat je verschillende artsen hebt gesproken en geen zin hebt in weer hetzelfde verhaal. Heb je alle mogelijkheden van oorsuizen zoals ze in het artikel staan, volledig doorgenomen? Ergens moet toch een 'link' zitten, want veel keus qua oorzaken is er m.i. verder niet. Lees ook mijn antwoord van 9-2. Teveel gehoorbescherming kan trouwens averechts werken omdat je daarmee de botgeleiding van geluid verhoogt. Beter is om helemaal niet in lawaaiige omgevingen te zijn. Verder is belangrijk of het probleem nu (vooral) in een oor zit, of in allebei. Gaan beide oren qua oorsuizen altijd gelijk op, dan doet dat meer denken aan geluidstrauma's, misschien dat dat ook de geluidsdip verklaart die je bij hoge tonen blijkt te hebben. Nauwelijks meetbaar, maar voldoende om een akelige piep te bewerkstelligen. Groetjes terug, A.

Nick Lemmens, 12-06-2011 13:25 #150
Ik heb al een tijdje last van een brommend/zoemend geluid in me oren (het is ong hetzelfde geluid als je vinger in je oor duwt) ik ben al een paar maanden grieperig/verkouden komt door een allergie ofzo nu is mn vraag zit er vocht in achter mn trommelvlies en dat daardoor dat geluid komt of heb ik gehoorschade opgelopen door bv discotheek of voetbaltribune door trommels bv. Reactie infoteur, 13-06-2011
Hi Nick, deze vraag heb je al gesteld onderaan het artikel over de Buis van Eustachius. ZIe mijn antwoord daar: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html Grt, A.

Nelma de Hart, 10-06-2011 18:59 #149
Sinds een paar weken heb ik weer last van een verhoogde ruis in de oren. Dit heb ik opgelopen toen ik ruim 3 jaar geleden een virus heb opgelopen in de oorbuis bij het evenwichtsorgaan. Vanmorgen bij het wakker worden last van duizeligheid en misselijkheid. Ook de hele dag sloom en geen zin om een activiteit te doen. Wat kan je het best doen om het te verminderen? Is het uitspuiten van de oren misschien een optie? Bij voorbaat dank voor het antwoord. Reactie infoteur, 11-06-2011
Hi Nelma, wat je met de 'oorbuis' bedoelt begrijp ik niet. Het uitspuiten van de oren ruimt enkel oorsmeer op, maar daar heeft het evenwichtsorgaan niets mee te maken. Je kunt niet anders dan naar de arts gaan als je klachten aanhouden. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Sterkte, A.

Geert Nijs, 08-06-2011 16:16 #148
Dag, sinds een volle week ervaar ik een suis (druk) in het linker oor. Het begon na een verkoudheid wat ik heel regelmatig heb. Allergie? Steeds is mijn neus een waterval van puur water. Rode ogen en jeuk in neus. Meestal voor 1 dag.
Nu 2 weken na zo een aanval ervaar ik een suis in linker oor. Dacht oorsmeer en deed er Otodol in wat eigenlijk voor oorpijn is. Na 2 dagen gebruikt te hebben is mijn oor dicht. Men gehoor is minder. Het is juist of ik vocht in oor heb. Huisarts heeft me pilletjes en Nasorex voorgeschreven.
Na een week nog niet veel beter. Enkel dof gevoel linkerkant hoofd minder. Nog lichte suis in hoofd en slecht horen. Ik ga niet meer naar fuiven, weinig lawaai… Wel vaak, zeer vaak verkouden. Is mijn buis van Eustachius verstopt of heb ik het irritante Tinnitus? Moet ik naar kno arts voor oor te doorprikken? Ik word er gek van! Reactie infoteur, 09-06-2011
Hi Geert, oorsuizen = tinnitus. De klachten die je beschrijft doen inderdaad denken aan een allergie, maar helaas is Nasonex (en ook Otodol) meestal niet werkzaam. Mogelijk komt het verstopte gevoel en het idee dat je vocht in je oor hebt enkel door wat je in je gehoorgang hebt gebracht. Maar daarnaast heb je vermoedelijk verstoppingen in het middenoor en de buis van Eustachius. Je arts moet dus het trommelvlies beoordelen en je evt. doorverwijzen naar de kno-arts. Omdat het probleem nog maar recentelijk ontstaan is, zal hij hier waarschijnlijk mee wachten. Beterschap, A.

David, 06-06-2011 13:33 #147
Ik heb al meerdere posts gedaan over mijn piep die ik al een jaar of 7 heb maar die afgelopen zomer erger is geworden. Ondanks dat zakte hij weer terug naar dat oude niveau wat ik altijd heb gehad, toen weer harder, toen weer terug naar oude niveau en je raadt het al… hij is weer harder. Maar hij is niet meer terug gegaan naar zijn oude niveau. Ik bescherm mijn oren goed dus er is niet echt een duidelijke oorzaak. Wat zou het kunnen zijn volgens u? Ik ben er wel iedere dag mee bezig maar het verschil is namelijk ook echt groot met vroeger en nu. Reactie infoteur, 07-06-2011
Hi David, ik weet niet of je al naar artsen geweest bent, dus je zou die weg nog in kunnen gaan. Een kno-arts zal nagaan of er gehoorverlies is dat het oorsuizen verklaart. Oorsuizen is verder subjectief, dus wat de een hard vindt, vindt de ander niet noemenswaardig. Ook kan het voor jezelf verschillen. Hoe alerter je zenuwstelsel is - en dat is ie vooral bij het focussen op geluid - hoe luider je de tinnitus ervaart. Aangenomen dat je alle mogelijkheden in het artikel doorgenomen hebt, kun je echt niet anders dan proberen er geen aandacht aan te besteden, zodat het zijn betekenis verliest. Groetjes, A.

Achraf, 04-06-2011 21:26 #146
Kan iemand me helpen? Ik heb al veel te lang last van oorsuis in mijn linkeroor (maar ook soms in mijn rechteroor). Ik heb d'r meer dan 8 maanden last van. Ik snap het niet in het begin was het maar tijdelijk, maar nu is het constant. Vorig jaar (in nieuwjaarsdag 2010) had ik een klein rotje in mijn hand, en het explodeerde in mijn linkerhand. Mijn linkeroor was helemaal dicht, en mijn linkerhand deed pijn. Eerst had ik last van die oorsuis (voor 1 maand of 2 denk ik), maar nu is het terug? Kan iemand me helpen, want het is echt irritant vooral als het stil is. En als ik mijn tanden/kaken tegen elkaar klem wordt het suis sterker. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 05-06-2011
Hi Achraf, de eerste keer kreeg je het oorsuizen door vuurwerk, dus mogelijk dat je oren overgevoelig zijn geworden. Dit betekent dat ze in luide omgevingen sneller protesteren dan anders. Neem dus het geluidsniveau in je omgeving onder de loep en houd je ver van lawaai. Door de kaken te bewegen kun je de suis soms beinvloeden, dit omdat je daarmee de buizen van Eustachius dichter of juist meer open maakt. Mogelijk speelt ook spanning in de nek en kaakregio een rol. Oorsuizen houdt je namelijk gefocussed op je oren waardoor je onbewust alles spant. Je kunt je arts eens bezoeken en evt. een verwijzing vragen naar de KNO. Sterkte, A.

Matthias, 03-06-2011 11:54 #145
Laatst ben ik naar de KNO arts geweest omdat ik reeds 3 weken met een suis in mijn linkeroor liep. De arts had me Ibuprofen en Nasonex voorgeschreven maar die bleken niet te helpen. Nu vertelde de KNO me dat ik geen afwijkingen heb in mijn middenoor (ondanks klachten van vol gevoel, kraken en moeilijk klaren). Ze heeft me Sibelium voorgeschreven als laatste redmiddel. Ook vertelde ik haar dat mijn suizen erger worden als ik mijn tanden/kaken op elkaar klem maar daar wist ze geen raad mee. Mijn vraag is nu, is er kans op verlichting met Sibelium (Flunarinzine) en wat met die tanden/kaken? Reactie infoteur, 04-06-2011
Hi Matthias, Sibelium is voor vestibulaire vertigo (heftige draaiduizelingen), en slaat voor jouw oorsuizen als een tang op een varken. Als je oorsuis erger wordt door het klemmen van de kaken zit daar een belangrijke link. Zie het artikel bij 'somatische tinnitus', tinnitus afkomstig van kaak of nek. Helaas is er geen kant-en-klare oplossing. Door triggerpointmassages in dit gebied kun je het probleem zelf te lijf gaan, maar in hoeverre dat lukt is niet bekend. Een anti-tandenknarsklem, te koop bij de drogist, zou je ook kunnen proberen. Sterkte, A.

Mathijs, 26-05-2011 15:04 #144
Ik heb sinds kort ook een suis in mijn linkeroor gepaard met een licht drukkend gevoel. De geluiden variëren wel in sterkte en lijken soms over te gaan in een dof gehoor. Ik ben reeds bij de huisarts geweest en die concludeerde dat mijn buis van Eustachius ontstoken is en heeft mij Aerinaze en Ibuprofen 600 voorgeschreven. Een termijn van genezing kon hij mij echter niet vertellen. En het is net dat wat ik graag had geweten aangezien ik mij in een examenperiode bevindt en studeren knap lastig is met zo'n lastig doend oor. Reactie infoteur, 27-05-2011
Hi Mathijs, ja. Termijnen zijn er dan ook niet, maar meestal duren problemen met de buizen van Eustachius maandenlang. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Van die medicijnen verwacht ik helemaal niets. Aerinaze is voor neusverkoudheid als gevolg van allergie, Ibuprofen is gewoon een pijnstiller. Probeer zeer veel te drinken en te stomen. Je kunt niet anders dan de tijd uitzitten. Beterschap, A.

Angelique, 23-05-2011 14:39 #143
Ik had na koninginnendag een piep in mijn oren en een doof gevoel. Ben bij de huisarts geweest en die adviseerde me om een neusspray te gebruiken ivm drukgevoel op mijn oren. Na een tijdje leek het inderdaad minder te worden en de laatste week was het zelfds weg (of ik lette er niet meer op). Nu sinds gisteren weer licht verkouden en niezen en ook weer druk op de oren en mijn piep / ruis is weer terug. Ook hoor ik vogels erg hard fluiten. Gaat dit weer weg of moet ik er mee leren leven? Reactie infoteur, 24-05-2011
Hi Angelique, je hebt diverse symptomen: Oorsuizen, druk op de oren, lichte hyperacusis en een verkouden gevoel. Al eerder was gebleken dat de verschijnselen verdwenen dus dat kan gelukkig weer gebeuren. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Ik vermoed dat delen van bijholten en de buizen van Eustachius deels verstopt zitten waardoor de oren tijdelijk niet normaal functioneren. Het beste is herstel af te wachten en als het erger wordt de arts te raadplegen. Beterschap, A.

Demi, 10-05-2011 22:17 #142
Oh sorry, wat dom van me. Ik bedoelde "Nasonex". Ik heb ook Naproxen tegen migraine dus vandaar de verwarring. Nasonex zou moeten werken maar dus niet. De tips op de website zijn prima, maar dat doe ik altijd al. Ik moet nu bijvoorbeeld leren voor mijn eindexamens en moet dus constant de t.v. of muziek aan hebben omdat ik anders afgeleid wordt door het geruis. Hoe dan ook, ik word afgeleid, zo vervelend! Toch bedankt voor de reactie! Reactie infoteur, 11-05-2011
Hi Demi, Nasonex is voor hooikoorts en allergische neusslijmvliesontsteking en heeft niets met jouw oorsuizen te maken. Het beste is rustig afwachten tot het een op dag beter gaat. Want er is absoluut een redelijke kans dat het gesuis straks geen rol van betekenis meer speelt, ook al is het er nog wel als je er expliciet op let. Sterkte, A.

Demi, 09-05-2011 17:05 #141
Ik heb sinds begin december vorig jaar al last van een ruis in mijn oor. Ik ben naar de dokter gegaan en die heeft me speciale neusspray meegegeven, naproxen. Werkte niet dus heb ik een gehoortest laten doen(was niets aan de hand) en mijn oren uit laten spuiten. De dokter zegt dat ik er maar mee moet leven maar het wordt steeds erger. Ik ben laatst naar een concert geweest en heb daarna een dag lang geen geruis gehoord, wat fijn! Ik heb geen idee wat ik heb want ik ben nog maar 17 en ben altijd heel voorzichtig met geluid en ga echt bijna nooit uit en heb altijd harde geluiden vermeden. Ik word echt gek, soms kan ik er niet van slapen. Ik ben radeloos, weet iemand wat ik kan doen? Reactie infoteur, 10-05-2011
Hi Demi, Naproxen is een pijnstiller in de vorm van tabletten en geen neusspray. Ik zie dat je arts verder standaard gehandeld heeft, dus een gehoortestje en de oren uitspuiten. Maar dat je er maar mee moet leven is niet zo tactisch gezegd. Hij staat dan wel machteloos, hoop moet altijd overeind blijven. Dat je na een concert juist stilte ervaarde mag een wonder heten. Vaak wordt het dan juist erger. Wat je kunt doen staat in het artikel. Sterkte, A.

