Hyperacusis, een auditieve nachtmerrie

Hyperacusis, een auditieve nachtmerrie Hyperacusis is een aandoening die jaarlijks duizenden levens op stelten zet, die meer en meer voorkomt in onze luide westerse wereld, en waar geen genezing voor is. Stel je voor dat de gewoonste geluiden veel te hard klinken, dat je je doodschrikt van de zachtste geluidjes, en dat hardere geluiden ondraaglijk zijn. Iedereen die wordt getroffen door deze auditieve nachtmerrie, leeft in dagelijkse angst en verbijstering dat zoiets werkelijk bestaat.

Wat is er aan de hand?

De oren zijn overgevoelig geworden en hebben hun zogenaamd dynamisch bereik verloren. Dit is het vermogen om plotselinge veranderingen in geluidssterktes zonder probleem te verwerken. Met hyperacusis is er plotseling of geleidelijk een situatie ontstaan waarbij dagelijkse geluiden en luide geluiden als onverdraaglijk en veel te hard worden ervaren, zodanig dat je je vingers in je oren stopt bij het horen van een magnetronbeep, het op de grond vallen van een pen, het doortrekken van de wc, het voorbijrijden van een auto, enzovoorts. De lijst is oneindig. Veel patiënten ervaren ook een soort druk in het oor, oorpijnen, wisselende kaakpijnen en in de meeste gevallen flink oorsuizen. Sommige patiënten beschrijven ook allerlei sensaties in de oren, al of niet in reactie op geluid, bijvoorbeeld een gefladder, een ratel, of een samentrekking.

Wat betekent dit?

Afhankelijk van de mate van de hyperacusis is er meer of minder sprake van een beduidend slechtere levenskwaliteit. Bioscopen, concertzalen, drukke restaurants, discotheken en bars zijn plaatsen geworden waar je je onmogelijk nog in kunt bevinden. Sociale verplichtingen, werk, vakanties, sport... alles wordt beïnvloed door de hyperacusis. De patiënt is geneigd in elke omgeving het geluidsniveau te onderzoeken voor hij besluit er te blijven. Reizen met openbaar vervoer of eigen auto worden een beproeving. Douchen, het gras maaien, winkelen, luisteren naar radio en tv, telefoneren,wandelen in sterke wind, de vaatwasser uitruimen, het gebruik van gereedschappen, niets is nog wat het geweest was. Omdat de patiënt meent dat deze geluiden de oren kunnen beschadigen vertoont hij vermijdingsgedrag of gebruikt hij oorpluggen om de situatie in de hand te blijven houden. Gezonde oren kunnen soms wel 100 decibel verdragen, oren met hyperacusis hebben die grens een stuk lager liggen, variërend van 80 dB afnemend naar 20 dB. Als het tolerantieniveau zijn grens bereikt onder de 50 dB, dan heeft de patiënt grote moeite met het geluid van stemmen, ook die van hemzelf.

Waarneming van geluiden die anderen niet horen

Horen is waarneming. Hoge geluiden geven bij de hyperacusispatiënt dikwijls extra moeilijkheden. Onhoorbare geluiden of nauwelijks hoorbare geluiden worden moeiteloos waargenomen, zelfs op afschuwelijke sterktes. Dit kan heel ver reiken: Signalen die TV-toestellen uitstralen, anti-inbraaksystemen, telefoonbeantwoorders, printers, dimmers, elektrische deuren, elektrische insectenverdrijvers, klinkende munten en sleutels, hondenfluitjes, voetstappen, remmen van auto's, piepende wieltjes van kinderwagens, enz. Nu zijn er veel geluiden bij die gezonde mensen met moeite ook zouden horen, maar opmerkelijk is het feit dat sommige hyperacusispatiënten weer net zoveel en veel meer kunnen horen dan een kind (dat theoretisch tot 20.000 hz waarneemt). Het lijkt geen probleem of zelfs een voordeel te zijn om zo fantastisch te horen, maar het tegendeel is waar. De extra hoge frequenties komen te hard door of worden vervormd weergegeven waardoor ze niet te verdragen zijn (zie ook dysacusis).

Wat zijn de oorzaken?

Er zijn vele typen hyperacusis, onder te verdelen in centrale hyperacusis, peripherale hyperacusis, metabole hyperacusis, vestibulaire hyperacusis en mechanische hyperacusis. De oorzaak van de centrale vorm is gelegen in de hersenen, en met name in de signaalverwerking van het oor naar het brein. De peripherale vorm is een neurologische vorm aan slechts een oor, waarbij de zenuw die de werking van de oorspieren regelt beschadigd is. De metabole hyperacusis wordt veroorzaakt door een teveel aan toxines in het lichaam, een teveel aan vrije radicalen die de oren op celniveau kunnen aantasten. De vestibulaire hyperacusis vindt zijn oorzaak in het evenwichtsorgaan, en de patiënt ervaart hierbij duizeligheid in respons op geluiden van buitenaf. Bij mechanische hyperacusis tenslotte zijn de oorspieren, t.w. de stapedius en/of de tensor tympani spier te zwak of juist te gespannen, waardoor de demping van plotselinge geluiden sterk te wensen overlaat.

De triggers

Er zijn vele triggers bekend die de hyperacusis uiteindelijk doen ontstaan. Denk hierbij aan:
 • Een geluidstrauma, bijvoorbeeld een autoalarm, een geweerschot, een rockconcert, vuurwerk, airbag, of een ander extreem geluid
 • Een langdurige blootstelling aan een te hoog geluidsniveau, bijvoorbeeld fabriekswerk, het bespelen van een muziekinstrument, herhaaldelijke bezoeken aan concerten en luide café's, etc.
 • Buis van Eustachiusproblemen en oorontstekingen
 • Ziekte van Menière
 • Ziekte van Lyme
 • Bepaalde medicijnen
 • Hoofdletsel, waaronder whiplash
 • Kaakgewrichtproblemen
 • Post-operatieve reactie na ingrepen in kaakgebied en oor
 • Speekselkliersteen
 • Te laag serotoninegehalte
 • Elektro Hypersensitiviteit
 • Tumor in hoofd
 • Onvoorzichtig uitspuiten van het oor
 • Bell's palsy
 • Autisme

Wat kan er aan worden gedaan?

Allereerst kan de patiënt zijn LDL-niveaus laten testen bij een Audiologisch Centrum. LDL betekent Loudness Discomfort Levels. Op alle frequenties kan worden gekeken wat de ernst van de hyperacusis is. Meestal zijn de hogere frequenties aangedaan, en hoe lager de tonen zijn hoe beter ze kunnen worden verdragen. Een mogelijkheid is om ruismaskeerders te laten aanmeten. Deze geven roze ruis af, een weergave van alle frequenties in het spectrum. Het idee erachter, hoewel omstreden, is om de oren zachtjes weer te laten wennen aan geluid. Een veel goedkopere methode is natuurlijk om de radio aan te zetten tussen twee zenders in. De buffer die met deze methodes ontstaat maskeert deels de omgevingsgeluiden waardoor sommige geluiden iets minder scherp en hard kunnen overkomen.

Er zijn op het Internet ook natuurgeluiden te downloaden. Deze geven een zachte achtergrond en het voorkomt dat de patiënt in stilte gaat leven. In het algemeen wordt het gebruik van plugs afgeraden omdat de oren teveel zouden wennen aan relatieve stilte en de patiënt dan nog meer moeite zou hebben om gewoon geluid aan te kunnen. Low Level Laser Therapie is een andere mogelijkheid. Een wetenschappelijk bewijs van de positieve werking van laser op hyperacusis bestaat onder de noemer 'Verbetering pijndrempel voor chronische hyperacusispatiënten" en dateert uit 2010.
Lasertherapie wordt in Zweden en Duitsland gegeven met wisselend succes voor zowel tinnitus als hyperacusisklachten. De laser stimuleert de cellen in het binnenoor. In Zweden wordt deze therapie gedaan tezamen met een hoge inname van anti-oxidanten, zodat de cellen in optimale staat komen.

Medicijnen voor hyperacusis zijn er niet. Sommige patiënten rapporteren verbetering met de inname van medicijnen die door de neuroloog kunnen worden voorgeschreven en eigenlijk voor andere ziekten zijn, bijv. gabapentin. Spierverslappers zijn onwerkzaam, anti-epileptica zijn dat eveneens. Sommigen hebben baat bij antidepressiva omdat deze het serotonine ophogen en het algemeen welbevinden verbetert. Vitamines en mineralen werken niet. Als er ook kaakproblemen zijn is het verstandig deze te laten onderzoeken door een kaakchirurg. Deze schrijft meestal een splint voor, een soort bitje dat je op je gebit draagt en de kaken tot rust laat komen. Meestal verandert de hyperacusis hiermee niet.

Let op het volgende

Als de arts een MRI-scan wil hebben laat je dan goed voorlichten over waarom dat zou moeten. De test geeft een kabaal af van 120 db, een sterkte die ver boven het tolerantieniveau van iemand met hyperacusis ligt. Meestal geeft de test geen enkele afwijking aan die met hyperacusis te maken heeft. Wat er vaak gebeurt is dat de hyperacusis zwaar verergert, en sommige patiënten hebben het juist gekregen door deze test. Pas ook op voor andere testen, t.w. de stapediusreflextest en sommige gehoortesten. Vraag altijd van te voren wat je kunt verwachten. De meeste artsen in Nederland hebben geen idee wat hyperacusis is, laat staan dat ze er iets aan kunnen doen. Als je merkt dat de arts je wil onderwerpen aan zeer luide testen, dan weet je dat je met de verkeerde arts te maken hebt. Stap ook op als de arts je niet begrijpend aankijkt als je je klachten beschrijft, als de arts hyperacusis wegwuift omdat je het allemaal zou verbeelden en als de arts doet aan 'negative councelling' d.w.z. als hij zegt dat de zaak rampzalig is en je levenslang de klos bent.

Vertrouw je intuïtie. Als een geluid te hard klinkt, dan is het hoogstwaarschijnlijk ook te hard voor jou, ook al is het dat niet voor een ander. Probeer je tolerantieniveau op te krikken door in geluid te blijven vertoeven en langzaam nieuwe geluiden te herinvoeren. Dit proces kan jaren duren, hoewel sommige geluksvogels menen dat hun hyperacusis al na enkele maanden verbeterde.

Hyperacusis varianten

Soft Sound Sensitivity Syndrome

Iedereen kent wel het afschrikwekkende geluid van 'vingernagels op een schoolbord'. Maar het kan nog erger: Soft Sound Sensitivity Syndrome ook wel Selective Sound Sensitivity Syndrome geheten is een speciale vorm van overgevoeligheid voor geluid die wordt gekenmerkt door sterke negatieve reacties op zachte geluiden. De LDL's van de patiënt zijn hierbij normaal. Het betreft in het bijzonder geluiden geassocieerd met eten, ademen, praten of smakken. Het begin van dit fenomeen vindt meestal plaats in de kinderjaren, met name rond de puberteit. Emotionele reacties op de 'onschuldige' geluiden zijn het gevolg. Slachtoffers kunnen gaan schreeuwen, huilen, zich terugtrekken, schelden en vloeken, tot fysiek geweld aan toe. Daarbij hebben ze het gevoel stapelgek te worden van een bepaald geluid. Deze geluiden zijn voor anderen heel gewoon: Kauwen, bijten, neerleggen van een vork op een bord, nagelbijten, een tong die langs lippen strijkt, hoge frequentie geluidjes, enz. De oorzaak van Soft Sound Sensitivity Syndrome is nog onbekend. Pogingen van artsen om de patiënten te labellen met psychiatrische of psychologische aandoeningen brengen de patiënt echter niet bij de oplossing. De aandoening is ontdekt door audiologe Dr. Marsha Johnson te Oregon, VS.

Recruitment

Het dynamisch bereik van het oor bestrijkt een hoorspan vanaf het allerzachtste geluidje tot onaangenaam keihard lawaai. Wanneer iemand gehoorverlies heeft waarvan de oorzaak in het binnenoor ligt kan er tegelijkertijd een overgevoeligheid voor hard geluid bestaan. Er is in dat geval sprake van de waarneming van een versnelde toename van de sterkte van het geluid. Hoe intenser een geluid is, hoe luider het klinkt, terwijl zachte geluiden niet worden waargenomen. De patiënt heeft voor zijn gehoorverlies vaak een hoortoestel nodig, dat kan worden aangepast aan deze recruitment middels een geluidssterkte-begrenzer. Het verschijnsel recruitment komt vaak voor bij ouderen.

Diplacusis

Er is sprake van diplacusis als een geluid door beide oren verschillend wordt waargenomen, elk op een andere toonhoogte.
De oorzaak hiervan is vermoedelijk gelegen in een storing van de binnenoorfunctie. Dit kan van tijdelijke aard zijn waarbij het oor dat het geluid niet goed waarneemt zich kan herstellen, maar ook kan er een aanpassing optreden in de hogere hoorcentra, in de hersenen. Een verschil in waarneming kan ook optreden als een van de oren een geluid vertraagd hoort, dat wil zeggen een vertraging van milliseconden.

Dysacusis

Dysacusis is een gehoorverstoring gekarakteriseerd door vervorming van geluid. Frequenties en/of intensiteit kunnen anders dan normaal worden waargenomen, waardoor geluid irritant of ondraaglijk wordt. De gehoorimpressie is meestal selectief veranderd: Hoge frequenties zijn het vaakst aangedaan, waardoor deze te luid lijken. Dit effect ontstaat als bijvoorbeeld een hoge toon 'vals' wordt waargenomen. De eerste reactie is dan dat het te hard klinkt. Vervorming kan ook optreden bij diepe geluiden, waardoor deze eveneens bijna surrealistisch overkomen. Pijn en drukgevoel door geluid kan ook optreden, evenals sensaties van echo's. Hyperacusis en dysacusis kunnen gelijktijdig bestaan.

Hyperacusis als symptoom van depressie

Wat was er eerder, de hyperacusis of de depressie? Een logische gedachte is dat hyperacusis depressie in de hand werkt, en dit is ook bewezen. Bij centrale hyperacusis is er echter ook de mogelijkheid dat het veroorzaakt wordt door een te laag serotoninegehalte. Er zijn enkele neurologische aandoeningen bekend waarbij hyperacusis een van de symptomen is. Een voorkomende factor is een verstoring van 5-HT (5-hydroxytryptamine) ofwel de serotonine functie. Dit uit zich in een versterkte 'startle response' in reactie op geluid, in de volksmond een 'schrikreactie'. Uit onderzoek is gebleken dat deze disfunctie van 5-HT een waarschijnlijke oorzaak is van toegenomen gevoeligheid voor geluid, zich manifesterend in centrale hyperacusis met phonofobie (angst voor geluid) als bijkomend element.
Referentie: "Is central hyperacusis a symptom of 5-hydroxytryptamine (5-HT) dysfunction?" - Marriage J, Barnes NM., Department of Audiology, Addenbrooke's NHS Trust, Cambridge, UK, PMID: 7499940 [PubMed - indexed for MEDLINE].

Problematische geluiden bij hyperacusis

Hyperacusis is een kwestie van decibellen in relatie tot geluidsfrequenties. Veel geluiden uit onderstaande lijst zijn niet per definitie luid, maar zijn voor iemand met hyperacusis ondraaglijk. Dit komt omdat geluid veelal is samengesteld uit meerdere frequenties. Hoe meer van deze frequenties aanwezig zijn en hoe hoger die in het spectrum liggen, hoe lager het LDL voor het betreffende geluid zal zijn. Ook bij gezonde oren is dit het geval, hoewel de tolerantiegrens in zijn algemeenheid dan veel hoger ligt.
 • Mensen: Stemmen (vooral vrouwen en kinderen), gillen, luid lachen, schreeuwen, huilende baby, juichen, applaus
 • Gereedschappen: Pneumatische (dril)boor, hamer, zaag- en snijmachines, schuurmachine, kettingzaag, grasmaaier, bladblazer
 • Op straat: Sirene van ambulance/brandweer/politie, autoclaxon, passerende motorfiets, zware vrachtwagen/vuilniswagen, bulldozer, heimachine, remmen van bus/auto/trein/metro, vogels, blaffende hond, passerende kleuterklas, overvliegende straaljager
 • Huis en keuken: Kletterend bestek, dichtslaande deur, handmixer, foodprocessor, fluitketel, papieren en cellofaan zakjes, chipszakken, magnetronbeeps, stofzuiger, bepaalde muziektonen (treble), wekkeralarm, deurbel, knal van ballon, kerstbellen, sissende pan, muziekinstrumenten
 • Medisch: Tandartsboor, MRI, akoestische reflextesten, beepers
 • Uitgaan: Muziekband, rockconcert, discotheek, stadion, bioscoop, druk restaurant, videospelhal, bowling, vuurwerk, draaiende vliegtuigmotoren op vliegveld, geweerschoten, (brand)alarm
 • Natuur: Donderslag bij onweer, golven in zee, waterval
 • In winkels: Schuiven van kratten en dozen, hakken van vlees, koeling, munten in kassa, beep bij kassa, airconditioning
 • Onhoorbaar wordt hoorbaar: Hondenfluitjes, elektrische deuren, elektrische muggenverjagers, dimmers van lampen, wielen van buggy's/kinderwagens/rollator/rolstoel, wielen van supermarktkarren, rammelende sleutels en geld in andermans zakken
 • Irritaties bij zachtere geluiden (soms losstaand van hyperacusis): voetstappen, smakken, kauwen, ademhalen, tikken van klok, typen, omslaan van bladzijde, snuiven

Hyperacusis mythes

Op het Internet maar ook daarbuiten doen vele misverstanden over hyperacusis de ronde. Hieronder staan enkele stellingen die men zou kunnen tegenkomen op het net.

Mythe 1. Meer dan 100 dB geen probleem?

Gezonde mensen zouden 100 dB of meer moeiteloos moeten kunnen verdragen. Wie hyperacusis heeft gekregen zal dromen van de magische honderd, maar zet het onhaalbare maar uit je hoofd. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat onder volkomen gezonde mensen de tolerantiegrens precies ligt tussen 82 dB en 98 dB en dat is hoopgevend.

Mythe 2. Diagnose hyperacusis?

Hyperacusis zou een ziekte zijn. Je zult niet de eerste zijn die door een arts de 'diagnose' hyperacusis heeft gekregen, en dat terwijl die diagnose niet eens bestaat. Om precies te zijn is hyperacusis namelijk slechts een symptoom dat een gevolg is van een onderliggende aandoening. Voorbeeld: Ga je met hoofdpijn naar de arts, dan wil je niet dat hij met de diagnose 'hoofdpijn' komt.

