Kaakgewricht & klachten: Oorzaak en gevolg

Kaakgewricht & klachten: Oorzaak en gevolg De kaak wordt ongemerkt de hele dag gebruikt. Helaas gaat het ook wel eens mis en zijn kaakproblemen het gevolg. Deze kaakgewrichtsproblemen (TMJD) noemt men ook wel de grote vermommer. Terwijl de arts de bron van hoofdpijn, oorklachten, gebitsproblemen en nekpijn ter plaatse zoekt, houdt de vergeten kaak zich schuil als oorzaak. Door kleine discusverschuivingen, slijtage, verhoogde spierspanning en triggerpoints is het kaakgewricht in staat tot een oneindige reeks onbegrepen klachten.

Het kaakgewricht

Het kaakgewricht, de temporomandibularis, is een van de belangrijkste gewrichten in het lichaam en wordt het vaakst gebruikt. Met behulp van de kaakspieren beweegt de onderkaak en kunnen we afbijten, slikken en kauwen, maar ook spreken, zingen, blazen, geeuwen, lachen en zoenen. Het complexe gewricht ligt tussen de onderkaak (mandibula) en het slaapbeen (tempora). Het bestaat uit botten, ligamenten, een discus, kraakbeen, gewrichtsvloeistof, zenuwen en bloedvaten.

TMJ syndroom

Schade aan het kaakgewricht resulteert meestal in diverse klachten, voornamelijk pijn rond de kaak of functieverlies. De mond kan dan niet meer voldoende worden geopend en er zijn problemen met het kauwen. Allerlei geluiden kunnen voorkomen, zoals een knisperend, zanderig, knappend of klikkend geluid bij het bewegen van de kaak. Ook kunnen er 'referred' klachten ontstaan. Deze worden elders in het hoofd, of zelfs verderop in het lichaam gevoeld, maar zijn van de kaak afkomstig. Voorbeelden zijn vermeende bijholteontstekingen, gebitsproblemen, hoofdpijnen en pijn in de slapen, duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en andere oogproblemen, nekklachten, schouderpijn en een uitgebreide reeks oorklachten. Als oorzaken hiervoor onvindbaar zijn, is kaakproblematiek waarschijnlijk. Kaakklachten noemen we ook wel CMD (cranio-mandibular disorder) of TMJD (temporomandibular joint disorder).

De kaak als geniale vermomming

Naar geschat lijdt ongeveer twintig procent van de mensen aan een kaakprobleem, maar slechts vijf procent zoekt hulp. Het overgrote deel heeft geen idee dat de herkomst van de klachten in of nabij het kaakgewricht ligt. Hoofdpijn of aangezichtspijn wordt meestal afgedaan als spanningshoofdpijn, stress of migraine, zwaardere pijnen vallen onder onbegrepen zenuwpijn. Met al of niet ernstige oorklachten wordt men soms naar een kno-arts gestuurd, waar na onderzoek wordt gemeld dat er niets mis is met de oren of dat ze zelfs uitstekend zijn. Voor nek- en schouderpijnen komt men bij een fysiotherapeut terecht die enkel lokaal behandelt. Helpt er niets, of wordt er echt geen oorzaak gevonden, dan komt het helaas maar al te vaak voor dat de patiënt niet serieus wordt genomen, of zou lijden aan een stress-gerelateerd probleem. De kaak is het vergeten lichaamsdeel, maar een enkele keer komt men toch terecht bij een kaakchirurg.

Diagnostiek

Bij kaakklachten staat de kaakchirurg (of tandarts-gnatoloog) allereerst voor de vraag of het om een probleem binnen het kaakgewricht gaat, zoals een discusverschuiving, anatomische afwijkingen, een perforatie van de discus, fracturen, tumoren, ontstekingen en dergelijke. Daarnaast moeten de lymfklieren (en speekselklieren) worden onderzocht op ontstekingen of tumoractiviteit, maar ook moet worden gekeken of er daadwerkelijke gebitsafwijkingen zijn zoals half of niet doorgebroken verstandskiezen, abcessen, cysten, te hoge kronen of bruggen en afwijkingen in de kaakholten. Meestal worden röntgenfoto's gemaakt en eventueel scans. Een kaakfunctieonderzoek (onder narcose) is ook mogelijk. Hierbij wordt onderzocht of een te geringe mondopening samen met andere klachten zijn oorzaak vindt in het gewricht zelf of niet. Onder narcose zijn alle spieren verslapt, zodat de arts de mond zo wijd mogelijk kan openen. Is dat het geval, dan ligt de oorzaak in het spierstelsel. Kan de arts de mond ook onder narcose niet openen, dan is er een blokkade in het kaakgewricht (discusprobleem).

Discus verschuivingen

Zoals een discus in de nek of wervelkolom iets kan verschuiven, kan dit ook gebeuren in de kaak. Slijtage bevordert de waarschijnlijkheid van een verschuiving van de discus. De discus (meniscus) is een kraakbeenschijf die tussen beide botvlakken ligt. Een verschuiving van de discus treedt op als de ligamenten die de discus op het onderste kaakbot houden uitgerekt of kapot raken door een verwonding of door herhaalde krachten op het gewricht. Voorbeelden hiervan zijn: langdurig openhouden van de mond, geeuwen, eten van iets groots, langdurig kauwen van kauwgom, klap tegen de kaak, disbalans tussen gezichtsspieren en kaak, tandenknarsen en kiezen laten trekken. De discus wordt gewoonlijk naar voren getrokken, waardoor botdelen van de schedel en het kaakbot over elkaar heen slijpen.

De discus vangt plotselinge schokken in het gewricht op, maar als deze iets uit positie is, kan een aanvankelijke slijtage snel verergeren. Verschijnselen treden op op het moment dat er druk ontstaat op de hoofdzenuw voor de kaak, die vastzit aan de achterzijde van de discus. Hetzelfde geldt voor bloedvaten die in het gedrang komen. Het resultaat is pijn en ontsteking rond het oor en het kaakgebied. Het lichaam wil het getroffen gebied beschermen en doet dit door de kaakspieren te spannen. Gespannen kaakspieren leiden op zich weer tot klachten: kaakpijn, nekpijn, hoofdpijn, enz. Een discusverschuiving betekent ook beperkingen bij de opening van de mond of bij de beweging van de kaak naar links en rechts. Ook kan er een slingerbeweging te zien zijn bij het bewegen van de kaak. Vervolgens kan ook de beet zelf veranderen, en wel zodanig dat boven- en onderkaak niet op de normale manier kunnen sluiten. Er zijn twee soorten discusverschuivingen.

Discus verschuiving met reductie

Bij een discusverschuiving met reductie ontstaat er een asymmetrische beweging van het kaakgewricht. De discus glipt in en uit positie wanneer het onderste kaakbot in functie beweegt. Het gevolg is een klikkend of knappend geluid terwijl dit gebeurt. Het risico is versnelde degeneratie van het kaakgewricht, waarna de kaak blijvend op slot komt te zitten.

Discus verschuiving zonder reductie

Deze discusverschuiving heet ook wel een kaak die op slot zit. Het gebeurt wanneer de ligamenten zodanig zijn uitgerekt dat de discus niet meer in de normale positie kan terugkomen en de kaak blokkeert. De discus verandert hierbij van vorm en zit als het ware knel. De mondopening is beperkt hoewel het nog wel mogelijk is twee vingers tussen boven- en ondertanden te plaatsen.

Artrose van de kaak

Artrose van het kaakgewricht is feitelijk slijtage en gebeurt uiteindelijk bij iedereen. Het kaakgewricht krijgt meer spanning te verduren dan het aankan. De oorzaken zijn velerlei: een structureel probleem binnen het gewricht zoals een discusverschuiving of een zekere slechte beet, te hevige krachten op het kaakgewricht of systeemziekten zoals reuma. Wat er gebeurt is dat het kraakbeen beschadigd raakt. Maar dit kraakbeen is nodig omdat het vloeistof in en uit de kaak helpt. Vloeistof die afvalstoffen elimineert en voedingsstoffen inbrengt. De patiënt met slijtage van het kaakgewricht ervaart allerlei klachten, waaronder een krakend, knisperend geluid bij het openen en sluiten van de mond, oorpijn, vol gevoel in het oor en een veranderde beet. Vaak kan de mond ook niet wijd worden geopend. Reumatoïde artritis is iets anders en kan ook het kaakgewricht aantasten, waardoor een verminderde belastbaarheid met alle gevolgen van dien ontstaat.

Kaakspieren

De kauwspieren zijn een grote bron van chronische pijnklachten. Wat relatief onbekend is, is dat deze kaakspieren nauw samenwerken met de spieren aan de zijkant van het gezicht en van de nek. De nekspieren assisteren bij de kaakfunctie en zullen bij een verminderde functie dus ook zijn aangetast. Je kunt het kaakgewricht lokaliseren door je vingertoppen direct op de plek voor de oren te duwen. Als je vervolgens je mond opent en sluit voel je het gewricht. De bewegingen worden door de kaakspieren gereguleerd. Bij een voortdurende spanning van de temporalis spier zal er te hard aan de pees worden getrokken: de pees die de temporalis met het kaakbot verbindt. Resultaten zijn scherpe hoofdpijn in de slapen, direct naast de ogen. Het heet temporal tendonitis en wordt ook wel de migraine imitator genoemd. Een slechte beet of een verwonding aan een kaakligament (zoals bij whiplash) kan voorts scherpe of zeurende pijn in het gebied achter het kaakbot en onder het oor veroorzaken (stylomandibular ligament stress).

Triggerpoints rond de kaak

Bij een geïrriteerde zenuw zal de hieraan verbonden spier samentrekken, korter en stijver worden en hierdoor pijnlijk. Kleine knopen vormen zich in de spier, de zogeheten 'trigger points'. Triggerpoints zenden pijn uit naar verder gelegen lichaamsdelen, zoals de kiezen, het voorhoofd of de oren. Kaakspieren raken vermoeid en beperken de bewegingen. Een typisch voorbeeld van dit myofasciale pijnsyndroom is hoofdpijn in de slapen, dat een gevolg is van pijn in de temporalis spier, een spier die de kaak sluit. Triggerpoints in de kaakspieren kunnen ontstaan door een acute verwonding, disfunctie in het kaakgewricht, maar soms ook door chronische overbelasting van het kaakgewricht, zoals knarsen en kaakklemmen in de slaap.

Oromandibular dystonia

Ongecontroleerde bewegingen van de onderkaak en/of tong zijn karakteristiek voor oromandibular dystonia, en wordt vaak fout gediagnostiseerd als een TMJ aandoening. Dystonia is zeer invaliderend en extreem pijnlijk door de zware belasting van de kaakspieren. Het effect op praten, eten en algemene verschijning is groot. De aandoening ontstaat hier niet in de kaak, maar in de trigeminal zenuw.

De relatie tussen kaak en oor

Klachten van het oor zijn erg gebruikelijk bij kaakproblemen. Het bot dat het kaakgewricht van het oor scheidt is zeer dun zodat ontstekingsreacties van de kaak gemakkelijk druk veroorzaken. Daarnaast kunnen door de verhoogde spierspanning rond het kaakgewricht spasmen ontstaan in de zeer diep gelegen pterygoidus lateralis spier en de pterygoidus medialis spier. De tonus van deze spieren en omringende spieren is mede belangrijk voor een normale oorfunctie. Storingen geven een grote variëteit aan klachten: Oorpijn, drukgevoel in het oor, bepaalde typen oorsuizen, duizeligheid, subjectief gehoorverlies en matige tot ernstige hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Hyperacusis is direct gelinkt met TMJD problematiek door de gedeelde zenuwvoorziening van de tensor tympani spier in het middenoor met de kaakspieren via een aftakking van de de trigeminale zenuw: de mandibulaire zenuw. De tensor tympani spier dempt hard geluid en impulsgeluid, maar verliest zijn functie als de zenuwtoevoer geïrriteerd is, resulterend in hyperacusis.

Heb je onbegrepen oorklachten en wil je weten of de oorzaak bij het kaakgewricht ligt? Een eenvoudige test is deze:
Plaats de top van je pink in je gehoorkanaal (met de nagel naar achteren), druk deze vinger dan naar voren terwijl je de mond opent en dichtdoet. Je drukt bij deze test op de achterzijde van het kaakgewricht. Bij een TMJD disfunctie is dit zeer pijnlijk.

Kaak en gebit

Als de spanning van spieren en ligamenten rond de kaak blijvend verhoogd is, kan dit ook in het gebit worden gevoeld. Bekend is de pijnprojectie naar de kiezen in de bovenkaak (of enkel gevoelige kiezen). De patiënt heeft kiespijn maar de tandarts vindt geen afwijkingen. Omdat de pijn aanhoudt kan een wortelkanaalbehandeling worden uitgevoerd, of kan de kies of kiezen zelfs worden getrokken. Omdat de bron van de pijn niet in de kies ligt helpt de behandeling niet. Pijn keert terug en de patiënt is nog verder van huis. De diagnose TMJD is gemist.

Behandeling kaakgewrichtsklachten

Pijnstilling en kaakspieroefeningen

Talloze behandelingen worden ingezet bij TMJ klachten, maar het effect is vrijwel altijd dubieus. In de eerste plaats kunnen er pijnstillers worden genomen, waarvan Ibuprofen voor kaakklachten het meest wordt gebruikt. De bedoeling is dat pijn vermindert en de kaak wat meer kan ontspannen, maar ernstige pijn verbetert er niet door. Oefeningen voor de kaak, zoals langzaam stretchen, zijn een andere mogelijkheid. Dit kan gewoon thuis of eerst onder begeleiding van een fysiotherapeut. Massages om de doorbloeding te verbeteren kunnen worden toegepast, hoewel de diep gelegen spieren niet kunnen worden bereikt en behandeling van de nek vaak wordt overgeslagen. Thuisbehandelingen met zakken ijs(blokjes) en/of warme kruiken e.d. kunnen tijdelijk verlichten maar zijn geen oplossing.

Splints

Een veelvoorkomende behandeling voor kaakproblemen zijn de zogeheten splints (spalkjes) of opbeetplaatjes, 24 uur per dag gedragen of alleen 's nachts. Een splint is een transparant plaatje dat met haakjes op het ondergebit wordt vastgeklikt, maar er bestaan ook vormpjes die over de voortanden worden geplaatst. Er zijn grofweg twee soorten splints: stabilisatiesplints en repositiesplints. De bedoeling is dat de splint de kaken tot rust brengt en ze in hun natuurlijke positie dwingt. Dit doet het doordat de kiezen als het ware worden afgedekt en niet meer van invloed zijn op de stand van de kaakgewrichten. Het grote nadeel van een splint is dat bij permanent dragen de beet kan veranderen en de problemen alleen nog maar groter worden. Dit gebeurt ook bij de eenvoudige stabilisatiesplints. Splints moeten vaak maandenlang worden gedragen, maar de effecten zijn teleurstellend. Vermoedelijk werken ze het beste bij bruxisme (nachtelijk tandenknarsen of kaakklemmen).

Overige behandelingen

Andersoortige behandelingen zijn reconstructieve tandheelkundige behandelingen, arthrocentesis (kaakspoeling met zout en een ontstekingsremmer, onder narcose), operatieve repositie van de kaakgewrichten of disci met implantaten. Operaties zijn altijd een 'last resort'. Conservatieve behandelingen zijn behalve splints en fysiotherapie (waaronder ultrasound) ook lokale injecties met een pijnstillende werking, medicijnen zoals spierverslappers en ontstekingsremmers, biofeedback en het toepassen van een 'zacht' dieet.

'Pain is only weakness leaving your body.'

Lees verder

© 2009 - 2020 Astrid-d-g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Kaakpijn: symptomen en oorzaken van pijn tussen kaak en oorKaakpijn: symptomen en oorzaken van pijn tussen kaak en oorKaakpijn is een vervelende klacht. Pijn in de kaken (kaakpijn), aanhoudende pijn in en om het oor, pijn bij kauwen, geeu…
Pijn aan de kaak: symptomen, oorzaken & behandelingPijn aan de kaak: symptomen, oorzaken & behandelingPijn aan de kaak kan bijkomende symptomen met zich meebrengen zoals oorpijn en hoofdpijn. Het gaat om een krampachtige,…
TMJD syndroom, kaakdysfunctieTMJD syndroom, kaakdysfunctieHet TMDJ of TMJ syndroom (temporomandibular joint dysfunction) is een kaakgewrichtprobleem dat vaak ontstaat bij mensen…
Kaakontwrichting en behandelingKaakontwrichting en behandelingEen kaakontwrichting wordt ook wel kaakluxatie genoemd en is het ontwrichten van het kaakgewricht. Het treedt op wanneer…

Broccoli: een superfoodBroccoli: een superfoodIn het kader van gezonde voedingsmiddelen hoort broccoli echt boven aan de lijst. Deze groente zit zó vol met gezonde vo…
Jeuk aan de benen of voeten, wat kan het zijn?Jeuk aan de benen of voeten, wat kan het zijn?Jeuk aan de voeten of benen is een veel voorkomend probleem. Jeuk is hebben is heel vervelend en bovendien kunnen jeuken…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Kaakgewricht & klachten: Oorzaak en gevolg"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Saskia, 29-12-2019 18:14 #333
Goedenavond, via via hier terechtgekomen want er wordt maar bar weinig geschreven over triggerpoints die mogelijk het gevolg zijn van een extractie van de verstandskies. De mijn is er bijna 3 weken (deels) uitgehaald uit de onderkaak, de wortel zit er nog in. Dit was bij de kaakchirurg en was alles behalve een pretje. In de tweede week ontstond een ander soort pijn in mijn kaak nadat de zwelling weg was. Ook heb ik een antibioticakuur gehad, geen effect op de pijn. Ik heb nu een klein bultje ontdekt (pijnlijk!) bij mijn onderkaak. Als ik het masseer is de pijn even weg. Ik gok dus een triggerpoint. Morgen een massagebehandeling speciaal voor triggerpoints staan omdat ik volgende week lang op reis ga. Enorm vervelend dit. Want wat kan het anders zijn? Straalt soms ook uit naar de tanden en gevoelig als ik koude dranken drinken. Wond zelf doet geen pijn meer… bvd.

Me, 18-08-2016 14:18 #332
Heb een overbeet (enten bakkie) en last van een kaak (links) die uit de kom gaat en dan in 2 bewegingen weer goed zit. Sinds een klap op mijn kaak/linker oor is het zo dat het de hele dag voelt alsof ik spierpijn heb en een evenwichtsprobleem erbij heb. (Alsof ik net uit een draaidans kom en dit de gehele dag door? Tandarts kan niks vinden. KNO arts ook niet. Kan een CT scan hierbij iets doen… uitwijzen?

Loualid, 16-06-2016 14:09 #331
Ik heb al drie jaar laast van mijn linkerkaak, mijn vraag, kan ik die laten opereren?
Met vriendelijke groet,
Loualid

Louage W., 15-10-2015 11:04 #330
De laatste 2 maand heb ik vooral last van het horen van mijn hartslag in mijn linkeroor. In het voorjaar had ik een week pijn in mijn linkerkaak, maar dit was toen snel over en niet zo erg vond ik. Door de pijn in mijn linkeroor begin augustus, ben ik alsnog naar de dokter en nadien naar een oorarts gegaan. Géén oorproblemen, maar dus probleem met mijn linkerkaak. Sinds 2 weken draag ik nu een op maat gemaakte splint door mijn tandarts. De splint moet ik 's nachts dragen, dit om het tandenknarsen tegen te gaan en mijn kaakspieren de nodige rust te geven. Van de pulsatiele tinnitus is nog géén verbetering te merken, overdag ben je actief bezig en voel je het iets minder, in bed is het iets minder aangenaam, maar ik kan alsnog de slaap vinden. Vrees dat het de nodige tijd zal vragen. Vorige week ook sessie bij de osteopaat ondergaan, ga binnen een maand terug. Heb altijd een gevoelige nek gehad, dus die spieren hangen allemaal samen en maken het probleem dus niet zo eenvoudig om snel op te lossen. Probeer vooral rustig te blijven, en mij niet ongerust te maken. Van erge pijnen heb ik eigenlijk niet echt last, soms wel wat hoofdpijn en duizelig, maar dat is géén dagelijks probleem. Neem géén medicijnen, maar gewoon een kuur van 1 maand met wat Valeriaan, een natuurlijke ontspanner. Wens alle kaakleiders snel beterschap, vergeet vooral niet te ontspannen.

Geert Colpaert, 26-09-2015 11:06 #329
Heb veel problemen met m'n kaakgewricht! Help!
Er loopt een draad? (zenuw, denk ik) van achter m'n linker oor tot onder m'n neus naar mijn rechter oor. Heb geen pijn maar is enorm vervelend. Kan iemand mij helpen a.u.b.? Wat moet ik doen? Bij verschillende neurologen geweest zonder resultaat. Ook nmr gehad van de hersenen zonder noemenswaardig resultaat. Wel ongeval gehad in 1985 met fiets waarbij oogkas gebroken was op 3 plaatsen en het kaakgewricht links een ferme deuk heeft gekregen. Heb indertijd moeten oefenen met een lepel tussen de tanden om terug m'n mond open te krijgen. Bij voorbaat dank!

Tom Velleman, 05-09-2015 14:28 #328
Ik heb last van een piep in het oor en deze piep wordt versterkt als ik mijn mond opent. ook als ik eet en op mijn tanden een druk komt, dan verhoogt het piepgeluid. ik heb geen pijn in mijn kaakgewricht. de piep is wisselend, de ene dag kan dit 7op 10 zijn en andere dagen 4 op 10 enz. ( 10 is ernstig en 1 laag ). zijn er mensen die de dezelfde klachten hebben?

Mark, 31-07-2015 13:01 #327
Het TMJ syndroom is een lichamelijk probleem veroorzaakt door een psychologisch trauma. Zie het werk van de voormalig neuroloog Robert Scaer. Ik had zelf last van TMJ, maar na het doen van Trauma Releasing Exercises heb ik hier nu geen last meer van.

Nina, 10-07-2015 23:12 #326
Dit komt mij allemaal bekend voor, ik heb aan mijn rechter kaak last maar niet constant. Meestal een paar weken en dan weer paar maanden niet. Mijn kaak wilt niet helemaal open en na wat pijnlijk wrikken gaat hij wel weer open. Mijn kaakspier voelt dan ook dikker aan. Ik heb geen operaties aan mijn mond gehad. Ik lees hier dat sommigen menen dat deze klachten worden veroorzaakt door slechte operaties e.d. Nou ik heb altijd een goed gebit gehad, nooit een beugel nodig gehad, nooit gaatjes gehad, en dus nooit operaties gehad. Mijn moeder vertelde laatst dat zij hier ook een tijd last van heeft gehad maar dat dit bij haar reuma hoorde. Ik heb voor verscheidene klachten bij een fysio gelopen maar er is nooit geconstateerd dat ik ook reuma heb. Ik ben ook bang dat als ik naar de huisarts ga dat ik dan een lullig antwoord krijg (pijnstillers bijv, 8 paracetamol per dag moest ik voor mijn hoofdpijn nemen, uiteindelijk bleken lenzen te helpen) of dat ik dan telkens word doorverwezen.

M. Houben, 18-06-2015 00:52 #325
Voor de diverse kaakklachten kan men ook vaak terecht bij een Fysiotherapeut die gespecialiseerd is in kaakklachten. Zelf ben ik reeds 18 jaar hiervoor in behandeling. Het is niet iets wat in de meeste gevallen zomaar weg gaat ook niet met gespecialiseerde fysiotherapie maar dit maakt het wel leefbaar en draaglijk. Waarschijnlijk is er wel een kaakfysiotherapeut bij u in de omgeving te vinden, want dit is een specialisatie binnen de fysiotherapie.

Lilac, 01-06-2015 10:39 #324
Hey Dina, soortgelijk verhaal. Zoon heeft in april beide kaakkoppen en onderkaak gebroken. Ook al zijn kiezen en aantal tanden gebroken. Helaas is de diagnose pas na een kleine week gesteld. Hij is geopereerd, en vorige week is het frame verwijderd. Sindsdien heeft hij ontzettend veel pijn aan zijn rechterkaakgewricht. Met de dag erger. Terug naar kaakchirurg en bijzondere tandheelkunde, geen bijzonderheden:(. Vrijdagnacht zo'n hevige pijn, niks vergeleken met de breuken en operatie, weer terug naar spoeddienst. Diagnose, spierpijn! Ondanks hoge doseringen ibu paracetamol/codeine en diazepam. Als ik hier zo lees kan dit dus chronisch worden. Wat te doen, echt om radeloos van te worden:( en dan moet het proces van gebit reconstructie nog beginnen…)

Dina, 19-05-2015 19:33 #323
Hallo ik heb in september 2014 mijn kaak op drie plaatsen gebroken gehad. linkerkaakkop, rechterkaakkop, en onder kaak.
d linker kaak kop stond niet helemaal goed maar goed genoeg om goed vast te groeien. dit was volgens de kaak chirurg ook goed.
maar nu heb ik sinds een week op sommige momenten veel pijn in mijn linker wang. het klopt een beetje en trekt er dan door heen en dan is het ook zo weer weg. maar het bleef de hele tijd wel lichtjes door zeuren. en soms werd het erg hevig met de pijn. nu vanavond bewoog ik mijn mond wat meer en knapte mijn kaakkopje dit kon je horen.wel is de zeurende pijn nu weg en heb ik nog geen erge pijnen meer gehad. ook geen kloppend gevoel meer en ik voelde steeds wel druk op die plek als ik zo pijnaanval had. maar kan het zijn door dat het nu even knap heeft gedaan, da het dan los is gegaan of zo zodat de pijn nu ook weg blijft? hebben meer mensen dit na een kaakbreuk. het is dan net of heeft dat kaakkopje beetje op slot gezeten kan dit kloppen?

Melissa, 20-04-2015 09:37 #322
Ik heb geleerd dat ik me bewust moet zijn van mijn kaken de hele dag door. Door ergens briefjes te plakken thuis of op je werkplek of wekkers zetten elk kwartier. Zo wordt je er constant aan herinnerd dat je je kaken moet ontspannen. Bv een gele post-it opplakken op je bureau in het zicht. Iedere keer als je er naar kijkt wordt je er aan herinnerd. Na een poosje wordt het klemmen automatisch minder.

Ook masseer ik mijn kaken om de spieren soepeler te maken. Vanaf bovenin de kaak, vlak naast de oor zachtjes masseren (rondjes draaien met de toppen van je wijsvinger en middelvinger is voldoende), en langzaam naar beneden werken. Je zult de stijve plekjes vanzelf voelen.

Valerie, 13-04-2015 12:52 #321
Hallo

Kan je soms zeggen welke oefeningen je doet, want ik denk dat ik onbewust ook mijn kaken op elkaar klem. Hierdoor oorpijn en klikken van oren.

Melissa, 09-04-2015 10:36 #320
Voor de mensen die ook last hebben van pijnlijke kaken, hoofdpijn, oorpijn en niet weten waar het vandaan komt.
Twee jaar geleden begonnen mijn kaken zeer te doen. Omdat ik dacht dat het door mijn groeiende verstandskiezen kwam heb ik ze alle vier laten trekken. Maar de pijn bleef. Ik kon geen harde dingen meer eten en mijn mond niet meer volledige open.
Ik ben hiervoor naar de tandarts geweest, die mij vervolgens weer doorgewezen heeft naar een gnatholoog (tandarts gespecialiseerd in kaakgewrichten). Zij kwam er achter dat mijn kaakspieren enorm verstijfd waren (niet zo gek na er een jaar mee rond gelopen te hebben). Zij behandelde mijn 'trigger points' wekelijks en ik kreeg een splint voor het klemmen dat ik 's nachts deed. Helaas werkte de behandeling maar voor een paar dagen en was ik weer terug bij af. Ook vertoonden mijn kaken op röntgenfoto's slijtage (ik ben nu 20 jaar, ik was 18 toen dat ontdekt werd).
Ik was de wanhoop nabij en ben wat gaan googlen en kwam uit bij een orofaciale fysiotherapeut (fysio gespecialiseerd in alles wat met het gezicht te maken heeft). Ik heb dit idee bij mijn gnatholoog voorgelegd en zij heeft me door verwezen naar zo'n fysiotherapeut. Daar werd vervolgens ontdekt dat ik niet alleen 's nachts met mijn kaken klem, maar onbewust de hele dag door. Ze masseerde mijn kaken wekelijks, en eindelijk leek het te helpen. Ik kon weer hard voedsel eten en gapen zonder pijn. Zij heeft mij oefeningen voor thuis meegegeven. Zowel om het klemmen te stoppen als om zelf te masseren.
Ik ben nu een jaar verder en het gaat beter dan twee jaar geleden toen de pijn begon. Helaas is het nog niet volledig weg en komt het weer net zo hard opzetten in periodes van stress, maar ik weet wat ik moet doen om de pijn te verminderen en dat werkt al een stuk beter.
Wacht dus niet af als je dezelfde klachten herkent en laat je niet afschepen door een dokter of tandarts die zegt dat het spanningshoofdpijn is!

Lars, 04-04-2015 00:28 #319
Hai ik heb al lang last van mijn kaken na een jaar kreeg ik ineens ook last van mijn gehoor. Elke dag zitten ze wel dicht en moet ik er veel druk op uitoefenen om ze weer open te krijgen, daarbij heb ik ook nog een oorsuis gekregen. Ik weet 100% zeker dat het door me kaken komt. Mijn vraag is dus of dit blijvend is ofniet? Alvast bedankt

Ervaren Kaakpijnpatient, 05-03-2015 19:01 #318
Hay,
Oke, hier komt mijn verhaal, waarschijnlijk herkent u het. Ik liep een tijd lang met een ooronsteking, ging naar de dokter, kreeg antibiotica, maar de vervelende pijn ging niet weg. Ik weer naar de dokter, doorverwezen naar de KNO en daar doorverwezen naar de kaakchirurg. Die zei letten op dat je niet op je lippen bijt, klemt of wat dan ook voor geks doet. Gewoon tanden van elkaar en tong tegen gehemelte en ontspannen. Na 6 weken terugkomen, en geen verbetering. Doorverwezen naar de Kaakfysio in Hilversum. Dit vrouwtje gespecialiseerd in kaakproblemen. Ze heeft me elke week behandeld. En alle pijn klopte. Nekklachten, Kaakpijn, Oorpijn, alles zit in verband met elkaar. Ook hoofdpijn aan de zijden van je hoofd boven je oor. Ik kreeg oefeningen van haar mee. Heb voor de zekerheid ook een bitje gekregen. Heb die vannacht voor het eerst gedragen, en ja ik ga weer dood van de pijn. Maar als er maar uiteindelijke verbetering optreed. Mocht u iets herkennen en hiermee wat wijzer geworden dan is dat fijn. Ojah niet te veel lezen, zorgt voor meer stress en dan verergerd zich. Dat heb ik dus. Alles opgezocht en het werd maar erger en erger.
Gr

Nur, 08-12-2014 21:48 #317
Beste, Mijn dochter van 15 heeft reuma aan de kaakgewrichten en heeft een kleine onderkaak. Ook heeft ze slijtage en zou heel graag wegwijs gemaakt willen worden.welke dokters adviseert u?

Margit, 19-11-2014 21:44 #316
Hallo, ik heb sinds september na het eten van, een paar dagen, harde broodjes heel veel pijn in mijn rechter oor. Te harde dingen kan ik niet meer eten of bijten. De hele dag door zeurt het. Het is geen oorontsteking zegt de dokter. Fisio is het advies. Maar nog niet afdoende vind ik.

Linda, 30-07-2014 19:18 #315
Een aantal weken geleden heb ik een ernstige verkoudheid gehad. Tijdens die verkoudheid (en nu nog steeds) heb ik erge hoofdpijn en kaakpijn ervaren. 's Ochtends heb ik vrijwel geen pijn, maar rond het einde van de middag/het begin van de avond speelt vaak een zeurende pijn met een aantal heftige steken op. Soms is het zo erg dat ik niets anders kan dan op bed liggen met tranen in mijn ogen en wachten tot het voorbij is. Ik neem vaak een 400 mg dosis ibuprofen, maar vaak maakt het geen of nauwelijks verschil uit. Ook kan ik mijn mond niet ver meer openen. Klachten tijdens het eten ervaar ik echter niet. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Van de dokter word ik niet veel wijzer. Die zegt dat ik over een week of 3 terug moet komen als mijn klachten aanhouden.

Johannes, 20-07-2014 15:53 #314
Sinds enkele weken heb ik regelmatig pijn boven in mijn linker kaak. De pijn komt en gaat. Ga ik eten dan doet hij pijn maar het gaat over als ik door eet. Als ik mijn kaak met rust laat voel ik niets. Bij beweging kan het plotseling weer opkomen. Geen oor of, hoofd pijn. Het komt onverwachts. Ga ik mijn kaak bewegen bij de pijn dan gaat de pijn even over., dus kan ik door eten. Vreemd. herkent iemand dit?

Delameilleure Fred, 04-07-2014 16:15 #313
Beste,

Ik zou indien mogelijk graag contact nemen met genaamde 'ING' op deze site (haar e-mailadres of tel.nummer). Ik heb een vriendin met gelijkaardige problemen aan de kaak en het kan een ondersteuning zijn om met haar te communiceren.

Dank,
Vr. Groet,
F. Delameilleure

Linda, 29-06-2014 22:42 #312
Twee weken geleden heb ik m'n verstandskies (onderkaak) laten trekken bij de tandarts. Dit ging niet heel makkelijk en er moest flink wat kracht aan te pas komen om de kies er uiteindelijk uit te krijgen. Er is ook nog een stuk in blijven zitten. De 'wond' op zich is rustig en ziet er goed uit, … maar sinds de verdoving is uitgewerkt heb ik steeds ontzettende hoofdpijn links bij m'n slaap. Ik kan er 's nachts ook niet van slapen. Ik slik nu Iboprofen en kan het daarmee overdag aardig onder controle krijgen, maar ik hou er niet van om iets te slikken en het duurt me nu toch wel lang… Wat kan het zijn en wat kan ik doen? De pijn zou niet meer kunnen komen van het stuk wat er nog in zit, … maar is het misschien toch verstandig om dat bij de kaakchirurg weg te laten halen (ik zie er als een berg tegenop!).

Yvonne, 14-05-2014 13:48 #311
Ik heb sinds 2 weken dat mijn kaak bij het oor heel erg hard knapt als ik iets eet. Het gebeurt nu ook als ik iets drink. De persoon die dan naast me zit hoort het ook en schrikt er zelfs van. Dit knappen doet heel erg zeer en als het geknapt is, dan gaat er iets lopen achter m'n oor. Het gevoel dat er vloeistof uit m'n oor gaat komen. Ik doe dan een vinger in m'n oor maar er komt niets uit. Wie weet hier iets meer van, wat dit zou kunnen zijn. Moet je hier mee naar een huisarts?

Diana, 18-04-2014 22:54 #310
Hoi, ik heb sinds 2 weken heel erg pijn aan me kaken, oren, kiezen (gevoelige tanden). Ik was verkouden dus dacht wellicht ligt het daar aan, toen dacht ik of heb ik misschien een gaatje? Ik heb nog totaal geen gaatjes in me tanden/kiezen en ben 3 maanden geleden nog bij de tandarts geweest en alles was toen nog steeds prima.,gaatjes loos ;) Dus nu ineens een gaatje lijkt me niet, maar wel doet koud water zeer aan me kiezen (maar kan niet thuis brengen welke kies precies en me hoektanden zijn ook gevoelig). Ik dacht links boven maar voel het ook soms links onder soms en aan de andere kant. Eten doet niet zeer aan me kiezen echt dus zou ook echt niet weten welke kies dan pijn doet. Wel voel ik soms meer pijn als ik praat en als ik me hoofd voorover buig.

In 2007 zijn alle 4 mijn verstandskiezen operatief verwijderd (zaten oa op de kop) en dit is best hardhandig gegaan, ik was echt bont en blauw. Sindsdien klaag ik over knoekende kaken met eten (tot ergenis van mij vriend die dan altijd zegt dat ik normaal moet eten omdat het lawaai maakt ;) ), een paar jaar later heb ik dit aangekaard bij de tandarts maar die zei dat hij het onwaarschijnlijk acht dat dit komt door het verwijderen van mijn verstandkiezen. Ik was toen 23 jaar (nu 29) en slijtage lijkt me ook wat aan de vroege kant op deze leeftijd.

Maar nu heb ik dus echt erg pijn steken in me oor vooral links maar soms ook rechts. Een gevoel als of mijn hoofd ter hoogte van mijn oren tussen een bankschroef wordt gedraaid. Ook een drukkend gevoel bij me jukbenen. Dus ik dacht wellicht zitten mijn holtes verstopt of zit er een ontsteking. Maar trekt soms ook pijn naar de spieren achter mijn oren.

Verder kan ik ook met hardere wind (maakt niet uit of het Winter of Zomer is) niet zonder oordopjes fietsen want dan krijg ik ook echt enorme oorpijn. Maar dit had ik dacht ik voor 2007 ook al.

Ben nu nog niet naar de huisarts of tandarts geweest, maar nu ik dit allemaal lees denk ik toch dat het aan mijn kaken ligt. Ga denk ik toch maar eerst naar de huisarts binnenkort want dit is niet prettig meer.

Leen, 17-04-2014 09:57 #309
Ik heb sinds 6 maanden verschrikkelijke hoofdpijn, oorpijn en kaakpijn. Het is met een verkoudheid begonnen, dan een oorontsteking met aanhoudende hoofdpijn. Na raadplegingen bij de KNO arts hebben ze mij doorverwezen naar een kaakspecialist. Die stuurde me dan weer naar de tandarts voor het vullen van gaatjes en gebitsverzorging. Even leek het wat beter te gaan na bezoek aan de tandarts, maar na een paar weken is de pijn weer als voorheen. Ik word daar zo moe van om steeds met barstende hoofdpijn te moeten lopen. Als ik de reacties hieronder lees dan vrees ik dat er voor dit probleem geen enkele oplossing is. De kaakspecialist zou mij een opbeetplaatje aanraden, maar hier heb ik helemaal geen vertrouwen in. Zijn er nog alternatieven?

José, 13-04-2014 11:56 #308
Ik heb tussen mijn 16e en 20e veel last van mijn kaak gehad. Bitjes, fysio gehad, niets leek te helpen. Kaak zat regelmatig op slot. Uiteindelijk is het na enkele jaren langzaamaan vanzelf over gegaan. Jaren heb ik geen last meer gehad. Ik ben nu 47, maar krijg steeds meer problemen. Mijn kaak zit nooit meer op slot en kraakt ook niet, maar mijn mond kan steeds minder ver open en ik heb vaak dagen achtereen last van mijn kauwspier(en). Drie jaar geleden bij de tandarts moest een vulling vervangen worden, ik heb er een maand enorme pijn van in mijn kaken gehad. Twee jaar geleden zijn mijn onderste verstandskiezen door de kaakchirurg uitgesneden: weer maanden enorme last van mijn kaken gehad, volgens de kaakchirurg mogelijk omdat ik 's nachts mijn kaak klem. Ik heb geen idee of dat zo is. Nu heb ik vorige week een operatie moeten ondergaan om het neustussenschot recht te zetten: krijg ik van de kno-arts te horen dat ze me niet normaal hadden kunnen intuberen, omdat mijn kaak te klein is? Ik moet dit bij een volgende operatie vermelden. De pijn in mijn neus stelt niets voor, maar weer heb ik last van mijn kauwpieren. In augustus moet er weer een vulling vervangen worden. Ik heb geen idee hoe dit moet, ik begin er ondertussen genoeg van te krijgen. Ik masseer regelmatig de triggerpoints in de kauwspier, dat verzacht de pijn wel, maar de mondopening wordt er niet groter van. Ik heb de klachten grotendeels aan de kant waar vroeger mijn kaak op slot zat, daar kan de mond ook het minst ver open, maar ook aan de andere kant krijg ik steeds vaker klachten. Steeds heb ik gedacht dat het wel ging maar nu wordt ik door allerlei medische ingrepen steeds met de beperking geconfronteerd. Toch nog maar eens een keer naar laten kijken?

Dirk, 02-04-2014 11:40 #307
Zeer verhelderende uitleg over de problemen die een kaakgewricht kan veroorzaken.
Ik heb al enkele weken last van mijn linker kaakgewricht, waarschijnlijk door overbelasting door éénzijdig kauwen wegens tandpijn. De tand is ondertussen weg, maar de problemen met het kaakgewricht zijn er nu wel. Ondanks een dikke week "papjeseten" is er nog geen merkbare verbetering. Ik overweeg een kaakchirurg.

Jp, 28-03-2014 11:52 #306
Dank je voor de uitleg. Het lijkt op wat ik meemaak:
- veel voorhoofdspijn. Deze duurt te kort om een ontsteking te zijn.
- veel pijn onder de kiezen. Inmiddels 3 wortelkanaalbehandelingen gehad.
- onlangs weer enorme pijn aan een kies - kies was wel gelift - en geen ontsteking te zien op de röntgenfoto's

Ik heb in mijn onderkaak een extra tand/kies zitten. Zit vooraan en is geen verstandskies. Die zit er al mijn hele leven en je ziet hem duidelijk op röntgenfoto's. Kan het zijn dat deze de oorzaak is?

Angela, 02-03-2014 03:16 #305
Ik heb pas sinds een halfjaar last van mijn kaken. Ben pas 22 jaar dus slijtage lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik knars/klem niet en toch heb ik een stijf gevoel. Ik kan mijn mond niet goed openen als ik mijn kaak normaal houdt, echter als ik hem halverwege naar voren breng lukt het beter. Soms hoor ik ook geluid alsof er zand tussen zit. Ik ben gigantisch bang voor de tandarts tot hartritmestoornissen aan toe en ik weet me op dit moment dus echt geen raad. Wat moet ik doen?alle 4 mijn verstandskiezen zijn afgelopen jaar doorgekomen en ik heb hier geen last van maar zou mijn kaakprobleem daar iets mee te maken kunnen hebben?

Ruby, 19-02-2014 14:25 #304
Hoi Ing,
Ook ik zoek mensen met ervaring met botoxinjecties in de kauwspieren. Ik heb al 2 jaar dagelijks hevige hoofdpijn doordat ik 's nachts mijn kaken op elkaar klem. Splint heb ik ook al bijna stuk gebeten :-( Kaakfysiotherapeut helpt ook niets… Ben inmiddels radeloos van de pijn.

Groet;
Ruby

Wendy, 13-02-2014 12:47 #303
Ook ik heb al jaren last van mijn kaak. Het begon er mee dat hij kakte, daarna kon hij niet meer ver open. Dit deed erg pijn. Soms had ik ook dat hij vast zat, en niet meer dicht kon. Na wat frutselen kon hij weer dicht, maar niet meer ver open. Ik heb aan mijn tandarts gevraagd wat het was en of hij er iets mee kon. Hij zei tegen mij dat er niet veel aan te doen was en dat ik wat oefeningetjes moest doen. Mijn onderkaak naar achterduwen en dan mijn mond openen, en weer op dezelfde manier sluiten. Dit heeft niks geholpen. Mijn kaak gaat ook open met een slinger beweging. Dus als ik bij de tandarts zit kan ik ten eerste mijn mond niet lang openhouden, en ook niet ver, en het sluiten gaat ook heel vervelend. Als ik de oefening nu weer doe, dan moet ik mijn kaak heel stevig naar achterduwen om hem in bedwang te houden.

Ook heb ik last van mijn oren. Ze zijn soms heel gevoelig, en als ik televisie kijk moet hij bijna op het zachtste volume omdat mijn oor anders pijn doet. Aan de andere kant hoor ik sommige dingen juist weer niet goed. Soms begint mijn oor ook uit het niets te suizen en gaat dit na een tijdje weer over. Ik krijg ook een raar gevoel in mijn oor als ik moet gapen.
Mijn verstandskies is getrokken aan de rechterkant en ook heb ik rechts een wortelkanaal behandeling gehad. Als ik in het vliegtuig zit, of ergerns anders ben waar veel druk staat voel ik dit heel erg op die plekken. Vooral aan de onderzijde van mijn onderkaak.
Ook heb ik altijd last van mijn nek en schouders, wat nog verder doorloopt naar mijn rug. Ik heb altijd overal knopen zitten, en altijd pijn. Ik ben al naar de fysio hiervoor geweest maar hier kreeg ik oefeningen waar ik niks aan had. Nu ik hier alles lees zie ik dat alles te maken kan hebben met mijn kaken.

Ik ben verder nooit naar de kaakchirurg geweest of naar de huisarts. Puur omdat ik bang ben dat er iets ernstigs is. Ben zelf namelijk ook nog jong en heb hier al bijna 5 jaar last van. Maar nu het erger wordt, wordt het wel tijd.

Ing, 01-01-2014 22:47 #302
Hoi lezers,
Alles wat ik hier lees komt me bekend voor. Ook ik ben radeloos en heb veel last en pijn.
Ben nu 4 keer behandeld door een fysiotherapeut. Ik zou graag ervaringsdeskundigen treffen die een behandeling hebben ondergaan met Botox. De grote sterk ontwikkelde "masseterspier" zou hiermee worden verdoofd/verslapt. Na 3 van zulke verdovingen zou deze spier verslappen zodat het krachtig klemmen zal worden verminderd en de vermoeidheidsklachten worden verlicht.

Alvast dan voor jullie berichten.

Ing

Emily, 29-12-2013 13:45 #301
Hoi Maj-Britt
Jouw verhaal is gelijk aan het mijne. Kaakchirurg raadde mij af om naar een fysio te gaan en ook geen operatie. Ik moet er maar mee leren leven. Naar mijn idee moet er toch een oplossing of verlichting voor zijn? Het maakt mij ook zeer gefrustreerd keer op keer te moeten horen, dat er niets aan te doen is, terwijl blijkt dat er veel meer mensen last van hebben. Misschien kunnen we contacten en samen onze ervaringen delen en zoeken naar een oplossing, arts of what ever.

Maj-Britt, 14-11-2013 00:53 #300
Ik heb inmiddels al een jaar of 3 last van mijn kaak. Het begon vrij onschuldig met het af en toe knakken van de rechterkant van mijn kaak, maar dit werd steeds erger en erger. Het is inmiddels zo ver gekomen dat ik mijn kaak meerdere keren per uur moet losmaken door een rare beweging met mijn onderkaak naar rechts te maken zodat ik normaal kan eten of praten. Tegenwoordig doet het ook vaak pijn als ik mijn kaak niet raar beweeg zodat hij verder open kan.
Ik vertelde dit aan mijn tandarts en die verwees mij door naar de kaakchirurg. Ze zei erbij dat hij waarschijnlijk hetzelfde zal zeggen als zij: kleine hapjes, geen kauwgom, zacht eten, met je mond dicht gapen. En inderdaad, de kaakchirurg zei dit ook tegen mij, maar ik mocht wel even terugkomen na 3 maanden om te kijken hoe het dan gaat. 3 maanden verder nadat ik mij er trouw aan gehouden heb, had zelfs de korstjes van brood afgesneden, was er een klein klein beetje verbetering. Hij zei: nou ga maar lekker zo door en kom over een maand of 2 weer terug.
2 maanden later was het gestabiliseerd en had ik er dus nog evenveel last van. Wederom: gewoon zo doorgaan! En ik kon weer een nieuwe afspraak maken voor een maand of 2 erna.
Door omstandigheden moest ik die afspraak afzeggen, maar om eerlijk te zijn was ik er ook wel zat van. Bij elke afspraak die ik maakte zat ik niet langer dan 2 minuten in zijn stoel om keer op keer hetzelfde advies te krijgen, en dat vond ik de hoge kosten niet waard, verbetering zat er immers toch niet meer in.
Maar nu, zo'n half jaar na mijn laatste afspraak merk ik dat het nu wel weer toeneemt. Ik ging wat onderzoek doen en kwam dit artikel tegen. Het maakt mij lichtelijk gefrustreerd dat er zóveel mensen zijn die hier last van hebben maar dat er zulke vage behandelplannen zijn. Het is best een vermoeiend idee om hier de rest van mijn leven mee te moeten dealen. Ik ben namelijk 20 en ik ben er nu al helemaal klaar mee. Is er iemand die een positieve ervaring heeft gehad met een bepaald behandelplan zodat ik hier meer onderzoek naar kan doen en eventueel een arts kan vinden die mij van dit probleem kan verlossen?