Rick, 08-05-2011 16:51 #140
Hartstikke bedankt voor uw reactie! Na een paar "helse" dagen met de oneindige piep, geluiden van een heimachine en een Chinees die 2 ijzeren platen tegen elkaar slaat op de maat van m'n hartslag gaat het stukken beter. Op dit moment hoor ik alleen nog maar een helezachte piep door m'n linkeroor, die ik overdag niet hoor, alleen s'nachts hoor ik 'm zacht. Het gaat dag bij dag met sprongen vooruit!
Nogmaals bedankt voor wat u op deze site doet, het is geweldig om te zien hoe iemand (eigenlijk een onbekende) je op het web advies kan geven en een hart onder de riem steekt, TOP werk! Reactie infoteur, 09-05-2011
Hi Rick, wat ontzettend aardig, dank je wel :). Ik moest wel lachen om de beschrijving van je oorsuizen, maar gelukkig gaat het de goede kant op. Nu in het vervolg waakzaam zijn bij lawaaierige omgevingen, dus ook de disco. De kans bestaat dan immers dat het oorsuizen op een dag niet meer verdwijnt, bovendien wil je dit alles niet nog eens meemaken. Pas goed op je oren! Groetjes, A.

Rick, 05-05-2011 17:52 #139
Ik ben sinds 8 weken verkouden en moet vaak hoesten en het is nu helaas nog niet over. Ook ben ik 2 weken geleden naar de huisarts gegaan om me oren te laten uitspuiten (te veel oorsmeer en dergelijke). Sindsdien hoorde ik zeer goed. Een week later ben ik naar de disco gegaan (voor de eerste keer). De dag hierna hoorde ik gesuis, maar dacht dat het wel over zou gaan. Nu, een week later hoor ik bij dat gesuis ook nog een oneindige piep in m'n oren. Kunt u me misschien helpen met wat ik heb en wat ik hiertegen kan doen? Ik overweeg om het nog even af te wachten en na een paar dagen naar de huisarts te gaan. Reactie infoteur, 06-05-2011
Hi Rick, dit is 'disco-tinnitus', veroorzaakt door blootstelling aan te hard geluid. Je oren waren helaas al kwetsbaar hiervoor. Dit door het recentelijk verwijderen van oorsmeer zodat je extra goed hoorde, maar ook door de verkoudheid die maar aanhoudt. Het is helaas geheel onbekend hoe lang het gesuis en gepiep gaat duren, maar je plan van aanpak is goed. Misschien kunnen de artsen een en ander uitsluiten. Moed houden hoor, A.

Taaske, 02-05-2011 12:53 #138
Ik hoor al van jongs af aan (ben nu 55) mijn hartslag vnl in mijn rechter oor; altijd, dus niet alleen als het stil is om mij heen of als ik in bed lig. Het is zowel horen als voelen. Ik heb er geen last van. Integendeel, ik gebruik het al sinds mijn jeugd als concentratiepunt bij meditatie. Ik concentreer me op mijn harslag in mij oor en voel hem daarna ook in handen en voeten. Hoor dan mijn hartslag afnemen in frequentie. Soort bio-feedback dus eigenlijk. Reactie infoteur, 03-05-2011
Hi Taaske, een knap staaltje gewenning! Zonder die hartslag in je oor zou je waarschijnlijk zelfs iets missen. Groetjes, A.

Mark, 29-04-2011 11:49 #137
Sinds enkele weken hoor ik een hoge pieptoon in mijn linkeroor. Het geluid lijkt op het getjirp van krekels in de tropen. De pieptoon overstemt alles en veroorzaakt soms een lichte hoofdpijn. Gelukkig slaap ik wel goed in en 's morgens is het stil, maar na een half uur begint het weer. De huisarts adviseerde neusdruppels, maar dat hielp niet. Ook niet het oor druppelen (met slaolie) en met water uitspoelen onder de douche.
Het gepiep is van het ene moment op het andere begonnen, zonder enige aanleiding. Ik ben niet blootgesteld aan harde geluiden, mijn bloeddruk is normaal en ik ben niet verkouden. Mijn lichamelijke conditie is verder goed, alleen is het zoeken van afleiding wel ooit vermoeiend. Ik moet over een paar weken naar de KNO-arts. Reactie infoteur, 30-04-2011
Hi Mark, de kno-arts zal de standaardtesten uitvoeren. Voor wat betreft oorsuizen zal in de eerste plaats gezocht worden naar problemen in de buizen van Eustachius. De kans is echter groot dat daar niets mis mee is. Aan zo'n pieptoon is dan ook meestal niets te doen. Je kunt nog nagaan of de piep verandert als je je hoofd en/of kaak beweegt, wat in dat geval wijst op somatische tinnitus, zie art. Dit is een probleem van vergaande spierspanning en triggerpoints in de regio nek en kaak. Als dat het ook niet is zijn er nog zeldzamere oorzaken, maar daar moet je niet vanuit gaan. Hopelijk wordt het straks vanzelf minder of gaat het zelfs weg. Dit kan gebeuren dus houd moed. Beterschap, A.

Wim Troost, 20-04-2011 16:29 #136
Eigenlijk ben ik non stop verkouden, wat is hier eigenlijk tegen te doen? Mijn keel is dan licht geirriteerd. Bij een flinke verkoudheid heb ik last van oorsuizingen, soms knalt het gewoon in mijn beleving en kan ik harde geluiden amper verwerken. Het denken (denkproces) wordt dan in dat geval bij mij moeilijker en verloopt aanzienlijk trager.
Gelijkertijd neemt mijn concentratie vermogen aanzienlijk af. Bij verandering van een hogere - naar een lagere buiten luchtdruk en andersom, neemt bij mij de oorsuizingen toe, vermoed ik. Is er nu verband tussen wat ik meen waar te nemen? Reactie infoteur, 21-04-2011
Hi Wim, bij chronische verkoudheid moet je er eerst achterkomen of het gaat om een allergie of niet. Bij luchtdrukveranderingen moeten de oren zich aanpassen, maar als de buizen van Eustachius verstopt of vernauwd zijn gaat dit moeilijker. Oorsuizen kan dan toenemen. Een trager denkproces en verminderd concentratievermogen houden geen direct verband met de mogelijke oorzaken van de klachten, maar oorsuizen zelf kan je natuurlijk erg uit je concentratie halen. Het beste is een bezoek aan kno om de functie van de buizen van Eustachius te laten testen. Ondertussen kun je veel stomen en vrijwel continu hete dranken drinken zodat slijm kan loskomen. Beterschap, A.

Jane, 18-04-2011 09:45 #135
Gisteren ben ik naar een feestje geweest waar de muziek vervelend hard stond. In totaal ben ik 6 uur blootgesteld aan muziek, maar vooral de laatste 2 uur was de muziek erg hard. Nu, bijna 10 uur na het eindigen van een feestje heb ik nog erge last van oorsuizen. Wat kan ik nu het beste doen? En kan het nog weg gaan? Wanneer zou het dan minder moeten worden? Reactie infoteur, 19-04-2011
Hi Jane, je kunt er niets mee. Het kan zeker nog minder worden of weggaan maar daar moet je veel tijd voor uittrekken. En dan moet je ook nog eens wegblijven van lawaai. Zo geef je de oren de gelegenheid zich te herstellen van dit 'letsel'. Beterschap, A.

Metalm/, 11-04-2011 17:58 #134
Ik ben gister van 7 tot 11 naar een concert geweest en heb sinds toen last van oorsuizen kan dit nog weg gaan? Reactie infoteur, 12-04-2011
Hi Metalm/, ja mits je je vanaf nu niet meer in luide omgevingen begeeft. Groetjes, A.

Frenken, 05-04-2011 12:36 #133
Ergens midden vorig jaar is het begonnen, ik lag in bed en "hoorde" opeens iets. Ik vroeg aan mijn vriendin of zij het ook hoorde. het leek een geluid ver in de verte. Na een aantal dagen kwam ik erachter dat het in mijn oor zat. Ik hoorde het vooral als ik op mijn linkerzij lag met mijn oor dus op mijn kussen. Het was een vrij hoog geluid en na twee nachten kwam ik er tevens achter dat het gelijk liep met mijn hartslag…

Ik hoopte dat het over ging maar dat ging het dus niet. Sommige nachten was het wel weg of minder… maar er waren ook momenten dat het erger werd.

We zijn nu bijna een jaar verder en na diverse bezoeken aan de huisarts en het ziekenhuis (er is zelfs een Echo gemaakt van mijn halsstreek en een MRI van de Brugdriehoek) werd er niks vreemds gezien. Ik moest ermee leren leven en ja.alles went.dus ook dit. De laatste weken lijkt het erop dat het wel steeds erger wordt.ik hoor nu ook een "puffend" geluid in mijn oor als ik NIET met mijn oor op het kussen lig maar ook in een stille ruimte sta of op mijn rug lig in bed. Heel vervelend dus!

De KNO arts in het ziekenhuis zei dat er geen verband bestaat tussen kaakproblemen en Tinnitus maar ik lees hier hele andere dingen. Bij mij is het nl zo dat als ik inderdaad mijn hoofd in een bepaalde hoek plaats, mijn mond wijd open doe de klachten bijna weg zijn. Ook verdwijnen de klachten als ik op mijn kaakhoek (achter mijn linkeroor) druk.

Ik ben eigenlijk te einde raad en weet niet wat ik moet doen, weet u wat ik zou kunnen doen om hier naar laten te kijken? Ik heb geen vertrouwen meer in mijn huisarts en de KNO Arts. Reactie infoteur, 06-04-2011
Hi Frenken, wat je beschrijft is somatische tinnitus (zie art.), dat gerelateerd is aan de positie en bewegingen van je hoofd/nek. Dit komt vaak voor. Als artsen dit in hun opleiding niet hebben geleerd dan 'bestaat' het niet voor ze, dus dit verklaart de houding van je arts. De wetenschap loopt altijd achter op wat mensen signaleren en rapporteren, dus als er onvoldoende 'wetenschappelijk bewijs' is voor een verband tussen oor en kaak, betekent dat nog niet dat er dan ook helemaal geen verband is. Overigens zijn ze in Amerika al veel verder hiermee, en wordt somatische tinnitus er wel degelijk erkend. Een bezoek aan de kaakchirurg die bekend is met TMJD is raadzaam, maar kan alleen op verwijzing van de huisarts of tandarts (!). Als de kaak volledig is uitgeplozen kan de oorsprong ook nog in de nek liggen, dus ik raad je sowieso aan om het hele gebied dagelijks te masseren, zodat de bloeddoorstroming naar het oor toe verbetert. Somatische tinnitus kan spontaan weer verdwijnen, vooral als de spieren weer wat ontspannen. Of dit bij jou ook speelt kun je alleen vaststellen door zgn. triggerpoints in de nek-, schouder-, en kaakregio op te sporen en deze aan te pakken. Let wel, triggerpoints zijn het 'ondergeschoven kindje' in de medische wereld, dus behandeling komt grotendeels op jezelf aan. Beterschap, A.

Rullah, 04-04-2011 16:55 #132
Ik heb zelf al sinds me 13/14 jaar last van oorsuizen. Ik merkte het heel goed vooral als ik in het bed lag. In het begin had ik er erg veel last van ging ik over nadenken hoe kan het enz. Maar je raakt er aan gewend. Ik ben inmiddels 20 jaar oud en heb nog steeds last van. Als ik vroeger uitging werd het gesuis erg, maar ik merk dat het steeds erger wordt naar mate ik ouder word. Kan dat kloppen? Reactie infoteur, 05-04-2011
Hi Rullah, nee, dat kan niet kloppen. Tenzij je je voortdurend in het uitgaansleven begeeft en je oren steeds blootstelt aan te hard geluid. Een opeenstapeling van geluidstrauma's maakt oorsuizen blijvend en veroorzaakt ook nog eens hyperacusis en/of gehoorverlies. Omdat jouw oren gevoeliger blijken dan die van anderen, moet je hier dus rekening mee houden. Belast je oren niet; dit houdt in de regel in dat je je niet moet begeven in omgevingen waar je zelf hard moet praten om boven het geluidsvolume uit te komen. Je bevindt je al in de gevarenzone dus wees wijs en voorkom erger. Groetjes, A.

Sarai, 03-04-2011 19:22 #131
Bedankt voor je antwoord! ik denk niet dat het otosclerose is, ik heb namelijk geen gehoorverlies en dat is toch wel een heel elangrijk symtproom als je dat hebt toch?
Ik ben vorige week nog getest en mijn gehoor is perfect. Het is gewoon dat ik sinds ik zwnager ben daar last van heb… Wat ik me af vraag is als ik mijn oren dicht doe, dan zakt de piep af totdat ik niks meer hoor, en dat is ook zo als ik ga slapen als het dan muisstil is zakt mijn piep langzaam af. Weet jij waarom dit kan? Reactie infoteur, 04-04-2011
Hi Sarai, bij otosclerose zijn er inderdaad meerdere symptomen. Mogelijk berust het verband met je zwangerschap louter op toeval. Zo te lezen heb je al vervolgonderzoek gehad, dus het is aan de kno-arts wat hij hiervan maakt. In elk geval heb ik helaas geen verklaring voor je klachten. Sterkte, A.

Sarai, 01-04-2011 18:14 #130
Hallo,

Sinds ik zwanger ben heb ik last van pieptoon in mn oor.
Overdag hoor ik een piepje en savonds als ik naar bed ga zakt het af tot een zachte ruis.
Hoe kan dat?
ook hoor ik heel soms als ik praat mijn stem vervormd, ik hoor me eigen stem nog wel goed maar dat gaat gepaard met een vervorming, het is moeilijk uit te leggen. Dit heb ik allemaal gekregen sinds ik zwanger ben, ik heb nog nooit problemen gehad met mijn oren…
Mijn bloeddruk is goed dus daar kan het niet aan liggen.
Weet jij mischien of dit met zwangerschap te maken kan hebben, en wat dat vervormde geluid is die ik af en toe heb?