Mythe 3. Geluidstherapie als oplossing?

Alle hyperacusis-typen zouden kunnen worden behandeld met geluidstherapie, geluidsverrijking en ruistherapie. Helaas, het is namelijk de oorzaak van de hyperacusis die bepaalt of en in hoeverre je de oren 'ongevoeliger' kunt maken, niet de hyperacusis zelf. Genoemde geluids'gordijnen' zijn omgevingsmaskeerders om effecten van plotselinge, luide, hoge of vervormde geluiden te reduceren. Binnen korte tijd wordt deze buffer door de hersenen weggefilterd.

Mythe 4. De 'deskundige' arts

Je zou actie kunnen ondernemen en 'werken' met een deskundig arts, als je maar zou willen. Trap nooit in dit typisch voorbeeld van slechte voorlichting. Hyperacusis is niet een kwestie van beter willen worden, want dat wil iedereen. Het punt is dat er vrijwel geen arts te vinden is die bekend is met hyperacusis.

Mythe 5. LDL bepaalt alles?

LDL's, dus de loudless discomfort levels, zouden bepalen of je hyperacusis hebt of niet. Hyperacusis is echter een symptoom dat niet bevestigd hoeft te worden met een LDL test. De patiënt weet zelf al of hij gevoelig is voor geluid. De test is voorts een zeer subjectieve test, dus geheel afhankelijk van wat de patiënt aangeeft. Een LDL test geeft geen diagnoses aan, enkel een indicatie van de ernst van het symptoom.

Mythe 6. Habituatie wel bij tinnitus, niet bij hyperacusis

Aan tinnitus zou je kunnen wennen, maar aan hyperacusis niet. Hyperacusis zou een specifiek programma vereisen om te verbeteren. Dit is misleidend. Symptomen gaan vaak hand in hand, alsmede de gewenning. Er is geen reden om aan te nemen dat het 'habituatiemechanisme' in de hersenen met tinnitus anders zou omgaan dan met hyperacusis.

Mythe 7. Hyperacusis een breinaandoening?

Hyperacusis zou niet liggen aan de stapedius en tensor tympani spiertjes in het middenoor, omdat hyperacusis een aandoening van het brein of de signaalwerking van/naar het brein zou zijn. Deze stelling is in strijd met de kennis die in de afgelopen tientallen jaren op het vlak van de neurologie is opgedaan. De stapedius en tensor tympani spelen namelijk een dempende rol bij de 'opvang' van impulsgeluiden en harde geluiden. Verlamming van een of beide spieren leidt tot onmiddellijke hyperacusis.

Mythe 8. Oren beschermen maakt alles erger?

Wie net hyperacusis heeft gekregen zou de natuurlijke neiging om de oren af te dekken moeten onderdrukken, anders zou het steeds erger worden. Alweer een hardnekkig misverstand. Er is geen reden om aan te nemen dat de natuurlijke beschermingsmaatregelen van de hersenen doelloos zijn. Voel je dus de sterke behoefte om je oren af te dekken, dan kun je en moet je hierop vertrouwen. De beginfase van hyperacusis dwingt de patiënt om in relatieve stilte te leven. Vergelijk het met een gebroken been dat ook eerst rust vereist alvorens het weer kan worden belast.

Mythe 9. Hyperacusis een pijnsyndroom?

Je zou hyperacusis hebben als geluid 'pijn' doet. Helaas vereist de complexiteit van hyperacusis een wat bredere kijk op de neven-symptomen en de diverse gradaties. Hyperacusis hoeft niet eens pijn te doen. Hyperacusis is een ervaring van diverse verschijnselen die niet alleen te maken heeft met luidheid, maar ook met de duur en aard van geluiden en in welke hoedanigheid deze optreden. Grofweg zou je kunnen zeggen dat als geluiden 'onverdraaglijk' klinken, er sprake is van hyperacusis.

Mythe 10. Geluid ondraaglijk maar toch onschadelijk?

Geluid dat voor een gezond persoon onschadelijk is, zou ook onschadelijk zijn voor de hyperacusispatiënt. Meestal duidt men dan op doofheid, maar doofheid is niet een gevolg van hyperacusis. Terugval in de vorm van verergerde tinnitus, vervorming en hyperacusis zelf zijn wel degelijk mogelijk. En deze schade, al of niet permanent, is voor de patiënt van het grootste belang. Er is nooit bewezen dat omgevingsgeluid onschadelijk zou zijn voor hyperacusispatiënten. Tot die tijd zijn ervaringen van patiënten doorslaggevend.

Lees verder

© 2007 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gehoorbescherming: oordoppen tegen gehoorschade en doofheidGehoorbescherming: oordoppen tegen gehoorschade en doofheidHet inmiddels algemeen bekend dat bij veel mensen het gehoor is aangetast door overmatige blootstelling aan te hard gelu…
Tinnitus: pieptoon of oorzuizen. Is het te genezen?Tinnitus: pieptoon of oorzuizen. Is het te genezen?Tinnitus is het waarnemen van geluiden in de vorm van suizen, piepen, brommen, knarsen, wat veroorzaakt wordt door het b…
Hyperacusis: Leven met overgevoeligheid voor geluidHyperacusis: Leven met overgevoeligheid voor geluidWat kan er aan de hand zijn als je fysiek onpasselijk wordt door bijvoorbeeld het kraken van cellofaan? Hyperacusis kan…
Verschil tussen misofonie, tinnitus en fonofobieVerschil tussen misofonie, tinnitus en fonofobieVeel mensen hebben op een of andere manier last van geluiden. Niet alleen doordat buren luidruchtig zijn in huizen met t…

Catheteriseren, het kunstmatig legen van de blaasCatheteriseren, het kunstmatig legen van de blaasCatheteriseren is het inbrengen van een slangetje (catheter) in de urineblaas zodat de blaas op een kunstmatige wijze ge…
Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (aandoening van het centrale zenuwstelsel)Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersene…
Bronnen en referenties
Reacties

I., 18-12-2012
Beste,

Ik lijd nu al zo'n 5 maanden aan lichte tinnitus (unilateraal, rechterkant) te wijten aan een geluidstrauma. Heb een mnr gemaakt (die positief was), heb gehoortesten ondergaan (die ook aantoonden dat ik geen gehoorschade heb, enkel een 'lawaaidip op 6 khz). 2 weken geleden stond ik ook op en mijn linkeroor voelde raar aan. Geluiden deden pijn en mijn oor zat ook dicht. Naarmate de dag ging mijn oor meer 'open' en had ik er geen last meer van en was mijn gehoor terug normaal. Nu ben heb ik 3 dagen geleden weer hetzelfde meegemaakt. Alleen duurde het iets langer. Zou dit een teken zijn van hyperacusis of lijkt het eerder op een dysfunctie van de buis van Eustachius?

Vriendelijke groeten, I. Reactie infoteur, 19-12-2012
Hi I,, het verschijnsel wat je beschrijft is hyperacusis, wat buis van Eustachiusproblemen soms vergezelt. In de regel is het wel zo dat hyperacusis blijvend of voor zeer lange tijd is. Het is dus wat typisch dat met het 'opengaan' van het oor de hele hyperacusis verdween. Ik vermoed dat de klank van extern geluid vervormd is geweest terwijl je oor dichtzat, waardoor je geluiden als 'luid', 'vals', 'irritant' of 'pijnlijk' waarnam. Dit staat overigens in het artikel onder dysacusis. Beterschap, A.

Margriet, 05-12-2012
Sinds drie maanden merk ik dat ik ook steeds meer word geconfronteerd dat ik slecht tegen harde geluiden kan. Ttwee jaar heb ik een whiplash opgelopen door een auto ongeluk werd wel goed begeleid. Nu komen de geluiden van schreeuwende kinderen, bioscoopgeluiden, televisie, c.d. en radio geluiden zo irritant hard door mijn oren naar binnen dat ik er gek van word, tevens maakt het me ontzettend moe. Op mijn werk (ik werk in het basisonderwijs) doe ik veel R.T werkzaamheden. Daarnaast heb ik oordopjes in mijn oren om me af te schermen van al het overige geluid. Zou ik ook lijden aan hyperacusis? Reactie infoteur, 06-12-2012
Hi Margriet, ja, daar wijzen je klachten heel duidelijk op. Probeer de oordoppen zo min mogelijk te gebruiken en raadpleeg je huisarts voor evt. verwijzing naar kno. Sterkte, A.

Cenerentola (infoteur), 01-12-2012 #50
Mijn complimenten! Een degelijk stukje werk.
Als tinnitus/hyperacusis/dysacusis patiënt zeer herkenbaar en goed weergegeven. Overigens vervormt het geluid bij mij vanaf ca. 55 dB, en de vervorming doet denken aan muziek door een "lekke" speaker beluisterd. Zeer irritant (zeker voor een muziekliefhebber en amateur pianist…).

Ik leef met "Comfoor" oordoppen, "Pluggerz" oordoppen met ingebouwde sennheiser oordopjes (heel praktisch, want je hoeft het volume niet hoog te zetten, doordat extern geluid grotendeels wordt geblokkeerd) en de ZEM gehoorbeschermer, goed voor het beluisteren van live muziek. Mijn akoestische piano heb ik vervangen door een (geweldige.!) Yamaha Avant Grand hybride piano. Zo leer je met je ongemakken om te gaan! Reactie infoteur, 02-12-2012
Hi Cenerentola, dank je wel. Wat fijn dat je oplossingen hebt gevonden die voor jou goed werken. Misschien hebben anderen er ook iets aan! Grt, A.

Lk, 19-08-2012
Omdat er aan deze tekst niets wordt veranderd, nadat ik herhaaldelijk hier een opmerking over gaf, één van de zovele getuigenisssen van iemand die ik persoonlijk ken en op het NVVS forum staat:
Hallo mensen,
Ik geloof dat ik nu toch echt genezen ben van mijn Hyperacusis.(althans voor 90%, en dat is meer dan ik had durven hopen)
Ik had H sinds 2005, werkelijk van alles geprobeerd om er van af te komen, zoals: lasertherapie bij dr Wilder, ostheopathie, neuro-accupunctuur, anti-depressiva, hypno-therapie, cranio-sacraal, ect…

Ik ben dit jaar in april begonnen met TRT therapie in Belgie, ik kreeg ruisgeneratoren aangemeten en heb ze al die tijd, ong. 8 uur per dag gedragen. Het is nu klaar, ik doe ze soms nog wel eens in, maar het is bijna niet meer nodig.
Mijn oordoppen die ik ooit heb aan laten meten, voor demping, heb ik al maanden niet meer gedragen.
Gisteravond hadden we een griezel-feestje met 13 gillende meiden.
Ongelooflijk, kon het gewoon hebben, had dit een half jaar terug echt niet kunnen geloven.
Het is haast alweer gewoon om gewone oren te hebben, maar wat een luxe.
Let wel! de TRT in Belgie is anders dan in Nederland gegeven wordt.

groetjes Nieske Reactie infoteur, 02-09-2012
Op 18-08-2010 heeft bedoelde persoon al gereageerd. Zie mijn reactie van 21-08-2010 en de voorgaande antwoorden aan jou. A.

Wouter van der Bijll, 29-07-2012
Hartelijk dank voor dit artikel, voor het eerst heb ik het gevoel dat hier serieus geluisterd word naar de klachten van hyperacusis.
Na vele gesprekken met de huisarts, KNO artsen en allerlei gehoortesten, in het LUMC, ben ik nu bij een Psychiater terecht gekomen.
Ook hier vind ik niet veel begrip voor mijn situatie.
Mijn vraag aan U is hoe ik nu verder moet. Weet U waar ik terecht kan met mijn hyperacusis en dysacusis. Mvrg. W.F. van der Bijll Reactie infoteur, 30-07-2012
Hi Wouter, met hyperacusis heb je bij een psychiater niets te zoeken. Het verbaast me dat zelfs een universitair ziekenhuis op deze manier met hyperacusis omgaat. Kennelijk is er geen oorzaak voor je klachten gevonden, zoals meestal het geval is. Onder 'Wat kan er aan worden gedaan', lees je welke mogelijkheden er zijn. Audiologen kunnen ruismaskeerders (ruisgeneratoren) voorschrijven, kaakchirurgen kunnen een splint geven indien TMJD de oorzaak is, laserspecialisten (buitenland) bieden lasertherapie aan, en de psychiater die je bezoekt kan de eventuele depressie met antidepressiva behandelen. Helaas heb je nergens garanties op beterschap, maar het verstrijken van de tijd kan ook al veel doen. Sterkte, A.

Robert, 15-07-2012
Ik ben paar maanden geleden is uitgegaan waardoor ik een weekje last had van gepiep. Dit is zo goed als weggegaan, de volgende keer toen ik uitgegaan was stond er weer veel te luid en kreeg ik weer last, dit bleef dan langer. Sinds dien gebruikte ik oordopjes, het gepiep is nu helemaal niet zo erg, en een tijdje erna had ik eigenlijk geen last meer. Totdat ik na een examen periode dus kleine maand vooral thuis zitten en in rust studeren naar een bowling ging. Hier, tegen het eind van de avond werd dit geluid nogal hard, waar ik wat last van kreeg, ook kwam de piep hiermee terug. Sinds die avond heb ik last van oorpijn die doorgaat tot het hoofd. Dit komt meestal aanzetten bij TV geluid of muziek die ik aan zet bij computer enzo… Ben nog wel is 1x uit geweest maar met oordopjes, hier had ik ook geen last van gekregen dan. Maar dan weer een andere keer naar een BBQ geweest en hier stond soort muziekspelertje op en hier kreeg ik dan de volgende dag wel weer extra piep en oorpijn van. Voor het moment zit ik gewoon stil achter me laptop en heb ik al last vn oorpijn, overgevoelig voor alle geluiden. De piep is ook nooit echt weg, maar heb ik niet echt last van tenzij ik er echt naar zoek. Wat kan ik hier tegen doen? Geen muziek meer luisteren en TV omdat ik hier last van krijg of? en Wanneer oordopjes wel of niet gebruiken? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Robert, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Zoals je hebt gemerkt krijg je problemen na blootstelling aan teveel lawaai: uitgaan, bowling, tv, muziek, barbeque, etc. Voorlopig moet je je oren rust geven, dus uitgaan vermijden. In omgevingen waar oordoppen nodig zijn moet je je niet begeven. Muziek en televisie langzaam - op geleide van de klachten - weer invoeren. Bij aanhoudende symptomen kun je de arts raadplegen. Deze zal onderzoeken of er gehoorverlies is wat het oorsuizen verklaart. Sterkte, A.

Lk, 14-07-2012
Ik vind dit nog steeds een uitstekende tekst over Hyperacusis. Maar ook wil ik graag opmerken dat de Low Level Laser therapie gegeven in dure privéklinieken in Duitsland en Zweden niet veel resultaat hebben in de behandeling van Hyperacusis. Dat kan je lezen op het NVVS T en H forum van lotgenoten die deze dure behandelingen hebben ondergaan. Spijtig is dan weer dat er zo weinig geloof is in TRT, Tinnitus Retraining Therapy, Wereldwijd de meest verspreide behandeling voor Hyperacusis met veel resultaat. Maar om één of andere reden in Nederland nooit geaccepteerd… in Belgie wordt TRT (volgens Hazell and Jastrebof) al jaren met veel succes toegepast in Gent. Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Lk, hartelijk dank. Waarnemingen door een enkel persoon of enkele personen op een forum zeggen niets over grote groepen mensen. Lasertherapie gegeven door M. Zazzio in Zweden wordt als effectief beschouwd in de medische literatuur, zie de resultaten van een klinische studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821704
Pluim voor Mikael, die hiervoor keihard heeft geknokt.

Over TRT is veel gepubliceerd, maar een positief effect op basis van een dubbelblind onderzoek is er niet, wat overigens ook niet te realiseren is. Het wordt voorgespiegeld als een bijzondere therapie waarbij er processen in de hersenen optreden die je na verloop van tijd beter zouden maken. Wat betreft de ruisgeneratoren wordt dan de nadruk gelegd op het zgn. 'mixing point'. Maskeren zou vooral niet mogen, want je moet het gesuis nog kunnen horen. Net zo snel wordt deze voorwaarde in het volgende onderzoek compleet weersproken: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22609540
Met andere woorden, maskeren is prima, en 'sound enrichment' is voldoende, iets dat het gewone leven al biedt.

Dat roze ruis net als tinnitus door de hersenen na verloop van tijd wordt 'weggefilterd' als zijnde een onbelangrijk geluid, is iets waar verder niemand het over heeft… Maar iets dat weggefilterd is, kan geen genezende werking hebben of het zou een erg mysterieuze aangelegenheid zijn.
Verder is gebleken dat grote groepen mensen na een eerste TRT-bezoek afhaken, zie de volgende studie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21070123
Naar de oorzaken kunnen we alleen maar gissen.

Een kritische houding ten aanzien van alle therapieen die een lange behandeltijd vragen, is noodzakelijk. Low level laser therapie duurt slechts een week of zes, voor TRT mag je een tot twee jaar rekenen. Tegen die tijd heeft het lichaam zichzelf allang in meer of mindere mate hersteld. Daar is geen speciale psychotherapie of roze ruis voor nodig. Groetjes, A.

Petra, 10-07-2012
Goedemiddag,

Ik wilde eens even iets vragen. Ik ervaar nu sinds 2 dagen alle geluiden erg hard. Ik omschrijf het meestal als dat mij hoofd vol zit en alles dreunt door, zelfs het doorspoelen van het toilet. Mijn collega verfrommelde net een plastic zak en het was vreselijk, terwijl dat normaal geen problemen geeft. Wat ik begrijp is echte dat hyperacusis altijd aanwezig is, maar ik heb het maar zo nu en dan een dag of 2-3. Is het dan wel hyperacusis of zal het iets anders zijn? Ik heb in augustus weer een afspraak bij de KNO-arts omdat vorig jaar bleek dat ik lage tonen-verlies heb en ze het na een jaartje nog een keer wilde meten voor de zekerheid. Ik zal er dus zeker melding van maken.

vriendelijke groeten,
Petra Reactie infoteur, 11-07-2012
Hi Petra, wat je beschrijft is hyperacusis. Dit is constant aanwezig, maar natuurlijk alleen merkbaar bij omgevingsgeluid met een zekere luidheid en/of in een bepaalde frequentierange. Hyperacusis is een klacht of symptoom, geen diagnose of ziekte. Het is goed mogelijk dat het lagetonen-verlies er mee te maken heeft. Immers, zonder de back-up van lage tonen lijkt omgevingsgeluid relatief hoogtonig, waardoor geluiden die vroeger normaal klonken nog irritanter of pijnlijker zijn. Sterkte, A.

