Kaakgewricht & klachten: Oorzaak en gevolg

Kaakgewricht & klachten: Oorzaak en gevolg De kaak wordt ongemerkt de hele dag gebruikt. Helaas gaat het ook wel eens mis en zijn kaakproblemen het gevolg. Deze kaakgewrichtsproblemen (TMJD) noemt men ook wel de grote vermommer. Terwijl de arts de bron van hoofdpijn, oorklachten, gebitsproblemen en nekpijn ter plaatse zoekt, houdt de vergeten kaak zich schuil als oorzaak. Door kleine discusverschuivingen, slijtage, verhoogde spierspanning en triggerpoints is het kaakgewricht in staat tot een oneindige reeks onbegrepen klachten.

Het kaakgewricht

Het kaakgewricht, de temporomandibularis, is een van de belangrijkste gewrichten in het lichaam en wordt het vaakst gebruikt. Met behulp van de kaakspieren beweegt de onderkaak en kunnen we afbijten, slikken en kauwen, maar ook spreken, zingen, blazen, geeuwen, lachen en zoenen. Het complexe gewricht ligt tussen de onderkaak (mandibula) en het slaapbeen (tempora). Het bestaat uit botten, ligamenten, een discus, kraakbeen, gewrichtsvloeistof, zenuwen en bloedvaten.

TMJ syndroom

Schade aan het kaakgewricht resulteert meestal in diverse klachten, voornamelijk pijn rond de kaak of functieverlies. De mond kan dan niet meer voldoende worden geopend en er zijn problemen met het kauwen. Allerlei geluiden kunnen voorkomen, zoals een knisperend, zanderig, knappend of klikkend geluid bij het bewegen van de kaak. Ook kunnen er 'referred' klachten ontstaan. Deze worden elders in het hoofd, of zelfs verderop in het lichaam gevoeld, maar zijn van de kaak afkomstig. Voorbeelden zijn vermeende bijholteontstekingen, gebitsproblemen, hoofdpijnen en pijn in de slapen, duizeligheid, overgevoeligheid voor licht en andere oogproblemen, nekklachten, schouderpijn en een uitgebreide reeks oorklachten. Als oorzaken hiervoor onvindbaar zijn, is kaakproblematiek waarschijnlijk. Kaakklachten noemen we ook wel CMD (cranio-mandibular disorder) of TMJD (temporomandibular joint disorder).

De kaak als geniale vermomming

Naar geschat lijdt ongeveer twintig procent van de mensen aan een kaakprobleem, maar slechts vijf procent zoekt hulp. Het overgrote deel heeft geen idee dat de herkomst van de klachten in of nabij het kaakgewricht ligt. Hoofdpijn of aangezichtspijn wordt meestal afgedaan als spanningshoofdpijn, stress of migraine, zwaardere pijnen vallen onder onbegrepen zenuwpijn. Met al of niet ernstige oorklachten wordt men soms naar een kno-arts gestuurd, waar na onderzoek wordt gemeld dat er niets mis is met de oren of dat ze zelfs uitstekend zijn. Voor nek- en schouderpijnen komt men bij een fysiotherapeut terecht die enkel lokaal behandelt. Helpt er niets, of wordt er echt geen oorzaak gevonden, dan komt het helaas maar al te vaak voor dat de patiënt niet serieus wordt genomen, of zou lijden aan een stress-gerelateerd probleem. De kaak is het vergeten lichaamsdeel, maar een enkele keer komt men toch terecht bij een kaakchirurg.

Diagnostiek

Bij kaakklachten staat de kaakchirurg (of tandarts-gnatoloog) allereerst voor de vraag of het om een probleem binnen het kaakgewricht gaat, zoals een discusverschuiving, anatomische afwijkingen, een perforatie van de discus, fracturen, tumoren, ontstekingen en dergelijke. Daarnaast moeten de lymfklieren (en speekselklieren) worden onderzocht op ontstekingen of tumoractiviteit, maar ook moet worden gekeken of er daadwerkelijke gebitsafwijkingen zijn zoals half of niet doorgebroken verstandskiezen, abcessen, cysten, te hoge kronen of bruggen en afwijkingen in de kaakholten. Meestal worden röntgenfoto's gemaakt en eventueel scans. Een kaakfunctieonderzoek (onder narcose) is ook mogelijk. Hierbij wordt onderzocht of een te geringe mondopening samen met andere klachten zijn oorzaak vindt in het gewricht zelf of niet. Onder narcose zijn alle spieren verslapt, zodat de arts de mond zo wijd mogelijk kan openen. Is dat het geval, dan ligt de oorzaak in het spierstelsel. Kan de arts de mond ook onder narcose niet openen, dan is er een blokkade in het kaakgewricht (discusprobleem).

Discus verschuivingen

Zoals een discus in de nek of wervelkolom iets kan verschuiven, kan dit ook gebeuren in de kaak. Slijtage bevordert de waarschijnlijkheid van een verschuiving van de discus. De discus (meniscus) is een kraakbeenschijf die tussen beide botvlakken ligt. Een verschuiving van de discus treedt op als de ligamenten die de discus op het onderste kaakbot houden uitgerekt of kapot raken door een verwonding of door herhaalde krachten op het gewricht. Voorbeelden hiervan zijn: langdurig openhouden van de mond, geeuwen, eten van iets groots, langdurig kauwen van kauwgom, klap tegen de kaak, disbalans tussen gezichtsspieren en kaak, tandenknarsen en kiezen laten trekken. De discus wordt gewoonlijk naar voren getrokken, waardoor botdelen van de schedel en het kaakbot over elkaar heen slijpen.

De discus vangt plotselinge schokken in het gewricht op, maar als deze iets uit positie is, kan een aanvankelijke slijtage snel verergeren. Verschijnselen treden op op het moment dat er druk ontstaat op de hoofdzenuw voor de kaak, die vastzit aan de achterzijde van de discus. Hetzelfde geldt voor bloedvaten die in het gedrang komen. Het resultaat is pijn en ontsteking rond het oor en het kaakgebied. Het lichaam wil het getroffen gebied beschermen en doet dit door de kaakspieren te spannen. Gespannen kaakspieren leiden op zich weer tot klachten: kaakpijn, nekpijn, hoofdpijn, enz. Een discusverschuiving betekent ook beperkingen bij de opening van de mond of bij de beweging van de kaak naar links en rechts. Ook kan er een slingerbeweging te zien zijn bij het bewegen van de kaak. Vervolgens kan ook de beet zelf veranderen, en wel zodanig dat boven- en onderkaak niet op de normale manier kunnen sluiten. Er zijn twee soorten discusverschuivingen.

Discus verschuiving met reductie

Bij een discusverschuiving met reductie ontstaat er een asymmetrische beweging van het kaakgewricht. De discus glipt in en uit positie wanneer het onderste kaakbot in functie beweegt. Het gevolg is een klikkend of knappend geluid terwijl dit gebeurt. Het risico is versnelde degeneratie van het kaakgewricht, waarna de kaak blijvend op slot komt te zitten.

Discus verschuiving zonder reductie

Deze discusverschuiving heet ook wel een kaak die op slot zit. Het gebeurt wanneer de ligamenten zodanig zijn uitgerekt dat de discus niet meer in de normale positie kan terugkomen en de kaak blokkeert. De discus verandert hierbij van vorm en zit als het ware knel. De mondopening is beperkt hoewel het nog wel mogelijk is twee vingers tussen boven- en ondertanden te plaatsen.

Artrose van de kaak

Artrose van het kaakgewricht is feitelijk slijtage en gebeurt uiteindelijk bij iedereen. Het kaakgewricht krijgt meer spanning te verduren dan het aankan. De oorzaken zijn velerlei: een structureel probleem binnen het gewricht zoals een discusverschuiving of een zekere slechte beet, te hevige krachten op het kaakgewricht of systeemziekten zoals reuma. Wat er gebeurt is dat het kraakbeen beschadigd raakt. Maar dit kraakbeen is nodig omdat het vloeistof in en uit de kaak helpt. Vloeistof die afvalstoffen elimineert en voedingsstoffen inbrengt. De patiënt met slijtage van het kaakgewricht ervaart allerlei klachten, waaronder een krakend, knisperend geluid bij het openen en sluiten van de mond, oorpijn, vol gevoel in het oor en een veranderde beet. Vaak kan de mond ook niet wijd worden geopend. Reumatoïde artritis is iets anders en kan ook het kaakgewricht aantasten, waardoor een verminderde belastbaarheid met alle gevolgen van dien ontstaat.

Kaakspieren

De kauwspieren zijn een grote bron van chronische pijnklachten. Wat relatief onbekend is, is dat deze kaakspieren nauw samenwerken met de spieren aan de zijkant van het gezicht en van de nek. De nekspieren assisteren bij de kaakfunctie en zullen bij een verminderde functie dus ook zijn aangetast. Je kunt het kaakgewricht lokaliseren door je vingertoppen direct op de plek voor de oren te duwen. Als je vervolgens je mond opent en sluit voel je het gewricht. De bewegingen worden door de kaakspieren gereguleerd. Bij een voortdurende spanning van de temporalis spier zal er te hard aan de pees worden getrokken: de pees die de temporalis met het kaakbot verbindt. Resultaten zijn scherpe hoofdpijn in de slapen, direct naast de ogen. Het heet temporal tendonitis en wordt ook wel de migraine imitator genoemd. Een slechte beet of een verwonding aan een kaakligament (zoals bij whiplash) kan voorts scherpe of zeurende pijn in het gebied achter het kaakbot en onder het oor veroorzaken (stylomandibular ligament stress).

Triggerpoints rond de kaak

Bij een geïrriteerde zenuw zal de hieraan verbonden spier samentrekken, korter en stijver worden en hierdoor pijnlijk. Kleine knopen vormen zich in de spier, de zogeheten 'trigger points'. Triggerpoints zenden pijn uit naar verder gelegen lichaamsdelen, zoals de kiezen, het voorhoofd of de oren. Kaakspieren raken vermoeid en beperken de bewegingen. Een typisch voorbeeld van dit myofasciale pijnsyndroom is hoofdpijn in de slapen, dat een gevolg is van pijn in de temporalis spier, een spier die de kaak sluit. Triggerpoints in de kaakspieren kunnen ontstaan door een acute verwonding, disfunctie in het kaakgewricht, maar soms ook door chronische overbelasting van het kaakgewricht, zoals knarsen en kaakklemmen in de slaap.

Oromandibular dystonia

Ongecontroleerde bewegingen van de onderkaak en/of tong zijn karakteristiek voor oromandibular dystonia, en wordt vaak fout gediagnostiseerd als een TMJ aandoening. Dystonia is zeer invaliderend en extreem pijnlijk door de zware belasting van de kaakspieren. Het effect op praten, eten en algemene verschijning is groot. De aandoening ontstaat hier niet in de kaak, maar in de trigeminal zenuw.