Groetjes Reactie infoteur, 03-04-2011
Hi Sarai, het enig bekende oorprobleem dat in verband staat met zwangerschap is otosclerose. Lees daarover en kijk of je jezelf daarin herkent. De vervorming van je eigen stem zou er eveneens mee te maken kunnen hebben, maar specifiek is het niet. Vind je je symptomen inderdaad lijken op otosclerose, dan kun je je arts vragen om vervolgonderzoek bij een kno-arts. Groetjes, A.

Henk O., 25-03-2011 17:41 #129
Dank infoteur voor de reactie,

Ik ben vandaag naar de huisarts geweest, er zit een droge prop in mijn rechteroor die waarschijnlijk het geluid belemmerd en weerkaatst. Het propje kon niet met water verwijderd worden, daar is het te droog voor. Ik moet nu m'n oor 2x per dag olien en volgende week wederom langskomen om te laten spuiten. Kijken of het dan verdijnt.

Over je link: geen last van explosies, maar als ik telefoneer merk ik wel dat het geluid van overgaan of de stem aan de andere kant doffer is dan normaal. Reactie infoteur, 26-03-2011
Hi Henk, ja bij een opstopping in de gehoorgang is er gehoorverlies en een vol en dicht gevoel. Hopelijk is het probleem verdwenen als de prop eruit is. En dan mag je echt van geluk spreken :). Succes, A.

Henk, 22-03-2011 17:21 #128
Hallo,

Sinds afgelopen weekend heb ik last van gesuis in m'n rechteroor. Het gesuis loopt 'parralel'met de geluiden die ik capteer, zoals een voorbij rijdende auto of stemmen op de radio. Als ik thuis zonder geluid een boek lees heb ik nergens last van. Ik heb in elk geval de indruk dat het geluid ergens geblokkeerd wordt, stemmen en tonen aan de telefoon klinken ineens ook veel duffer.

Het kan zijn dat m'n oren vies zijn. Of is het iets anders? Wat kan het geluid 'blokkeren'? Wat kan er an de hand zijn? En vooral? Hoe kom ik er vanaf?

alvast dank voor de reacties.

Groet, Henk (31 jaar, verder kerngezond). Reactie infoteur, 23-03-2011
Hi Henk, oorsuizen parallel aan extern geluid doet denken aan snelle samentrekkingen van de oorspiertjes, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Dit hoef je niet direct te ervaren als trillingen of een soort 'klopgeest' in je oor, maar kan ook enkel een 'static' geluid geven zoals jij eigenlijk beschrijft. Vaak gaat dit overigens samen met hyperacusis. Mogelijk spelen vernauwingen in de Buis van Eustachius een rol, bijv. door problemen met het kaakgewricht. Al met al is het een akelig verschijnsel waar men machteloos tegenover staat. Onderzoek bij de kno-arts is wel raadzaam. Sterkte, A.

Thomas, 21-03-2011 19:40 #127
Oke dank u wel voor uw reactie:D maar ben er wel een beetje teleurgesteld van want ben pas 14 en baal er van dat ik er waarschijnlijk mijn leven lang eraan moet lijden. maar stel dat mijn doorbloeding niet goed zou zijn zouden de pillen dan toch iets kunnen helpen tegen de oorsuizen? en zijn er tegenwoordig egt geen dingen voor om het iets te verminderen? groetjes thomas Reactie infoteur, 22-03-2011
Hi Thomas, niemand weet hoe lang je oorsuizen gaat duren, ook je arts niet. En het is helemaal niet gezegd dat dit je leven lang zal zijn. Integendeel, de kans is veel groter dat het met de jaren (of weken, of maanden) wat minder wordt. Er is geen reden om aan te nemen dat er iets mis zou zijn met de doorbloeding in het oor, en zo ja, dan geeft dat eerder duizeligheid dan oorsuizen. Je kunt er hooguit voor zorgen dat het gesuis niet nog erger wordt, en dit doe je door ver weg te blijven van lawaaiige omgevingen. Groetjes, A.

Thomas, 20-03-2011 21:11 #126
Hallo, ik heb inmiddels al 6 weken last van oorsuizen. het zijn drie soorten geluiden door elkaar. maar was laatst bij de kno geweest en hij zag niks bijzonders. maar toch gaf hij me pillen terwijl hij wist dat ik niet last van duizeligheid heb. de pillen heten betahistine. kan het zijn dat de pillen echt helpen? want lees namelijk overal op internet dat oorsuizen niet met pillen te behandelen is. vind het best raar maarja ben wel blij dat er teminste iets is wat ik kan uitproberen. Reactie infoteur, 21-03-2011
Hi Thomas, van betahistine hoef je niets te verwachten. Het zou theoretisch gezien de bloeddoorstroming in het binnenoor moeten verbeteren, maar wie zegt dat je oorsuizen daar vandaan komt. Daarom is het vanuit de arts gezien enkel een experimentje. Tinnitus is met pillen inderdaad niet weg te nemen, en dat weet je arts ook wel. Mogelijk wilde hij enkel de indruk wekken dat er iets aan te doen is, of jou iets meegeven omdat hij denkt dat de patient dat verwacht. Moed houden, oorsuizen gaat nog het vaakst weg door gewoon helemaal niets te doen. Beterschap, A.

Willem Strating, 10-03-2011 13:59 #125
Ik heb een nogal vreemde gehoorklacht waar sinds een aantal jaren een geringe vorm van oorsuizen bij is gekomen. Zou je me kunnen vertellen wat deze klacht veroorzaakt en of dit ook tot oorsuizen heeft geleid?

Als ik met mijn rechteroor op een kussen lig en ik geluid opvang (snurken van partner) met mijn linkeroor dan gaat het trommelvlies van mijn rechteroor trillen (ik neem tenminste aan dat het gaat om trillen van het trommelvlies) Als ik op mijn linkeroor ga liggen en ik geluid met mijn rechteroor opvang dan heb ik nergens last van. Ik slaap nu standaard met een oordopje in en heb er tijdens het slapen dus geen last meer van. Sinds kort heb ik er ook last van als ik met een pincet de haren uit mijn linkeroor weghaal, dit geluid veroorzaakt ook een trilling van het trommelvlies in het rechteroor.

Waarschijnlijk heb ik er veel vaker last van maar valt het tijdens het liggen op een kussen meer op omdat het geluid dan wordt weerkaatst?

Heb jij enig idee wat het is, wat het veroorzaakt, wat eraan gedaan kan worden en of het oorsuizen kan veroorzaken?

Enorm bedankt voor je hulp, Willem. Reactie infoteur, 11-03-2011
Hi Willem, zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Een foute spierspanning in de tensor tympani spier of de stapedius spier in het oor veroorzaakt voelbare trillingen die op de maat van extern geluid plaatshebben. Het zijn dus een soort spasmen van de oorspiertjes. Zoals jij het beschrijft heb je de contralaterale variant. Helaas is er niets aan te doen en ja, het gaat vaak samen met andere ooraandoeningen zoals hyperacusis en oorsuizen. Artsen zullen echter geen afwijkingen kunnen vinden… Sterkte, A.

Daphne, 09-03-2011 13:52 #124
Hallo Astrid, ik heb een aantal jaren geleden een keer 'n gehoorbeschadiging opgelopen na het uitgaan. Gevolg was een tijdelijk slechter gehoor en een lichte pieptoon. De lichte pieptoon was totaal niet storend, en omdat ik daarna nergens meer last van had ben ik nooit naar een dokter geweest.
Vier weken geleden is de pieptoon echter veel harder geworden na 2 sportlessen met (te) harde muziek. Ik kon er niet meer van slapen, werd er erg gestresst en depressief van. De KNO-arts en huisarts namen me voor mijn gevoel niet echt serieus, en ik heb toen zelf actie ondernomen door naar Duitsland te gaan en een infuusbehandeling bij een kliniek te ondergaan. Na 3 infusen heb ik die behandeling zondag afgerond. Meteen na de behandeling merkte ik dat het veel rustiger was in mijn hoofd, een lichte ruis maar niet meer de pieptonen en echo's. Helaas is het nu na 2 dagen alweer een beetje verslechterd, ik heb een constante hoge pieptoon. De Duitse arts heeft mij nog een Prednison-kuur voorgeschreven maar dit moet ik eerst in overleg met mijn huisarts doen.
Ik vraag me zelf af wat de Prednison-kuur nog bij kan dragen. Het is bij mij geen ontsteking (waar het geloof ik normaal voor wordt voorgeschreven) maar echt tinnitus door gehoorbeschadiging en ook heb ik last van hyperacusis. Weet u of mensen met dezelfde klachten als ik positieve ervaringen hebben na het volgen van zo'n Prednison-kuur? En kan het de klachten ook verergeren of zou u aanraden het gewoon te proberen?
Verder ben ik erg angstig geworden voor harde geluiden en andere dingen die mijn tinnitus zouden kunnen verergeren. Ik ben nog maar 24, en vraag me af wat ik nog kan doen zonder risico's. Kan hyperacusis de tinnitus verergeren? M.a.w. kunnen een paar harde geluiden mijn klachten alweer versterken? En kan een vliegreis de klachten verergeren, zelfs als je je gehoor beschermt?

Ik hoop wat meer informatie te kunnen krijgen hierover! Alvast bedankt. Groeten D Reactie infoteur, 10-03-2011
Hi Daphne, prednison wordt soms als eenmalige stootkuur gegeven om gehoorproblemen aan te pakken. De ellende is helaas dat het spul wemelt van de bijwerkingen, maar voor oorsuizen niets doet (ook geen verergering). Ik heb nog nooit vernomen dat iemand er door prednison vanaf is gekomen, dus raad ik je het af. Of hyperacusis de tinnitus kan verergeren is een interessante vraag. Wetenschappers hebben de neiging te denken dat 'normaal' omgevingsgeluid ook bij hyperacusis geen kwaad kan, de praktijk laat toch anders zien. Niet in de zin van gehoorverlies, maar juist meer tinnitus. Het klopt dus wat je zegt, de wat hardere geluiden die voor een ander geen probleem zijn, kunnen je klachten verergeren. Vliegen geeft meestal tijdelijke verergeringen, die nadat de Buizen van Eustachius de luchtdruk weer gestabiliseerd hebben, weer langzaam verdwijnen. Bedek je oren niet teveel tijdens een vliegreis, maar laat ze je juist wennen aan het luidere, maar vrij constante omgevingsgeluid. De oren moeten namelijk de kans krijgen het 'weg te filteren', en dat bereik je niet door de oren af te schermen. Sterkte, A.

Caro, 09-03-2011 13:29 #123
Ik heb ongeveer een half jaar last van oorsuizingen en druk op mijn oren of een vol oor gevoel. Bij mij komt dit voort van spierspanningen en tmd problemen. Nu moet ik binnekort vliegen en maak ik mij een beetje zorgen om die druk die ik regelmatig voel in mijn oren, soms kan ik deze druk klaren door mijn neus toe te knijpen en te blazen, maar soms lukt dit niet. Kan dit voor problemen zorgen in het vliegtuig? Reactie infoteur, 10-03-2011
Hi Caro, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Het niet kunnen klaren van de oren tijdens een vliegreis geeft oorpijn. Daarom raad ik je aan tijdens de landing continu te geeuwen of te doen alsof je geeuwt. Als de oren open springen is het goed, slibben ze potdicht dan is er meestal niets meer aan te doen. Eenmaal op de grond zal het enkele dagen kunnen duren voordat de oren weer genormaliseerd zijn. Groetjes, A.

Emmanuel, 09-03-2011 09:44 #122
Dus u zegt dat die cortisonen en dat doorbloedingsmiddel niet helpen? Moet ik misschien overwegen om in antwerpen een hyperbare zuurstoftherapie te ondergaan, het is nog maar 5 dagen dat ik de piep heb. Ik heb ook het gevoel dat ik hem luider kan doen laten klinken als ik mijn kaak vooruitsteek. kan dit betekenen dat het ook aan mijn verkoudheid ligt? Wat zijn de eventuele risico's van die zuurstoftherapie? de piep is in feite helemaal niet luid, ik let er gewoon teveel op. Reactie infoteur, 10-03-2011
Hi Emmanuel, ik heb nog nooit gehoord dat iemand door genoemde middelen van oorsuizen is afgekomen. Ook hyperbare zuurstoftherapie is omstreden, en om teleurstellingen te voorkomen raad ik je dat dan ook af. Dit heeft niet eens met risico's te maken. Als de piep luider wordt door kaakbewegingen is er mogelijk een link met de kaak/nek regio, zie 'somatische tinnitus'. De verkoudheid maakt het er niet beter op, dus wacht af tot die weg is. Groetjes, A.

Emmanuel, 08-03-2011 05:18 #121
Hallo. ik ben 21 jaar, en ik had verstopte oren, maar dit gaf geen last. toen werd ik verkouden en na een nachtje uitgaan vreemd onregelmatig gerinkel in het rechteroor smorgens, dat weliswaar totaal verdween doorheen de dag. Het was duidelijk gerelateerd aan verkoudheid/verstopping. Maar 3 dagen daarna terug uitgeweest, en toen ik druppeltjes kreeg dag daarop van de huisarts om prop aan te pakken, hoorde ik hoge constante piep; redelijk zacht. weekend was een hel, ik kon niet slapen. Dan naar ziekenhuis geweest, daar oren laten uitzuigen wat zeer pijnlijk was en gehoortest gedaan die goed was, slechts een verwaarloosbaar dipje bij allerhoogste tonen. ik kreeg cortisone en doorbloedingsmiddel piracetam. ik kwam buiten en behalve een lichte gevoeligheid aan geluid was die piep totaal verdwenen. Echter, om 4uur was hij opeens terug, en s avonds kwam ineens het vreemde gerinkel ook erbij, weliswaar in lichtere vorm. Dit had ik nog niet gehad. het is gekmakend en maakt me radeloos. ik kan er niet van slapen, help! Reactie infoteur, 09-03-2011
Hi Emmanuel, als je verkouden bent en dus verstopte holten hebt ben je extra kwetsbaar voor geluidstrauma's. Om erger te voorkomen kun je dat uitgaan dus beter beperken. Het uitspuiten van de oren helpt niet als het probleem achter het trommelvlies zit en de medicijnen die je voorgeschreven kreeg doen over het algemeen ook niets. Omdat je oorsuizen nog erg wisselend is, is het goed mogelijk dat het op een dag ook weer verdwijnt. Laat je niet gek maken! Sterkte, A.