Oplossing, 07-11-2013 21:03 #299
"handig"

Volgens mij snap jij de bovenstaande rubriek niet, door de stand van de onder en bovenkaak soort scharnier voor en onder de oren/ de kom die niet meer goed werkt komt hoodzakelijk door een medische fout/operatie/onvolledige behandeling van kaakchirurg en/of implantoloog zonder medisch onderzoek vooraf om alleen maar geld te verdienen, kan men hier last van krijgen.
Onderhoud en verzorging is de normaalste gang van zaken vanaf je als peuter leert je tanden poetsen, hierdoor krijg
je niet de boven geplaatste symptonen.

Graag zou ik in contact komen met de redactrice / schrijfster van dit rubriek, ik zoek nl. een echt goede kaakchirurg, welke de patient als mens ziet en graag wil helpen.

Handig, 07-11-2013 15:13 #298
Hier had ik dus jaren last van! en ik maar zoeken naar spanning in me nek enzo niks hielp…
Gelukkig ben ik er op tijd bij… Ik verzorg mijn kaak en gebit en alles erbinnen nu extra goed, wil hier nooit meer last van hebben!

Mai, 30-05-2013 22:32 #297
Geachte Mevrouw/Meneer…

In jan. 2009 kreeg ik 10 implantaten die een tandarts er even in boorde, 6 boven waarvan 2 door de sinus/bijholte zijn geboord en 4 onder omdat er al 2 in zaten en de middelste onder 2 voor de kaak geplaatst wat zeer pijnlijk is net achter dat vlees, tussen de lip en onderkaak kan geen tandenborstel komen v/d pijn. Daar werden staafjes op gedraaid in juli 2009 en 2 wk. later onder druk met een apparaatje en vanaf toen kreeg ik tinnitus in mijn oren/hoofd, op die dragertjes zouden bruggen komen, dit werden gewone protheses en die had ik dus al, het euvel was juist; ik kan niet tegen dat roze kunststof en afgesloten gevoel, dus het was weer terug bij af, (sinds aug. 2006 had ik 2 protheses, bijstandsmam die geen 300 eu. kon bijbetalen voor weer 2 kronen op dat moment). Okt. 2009 werd er een chroomlaag ingemaakt mdw. dit kan er met 1 dag weer uit, ook dat werd niets en gelijk knapte er ook een kies half af, het chroom deed ontzettende pijn en protheses kreeg ik amper in zo strak en niet meer passend op de implantanten/staafjes. Onder kan helemaal niet meer in, boven soms als ik de deur uitga en dat chroom/ijzer heeft al zo'n gleuf in mijn kaak gedrukt wat zeer pijnlijk is, absoluut niet passend hij zit niet om de kaak links achterboven, maar er half op en half om de binnenkant. Maar ook heb ik zoveel oorpijn, steken gewoon, ook het ene moment dan helemaal licht in mijn hoofd, laatst reed ik 130 en ineens reed ik 80 en was een stuk verder, ik schrok zelf was even een black out, zelf nu steekt het in mijn oor, als ik mijn mond helemaal open houd zoals ook in bed met minstens een duim tussen de staafjes dan is het te doen, klopt dit dus dat en die pijn in nek (vanmorgen net uitslag gehad van nekscan 2 dgn. terug en wel wat slijtage maar al die pijn kon daarvan niet komen), schouders, achterhoofd, over mijn hoofd via voorhoofd naar ooghoeken soms, duizelig, oren en kaken als ik gesproken heb of gewoon brood eet, echt fatsoenlijk vast eten eten lukt al 6 jr niet meer, dat dit allemaal komt door de bovenkaken die zo scheef op onderstaafjes komen en de ene kant helemaal niet. Wat kan ik het beste doen, ook werd er in 2007 v.d. bovenkaak 1/2 cm afgeslepen in 1 jr tijd enwel 4 keer om de drie maanden, die was gekanteld, dus ook de bovenkaak is korter dan voorheen, ik sta met mijn rug tegen de muur en weet niet wat ik moet doen, en dag in dag uit, jaar in jaar uit echt helemaal alleen thuis zitten al vanaf jan. 2009 ik net 54 was geworden, dit is zooo eenzaam, de jongste ging net in febr. 2009 de deur uit en mam had na 33 jr. 4 kinderen in huis gehad te hebben nu zelf eens gewoonal een hobby zou kunnen/mogen uitoefenen bij de gym oid. maar nu wacht ik al 4 jr. gewoon op de dood zo, eeuwig alleen en eenzaam dankzij een fietsenmaker die zich niet aan de afgesproken bruggen hield en daar is 15 dzd voor betaald. Zal een kaakchirurg dit herkennen/kunnen diagnotiseren (moeilijk woord) en mij kunnen adviseren. Het is nu ook net of iemand met een schroevendraaier in mijn linker oor steekt en moet mijn mond zo ver mogelijk open houden om dit te minderen.
Hartelijk dank en een vriendelijke groet Mai

Michèle, 30-05-2013 18:30 #296
Ik heb overal verkrampingen in de spieren. Gisteren liet ik een hoektand trekken waarvan de wortel rot was. Nadien had ik enorm veel pijn. Vandaag ging het iets beter, de pijn is weg, maar ik heb nog een dik en stijf gevoel in de bovenkaak. Ik spoel geregeld met Hextril.
Als ik mij buk, voel ik steeds een kloppend gevoel in het gat waar de tand getrokken werd. Het is alsof ik mijn hart voel kloppen in mijn mond. Duidt dit op een ontsteking of heeft het iets met die verkrampingen te maken? Graag uw reactie.

Frederik Vanden Berghe, 03-05-2013 13:03 #295
Geachte heren, dames, ik zit met een probleem sedert vele jaren, ik heb namelijk pijn in het linker bovenkaakbeen er zit géén tand meer en ook geen wortel meer, ik ben bij verscheidene tandartsen geweest in o.a belgie, Spanje en nu onlangs in pattaya Thailand waar ik gehuwd ben en dus ook woon, ooit heb ik in Spanje een tandarts ontmoet die daar in verlof was en mij zei dat.hij dit probleem kende en dat het kaakbeen moest geschraapt worden maar daar hij daar enkel op verlof was kon hij niet helpen en ik heb nagelaten van zijn adres in belgie te vragen, ik kan door E onomische reden mij niet naar belgie begeven en zou het zeer op prijs stellen moést u mij op een of andere manier kunnen helpen, door bvb als u dit probleem kent hoe ik dat kenbaar kan maken aan een Thaise tandarts liefst in het Engels door mij eventueel door te verwijzen naar een vakblad of zoiets, als er kosten mede.gepaard zijn wil ik die gaarne vergoeden, ook heb ik ooit een artikel gelezen in het laatste nieuws, die over dit probleem ging en dat vele narigheden.kan teweegbrengen en het wordt alsmaar erger ik ben 75 jaar en beetje hopeloos aan het worden temeer daar die tandartsen bijna allen er zich vanaf maken door te zeggen dat het de sinussen zijn maar ik had die pijn voordien en nu heb ik pijn die mijn hele linkerkant van mijn gezicht betreft en en zelfs mijn nek en schouder doen mij pijn. Aub dames of heren kunt u mij op een of ander manier helpen ik zal u er eeuwg dankbaar voor zijn, met dank en gedistingeerde groeten Vanden Berghe Fredrik

T. Kooimans, 23-04-2013 16:22 #294
Beste mensen ik ben 2 jaar geleden bij een kaakcirug geweest, en vanaf die tijd heb ik pijn in mij kaak, er word gezegd dat het versleten is maar ibuprofen help niet, ik heb nu diclofenac gekregen en die helpen ook niet momenteel wordt ik gek van de pijn
Weten julie wel een middel wat help eten kan ik heel slecht.
Vriendelijke gr mevr tkooimans

Lieve, 05-04-2013 12:31 #293
Hallo,

Sinds twee maand sukkel ik met een fluittoon in mijn rechteroor. Ook in mijn linkeroor hoor ik soms geluiden. De ene keer zijn dit suizende geluiden, maar in mijn rechteroor continu een fluittoon. Toen ik voor dit probleem bij de KNO-arts ging, stuurde ze me door naar de kinesist omdat ik een whiplash had in september en de fluittoon daarmee te maken kon hebben (gehoorschade was het niet). Ik heb al tamelijk wat behandelingen achter de rug en het probleem zou eigenlijk al van de baan moeten zijn. Nu, ik heb zeer veel spanning rond mijn kaakgewricht (of spieren, aldus mijn kinesist) en ook als ik een kauwgum in de rechterkant van mijn mond heb, kraakt mijn linkerkant. In het begin van het schooljaar heb ik ook maanden met hoofdpijn rondgelopen. (mijn huisdokter verklaarde het als hoofdpijn dat uitstraalde vanuit mijn nek en spanningshoofdpijn) Dat is momenteel wat beter. Helaas heb ik nog veel nek, rug- en schouderklachten en slapen doe ik nauwelijks. Bovendien heb ik het gevoel dat mijn boven- en ondergebit niet zo goed op elkaar passen, dat als mijn tanden op elkaar zet, ze in een onnatuurlijke positie verkeren.

Ik vroeg me af of dit alles bij een genoeg is om naar een kaakspecialist te gaan? Ik ben gewoon op zoek naar wat ik het best doe en wil zo snel mogelijk optreden om verergering tegen te gaan.

Alvast bedankt!

Joffrey Blase, 01-02-2013 14:40 #292
Hallo,

Na een voortand reparatie had ik een slecht sluitend gebit. Er zat een vullingverdikking achter mijn tand en daar irriteerde ik me mateloos aan. Ik kreeg snel klachten van brandende kaakspieren door het overstressen omdat ik geen houding van mijn kaak kon vinden.
Dit verdween gelukkig, maar in juni hoorde ik bonzen in mijn oor. Dit veranderde in Juli in oorsuizen. De huisarts kon niets vinden en gaf aan dat het gehoorbeschadiging was.
In augustus werd het suizen extreem. Daarna begonnen een reeks aan vage klachten zoals: tintelingen voorhoofd, brandende kaakspieren, spanningen op mijn kaan (mij gebit wordt dichtgedrukt), oorsuien, oorbonzen, hartslag op mijn tanden nek pijn.
Dit heeft mij een bezoek bij twee KNO artsen, een kaakfysio, Osteophaat en Tandarts-gnatoloog. Die laatste gaat nu een splint maken. Iemand nog ideeën want niets blijkt te helpen? Wanneer ik in de ochtend wakker wordt, is er weinig loos. Tegen een uur of 7 's avonds zijn de klachten het ergst. Als ik dan mijn hoofd rust ergens op lijkt het verlichtend.

Iriana, 31-01-2013 23:32 #291
Goedenavond!

Na jaren kaakgewrichtsklachten aan de rechterkant, is daar 2 maanden geleden een kies getrokken vanwege een fractuur.
Gevolg: ik ga aan de linkerkant eten, vooral met de feestdagen, gevolg¨pijn aan de linkerkant, veel kaakgewrichtsklachten. Draag mijn splint elke nacht. wat kan ik verder nog doen, welke kant gebruik ik om te eten?
En kan een splint ook gevoeligheid aan de bovenkaak, tanden geven? Graag uw advies!
Groet, IriAna

Alexandra, 28-01-2013 08:53 #290
Ik heb jaren last van tandknarsen, daardoor ook slijtage aan deel gebit. Daarnaast heb ik bij wijd openen mond, op en neer bewegen mond, of bij flink kauwen een " enorm knars geluid" in mijn oren/ hoofd… ( heb geen pijn of ontstekingen). Wat kan het zijn? Welke stappen moet ik nemen?

Jacqueline, 22-01-2013 09:51 #289
Sinds juni 2012 last van oorpijn. Althans zo voelde het altijd. Eerst 3 antibioticakuren gehad vanwege verdenking van oorontsteking. Nadat dat niet overging een doorverwijzing naar de kno arts gekregen. Er is een CT scan en een MRI gemaakt. De uitslag van beide was goed. Er was niets te vinden en ik liep nog steeds met het geluid. Mijn nek, rechter kaak en schouder gingen steeds meer pijn doen en zo kwam ik bij de fysio. Toen de fysio op een bepaalde spier in mijn achterhoofd masseerde herkende ik het knarsende/krakende geluid. Het geluid kwam dus niet vanuit mijn oor, maar vanuit mijn hoofd achter mijn oor. Ik ben nu 6 maanden verder, een osteopaat kan met niet helpen, de kno- arts kan me niet helpen. Ik word er moedeloos van. De druk op mijn kaak wordt steeds erger. De klachten komen erg overeen met de TMJD omschrijving. Weet niet meer wat ik nu moet doen en naar welke arts ik moet gaan.

Jolanda, 08-01-2013 11:02 #288
Hoi, heb 3 jaar geleden een verstandskies laten trekken bij tandarts en een half jaar later 1 bij de kaakchirurg. Sinds die tijd heb ik last van mijn kaak. Heb al een kies 2 keer een wortelkanaal behandeling gehad aan dezelfde kies en van die kies is ook de wortelpunt weggehaald. Loop nu al meer dan 2, 5 jaar met een gat in mijn kaak waar altijd eten in blijft zitten (heb altijd een suikersmaak in mijn mond). Al poets ik nog zo goed en spuit ik dat gat uit. Heb een knarsbitje en inmiddels 2, 5 jaar kaakfysio achter de rug waarvan de conclusie was dat we niet verder kwamen. Nu wil de kaakchirurg dat ik naar een bepaalde fysiotherapeut ga, die niet echt bij mij in de beurt zit. Of ik moet een kaakoperatie ondergaan, heb namelijk ook een overbeet. Voor het trekken van de verstandskiezen nooit last van overbeet gehad, maar nu lijkt het wel alsof mijn tong rechts in mond (waar onder en boven verstandskiezen zijn getrokken en wortelpunt verwijderd) geen genoeg plek meer heeft. Elke dag word ik wakker met een hele dikke nek(rechts) en ontzettende hoofdpijn. Tevens heb ik een pseudocholin esterace deficientie en heb dus altijd de verkeerde narcose gehad (ultra caine forte). Heb nu een andere tandarts die speciaal voor mij de minst schadelijke verdoving bestelt (citanest). Het rare is dat ik me al 3 jaar ziek voel en allerlei vage klachten heb en nu zelfs het stempel chronisch vermoeidheidssyndroom opgeplakt krijg, Waarvoor ik moet gaan revalideren bij revalidatie centrum rijndam te Rotterdam.Mijn vraag is of U van soortgelijke klachten weet en of U mij adviseert toch die operatie te doen(ben best bang, moet een aardige ingreep zijn). Bedankt voor Uw tijd.

Emine, 21-12-2012 01:25 #287
Hoi, ik ben in juni geopereerd aan drie lipomen in mijn nek en sinds dien loop ik met veel pijn in mij nek en kaken. En dan nog de hoofdpijn erbij. Ben bij de kaakchirurg geweest die heeft mij een splint gegeven het helpt niet ik heb elke dag veel pijn aan mijn kaken en mijn wangen tintelen de neuroloog zegt ik weet het niet en stuurt mij naar de huisarts en die stuurt mij terug zodoende loop ik van die arts naar die arts maar niemand die mij kan helpen blijkbaar. Ben ook naar de chiropractor geweest en het gaat maar niet weg ik kan me niet concentreren of gewoon mijzelf zijn. De klachten worden met de dag erger wil graag weten wie mij hiermee kan helpen het kan toch niet zijn dat ik de enigste ben in Nederland die dit heeft. Bedankt alvast voor uw tijd. Reactie infoteur, 22-12-2012
Hi Emine, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Zonder diagnose krijg je al gauw het 'van het kastje naar de muur' verhaal. Je huisarts is verantwoordelijk voor de gang van zaken wat betreft verwijzingen, diagnoses, enz. Omdat je geopereerd bent en de klachten vanaf dat moment begonnen lijkt het logisch dat er een probleem is in de nek zelf dat uitstraalt naar de kaken en verder. De chirurg moet hiervoor een verklaring geven en je helpen. De pijnpoli is een laatste optie. Sterkte, A.

Sourdiacourt Linda, 12-12-2012 10:25 #286
Graag zou ik willen weten wat de kansen zijn op slagen bij een verankering van de discus in de kaak? Heb reeds een artroscopie laten doen maar zonder resultaat. Reactie infoteur, 13-12-2012
Hi Linda, voor dit soort vragen moet je bij je behandelend arts zijn, en zelfs hij zal waarschijnlijk geen kanspercentage kunnen geven. Groetjes, A.

Jiska, 11-12-2012 13:45 #285
Hartelijk dank! Ga eens bij de tandarts informeren. Reactie infoteur, 12-12-2012
:)

Jiska, 10-12-2012 20:56 #284
Hallo,
Het lijkt of bij mij allerlei verschillende puzzelstukjes bij elkaar komen. Heb al lang last van pijn in nek/schouder uitstralend naar hoofd. Heb ook veel last van mijn gebit, kan lang niet alles eten, zeker geen harde dingen zoals noten. Als ik ga flossen (wat moet van de tandarts) doet dat ontzettend veel pijn en krijg er vaak zelfs hoofdpijn van! En nekpijn.
Heb ook last van kaakpijn/hoofdpijn na het eten bijvoorbeeld.

Dacht altijd dat het door spanning kwam. Heb sinds een half jaar ongeveer Cesar therapie waar mij werd verteld dat de nekpijn/schouderpijn komen door spanning en een verkeerde houding. Nu moet ik dus allerlei oefeningen doen. Komt nog eens bij dat ik al 1, 5 jaar het gevoel heb dat mijn oren dichtzitten. Ook nadat ze zijn uitgespoten.

Nu ik lees over TMJD lijkt het allemaal met elkaar in verband te staan en vraag ik me af of het misschien komt doordat ik heftig knarsetand in mijn slaap? Reactie infoteur, 11-12-2012
Hi Jiska, in tijden van grote spanning kunnen mensen gaan knarsen of klemmen in hun slaap. Dit veroorzaakt TMJD, wat neerkomt op een chronische overbelasting van de kaakspieren. Het geeft een klachtenpatroon zoals je beschrijft, waarbij inderdaad alles met elkaar in verband staat. Tegen de gevolgen van knarsen zijn er splints en bitjes, deze kunnen door een tandarts of kaakchirurg worden voorgeschreven. Vraag maar eens aan je tandarts of dit een optie is. Sterkte, A.

Massawina, 10-12-2012 12:46 #283
Goede informatie en uitleg over kaak klachten. Ik ben heel blij dat ik sommige van mijn klachten kan herkennen. Maar helaas nog geen oplossing voor mijn problemen. Ik lijd aan kaak klachten langer dan 10 jaar en 3 jaar aan brandende mond. De tandarts, kaakchirurg, gespecialiseerd kaak manueel therapeut heeft niet geholpen. Mijn klachten zijn constant pijn vooral in de avond en in de nacht wordt erger. Ik lijd aan pijnlijk kaakgewrichten, vermoeiende kauwspieren, knakkende kaak tijdens eten, gapen praten en zurende pijn, brandende mond, gevoel van hete adem, vaak ontstekingen zoals aften, gebitsproblemen in de nacht voelt mijn tanden ook losser, stijfheid en vermoeidheid tijdens kauwen lachen praten, oorpijn, hoofdpijn, nekpijn en nog meer lastige klachten. Ik zal een klein overzicht geven waar ik allemaal ben geweest voor die klachten die de kwaliteit van mijn leven ernstig vermindert. Tandarts, kaakchirurg, tanden, vaker naar mondhygiëniste, masseren, mond altijd goed reinigen na het eten, zoutwater behandeling, zoetigheid pikante en hete voeding vermeiden. Toch nog steeds niets helpt. De pijn en brandende mond heeft mijn leven zuur ongemakkelijk en ondraagbaar gemaakt. Mijn vraag is waar kan ik ervarende gespecialiseerde lotgenoot voor mijn ernstige gecompliceerde klachten vinden? Liefst in de omgeving Utrecht of Amsterdam. Ik wil heel graag advies tips of meer informaties.
Ik ben selectief geworden na veel teleurstellingen en ernstige medische fouten in mij leven.
Alvast bedankt
Massawina Reactie infoteur, 11-12-2012
Hi Massawina, bij deze een oproep voor lotgenoten die zich in jouw verhaal herkennen!
Zie voor brandende mond syndroom het artikel van mijn collega: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/72318-brandende-mond-syndroom-branderigpijnlijk-gevoel-mondtong.html
Sterkte, A.

Zanger, 20-11-2012 14:48 #282
Ik merk dat het zingen bij mij na het trekken van 4 verstandskiezen makkelijker gaat!

Er stond waarschijnlijk teveel druk op mijn kaak/keelspieren, waardoor het zoeken naar de juiste toonhoogte moeilijker werd. En nu ze er uit zijn ben ik minder snel hees, pak ik dus ook makkelijker de juiste toonhoogte en kost het me minder kracht om te zingen. en hoe meer ontspannender je zingt hoe beter het is voor je stemgeluid, heesheid, ademhaling.

Na het trekken was het 3 dagen onmogelijk om echt te zingen, maar ben er al blij mee dat ze er uit zijn! Reactie infoteur, 21-11-2012
Hi Zanger, een wonderlijk verhaal! :). Grt, A.

Hermien, 12-11-2012 16:17 #281
Hoi,
Heb vroeger een kaakoperatie gehad, 14 jaar geleden. Maar vanaf 2003 heb ik klachten en voornamelijk aan mijn rechter kant. Heb al bij verschillende ziekenhuizen geweest naar de kaakchirurgie maar daar kwam niks uit. Nu sinds februari zijn mijn pijnklachten erger geworden en het straalt naar mijn nek en kiezen en hoofd. Het zijn pieken een paar weken pijn en daarna een paar weken geen pijn. Ben ook al bij de fysio geweest en spierverslappers geslikt amitriptyline.
Nu al 2 weken erge pijn moeite met plat te liggen in bed, heb een kuur gekregen vanwege men denkt aan een ontsteking slik nu weer standaard amitrptyline en slik ibibrufen bruis plus nog paracetamol en zelf dat helpt niet! wordt er gek van en mijn omgeving ook.
Nu weer een verwijzing gekregen naar kaachirurg, o ik hoop toch wel dat iemand mij kan helpen.
Ik heb bijt en krans niet in de nacht dat kunnen ze zien Reactie infoteur, 13-11-2012
Hi Hermien, je vertelt niet wat de bevindingen waren van al die artsen in die verschillende ziekenhuizen. Je begrijpt dat je situatie grondig onderzoek vereist. Hopelijk gaat dat nu eindelijk gebeuren. Sterkte, A.

Annemieke, 08-11-2012 23:17 #280
Hallo,

Ik had altijd al last van het feit dat mijn kaak vaak op slot zat of knisperende geluiden maakte, maar sinds ongeveer een jaar is er iets zodanig verschoven dat wanneer ik mijn mond opende de onderkaak een soort hoek naar links maakt. De huisarts wist mij te vertellen dat kraakbeenschijfje in mijn kaak was dubbel geklapt. Voor iets als dit is de kaakchirurg niet de juist persoon maar de kaakfysiotherapeut. Ik ben een keer bij de therapeut geweest, maar ik vond het vrij zweverig. Ik moest mij bewust worden van mondgedrag. Ik besloto het verder te laten en had er opzich ook niet echt last van. De laatste tijd zie ik echter steeds vaker dat mijn kaken niet meer op elkaar kunnen en dat mijn mond echt scheef opentrekt. Ik vroeg mij eigenlijk af of het enige dat hierbij helpt de kaakfysio is en of hij er ook echt iets aan kan doen.
Bij voorbaat dank.

Groet,
Annemieke Reactie infoteur, 09-11-2012
Hi Annemieke, bij de kaakfysio heb je inderdaad niets te zoeken, want er is hier duidelijk iets aan de hand. Ga in plaats daarvan naar je tandarts en leg het voor. Deze zou adequaat moeten optreden door je te verwijzen naar een kaakchirurg voor foto's van de kaak. Het is wel mogelijk dat hij eerst nog een 'bitje' wil laten maken om je kaken tot rust te brengen. Wat via de huisarts een doodlopende weg kan zijn, lukt soms wel bij de tandarts. Sterkte, A.

Dan, 04-11-2012 16:05 #279
Hallo,

Ik werd gister wakker met een druipneus en wanneer ik ging kauwen, hoorde ik een soort ruis of geluid in mijn oor. Soms klinkt het als een soort gekraak. In het verleden heb ik vaker last van mijn oor, middenoorontsteking, buisjes, enzovoort.

Kan deze klacht komen door mijn verkoudheid, omdat afgelopen week zo koud was. En speelt stress een rol hierin?

Bij voorbaat dank,
Dan Reactie infoteur, 05-11-2012
Hi Dan, je klacht gaat samen met die verkoudheid dus moet je eerst afwachten tot het over is. Van hieruit is niet te zeggen wat er aan de hand is, maar de kans is groot dat het te maken heeft met de nauwe relatie tussen kaakgewricht en buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Met stress heeft dit helemaal niets te maken. Beterschap, A.

Ellis, 29-10-2012 12:02 #278
Hallo,

Ik heb al erg lang oorklachten. In de hoop daar verandering in te brengen heb ik meer dan 15 jaar terug een kaakoperatie gehad (ik had een overbeet). Nu heb ik sinds twee jaar behalve mijn oorklachten ook nog Trigeminas Neuralgie en aanvallen van draaiduizeligheid (lijkende op meniere, maar er wordt nu gedacht aan een migrainevariant). Zou dit alles gerelateerd kunnen zijn aan TMJD?

Alvast bedankt voor de reactie,
Ellis. Reactie infoteur, 30-10-2012
Hi Ellis, nee, een mogelijk verband tussen draaiduizelingen en tmjd gaat te ver. De echte draaiduizeligheid is een probleem van het binnenoor en heeft ook niet met migraine te maken. De oorzaak van trigeminas-neuralgie is niet tmjd of zelfs je kaakoperatie (wat je wel zou verwachten), maar het gegeven dat achter in het hoofd bij de oorsprong van de zenuw, een bloedvaatje tegen de zenuw aanklopt waardoor de pijn wordt getriggerd. Dit is de nieuwste theorie. Raadpleeg je arts voor diagnose en behandeling. Sterkte, A.

Suus, 19-10-2012 10:29 #277
Bedankt voor uw reactie. Terug te komen op mijn vorige reactie. Ik was vergeten te vertellen dat ik een splint heb vanaf half maart. Deze draag ik ook altijd 's nachts. Wat ik heb kan van 2 tot 10 jaren duren voordat het over is. Het elastiekje van de discus moet verstenen en dan heb ik de pijn niet meer zegt de kaakchirurg. Als ik mijn mond open doe en steeds verder dan gaat mijn ondergebit naar links en dan weer naar rechts. Ik heb het nu links en ik vroeg me af of dat ook rechts komt. Kan het zijn dat wanneer ik links geen last meer heb, het rechts komt? Is het ook mogelijk om een splint van de tandarts ook wat overdag te dragen. Ik werk als juffrouw met jonge kinderen en weet niet of ik overdag spanning op mijn kaken heb. Alvast heel erg bedankt. Reactie infoteur, 20-10-2012
Hi Suus, een splint moet doorgaans dag en nacht worden gedragen voor enig effect. Het gaat er bij een splint om dat er ruimte binnen het kaakgewricht ontstaat zodat de weefsels niet langer blootstaan aan te sterke wrijving. Dit merk je ook letterlijk als je de splint draagt. Wat betreft de discus, denk ik dat je bedoelt dat de ligamenten (gewrichtsbanden) juist te elastisch zijn, ook gezien het feit dat je mond zwabbert bij het wijd opendoen. Hoe de ligamenten zouden moeten 'verstenen' is me echter niet duidelijk. Ik kan helaas ook geen voorspellingen doen wat betreft linker- en rechterkaak, hiervoor moet je echt bij je behandelend specialist zijn. Groetjes, A.

Suus, 18-10-2012 23:48 #276
Al vanaf okt. 2011 last van mijn oren/duizeligheid. In eerste instantie naar de huisarts geweest dachten ze aan oorkristallen. Hierna geregeld terug geweest en gaven aan dat het door stress komt en heb neussprays gehad. Last van mijn oren/duizeligheid ging maar niet over. Op een gegeven moment nog meer last van gehad en heb ik een kuur pretnison gehad. Aan de einde van de kuur had ik nog meer last. Toen heb ik een doorverwijzing naar de KNO arts gehad en werd er spierspanningshoofdpijn geconstateerd. Hiervoor heb ik pysio gekregen. De keer erop een gehoortest gehad en dit was prima. De KNO arts gaf nu aan dat het met de kaakspanning te maken had. Nog een paar pysio m.b.t. kaakspanning gehad. Nog altijd last van mijn oren en evenwicht. Ik dans graag, er dit gaat nu helaas wat lastiger door het evenwicht houden. Eind sept. van dit jaar merkte ik dat ik mijn mond niet zo ver meer open krijg. Ook geregeld moeite met het eten van een hamburger. Ik was wat ziekjes dus dacht zal er wel bij horen. Afgelopen weken meer last van de linkerkant van mijn mond/ kaak. Ik dacht er zal wel wat met een tand zijn of tandvlees. Ik moest nog op controle bij de Tandarts. Afgelopen maandag geweest, aan mijn gebit/ tanden was niks te zien. Ik heb een doorverwijzing gekregen naar de kaakchirurg. Vandaag ben ik naar de kaakchirurg geweest. Verschuiving van de discus. Heel veel wat ik hierboven lees is herkenbaar voor mij. De kaakchirug vertelde mij dat ik lief moet zijn voor mijn kaken. Geen appel eten, kleine hapjes, weinig praten. Nu ik thuis ben heb ik allerlei vragen. Ik zing bij een koor. Is het verstandig om hiermee door te gaan? Als je een beroep hebt dat je veel moet praten, hoe ga je hiermee dan om? Wat heb ik nu precies? Ik hoop dat u mij wat informatie kan geven. Reactie infoteur, 19-10-2012
Hi Suus, het is hopeloos dat je zo'n omweg moest bewandelen om de juiste arts te vinden. Zoals je in het artikel leest zijn er diverse typen discusverschuiving, wat er met jou aan de hand is moet je de arts echt zelf vragen. De adviezen die je kreeg betreffen manieren om ermee om te gaan, dus niet zozeer een daadwerkelijke behandeling zoals bijvoorbeeld een tijdelijke splint. Of je door kunt gaan met zingen e.d. kan ik je helaas niet vertellen, vaak voel je zoiets zelf wel aan. Beschouw je kaken in elk geval als 'overbelast', dus geef ze voorlopig rust zoals je ook is aangeraden. Sterkte, A.

Renate Daniels, 11-10-2012 14:37 #275
Ik ben 21 jaar en zit al 8 jaar met mijn kaak. Ze vertelden me dat ik slijtage had en nu blijkt dat ik de eindstadium heb bereikt! Nog altijd pijn en last van mijn kaken! Nu lees ik dat hoofdpijn er ook door kan komen? Want liep altijd bij de fysio voor min hoofdpijn maar dat heeft niet geholpen. Ik moet nu afwachten op een brief van Groningen en hopelijk kunnen die mij verder helpen. Reactie infoteur, 12-10-2012
Hi Renate, als je op zo'n jonge leeftijd al slijtage hebt van de kaak (kaakartrose) komt dit vrijwel altijd door voortdurende overbelasting zoals klemmen en knarsen. Er wordt op verschillende manieren behandeld, van splints en pijnstilling tot zelfs operaties indien er meer aan de hand is. Hopelijk komt er een oplossing. Sterkte, A.

Maria, 26-09-2012 13:06 #274
Heb al meer dan 25 jaar last van knappende kaken, ik kauw scheef. Mijn moeder en vriend zeiden: oefen nou eens geconcentreerd om recht te kauwen, i.p.v malend. Dat heb ik vaak geprobeerd, maar het is erg moeilijk dit definitief te verbeteren als je het al je halve leven verkeerd doet. Mijn tandarts heeft diverse keren door de jaren heen geroepen: het kan geen kwaad. Ik heb vorige maand wel een splint aangemeten gekregen omdat ik iedere nacht mijn tong kapot kauw. En vorige week kreeg ik links ineens oorpijn die niet overging en ik kreeg in mijn jukbeen links dove plekken. Vandaag naar de huisarts geweest die zei dat ik me geen zorgen moest maken en ze adviseerde een fysiotherapeut (met specialisatie op kaken) in de arm te nemen die me met oefeningen moest helpen. Op mijn aandringen kan ik ook een foto laten maken van mijn kaak. Ik maak me wel zorgen omdat ik ook last krijg van wat hardere geluiden links. Ben bang dat dit erger wordt en er andere klachten bij kunnen komen… Reactie infoteur, 27-09-2012
Hi Maria, fysieke last van hard geluid heet hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
De oorzaak van dit fenomeen ligt maar al te vaak in de spierweefsels rondom het kaakgewricht. Spieren en ligamenten worden aangestuurd door dezelfde zenuwbanen als die de oorspieren van prikkels voorzien. Deze zijn verantwoordelijk voor hyperacusis als gevolg van TMJD. Als rontgenfoto's verder niets uitwijzen is de kans groot dat het om tmjd gaat. De kaakchirurg bepaalt het te volgen beleid, dus hopelijk krijg je gauw duidelijkheid. Fysiotherapeuten kunnen er helaas niets mee. Sterkte, A.

Sarah, 06-09-2012 14:27 #273
Ik heb de afgelopen twee maanden af en toe een zeurende, kloppende pijn aan mijn kiezen linksboven gehad. Ik zocht hier verder niks achter dus pakte ik een paracetamol.

Nu is de pijn sinds drie weken flink verergerd. Ik slaap niet van de pijn, de pijn aan mijn kies trekt door naar mijn kaak en oor en keel aan de linkerkant van mijn gezicht.

Ik ben de afgelopen week al twee keer bij de tandarts geweest, omdat ik dacht dat de pijn met mijn kiezen te maken had. Mijn tandarts heeft foto's gemaakt, daar was echter niets opmerkelijks aan te zien. Mijn gebit en tandvlees zijn volgens mijn tandarts gezond.

Omdat volgens de tandarts mijn gebit gezond was, ben ik naar de huisarts gegaan. Hij dacht aan een kaakholte ontsteking, maar was hier niet helemaal zeker van. Toch heb ik antibiotica meegekregen. De antibiotica heeft niet geholpen, dus ben ik doorgestuurd naar het ziekenhuis om foto's van mijn bijholtes te laten maken. Ook op deze foto's was niets te zien. Mijn kaakholtes zijn helemaal schoon.

De kiespijn trekt vooral door naar mijn kaak en oor en ook een beetje naar mijn nek en keel, ibrufem bruis werkt als enige pijnstiller, maar die kan ik natuurlijk niet blijven gebruiken. Wanneer de pijnstillers uitwerken ben ik zo ziek van de pijn dat ik eigenlijk niet kan functioneren.

Ik herken mijn klachten hier wel in, maar voel me zo moedeloos omdat mijn dokter zegt dat ik bij de tandarts moet zijn, en mijn tandarts zegt dat hij niets kan vinden. Reactie infoteur, 07-09-2012
Hi Sarah, van het kastje naar de muur… helaas de klassieker in de medische wereld. Wat je tandarts had moeten doen is je verwijzen naar kaakchirurgie. Door gericht onderzoek te verrichten kan een diagnose worden gesteld. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je dus bij de juiste arts terecht komt. Wil de tandarts niet meewerken dan kun je de verwijzing naar de kaakchirurg nog bij de huisarts proberen te regelen. Beterschap, A.

Kim, 03-09-2012 23:07 #272
Ik kamp sinds enkele weken met hevige kaak/tandpijn aan de linkerkant, van kno arts naar neuroloog naar stomatoloog maar de pijn blijft aanhouden (pijnstillers, ontstekingsremmers, flexium gel, warmtebronnen). Alles wijst op een overbelaste kaakspier/kaakgewricht, dit was ook de mening van de stomatoloog maar niemand lijkt hier een oplossing voor te vinden. De pijn straalt uit vanuit het kaakgewricht naar mijn oor en vooral naar mijn tanden, het voelt aan zoals hevige kiespijn of een abcess, de pijn is zo hevig dat ik er amper van kan slapen en op momenten niet weet waar kruipen van de pijn. Het is vooral frustrerend dat ik de indruk heb niet au serieus te worden genomen ondanks de verschrikkelijke pijn. Kan iemand deze klachten herkennen en vooral een oplossing of tips hiervoor? Alvast bedankt Reactie infoteur, 04-09-2012
Hi Kim, je hebt veel artsen bezocht maar de belangrijkste ontbreekt, t.w. de kaakchirurg. Deze moet onderzoek verrichten en een behandelplan opstellen. Vraag dus een verwijzing bij je huisarts. Deze is de persoon die verantwoordelijk is voor de coordinatie van de zorg die je krijgt. Beterschap, A.

Rita van Poeyer, 14-08-2012 13:27 #271
Na zenuw/wortelkanaalbehandeling en het trekken van een kies doorgestuurd naar de kaakchirurg. Overbelaste kaak en kauwspieren, orofaciale therapie gehad, maar de kaakproblemen willen maar niet overgaan. Pijn is weg, maar nu is het net of mijn mond in brand staat, het lijkt of er een bijtende vloeistof in mijn mond loopt, de zijkanten van mijn tong en de keelholte zijn gewoon pijnlijk, waar zou dit aan kunnen liggen? Ben nog niet teruggeweest naar de kaakchrurug, maar door de huisarts doorgestuurd naar de KNO arts, zou teveel maagzuur aanmaken, maar ik ben ervan overtuigd dat het aan het kaakgewricht ligt en niet aan mijn maag. Reactie infoteur, 25-08-2012
Hi Rita, met maagzuur heeft dit niets van doen. De kaakchirurg moet middels een foto en/of scan de kaken onderzoeken en je behandelen. Het lijkt erop dat de zenuwbanen verkeerde signalen afgeven omdat ze geprikkeld worden. Vermoedelijk is er tijdelijke schade in of rondom het kaakgewricht als gevolg van de behandelingen van de kiezen. Hopelijk kun je gauw naar de juiste arts. Beterschap, A.

Seyma, 03-08-2012 00:02 #270
Hallo, ik heb sinds vier dagen erg last van me rechter kaak, voornamelijk bij me oor. Het eten ging de 2 dag erg slecht, kon niet meer kauwen, wel half half gekauwd wat overigens niet goed is. Daarnaast kon ik me mond ook niet goed open doen. Ben benieuwd waardoor dit kan komen, omdat ik niks anders heb gedaan dan normaal. Wat wel bij mij helpt is de ibuprofen, maar wel nog een vraag, na hoeveel dagen kan ik beter even langsgaan bij me huisarts? Reactie infoteur, 04-08-2012
Hi Seyma, van hieruit is niet te bepalen waar het probleem aan ligt. Veel verschijnselen verdwijnen vanzelf weer, zonder dat er ooit een oorzaak voor gevonden is. Een huisarts kan hier niets mee, behalve verwijzing naar een specialist. Een tandarts kan hetzelfde doen met als extra dat hij de toestand van je gebit kan beoordelen alvorens je door te sturen. Ik raad je dit laatste aan als je er na een week nog mee zit of als de situatie snel verergert. Beterschap, A.

Dennis, 30-07-2012 12:41 #269
Hallo, ik heb sinds kort last van mijn linkerkaak, de pijn zit vooral bij het linker oor en heb er het meeste last van bij het eten. Enig idee wat het kan zijn? Reactie infoteur, 31-07-2012
Hi Dennis, misschien een verrekte kaakspier. Dit moet vanzelf weer verdwijnen. Houdt het aan, dan is er mogelijk meer aan de hand en zul je het moeten laten onderzoeken. Beterschap, A.

Julia, 26-07-2012 19:30 #268
Beste ´infoteur´,

Bedankt voor uw reactie (zie onder bij Julia).
Mijn kaakgewrichtsklachten komen door fibromyalgie. En nu heb ik enorme stress door het verlies van mijn vader. Het probleem zit hem vooral in de onderkaak (logisch schijnt?).Het tandvlees raakt ook geirriteerd door de overbelasting, zeker rondom een nieuwe kroon. Door de tandvleesontsteking wilden ze pas bij controle (ook al zagen ze niks op de foto!)een flafoperatie doen. Laat ik niet doen! Ze weten hier in Spanje bij de tandarts weinig van kaakgewrichtsklachten. Is een massage aan te raden? Van de nek, rug etc.Vanwege de ontspannende werking? Is dit positief of negatief voor kaakgewrichtsklachten? Graag uw advies! Groet en bedankt! Julia Reactie infoteur, 27-07-2012
Hi Julia, fibromyalgie is niet gewrichtsgebonden, dus zijn je kaakklachten afkomstig van het spierweefsel. Dit zal elke arts beoordelen als gunstig. Omdat sommige kaakklachten te maken hebben met 'referred pain', is het zeker te overwegen om de 'tender points' in de schouderregio aan te pakken. Zie hiervoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Grt, A.

Liza, 22-07-2012 19:59 #267
Ik ben er sinds 1 jaar achter dat alle ellende die ik de afgelopen 7 jaar 's nachts doormaak van mijn linkerkaak gewricht af komt, Ik word al 7 jaar iedere nacht rond 3 of 4 uur wakker met helse stekende pijn aan de linkerkant van mijn hoofd, het straalt vanaf mijn oor tot bijna bovenaan mijn hoofd uit en ook richting de linkerbovenkant van mijn gebit bonst het dan, ook straalt het nog naar mijn nek en linkerschouder uit, soms zo'n pijn dat ik bijna van mijn houtje ga, ik heb alle onderzoeken gehad van neurologen, alle alternatieve geneeswijze's gehad, allerlei medicijnen geslikt en niks hielp, de wijze heren waren steeds druk met migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn enz, tot ik vorig jaar juli bij de osteopaat kwam en die zei misschien komt het van je kaakkopje vandaan dat tokt bij het eten en bewegen, en ja hoor, bij de kaakchirurg werd het snel duidelijk, na een bovensplint en een ondersplint en een kaakspoeling ben ik nog niet van mijn ellende af, ik heb er nu ook een hoge piep in mijn oor bij gekregen, een soort s.o.s. seintje 24 uur per dag, om stapel van te worden, ik slik paracetamol met coffeine erin, daar gaat de pijn na 2 uur mee weg en soms een oxazepam voor ik ga slapen omdat ik nu ook al angstig ben voor ik ga slapen, zo bang voor de komende pijn, overdag als ik niet te veel praat en niet te hard eet gaat het de hele dag goed, maar iedere nacht die ellende, is er iemand met een medicijn wat hiervoor kan helpen of sneller helpt als ik het inneem, in augustus moet ik weer op controle bij de Gnatoloog kijken wat er dan nog mogelijk is, met de kaakspoeling 2 weken geleden zat er wel een los fragmentje in mijn kaak zei de chirurg, misschien is dat de boosdoener, maar dat hoor ik dan hoop ik bij de volgende controle, Reactie infoteur, 23-07-2012
Hi Liza, je probleem is veel te specifiek om er een eenduidig antwoord op te geven. Voor persoonsgebonden vragen moet je dan ook bij je behandelend arts zijn. Desondanks wil ik je veel sterkte en hopelijk beterschap wensen! Groetjes, A.

Mies, 19-07-2012 03:35 #266
Mijn linkerkant van mijn kaak is niet helemaal oké spieren rondom staan erg strak en heb ook allemaal bobbels op de spieren. Op Zich valt het allemaal wel mee alleen heb ik nu al 2 maanden last met slikken en trekt door naar mijn oor alsof ik keelontsteking ga krijgen kan dit ook van mijn kaak afkomen? Reactie infoteur, 20-07-2012
Hi Mies, nee dat is niet aannemelijk. Bij aanhoudende klachten de huisarts raadplegen. Beterschap, A.

Julia, 17-07-2012 11:33 #265
Ben bekend met kaakgewrichtklachten. Heb jaren geleden verschillende keren lasertherapie gekregen voor het gewricht ook is mijn gebit paasend gemaakt m.b.v een beugel. Daarna heb ik altijd met een splint geslapen. Nu heb ik enorme stress en veel last. heb onlangs van de tandarts een nieuwe splint gekregen.
Mijn tandvlees is opgezet, door het vele knarsen, nu woon ik in het buitenland, wat kan ik verder voor behandeling doen? Heb veel pijn en gebruik alleen pijnstilling en de splint 24/7 Reactie infoteur, 18-07-2012
Hi Julia, je doet al alles. Wat er rest is een bezoek aan de specialist, een kaakchirurg dus. Door middel van rontgenfoto's (of scans) kan dan worden bekeken wat er mis is met de kaakgewrichten. Dit omdat het belangrijk is om te weten of de klachten afkomstig zijn van het spierweefsel, of van de kaakgewrichten zelf. Pas als bekend is dat er met de discus in de kaken niets aan de hand is, kun je zo'n splint proberen. Sterkte, A.

Vivianne, 15-07-2012 09:43 #264
Na een foto gemaakt door de kaakchirurg, bleek dat ik beiderzijds versteende ligamenten heb. Deze zullen er ooit uit moeten. Is dit een zware operatie? Onder narcose of niet? Heb het er met de kaakchirurg verder nog niet over gehad, omdat ik geen klachten had op dat moment. Hij ging eerst 2 verstandskiezen verwijderen onder narcose. Nu, bijna 4 weken later, heb ik van die operatie nog steeds last. M.n. zijn de kiezen boven en onder aan de kant waar ik ben geopereerd zeer gevoelig voor koud en warm. Dit gevoel blijft uren doorzeuren na het drinken van bijv. koffie. Daardoor loop ik gewoon de hele dag met pijn. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Ik ben bang voor zenuwbehandelingen en/of een abces in de kaak. Of zijn die kiezen gewoon geïrriteerd van de operatie? En natuurlijk ben ik nu ook heel bang om me te laten opereren aan die ligamenten. (daar zeurt het ook aan de geopereerde kant). Ik ben trouwens ook vaak duizelig en heb vaak hoofdpijn. Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Vivianne, kijk online eens onder 'ankylose'. Wat voor soort operatie je precies krijgt is me niet duidelijk, maar kaakoperaties gebeuren altijd onder narcose. Waarschijnlijk zijn je kiezen zo gevoelig voor warmte en koude als reactie op het verwijderen van de verstandskiezen. Raadpleeg hiervoor je behandelaar. Omdat je niet vertelt welke klachten je hebt ivm de verkalking van de gewrichtsbanden, kan ik ook niet weten of je je eigenlijk wel moet laten opereren en wanneer. Dit zijn allemaal vragen voor je arts. Beterschap, A.

Iemand, 12-07-2012 13:57 #263
Hallo, ik heb het al meerder keren gehad en het gaat vanzelf over, maar ik heb last van het plekje net voor het oor aan de rechterkant van mijn hoofd. Altijd op dat plekje, het doet pijn en ik kan mijn gebit niet goed op elkaar zetten, eten gaat goed maar ik kan mijn mond niet echt heel wijd openen. Normaal doet het ook niet echt pijn alleen als je probeert je gebit goed te zetten etc. Bij het oor doet het alleen pijn als je het aanraakt. Ik kan nog wel gewoon praten zonder pijn. Ik heb het af en toe eens in de 2-3 maanden en het gaat vanzelf over maar ik wil wel eens weten wat dit nou is. Reactie infoteur, 13-07-2012
Hi Iemand, de plek die je bedoelt is het kaakgewricht. Gelukkig heb je geen last met eten of praten, wel is het verdacht dat je je gebit niet goed op elkaar kunt zetten. Wat er precies aan de hand is kan alleen onderzoek uitwijzen. Je kunt hiervoor je tandarts raadplegen en zijn mening vragen. Groetjes, A.