De relatie tussen kaak en oor

Klachten van het oor zijn erg gebruikelijk bij kaakproblemen. Het bot dat het kaakgewricht van het oor scheidt is zeer dun zodat ontstekingsreacties van de kaak gemakkelijk druk veroorzaken. Daarnaast kunnen door de verhoogde spierspanning rond het kaakgewricht spasmen ontstaan in de zeer diep gelegen pterygoidus lateralis spier en de pterygoidus medialis spier. De tonus van deze spieren en omringende spieren is mede belangrijk voor een normale oorfunctie. Storingen geven een grote variëteit aan klachten: Oorpijn, drukgevoel in het oor, bepaalde typen oorsuizen, duizeligheid, subjectief gehoorverlies en matige tot ernstige hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Hyperacusis is direct gelinkt met TMJD problematiek door de gedeelde zenuwvoorziening van de tensor tympani spier in het middenoor met de kaakspieren via een aftakking van de de trigeminale zenuw: de mandibulaire zenuw. De tensor tympani spier dempt hard geluid en impulsgeluid, maar verliest zijn functie als de zenuwtoevoer geïrriteerd is, resulterend in hyperacusis.

Heb je onbegrepen oorklachten en wil je weten of de oorzaak bij het kaakgewricht ligt? Een eenvoudige test is deze:
Plaats de top van je pink in je gehoorkanaal (met de nagel naar achteren), druk deze vinger dan naar voren terwijl je de mond opent en dichtdoet. Je drukt bij deze test op de achterzijde van het kaakgewricht. Bij een TMJD disfunctie is dit zeer pijnlijk.

Kaak en gebit

Als de spanning van spieren en ligamenten rond de kaak blijvend verhoogd is, kan dit ook in het gebit worden gevoeld. Bekend is de pijnprojectie naar de kiezen in de bovenkaak (of enkel gevoelige kiezen). De patiënt heeft kiespijn maar de tandarts vindt geen afwijkingen. Omdat de pijn aanhoudt kan een wortelkanaalbehandeling worden uitgevoerd, of kan de kies of kiezen zelfs worden getrokken. Omdat de bron van de pijn niet in de kies ligt helpt de behandeling niet. Pijn keert terug en de patiënt is nog verder van huis. De diagnose TMJD is gemist.

Behandeling kaakgewrichtsklachten

Pijnstilling en kaakspieroefeningen

Talloze behandelingen worden ingezet bij TMJ klachten, maar het effect is vrijwel altijd dubieus. In de eerste plaats kunnen er pijnstillers worden genomen, waarvan Ibuprofen voor kaakklachten het meest wordt gebruikt. De bedoeling is dat pijn vermindert en de kaak wat meer kan ontspannen, maar ernstige pijn verbetert er niet door. Oefeningen voor de kaak, zoals langzaam stretchen, zijn een andere mogelijkheid. Dit kan gewoon thuis of eerst onder begeleiding van een fysiotherapeut. Massages om de doorbloeding te verbeteren kunnen worden toegepast, hoewel de diep gelegen spieren niet kunnen worden bereikt en behandeling van de nek vaak wordt overgeslagen. Thuisbehandelingen met zakken ijs(blokjes) en/of warme kruiken e.d. kunnen tijdelijk verlichten maar zijn geen oplossing.

Splints

Een veelvoorkomende behandeling voor kaakproblemen zijn de zogeheten splints (spalkjes) of opbeetplaatjes, 24 uur per dag gedragen of alleen 's nachts. Een splint is een transparant plaatje dat met haakjes op het ondergebit wordt vastgeklikt, maar er bestaan ook vormpjes die over de voortanden worden geplaatst. Er zijn grofweg twee soorten splints: stabilisatiesplints en repositiesplints. De bedoeling is dat de splint de kaken tot rust brengt en ze in hun natuurlijke positie dwingt. Dit doet het doordat de kiezen als het ware worden afgedekt en niet meer van invloed zijn op de stand van de kaakgewrichten. Het grote nadeel van een splint is dat bij permanent dragen de beet kan veranderen en de problemen alleen nog maar groter worden. Dit gebeurt ook bij de eenvoudige stabilisatiesplints. Splints moeten vaak maandenlang worden gedragen, maar de effecten zijn teleurstellend. Vermoedelijk werken ze het beste bij bruxisme (nachtelijk tandenknarsen of kaakklemmen).

Overige behandelingen

Andersoortige behandelingen zijn reconstructieve tandheelkundige behandelingen, arthrocentesis (kaakspoeling met zout en een ontstekingsremmer, onder narcose), operatieve repositie van de kaakgewrichten of disci met implantaten. Operaties zijn altijd een 'last resort'. Conservatieve behandelingen zijn behalve splints en fysiotherapie (waaronder ultrasound) ook lokale injecties met een pijnstillende werking, medicijnen zoals spierverslappers en ontstekingsremmers, biofeedback en het toepassen van een 'zacht' dieet.

'Pain is only weakness leaving your body.'

Lees verder

© 2009 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kaakpijn: symptomen en oorzaken van pijn tussen kaak en oorKaakpijn: symptomen en oorzaken van pijn tussen kaak en oorKaakpijn is een vervelende klacht. Pijn in de kaken (kaakpijn), aanhoudende pijn in en om het oor, pijn bij kauwen, geeu…
Pijn aan de kaak: symptomen, oorzaken & behandelingPijn aan de kaak: symptomen, oorzaken & behandelingPijn aan de kaak kan bijkomende symptomen met zich meebrengen zoals oorpijn en hoofdpijn. Het gaat om een krampachtige,…
TMJD syndroom, kaakdysfunctieTMJD syndroom, kaakdysfunctieHet TMDJ of TMJ syndroom (temporomandibular joint dysfunction) is een kaakgewrichtprobleem dat vaak ontstaat bij mensen…
Kaakontwrichting en behandelingKaakontwrichting en behandelingEen kaakontwrichting wordt ook wel kaakluxatie genoemd en is het ontwrichten van het kaakgewricht. Het treedt op wanneer…

Broccoli: een superfoodBroccoli: een superfoodIn het kader van gezonde voedingsmiddelen hoort broccoli echt boven aan de lijst. Deze groente zit zó vol met gezonde vo…
Jeuk aan de benen of voeten, wat kan het zijn?Jeuk aan de benen of voeten, wat kan het zijn?Jeuk aan de voeten of benen is een veel voorkomend probleem. Jeuk is hebben is heel vervelend en bovendien kunnen jeuken…
Bronnen en referenties
Reacties

Emine, 21-12-2012
Hoi, ik ben in juni geopereerd aan drie lipomen in mijn nek en sinds dien loop ik met veel pijn in mij nek en kaken. En dan nog de hoofdpijn erbij. Ben bij de kaakchirurg geweest die heeft mij een splint gegeven het helpt niet ik heb elke dag veel pijn aan mijn kaken en mijn wangen tintelen de neuroloog zegt ik weet het niet en stuurt mij naar de huisarts en die stuurt mij terug zodoende loop ik van die arts naar die arts maar niemand die mij kan helpen blijkbaar. Ben ook naar de chiropractor geweest en het gaat maar niet weg ik kan me niet concentreren of gewoon mijzelf zijn. De klachten worden met de dag erger wil graag weten wie mij hiermee kan helpen het kan toch niet zijn dat ik de enigste ben in Nederland die dit heeft. Bedankt alvast voor uw tijd. Reactie infoteur, 22-12-2012
Hi Emine, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Zonder diagnose krijg je al gauw het 'van het kastje naar de muur' verhaal. Je huisarts is verantwoordelijk voor de gang van zaken wat betreft verwijzingen, diagnoses, enz. Omdat je geopereerd bent en de klachten vanaf dat moment begonnen lijkt het logisch dat er een probleem is in de nek zelf dat uitstraalt naar de kaken en verder. De chirurg moet hiervoor een verklaring geven en je helpen. De pijnpoli is een laatste optie. Sterkte, A.

Sourdiacourt Linda, 12-12-2012
Graag zou ik willen weten wat de kansen zijn op slagen bij een verankering van de discus in de kaak? Heb reeds een artroscopie laten doen maar zonder resultaat. Reactie infoteur, 13-12-2012
Hi Linda, voor dit soort vragen moet je bij je behandelend arts zijn, en zelfs hij zal waarschijnlijk geen kanspercentage kunnen geven. Groetjes, A.

Jiska, 11-12-2012
Hartelijk dank! Ga eens bij de tandarts informeren. Reactie infoteur, 12-12-2012
:)

Jiska, 10-12-2012
Hallo,
Het lijkt of bij mij allerlei verschillende puzzelstukjes bij elkaar komen. Heb al lang last van pijn in nek/schouder uitstralend naar hoofd. Heb ook veel last van mijn gebit, kan lang niet alles eten, zeker geen harde dingen zoals noten. Als ik ga flossen (wat moet van de tandarts) doet dat ontzettend veel pijn en krijg er vaak zelfs hoofdpijn van! En nekpijn.
Heb ook last van kaakpijn/hoofdpijn na het eten bijvoorbeeld.

Dacht altijd dat het door spanning kwam. Heb sinds een half jaar ongeveer Cesar therapie waar mij werd verteld dat de nekpijn/schouderpijn komen door spanning en een verkeerde houding. Nu moet ik dus allerlei oefeningen doen. Komt nog eens bij dat ik al 1, 5 jaar het gevoel heb dat mijn oren dichtzitten. Ook nadat ze zijn uitgespoten.

Nu ik lees over TMJD lijkt het allemaal met elkaar in verband te staan en vraag ik me af of het misschien komt doordat ik heftig knarsetand in mijn slaap? Reactie infoteur, 11-12-2012
Hi Jiska, in tijden van grote spanning kunnen mensen gaan knarsen of klemmen in hun slaap. Dit veroorzaakt TMJD, wat neerkomt op een chronische overbelasting van de kaakspieren. Het geeft een klachtenpatroon zoals je beschrijft, waarbij inderdaad alles met elkaar in verband staat. Tegen de gevolgen van knarsen zijn er splints en bitjes, deze kunnen door een tandarts of kaakchirurg worden voorgeschreven. Vraag maar eens aan je tandarts of dit een optie is. Sterkte, A.