Hans, 06-03-2011 17:42 #120
Hoi. Ik heb al tien jaar last van oorsuizen, maar er is mee te leven. Vier weken geleden heb ik een hersenschudding opgelopen en het oorsuizen is erger geworden. De huisarts wil nu - na in mijn oren gekeken te hebben - mijn oren laten uitspuiten maar ik ben huiverig voor dat het erger wordt. Hij schrijft me Arachidis Oleum Raffinatum voor in plaats van slaolie. Ik weet niet wat het is. Misschien dat mijnheer/mevrouw Infoteur me dit kan vertellen en advies geven wat ik het beste kan doen, wel of niet laten uitspuiten. Reactie infoteur, 07-03-2011
Hi Hans, als de huisarts je oren wil uitspuiten heeft hij een teveel aan oorsmeer gezien. Of dit ook de bron van je oorsuizen is, is niet zo aannemelijk. Je zou dan in elk geval ook een licht gehoorverlies moeten hebben. Om het risico van verergering te vermijden kun je je arts vragen of hij het oorsmeer handmatig wil verwijderen ipv met zo'n spuit. Daarna kun je het oorsuizen opnieuw beoordelen. Groetjes, A.

Martine, 27-02-2011 12:47 #119
Hallo, ben twee weken geleden wakker geworden met geperforeerde trommelvlies naar dokter gegaan antibiotica gekregen. Oorsuizen voor gek te worden en na 5 dagen naar spoed kon niet meer. Daar gezegd neem maar nog wat pijnstillers en kom binnen 3 dagen naar neus keel en oren arts. Maandag gegaan en conclusie direct binnen, buisjes in oren geplaatst zat erg veel vocht langs een kant zelfs beetje eterig.Nu gehoor nog even slecht een oorsuizingen nog het zelfde ben beetje hopeloos. Voel me echt vervelend zit juist in bokaal.kan dat nog verbeteren? Reactie infoteur, 28-02-2011
Hi Martine, je bent onder behandeling dus kun je niet verwachten dat de situatie direct onder controle is. Dit is in theorie pas het geval als het middenoor droog is. Dit kan wel wekenlang duren, als het al gebeurt. Geef het dus tijd. Beterschap, A.

Eva, 24-02-2011 21:20 #118
Hallo. Ik maak me sinds 2 weken zorgen om mijn oren. Al een lange tijd heb ik last van lichte ruis (op jonge leeftijd onvoldoende beschermd). Zo een 2 weken geleden vertrok ik met het vliegtuig op vakantie. Tijdens de vlucht had ik last van veel oorpijn, deels beïnvloedt door mijn lichte verkoudheid op dat moment. In mijn rechteroor kreeg ik tijdens de vlucht ook even een heel luid gepiep. Nog twee dagen heb ik rondgelopen met een onder-water-gevoel, het geruis in mijn oren was erger geworden, vooral in mijn rechteroor en bijna alle geluiden deden pijn. We zijn dan ook met de trein terug naar huis gegaan. Terug thuis, kreeg ik van de oordokter medicatie: medrola (zes dagen) en een neusspray gebruiken. Ook heb ik plaatsen van veel geluid gemeden. Nu, twee weken verder, is het geruis er nog en nog steeds doen veel geluiden pijn. Volgende week vrijdag moet ik weer het vliegtuig op, maar ik ben heel bang dat mijn klachten nog erger worden. Wat zou dit kunnen zijn? En wat kan helpen (het lijkt bijna hopeloos)? Reactie infoteur, 25-02-2011
Hi Eva, lees in elk geval dit: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
en http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Je verhaal is eens te meer een bewijs dat tinnitus en hyperacusis symptomen zijn, geen diagnoses of ziekten. De problemen in het vliegtuig zijn het gevolg van drukverschillen. Allerhande symptomen in de oren kunnen hierbij optreden en na de vlucht nog lang aanhouden. Zo ook oorsuizen en de gewaarwording dat geluiden moeilijk of niet te verdragen zijn (=hyperacusis). Zoals je merkte helpen prednison en neussprays meestal niet, de factor tijd wel. De vraag rijst op grond waarvan je die medicijnen kreeg, kennelijk is er een 'diagnose' geweest (?). De eerstkomende tijd kun je beter niet vliegen, dit om verergeringen te voorkomen. Sterkte, A.

Sjaak, 21-02-2011 14:01 #117
Hallo Astrid, Gaat een post nasal drip vanzelf over? zijn er medicijnen voor of is het blijvend, kan er niet veel over vinden op internet alleen dat het vaak door een allergie komt (stof) of zo en heb gelezen dat je veel water moet drinken. Als die PND over is zou het suizen dan ook weg gaan? ik snap niet dat mijn KNO arts niets over vertelde, zijn reactie was iedereen heeft last van slijm! ga maar 2 x stomen per dag met Kamille. Reactie infoteur, 22-02-2011
Hi Sjaak, post nasal drip is meestal chronisch en sommigen lopen er hun hele leven mee rond. Het is dan vaak wel in bepaalde periodes van het jaar erger dan andere. Dat iedereen last heeft van slijm, klopt natuurlijk niet. Ik denk dat je arts zelf geen flauw benul heeft hoe dit voelt. Met PND ben je de hele dag aan het schrapen in een poging 'de brok' weg te krijgen. In de vroege ochtend is er het meeste slijm maar ook de meeste kans om een groter deel los te maken. Ook weer door veel schrapen, evt. hoesten. Stomen en veel drinken verlichten enkel, maar lossen het probleem helaas niet op. Naar ik weet zijn er geen medicijnen voor. De slijmoplossers die je in de winkel ziet zoals Bisolvon, zijn meer bedoeld voor slijm dat in de luchtwegen zit, en zetten enkel een hoestprikkel aan. Helaas is het veel te zwak om dik slijm volledig te doen verdwijnen. Er blijven resten achter die bij de volgende kou/verkoudheid/griep/infectie weer opnieuw last bezorgen. Het oorsuizen kan er mee te maken hebben, maar dat moet de tijd uitwijzen. Wees met PND voorzichtig met centrale verwarming, want die droogt de slijmvliezen nog verder uit zodat het probleem verergert. Groetjes, A.

Sjaak, 19-02-2011 20:12 #116
Mijn suizen is na 12 weken nog niet afgenomen, wel voelen mijn oren af en toe warm, branderig en jeukerig aan, kan dit door het suizen komen? tevens loopt er al 2 maanden slijm in mijn keel maar volgens de doktoren heb ik geen infectie. Wel is het zo dat als ik mijn nek of kaak beweeg in een bepaalde richting het suizen erg toeneemt. Reactie infoteur, 20-02-2011
Hi Sjaak, je hebt bekende ingredienten voor oorsuizen. Het slijm richting keel (post-nasal drip) is een indicatie, maar gezien de verergering door bepaalde bewegingen lijkt er in elk geval sprake van somatische tinnitus als gevolg van spierknopen (triggerpoints) in het gebied van de nek. Je kunt dit zelf aanpakken. Een warm, branderig en jeukend gevoel kan er compleet los van staan. Groetjes, A.

Martijn, 18-02-2011 14:47 #115
Al jaren, misschien wel 10, heb ik last van een gat in mijn trommelvlies. Mijn oude KNO-arts stelde voor te wachten totdat ik uitgegroeid was en om het dan misschien dicht te maken. Aan de rechterkant ging het na een aantal jaar vanzelf dicht. De linkerkant is nog steeds open. Mijn oude KNO-arts is inmiddels met pensioen en mijn nieuwe KNO-arts wil binnenkort het gat dichtmaken. Mijn angst voor gehoorverlies, terugkerend vocht achter het trommelvlies en allerlei andere dingen houd mij nog een beetje af. Op dit moment heb ik eens in de drie maanden last van een 'dicht' oor door oorsmeer en ook hoor ik 's nachts mijn hart in mijn oor. Soms helemaal niets, soms aardig hard. Aan de rechterkant heb ik het soms ook, als mijn oor dicht zit. Zal het weggaan als mijn trommelvlies dicht is? Reactie infoteur, 22-02-2011
Hi Martijn, dit artikel gaat over oorsuizen, niet over een gat in het trommelvlies. Helaas kan niemand voorspellen wat er gebeurt als zo'n gaatje weer wordt dichtgemaakt. Mogelijk wil de arts het gat dichten om infecties tegen te gaan, maar het risico is altijd aanwezig dat (voorbije) oorsymptomen terugkomen, of dat nieuwe zich zullen openbaren. Zo'n ingreep is dus vaak gewoon een gok. Laat je goed voorlichten! Sterkte, A.

Saskia, 18-02-2011 11:53 #114
Ongeveer 7 wkn geleden werd ik 's nachts wakker van een piep in mijn oor. Ben hiermee naar de huisarts en KNO arts geweest. Er blijkt een kleine gehoorbeschadiging te zijn bij een bepaalde toonhoogte. Ik heb niet continue een piep in mijn oor en ik merk nu ik een paar weken rust heb gehouden dat het wel wat beter gaat. Is er een kans dat het nog over gaat? Ik heb een aantal weken geleden ook ingevallen op het werk van mijn man om de achterstand weg te werken, maar toen ik thuis kwam had ik veel meer last van mijn piep. Kon er niet van slapen. Is het nu verstandig om dit werk niet meer te doen (kantoorbaan) of kan dit geen invloed hebben op de piep. Ik ben zo bang dat het weer erger wordt en dat wil ik echt niet. Reactie infoteur, 19-02-2011
Hi Saskia, met oorsuizen is er altijd een kans dat het zelfs helemaal weggaat. Je kunt voor jezelf uitzoeken of de piep gerelateerd is aan je nek/schouder/kaak (somatische tinnitus). Dit type tinnitus kan nl. erger worden door bepaalde houdingen of veel stress die zich vastzet in de schouderregio (zie art.). Ben je in staat door hoofdbewegingen de piep zelf te beinvloeden dan is het zaak om de boel zsm los te maken via masseren e.d. en je verder rustig te houden. Kun je de piep met geen mogelijkheid verminderen of juist verergeren dan kun je weinig anders dan afwachten. Niet de moed verliezen. Sterkte, A.

David, 08-02-2011 22:53 #113
Tijdje terug heb ik hier een post geplaatst. Daarin vertelde ik over dat het erger was geworden na het vliegen. Die piep is inderdaad weer terug gegaan naar mijn oude niveau. Had zelfs het idee dat hij er helemaal niet meer was! Het was een geweldige tijd! Ik sliep perfect en kon weer heerlijk in stille ruimtes zijn! Ik lette extra goed erop dat het niet weer erger werd. Ik draag altijd gehoorbeschermers met uitgaan en zelfs in de bioscoop ook luister ik geen harde muziek via mijn I-pod! Maar toch is de piep de laatste dagen weer wat harder geworden! Ik word gek van het feit dat die piep dus zo onvoorspelbaar is! Ik dacht eerst dat het misschien kwam dat mijn trilhaartjes erger beschadigd waren en toen weer hersteld werden, maar aangezien ik zo op het volume let met alles kan ik me niet voorstellen dat het weer zo is! Wat zou dit kunnen zijn?! En mijn gemoedstoestand is sinds die tijd niet verslechterd! Alleen maar beter geworden juist omdat die piep bijna weg was. Reactie infoteur, 09-02-2011
Hi David, het verloop van oorsuizen is altijd onvoorspelbaar. Het is logisch dat je zoekt naar redenen waarom het nu weer erger lijkt, maar tinnitus heeft een 'mind of its own'. Wat de oorzaak is kan nooit met zekerheid worden gezegd, maar je zou eens kunnen kijken of de tinnitus 'somatisch' is, zie artikel-hoofdstuk 'tinnitus afkomstig van kaak of nek'. Dit omdat deze oorzaak veel vaker voorkomt dan men denkt. Houd hoop dat het tzt weer verbetert! Beterschap, A.

Carine Be, 07-02-2011 13:25 #112
Op 27 november 2011 ben ik opgestaan met plotse doofheid aan mijn rechter oor. Ik heb cortisonen en virusremmer gekregen en 4 dagen later heb ik gedurende een week, elke dag 2 sessies in de hyperbare kamer gezeten in UZantwerpen. Ondertussen hoor ik enkel de doffe geluiden en alles boven 70 DB. Maar samen met deze doofheid is ook het suizen begonnen. Dit vind ik veel meer storend. Zou deze behandeling van Jastreboff TRT voor mij in aanmerking kunnen komen. Kan ik dit in België volgen? Reactie infoteur, 08-02-2011
Hi Carine, kijk op tinnitus.org, hoofdstuk 'TRT near you'. De impact van oorsuizen hangt sterk af van omgevingsgeluid, maar dan moet je dat wel kunnen horen! Dit geldt ook voor de 'noise generators' die bij trt worden gebruikt. Als je deze niet hoort valt er ook weinig te verbeteren. Vraag advies bij een trt-adres in jouw buurt. Sterkte, A.