Reneemulder, 04-07-2012 20:09 #262
In de afgelopen maanden zijn er na diverse wortelkanaalbehandelingen bij drie kiezen uiteindelijk drie kiezen getrokken. 3x botonsteking gehad. In 8 weken tijd is er 19 x door kaakchirurg en tandarts en endontoloog gerommeld. Nu 2 weken geleden als laatste diagnose overbelaste kaakspier en kaakgewricht geconstateerd aan de linkerkant. Mis links een onderkies en rechts nu onder en bovenkies. Linkerkant geeft klachten.

Inmiddels al drie weken 2x in de week naar de kaakfysio, 1x per week naar de osteopaat. Slik 2x 5 mg diazepam en diclofenac en magnesium tabletten. Eet nu al weken vloeibaar en zal dit de aankomende vier weken nog moeten blijven doen… Wat is de prognose. Gaat dit ooit over? Zit met warme zakken tegen de plek onder mijn nek. Kaakfysio ziet wel wat vooruitgang, masseert mijn nek en wang en de osteopaat doet dit drie kwartier. Wat kan ik nog meer doen? Momenteel voelt het stijf aan in mijn mond en dat zou een goed teken moeten zijn. Door de diazepam blijft spierspanning minder. Maar ik ben het zo zat… Iedere tip is welkom. Homeopathisch, acupunctuur? Ben ook al weken niet aan het werk omdat ik rust moet houden en door de diazepam. Gaat dit ooit nog over? Kaakchirurg en tandarts en endontoloog hebben hub handen ervan afgetrokken en wijzen alleen nog naar elkaar. KNO-arts misschien? Of nog even een paar weken geduld hebben? Reactie infoteur, 05-07-2012
Hi Reneemulder, bij wortelkanaalbehandelingen moet de mond langdurig wijd worden opengehouden. Dit alleen al veroorzaakt dikwijls matige tot ernstige klachten van de kaken en de omringende spieren, met symptomen die vaak lang aanhouden. In het artikel vind je dit terug onder TMJD. Wat je nu doet is goed, hoewel ik persoonlijk soms de indruk heb dat je maar beter helemaal niets kunt doen. De reden daarvan is dat zolang je nog onder behandeling bent bij wie dan ook, de aandacht en focus logischerwijs naar het getroffen gebied wordt getrokken. Met het gevolg dat je de spieren onbewust weer gaat spannen en er al gauw een vicieuze cirkel ontstaat. Zoiets staat succes van behandelingen uiteraard in de weg. Een splint is de eerste mogelijkheid om de kaken te ontlasten, niet fysiotherapie. Vraag daar dus om of koop er zelf eentje bij de drogist. Verder zou ik alles, dus ook de medicijnen proberen langzaam af te bouwen en geen nieuwe therapieen bij andere hulpverleners meer starten. Het lichaam kan dit zelf genezen, mits er geen blijvende schade aan de kaakgewrichten is. Gezien de diagnose van de arts is dit gelukkig niet het geval. Sterkte, A.

Nick, 04-07-2012 17:12 #261
Hallo,
Ik heb mezelf vorig jaar per ongeluk een keer tegen mn kaak geslagen niet heel hard maar toch had ik wel wat last van mn tanden. Ik was al onder behandeling bij een manueel arts voor een scheve ruggenwervel. Ik had dus een afspraak bij hem en ik dacht '' kan ik meteen even na die kaak laten kijken he ''. Hij voelde aan de kaak en zei dat het een beetje scheef stond toen heeft hij echt een heel licht zetje gegeven. Echt heel licht. Na de correctie had ik geen kaakpijn meer. Ik was helemaal happy. Maar ik hoorde s'nachs opeens een ruis. Ik wist meteen dat het door de kaak kwam. Ik ben na een kennis gegaan die is osteophaat, zij heeft me behandeld aan mijn hoofd en nek.Omdat daar heel veel spanning op stond. Het geluid was weg en nu heb ik het soms nog heel licht. Maar wat ik wel heb als ik mijn nek naar rechts beweeg word het geluid harder. Dit heeft niks met de kaak te maken lijkt me. Dat vind ik al raar en ik vraag me steeds af waarom ik geen hyperacusis aan het kaak probleem heb overgehouden. Daar pieker ik veel over. Ik heb ook soms dat geluiden niet erg prettig klinken maar dan weet ik niet of het door de kaak komt of gewoon omdat ik er mee bezig ben. Reactie infoteur, 05-07-2012
Hi Nick, dit is somatische tinnitus, zie 'tinnitus afkomstig van kaak of nek' in: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Verhoogde spierspanning in kaakspieren en/of nekspieren leidt tot dit type tinnitus. Je moet deze spieren (ook die van de schouders) dus zien te ontlasten door ontspanning, maar ook door triggerpoints te deactiveren. Zie daarvoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Het is geen wet dat je bij kaak- of nekproblemen ook hyperacusis krijgt, want met tinnitus heb je denk ik al genoeg te verduren ;(. Naast hyperacusis en tinnitus zijn er nog talloze andere verschijnselen in de oren, die het gevolg kunnen zijn van verkrampte, stijve, overactieve, of juist slappe spieren. Groetjes, A.

Lennert, 29-06-2012 02:28 #260
Sinds mijn vorige reacties tot nu heb ik wat nieuwe aanwijzingen gevonden dat mijn oorproblemen aan mijn kaakgewricht liggen. Ik heb per ongeluk ontdekt dat ik bij hevige inspanningen mijn kaken ga klemmen. Ik heb mijn oor problemen gekregen juist na een volley match dus ik denk dat ik mijn kaken zal geklemd hebben enzo een discus verschuiving zonder reductie zal opgelopen hebben. Mijn kaken gaan ook juist iets wijder als 2 vingers open. Heb ook ontdekt als ik mijn kaak naar achter duw mijn tinnitus veel luider wordt! En iets heel raars vind ik als ik mijn vinger in mijn oor steek en mijn tanden op elkaar zet komt er een iets van mijn kaakgewricht in mijn gehoorgang. Maar wel redelijk diep in mijn gehoorgang. Ik heb ook HMS maar ik denk dat dit er weinig mee zal te maken hebben met mijn kaakproblemen. Reactie infoteur, 29-06-2012
Hi Lennert, in hoeverre HMS de oorzaak van je kaakprobleem is kun je het best aan je arts vragen. Om de kaken tot rust te brengen kun je ook informeren naar het gebruik van een splint. Die kun je overigens ook zelf kopen (drogist), hoewel niet op maat. Deze is bedoeld om knarsen en klemmen tegen te gaan en de kaakgewrichten te ontlasten. Misschien wil je tandarts of huisarts je doorsturen naar een kaakchirurg om wat uitgebreider onderzoek te laten doen. Sterkte, A.

Liesje, 28-06-2012 14:09 #259
Al maanden lang zit mijn discus in mijn kaak geblokkeerd, nog steeds veel last en pijn. We hebben Alle mogelijke dingen geprobeerd: opbeetplaat, kine, pijnstillers, een spoeling van het gewricht. Twee weken geleden hebben ze een MRI genomen daarop was te zien dat de discus helemaal geblokkeerd zit en dat er ook vocht aanwezig is. uiteindelijk zullen ze het opereren. Hij zei dat ze dit via een sneetje langs het oor doen. Ze gaan ook ineens mijn wijsheidstanden mee wegnemen. Kunnen jullie mijn nog wat meer info geven over deze ingreep? Hoelang duurt het en zal het pijnlijk zijn nadien, hoelang zal ik er tussen uit liggen? Reactie infoteur, 29-06-2012
Hi Liesje, voor details omtrent de operatie die je krijgt moet je je wenden tot je behandelend arts. Er bestaan diverse kaakoperaties en ook verschillende werkwijzes. Informeer de arts naar de exacte naam van jouw operatie en zoek dit op internet uit. Sterkte, A.

Carmelita, 19-06-2012 21:05 #258
Ik heb eerder gereageerd. Ik heb kaakproblemen. Ik heb het al een hele poos geleden. Ik knarst tijdens mijn slaap. Ik heb een splint bij slapen en heb het nu al sinds 3 maanden. Ik draag het elke avond. Maar de pijnen, in mijn hoofd, oor en mijn rechteraangezicht die zijn er nog steeds.
Bij elke pijn masseer ik achter mijn oor en ervoor en ook mijn rechterkaak. Hierdoor verlicht het de pijnen die ik heb opgenoemd hierboven. IK hoop dat het in de longterm wel geneest. Ik masseer met mijn wijsvinger en middelvinger in rondjes achter mijn rechteroor en mijn rechterkaak en eventueel ook de spieren aan mijn nek. Het verlicht heel veel. Tenminste een vorm van prettig gevoel. Ik raad het ook jullie aan. Het verlicht echt… ik hoop dat het wel van lange duur is deze methode en tenslotte genezing. Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Carmelita, wat je doet is goed. Bij TMJD zonder aanwijsbare oorzaak is het aan te bevelen om zelf aan de slag aan te gaan. Je voelt zelf welke methode het beste werkt. Succes, A.

Elle, 11-06-2012 20:07 #257
Hallo,

Ik heb al sinds augustus vorig jaar last van flinke duizeligheid; soms sluimert het de hele dag door, soms in pieken. Daarnaast heb ik vrijwel constant een vervelende piep in mijn oren en vaak het gevoel mijn oren te moeten klaren. De duizeligheid gaat vaak gepaard met misselijkheid. Volgens mijn man knarsetand ik flink in mijn slaap, dat merk ik zelf niet, wel dat ik wakker word met mijn kaken stevig op elkaar. ben al bij de kno-arts geweest, chirpractie, manueel therapie, accupunctuur etc. Niets helpt tot nu toe. Zou dit dat door mijn kaken/knarsetanden kunnen komen? Heb verder geen pijn bij het kauwen of als ik mijn mond open doe… Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Elle, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Voor knarsen kun je altijd een bitje nemen, dat speciaal hiervoor gemaakt is. Drogisten verkopen ze tegenwoordig, maar je kunt het ook via de tandarts regelen. Of het knarsen de oorzaak is van de duizeligheid e.d. geloof ik niet. Je vertelt dat je het gevoel hebt de oren te moeten klaren, wat aangeeft dat de druk in je hoofd regelmatig niet goed is. Door ongelijke drukverdelingen ontstaat een onzeker, zweverig en bevreemdend gevoel in je hoofd. De kno-arts zou bepaalde onderzoeken moeten hebben gedaan maar helaas zeg je niet wat de bevindingen waren. De overige hulpverleners zijn niet aangewezen bij dit soort klachten, en kunnen de zaak zelfs erger maken. Beterschap, A.

-., 11-06-2012 16:22 #256
Goeidag, ik heb zaterdagavond een flinke dreun gekregen aan de linkerkant van mijn kin. Niet veel later merkte ik dat ik aardig wat pijn aan de rechterkant van mijn kaak had, bij het volledig openen van de mond. Bij het eten kwam ik erachter dat ik totaal geen kracht kan zetten met de rechterkant, dit werd gevolgd door een flinke pijnscheut. Nu is het ondertussen dinsdag en is de pijn minder, kan ik mijn mond verder opendoen en al lichtelijk een beetje kracht zetten bij het kauwen. Eten gaat nog steeds erg moeilijk tot niet en ik eet daarom ook zachte of vloeibare dingen. Ik kan mijn kaak voor de rest wel alle kanten op bewegen, alleen beperkt, het lijkt wel alsof de spier enorm kort is en zwaar geïrriteerd. Enig idee wat ik hiermee aanmoet? Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi -, afwachten. De omgeving van het kaakgewricht heeft schade opgelopen, wat eerst moet helen. Er zijn gelukkig al verbeteringen, dus er is hoop dat de rest ook zal herstellen. Mocht dit toch niet gebeuren, dan kun je het laten onderzoeken. Rontgenfoto's van de kaak zullen de meer ernstige mogelijkheden kunnen uitsluiten. Beterschap, A.

Lennert, 04-06-2012 21:29 #255
Bedankt voor je antwoord. Mijn kno arts heeft niks gezegd van het soort gehoorverlies, alleen een dip van 3000 tot 4000 hertz. Ik heb ook zo een test gehad waarbij ik een hoofdtelefoon kreeg die allemaal klik en kraak geluiden maakte, er waren ook sensoren achter mijn oren en op mijn voorhoofd bevestigd. Weet niet goed voor wat dit diende, maar alles zag er bij die test goed uit zei hij. Hij heeft ook de druk gemeten en soms zag hij dat de druk een beetje steeg in mijn oren maar het wel altijd weg ging. Heb ook ontdekt dat bij het wijd openen van mijn mond de pitch van het gesuis veel hoger word. Nog een raar symptoom is dat ik bij sommige geluiden/frequenties (vooral bij microfoons) ik een hoog irritant geruis hoor. je kan het een beetje vergelijken met een tv waarvan de kabel er maar half in steekt. dan krijg je de meeste geluiden maar ook zo een geruis erbij. Reactie infoteur, 05-06-2012
Hi Lennert, kaak en oor zijn geen twee aparte onderdelen, maar bij symptomen vaak overlappend. Vandaar ook dat je bij het openen van de mond de toon van het gesuis kunt veranderen. En nog belangrijker: dat je bijgeluiden hoort op bepaalde frequenties. Het verbaast me allemaal niet! De kno-arts heeft bij zijn testen vastgesteld dat alles er goed uitzag, maar dat neemt niet weg dat je allerlei klachten hebt die er niet bepaald op wijzen dat het goed zit. Ik vermoed dat hij geen diagnose had, zoals zo ontzettend vaak voorkomt bij dit soort problemen. Zie verder mijn vorige antwoord. Groetjes, A.

Lennert, 02-06-2012 19:29 #254
Hoi, heb al een paar maanden last van mijn oren. heb in mijn rechter oor tinnitus, toonsveranderingen, lichte hypercausis. en soms oormyoclonus maar dit blijft niet en gebeurd niet veel. bij het slikken hoor ik ook soms ook mijn oren ploppen en kraken (soms zonder te slikken) het ploppen en kraken heb ik ook in mijn linker oor. Ik ben hiervoor bij de kno arts geweest maar die heeft alleen gehoorverlies gevonden op 3000 tot 4000 hertz in mijn rechter oor. Je krijgt bij deze test zo een hoofdtelefoon op dus ik hoor helemaal niets, aleja. behalve mijn suizen dan. maar als die test tonen op de hoogte van mijn suizen komt dan hoor ik die niet. dus ik weet niet of ik gehoorverlies heb. ben dan bij de kaak terechtgekomen op deze site en heb dan die truc geprobeerd van de pink in je oor. en als ik die toeppas in mijn linker oor hoor ik zo een gekraak van kaakgewricht en dit doet wel pijn. (heb dit alleen in het linkeroor). ben dan op mijn kaken gaat letten en zie ook een beetje als ik ze weid open mijn onderkaak een beetje scheef staat. kunnen al mijn oorproblemen van mijn kaak komen? ik ben nu 16 en ik weet wel dat ik al gans mijn leven snacht redelijk hard tandenknars. zou dit knarsen zijn tol beginnen eisen op mijn kaken? Reactie infoteur, 03-06-2012
Hi Lennert, je zult gehoorverlies hebben in het frequentiegebied waar de tinnitus zit, inderdaad omdat je door het gesuis de geluiden niet hoort. Jammer dat je niet aangeeft wat de kno-arts hiervan heeft gezegd, want bij gehoorverlies gaat het altijd om twee mogelijkheden, een perceptief verlies of een geleidingsverlies. In het laatste geval is het slechts tijdelijk. Heb je met de vingertruc pijn in het oor, dan is de kaak geirriteerd. Tandenknarsen kan, mits langdurig, allerlei klachten geven. Probeer een tandenknars-bitje van de drogist (vrij te koop), of raadpleeg je tandarts. Deze kan je verwijzen naar kaakchirurgie of zelf een spalkje of bitje laten maken. Misschien geeft dit uitkomst. Succes, A.

Marijke, 02-06-2012 13:01 #253
Er werd besloten tot een MRI omdat ik al hoofdpijn heb sinds ik 4 jaar was. Ik heb diverse soorten hoofdpijn, en soms zit het door mijn hele hoofd of op één plek. Ook heb ik last van draaiduizelingen. Gelukkig wordt een MRI van mijn hele hoofd gemaakt, zodat dat ook gekeken kan worden naar mijn kaken.
Ik ben ook nog last de tandarts geweest en heb de foto's bekeken die in januari dit jaar zijn gemaakt. Zo te zien is er geen metaal o.i.d. meer achtergebleven. Een kopie van de foto's neem ik mee naar de radioloog (9 juni), dat kan hij ze ook nog zien en beoordelen. De tandarts zei nog wel dat meestal gebruik wordt gemaakt van operatiemetaal dat niet magnetisch is. Maar of dat in 1981 ook al het geval geweest is, is nog niet duidelijk. Reactie infoteur, 03-06-2012
Hi Marijke, hopelijk wordt gauw duidelijk waar de klachten vandaan komen. Want pas als er een deugdelijke diagnose is, kan een behandeling worden opgesteld. Helaas zie je vaak het omgekeerde: Behandelaars prutsen maar raak zonder dat ooit duidelijk is geworden wat iemand mankeert. Let wel: Mri is niet zaligmakend en kan tot nog veel meer klachten leiden. Desondanks succes! A.

Marijke, 31-05-2012 19:47 #252
Bedankt voor uw antwoord. Onlangs zijn er weer foto's gemaakt van mijn gebit bij de tandarts. Ik ga morgen even bij ze langs om te vragen of er inderdaad nog iets van metaal o.i.d. in mijn onderkaak zit. Volgens mij dus wel.
Daarna het vervolg, wel of geen MRI, of een alternatieve oplossing. Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Marijke, de kans is groot dat de hoofdpijnklachten een uitstraalpijn zijn afkomstig van de kaak. Op een mri kan veel worden uitgesloten, maar je hoofdpijn zal er niet minder van worden. Laat je dus goed informeren waarom MRI nodig is. Zie: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/10872-de-gevaren-van-mri.html
Groetjes, A.

Sophie, 31-05-2012 18:06 #251
Hallo, ik heb sinds een aantal weken flinke pijn aan mijn kaakgewricht, maar dan alleen het kaakgewricht aan de linkerkant van mijn gezicht. Wanneer ik iets eet, gaap op mijn tanden op elkaar probeer te zetten doet het erg pijn. Het gekke is dat wanneer ik iets eet en tegelijkertijd hard op mijn kaakgewricht duw, de pijn wegblijft.
Nu vraag ik me af of er werkelijk iets is met het kaakgewricht of dat het slecht wat overbelaste spieren zijn? Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Sophie, dat weet ik niet. Houd het aan dan kun je dit het beste met je tandarts of huisarts overleggen. Via onderzoek wordt dan duidelijk wat er aan de hand is. Beterschap, A.

Marijke, 30-05-2012 15:52 #250
September 1981 heb ik een kaakoperatie ondergaan, na eerst 2 jaar bij de orthodontist te zijn geweest. Mijn onderkaak is een paar mm naar voren geplaatst en van mijn bovenkaak hebben ze naast mijn twee voortanden een stukje tussenuit gehaald. Zowel mijn boven- als onderkaak is op twee plaatsen gebroken geweest. Ruim 5, 5 uur zijn ze bezig geweest. Daarna 5 weken met mijn kaken op elkaar en alleen vloeibaar gegeten.
Helaas is een zenuw geraakt in mijn onderkaak, waardoor ik nog steeds met een soort verdoving in mijn kaak zit, het gevoel is iets van 50%. Zeer lastig met soep eten, want je voelt niet dat er soms wat langs je kin loopt. Ook kan ik mijn mond niet echt wijd open doen, lastig als je bij de tandarts zit, want die zegt steeds: open houden. Dat doet vreselijke pijn en straalt door naar mijn ogen en hoofd. Vreselijk dus.
In mijn onderkaak zit ook iets van een metalen stangetje o.i.d. Een paar jaar geleden begon het door mijn kaak ter plaatse van verstandkies te steken. (alle 4 kiezen zijn 30 jaar geleden voor operatie verwijderd). De kaakchirurg heeft een stuk verwijderd. Nog een klacht is dat ik door het verminderde gevoel ook voorzichtig moet kauwen, want soms bijt ik keihard in mijn tong, mijn tand gaat er dan echt in, tot bloedens aan toe. Of ik bijt op mijn wang tot bloedens toe. Vooral het vlees kauwen. Heel vervelend allemaal. Dus, aan de ene kant ben ik blij dat ik van mijn fietsenstalling af ben (ik had twee tanden tekort gehad - 4 melktanden zijn eruit getrokken en er zijn 2 voor in de plaats teruggekomen). Aan de andere kant went het na 30 jaar nog steeds niet.
Maar, ik moet binnenkort een MRI scan ondergaan voor mijn hoofd vanwege de vele hoofdpijnklachten. Is het mogelijk om een MRI scan te laten maken als ik wellicht nog een soort stang in mijn onderkaak heb. Reactie infoteur, 31-05-2012
Hi Marijke, zie: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/10872-de-gevaren-van-mri.html
MRI en metaal gaan niet samen. Je behandelend arts moet je daarover informeren. Sterkte, A.

Helen, 26-05-2012 22:47 #249
Hoi, dank je voor de reactie terug :-) Ik ben al bij een kaakchirurg geweest, i.v.m. een overbeet (doorverwezen door Orthodontist) Bij de kaakchirurg ben ik 2 keer bij geweest op consult, daar hebben we het gehad voor een e.v.t. kaakoperatie :-( Die zei wel dat ik last zou kunnen hebben van de kaken door de overbeet. Mijn chiropractor zei dat het TMJ (TMD?) zou kunnen zijn, en voelt wel wat bij mijn rechterkant van de kaak (overbelasting) Tijdje geleden ook foto's gemaakt vd sinussen., maar geen onsteking te zien. Nu slik ik homopatische dingen, zoals extra magnesium, b12 en aconitum. Ook smeer ik Toco-Tholin bij me slaap en nek/hals. Reactie infoteur, 27-05-2012
Hi Helen, een kaakoperatie is het allerlaatste wat je kunt doen. Vaak helpen operaties je alleen maar verder in de problemen, dus pas ermee op. Kijk ook uit met chiropractie. Het is goed mogelijk dat tmjd een rol speelt bij je klachten. De ernst van je symptomen is natuurlijk subjectief, maar langdurige hoofdpijn, druk boven de ogen en oorklachten komen zeer vaak voor. Soms gaat het na maandenlange ellende vanzelf weer weg, zonder dat er ooit een diagnose is gesteld. Ik denk dat je het beste af bent als je de situatie volledig kunt loslaten. Niets meer slikken, nergens meer heen. Maar dus eerst nog langs de pijnpoli… :(. Sterkte, A.

Helen, 25-05-2012 14:54 #248
Vorig jaar november kreeg ik hoofdpijn, een hele week lang. Daarna trok dat weg, en kreeg ik een loop neus en druk boven/achter mijn oog. Ik ben toen naar de huisarts gegaan, en die zei dat het van stress kwam. Na een tijdje de klachten bijna weg, en toen kwam het na een week weer. Eerst een hele week hoofdpijn, loopneus en druk boven/achter mijn oog. Na 6 maanden nog steeds last, en met vele andere klachten erbij zoals druk in het oor en pijn. Last van de zijkant bij me slaap en onder mijn hals naar me nek toe erge pijn. Ondertussen al bij de neuroloog geweest, en een scan gehad die was goed. En bij de opticien en oogarts. Laatste maanden veel medicijnen geslikt, maar ben daar nu vanaf. Het werkte allemaal niet. A.s. dinsdag mag ik naar de pijnpoli, ben echt te einde raad. Reactie infoteur, 26-05-2012
Hi Helen, deze website gaat over problemen aan het kaakgewricht. Denk je dat daar de oorzaak ligt, laat je huisarts of tandarts je dan verwijzen naar een kaakchirurg. Zoals ik het lees doet het meer denken aan een probleem van de neusbijholten, en dat is een zaak voor de kno-arts. Het lijkt er dus op dat je de verkeerde verwijzingen hebt gehad. Sterkte, A.

Martin Wouters, 22-05-2012 09:46 #247
Beste A., Ik heb sinds ruim een jaar last van oorsuizen wat in de loop van de tijd erger lijkt te worden of ik ervaar het erger. Dit is enkele weken na het trekken van een verstandskies begonnen. Ik word hier heel moe van, vooral ook omdat ik moeilijk in slaap kom. Verder merk ik dat ik steeds makkelijker geïrriteerd raak van geluid, m.n. doordringende bromgeluiden, suizen (airco) of meerdere drukke gesprekken door elkaar (werk, verjaardagen enz.). Voordien had ik regelmatig, gemiddeld maandelijks, last van migraine-achtige hoofdpijn die vooral optrad na een stressvolle dag. Sinds ik last heb van oorsuizen heb ik die hoofdpijn niet meer gehad. Ik weet dat mijn kaak niet helemaal goed is, zit wat los en is voorheen wel eens uit de kom geweest. KNO-artsen zeggen dat ik er maar mee moet leren leven en ook psychologische hulp heeft maar kort ietsjes geholpen. Uit een MRI-scan is niet gebleken dat er in mijn hoofd iets niet in orde is. Ik ben radeloos. Ik weet niet hoe lang ik dit nog trek. Help. Reactie infoteur, 23-05-2012
Hi Martin, zie:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Tinnitus en hyperacusis staan soms in nauw verband met kaakklachten. Oren en kaken delen grotendeels dezelfde zenuwen, vandaar dat vaak moeilijk uit te maken waar het probleem nu zit. Omdat je kaak niet helemaal in orde is, is het raadzaam de kno-route te vergeten en je tandarts of huisarts te raadplegen ivm verwijzing naar een kaakchirurg. Op specifieke foto's van de kaakgewrichten wordt dan duidelijk wat er aan de hand is. Sterkte, A.

Esther, 21-05-2012 13:24 #246
Hallo,
Bijna 20 jaar gelden heb ik een kaakoperatie gehad, omdat mijn onderkaak een cm. in groei achter was gebleven. Ik had toen veel last van "knappende" kaken.
Operatie is toen goed verlopen. Daarna nog tijdje fysiotherapie en beugel gehad (ook er voor een beugel). Verder nooit problemen. Nu echter sinds een week pijn in mijn onderkaak. En op Hemelvaartsdag, een soort "knal" in mijn linker kaakgewricht en even een enorme pijn, maar na wat wrijven werd dat een stuk minder. Echter afgelopen weekend was de pijn behoorlijk. Vanaf mijn kaakgewrichten tot halverwege mijn onderkaak. En ook oorpijn. Met wat masseren is de pijn in mijn kaak verminderd, en in mijn oor weg.
Echter zijn mijn spieren in mijn nek en schouders ook behoorlijk gespannen. Nu vraag ik me af, wat is wijsheid? Eerst nek en schouders laten masseren in de hoop dat het over gaat? Of kan ik beter naar de tandarts of kaakchirurg? Ik draag nog wel altijd een "draadje" achter mijn ondertanden. Behalve de druk en pijn in mijn kaak, is er niets aan de hand. Ik kan mijn mond gewoon helemaal open doen. Het is vandaag wel zo, dat als ik mijn mond open, mijn onderkaak, rechts ietsje "knapt", maar dit doet geen pijn. Reactie infoteur, 22-05-2012
Hi Esther, vermoedelijk gaat het om een van de kaakspieren die verrekt is geraakt. Tijdens de 'knal' zou je dan wel iets met je kaken moeten hebben gedaan, bijv. geeuwen, eten of praten. Klachten van een dergelijke blessure moeten langzamerhand verdwijnen. Ondertussen kun je inderdaad proberen via wat uitgebreidere massages de boel tot ontspanning te krijgen, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Helpt dat allemaal niks of wordt het erger, dan kun je altijd nog naar je arts gaan. Beterschap, A.

Pascalle, 11-05-2012 10:03 #245
2, 5 Maand geleden heb ik een onderkaak osteotomie gehad van ruim 1 cm. Alles is goed gegaan en het gevoel in mijn onderlip/kin rechts komt langzaam aan weer terug. Het enige wat maar niet wil verdwijnen is oorpijn in het linkeroor met uitstraling in de linker kaakhelft en een knappend kaakgewricht rechts, er is niemand die mij kan verklaren hoe het kan en wanneer het verdwijnt. De kaakchirurg is er vrij nonchalant onder en de mondhygienist "heeft het wel vaker gehoord, gaat vanzelf weg" wel merk ik dat als ik meer doe dan ook het gevoel krijg van vermoeiend en verkramping in de spieren. Wat moet ik nu doen? soms is de pijn (steken in oor) niet uit te houden de rest van de dag is het "draagzaam".
Wat moet ik nu doen? of gaat het echt vanzelf over? vallen mijn klachten wel degelijk onder tmjd? Reactie infoteur, 12-05-2012
Hi Pascalle, operaties zijn altijd risicovol, je weet nooit hoe je eruit komt. De klachten passen inderdaad bij tmjd, wat niet verwonderlijk is na zo'n zware ingreep. De spieren en ligamenten zijn als het ware gereset, en moeten opnieuw een evenwicht vinden. De kans is aanwezig dat de problemen mettertijd verminderen, dus houd hoop. Met je oor is natuurlijk niks mis, maar kaken en oren delen dezelfde zenuwbanen dus kaakpijn kun je letterlijk in je oor voelen en andersom. Het kaakgewricht zit zeer dicht tegen het oor aan. Het vermoeide en verkrampte gevoel komt door overbelast spierweefsel. Door voorzichtige massages en het dragen van een splint (eventueel van de drogist, een 'mouth guard' oorspronkelijk tegen tandenknarsen), kun je proberen de spanning wat te verlichten. Sterkte! A.

Brenda, 08-05-2012 10:12 #244
Beste,
Dank je wel voor je reactie, ja ik weet het zelf niet zo goed met die operatie maar vroeger heeft de tandarts er nooit iets van gezegd. Het is maar nu het laatste jaar omdat ik zelf iets wou laten doen aan mijn gebit dat ik weet wat er is met mijn gebit. Enerzijds hoop ik dat de problemen met mijn oren met mijn kaken te maken hebben, zodanig dat een operatie verlichting zou bieden, maar anderzijds heb ik schrik dat ik het met operatie erger maak! Ik zit echt in een dilemma. Mvg Reactie infoteur, 09-05-2012
Hi Brenda, ja, en daarom moet je nu niets doen. Operaties zijn een allerlaatste mogelijkheid en geven vaak vele complicaties. De uitkomst is zoals bij een loterijlot, je trekt aan het kortste eind of niet. Neem dus geen risico. Blijf je toch twijfelen, dan raad ik je een second opinion aan. Groetjes, A.

Brenda Acke, 07-05-2012 10:17 #243
Beste,
Ivm de kaakoperatie, de bedoeling is dat ze mijn onderkaak ietwat naar voor schuiven, het is een chirurgische kaakcorrecties omdat ik sagittaal een felle klasse 2 heb, ze plaatsen mijn onderkaak naar voor, zodanig dat de kaken op elkaar passen, ivm mijn nko-arts, er zijn al foto's genomen in het verleden en er is niets fout met mijn sinussen, ook heb ik onlangs een vlies gehad op mijn trommelvlies maar dat gaf niet echt verlichting. zowel nko-arts als kiné zeiden dat er teveel spannig zit op de kaakgewrichten. Misschien heeft het helemaal niet maken met mijn kaken en is het een dysfunctie van de buis van eustachuis? Ik probeer gewoon een oplossing te zoeken voor dit vervelend probleem maar vrees ervoor, nu is het nog leefbaar maar heb zo'n schrik dat het nog allemaal erger wordt (zoals horen eigen ademhaling) mvg Reactie infoteur, 08-05-2012
Hi Brenda, de buis van Eustachius zit pal achter het kaakgewricht. Het ligt voor de hand dat problemen met de kaken ook merkbaar worden in de oren. Heb je inderdaad 'teveel spanning op de kaakgewrichten', dan is een operatie nooit het eerste voorstel, maar het allerlaatste. Dan zou je al jarenlang splinttherapie oid moeten hebben gehad. Groetjes, A.

Brenda Acke, 06-05-2012 20:05 #242
Beste, in 2008 kreeg ik een acute sinusitisaanval, daarna begon het oorsuizen links, ook had ik een drukkend gevoel en had ik soms pijn in mijn oor. Sinds een aantal maanden is dit alles erger geworden en heb ik nu ook problemen rechts. Mijn nko-arts heeft een test gedaan, een soort tubomanometrie, waaruit blijkt dat ik zowel links als recht teveel trillingen op mijn trommelvlies heb. Ik ben soms ook gevoelig voor harde geluiden en heb echt vaak groen slijm uit mijn keel dat ik dikwijls moet ophoesten (sorry voor het ietwat rare taalgebruik), daarnaast is er door mijn orthodontist een onderbeet vastgesteld( felle klasse 2), ik zo een beugel moeten dragen en ook een kaakoperatie moeten ondergaan, ik onlangs bij de kaakchirug geweest. Heb ook al kine moeten volgen omdat er teveel spanning zat op mijn kaakgewrichten! Het is een hele boterham! Soms weet ik het ook niet meer, soms denk ik dat het door mijn kaken komt maar de kine bracht niet echt veel beterschap. Ik heb soms ook echt veel last van stress, sinds de geboorte van dochter (4 jaar geleden) ze heeft veel problemen gehad. Zou ik die kaakoperatie doen? Wat als het allemaal verergerd? Kan dit alles louter door stress? Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Brenda, de test die je gehad hebt heet tympanometrie. Als de testuitslag niet goed is, moet je kno-arts een behandelplan opstellen. Bijvoorbeeld mbt de sinusproblemen. Helaas vertel je niet wat voor kaakoperatie je zou moeten ondergaan, maar sowieso moet je daar heel terughoudend in zijn. Stress heeft hier niets mee te maken, maar dat krijg je er wel van op deze manier. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
en
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Sterkte, A.

Annette, 03-05-2012 15:57 #241
Heb last van mijn oor, een rood trommelvlies, en kreeg antibiotium. Nu uitstraling ook, en ook in de nacht naar de bovenkaak en soms via de onderkaak, zenuwbanen uitstraling, lijkt wel. Is het nu een kaak of een oorprobleem? Ik merk niet dat mijn gehoor hierdoor minder is. Reactie infoteur, 04-05-2012
Hi Annette, oor en kaak delen dezelfde zenuwbanen dus oorpijn wordt ook in de kaak gevoeld en kaakpijn wordt ook in het oor gevoeld. Als je antibiotica kreeg voor je oor mag je aannemen dat je arts een oorontsteking heeft geconstateerd. Beterschap, A.

Flo, 01-05-2012 03:15 #240
Zou het kunnen dat het trekken van de verstandskiezen helpt de spierspanning op het kaakgewricht te verlagen? Reactie infoteur, 02-05-2012
Hi Flo, verstandskiezen verhogen geen spanning op kaakspieren, dus zal verwijdering van deze kiezen ook geen verschil maken. Vraag advies aan je behandelend arts(en). Groetjes, A.

Peet, 25-04-2012 19:47 #239
Ik loop al 3 weken pijnstillers te slikken vanwege pijn bij de kaak/slaap/oor/nek. Ben naar de kno gegaan vanwege eerdere bijholteoperaties. Ik dacht dat daar de oorzaak zat maar nee er is ook een mri gemaakt maar dit gaf ook niets aan. Mijn grootste probleem is als ik ga slapen, na een paar uur word ik wakker met knallende hoofdpijn. Ik heb dan een halfje dag nodig om weer tot een draagbare pijn te komen, intussen zit ik met mijn voorgeschreven pijnstillers ook aan de max. Mijn vraag is zou dit door spanningen in mijn kaak kunnen komen. Mijn tandarts heeft wel een splint aangemeten ben benieuwd wat dat doet. Ben benieuwd naar uw reactie. bvd Peet Reactie infoteur, 26-04-2012
Hi Peet, je huisarts of tandarts moet je doorverwijzen naar de kaakchirurg om eventuele kaakproblemen uit te sluiten. Je hebt een MRI gehad zeg je, maar was dit enkel van de bijholten? Wat er gescand moet worden zijn de kaken zelf. Overigens gebeurt dit nooit zomaar, maar pas na rontgenopnames, kaakfunctieonderzoeken e.d. De kaakchirurg kan je hierover informeren. Beterschap, A.

Carmelita, 18-04-2012 16:27 #238
Bedankt voor de reactie. Ik ben eigenlijk wel teleurgesteld om dit van u te vernemen. Ik zal erop letten wat deze splint doet. Op dit moment merk ik kleine verbetering met de splint. Ik wil heel erg graag verlost zijn van deze pijnsituatie. Dus… u hoort nog van me. Reactie infoteur, 19-04-2012
Hi Carmelita, succes met de behandeling! Grt, A.

Mevr Spijkers, 17-04-2012 15:21 #237
Mijn man had vanmiddag flinke krampen in zijn kaak kon moeilijk eten. Nadien een verdikking tussen kaak en het oor. Wat zou dat kunnen zijn? Pijn is er nog af en toe. Reactie infoteur, 18-04-2012
Dag mevr Spijkers, van hieruit is dit moeilijk te bepalen. Misschien een verrekking van de kaakspieren of iets dat niet met de kaken te maken heeft, zoals bijv. lymfeklieren of speekselklieren. Afwachten hoe het de komende week gaat is het beste. Mocht het toch een kaakprobleem zijn dan moet dit niet verergeren door onbewust nog meer spieren te spannen. Daarom is het goed om tijdelijk pijnstillers te nemen. Groetjes, A.

Carmelita, 16-04-2012 20:34 #236
Ik heb een TMJ probleem volgens de tandarts en de kaakspecialist. Ik ben verwezen naar de orthodontist. Ik ben onder behandeling en heb nu een splint aan. Ik hoop dat het helpt. Ik had eerder ook last van verstopte luchtwegen en taai slijm, maar nu lijkt dat wel minder. Ik kan na een maand met zekerheid zeggen of deze problemen die ik had werkelijk weg zijn. Reactie infoteur, 17-04-2012
Hi Carmelita, met een splint wordt klemmen en knarsen niet goed mogelijk waardoor de kaakgewrichten rust krijgen. Na verloop van tijd kan het voorkomen dat je er juist op gaat kauwen. De splint maakt je erop attent dat je kaken hebt, en in zo'n geval werkt het dus averechts. Maar hopelijk helpt het bij je! Beterschap, A.

Lucienne Bakkers, 03-04-2012 21:53 #235
Ik heb 3 weken geleden mijn amandelen laten verwijderen. De pijn is heel ver weg en het slikken gaat redelijk goed. Er is nog 1 probleem, ik krijg mijn kaken niet ver meer van elkaar af. Ongeveer 1, 5 cm krijg ik mijnn tanden van elkaar en dan stopt het gewoon. Als ik mijn mond heel ver open probeer te krijgen gaat mijn onderkaak een stukje naar links, dus een beetje scheef. Ik ben vandaag terug geweest naar de KNO arts die me geopereerd heeft. Haar reactie was dat ik dat zelf deed en dat er niks aan de hand was met mijn kaken. Ik wil heel graag weer lekker eten en ik doe dit zeker niet bewust. Ik moet over 4 weken terug komen en als het dan nog niks veranderd was dan moest ik misschien wel naar kaakchirurg. Zijn er oefeningen om meer te ontspannen. Zijn mijn kaakspieren in de stress en werken daarom tegen? Allemaal vragen waar ik geen antwoord op kreeg. Ik deed het gewoon zelf en tot over 4 weken. Zou er heel graag zelf iets aan doen, als het kan. Reactie infoteur, 04-04-2012
Hi Lucienne, natuurlijk is er wel iets met je kaken en natuurlijk doe je dat niet zelf. De operatie zal onder narcose hebben plaatsgevonden, maar dat betekent wel dat de kaakspieren dus in rust waren. Ik vermoed dat het spierweefsel door de aanvankelijke pijnen in een soort verkramping is geraakt, eventueel door al bestaande triggerpoints in de kaakspieren. Dit zal tijd nodig hebben en kun je bespoedigen door deze (aan de buitenkant) zacht te masseren. Kan je mond al wat verder open, dan kun je door voorzichtige kauwoefeningen (kauwgom!) je kaakspieren wat losser krijgen. Een kaakchirurg kan je verder helpen als het niet verbetert. Beterschap, A.

Joyce, 29-03-2012 23:07 #234
Al veel interessante zaken gelezen hier. Ik heb al meerdere malen last gehad van kaakproblemen maar de osteopaat kon dit steeds wegwerken. Nu de laatste 6 weken al 3x geweest, maar ik geraak er niet meer vanaf. Overbelasting door het kaakklemmen blijkbaar. Mijn osteopaat raad aan op een bit te laten maken voor snachts, maar ik lees hier dat dit niet echt zou helpen? Ik sta in het onderwijs dus overdag dragen lijkt me geen optie. Hebben jullie tips om je kaak te leren ontspannen? Ik betrap me ook vaak overdag erop dat ik echt hard mijn tanden op elkaar bijt. Zijn er ook mensen waarbij bepaalde zaken echt de problemen verholpen hebben? Ben nog maar 27 en zie het even allemaal dus wat somber in na hier het een en ander te lezen. Reactie infoteur, 30-03-2012
Hi Joyce, zo te horen heb jij een splint nodig voor dag en nacht. Dat maakt voor je werk niets uit omdat je er weinig van ziet. Het houdt enkel de kaken licht ontspannen zodat de gewrichten en spieren tot rust komen. De werkwijze voor een splint is eerst naar de tandarts gaan, en dan een verwijzing voor de kaakchirurg vragen. Het bitje wat de tandarts eventueel voor je kan maken is iets anders, maar die is voor overdag ongeschikt omdat het onooglijk is. Beter dus naar de kaakchirurg. Of het helpt is helaas niet zeker. Sterkte, A.

Lucca, 26-03-2012 21:08 #233
Ik heb last van kaakpijn. Ik kan nauwelijks mijn mond openen en kauwen is al helemaal uit den boze. Bovendien heb ik een dof gevoel in mijn lip, ook een verdoofd gevoel.
Heeft iemand een idee wat dit is? Iemand liet iets vallen van discus… Reactie infoteur, 27-03-2012
Hi Lucca, je vertelt niet hoe dit ontstaan is, hoe lang dit al duurt, enz. Wat je moet doen is naar je tandarts of huisarts gaan en deze het probleem laten beoordelen. Van hieruit is niet te zeggen wat er aan de hand is. Beterschap, A.

Michèle, 26-03-2012 18:00 #232
Bedankt voor de opmerking over" mij te verschuilen achter… ".
Allemaal goed en wel om ze te de-activeren. Het probleem kan in het kaakgewricht zitten, dat er daar ergens een knoop zit, de-activeer het dan maar eens.
De kaakchirurgie waar ik heen ga, is de top van de wereld, ik ga maar niet sowieso bij de eerste de beste kaakchirurg. En die bevindt zich hier in België. Spijtig kan ik U de naam van het ziekenhuis niet meedelen.
Veel succes met jullie site, vele mensen met kaakproblemen hebben die voor de rest van hun leven.Enkel de licht-gevallen kunnen nog geholpen worden.Hopelijk publiceren jullie deze tekst ook. Reactie infoteur, 27-03-2012
Michele, vraag alsjeblieft aan je kaakchirurg wat er moet gebeuren. Je hebt van mij wat handreikingen gekregen waar je wellicht iets mee kunt als niemand je kan helpen. Ook kun je bij je arts navraag doen over de eventuele triggerpoints in de kaakspieren. Vaak weet een arts daar geen raad mee, maar jij moet goed beslagen ten ijs komen. In je eigen belang. Succes daar, A.

Michele, 23-03-2012 14:38 #231
Ik heb me verdiept in de lecture over triggerpoints. Bij malocclusie heb je altijd triggerpoints, vandaar mijn stijf gevoel in gezicht (vroeger) en nek en schouderregio. Eigenlijk kom ik er nooit vanaf, want door de kiné-behandelingen en raadplegingen in het ziekenhuis is alles verergerd. Het manifesteerde vroeger enkel tot de mond, nek en schouders, waar het nu verspreidt is over rug en armen, zelfs tot in de vingertoppen.Eindelijk over 4 dagen ga ik naar kaakchirurg, die me hopelijk kan helpen. Triggerpoints beheersen je leven volledig. Spijtig dat ik slecht ben ingelicht in het ziekenhuis, hier in België, had ik geweten dat ik triggerpoints had en dat er weinig aan te doen is, in mijn geval van malocclusie, had ik zo verder kunnen leven, met stijf gevoel in het gezicht, zonder pijn, dat ik nu wel heb in armen. Triggerpoints breiden zich uit, alleen is de vraag hoe ze te stoppen? Reactie infoteur, 24-03-2012
Hi Michele, door ze te de-activeren. Zie het betreffende artikel. Suc6, A.
p.s. Je hoeft je niet te verschuilen achter andere namen zoals Linda en Roland. We weten dat hier steeds dezelfde persoon achter zit: Jij.

Linda, 23-03-2012 14:14 #230
Kan er bij het trekken van tanden uit de bovenkaak, je discus verschuiven? Ik voel in mijn wang een gespannen spier aan de onderkaak. Precies iets dat vastzit. Kraken bij het slikken, op wat duidt dit? Reactie infoteur, 23-03-2012
Hi Linda, bij trekken wordt er grote kracht gezet. Dat de kaakspieren hiervan overbelast raken is niet verwonderlijk, maar een discusverschuiving is echt wat anders. Kraken bij het slikken heeft te maken met de buizen van Eustachius en hoeft niets te betekenen. Groetjes, A.

Roland, 22-03-2012 17:07 #229
Ik heb een waaier van klachten. Eerst het steeds gekraakt bij het slikken.
Onlangs bezocht ik een fysiotherapeut, door een overbelasting aan kaak, deed hij een tractie in de mond. Nu heb ik het gevoel dat er bepaalde spieren vastzitten, die steeds meer en meer aangespannen zijn, daardoor heb ik een hele strak gespannen halsspier met drukpijnen in de rechterkant vh lichaam.
Wat moet ik nu doen? Ik ben ten einde raad. Kan een chirurg mij hierbij helpen? Reactie infoteur, 23-03-2012
Hi Roland, veel artsen en hulpverleners maken een situatie zelfs erger dan ooit. Beter is om je kaken rust te geven en te beginnen met voorzichtige zelfmassage, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Drukpijnen wijzen namelijk op gespannen spieren en spierknopen (=triggerpoints). Blijven de klachten aanhouden dan kun je met de huisarts overleggen of verwijzing naar een kaakchirurg zinvol is. Dit kun je overigens ook met je tandarts bespreken. Bij tandarts of kaakchirurg kun je in aanmerking komen voor een splint wat de kaken lange tijd ontlast. Sterkte, A.

Anton, 21-03-2012 11:05 #228
Zeer interessant artikel en een aantal bijdrages die extra inzicht hebben gegeven (dank aan Helena!) Ook ik kamp al jaren met onbegrepen pijnklachten die mijn leven ondertussen lam hebben gelegd en nu blijkt dat het wrs. uit mijn kaak komt. Volgende week wordt er een MRI van het kaakgewricht gemaakt om meer inzicht te krijgen. Ben nu onder behandeling van een gnatholoog en ik merk dat ik hele rare dingen doe met mijn kaak (onderkaak constant optrekken) en tong (persen tegen gehemelte) wat zorgt voor een waaier aan klachten. Ik durf bijna niet meer te hopen op een goede afloop, maar ergens is er toch de hoop dat ik nu op de goede plek ben en hopelijk kan er iets gevonden worden wat de constante pijn/duizelingen verklaard en dat er daarmee een gerichte therapie opgezet kan worden. Reactie infoteur, 22-03-2012
Hi Anton, het is goed om de kaakgewrichten te laten onderzoeken, ook bij klachten die daar in eerste instantie niet op duiden. De kaak is immers de 'grote vermommer', en gaat schuil achter tal van kwellende symptomen. Beterschap! A.

Carla Plekker, 17-03-2012 23:31 #227
Sinds een paar weken heb ik erg veel pijn aan mijn kaak. Kan mijn mond bijna niet openen, kauwen is pijnlijk aan 1 kant.Eten gaat moeilijk. Bijna tot aan mijn oor, recht drukkend op het gewricht is het zeer pijnlijk. Twee jaar geleden ben ik aangereden door een fietser en heb toen een flinke klap op mijn kaak gehad. Heb twee dagen erge hoofdpijn gehad, maar verder geen klachten, toen gehad. Heb ook veel last van hoofdpijn (bij de slapen) zijkant hoofd. Wat te doen? Reactie infoteur, 18-03-2012
Hi Carla, naar je huisarts of tandarts gaan. Beterschap, A.