Massawina, 10-12-2012
Goede informatie en uitleg over kaak klachten. Ik ben heel blij dat ik sommige van mijn klachten kan herkennen. Maar helaas nog geen oplossing voor mijn problemen. Ik lijd aan kaak klachten langer dan 10 jaar en 3 jaar aan brandende mond. De tandarts, kaakchirurg, gespecialiseerd kaak manueel therapeut heeft niet geholpen. Mijn klachten zijn constant pijn vooral in de avond en in de nacht wordt erger. Ik lijd aan pijnlijk kaakgewrichten, vermoeiende kauwspieren, knakkende kaak tijdens eten, gapen praten en zurende pijn, brandende mond, gevoel van hete adem, vaak ontstekingen zoals aften, gebitsproblemen in de nacht voelt mijn tanden ook losser, stijfheid en vermoeidheid tijdens kauwen lachen praten, oorpijn, hoofdpijn, nekpijn en nog meer lastige klachten. Ik zal een klein overzicht geven waar ik allemaal ben geweest voor die klachten die de kwaliteit van mijn leven ernstig vermindert. Tandarts, kaakchirurg, tanden, vaker naar mondhygiëniste, masseren, mond altijd goed reinigen na het eten, zoutwater behandeling, zoetigheid pikante en hete voeding vermeiden. Toch nog steeds niets helpt. De pijn en brandende mond heeft mijn leven zuur ongemakkelijk en ondraagbaar gemaakt. Mijn vraag is waar kan ik ervarende gespecialiseerde lotgenoot voor mijn ernstige gecompliceerde klachten vinden? Liefst in de omgeving Utrecht of Amsterdam. Ik wil heel graag advies tips of meer informaties.
Ik ben selectief geworden na veel teleurstellingen en ernstige medische fouten in mij leven.
Alvast bedankt
Massawina Reactie infoteur, 11-12-2012
Hi Massawina, bij deze een oproep voor lotgenoten die zich in jouw verhaal herkennen!
Zie voor brandende mond syndroom het artikel van mijn collega: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/72318-brandende-mond-syndroom-branderigpijnlijk-gevoel-mondtong.html
Sterkte, A.

Zanger, 20-11-2012
Ik merk dat het zingen bij mij na het trekken van 4 verstandskiezen makkelijker gaat!

Er stond waarschijnlijk teveel druk op mijn kaak/keelspieren, waardoor het zoeken naar de juiste toonhoogte moeilijker werd. En nu ze er uit zijn ben ik minder snel hees, pak ik dus ook makkelijker de juiste toonhoogte en kost het me minder kracht om te zingen. en hoe meer ontspannender je zingt hoe beter het is voor je stemgeluid, heesheid, ademhaling.

Na het trekken was het 3 dagen onmogelijk om echt te zingen, maar ben er al blij mee dat ze er uit zijn! Reactie infoteur, 21-11-2012
Hi Zanger, een wonderlijk verhaal! :). Grt, A.

Hermien, 12-11-2012
Hoi,
Heb vroeger een kaakoperatie gehad, 14 jaar geleden. Maar vanaf 2003 heb ik klachten en voornamelijk aan mijn rechter kant. Heb al bij verschillende ziekenhuizen geweest naar de kaakchirurgie maar daar kwam niks uit. Nu sinds februari zijn mijn pijnklachten erger geworden en het straalt naar mijn nek en kiezen en hoofd. Het zijn pieken een paar weken pijn en daarna een paar weken geen pijn. Ben ook al bij de fysio geweest en spierverslappers geslikt amitriptyline.
Nu al 2 weken erge pijn moeite met plat te liggen in bed, heb een kuur gekregen vanwege men denkt aan een ontsteking slik nu weer standaard amitrptyline en slik ibibrufen bruis plus nog paracetamol en zelf dat helpt niet! wordt er gek van en mijn omgeving ook.
Nu weer een verwijzing gekregen naar kaachirurg, o ik hoop toch wel dat iemand mij kan helpen.
Ik heb bijt en krans niet in de nacht dat kunnen ze zien Reactie infoteur, 13-11-2012
Hi Hermien, je vertelt niet wat de bevindingen waren van al die artsen in die verschillende ziekenhuizen. Je begrijpt dat je situatie grondig onderzoek vereist. Hopelijk gaat dat nu eindelijk gebeuren. Sterkte, A.

Annemieke, 08-11-2012
Hallo,

Ik had altijd al last van het feit dat mijn kaak vaak op slot zat of knisperende geluiden maakte, maar sinds ongeveer een jaar is er iets zodanig verschoven dat wanneer ik mijn mond opende de onderkaak een soort hoek naar links maakt. De huisarts wist mij te vertellen dat kraakbeenschijfje in mijn kaak was dubbel geklapt. Voor iets als dit is de kaakchirurg niet de juist persoon maar de kaakfysiotherapeut. Ik ben een keer bij de therapeut geweest, maar ik vond het vrij zweverig. Ik moest mij bewust worden van mondgedrag. Ik besloto het verder te laten en had er opzich ook niet echt last van. De laatste tijd zie ik echter steeds vaker dat mijn kaken niet meer op elkaar kunnen en dat mijn mond echt scheef opentrekt. Ik vroeg mij eigenlijk af of het enige dat hierbij helpt de kaakfysio is en of hij er ook echt iets aan kan doen.
Bij voorbaat dank.

Groet,
Annemieke Reactie infoteur, 09-11-2012
Hi Annemieke, bij de kaakfysio heb je inderdaad niets te zoeken, want er is hier duidelijk iets aan de hand. Ga in plaats daarvan naar je tandarts en leg het voor. Deze zou adequaat moeten optreden door je te verwijzen naar een kaakchirurg voor foto's van de kaak. Het is wel mogelijk dat hij eerst nog een 'bitje' wil laten maken om je kaken tot rust te brengen. Wat via de huisarts een doodlopende weg kan zijn, lukt soms wel bij de tandarts. Sterkte, A.

Dan, 04-11-2012
Hallo,

Ik werd gister wakker met een druipneus en wanneer ik ging kauwen, hoorde ik een soort ruis of geluid in mijn oor. Soms klinkt het als een soort gekraak. In het verleden heb ik vaker last van mijn oor, middenoorontsteking, buisjes, enzovoort.

Kan deze klacht komen door mijn verkoudheid, omdat afgelopen week zo koud was. En speelt stress een rol hierin?

Bij voorbaat dank,
Dan Reactie infoteur, 05-11-2012
Hi Dan, je klacht gaat samen met die verkoudheid dus moet je eerst afwachten tot het over is. Van hieruit is niet te zeggen wat er aan de hand is, maar de kans is groot dat het te maken heeft met de nauwe relatie tussen kaakgewricht en buis van Eustachius, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/51191-buis-van-eustachius-functiestoornissen.html
Met stress heeft dit helemaal niets te maken. Beterschap, A.

Ellis, 29-10-2012
Hallo,

Ik heb al erg lang oorklachten. In de hoop daar verandering in te brengen heb ik meer dan 15 jaar terug een kaakoperatie gehad (ik had een overbeet). Nu heb ik sinds twee jaar behalve mijn oorklachten ook nog Trigeminas Neuralgie en aanvallen van draaiduizeligheid (lijkende op meniere, maar er wordt nu gedacht aan een migrainevariant). Zou dit alles gerelateerd kunnen zijn aan TMJD?

Alvast bedankt voor de reactie,
Ellis. Reactie infoteur, 30-10-2012
Hi Ellis, nee, een mogelijk verband tussen draaiduizelingen en tmjd gaat te ver. De echte draaiduizeligheid is een probleem van het binnenoor en heeft ook niet met migraine te maken. De oorzaak van trigeminas-neuralgie is niet tmjd of zelfs je kaakoperatie (wat je wel zou verwachten), maar het gegeven dat achter in het hoofd bij de oorsprong van de zenuw, een bloedvaatje tegen de zenuw aanklopt waardoor de pijn wordt getriggerd. Dit is de nieuwste theorie. Raadpleeg je arts voor diagnose en behandeling. Sterkte, A.

Suus, 19-10-2012
Bedankt voor uw reactie. Terug te komen op mijn vorige reactie. Ik was vergeten te vertellen dat ik een splint heb vanaf half maart. Deze draag ik ook altijd 's nachts. Wat ik heb kan van 2 tot 10 jaren duren voordat het over is. Het elastiekje van de discus moet verstenen en dan heb ik de pijn niet meer zegt de kaakchirurg. Als ik mijn mond open doe en steeds verder dan gaat mijn ondergebit naar links en dan weer naar rechts. Ik heb het nu links en ik vroeg me af of dat ook rechts komt. Kan het zijn dat wanneer ik links geen last meer heb, het rechts komt? Is het ook mogelijk om een splint van de tandarts ook wat overdag te dragen. Ik werk als juffrouw met jonge kinderen en weet niet of ik overdag spanning op mijn kaken heb. Alvast heel erg bedankt. Reactie infoteur, 20-10-2012
Hi Suus, een splint moet doorgaans dag en nacht worden gedragen voor enig effect. Het gaat er bij een splint om dat er ruimte binnen het kaakgewricht ontstaat zodat de weefsels niet langer blootstaan aan te sterke wrijving. Dit merk je ook letterlijk als je de splint draagt. Wat betreft de discus, denk ik dat je bedoelt dat de ligamenten (gewrichtsbanden) juist te elastisch zijn, ook gezien het feit dat je mond zwabbert bij het wijd opendoen. Hoe de ligamenten zouden moeten 'verstenen' is me echter niet duidelijk. Ik kan helaas ook geen voorspellingen doen wat betreft linker- en rechterkaak, hiervoor moet je echt bij je behandelend specialist zijn. Groetjes, A.

Suus, 18-10-2012
Al vanaf okt. 2011 last van mijn oren/duizeligheid. In eerste instantie naar de huisarts geweest dachten ze aan oorkristallen. Hierna geregeld terug geweest en gaven aan dat het door stress komt en heb neussprays gehad. Last van mijn oren/duizeligheid ging maar niet over. Op een gegeven moment nog meer last van gehad en heb ik een kuur pretnison gehad. Aan de einde van de kuur had ik nog meer last. Toen heb ik een doorverwijzing naar de KNO arts gehad en werd er spierspanningshoofdpijn geconstateerd. Hiervoor heb ik pysio gekregen. De keer erop een gehoortest gehad en dit was prima. De KNO arts gaf nu aan dat het met de kaakspanning te maken had. Nog een paar pysio m.b.t. kaakspanning gehad. Nog altijd last van mijn oren en evenwicht. Ik dans graag, er dit gaat nu helaas wat lastiger door het evenwicht houden. Eind sept. van dit jaar merkte ik dat ik mijn mond niet zo ver meer open krijg. Ook geregeld moeite met het eten van een hamburger. Ik was wat ziekjes dus dacht zal er wel bij horen. Afgelopen weken meer last van de linkerkant van mijn mond/ kaak. Ik dacht er zal wel wat met een tand zijn of tandvlees. Ik moest nog op controle bij de Tandarts. Afgelopen maandag geweest, aan mijn gebit/ tanden was niks te zien. Ik heb een doorverwijzing gekregen naar de kaakchirurg. Vandaag ben ik naar de kaakchirurg geweest. Verschuiving van de discus. Heel veel wat ik hierboven lees is herkenbaar voor mij. De kaakchirug vertelde mij dat ik lief moet zijn voor mijn kaken. Geen appel eten, kleine hapjes, weinig praten. Nu ik thuis ben heb ik allerlei vragen. Ik zing bij een koor. Is het verstandig om hiermee door te gaan? Als je een beroep hebt dat je veel moet praten, hoe ga je hiermee dan om? Wat heb ik nu precies? Ik hoop dat u mij wat informatie kan geven. Reactie infoteur, 19-10-2012
Hi Suus, het is hopeloos dat je zo'n omweg moest bewandelen om de juiste arts te vinden. Zoals je in het artikel leest zijn er diverse typen discusverschuiving, wat er met jou aan de hand is moet je de arts echt zelf vragen. De adviezen die je kreeg betreffen manieren om ermee om te gaan, dus niet zozeer een daadwerkelijke behandeling zoals bijvoorbeeld een tijdelijke splint. Of je door kunt gaan met zingen e.d. kan ik je helaas niet vertellen, vaak voel je zoiets zelf wel aan. Beschouw je kaken in elk geval als 'overbelast', dus geef ze voorlopig rust zoals je ook is aangeraden. Sterkte, A.