Marije, 07-02-2011 11:36 #111
Wat fijn, zo een snelle reactie! De kenmerken die op de pagina van hyperacusis staan kan ik zo allemaal aanvinken. Dus daar heb ik wel degelijk ook last van. Erg balen omdat ik thuis met een tweeling zit die aardig van het gillen zijn, dat doet echt pijn. En ook dat ik het werken voor de klas even kan vergeten vind ik heel erg omdat ik wel vaker een periode niet heb kunnen werken. Maar als dat het beste is moet ik dat inderdaad rustig aan opbouwen, anders zijn we verder van huis.
Ik lees ook over een gedragstherapie, weet u waar die gegeven worden en of daar een wachtlijst voor is?
Nogmaals bedankt voor de snelle reactie! Reactie infoteur, 08-02-2011
Hi Marije, eigenlijk is er niemand die voor je kan bepalen wat je wel en niet moet doen, behalve jijzelf! Vertrouw daarom gewoon op je intuitie. Een gedragstherapie is me niet bekend, maar het probleem dat je hebt heeft niets te maken met verkeerd gedrag, dus valt er in die zin ook niets te veranderen/verbeteren. Groetjes, A.

Marije, 05-02-2011 20:49 #110
Twee weken geleden zat ik tijdens een sportdag in een gymzaal met 150 gillende/schreeuwende kinderen op een bank. Eén kind liet zijn slaghout uit zijn handen glippen, tegen de stang van de bank waar ik op zat. Dit gaf zo een hard geluid dat ik meteen een piep/ruis in mijn oor hoorde. De volgende dag bij de dokter bleek dat mijn trommelvlies was gescheurd. Ik heb de eerste dagen heeel veel pijn gehad, dus na vijf dagen weer naar de huisarts en meteen naar de kno. Mijn gehoor was niet beschadigd, de pijn was inmiddels wel iets minder, maar de piep en ruis waren er nog steeds. Nu ben ik twee weken verder, en er is nog niets veranderd. Ik ben heel bang dat het blijvend is. Overdag gaat het goed, maar 's nachts kan ik er niet van slapen. Ik ben dus erg moe. Ik moet morgen weer lesgeven voor groep 8, en ik twijfel of ik daar wel goed aan doe, vanwege de herrie die de kinderen kunnen maken. Ik merk dat het na veel herrie (mijn tweeling van 15 maanden kan sinds kort hard gillen) het erger wordt. Vooral na hoge tonen. Ook als de tv/radio aan staat vind ik dat al snel vermoeiend. Is het raadzaam rust te houden (dus geen geluid) zodat mijn oor zich hopelijk nog zal genezen? Of maakt dat niets uit? De week voor het ongeval ben ik erg ziek geweest, ik had met name last van mijn bijholtes, kan dit er ook mee te maken hebben? Hoelang kan het duren voordat het geneest, ik begin de hoop namelijk steeds meer te verliezen.
Alvast bedankt voor jullie reacties. Reactie infoteur, 06-02-2011
Hi Marije, een probleem met de beluchting in het oor, dus door bv. slijmophopingen in de bijholten, maakt je kwetsbaar voor talloze ooraandoeningen. Wat je hebt is tinnitus als gevolg van een geluidstrauma en dit komt vaak voor. Omdat je geen gehoorverlies hebt is er goede hoop dat het gesuis met de tijd verbetert. Dit kan echter wel lang duren, varierend van enkele weken tot maanden of zelfs jaren. Met zo'n antwoord kun je niet veel, dat begrijp ik, maar helaas kan niemand voorspellen hoe het verloop bij jou zal zijn. Inderdaad is het verstandig om de geluidsniveaus om je heen laag te houden, maar nooit complete stilte. Zorg dus minimaal voor zachte muziek. Als geluiden om je heen problematisch zijn geworden, dus bijv. hoge tonen, kinderstemmen e.d. dan is er mogelijk ook sprake van hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
In dat geval is het het beste dat je het lesgeven tijdelijk niet doet of op een laag pitje zet. Ga je immers gewoon door dan is de kans groot dat steeds meer geluiden een probleem gaan vormen, alleen al door het verhoogde bewustzijn van geluid, maar ook daadwerkelijk. Om uit die vicieuze cirkel te komen kun je dus best eerst rust nemen en van daaruit geluid weer langzaam opbouwen cq toevoegen. Voor de nachten kun je de eerste tijd middelen nemen die het inslapen en/of doorslapen bevorderen (vraag de huisarts hierover). Beterschap, A.

Julie, 29-01-2011 10:54 #109
Hallo,
Sinds eind oktober 2010 hoor ik voortdurend in mijn linkeroor mijn hartslag. ook een gloeiend gevoel in mijn L oor. Mijn kaak kan ook pijn doen links en mijn halsspieren trekken tegen. Als ik lucht in mijn oren blaas ( neus dicht en mond en dan zo blazen) dan hoor ik het geklop niet tot de klik in mijn oor is als ik slik en druk in oor is weg en dan is die hartslag erweer. Voortdurend! Ben al naar een kraker en kine- osteopaat geweest maar niet veel verandering…
Heb ook al een MRI gehad van binnenoor, niets te zien.
Zou het de druk in mijn oren zijn die niet goed is ofzo? Reactie infoteur, 31-01-2011
Hi Julie, elke arts kan de druk in je oren opmeten en zo testen of de buizen van Eustachius goed werken. Omdat de mri uitslag goed was lijkt er geen sprake te zijn van pulsatiele tinnitus (zie art.). Wat er rest is dat er mogelijk toch verstoppingen, dus vocht en slijm in het middenoor aanwezig is, wat een vol gevoel geeft en de sensatie van je hartslag in je oor. Dit verklaart ook dat een valsalva manoeuvre zoals je beschrijft het probleem voor eventjes verhelpt. Wat je kunt doen is een second opinion aanvragen in een ander ziekenhuis, want het symptoom is erg belastend en duurt al vrij lang. Sterkte, A.

Lien, 20-01-2011 21:18 #108
Vanaf medio augustus was ik stokdoof aan een oor. Dat was na een flinke griep. Zitromax en Nasonex gebruikt. Hielp niet. In november jl. naar KNO-arts geweest. Druk achter trommelvlies was niet normaal. Dinsdag jl. buisje laten plaatsen. Eergisteren dus. Is bloederig vocht tevoorschijn gekomen. Niet heel erg veel. Gisterenavond in bed, hoorde ik m'n eigen hartslag. Nu, vanavond, terwijl ik zit te werken, hoor ik het weer. Zou dat overgaan. Moet ik morgen contact met de KNO-arts opnemen? Reactie infoteur, 21-01-2011
Hi Lien, als het oor helemaal verstopt zit met slijm en vocht kun je op een gegeven moment je eigen hartslag in je oor horen. Het buisje zal de beluchting verbeteren en het slijm langzaam afvoeren. Dit herstel duurt helaas lang en daarom zul je het even de tijd moeten geven. Beterschap, A.

Noor, 16-01-2011 15:41 #107
Ik heb sinds 2 maanden een soort van ruis in mijn linker oor, ik hoor het alleen als ik slik of als ik een slik beweging maak. als ik eet heb ik het niet. het is voelt net alsof er water in zit want als ik naar links leun met mijn hoofd word het minder. de ene dag is het erger dan de andere. wat is dit? Reactie infoteur, 16-01-2011
Hi Noor, kijk eens hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Groetjes, A.

Elisa, 13-01-2011 10:32 #106
Vandaag weer bij huisarts geweest. Zij raadde mij aan (aangezien ik mijn oren niet wil laten uitspuiten) in mijn oor te druppelen met slaolie zodat de kleine prop in oor oplost. Kan het kwaad om met slaolie in mijn oor de druppelen? Reactie infoteur, 14-01-2011
Hi Elisa, nee dit kan geen kwaad. In de regel is het zo dat dit enkel een 'voorbehandeling' is. Na het druppelen ga je dan terug naar de arts die het oorsmeer verwijdert. Groetjes, A.

Elisa, 11-01-2011 10:19 #105
Ik had al zo'n idee idd dat oorsuizen verergert na het uitspuiten van mijn oor. Wel raar dat mijn dokter mij tegenspreekt en zegt dat dit een veilige methode is :s. Zij wil mij niet doorverwijzen naar KNO-arts. Mag ik eisen dat zij mij doorverwijst? Of heeft dit weinig zin aangezien ik al een maand last heb van dat suizen.

En ik heb na het douchen ook altijd last van mijn oor, pijn en soms lijkt mijn gehoor dan minder. Kan dit duiden op een gaatje in mijn trommelvlies?

Ik moet er echter wel bij vermelden dat ik dus tijdje geleden vocht in mijn oor had. Heeft dit mijn tinnitus veroorzaakt? En is hier echt niets aan te doen?

Alvast mijn dank. Reactie infoteur, 12-01-2011
Hi Elisa, oorsmeer kan ook op een andere manier worden weggehaald. De arts neemt dan een soort lepeltje/haakje en vist het teveel eruit. Dit zou in jouw geval een beter idee zijn. Problemen na douchen kunnen duiden op teveel oorsmeer, in elk geval niet op een gaatje in het trommelvlies. En dan zou de arts dat hebben gezien. Als laatste vermeld je een belangrijke clue, namelijk vocht in je oor (achter het trommelvlies) wat waarschijnlijk eerder ontdekt is? Dat is een van de meestvoorkomende oorzaken van tinnitus. Behalve het verwijderen van het oorsmeer, is het nu een kwestie van wachten tot de verstoppingen en ophopingen van slijm in het middenoor zich oplossen. Eisen dat de arts je doorverwijst is je begeven op glad ijs. Maar je kunt het altijd proberen, tenslotte is oorsuizen erg belastend. Groetjes, A.

Jan, 10-01-2011 14:57 #104
Ik lees hier nogal eens op acute tinnitus als gevolg van trauma het advies wordt gegeven er niet aan te denken enz. Vergeet echter niet dat de behandeling in b.v. Duitsland m.b.v. Trental en Cortisonen juist zo kort mogelijk na de trauma moet beginnen. In Nederland adviseerd men de behandeling niet omdat men zegt dat er geen wetenschappelijke grond voor is. Ik geloof ook dat de behandeling big business is want ik ben zelf zonder gevolg in de helios klinkiek geweest in Krefeld. Maar er schijnen mensen toch baat bij te hebben. Het is wel iets dat je zelf wilt kunnen beslissen lijkt me. Geloof overigens je verzekeraar niet als die zegt dat het niet verzekerd. Bel gewoon met zorgloket duitsland, die helpen je verder. Reactie infoteur, 11-01-2011
Hi Jan, dank voor de toevoeging. Het is bekend dat in Duitsland oorsuizen anders wordt benaderd dan hier. Helaas is het inderdaad niet zo dat men daar massaal herstelt. In elk geval word je er - gezien de ervaringen van mensen - niet weggestuurd en aan je lot overgelaten. Groetjes, A.

Thomas, 10-01-2011 10:10 #103
Sinds een week heb ik last van oorsuizingen aan beide oren. De laatste twee dagen voel ik aan beide trommelvliezen? een gekraak en soms iets erna alsof er een beetje vocht in mijn uitwendige gehoorgang komt.De suizingen zijn al zeker verminderd tov de eerste dagen. Als ik de televisie opzet krijg ik meer suizingen. Ik ben natuurlijk angstig omdat ik vrees dat het misschien blijvend is, al kunnen er veel oorzaken zijn natuurlijk. Het voelt echt aan als overmacht en dat is niet aangenaam. Omdat beide oren tegelijk zijn beginnen suizen is het waarschijnlijk een slecht teken? Af en toe heb ik ook wat hoofdpijn. Maar kan ook komen door slaaptekort (kindjes). Ik ga straks naar de huisarts… we zullen zien. Reactie infoteur, 10-01-2011
Hi Thomas, dan weet je nu ook wat de huisarts gezegd heeft. Oorsuizen zoals je beschrijft kan aan tal van dingen liggen, maar omdat je ook hoofdpijn hebt, gekraak in het oor en het gesuis ook wat reactief lijkt (gezien de verergering door de tv), zijn er mogelijk problemen met de Buizen van Eustachius. Hopelijk kun je worden geholpen. Beterschap, A.

Elisa, 10-01-2011 09:58 #102
Ik heb sinds een maand last van oorsuizen. Nu zag de huisarts dat er oorsmeer in mijn oor zit en wil mijn oren laten uitspuiten. Ik ben hier een beetje huiverig voor omdat ik bang ben dat het suizen verergert. Kan oorsuizen verergeren door je oren laten uitspuiten? En wordt dat suizen veroorzaakt door het oorsmeer in mijn oor? Reactie infoteur, 10-01-2011
Hi Elisa, of het gesuis door het oorsmeer komt weet je pas als het weggehaald is. Maar omdat je al een maand lang oorsuizen hebt lijkt het me niet van wat oorsmeer te komen. Dit omdat oorsmeer steeds weer van plaats verandert en een gesuis daarvan afkomstig dan ook verandert. Het uitspuiten geeft een kabaal dus mogelijk dat dit een klein lawaaitrauma geeft, met - je raadt het al - oorsuizen juist als gevolg. Over het algemeen heeft het verwijderen van oorsmeer alleen zin als je behalve gesuis in het oor, ook een licht gehoorverlies en een vol gevoel in het oor hebt. Groetjes, A.