Michèle, 14-03-2012 13:26 #226
Door de hevige spierspanningen thv linkse kaakgewricht, heb ik nu ook spierspasmen bij het rechteroor. Spieren trekken hevig samen en houden het strak gespannen. Mijn rechtse schouder ziet bol van de spanningen en ik voel in de rechter kant van het lichaam veel druk op bepaalde spieren. Wat kan ik hieraan doen? Reactie infoteur, 15-03-2012
Hi Michele, voor de zoveelste maal wil ik je verwijzen naar: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Grt, A.

Rsp, 12-03-2012 15:43 #225
Afgelopen donderdag is er bij mij een verstandskies getrokken (linksboven). Na een paar dagen nergens last van te hebben gehad, heb ik nu het gevoel alsof iedere andere tand in mijn bovenkaak in beweging is gekomen. Kan dit kloppen? En zo niet hoe moet ik dit dan nu het beste aanpakken? Reactie infoteur, 13-03-2012
Hi Rsp, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/9309-verstandskiezen-bron-van-misere.html
De ingreep is nog te kort geleden om al volledig hersteld te zijn. De herstelfase duurt twee weken waarbij allerlei symptomen en gewaarwordingen kunnen voorkomen. Beterschap, A.

Nina, 02-03-2012 13:14 #224
Ik heb onlangs enkele tanden moeten laten trekken (bovenaan). Alles kraakte in mijn hoofd, nu heb ik het gevoel dat er links thv het kaakgewricht iets vastzit. Een spier in de mond links is erg aangespannen (wang). Het is precies of de linkse kant ten opzichte van de rechtse kant wat gezakt is. Komt dit nog goed? Reactie infoteur, 03-03-2012
Hi Nina, bij dit soort ingrepen is de kans op schade aan spierweefsel groot. De sensaties die je hebt zouden in de loop der tijd wel moeten verdwijnen. Geef het een paar weken tijd en als er dan nog geen verbetering in zit, laat het dan weten aan je behandelend arts. Beterschap, A.

Gerko, 28-02-2012 15:24 #223
Ik heb last van korte heftige pijnscheuten in het gezicht. Begint in de rechterzijkant neus, tot in het oog en aflopend over de rechterkaak/kiezenlijn. Het lijkt een heftige 'stroomstoot' van ca. 30 tellen die me volledig even lamt legt. Eerste gedachte was bijholteontseking. KNO arts geeft schone lege holtes aan en kan de pijn niet verklaren. Misschien een neurologische aandoening van een aangezichtszenuw. Rust nemen en anders naar de neuroloog is het advies. Maar nu herken ik op dit forum verhalen over gespannen kaakspieren en af en toe knappen van de kaak (eenzijdig). Mijn vraag: zijn er mensen die dit soort aangezichtspijn herkennen en ook een relatie hebben met een gespannen kaak of andere kaak(spier)problemen? Of andersom? Reactie infoteur, 29-02-2012
Hi Gerko, dit lijkt op wat je KNO-arts al vermoedde: clusterhoofdpijn (trigeminusneuralgie), zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/14133-dossier-hoofdpijn.html
Een relatie met de kaak is niet onmogelijk, maar zou dan een ander klachtenbeeld moeten geven. Sterkte, A.

Rinie, 28-02-2012 12:24 #222
Ik heb in mijn bovengebit geen verstandskiezen meer, maar onderin nog wel allebei. Deze wil ik nu laten verwijderen. Als professioneel stemacteur vraag ik me echter wel af of dit van invloed kan zijn op de klank, dan wel de spraak? Kortom: Ga ik hierna misschien anders klinken? Reactie infoteur, 29-02-2012
Hi Rinie, wel of geen verstandskiezen maakt voor klank of spraak geen verschil. Groetjes, A.

Michele, 23-02-2012 18:27 #221
Zaterdag begon ik met zelfmassage aan gespannen rechterschouder. De spanning gaat verder naar andere spieren bij massage. Had zondag een hele dag last van jeuk over gans het lichaam. Om dit te vermijden loop ik nu al een hele week rond met Thermacare, warmtepleisters op schouders, jeuk is weg, soms af en toe nog wat jeuk op de benen. Hoe komt het dat de spanning zich altijd verspreidt naar andere spieren? Reactie infoteur, 24-02-2012
Hi Michele, dat staat allemaal uitgebreid beschreven in het artikel over triggerpoints wat ik je in mijn vorige reacties gaf. Succes, A.

Angelique, 21-02-2012 12:50 #220
Goedemiddag, sinds een week heb ik mijn splint, volgens de tandarts moet ik hem 's nachts dragen maar ik kan er maar niet aan wennen! Ik heb hem ook uitgelegd dat ik dan geen klachten heb, ik slaap goed en wordt 'smorgens zonder pijn wakker. Ik draag hem dus overdag als ik aan het werk ben want mijn klachten van vermoeide en gespannen kaak komen in de loop van de dag dus pas opzetten. Als ik mijn splint uit doe heb ik een tijdje het gevoel alsof mijn hele kaak anders staat, is dat normaal? Ben ook bij de fysio die mijn nek en schouders aanpakt, soms heb ik het idee dat het allemaal wat beter lijkt maar vandaag is het weer prut. Reactie infoteur, 22-02-2012
Hi Angelique, een splint moet 24/7 gedragen worden voor het beste effect. Dat het vreemd voelt als je de splint uitdoet hoort erbij, omdat de kaakstand er tijdelijk iets door kan veranderen. Eenmaal uit proberen de kaken dan weer een nieuw (ander) evenwicht te zoeken. Verder duurt een therapie met een splint minstens zes weken tot soms wel een jaar, dus kun je voorlopig weinig verbetering verwachten. Groetjes, A.

Michele, 18-02-2012 13:51 #219
Eerst en vooral bedankt aan Helena, ik herken mezelf in vele punten in haar verhaal.
Af en toe beweegt mijn rechter oor vanzelf, bangelijk is het. Spieren dat zelf samentrekken.
Hoe moet ik triggerpoints aanpakken, hoe masseer ik mezelf?
Waar vind ik een kiné die triggerpoints aanpakken, ze zitten al overal, rug, schouders soms mijn oog, als mijn gezondheidstherapeut met dieptemassage begint aan mijn schouder, achteraf zie ik alles wazig. Reactie infoteur, 19-02-2012
Hi Michele, hoe je triggerpoints aanpakt staat beschreven in het artikel wat ik adviseerde: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Vraag je huisarts desgewenst om verwijzing naar een fysiotherapeut. Neem vervolgens contact op en vraag of ze bekend zijn met triggerpoint-therapie. Indien niet, dan wegwezen. Je kunt natuurlijk ook een familielid, huisgenoot of vriend(in) vragen om je te helpen met de massages. Succes, A.

Helena, 16-02-2012 23:44 #218
Wat herkenbaar hier allemaal. Heb zelf twee jaar gesukkeld met mijn kaak. Had veel vage klachten zoals krachtverlies in mijn armen, oorsuizing, spannigshoofdpijnen, tintelingen, nekpijn, rugpijn, gespannen keel en hals… bleek dat ik snachts mn tanden klemde. Mijn rechter discus van de kaak stond scheef, en ik had artritis. Ik leefde een lange tijd als een zombie op zware pijnstillers. Uiteindelijk werd er besloten van een spoeling te doen, waarbij ze met cortisonen het kaakgewricht helemaal kuisen. Toen mijn gezicht al helemaal verdoofd was, kwam er plots een professor zeggen dat de "operatie" niet doorging, omdat het misschien averechts effect ging hebben en ik meer pijn ging hebben. Grote teleurstelling, mentaal zat ik er helemaal onderdoor. Ik ben dan zelf beginnen zoeken naar oplossingen. Ben naar de kinesist geweest die inderdaad zoals velen van jullie zeggen mij beholpen heeft met "triggerpoints" weg te nemen. Veel kaakklachten komen door stress, spanningen, waarvan je je niet altijd bewust van bent. Je spant alles op, continu. Ik ben dan begonnen met Yoga, en ik moet zeggen dat dit mijn grootste redding is geweest. Ik heb nu nog last van mijn kaak. Als het kouder is, als ik zenuwachtig of gespannen ben, of verkeerd zit of heb geslapen. Ook heb ik nog nekklachten, en een geklik in mijn keel als ik slik, en snachts pers ik mijn tong tegen mijn gehemelte. Maar ik heb ermee leren leven, en het leren onder controle te houden door te ontspannen, juist te ademhalen (verricht ook wonderen, want vele ademen op een verkeerde manier waardoor er ook veel vage klachten en spanningen kkunnen ontstaan.) Iets wat ook goed helpt is warmte. Zeker niet met koud op zitten, want dit maakt het juist erger. Kijk ook naar je kopkussen. Als je last hebt van 1 kant van je kaak is het best dat je op de pijnlijke kant slaapt (zei mijn professor mij, en hij had gelijk, dit verminderde de pijn.) Zo druk je je slechte kant niet verkeerd. Je kaakspieren masseren met je duim vanbinnen in je mond en wijsvinger op je wang verricht ook soms wonderen. Zo, ik ben blij dat ik hier medemensen ben tegengekomen met dezelfde problemen, en hoop dat ik een klein steentje heb kunnen bijdragen. Reactie infoteur, 17-02-2012
Dank je wel Helena! A.

Michele, 16-02-2012 19:34 #217
De stijve gespannen spieren zijn doorgetrokken tot op rug en nu heb ik sinds een week een prikkelend gevoel in armen en benen, soms in nek. Op mijn rechter schouder staat er een bult van spanning afkomstig van de spier aan de linker kant kaak. In maart mag ik eindelijk naar de kaakchirurg, kan hij eigenlijk nog veel doen in mijn geval? Ga ik ooit nog van die tintelingen vanaf komen. Mijn huisdokter heeft me medicijnen voorgeschreven, ze denkt dat het hyperventilatie is, maar ik heb soms drukkende stekende pijn in mijn rechter schouder. (net zenuwpijnen) Graag uw advies. Reactie infoteur, 17-02-2012
Hi Michele, het lijkt me eerder dat de kaakproblemen door de triggerpoints in de schouder komen, dan andersom. Tintelingen geven aan dat de triggerpoints in vergaande staat geactiveerd zijn, je moet dus als de drommel beginnen met zelfmassage. Met hyperventilatie heeft dit helemaal niets te maken. De kaakchirurg zal enkel je kaken onderzoeken, en dat is goed. Misschien heeft hij nog ideeen. Aan triggerpoints zal echter niemand wat doen, ga dus zelf aan de slag! Succes, A.

Tom, 13-02-2012 16:47 #216
Vorig jaar juli heb ik met voetbal een bal tegen mijn hoofd gekregen. De plek van impact was op mijn linkerkaak. Door deze klap heb ik een lichte hersenschudding opgelopen, waarna allerlei vage klachten zijn ontstaan. Het meest last heb ik van mijn nek en de spieren rondom het strottenhoofd. De spieren vanuit mijn kaak naar het strottenhoofd kunnen door het minste of geringste op spanning komen te staan, wat leidt tot een krakende nek, stemklachten en soms pijn in de schouders. Huisarts wijt oorzaak aan spanning. Ik ben onder behandeling bij een osteopaat, die de klachten al voor een flink stuk heeft weggenomen. Desondanks keren ze steeds weer terug. Ik vraag mij soms af of ik nu op de goede lijn zit of dat ik toch eens verder onderzoek zou moeten laten doen. Reactie infoteur, 14-02-2012
Hi Tom, in hoeverre er schade is kan alleen uitgebreid onderzoek uitwijzen. Maar vaak is de oorzaak van chronische pijnsyndromen te wijten aan triggerpoints, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Je zou deze mogelijkheid met de osteopaat kunnen bespreken en/of er vandaag nog (zelf) iets aan kunnen doen! Beterschap, A.

Liesje, 11-02-2012 17:29 #215
Hallo,
In mei 2010 heb ik een operatie gehad aan keel, amandelen laten verwijderen, en mijn keelopening is groter gemaakt omdat ik een zwaar slaapabneu had. Gevolg van de operatie een kaak die knakt als ik ze opendoet en soms blokkeert. Doorgewezen door de stomatoloog naar de kaakchirurg. Die vertelde eigenlijk het gene dat we al wisten. Voorzichtig zijn bij het eten, kaak niet teveel belasten. Eigenlijk niet veel aan te doen. De laatste weken is het echter niet meer uit te houden. mijn kaak zit constant geblokkeerd bij het minste wat ik eet. Soms duurt het 5minuten; soms 2 u soms een hele dag voor die terug springt. Mijn kaak doet pijn en tintelt. Ik ben bang en vraag me af wat ik hieraan kan laten doen. Reactie infoteur, 12-02-2012
Hi Liesje, teruggaan naar de kaakchirurg. Je vertelt niet welke onderzoeken er gedaan zijn, maar in jouw geval is een scan nuttig. Uitgemaakt moet worden of de problemen afkomstig zijn van de spieren of van de discus. Zie het artikel. Beterschap, A.

Angelique, 07-02-2012 10:26 #214
Goedemorgen, net naar de tandarts geweest om te happen voor de splint, pff wat een drama, ik ben nog van de generatie die verpest is door de schooltandarts dus ben al nooit echt ontspannen maar kreeg nu de kaken bijna helemaal niet van elkaar. Ik heb overlegd over de vulling en hij wil dat over een maand doen bij de nacontrole van de splint, nu maar hopen dat het dan beter gaat! Dank voor je reactie, groet angelique Reactie infoteur, 08-02-2012
Hi Angelique, als je twijfelt kun je de behandeling altijd nog uitstellen. Beterschap, A.

Angelique, 06-02-2012 11:31 #213
Ben blij dat ik dit forum gevonden heb. Herken veel! Ook ik heb al een tijd een gespannen onaangenaam gevoel in de linkerkaak, gevoel dat het oor dicht zit, last van nek en gespannen schouder. Foto tandarts laten niks zien op een gaatje na onder een bestaande vulling. Krijg nu een splint aangemeten en loop bij de fysio. Tandarts wil het gaatje behandelen maar daar ben ik dus nog niet uit. Het open zitten met de mond geeft de dag erna extra klachten, dus wat is wijsheid? Reactie infoteur, 07-02-2012
Hi Angelique, het advies van je tandarts opvolgen! Als die vulling niet goed meer is, dan moet het worden vervangen. Je mag ervanuit gaan dat de extra klachten na zo'n behandeling op korte termijn weer zullen verdwijnen. Groetjes, A.

Albert, 04-02-2012 21:49 #212
Sinds 2008 24 uur per dag hoofd- en aangezichtspijn, ook behoorlijk last van de nek. Vooral een dof en drukkend gevoel in het gezicht, alsof je met je hoofd tussen een bankschroef zit. Last van oorsuizen en zwarte vlekken voor de ogen. Mijn rechterkaak knakt sinds 2010. Concentratieproblemen en vergeetachtig. Mentaal ga je eronder gebukt. Sinds een paar jaar last van maagzuur en maag/darm klachten met uitstraling naar de rug. Veel therapieën geprobeerd, maar ook neuroloog, tandarts, kaakchirurgen, bijzondere tandheelkunde etc. Er is inderdaad sprake van tandenknarsen en gespannen kaakspieren, echter de oorzaak kan ook uit de nek komen. Helaas tot nu toe heeft het nog niet tot resultaten geleid. Wellicht heeft iemand nog ideëen Reactie infoteur, 05-02-2012
Hi Albert, zo te horen heb je alles al geprobeerd. Wel wil ik je nog hierop wijzen: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Chronische, onbegrepen pijn wordt vrijwel altijd in stand gehouden door de aanwezigheid van triggerpoints. Bij jou bijvoorbeeld in je nek. Gespannen spieren veroorzaken blokkades die aan de basis van je klachten zouden kunnen liggen. Doe dus aan zelfmassage zodat de bloeddoorstroming in het hoofd wordt verbeterd. Sterkte, A.

Britta, 04-02-2012 18:03 #211
Hallo,
Donderdag heb ik onder en boven een kies laten vullen met verdoving. nu erge spierpijn in mijn kaakgewricht en zeurende pijn. Kan iemand mij vertellen hoelang dit duurt? Reactie infoteur, 05-02-2012
Hi Britta, je hebt bij de ingreep je mond te lang en te wijd open gehad. De kaken protesteren nu in de vorm van spierpijn. Niemand heeft een glazen bol, maar ik zou toch minstens op een week pijn rekenen. Daarna moet het langzaam beter gaan. Beterschap, A.

Samantha, 01-02-2012 17:09 #210
Ik heb na het vullen van een gaatje in mijn achterste kies onder ontzettend last van mijn oor en mijn kaak zelf de pijn trekt ook door naar mijn nek en hoofdhuid. van de kies heb ik verder geen last alleen sochtends vroeg. ik ben naar de huisarts geweest en die heeft niks kunnen vinden alleen mijn speekselklier is iets opgezet. ik vroeg me af of mijn kaakgewricht overbelast kon zijn omdat ik bij het sluiten van mijn mond bij de tandarts het idee had dat mijn mond hard dicht klapte en ik mijn mond niet ver openkrijg. ook worden de klachten erger wanneer ik veel praat of eet. snachts en sochtends vroeg zijn de klachten ook erger dan overdag. ik heb het advies van de huisarts gekregen om nog een week te wachten en daarna de tandarts terug te bellen. het probleem is echter dat ik al twee weken ibuprofen slik tegen de pijn. het liefst wil ik dat er een foto gemaakt wordt van mijn kaak om evt. ontstekingen uit te sluiten. wat raad u mij aan? Reactie infoteur, 02-02-2012
Hi Samantha, omdat de problemen ontstonden na de behandeling bij de tandarts denk ik dat de kaakspieren inderdaad overbelast zijn geraakt. Waarschijnlijk heb je je mond te lang en te wijd open gehad, wat de zaak natuurlijk erg op spanning zet. Het gevolg is allerlei uitstraalpijnen in het kaakgebied, dus ook oorpijn. In de komende weken zal het vermoedelijk wel beter gaan. Eventueel kun je een 'mouth guard' (splint) aanschaffen bij de drogist. Deze zijn niet op maat gemaakt maar wellicht bruikbaar om de kaken tot rust te brengen. Zie het als erge spierpijn! Beterschap, A.

Anita, 25-01-2012 10:16 #209
Ik heb na een ontspanningsmassage last gekregen van mijn kaken en tanden. De eerste dagen een soort spierpijn en hoofdpijn, alsof de kaakspieren overbelast zijn. De tandarts gaf aan dat dit door klemmen en/of knarsen kan komen. De fysiotherapeut attendeerde mij erop dat ik inderdaad knars, omdat mijn voortanden aan de onderkant recht zijn. De pijn is wel weg maar de spieren voelen wel nog overbelast en gespannen aan. Ik heb zelf gemerkt dat ik ’s nachts vaak mijn tanden op elkaar zet, een onnatuurlijke positie want de onderkaak komt dan naar voren. Ik probeer er op te letten (voor zover dat kan) en te ontspannen, maar soms weet ik niet eens meer hoe ik de kaakspieren moet ontspannen. Ik kan niet zeggen dat ik veel stress heb, maar wellicht wel onbewust waardoor ik er s’ nachts last van heb. Ook voel ik een lichte druk op mijn tanden en gehemelte en zijn mijn tanden aan het verschuiven. Regelmatig heb ik een droge mond. Mijn tong heeft de neiging om tegen het gehemelte te drukken.
Ik kan de link echter niet leggen dat ik de klachten nooit eerder gehad heb en kreeg na een relaxmassage. Deze behandeling was gewoon aangenaam en er zijn geen gekke dingen met mijn hoofd, nek gedaan. Wel ben ik ontzettend ontspannen geweest en behoorlijk duizelig bij het veranderen van positie. Ik heb ca. 25 jaar geleden een beugel gehad en gebruik hormoonsuppleties (bijnier, schildklier, groeihormoon en bloeddrukmedicijnen). Enig idee hoe dit kan en wat ik hieraan kan doen? Ik lees over een bitje, logopedie of osteopathie. Wat raadt u mij aan? Reactie infoteur, 26-01-2012
Hi Anita, het is vreemd dat een ontspanningsmassage zo'n negatieve impact heeft gehad. Zoals je het beschrijft 'klem' je in de nacht, maar dat is meestal een tijdelijk verschijnsel. Wat hiertegen helpt is een splint of bitje (van kaakchirurg of tandarts). Je kunt ook een 'niet op maat gemaakt' exemplaar proberen, deze vind je gewoon bij de drogist. Verder raad ik je ten stelligste aan om je aandacht te verzetten naar andere dingen, zodat je er minder mee bezig bent. Het voordeel daarvan is namelijk dat de spieren dan automatisch in een ontspannen staat komen. Want wie bewust probeert zich te ontspannen, zal nooit ver komen en dat heb je al gemerkt. Manipulaties zoals van fysiotherapeut of osteopaat zijn niet verstandig, en een logopedist kan niets betekenen. Uiteindelijk zullen je kaken vanzelf weer in de normale toestand komen. Beterschap, A.

Jeannette, 25-01-2012 07:54 #208
Na een trauma is een stuk van het kaakgewrichtskopje afgebroken. Kaakchirurgen kijken wel naar de kaak en de reconstructie ervan, maar het disfunctioneren van een kaakgewricht moet volgens hen met rust genezen en zal in de toekomst sneller arthrose veroorzaken. Zijn er specialisten die zich gespecialiseerd hebben in dit gewricht en het eventueel herplaatsen van het kaakkopje zodat het weer normaal kan functioneren? Reactie infoteur, 26-01-2012
Hi Jeannette, je bent al bij de juiste specialist geweest! Sterkte, A.

Nathalie, 18-01-2012 12:53 #207
Al sinds kleins af aan heb ik last van mijn kaak. Niet in die mate dat ik erdoor beperkt werd, maar ik kan me herinneren dat ik het eng vond bij de tandarts dat ik mijn mond zo ver moest openen omdat ik dan bang was dat ik hem niet dicht zou krijgen. Wat overigens altijd wel lukte. Sinds ongeveer twee jaar worden de klachten erger, eerst met periodes dat ik mijn mond niet helemaal meer open kon krijgen maar sinds een half jaar is het aan een stuk door. Via de huisarts ben ik bij de kaakchirurg geweest, die vertelde dat mijn discus stuk is en verkeerd gaat zitten. De enige oplossing voor lange termijn was opereren, maar dat adviseerde hij niet. Zolang mogelijk uitstellen was zijn advies omdat de uitkomsten van die operaties wisselend zijn.
Toen ik de dag erna op mijn werk kwam (in een fysiotherapie praktijk) kwam mijn collega met medical taping aan. Kon ik voor de tape niet eens mijn mond 2 cm open krijgen, nadat de tape erop zat kon ik hem weer volledig openen. Zo'n gekke gewaarwording. Hoewel de klachten nog steeds toenemen, ik eigenlijk alleen aan mijn rechterkant kan kouwen en tegenwoordig echt harde dingen maar gewoon vermijd, heeft de medical tape mij heel erg geholpen. Als ik nu weer zoveel last heb dat ik geen vast voedsel kan eten tape ik mijn kaak in voor 2 a 3 dagen waarna ik er weer ongeveer een maand of 2 tegen kan. Het is zeker geen oplossing voor de klachten en problemen, maar het maakt het wel dragelijk. Misschien voor anderen met deze klachten ook eens het proberen waard. Reactie infoteur, 19-01-2012
Hi Nathalie, dank je voor deze tip! Hier kunnen de lotgenoten vast iets mee. Groetjes, A.

Tugba, 17-01-2012 16:42 #206
23 december 2011 ben ik met spoed geopereerd aan mijn beide amandelen die ernstig ontsteken waren. Na de operatie heb ik erg last gekregen van hoofdpijn, oorpijn, kaak pijn en ook nog eens slapeloze nachten. Hoe vaak ik ook contact heb gehad met mijn huisarts en specialist was de antwoord elk keer dat ik een paracetamol moet innemen voor de pijn. Het helpt even en komt de pijn weer terug. Weet u misschien hiervoor een oplossing wat ik er aan kan doen? Reactie infoteur, 18-01-2012
Hi Tugba, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/24058-keelpijn-een-vlijmend-ongemak.html
Oplossingen heb ik hiervoor niet, want dit is een zaak voor je behandelend arts. Behalve het voorschrijven van pijnstillers moet deze ook een verklaring geven voor je klachten. Beterschap, A.

Nick, 14-01-2012 18:48 #205
Beste, ik heb begin september een tik tegen mijn onderkaak gekregen. Ik had de dagen erna wisselende pijntjes. Soms kreeg ik last van mijn tanden dan weer van de kaken zelf. Ik heb een week erna contact gezocht met een manueel arts. Hij voelde even aan de kaken de onderkaak bleek wat scheef te staan. Hij heeft toen een heel licht zetje aan de kaak gegeven. De kaakpijn was meteen weg, maar ik heb er een constante ruis in mijn hoofd aan overgehouden. Hoe kan dit? Ik heb er 1 klap tegen gehad het is niet zo dat mijn kaken helemaal ondersteboven gebeukt zijn. En de manueel arts gaf ook maar een heel licht zettje. Als je kijkt naar boksers die krijgen keiharde klappen tegen de kaken. Zouden die ook allemaal tinitus hebben? Maar komen de kaken en middenoor ergens bij elkaar ofzo? Reactie infoteur, 15-01-2012
Hi Nick, ja het kaakgewricht zit direct naast de buis van Eustachius. Door gedeelde zenuwbanen staan oor en kaak met elkaar in verbinding. Daarom geven problemen aan het kaakgewricht en de omringende spieren vaak oorsuizen en andere gehoorstoornissen. Omgekeerd ook, want overgevoeligheid voor geluid bijvoorbeeld, uit zich vaak in pijnprikkels die niet alleen het oor treffen maar ook de kaak. Of boksers allemaal tinnitus hebben weet ik niet. Hopelijk wordt je gesuis mettertijd minder. Sterkte, A.

Michèle, 14-01-2012 12:21 #204
Ik raadpleegde eerder al een tandarts voor mijn kaakprobleem. Die verwijst me nu door naar kaakchirurg. Al de spieren zijn verkrampt, uitgaande van de linkse kant van de kaak, deze stralen door tot nek en schouders. Hevige spierspanningen, die over mijn hele rug zijn doorgetrokken. Bij de minste inspanning protesteert mijn lichaam en moet ik mijn activiteiten stoppen, wegens krachtverlies, allemaal afkomstig van de kaak. Verleden week toch verder blijven werken ipv te stoppen wegen moeheid in de spieren, met nu als gevolg een prikkeling van de tong. Kan verkramping van spieren alle spiergroepen aantasten? Wat moet ik nu doen, mijn tong prikt ganse dag door, wat kan ik ervoor nemen? Reactie infoteur, 15-01-2012
Hi Michele, ja, verkramping van spieren ontstaat door triggerpoints die pijn doorzenden naar andere spiergroepen. Ik heb je hier eerder op gewezen: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Ik raad je af om medicijnen te nemen tegen een prikkelende tong. De bron van je klachten moet namelijk opgespoord worden, en hier kan de kaakchirurg bij helpen. Beterschap, A.

Jan, 13-01-2012 21:46 #203
Hallo,
Ik poets mn tanden vanaf de kerst weer elektrisch maar sinds ik dat doe knarsen mijn tanden aan de rechterkant heel erg als ik wat eet, ze knarsen ook niet echt zachtjes maar met een hele hoge toon zegmaar,
Moet dit nog wennen omdat ik net elektrisch poets of moet ik er wat aandoen?

Groetjes Reactie infoteur, 15-01-2012
Hi Jan, elektrisch poetsen zou niets te maken moeten hebben met geknars. Voor je klacht heb ik geen verklaring, maar als het door het nieuwe poetsen gekomen is kun je daar het best meteen mee stoppen. Groetjes, A.

Matthew, 12-01-2012 17:30 #202
Sinds een tijdje hoor ik een krakend geluid aan de linkerkant van mijn gezicht, (schuin) onder mijn oor. Dit krakende geluid treedt op als ik mijn mond open. Wat is dit en wat kan ik er aan doen? Reactie infoteur, 13-01-2012
Hi Matthew, zie mijn antwoord van 8 januari aan iemand anders. Groetjes, A.

Lies, 09-01-2012 09:03 #201
Ik heb sinds 15 jaar een splint. Mijn voortanden gaan scheef staan. De tandarts zegt dat komt omdat je bij het ouder worden je kaak krimpt. Maar dat gaat bij mij wel erg snel! Ik heb een nieuwe splint gekregen in de zomer omdat de oude zo knelde. Deze nieuwe doet nu al pijn. Ik wordt 's nachts wakker van de pijn van de voortanden en voel het ook heel hard duwen. Ik heb de nieuwe splint precies zo schoongemaakt als hij zei. Wat moet ik nu? En is het waar dat je nóóit van zo'n splint afkomt? Reactie infoteur, 10-01-2012
Hi Lies, een splint mag geen pijn doen. Waarschijnlijk moet ie bijgesteld worden, wat je misschien wel zelf kunt doen door met een tang de haakjes te verzetten. De meeste mensen hebben een splint maar tijdelijk, dus is het me een raadsel waarom je er na vijftien jaar nog steeds mee zit. Ligt wellicht aan wat de diagnose is. Groetjes, A.

Astrid, 07-01-2012 13:01 #200
Sinds een paar weken kraakt mijn kaak telkens in de ochtend tijdens het eten. Bij een boterham kraakt die alleen als ik de korst wil eten. Ik vind dit super vervelend. Later op de dag heb ik er geen last van als ik iets wil eten. Wie weet hoe ik er vanaf moet komen? (ohja mijn verstandskiezen zijn nog niet doorgekomen, ik weet niet of het daar iets te maken mee heeft?) Reactie infoteur, 08-01-2012
Hi Astrid, vermoedelijk wat slijtage van de kaak (crepitus). Oorzaken zijn velerlei: van een ongelukkige geeuw, tandenknarsen en klemmen, hard voedsel eten, veel kauwgom kauwen tot een slecht passend gebit. Vaak is het verschijnsel tijdelijk hoewel het wel maandenlang kan duren. Je kunt het een keer aan je tandarts melden, maar met je verstandskiezen heeft het niet te maken. Groetjes, A.

Kimberley, 03-01-2012 11:23 #199
Ik werd eergisteren wakker en me kaakspier van de bovenkant van me verstandskies tot de onderkant is helemaal opgezet, en er zitten ook kleine bultjes op als ik hem een beetje masseer met me vinger dan kan ik me mond alweer wat verder open doen. maar nu ben ik alweer een paar dagen verder en ben nu aan het uitzoeken wat dit is. Reactie infoteur, 04-01-2012
Hi Kimberley, misschien is de kauwspier overbelast. Dit moet geleidelijk beter gaan, dus geef het tijd. Beterschap, A.

Robin, 28-12-2011 13:13 #198
Iets meer dan een jaar geleden werd ik wakker met mn kaak helemaal verkrampt. Nadat de kramp weg was getrokken kon ik mn mond niet volledig openen en had ik een lichte pijn aan mn kaakgewricht. Vervolgens hiermee naar de tandarts gegaan. Die heeft foto's gemaakt en zei dat mn verstandskies rechts onder mijn kaak naar beneden duwde. Dus die kies heb ik laten trekken. Zonder enige problemen is die eruit gehaald. Stond ook echt binnen 10min weer buiten. Maar nu ben ik een jaar verder en heb ik alleen maar meer last van mn kaak. Met name in het gewricht. Enig idee wat ik hier mee moet? Want ben bij mn tandarts geweest en die beweerd nu in ene dat t aan al mn andere verstandskiezen ligt. En doet moeilijk over me door te verwijzen. Reactie infoteur, 29-12-2011
Hi Robin, een kaakprobleem zoals jij beschrijft komt niet door verstandskiezen. Waarschijnlijk is er een (over)belasting van de kaak, soms door bepaalde gewoonten zoals knarsen en klemmen, door het eten van bepaald voedsel, of door al te uitbundig geeuwen. De kaken moeten tot rust komen door bijv. een splint. Deze kan de kaakchirurg voorschrijven nadat hij je kaken onderzocht heeft. Je tandarts dient je dus te verwijzen. Doet hij dit niet, dan kun je het ook via de huisarts regelen. Beterschap, A.

Mariska, 20-12-2011 16:25 #197
2 weken geleden in een ontstoken verstandskies (onder) getrokken, hierna is de wond gaan ontsteken waarvan ik nog dagelijks pijn heb. De kies ernaast bleek ook ontstoken en de tandarts heeft een beginnende endo gestart, dit maal deed de verdovingsspuit enorm veel pijn en ook nadat het uitgewerkt was enorm veel pijn. De dag erna kreeg ik mijn tanden met moeite 1 cm van elkaar af en dit is nog steeds hetzelfde (1.5 week later).

2 jaar geleden heb ik na een volledige endo een discus verschuiving gehad en dit is toen, met behulp van een kaakfysiotherapeut na 8 weken over gegaan. Inmiddels heb ik alweer een fysiotherapeut ingeschakeld maar het zijn er niet veel in de omgeving. Ik heb er 2 kunnen vinden en beide zijn vrij tot het nieuwe jaar! Uitzingen dus.

Ik slik elke dag pijnstillers met ontstekingsremmer omdat de pijn vanuit de kies erg vervelend is en de tandarts er niet bij kan ivm de beperkte mondopening. Ook mijn kaak doet rondom mijn oor wederom veel zeer. Bij de huisarts kom ik niet veel verder want die verwijst mij door naar de tandarts maar de tandarts weet er ook geen raad mee!

Ik ben zijn eerste patient waarbij hij zoiets mee maakt en adviseerd eigenlijk alleen maar rust.

Omdat ik denk dat ik wel wat moet doen met mijn klachten heb ik dus de fysio ingeschakeld. Het lijkt mij niet normaal dat binnen 2 jaar mij dit 2x overkomt. Wel beide keren na een lange behandeling van de tandarts.

Zou ik een kaakprobleem kunnen hebben? En wat zou voor mij de beste behandeling kunnen zijn? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 21-12-2011
Hi Mariska, je kunt het beste naar een kaakchirurg gaan (via verwijzing tandarts of huisarts) want deze kan het best bekijken welke schade er aan de kaak is ontstaan. Twee jaar geleden heb je iets dergelijks gehad dus des te meer reden om het te laten onderzoeken. Behandeling is meestal conservatief, waarbij vooral een splint in aanmerking komt. Het kaakprobleem dat je hebt is op zijn minst TMJD, maar in ergere gevallen kan de discus (wederom) verschoven zijn. Beterschap, A.

Elles, 19-12-2011 18:10 #196
Ik heb nu al 2 dagen pijn aan de rechter kant van mijn gezicht. Het begon met pijn onder mijn wenkbrauw, toen begon mijn hele oog zeer te doen. Daarna kreeg ik last van mijn tandvlees aan de rechter kant en zo af en toe pijn aan al mijn rechter tanden. Het lijkt wel alsof er iemand een klap op men hoofd heeft gegeven aan de rechter kant, en, mijn neus doet zeer alsof ik hartstikke verkouden ben, mijn oor doet pijn, en nu sinds een uurtje ook erg pijn bij mijn slaap aan de rechter kant. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? En wat ik er mee moet? Reactie infoteur, 20-12-2011
Hi Elles, misschien zijn het 'afgeleiden pijnen', zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Een andere mogelijkheid is een verstopping van een sinusholte aan de rechterkant, maar dan zou je ook wel andere verschijnselen moeten hebben. De kans dat je arts de oorzaak van deze pijnen vindt lijkt me gering, maar als je veel last houdt heb je wellicht geen keus. Beterschap, A.

Wilma, 19-12-2011 16:01 #195
3 weken geleden bij de tandarts mijn verstandskies laten trekken(boven) maar sinds die tijd kan ik mijn mond niet meer verder open dan 1.5 vinger. ik ben toen gaan oefenen om hem iets verder te openen maar kreeg toen direct s`avonds verschrikkelijke pijn uitstralend naar oor en tandvlees wat opzette. slik nu de hele dag pijnstillers en nog steeds geen verbetering in het verder openen van mijn mond, ik voel verder geen kloppende onsteking. Nu moet ik morgen terug naar de tandarts maar zie het niet zitten, wat kan het zijn? Reactie infoteur, 20-12-2011
Hi Wilma, dit is een verstijving van de spieren rondom het kaakgewricht. Tijdens de ingreep heb je je mond onnatuurlijk lang wijd open gehad (en gespannen), waardoor de spieren nu protesteren. Laat je arts ernaar kijken en houd er rekening mee dat dit 'letsel' wel een aantal maanden kan duren. Beterschap, A.

Logopedie Herengracht Dita Verbeek, 15-12-2011 12:27 #194
Naast onderzoek en behandeling door een gnatholoog (kaakspecialist) en een fysiotherapeut met specialisatie in kaakklachten is het ook raadzaam een logopedist te bezoeken. Deze kan werken aan ontspanning van de kaakhouding, lip- en tongspieren, de juiste tongpositie' in rust en bij slikken en ander afwijkend mondgedrag verminderen (kaaklemmen en tandenknarsen). Dit levert al snel goede resultaten op, zeker wanneer er wordt samengewerkt door de verschillende behandelaars! Reactie infoteur, 16-12-2011
Hi Dita, van een positief effect van 'speech therapy' op kaakproblematiek kon ik in de NCBI resource (US National Library of Medicine / National Institutes of Health) ofwel PubMed geen afgeronde studies vinden. Omdat er een wildgroei is aan therapieen wil ik de lezers daarom extra waarschuwen. Dit neemt niet weg dat - in sommige gevallen - ontspanning van de kaak verlichting kan geven, of dit nu bereikt wordt door het dragen van een splint, door fysiotherapie of door de focus op andere zaken te richten. Het verstrijken van de tijd is in veel gevallen hoofdfactor waarom TMJD-klachten verminderen of verdwijnen, niet door het volgen van een bepaalde therapie. Dank, A.

Jolanda, 14-12-2011 13:18 #193
Fantastisch artikel. Alleen al het feit dat je je pijn een naam kunt geven. Reactie infoteur, 15-12-2011
:)

Michele, 09-12-2011 15:44 #192
Sorry voor het steeds herhaaldelijk vragen te stellen, maar kamp met dit probleem al geruime tijd. Niemand, maar ook niemand kan zeggen wat ik heb, zelfs in het ziekenhuis doen ze nog de moeite niet om eens foto's te nemen van de kaak.
Ik had een afspraak bij de crani-sacraal therapeute vandaag, nu beweert ze dat het kaakbot vastzit (?), omdat ik maar een geringe beweeglijkheid heb en dat daardoor ik zo'n verhoogde spierspanning heb. Ik heb ooit een tractie gehad in de mond, verticaal naar beneden. Wat kunnen ze in desgevallen geval doen? Operatie? Reactie infoteur, 10-12-2011
Hi Michele, het specialisme wat je moet bezoeken is kaakchirurgie. Al die therapeuten die je kaken manipuleerden tot de spieren nog veel meer 'op slot' gaan zitten, moet je achter je laten. Mogelijk is er een probleem met de discus maar dit kan alleen op scans worden vastgesteld. De behandelaar die jou ooit die tractie gaf, kun je ook beter niet nog eens bezoeken. Probeer een andere arts of ander ziekenhuis, en regel dit via de huisarts. Als deze niet wil meewerken zeg je dat het gaat om een second opinion, waardoor hij verplicht is je te verwijzen. Succes, A.

Michele, 08-12-2011 09:22 #191
De crani-sacraal therapeute zegt dat ik knopen heb (triggerpoints) in de spieren. Zijn deze enkel te genezen via massage? Hoe kan ik van triggerpoints binnenin het hoofd (meer bepaald: de bovenkaak) af geraken? Hoe krijg je triggerpoints eigenlijk? Reactie infoteur, 09-12-2011
Hi Michele, nog maar een keer: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Groetjes, A.

Michele, 07-12-2011 12:59 #190
De kiné die me destijds behandelde (ultrason op de gespannen spier), heeft de spieren rond het kaakgewricht zodanig geïrriteerd dat ik vele pijnlijke uitstralingen heb in arm en ook op tong. De tong prikt dan zowat.
Wat kan ik daaraan doen bij een geïrriteerde spier? Reactie infoteur, 08-12-2011
Hi Michele, lees de vorige antwoorden die ik je gaf. Gr., A.

Kim, 04-12-2011 11:58 #189
Dat ding verkleurd helemaal. Is daar wat aan te doen? Het zijn mijn kaakspieren. Gaat het wel over? Ik weet wat er is. Maar het duurt allemaal zollang. Basisspanning is klemmen toch? Met stress is het duidekijk erger. Hoe gaat het dan over? Als er altijd spanning is. Reactie infoteur, 05-12-2011
Hi Kim, ja dat het verkleurt is normaal. Je kunt dit verhelpen door het ding een nachtje in de Steradent te zetten, hetzelfde middel wat ook gebruikt wordt om kunstgebitten te reinigen! ;). Ja, de meeste kaakproblemen duren slechts een aantal maanden of jaren, en niet je hele leven lang. Basisspanning is natuurlijk niet klemmen, maar de normale spierspanning die iedereen heeft. De kaakspieren hangen niet slap in je hoofd, maar staan 'op spanning' en houden diverse delen bij elkaar. Verder worden ze nog veel actiever bij praten, eten, etc. Het gaat er niet om dat er totaal geen spanning meer is (totale spierslapte is immers een verlamming!), maar dat je terugkeert naar wat normaal is. Je problemen gaan over als de spieren niet meer in zo'n hyperstand staan en je er ook niet meer aan denkt. Groetjes, A.

Kim, 03-12-2011 12:29 #188
Is dat bitje slecht voor je tanden? Verslappen je kaakspieren niet? Reactie infoteur, 04-12-2011
Hi Kim, een bitje is zo gemaakt dat er geen schade aan het gebit kan ontstaan. De kaakspieren zijn altijd in werking, ook als je doodstil zit en ze niet beweegt. Noem het een soort basis-spanning. Van totale verslapping is dus geen sprake, wel is het zo dat teveel spierspanning door zo'n bitje (of splint) verlicht kan worden, tot een normale spierspanning bereikt is. Groetjes, A.

Miryam, 02-12-2011 15:12 #187
Hallo, ik heb sinds kort bijna elke nacht dat ik 's nachts wakker word en mijn kaak dan verschuift lijkt te zijn. Elke keer als ik dan mijn mond open doe, is er een soort klikje en voor mijn gevoel gaat ie dan een beetje naar links. Ik ga dan altijd gewoon verder slapen en dan is het weer weg. Maar meestal is het dan 's ochtends nog wel wat stijf aan de rechterkant. Naar mijn idee gebeurt het ook telkens als ik op m'n rechter zij lig. Slaap ik gewoon verkeer? Of moet ik toch naar een dokter? Reactie infoteur, 03-12-2011
Hi Miryam, dit zou ik bij het eerstvolgende tandartsbezoek melden. Je tandarts bekijkt dan of er sprake is van een scheve mondopening, mede aan de hand van je klachten. Mogelijk zal verder onderzoek volgen of geeft hij in eerste instantie een 'bitje' om de kaken te ontlasten. Beterschap, A.

Michèle, 02-12-2011 15:06 #186
Mijn verkramping is verdergegaan; Bij de minste aanraking aan de spier (thv hoofd) verkrampt alles. Nu zit het over de ganse schoudergordel. Het straalt zelfs door. Hef ik mijn rechterarm omhoog om iets uit de kast te halen, dan heb ik erge pijn aan de onderarm rechterkant. Binnenkort moet ik naar de tandarts-chirurg om tanden te laten bijplaatsen. Ik ben in behandeling bij een osteopaat-sacraal therapeut en zij beweert dat de spieren in de kaak zwaar overbelast zijn of beter verkrampt zijn door het gebrek aan tanden in de mond. Reactie infoteur, 03-12-2011
Hi Michele, bij verkramping is er sprake van triggerpoints, zie mijn eerste antwoord. Ik raad je dus aan daar naar op zoek te gaan en deze te masseren. Of 'tanden bijplaatsen' de klachten zal verhelpen lijkt me niet waarschijnlijk. Immers, kaakspieren en gebit zijn twee verschillende dingen. Hoe dan ook, gelukkig gebeurt er binnenkort iets! Beterschap, A.

Michele, 19-11-2011 13:34 #185
Ik slik nu een half pilletje Epsipan (oftewel Myolastan) helpt wel, spieren ontspannen zich voor een tijdje en kan ik goed bewegen en voel geen verkramping meer, oftewel een stijf en hard geworden spieren aan nek en schouder. Reactie infoteur, 20-11-2011
Hi Michele, een benzodiazepine zoals het middel wat je beschrijft ontspant niet alleen spieren, maar tempert je hele zenuwstelsel. Het gevolg is dat je ook veel ontspannener tegen klachten aankijkt zodat deze minder erg lijken. Als deze pillen goed helpen zou je kunnen overwegen ze gedurende enkele dagen of weken in een hogere dosis te nemen (in overleg met je arts), en daarna weer afbouwen. Hopelijk is dit dan net het zetje om de spieren in een blijvend ontspannen staat te krijgen. Groetjes, A.

Michele, 19-11-2011 13:32 #184
Wat kan men doen bij verkrampte spieren rond kaakgewricht? Het straalt door naar de schedel, bij enige aanraking van het gedane gebied, krijg ik een hard en stijf gevoel aan de andere kant van het gelaat, nek en schouder. Waar moet ik nog heen gaan met dit probleem? Stomatologie haalt niets uit, die zeggen kiné, kiné helpt niet. Nu zou ik gaan naar iemand die sacraal therapie doet of zoiets.Wat raadt U mij aan. Reactie infoteur, 20-11-2011
Hi Michele, je moet eerst zeker weten dat het wel om verkrampte spieren gaat. Daarom raad ik bij kaakklachten altijd aan om de tandarts en/of kaakchirurg te bezoeken. Is het toch enkel een kwestie van gespannen spieren, dan is triggerpointtherapie het antwoord, zie mijn vorige reactie. Beterschap, A.

Arco, 16-11-2011 12:05 #183
Loop al 4 weken met structurele pijn in rechterzijde hoofd, kaakgewricht (rechts) en oor. Tevens spontaan extreme gevoeligheid tanden (boven en onderkaak an rechterzijde gebit), alsof ik continue op zilverpapier bijt. Tandarts kan geen ontstoken wortels vinden en voorgeschreven antibiotica kuur huisarts heeft geen enkel resultaat opgeleverd. Slik nu om de 4 uur 1000 mg ibuprofen om het dragelijk te houden, maar doe dit inmiddels dus al 4 weken. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Reactie infoteur, 17-11-2011
Hi Arco, lees in elk geval dit: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
De gevoeligheid van je tanden zal een uitstraalverschijnsel zijn, want je tandarts kon er niets mee. Een ontsteking is het ook niet omdat de antibiotica dan zou helpen. Het verstandigst zou zijn als je tandarts of huisarts je zou doorverwijzen naar kaakchirurgie. Daar kan met foto's of scans worden onderzocht hoe het met je kaakgewricht gesteld is. Want als je zoveel pijnstilling nodig hebt is er iets grondig mis! Beterschap, A.

Kim, 14-11-2011 13:48 #182
Het is mij opgedragen zoveel mogelijk nu moet ik er ook zonder kunnen ik kom niet bij artsenen meer omdat er niets aan te doen is. Maaar ik heb meer pijn zonder dat bitje vraag mij af als ik weer gewend ben zonder dat ding word dat dan minder? Ze doen het in rust pauzes moet wel watten in mijn mond vanwege mijn mond te spreiden vraag mij dan af of het dan mis gaat doe het met een doel. Door de beugel word er altijd wel wat aangetrokken. Reactie infoteur, 15-11-2011
Hi Kim, als je meer pijn hebt zonder het bitje, laat het dan in. Een therapie met een splint of bitje duurt in de regel maanden tot jaren, en soms nog langer (bijv. voor 's nachts). Net zoals je eraan moest wennen, zal afwennen ook tijd kosten. Hoe het dan met je pijn gaat is onbekend. Wat betreft die beugel lijk je weinig keus te hebben. Vaak werkt een spierverslapper zoals oxazepam (doktersrecept) om de kaken te ontspannen, wat zou kunnen helpen bij bezoeken aan tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten. Groetjes, A.