Renate Daniels, 11-10-2012
Ik ben 21 jaar en zit al 8 jaar met mijn kaak. Ze vertelden me dat ik slijtage had en nu blijkt dat ik de eindstadium heb bereikt! Nog altijd pijn en last van mijn kaken! Nu lees ik dat hoofdpijn er ook door kan komen? Want liep altijd bij de fysio voor min hoofdpijn maar dat heeft niet geholpen. Ik moet nu afwachten op een brief van Groningen en hopelijk kunnen die mij verder helpen. Reactie infoteur, 12-10-2012
Hi Renate, als je op zo'n jonge leeftijd al slijtage hebt van de kaak (kaakartrose) komt dit vrijwel altijd door voortdurende overbelasting zoals klemmen en knarsen. Er wordt op verschillende manieren behandeld, van splints en pijnstilling tot zelfs operaties indien er meer aan de hand is. Hopelijk komt er een oplossing. Sterkte, A.

Maria, 26-09-2012
Heb al meer dan 25 jaar last van knappende kaken, ik kauw scheef. Mijn moeder en vriend zeiden: oefen nou eens geconcentreerd om recht te kauwen, i.p.v malend. Dat heb ik vaak geprobeerd, maar het is erg moeilijk dit definitief te verbeteren als je het al je halve leven verkeerd doet. Mijn tandarts heeft diverse keren door de jaren heen geroepen: het kan geen kwaad. Ik heb vorige maand wel een splint aangemeten gekregen omdat ik iedere nacht mijn tong kapot kauw. En vorige week kreeg ik links ineens oorpijn die niet overging en ik kreeg in mijn jukbeen links dove plekken. Vandaag naar de huisarts geweest die zei dat ik me geen zorgen moest maken en ze adviseerde een fysiotherapeut (met specialisatie op kaken) in de arm te nemen die me met oefeningen moest helpen. Op mijn aandringen kan ik ook een foto laten maken van mijn kaak. Ik maak me wel zorgen omdat ik ook last krijg van wat hardere geluiden links. Ben bang dat dit erger wordt en er andere klachten bij kunnen komen… Reactie infoteur, 27-09-2012
Hi Maria, fysieke last van hard geluid heet hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
De oorzaak van dit fenomeen ligt maar al te vaak in de spierweefsels rondom het kaakgewricht. Spieren en ligamenten worden aangestuurd door dezelfde zenuwbanen als die de oorspieren van prikkels voorzien. Deze zijn verantwoordelijk voor hyperacusis als gevolg van TMJD. Als rontgenfoto's verder niets uitwijzen is de kans groot dat het om tmjd gaat. De kaakchirurg bepaalt het te volgen beleid, dus hopelijk krijg je gauw duidelijkheid. Fysiotherapeuten kunnen er helaas niets mee. Sterkte, A.

Sarah, 06-09-2012
Ik heb de afgelopen twee maanden af en toe een zeurende, kloppende pijn aan mijn kiezen linksboven gehad. Ik zocht hier verder niks achter dus pakte ik een paracetamol.

Nu is de pijn sinds drie weken flink verergerd. Ik slaap niet van de pijn, de pijn aan mijn kies trekt door naar mijn kaak en oor en keel aan de linkerkant van mijn gezicht.

Ik ben de afgelopen week al twee keer bij de tandarts geweest, omdat ik dacht dat de pijn met mijn kiezen te maken had. Mijn tandarts heeft foto's gemaakt, daar was echter niets opmerkelijks aan te zien. Mijn gebit en tandvlees zijn volgens mijn tandarts gezond.

Omdat volgens de tandarts mijn gebit gezond was, ben ik naar de huisarts gegaan. Hij dacht aan een kaakholte ontsteking, maar was hier niet helemaal zeker van. Toch heb ik antibiotica meegekregen. De antibiotica heeft niet geholpen, dus ben ik doorgestuurd naar het ziekenhuis om foto's van mijn bijholtes te laten maken. Ook op deze foto's was niets te zien. Mijn kaakholtes zijn helemaal schoon.

De kiespijn trekt vooral door naar mijn kaak en oor en ook een beetje naar mijn nek en keel, ibrufem bruis werkt als enige pijnstiller, maar die kan ik natuurlijk niet blijven gebruiken. Wanneer de pijnstillers uitwerken ben ik zo ziek van de pijn dat ik eigenlijk niet kan functioneren.

Ik herken mijn klachten hier wel in, maar voel me zo moedeloos omdat mijn dokter zegt dat ik bij de tandarts moet zijn, en mijn tandarts zegt dat hij niets kan vinden. Reactie infoteur, 07-09-2012
Hi Sarah, van het kastje naar de muur… helaas de klassieker in de medische wereld. Wat je tandarts had moeten doen is je verwijzen naar kaakchirurgie. Door gericht onderzoek te verrichten kan een diagnose worden gesteld. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat je dus bij de juiste arts terecht komt. Wil de tandarts niet meewerken dan kun je de verwijzing naar de kaakchirurg nog bij de huisarts proberen te regelen. Beterschap, A.

Kim, 03-09-2012
Ik kamp sinds enkele weken met hevige kaak/tandpijn aan de linkerkant, van kno arts naar neuroloog naar stomatoloog maar de pijn blijft aanhouden (pijnstillers, ontstekingsremmers, flexium gel, warmtebronnen). Alles wijst op een overbelaste kaakspier/kaakgewricht, dit was ook de mening van de stomatoloog maar niemand lijkt hier een oplossing voor te vinden. De pijn straalt uit vanuit het kaakgewricht naar mijn oor en vooral naar mijn tanden, het voelt aan zoals hevige kiespijn of een abcess, de pijn is zo hevig dat ik er amper van kan slapen en op momenten niet weet waar kruipen van de pijn. Het is vooral frustrerend dat ik de indruk heb niet au serieus te worden genomen ondanks de verschrikkelijke pijn. Kan iemand deze klachten herkennen en vooral een oplossing of tips hiervoor? Alvast bedankt Reactie infoteur, 04-09-2012
Hi Kim, je hebt veel artsen bezocht maar de belangrijkste ontbreekt, t.w. de kaakchirurg. Deze moet onderzoek verrichten en een behandelplan opstellen. Vraag dus een verwijzing bij je huisarts. Deze is de persoon die verantwoordelijk is voor de coordinatie van de zorg die je krijgt. Beterschap, A.

Rita van Poeyer, 14-08-2012
Na zenuw/wortelkanaalbehandeling en het trekken van een kies doorgestuurd naar de kaakchirurg. Overbelaste kaak en kauwspieren, orofaciale therapie gehad, maar de kaakproblemen willen maar niet overgaan. Pijn is weg, maar nu is het net of mijn mond in brand staat, het lijkt of er een bijtende vloeistof in mijn mond loopt, de zijkanten van mijn tong en de keelholte zijn gewoon pijnlijk, waar zou dit aan kunnen liggen? Ben nog niet teruggeweest naar de kaakchrurug, maar door de huisarts doorgestuurd naar de KNO arts, zou teveel maagzuur aanmaken, maar ik ben ervan overtuigd dat het aan het kaakgewricht ligt en niet aan mijn maag. Reactie infoteur, 25-08-2012
Hi Rita, met maagzuur heeft dit niets van doen. De kaakchirurg moet middels een foto en/of scan de kaken onderzoeken en je behandelen. Het lijkt erop dat de zenuwbanen verkeerde signalen afgeven omdat ze geprikkeld worden. Vermoedelijk is er tijdelijke schade in of rondom het kaakgewricht als gevolg van de behandelingen van de kiezen. Hopelijk kun je gauw naar de juiste arts. Beterschap, A.

Seyma, 03-08-2012
Hallo, ik heb sinds vier dagen erg last van me rechter kaak, voornamelijk bij me oor. Het eten ging de 2 dag erg slecht, kon niet meer kauwen, wel half half gekauwd wat overigens niet goed is. Daarnaast kon ik me mond ook niet goed open doen. Ben benieuwd waardoor dit kan komen, omdat ik niks anders heb gedaan dan normaal. Wat wel bij mij helpt is de ibuprofen, maar wel nog een vraag, na hoeveel dagen kan ik beter even langsgaan bij me huisarts? Reactie infoteur, 04-08-2012
Hi Seyma, van hieruit is niet te bepalen waar het probleem aan ligt. Veel verschijnselen verdwijnen vanzelf weer, zonder dat er ooit een oorzaak voor gevonden is. Een huisarts kan hier niets mee, behalve verwijzing naar een specialist. Een tandarts kan hetzelfde doen met als extra dat hij de toestand van je gebit kan beoordelen alvorens je door te sturen. Ik raad je dit laatste aan als je er na een week nog mee zit of als de situatie snel verergert. Beterschap, A.

Dennis, 30-07-2012
Hallo, ik heb sinds kort last van mijn linkerkaak, de pijn zit vooral bij het linker oor en heb er het meeste last van bij het eten. Enig idee wat het kan zijn? Reactie infoteur, 31-07-2012
Hi Dennis, misschien een verrekte kaakspier. Dit moet vanzelf weer verdwijnen. Houdt het aan, dan is er mogelijk meer aan de hand en zul je het moeten laten onderzoeken. Beterschap, A.

Julia, 26-07-2012
Beste ´infoteur´,

Bedankt voor uw reactie (zie onder bij Julia).
Mijn kaakgewrichtsklachten komen door fibromyalgie. En nu heb ik enorme stress door het verlies van mijn vader. Het probleem zit hem vooral in de onderkaak (logisch schijnt?).Het tandvlees raakt ook geirriteerd door de overbelasting, zeker rondom een nieuwe kroon. Door de tandvleesontsteking wilden ze pas bij controle (ook al zagen ze niks op de foto!)een flafoperatie doen. Laat ik niet doen! Ze weten hier in Spanje bij de tandarts weinig van kaakgewrichtsklachten. Is een massage aan te raden? Van de nek, rug etc.Vanwege de ontspannende werking? Is dit positief of negatief voor kaakgewrichtsklachten? Graag uw advies! Groet en bedankt! Julia Reactie infoteur, 27-07-2012
Hi Julia, fibromyalgie is niet gewrichtsgebonden, dus zijn je kaakklachten afkomstig van het spierweefsel. Dit zal elke arts beoordelen als gunstig. Omdat sommige kaakklachten te maken hebben met 'referred pain', is het zeker te overwegen om de 'tender points' in de schouderregio aan te pakken. Zie hiervoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Grt, A.