Nick, 08-07-2012
Hallo,
ik ben al vaker op dit forum geweest en mijn verhaal gedaan. Ik heb een klap gehad tegen mijn kaak. Die is toen gecorrigeerd door een manueel arts. Die zette als het ware mijn kaak weer recht. Na de correctie had ik tinitus. Ik ben na een tijdje na een osteophaat gegaan. Die heb ik het verhaal uitgelegd. Zij zei toen dat die correctie een slag was voor het zenuwstelsel en dat ik daardoor die ruis hoorde. Ze heeft mijn hoofd en nek behandeld dus niks aan kaken gedaan. Mijn tinitus was na 2 behandelingen gewoon helemaal verdwenen. Nu is het weer terug maar dat komt door spanning. Maar mijn agst is gewoon hyperacusis. Dit komt veel voor bij kaak problemen. Dan moet dus de stapedius en tensor tympani spier worden aangetast. Kan H een jaar na dato van de manuele correctie komen? Of krijg je H accuut na een beschadiging van 1 of beide spieren? Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Nick, omdat oorzaken van hyperacusis velerlei zijn is moeilijk te bepalen wanneer eventuele symptomen zouden kunnen beginnen. Dit is namelijk sterk variabel. Te verwachten is wel dat als je een fysiek trauma aan de kaken hebt gehad, de hyperacusis zich binnen enkele dagen tot weken ontwikkelt. Zit er een langere periode tussen een trauma en hyperacusis, dan is niet meer te achterhalen of het een wel met het ander te maken heeft. Is er een disfunctie van een of beide oorspieren, dan is hyperacusis het gevolg. Vaak is dit in aansluiting op andere symptomen van de oren, bijv. een drukgevoel, geknetter, getrommel of gefladder op geluid, oorsuizen en nog vele andere akeligheden. Problemen kunnen in een oor beginnen, en door de gekruiste reflexen van de oren (via het brein) overspringen naar het andere oor. Hyperacusis is dan de 'grand finale'. Beide oren zijn aangetast, terwijl de bron in slechts 1 oor zit. Groetjes, A.

Marjolijn, 11-06-2012
Korte reactie voor infoteur A.
Geweldig dat je een van de rode draden uit mijn toch wel erg lange relaas hebt willen aanhalen in je reactie. Dank daarvoor!
Ik was het vergeten te melden, maar ben uiteraard al jaren en jaren bezig de artsen die mij ontvangen te tracteren op een gratis consult, er op lettend niet op de toch wel vaak aanwezige lange teentjes te trappen… mvg Marjolijn Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Marjolijn, de spreekkamer van een arts binnenstappen met een stapel printjes van het internet is de schrik van elke arts. Omdat ze dan beseffen dat ze hun stoffige kennis nu eens echt moeten oprakelen, en je niet kunnen zoethouden met onzintekstjes die de eventuele onkunde moeten verbloemen. Elke leek kan tegenwoordig deskundig worden door zeer veel te lezen en te leren over een bepaald onderwerp. Ervaringsdeskundigheid komt daar nog eens bovenop. Vaak merk je dat artsen niet of nauwelijks 'up to date' zijn wat betreft bepaalde medische ontwikkelingen, en raken ze als vanzelfsprekend geirriteerd als de patient dat wel is. Dit verschijnsel neemt toe, omdat internet de algemene, maar vooral ook specifieke kennis over ziekten en behandelingen, in sterke mate vergroot. Mvg, A.

Evelien, 10-06-2012
Dag A.
Bedankt voor je reactie. Denk u echt dat dit nog kan overgaan? Want dit is mijn grootste vrees dat ik niet meer van die echo afraak. Mijn kindjes snappen niet dat hun mama constant boven zit en niet meer met hen om wil gaan. Als dit zou blijven kan ik niets anders dan er een eind aan maken want dit is echt niet te doen.

Ik wou nog een second opinion van een prof in Gent die ik heel goed vind, maar ik kan daar maar in augustus terecht. Ze hebben de druk in mijn oren gemeten en die was goed. Ze hebben dan ook nog enkele testen gedaan voor tuba aperta, maar dat kon het ook niet zijn zeiden ze want ze hebben ook mijn neus verdoofd om mijn gehoorgang en de buis wat te prikkelen. Arts zei dat me die dag beter zou moeten voelen indien het op een openstaande buis zou gaan, maar dat was dus niet het geval.

Indien ik geen verbetering had met de medicatie mocht ik vrijdag teruggaan. Kan ik hem nog iets voorstellen een gaatje in mijn trommelvlies prikken, buisjes (daar heb ik wel schrik voor ben bang dat dit alles nog erger zal maken).

Er staat ook een MRI gepland op 3 juli (ben ik ook bang voor) maar ben van plan om oordoppen en de hoofdtelefoon te gebruiken. Ik weet dat het een noodzakelijk kwaad is maar dan kunnen ze toch eens binnen in mijn oor kijken of er toch zeker niets scheelt. Mijn moeder heeft me wel wat schrik aangejaagd voor die MRI omdat ze op internet las dat mensen er nog erger zijn uitgekomen maar ik heb echt het gevoel dat ik geen keus heb. Groetjes Evelien Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Evelien, lees goed mijn vorige bericht. De gewaarwording van echo's is denk ik niet blijvend, omdat het een mechanisch probleem is. Het verschijnsel wordt op internet herhaaldelijk beschreven, maar ik heb nog niet gelezen dat iemand dit voor altijd heeft. Buisjes zijn hiervoor geen remedie. Voor mri lees:
http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/10872-de-gevaren-van-mri.html
Met oorproblemen zoals echo's, drukproblemen of tinnitus een mri-machine ingaan is vragen om bittere ellende. Nooit doen dus, tenzij er zeer sterke aanwijzingen zijn dat het gaat om een brughoektumor, wat niet het geval is. Denk dus niet dat je geen keus hebt, want die keus heb je wel. En met hyperacusis heb je al helemaal het volste recht om zo'n onderzoek - vaak gewoon om erge dingen 'uit te sluiten' - te weigeren. Heb je je oren al geklaard middels een valsalva manoeuvre? Dit kan soms tot een wonderbaarlijk resultaat leiden, al moet je het dikwijls eerst meerdere malen herhalen. Probeer het! Sterkte en hou je haaks hoor. In het leven is nagenoeg alles tijdelijk… Groetjes, A.

Marjolijn, 09-06-2012
Geboren 31-05-`1947.Levensrijk verslag.
Sinds klein kind (3-12 jaar)minstens 4 keer per winter fikse middenoor ontstekingen gehad die door oorarts doorgeprikt werden of spontaan doorbraken.Uiteindelijk gevolg doofheid.
De hier genoemde behandeldelingen volgden. Bestraald, een stuk of 4 maal middels lange pinnen die in mijn neus werden ingebracht, met een soort touwtje op hun plaats werden gebonden en waarmee ik dan een half uur stil moets blijven liggen.Moeder die naast de brancard zat las ondertussen uit Winnie de Poeh voor.En tot slot bij het verwijderen van de pinnen kreeg ik een geweldig grote lollie voor het brave gedrag!
Ik was zo'n kind dat altijd flink was een echte doorbijter die er ook nog heel vrolijk onder bleef, volgens omstanders… Je zou nu zeggen een leuk meisje met een gedrag als voer voor psychologen.Bestralen was in die tijd (ROND 1952) ongewoon voor kinderen maar vriendje van oorarts in Den Haag had nog wel wat radium ergens liggen, (zo weet ik van later horen zeggen)dat hiervoor gebruikt kon worden.
Gehoor daardoor teruggekomen, hoefde daardoor niet naar een doofstommenschool.
Dat was namelijk de grote angst van mijn ouders die dat vreselijk zouden vinden omdat ik juist als kleintje opvallend vroeg erg goed sprak.
Dan volgen er jaren met veel bronchitus.Veel kuren geslikt (sulfa) met pepermuntsmaak! Ging erin als koek.Werkte als een snoepje van de week! Later gevolg aantasting van glazuur tanden en kiezen.
Samen met beugeltjes verzwakte het gebit, waardoor veel zenuwbehandelingen volgden en weer later de kronen in beeld kwamen.
Weer later wiplash door autoongeluk.
Jaren last van pijnen die uitstraalden naar oren en kaak.Goe dwerk verricht door fysiotherapeut.
Dan zo rond 12 jaar begin menstruatie de eerste migraine aanval.Ik dacht dat ik doodging en moeder stopte zelfs de kieren waar nog licht door kwam bij de gesloten gordijnen vol met lapjes om het maar zo donker mogelijk te krijgen.Na het formeren kwam de opluchting, er werd ontladen en dat was v.n.l een te veel aan gal.
Nooit is er relatie gelegd in die tijd tussen voeding en eventuele allergien.
Migraine aanvallen duurden tot overgangsjaren, gemiddeld eens per 3 maanden was het feest!.Vooral na eten van noten, aardbeien en vettigheden.
Na de overgang tot op heden werd het een pijnloze migraine die alleen bestond uit wegvallen gedeelte zichtveld gevolgd door flitsen die na een half uur ophielden zich te vertonen en de rust weer terugkwam.Volkomen in evenwicht kon ik mijn werk hervatten.Heel vreemd trouwens als je er goed over nadenkt!
Dan verschijnt ook nog als tusendoortje Meniere.
Offieciel bevestigd door onderzoek AMC.
Met tussenpauze van 10 jaar de volgende.
En weer 10 jaar later nog eentje.De wereld op zijn kop!Duur enkele uren om weer volledig in het niets te verdwijnen.
Maar die laatse mondde uit in een langdurige Tinnitus (al 17 jaar nu) met hyperacousis.
Tinnitus is gebleven, zachte altijd aanwezige ruis in linkeroor, maar de hyperacousis komt alleen in beeld als gehoor wat ook voor een 30% doofheid vertoont erg word getriggerd.B.v na een MRI scan, of een of ander onverwachts geluid dat veel stress oproept. En helaas maar waar, dat kan van alles zijn! Zelf een lepeltje wat ik heel voorzichtig uit een laatje pak. Of een papiertje dat ik wat ritselend uit mij printer trek.
B.v ook doordat ik een buurman heb die games speelt op zijn pc waarin urenlang geschoten wprd met zware geweren.
Ik kan met de man geen contact krijgen, want hij springt heel agressief uit zijn vel als ik een poging doe. Hij schreeuwtr dan uit zijn raam, mesn pas je eens aan
Met gevolg als het te erg wordt ik de poliite inschakel die hem erop wijst dat hij met zijn gedrag storend op zijn omgeving werkt.
Hij dimt dan voor wat weken om weer opnieuw te beginnen.
Het altijd onverwachtse moment waarop hij begint brengt mij v.n.l.de stress.
Ik probeer me te wapenen om de klap voor te zijn en dat geeft eigenlijk een constante spanning in afwachting van de volgende klap!
Uiteraard ben ik door die jaren, dat zijn er inmiddels 10, door veel bergen en dalen gegaan wat betreft het kunnen omgaan(voor zover als mogelijk) met dit geweld.
Het troost te weten dat er veel mensen lijden onder dit vreselijke mankement…
Het is voor mij niet goed om op een forum verhaal te doen en andermans verhaal aan te horen. Niet omdat ik dat niet waardeer maar ik ben wat dat betreft meer gericht op eigen welbevinden wat inhoud dat andermans ellende me niet ophoog tilt maar eerder omlaag werkt.
Hoe goed bedoeld en hoe aardig de mensen daar ook gevonden worden.
Wat uiteindelijk het beste werkt bij mijn hyperacousis, dus dag en nacht, is het watje dat in mijn goed functionerende oor gestopt zit zodat de binnengekomen geluiden aan beide oren enigszins gelijk worden getrokken Het voelt aan alsof er zo aan beide oren meer gelijkheid /evenwicht in binnenkomst geluiden ontstaat en dat werkt ook weer door op de rest van het hele gestel.Uiteindelijk speelt het evenwichtsorgaan daar ook een rol in mee.
Kortom het is een boeiend gebeuren in het het hele nek, hals, keel en oorgebeid en er moet snel een opleiding komen dat zowel de neuroloog, kaakchirurg en KNO artsen weet hebben van elkaars gebeid, omdat er een ongelooflijke saamhorigheid aanwezig is, die maar al te graag weer opgesplits wordt, waardoor je juist natuurlijke samenhang ten onder gaat.
Je kan als specialist veel meer geruststelling geven als je patienten uitlegt over het werkelijke hoe en waarom der dingen.verder heb ik baat bij het super aandachtig, dat is niet gestressd of zo, maar volledig aandacht gericht zijn op een ding.
Mijn karakter springt liever van de hak op de tak omdat ik altijd zoveel opmerk, graag met mensen ben, veel wil doen, ook dingen graag tegelijk kan doen/.
Het lijkt erop alsog ik dat juist wat af moet leren, als je deze handycap ook wil zien als leerproces.
Dank voor de aandacht!
Voor alle kneuzen kop op, en doorgaan met al het leuke wat er over blijft…
Vriendelijke groet Marjolijn Reactie infoteur, 11-06-2012
Hi Marjolijn, zoek binnen Pubmed op hyperacusis om de laatste stand van zaken te lezen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
In de praktijk komt het er helaas op neer dat je als patient de arts moet gaan onderwijzen over hyperacusis. Verschillende disciplines zijn ontstaan bij de gratie van het malle idee dat het menselijk lichaam in vakjes verdeeld is. Juist bij hyperacusis en tinnitus zie je dat deze starre hokjesgeest op de schop moet. Misschien dat we dat stadium over vijftig jaar bereikt hebben… dank voor je verhaal! Sterkte, A.

Evelien, 08-06-2012
Ik ben gek aan het worden! Is iemand ooit van die verveldende echo afgeraakt? Ja ik heb al 12 jaar tinnitus kan ik mee leven dan opeens een gebrom ook aan leren wennen maar sinds eergisteren een luide echo ik kan niets meer verdragen. Geen tv, geen radio alles klinkt in echo precies als in een zwembad, mijn eigen stem maar het ergste ik kan mijn kinderen niet meer aan ik heb er 2 ééntje van 5 en ééntje van 14 maanden ik moet constant opvang voor ze zoeken of als papa thuis is alleen boven gaan zitten. Ik ben gisteren nog bij oorarts geweest en die zegt dat het hyperacusis is en dat ik er wel vanaf zal geraken maar ik begin echt te panikeren. Hoe kan ik nu nog mama zijn? Als dit me wordt afgenomen dan hoeft het leven voor mij niet meer. Ik moet nu medicijnen nemen combinatie van betaserc en medrol. Mijn oor voelt ook zo vol precies of het verstopt is. Reactie infoteur, 10-06-2012
Hi Evelien, hyperacusis heb je als je ldl's zijn verlaagd. Het gewaarworden van echo's is vaak een bijkomend verschijnsel, maar het kan ook op zichzelf staan. Misschien zijn er problemen met de drukregeling in de buizen van Eustachius, waardoor je een vol en verstopt gevoel hebt, een bromtoon, en nu recentelijk dan ook die weerkaatsingen op geluid. Jammer dat je oorarts kennelijk geen diagnose heeft gesteld, want hyperacusis is slechts een symptoom, geen eindconclusie. Moed en hoop houden, want vaak wordt dit type verschijnselen met de tijd beter. Sterkte, A.

Lea, 07-05-2012
Wat ik me afvraag; kan hypercusis ook ontstaan door problemen met het gebit?
Van het ene op het ander moment kreeg ik last van hyperacusis. Had het wel druk gehad en was nogal gestrest. Een paar weken later kreeg ik kiespijn, waar een wortelkanaal behandeling op volgde.De kiespijn was daarna niet helemaal over. De kies bleek bij de wortel gebroken te zijn.Ik heb altijd een goed gebit gehad. Volgens mijn tandarts moest dit het gevolg van tandenknarsen zijn. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn als de kies er over twee weken uit is.
Maar ik heb aan de andere kant ooit een scheurtje in m'n trommelvlies gehad en ook nog Meniere in de familie, waar ikzelf overigens gelukkig helemaal geen last van heb.
M.a.w.rara waar komt dit vandaan? Reactie infoteur, 08-05-2012
Hi Lea, hyperacusis kan niet ontstaan door problemen met het gebit, wel met de kaakspieren (tmjd). Houd je de mond door zo'n tandartsbehandeling te lang open dan riskeer je letsel van de kauwspieren, welke dezelfde zenuwbanen delen als de tensor tympani in het oor. Bij een disfunctionele oorspier is er onmiddellijke hyperacusis. In die zin is er dus een verband. Sterkte, A.

Liony, 28-03-2012
Erg intressant artikel. Het verbaasd mij wel dat stress amper genoemd wordt als oorzaak ; Zet even alle chaos op een rijtje voor mezelf en hoop op herkenning en reacties wat het kan zijn ; Als ik erg gespannen ben en daardoor vermoeid (ik heb paniek aanvallen, laatste tijd gelukkig stuk minder) dan kan elk geluid ECHT als een straaljager geluid klinken. Onverdragelijk! Dit is niet omdat ik dan bang ben voor bepaalde geluiden of geluiden in het algemeen (geen phonofobie) maar echt een lichamelijk gevolg van de stress zelf. Het is ook dan ondanks dat het een geestelijke oorzaak heeft duidelijk niet geestelijk meer maar echt lijfelijk geworden, voelt echt mechanisch.Dus er veranderd iets in je lichaam door de stress waardoor er hyperacusis optreed. Het geluid LIJKT niet hard maar IS dan voor mij zo hard. Het is vaak maar heel even. Bijvoorbeeld even, bij het geluid van mijn eigen stem.

Heb afgezien daarvan al sinds klein af en toe een verhoogde gehoorscherpte bij vlagen, dat noemde ik als kind "mijn indianenoren" net of mijn oren even heel veel beter werken. Opeens echt even superhelden oortjes zeg maar. Dat is op zich meestal geen vervelende gewaarwoording, wel heel apart.