Kim, 13-11-2011 16:18 #181
Hoi is het nu goed om het bitje dag en nacht te dragen? Zonder dat bitje heb ik overdag nauwelijks pijn. Zonder bitje heb ik wel pijn, nu merk ik dat ik er niet goed meer zonder kan. Kaken zijn zo overbelast. Mijn beugel mag er binnenkort uit is het erg als ik een uur mijn mond open heb? Het gaat nu wel beter maar ben ik dan niet terug bij af? Reactie infoteur, 14-11-2011
Hi Kim, het bitje moet je dragen zoals jou is voorgeschreven. De mond een uur wijd openhouden is voor de kaken altijd een slecht idee, dus vraag om pauzes ivm je kaakproblemen. Groetjes, A.

Ale, 07-11-2011 14:27 #180
Hallo,

Ik heb een paar maanden geleden een klap op mijn kaak/oor gehad van een IQ-loze hond… en heb nu nog steeds last van mijn oor. Dit uit zich in een sporadisch ploppen van mijn oor, waar ik nu helemaal klaar mee ben. Misschien dat er iets van mn kaak oid ergens tegen drukt wat dit ploppen veroorzaakt. Klinkt dit enigzins bekend? Anders moet ik maar naar de dokter gaan. Reactie infoteur, 08-11-2011
Hi Ale, je zult moeten worden onderzocht, onder meer op de functie van de buis van Eustachius, het trommelvlies en het kaakgewricht. Ga dus naar je arts. Beterschap, A.

Petra, 05-11-2011 19:10 #179
Ik heb nu 2 jaar last van extreme duizeligheid en wankel op de benen en altijd al last van mijn kiezen gehad. De afgelopen 2 jaar is het dramatisch en heb enorme last van me nek en mijn hals. Alles voel ik aan de rechterkant. Heb ook veel wortelkanaalbehandelingen gehad en kiezen laten trekken aan die kant. Kan het zijn dat ook die extreme duizeligheid afkomt door een ontsteking in (waarschijnlijk) de kaak?
Misschien dat jullie hier ook ervaring mee hebben. Reactie infoteur, 06-11-2011
Hi Petra, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Als je al twee jaar last hebt van 'extreme duizeligheid' zou je allang de medische molen in moeten zijn. Duizeligheid komt niet van ontstekingen in kaak of gebit, maar kan wel te maken hebben met problemen in de nek. Dit omdat je zegt daar veel last van te hebben. Zoals duidelijk mag zijn moet je dit laten onderzoeken. Beterschap, A.

Vincent, 04-11-2011 09:28 #178
Ik ben 16 jaar en heb sinds kort dat als ik wakker word, mijn kaak scheef zit, en ik hem weer moet terugduwen wat soms best pijn doet. Je hoort een soort van klik, en als dat is gebeurd en ik beweeg m'n kaak klikt hij heel de tijd als ik hem links of rechts beweeg. Iemand zegt dat dit komt omdat ik groei, maar ik kan er niets over vinden. Weten jullie wat het wel is? Bedankt! Reactie infoteur, 05-11-2011
Hi Vincent, je moet zo spoedig mogelijk naar je tandarts die je vermoedelijk zal doorverwijzen naar kaakchirurgie. Er moeten namelijk rontgenfoto's gemaakt worden om te zien wat er met de discus (zie artikel) aan de hand is. Groetjes, A.

Michèle, 31-10-2011 17:58 #177
Ik heb al jaren een meniscusprobleem aan de linker kaak. Hierdoor komen de spieren te verkrampen en ondervind ik een stijf gevoel in nek enz. Door herhaaldelijke behandelingen bij de kiné spec kaakgewrichten, heb ik nog geen enkel resultaat verkregen, erger nog, het is verergerd door het gebruik van ultrasoon. Alles is nu nog meer verkrampt geraakt waardoor ik zenuwpijnen heb en uitstralingen op het puntje van de tong. Het is soms niet leefbaar. Ik ben ondertussen veranderd van huisarts en deze nieuwe huisarts stuurt me nu door naar een osteopaat. Uit schrik heb ik de afspraak afgebeld, omdat het weer manipuleren is en heb nu al last van enige aanraking aan de kaak. Wat moet ik nu nog doen? Reactie infoteur, 01-11-2011
Hi Michele, die behandelingen brachten je van de regen in de drup. Het beste is een verwijzing naar de kaakchirurg zodat daar kan worden bekeken wat het probleem precies is. Want zo kan het niet verder. Hopelijk werkt je arts mee. Beterschap, A.

Henriet, 31-10-2011 11:37 #176
Ik heb sinds een paar dagen pijn aan mijn rechter kaakgewricht, het trekt door tot in mijn rechter oor. Kauwen is pijnlijk, slikken is gevoelig. Praten is soms lastig. Ik kan mijn mond ook niet helemaal openkrijgen. Wat kan ik hier aan doen? Reactie infoteur, 01-11-2011
Hi Henriet, nagaan of je je mond een tijd te wijd hebt open gehad, want dat is vaak het begin van dit soort klachten. Het beste is gewoon afwachten tot het weer overgaat. Wordt het nog erger of gaat het niet weg, dan kun je naar je (tand)arts gaan. Beterschap, A.

Marleen, 26-10-2011 22:09 #175
Ik heb nu ruim 3 jaar last van mijn linker oor, dat gaat door naar mijn kaak en holtes en soms achter mijn oog, misschien wel langer maar 3 jaar hebik er zo veel last van dat ik naar de arts ga.
2 jaar gelden is er een kies uit gegaan die zo ontsoken was dat er ook een stuk kaakbot was weg gehaald. Dit is door de kaakchirurg gedaan omdat er haken aan de kies zaten kon de tandarts het niet zelf doen. Het (leuke ) was dat mijn kaak open lag en de chirurg zei dat het reg tegen viel en ze het misschien maar beter dicht kon maken, en laten kon doen. Juist of ik daar of zit te wachten. En omdat ik het graag wilde is ze door gegaan.
Omdat de pijn naar mijn idee erger werdt ben ik vorig jaar naar de kno geweest die heeft een deel van mijn slijmvliezen uit mijn neus gehaald, ik heb zeker met sporten meer lucht maar nog last van mijn oor, kaak en holtes. Op de rontgenfoto was nog een splinter te zien in mijn kaak. deze is ook nog geprobeerd te verwijderen, maar kon niet worden gevonden. Er is een splint aan gemeten tegen het knarssen. Nu is het weer herfst en komt de pijn weer in allen hevigheid terug. Dus paracetamol en brufen slikken (weer maag klachten) maar vandaag was ik ook uit het niets 2 maal erg duizelig, en een paar uur later flinke hoofdpijn. :-((
Er is bij de kno weer een ct scan gemaakt en moet weer 6 weken neus druppelen.
Ik begin een beetje moedeloos te raken, wie herkend dit en kan mij vertellen wat ik kan doen? Reactie infoteur, 27-10-2011
Hi Marleen, wat een akelig en complex verhaal. Vermoedelijk heeft die botsplinter er mee te maken, en blijven je klachten daardoor voortduren. De uitslag van de scan zul je moeten afwachten, maar je moedeloosheid is heel begrijpelijk! Hopelijk komen er reacties van mensen die zich in jouw verhaal herkennen. Sterkte, A.

Karin079, 24-10-2011 13:32 #174
Ik tob sinds mei dit jaar met oorpijn in het rechteroor, het begon met ooronstekingen maar toen die weg waren bleef de oorpijn. De huisarts verwees mij door naar een KNO arts die op zijn beurt me doorverwees naar een Gnatoloog. Zij ontdekte artrose slijtage in mn kaak aan de linkerkant, dat ik klemde, knarste en vacuumtrok en dat mn holtes gevuld waren. Ik heb de afgelopen twee maanden vrij weinig oorpijn gehad maar sinds vannacht is het ineens heel erg. Ook heb ik weer wat last van mn holtes dus die spoel ik met zoutwateroplossing. Wat ik niet begrijp is hoe het eerst heel erg kon zijn, toen was het dus weken veel minder (de oorpijn) of zelfs dagenlang weg en nu ineens is het weer heel erg en lig ik er van wakker. Ik heb niets hards gegeten of geks gedaan. Volgende week word mn splint aangemeten en vanaf aanstaande woensdag krijg ik fysiotherapie. Wie herkend het dat je wekenlang minder last heb en dan ineens is het weer aanwezig en hebben jullie ook een opgezette spier/klier in je hals onder je oor? Reactie infoteur, 25-10-2011
Hi Karin079, ik hoop dat er reacties voor je binnenkomen! Beterschap, A.

Elsie, 21-10-2011 21:52 #173
Ik ben 40 en heb sinds 5 jaar gehoorverlies maar vooral een gevoel van 'er zit iets in' mijn oren. Rechts erger dan links (gehoortest geeft 90% en 95%). Eigenlijk hoor ik alles juist heel goed behalve als ik bv op mijn 'goede' oor lig en met een laken op mijn slechte oor dan hoor ik heel slecht en vooral het geruis van het laken stoort dan alles zo erg dat ik niets anders meer hoor. Vooral het doffe gevoel is het meest irritant. Ik las bij andere vragen iets over een drukgevoel in je oren en dat is eigenlijk ook wel een goede omschrijving. Ik heb vroeger veel ooronsteking gehad met doorprikken. Het is volgens mij begonnen toen ik een keer verkouden was en mijn oor 'doorbrak'. De KNOarts kan niets vinden en laat het daarbij. Ik heb bovenin mijn verstandsskiezen laten trekken toen ik 18 was maar onderin blijken ze nog in mijn kaak te liggen en volgens de tandarts zouden die nog wel problemen kunnen geven op latere leeftijd terwijl ik altijd dacht dat ik ze niet had! Ik heb in mijn bovenkaak ook nog een implantaat maar vroeger had ik daar een etsbrug die regelmatig opnieuw vastgezet moest worden. Ik heb toen ooit het gevoel gehad dat ik zo lang met mijn mond open moest liggen dat ik sindsdien altijd moet kokhalzen als ik mijn tandenpoets. Ik vroeg of het kon dat de tandarts iets had geraakt waardoor dat kwam maar volgens hem was dat onzin… Nu vraag ik me ineens af of die verstandskiezen of kaak er iets mee te maken zou kunnen hebben? Herkent iemand dit? En bij welke arts zou ik moeten zijn als ik dit wil laten uitzoeken. Alvast bedankt, els Reactie infoteur, 22-10-2011
Hi Elsie, je kunt de verstandskiezen altijd 'preventief' laten verwijderen. In jouw geval zitten ze nog in de kaak, maar of dat met je oorproblemen te maken heeft is heel onzeker. Omdat ze niet zomaar getrokken kunnen worden maar het waarschijnlijk een zware ingreep zou worden, kun je er wellicht beter van afzien. Het gevoel dat er iets in je oren zit zou wel te maken kunnen hebben met de kaak, maar in veruit alle gevallen krijg je dan ook wel kaakproblemen, bijvoorbeeld pijn of beperkte mondopening. Verminderd gehoor, mits als gevolg van tinnitus, kan in sommige gevallen indirect wel met de kaak te maken hebben. Je kunt dit uit laten zoeken bij een kaakchirurg, op verwijzing via huisarts of tandarts. Je moet een van hen dan wel zo ver krijgen dat ze je doorsturen, en dat is gezien je klachtenbeeld (dat niet direct wijst op kaakproblematiek) nog maar de vraag. Desondanks succes, A.

Wil, 20-10-2011 22:07 #172
Ik ben al 22 jaar onderweg met kaak klachten en nu heb ik in al die jaren kaak artrose opgelopen van het knarsen vroeger op mijn gebit. Ik ga over 3 weken onder het mes en dan gaan ze mijn zwevende rib eruit halen en daar maken ze kaakkopjes van. Dit schijnt goed te passen. De operatie is erg zwaar en duurt bijna 4 uur. Na de operatie gaat mijn gebit op slot met draad voor 2 maanden en ben ik aangewezen op vloeibaar eten.
Na al die jaren ben ik erg happy dat dit kan. Reactie infoteur, 21-10-2011
Hi Wil, wat een spannende tijd. Ik wil je alle sterkte en beterschap wensen, want het zal ongetwijfeld zwaar worden. Maar je weet waar je het voor doet! Groeten van A.

Stefan, 17-10-2011 10:39 #171
Een vraag! Ik heb een week geleden een wortelkanaalbehandeling gehad onder verdovinging ivm een ontsteking daaraan en een wortelpunt onsteking. Na de behandeling is de ontsteking in mijn kaakbot gaan zitten.nu een week later is in mijn mond, mijn kaak en het tandvlees nog steeds dik en de verdoving in mijn lip tot aan de kin is nog steeds niet uitgewerkt. Moet ik nu nog geduld hebben dat het in mijn mond alles nog dik is en geen gevoel in mijn lip tot aan de kin of aktie ondernemen. De pijn is in ieder geval weg door de antibiotica. Reactie infoteur, 18-10-2011
Hi Stefan, dat het nog steeds verdoofd aanvoelt wijst op een complicatie. Het beste is om contact op te nemen met je behandelend arts. Houd er rekening mee dat die gevoelloosheid nog lang kan aanhouden. Beterschap, A.

Peter, 16-10-2011 18:48 #170
Hallo.
weet iemand ook hoe lang zenuwpijn aan de kaak duurt?
en wat je er aan kan doen?
gr peter Reactie infoteur, 17-10-2011
Hi Peter, overleg met je behandelend arts. Hoe lang pijn in het algemeen aanhoudt weet niemand, en dit geldt dus ook voor zenuwpijn. Groetjes, A.

Erik, 11-10-2011 13:02 #169
Sinds 4 jaar heb ik last van tinnitus aan mijn linkeroor en ben daar inmiddels redelijk aan gewend geraakt. Vorige week maandag heeft de kaakchirurg een gewone (niet verstands-) kies getrokken in mijn linkeronderkaak. Dit omdat een ontsteking, waarvan ik op zich overigens niet echt last had, te ver was 'uitgezaaid' voor een wortelpuntbehandeling. Ik heb sindsdien het idee dat het volume van de tinnitus is toegenomen.

Is dit slechts subjectief omdat ik er meer op ben gaan letten, of kan er een verband zijn met het trekken van de kies? Indien dit laatste het geval is, gaat dit dan vanzelf over?

Kan er een relatie zijn met amalgaam? De naast het ontstane gat gelegen kies die ik in de spiegel kan zien blijkt daar behoorlijk mee gevuld. Beide vragen had ik ook voorgelegd aan mijn huisarts, hij dacht in beide gevallen nee. Reactie infoteur, 12-10-2011
Hi Erik, tinnitus wordt na tandartsbehandelingen soms erger omdat je je mond lang open (en gespannen!) hebt gehouden. Zie het artikel http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html bij 'somatische tinnitus'. Het probleem ontstaat door overbelaste kaakspieren, en ja, dat zal in de loop der tijd dan weer verminderen. Van een relatie met amalgaam is me niets bekend, maar dat betreft een oude vulling en dan zou je al vanaf het begin problemen moeten hebben gehad. Moderne tandartsen vervangen het oude amalgaam trouwens in composiet. Groetjes, A.

Peter, 09-10-2011 16:40 #168
Hallo.
ik heb 4 kiezen laten trekken naar wortelbehandeling.
4 keer een onsteking.
daarna kreeg ik last van het kaakbot.
links onder in en rechts onder in.
ze zegen dat het links onder in zenuwpijn is.
het is branderige pijn.
ik heb het al 3 jaar.
ben overal al geweest maar het wordt maar niet beter.
weet iemand wat ik nog kan doen? en hoe lang zenuwpijn duurt? gr peter Reactie infoteur, 10-10-2011
Hi Peter, hopelijk komen er reacties voor je binnen! Sterkte hiermee, A.

Joey (23 Jaar), 27-09-2011 23:14 #167
Ik heb een vraag. Paar maanden geleden had ik pijn in mijn linkerkaak gewricht (links voor mij) dat deed redelijk pijn en ging na ongeveer een maand weg. Nu na een week of vier zit de pijn in mijn rechter kaakgewricht en het doet vreselijk veel pijn. Als ik niets doe voel ik in principe niets, maar als ik kauw en vooral druk zet op mijn rechtertanden dan doet het gewricht, mijn oor en een gedeelte daarachter ontzettend pijn! Gisteren zelfs de allerergste migraine aanval ooit gehad… Mijn verstandskiezen zijn op m'n 17de al doorgekomen en zitten nog keurig op z'n plek, ook nooit last van gehad. Nooit een beugel gehad en heb zeker voor iemand die nooit een beugel heeft gedragen een mooi recht gebit. En behalve tandsteen nog nooit tandproblemen gehad. Heeft u enig idee? De dokter bezoeken? Reactie infoteur, 28-09-2011
Hi Joey, vreemd dat die pijn zo uit de lucht is komen vallen. Misschien is het toch wat weefselschade, bijvoorbeeld door een geeuw of door het bijten op hard voedsel. De pijn hoeft dan niet direct te ontstaan, maar kan ook pas een paar dagen later beginnen. Er zijn natuurlijk vele andere oorzaken denkbaar, maar zo'n overbelasting komt het vaakst voor. Als het aanhoudt kun je het eens aan je tandarts melden. Deze kan je doorsturen naar een kaakchirurg voor uitgebreider onderzoek. Hopelijk gaat het nog weg! Beterschap, A.

Machteld, 22-09-2011 13:34 #166
Ik heb een vraagje, ik heb nooit een beugel gehad, heb een overbeet. Zou deze wel graag willen maar destijds kreeg ik te horen dat ik eerst een operatie moest aan kaken omdat mijn onderkaak te ver naar achteren staan… dit vond ik destijds vreeeselijk eng en heb nooit een operatie laten doen. Wel is het sindsdien altijd een lichte obsessie geweest voor me. Was altijd erg gefocust op mijn kaken en gewrichten en of ik last kreeg/had. Af en toe kraakt of knapt mijn kaak en heb soms spanning op mn kaken. Zo ook de laatste week en word er erg angstig van want ben bang dat ik mn kaken schade aan doe/deed en het erger word. Door die angst raak ik nog gestresster en heb nog meer last. Mijn vraag is, is een operatie echt de enige oplossing? Mijn onderkaak schuif ik altijd iets naar voren tijdens praten en eten. Wat kan ik doen aan de spanning? Reactie infoteur, 23-09-2011
Hi Machteld, voor spanning is afleiding altijd het beste en soms wordt dit bereikt door het dragen van een splint (zie artikel) om de kaken te ontlasten. Deze kun je tegenwoordig al bij de drogist kopen, hoewel natuurlijk niet op maat gemaakt. Omdat je twijfelt of een operatie voor jou wel een goed idee is, kun je het beste worden verwezen naar een andere kaakchirurg als destijds (in een ander ziekenhuis). Is het advies te kort geleden dan kun je dit via de second opinion regeling doen. Je hebt recht op uitgebreide informatie over jouw probleem en hoe dit opgelost kan worden. Pas dan kun je namelijk een besluit nemen. Vraag je huisarts om advies. Sterkte, A.

Kim, 19-09-2011 13:53 #165
Het duurt nu al meer dan 8 maanden. Het blijft knakken andere kaak begint ook als het een onsteking was had ik het altijd al gehad. Doordat ik erg heftig klem blijft de overbelasting onstaan. Heb verkeerde mond gewoontes wat kan ik hier aan doen? Fetelijk stress klemmen. Reactie infoteur, 20-09-2011
Hi Kim, tegen klemmen wordt een splint gebruikt. Groetjes, A.

Kim, 18-09-2011 18:54 #164
Dan gaat het even een tijd goed. Dan keert de pijn hevig terug knakken. Mijn andere kaak begint nu ook gebruik magnezium voor klemmen. Het werkten het werkt nog steeds alleen maar doordat die 1e dag met die klem. Het gaat echt wel beter keert alleen steeds sterug. Word gek van deze pijn. Reactie infoteur, 19-09-2011
Hi Kim, kaakklachten zijn meestal tijdelijk, dus houd moed, A.

G., 18-09-2011 12:48 #163
Sinds kort (een ruime week nu) heb ook ik heel erg last van mijn kaken. Ik begrijp niet zo goed waar dit vandaan komt en of het ernstig genoeg is om mee naar de dokter te gaan. Al jarenlang heb ik last van mijn rug, nek en schouders en daarvoor ga ik ook naar een fysiotherapeut. Maar sinds een paar weken (3,4) is de pijn in mijn nek en schouders (soort van knellende spierpijn, die uitstraalt naar mijn hoofd en deze een heel zwaar gevoel geeft en het veroorzaakt ook wat drukkende hoofdpijn) heel heftig geworden, vooral 's morgens. Ik ben al maanden aan het klooien met mijn bed; andere bodem, andere kussen etc., omdat ik denk dat het met het bed te maken kan hebben, maar het probleem is niet opgelost.
Dus werd ik doorverwezen naar een manueel therapeut. Hartstikke gezellig, maar tussen mijn eerste en tweede bezoek, kreeg ik ineens heel erg last van mijn kaken!
En ik heb echt geen idee waar dit nu ineens vandaan komt.
Nu moet ik wel toegeven dat ik behoorlijk hard gewerkt heb de afgelopen paar jaar en ook behoorlijk wat spanning en stress in mijn lijf heb opgebouwd. Zowel mijn fysio als mijn manueel therapeut hebben mij al meerdere malen verteld dat ze mij niet kunnen helpen, zolang ik niet zelf zorg dat die stress uit mijn lichaam gaat; beter voor mezelf zorgen en goed ontspannen dus. Ik ben er dus ook achter gekomen dat ik heel veel mijn schouders optrek en mijn kaken klem. Maar dat is wel iets wat ik al jaren doe. Ik heb ook heel vaak een naar gevoel in mijn tandvlees (zo noem ik t, maar dat is volgens mij dus van t kaakklemmen) Misschien nu wel iets meer dan voorheen, I dunno.

Dus oorzaak 1 kan zijn; kaken klemmen,
oorzaak 2; spanning in mijn lijf en nek die doortrekt naar mijn kaken.
(Als de manueel therapeut mijn nek behandelt, trekt dit overigens ook door naar mijn kaak en ik voel een norme druk van binnenuit, bovenop mijn hoofd.)

Maar ik heb ook een elleboog tegen de onderkant van mijn wang gehad, een paar dagen voor de kaakklachten begonnen. Niet heel erg hard, ik was gewoon aan het stoeien, en ik voelde daar later ook verder geen pijn van. En ik voel de connectie niet tussen die plek en mijn kaak. Maar dat is wel aan dezelfde kant als waar mijn kaakpijn vandaan komt.

Dus oorzaak 3; beschadiging door klap.

Ik heb geen idee, maar de klachten wordt niet minder. Echt pijn voel ik niet. Eerder een gevoel dat mijn onderkaak heeeel zwaar is en wat zeurderige spierpijn in mijn kaken. Het veroorzaakt nu alleen wel veel hoofdpijn en ondertussen ook oorpijn.

Wat kan de oorzaak zijn? En wat te doen? Gewoon nog even afwachten? Het is tenslotte nog maar een week en het kan nog afzwakken. Of toch bij een dokter langs? Maar welke dan? Ik wil niet van het kastje naar de muur gestuurd worden namelijk. Zoals ik gelezen heb dat heel veel mensen is overkomen.

Bij voorbaat dank! Reactie infoteur, 19-09-2011
Hi G., ik verdenk in elk geval de klap tegen je kaak. Vaak zie je dan dat weefselschade pas na enkele dagen problemen gaat geven. Dit zal zijn tijd nodig hebben. Spieren staan onderling met elkaar in verbinding, dus de hoge spierspanning in nek en schouders zullen het er niet beter op maken, maar dat is iets dat je al jaren hebt. Manuele therapie zou ik per direct stoppen, want het komt maar al te vaak voor dat dit de zaak enkel erger maakt. Tegen het kaakklemmen kun je een bitje nemen, ze zijn tegenwoordig gewoon bij de drogist te koop, dus dat bespaart weer een hoop ellende bij de kaakchirurg. Naar de huisarts gaan zou ik uitstellen, want inderdaad, er wacht je dan een lange weg waarbij je onbewust de focus op je kaken alleen maar versterkt. Resultaat: Nog meer pijn. Beter is om zelf te proberen er vanaf te komen. Kijk online ook eens op 'triggerpoints' e.d., want deze zijn meestal oorzaak van chronische pijn in het hoofd/nek gebied. Beterschap, A.

Mieke, 16-09-2011 10:21 #162
Naar de huisarts geweest i.v.m. braken en duizeligheid. Begin augustus heb ik van mijn kaakchirurg 3 x daag ibuprofen 600mg gekregen en 1 maal daag diazepam 5 mg. Maar ik heb er nu een maagzweer bij dankzij de iboprufen. Vandaag weer naar de fysio en wil nu eindelijk wel eens weten of er een operatie mogelijk is. Ben moe van de pijn en zat van het eten van tabletten. Ik heb nu Omeprazol gekregen voor de maagzweer en mag niet verder met de ibuprofen dus is de pijn weer heftiger geworden. Er moet toh ergens een oplossing zijn? Mijn fysio had het over een vesleten discus en TMD… Al met al ben ik er klaar mee en vooral moe van. Reactie infoteur, 17-09-2011
Hi Mieke, meestal betekent naar artsen gaan geen snelle genezing, maar een lange lijdensweg met allerlei probeersels aan medicijnen, wachttijden voor elk luttel onderzoek, wachten op uitslagen, doorverwijzingen van het kastje naar de muur, enz. Daarbij grote kans op foute diagnoses en verergering door behandelingen of zelfs onderzoeken. Ook in jouw verhaal lees ik dat er enkel aan symptoombestrijding wordt gedaan. Eerst moet tot op de bodem worden uitgezocht wat je hebt! Beterschap, A.

Rianne, 15-09-2011 23:30 #161
Toch maar even naar tandarts gegaan. Voortanden staan dus inderdaad iets los, maar binnen de grenzen, wist niet dat er grenzen voor waren, want naar mijn idee is los niet goed. Bitje is iets ruimer gemaakt, losse tanden moeten vanzelf weer vast gaan zitten? Vond het wat vreemd… Tandarts gaf aan dat een mens dat gewoon weleens kan hebben? Reactie infoteur, 16-09-2011
Hi Rianne, nooit van gehoord. In dit geval komt het m.i. vrijwel zeker door het dragen van de splint, dat toch onnatuurlijke krachten op het gebit loslaat. Het is goed dat je aan de bel hebt getrokken. Groetjes, A.

Patricia, 15-09-2011 00:27 #160
Hey, ik ben 22 jaar. Sinds een paar jaar heb ik last van het 'kraken' van mn linkerkaakgewricht als ik geeuw. Maar soms kort voel ik dat mijn kaak uit de kom wordt getrokken, als ik geeuw. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik denk dat ik sowieso een afspraak bij de dokter maak. Reactie infoteur, 16-09-2011
Hi Patricia, dat lijkt me heel verstandig. Kraken is enkel een uiting van slijtage en is feitelijk niets bijzonders, maar je andere klacht vraagt om onderzoek. Hopelijk valt het mee. Beterschap, A.

Hannah, 12-09-2011 16:28 #159
Ik heb een vraag ik had laatst enorme last van mijn oorholte en keel. Ik dacht eerst omdat dit ook doortrok naar mijn tandvlees, dat het mijn verstandskies was. Ik heb dit laten nakijken en ben toen doorverwezen naar de kaakchirurg. Deze zei dat het niet aan mijn verstandskies kon liggen maar aan mijn kaak, ik heb namelijk een halfjaar geleden een behoorlijke val gemaakt toen ik werdt aangereden. Hij verwees mij door naar een kaakfyshio maar de pijn werdt minder, dus ging ik ervan uit dat het een oorontsteking was geweest. Nu een maand later heb ik weer dezelfde klachten, dus ik vraag me af of ik toch een kijkje moet nemen bij die kaakfyshio. Reactie infoteur, 13-09-2011
Hi Hannah, ja, dat ziet er wel naar uit. Je vertelt helaas niet welke klachten je had na die val, en ook niet hoe lang die duurden. De kaakfysio is nu het enige aanknopingspunt dat je hebt, dus je hebt niets te verliezen als je daar eens om raad gaat vragen. Beterschap, A.

Rianne, 11-09-2011 11:11 #158
Bedankt voor de reactie. Dacht het zelf ook al, maar bevestiging is soms fijn. Wel is het zo dat mijn voortand vanochtend ineens begon te bloeden… Heb nooit gedoe met tanden of kiezen dus dat vond ik best vreemd. En hij "lijkt" wat los te zitten. Ook splint? Reactie infoteur, 12-09-2011
Hi Rianne, dan zit de splint misschien te strak zodat het tandvlees beschadigd raakt. Laat het de eerstvolgende keer aan je arts zien, of eerder al als het je verontrust. Groetjes, A.

Rianne, 09-09-2011 22:22 #157
Inmiddels zijn we nu zo'n 8 weken verder. Ik heb nu 5 weken fysio en 6 weken een splint. Het word allemaal wat milder de pijn in kiezen en kaak. Ik voel nu duidelijk dat het van mijn kauwspieren af komt. Mijn mond gaat gelukkig, mede door de fyios, steeds verder open. We zitten nu op zo'n 40% verbetering.
Nu had ik wel de vraag, kun je van cmd/tmd ook ineens pijn aan je voortanden krijgen? Of hoort dat nog bij de splint? De splint is aangepast, vind het ook niet vervelend om deze in te hebben in de nacht en zit dus ook niet te strak. Dus ik denk dat de voortand pijn van de spieren af komt.
verder had ik nog de vraag of het normaal is dat de kiezen soms niet op elkaar passen? Is dit normaal tijdens zo'n herstel periode van cmd? Reactie infoteur, 11-09-2011
Hi Rianne, van TMJD kun je inderdaad uitstraalpijnen krijgen, en die kun je dus ook voelen in de voortanden. Met de voortanden zelf is dan helemaal niets mis. Dat je het gevoel hebt dat de kiezen niet op elkaar passen komt waarschijnlijk van de splint, want deze geeft ruimte in het kaakgewricht waardoor de kaken een nieuwe, meer natuurlijke positie zoeken. Dit gevoel hoort dus bij de behandeling zelf. Beterschap, A.

Ellen, 03-09-2011 22:18 #156
Ik ben een jong meisje van 28 jaar en heb een jaar geleden per ongeluk een slag van een hard voorwerp gekregen. Ik had een blauwe plek ter hoogte van mijn kaakgewricht aan de linker kant van mijn hoofd. Ik dacht dit gaat wel weg en heb er verder niet bij stilgestaan. Later kreeg ik pijn in mijn oor. Ben direct naar een oorspecialist geweest en die verwees me door naar een stomatoloog. Door die dokter ben ik niet echt goed behandeld, hij nam me namelijk niet serieus en lachte het een beetje weg. De pijn bleef en ben hem terug gaan opzoeken, hij heeft dan een tand dieper uitgefreesd… hij dacht dat dit wel verlichting zou brengen. Niet dus! Ik ben dan naar de huisdokter gegaan en die heeft mij dan terug doorverwezen naar een oorspecialist. Zij vertelde me dat er niets mis was met mijn oor en verwees me door naar een kinesist. Omdat ik toch wat bang ben om me te laten behandelen zonder dat er foto's of scans worden genomen, ben ik naar een andere oorsspecialist geweest. Die heeft dan wel allerlei test laten uitvoeren en het verdict was, het probleem komt door je kaakgewricht. Ik moet nu een afspraak maken bij een specialist en hoop dat die wel foto'd en scans wil nemen want de anderen vonden dat blijkbaar allemaal niet nodig.
Het jammere van de zaak is dat ik ondertussen al een jaar met problemen zit en er geen verbetering komt, integendeel! Eerst had ik enkel lichte pijn in mijn oor, later is een soort tik-geluid bijgekomen dat ik enkel ervaarde als ik op een bepaalde manier druk zette op de achterkant van mijn gehemelte (veroorzaakt een stekende pijn) en sinds vandaag ervaar ik het tikkende/knarsende/knisperede geluid ook als ik eet. Ik heb soms de indruk dat het geluid de pijn veroorzaakt. De pijn is soms stekend, soms branderig, soms heb ik het gevoel dat mijn oor vernauwd is en heel soms jeukt het.

Ik hoop dat er een oplossing kan komen want zoals we hier allemaal weten is dit echt geen lachertje. Het idee dat ik dit zal hebben voor derest van mijn leven is ondraagelijk en de angst dat het zal blijven verergeren begint mij te overmeesteren. Ik probeer dit te relativeren en mijn leven er niet door te laten beheersen, maar het wordt moeilijk.
Heeft er iemand raad of een idee wat er aan de hand kan zijn? Reactie infoteur, 05-09-2011
Hi Ellen, in elk geval schade aan het kaakgewricht! Met je oren of gebit is niets mis, dus alle klachten die je daar zou voelen zijn het gevolg van weefselschade rondom en misschien wel in de kaak. Je vertelt niet naar welke specialist je nu bent verwezen maar ik mag toch hopen dat je eindelijk de juiste te spreken krijgt, nl. de kaakchirurg. Deze zal inderdaad rontgenfoto's maken (en evt. scans) om te zien wat er mis is. Uiterst zonde dat je zo een jaar moest blijven tobben, maar dat is helaas ons land eigen. Het is schering en inslag dat er uitgebreide onderzoeken volgen bij mensen die niets mankeren, en geen tot nauwelijks onderzoek bij mensen die wel degelijk iets hebben dat ook nog eens om behandeling vraagt. Helaas ging bij geen van je vorige artsen het lichtpunt op om je kaakgewricht eens grondig te laten onderzoeken. Hopelijk zal dit nu spoedig gebeuren. Houd moed hoor. Beterschap, A.

K., 03-09-2011 14:52 #155
Ik heb al een paar jaar hoofdpijn klachten. Ik heb al veel geprobeerd maar ik kom er niet meer uit. Wanneer ik stress heb, loopt het altijd hoog op, m'n kaken staan strak, m'n nek begint te zeuren en uiteindelijk is het helemaal stijf en de hoofdpijn vormt zich tot een soort migraine. Er is niks mis met mijn hoofd en heb allerlei scans al gehad, ook voor mijn holtes heb ik elke dag een neusspray die ik van de dokter moet gebruiken (nasonex). Nu heb ik de laatste maanden/al bijna een jaar last van m'n kaken die constant op slot staan (voornamelijk rechts), m'n mond wil dan dus niet helemaal open en dit trekt door naar m'n oren en nek. Ook wanneer ik iets wil eten is het heel vervelend. Ik denk dat de hoofdoorzaak voornamelijk stress is, maar zou toch na m'n verhaal een reactie krijgen waar ik misschien weer iets meer mee kan. Ik heb wel ooit implantaten gekregen, ik dacht dat misschien hierdoor de stand van mijn kaken vranderd zou kunnen zijn? Ik kan ze namelijk niet meer goed op elkaar zetten. Ik ben pas 21 en de hoofdpijnen gewoon zat! Heeft u tips?… Reactie infoteur, 04-09-2011
Hi K., mogelijk spelen de implantaten een rol, of is er iets anders mis met de stand van je gebit. Het feit dat je je tanden en kiezen niet meer goed op elkaar kunt zetten is veelzeggend. Het beste is dat je huisarts of tandarts je verwijst naar een kaakchirurg zodat de toestand van je kaakgewrichten beoordeeld kan worden. Als het probleem daar niet zit, kun je ook nog denken aan orthodontie, maar dat moet de specialist beoordelen. Of je hoofdpijn trouwens gerelateerd is aan de kaken is nog maar de vraag. Soms zijn bepaalde medicijnen de oorzaak van stevige hoofdpijn. Het verschijnsel 'stress' kun je vergeten. In mijn optiek is er in beginsel al iets mis, waardoor stress er als het ware enkel een schepje bovenop doet. Het is niet de oorzaak. Sterkte, A.

Wendy, 30-08-2011 20:21 #154
Ik knarstand al mijn hele leven en heb in de nacht ook een bitje hiervoor. Sinds 4dagen zit er een bobbel voor mijn rechter oor. Volgens mij een ontsteking omdat mijn klieren ernaast zijn opgezet. Ik ben er in de ochtend mee wakker geworden en heb ook al dagen hoofdpijn. Omdat de bobbel precies op mijn kaak "scharnier" zit denk ik dat het door de druk van het knarsen komt.

Wat nu, laten rusten en gewoon een paar dagen niet praten of naar de dokter? Reactie infoteur, 31-08-2011
Hi Wendy, rondom de oren zitten klieren die kunnen zwellen en ontsteken. Vooral als het pijn doet is het verdacht. Met knarsetanden heeft het vermoedelijk niets te maken. Het beste is om de huisarts te raadplegen. Beterschap, A.

Karin van Eijk, 23-08-2011 13:14 #153
Afgelopen avond en nacht had ik heftige pijn in mijn linker kaakgewricht en dat straalt uit naar mijn kiezen, ook mijn linker oor doet zeer, Dit is een steeds terugkerend pijnlijk probleem. Ik kan mijn mond niet ver openen (nooit), en na een behandeling bij de tandarts en wanneer ik nerveuzer ben dan anders, of er is een probleem heb ik er last van. Ook heb ik last van oorsuizen, ik dacht door medicijnen, maar heb begrepen dat het ook door dit probleem kan komen. Vannacht heb ik gespoeld met Corsodyl, waar ik heel misselijk van werd, de buitenkant van mijn kaak gemasseerd met een middel tegen spier en gewrichtsklachten en 2 paracetamol 500mg ingenomen. Daarna heb ik nog even geslapen. De pijn is nu minder heftig maar nog duidelijk aanwezig. Mijn tandarts én een speciale fysiotherapeute konden, nu zo'n 4 à 5 jaar geleden, helaas niets voor mij betekenen. Wat moet/kan ik doen om er van af te komen? Ik heb ook fibromyalgie, kan dit ook een oorzaak zijn? Reactie infoteur, 29-08-2011
Hi Karin, gezien je probleem aan slechts een kant zit, is de kans dat fibromyalgie hier iets mee te maken heeft niet zo groot. De tandarts moet je bij deze aanhoudende klachten doorsturen naar de kaakchirurg (kan ook via huisarts) zodat via foto's of scans eens bekeken kan worden wat er aan de hand is. In het artikel staan de vaakst voorkomende mogelijkheden beschreven. Beterschap, A.

Chris, 20-08-2011 11:49 #152
Sinds een paar dagen voel ik een rare druk op mijn oren en krijg ik mijn kaken niet goed op elkaar. Wanneer ik dit toch probeer neemt de druk enorm toe en doet t behoorlijk pijn. Ik heb het dat over de plek waar je kaakgewricht je oor ontmoet. Het zit alleen rechts. Ik kan me niet herinneren dat ik iets hards heb gegeten, of een stoot voor mijn kaak heb gehad.

Ik lees hier o.a. opmerkingen over je mond niet te ver open doen en oppassen met gapen, maar bij mij is het juist andersom. Als ik breed gaap voelt t niet onprettig, als ik probeer te bijten juist wel.

Wanneer ik mijn kaken zo op elkaar bijt dat de druk nét begint lijkt het alsof de positie van mijn kaken niet meer klopt… voortanden raken elkaar teveel. De laatste tijd veel stress gehad, dus ik 'hoop' dat het daaraan ligt, maar misschien dat jullie een verklaring hebben? Reactie infoteur, 20-08-2011
Hi Chris, dit vraagt om onderzoek, want het lijkt op een verschoven discus. Hoe dat zo is gekomen en wat er aan te doen is, is een zaak voor de arts of specialist. Laat er dus naar kijken want van hieruit is niet te beoordelen wat er aan de hand is. Sterkte en beterschap, A.

Yvon, 19-08-2011 15:54 #151
Vanochtend bij de kaakchirug geweest en ik krijg binnenkort een splint. De discus is verschoven en mijn kaak begint ook al te slijten. ( ik ben 42) Ik lees eigenlijk niets over wat je nu niet meer mag eten. Geen harde noten, dat begrijp ik, maar verder?
En is dit levenslang? Wat is eigenlijk het verschil tussen een hard plaatje en een flexibile? Reactie infoteur, 20-08-2011
Hi Yvon, met een splint kun je niets eten, daarom moet ie voor de maaltijden eerst uit. Een splint is voornamelijk tijdelijk, bedoeld om de kaakspieren te ontlasten en meer ruimte in het kaakgewricht te creeeren. Voor wat betreft de materiaalkeus kun je het best je behandelaar vragen wat zijn motieven zijn. Succes, A.

Sandra, 16-08-2011 18:54 #150
Ik lees nu alle berichtjes op deze site en herken zoveel! Eindelijk. Ik loop nu bij een gewone fysio maar dat is eigenlijk alleen symptoom bestrijding. Vandaag heeft ze in mijn mond mijn kaakspieren gemasseerd want die waren keihard. Maar weer naar de gnatoloog die mij ooit een bitje heeft gegeven maar die ik onbewust ' s nachts uit doe. Maar nu is mijn vraag of jullie ook een zeurende (stekende) pijn achter jullie ogen herkennen? Een enorm rot gevoel. Natuurlijk ben ik inmiddels bang dat er een andere oorzaak is maar het meest logische is dat het van mijn kaakklemmen komt.

Iedereen sterkte met alle problemen en wanneer je je erg druk maakt probeer dan realistisch te blijven. Probeer ik ook al is dat soms moeilijk na zo lang klachten te hebben. Reactie infoteur, 17-08-2011
Hi Sandra, hopelijk komen er reacties voor je binnen. De zeurende pijn lijkt mij in elk geval inderdaad van de kaakproblemen afkomstig te zijn. Beterschap, A.

Loes, 13-08-2011 16:56 #149
Ik heb nu een week last van pijn aan de rechterkant in mijn mond. Ik dacht eerst dat het mn verstandkies was, die af en toe weer eens een stukje doorkomt en volgens de tandarts goed zit, dus ik maakte me niet zo'n zorgen. Nu doet het nog steeds pijn, vooral met gapen en mijn mond ver open houden (dus ook met eten), maar die pijn voel ik niet als ik op mijn verstandskies druk, alleen in mijn wang en de spier die er verticaal naast zit (kauwspier gok ik?). Mijn symptomen zijn allemaal niet zo ernstig als wat hier beschreven wordt, ik voel/hoor nooit iets knakken ofzo, alleen een zeurende (en als ik mijn mond te ver open doe, stekende pijn) die af en toe doorschiet naar mijn oor.
Moet ik mij hier zorgen om maken? Is het gewoon belasting van die spier en moet ik minder praten/eten etc. voor een paar dagen? Kan het aan stress liggen (het begon de dag voor een stressvol en zenuwachtigmakend tentamen)? Reactie infoteur, 15-08-2011
Hi Loes, waarschijnlijk een overbelasting van een van de kaakspieren. Dit gaat vanzelf over, maar wees voorzichtig met hard voedsel en/of grote stukken voedsel. Probeer gapen volledig te vermijden, maar praten moet kunnen. Stress staat er doorgaans volledig los van. Beterschap, A.

Danique, 12-08-2011 01:42 #148
Ik ben 17 jaar en heb al zo'n 5 jaar last van onwijze hoofdpijn, nadat ze erachter kwamen dat mijn ogen niet goed waren heb ik lenzen gehad maar de hoofdpijn bleef, daarnaast loop ik ook al 5 jaar bij een fysio voor nekklachten wat nu door is gelopen naar mjn rug. de tandarts hoorde een knak als ik mjn mond open deed, een knak waarvan ik dacht dat het normaal was. Na een aantal onderzoeken kreeg ik een split die ik nu al ruim een jaar heb, daarnaast werd ik doorgestuurd naar de kaakfysio die mij na een jaar wist te vertellen dat hij niet meer wist hoe we verder moesten. Toen weer terug naar de gnatholoog gegaan en die vertelde dat een operatie wel mogelijk was om zo van mijn klachten af te komen. Dus ik werd doorverwezen naar de kaakchirurg, die vervolgens deed alsof ik dom was en nergens last van had, ja mijn spieren waren gevoelig maar volgens hem was dat gewoon spierpijn. Daarnaast kon hij niets voor mij doen want mjn kaken staan mooi op elkaar en was het mijn probleem dat ik mijn kaak onbewust naar voren doe, dus de enige oplossing zou de fysio zijn. Of gewoon kleine hapjes nemen en zachte dingen eten. Mijn vraag is of er geen andere oplossing is buiten de fysio want die helpt bij mij niet, de split wel maar het kan niet de bedoeling zijn dat ik mijn levenlang een split moet dragen om hoofd/nekpijn te verkomen met de nadruk op dat ik nog maar 17 ben. Hoop graag op antwoord, want zie het nu even niet meer zitten dat niemand wat kan doen. Reactie infoteur, 13-08-2011
Hi Danique, je zegt dat de splint helpt dus misschien kun je het op den duur toch afbouwen en bijv. enkel 's nachts dragen. Aanhoudende spierproblemen rondom de kaak vallen onder TMJD (zie artikel). Als ik jou was zou ik ophouden al die artsen te bezoeken omdat je je op deze manier voortdurend op je kaken concentreert. Dit moet anders, de kaak moet geen rol meer spelen in jouw leven en dat kan door je op heel andere dingen te focussen. Daarnaast moet je je afvragen of die hoofdpijn wel van de kaken afkomstig is. Oorzaken voor hoofdpijn zijn talrijk en de kans dat het door TMJD komt is slechts klein. Beterschap, A.

Semra, 12-08-2011 00:19 #147
Ik loop al jaren met hoofdpijn! En na al die jaren weten ze eindelijk wat ik nu echt heb.
Ik heb dus tmj, en heb nu al maanden een splint, tot nu toe merk ik er weinig van. en therapie geeft ook weinig resultaat! Waarschijnlijk komt het allemaal door stress.
Het is voor mij soms zo vermoeiend om met hoofdpijn te functioneren… Ik hoop 1 ding en dat ik er van af kom! Reactie infoteur, 13-08-2011
Hi Semra, wie zegt dat je hoofdpijn van TMJD is? Het kan net zo goed een heel andere oorzaak hebben, bijv. hormonaal. Stress is een vergaarbak voor artsen, als ze de oorzaak niet weten dan is het dat. Trap er niet in! Beterschap, A.

Albert, 07-08-2011 20:58 #146
De laatste weken heb ik last van pijn in mijn rechteroor; als ik met de vinger in de gehoorgang voel dan stuit ik een bobbel, en dit doet pijn. De pijn trekt naar het middenoor. Naar de huisarts geweest. De huisarts zei dat het te maken heeft met het kaakgewricht en verwees me door naar de tandarts. De tandarts keek, voelde en verwees me door naar de fysiotherapeut. Ik heb nog geen afspraak gemaakt, ben ik op de goede weg? Reactie infoteur, 08-08-2011
Hi Albert, nee. Onderzoek door de kaakchirurg is hier op zijn plaats. Een fysiotherapeut kan aan je klachten niets veranderen. Beterschap, A.

Bergen, 05-08-2011 19:19 #145
Ik plaats deze reactie voor de tweede keer, ik heb al een week pijn bij het oor en kauwen is gevoelig, toen de pijn begon had ik wel een dag van te voren op harde noten en kauwgom gekauwd, zou dit er mee te maken hebben? overbelasting van de kaak misschien. En hoe gaat dit over? Reactie infoteur, 06-08-2011
Hi Bergen, ja, goed mogelijk dat het komt van de kauwgom en noten. Dit gaat vanzelf over mits je nu voorzichtig met je kaken omgaat. Dus pas op met bepaald voedsel, praat niet teveel en wees zeer voorzichtig met gapen! Je kunt het inderdaad zien als een soort blessure van de kaakspieren. Beterschap, A.