Liza, 22-07-2012
Ik ben er sinds 1 jaar achter dat alle ellende die ik de afgelopen 7 jaar 's nachts doormaak van mijn linkerkaak gewricht af komt, Ik word al 7 jaar iedere nacht rond 3 of 4 uur wakker met helse stekende pijn aan de linkerkant van mijn hoofd, het straalt vanaf mijn oor tot bijna bovenaan mijn hoofd uit en ook richting de linkerbovenkant van mijn gebit bonst het dan, ook straalt het nog naar mijn nek en linkerschouder uit, soms zo'n pijn dat ik bijna van mijn houtje ga, ik heb alle onderzoeken gehad van neurologen, alle alternatieve geneeswijze's gehad, allerlei medicijnen geslikt en niks hielp, de wijze heren waren steeds druk met migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn enz, tot ik vorig jaar juli bij de osteopaat kwam en die zei misschien komt het van je kaakkopje vandaan dat tokt bij het eten en bewegen, en ja hoor, bij de kaakchirurg werd het snel duidelijk, na een bovensplint en een ondersplint en een kaakspoeling ben ik nog niet van mijn ellende af, ik heb er nu ook een hoge piep in mijn oor bij gekregen, een soort s.o.s. seintje 24 uur per dag, om stapel van te worden, ik slik paracetamol met coffeine erin, daar gaat de pijn na 2 uur mee weg en soms een oxazepam voor ik ga slapen omdat ik nu ook al angstig ben voor ik ga slapen, zo bang voor de komende pijn, overdag als ik niet te veel praat en niet te hard eet gaat het de hele dag goed, maar iedere nacht die ellende, is er iemand met een medicijn wat hiervoor kan helpen of sneller helpt als ik het inneem, in augustus moet ik weer op controle bij de Gnatoloog kijken wat er dan nog mogelijk is, met de kaakspoeling 2 weken geleden zat er wel een los fragmentje in mijn kaak zei de chirurg, misschien is dat de boosdoener, maar dat hoor ik dan hoop ik bij de volgende controle, Reactie infoteur, 23-07-2012
Hi Liza, je probleem is veel te specifiek om er een eenduidig antwoord op te geven. Voor persoonsgebonden vragen moet je dan ook bij je behandelend arts zijn. Desondanks wil ik je veel sterkte en hopelijk beterschap wensen! Groetjes, A.

Mies, 19-07-2012
Mijn linkerkant van mijn kaak is niet helemaal oké spieren rondom staan erg strak en heb ook allemaal bobbels op de spieren. Op Zich valt het allemaal wel mee alleen heb ik nu al 2 maanden last met slikken en trekt door naar mijn oor alsof ik keelontsteking ga krijgen kan dit ook van mijn kaak afkomen? Reactie infoteur, 20-07-2012
Hi Mies, nee dat is niet aannemelijk. Bij aanhoudende klachten de huisarts raadplegen. Beterschap, A.

Julia, 17-07-2012
Ben bekend met kaakgewrichtklachten. Heb jaren geleden verschillende keren lasertherapie gekregen voor het gewricht ook is mijn gebit paasend gemaakt m.b.v een beugel. Daarna heb ik altijd met een splint geslapen. Nu heb ik enorme stress en veel last. heb onlangs van de tandarts een nieuwe splint gekregen.
Mijn tandvlees is opgezet, door het vele knarsen, nu woon ik in het buitenland, wat kan ik verder voor behandeling doen? Heb veel pijn en gebruik alleen pijnstilling en de splint 24/7 Reactie infoteur, 18-07-2012
Hi Julia, je doet al alles. Wat er rest is een bezoek aan de specialist, een kaakchirurg dus. Door middel van rontgenfoto's (of scans) kan dan worden bekeken wat er mis is met de kaakgewrichten. Dit omdat het belangrijk is om te weten of de klachten afkomstig zijn van het spierweefsel, of van de kaakgewrichten zelf. Pas als bekend is dat er met de discus in de kaken niets aan de hand is, kun je zo'n splint proberen. Sterkte, A.

Vivianne, 15-07-2012
Na een foto gemaakt door de kaakchirurg, bleek dat ik beiderzijds versteende ligamenten heb. Deze zullen er ooit uit moeten. Is dit een zware operatie? Onder narcose of niet? Heb het er met de kaakchirurg verder nog niet over gehad, omdat ik geen klachten had op dat moment. Hij ging eerst 2 verstandskiezen verwijderen onder narcose. Nu, bijna 4 weken later, heb ik van die operatie nog steeds last. M.n. zijn de kiezen boven en onder aan de kant waar ik ben geopereerd zeer gevoelig voor koud en warm. Dit gevoel blijft uren doorzeuren na het drinken van bijv. koffie. Daardoor loop ik gewoon de hele dag met pijn. Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Ik ben bang voor zenuwbehandelingen en/of een abces in de kaak. Of zijn die kiezen gewoon geïrriteerd van de operatie? En natuurlijk ben ik nu ook heel bang om me te laten opereren aan die ligamenten. (daar zeurt het ook aan de geopereerde kant). Ik ben trouwens ook vaak duizelig en heb vaak hoofdpijn. Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Vivianne, kijk online eens onder 'ankylose'. Wat voor soort operatie je precies krijgt is me niet duidelijk, maar kaakoperaties gebeuren altijd onder narcose. Waarschijnlijk zijn je kiezen zo gevoelig voor warmte en koude als reactie op het verwijderen van de verstandskiezen. Raadpleeg hiervoor je behandelaar. Omdat je niet vertelt welke klachten je hebt ivm de verkalking van de gewrichtsbanden, kan ik ook niet weten of je je eigenlijk wel moet laten opereren en wanneer. Dit zijn allemaal vragen voor je arts. Beterschap, A.

Iemand, 12-07-2012
Hallo, ik heb het al meerder keren gehad en het gaat vanzelf over, maar ik heb last van het plekje net voor het oor aan de rechterkant van mijn hoofd. Altijd op dat plekje, het doet pijn en ik kan mijn gebit niet goed op elkaar zetten, eten gaat goed maar ik kan mijn mond niet echt heel wijd openen. Normaal doet het ook niet echt pijn alleen als je probeert je gebit goed te zetten etc. Bij het oor doet het alleen pijn als je het aanraakt. Ik kan nog wel gewoon praten zonder pijn. Ik heb het af en toe eens in de 2-3 maanden en het gaat vanzelf over maar ik wil wel eens weten wat dit nou is. Reactie infoteur, 13-07-2012
Hi Iemand, de plek die je bedoelt is het kaakgewricht. Gelukkig heb je geen last met eten of praten, wel is het verdacht dat je je gebit niet goed op elkaar kunt zetten. Wat er precies aan de hand is kan alleen onderzoek uitwijzen. Je kunt hiervoor je tandarts raadplegen en zijn mening vragen. Groetjes, A.

Reneemulder, 04-07-2012
In de afgelopen maanden zijn er na diverse wortelkanaalbehandelingen bij drie kiezen uiteindelijk drie kiezen getrokken. 3x botonsteking gehad. In 8 weken tijd is er 19 x door kaakchirurg en tandarts en endontoloog gerommeld. Nu 2 weken geleden als laatste diagnose overbelaste kaakspier en kaakgewricht geconstateerd aan de linkerkant. Mis links een onderkies en rechts nu onder en bovenkies. Linkerkant geeft klachten.

Inmiddels al drie weken 2x in de week naar de kaakfysio, 1x per week naar de osteopaat. Slik 2x 5 mg diazepam en diclofenac en magnesium tabletten. Eet nu al weken vloeibaar en zal dit de aankomende vier weken nog moeten blijven doen… Wat is de prognose. Gaat dit ooit over? Zit met warme zakken tegen de plek onder mijn nek. Kaakfysio ziet wel wat vooruitgang, masseert mijn nek en wang en de osteopaat doet dit drie kwartier. Wat kan ik nog meer doen? Momenteel voelt het stijf aan in mijn mond en dat zou een goed teken moeten zijn. Door de diazepam blijft spierspanning minder. Maar ik ben het zo zat… Iedere tip is welkom. Homeopathisch, acupunctuur? Ben ook al weken niet aan het werk omdat ik rust moet houden en door de diazepam. Gaat dit ooit nog over? Kaakchirurg en tandarts en endontoloog hebben hub handen ervan afgetrokken en wijzen alleen nog naar elkaar. KNO-arts misschien? Of nog even een paar weken geduld hebben? Reactie infoteur, 05-07-2012
Hi Reneemulder, bij wortelkanaalbehandelingen moet de mond langdurig wijd worden opengehouden. Dit alleen al veroorzaakt dikwijls matige tot ernstige klachten van de kaken en de omringende spieren, met symptomen die vaak lang aanhouden. In het artikel vind je dit terug onder TMJD. Wat je nu doet is goed, hoewel ik persoonlijk soms de indruk heb dat je maar beter helemaal niets kunt doen. De reden daarvan is dat zolang je nog onder behandeling bent bij wie dan ook, de aandacht en focus logischerwijs naar het getroffen gebied wordt getrokken. Met het gevolg dat je de spieren onbewust weer gaat spannen en er al gauw een vicieuze cirkel ontstaat. Zoiets staat succes van behandelingen uiteraard in de weg. Een splint is de eerste mogelijkheid om de kaken te ontlasten, niet fysiotherapie. Vraag daar dus om of koop er zelf eentje bij de drogist. Verder zou ik alles, dus ook de medicijnen proberen langzaam af te bouwen en geen nieuwe therapieen bij andere hulpverleners meer starten. Het lichaam kan dit zelf genezen, mits er geen blijvende schade aan de kaakgewrichten is. Gezien de diagnose van de arts is dit gelukkig niet het geval. Sterkte, A.

Nick, 04-07-2012
Hallo,
Ik heb mezelf vorig jaar per ongeluk een keer tegen mn kaak geslagen niet heel hard maar toch had ik wel wat last van mn tanden. Ik was al onder behandeling bij een manueel arts voor een scheve ruggenwervel. Ik had dus een afspraak bij hem en ik dacht '' kan ik meteen even na die kaak laten kijken he ''. Hij voelde aan de kaak en zei dat het een beetje scheef stond toen heeft hij echt een heel licht zetje gegeven. Echt heel licht. Na de correctie had ik geen kaakpijn meer. Ik was helemaal happy. Maar ik hoorde s'nachs opeens een ruis. Ik wist meteen dat het door de kaak kwam. Ik ben na een kennis gegaan die is osteophaat, zij heeft me behandeld aan mijn hoofd en nek.Omdat daar heel veel spanning op stond. Het geluid was weg en nu heb ik het soms nog heel licht. Maar wat ik wel heb als ik mijn nek naar rechts beweeg word het geluid harder. Dit heeft niks met de kaak te maken lijkt me. Dat vind ik al raar en ik vraag me steeds af waarom ik geen hyperacusis aan het kaak probleem heb overgehouden. Daar pieker ik veel over. Ik heb ook soms dat geluiden niet erg prettig klinken maar dan weet ik niet of het door de kaak komt of gewoon omdat ik er mee bezig ben. Reactie infoteur, 05-07-2012
Hi Nick, dit is somatische tinnitus, zie 'tinnitus afkomstig van kaak of nek' in: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Verhoogde spierspanning in kaakspieren en/of nekspieren leidt tot dit type tinnitus. Je moet deze spieren (ook die van de schouders) dus zien te ontlasten door ontspanning, maar ook door triggerpoints te deactiveren. Zie daarvoor: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Het is geen wet dat je bij kaak- of nekproblemen ook hyperacusis krijgt, want met tinnitus heb je denk ik al genoeg te verduren ;(. Naast hyperacusis en tinnitus zijn er nog talloze andere verschijnselen in de oren, die het gevolg kunnen zijn van verkrampte, stijve, overactieve, of juist slappe spieren. Groetjes, A.