Voorts heb ik snel last van duizeligheid, vooral bij het minste slaapgebrek ik moet minimaal 7 uur slapen. minder en ik kan vaak amper lopen en voor mijn gevoel geregeld oppeens bijna neerstorten van de duizeligheid. ik kan soms s'nachts wakker worden en dan draait alles letterlijk, dit is onverdragelijk, enkel door weer te gaan slapen stopt dit. Mischien of mijn hersens mijn ogen als in slaap nog willen laten draaien en daardoor denk ik of mijn omgeving (steeds met een schok) snel draait, net alsof de slaapfase waarin de ogen draaien nog mechanisch, niet te stoppen doorgaat terwijl ik al wakker ben.

ik heb ook af en toe een flapperend geluid in mijn oren,
en ben geregeld een beetje doof aan mijn linkeroor. Mijn oma was overigens ook erg doof.
ik heb als kind veel erge oorpijn gehad en nu mijn zoontje ook geregeld, veel meer als mijn dochter.
ik heb een keer toen ik iets te ver met een tot oorstokje gedraait papiertje in mijn oor ging om het schoon te maken een onvoorstelbaar hard geflapper gehoord (het tromel vlies denk ik aangeraakt (dat was denk ik rond mijn 23ste ofzo (ben nu 41)) en als kind op advies van de huisarts aan mijn broer zelf altijd mijn oren van binnen uit door de adem heel hard in de wangen en oren te persen de oren "doorgeblazen" waneer ze verstopt zaten. weet niet of dit wel zo bevordelijk is geweest.

Ook suisen komt wel voor, ook het horen en voelen van je eigen hartklopping in je oor halsgebied en ruizen bloed. Ook af en toe een hoge aanhoudende pieptoon. Ik heb vroeger de nodige concerten en electrisch versterkte oefensessies bijgewoond en ook in discotheken geweest. een keer hoorde ik na afloop echt alle geluiden uit de disco letterlijk in mijn oren terug. of het een stempel had gemaakt en elk geluid er als een echo verlaat opnieuw uitkwam. het klinkt allemaal gestoord maar dat ben ik zeer zeker niet. vraag me wel af wat het (allemaal) is.

Verder heb ik af en toe last van visuele migraine. (fel gekleurde vlekken en uiteindelijk niet alles meer kunnen zien en uiteindelijk alleen nog scherven zien met allemaal flikkerende regenboogje randjes eromheen zien, en tenslotte misselijk worden. Mijn zoontje van 5jr heeft ook af en toe erge oor en oogpijn en hoofdpijn en moet net als ik vervolgens direct hierna overgeven. Soms blijf ik lang erg misselijk, soms helemaal niet, ik heb niet altijd hoofdpijn.)

Voordat ik ontdekte dat er ook veel duizeligheid door slaaptekort kwam (maar toch vreemd dat ik daar zo extreem op reageer, ook na hoogtepunt trouwens vreemd vaak nog een dag lang mega duizelig) heb ik nog even gedacht aan Meniere.
Voorts heb ik altijd wel snel last van duizeligheid bij snel draaien of snelle bewegingen om mij heen.

Oh ja ik ben benieuwd of jullie het volgende ook zo sterk hebben ; als je je ogen dichtdoet wordt je naar achter getrokken en als je ze open doet ga je weer helemaal naar voren. Een enorm verschil! Een intressant experiment. Mischien herkenning en ziet of weet iemand een verband tussen dit alles of kunnen we dat bij elkaar door registratie ontdekken.

ik vermoed en zoek toch ook een verband tussen de oorklachten en de duizeligheid. Hebben jullie ook naast oorklachten duizeligheidsklachten en wellicht ook migraine? En paniek aanvallen? Klinkt allemaal erg maar kan er gelukkig toch (op mijn straatvrees na en de angst om alleen te zijn das beide erg onhandig) mee leven ;-) De paniek aanvallen en duizeligheid zijn overigens een stuk minder geworden nu ik op voldoende slaap probeer te letten. (wel moeilijk met een slaapprobleem en jonge kinderen) doordat de duizeligheid hierdoor goeddeels weg is durf ik langzaamaan ook weer steeds ietsjes verder op straat wat hiervoor een no go area was.
Hartelijke groet. Reactie infoteur, 29-03-2012
Hi Liony, ik beschouw dit als een oproep aan de lezers, dus bij deze. Sterkte, A.

Nick Lemmens, 15-02-2012
Is er iets wat ik nog zou kunnen doen? Ergens zit het gewoon niet goed vanaf mijn nek. Mijn tinitus veranderd als ik mijn nek naar rechts beweeg en als ik op mijn schedel druk hoor ik hem ook gewoon veranderen. Schedel / nek / kaak is allemaal een geheel. Als mijn tinitus weggaat wordt de angst voor H ook minder. Ik hoop dat het allemaal goed komt ik wordt gewoon ziek bij de gedachte dat je geen enkel geluid meer kan verdragen. En van het verhaal van Dietrich Hectors wordt je ook niet vrolijk. Reactie infoteur, 16-02-2012
Hi Nick, somatische tinnitus heeft vaak te maken met triggerpoints (verhardingen) in de spieren rond kaak en nek. Deze kun je masseren, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Een mens lijdt het meest aan het lijden dat ie vreest, dus zit niet in over dingen die je waarschijnlijk niet hebt, of heel licht. Hyperacusis is geen ziekte, het is een symptoom! En symptomen heb je in allerlei gradaties. Het verhaal van Dietrich is triest, maar geen gemeengoed. Om zo diep te zinken is er meer nodig dan hyperacusis, vermoedelijk ernstige depressie. Weet dat de tinnitus die je beschrijft ontzettend vaak voorkomt! Groetjes, A.

Nick, 12-02-2012
Hoe kun je nu echt merken dat je H hebt? Ik kan bv zonder problemen in een voetbalstadion zitten. Maar de dag erna kan het neerzetten van een glas al irriterend zijn. Ik weet niet of ik H echt heb, maar doordat ik er wat over gelezen had ben ik mezelf helemaal gek gaan maken. Tinitus heb ik gekregen dankzij de kaakcorrectie waarom heb ik dan geen H vraag ik mezelf steeds af. De manueel arts die me dit aangedaan heeft roept steeds dat het goed komt. Een huisarts hoef je niks te vragen. Een audioloog zegt doodleuk dat T en H niet door kaakproblemen komen maar alleen door gehoorbeschadiging. En naar een KNO arts hoef ik niet te gaan. Want een gehoortest heb ik al gehad en er is al naar mijn oren zelf gekeken. Met beide was niks mis. Reactie infoteur, 13-02-2012
Hi Nick, tinnitus en hyperacusis hoeven niet altijd samen te gaan. In mijn vorige bericht heb ik geschreven hoe uitgemaakt kan worden in welke mate er sprake is van hyperacusis. Daarvoor is een audiologisch centrum (via KNO of huisarts) de aangewezen weg. Aangezien je wel zonder problemen in een stadion kan zitten denk ik dat eventuele hyperacusis in jouw geval mild is. Hyperacusis is niet alleen een 'luidheids'probleem, maar ook een probleem met bepaalde frequenties (de hoge). Ook zijn er problemen met geluidsimpulsen zoals inderdaad het neerzetten van een glas. Ik begrijp dat je al veel gedaan hebt, maar bij hyperacusis is het zeer moeilijk een geschikte arts te vinden. Veel kno-artsen kijken je aan alsof je niet wijs bent, huisartsen weten van toeten noch blazen en audiologen begrijpen dus niets van de relatie tussen kaak en oor. In de artsenopleiding wordt het volgens mij compleet overgeslagen! Hoe dan ook, de audioloog die je sprak heeft het enorm fout. Een groot deel van de hyperacusisgevallen (ook tinnitus trouwens) wordt veroorzaakt door allerlei stoornissen in de kaakfunctie (TMJD). Sterkte ermee, A.

Nick, 03-02-2012
Beste, ik heb begin september mezelf een klap tegen mijn kaak gegeven. Het is achterlijk inderdaad maar ik heb dit gedaan omdat mijn halve gezicht opeens verdoofd aanvoelde. Ik had de dagen erna veel last van de onderkaak. Een manueel arts heeft er toen heen gekeken en constanteerde dat de onderkaak scheef stond. Hij heeft toen een heel licht zetje gegeven, de kaakpijn was een stuk minder. De volgende nacht toen het helemaal stil was had ik een ruis in mijn hoofd. Ik ben nu 5 maanden verder, de ruis is 2 keer helemaal weggeweest een keer na een behandeling bij de arts en een keer toen ik behoorlijk wat alcohol had gedronken. Met die ruis kan ik wel leven ik hoor het alleen als het heel stil is en zo hard is de ruis niet. Maar ik ben bang dat ik hyperacusis krijg. Ik heb gelezen dat dit veroorzaakt kan worden door kaakproblemen. De manueel arts zei dat het allemaal goed komt, maar hij vertelde me wel dat mijn gebied rond de kaken en nek erg gespannen was. Hij heeft de onderkaak losser gemaakt door bepaalde handelingen. Maar de ruis is nog steeds niet weg. Ik heb overigens ook gelezen dat manueel behandelen in het kaakgebied riskant is, maar de desbetreffende arts is geen groentje. Hij staat behoorlijk hoog aangeschreven. Reactie infoteur, 05-02-2012
Hi Nick, onder mijn artikel over oorsuizen heb je al eerder gereageerd. Daar vertelde je dat je bij het voetballen een 'klapje' tegen je kaak had gekregen. Vandaag kom je met een ander verhaal, namelijk dat je jezelf een klap had verkocht omdat je gezicht opeens verdoofd aanvoelde. Een verdoofd of verlamd gevoel in het hoofd is een alarmsignaal waarbij je zsm je huisarts moet raadplegen. Het is niet iets voor een manueel arts, zie ook mijn vorige antwoorden. De mate van hyperacusis kun je laten onderzoeken bij een audiologisch centrum (LDL test), op verwijzing van je arts. Kortom, bewandel de juiste weg (huisarts > kno > audiologie). Beterschap, A.

Léon, 15-12-2011
Beste An,

Ik ben nu 51 en heb een zware jeugd achter de rug. Lees o.a. seksueel misbruik, en vanaf mijn 10e problemen met alcohol en poly-drugs verslaving plus veel benzodiazepinen. Deze heb ik weten te overwinnen door een jaar lange opname bij antroposofen.
Daarna ging mijn leven jaren zalig, leuke vriendin, universitaire studie, het op de markt brengen van een uitvinding in de Doe Het Zelf branche, veel vrijwilligerswerk met gehandicapten, sporten enz. Sinds 2003 kreeg ik een relatie met moeder en kind. Toen zij mij alles op had laten geven van huis tot kantoor om bij haar te komen wonen en trouwplannen is het mij niet beter gegaan. Ze bleek een zware borderliner en in januari 2005 zette zij mij haar huis uit. Ik moest leven in hotels, verloor mijn bedrijf, raakte invalide, vebleef meer in ziekenhuizen dan erbuiten, ben invalide getrapt en de alchol sloop er weer in. Ik raakte mijn bedrijf kwijt. Ik heb vier verhuizingen in 5 jaar ondergaan. Nu heb ik een aangepaste woning maar blijf worstelen met de alcohol. 5 maanden geleden ben ik slachtoffer geworden van nodeloos geweld, 3 ambulances in een week, interne bloedingen en al mijn ribben gebroken en gekneusd. Politie en justitie doen er niets aan. Mijn zintuigen, met name gehoor drijven mij tot krankzinnigheid. Ik hoor geluiden die er niet zijn 's nachts, slaap zelden, hoor geluiden die anderen niet horen, moet bijvoorbeeld mijn wekkertje in een doek rollen. Als de hondjes in de buurt blaffen draai ik compleet door. Ik ben uitgeput en lijd aan PTSS, that much is clear. Als ik niet drink kan ik niet leven en heb suicide gedachten bij alle lawaai. De dokter wijt het allemaal aan de alcohol. Maar juist door dat scherpe gehoor trek ik het niet. Ik ben schrijver en moet me kunnen concentreren op mijn werk. Dat lukt dus niet, tenzij ik drink. Ik ga wel dood zegt de internist me onlangs, een vierde pancreatitis overleefd geen mens.
Ik weet niet meer wat te doen. Crisisopnames heb ik véél gehad maar dit is echt te gek aan het worden. Ik ben benieuwd wat jij me kan adviseren. Ik heb ook 24 per dag last van paniekaanvallen. Please help.
Léon Reactie infoteur, 15-12-2011
Wie is An?

Groet, A.

An Tol, 04-12-2011
Vaak wordt gezegd:hyperacuses is stress gerelateerd. Hoe komt het dan dat ik wakker wordt als er bepaalde geluiden zijn die het triggeren? Ik slaap ontspannen en wordt wakker van een of ander geluid dat het suizen in gang zet. Reactie infoteur, 05-12-2011
Hi An, je beschrijft geen hyperacusis maar 'reactieve tinnitus'. Het oor gaat dan suizen als gevolg van een extern geluid of het suizen is synchroon aan het horen van een extern geluid. Dat je daar vervolgens wakker van wordt is niet bijzonder. De oren zijn 's nachts nog steeds actief. Hyperacusis heb je pas als geluiden ondraaglijk luid klinken met soms oor- en kaakpijn als bijverschijnsel. Groetjes, A.

Anuradha, 29-10-2011
Ik lijd zelf nu ongeveer een jaar aan tinnitus en hyperacusis. Ik heb net het een en ander gelezen over de gevaren van MRI-scans. Gelukkig ben ik nu op tijd gewaarschuwd. Maar ik vraag mij af of ik niet gewoon voor de MRI-scan de basic zachte gele oordopjes van Otalgan in kan doen? Zoja, beschermen deze oordopjes mij dan voldoende? Zoniet, wat adviseert u mij? Reactie infoteur, 30-10-2011
Hi Anuradha, ik ben blij dat je op tijd gewaarschuwd bent! In geval van hyperacusis geldt dat welke oordoppen je ook kiest, deze bij MRI-onderzoek zwaar onvoldoende zullen zijn. Ook samen met de koptelefoon met muziek kom je er bij lange na niet. Nu zijn er inmiddels ook 'stillere' machines, maar het is mij onbekend waar die zijn. Ga altijd na wat de arts precies wil onderzoeken en waarom. Vraag dan hoe groot de kans is dat de uitslag afwijkend is, en of er dan eigenlijk wel iets aan te doen is! Bekijk vervolgens of je het risico wilt nemen, want artsen kunnen dit niet voor jou bepalen. Nog altijd wordt er namelijk vanuit gegaan dat MRI niet schadelijk kan zijn, maar dit is gezien ervaringen van patienten een grove misvatting. Mijn advies is helder: Afhankelijk van wat de bedoeling van die mri is, het onderzoek bij voorkeur weigeren. Groetjes, A.

Annette Reinboud, 26-10-2011
Beste A.
De stilte waar ik het over heb heeft niets te maken met de afwezigheid van geluid. Lawaai hoort tot op zekere hoogte bij het leven. Het gaat erom dat de onnodige herrie die vooral geluidsgevoelige mensen op dagelijkse basis ondervinden tenminste in de eigen woonomgeving zodanig beperkt zijn dat er genoeg tijd is het overbelaste systeem wat rust te gunnen waardoor de kwaliteit van leven verbetert. Bij het huidige lawaainiveau zit een grote component van enerzijds onwetendheid over de effecten van lawaai op de/ieder mens en anderzijds een grote mate van anti-sociaal gedrag. De stilte, vol van natuurlijke geluiden, waar o.a ik voor opkom is de basis van ons bestaan. Die wordt meer en meer verdreven naar uithoeken waarnaar gezocht moet worden. Wanneer de balans zoek is wordt de mensheid ziek. En niet aan lawaai blootgesteld worden is helemaal niet eens mogelijk, zéker niet in Nederland.

Voor mensen met (een vorm van) autisme, die ook meestal erg geluidgevoelig zijn, is er bijv. de mogelijkheid om een aangepaste bioscoop te bezoeken. Als je in een rolstoel zit is het ook fijn als je je redelijk normaal in de buitenwereld kunt begeven zonder een teveel aan obstakels.

Ik vraag hier bij mijn lotgenoten slechts om steun meer naar buiten te treden over de gevolgen van het teveel aan lawaai en wat dat voor de kwaliteit van je leven betekent. Als je beter weet kan je nl. beter doen. Opkomen voor jezelf werkt juist louterend, los van de eventuele uitkomst. Volgens mij is dat toch ook de bedoeling van een forum? Reactie infoteur, 27-10-2011
Hi Annette, InfoNu is geen forum. Het is een informatieve artikelensite waar mensen desgewenst op de inhoud van artikelen kunnen reageren. Jij komt met iets heel anders, namelijk een oproep om op te komen voor meer stilte. Het artikel waar je je nu begeeft gaat over hyperacusis en ik heb je in mijn vorige bericht uitgelegd dat hyperacusispatienten niet gebaat zijn bij stilte. Wil je toch mensen verzamelen, dan raad ik je aan je oproep te plaatsen op de website van de nvvs (Het Tinnitus en Hyperacusis forum), zie: http://www.nvvs.nl/forum/tinnitus/
of je eigen website te beginnen waar je je gedachten uiteen kunt zetten. Mogelijk krijg je hier ook nog respons, maar we moeten niet afdwalen van het eigenlijke onderwerp, namelijk 'hyperacusis'. Ik hoop je hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Groetjes, A.

Annette Reinboud, 25-10-2011
Heel erg fijn deze informatiesite gevonden te hebben. Vooral de lijst met de 10 mythes vind ik troostrijk. Toch blijf ik zitten met de allerbelangrijkste vraag: waarom wordt er nauwelijks iets gedaan aan het gezamenlijk opkomen voor meer stilte in onze samenleving? Juist wij als (extreem)geluidsgevoeligen zouden ons daarvoor sterk moeten maken, want de persoonlijke leedverhalen zijn legio.

Wij worden dagelijks willens en wetens blootgesteld aan allerlei vormen van kwalijk en ziekmakend en vooral ook onnodig! lawaai, die het noodzakelijke horen, én voelen onmogelijk maakt en voor ons is nog nooit iets geregeld. Opkomen voor een gezond leven staat gelijk aan zeuren en wordt steevast verwezen naar het stupide “verhuizen naar een hutje op de hei”. Vreemd, want ik ben nog nooit zo’n hutje tegengekomen en zoveel hei hebben we helemaal niet. En als je denkt toch iets tamelijk rustigs gevonden te hebben dan wordt er evengoed alles aan gedaan om je dat kleine beetje stilte te ontnemen. Lawaai is de norm. Een schrikbarende toename van gehoorgestoorden in ons midden zal het alleen maar nog moeilijker maken daar serieus gehoor voor te vinden.

Mijn droom is om een stiltedorp te realiseren. En ik heb inmiddels al een heleboel mensen ontmoet die daar ook dolgraag zouden willen wonen.
De opbouw van een gemeenschap is het belangrijkst voor het leefklimaat in een dorp. Niet het inkomen moet bepalen waar je je kunt vestigen, maar de manier waarop je in het leven staat.
Het is cruciaal voor de rust in je bestaan om te weten dat je een beroep op je medemens kunt doen indien nodig en dat gebeurt vooral als soort bij soort kan wonen; dat is tenslotte een heel natuurlijke behoefte van de mens!