Mieke, 03-08-2011 15:44 #144
Ik heb trouwens wel een gehele prothese dus ben bang dat er voor mij geen splint inzit. Ik kan nergen op internet iets over splint bij protheses vinden. Dus als er iemand is die daar iets over weet hoor ik het graag. ;-)

Mieke, 03-08-2011 15:28 #143
Hallo rianne,

Ik heb zelf ook kaakklachten en kom nu net thuis van de kaakchirurg en fysio. Mijn discus is verschoven en mijn kaak zit al vanaf vanmorgen vast. Ik heb een dof gevoel in mijn bovenlip en een dof gehoor in mijn linkeroor. Ik heb nu 3 maal daags ibuprofen en 1 maal daags diazepam. Volgende week moet ik teug naar de kaakchirurg en met een beetje pech (ben namelijk ook ergnstig bang voor de kaakchirurg) breekt hij hem los. Deze problemen heb ik nu al ruim 2 jaar maar deze week is het wel heel erg met erg veel pijn. Ik weet nu dat de oorzaak te veel stres is en ga er nu aan werken. Ik hoop alleen wel dat het helpt.

Ellen, 30-07-2011 12:07 #142
Door stress/burn out/angstklachten (al anderhalf jaar) heb ik veel last van een pijnlijk gezicht. Mijn spieren in mijn kaken lijken overbelast (dit is ook bevestigd door de fysiotherpeut). Aangezien mijn spanningen op en af gaan, heb ik periodes met minder pijn maar ook met veel last. Ik heb echter al wel 8 maanden last van oorsuizen. Om gek van te worden af en toe. Kan de spierspanning in mijn kaken de oorzaak zijn van het oorsuizen? En kan dit dan ook weer verdwijnen op het moment dat de spierspanning verminderd of verdwijnt? Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Ellen, ja, kaak en oor delen dezelfde zenuwbanen dus sensaties vanuit de kaak kun je in het oor voelen (of horen!) en andersom. Als dit bij jou samenhangt met spierspanningen dan zal het gesuis -theoretisch- dus ook verminderen als je de kaken kunt ontlasten. Groetjes, A.

Rianne, 29-07-2011 21:56 #141
Inmiddels een splint en fysio. Splint zat erg strak, maar dacht dat ik moest wennen. 2 korte nachten in gehad. Vandaag toch gebelt en is ruimer gemaakt. Heb nu een raar 'los' gevoel in 1 voortand, hoort dat erbij, gaat dat over? Of maandag toch maar weer bellen? Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Rianne, van een los gevoel in een voortand heb ik niet eerder gehoord. Vermoedelijk is dit enkel een sensatie als gevolg van het dragen van de splint, niet dat er daadwerkelijk een tand los zit. Probeer de therapie eerst een tijdje vol te houden. Groetjes, A.

Fatima, 22-07-2011 01:16 #140
Beste,
Een paar maanden geleden heeft de kaakspecialist me gezegd dat ik kaakartrose heb. Ik heb altijd wel last gehad van mijn kaken, qua knakken, rare geluidjes en mijn mond niet volledig kunnen opendoen, maar nadat ik onderzocht ben geweest en hij mijn mond met zijn handen opentrok, merkte ik de volgende dag dat ik mijn tanden van boven niet mooi meer op de tanden van beneden op elkaar kreeg? Sindsdien heb ik een lichte "kiespijn", en nu, een paar maanden later, doen mijn kaken meer en meer pijn? Zijn dit voortekenen dat de pijn zal toenemen? Is er een manier om het min of meer tegen te houden of moet ik gewoon afwachten totdat hevige pijnen gaan toeslaan? Op het moment ben ik bij geen enkel arts in behandeling. Kan ik preventief al stappen ondernemen? Want ooit heeft mijn huisarts gezegd dat aan artrose niets gedaan kan worden, dus gewoon afwachten. Klopt dit? Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Fatima, een kaakchirurg is er om je te behandelen, niet om je weg te sturen en je nog veel meer pijn te bezorgen. Neem dus contact op met je huisarts en vraag om verwijzing naar een andere specialist (via second opinion regeling). Waarschijnlijk is er meer onderzoek nodig en behandeling via een splint (in eerste instantie). Artrose is gewoon slijtage, dus daar is inderdaad niets aan te doen. Iedereen heeft dit in meer of mindere mate! Wel kunnen de klachten worden verminderd. Beterschap, A.

Rianne, 21-07-2011 19:05 #139
Ik heb nu zo'n week of 7 a 8 veel last van hoofdpijn, oorpijn, keelpijn, aangezichtspijn. Na een week of 4 en 7 huisartsbezoeken en 2 antibioticakuren verder, brufen, paracetamol, die niet helpen en hield het zieke gevoel niet op. Ik kreeg last van een dof gevoel in mijn boven lip en werd doorgestuurd naar de kno arts die dacht aan bijholte ontstekingen, maar kon niets vinden.
Uiteindelijk heeft de kno arts me doorgestuurd naar de kaakchirurg omdat ik ook kiespijn kreeg. Was naar de tandarts gegaan die aangaf dat het geen tandheelkundig probleem was…
Kaakchirurg heeft me nu gezien en geeft aan dat het door het knarsen kan komen. Krijg nu een splint voor de nacht. Die heb ik in het verleden ook al gehad.
Maar ik maak me toch (misschien heel vreemd) druk. Ik heb een paar daagjes minder last gehad van mijn kaak en kiezen, maar heb nu weer ineens veel pijn, last met praten en eten omdat mijn mnd niet goed open gaat. En heb regelmatig een gevoel alsof mijn kaak niet goed zit, en dan "knakt" hij ineens weer wel goed, en is de pijn stukken minder. Nu wil hij dat dus even niet doen :( Maar heb regelmatig een knak gevoel. Moet ik gewoon wachten op de splint, of het meteen aangeven bij de kaakchirurg? Ben simpelwel gewoon een beetje bang :( En geen groot fan van tandartsen een kaakchirurgen… Dus de angst word niet beter… Tips zouden fijn zijn :D Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Rianne, een knakgevoel heeft meestal direct of indirect met het kaakgewricht te maken. Je beschrijft dan ook diverse symptomen die daarop duiden. Welke onderzoeken je kaakchirurg gedaan heeft vertel je niet, maar in dit geval is rontgen wellicht niet genoeg. Vermoedelijk wil hij eerst die splint proberen voordat ie verder gaat, maar de situatie is nu toch iets anders dan toen je bij hem was. Neem dus contact op en meld dat de pijnen zijn verergerd. En dat je het gevoel hebt dat de kaak steeds moet knakken. Waarschijnlijk zal hij de splint toch door willen zetten. In dat laatste geval moet je helaas geduld proberen te hebben. Beterschap, A.

Claire, 14-07-2011 17:25 #138
Als (late) reactie op de vraag van Ozkan van 15-12-2010.

Er zijn studies die aantonen dat bruxisme kan worden veroorzaakt door een andere ziekte, zoals de ziekte van Parkinson of de ziekte van Huntington. De ziekte van Parkinson is de degeneratieve aandoening van het centrale zenuwstelsel, waardoor de motorische vaardigheden van een persoon worden beïnvloedt. De ziekte van Huntington, aan de andere kant, is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door gebrek aan beweging van de coördinatie. Mensen die lijden aan een van deze twee aandoeningen zullen waarschijnlijk tijdens de dag of 's nachts knarsetanden. Reactie infoteur, 15-07-2011
Hi Claire, dank voor de toevoeging. Groetjes, A.

Kim, 13-07-2011 12:32 #137
Snap ik. Maar dat heb je bij andere pijnen na nooit, met kaaklachten lijk je ineens overal pijn te hebben. Is eens kaaklachten altijd kaaklachten? Zou ik er zonder nog kunnen straks? Het blijft met eten drinken, of als ik zenuwachtig ben krijg gelijk pijn ga ik klemmen. Dat lukt bijna niet maar door zenuwen doe ik het harder. Reactie infoteur, 14-07-2011
Hi Kim, kaakklachten zijn in de meeste gevallen tijdelijk, ook al lijkt het rampzalig. Er is dus beslist alle hoop dat het langzamerhand minder wordt. Soms worden - tijdelijk - kalmerende middelen gegeven om nervositeit weg te nemen. En dan zul je ook niet meer klemmen. Misschien een idee om met je arts te bespreken. Groetjes, A.

Kim, 12-07-2011 20:24 #136
Hoi

Nog bedankt voor je advies ben nu aan het bitje gewend de pijn is overdag bijna weg soms nog wel alleen s nachts nog. Maar de fysio zegt dat dat ligt aan dat er druk op komt op je kaken. En er meer op focussen. Als ik gespannen ben, of druk dan krijg ik pijn moeheid er zit veel voorruitgang alleen dat. 2 weken terug schoot het bij mij in rug de pijn kwam van mijn kaak kan dat? Dat snapten ik niet. Verder gaat het veel beter. Reactie infoteur, 13-07-2011
Hi Kim, fijn dat je verbeteringen ziet. Zie het bitje als een vriend die jou gaat helpen, want dat is het doel van de hele behandeling. Dat je kaakpijn kreeg toen het in je rug schoot verbaast me niet echt. Het lichaam is geen losse zak met onderdelen, alles staat in verbinding met elkaar. Referred pain zoals dit heet is een onontgonnen gebied in de medische wereld. De medische wetenschap is helaas nog ver verwijderd van een holistische optiek. Maak je nu maar niet teveel zorgen. Beterschap, A.

Petra, 06-07-2011 16:40 #135
Ik heb een heel verhaal, maar ik probeer het zo kort mogelijk te houden.
Ik heb mijn hele leven al last van mijn kaakgewrcihten, nu ben ik 43. Het begon al op jonge leeftijd. telkens als ik mijn mond open deed hoorde je een "knak". Maar dat kon geen kwaad volgens de tandarts toen. In 1997 zijn alle 4 mijn verstandskiezen onder narcose getrokken, omdat ik erg bang was voor tandartsen. Toen begon echt de ellende. Veel pijn en volgens de kaakchirurg was er niets aan de hand. Mijn huisarts constateerde een ontstoken kaak. Daar kreeg ik medicijnen voor. Maar ik bleef veel pijn houden in de gewrichten. Een andere tandarts constateerde dat mijn kaakkopjes uit de kom gaan als ik mijn mond open doe. Volgens hem komt dit door dat de kaakchirurg tijdens het verwijderen van mijn verstandskiezen, mijn mond veel te ver heeft open gestaan en omdat hij te grof te werk was geweest. Er was niet veel aan te doen. Ik moest er maar mee leren leven. Jaren later in 2006 kreeg ik heel veel pijn rond mijn neus, ogen en voorhoofd. Aangezichtspijn. Ik werd doorgestuurd naar de KNO arts. Hij kon na 1 minuut al vertellen dat het een kaak probleem was. Ik kreeg een verwijzing van mijn tandarts naar het ziekenhuis naar de afdeling bijzondere tandheelkunde. Daar werd eindelijk echt serieus naar mij gekeken. Hij zag gelijk dat mijn onderkaak te kort was. En als ik praat, dat ik dan mijn onderkaak naar voren zet. Dat geeft dus kaak klachten. Zijn behandeling bestond uit: Kiezen afvlakken, zodat je beet veel beter wordt en ik kreeg een splint, dat is een hard plastic hoesje over je onder of boven gebit. Na maanden bleef ik toch nog aangezichtspijn houden en ik wilde nu doorgestuurd worden naar een kaakchirurg. Na foto's en onderzoeken kwam ik in aanmerking voor een onderkaak verlenging. Ik heb eerst nog ruim 1,5 jaar moeten beugelen. Dit was een ellende. bij elk bezoek van de ortho had ik veel pijn, omdat ik lang met mijn mond open moest liggen. In maart 2010 was dan eindelijk de operatie. Ik ging er vol vertrouwen in en dat ik van de pijn af zou zijn. Nou, niet dus! Heel veel pijn had ik. De kaakchirurg zei dat ze heel veel moeite hadden om mijn onderkaak op de goed plek te zetten. Ze hebben tot 3 keer toe mijn kaak los moeten halen en opnieuw vast moeten zetten. Eigenlijk zat mijn onderkaak nog niet goed, maar dat zou met beugelen helemaal goed komen. Maar ik bleef veel pijn hebben in mijn linker oor en in mijn kaak. De operatie is nu 16 maanden geleden en ik blijf maar klachten houden. 4-5 keer oorontstekingen. De kaakchirurg heeft mij weer doorgestuurd naar bijzondere tandheelkunde. Ik werd toen doorgestuurd naar een kaakfysio. Daar heb ik oefeningen meegekregen. Het hielp wel maar niet genoeg. Toen weer terug naar Bijzondere tandheelkunde. Daar ben weer begonnen met een splint, deze heb ik nu 4 weken. En helpen doet het niet echt, helaas. De linker kaakgewricht doet nog veel pijn, uitstraling naar mijn oren en hoofd pijn. Het eten is vaak ook heel pijnlijk. Een paar dagen geleden had ik het idee dat het kaakkopje en de kom over elkaar heen schoof, ik ging door de grond van de pijn! En als ik lig dat doet heel mijn kaak zeer. Volgende week moet ik terug, maar ik zie het gewoon niet meer zitten. Ik ben de pijn nu zo ongelooflijk zat. Mijn beugel is er in Januari uit gegaan, en het resultaat is gewoon echt geweldig.
Wat kan ik nu nog doen? Ik weet het niet meer. Reactie infoteur, 07-07-2011
Hi Petra, teveel prutswerk werkt averechts, daarvan ben jij het overtuigende bewijs. Een kaakoperatie zoals jij gehad hebt, is altijd een allerlaatste mogelijkheid. Dit soort operaties zijn zeer pijnlijk en hoe de uitkomst is, is in de praktijk een groot vraagteken. Je bent er in elk geval nauwelijks iets mee opgeschoten. Eerst afwachten wat de arts volgende week zegt, en ben je het er niet mee eens of zal er verder niets gebeuren, dan kun je nog gebruik maken van de second opinion regeling (in een ander ziekenhuis). Zorg er dan voor dat je - in overleg met je huisarts - de beste specialist op dit gebied te spreken krijgt. Wat er verder nog aan te doen is, is mij natuurlijk ook onbekend. Je situatie is daar veel te specifiek en te gecompliceerd voor. Veel sterkte toegewenst! A.

Maarten, 04-07-2011 21:48 #134
Heb sinds twee weken ongeveer last van oorsuizen aan 1 kant. KNO-arts onderzoekt nu. Scoor slecht in gehoortest. Uitwendig gehoor lijkt prima in orde. Arts zoekt nu naar diepere oorzaken. Realiseer me, dat ik een paar weken terug ineens een enorme knak voelde in mijn kaak. Bij het gapen of zo. Kan dit een relatie hebben met genoemde klachten? Gebied rond kaakgewricht is beurs en pijnlijk, zoals na een flinke stomp in het gezicht. Reactie infoteur, 05-07-2011
Hi Maarten, ja. Kaak en oor delen dezelfde zenuwbanen, vandaar dat een kaakblessure oorsuizen kan veroorzaken. Dat je minder goed hoort tijdens de gehoortest komt omdat het oorsuizen de aangeboden tonen overstemt. Sterkte, A.

Kim, 02-07-2011 19:34 #133
Dat bitje doet ook onwijze pijn. Draag hem niet zo braaf… Of ja wel ik heb om 3 uit gedaan, waarschijnlijk toen geknarst. Ik word gek van dat bitje s nachts als je hem uit doet knars ik. Het drukt zo samen met die kaakpijn. De pijn werd wat minder zdoordat ik hem heb uitgedaan is het heel erg. Het drukten zo. Niet slim ik weet het! Ik heb een dik kussen is dat het misschien? Iemand zei dat de druk dan groter was heb nu een minder dik kussen. Ik hoop dat dat wat verlicht. Reactie infoteur, 03-07-2011
Hi Kim, zo'n kussen zou niet veel uit moeten maken. Splinttherapie moet zeer zorgvuldig worden gevolgd. Doe je dat niet, dan heeft het geen zin. Zeker nu je zelf al merkt dat je zo knarst. Als het ding zo'n pijn doet kun je dit beter aan je behandelend arts melden. Houd moed, A.

Kim, 01-07-2011 17:13 #132
Hoi ik heb nog steeds heel erg pijn vooral s nachts. Overdag ook maar dan kan ik nog afleiding zoeken er staat een enorme druk op mijn oren word er gek van. En het steekt. Afentoe begint nu mijn andere kaak ook. Ja lekker! Niet dus! Ben het zat. Heel erg zat het werd 5 uur qau pijn. Overdag valt de pijn mee maar s nachts. Ik slaap nauwelijks word ik zo moe van. Is er nog iets anders wat helpt? Nog iets beter dan parencetenmol met codine. Gebruik alles ben het zat. Reactie infoteur, 02-07-2011
Hi Kim, kaakchirurgen geven meestal Ibuprofen in de hoogste dosering (wat hoger dan de max. dosering die op een doosje staat), maar dan nog zul je wat pijn hebben. Ook paracetamol is m.i. erg zwak. Hoe dan ook, dat je met zoveel pijn zit is bizar. Lees mijn vorige reacties omtrent de 'second opinion' optie, en verder onderzoek van de kaakgewrichten. Sterkte, A.

Kim, 25-06-2011 11:40 #131
Hoi sorry ik hoop niet dat je boos bent ofzo, ik zag het al, mijn laptop doet raar dan verzend ik in een reactie en dan staat ie er later dan, ik schreef omdat ik het zelf niet zo heel goed meer weet, omdat de dokters het ook niet meer wisten. Ik was aan het zoeken en zoeken, en toen vond ik deze site en toen zag ik mensen met kaakproblemen die vragen stelden. Eeerst was ik niet van plan om te schrijven maar mijn ouders liet ik het lezen, en die zeiden je je hebt misschien wel steun, ik weet ook niet of dit het probleem is maar ik kijk het even aan. Misschien is het andere spierspanning ofzo? Stond ook in mijn vorige reactie niet als vraag. Ik stond en sta lettelijk met mijn handen in het haar, ik hoop niet dat je het erg vond dat ik schrijf een schreef het was meer dat ik het zelf niet zo heel goed wist het spijt me want kijk het verbeterd wel houd wel pijn. Reactie infoteur, 26-06-2011
Hi Kim, vragen stellen staat vrij, maar steeds dezelfde vragen stellen is niet zinvol. Uiteraard heb je minstens teveel spierspanning in de kaken, maar behandeling met een splint duurt nu eenmaal maanden. Pas na heel veel tijd krijg je meer duidelijkheid. Dan nog is het zo dat als je verbetering merkt, dit helemaal niet door die splint hoeft te komen. Tijd is ook een helende factor. Reacties die je hier instuurt staan overigens niet meteen op de site. Nu heel veel beterschap gewenst! Groetjes, A.

Kim, 24-06-2011 14:50 #130
Na maanden of jaren met dat bitje kunnen de klachten dan niet terugkomen? De spanning is wat minder maar gister was de pijn juist erger dan minder. Is dat normaal? Er staat een grote druk op mijn orende pijn is heftiger dan eerst. Wordt misselijk ervan, de pijn is nu al minder, de misselijkheid ook maar vanacht had ik echt last misselijk en steken, van de fysio moet ik hem zoveel mogelijk in doen en niet steeds uit. Nu raak ik wat gewend voel hem al minder de druk is minder. Die bweging die ik maak, kan ik nu niet meer doen hoef hem niet de hele dag in, maar wel zoveel mogelijk ik klem heel veel dat merk ik zelf ook wel. Doordat klem gedrag maakten ik het juist meer overbelast. Dan was het aan het helen, dan ging het weer kapot of door onbewust klemmen, of knarsen. Doordat ik aan 1 kant eet houd ik misschien ook wel pijn, moet nu aan de kant van de overbelasting eten, doordat ik aan de goeie kant at overbelasten ik het juist meer je zou denken ontwijk de andere kant dat is juist niet zo. Sinds dat bitje is de spanning er meer af, en ik hoop dat de pijn sneller verminderd. Uit die cirkel is is best moeilijk met zulke vellen steken. Ben verlamd kan mijn eene hand niet gebruiken, en mijn been die kant is de overbelasting mijn spierspanning is daardoor misschien anders. Het blijft wel rot de pijn is heel naar, ik wil dat bitje eerst aankijken of er wat veranderd kun je na 2 dagen niet zeggen. Hoellang heeft dat wennen nodig?
Groetjes Reactie infoteur, 25-06-2011
Hi Kim, je stelt dezelfde vragen. De eerste: Je moet eerst maar eens zien of een splint werkelijk de oplossing is. De tweede vraag heb ik ook al beantwoord. Ik begrijp in je volgende regels dat je de splint steeds uitdoet, dat is volstrekt uit den boze. De key is juist dat je hem continu inhoudt. Dat je de splint dus slechts af en toe in mag doen vind ik merkwaardig, en slaat feitelijk ook helemaal nergens op. Je allerlaatste vraag is wederom een herhaling. Je moet mijn antwoorden eens grondig lezen anders heeft het geen zin om hier te schrijven. Sterkte, A.

Kim, 24-06-2011 10:32 #129
Hoi hoellang kan dat duren dan? Ben duidelijk nog niet gewend. De eerste dag kreeg ik zelfs meer pijn. Is dat normaal? Gister avond had ik er ook meer pijn van.
Stel misschien over een paar maanden, of jaren draag ik dat ding niet meer komen de klachten dan niet terug? Ik had altijd al last van mijn kaken, of ja snel oorpijn de fysiotherapeut zegt dat dat van mijn kaken komt. En dat de klem dat zetje was. Ik eet altijd aan een kant misschien is het daardoor overbelast? Groetjes Kim Reactie infoteur, 25-06-2011
Hi Kim, voor gewenning moet je een aantal weken rekenen, maar dat is erg individueel. Meer pijn krijgen is niet normaal, maar in jouw geval lijkt alles mogelijk. Als de splint daadwerkelijk helpt dan kan het zelfs zo zijn dat je dit voor altijd moet dragen, maar dan bijv. alleen 's nachts, of als klachten terugkeren. Je moet niet aan een kant gaan eten, omdat je dan een soort a-symmetrie creeert die juist klachten laat ontstaan. Groetjes, A.

Kim, 23-06-2011 11:00 #128
Hoi Ik weet dat ik uit de cirkel moet maar ik houd zoveel pijn. Die splint was zo ontzettend wennen had zo pijn aan mijn tanden ervan, dat is nu wel over. Ze zeiden moest het 4 weken aankijken als het hielp beviel ofzo langer luister er ook naar maar toch maak ik me zorgen. Ik wul van die pijn af. Reactie infoteur, 24-06-2011
Hi Kim, het wennen aan een splint kost tijd. In begin voel je het ding de hele tijd zitten, later wordt het gewoon en merk je niet meer dat je het draagt. Doordat het gebit nu net niet meer op elkaar sluit, ontstaat er iets meer ruimte in het kaakgewricht en krijgen de kaken rust. Groetjes, A.

Kim, 22-06-2011 16:47 #127
Hoi Sinds 2 dagen is het een beetje op en af. Dan heb ik even geen pijn dan hele hevige. Na een uur praten, ben ik helemaal moe, en heb ik helemaal pijn. Als nog begrijp ik er niets van als nog wil ik het bitje aankijken. Vanacht had ik jeuk en pijn in mijn kaak. Betekend dat genezen? Dat jeuken was ook heel erg naar. De pijn zit nog steeds bij mijn oor schouder hoofd. Ik moest denken aan de masceter spier die is helemaal overbelast. En dat bitje zal mij wel gaan helpen. Moest het even aankijken doe ik dus ook. Sinds dat bitje kan ik mij kaak weer ontspannen dat kon ik ook niet meer! Is dat normaal? De fysio masseert het met een appeerraat. Dat helpt wel, dan kan ik het ontspannen. Er staat een soort spanning op mijn kaken. Staat een enorme druk op mijn oren dat haal ik er steeds af maar dat is ook niet goed.
Sinds dat bitje vanmorgen gaat het iets beter. Voelt het wat ontspannender. Kijk het 4 weken aan moet het de hele dag inhouden. Ik hoop zo dat de pijn dan minder wordt.
Groetjes Reactie infoteur, 23-06-2011
Hi Kim, behandeling met een splint duurt minstens zes weken met een uitloop tot drie maanden tot zelfs jaren. Het nu opgeven zou dus niet slim zijn. Jeuk en pijn in de kaak zijn geen uiting van 'genezing'. De masseter spier zal het mede zwaar hebben, maar dat komt omdat je alles gespannen houdt. Zo'n bitje of splint zou theoretisch moeten helpen de zaak te ontspannen. In de praktijk kan het juist spanning geven, omdat je er door dat ding steeds aan herinnerd wordt. Je moet die vicieuze cirkel dus uit. Heb geduld en luister dus gewoon even naar je behandelend arts. Beterschap! A.

Kim, 22-06-2011 10:02 #126
Ik heb nu mijn splint in. Eeen zachten vanwege mijn beugel. Ik heb al wat minder pijn, mijn kaken komen tot rust. Ik klem knars veel. Ook stress dan krijg je nog erger pijn. Aldoor de neiging mond wijd openen. Dat mag helemaal niet. Dat kan ik nu niet meer doen. Ik moest dit 4 weken aankijken dan moet ik terugkomen voor een gesprek stel ik dan nog pijn heb, dan kijken ze verder. Ik heb last van de trempolis spier, moet vooral veel oefeningen doen, en zoveel mogelijk die splint dragen. Ik forseer het steeds door die beweging te maken. Pijn onderdrukken niet heel slim natuurlijk. Reactie infoteur, 23-06-2011
Hi Kim, je moet voor jezelf bedenken waarom je steeds de behoefte hebt om je mond wijd open te doen. Oefeningen voor de temporalis spier zorgen er enkel voor dat je nog veel meer geconcentreerd bent op je kaken, daarom kun je m.i. beter helemaal niets doen, behalve dan die splint dragen. De boel moet tot rust komen. Groetjes, A.

Kim, 21-06-2011 10:24 #125
Dankjewel voor je reactie. Morgen zit ik in acta zal het vragen. Het is raar ja misschien is het beschadigd, en morgen krijg ik dat bidje sinds gister zit er wat voorruitgang in ben ik heel blij om. Ik houd wel pijn. Paar dagen geleden voelde ik het knappen niet maar toen lag ik s nachtys veel wakker. Dan knars je niet en ik hoop zo dat dat bidje mij gaat helpen. Dat wil ik eerst aan kijken. Reactie infoteur, 22-06-2011
Hi Kim, een bitje of splint voorkomt knarsen of klemmen in de slaap. Maar de kans dat dat de oorzaak is is in jouw geval natuurlijk klein. In elk geval komen de kaken er een beetje mee tot rust. Misschien dat dat de pijn zal verminderen. Beterschap, A.

Kim, 20-06-2011 10:16 #124
Dat weet ik. Eigelijk begrijp ik er ook geen donder van. Waarom kunnen ze alles tegenwoordig? Kaaklachten weten ze niks. Gister ging het best goed, ik denk fijn er komt voorruitgang in maar vanmorgen werd ik wakker en toen knapten het. Zo pijn. Nu alles is uitgesloten geloven ze me niet. Stress tuurlijk na zoon klem ineens onwijze kaakpijn ik heb wel stress meer vann pijn. Iedereeen roept wat anders de huissarts stuurde me naar de kaakfysiotherapeut door die kan er wel wat mee nee dus. Na 3 maanden weet hij het ook niet meer, zit er iedere dag. Hij zegt je moet proberen uit de pijncirkel te gaan, maar na een uur praten of wat eten voelt het helemaal dik moet ik 2 dagen bij komen van pijn. Wat is het dan wel? Er komt niets uit op foto s atritis daar ben ik veel te jog voor ben pas 16. Reactie infoteur, 21-06-2011
Hi Kim, nogmaals, zonder CT- of Mri-scans geen diagnose. De onderzoeken die je gehad hebt zijn m.i. onvoldoende. Verder verwar je artritis met artrose. Het eerste is een gewrichtsontsteking, het tweede is slijtage. Beide mogelijkheden liggen hier niet voor de hand. Omdat het allemaal ontstaan is na die klem is er vermoedelijk sprake van enige schade. Probeer het via de second opinion regeling als je dit niet langer volhoudt. Groetjes, A.

Kim, 19-06-2011 20:45 #123
Hoi Nienke, Fijn eindelijk iemand die het herkend. Het is allemaal begonnen bij de ortho ik dacht eerst ook een onsteking te hebben, laer bleek het mijn kaak te zijn. Na 2 keer bij de fysio werd het niet beter. Later bleek het beter te gaan. Maar na die week kon ik ineens helemaal niet meer eten, toen laatst kreeg ik een test maar daar was alles goed. Laatsten dagen gaat heyt iets beter, maar nog steeds lig ik tegen het plafond afentoe. Ik wou dat ik tips voor je had maar ik heb zelf onwijze pijn kan nauwelijks naa school. Wat bij mij helpt is koelen, verkoelt de hevige pijn. Eeerst was er spraken over atritis maar dat kun je kennelijk op foto s zien. Alles leuk een aardig overbelast is overbelast maar ik verga van hevige pijn, ik hoop zo dat jij iets weet.
Herken jij dat knappen iedere keer als ik gaap of eet hoor ik het knappen. Het gaat nu wat beter maar vorige week at ik nog vloeibaar alles is nu wel onderzocht, maar ik heb zovel pijn gehad en nog steeds, hevige steken, Hoofdpijn oorpijn. Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed de fysiotherapeut zegt zorg dat je uit de pijncirkel komt maar ik kan me niet eens contreren van de pijn. Heel veel sterkte! Ik hoop dat jij misschien wat tips hebt voor mij. Ik zou je tips willen geven, maar ik weet het zelf niet zo goed meer.
Liefs Kim

Kim, 19-06-2011 20:24 #122
Ja alles is onderzocht ik verga nog steeds verga ik van pijn. Maar iedereen zegt dat ik, het overbelast is. Maar daarvoor was er spraken van atritis. Kun je dat op een foto zien? Ik weet na2 maanden niet meer. Weet jij wat ik kan doen? Reactie infoteur, 20-06-2011
Hi Kim, op rontgenfoto's zie je enkel grove afwijkingen. Zonder scans zijn diagnoses altijd dubieus. 'Vergaan van de pijn' past niet bij overbelasting, zeker niet nu het al zo lang duurt. Wat je kunt doen staat in mijn vorige antwoorden. Groetjes, A.

Nienke, 18-06-2011 07:49 #121
Kim jou verhaal komt me bekend voor, ik heb sinds een aantal jaren ook klachten. Eerst dacht ik dat het kwam door de whiplash maar door de medicatie heen bleef ik pijn houden aan de kaak nek en hevige hoofdpijnen. Ik zit nu ook al sinds feb, . in de malle molen eerst hebben ze ook bij mij een KAAKFUNCTIETEST gedaan, links, rechts heen en weer open dicht schuin drukken links recht schuin ik weet het allemaal niet, maar er zat bij mij een ontsteking.
Om het tandknarsen en de ontsteking weg te laten gaan/minder te laten worden… kreeg ik een klein bitje die ik elke nacht moet dragen zodat de druk eraf wordt gehaald.
Sins agelopen zaterdag kreeg ik zoveel pijn aan de kaak dat ik niet meer kon eten. Ik weer naar de ortho die mij gelijk door verweest naar de kaakchirug (dit alles binnen 3dgn) ik had een ontsteking in de kaak die werd verookzaakt door een verstandskies. Maar daar was mijn probleem nog niet mee opgelost dat mijn kaak er regelmatig uit ligt of vast zit. ze hebben gisteren tijdens de operatie gelijk mij kaak vast gezet met een klein scharniertje zodat deze niet meer van elkaar kan gaan, verstandskies is eruit gehaald, en gelijk de onsteking weggehaald. De druk op mijn hoofd en vooral bij de slaap is al stukken minder.
Natuurlijk zit ik nu met een ontzettend dikke wang, maar als dat de pijn verhelpt heb ik het er graag voor over. Nu straks nog de rechterkant en ik ben hopelijk overal van af.
Want ze wilden bij mij eerst ook een stappenplan, bitje, tanden rechtzetten d.m.v. beugel, operatie… ik heb gelukkig een stap overgelaan, en hoperlijk ben ik nu volgende maand klaar en zit bij mij mooi vast.

Kim, 17-06-2011 15:06 #120
Mijn mond opening was getest toen ging het niet zo ver open na rek oefeningen was het normaal, als dat niet zo was kreeg een functie onderzoek. Volgens hun zijn het mijn kaakspieren die wat zwakker zijn die spier heeft een bepaalde naam, daar hoort hoofdpijn bij, oorpijn bij, nekpijn hevige zeurende stekende pijn. Doe die oefeningen braaf mond gaat al wat verder open, die pijn gaat zo langzaam over. Daarvoor kreeg allemaal andere informatie nu is het getest mijn kaakspieren zijn wat zwakker gebeurd sneller, alleen die pijn verdwijnt niet zo, het kon nog een maand duren, het is helemaal onderzocht, en toch maak je je een beetje zorgen. Reactie infoteur, 18-06-2011
Hi Kim, als je de onderzoeken tot op heden voldoende vond en er vrede mee hebt, kun je de adviezen van je huidige arts(en) gewoon opvolgen. Ik kan je echter wel verzekeren dat teveel focussen op de kaken en kaakspieren (oefeningen is feitelijk ook gefocus) het probleem alleen maar erger maakt. Je weet zelf ook wel dat je je helemaal niet bewust moet zijn van je kaken. Om dat te bereiken kun je soms beter helemaal niets meer doen, dus naar geen enkele arts en geen enkele behandeling. Soms moet de tijd dingen helen. Groetjes, A.

Kim, 17-06-2011 09:47 #119
Na dat oprekken ging mijn mond weer voldoende open, geloof wel dat het overbelast maar waar die pijn vandaan komt. Meestal als je ergens last van heb ga je naar een dokter, die kan je dan helpen hier lijkt niemand me te kunnen helpen, het duurt nu al 3 maanden, hoor van iedereen wat anders. Daarom weet ik het ook niet zo goed meer. Reactie infoteur, 18-06-2011
Hi Kim, kaakproblemen kunnen wel jaren duren, dus probeer enig geduld te hebben. Als je naar meerdere artsen gaat krijg je vrijwel altijd verschillende meningen, zelfs als onderzoek in dezelfde richting wijst. Het is begrijpelijk dat je daardoor niet meer weet wie je moet geloven. Dit kun je overigens met je huisarts bespreken. De kans is aanwezig dat je dan een verwijzing krijgt naar een heel ander ziekenhuis. Want zoals het nu gaat, word je niet bepaald verder geholpen. Sterkte, A.

Kim, 16-06-2011 13:38 #118
Ik heb een hele kaakfunctie test gehad, mond wijd open, of ik links naar rechts kon dat lukten wel allemaal. Mijn kaak was altijd al een zwakken plek. Dan had ik ineens oorpijn die klem is dat zetje geweest. Waar die pijn vandaan komt weet ik niet, knarsen denk ik, heb de neiging om mijn mond steeds open te doen. Druk eraf halen dat knappen zijn de spieren doe rek oefeningen als ik dat doe hoor ik het ook weleens knappen. Kennelijk kauw ik verkeerd eet altijd aan een kant moet nu aan de kant kauwen van de overbelasting, dat is zeer pijnlijk. Kan nog steeds moeilijk eten, Het zijn hele vellen steken. Hun zeiden ook de pijn past niet bij overbelasting maar de discus zit wel gewoon goed. De pijn komt vandaan denken hun van knarsen. Reactie infoteur, 17-06-2011
Hi Kim, wat je beschrijft is geen kaakfunctieonderzoek. Een kaakfunctieonderzoek gebeurt onder narcose. De spieren zijn dan verslapt zodat kan worden nagegaan of de kaak ergens blokkeert of niet. Als de mond onder narcose wijd open kan, is het een probleem van de spieren. Lukt het ook onder narcose niet, dan is het een probleem van de discus. Knarsen geeft verder geen pijnen. Misschien is je mondopening nog meer dan genoeg, waardoor je artsen vinden dat vervolgonderzoek niet nodig is. Kan de mond namelijk maar met moeite open, dan is zo'n kaakfunctieonderzoek wel aangewezen. Sterkte, A.

Kim, 14-06-2011 17:05 #117
Vandaag ben ik in Acta geweest ze zeiden, het ligt aan mijn kaakspieren, niet aan mijn kaak. Moest ook happen, sindsdien gaat mijn mond verder open. Van discus was geen sprake dan zou ik hem niet kunnen openen. Ik hoor van iedereen wat anders, het is nu niet ineens over, gister at nog vloeibaar, door de ortho is mijn mond veel te ver open geweest, het voelt nu al iets minder gespannen aan kan hem iets verder open doen. De foto s zijn verder goed maar ik heb wel onwijs pijn, na 2 maanden ben ik het wel zat. Slaap niet eet niet er zit afentoe wat voorruitgang in maar ik knars heel heel erg. Daardoor gaat het mis nu krijg ik een splint. Alles is inmiddels onderzocht qau foto, s maar ik houd wel pijn, tuurlijk speelt stresss mee daar hadden ze het over na 2 maanden ben je wel gestrest. Maar wat moet ik er komt toch niks uit? Ben al door de hele molen geweest. Sommige heben het over discus niet goed zit anderen hebben het over een overbelasting. Maar dat had allang over moeten zijn. Eeet vloeibaar, het knapt, ik weet niet zo goed wat ik moet, er is niet zoveel aan te doen. Heb jij misschien tips tgen pijn? Groetjes Reactie infoteur, 15-06-2011
Hi Kim, als het een probleem met de kaakspieren is (TMJD), dan zou je niet de ernstige pijn hebben die je steeds beschrijft. Bovendien kun je dan ook nog wel eten en slapen. Je probleem doet daarom het meest denken aan een 'discus verschuiving met reductie', zie artikel. Knarsen is enkel een gevolg van vergaande spanningen, en een splint zal dat zsm verhelpen. Misschien worden je andere klachten dan ook wel beter. Zolang je enkel rontgenfoto's hebt gehad en niet een kaakfunctieonderzoek en scans, ben je helaas niet compleet onderzocht. Mogelijk hebben je behandelaars er een reden voor om niet verder te zoeken. Zij moeten je ook behandelen ten aanzien van de pijn. Als je alle pijnstillers van de drogist al geprobeerd hebt en niets helpt, dan is de pijn ernstig en niet enkel door 'overbelasting'. Sterkte, A.

Kim, 14-06-2011 12:20 #116
Hallo Nathalie,
Weet iemand wat ik tegen de pijn kan doen? Heb een doof gevoel in mijn kaak, kan nauwelijks eten, heel erg hoofdpijn, volgens de tandarts zit mijn discus niet goed. Herkent iemand dit wat hebben jullie er aan gedaan? Het is nu 3 maanden bezig ben het meer dan zat slaap niet eet niet.

Kim, 14-06-2011 11:16 #115
Hoi Nathalie,

Ben je al bij de gnatoloog geweest? Ga je naar een kaakfysiotherapeut? Misschien kunnen ze je in acta helpen? Ik heb 3 maanden geleden een klem in mijn mond gehad, ik dacht eerst ook een ooronsteking te hebben later kreeg ik last van mijn kaak. Toen bleek het iets beter te gaan, maar daarna kon ik ineens niet meer eten, drinken, ik eet alleen vloeibaar ben nu 3 maanden verder. Knars je snachts? Misschien komt het daar vandaan? Ik ga zelf ook neer van de pijn. Geen pijnstller werkt. Ik gebruik ibuprofen parencetmol met codine en maar alles gaat er dwars doorheen. Ik slaap nauwelijks. Weet jij misschien wat ik kan doen? Mijn kaakfysiotherpaut heeft het aldoor over atritis maar zou je dat op een fot kunnen zien? Ik knars zelf heel veel, loop er al 2 maanden mee rond kan ook niet naar school. Weet jij misschien wat ik kan doen?Qau pijnstillers ik weet het zelf ook niet meer. Ik verga van pijn.

Nathalie, 13-06-2011 23:59 #114
Hallo, al maanden lang heb ik pijn aan 1 kant van mijn gezicht. Het lijkt of de pijn bij mn kaakgewricht wegkomt. Vorig jaar zomer begon het met een oorontsteking (dacht ik). De pijn is trouwens niet alle dagen. Soms heb ik ook een week nergens last van. Maar als het weer op komt zetten dan heb ik pijn bij mn kaakgewricht, pijn in de onderkaak, pijn diep in het oor, doof gevoel aan 1 kant gezicht, tintelend gevoel in wang, hoofdpijn bij de slapen, klier onder mijn oor doet dan pijn. Kan dit ook het tmd syndroom zijn? Wordt er zo langzamerhand een beetje gek van. Omdat het al zo lang duurt. Reactie infoteur, 14-06-2011
Hi Nathalie, dit zou best eens TMJD kunnen zijn. Om dit zeker te weten moeten helaas andere oorzaken worden uitgesloten. Het beste kun je je laten doorverwijzen naar kaakchirurgie, zodat het gebied eens grondig onderzocht wordt. Sterkte, A.

Kim, 13-06-2011 18:47 #113
Hoi

Ik heb 2 keer geschreven er zijn foto, s rondom gemaakt niks uitgekomen, de gnatoloog deed test of ik mijn mond wijd open kon krijgen kiezen op elkaar. Hij voelde een spier schieten dus masseren heb ik gedaan 4 keer per dag. Pijn is niet verdwenen eergister heb ik een test gehad bij de ortho krijg mijn kiezen niet op elkaar mond wijd open ook niet. Het lag ook nog aan overbeet. Nergens komt iets echt uit, ik vroeg me af voor tips want ik wil de pijn af. Nergens komt echt iets uit behalve dat ik misschien atritis heb, misschien de discus is, maar dat moet op de foto te zien zijn. Kaakpijn is een rare klacht en het lijkt steeds erger te worden, en ik wilde weten of mensen het herkennen. Reactie infoteur, 14-06-2011
Hi Kim, natuurlijk zijn er veel mensen die zich in je verhaal herkennen. Je kaakgewrichten moeten onder de scan, zodat er eerst een duidelijke diagnose komt in plaats van 'misschien dit' of 'misschien dat'. Van een arts mag je al het mogelijke verwachten, en bij jou is nog steeds niet voldoende onderzoek geweest. Enkel het bekende 'van het kastje naar de muur' verhaal… Grt, A.

Kim, 13-06-2011 13:52 #112
Het is ook geen bijholten onsteking, dat was ook onderzocht op de foto s was niets te zien, de foto s zijn opgevraagd in acta. Dat hoor ik morgen daar gingen ze kijken, ben daar al heen doorverwezen. Ben bij een gnatoloog geweest, soort kaakchirurg hij stelde de diagnose een spier kreeg oefeningen die ik braaf doe maar er is niets veranderd. Als er niets veranderd was gingen ze foto s maken, verder onderzoeken. Ik weet het niet als de discus niet goed is kun je dat zien? Eet alleen vloeibaar ontzettend pijn. Heb altijd al ploppende oren, nu knapt het echt ook met eten dit is gewoon een ramp ik vraag me af wat het is. Reactie infoteur, 14-06-2011
Hi Kim, wat bijholte-ontsteking hier mee te maken zou hebben is mij duister. Ja, als er een probleem met de discus is zal een kaakchirurg dit zien en je behandelen. Lees het artikel nog eens grondig en dan vooral het hoofdstuk over discusverschuivingen. Groetjes, A.

Kim, 13-06-2011 10:27 #111
Dat is het probleem, de gnatoloog had het over een spier, en de kaakchirurg die zei aan de telefoon, probeer het eerst met pijnstillers bel over 2 weken maar terug. Maar het duurt nu al maanden de fysiotherapeut zei Atritis is niet op foto's te zien. Ik zit ook niet te wachten op een operatie. Maar ik word gek van de pijn, kan mijn mond niet wijd open meer doen, eten lukt haast niet. Reactie infoteur, 14-06-2011
Hi Kim, je moet de kaakchirurg niet aan de telefoon spreken maar face to face. Zo'n specialist heeft niet enkel rontgenfoto's ter beschikking, maar hij kan bijv. ook een CT-scan laten maken. En dat is gezien je ernstige pijn dringend nodig. Laat je dus niet afschepen, maak zsm een afspraak. Sterkte, A.

Anoniem, 12-06-2011 20:29 #110
Het begon met oorpijn daarna kwamen ze bij de huissarts achter dat ik het mijn kaak was voel het ook steeds knappen toen ben ik door verwezen naar de kaakfysiotherapeut hij had het over overbelasten kaak. De 2 keer ging het niet beter later leek er iets vooruitgang te zitten, maar die week kreeg ik weer heel erg pijn kon niet meer slikken nu kan ik wel weer eten slaap nog steeds van de pijn. De fysiotherapeut denkt aan atritis aan atrose maar dat is niet zeker gebruik parencetenmol met codine ibuprofen, maar niks werkt. Ben al bij de gnatoloog geweest tandarts kaakchirurg niemand weet het meer. Ik knars heel erg misschien is het daardoor versleten weet iemand wat ik tegen de pijn kan doen? Ben 4 maanden verder er veranderd niets. Reactie infoteur, 13-06-2011
Hi Anoniem ofwel Kim, je hebt je verhaal nu voor de tweede keer ingediend maar dat is niet nodig. Zie mijn antwoord hieronder. Groetjes, A.

Kim, 12-06-2011 12:24 #109
Hoi

Ik ben een meisje van 16 jaar. 3 maanden geleden heb ik een klem in mijn mond gehad. Het begon met oorpijn, dacht dat ik ooronsteking had later kreeg ik last van mijn kaak. Ik erd door de huissarts door verwezen naar de kaakfysiotherapeut. Die zei dat ik een overbelasten kaak had. De 2 keer dat ik daar kwam werd het niet beter, daarna ging het ietsje beter. Maar later kreeg ik heel erg pijn kon niet meer eten, drinken. Nu zijn we 3 maanden verder. Laatst zei de kaakfysiotherapeut dat ik atritis heb, maar dat is niet zeker. Ben al bij de gnatoloog geweest, bij de kaakchirurg tandarts niemand weet het meer ga al een paar maanden niet naar school, en mijn kaak knapt aldoor slaap nauwelijks. Niemand weet het meer na 4 maanden raak ik wanhopig. Het straalt door naar mijn schouder, hoofd en oor als ik mijn mond wijd open doe klapt het. Afentoe gebeurd dat ook met slikken, ik gebruik ibuprofen, parencetenmol met codine, niks werkt. Ik wordt helemaal gek van de pijn. Weet iemand wat ik kan doen? Reactie infoteur, 13-06-2011
Hi Kim, dit vraagt om specialistisch onderzoek bij kaakchirurgie. Je vertelt helaas niet wat de bevindingen van je kaakchirurg waren, dus kunnen wij er op InfoNu ook niets mee. Je kunt een second opinion aanvragen, zodat je wordt gezien in een ander ziekenhuis. Zoals ik het lees is dit een fiks probleem met de discus in het kaakgewricht. En het lijkt me sterk dat een kaakchirurg geen diagnose kan stellen. Beterschap, A.

Lisanne Jongmans, 05-06-2011 10:29 #108
Hoi.
Ik heb al een heel tijdje last van dat ik mijn kiezen niet meer recht op elkaar krijg en me rechter onder kaak doet heel veel zeer hij slaat ook heel vaal op slot dus krijg ik mijn kaak niet meer open of dicht, vandaag is het ergste ik kan niet meer normaal praten of eten of wat dan ook het doet zoveel zeer. en je hoord heel erg hard die krak. mijn kaak staat nu schever dan voorheen, ik weet neit hoe het komt vrienden van mij zeggen dat ik waarschijnlijk een beugel moet om mijn kaak recht te zetten maar dat wil ik helemaal niet. :o
iemand hier een raad op of antwoord :$ Reactie infoteur, 06-06-2011
Hi Lisanne, wat je moet doen is naar je huisarts of tandarts gaan. De klachten zijn van die aard dat onderzoek op zijn plaats is. Met een beugel heeft dit niets te maken, wel met een mogelijk probleem met de discus. Sterkte, A.