Lennert, 29-06-2012
Sinds mijn vorige reacties tot nu heb ik wat nieuwe aanwijzingen gevonden dat mijn oorproblemen aan mijn kaakgewricht liggen. Ik heb per ongeluk ontdekt dat ik bij hevige inspanningen mijn kaken ga klemmen. Ik heb mijn oor problemen gekregen juist na een volley match dus ik denk dat ik mijn kaken zal geklemd hebben enzo een discus verschuiving zonder reductie zal opgelopen hebben. Mijn kaken gaan ook juist iets wijder als 2 vingers open. Heb ook ontdekt als ik mijn kaak naar achter duw mijn tinnitus veel luider wordt! En iets heel raars vind ik als ik mijn vinger in mijn oor steek en mijn tanden op elkaar zet komt er een iets van mijn kaakgewricht in mijn gehoorgang. Maar wel redelijk diep in mijn gehoorgang. Ik heb ook HMS maar ik denk dat dit er weinig mee zal te maken hebben met mijn kaakproblemen. Reactie infoteur, 29-06-2012
Hi Lennert, in hoeverre HMS de oorzaak van je kaakprobleem is kun je het best aan je arts vragen. Om de kaken tot rust te brengen kun je ook informeren naar het gebruik van een splint. Die kun je overigens ook zelf kopen (drogist), hoewel niet op maat. Deze is bedoeld om knarsen en klemmen tegen te gaan en de kaakgewrichten te ontlasten. Misschien wil je tandarts of huisarts je doorsturen naar een kaakchirurg om wat uitgebreider onderzoek te laten doen. Sterkte, A.

Liesje, 28-06-2012
Al maanden lang zit mijn discus in mijn kaak geblokkeerd, nog steeds veel last en pijn. We hebben Alle mogelijke dingen geprobeerd: opbeetplaat, kine, pijnstillers, een spoeling van het gewricht. Twee weken geleden hebben ze een MRI genomen daarop was te zien dat de discus helemaal geblokkeerd zit en dat er ook vocht aanwezig is. uiteindelijk zullen ze het opereren. Hij zei dat ze dit via een sneetje langs het oor doen. Ze gaan ook ineens mijn wijsheidstanden mee wegnemen. Kunnen jullie mijn nog wat meer info geven over deze ingreep? Hoelang duurt het en zal het pijnlijk zijn nadien, hoelang zal ik er tussen uit liggen? Reactie infoteur, 29-06-2012
Hi Liesje, voor details omtrent de operatie die je krijgt moet je je wenden tot je behandelend arts. Er bestaan diverse kaakoperaties en ook verschillende werkwijzes. Informeer de arts naar de exacte naam van jouw operatie en zoek dit op internet uit. Sterkte, A.

Carmelita, 19-06-2012
Ik heb eerder gereageerd. Ik heb kaakproblemen. Ik heb het al een hele poos geleden. Ik knarst tijdens mijn slaap. Ik heb een splint bij slapen en heb het nu al sinds 3 maanden. Ik draag het elke avond. Maar de pijnen, in mijn hoofd, oor en mijn rechteraangezicht die zijn er nog steeds.
Bij elke pijn masseer ik achter mijn oor en ervoor en ook mijn rechterkaak. Hierdoor verlicht het de pijnen die ik heb opgenoemd hierboven. IK hoop dat het in de longterm wel geneest. Ik masseer met mijn wijsvinger en middelvinger in rondjes achter mijn rechteroor en mijn rechterkaak en eventueel ook de spieren aan mijn nek. Het verlicht heel veel. Tenminste een vorm van prettig gevoel. Ik raad het ook jullie aan. Het verlicht echt… ik hoop dat het wel van lange duur is deze methode en tenslotte genezing. Reactie infoteur, 20-06-2012
Hi Carmelita, wat je doet is goed. Bij TMJD zonder aanwijsbare oorzaak is het aan te bevelen om zelf aan de slag aan te gaan. Je voelt zelf welke methode het beste werkt. Succes, A.

Elle, 11-06-2012
Hallo,

Ik heb al sinds augustus vorig jaar last van flinke duizeligheid; soms sluimert het de hele dag door, soms in pieken. Daarnaast heb ik vrijwel constant een vervelende piep in mijn oren en vaak het gevoel mijn oren te moeten klaren. De duizeligheid gaat vaak gepaard met misselijkheid. Volgens mijn man knarsetand ik flink in mijn slaap, dat merk ik zelf niet, wel dat ik wakker word met mijn kaken stevig op elkaar. ben al bij de kno-arts geweest, chirpractie, manueel therapie, accupunctuur etc. Niets helpt tot nu toe. Zou dit dat door mijn kaken/knarsetanden kunnen komen? Heb verder geen pijn bij het kauwen of als ik mijn mond open doe… Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Elle, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Voor knarsen kun je altijd een bitje nemen, dat speciaal hiervoor gemaakt is. Drogisten verkopen ze tegenwoordig, maar je kunt het ook via de tandarts regelen. Of het knarsen de oorzaak is van de duizeligheid e.d. geloof ik niet. Je vertelt dat je het gevoel hebt de oren te moeten klaren, wat aangeeft dat de druk in je hoofd regelmatig niet goed is. Door ongelijke drukverdelingen ontstaat een onzeker, zweverig en bevreemdend gevoel in je hoofd. De kno-arts zou bepaalde onderzoeken moeten hebben gedaan maar helaas zeg je niet wat de bevindingen waren. De overige hulpverleners zijn niet aangewezen bij dit soort klachten, en kunnen de zaak zelfs erger maken. Beterschap, A.

-., 11-06-2012
Goeidag, ik heb zaterdagavond een flinke dreun gekregen aan de linkerkant van mijn kin. Niet veel later merkte ik dat ik aardig wat pijn aan de rechterkant van mijn kaak had, bij het volledig openen van de mond. Bij het eten kwam ik erachter dat ik totaal geen kracht kan zetten met de rechterkant, dit werd gevolgd door een flinke pijnscheut. Nu is het ondertussen dinsdag en is de pijn minder, kan ik mijn mond verder opendoen en al lichtelijk een beetje kracht zetten bij het kauwen. Eten gaat nog steeds erg moeilijk tot niet en ik eet daarom ook zachte of vloeibare dingen. Ik kan mijn kaak voor de rest wel alle kanten op bewegen, alleen beperkt, het lijkt wel alsof de spier enorm kort is en zwaar geïrriteerd. Enig idee wat ik hiermee aanmoet? Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi -, afwachten. De omgeving van het kaakgewricht heeft schade opgelopen, wat eerst moet helen. Er zijn gelukkig al verbeteringen, dus er is hoop dat de rest ook zal herstellen. Mocht dit toch niet gebeuren, dan kun je het laten onderzoeken. Rontgenfoto's van de kaak zullen de meer ernstige mogelijkheden kunnen uitsluiten. Beterschap, A.

Lennert, 04-06-2012
Bedankt voor je antwoord. Mijn kno arts heeft niks gezegd van het soort gehoorverlies, alleen een dip van 3000 tot 4000 hertz. Ik heb ook zo een test gehad waarbij ik een hoofdtelefoon kreeg die allemaal klik en kraak geluiden maakte, er waren ook sensoren achter mijn oren en op mijn voorhoofd bevestigd. Weet niet goed voor wat dit diende, maar alles zag er bij die test goed uit zei hij. Hij heeft ook de druk gemeten en soms zag hij dat de druk een beetje steeg in mijn oren maar het wel altijd weg ging. Heb ook ontdekt dat bij het wijd openen van mijn mond de pitch van het gesuis veel hoger word. Nog een raar symptoom is dat ik bij sommige geluiden/frequenties (vooral bij microfoons) ik een hoog irritant geruis hoor. je kan het een beetje vergelijken met een tv waarvan de kabel er maar half in steekt. dan krijg je de meeste geluiden maar ook zo een geruis erbij. Reactie infoteur, 05-06-2012
Hi Lennert, kaak en oor zijn geen twee aparte onderdelen, maar bij symptomen vaak overlappend. Vandaar ook dat je bij het openen van de mond de toon van het gesuis kunt veranderen. En nog belangrijker: dat je bijgeluiden hoort op bepaalde frequenties. Het verbaast me allemaal niet! De kno-arts heeft bij zijn testen vastgesteld dat alles er goed uitzag, maar dat neemt niet weg dat je allerlei klachten hebt die er niet bepaald op wijzen dat het goed zit. Ik vermoed dat hij geen diagnose had, zoals zo ontzettend vaak voorkomt bij dit soort problemen. Zie verder mijn vorige antwoord. Groetjes, A.

Lennert, 02-06-2012
Hoi, heb al een paar maanden last van mijn oren. heb in mijn rechter oor tinnitus, toonsveranderingen, lichte hypercausis. en soms oormyoclonus maar dit blijft niet en gebeurd niet veel. bij het slikken hoor ik ook soms ook mijn oren ploppen en kraken (soms zonder te slikken) het ploppen en kraken heb ik ook in mijn linker oor. Ik ben hiervoor bij de kno arts geweest maar die heeft alleen gehoorverlies gevonden op 3000 tot 4000 hertz in mijn rechter oor. Je krijgt bij deze test zo een hoofdtelefoon op dus ik hoor helemaal niets, aleja. behalve mijn suizen dan. maar als die test tonen op de hoogte van mijn suizen komt dan hoor ik die niet. dus ik weet niet of ik gehoorverlies heb. ben dan bij de kaak terechtgekomen op deze site en heb dan die truc geprobeerd van de pink in je oor. en als ik die toeppas in mijn linker oor hoor ik zo een gekraak van kaakgewricht en dit doet wel pijn. (heb dit alleen in het linkeroor). ben dan op mijn kaken gaat letten en zie ook een beetje als ik ze weid open mijn onderkaak een beetje scheef staat. kunnen al mijn oorproblemen van mijn kaak komen? ik ben nu 16 en ik weet wel dat ik al gans mijn leven snacht redelijk hard tandenknars. zou dit knarsen zijn tol beginnen eisen op mijn kaken? Reactie infoteur, 03-06-2012
Hi Lennert, je zult gehoorverlies hebben in het frequentiegebied waar de tinnitus zit, inderdaad omdat je door het gesuis de geluiden niet hoort. Jammer dat je niet aangeeft wat de kno-arts hiervan heeft gezegd, want bij gehoorverlies gaat het altijd om twee mogelijkheden, een perceptief verlies of een geleidingsverlies. In het laatste geval is het slechts tijdelijk. Heb je met de vingertruc pijn in het oor, dan is de kaak geirriteerd. Tandenknarsen kan, mits langdurig, allerlei klachten geven. Probeer een tandenknars-bitje van de drogist (vrij te koop), of raadpleeg je tandarts. Deze kan je verwijzen naar kaakchirurgie of zelf een spalkje of bitje laten maken. Misschien geeft dit uitkomst. Succes, A.