Kan ik met mensen op dit forum mijn droom verder uitwerken? Ik schrijf al jaren over stilte en lawaai en heb een deel van mijn columns ook in een boekje gebundeld en in eigen beheer uitgegeven, maar heb een groter podium nodig constructief aan de gang te gaan.
Ik zou zo dolgraag het voorbeeld willen geven door het ook te zijn… Reactie infoteur, 26-10-2011
Hi Annette, de realiteit van alledag staat ver af van de droom en roep om een stillere wereld. De hyperacusispatient is er niet bij gebaat om de rest van zijn leven in stilte te leven, omdat je daarmee de oren nog veel gevoeliger voor geluid maakt. Het is juist zaak om geluid geleidelijk weer toe te laten. Daarmee bedoel ik niet dat iemand aan 'lawaai' blootgesteld moet worden, maar als normaal omgevingsgeluid op een gegeven moment weer acceptabel wordt, zal ook 'lawaai' minder impact hebben. Ik ben het met je eens dat de geluidsniveaus op sommige plekken veel te hoog zijn, waaronder in het uitgaansleven, maar bijvoorbeeld ook al op een schoolplein. In de huidige tijd regeert de herrie en opvoeding van kinderen (waar toch alles mee begint) is ver te zoeken. Deze website leent zich er verder niet voor om dromen uit te werken. Desondanks wil ik je veel succes wensen. Groetjes, A.

Bert, 19-09-2011
Vandaag heb ik in Leuven te horen gekregen dat het hyperacusis is. Mijn leven is al een aantal jaren gewijzigd. Werk kwijt, sporten is moeizaam, fietsen gaat bijna niet meer en heel de wereld is hinderlijk. En elke dag vechten tegen iets waar je niet kan tegen winnen. Eerlijk gezegd… dit wil ik geen jaren mmeer meemaken. Reactie infoteur, 20-09-2011
Hi Bert, ophouden met het gevecht! Wat je nodig hebt is afleiding, en wel zodanig dat je compleet vergeet dat je hyperacusis hebt. Natuur en muziek kunnen hierbij helpen. Of probeer een nieuwe hobby, eentje die nog wel kan. Het gaat erom dat je niet langer geconcentreerd bent op geluiden en alles wat mis gaat. Sterkte, A.

Ludo Kerkhofs, 08-08-2011
Dat zou te eenvoudig zijn, dat alle werkende therapieen door de ziekenzorg zouden worden terug betaald… en de niet werkende geen terugbetaling. Klain voorbeeld: In Belgie wordt een bezoek aan de psychiator terug betaald en aan de psychoterapeute niet… het bezoek aan een kinesist wel en een proffessionele massage niet. dan zou ik moeten concluderen dat volgens jou psychoterapeuten en massage therapeuten geen resultaat hebben? Wereldwijd is TRT nog steeds de meest succesvolle therapie voor hyperacusis, tenzij mij hier iemand een therapie met betere resultaten kan voorleggen. De ziekenzorg staat niet te springen om deze terug te betalen, omfdat ze kostelijk en tijhdsintensief is en er tijden van besparingen zijn bij de ziekenzorg… LK Reactie infoteur, 09-08-2011
Hi Ludo, de werking van trt is wetenschappelijk (conform de gold standard inclusief trials) niet aangetoond. Het is natuurlijk ook niet goed te onderzoeken, want hoe kun je een groep kandidaten de echte trt geven, en een andere groep een nep-trt…
Zie discussies op het nvvs-tinnitus forum, getiteld:
Werkgroep OBB oproep actie zorgverzekeraars
Werkgroep onderzoek beste behandelmethoden.
Op de site van CVZ (college voor zorgverzekeringen) kun je op 'tinnitus' zoeken en lezen waarom diverse therapieen niet worden vergoed. Contact opnemen met je zorgverzekeraar kan natuurlijk ook, zo verneem je uit eerste hand wat de reden is voor afwijzing van TRT. Mogelijk heeft het er ook mee te maken dat het niet veel nieuws toevoegt. Het heeft veel weg van cognitieve gedragstherapie maar dan met ruis die je overal al kunt downloaden. Ruismaskeerders (want die worden gebruikt bij trt) kun je in ons land alleen vergoed krijgen als je gehoorverlies hebt. Misschien zouden ze daar wat minder streng in moeten zijn. Groetjes, A.

Ilja, 02-08-2011
Op uw reactie 8-7-2011 op mijn vraag van 7-7-2001 heb ik drie dagen geen herriestoppers gebruikt in bus en op de fiets in de stad, op zich te doen, de vierde dag een half uurtje op kraamvisite geweest, daar gooide een kind een speelgoeddoos leeg op de houten vloer, er onprettig voor mijn oren. Die avond in mijn rechteroor een zoemtoon… ehh het zou toch niet, heb ik er ook nog tinnitus bij? Inderdaad dit gezoem, wat gelukkig zo zacht is dat ik het alleen in bed hoor, en er ook nog wel van kan slapen bestaat nu 2,5 week. Voor iets anders was ik 2 dagen na dit bezoek bij de huisarts, even in mijn oren laten kijken, en ja hoor, trommelvlies weer ingetrokken. In overleg met de audioloog toch herriestoppers in bus/stad maar doe ze nu niet gelijk in. Dit geeft mij toch veel rust
Maar. zaterdag kreeg ik enorme kiespijn, vandaag, dinsdag naar de tandarts geweest en er zat een ontsteking doordat de zenuw erg dicht bij de vulling lag en dat was gaan irriteren, misschien dat de tinnitus hierdoor werd veroorzaakt? Afwachten maar. Er volgde een zenuwbehandeling.
Ik zag erg op tegen de behandeling en verdoving, in verband met mogelijke verergering van de hyperacusis. Als verdoving heb ik in overleg met de tandarts gekozen voor Citanest, Hier zit geen Articaine in, dit is een stof waar ik niet tegen kan, maar dat wel als bijwerking tinitis/ overgevoeligheid geluid in de bijsluiter had staan, de enige verdoving zonder Arcaine en geen bijweriking voor je oren was Scandanest, daar had ik in eerste instantie om gevraagd maar dat kon hij niet gebruiken omdat ik last heb van hartritmestoornissen, ja wat moet je dan? Wat is de gebruikelijke verdoving bij mensen met H en T? Volgens mij heeft iedere soort verdoving die de tandarts gebruikt als bijwerking tinnitus of overgevoeligheid voor geluid.
Het boren op zich viel best te doen, erger is het geluid van dat afzuig/waterapparaat dat de assistente in je mond houdt. Het gekke is dat ik nu, 8 uur na de behandeling, die rechts was, de kant van de tinnitus, helemaal geen klachten heb, geen idee of de tinnitus ook weg is/gaat, maar dat mijn rechteroor, en het gebied er rondom pijn doet, kriebelt, raar doof aanvoelt, aan die kant zat dat afzuigapparaat.
Als er bijwerkingen van de verdoving zijn, dan zal dat toch aan de kant waar die gezet is zijn? Hopelijk is dit een tijdelijke verergering van links door het boren/afzuigbuisje. Kunt u me hier wat meer over vertellen? Over 4 weken (ivm vakantie tandarts langer de gebruikelijke 2 weken, maar dat is helemaal niet erg, hebben mijn oren even rust) is de vervolgbehandeling, die doe ik zonder verdoving, heb ik al eerder gedaan, best te doen. Alleen dat lawaai van dat afzuig/water buisje. Reactie infoteur, 04-08-2011
Hi Ilja, van bijwerkingen van verdovingen is me in relatie tot T en H niets bekend. Elk tandartsbezoek houdt wel een risico in, want behandelingen die herrie maken zoals een boor, tandsteenverwijderaar of afzuigbuis kunnen bestaande klachten nadien verergeren. Het probleem bij tandartsbezoek is ook nog eens dat je je mond wijd en vaak gespannen openhoudt, zodat een somatische T ook nog eens kans krijgt om dan juist te beginnen. Het is dus goed mogelijk dat eventuele verergering van de T een andere oorzaak heeft dan je nu misschien denkt. Om het lawaai een positieve lading te geven is het raadzaam een mp3-speler met je favoriete muziek mee te nemen, deze luider te zetten op de cruciale momenten, en weer zachter als de tandarts een pauze neemt. Zo heb je controle over de situatie, verminder je de impact van de negatieve herrie, en overstem je het lawaai door iets wat veel beter klinkt. Succes, A.

Dirk Nijdam, 26-07-2011
Een opluchting dat ik op uw site dit document vond waarin ik deels een bevestiging zie van mijn klachten, klachten welk mijn leven op een ernstige manier bepalen waardoor ik sinds een half jaar in de ziektewet zit en mijn sociale contacten steeds minder worden.
Sinds september plots ernstig doof geworden, vervolgens via huisarts doorverwezen naar KNO arts. Testen wezen uit dat ik een ernstig verval had in beide oren, links 70% en rechts 30%. Vervolgens een MRI scan en een prednison kuur. Later nog CT scan.
Diagnose KNO arts plotsdoof, geen afwijkingen behalve dan ernstig verval beide oren. Uitbehandeld en doorverwezen naar Audiologisch centrum. Daar werd geconstateerd asymmetrische perceptieve verliezen. Rechts hoge tonen verlies tot 65 DB en links over de gehele linie 20-25 DB slechter dan rechter oor.
Alle sociale contacten staan op laag pitje, verjaardagen en feestjes moet ik aan mij voorbij laten gaan, bij gesprekken (1 op 1) snel vermoeid raak en veelal licht wordt in mijn hoofd, ook concentratieproblemen spelen hierin een rol.
Soms na een of tijdens een gesprek wordt ik licht in het hoofd en moet ik uren heel rustig aan doen door op bed of op de bank te gaan liggen in absolute stilte.
Veel hinder bij geluiden zoals beschreven in uw hyperacusis document, soms niet te voorkomen en daardoor soms licht in het hoofd en verder de dag een pas op de plaats.
Audioloog heeft de diagnose gesteld dat het zou liggen aan mijn deels niet werkende trilhaartjes (kapot of terneergeslagen)welke de informatie doorstuurt naar de hersenen.
Ook gehoortoestellen aangemeten, maar dit had tot resultaat dat ik de hele dag raar en duizelig was in mijn hoofd, waarschijnlijk doordat het geluid nog eens extra werd versterkt. Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Dirk, omdat er gehoorverlies is, zal de overgevoeligheid voor geluid waarschijnlijk te wijten zijn aan het effect van 'recruitment', maar zo te lezen kunnen je artsen je helaas niet verder helpen. Prednison is de aangewezen behandeling bij plotsdoofheid, en gehoortoestellen zijn de remedie bij doofheid in het algemeen. Doe een online search op 'recruitment ears', voor verder informatie en eventuele ideeen voor behandeling. Veel sterkte! A.

Lk, 21-07-2011
TRT volgens Hazell and Jastreboff blijkt toch de belangrijkste en meest succesvolle therapie te zijn voor de behandeling van Hyperacusis. En deze info komt van : The Hyperacusis Network, (USA) de grootste hyperacusis lotgenoten organisatie van de wereld. Het is absoluut meer dan het aanbieden van witte ruis om harde geluiden te camoufleren, zoals u hier ergens omschrijft. TRT met de juiste counselling van een ervaren therapeute kan ervoor zorgen en helpen dat onze oren minder gevoelig worden voor geluid. Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Lk, als trt DE aangewezen therapie zou zijn voor hyperacusis, dan zou deze door de verzekeringsmaatschappijen worden vergoed. Dit is niet het geval omdat niet voldoende wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt, ongeacht wat Hazell en Jastreboff beweren. TRT is een interessant gebracht concept dat feitelijk niet meer is dan councelling en ruis. Denk je dat dit voor jou de beste remedie is, dan wens ik je vanzelfsprekend alle succes. Groetjes, A.

Jose Munster, 16-07-2011
Ik heb sinds april 2011 last van mijn gehoor, nadat ik griep had gehad, had ik een dreun in m'n oren. 3 x naar de huisarts (trommelvliezen zagen er goed uit) een turbu inhaler gekregen want mijn jukbeenderen deden pijn als ze er op klopte. afspraak bij de kno arts voor een gehoortest in augustus. Waar ik vooral last van heb zijn de lage mechanische geluiden: auto's niet de auto zelf maar het ondergeluid van de motor, tractors, vliegtuigen, computer, koelkast, ventilators, airco enz. Af en toe het gevoel of mijn hoofd vol zit met watten, dan weer een gevoel of mijn oren gaan ploffen. s'Morgens gaat het nog het beste dan zijn er nog niet zoveel geluiden maar het lijkt net of het zich opstapeld. Ik word er gek van, maar ik hoopte dat er wat aan te doen was, maar als ik dit allemaal lees wordt ik niet vrolijk. Ik hoop toch nog dat het bij mij wat anders is Reactie infoteur, 17-07-2011
Hi Jose, vermoedelijk komt jouw 'hyperacusis' door problemen met de bijholten (gezien de pijn bij de jukbeenderen en het 'hoofd vol watten' gevoel), zodat de geleiding van geluid tijdelijk verslechterd is. Omdat je vooral last hebt van laagtonige geluiden, is de kans groot dat je juist de hogere tonen minder goed hoort. De 'equalizer' in je hoofd is als het ware uit balans. Het dreunen in het oor is waarschijnlijk afkomstig van opstoppingen in de Buis van Eustachius, waardoor de luchtcirculatie in het hele systeem van bijholten/BvE/middenoor vermindert. Let maar eens op of het gedreun synchroon is met geluiden van buitenaf. En het verklaart meteen waarom je soms het idee hebt dat je oren gaan 'ploffen'. Je zou ook nog eens een 'valsalva manoeuvre' (zie internet) kunnen uitvoeren om te zien of de dreun verandert of stopt. Is het probleem na maanden of jaren nog steeds aanwezig, dan kun je eens kijken bij: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html Beterschap, A.

Ilja, 07-07-2011
In januari heb ik u al eerder mijn probleem voorgelegd. De klachten worden niet echt minder. De audioloog heeft de diagnose hyperacusis gesteld. Op mijn werk, een rumoerige en hectische omgeving gaat het eigenlijk wel goed, telefoneren is minder en het gebruik van een oorset om gedicteerde brieven te typen kan ik echt niet. Nu is het zo dat in het verkeer ik de meeste last heb, als er een brommer langs komt die gas geeft voel ik dat het verkeerd gaat. Als ik dan naar de huisarts ga dan ziet ze dat de trommelvliezen naar binnen staan en dof zijn, kom dit nergens tegen bij hyperacusis, herkent u dit, komt dit vaker voor? het wordt behandeld met neusdruppels maar echt veel helpen doet het niet. Duurt ongeveer een 10 dagen en dan gaat het wel weer, totdat je tegen het volgende geluid aanloopt (wat jammer genoeg meestal maar een paar dagen duurt) Om dit te voorkomen gebruik ik nu al 3 maanden constant herriestoppers als ik fiets of in de bus zit (dagelijks 2 x per dag 1,5 uur). Doe ik daar nou goed aan of niet, las net uw reactie aan jona (5-6-2011) dat het bot ook geleid, ben ik nu bezig mijzelf slechter te maken? Ben nu 6 dagen ziek thuis en dacht dat mijn oren dat wel fijn zouden vinden :) mmm valt tegen, 3 dagen geleden tijdens telefoneren opeens een harde piep in de telefoon en daar nog oorpijn van, die langs jukbeen en kaak uitstraalt. Weet dat het de tijd moet hebben maar soms wordt je er wel wat moedeloos van. Reactie infoteur, 08-07-2011
Hi Ilja, ja. Hyperacusis is geen diagnose, maar een symptoom. Misschien moet de oorzaak bij jou dan ook gevonden worden in het middenoor en de Buis van Eustachius, dit omdat je trommelvliezen naar binnen staan en de druk in het oor waarschijnlijk niet goed is. Dit kan overigens op zichzelf ook weer een symptoom zijn, en moet de ware bron ergens anders worden gezocht. Een kno-arts moet hier helderheid over geven. De werking van neusdruppels is meestal nihil, ongeacht wat er precies moet worden aangepakt. Met herriestoppers moet je meteen stoppen, want hierdoor worden je oren nog veel alerter op geluid, je maakt de zaak theoretisch dus inderdaad erger. En als laatste: ja, elk 'geluidstrauma' - hoe klein ook voor een ander - kan een verschrikkelijke pijnscheut geven langs zenuwbanen die tussen kaak en oor lopen. In veel gevallen heeft hyperacusis dan ook te maken met problemen in en om het kaakgewricht. Sterkte, A.

Jona, 03-07-2011
Ik heb nu al 2 jaar hyperacusis en tinnitus. Ik kreeg eerst de hyperacusis door de mri-scan aan het hoofd en een paar dagen later kreeg ik Tinnitus na het trekken van een verstandskies. Momenteel heb ik erg veel last van zowel de T als de H omdat ik net van een drukke vakantie terug ben. Ik heb een afspraak staan bij de audioloog maar ben bang dat zij me niet meer kan vertellen dan ik zelf al weet. Ik vroeg me dus af of de T en H bij mij verholpen kunnen worden gezien de oorzaken ervan? Is er niets mogelijk op het gebied van kaak/gebit aangezien ik daardoor de T heb opgelopen?

Verder weet ik dat het belangrijk is voor Hyperacusis-patienten om je oren aan geluiden te laten wennen, en dat doe ik ook. Maar nu is het echt teveel geworden na de vakantie en heb ik zelf het idee dat ik mijn oren echt moet laten rusten, dus zo min mogelijk pijnlijke geluiden naar binnen krijgen. Helaas is mijn audioloog het er niet mee eens en zegt ze dat ik toch gewoon ook de pijnlijke geluiden langzamaan moet laten wennen. Ik heb dat nu geprobeerd door 4 dagen achter elkaar lekker te voetballen, daar is best veel lawaai, maar ik moet zeggen dat ik nu heel erg veel last heb van de oren. Elke dag werd het wat erger. Ik vind het dus erg moeilijk om hier een balans in te vinden. Tot hoeveel moet ik de oren weer laten wennen, want nu is het toch teveel gebleken waardoor mn eigen stem zelfs pijnlijk is voor mn oren. Trekt de H met de tijd weer naar een aanvaardbaar niveau of kan het ook dat het zo erg blijft? Ik maak me nogal zorgen hierover. Reactie infoteur, 04-07-2011
Hi Jona, beter is om naar jezelf te luisteren. Je oren vertellen je dat dit allemaal teveel was, dus moet je omgevingsgeluid naar beneden. De balans hierin vinden is inderdaad erg moeilijk. Maar onderga je teveel geluid (volgens het gewenningsprincipe), dan kun je je juist achteruit gaan in het herstelproces. Hyperacusis kan qua ernst alle kanten op, maar geef je de oren nu voldoende rust zonder geluid volledig uit te bannen, dan kun je je tolerantiegrens in de loop der tijd wat opkrikken. Er zullen altijd restverschijnselen blijven, mede omdat je nog heel lang geconcentreerd blijft op het decibelniveau van extern geluid. MRI staat er overigens om bekend zeer ernstige hyperacusis te kunnen veroorzaken. TInnitus na het trekken van een kies hoeft niet aan het gebit te liggen, maar kan al gebeuren doordat je de kaakspieren langdurig gespannen hield. Kaak en oor delen dezelfde zenuwbanen. Zo kan het voorkomen dat een plotseling hard geluid hevige pijn in de kaak veroorzaakt, en dat een geeuw (of tandartsbehandeling waarbij de mond te lang open moet), het dempingsmechanisme in het oor kapot maakt (zie tensor tympani en stapedius spier). De hersenen passen zich aan de nieuwe situatie aan, maar dat gebeurt erg langzaam. Je kunt nog controleren of je tinnitus somatisch is, dus of ie verergert of vermindert als je je hoofd beweegt of de spankracht van de kaak/nek verandert. Er zijn helaas geen oplossingen behalve de factor tijd. Sterkte, A.