Jaap, 07-01-2011 11:23 #101
Ik heb al gedurende 2 jaar last van een statische ruis in mijn linker oor, ik ben hiervoor naar de huisarts geweest maar alles zag er goed uit! reactie was dus "leer er mee leven", nou dit heb ik gedaan en 90% van de tijd heb ik niet in de gaten dat ik deze ruis heb. Nu wil het geval dat ik vanochtend op stond met een zeer dof gehoor aan mijn rechter kant welke uit het niets is op komen zetten. Naast dit doffe gehoor hoor ik ook een fluit toon alleen wanneer iemand met een wat hoger geluid (met name de vrouwen dus) iets tegen me zegt, ook met normale omgevings geluiden heb ik een extra fluit in mijn rechter oor (het lijkt een beetje als je een microfoon te dicht bij een speaker houd). Gezien de reactie van mijn huisarts op mijn linker oor denk ik zomaar dat het voor rechts hetzelfde zal zijn. Kan hier sprake zijn van andere oorzaken op medisch gebied of is dit ook weer een "leer er mee leven" issue. Reactie infoteur, 10-01-2011
Hi Jaap, misschien een probleem met de Buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Soms zie je daarbij bizarre symptomen op de maat van geluiden van buitenaf, vaak frequentie-gerelateerd dus in jouw geval de hoge tonen. Het doffe gehoor verraadt dat er een licht gehoorverlies is, maar dat is slechts tijdelijk als het enkel een geleidingsprobleem is. Dit dan als gevolg van opstoppingen in de gangen die normaal lucht moeten bevatten, en nu waarschijnlijk slijm. Zie het even aan, want het kan echt veranderen. Beterschap, A.

Ron, 05-01-2011 12:08 #100
Ik heb sinds 4 weken last van oorsuizen aan mijn rechter oor, ontstaan door een klap tegen dat oor. Ik heb nu een (hele) hoge pieptoon van +- 3000/4000 hertz en ik schat zo?n 50/70 db. Na een lange zoektocht op forums, sites etc tot aan infuustherapie in Duitsland aan toe. Ook heb ik o.a. gelezen dat oorsuizen na 2/3 mnd (door een geluidstrauma) definitief is en niet meer weg kan gaan! Is dit ook zo? Ik had namelijk 4 dagen een dof gevoel, later een gehoortest gedaan waaruit bleek dat mijn gehoor gewoon goed is, behalve bij de hele hoge tonen.

Ik merk ook dat ik de eerste 2 weken het gevoel had van: ik ga er tegen vechten en ga het bestrijden! Echter na 3 weken de huisarts en kno bezocht te hebben ben ik er min of meer achter gekomen dat het niet meer weggaat, ik dacht er mee te kunnen leven en deed ook gewoon mijn dingetjes (in de vakantie), maar nu ik weer aan het werk ben
merk ik dat ik problemen heb om de ''piep'' te accepteren, ik kan er simpelweg (nog niet) mee leven. Ook omdat ik er nu een zachte piep heb aan mijn andere oor (zonder een oorzaak) en een vervelende druk achter in mijn hoofd is word ik steeds banger en heb ik nog meer last om er mee om te gaan. Ook slapen gaat moeilijker.

Wat zou u als tip kunnen geven? Ik wil er namelijk z.s.m. vanaf komen, en er mee leren leven, ik weet ook nog niet welke therapieën goed zouden kunnen zijn voor mij. Ook weet ik dus niet?of? het nog weg kan trekken of dat ik nu ervan overtuigd moet zijn dat het voor altijd zal blijven… Reactie infoteur, 06-01-2011
Hi Ron, je moet altijd hoop houden. Oorsuizen hoeft helemaal niet definitief te zijn, wel vult het soms een gehoorverlies in. Een gehoorverlies door een geluidstrauma geeft een dip rond de 3000 hz, waar de tinnitus zich vervolgens 'nestelt'. Omdat je het hebt gekregen door een klap tegen je oor, is er mogelijk schade ontstaan, maar hoe en wat is me onbekend. Het lichaam heeft een herstellend vermogen dus zal het zijn best doen weer terug te keren naar een normalere staat. In die zin is je probleem nog relatief nieuw en zit je nog volop in die herstelfase. Voeg omgevingsgeluid toe om het gesuis draaglijker te maken, bijv. de hele dag muziek aan, en probeer je gepassioneerd op iets anders te storten. Afleiding werkt zodanig dat je je op een dag ineens realiseert dat je het gesuis niet hebt opgemerkt. Terwijl het er dan nog steeds is, maar het gaat erom dat je er geen last meer van ondervindt. En in dat stadium kun je wel degelijk komen. De tinnitus wordt dan als zachter ervaren dan het nu is. Het zenuwstelsel heeft namelijk een grote invloed op hoe je de luidheid ervaart. Moed houden, A.

Sjaak, 05-01-2011 11:41 #99
Hallo A, Op 28 en 29 november heb ik ook uw advies gehoord, de uitslag van de MRI scan was positief niets te vinden terwijl ik met 2 hard suizende oren rond loop, inmiddels komt er vanuit mijn hoofd slijm in mijn keel maar het suizen neemt niet af. Het is volgens de arts geen bijholte ontsteking. gisteren kreeg ik regelmatig pijnscheuten in mijn oren en het suizen nam enorm toe. Ben nu van wanhoop aan de slaapmiddelen gegaan en ben ten einde raad. De KNO arts en internist komen niet echt geintreseerd over WAT NU! Zou het indien het een ontsteking is gezien het slijm nog over kunnen gaan. Het suizen is nu van af 17 november2010 en begin me nu echt zorgen te maken, gezien het suis nivo van dit moment. Is het nog rieel te denken dat het over gaat? Wederom bedankt voor uw antwoord. Reactie infoteur, 06-01-2011
Hi Sjaak, ja, er is altijd zicht op herstel, ook als het hopeloos lijkt. Zo te horen heb je alle artsen al gesproken, alle onderzoeken gehad en ben je wat dat betreft geen stap verder gekomen. Of je daadwerkelijk ergens een ontsteking hebt zitten, wordt op deze manier natuurlijk ook onwaarschijnlijker. Toch moet je vasthouden aan wat je zelf voelt. Gezien al je symptomen bij elkaar opgeteld, plus nu het slijm dat je keel inloopt, lijkt het nog steeds op ophopingen en verstoppingen in de diverse beluchtingskanalen, waaronder de bijholten maar ook de buizen van Eustachius. Het komt vaak voor dat onderzoeksuitslagen en drukmetingen zelfs dan gewoon goed zijn. Een drukmeting is overigens altijd slechts een momentopname. De druk kan enorm varieren met allerlei gevolgen voor je gehoor en het eventuele gesuis. Soms is verandering van klimaat van invloed, een warmere streek lost veel oorproblemen als bij toverslag op. Je kunt het gesuis in elk geval meteen aanpakken door het enigszins te overstemmen door muziek die je leuk vindt, zodat het niet zo erg je leven beheerst. Verder is het afwachten. Beterschap, A.

Charlie, 02-01-2011 12:16 #98
Beste A,

Ik was naar belgie om daar oud&nieuw te vieren en daar zijn de knalvuurwerk velen malen sterker dan die van NL na vuurwerk afstekken om 12uur het werd rustig en hoor ik opeens een piep en er zat wat drukte op mijn oor. in de middag werd ik wakker heb had ik nog steeds die piep maar dan wel wat minder en volgende dag had ik het ook, maar ook klein beetje minder dat wanneer ik in gesprek of wanneer ik bezig ben het piep niet hoor maar wel voor slapen. als ik mijn vinger in me oor stop hoor ik het ook het is nu 2dagen verder en ik wou weten is dit voor altijd of kan herstel van dit kwaal helemaal plaats vinden, en hoe laag kan dit duren.

Alvast bedankt, Reactie infoteur, 03-01-2011
Hi Charlie, ik ben geen toekomstvoorspeller met een glazen bol. Niemand weet hoe lang je klachten zullen aanhouden. Maar er is geen reden om te denken dat het vanaf nu levenslang is. Enige mate van herstel treedt vaak wel op mits je je oren ontziet. Beterschap, A.

Els, 02-01-2011 01:09 #97
Al 6 jaar lang heb ik oorsuizingen waar goed mee te leven valt. Nu de laatste 2 maanden heb ik een zware druk op mijn oren en hoofd gekregen, met sterk fluitende oren die in verschillende frekwentie's voorkomen. Soms heb ik draainissen en duizeligheden.De druk van mijn aders in mijn hals zijn zo fel dat ik er mijn hartslag in hoor. Ik heb precies een maraton gelopen, met te hoge bloeddruk… Die maken me bang. Bang voor een hersenbloeding. Mijn vader heeft er een gekregen toen hij 75 jaar was.De kno specialist heeft al 2x een gehoortest gedaan, en alles is prima. Een ct scan van de sinussen en oren leverde ook niets op. Buisje in mijn oren gestoken (trommelvlies), maar de druk minderd niet, het vocht achter het oor is er nu al wel uit. Dit alles heeft geen enkel resultaat opgebracht. Wat moet ik doen, of ben ik zo naief dat ik iets over het hoofd zie?Ik durf niet meer te gaan slapen. Dan hoor ik steeds die hartsleg in mijn nek en oor, heel vervelend.Hebben jullie een goede raad voor mij?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 03-01-2011
Hi Els, kijk in het artikel bij pulsatiele tinnitus. Ga daarna terug naar de huisarts voor verdere te nemen stappen. Een second opinion in een ziekenhuis met meer expertise is ook nog een idee. Sterkte, A.

Marianne, 31-12-2010 16:28 #96
Beste A,

Bedankt voor uw antwoord op mijn vorige vraag. Ik merk inderdaad dat mijn oren wat rustiger worden, stapje voor stapje. Het lijkt wel of mijn binnenste gehoor heel erg alert is, te alert, alsof die voortdurend onder 'stroom' staat of zo iets. Ik heb wel vertrouwen dat het goed komt, alleen heeft dat inderdaad wat tijd nodig.
Wat anders: u zegt dat stress geen oorzaak kan zijn voor oorsuizen, maar daar hoor ik zo veel andere dingen over. Dat stress wel degelijk oorsuizen/overgevoeligheid voor geluid, kan veroorzaken. Dat veel stress je trilharen kan doen verdwijnen en dan is je gehoor beschadigd. Het verhaal lijkt mij zo onwaarschijnlijk, hebt u daar een antwoord op? Reactie infoteur, 02-01-2011
Hi Marianne, de effecten van stress worden altijd overschat. Wetenschappelijke aantoonbaarheid van een verband is er niet of nauwelijks, want hoe zou men dit in hemelsnaam moeten onderzoeken. Dat stress zelfs in staat zou zijn om trilharen te doen verdwijnen gaat er bij mij niet in. Mocht iemand je dit proberen wijs te maken, dan kun je het beste informeren naar de wetenschappelijke bewijzen hiervoor. En zelfs als die er zijn moeten ze met een korrel zout worden genomen. Dit omdat de wetenschap zichzelf steeds weer tegenspreekt. Groetjes, A.

David, 31-12-2010 14:36 #95
Ik heb al jaren tinnitus, ik had er nooit echt last van. Ik hoorde altijd als het echt helemaal stil was een zachte niet vervelende piep. Ik had wel oordoppen aangeschaft maar vergat ze vaak mee te nemen met uitgaan. Sinds afgelopen zomer heb ik voor het eerste het gevoel dat het erger is geworden. Ik heb zelfs een aantal maanden geleden er zoveel last van gehad dat ik moeilijk in slaap kon komen. Maar na 2 a 3 weken ging mij tinnitus plotseling terug naar mijn oude niet vervelende niveau. Afgelopen week vloog in naar Praag, daar merkte ik weer dat het vervelend werd en nu net na terugkomst in Amsterdam is het niet echt verbeterd. Nu hoop ik dat het over een tijdje weer terug schiet naar het oude niveau. Is dit normaal? Zijn deze golven van niveau normaal? Of is dit alarmerend? Mijn KNO arts zegt alleen "live with it" wat niet echt helpt of ondersteund! Ik gebruik nu in ieder geval altijd mijn oordoppen bij uitgaan. Alvast bedankt voor uw antwoord! Reactie infoteur, 31-12-2010
Hi David, ups en downs bij oorsuizen komen vaak voor. Vliegreizen kunnen roet in het eten gooien, evenals hoge geluidsniveaus. Alarmerend is het beslist niet, maar zo ervaar je het zelf misschien wel. Wat de kno-arts zegt klinkt heel naar, maar hij bedoelt enkel dat hij er niets aan kan doen. Je moet dus vertrouwen hebben dat het op een dag weer eens vermindert. Zoals eerder gelukkig ook gebeurde. Sterkte, A.

Marianne, 31-12-2010 02:57 #94
Sinds een maand of drie heb ik last van oorsuizen. Het is ontstaan na een avondje stappen, maar er was geen muziek of zo. De volgende ochtend suisde het wat in mijn oren. Ik was ook gevoelig voor geluiden zoals pannen, bestek, stemmen, en nog wat meer. Het suizen wordt steeds minder en de dagen zonder suizen nemen steeds meer toe. De gevoeligheid voor geluid is nagenoeg ook verdwenen. Kan het zijn dat oorsuizen toch nog nacedn tijdje helemaal weg gaat? O ja, ik ben bij de KNO arts geweest en die heeft gehoortesten gedaan en zij kon geen problemen vinden. Alles was Gied. Ook zij zegt, het telt wel bij maar dat ik wel voorzichtig moet zijn. Gek, want ik doe helemaal niets met extra lawaai of zo. Kan stress de oorzaak ook zijn van oorsuizen? Want ik heb veel stress gehad de afgelopen tijd. Reactie infoteur, 31-12-2010
Hi Marianne, fijn dat de symptomen verminderen. En ja, oorsuizen kan ook weer helemaal verdwijnen, of in elk geval op een niveau komen dat geen last meer bezorgt. Stress veroorzaakt geen oorsuizen, wel zou ik de waarschuwing van de kno-arts in acht nemen. Groetjes, A.