Marijke, 02-06-2012
Er werd besloten tot een MRI omdat ik al hoofdpijn heb sinds ik 4 jaar was. Ik heb diverse soorten hoofdpijn, en soms zit het door mijn hele hoofd of op één plek. Ook heb ik last van draaiduizelingen. Gelukkig wordt een MRI van mijn hele hoofd gemaakt, zodat dat ook gekeken kan worden naar mijn kaken.
Ik ben ook nog last de tandarts geweest en heb de foto's bekeken die in januari dit jaar zijn gemaakt. Zo te zien is er geen metaal o.i.d. meer achtergebleven. Een kopie van de foto's neem ik mee naar de radioloog (9 juni), dat kan hij ze ook nog zien en beoordelen. De tandarts zei nog wel dat meestal gebruik wordt gemaakt van operatiemetaal dat niet magnetisch is. Maar of dat in 1981 ook al het geval geweest is, is nog niet duidelijk. Reactie infoteur, 03-06-2012
Hi Marijke, hopelijk wordt gauw duidelijk waar de klachten vandaan komen. Want pas als er een deugdelijke diagnose is, kan een behandeling worden opgesteld. Helaas zie je vaak het omgekeerde: Behandelaars prutsen maar raak zonder dat ooit duidelijk is geworden wat iemand mankeert. Let wel: Mri is niet zaligmakend en kan tot nog veel meer klachten leiden. Desondanks succes! A.

Marijke, 31-05-2012
Bedankt voor uw antwoord. Onlangs zijn er weer foto's gemaakt van mijn gebit bij de tandarts. Ik ga morgen even bij ze langs om te vragen of er inderdaad nog iets van metaal o.i.d. in mijn onderkaak zit. Volgens mij dus wel.
Daarna het vervolg, wel of geen MRI, of een alternatieve oplossing. Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Marijke, de kans is groot dat de hoofdpijnklachten een uitstraalpijn zijn afkomstig van de kaak. Op een mri kan veel worden uitgesloten, maar je hoofdpijn zal er niet minder van worden. Laat je dus goed informeren waarom MRI nodig is. Zie: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/10872-de-gevaren-van-mri.html
Groetjes, A.

Sophie, 31-05-2012
Hallo, ik heb sinds een aantal weken flinke pijn aan mijn kaakgewricht, maar dan alleen het kaakgewricht aan de linkerkant van mijn gezicht. Wanneer ik iets eet, gaap op mijn tanden op elkaar probeer te zetten doet het erg pijn. Het gekke is dat wanneer ik iets eet en tegelijkertijd hard op mijn kaakgewricht duw, de pijn wegblijft.
Nu vraag ik me af of er werkelijk iets is met het kaakgewricht of dat het slecht wat overbelaste spieren zijn? Reactie infoteur, 01-06-2012
Hi Sophie, dat weet ik niet. Houd het aan dan kun je dit het beste met je tandarts of huisarts overleggen. Via onderzoek wordt dan duidelijk wat er aan de hand is. Beterschap, A.

Marijke, 30-05-2012
September 1981 heb ik een kaakoperatie ondergaan, na eerst 2 jaar bij de orthodontist te zijn geweest. Mijn onderkaak is een paar mm naar voren geplaatst en van mijn bovenkaak hebben ze naast mijn twee voortanden een stukje tussenuit gehaald. Zowel mijn boven- als onderkaak is op twee plaatsen gebroken geweest. Ruim 5, 5 uur zijn ze bezig geweest. Daarna 5 weken met mijn kaken op elkaar en alleen vloeibaar gegeten.
Helaas is een zenuw geraakt in mijn onderkaak, waardoor ik nog steeds met een soort verdoving in mijn kaak zit, het gevoel is iets van 50%. Zeer lastig met soep eten, want je voelt niet dat er soms wat langs je kin loopt. Ook kan ik mijn mond niet echt wijd open doen, lastig als je bij de tandarts zit, want die zegt steeds: open houden. Dat doet vreselijke pijn en straalt door naar mijn ogen en hoofd. Vreselijk dus.
In mijn onderkaak zit ook iets van een metalen stangetje o.i.d. Een paar jaar geleden begon het door mijn kaak ter plaatse van verstandkies te steken. (alle 4 kiezen zijn 30 jaar geleden voor operatie verwijderd). De kaakchirurg heeft een stuk verwijderd. Nog een klacht is dat ik door het verminderde gevoel ook voorzichtig moet kauwen, want soms bijt ik keihard in mijn tong, mijn tand gaat er dan echt in, tot bloedens aan toe. Of ik bijt op mijn wang tot bloedens toe. Vooral het vlees kauwen. Heel vervelend allemaal. Dus, aan de ene kant ben ik blij dat ik van mijn fietsenstalling af ben (ik had twee tanden tekort gehad - 4 melktanden zijn eruit getrokken en er zijn 2 voor in de plaats teruggekomen). Aan de andere kant went het na 30 jaar nog steeds niet.
Maar, ik moet binnenkort een MRI scan ondergaan voor mijn hoofd vanwege de vele hoofdpijnklachten. Is het mogelijk om een MRI scan te laten maken als ik wellicht nog een soort stang in mijn onderkaak heb. Reactie infoteur, 31-05-2012
Hi Marijke, zie: http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/10872-de-gevaren-van-mri.html
MRI en metaal gaan niet samen. Je behandelend arts moet je daarover informeren. Sterkte, A.

Helen, 26-05-2012
Hoi, dank je voor de reactie terug :-) Ik ben al bij een kaakchirurg geweest, i.v.m. een overbeet (doorverwezen door Orthodontist) Bij de kaakchirurg ben ik 2 keer bij geweest op consult, daar hebben we het gehad voor een e.v.t. kaakoperatie :-( Die zei wel dat ik last zou kunnen hebben van de kaken door de overbeet. Mijn chiropractor zei dat het TMJ (TMD?) zou kunnen zijn, en voelt wel wat bij mijn rechterkant van de kaak (overbelasting) Tijdje geleden ook foto's gemaakt vd sinussen., maar geen onsteking te zien. Nu slik ik homopatische dingen, zoals extra magnesium, b12 en aconitum. Ook smeer ik Toco-Tholin bij me slaap en nek/hals. Reactie infoteur, 27-05-2012
Hi Helen, een kaakoperatie is het allerlaatste wat je kunt doen. Vaak helpen operaties je alleen maar verder in de problemen, dus pas ermee op. Kijk ook uit met chiropractie. Het is goed mogelijk dat tmjd een rol speelt bij je klachten. De ernst van je symptomen is natuurlijk subjectief, maar langdurige hoofdpijn, druk boven de ogen en oorklachten komen zeer vaak voor. Soms gaat het na maandenlange ellende vanzelf weer weg, zonder dat er ooit een diagnose is gesteld. Ik denk dat je het beste af bent als je de situatie volledig kunt loslaten. Niets meer slikken, nergens meer heen. Maar dus eerst nog langs de pijnpoli… :(. Sterkte, A.

Helen, 25-05-2012
Vorig jaar november kreeg ik hoofdpijn, een hele week lang. Daarna trok dat weg, en kreeg ik een loop neus en druk boven/achter mijn oog. Ik ben toen naar de huisarts gegaan, en die zei dat het van stress kwam. Na een tijdje de klachten bijna weg, en toen kwam het na een week weer. Eerst een hele week hoofdpijn, loopneus en druk boven/achter mijn oog. Na 6 maanden nog steeds last, en met vele andere klachten erbij zoals druk in het oor en pijn. Last van de zijkant bij me slaap en onder mijn hals naar me nek toe erge pijn. Ondertussen al bij de neuroloog geweest, en een scan gehad die was goed. En bij de opticien en oogarts. Laatste maanden veel medicijnen geslikt, maar ben daar nu vanaf. Het werkte allemaal niet. A.s. dinsdag mag ik naar de pijnpoli, ben echt te einde raad. Reactie infoteur, 26-05-2012
Hi Helen, deze website gaat over problemen aan het kaakgewricht. Denk je dat daar de oorzaak ligt, laat je huisarts of tandarts je dan verwijzen naar een kaakchirurg. Zoals ik het lees doet het meer denken aan een probleem van de neusbijholten, en dat is een zaak voor de kno-arts. Het lijkt er dus op dat je de verkeerde verwijzingen hebt gehad. Sterkte, A.

Martin Wouters, 22-05-2012
Beste A., Ik heb sinds ruim een jaar last van oorsuizen wat in de loop van de tijd erger lijkt te worden of ik ervaar het erger. Dit is enkele weken na het trekken van een verstandskies begonnen. Ik word hier heel moe van, vooral ook omdat ik moeilijk in slaap kom. Verder merk ik dat ik steeds makkelijker geïrriteerd raak van geluid, m.n. doordringende bromgeluiden, suizen (airco) of meerdere drukke gesprekken door elkaar (werk, verjaardagen enz.). Voordien had ik regelmatig, gemiddeld maandelijks, last van migraine-achtige hoofdpijn die vooral optrad na een stressvolle dag. Sinds ik last heb van oorsuizen heb ik die hoofdpijn niet meer gehad. Ik weet dat mijn kaak niet helemaal goed is, zit wat los en is voorheen wel eens uit de kom geweest. KNO-artsen zeggen dat ik er maar mee moet leren leven en ook psychologische hulp heeft maar kort ietsjes geholpen. Uit een MRI-scan is niet gebleken dat er in mijn hoofd iets niet in orde is. Ik ben radeloos. Ik weet niet hoe lang ik dit nog trek. Help. Reactie infoteur, 23-05-2012
Hi Martin, zie:
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Tinnitus en hyperacusis staan soms in nauw verband met kaakklachten. Oren en kaken delen grotendeels dezelfde zenuwen, vandaar dat vaak moeilijk uit te maken waar het probleem nu zit. Omdat je kaak niet helemaal in orde is, is het raadzaam de kno-route te vergeten en je tandarts of huisarts te raadplegen ivm verwijzing naar een kaakchirurg. Op specifieke foto's van de kaakgewrichten wordt dan duidelijk wat er aan de hand is. Sterkte, A.