John Koreman, 05-06-2011
Vriendelijk bedankt en mijn complimenten voor dit uitgebreide en leerzame artikel over hyperacusis. Heb zelf sinds 2 jaar behoorlijk last van dit verschijnsel, wat zich uit in een gekmakende overgevoeligheid voor een aantal geluiden, bijv. afzuiginstallaties bij bakkerijen die 24 uur per dag/nacht een irritant gezoem opleveren. Maar ook meterkasten, transformators in lampen, airco's in bussen en treinen, piepende treinremmen enz. kunnen er een potje van. Veel behandelaars zijn niet op de hoogte van hyperacusis en mogelijke oorzaken ervan. Het lijkt me goed om hier meer kenbaarheid aan te geven.
Wat me in het artikel erg aanspreekt is de nadruk op het zelf beter aanvoelen en bepalen wat in je specifieke situatie goed voor je is, zowel op het gebied van testen en onderzoeken als op dat van behandelingen. Ook omdat onbekendheid bij behandelaars het risico in zich draagt van nog meer/ergere schade. Volg je oren, zou ik dus willen zeggen.
Vriendelijke groeten, John Koreman Reactie infoteur, 06-06-2011
Hi John, dank voor dit aardige compliment :). En ik sluit me helemaal aan bij alles wat je schreef. Ik heb zelf de indruk dat hyperacusis in de artsenopleiding niet of nauwelijks besproken wordt. Vermoedelijk halen veel medische studenten hun informatie dan ook van internet. De kracht van een artikel als deze is m.i. behalve de uitleg van het fenomeen ook de ervaringen van mensen. Artsen zijn vaak te theoretisch bezig, vandaar dat je als patient helaas zelf moet beoordelen of je een test of onderzoek kunt doorstaan. Op buitenlandse fora bijv. komen met de regelmaat van de klok slachtoffers van MRI binnen. Logischerwijs doemt de vraag op: Is het onbekendheid bij artsen, geloven ze echt niet dat sommige testen grote schade kunnen aanrichten, of is het een 'doofpot-affaire'? Groetjes terug, A.

Johan, 03-06-2011
Sinds een maand of 5 heb ik last van afwisselend een ruis en een piep in mijn oren. Dit komt doordat ik een half jaar in een discotheek heb gewerkt, dat ging altijd goed en ik had nooit ergens last van, totdat ik op een avond het gevoel had dat het geluid veel te hard stond. Halverwege de avond had ik dat idee nog steeds, terwijl het harde geluid normaal gesproken altijd snel wende.

Sinds die avond heb ik dus een ruis en een piep in mijn oren, die nooit meer is weggegaan. Doordat ik er een beetje te licht over dacht (en tevens mijn werkgever niet zomaar kon afbellen dacht ik) heb ik er nog een week of 3 mee doorgewerkt. Tot het moment dat het oorsuizen echt zo heftig werd dat ik 's avonds absoluut niet meer kon slapen. Daarnaast is toen (denk ik) hyperacusis ontstaan. Wanneer ik de vaatwasser uitpak doet dat ontzettend pijn aan mijn oren, ook het geluid dat als iemand iets van zijn bord afschraapt is afgrijselijk. Daarnaast moet ik telkens wennen aan het geluid als iemand anders tv kijkt. Op het begin is dat voor mijn gevoel te hard, later went het, omdat je niet altijd maar wil zeuren. Soms doen zelfs stemmen van mensen pijn, maar dat is alleen als ik bijv. een weekend lang in relatieve stilte thuis ben geweest en dan met iemand praat.

Ondertussen word ik er helemaal knettergek van, enerzijds die ruis de hele dag door, anderzijds die gevoeligheid. Heeft u een advies hoe ik ervoor kan zorgen dat het minder wordt of zelfs verdwijnt? Of een behandelmethode? Ik heb er alles voor over, al kost zo'n bijv. door u beschreven lasertherapie me 10.00 euro.

Daarnaast ga ik tegenwoordig uit met autoplastic oordoppen. Er is me vertelt dat de ruis nu iig absoluut niet harder zal worden. Klopt dit? Reactie infoteur, 05-06-2011
Hi Johan, dit is hyperacusis, mogelijk door een geringe vervorming van de hoge tonen (bord afschrapen, vaat uitruimen) en een verminderde werking van de oorspiertjes (tensor tympani en stapedius), zodat impulsgeluid slechter verwerkt wordt. Dit beeld zie je vooral in samenhang met behoorlijk erge tinnitus. Omdat je gelukkig weet hoe dit ontstaan is, kun je er ook iets aan doen om het te verminderen. Dit betekent geen lawaaiige omgeving meer en je oren eerst rust gunnen. Oordoppen gaan echter te ver, omdat je daarmee de hyperacusis juist verergert. In een lawaaiige omgeving verhoog je er de botgeleiding van geluid (een andere toegangsweg) mee, waardoor de cochlea alsnog de volle laag krijgt. Oorsuizen klinkt verder veel keer luider als je oordoppen draagt. Of het gesuis er stabiel mee blijft is nog maar de vraag. Oorsuizen heeft een 'mind of its own', kortom, de ruis beinvloeden valt in de praktijk tegen. Behandelmethoden zijn allemaal omstreden, dus ik raad je aan de eerste tijd af te wachten. Beterschap, A.

Trudy, 04-04-2011
Beste A,

Sinds 2007 heb ik last aan mijn oren, ben niet iemand die snel naar de dokter gaat. Meestal vermijd ik luide plekken en heb ik weinig last van mijn oren. Maar nu woon ik in een huis waar het heel gehorig is en de andere hard/luid praten wat erg pijn doen aan mijn oren, verder wordt ik er ook heel slap van met hoofdpijn. Als het dan stil is ben ik ook heel snel van het slap zijn af en mijn hoofdpijn. Daarna heb ik nog wel ontzettend veel pijn in mijn rechter oor. Ik heb het meestal hier alleen last van als er gepraat/gezongen wordt of de TV staat te hard.
Ik weet gewoon niet wat ik hier aan kan doen en mijn oren dicht houden is ook niet de beste oplossing.
Groetjes trudy Reactie infoteur, 05-04-2011
Hi Trudy, last van de geluiden van buren is iets heel anders dan hyperacusis. Omdat je wel pijn hebt na die harde geluiden is het raadzaam je arts te raadplegen ivm een verwijzing naar kno en/of audioloog, zodat je ldl's (zie artikel) gemeten kunnen worden. Daarnaast moet oorpijn uitgezocht worden, ongeacht wat de trigger is. Beterschap, A.

Geert, 28-03-2011
Beste A,
Inmiddels is het al weer bijna 6 maanden geleden dat ik last kreeg van oorsuizen (geen piepen) en overgevoeligheid voor geluid. De overgevoeligheid is nagenoeg weg, komt soms weer even opzetten. Alleen hele hoge tonen hebben soms nog wat irritatie. Het oorsuizen wordt ook steeds milder (hoger en zachter van toon). Eigenlijk voel ik dat het oorsuizen samen met hyperacusis steeds verder wegdrijft. Als ik ga slapen zakt het oorsuizen weg, en als ik wakker wordt dan heb ik geen klachten. Maar helaas komt het (zachte) suizen weer terug als ik - zeg maar - ga horen. Mijn vraag is, is dit een normaal proces, en moet ik gewoon geduld blijven hebben en is er iets te zeggen over een termijn? Of is dat koffiedik kijken?
Bedankt voor je antwoord, groeten Geertje Reactie infoteur, 29-03-2011
Hi Geert, oorsuizen kan wat dat betreft alle kanten op, maar wat jij beschrijft is wel een veelgezien verloop. En zo zie je maar weer dat allerlei therapietjes vaak overbodig zijn. De tijd geneest ook, hoewel in het geval van oorproblemen slechts deels. Waarom het gesuis weg is als je net wakker bent, weet ik niet. Wel is het zo dat het zenuwstelsel overdag natuurlijk veel actiever is (lees: alerter), waardoor het dan waarschijnlijk meer opvalt. Voor de lange termijn heb ik geen antwoorden, want dat zou 'glazen bol' werk zijn, maar geduldig afwachten is tot op heden goed gebleken ;). Groetjes, A.

Edwin, 10-03-2011
Beste A. en anderen,
In oktober 2010 viel plots mijn gehoor in het linkeroor vrijwel weg. (fade in, fade out) Dit houdt in dat binnen één seconden de geluidssterkte (volumeontvangst) in mijn linkeroor zeer sterk wisselde. (normaal, zacht, normaal, zacht enz.) Met deze klacht ben ik naar de huisarts gegaan en hij stelde de diagnose lijmoor (OME). Ik kreeg een neusspray mee en moest mij na 6 weken weer melden.

Tijdens de gestelde diagnose lijmoor kreeg ik er een nieuwe klacht bij, namelijk het vervormen van geluid in mijn linkeroor. Water wat uit een kraan klettert op de tegelvloer van de douche werd een afgrijselijk gehoor, hierbij vervormd het geluid van water dat klettert tot een continu geknetter in mijn oor. Ook het geluid dat gevormd wordt bij het bereiden van vlees in een pan (sissend geluid) wordt omgevormd tot een zwaar irritant geknetter in mijn oor. Het huilen/krijsen van kleine kinderen is verschrikkelijk, uiteraard zijn er nog veel meer praktijkvoorbeelden; waar het om draait zijn de frequentie van het geluid (schel) in combinatie met het volume van het geluid.

Na 6 weken ben ik teruggegaan naar de huisarts en ik heb toen mijn nieuwe klachten doorgegeven. Hij gaf aan dat het lijmoor vrijwel genezen was en stelde een gehoortest voor. Deze test was met zachte piepjes die ik goed doorstond omdat mijn gehoor verder goed is bij laag volume, alleen bij bepaalde frequenties in combinatie met een bepaald volume wordt het geluid vervormd door een irritant geknetter, dit werd uiteraard niet geconstateerd met een piepjestest op zeer laag volume.

Begin januari 2011 de KNO arts bezocht, hij bepaalde de druk in mijn oren, deze was goed. Hij constateerde eveneens dat er geen sprake was van een lijmoor. Weer een gehoortest. Uitdrukkelijk aangegeven dat het niet zozeer gaat om het volume van het geluid maar om de frequentie! De praktijkvoorbeelden zoals hierboven omschreven heb ik de arts voorgelegd. De gehoortest was weer op zeer laag volume en nu met woorden die ik moest nazeggen. Uitslag gehoortest was goed, KNO arts kon niets meer voor mij betekenen?Waarschijnlijk heeft het met zenuwen te maken, daar kunnen wij niets aan doen?

Nu weer een aantal maanden verder heb ik nog steeds last van dezelfde klachten en ben ik mij aan het beraden welke stappen ik moet gaan ondernemen.
De klachten wisselen per dag, soms heb ik nagenoeg geen last, de volgende dagen is het veel hinderlijker. Last van oorsuizing heb ik niet! Tevens heb ik soms het gevoel of mijn linkeroor dicht zit, een verstopt gevoel in mijn oor dit vooral na het zgn. klaren van de oren.
Wat opvalt is dat als ik mijn linkeroor draai naar beneden tijdens het horen van muziek, de fade-in, fade-out klachten vrijwel verdwijnen als ik mijn linkeroor draai naar boven spelen de fad-in, fade-out klachten weer op. Ook lijkt het soms of dat er vloeistof loopt uit mijn linkeroor terwijl dit niet het geval is. Heel soms tijdens rennen hoor/voel ik een klikkend geluid in mijn linkeroor; het klikken is op het ritme van voetstappen. Ik heb nooit een klacht over mijn rechteroor gehad.

Heeft iemand misschien advies voor mij? Weet iemand iets over een eventuele behandeling in het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp (dr. Hulshof). Of heeft iemand misschien ervaring met een dokter De Ridder werkzaam in UAZ te Antwerpen en gespecialiseerd in neurochirurgie? Reactie infoteur, 11-03-2011
Hi Edwin, hyperacusis gaat vaak samen met oormyoclonus of een mildere variant, ´tensor tympani syndroom´. Zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
De hyperacusis vervormt geluid van bepaalde frequenties, doet deze vals klinken, waarna het geknetter in het oor vrijwel synchroon met het geluid plaatsheeft. Vaak is het het tegenovergestelde oor dat knettert op geluid dat het ene oor ingaat, maar het kan ook allemaal aan een zijde plaatsvinden. Ikzelf verdenk de functie van de Buizen van Eustachius, dit vanwege de problemen met drukverschillen en het verstopte gevoel. Het vreemde is dat artsen toch constateren dat de druk voldoende is. Helaas zijn er geen behandelingen dus is het afwachten wat er gebeurt. Misschien willen andere mensen hun ervaringen met genoemde artsen hier nog melden! Veel sterkte, A.

Geertje, 09-02-2011
Beste A,
Allereerst fijn dat ik mijn vragen/opmerkingen hier kan neerleggen. Bij mijn huistarts is dat helaas allemaal niet mogelijk.
Enfin, het is nu ruim 3 maanden geleden (nadat ik 1 minuut een zaal binnen liep met - voormijn gehoor - dus te veel geluid) en ik ben bang dat ik toch goed de klos ben. Vanaf dat moment dus gevoelig voor geluid (vooral s-klanken, tikkend metaal ed.) en oorsuizen (alleen maar sissen, geen fluiten). Zoals gezegd, ik heb totaal geen verleden met lawaai. Ik begin me toch zorgen te maken. Nadat ik dacht dat het wat beter ging, gaat het nu weer een stuk slechter. Het is op en af. Gesprekken met mensen gaan prima, moest ook laatst een presentatie geven (nergens last van, O, dacht, ik het gaat nu de goede kant op) en voila een week later, zakt de boel weer in elkaar… Zeer vervelend dit en ik weet niet zo goed wat ik kan doen om het herstel daadwerkelijk voor mijn gevoel de goede richting in te krijgen… Misschien heb je nog at tips. Alvast bedankt Reactie infoteur, 10-02-2011
Hi Geertje, dit zal zijn tijd nodig hebben. Wat je wel kunt doen is extern geluid langzaam opvoeren. Het niet kunnen verdragen van s-klanken en metalige geluiden hoeft niet te komen omdat ze te luid zijn. Het is evengoed mogelijk dat je ze iets vervormd waarneemt, waardoor je hersenen dit interpreteren als 'te hard' en/of 'irritant'. Deze vervorming kun je eigenlijk niet beinvloeden. Sommige patienten proberen dmv muziek de grip op de S weer terug te krijgen. Dit door muziek in eerste instantie met iets teveel bass of normaal beluisteren, dan wekelijks de treble opvoeren. Een soort ' hoge tonen' training. Misschien kun je hiermee het herstel wat bespoedigen maar garanties zijn er helaas niet. Succes, A.

Joris Vandaele, 07-02-2011
Beste

Eerst en vooral bedankt voor dit artikel, een echt hart onder de riem. Een dikke maand geleden had ik opeens een pieptoon in mijn rechteroor. Omdat ik een vijftal jaar geleden eens een tijdelijke 'brom' had na een dj-sessie, heb ik gezworen om altijd oorbescherming te dragen en het draaien meteen te stoppen. Dat heb ik ook gedaan. Mijn gehoor is perfect en mijn trommelvliezen worden zowel door de huisarts als NKO-arts beschreven als 'puntgaaf'.

Nu, ik heb het geluk gehad meteen ontvangen te zijn door een NKO-arts die een echte Tinnitus-voorvechter is. Hij stuurde me dezelfde dag nog door naar iemand die mijn veel te gespannen nekwervels onder handen genomen heeft en schreef me Cinnarizine voor. Een goede week later was het gepiep verdwenen. Of ik het enkel aan de medicatie te danken heb, weet ik niet, want ik neem nog elke avond mijn capsule. Omdat de NKO-arts grondig te werk wou gaan, heb ik ook een sessie bij een audiologe gedaan. Ik drukte af op 95dB op de LDL-test, wat zowel volgens de audiologe als de NKO-arts 'duidelijk' een lichte vorm van hyperacusis is (ze beweren dat normale mensen steevast tussen 110 en 120 scoren). Ik moet wel zeggen dat ik inderdaad al altijd extreem geluid probeer te vermijden. Ik vind - in tegenstelling tot mijn makkers - vaak dat muziek op café 'te schel' klinkt, ik verdraag onze valkparkiet veel slechter dan gezinsleden en ik hoor liever ook geen bestek klingelen, al heb ik er ook niet rechtstreeks 'last' van. De laatste twee weken heb ik echter ook een 'klappend' linker trommelvlies bij impact van bepaalde geluiden (deur sluiten, lenzenpotje laten vallen in lavabo, …). De NKO-arts vermoedt dat onderhuidse stress de oorzaak is van mijn probleem. Dat kan, want ik ben een verwoed knarstander en beleef dit jaar het meest stressvolle studiejaar uit mijn leven.

Mijn vragen:
- Denkt u dat er een verband kan zijn tussen stress en de symptomen die ik beschreef?
- Zou u mij ook beschrijven als een persoon met lichte hyperacusis? Ik lees dat u schrijft dat de 'gezonde mens' afdrukt tussen de 82 en 97 dB in de LDL-test. Waarom zijn zowel de audiologe als de NKO-arts dan écht overtuigd van mijn ondermatige resultaten?
- Ik wil er alles aan doen om mijn decibelwaarde niet te laten dalen. Is het verstandig om preventief met ruistherapie (NKO-arts raadt het me aan vanaf - 80 / 85dB) te starten voor het zou verergeren?