Jeroen, 23-12-2010 09:38 #93
Sinds 3 weken heb ik last van oorsuizen en krijg steeds vaker een druk in mijn rechteroor. Daarbij ben ik ook heel zweverig in mijn hoofd. Ik heb verder geen hoofdpijn en mijn HB en bloeddruk waren goed. 4 januari moet ik naar de KNO arts. Ik word gek van het piekeren wat ik kan hebben. Ik ben heel erg bang dat ik een brughoektumor heb en word dan angstig enz. Kan ik dit hebben of kan er ook wat minder ergs aan de hand zijn? Reactie infoteur, 24-12-2010
Hi Jeroen, een druk in het oor kan duiden op een letterlijke ontregeling van de druk en aldus lichte duizeligheid veroorzaken. Een brughoektumor geeft eenzijdig oorsuizen, maar is zeldzaam. Ga daar dus niet van uit! Minder ernstige, en onschuldige oorzaken liggen veel meer voor de hand. Laat die arts nu eerst maar eens kijken. Beterschap, A.

Patrick, 21-12-2010 15:59 #92
Beste A,
hoe lang kunnen klachten, als het daadwerkelijk door spierknopen komt (waar ik wel van uit ga), aanhouden? Is het mogelijk dat wanneer ik mezelf ontspan (nu erg veel stress op het werk, veel computerwerk, werkhouding) de klachten verdwijnen na verloop van tijd? Tijdens mijn afgelopen vakantie kon ik me ontspannen en verdween de pieptoon eigenlijk al na enkele dagen. Toen ik terug was van vakantie, kwam hij weer opzetten.

Overigens zijn mijn klachten, nadat ik ontdekte dat ik aan mijn linkeroor ook klachten kreeg, aan de rechterkant steeds erger geworden, zeker 's nachts. Hiervoor had ik eigenlijk het idee dat het minder werd.
Ik moet zeggen dat ik meer en meer angstige gevoelens begin te krijgen, kan dit ook invloed hebben?

Gr Patrick Reactie infoteur, 22-12-2010
Hi Patrick, zoals je zegt verdween de pieptoon tijdens je vakantie, om eenmaal op je werk weer terug te keren. Dat is een belangrijke aanwijzing die aangeeft dat er een te hoge spierspanning in o.a. de nek en schouders is. Rust lost dit op. Angst heeft er niets mee te maken, wel kan het de waarneming van oorsuizen iets beinvloeden. Je ervaart het bijv. erger dan het is, wat ook weer je stemming bepaalt. De meeste mensen zijn bang voor oorsuizen, maar een psychologische truc is om juist 'vrienden te sluiten' met het gesuis en het als het ware te begroeten. Klinkt vreemd, ik weet het, maar zo ga je het wel minder bedreigend zien, waardoor het naar de achtergrond verdwijnt. Succes, A.

Lisa, 20-12-2010 08:19 #91
Hallo A., mijn bloeddruk en HB waren perfect, dat kon niet beter.
Ik heb wel 2 weken geleden de griep gehad en eigenlijk is dit toen gekomen. De dokter komt er steeds op terug of ik alles niet vast heb zitten in mijn hoofd, maar dit kan er bij mij eigenlijk niet in. Dan zou het nu toch een keer los moeten komen, na bijna 3 weken? Wel krijg ik steeds meer een angst. Als ik 's morgens wakker word denk ik: 'Zou ik weer licht zijn in mijn hoofd?' Heeft deze angst ook invloed op oorsuizen en een licht gevoel in het hoofd? En mocht ik wat aan mijn evenwichtsorgaan hebben, gaat dit ooit nog weer over? Is er iets wat ik er aan kan doen? De dokter gaat er verder niet op in of ik wat aan mijn evenwichtsorgaan kan hebben. Reactie infoteur, 21-12-2010
Hi Lisa, dat je griep hebt gehad en het oorsuizen sindsdien is, had je me niet verteld. Oorsuizen en een licht gevoel in het hoofd tgv bijholte- en Buis van Eustachiusproblemen ontstaan vaak in aansluiting op een infectie. Maar dan zou je dat wel moeten voelen! Loskomen van slijm kan overigens maanden in beslag nemen. Angst heeft verder geen invloed op je klachten. Gaat het om een probleem van het evenwichtsorgaan, dan is het een kwestie van 'uitzieken'. De arts kan vaststellen of het daaraan ligt, door te zoeken naar nystagmus in je ogen. Maar dan zou je een duizeligheid moeten hebben die je volledig uitschakelt. Je kunt er helaas niets mee, dus wacht gewoon af. Beterschap, A.

Lisa, 18-12-2010 13:33 #90
Hallo A., kunnen oorsuizen en een licht gevoel in het hoofd ook komen door (over)vermoeidheid? Ik loop nu al een week bij de dokter, hij kan niets vinden waardoor mijn oorsuizen en licht gevoel in het hoofd kunnen komen, maar sinds een paar dagen voel ik me echt heel erg vermoeid en steeds meer signalen van mijn lichaam wijzen hierop: zere spieren, na iets te hebben gedaan heel erg moe zijn. Sindsdien lijkt mijn licht gevoel in het hoofd ook wat minder te zijn geworden, maar mijn oorsuizen blijft. Reactie infoteur, 19-12-2010
Hi Lisa, waarschijnlijk niet. Oorsuizen in combinatie met lichte duizeligheid kan ontstaan door problemen met het evenwichtsorgaan, maar evengoed kan het slechts een uiting zijn van lage bloeddruk of bloedarmoede. Omdat vele mogelijkheden toepasbaar zijn, is het het beste om bij aanhoudende klachten de arts wederom te bezoeken. Sterkte, A.

Sander, 16-12-2010 21:31 #89
Beste A, Dit is de zesde dag dat ik oorsuizingen heb, maar ik zit midden in het exaam. Ik heb het vooral als ik dicht bij bv. een lamp, stopcontact, computer… kom. Is het mogenlijk dat dit nog over gaat of zal ik dit altijd blijven hebben. Ik heb namenlijk ook de laatste week een verkoudheid en heb erg weinig geslapen. Reactie infoteur, 17-12-2010
Hi Sander, oorsuizen kan zeker wel tijdelijk zijn. Omdat je nu ook die verkoudheid hebt is de kans groot dat het oorsuizen daar mee te maken heeft. Dus wacht eerst af tot dat genezen is, voordat je het misschien in de richting van elektro hypersensitiviteit moet zoeken. Beterschap, A.

Cenerentola (infoteur), 15-12-2010 12:49 #88
Het op de achtergrond spelen van een CD met "white sound", oftewel een constante ruis, al dan niet in combinatie met natuurgeluiden, vermindert bij mij de vervelende ervaring van oorsuizen. Ik kan mij daardoor beter concentreren bij bijvoorbeeld het lezen. Reactie infoteur, 16-12-2010
Hi Cenerentola, dit is een bekende truc om de impact van oorsuizen te verminderen. En het werkt echt. White noise is ook te downloaden op internet, tevens zijn er veel sites waar allerlei nature sounds voortdurend kunnen worden afgespeeld. Groetjes, A.

Patrick, 15-12-2010 07:23 #87
Beste A, ik heb nu al enkele maanden last van een piep in mijn rechteroor. Door behandelingen bij de fysio neemt het geluid af (hij werkt oa met naalden). Echter, ik ben de muis op het werk met mijn linkerhand gaan bedienen en ik had de laatste weken regelmatig last van mijn nek, samen met een soort druk op mijn achterhoofd. Gisteren ging dat, doordat ik oefeningen deed echter weer over maar vanmorgen ontdekte ik dat ik nu ook een heel licht piepje in mijn linkeroor heb. Ik snap er niets meer van, ik doe alles om er vanaf te komen maar nu heb ik dus ook last van mijn linkeroor. Ik begin toch te vermoeden dat mijn werkhouding van invloed is?

gr Patrick Reactie infoteur, 16-12-2010
Hi Patrick, ja het lijkt een tinnitus als gevolg van spierknopen in de nek. Dit komt vaak voor. Door je linkerhand te gebruiken zet je jezelf in een voor jou onnatuurlijke positie en hierdoor gaan weer andere spieren protesteren. Het linkeroor 'vertaalt' de triggerpoints vervolgens in een geluid. Bijna als een soort RSI. De remedie is de computer links te laten liggen, maar dat zal wel niet kunnen. Dan toch liever de rechterhand gebruiken omdat dat natuurlijker voor jou is. En tijdens het werk steeds pauzeren om de nek flink te masseren. Groetjes, A.

Mike, 08-12-2010 17:10 #86
Zo'n 7 maanden geleden kreeg ik van de een op de andere dag een hoge pieptoon in mijn rechteroor. Lijkt een beetje op de piep na een zware vuurwerkknal. Gaat wel weer over dacht ik, maar helaas. Ook bij de huisarts geweest die alleen gespannen trommelvliezen constateerde. Sommige dagen is het zachter, andere dagen harder. Inderdaad door omgevingsgeluid en bezig zijn, kan ik me er vaak nog aan onttrekken, maar andere dagen is het gewoon gekmakend aanwezig. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat ik dit de rest van mijn leven moet verdragen. Je snakt af en toe naar die ouderwetse "totale" stilte. Ik heb de toon gereproduceerd met een toon generator programmaatje van het internet. Het zit iets boven de 10.000 hz. Ik hoor het ook 's nachts, maar gelukkig houdt het me niet uit mijn slaap. Ik hoor sindsdien ook slechter (met name tv en middentonen) met beide oren.
Soms denk ik als ik moest kiezen tussen totaal gehoorverlies in het rechteroor of de pieptoon, ik dan voor het eerste zou kiezen. Gelukkig kan ik me er mentaal overheen zetten en de pieptoon over het algemeen goed negeren, maar sommige dagen…
Morgen ga ik toch maar weer naar de huisarts voor een verwijzing naar de KNO arts. Ik wil op zijn minst weten of er uberhaupt iets aan te doen is.
Wellicht houd ik jullie hiervan op de hoogte. Reactie infoteur, 09-12-2010
Hi Mike, ja, laat dat gerust weten. De kno-arts zal waarschijnlijk een gehoortest laten doen, waarbij je vermoeden van gehoorverlies bevestigd wordt. Het probleem is dat ze een indrukwekkende lijst testen kunnen doen, maar dat je als patient meestal geen stap verder komt. Of de testuitslagen nu goed of fout zijn. Hoe dan ook, ik wil je niet ontmoedigen en hoop dat de arts nog een ingeving heeft. Sterkte, A.

Nathalie, 08-12-2010 10:13 #85
Hallo a, nog even een reactie op uw reactie van vandaag. Ik hoop dat u nog een keer zou willen reageren, want ik word soms gewoon wanhopig door dat gesuis. Ik ben er nl. gisteren vergeten bij te vermelden dat ik ook al een hele poos, met het oorsuizen, het gevoel heb dat ik omval. Maar als ik uw reactie lees, dan zou mijn oorsuizen van 3 weken geleden al te maken kunnen hebben gehad met het feit dat ik nu verkouden ben? Reactie infoteur, 09-12-2010
Hi Nathalie, ja. Maar het gevoel om te vallen is niet pluis, en kan duiden op een probleem met het evenwichtsorgaan. Gezien je verkoudheid/griep kan de oorzaak overigens viraal zijn, maar dat hoeft niet. Het beste is om je herstel af te wachten en dan te bekijken of je evenwichtsstoornis nog steeds aanhoudt. Als dat zo is, of als het verschijnsel nu al ondraaglijk is, dan kun je beter naar de arts gaan. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Groetjes, A.

Nathalie, 07-12-2010 14:21 #84
Hallo!
Ik heb sinds 3 weken ook last van oorsuizen, met een hoge piep. Als ik op mijn werk ben merk ik dit niet, maar zo gauw ik in een stil(lere) ruimte kom heb ik er weer last van. Voor een paar jaar geleden had ik dit ook; ben toen naar de huisarts geweest die eerst dacht dat het aan een oorprop kon liggen. Deze is toen verwijderd maar de piep en het suizen ging niet weg. Voor twee weken geleden herhaalde zich dit opnieuw. Heb vrijdag één prop weg laten halen in het oor waar ik heel erg suizen had, maar heb nu nog steeds een piep in m'n oor. In m'n andere oor zit ook nog een prop, deze word vrijdag verwijderd. Op dit moment heb ik griep; ik ben verkouden, keelpijn en heb veel troep in mijn hoofd.Mijn suizen had ik dus al 2 weken geleden, voordat ik griep kreeg. Toen ik voor een paar jaar geleden bij de dokter was constateerde hij dat mijn piep en suizen kwam door vocht in het trommelvlies. Ik kreeg toen een neusspray. Deze ben ik nu weer gaan gebruiken, maar merk nog niet echt resultaat. Weet iemand waar mijn piep en suizen vandaan komt? Gr. Nathalie Reactie infoteur, 08-12-2010
Hi Nathalie, vermoedelijk door de ophopingen van slijm in bijholten en middenoor. Zoals je zegt heb je een kou te pakken en dan lopen de holtes vol. Neussprays werken slecht of niet, dus het beste is afwachten tot je verkoudheid over is. Oorsuizen kan dan overigens nog lange tijd aanhouden. Beterschap, A.