Pearlan Schippers, 03-06-2011 04:40 #107
In 2007 had ik 3 dagen dat mijn kaken niet meer op elkaar wilden gaan (zonder door te drukken met pijn) alsof mijn onderkaak een stukje naar voren was gekomen. Ook deed het continu zeurend pijn. Vooral lastig en pijnlijk met eten, maar het ging vanzelf weer weg. Een maandje terug gebeurde dit weer, maar opnieuw verdween het uit zichzelf. Nu heb ik inmiddels 5 dagen (alleen aan de linkerkant geknoeg, rechts niks) in het gewricht of de spier pijn en als ik mijn mond open, moet ik voorzichtig en bewust mijn spier daar beheersen, anders hoor ik 'knak' en doet het extra zeer. De pijn zeurt de hele dag door en trekt naar mijn nek. Volgens de tandarts knars ik 's nachts en klem ik ook, maar kan dat nu de oorzaak zijn? Zou rechts dan niet ook last moeten hebben? Ik kan me trouwens niet voorstellen dat ik nu klem in mijn slaap, want dat doet hartstikke pijn. Heeft het nut naar de huisarts te gaan, of gaat die alleen zeggen: "Wacht maar tot het weggaat."? Het duurt me nu wel een beetje te lang al. Ik moet ook zorgen dat ik regelmatig mij kaken op elkaar doe of wat eet, anders merk ik dat m'n onderkaak alweer 'uit het lood' raakt. Wat adviseert u mij? Reactie infoteur, 04-06-2011
Hi Pearlan, je tandarts onderschat het probleem. De kans is namelijk aanwezig dat de discus iets verschoven is, maar dit kan alleen een kaakchirurg vaststellen. Als het klemmen van de kaken op dit moment zeer pijnlijk is, dan klem je in de nacht niet. Je zou dan immers direct wakker worden. Dat hele verhaal van 'tandenknarsen in de slaap' is sowieso een achterhaald idee, vaak genoemd om maar geen verder onderzoek te hoeven doen. Laat je dus niet wegsturen. Wil de tandarts niet meewerken aan een verwijzing, doe dit dan via de huisarts. Met rontgen moet bekeken worden wat er aan de hand is, en hopelijk is het enkel een probleem met de kaakspieren, zodat er niets drastisch hoeft te gebeuren. Beterschap, A.

Saartje, 02-06-2011 21:42 #106
Ik ben heel blij dat ik deze site heb gevonden. Ik zit momenteel in de examens en heb de tijd niet om naar een dokter te gaan. Het probleem is het volgende: al een week heb ik pijn aan mijn tanden/ rechterkaak. Het is begonnen met een druk op al mijn tanden. Ik vermoedde dat dit voortkwam door mijn wijsheidstanden die uitkomen. Na twee dagen is die druk weg, maar doet mijn recherkaak enorm pijn als ik mijn tanden op elkaar zet. Ik krijg ook amper mijn mond open. Loop nu dus al vier dagen met de tanden uit elkaar en proberen niet te geeuwen (wat ook veel pijn doet).
Ligt dit alles toch aan mijn wijsheidstanden? Moet ik hiervoor dringend naar de tandarts? Of kan ik het voor de moment onder controle houden met pijnstillers tot na mijn examens? Reactie infoteur, 03-06-2011
Hi Saartje, dat moet je natuurlijk zelf beslissen. Zoals ik het lees moet je dringend naar je tandarts. Deze zal foto's maken om de verstandskiezen en de rest van het gebit te beoordelen. Als daar niets mis mee is, kun je het best worden verwezen naar de kaakchirurg voor verder onderzoek. Het hoeft niets ergs te zijn, maar zo kun je ook niet verder. Sterkte, A.

Sietske, 31-05-2011 14:44 #105
Hallo, ik ben al jaren bekend met kaakklachten, artrotische kaakkoppen en myofasciaal pijnsyndroom (aangezichtspijn). Heb al van alles geprobeerd, misschien heeft iemand nog tips voor me. Ik heb al verscheidene kaakgewrichtsspoelingen gehad, kaakcorrectie, kaakfysiotherapie, medicatie (antidepressiva in lichte dosering), splint voor de nacht (ik schijn mijn kaken te klemmen) en nu heb ik dry needling therapie, het helpt wel een beetje maar weg is het niet. Ik wil er zo graag vanaf, mijn kaakchirurg weet het eigenlijk ook niet meer (UMCG), heeft iemand ook ervaring of tips? Wat zijn er nog voor mogelijkheden? Reactie infoteur, 01-06-2011
Hi Sietske, je kunt je voorstellen dat als je kaakchirurg het al niet meer weet, wij op internet ook met lege handen staan. Maar, wie niet waagt, die niet wint. Hopelijk komen er berichten voor je binnen. Sterkte, A.

Christian, 30-05-2011 23:59 #104
Ik heb de laatste tijd last van mijn kaakgewricht. Soms lijkt het, wanneer ik mijn mond weer dicht doe, alsof mijn kaak uit de kom is. Ook hoor ik een 'tik' geluidje als ik mijn mond ver open doe. Ik ben al van plan om naar de huisarts te gaan maar, raad van U zou erg fijn zijn. Reactie infoteur, 31-05-2011
Hi Christian, ja, vermoedelijk is dit een probleem met de spieren rondom het kaakgewricht. Je krijgt dan knakgeluiden, het gevoel alsof de kaak niet soepel loopt, een slingerbeweging bij openen en sluiten, en allerlei varianten. Het beste is om dit nader door de kaakchirurg te laten onderzoeken. Deze maakt foto's om een diagnose te kunnen stellen. Wil de huisarts je niet doorsturen, dan kan het ook via de tandarts. Groetjes, A.

Rich23, 26-05-2011 12:20 #103
Hoi infoteur, heb nu al gedurende 8 maanden veel pijn aan mijn kaken (pijn beperkt zich tot gebied onder de ogen) en oorsuizen aan beide oren, de pijn en de oorsuizen zijn vrijwel gelijktijdig gekomen. soms voel ik niet zoveel van de pijn als ik loop of sta, maar zodra ik ga liggen gaat het erg veel pijn doen. wat ook opmerkelijk is dat ik door op mijn rechterkant van mijn gezicht te ga liggen, meer pijn aan de linkerkant krijg en vice versa. Het voelt alsof mijn kaakspieren zich als een gek gaan aanspannen zodra ik ga liggen. Dacht zelf dat ik misschien tandenknarste in mijn slaap, maar er zijn geen sporen van slijtage op de fotos te zien, en heb hier zelf of mijn vriendin ook niks van gemerkt. Ben al bij de kno arts en de kaakchirurg geweest, maar niemand kan met een diagnose komen. Ik word hier wel een beetje radeloos van, en weet nu niet wat mijn volgende stap moet zijn… Reactie infoteur, 27-05-2011
Hi Rich23, hopeloos. Een second opinion in een ander ziekenhuis is nog een optie. Weet je zeker dat het niets is met de bijholten (pijn bij liggen), of juist iets met je nek (uitstraalpijn bij liggen)? Als je trouwens voelt dat je kaakspieren zich enorm aanspannen als je ligt kan het ook een vorm van TMJD zijn (zie art.). Dit is verder niet met testen aan te tonen, ook is daar geen remedie voor. Vaak heelt de tijd dit probleem. Sterkte! A.

Beetje Wanhopige, 17-05-2011 09:00 #102
Hoi!

Ik had zelf een vraag over het TJM syndroom en mijn klachten. Ik heb zelf last van mijn nek, en bovenrug inclusief schouders. Daarnaast is mijn kaak heel erg bewegelijk, een verdoofd gevoel over mijn gezicht. Pijn heb ik niet, tenzij ik natuurlijk de spanning probeer af te rekken( dus nek los maken), dan verergert het zich. daarnaast heb ik in de nacht, als ik op mijn linkerkant ligt problemen en wordt in de ochtend wakker met een verdooft gevoel aan mijn linkerkant tot problemen in de bovenrug. Alles is aan mijn linkerkant en er is geen enkele probleem met mijn rechterkant.

Hoe groot is de kans, dat ik aan het TJM - syndroommoet denken? Mijn MRI hersens en MRI nek was wel goed. Wel is mijn kaak heel erg bewegelijk(Ja, hij kraakt als een mallemoer).

De fysio, welliswaar geen kaakspecialist, denk dat er wel een kans is dat dit het probleem kan zijn. Zelf heb ik al vele soorten therapien gehad. De spanning wordt wel uit de nek gehaald, maar binnen een paar dagen heb ik veel last er van. Dan kan ik net zo goed gaan liggen, want lopen is heel erg lastig en vervelend.

Oh wie ho wie kan mij hier antwoord op geven? Reactie infoteur, 18-05-2011
Hi Beetje Wanhopige, het spier- en zenuwstelsel is vernuftig en op allerlei manieren met elkaar verbonden. Dit verklaart meteen dat problemen met nek en rug kunnen samengaan met kaak- en zelfs oorproblemen. Een verdoofd gevoel in het gezicht is echter foute boel, daarom moet je mede gezien je andere klachten worden gezien door een specialist. Niet een fysio natuurlijk, maar een kaakchirurg. Deze zal de kaakgewrichten onderzoeken zodat een gerichtere behandeling kan volgen. Zoals het nu is, probeert iedereen maar wat en kom je geen stap verder. TMJD is mogelijk, maar alleen als andere oorzaken zijn uitgesloten. Beterschap, A.

Biep, 16-05-2011 23:30 #101
Wat een uitvoerige informatie staat hier toch. Ben er heel blij mee.
Zelf heb ik ook een kaakprobleem. Mijn klachten zijn augustus vorig jaar begonnen en worden alsmaar erger. Tot nu toe hielp tegen die verschrikkelijke stekende pijnen alleen maar een dubbelle WKB. Mijn tandarts heeft voor mij overgewerkt vlak voor Kerst en dat heeft veel opluchting gegeven. Echter is mijn kaak aan de rechte kant na de laatste WK behandeling bijna helemaal op slot gegaan. Vreselijk stekende pijn aanvallen kwamen terug maar nu alleen nog maar diep in mijn nek in mijn onderkaak en die trekken door naar mijn tanden dan weer vlak boven mijn oor steekt het tot diep in mijn hoofd, ik kan er vreselijke hoofdpijn door krijgen waarbij ik moet overgeven. Op vakantie In buitenland had ik continue veel pijn en ben ik daar naar neuroloog geweest. Die liet gelijk MRI scan maken en kon helaas niets duidelijks ontdekken (gelukkig geen gekke dingen) behalve de 'hyperinstensieve verdikking van slijmvlies'. ik moest het thuis verder laten onderzoeken door een kaakchirurg. Probleem zit hem dus duidelijk in mijn kaakgewricht. Nu begint voor mijn gevoel weer het cirkel opnieuw. Via tandarts ben ik terecht gekomen bij een kaakfysiotherapeut. Hij heeft uitgebreide kaakfunctieonderzoek gedaan en gelijk na de 1ste sessie is de discus op zijn plek gegaan. Ik krijg mijn mond al verder open. Maar pijn is nog niet weg. Ik heb opgezette klieren aan die kant ook. diep in mijn nek heb ik een bult ontdekt en die baart me zorgen. Het geeft pijn bij het sklikken. Waar zal ik nog overal naar toe moeten gaan. Naar KNO? Naar kaakchirurg sws. Naar neuroloog. Ik loop bij kaakfysio. Ik ben het zat en voel me al behoorlijk ziek en uitgeput. Het is heel frustrerend. Reactie infoteur, 17-05-2011
Hi Biep, een kaakfysiotherapeut kan zelden iets betekenen, dus is het een wonder dat je discus kennelijk handmatig op zijn plek is gekomen. Beter is in elk geval om je te laten onderzoeken door een kaakchirurg. Deze zal foto's en/of scans maken en met een diagnose komen. Want dat ontbreekt aan je hele verhaal, een goede diagnose! Als de kaakchirurg vindt dat je ook door andere specialisten moet worden gezien, zal hij je vanzelf doorverwijzen. Beterschap, A.

Steef, 13-05-2011 16:46 #100
De kijkoperatie achter de rug heb wel heel veel pijn! En moet over een tijdje weer een operatie ondergaan. De discus is niet goed. Kaak kan ook niet goed open onder narcose. Nu krijg ik een kunststof discus… Hopelijk gaat dat strx helpen dat ik geen pijn meer heb… Een voordeel van kijkoperatie je valt er wel van af. Je kan 2 weken bijna niks eten alleen vloeibaar.

De rest succes met onderzoeken Reactie infoteur, 14-05-2011
Hi Steef, oei, nog een weg te gaan dus. Profiteer ervan nu je toch niet kunt eten! ;) Ik wil je veel sterkte en beterschap wensen. Groetjes, A.

Julie, 06-05-2011 22:36 #99
Ik heb ongeveer al 5 jaar last van een krakende linkerkaak wanneer ik mijn mond open. Daarnaast heb ik ook veel last van ernstige migraine aan beide oren afwisselend. Toch vind geen enkele dokter of specialist de oorzaak van mijn migraine. Over mijn kaak zeggen de dokters ook dat dit geen enkel probleem is. Niemand heeft ooit het verband gelegd tussen beiden. Zelf zou ik er graag verlost zijn van deze problemen en te weten willen komen als dit echt met elkaar verband heeft. Kan u mij helpen? Reactie infoteur, 07-05-2011
Hi Julie, van 'migraine aan de oren' heb ik nog nooit gehoord. Een krakende kaak wel, en dat is vaak helemaal onschuldig. Als zoveel artsen al naar je gekeken hebben zonder dat iemand je kon helpen, dan zou ik niet weten hoe ik - op internet - de oplossing kan brengen. Beterschap, A.

Steef, 06-05-2011 21:56 #98
Na 6 jaar wachten en pijn in kaken. Krijg ik eindelijk de kijkoperatie in kaken. En wel over 4 dagen op 11 mei. Ze wachten tegenwoordig 5 jaar omdat bijna iedereen er over heen groeit slechts 5% wordt eraan geholpen. Ben benieuwd na de kijkoperatie of het helpt en wat diagnose is. Reactie infoteur, 07-05-2011
Hi Steef, veel sterkte hiermee! Beterschap, A.

Lianne, 06-05-2011 14:19 #97
Ik heb last gehad van veel te gespannen kaken, nu is dat minder. Wel knispert het nog als ik mijn kaken los van elkaar haal. Ook knispert het nog in mijn nek als ik naar links of naar rechts draai. Wat ik alleen erg apart vind, is dat ik last van het puntje van mn neus heb, net of die spieren ook aangespannen staan… kan dit met elkaar in verband staan? Heb het eerder gehad, en is een tijd weggeweest… Reactie infoteur, 07-05-2011
Hi Lianne, dat met de neus zegt me helemaal niets. Geknisper in de kaak komt vaak voor en hoeft niets te betekenen. Gelukkig is het met de verhoogde spierspanning al wat beter. Groetjes, A.

Helga Boonzaaijer, 05-05-2011 09:33 #96
Mijn klachten zijn opgezette wangen en dan meer aan de onderkant van mijn gezicht, de spieren voelen ook hard aan. Het doet niet echt pijn maar geeft meer een gevoel van beurs zijn. Mijn nekspieren zijn wel gevoelig. Mijn mond kan niet zo ver open als anders en soms lijkt het of mijn kiezen dan niet goed op elkaar passen. Ook is er een drukkend gevoel op mijn oren. De huisarts had echt geen idee en heeft me doorverwezen naar de KNO arts, omdat ik ook een rode keel heb. Denkt u dat ik naar een kaakchirug moet ipv KNO-arts? Reactie infoteur, 06-05-2011
Hi Helga, dat weet ik niet. Misschien heeft het te maken met een speekselsteen of is er zelfs sprake van de bof (recentelijke toename onder studenten). De kno-arts zal de oorzaak uitzoeken, en als hij meent dat het een probleem is met de kaken zal hij je doorverwijzen naar een kaakchirurg. Beterschap, A.

Lina Walter, 04-05-2011 14:50 #95
Na het lezen van bovenstaand artikel info kwam ik tot de conclusie dat ik misschien iets dergelijk aan mijn kaak heb, mijn kaak is instabiel en die trilt ernstig als ik drink en als ik kauw wordt ik moe, ik lijdt ook vaak aan aangezichtpijn, hoofdpijn en dat is onstaan na een val van de trap dat mijn nekwervel licht verschoven was. Ik heb ook de syndroom van sjögren. Graag uw mening hierover. Reactie infoteur, 05-05-2011
Hi Lina, dit lijkt een gecompliceerd probleem veroorzaakt door het letsel. Om te zien in hoeverre de kaak hierbij betrokken is, is het raadzaam om een verwijzing naar de kaakchirurg te vragen. Sterkte, A.

Jody, 27-04-2011 11:25 #94
Al een jaar lang last van een kaak die niet meer goed open wil. Soms vergeet ik dat met gapen en dan gaat er een flinke puinscheut door mijn kaak. Hiervoor naar de tandarts geweest die me doorverwees naar de kaakchirurg. Hij vertelde dat het waarschijnlijk een discusverschuiving is en dat dit op den duur wel over gaat, maar altijd terug kan komen. Nu is het sinds vorig jaar helemaal niet meer weggegaan en heb ik er nu ook hoofdpijn, nekpijn en oorpijn bijgekregen. Al naar de fysio geweest, maar hielp niet. Deze week naar de tandarts en kaakchirurg en hopen dat ze er wat aan kunnen doen, want dit is niet meer te doen… Het liefst ga ik gelijk voor de operatie! Maar dat zal wel niet gaan helaas… Reactie infoteur, 28-04-2011
Hi Jody, een operatie is altijd een laatste toevlucht, en wordt alleen in extreme gevallen gedaan. Nu de klachten zo verergerd zijn, is de kans groot dat er uitgebreider onderzoek komt en er dus ook een preciezere diagnose wordt gesteld. Want pas als het probleem volledig in kaart is gebracht kan een behandeling volgen. Succes, A.

Nancy, 19-04-2011 20:05 #93
Ik heb al enige poos pijn aan mijn linkeroor, steken, knisperend geluid, druk, gevoel alsof het oor verstopt zit, pijn links in kaakgewricht. De KNO- arts heeft mij doorverwezen naar de kaakchirurg omdat dit verder te onderzoeken nu mijn oor in orde blijkt te zijn.Ik tandenknars overigens niet! Nu ben ik sinds enkele dagen ook erg duizelig en daardoor weer misselijk. Kan dit in verband staan met mijn problemen aan het kaakgewricht? Reactie infoteur, 20-04-2011
Hi Nancy, duizeligheid heeft eigenlijk niet te maken met het kaakgewricht, maar kan wel een gevolg zijn van een storing in het evenwichtsorgaan (of in lichte gevallen door drukverschillen in het middenoor). Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Gezien je klachten ligt het voor de hand dat deze afkomstig zijn van een probleem met het kaakgewricht en de omliggende spieren (TMJD). Zwelling (diep van binnen) is het gevolg, waardoor de Buis van Eustachius - die er vlak achter ligt - nauwer wordt en je ook oorklachten krijgt. De eventueel ontstane drukverschillen in het oor geven vervolgens weer duizeligheid. Hopelijk weet de kaakchirurg raad. Beterschap, A.

Patricia, 19-04-2011 10:03 #92
Hallo, ik heb 6 weken terug mijn verstandskiezen laten trekken en sinds die tijd heb ik een gevoelige kies aan de kant van het trekken. Het is mijn een na laatste kies. Als ik er met me tong tegen druk dan knakt de kies een beetje, alsof ik een millimeter speling heb. Maar het ergste is dat als ik geeuw of me kaak een vreemde begin maak de kies een vreemd en irriterend gevoel geeft. Ik heb er nu een woterlkanaalbehandeling aan gehad maar ook dat heeft niet gewerkt. 's nachts draag ik sinds een week een bitje, maar het vreemde gevoel aan me kies blijft nog steeds. Ik voel geen enkele kies alleen deze sinds het trekken van de verstandskiezen. Waar kan dit aan liggen en kan ik er wat aan laten doen? Reactie infoteur, 20-04-2011
Hi Patricia, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/9309-verstandskiezen-bron-van-misere.html, daar heb je op 27-3 je relaas al gedaan en mijn advies luidde dat je terug moest gaan naar je behandelend arts. Je probleem ligt in het gebit, en moet nader onderzocht worden. Groetjes, A.

Elise, 12-04-2011 19:33 #91
Hallo, eerder deze week schreef ik ook bij het onderdeel verstandskiezen. Afgelopen woensdag zijn mijn verstandskiezen getrokken en sindsdien heb ik dus mijn beide kaken niet op elkaar gehad. Het lukt ook niet, het is net alsof mijn kaken van plaats veranderd zijn (onderkaak staat teveel naar voor). Ik ben mijn "beet" zegmaar, kwijt. Momenteel doet het ook nog teveel pijn om te bijten. Is dit normaal? Veel dank! Reactie infoteur, 13-04-2011
Hi Elise, de ingreep is nog te kort geleden om een oordeel te kunnen vellen. Dat je beet is veranderd verbaast me niet, er missen immers een aantal kiezen dus de kaken moeten opnieuw hun evenwicht zoeken. De pijn is eveneens een teken dat je nog niet hersteld bent. Geef dit tijd en bekijk het over een paar weken nog eens. Houd je klachten, dan kun je teruggaan naar je behandelend arts. Beterschap, A.

J. Hofhuis, 11-04-2011 13:59 #90
Hoi, mijn vrouw heeft al een jaar lang klachten. Ze heeft twee sessies fysiotherapie gehad door een specialist op kaakgebied. Die heeft na de laatste sessie aangegeven niets meer te kunnen doen. Wel opperde hij de mogelijkheid van een splint maar aan zijn reactie te zien was dat ook maar omdat hij niks beters wist te verzinnen. Ik vind dit soort "trial and error" oplossingen erg vervelend en heb liever dat een chirurg er naar kijkt. Dat een specialist eerst in kaart brengt wat de oorzaak is voordat er maar wat geprobeerd word wat is sommige gevallen de klachten zelfs kan verergeren. Mijn vrouw heeft veel pijn, Het gevoel dat haar mond "op slot" zit en ervaart een constante druk op haar kaakgewricht. Verder heeft ze in het begin een klik in haar kaak gehad maar die is inmiddels verdwenen. Wat raad u ons aan? Reactie infoteur, 12-04-2011
Hi J., een bezoek aan de kaakchirurg! Eerst moet uit onderzoek blijken wat er aan de hand is, daarna kan behandeld worden met bijv. een splint of iets anders. Ik ben het met je eens dat het geexperimenteer met behandelingen erg vervelend is, maar zo zit het hele medische systeem in elkaar. Eerst wordt geprobeerd met weinig ingrijpende en goedkope 'oplossingen' het probleem aan te pakken (lees: de factor tijd zijn werk laten doen). Uiteindelijk moet er toch vaak een specialist aan te pas komen wat de totale medische kosten veel hoger doet uitvallen dan dat meteen de juiste deskundige wordt ingeschakeld. Fysiotherapie voor kaakproblematiek werkt meestal niet. Mvg, A.

Marije, 24-03-2011 18:35 #89
Hallo, bij mij zijn er ook problemen met het kaakgewricht. Het maakt een knappend geluid en doet pijn als ik eet, gaap of soms zelfs als ik lach. Ik tandenknars heel erg. Ik ben inmiddels onder behandeling bij een orthodontist hiervoor en krijg dan een beugel om m'n tanden en kiezen beter op elkaar te laten aansluiten. Ik vind echter in het artikel hierboven helemaal niet de optie om te beugelen en wat voor effect dat kan hebben op het kaakgewricht. Ook zou ik graag willen weten of ontspanningsoefeningen iets zouden kunnen uithalen. Reactie infoteur, 25-03-2011
Hi Marije, een beugel kan hooguit een indirect effect hebben, maar het is te betwijfelen of daarmee je problemen opgelost zullen zijn. Voor tandenknarsen en de kaakproblemen die je beschrijft is een splint meestal de aangewezen behandeling. Dat wil overigens niet zeggen dat het ook gaat helpen. Ontspanningsoefeningen zijn onderdeel van tmjd-behandelingen, en kun je sowieso toepassen. Of daar enige werking van te verwachten is, is helaas ook twijfelachtig. Vaak lost de tijd dit soort problemen vanzelf op. Gebeurt dat helemaal niet of wordt het erger, dan is het raadzaam het kaakgewricht eens door een kaakchirurg te laten onderzoeken. Beterschap, A.

Bianca, 17-03-2011 17:17 #88
Hallo sinds afgelopen nacht, heb ik veel pijn aan mijn rechter boven kaak, als ik mijn mond te ver open doe, dan voel ik een pijnscheut, nu heb ik vanochtend geprobeerd wat te eten, dit wil wel, maar op het moment dat ik wil kauwen begint mijn rechter boven kaak gevoelig te worden, verder heb ik er weinig last van, alleen met het kauwen, wat kan ik hier aan doen?

Een tijdje geleden heb ik al een reactie geplaatst en daar kwamen ook niet echt duidelijke antwoorden op, nu is het 'knakken' van mijn kaak wel weg, maar op het moment dat ik iets wil eten en ik ga kauwen, voel ik de pijnscheut in mijn kaak. Reactie infoteur, 18-03-2011
Hi Bianca, op internet kun je alleen suggesties krijgen voor je probleem, niet zozeer 'duidelijke antwoorden' zoals jij klaarblijkelijk zoekt. Om die reden raad ik je aan contact op te nemen met je arts of eventueel een andere arts, zoals ik in mijn vorige - overigens zeer heldere - bericht al schreef. Groetjes, A.

Kim, 17-03-2011 11:20 #87
Sinds vorige zondag heb ik enorme pijn aan de rechterkant mijn gezicht. Het is vorige week begonnen met oorpijn en vermits ik een verleden heb van oorontstekingen werd meteen mijn oor onderzocht. Er was niets mis. Gisteren met helse pijnen naar het ziekenhuis gegaan, daar hebben ze mijn oren volledig onderzocht, elke test hebben ze gedaan. Ze hebben niets gevonden. Ook mijn tanden heb ik laten onderzoeken door een tandarts, het was alsof alles rot was. Nu, hebben ze mj aangeraden om een kaakchirurg te raadplegen. Nu ik de reacties hier lees denk ik toch dat het mogelijk is dat mijn kaak al die gezichtspijnen veroorzaakt. Een echte nachtmerrie die maar niet wilt overgaan. Ik hoop van harte dat de kaakchirurg mij kan helpen. Reactie infoteur, 18-03-2011
Hi Kim, ja. Zoals je het beschrijft doet het inderdaad het meest denken aan een probleem met je kaakgewricht. Dit kan overigens ook enkel een spierenkwestie zijn. Hopelijk zal onderzoek bij de kaakchirurg uitwijzen waar het aan ligt. Beterschap, A.

Iris Wahr, 16-03-2011 00:44 #86
Al enige tijd heb ik last van mijn kaak. Ik vind het lastig om de pijn te herleiden. Ik voel de zeurende pijn bij de plekken waar mijn linker verstandskiezen zaten en de pijn trekt door naar mijn linker oor.Nou is het zo dat de kaakchirurg bij het trekken van mijn verstandskiezen aan de linker kant, moeite heeft gehad en het vrij lang duurde voordat ze eruit waren. Ook weet ik van mezelf dat ik tandenknars in mijn slaap en de laatste tijd als ik kauw aan mijn linker kant, dat dit pijnlijk is en de kaakspieren verkrampen. Ik wil graag weten wat het zou kunnen zijn en Ik hoop dat je me raad kan geven of bij wie ik raad moet vragen, tandarts of de huisarts. Reactie infoteur, 17-03-2011
Hi Iris, het maakt niet uit of je de tandarts of huisarts raadpleegt. Gezien je klachten is het het meest aannemelijk dat het gaat om tmjd, een probleem met de kaakspieren. Dit meestal als gevolg van een te grote belasting, bijv. de mond te lang en te wijd open houden, geeuwen, tandenknarsen, klemmen en teveel kauwen. In de regel moeten de verschijnselen vanzelf minder worden. Er zijn hulpmiddelen zoals een splint, maar de werking daarvan is dubieus. Beterschap, A.

Gaby, 12-03-2011 11:02 #85
Ik heb sinds enige maanden last van vervelende duizeligheid, en al langere tijd last van een vervelend gevoel bij mijn achterste kies, boven. Deze pijn komt en gaat, maar de duizelingen blijven ook komen, daar is bloedonderzoek naar gedaan, hartfilmpje, ed, daar is allemaal niets uitgekomen, nu ben ik 2 weken terug naar de tandarts geweest vanwege die kiespijn, en nu blijkt dat de wortel helemaal ontstoken is aan de bovenzijde, een ontsteking van ruim een cm, de kies is schoongemaakt, en over 1 week krijg ik een wortelkanaalbehandeling, de duizeligheid is er nog steeds, kan dit een oorzaak zijn van de ontsteking? Reactie infoteur, 13-03-2011
Hi Gaby, dat lijkt me niet. Er is me geen enkel verband bekend tussen duizeligheid en een ontsteking aan een kies. Het beste is je tandarts hierover te raadplegen. Eventueel de huisarts als de duizelingen niet weggaan. Beterschap, A.

Michèle, 10-03-2011 17:52 #84
Hallo,

Enige maanden geleden schreef ik hier dat de stomatoloog bij mij een overbelaste kauwspier vaststelde door de scheefstand van mijn kaak.
Ik moest dus speciale kiné volgen en van de dokter kreeg ik het voorschrift van deanxit mee (een antidepressiva en blijkbaar eveneens een spierontspanner).
Ik volgde de kiné tot november 2010 en sinds januari 2011 bouwde ik de antidepressiva af, omdat ik dit niet langer zag zitten. Ik had dat beter niet gedaan. Nu is alles weer teruggekomen, weer spanningen in nek en schouder en een knisperend geluid bij het ja-knikken en beweging hoofd. In mijn kaak heb ik geen pijn.
Maar ik vraag me toch af : niemand heeft een antwoord op het knisperend geluid in mijn hoofd, een gezondheidstherapeut die ik onlangs bezocht voor massage nek en schouder, zei me dat het kristallen zijn in het bloed.
Wie weet raad? Moet ik dan blijvend die deanxit nemen?
Groeten,
MIchèle Reactie infoteur, 11-03-2011
Hi Michele, dit artikel behandelt problemen met het kaakgewricht. ´Kristallen in het bloed´ is onzin. Omdat het geknisper bij hoofdbewegingen plaatsheeft, wordt het waarschijnlijk veroorzaakt door de aanhechtingen van de nekwervels. Verder onderzoek van de nek zou hier iets over moeten zeggen. Sterkte, A.

Klaas, 10-03-2011 16:08 #83
Afgelopen vrijdag is er bij mij een kies getrokken aan de rechter kant onder. Vanaf die dag is mijn hel rechterkant opgezet en ontstoken.Ben medere keren terug geweest bij de tandarts en heb zwaardere pijnstillers gekregen en een anti-biotica kuur.De anti-biotica kuur gebruik ik al vanaf zaterdag maar helpt niet. Nu is zelfs mijn slaap ontstoken.
Heb de laatste week op pijn stillers en vloeibaar voedsel geleeft omdat ik mijn mond niet ver open kan krijgen, een theelepel past er haast niet door. Wat kan de oorzaak zijn want word er moedeloos van. Slapen kan ik ook al niet van de pijn groetjes klaas Reactie infoteur, 11-03-2011
Hi Klaas, antibiotica werkt bij een ontsteking, dus dat kan het niet zijn. Waarschijnlijk zijn de kaakspieren aangedaan, dit omdat je je mond haast niet open kunt krijgen. Als dit aanhoudt zal je gezien moeten worden door de kaakchirurg. De behandeling kan net het zetje geweest zijn om bijv. artrose in de kaak aan het licht te laten komen. Aangezien de medicijnen niet helpen moet je in elk geval terug. Sterkte, A.

Leo, 07-03-2011 15:34 #82
Sinds ik vorige week gegaapt heb, lijkt het wel alsof mijn kaak aan de rechterkant dik is geworden. Ik ben nu 28, maar de problemen met mijn kaak zijn al wat ouder. Het is voor zover ik me kan herinneren als eerste gebeurd toen ik een jaar of 16 was. Destijds stond mijn kaak 'vast', kon lastig bewegen. Dit heeft een paar dagen aangehouden, en toen dit voorbij was, had ik er een knakkende kaak aan overgehouden. Dat wil zeggen dat ik soms bij het kauwen knak, en dat ik hem ook kan laten knakken door bepaalde bewegingen. Vooral door mijn onderkaak zijwaarts heen en weer te bewegen. Ik had er geen last van, behalve dat het m'n vriendin irriteerde door het geluid, maar vorige week moest ik flink gapen (dit schijn ik overigens gek te doen, is mij verteld, namelijk door veel spanning op mijn kaak/spieren te zetten) en toen voelde ik een pijnscheut.

Nu heb ik de volgende symptomen: lichte weerstand als ik mijn mond ver open en een pijnsteek(je) bij het gapen of een verkeerde beweging. Ik kan er overigens drie vingers in kwijt, en heb niet het idee dat hij echt minder ver open kan. Maar het belangrijkste symptoom is volgens mij dat als ik mijn kiezen op elkaar wil doen, ik veel weerstand voel aan de rechterkant. ik kan mijn gebit daar ook nauwelijks op elkaar krijgen. Als ik aan de buitenkant op mijn kaakgewricht duw is deze ook gevoelig. Wat kan ik hiermee het beste doen? Reactie infoteur, 08-03-2011
Hi Leo, het lijkt erop dat het weefsel rond de kaak door de geeuw is gaan opzetten en ontsteken. Niet in de zin van bacillen van buitenaf, maar enkel doordat de spieren en aanhechtingen zelf geirriteerd zijn geraakt. Dit zal langzaam kunnen verbeteren, maar het vraagt wel om onderzoek. Daarom is het het beste dat je via je huisarts of tandarts een verwijzing vraagt naar de kaakchirurg. Door middel van rontgenfoto's wordt dan bekeken of er schade is, en zo ja, waar precies. Je kunt dit zien als een vorm van TMJD (zie art.), waar soms ook een splint voor gegeven wordt. Beterschap, A.

A., 01-03-2011 11:41 #81
Hallo
5 dagen geleden heb ik een wortelkanaalbehandeling gehad (laatste kies linker onderkaak) zonder verdoving, omdat de zenuw al dood was. Dit ging goed, maar bij het schoonmaken van het laatste kanaal kreeg ik veel pijnscheuten richting kaak en oor.
De dagen daarna breidde de pijn zich uit van mijn kies naar mijn oor, naar mijn boven en onderkaak en naar mijn jukbeen onder mijn oog. Omdat ik zwanger ben slik ik enkel paracetamol maar dit hielp niet.
2 dagen gelezen is de kies weer opengemaakt en opnieuw schoongemaakt. De druk is van de kies af en deze is een stuk minder gevoelig, maar ondanks de pijnstilling, blijf ik behoorlijke uitstraling houden naar oor, onderkaak, en onder mijn oog. In overleg met de huisarts heb ik zwaardere medicatie, maar deze kunnen de stekende en zeurende pijnen niet onderdrukken.
De tandarts gaf aan anders wel een antibioticum te willen geven, maar dit niet te doen ivm zwangerschap.
Ook wilden ze de kies nogmaals openmaken, maar 2 dagen geleden was deze schoon, gaven ze aan, dus het nut daarvan kon de tandarts ook niet goed uitleggen.
Wat moet ik doen? Gewoon afwachten? of een doorverwijzing vragen voor bijvoorbeeld een second opinion of een kaakchirurg?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 02-03-2011
Hi A., dit is erg specifiek en ik heb er dan ook geen antwoord op. Het probleem is dat niemand lijkt te weten wat er nu aan de hand is. Aangezien je de problemen tijdens de behandeling kreeg, vermoed ik wel dat er geen kaakprobleem is, maar dat de pijnscheuten vanuit het wortelkanaal ontstaan. Wat je dan voelt richting de kaak zijn uitstraalpijnen. Blijft dit aanhouden, dan kun je het beste weer teruggaan naar je behandelend arts. Beterschap, A.

Melvin, 26-02-2011 15:48 #80
Ik ben 17 jaar en heb de laatste tijd last van mijn kaak. Op precies te zijn: hij wil soms niet helemaal open, bijvoorbeeld als ik gaap. Het doet niet echt pijn, maar het is wel erg irritant als ik bijvoorbeeld aan het eten ben en telkens met mijn kaak bepaalde bewegingen moet doen om hem weer op z'n plaats te krijgen. Een tijdje terug vertelde mijn vader mij wel dat ik 's nachts tandenknarste. Het probleem zal hier vast wel mee te maken hebben. Maar wat moet ik hier nou precies tegen doen? Of gaat het vanzelf over?
Alvast bedankt. Reactie infoteur, 27-02-2011
Hi Melvin, het is raadzaam je tandarts te raadplegen. Deze kan je een mini-splint aanmeten om de kaken tot rust te brengen. Een verwijzing naar de kaakchirurg is ook nog mogelijk. Of het vanzelf over gaat valt niet te voorspellen, omdat dit afhangt van de oorzaak. Groetjes, A.

Nathalie, 23-02-2011 15:12 #79
Hallo, al enige maanden heb ik dagelijks klachten van pijn rondom het oor, pijn bij de slaap, pijn in de halsspier en bij de kaak.Soms ook een doof gevoel aan 1 kant van mn gezicht Dit zeurt de hele dag beetje aan. soms is het een paar dagen weg. Als het op zijn ergst is voel ik me in mijn hoofd heel raar. Net of je er niet bij bent (ook een trekkend gevoel bij 1 oog), en je nergens meer op kan concentreren. Ook ben je je evenwicht dan beetje kwijt.

Huisarts zegt dat het uit de nek komt. Therapeut kan niks vinden verder. Zou het bij mn kaak of verstandskiezen weg kunnen komen deze klachten? Die heb ik namelijk nog wel. Wie herkent dit want het duurt allemaal zo lang en wil er graag eens vanaf zijn. Bedankt! Reactie infoteur, 27-02-2011
Hi Nathalie, TMJD is mogelijk, zie artikel. Niemand kan met zekerheid vaststellen of je klachten afkomstig zijn van kaak of nek maar vaak gaat dit samen. Je kunt de verstandskiezen laten verwijderen hoewel dit dikwijls geen oplossing is. Voor tmjd is een splint ook nog een idee. Je huisarts zou een verwijzing naar de kaakchirurg kunnen regelen zodat verder onderzoek wat meer duidelijkheid geeft. Beterschap, A.

Roos, 21-02-2011 23:50 #78
Een week of zes geleden kwam mijn zoon met zijn schouder omhoog tegen mijn kin aan. Daarbij voelde ik meteen pijn in mijn kaak, aan de rechterkant. Ik had het gevoel dat ie verschoven was maar dat is denk ik niet het geval. Wel blijf ik pijn houden aan de rechterkant van mijn kaak. Voornamelijk als ik mijn kiezen opelkaar wil doen. Als ik dan ook nog kracht zet, bijten zeg maar, dan doet dat helemaal zeer. Zelf bij een schijnbaar kleine beweging met kauwen ofzo is het ook gevoelig. Het lijkt of ik mijn kiezen niet meer goed op elkaar kan zetten, of dat mijn onderkaak iets naar voren is geschoven. Er is een ct scan gemaakt vandaag maar er is geen breukje of scheurtje te zien. Dan zou het aan de pezen of spieren kunnen liggen, maar hoe lang zal dat nog kunnen duren. Zes a zeven weken lijkt mij wel lang. Herkent iemand dit? Reactie infoteur, 27-02-2011
Hi Roos, dit moet je met je behandelend arts overleggen. Spierenkwesties zijn meestal zeer langdurig, vooral die van de kaak. Mogelijk is een splint nog een optie. Beterschap, A.

Sanne, 16-02-2011 20:44 #77
Hallo,
ongeveer 2 weken geleden heb ik een wortelkanaalbehandeling gehad(rechts), de tijd erna kreeg ik erg last van mijn kaak.
Ik kan wel gewoon praten, maar als ik mijn mond verder open wil doen doet het pijn. Voordat ik een wortelkanaalbehandeling kreeg had ik nooit ergens last van, maar aangezien ik volgende week nog een wortelkanaalbehandeling krijg, alleen dan aan de andere kant, ben ik bang dat ik straks niet meer normaal kan eten ed. want daar heb ik nu ook last van.
Heeft iemand tips?

Alvast bedankt, Sanne Reactie infoteur, 17-02-2011
Hi Sanne, tijdens die wortelkanaalbehandeling heb je je mond lang open moeten houden en dat omvat altijd het risico dat de kaakspieren geblesseerd raken. Dit is dan ook gebeurd. Een tip is om de aankomende behandeling uit te stellen omdat je spieren eerst moeten herstellen. Dit kun je de arts gewoon zeggen. Beterschap, A.

Kim, 09-02-2011 23:24 #76
Sinds al meer dan 1 jaar heb ik forse kaakklachten. Deze staan helaas niet op zichzelf.
Daarbij heb ik ook last van harde geluiden en pieptonen in mijn oren. Volgens mijn tandarts lag het aan de kaakspieren. Dus door naar de kaakchirurg. Deze heeft mij een zacht nachtspalkje aangemeten. Na 4 maanden terug gegaan omdat het niet hielp. Ik moest naar een speciale fysio. Daar ben ik nu 2 keer geweest. Volgens deze meneer zat het probleem zowel in de spieren als in het gewricht aan beide kanten. Het schijfje floepte er steeds langs. Eerst rechts en als ik moijn mond verder open links. Mijn spieren ontspannen daar gaan mee beginnen. Maar of het prleem met gewricht goed ging komen was afwachten. Met name omdat ik het hypermobiliteitssyndroom heb.

Mijn vraag is: via een collega kreeg ik de tip om naar een gnatoloog te gaan als dit niet helpt. Heeft deze meer kennis hiervan dan de kaakchirurg? Wat als stabiliserende oefeningen niet helpen om die schijfjes op hun plek te houden? Het doet regelmatig zo'n zeer en dan lijk ik net een hamster met zo, n dikke bulten voor bij mijn oor.

Alvast bedankt! Groetjes van Kim Reactie infoteur, 10-02-2011
Hi Kim, een gnatholoog heeft niet meer kennis dan een kaakchirurg. Het is enkel een tandarts met een specialisatie, nl. de behandeling van klachten die samenhangen met het kauwstelsel. Maar je hebt al een spalkje gehad en speciale fysiotherapie. Het is afwachten of er wat gaat verbeteren. Wordt het niet beter dan zul je terug moeten naar de kaakchirurg die jou naar die fysio verwees. Vooral omdat dit niet enkel een probleem van de spieren is, maar ook het kaakgewricht. Via onderzoek moet de kaakchirurg erachter zien te komen wat er exact aan de hand is, en of hij daar middels ingrepen iets aan kan doen. Beterschap, A.

Johan, 06-02-2011 01:10 #75
Huisarts kon niets ontdekken, maar om de paar maanden heb ik het en alleen bij wakker worden. Ik lig nog plat op m'n rug in bed, moet gapen en rek me uit. Als ik op dat moment per ongeluk me hand stoot bij m'n (linker)oorlel. Dan heb ik ongeveer 5 seconden last van een hevige stekende pijn in m'n oor. Daarna is het weer over en als ik normaal tegen m'n oor tik heb ik nergens last van. Probeer hier iets over te vinden op internet, maar kom niet verder dan iets over een gevoelig (bvd?) bobbeltje. De bovenstaande TMJD test geeft geen pijnlijk resultaat. Enige suggesties? Reactie infoteur, 07-02-2011
Hi Johan, nee geen suggesties. Het lijkt ook absoluut niet op kaakgewrichtsproblemen. Gezien het verschijnsel maar eens in de zoveel maanden optreedt zal het niets bijzonders zijn. En hoeven er dus ook geen onderzoeken plaats te vinden. Groetjes, A.

Thijs, 20-01-2011 08:11 #74
Misschien weet u raad, want blijkbaar en ik de enigste op deze aardbol, gezien de vragende blikken van de zg specialisten, waaronder een 2-tal neurologen.
Ca. 3 jaar geleden heb ik een wortelkanaalbehandeling gehad en na enige tijd kon ik mijn mond niet goed meer openen, ik moest mijn eten met mijn vingers er door duwen. Sinds een 2-tal jaren heb ik soms moeite met praten, kan mijn mond niet goed openen, kan dan niet fluiten, heb een enorme druk op mijn kaakspieren, druk op de slapen, heb moeite met slikken, kan mijn voedsel met mijn tong niet goed verplaatsen binnen mijn mond. Met het puntje van mijn tong kan ik niet het tandvlees van mijn boventanden aanraken en na het eten is de druk op mijn kaakspieren enorm.
Verder ben ik heel vermoeid, iets wat mij totaal vreemd is, nomaliter. Ik ben dan wel 59 maar heb altijd een goede conditie gehad.
s' Nachts heb ik sinds enige weken een splint, maar merk er nog weinig van. Sinds 2 weken word ik nu behandeld op de triggerpoints, wie weet, maar ik word hier radeloos van. Het is een stom gezicht als iemand grappig is en je lacht luid maar je mond gaat amper open. Misschien weet u hier een antwoord op. Reactie infoteur, 21-01-2011
Hi Thijs, misschien is het amalgaam van de vulling de boosdoener. Amalgaam is omstreden, waardoor veel artsen hier niet mee werken. Risico's zijn kwikvergiftiging met allerlei onbegrepen pijnen en sensaties in de mond en het hoofd. Het materiaal kan ook nog eens verzakken, zodat het spul na bijv. een wortelkanaalbehandeling op een zenuw gaat drukken. Resultaat: Kaakpijn en onvoldoende mondopening. Beter is dus een andere afdichting van het wortelkanaal, bijv. composiet. Kreeg je amalgaam, ga dan terug en overweeg of je het laat verwijderen. Mogelijk moet je zelfs een andere tandarts zoeken. Beterschap, A.

Bianca, 14-01-2011 14:53 #73
Sinds een tijdje merk ik dat als ik 's ochtends een broodje wil eten, dat mijn linkerkaak op de een of andere manier vast komt te zitten, of op slot. Hoe kan dit verholpen worden? Het is geen pijnlijk gevoel, maar wel erg irritant, want ben altijd bang dat het daarna weer gebeurt. Ook heb ik sinds een behandeling bij de tandarts een aantal jaren geleden elke keer dat mijn kaken even 'knakken' maar daarna is het weer over, met eten heb ik er ook last van, maar geen pijn. Ik weet dat er in mijn ondergebit aan de linkerkant 1 kies is getrokken, het is ook gebeurd dat de verdoving iets te veel is door geschoten. Wat kan ik hier aan doen? Ik ben al bij een kaak chirurg langs geweest, maar daar heb ik nooit een echt duidelijk antwoord op gekregen. Reactie infoteur, 14-01-2011
Hi Bianca, ook hier geen duidelijke antwoorden. Oorzaken kunnen varieren van artrose tot letsels in de spieren enz. Omdat je een deel van de klachten kreeg na die tandartsbehandeling, zit daar natuurlijk wel een link. Wat je kunt doen is teruggaan naar de behandelend arts of bij de huisarts een second opinion vragen. Groetjes, A.

Sanurah, 12-01-2011 22:04 #72
Ik ben een vrouw van 28. Een 10-tal jaar geleden beet ik op een stukje snoep en voelde ik mijn kaaksbeen kraken. Een paar dagen later stond ik op en kreeg ik mijn mond amper nog 1cm open. Dokter, ontstekingsremmers, scan, … Na een tweetal weken ging het beter, maar nooit optimaal. De conclusie toen was dat ik zwakke kaakgewrichten had. Ik had periodes waarin het vrij goed ging (al kan ik mij niet herinneren dat het kraken ooit wegging), en dan periodes (vooral in de winter of periodes van stress) wanneer de pijn amper te harden was en ik eerder leefde op purree en soepjes.
Ik ben toen bij een andere dokter terechtgekomen (ongeveer 5 jaar na datum) en 2 andere specialisten. Uit onderzoek bleek dat het ging over overbelaste kaakspieren en niet zozeer over het gewricht zelf. Aan mijn tanden hadden ze ook opgemerkt dat ik op mijn tanden knarste 's nachts, en dat ik de neiging had mijn kaken enorm op elkaar te klemmen. Ik ben 20 keer naar de kine geweest, heb enorme pijnen gehad, oefeningen geleerd, de kaakspieren die ik zoveel jaren ontzien had moest ik gebruiken, maar nadien ging het stukken beter. Maar nooit was het zoals tevoren. De kaak bleef met de regelmaat van de klok kraken.