Dank bij voorbaat en nogmaals dank voor uw artikel
Joris. Reactie infoteur, 08-02-2011
Hi Joris, er is nooit aangetoond dat stress tot oorproblemen leidt, wel is het natuurlijk zo dat ernstige tinnitus en hyperacusis stressvol zijn. Het klappende geluid in je oor op de maat van bepaalde geluiden is mogelijk een spasme van de tensor tympani of stapedius spier. Dit komt in samenhang met hyperacusis vaak voor, maar ook losstaand. Als je 95dB kunt verdragen heb je geen hyperacusis. Laat je dus niets aanpraten. Bij iedereen liggen de grenzen weer iets anders, maar dat het bij gezonde personen tussen 110 en 120 zou liggen is totaal onzinnig. Wie wil er nu 115dB rechtstreeks in zijn oren getoeterd krijgen! Overigens is dit vragen om problemen, want zo'n opdonder kan genoeg zijn om ter plekke zware hyperacusis te krijgen. Waarom je arts vasthoudt aan ' matige resultaten' is me verder niet bekend en kun je hem zelf vragen. De uitslag van een ldl-test geeft enkel de mate/ernst van evt. hyperacusis aan, en is nooit een bewijs. Als je nergens last van hebt en je ldl-test is toch niet zo best, dan moet je je geen ziekten op je mouw laten spelden. Omgekeerd ook, als de ldl's goed zijn, maar je ervaart wel problemen, dan is het mogelijk dat je ldl's ' -voor jouw doen- toch zakkend zijn. Therapie in de vorm van ruis heb jij gelukkig niet nodig, en preventief werkt zoiets niet. Door normaal omgevingsgeluid te handhaven doe je al alles wat je kan. Tot je dienst ;), A.

Gj, 28-01-2011
Hallo,

Al mijn hele leven speelt muziek een belangrijke rol in mijn leven. Vroeger was gitaar spelen mijn voornaamste bezigheid. Rond mijn pubertijd werd dit het afspelen house muziek. Al snel werden er twee draaitafels aangeschaft. Ik wilde DJ worden.
Jaren later, tot en met nu, is dit ver geproffesionaliseerd en is het inmiddels mijn broodwinning. Ook kwam daar het componeren van muziek bij kijken. Altijd was ik ervan bewust dat ik goed moest oppassen met het volumeniveau van de koptelefoon en de monitoring. Ongeveer een maand geleden reed ik terug naar huis en voelde ik plots een soort piep ook kon ik mijn oren kraken (bij het bewegen van de kaken etc.). De ''alarmbellen" gingen af, in overleg heb ik alle optredens tot en met februari afgezegd. Ik bestelde meteen op maat gemaakte oorbeschermers (eerst wou ik dit nooit omdat ik dacht dat ik de muziek niet meer zuiver zou kunnen horen). Ook bracht ik een bezoekje aan de huisarts, daaruit bleek dat ik doffe trommelvliesen had en dat dit middels neusspray (Xylometazoline), zoutoplossing dus zou verbeteren.
Deze week heb ik wederom een bezoekje gebracht aan de huisarts. Bij het controleren van de trommelvliezen constateerde zij dat deze weer glanzend waren. Echter trekken bij oorspieren na het gebruik van de zoutoplossing bij bepaalde tonen. Het is net alsof mihjn oren mijn in bescherming willen nemen.
Zou het kunnen dat mijn gehoor even moeten wennen aan de glanzende trommelvliezen, omdat deze een tijd lang het geluid 'anders geinterperteerd hebben? Het voelt soms alsof ik geeuw en dan net het laatste stukje, niet echt duidelijk maar die druk bedoel ik.
Mijn oren kraken nog steeds een beetje maar mijn dokter zegt dat dit tekenen van herstel zijn, kunt u zich vinden in deze redernatie?
Voor de rest doen alle tonen (laag, hoog, mid) niet pijn en/of vervormen ze niet. Het muziek maken lukt ook prima en mijn gehoor went snel in het omgevingslawaai zoals auto rijden.
Toch ben ik redelijk in paniek en zit ik met bovenstaande vragen. Ook vraag ik me af of ik rust moet houden?

Alvast heel erg bedankt voor een reactie! Reactie infoteur, 08-02-2011
Hi GJ, door intensief met muziek te werken zit je voortdurend in de gevarenzone. Oren die moeten wennen aan glanzende trommelvliezen… daar heb ik nooit van gehoord. De toestand van de trommelvliezen heeft er m.i. niets mee te maken. Hyperacusis komt voor bij normale trommelvliezen, doffe trommelvliezen, ingetrokken trommelvliezen en naar buiten geduwde trommelvliezen, dus er is geen verband. Krakende oren als bewijs van herstel is eveneens onzin. Bij zeer veel mensen kraken de oren soms tijdenlang, dan weer perioden dat het niet gebeurt, en alle mogelijke varianten. Omdat je een sensatie voelt in je oren bij het horen van bepaalde tonen is er wel voorzichtigheid geboden. Probeer zelf aan te voelen of je nog normaal kunt werken of niet meer, want helaas kan niemand dat voor jou bepalen… veel sterkte, A.

Ilja, 27-01-2011
Nog even een vraag. Ben dus naar de huisarts geweest. Rechteroor zit vocht achter het trommelvlies en het ziet er geïriteerd uit, links kan hij het niet goed zien omdat er oorsmeer zit. Nou wil hij dat volgende week uitspuiten. Dat zie ik dus niet zitten met mijn klachten, de reden is dat hij het dan beter kan beoordelen. Volgens mij ziet het er net als de ander kant uit want zo voelt het ook en heeft dit geen toegevoegde waarde. Ik vroeg een verwijzing naar de KNO arts maar die wil hij alleen geven als de klachten na 3 maanden niet zijn verbeterd. Zo lang wil ik echt niet wachten. Heb nu wel een afspraak bij de KNO kunnen regelen voor over 25 dagen, als het nodig is zuigt zij dan uit, of lepelen dat beoordeeld zij ter plekke (voordeel als je in een ziekenhuis werkt) maar na informeren bij de ziektenkostenverzekeraar heb ik echt een verwijzing nodig omdat het DBC anders voor mijn rekening is, heb nu bij mijn leidinggevende de vraag neergeledg of dit via de bedrijfsarts kan. Ben sinds maandag in de bus naar mijn werk en op de fiets in de stad watjes in mijn oren gaan doen om het geluid wat te dempen, mmm ben daar vanmiddag maar weer mee gestopt omdat ik de hele dag het gevoel heb dat ze er nog inzitten, drukkend gevoel. Zaterdag was zelfs de oorschelp rechts helemaal rood, hoort dat er ook bij, was na een uurtje weer weg. Gisteren was de pijn rechts een stuk minder dus ben ik aan die kant gaan telefoneren, ook geen goed idee, vandaag weer pijn terug. Heb toch het idee dat ik beter tegen het lawaai kan, zit in ieder geval niet met handen voor mijn oren of dat ik schrik van lawaai. Wat kan ik de komende 25 dagen nou het beste doen? Wel of geen oren afdekken in bus en met telefoneren (deed ik ook op mijn werk). werken gaat op zich wel goed, of ik nou thuis ben of daar, pijn is hetzelfde. Reactie infoteur, 28-01-2011
Hi Ilja, zo min mogelijk de oren afdekken is het beste. Maar word je er nerveus van omdat omgevingsgeluid toch veel te luid klinkt, doe dan vooral wat de natuur je ingeeft. Gebruik je vingers bij harde impulsgeluiden en doe in de bus liever niets. Als het op het werk hetzelfde gaat als thuis kun je gewoon blijven werken. Misschien helpt het je zelfs wel om zsm weer terug te keren naar de normale toestand. Een rode oorschelp staat er verder los van. Vervelend dat je dat gedoe met die verwijzing hebt. Dit is een welbekend probleem als gevolg van ons zorgstelsel. Alles moet helaas via de huisarts terwijl men veel beter - zonder briefjes - direct naar de betreffende specialist zou moeten kunnen gaan. Want al deze omwegen maken de lijdensweg alleen maar langer. Gelukkig heb je het idee dat er enige vooruitgang is, dus hoop houden. Sterkte, A.

Chantal, 23-01-2011
Door het zoeken op google naar overgevoelige oren, kwam ik op dit artikel terrecht waarin ik heel veel herken.
Sinds 4 jaar ME te hebben (waarschijnlijk ook virus) ben ik ook erge klachten als geluidsoverlast en gevoelig voor scherp licht gaan krijgen. Eerst kon ik het nog opvangen met oordopjes, maar helaas verergerde dat de klachten met de tijd en nu hoor ik bijna elke nacht een hoog scherp geluid/ gezoem wat lijkt op een pomp met een hoge druk van warmte of iets dergelijks of een stofzuiger die naast je oren staat. Ik voel het op mijn oren, maar het lijkt net of ik ook heel de trillingen door mijn lichaam voel, in mijn okselklieren en ben daardoor erg gespannen. Het is alsof je elektrisch geluid kunt waarnemen en voelen. Dit is geluid is zo ontzettend hoog en hard dat het me helemaal uitput en niet normaal kan slapen. Soms gaat het iets zachter en dan kan ik me er wat meer bij neerleggen, maar dat hoge harde bereikt echt mijn zenuwstelsel in mijn hoofd, dan kun je gewoonweg niet negeren. Andere mensen kunnen het niet of nauwelijks horen, dat maakt het het zo vreemd, omdat het dan heel erg moelijk uit te leggen is en om op zoek te gaan naar de bron.
Door de ME zijn mijn zintuigen eens zo scherp geworden. Wel typerend is dat ik als klein meisje me al irriteerde aan het geluid als mensen aten. En deuren die hard dichtgingen of een moter die met grof lawaai voorbij scheurden. Dus het heeft altijd wel op de achtergrond meegespeeld, denk ik.

Ik weet niet meer wat ik nog kan doen om het te verzachten. Heb een ruisapparaatje naast mijn bed staan van marsona, maar soms komt het daar ook nog doorheen. Bij de KNO arts waren de resultaten prima, wel kon ik heel goed hoge en laag frequente geluiden erg goed waarnemen. Tegenwoordig ben ik steeds meer op zoek naar de rust in de natuur, heerlijk! Voorheen een gezellig bezig bij.

Enige ideen, tips zijn welkom.

Bedankt in ieder geval voor de heldere uitleg. Misschien een stapje dichterbij bij mijn zoektocht. Reactie infoteur, 24-01-2011
Hi Chantal, weet je zeker dat je geen tinnitus beschrijft? Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Check ook eens EHS, 'elektro hypersensitiviteit' en hypersensitiviteit in het algemeen. Het ruisapparaatje naast je bed zou ik vervangen door zachte muziek, mogelijk is een andere slaapkamer of zelfs ander huis nog een idee. Dat laatste kun je testen met vakanties om te zien of het dan ook optreedt. Al met al lastig probleem waar hyperacusis waarschijnlijk wel een rol bij speelt. Dit kun je laten testen bij de audioloog. Sterkte, A.

Ilja, 22-01-2011
Tijdens het vuurwerk met oud en nieuw ging ik even buiten bij de dieren kijken om te checken hoe ze op het vuurwerk reageerden. Ik woon in een rijtjeswoning met een rijtje huizen erachter met een steeg ertussen. Juist toen ik in de tuin stond werden er lawinepijlen (hoorde ik later) afgestoken. De steeg werkte waarschijnlijk als een geluidsversterker want ik stond met mijn handen voor de oren, zo luid. Zo lang ben ik niet eens buiten geweest, ik ben naar binnen gegaan omdat ik het geluid niet kon verdragen. Direct deden mijn oren pijn. Vier januari naar de huisarts geweest, ik hoorde alles ook luider dan normaal. Ik kreeg neusspray, ze zei dat mijn trommelvlies naar binnen stond getrokken, dat dit een normale reactie op plotseling hard geluid is en dan gelijk weer in normale stand gaat maar bij mij zo was blijven staan. Nou die spray hielp dus niet, weer naar de huisarts, trommelvlies stond weer goed en nu heb ik oordruppels al 11 dagen, de eerste 3 dagen werd de pijn minder maar is daarna weer net zo erg, geluid is hard en heb de hele dag oorpijn, geen piepgeluiden of zo gelukkig. Nooit eerder last van mijn oren gehad, nooit naar disco of zo geweest. dinsdag 25 jan weer een afspraak bij de huisarts, wat kan ik verwachten? wat kan ik beste doen en laten? werk in een ziekenhuis, veel telefoneren en praten de hele dag, gisteren met mijn handen voor mijn oren gezeten omdat er een fax van 20 pag. werd verstuurd. herken toch veel in de verhalen over hyperacusis. ben 49 jr (vrouw) Reactie infoteur, 23-01-2011
Hi Ilja, ja dit lijkt op hyperacusis als gevolg van een lawaaitrauma, overigens de vaakst voorkomende oorzaak. Wat de huisarts zal doen weet ik niet, maar verwijzing naar de kno lijkt me op zijn plaats. Wat je nu het beste kunt doen is de oren rust geven, dus lage geluidsniveaus aanhouden (geen totale stilte). Mogelijk zul je je werk hiervoor tijdelijk op moeten geven. Dit omdat je je oren afdekt in een omgeving waar anderen geen last hebben. De hyperacusis is dus niet gering meer te noemen. Maar wanhoop niet, want zoals je leest zijn veel mensen je hierin voorgegaan. Er is hoop op herstel. Sterkte, A.

Geert, 17-01-2011
Hoi A, Nog een vraag:
Wanneer is het een gemiddelde en/of ernstige hyperacusis? Mijn klachten schommelen dus, soms heb ik nagenoeg geen last van de klachten, maar als het 'erg' is, dan kan bijv. bestek geirriteerd klinken aan mijn gehoor. Impuls geluiden zijn dan vervelend. Mijn gehoor is dan extra 'overgevoelig', of beter gezegd 'erg geprikkeld'. Ik hoor dan ook wat 'gejengel' in mijn oren. De tijden dat mijn gehoor 'extra' gevoelig is, is misschien twee keer per week, maximaal een half uur. Ik heb ook wat last van oorsuizen, een beetje zacht gesis op de achtergrond (geen piepen of zo). Het probleem is alleen dat ik zo al een paar weken voortkabbel. Reactie infoteur, 21-01-2011
Hi Geert, die fluctuaties zijn wel een verhaal apart. De mate van hyperacusis wordt vastgesteld aan de hand van de uitslag van een ldl-test. De interpretatie daarvan verschilt. Enige richtlijnen: Iemand zonder hyperacusis kent een tolerantiegrens tussen de 82 en 98 db, soms zelfs hoger dan 100 db. Een lichte hyperacusis zit gem. tussen de 70 en 80 db. Met gemiddelde hyperacusis zakt het ldl nog verder weg, want bij frequenties tussen de 50 en 70 db ontstaan er al problemen. En ten slotte: Met ernstige hyperacusis kun je niet meer verdragen dan om en nabij de 50 db, soms nog veel lager. Per frequentie kunnen verschillende uitslagen voorkomen. Hoe het in jouw geval zit is onbekend, maar fluctuaties betekenen hoe dan ook dat je oren zich er niet bij neerleggen. Moed houden hoor! Groetjes, A.

Geert, 13-01-2011
Een korte vraag. Ongeveer 6 weken geleden liep ik een zaal binnen waar band stond te spelen (die band oefende daar op dat moment). Het geluid was erg hard aan mijn oren, heel veel druk voelde ik. Ik stond overigens ver van de band/geluidsboxen af, ongeveer 30 ometer of zo iets. Na een minuut ben ik weggegaan want het voelde niet prettig aan mijn oren. Die avond verder helemaal geen last. De volgende ochtend stond ik op en hoorde een ruis. Die ruis ging na 5 minuten weg. Twee dagen later werd ik gevoelig voor geluiden zoals bestek, kopjes en schotels, sommige stemmen waren te luid. De ruis kwam weer terug. Nu gaat het een beetje op-en-neer, de ruis wordt steeds zachter en gevoeligheid neemt ook af, alleen gaat erg lagzaam. heb ik kans op herstel, kun je daar iets van zeggen? Ik heb geen leven (gehad) met uitgaan, lawaai en zo, helemaal niet. Mijn oren doen het altijd uistekend maar nu plotseling dit. Ze zeggen, je gehoor is beschadigd, en dat dit nooit meer over gaat. Kan dat zo maar? groetjes, G Reactie infoteur, 14-01-2011
Hi Geert, dat het fluctueert is best een goed teken. Het is nu zaak om je ver van lawaai te houden en geduldig op herstel te wachten. Met een blijvende gehoorbeschadiging wordt gehoorverlies bedoeld, maar dat is hier niet aan de orde. Hyperacusis heeft vaak de neiging om eerst heel erg te worden en daarna zeer langzaam te verbeteren. Gaat het om gemiddelde tot ernstige hyperacusis dan is de kans op totaal herstel, dus naar de oude situatie, vrijwel nihil. Er zullen altijd problemen blijven. Of dit bij jou allemaal speelt is natuurlijk de vraag, maar je moet er beslist niet vanuit gaan. Vooral omdat je nu al (!) verbetering bespeurde. Beterschap, A.

Johan, 22-12-2010
Beste A,
Allereerst, bdankt voor deze informatie over hyperacusis.
Mijn situatie: Een maand of twee geleden werd ik wakker met een soort van centrale 'ruis' in mijn hoofd. Die ruis is ontstaan na een avond stappen. Het was op een groot feest, ik stapte toen achterin een grote zaal binnen waar een band speelde. De zaal stond vol met mensen. Ik merkte dat het geluid mij echt te veel was, en na (pakweg) 5 minuten (of nog korter) verliet ik de zaal. Daarna ben ik die avond niet meer ik 'lawaai' geweest.

De ochtend erna ervaarde ik dus kort een ruis, toen ik opstond was de ruis na 2 minuten verdwenen, maar midden op de dag kwam die een uurtje ongeveer terug. Daarna weer weg. Vreemd genoeg, een paar dagen daarna, zat ik 'smorgens aan de ontbijttafel en mijn dochter zette haar schooltas neer, en ik merkte dat normale geluiden 'zeer' deden aan mijn oren. Dat is na maximaal een weekje weer weggetrokken.