Richh, 02-12-2010 01:52 #83
Hallo a, heb sinds 3 weken last van oorsuizen, het begon in mijn linkeroor en is na een week ook overgegaan in mijn rechteroor. verder kreeg ik ook last van een drukkend gevoel in de kaken die steeds opkwam en dan weer afnam. maar inmiddels is het echt pijnlijk geworden en verplaatst de pijnlijke druk zich steeds naar een andere plek op het gezicht. ik ben al bij de huisarts tandarts en kno arts geweest. de kno arts kon niks vinden, mijn gehoor was prima zei die en het was ook een raadsel voor hem. de huisarts dacht dat de pijn komt door opgehoopt slijm ofzo maar hier geloof ik weinig van. de tandarts kon wel beginnende gaatjes zien in mij verstandskiezen maar zei dat dit onmogelijk deze klachten kon geven. dus ik sta voor een raadsel… Reactie infoteur, 02-12-2010
Hi Richh, kijk eens hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html
Kaakproblemen vermommen zich vaak, dus misschien zit daar een clou. Een andere mogelijkheid is wat je huisarts zei, hoewel niet aannemelijk. Herken je je nergens in, dan zou je je nog kunnen verdiepen in tinnitus tgv triggerpoints in nek- en schouder-regio. Ook is van belang het type gesuis goed te analyseren. Sterkte, A.

Sjaak, 28-11-2010 19:50 #82
Hoi A, vannacht geheel bezweet wakker geworden, mijn hele hoofd doet nu zeer en heb denkt ik een bijholte ontsteking zeker als ik op mijn hoofd druk verranderd de ruis en piep toon, ook bukken is nu opeens pijnlijk. Als het geruis en piep wordt veroorzaakt door een bijholte ontsteking is de kans dan aanwezig dat het verdwijnt? Ruis is 2 weken en ontsteking al bezig vanaf juli dit jaar. Wederom bedankt voor uw antwoord.
Groeten Sjaak Reactie infoteur, 29-11-2010
Hi Sjaak, oorsuizen door bijholteontsteking is variabel van duur en sterkte. Het kan ook weer verdwijnen. Spreek je je arts de eerstvolgende keer, vraag hem dan specifiek naar de mogelijkheid van chronische problemen in de bijholten. Gezien je verschijnselen lijkt het er namelijk wel op. Groetjes, A.

Sjaak, 27-11-2010 11:28 #81
Hallo A,
Ik heb vanaf de zomervakantie af en toe een koortsgevoel (warm gezicht) en raar drukkend gevoel bij beide oren. Dan rechts dan links en soms tegelijk, ben hiervoor bij de huisarts geweest die geen bijzonderheden aan mijn trommelvlies kon ontdekken. 2 weken geleden zijn mijn oren gaan suizen eerst rechts en toen links dus beide oren suizen nu tegelijk. ik ben terug geweest naar de huisarts en doorverwezen naar een KNO arts, ook hij zag geen bijzonderheden aan het trommelvlies, tevens is er nog een metig gedaan welke ook oke was. (ik denk buis).
Vandaag een MRI scan gemaakt maar heb inmiddels 4 slapeloze nachten achter de rug.
Zou het een middenoor ontsteking kunnen zijn, zou het suizen na ontsteking over kunnen gaan want begin me nu echt veel zorgen te maken na het lezen van diverse forum's
Groetjes Sjaak. Reactie infoteur, 28-11-2010
Hi Sjaak, elke kno-arts zou een middenoorontsteking moeten kunnen vaststellen dus ik zou daar maar niet vanuit gaan. Waarom je een MRI hebt gekregen is me niet duidelijk, maar het beste is toch om de uitslag hiervan af te wachten. De bijholten zouden er ook op moeten staan, en daar valt veel aan af te lezen. Beterschap, A.

Sabina, 26-11-2010 23:06 #80
Bedankt voor de snelle reactie. Ik zal maandag gelijk naar de huisarts gaan om te vragen of het onderzocht kan worden. Hoop dat het opgelost kan worden want ik word er stapelgek van. Hoop niet dat het iets ernstigs is. Bedankt voor je informatie. Thnxx. Laat wel ff weten wat er gaat gebeuren en of het helpt. Groetjes Reactie infoteur, 27-11-2010
Hi Sabina, ja. De huisarts kan dit zelf niet oplossen, dus hij moet je doorverwijzen. De klacht is m.i. veel te belastend om mee door te lopen, bovendien is pulsatiele tinnitus juist een van de tinnitustypen waar mogelijk iets aan te doen is. Succes, A.

Sabina, 25-11-2010 07:27 #79
Ik heb nu ruim een half jaar last van oorsuizen. Het is net of ik mijn hartslag in suizen hoor in mijn linkeroor. Vind dit heel vervelend.Huisarts zei ook al dat je er niks tegen kunt doen.Het is nu een sinds een week erger geworden. Doe elke dag oefeningen om mijn nek los te krijgen. Als ik op de grote ader in mijn linkerhals druk dan is het weg dus als ik met iemand praat moet ik dit doen anders hoor ik er echt niks van. Is dit blijvend of moet ik hier mee leren leven? Reactie infoteur, 26-11-2010
Hi Sabina, je beschrijft pulsatiele tinnitus, zie artikel voor mogelijke oorzaken. Je huisarts heeft het mis, omdat hij alle soorten tinnitus over een kam scheert. Hoor je je hartslag in je oor, dan vereist dat namelijk zo snel mogelijk uitgebreid onderzoek door de kno-arts. Deze kan dan vervolgens uitmaken of de oorzaak kan worden weggenomen. Doorgaans vraagt dit om een scan van de oren en/of het hoofd. Beterschap, A.

Cora, 24-11-2010 04:54 #78
Sinds een maand of 2 heb ik last van kloppingen in mijn oor, niet alleen in rust of als het stil is maar onregelmatig. Af en toe klinkt het ook als een soort onderbroken stroming in m'n oor. Dit is eigenlijk tegelijk begonnen met een tic die ik heb, een samentrekking van de spieren op mijn voorhoofd, zou dit in verband met elkaar kunnen staan? Nog iets wat me zorgen baart, als ik ziek ben en dan heb ik vaak last van m'n chronische bronchitis en faryngitus/angina en wordt ik vaak zo goed als doof wat zich meestal wel weer oplost met een paar dagen. Zou hierdoor een aanleiding kunnen zijn voor mijn "zwakke" oorstelsel? En zou ik met dit alles naar de dokter moeten gaan? Alvast vriendelijk bedankt! Reactie infoteur, 25-11-2010
Hi Cora, natuurlijk kun je naar de arts gaan, doe dit dan liefst als de bronchitis weer de kop opsteekt en je oren dover worden. Veel zenuwbanen en spieren in het hoofd staan 'in verbinding' met elkaar dus het kan best dat je tic er mee te maken heeft. Kijk in elk geval ook hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Kloppingen in het oor kunnen komen van zowel spiersamentrekkingen in het oor als slijmresten en -proppen die in de Buizen van Eustachius schuilen. Sterkte, A.

Laurens, 21-11-2010 16:36 #77
Ik (16 jaar) heb nu een aantal jaar last van ruis/suis in mijn oor, hoe het precies ontstaan is weet ik niet. Wel heb ik het idee dat de ruis/suis alleen of meer in Ik heb er niet al te veel opgelet, maar sinds een tijdje begint mij linker oor te trillen als ik zelf praat of hard geluid hoor. De huisarts dacht dat dat kwam door oorsmeer, maar mijn oor is uitgespoten en heb er nog last van. Heeft u misschien een idee hoe dit komt, en waar die ruis vandaan komt? Reactie infoteur, 22-11-2010
Hi Laurens, kijk eens hier voor de trillingen: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Zonder aantoonbare oorzaak voor de ruis, zoals een geluidstrauma, valt helaas niet te zeggen waar het vandaan komt. Sterkte, A.

Nick, 03-11-2010 21:23 #76
Hallo, sinds vorig jaar heb ik een ruis of suis in mijn oor. Wat begon als een zacht ruisje wat ik alleen in de stilte van de nacht hoorde - als ik al eens wakker was - is inmiddels verergerd tot een fluitende ruis - alleen links - al denk ik af en toe ook rechts een bijgeluid waar te nemen. De huisarts heeft mijn oren eens gespoten maar daaraan is niets te zien. Als (hobby)pianist en muzikant in een big band ligt het voor de hand daar naar een oorzaak te zoeken - maar waarom alleen links? Zou ook stress er mee te maken kunnen hebben? Reactie infoteur, 04-11-2010
Hi Nick, stress heeft vrijwel iedereen en dit levert geen oorsuizen op. De big band waar je in speelt is natuurlijk wel een factor, en waarschijnlijk ook de oorzaak. Waarom het enkel je linkeroor is onbekend. Het kan dat er iets gehoorverlies zit op links, wat zich vertaalt in gesuis. Daarom kun je een gehooronderzoek aanvragen bij de arts. Is er inderdaad gehoorverlies in een bepaalde frequentiereeks aan de linkerkant, dan verklaart dat het probleem. Sterkte, A.

Jaap, 01-11-2010 12:46 #75
Sinds een paar maanden word ik (leeftijd 49) om een uur of vijf wakker met (of door?) een suizing in het hoofd. oren zijn schoon (de huisarts dacht dat het daar aan lag, hij heeft ze schoongemaakt). het klinkt als stromend water in een verwarmingsbuis. of ook wel op een draaiende koelkastmotor. het is als zo'n geluid dat je alleen hoort als je er op let. het is niet heel hard, maar het lijkt wel langzamerhand harder te worden.en het is zeer irritant. ik hoor het niet als ik ga slapen. ook al is het dan net zo stil in huis als 's ochtends. heeft dit met ontspanning (van spieren) te maken mogelijk? Reactie infoteur, 02-11-2010
Hi Jaap, ik vrees dat niemand je kan zeggen waar dit vandaan komt. Een motorgeluid is laagtonig en duidt vaak op slijmophopingen in de bijholten/Buis van Eustachius/middenoor, maar dan heb je ook wel andere klachten, tenzij het erg latent is. Juist bij zo'n brommend geluid zie je dat dit vaak in de loop der dag en vooral in de avond steeds harder wordt. Waarom jij jouw motor dus in de nacht krijgt is me onduidelijk, maar het kan puur anatomisch zijn. Als je ligt verandert de stand van je hoofd, dus ook van binnen! Ontspanning van spieren hoort in elk geval geen draaiende koelkastmotor in gang te zetten. Sterkte, A.

Sylvie, 28-10-2010 16:28 #74
Hoi, kan je na het trekken van 4 verstandskiezen bij de kaakchirurg last krijgen van pijnlijke kaakspieren die een soort van pieptoon in het oor veroorzaken, in mijn geval in het linkeroor? Voor de 2 verstandskiezen onderaan werd er wel geboord in het kaakbot want deze zaten redelijk diep. Als men in het kaakbot boort, welke gevolgen heeft dat voor de omringende weefsels of hoe reageert de kaak hierop? Reactie infoteur, 29-10-2010
Hi Sylvie, je eerste vraag: Ja, mits het trekken onder lokale verdoving is gebeurd. De spieren zijn tijdens de behandeling te strak gespannen, waardoor TMJD (overbelasting kaakspieren) en 'referred' problemen in het oor kunnen ontstaan. Aangezien je waarschijnlijk onder algehele verdoving bent behandeld zijn gevolgen waarschijnlijk puur anatomisch, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html, hoofdstuk 'De relatie tussen kaak en oor'. Kaak en oor delen dezelfde zenuwbanen, dus worden symptomen vanuit de kaak gemakkelijk in het oor gevoeld en andersom. Groetjes, A.

Sella, 10-10-2010 09:20 #73
Sinds een aantal weken voel ik in mijn linker oor spasmen die komen en gaan. Overigens voel ik een overmatige smeer. Ik weet dat de KNO arts het kan schoonmaken, maar een vriend van me heeft regelmatig hier last van en gebruikt een paar druppels slaolie en de volgende dag is zijn oor helemaal smeervrij dit merkt hij op zijn slaapkussen. Is dit juist wat hij doet zo nee wat kan ik zelf eraan doen om het smeer enigszins weg te krijgen. Reactie infoteur, 11-10-2010
Hi Sella, voor de spasmen kun je voor de zekerheid even kijken op: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Wat je vriend aan het oorsmeer doet is goed. Soms wil zelfs de arts dat je het oor voor het uitspuiten eerst een nacht 'in de week' zet met olie. Warm water ipv olie kan ook, evenals oorsmeer verwijderen met een met warm water nat gemaakte haarspeld, maar dan kun je uiteraard niet diep gaan. Plus dat het manoeuvreren met de lus van de speld zeer veel voorzichtigheid vereist! Het kan echter wel veel verschil maken. Wattenstaafjes zijn uit den boze omdat die het smeer nog verder duwen. Succes, A.

Francis, 06-10-2010 19:38 #72
Reeds 10 Jaar zit ik met ruisen en fluit geluiden in beide oren. Allerlei testen gedaan en enig advies van de dokters was dat ik mee moest leren leven. Ik begrijp niet dat zij geen enkel medicijn kunnen vinden om zoveel mensen te helpen.Deelnemen aan een vriendengesprek wanneer er veel rumoer is is heel moeilijk en genant wanneer je naast de kwestie antwoord. Gelukkig kan ik mij vrij goed niet op mijn geruis focussen, maar is met de tijd moeilijker en moeilijker. Zijn er nog nieuwe medicijnen of hulpmiddelen? Beste Dank, Groeten Francis Reactie infoteur, 07-10-2010
Hi Francis, er zijn geen pillen of hulpmiddelen die oorsuizen verhelpen. Hooguit is er bij sommige therapieen enige verbetering, al of niet door het placebo effect. Als een nieuw medicijn echt werkt, zou dit bij artsen bekend moeten zijn. Helaas is het zo ver nog steeds niet, waardoor patienten vaak zelf op zoektocht gaan en wisselende resultaten rapporteren. Sterkte, A.

Infoteur: Astrid-d-g
Laatste update: 29-06-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Special: Ooraandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 371
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!