Nu sinds een paar weken is het weer erger… Mijn kaken kraken tegen de sterren op, alles voelt weer stram en stijf. De winter en een periode van grote stress zullen er ook geen goed aan gedaan hebben, maar toch… Ik weet op den duur niet goed meer of het nu wel mijn spieren dan wel de gewrichten zijn. Wie heeft een gelijkaardig probleem (gehad)?

Anoniem, 09-01-2011 19:16 #71
Heb al 3 jaar een kunstgebit, dat was een noodgebit. Nu is 12 weken geleden mijn nieuwe gebit gemaakt. Sinds deze tijd heb ik hoofdpijn en pijn alsof ik een kaak voorhoofdsholte ontsteking heb. Ook mijn linkeroor doet mee. De pijn in mijn hoofd zit bovenop. Ik wordt er helemaal gek van. Nu heb ik mijn oude kunstgebit weer in gedaan. Na 1dag ging de pijn over en heb ik 2 dagen geen last gehad. Nu is de pijn weer aanwezig maar minder heftig. Wie heeft dit ook!

Ali, 05-01-2011 19:36 #70
Ik ben een vrouw van 40 jaar. Ik had sinds enkele jaren af en toe last van mijn kaakgewrichten, vooral rechts, maar dat was maar zo af en toe dat het verder niet belangrijk was. De laatste 2 jaar heb ik af en toe subluxaties van mijn rechterkaakgewricht gehad, de eerste keren was dat erg pijnlijk, heel scherp, daarna niet meer. De kaak 'schoot' binnen een paar seconden direct weer terug. De laatste maanden zijn de klachten opeens sterk toegenomen: ik word soms wakker van het geluid van mijn kaken die horizontaal over elkaar schuiven (dus van links naar rechts zeg maar). Naast nachtelijke klachten in mijn slaap merk ik dat ik overdag ook opeens gekke gewaarwordingen krijg: ik zit bijv rustig achter de computer en opeens lijkt het of mijn kaak 'niet goed zit' en moet ik bewegingen maken om het 'goed te krijgen'. Sinds kort schiet mijn linkerkaakgewricht ook af en toe half uit de kom maar duidelijk minder heftig dan rechts. Ook heb ik een strak, vermoeid gevoel in de kaken, ook weer vooral rechts. Het voelt alsof het 'los' zit. Nu kunnen er verschillende dingen aan de hand zijn: tandverlies (een kiezen rechts onderin weg, twee kiezen in de rechterbovenkaak naast elkaar verwijderd, links onderin 2 kiezen verwijderd), nagelbijten en bijwerking van paroxetine (bruxisme), volgens een fysiotherapeut die ik sprak zou het artrose zijn vaak de kaakgewrichten en spanning, en moet ik een splint laten maken door de kaakchirurg of tandarts. Lost dit het probleem op? Verder: ik las dat iemand schreef dat je in zo'n splint/opbeetplaatje ;'s nachts kunt stikken omdat hij kan afglijden, is dit waar? Reactie infoteur, 06-01-2011
Hi Ali, je situatie vraagt om medisch onderzoek. Ga dus zo spoedig mogelijk naar de huisarts of tandarts en laat je verwijzen naar kaakchirurgie. Daar wordt nagegaan waar je klachten vandaan komen. Of je een splint krijgt valt zo niet te zeggen, laat staan of dat het probleem oplost. Als een splint afglijdt is de pasvorm niet goed. Dat je vervolgens zou 'stikken' door een splint is misschien denkbaar, maar ik heb er in elk geval nog nooit van gehoord. Ga daar dus niet van uit! Beterschap, A.

Judith, 03-01-2011 03:38 #69
Ik werd vanacht wakker met een ontzettende pijn in mijn linker onderkaak met constante pijnscheuten. Ik heb dit nog nooit eerder gehad. Koud/warm eten en drinken maakt geen verschil. Kaken wijd op en neer bewegen doet zeer net als met de vingers drukken op de kaak.
De pijnscheuten lopen door in mijn kiezen en zijkant tong.
Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 04-01-2011
Hi Judith, de arts raadplegen. Gr., A.

Durkie, 28-12-2010 20:03 #68
Vorige week ben ik wakker geworden met een lichte kaakpijn. Ik dacht dat het spierpijn was aangezien ik een erg taai kauwgum had gegeten de dag ervoor. Alleen is de pijn nu 6 dagen aanwezig en het wordt erger. De pijn voel ik constant erg licht aan de rechterzijde en als ik bijt voel ik het de pijn bij mijn oor zitten. Als ik langdurig kauw wordt de pijn minder tijdens het kauwen, maar als ik dan eenmaal stop wordt het des te erger. Als ik mijn kaak open doe voel ik het licht trekken zonder pijn.

Als ik bijt met de linkerzijde van het gebit doet mijn kaak meer pijn, dan dat ik met de rechterzijde van mijn gebit kauw. Als ik mijn onderkaak met mijn hand naar rechts duw doet het ook pijn aan de rechterkant bij mijn oor.

ik heb sinds enkele jaren geleden last van een "knakkende" kaak tijdens het eten, hij knakt ook als ik mijn onderkaak naar links beweeg. Heel af en toe schiet mijn kaak uit het gewricht ofzo en dan krijg ik hem niet meer open totdat hij terug schiet.

Weet u misschien mis is met mijn kaak? Reactie infoteur, 29-12-2010
Hi Durkie, ik denk dat het kauwen op dat stuk kauwgom wat schade aan het spierweefsel heeft aangericht. Dit wordt met de tijd meestal wel beter. Het andere probleem, dat van de knakkende kaak en het uit de kom schieten van de kaak vraagt wel medisch onderzoek. Ga dus naar de arts en leg het hem voor. Beterschap, A.

Ozkan, 15-12-2010 18:38 #67
Mijn moeder van bijna 70, heeft al jaren last van gespannen/trekkerig gevoel aan haar kaken. Daarbij een pijnlijke plek linksboven in haar tandvlees/kaak, waar nu geen tand meer zit. Om het te verlichten doet zij vaak op kauwgum kauwen. Zij is al door de medische molen geweest maar men weet niet wat het is. Ook pijnbestrijding heeft ze gehad, maar dat mocht niet baten. Misschien kan het door de Parkinson komen, waarvoor zij medicijnen slikt.
Heeft iemand hier ervaring mee? Reactie infoteur, 16-12-2010
Hi Ozkan, op de lange duur kunnen medicijnen tegen de ziekte van Parkinson een steeds slechter resultaat geven, maar waarom dat bij je moeder dan alleen in de kaken tot uiting komt is natuurlijk vreemd. Mogelijk krijg je nog reacties van anderen. Groetjes, A.

Anoniem, 14-12-2010 20:54 #66
Hi, ik ben het terug, anoniem van 08-12-2010. Een vraagje. Ongecontroleerde hoofdbewegingen, nog vrij lichtjes, met de dag ietske meer. Kunnen ze iets te maken hebben met mijn kaakartrose? Of kan het misschien aan iets anders liggen? Reactie infoteur, 15-12-2010
Hi Anoniem, daar is me niets van bekend. Een onderzoek door een neuroloog is hiervoor raadzaam! Sterkte, A.

Anoniem*, 10-12-2010 20:33 #65
Hallo.
Ook ik heb al jaren kaakgewrichtsproblemen, kaakfysio gehad wat het gevolg had dat ik mond iets verder
kan open doen en de kaak wat kan ontspannen maar pijn nam niet af, splint gehad ook dat mocht niet baten.
Kaakspoeling gehad, nu blijkt dus al op een rontgenfoto dat de kaak iets uit de kom hangt tijdens de foto maken al, met iedere hap die ik neem kom de kaak aan beiden kanten uit de kom, ik weet niet beters dus eng is het niet voor me.
De kommetjes waar het kaakgewricht uit bestaat zijn aan beiden kanten te groot of dat 'scharnier' te klein.
WAT kan ik nu nog doen, de pijn is zeer heftig met tijden, met tijden bedoel ik 2-3 maanden achter elkaar. Reactie infoteur, 11-12-2010
Hi Anoniem*, het lijkt erop dat je alles al gedaan hebt. Scans ook? Een laatste optie is een second opinion in een ander ziekenhuis, want zoveel artsen… zoveel verschillende meningen. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/61218-second-opinion-recht-kan-u-redden.html
Succes, A.

Anoniem, 08-12-2010 15:02 #64
Hi, Ik heb jaren al wat last gehad met mijn kaken. Niets bijzonders (dacht ik), ik kon mijn mond niet volledig opendoen, een stokbrood kon ik niet eten en geeuwen moest ik persé onderdrukken. Als ik at dan had ik krakende kaken, zelfs anderen konden het horen. Zo is het nu jaren aan de gang. Ik had het toendertijd gezegd aan mijn huisarts, maar zij zei dat het normaal was en niets bijzonders.
Nu een dik week geleden had ik een serieuse knal, zonder echte aanleiding, gehad en is mijn onderkaak naar achter geschoten. Ik krijg mijn voortanden niet meer meer op elkaar, wel mijn kiezen. Ik heb eventjes pijn gehad, niet echt hevig, maar dat is al weggetrokken. Nu voel ik een lichte "kiespijn" opkomen, meer niet (kan heviger worden?).
Ik ben naar een kaakspecialist geweest, foto's getrokken en een mri scan gehad en hij zei: artrose aan beide kanten. Hij heeft me doorverwezen naar een reumatoloog omdat ik vermeld had dat ik ook aan psoriasis heb en hij vermoed dat er misschien een verband zou hebben. Mijn afspraak is pas in februari. Wat moet ik nu ondertussen doen? Ik heb niet veel uitleg gehad van de kaakspecialist. Hoe zit het nu met eten, want ik eet heel voorzichtig, met angst in mijn hart, want ik hoor af en toe een knal, soms met pijn en soms zonder pijn.
Gaat het erger worden, gaat de pijn heviger worden? Ik weet echt niet wat ik ervan moet denken en wat ervan te verwachten. Ik ben 33 jaar en mijn kaakgewrichten zijn volledig beschadigt. 't Ziet er precies niet zo goed uit. Kunt u me wat meer duidelijkheid geven? Alvast bedankt!
Ps: Mijn hoofd knikt soms ook, bibbert/beweegt van zijn eigen, mijn schouders en nek doen pijn, mijn oren doen heel lichtjes pijn. Ik heb ook vier jaar geleden een beugel gedragen. Reactie infoteur, 09-12-2010
Hi Anoniem, kijk in het artikel onder 'artrose'. Het probleem is dat aan artrose niets te doen is. De slijtage zal langzaam voortschrijden, maar kan ook wel eens een tijd stabiel blijven met weinig tot geen klachten. Nu hoorde je laatst die knal, dus er is op dit moment een verergering door letsel dat eerst moet herstellen. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen. Misschien dat de reumatoloog nog soelaas biedt in de vorm van medicijnen, die dan ook een positief effect zouden hebben op het kaakgewricht. Ondertussen kan een splint of opbeetplaat nog helpen door de kaken te ontlasten, maar dat had je kaakchirurg dan moeten voorschrijven. Een tandarts kan trouwens iets soortgelijks geven. De wachttijden zijn inderdaad vreselijk, wat de de gezondheidszorg in ons land m.i. automatisch slecht maakt. Houd moed, want je bent nog niet uitgedokterd. Sterkte, A.

Mick, 26-11-2010 19:25 #63
Hoi ik heb nu al een tijd last van mijn kaak. Mijn rechterkant blijft soms deels vastzitten als ik aan het eten ben. Het maakt dan een knakkend geluid als ik dan toch verder mijn mond open doe ( ong verder dan de 2 cm waar hij blijft haken ) het doet lichtjes pijn maar 9 van de 10 keer is het alleen wanneet ik probeer verder te eten. Wat is het beste dat ik kan doen behalve dan en operatie en een kaakklem ;) want dat zie ik niet gebeuren. Reactie infoteur, 27-11-2010
Hi Mick, naar de tandarts gaan zodat hij je eventueel kan doorverwijzen naar de kaakchirurg. Niet voor operaties, maar om via een rontgenfoto te zien wat er precies met de kaak mis is. Mogelijk is het onschuldig. Groetjes, A.

Marjel, 25-11-2010 00:03 #62
Vorige winter kreeg ik last van een knappende kaak links. In mei had ik ineens dat mijn kiezen niet meer goed op elkaar pasten. Mijn onderkaak leek wel iets verschoven naar voren, zodat alleen mijn voortanden elkaar raakten. Ik had er overigens eerst niet echt last van. Toen het daarna pijn ging doen, ben ik naar een kaakfysiotherapeut gegaan (die ik zelf op internet had gevonden). Na verschillende behandelingen en oefeningen heeft die mijn kaken weer netjes op elkaar gekregen, met een paar ups en downs. Het is wel zo dat mijn linkerkaakgewricht niet helemaal goed beweegt (als ik mijn vingertoppen voor mijn oor leg en mijn mond opendoe, beweegt rechts de boel netjes even naar buiten, maar links niet).
Ik heb toen ook een splint gekregen, omdat de fysio dacht dat ik knarste. Maar die splint fixeerde volgens mij niet goed, want de boel zat 's ochtends minder goed op zijn plek als ik met die splint sliep, dan zonder.
Nu passen mijn kaken alweer maanden op elkaar, maar ik heb sinds enige tijd een knisperend geluid als ik mijn kaak beweeg. En sinds een paar dagen heb ik af en toe een stekende pijn richting mijn oor.
Is hier iets aan te doen? Ik ben er nog niet mee bij een dokter geweest, alleen bij die fysio. Is het slim om naar een kaakchirurg of een gnatholoog te gaan?
De fysio vond overigens dat ik geen harde dingen meer moest eten, maar dat vind ik heel moeilijk (mijn kinderen moeten ook hun korstjes opeten, en bovendien houd ik erg van drop, chocola en koekjes). Zou het wel verstandiger zijn om alleen zachte dingen te eten? Reactie infoteur, 26-11-2010
Hi Marjel, het knisperende geluid hoeft niets bijzonders te zijn, maar de problemen die je eerder had wijzen er wel op dat er iets niet klopt. Daarom vraagt dit om onderzoek bij de kaakchirurg zodat met een eenvoudige rontgenfoto gezien wordt wat er aan de hand is. En het harde eten: Neem van die lekkernijen die je noemde enkel de zachte exemplaren, totdat je zekerheid hebt van de specialist. Groetjes, A.

Rich, 24-11-2010 18:01 #61
Dankuwel infoteur, maar het gaat niet om druk op de oren maar specifiek op de kaken, onder en bovenkaak. Inmiddels is de druk op mijn kaken erg toegenomen ook als ik niet lig en kan ik zonder ketaprofene ook absoluut niet meer slapen. ik hoor mijn oren steeds kraken, en d3e suizen zijn er ook nog steeds. Maar ik heb nu meer last van de druk, ik heb het gevoel dat mijn hoofd ontploft. het moet haast wel van mijn kaak komen lijkt me, het gekke is dat de kaakspecialist en de kno arts niks hebben vast kunnen stellen, ik probeer nu zo snel mogelijk een afspraak met de tandarts te maken misschien dat die me verder kan helpen. Reactie infoteur, 25-11-2010
Hi Rich, als een kaakchirurg en kno-arts niets hebben kunnen vinden, wordt het erg moeilijk. Mogelijk is het een vorm van TMJD, waar men soms een splint voor krijgt. Maar dat is ook iets voor de kaakspecialist. De tandarts kan iets soortgelijks doen door een bitje voor te schrijven om de kaken zo te ontlasten. Beterschap, A.

Rich, 22-11-2010 04:07 #60
Sinds 3 weken heb ik nu last van oorsuizen en druk op mijn kaak/oor gebied tijdens het liggen. het begon met alleen een lichte suis in het linkeroor zonder drukproblemen. Maar later kreeg ook suizen in mn rechteroor en ik heb gemerkt dat de druk op het gebied rond mijn kaken en oren alleen opspeelt als ik lig. de suis wordt dan ook veel luider (een soort zandloperig geluid). De kno arts hier heeft mijn oren getest maar kon niks bijzonders vinden en heeft me cortizon voorgeschreven en dat vermindert de klachten wel maar lost niks op volgens mij. ik heb overdag nergens last van maar slapen gaat zeer moeilijk, alleen als ik echt heel moe ben lukt dit wel. duidt dit volgens u op een kaakprobleem? Reactie infoteur, 23-11-2010
Hi Rich, voor oorsuizen: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Oorsuizen gaat soms gepaard met een druk op het oor, en dat je dat vooral hebt in liggende houding geeft aan dat er mogelijk verstoppingen zijn in de Buizen van Eustachius. Maar dan zou de kno-arts dat moeten hebben gevonden. Op een kaakprobleem vind ik het niet lijken, maar dat kan een kaakchirurg natuurlijk beter beoordelen. Misschien een verwijzing? Beterschap, A.

Sofie, 18-11-2010 10:31 #59
Ik heb nu twee keer een snerpende pijn gehad terwijl ik aan he kauwen was met een tussenpoze van een aantal weken.
Na die pijnscheut hield ik een zeurende pijn aan mijn kaak en oor.Dez pijn bleef enkele dagen bestaan.
Ik heb een bovenprothese en beneden geen kiezen meer alleen 6 voortanden. Op het moment is mijn tandarts bezig met het aanmeten van een nieuwe bovenprothese. Nu is zijn advies om het met de ondertanden zo te laten, geen prothese dus omdat een gedeeltelijke onderprothese voor veel problemen kan zorgen.
Mijn vraag is of die kaakproblemen voort kunnen komen uit het niet hebben van onderkiezen.
Welk advies zou u mij geven betreffende een onderprothese. Reactie infoteur, 19-11-2010
Hi Sofie, of het kaakprobleem door de afwezigheid van kiezen komt valt zo niet te bepalen, dus dat is een vraag die je rechtstreeks aan je tandarts kunt stellen. Dit geldt ook voor de keus van protheses, daar dit een individuele aangelegenheid is. Het beste is het te overleggen met een specialist, desnoods via de second opinion optie. Groetjes, A.

Franciscus, 16-11-2010 14:51 #58
Sinds een paar dagen heb ik pijn aan de linkerzijde van mijn bovenkaak. Tevens kan ik mijn tanden niet meer goed op elkaar bijten. Ik heb een onderbeet en kon bijvoorbeeld altijd wel tussen onder en boventanden een velletje lostrekken o.i.d. of bijvoorbeeld nagels bijten. Nnu lukt dit niet meer. De pijn is enkele dagenlang iets erger geworden maar neemt nu dagelijks weer af. Mijn kaakstand verandert echter niet mee terug. Wat kan dit zijn en kan ik betre naar de huisarts of naar de tandarts gaan? Hen overigens wel de laatste jaren veel alst van ernstige hoofppijn aan de slapen, meestal op zondag en maandag? Reactie infoteur, 17-11-2010
Hi Franciscus, ga ermee naar de huisarts zodat hij je kan verwijzen naar de kaakchirurg. Wil hij niet meewerken probeer het dan via de tandarts. Ik vermoed dat de hoofdpijn een gevolg is van het kaakprobleem, dus er moet zsm een foto worden gemaakt. Beterschap, A.

Etienne, 07-11-2010 18:13 #57
Hallo, ik heb nu al bijna 2 jaar last van hoofdpijn. Een continue lichte zeurende pijn, soms lijkt het aan de binnenkant van mijn oren, soms meer in het voorhoofd. als ik nies, hoest of hard lach wordt het zeer verergerd. Ben bij huisarts, neuroloog, KNO art geweest. Rontgen, CT en MRI scan gehad maar niemand kan het verklaren. Via internet eerst iets gevonden over hoesthoofdpijn. Vervolgens een tijdje indometacine geslikt. dit vermindert de klachten flink, alleen voel ik er weinig voor om de rest van mijn leven deze pijnstiller te slikken. Na het lezen van dit artikel vraag ik me af of het wellicht met mijn kaak(spieren) te maken kan hebben. Hoe kom ik daar achter? En ken je goede specialisten die hier verstand van hebben (liefst regio Utrecht). Mvgr. Etienne Reactie infoteur, 08-11-2010
Hi Etienne, hoesthoofdpijn treedt op bij drukverhogende momenten zoals o.a. hoesten. Omdat er geen oorzaak wordt gevonden, zoekt men de oplossing puur in pijnstilling. Hoofdpijn die bij drukverhoging erger wordt zie je vooral bij infecties van de luchtwegen en bijholten, maar ik neem aan dat dat al overwogen is. Of het aan de kaakspieren ligt is erg twijfelachtig, en hier zul je ook niet achter komen. Een probleem met de kaakspieren is namelijk zuiver functioneel en niet echt aantoonbaar. Maar je kunt natuurlijk altijd naar de kaakchirurg gaan om te zien of hij iets kan betekenen. Welke dat moet zijn, kan ik je niet zeggen. Beterschap, A.

Amit, 01-11-2010 14:15 #56
Hallo, ik heb 2 jaar geleden mijn verstandskiezen links later trekken, hiervoor maakte mijn kaken een knakkende geluid als ik ze open deed. Na het trekken van de 2 keizen heb ik sinds een jaar last van een krakkende/schuurde gevoel en geluid van de rechterkant van mijn kaak. Waar kan dit aan liggen en kan het kwaad, mij verstandskiezen aan de rechterkant zijn er nog niet uit gehaalt of doorgegroeit. Reactie infoteur, 02-11-2010
Hi Amit, waarschijnlijk TMJD (zie art.), omdat het na de ingreep ontstond. TMJD kan een aanvankelijk lichte artrose plotseling wat verergeren. Dit kan geen kwaad, maar wil je er meer van horen dan kun je het bij je volgende tandartsbezoek aankaarten. Groetjes, A.

Sanne, 28-10-2010 15:47 #55
Hallo, ik heb al een paar dagen last van mijn rechter kaak en het knarst en klikt als ik het beweeg, plus het doet pijn en daarbij doet mijn oor ook zeer. Soms kan ik het ook niet ver opendoen. Als ik het teveel beweeg krijg ik ook last van mijn linkeroor en een gedeelte van mijn nek. Ik heb dit vaker een paar dagen gehad en dan ging het na een tijdje over, maar nu doet het meer pijn. Moet ik hiervoor naar de arts of komt het omdat ik nagelbijt en daar alleen maar mee hoef te stoppen? Reactie infoteur, 29-10-2010
Hi Sanne, waarschijnlijk is het een vorm van TMJD, zie artikel. Dit is een spierenkwestie met variabele duur. De spieren zijn als het ware overbelast. Nagelbijten kun je het best meteen stoppen om te zien of dit de oorzaak is. Zijn de klachten nadien nog hetzelfde, dan kun je het best een bezoek brengen aan je arts. Succes, A.

Sylvie, 25-10-2010 16:54 #54
Hoi, ik heb enkele weken geleden mijn 4 verstandskiezen, die niet zo goed lagen, onder algemene verdoving laten trekken. Ik voel nu nog dat mijn kaakspier en kauwspieren aan beide kanten pijnlijk en stijf zijn wat uitstraalt naar het oor. Is het normaal dat na het trekken van verstandskiezen de kaakspieren het echt moeilijk hebben? Kunnen de kaakspieren spontaan genezen of dient de fysiotherapeut een handje toe te steken? Reactie infoteur, 26-10-2010
Hi Sylvie, onder lokale verdoving is het zeer wel mogelijk dat de kaakspieren moeten herstellen omdat ze te lang gespannen zijn geweest. Maar onder algehele verdoving zijn juist alle spieren verslapt, dus dan zou dit niet kunnen voorkomen. Daarom is het raadzaam de behandelend arts te raadplegen en te vragen hoe dit kan. Beterschap, A.

Ewout, 21-10-2010 23:35 #53
Hallo,

Ik heb nu al zo'n 3 weken last van deels op slot zittende kaken. (aan beide kanten) Ik heb geen pijn ofzo, maar ik kan mijn mond maar gedeeltelijk open krijgen, dan blokkeert er iets. Ik ben ermee naar mijn huisarts geweest, maar die kon niet direct vinden wat het was. Zou het zin hebben om er een foto van te laten maken, of zou dit gewoon over moeten gaan? En zoja, hoelang duurt het voordat dit over is?
Alvast bedankt voor uw reactie. Reactie infoteur, 22-10-2010
Hi Ewout, dit vraagt om een spoedig mogelijk onderzoek bij de kaakchirurg. Deze zal rontgenfoto's maken om te zien of de discus verschoven is. Vermoedelijk is dit de oorzaak van je klacht, dus vraag de huisarts (of tandarts!) om een verwijzing. Groetjes, A.

Eva Marita, 19-10-2010 23:54 #52
Sinds ca. 5 jaar heb ik last van oorsuizen en hierdoor ook gehoorverlies, dit na een flinke oorontsteking. Verder niks aan te doen volgens de verschillenden artsen die mij hebben onderzocht. Vandaag ben ik naar de tandarts geweest en na het zien van de foto van mijn gehele gebit zei zij dat mijn 3, nog niet doorgekomen, verstandskiezen er uit moeten. Zij gaf als redenen hoofdpijn en/ of oor problemen (zij wist niks van mijn oorsuizen). Klopt dit? Kan het oorsuizen verminderen als mijn onderliggende verstandskiezen worden verwijderd?
Alvast bedankt voor de reactie! Reactie infoteur, 20-10-2010
Hi Eva, theoretisch kan het dat oorsuizen verbetert als kaakproblemen en/of verstandskiesproblemen worden opgelost, maar in de praktijk valt dit erg tegen. Sterker nog, ik moet de eerste nog tegenkomen die van zijn oorsuizen verlost is door het trekken van kiezen. In elk geval kun je het natuurlijk wel proberen, zeker als je ook nog andere klachten hebt. Groetjes, A.

Maret Zwerts, 16-10-2010 16:19 #51
Hallo, ik ben Marèt en herken de klachten van Monica. Ik heb echter al bijna 4 jaar een slecht occluderende gebitsprothese. Alles is nu zo ernstig, dat mijn kaak pijn doet, met en zonder gebit (vooral ook de kauwspieren) en inderdaad ook niet meer slaap, als ik eenmaal wakker ben geworden. Tevens heb ik daar nek-schouder-hoofdpijnklachten gekregen tot zelfs spierspasmen, dit is sinds afgelopen jaar zelfs doorgetrokken in mjn hele lijf, zodat ik fysiek niet goed meer kan functioneren. nu willen ze implantaten gaan plaatsen, maar ik kan mijn mond nog maar amper openen, en mijn recherkauwspier is helemaal verstijfd en hem constant zenuwpijn. De vraag is nu hoe kom ik daar vanaf, want ik heb het gevoel dat ik niet verder kom. Dit is bijzonder invaliderend.vriendelijke groeten Marèt Reactie infoteur, 17-10-2010
Hi Maret, dit is echt een vraag voor een specialist. Je specifieke situatie vraagt uitvoerig onderzoek, daarna een behandelplan. Voor de implantaten zullen wellicht goede redenen zijn, dus vraag het je behandelend arts! Beterschap, A.

M. Siebers, 15-10-2010 14:37 #50
Hallo ik ben Monica en ik heb waarschijnlijk ook last van een versleten kaak maar waar ik het meeste last van heb is als ik wakker wordt dan kan ik het kussen niet meer velen en dat gebeurd meestal s'nachts en dan slaap ik ook niet meer met als gevolg dat ik niet meer slaap.
zijn er mensen die daar ook last van hebben zou ik dat graag horen dan weet ik in ieder geval dat ik niet de enige ben niet dat ik het een ander gun maar je denkt altijd dat je de enigen bent met die klachten.
vriendelijk groeten Monica :-) Reactie infoteur, 16-10-2010
Hi Monica, van het niet meer kunnen verdragen van het hoofdkussen is me niets bekend. Misschien herkennen anderen zich erin. Groetjes, A.

Stefan, 13-10-2010 21:58 #49
Hallo ik ben 17 jaar en heb al jaren last van oorsuis. Ik heb het artikel hierboven gelezen en toen ging ik denken. Zou het kunnen liggen aan dat ik al hele lange tijd veel nagelbijt? Want ik heb vaak wel een stijf gevoel in mijn kaakspieren. Wat kan ik het beste doen nu? Naar de tandarts gaan of? Reactie infoteur, 14-10-2010
Hi Stefan, met oorsuizen kun je in eerste instantie het best naar de huisarts gaan. Deze zal je mogelijk naar de kno-arts verwijzen. Nagelbijten belast de kaakspieren waarna de oren deze spierspanning kunnen 'vertalen' in een suis. Of dit bij jou zo is, is waarschijnlijk nooit met enige zekerheid te zeggen. Om dit uit te testen rest je maar 1 ding te doen, namelijk te stoppen met nagelbijten. Succes, A.

Petr, 30-09-2010 17:34 #48
Hoi, Sinds vanmiddag na het eten van een mentos, begon de linkerkant van mij kaak aan de bovenkant ineens te klikken, en het lijkt aslof het elke keer verschuift. Het gebeurt alleen als ik eet. Moet ik naar de huisarts of gaat het vanzelf weer over? Ik hoor het graag. Reactie infoteur, 01-10-2010
Hi Petr, als het geen pijn doet kun je het aanzien. Waarschijnlijk is het een spier/ligament-probleem dus niet het gewricht zelf. Door het eten van die harde mentos heb je de kaakspieren geforceerd tot misschien een (kleine) beschadiging aan toe. Deze moet vanzelf verdwijnen. Groetjes, A.

Dagmar, 21-09-2010 14:30 #47
Hoi ik heb sinds een aantal maanden last van pijn in het oor, dwz stekende en drukkende pijn. Vlak erna kreeg ik last van een kies rechtsonder, was niet echt kiespijn maar toch voelde het niet fijn aan. Weer daarna kreeg ik last van kiespijn rechtsboven, heb hiervoor een zenuwbehandeling gehad waarna de problemen zijn begonnen.
Zeer geirriteerd tandvlees (en pijnlijke kiezen) waarvoor ik een speciaal mondspoelmiddel heb gekregen. Dat hielp op zich wel maar de stekende pijn die ik voelde leek net of dat doortrok naar mijn oksels en mijn liezen. Ik ben hier ook mee naar de dokter gegaan. De dokter kon niets vinden maar ik moest wel bloed laten prikken. Ik ben toen getest op leuko's maar er kwam niets uit. Ik heb toen ook antibiotica gehad maar dat deed niet echt veel. Ik had soms zo'n pijn dat ik echt dacht dat ik iets mankeerde. Waar ik ook nog last van had was een pijnlijke plek naast mijn neus. Het lijkt wel op een pees, spier of zenuw, want als ik daar op druk dan voel ik een druk doortrekken naar mijn bovenkaak en mijn rechterneusgat zit ook dicht (bij het ophalen van de neus) maar ik ben niet verkouden. Weer een paar dagen aangekeken maar de klachten verdwenen niet. Al met al om een lang verhaal kort te maken, vertel ik in grote lijnen wat ik tot nu toe heb gedaan. Er is tot 2 keer toe bloed geprikt waar niets uitkwam, de tandarts heeft een panoramafoto gemaakt van mijn gebit en alles ziet er goed uit, de KNO arts kan niets vinden, maar heb een neusspray meegegeven en moet deze een aantal weken gebruiken, de neuroloog kan niet spreken van aangezichts/zenuwpijn en de kaakchirurg heeft ook een foto gemaakt en ziet ook geen afwijkingen. Hij constateerde wel (dat is ook wat de huisarts trouwens al vermoede) kaakgewrichtspijn aan mijn rechterkaak. Er is een bitje aangemeten die ik 's nachts moet dragen omdat ik waarschijnlijk te stijf met mijn kaken slaap. Nu heb ik inmiddels ook amytriptyline gekregen van de huisarts. Ik moet wel zeggen dat de klachten wel iets minder zijn maar nog lang niet over.
Daarbij komt ook nog dat ik soms een ontzettende druk voel op mijn gehemelte, bovenkaak en in mijn neus en er zit op mijn gehemelte bovendien nog een grote rode plek, die soms erg gevoelig is dat het net lijkt alsof je je gehemelte verbrand hebt bij het eten van een pizza. Ik ben trouwens ook nog bij een paradontoloog geweest voor een pocketmeting maar die was op zich goed, maar adviseerde wel om nog even langs de mondhygieniste te gaan en wat ik dus ook al heb gedaan. Al met al een hoop gebeurd veel pijnklachten. Komt dit echt door het kaakgewricht en wat is die rode plek op mijn gehemelte? Ik hoor het graag Reactie infoteur, 23-09-2010
Hi Dagmar, zonder onderzoek kan niet worden vastgesteld wat je mankeert. Verschillende artsen hebben er naar gekeken en eigenlijk kwam niemand een stap verder. Ik vind het niet aannemelijk dat er iets mis zou zijn met je kaakgewricht, want dan zou de kaakchirurg dat hebben gezeg en behandeld. De klachten zijn begonnen na een zenuwbehandeling, dus dan zit daar mogelijk een 'clou'. Maar dat is iets voor de tandarts/specialist, bijv. om te bezien of de betreffende kies moet worden verwijderd. Sterkte, A.

Dagmar, 21-09-2010 14:12 #46
Enkele maanden geleden kreeg ik oorklachten, wat stekende pijn maar schonk daar niet veel aandacht aan. Vlak erna kreeg ik last van wat pijnlijk gevoel in het tandvlees rechtsonder, heb wel vaker gevoelig tandvlees, dus negeerde het eigenlijk een beetje. Een paar weken later kreeg ik rechtboven pijn in een kies (tandarts had al gezegd dat ik daar last van kon gaan krijgen, omdat hij deze kies gevuld had en de vulling iets te diep had gedaan) met als gevolg een zenuwbehandeling. Dit is gebeurd bij een noodtandarts en het afvullen van de kies is gewoon door mijn eigen tandarts gebeurd. Na het afvullen van die kies zijn de echte klachten pas echt begonnen. Ik kreeg heel erg veel last van geirriteerd tandvlees, wat overigens niet aan het bloeden was. Ik ben hiermee weer naar de tandarts gegaan en heb speciaal mondspoelmiddel meegekregen. Na 2 weken was het gelukkig minder gevoelig, maar ik bleef last houden van zeer gevoelige en pijnlijke kiezen Reactie infoteur, 23-09-2010
Hi Dagmar, lijkt me niet een geval van een kaakprobleem. Toch beterschap gewenst! A.

Fred, 20-09-2010 20:28 #45
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe kaakklachten kunnen ontstaan door een verstopte buis van Eustachius en/of bijholteontsteking. Kunnen kaakklachten ook ontstaan door opgezette lymfeklieren in de nek? Alvast dank. Reactie infoteur, 23-09-2010
Hi Fred, een verstopte Buis van Eustachius en/of bijholteontsteking kan geen kaakklachten veroorzaken. Andersom komt het voor dat een geirriteerde kaakspier/ontstoken weefsel rondom kaakgewricht de functie van de Buis van Eustachius verstoort en de indruk geeft dat deze verstopt zit. Kaakklachten kunnen naar mijn weten niet ontstaan door opgezette lymfeklieren in de nek. Ontstoken lymfeklieren daarentegen veroorzaken pijn en die kan wel uitstralen. Groetjes, A.

Ditsie, 15-09-2010 11:48 #44
Hoi ik heb sinds een paar weken last van me rechteroor. Eerst had ik ooronsteking antibiotica voor gehad. Nou onsteking was weg. Alleen de druk om me oor bleef en de pijn ook. Heb speciale neuspray gehad maar die hielp niet nu heeft hij me doorverwezen naar de kno. Omdat ik ook last van me neus heb rechterkant zit een beetje dicht.
Nu ben ik bij een anders arts geweest. Die zegt dat me onderkaak is versleten omdat hij knoepte me open en dicht. Kan je me daar misschien een andwoord opgeven ik zou niet weten wat de oorzaak is Neus of me kaak. Ik ga eerst maar naar kno overmorgen moet ik erheen. Ik kan niet geloven dat me kaak al versleten is ben pas 24. Misschien dat uw me een andwoord op kan geven en wat kan je er eigenlijk aan doen? Reactie infoteur, 16-09-2010
Hi Ditsie, de diagnose 'versleten kaak' kan alleen vallen na bestudering van rontgenfoto's of scans. Druk op je oor en oorpijn kan op tal van dingen duiden, maar gezien het dichtzitten van je neus is het waarschijnlijk dat je op rechts verstopte bijholten hebt. Dit moet de kno verder uitzoeken. Is het niets van dit al, dan rest je een bezoek aan de kaakchirurg (via de arts die beweerde dat je kaak niet goed is), zodat je kaken nader onderzocht kunnen worden. Beterschap, A.

Esther, 10-09-2010 17:15 #43
Heb sinds juli last van mijn rechteroor. De huisarts heeft er toen naar gekeken, maar het oor was schoon. Toch maar aan de neusspray (voor het geval dat). Ook even langs de tandarts, omdat aan die kant ook een verstandskies zat met een klein gaatje. De tandarts heeft die kies er toen uitgetrokken. Het trekken ging niet heel gemakkelijk, hij heeft flink moeten wrikken en er is ook een klein stukje blijven zitten, maar dat kon volgens de tandarts geen kwaad. De eerste week wel wat pijn gehad maar dat hoort er blijkbaar bij. Daarna tot nu toe op en af oorpijn (alsof er water in loopt), kaakpijn, nekpijn, hoofdpijn, wangpijn en soms ook misselijk. 3 dagen geleden weer naar de huisarts geweest. Nu een vervanger. Ook hij zegt dat de oren schoon zijn. Nek en misselijkheid kan hij niet verklaren, maar ik heb er wel last van. Moet nu 4 dagen 3x daags 2 paracetamol tegen de pijn nemen en het verder maar even aankijken. Het is volgens hem een moeilijk gebied. Heb het gevoel dat sinds de verstandskies eruit is mijn rechterbovenkaak wat meer tegen mijn wang aan zit. Ben er nu wel klaar mee. Heeft iemand een idee en oplossing voor mijn probleem. Alvast bedankt. Groet, Esther Reactie infoteur, 13-09-2010
Hi Esther, als dit aanhoudt moet er toch worden uitgezocht waar de klachten vandaan komen. En ja, het is een moeilijk gebied maar dat betekent niet dat je in kwelling verder moet leven. Probeer een verwijzing naar de kaakchirurg te krijgen zodat er foto's gemaakt kunnen worden. Mogelijk speelt slijtage van het kaakgewricht een rol, zodat het trekken van een verstandskies een veel te grote belasting is geweest. Beterschap, A.

Nancy, 08-09-2010 11:32 #42
Heb anderhalve week geleden mijn verstandskies laten trekken.na een paar dagen kreeg ik last van duizeligheid en oorpijn.de huisarts zegt dat dit vanzelf overgaat.nu heb ik er nog steeds last van, wat nu?kan dit daarvan komen? Reactie infoteur, 09-09-2010
Hi Nancy, waarom je die duizeligheid en oorpijn hebt is me niet duidelijk. Als dit aanhoudt kun je je behandelend arts (kaakchirurg?) eens om advies vragen. Beterschap, A.

Pierre, 07-09-2010 17:27 #41
Enkele weken geleden liet ik mij manipuleren aan het kaakgewricht. Een verhoogde spierspanning op mijn schedel. De manuele terapeut nam de spier vast en maakte een nederwaardse tractie in de mond.Hij zette als het ware de spier wat vast, doordat ik geen spieren voelde trekken achter mijn oren, zowel links als rechts. Sindsdien heb ik het gevoel dat de spier vastzit thv het temporo mandibulair gewricht en dat mijn ene kaaklijn gezakt is tov het andere. Voortdurend hoor ik een schurend geluid als ik mijn hoofd beweeg. Wat kan ik eraan doen? Is operatie daarvoor noodzakelijk om die spier los te krijgen? Graag uw antwoord. Reactie infoteur, 08-09-2010
Hi Pierre, wat de manueel therapeut beoogde is me niet duidelijk. Er is me niets bekend van operaties aan spieren rondom het kaakgewricht maar ik denk ook dat je die route moet vermijden. Hoe het schurende geluid is ontstaan weet ik niet, wat ik wel vermoed is dat je veel te hardhandig bent aangepakt. Daar staan manuele therapeuten ook wel bekend om. Het best is de huisarts te raadplegen voor een evt. verwijzing naar de kaakchirurg. Ondertussen kun je googlen op 'triggerpoints' en het aangedane gebied proberen zelf aan te pakken. Beterschap, A.

Colin, 02-09-2010 11:08 #40
Hallo
ik heb sinds enkele maanden last van oorsuizen en sinds anderhalve week 'plopt' mijn linkeroor bij plotse geluiden, dit hoeven zelfs niet luide geluiden te zijn, mijn eigen stem op een gewone geluidssterkte is al genoeg. Met dit ploppen bedoel ik het volgende: ik hoor precies mijn trommelvlies terug veren na het geluid. Klinkt misschien raar maar ik weet niet echt hoe ik het anders moet beschrijven. Belangrijk: dit ploppen doet geen pijn. Aanvankelijk dacht ik aan hyperacusis maar ik ben ondertussen al naar de NKO-arts geweest en die zei dat ik niet genoeg gehoorschade had om dit te hebben. Ook duizeligheid heb ik al enkele keren gehad (de dokter zei dat dit wegens 'positionele duizeligheid', een tijdelijke disfunctie aan het evenwichtsorgaan). Tenslotte heb ik - volgens de dokter - ook een ontsteking aan het kaakgewricht. Ik heb weliswaar geen last maar indien ik er op druk voel ik wel pijn. Ook indien ik de hierboven beschreven 'test' voor hyperacusis wegens TMJD disfunctie doe voel ik pijn. Misschien ook belangrijk: bij het ontbijt hoor ik ook 'ploppen' telkens ik kauw, net alsof mijn kaak vast geroest is 's nachts. Nu vroeg ik mij af ofdat al deze symptomen door een TMJD disfunctie zou kunnen komen of ofdat dit ploppen van mijn oor een losstaand gegeven is en dat het door een (lichte) vorm van hyperacusis zou komen, waar ik weliswaar een beetje voor vrees… En wat is er aan te doen? Reactie infoteur, 03-09-2010
Hi Colin, kijk eerst eens hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Oormyoclonus (de echte of het kleine broertje hiervan genaamd 'Tensor Tympani Syndrome' = TTS) en hyperacusis gaan hand in hand.
Je kno-arts laat zien onbekend te zijn met hyperacusis, want met gehoorschade heeft hyperacusis niets te maken. Als geluiden bepaalde sensaties in het oor geven is lichte duizeligheid soms een nevenverschijnsel, alsof het geluid dan ook 'teveel' is voor het binnenoor. Je verschijnselen komen zeker overeen met die van een TMJ disfunctie, ook het ploppen past daarbij. Hyperacusis en TMJD zijn aan elkaar gelinkt, dit betekent dat een bestaande, latente TMJD de oorzaak kan zijn van hyperacusis. Dit door gedeelde zenuwtakken van kaak en oor.
In schema:
TMJD --> Oormyoclonus/TTS --> hyperacusis
Je ziet ook wel eens mensen die eerst hyperacusis krijgen en dan pas later TTS en myoclonusachtige verschijnselen in het oor bemerken. Het is een beetje als het kip en ei verhaal… wat was er eerst!
Mocht je hyperacusis gaan ontwikkelen dan weet je dat snel genoeg. Ik vrees dat ik geen remedies voor je heb. Beterschap, A.

Guy, 31-08-2010 18:38 #39
Soms heb ik het gevoel dat mijn kaak afzakt, of daarhangt, en dan moet ik het naar boven duwen en is de druk beneden bijna verdwenen. Reactie infoteur, 01-09-2010
Hi Guy, zie hieronder. A.

Guy, 31-08-2010 18:35 #38
Ik heb de indruk dat mijn linker kaakgewricht ten opzichte van mijn rechtse kant een beetje naar voor gekomen is. Enkele maanden geleden voelde ik gespannen spieren trekken op mijn schedel en liet ik mij behandelen door een fysiotherapeut. Die deed een tractie in de mond. Sindsdien heb ik het gevoel dat er iets geblokkeerd zit. Ik voel een drukte in mijn mond (tandvlees) en die spier in mijn wang is fors gespannen. Wat moet ik nu doen? Zouden oefeningen helpen? Reactie infoteur, 01-09-2010
Hi Guy, vergeet de fysiotherapeut maar bezoek de huis- of tandarts en vraag een verwijzing voor kaakchirurgie. Daar kan met behulp van foto's een diagnose worden gesteld zodat er niet een behandeling 'op de gok' wordt uitgevoerd maar iets gerichters. Succes, A.

Inge, 30-08-2010 16:39 #37
Wat ik eigenlijk bedoel is het volgende.
Doordat de discus links verschoven is, heb ik het gevoel dat hij een druk geeft op de halswervel.
Wat kan ik hieraan doen bij een discusverschuiving? Reactie infoteur, 31-08-2010
Hi Inge, wat je hieraan kunt doen is je arts raadplegen en je vraag voorleggen. Kennelijk is er ooit een diagnose gesteld (kaakchirurg?) en ik neem aan dat er ook een behandelingsvoorstel of ander advies is gegeven. Groetjes, A.

Dinah, 30-08-2010 16:11 #36
Hallo, ik ben blij een keer te lezen dat ik niet alleen die pijn heb.
Om de paar maandag krijg ik een ontsteking op mijn kaaksgewricht op de foto's blijkt dat ik al artrose heb doordat het niet mooi in elkaar zit ofzoiets ik ben wel nog maar 21jaar. Als ik tegen mensen zeg dat ik artrose heb dan lachen ze met mij. Als ik zo'n ontsteking krijg kan ik echt niet meer van de pijn. Ik slaap niet meer en neem bijna een overdosis pijnstillers. Als ik bij de dokter ga krijg ik telkens opnieuw ontstekingsremmers en zegt hij dat ik niet op mijn tanden mag bijten. Maarja makkelijker gezegt dan gedaan natuurlijk. Moet ik nu zo de rest van mijn leven blijven rondlopen? Ik kan de pijn niet meer verdragen. Toen de foto's van men kaak genomen zijn ongeveer een jaar geleden zeiden ze in het ziekenhuis dat ik na verloop van tijd een operatie moet overwegen. Maar wat houd dat in? Ik durf dat niet goed. Heeft iemand zoiets al laten doen? Reactie infoteur, 31-08-2010
Hi Dinah, operaties zijn altijd een 'last resort'. Om de klachten van artrose te verminderen zou je best eens een splint kunnen proberen, en het verbaast me dat je dat nog niet gekregen hebt. Wat een eventuele operatie inhoudt kan ik in een individueel geval niet zeggen, dus voor details kun je het best je arts raadplegen. En ja, kaakchirurgen zijn zoals de naam al zegt: chirurgen, dwz zij opereren constant mensen. Laat je goed voorlichten. Sterkte, A.

Inge, 26-08-2010 18:51 #35
Ik zou graag willen weten wat ik moet doen. 's Avonds na het werk (huishoudhelpster) zijn mijn kaken altijd moe. Gespannen spieren, gespannen kaken. Ook het dragen van te hoog schoeisel, het is soms net of ik op mijn kaken loop. Het geeft een beangstigend gevoel. Reactie infoteur, 27-08-2010
Hi Inge, ik heb geen idee wat je hier mee bedoelt, dus kan ik hier ook geen antwoord op geven. Groetjes, A.

Michèle, 25-08-2010 12:11 #34
Nogmaals wil ik effe terugkomen op het meniscusletsel. Ik heb al de brieven van de lezers doorgenomen en nu dat ik weet wat ik heb, vind ik mij helemaal terug in het verhaal van Rebecca. Al haar klachten komen overeen met de mijne.
Ik hoop nu snel dat ik kan behandeld worden.
Tevens wil ik de reactie feliciteren met deze site, je steekt er heel veel van op.
Groeten uit België. Reactie infoteur, 26-08-2010
Hi Michele, dat is mooi dat je herkenning vond. Succes met de behandeling(en). Groetjes, A.

Infoteur: Astrid-d-g
Laatste update: 06-06-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Ooraandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 333
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!