Maar vanaf die bewuste ochtend - dus nu ruim twee maanden - 'kwakkel' ik een beetje met mijn gehoor. Ik word snel moe van geluid en ik drukke omgevingen wordt het mij al snel te veel. Wat nu is overgebleven is dat ik geluid soms ervaar alsof er 'watten' in mijn oren zitten. Alsof het geluid niet 'open gaat'. Horen met de rem er op. Daarnaast hoor ik (soms) wel een heel hoog zacht ruisje, was een maand geleden veel sterker, maar wordt steeds zachter en milder. Gevoeligheid voor geluid is er nauwelijks (alleen bij hele sterke impulsen). Wat ik merk is dat de ruis 'aanzwelt' in een drukke geluidsomgeving.

De klachten zijn 's nachts helemaal weg; dus slapen zonder ruis en als ik wakker word ook niets, maar zodra ik weer wat ga doen, gaan mijn oren weer een beetje 'kwakkelen'. Het watten-in-de-oren gevoel komt een beetje terug en het zachtje centrale ruisje komt dan ook opzetten. Overigens merk ik wel dat er herstel is, de situatie is echt sterk verbetert tov. 2 maanden geleden, maar is nog niet goed.

Bezoek KNO arts: een gehoortest (gehoordrempel) ging, 'spraak in ruis' ook prima, ik hoor ook geen continue piepen. Mensen in groepen kan ik prima verstaan zonder enig probleem. Deze gehoortesten laten geen lawaaitrauma zien. Wat ik wel hoor (maar dat heb ik mijn leven lang al zolang ik mij herinner), is soms een piep in beide oren van 3 seconden die dan weer wegsterft, met name als ik moe ben hoor ik dat wel eens. Daar zei de KNO arts over dat deze vorm van oorsuizen volstrekt ongevaarlijk is en veel voorkomt. KNO arts vertelde dat mijn gehoor prima functioneert en dat met rust (oorzenuw en hersengedeelten daaromtrent) zich in de tijd zal herstellen, maar dat duurt wel even.

Mijn vraagopmerking:
Tussen de regels door lees in jouw antwoorden dat mensen niet hestellen van hyperacusis, helaas, leer er maar mee te leven en sterkte er mee. Op het web lees ik alleen maar: hyperacusis is een auditieve nachtmerrie, niets aan te doen, je leeft verder in een hel. Maar mijn KNO arts vertelde dat er grote groepen mensen zijn die wel degelijk herstellen van hyperacusis. Het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. En ik merk, hoe langzaam ook, dat ik zeker wel verbetering voel en dat ik er vertrouwen in heb dat alles zich weer in positieve richting kan/zal keren. Hoe moet ik dit nu allemaal verklaren? Reactie infoteur, 23-12-2010
Hi Johan, je zegt zelf dat je nauwelijks gevoelig bent voor geluid. Je beschrijft dan ook geen hyperacusis, maar reactieve tinnitus. Dat is heel iets anders. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Destijds had je een week lang het gevoel dat geluid zeer deed, wat doet denken aan een probleem met de Buizen van Eustachius. Hierbij is geluidsovergevoeligheid ook nog eens tijdelijk. Mocht je toch denken dat je hyperacusis hebt, dan had de audioloog of kno-arts je LDLs moeten opmeten om de ernst vast te stellen. Dit lijkt niet gedaan te zijn.
In je laatste alinea herken ik mij verder helemaal niet. Mensen herstellen voortdurend van hyperacusis, maar als je LDLs onder de 50 tot 70 dB zakken, dan duurt dat natuurlijk veel langer dan dat er slechts in zeer geringe mate hyperacusis is. Verder is het zo dat iemand die gemiddelde tot ernstige hyperacusis heeft meegemaakt nooit meer onbevangen ten opzichte van geluid zal zijn. Er zullen altijd restverschijnselen blijven, en voor velen wordt het gewoon nooit beter. Echte genezing, dus terug naar de normale toestand, is om die reden dan ook zeldzaam. Verder nog wat misverstanden: Ik ben TEGEN het idee dat mensen er maar mee moeten leren leven, want er zijn wel degelijk maatregelen die je kunt treffen. Die staan ook in het artikel beschreven. Serieuze hyperacusis wordt door de meeste slachtoffers gezien als een auditieve nachtmerrie. Zie je het zelf niet zo, dan zijn je LDLs niet of nauwelijks gezakt. En heb je de hel van hyperacusis dus nooit ervaren. Groetjes, A.

Hanneke Eerenberg -. Zoon, 18-12-2010
Ik was vandaag in de boekhandel en zag het boekje 'Overgevoelig voor geluid' Leven met hyperacusis staan. Ik heb geen seconde getwijfeld en het uit het schap getrokken om het vervolgens binnen twee uur uit te lezen. Mijn geschiedenis in het kort. ik heb als kind veel oorontstekingen gehad. Er is een moment geweest dat mijn moeder dacht dat ik niet naar haar wilde luisteren. Uiteindelijk viel het haar op dat als ik haar aankeek ik wel goed luisterde. Afijn, ik bleek als 4-jarige dus nagenoeg doof en een perfecte liplezer te zijn. Ooroperaties hebben dit probleem destijds opgelost. Rond mijn 10e levensjaar heb ik een ervaring gehad dat ik aan een stoeprand stond en er een brommer langsreed. Tot op de dag van vandaag (en ik word over 2 maanden 40) kan ik me dat moment herinneren. De brommer reed langs en ik verstijfde van angst van het geluid, het voelde alsof mijn adem werd afgesneden en ik liep uren daarna nog te trillen van de schrik. Inmiddels ben ik moeder van 3 kinderen. Hoe gek ik ook op ze ben, ik verdraag hun geluid niet. Ik raak zwaar geirriteerd en kan op dergelijke momenten ook enorm uitvallen tegen ze. Soms staan radio, televisie hier tegelijk aan en wordt er ook nog gepraat etc. Ik heb een groot geluk, ik ben zelfstandig ondernemer, werk vanuit huis en man en kinderen zijn overdag op school en op werk. Ik zal nooit een radio aanzetten, mijn telefoon staat altijd op geluid uit of maximaal op trillen als ik een belangrijk telefoontje verwacht. Mijn voordeurbel staat standaard uit en elk ander geluid wat ik waar dan ook tegenkom slik ik als het ware weg maar put me wel uit zo merk ik vaak aan het einde van de dag. Ik neem einde van de dag meestal een wijntje… dan worden de geluiden en input die ze op me hebben minder scherp en kan ik toch blijven functioneren. Ik kijk zelden televisie. Hou op zich wel van muziek en luister er ook graag naar maar dan wel omdat IK er op dat moment voor kies en dan luister ik ook… mss wel een van de redenen dat er weinig songteksten zijn die ik niet uit mijn hoofd ken… maw… ik kan wel tegen geluid maar dan moet het een bewuste keuze zijn… herkent iemand dit verhaal en zou er in mijn geval idd sprake kunne zijn van hyperacusis? Reactie infoteur, 19-12-2010
Hi Hanneke, velen zullen zich herkennen maar het lijkt m.i. niet op hyperacusis. Om dit zeker te weten kun je bij een audioloog je LDL's laten meten. De grote schrik van de brommer destijds heeft mogelijk een angst voor geluid veroorzaakt, met als gevolg dat je veel geluiden probeert te vermijden.Het 'enorm kunnen uitvallen' tegen anderen, is een heldere indicatie dat het beslist niet om hyperacusis gaat. Dit omdat je bij hyperacusis je eigen stem niet eens kunt verdragen, laat staan dat je in staat zou zijn om te schreeuwen. Ook moe worden van geluid is geen aanwijzing voor hyperacusis. Je probleem lijkt nog het meest op phonofobie en/of selective (of soft) sound sensitivity syndrome (ook wel misophonia genoemd). Groetjes, A.

Louis, 02-12-2010
Ik heb de symptomen die sterk op hyperacusis lijken. Ik leef met ohropax en degen die dat heeft uitgevonden zou wat mij betreft de Nobelprijs voor vrede moeten krijgen.
Bij mij veroorzaakt geluiden zo'n hoge mate van stress en angst dat ik gedwongen ben mijn oren dicht te stoppen. In mijn huis ervaar ik dat als extreem. Vooral dichtslaande deuren en muziek.
Als ik maar heel zachtjes geluid hoor bij buren of verderop ben ik al afgeleid en krijg ik hoge mate van stress. Het is een geluk dat ik hele rustige buren heb die bovendien weten van mijn stoornis, maar ik ben zo afgestemd en alert op het horen van geluiden om mij heen dat het voor mij als een handicap wordt ervaren.
Ik kan ook moeilijk mensen bij mij thuis ontvangen want wat moet je als je met je oren dichtgestopt zit?
Ik leef en sta op met Ohropax en ik heb helaas geen andere keus. De oorzaak heb ik wel kunnen achterhalen, namelijk hoogst vermoedelijk een geluidstrauma. Het is pas werkelijk begonnen rond mijn 43e jaar en nu ben ik 51.
Wat mij ook verbaast is dat tegenwoordig overal harde en vooral onzinnige 'muziek' is te horen, loop maar een willkeurige winkel binnen, overal moet geluid zijn. En wat ook zo storend is zijn de hoge schrille alarmtonen die je overal in de winkels hoort, gek wordt je ervan. Wat mij bevreemd is dat ik dan wel angstig word van herrie en storend geluid maar dat de meeste mensen weer bang zijn voor de stilte. Wie heeft nu wezenlijk de grootste handicap? Waar is de heerlijke contemplatieve stilte gebleven waarin je nog een merel kon horen fluiten op een melancholieke zomeravond? Reactie infoteur, 03-12-2010
Hi Louis, ja. Toch beschrijf je m.i. geen hyperacusis maar 'phonofobie', een vorm van geluidsovergevoeligheid dat specifiek leidt tot angst en stress. Vaak het gaat samen met hyperacusis, maar dat hoeft niet. Om dit zeker te weten kun je bij de audioloog je ldl's laten meten. Je oren dichtstoppen is onverstandig omdat je daarmee de gevoeligheid zowel op korte als lange termijn vergroot. De oren willen namelijk horen, en als ze onvoldoende aanbod van geluid krijgen, gaan ze 'op scherp' en horen ze al gauw elk luttel geluidje op extreme sterkte. Zo wordt ieder geluid op een gegeven moment een probleem. Ik neem aan dat je het niet plezierig vindt om met oordoppen door het leven te gaan, daarom moet je dit willen afbouwen. Daarbij muziektherapie of andere geluidsverrijking toepassen zodat geluiden weer een positieve lading krijgen ipv negatief. Op den duur (volhouden!) klinken de geluiden dan weer gewoon. Want dat is nu het punt, je bent het normale leven volledig ontwend omdat je jezelf afsluit voor geluid. Google maar eens op 'phonophobia'. Sterkte, A.

Ludo Kerkhofs, 23-11-2010
Ik ben het in grote lijn met al jou theorien over hyperacusis maar wil ook graag volgende fouten opmerken: De TRT die Niesje bedoeld in Gent is deze gegeven in het revalidatiecentrum Sint Lievenspoort en is de echte TRT volledig gegeven door therapeuten die hun opleiding van J. Hazell hebben gekregen! Ik ken ze persoonlijk en ze hebben hun opleiding in Londen gevolgt. Deze zuiver TRT wordt niet in Nederland gegeven, want jullie komen allemaal naar Belgie om de TRT hier te volgen en het is niet even een ruisgenarator dragen mùet een gesprekje, zoals u omschrijft, het is wat meer als dat… Als jij dan toch een adres in Nederland zou kennen waar ze TRT geven volgens Hazell en Jasstreboff, meld het dan aub aan de NVVS die zijn hopeloos op zoek naar adressen in Nederland.
Nog een foutje: oordoppen die 80 dB kunnen opvangen bestaan gewoonweg niet…
Voor de rest goede tekst over Htyperacusis. Reactie infoteur, 24-11-2010
Hi Ludo, dank je. Natuurlijk dempen oordoppen geen 80 decibellen. Wat in een reactie op een vraag van iemand anders bedoeld werd is dat filteroordoppen geluiden boven de 80 db terug kunnen brengen tot het aanvaardbare niveau van 80 db.
Aangaande TRT: Er zijn volgens de TRT-sites geen adressen in Nederland. Wel zijn hier praatgroepjes die helaas TRT training genoemd worden. Fake dus. Op tinnitus.org staan enkele Belgische adressen waaronder Gent, maar op de officiele lijst van Jastreboff staan deze niet. Dit suggereert dat er twee opleidingen zijn, in VS en Engeland. Mocht TRT meer zijn dan counselling en geluidsverrijking, dan hoor ik het graag. Groetjes, A.

Ellis Leroy, 10-11-2010
Hallo,
Ik ben overgevoelig voor luide geluiden zoals drilboren, het geluid van de ziekenwagen, heel veel auto's, schreeuwende kinderen, maar ook heb ik een stel buren die er een gewoonte van maken om luid met de deuren te
slaan en dit zeer vaak per dag, dit geeft een angst inwendig bij me dat ik niet mijn energie bij me kan houden en ik
wordt letterlijk weggetrokken naar het volgende geluid, ik voel hun rusteloosheid en het is alsof ik een derde oor heb in mijn buik die ook alles meehoort, voornamelijk trillingen. Ook de andere buren die een jaccuzi in de tuin hebben met tv en boxen kunnen me heel zenuwachtig maken want op de onvoorspelbaarste momenten zitten ze daarin en maken ze met z'n allen een geluid wat lang kan aanhouden. Ook als mijn oom eet en smakkende geluiden maakt, zou ik het liefst
wild schreeuwen dat hij daarmee moet ophouden. Hoe zou je dit alles kunnen benoemen? Is dit hyperaccusie of heeft het
meer te maken met mijn zenuwstelsel en kan ik ervan af raken. Ik ben ook onderhevig aan migraine aanvallen en dan moet ik als het heel erg is gal overgeven. Dank bij voor baat voor uw reactie. Reactie infoteur, 11-11-2010
Hi Ellis, je storen aan geluiden van anderen is iets anders dan hyperacusis. Maar 'soft sound sensitivity syndrome' en hyperacusis gaan natuurlijk hand in hand, dus het kan heel goed dat je zowel elementen van het een als van het ander hebt. Zo wijst de overgevoeligheid voor het gesmak van je oom wel degelijk op ssss. Om zeker te weten in hoeverre je nu hyperacusis hebt kun je bij een audioloog je 'loudness discomfort levels' laten meten. Deze geven een indicatie van de ernst van je verschijnselen. Mochten de ldl's in de normale range zitten, dan is er geen hyperacusis maar heb je waarschijnlijk enkel de subversie ervan, 's s s s' dus. Zijn je ldl's te laag voor wat normaal genoemd wordt, dan gaat het -in elk geval- om hyperacusis, waarbij angst en anticipatie op geluid (logische gevolgen hoor) de boel nog eens verergeren. Zie artikel voor verdere details. Sterkte, A.

Corry, 04-11-2010
Hallo, vandaag een zeer nare ervaring gehad met artsen in het EMC te Rotterdam. heb al geruime tijd last van tinitus en hyperacusis en heb diverse gehoortesten, scan en mri gehad, mijn K N O arts heeft goed verteld wat het inhoud en wat wel en niet te doen maar, omdat de hyperacusis (gelukkig) niet altijd maar wel regelmatig terug komt heb in aan mijn huisarts gevraagd of er opnieuw naar gekeken kan worden en waarom het komt, en dan weer weg is? mijn huisarts stuurde mij naar R'dam. Omdat na de verschillende testen de hyperacusis verergde had ik een kopie van deze site meegenomen om geen testen te doen die je niet wilt en ook laten lezen, het antwoordt laat zich raden"het is niet waar wat er op de site staat! Daar werd ik nogal kribbig van. Na een kleine opmerking van de arts heb ik gezegd dat jullie niet begrijpen wat ik hoor en het antwoord was "je hebt hyperacusis of je hebt het niet" het kan niet zo zijn dat je het de ene keer wel en de andere keer niet hebt. Ze wilde mij alleen maar helpen als ik aan de gehoortest enzo wilde mee werken en dat heb ik geweigerd, na overleg met andere artsen werd mij door de K N O arts verteld dat ze mij dan NIET konden helpen. Met mijn toestemming gaan ze nu mijn gegevens opvragen van mijn K N O arts en dan kan ik terugkomen voor een gesprek met een audioloog en meer niet. om ze niet te veel tegen de haren te strijken heb ik daar in toegestemd maar, wat vindt je daar van? voor alle duidelijkheid ik heb dus, om met jullie woorden te spreken, een fluctuerende hyperacusis en dat kan dus niet volgens de medicie, ik ga weer terug naar mijn eigen K N O arts want daar kan ik wel goed mee praten en hem uitleggen waarom ze in R'dam mijn gegevens willen hebben. Dat wilde ik even kwijt, bedankt voor deze site. Reactie infoteur, 05-11-2010
Hi Corry, weinig artsen die het waarderen als je gewapend met een internetuitdraai de spreekkamer binnenkomt! Dit omdat hun deskundigheid voor hun gevoel daarmee in twijfel wordt gebracht. Jammer, want zo is het niet bedoeld. De patient wil maar een ding, beter worden! Maar hoe deskundig zijn de artsen nu werkelijk? Tot op heden ben je geen stap verder gekomen, enkel van het kastje naar de muur gestuurd, met als extraatje dat je hyperacusis na diverse testen nog erger werd. Fluctuerende hyperacusis bestaat, dat bewijzen de vele gevallen op de binnen- en buitenlandse fora. De LDL-test is enkel een momentopname, maar er zal geen arts zijn die dit meerdere malen per dag of per week gaat meten om te zien of de gevonden waardes veranderen. Ervaringen van patienten zijn altijd doorslaggevend, dwz dat als hij of zij meldt dat de hyperacusis aan veranderingen onderhevig is, dit zo is. Dit kan trouwens zuiver te wijten zijn aan een verandering in perceptie, maar dat hoeft niet. Er zijn ook patienten die hyperacusis verwarren met 'reactieve tinnitus', wat een zeer fluctuerend karakter heeft. Fluctuaties zijn gemeengoed bij allerlei ooraandoeningen, ook oorsuizen, myoclonus en zelfs gehoorverlies (bij otosclerose bv), kennen sterktewisselingen. De verwarring bij artsen is er op het moment dat ze hyperacusis als een diagnose zien ipv als een symptoom. Symptomen wisselen, diagnoses niet. Tenminste… als het goed is. Overigens is het altijd zo dat jij zelf bepaalt welke testen je wel en niet doet. Het moet niet zo zijn dat je je overgeleverd voelt. Aan hyperacusis valt voor hen geen eer te behalen, maar het staat je artsen vrij om jou te behandelen cq te genezen. Dit internetartikel doet daar niets aan af. Of de audioloog iets kan betekenen betwijfel ik, wel kan hij een LDL-test doen en deze later nog eens herhalen. Sterkte, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 02-11-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.