Esther, 21-05-2012
Hallo,
Bijna 20 jaar gelden heb ik een kaakoperatie gehad, omdat mijn onderkaak een cm. in groei achter was gebleven. Ik had toen veel last van "knappende" kaken.
Operatie is toen goed verlopen. Daarna nog tijdje fysiotherapie en beugel gehad (ook er voor een beugel). Verder nooit problemen. Nu echter sinds een week pijn in mijn onderkaak. En op Hemelvaartsdag, een soort "knal" in mijn linker kaakgewricht en even een enorme pijn, maar na wat wrijven werd dat een stuk minder. Echter afgelopen weekend was de pijn behoorlijk. Vanaf mijn kaakgewrichten tot halverwege mijn onderkaak. En ook oorpijn. Met wat masseren is de pijn in mijn kaak verminderd, en in mijn oor weg.
Echter zijn mijn spieren in mijn nek en schouders ook behoorlijk gespannen. Nu vraag ik me af, wat is wijsheid? Eerst nek en schouders laten masseren in de hoop dat het over gaat? Of kan ik beter naar de tandarts of kaakchirurg? Ik draag nog wel altijd een "draadje" achter mijn ondertanden. Behalve de druk en pijn in mijn kaak, is er niets aan de hand. Ik kan mijn mond gewoon helemaal open doen. Het is vandaag wel zo, dat als ik mijn mond open, mijn onderkaak, rechts ietsje "knapt", maar dit doet geen pijn. Reactie infoteur, 22-05-2012
Hi Esther, vermoedelijk gaat het om een van de kaakspieren die verrekt is geraakt. Tijdens de 'knal' zou je dan wel iets met je kaken moeten hebben gedaan, bijv. geeuwen, eten of praten. Klachten van een dergelijke blessure moeten langzamerhand verdwijnen. Ondertussen kun je inderdaad proberen via wat uitgebreidere massages de boel tot ontspanning te krijgen, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Helpt dat allemaal niks of wordt het erger, dan kun je altijd nog naar je arts gaan. Beterschap, A.

Pascalle, 11-05-2012
2, 5 Maand geleden heb ik een onderkaak osteotomie gehad van ruim 1 cm. Alles is goed gegaan en het gevoel in mijn onderlip/kin rechts komt langzaam aan weer terug. Het enige wat maar niet wil verdwijnen is oorpijn in het linkeroor met uitstraling in de linker kaakhelft en een knappend kaakgewricht rechts, er is niemand die mij kan verklaren hoe het kan en wanneer het verdwijnt. De kaakchirurg is er vrij nonchalant onder en de mondhygienist "heeft het wel vaker gehoord, gaat vanzelf weg" wel merk ik dat als ik meer doe dan ook het gevoel krijg van vermoeiend en verkramping in de spieren. Wat moet ik nu doen? soms is de pijn (steken in oor) niet uit te houden de rest van de dag is het "draagzaam".
Wat moet ik nu doen? of gaat het echt vanzelf over? vallen mijn klachten wel degelijk onder tmjd? Reactie infoteur, 12-05-2012
Hi Pascalle, operaties zijn altijd risicovol, je weet nooit hoe je eruit komt. De klachten passen inderdaad bij tmjd, wat niet verwonderlijk is na zo'n zware ingreep. De spieren en ligamenten zijn als het ware gereset, en moeten opnieuw een evenwicht vinden. De kans is aanwezig dat de problemen mettertijd verminderen, dus houd hoop. Met je oor is natuurlijk niks mis, maar kaken en oren delen dezelfde zenuwbanen dus kaakpijn kun je letterlijk in je oor voelen en andersom. Het kaakgewricht zit zeer dicht tegen het oor aan. Het vermoeide en verkrampte gevoel komt door overbelast spierweefsel. Door voorzichtige massages en het dragen van een splint (eventueel van de drogist, een 'mouth guard' oorspronkelijk tegen tandenknarsen), kun je proberen de spanning wat te verlichten. Sterkte! A.

Brenda, 08-05-2012
Beste,
Dank je wel voor je reactie, ja ik weet het zelf niet zo goed met die operatie maar vroeger heeft de tandarts er nooit iets van gezegd. Het is maar nu het laatste jaar omdat ik zelf iets wou laten doen aan mijn gebit dat ik weet wat er is met mijn gebit. Enerzijds hoop ik dat de problemen met mijn oren met mijn kaken te maken hebben, zodanig dat een operatie verlichting zou bieden, maar anderzijds heb ik schrik dat ik het met operatie erger maak! Ik zit echt in een dilemma. Mvg Reactie infoteur, 09-05-2012
Hi Brenda, ja, en daarom moet je nu niets doen. Operaties zijn een allerlaatste mogelijkheid en geven vaak vele complicaties. De uitkomst is zoals bij een loterijlot, je trekt aan het kortste eind of niet. Neem dus geen risico. Blijf je toch twijfelen, dan raad ik je een second opinion aan. Groetjes, A.

Brenda Acke, 07-05-2012
Beste,
Ivm de kaakoperatie, de bedoeling is dat ze mijn onderkaak ietwat naar voor schuiven, het is een chirurgische kaakcorrecties omdat ik sagittaal een felle klasse 2 heb, ze plaatsen mijn onderkaak naar voor, zodanig dat de kaken op elkaar passen, ivm mijn nko-arts, er zijn al foto's genomen in het verleden en er is niets fout met mijn sinussen, ook heb ik onlangs een vlies gehad op mijn trommelvlies maar dat gaf niet echt verlichting. zowel nko-arts als kiné zeiden dat er teveel spannig zit op de kaakgewrichten. Misschien heeft het helemaal niet maken met mijn kaken en is het een dysfunctie van de buis van eustachuis? Ik probeer gewoon een oplossing te zoeken voor dit vervelend probleem maar vrees ervoor, nu is het nog leefbaar maar heb zo'n schrik dat het nog allemaal erger wordt (zoals horen eigen ademhaling) mvg Reactie infoteur, 08-05-2012
Hi Brenda, de buis van Eustachius zit pal achter het kaakgewricht. Het ligt voor de hand dat problemen met de kaken ook merkbaar worden in de oren. Heb je inderdaad 'teveel spanning op de kaakgewrichten', dan is een operatie nooit het eerste voorstel, maar het allerlaatste. Dan zou je al jarenlang splinttherapie oid moeten hebben gehad. Groetjes, A.

Brenda Acke, 06-05-2012
Beste, in 2008 kreeg ik een acute sinusitisaanval, daarna begon het oorsuizen links, ook had ik een drukkend gevoel en had ik soms pijn in mijn oor. Sinds een aantal maanden is dit alles erger geworden en heb ik nu ook problemen rechts. Mijn nko-arts heeft een test gedaan, een soort tubomanometrie, waaruit blijkt dat ik zowel links als recht teveel trillingen op mijn trommelvlies heb. Ik ben soms ook gevoelig voor harde geluiden en heb echt vaak groen slijm uit mijn keel dat ik dikwijls moet ophoesten (sorry voor het ietwat rare taalgebruik), daarnaast is er door mijn orthodontist een onderbeet vastgesteld( felle klasse 2), ik zo een beugel moeten dragen en ook een kaakoperatie moeten ondergaan, ik onlangs bij de kaakchirug geweest. Heb ook al kine moeten volgen omdat er teveel spanning zat op mijn kaakgewrichten! Het is een hele boterham! Soms weet ik het ook niet meer, soms denk ik dat het door mijn kaken komt maar de kine bracht niet echt veel beterschap. Ik heb soms ook echt veel last van stress, sinds de geboorte van dochter (4 jaar geleden) ze heeft veel problemen gehad. Zou ik die kaakoperatie doen? Wat als het allemaal verergerd? Kan dit alles louter door stress? Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Brenda, de test die je gehad hebt heet tympanometrie. Als de testuitslag niet goed is, moet je kno-arts een behandelplan opstellen. Bijvoorbeeld mbt de sinusproblemen. Helaas vertel je niet wat voor kaakoperatie je zou moeten ondergaan, maar sowieso moet je daar heel terughoudend in zijn. Stress heeft hier niets mee te maken, maar dat krijg je er wel van op deze manier. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
en
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Sterkte, A.

Annette, 03-05-2012
Heb last van mijn oor, een rood trommelvlies, en kreeg antibiotium. Nu uitstraling ook, en ook in de nacht naar de bovenkaak en soms via de onderkaak, zenuwbanen uitstraling, lijkt wel. Is het nu een kaak of een oorprobleem? Ik merk niet dat mijn gehoor hierdoor minder is. Reactie infoteur, 04-05-2012
Hi Annette, oor en kaak delen dezelfde zenuwbanen dus oorpijn wordt ook in de kaak gevoeld en kaakpijn wordt ook in het oor gevoeld. Als je antibiotica kreeg voor je oor mag je aannemen dat je arts een oorontsteking heeft geconstateerd. Beterschap, A.

Flo, 01-05-2012
Zou het kunnen dat het trekken van de verstandskiezen helpt de spierspanning op het kaakgewricht te verlagen? Reactie infoteur, 02-05-2012
Hi Flo, verstandskiezen verhogen geen spanning op kaakspieren, dus zal verwijdering van deze kiezen ook geen verschil maken. Vraag advies aan je behandelend arts(en). Groetjes, A.

Peet, 25-04-2012
Ik loop al 3 weken pijnstillers te slikken vanwege pijn bij de kaak/slaap/oor/nek. Ben naar de kno gegaan vanwege eerdere bijholteoperaties. Ik dacht dat daar de oorzaak zat maar nee er is ook een mri gemaakt maar dit gaf ook niets aan. Mijn grootste probleem is als ik ga slapen, na een paar uur word ik wakker met knallende hoofdpijn. Ik heb dan een halfje dag nodig om weer tot een draagbare pijn te komen, intussen zit ik met mijn voorgeschreven pijnstillers ook aan de max. Mijn vraag is zou dit door spanningen in mijn kaak kunnen komen. Mijn tandarts heeft wel een splint aangemeten ben benieuwd wat dat doet. Ben benieuwd naar uw reactie. bvd Peet Reactie infoteur, 26-04-2012
Hi Peet, je huisarts of tandarts moet je doorverwijzen naar de kaakchirurg om eventuele kaakproblemen uit te sluiten. Je hebt een MRI gehad zeg je, maar was dit enkel van de bijholten? Wat er gescand moet worden zijn de kaken zelf. Overigens gebeurt dit nooit zomaar, maar pas na rontgenopnames, kaakfunctieonderzoeken e.d. De kaakchirurg kan je hierover informeren. Beterschap, A.

Carmelita, 18-04-2012
Bedankt voor de reactie. Ik ben eigenlijk wel teleurgesteld om dit van u te vernemen. Ik zal erop letten wat deze splint doet. Op dit moment merk ik kleine verbetering met de splint. Ik wil heel erg graag verlost zijn van deze pijnsituatie. Dus… u hoort nog van me. Reactie infoteur, 19-04-2012
Hi Carmelita, succes met de behandeling! Grt, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 06-06-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.