InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Astrologie > Sterrenbeeldmatch Tweeling - Liefde Relatie & Sex

Sterrenbeeldmatch Tweeling - Liefde Relatie & Sex

Sterrenbeeldmatch met Tweeling (Gemini). Met wie matcht tweeling op het gebied van relatie, de liefde en sex? Welk teken zal er goed bij tweelingen passen? Met wie zal de tweeling een fijne sexuele relatie hebben? Welk sterrenbeeld zal een geschikte partner of goede vriend zijn? Tweelingen is een luchtteken; matcht dit element het beste met een vuurteken, aardeteken of een waterteken? Welk zodiakteken zal met het zonneteken tweeling een goede liefdescombinatie of fijne partnerrelatie vormen?

Match Sterrenbeeld Tweeling - Liefde Relatie Sex - Wie past er bij dit Zonneteken?

Wie past bij Sterrenbeeld Tweeling? Een persoonlijk getrokken liefdes- en relatiehoroscoop (synastrie) geeft een specifieker beeld dan een algemene beschrijving. In dit artikel wordt in grote lijnen besproken met wie Tweeling (Gemini, 21 mei - 21 juni) een goede match zou kunnen vormen. De beschrijvingen in dit artikel betreffen voornamelijk liefdespartners, relatie en sex, maar kunnen ook iets ruimer gelezen worden in de zin van vriendschap of met wie Tweeling goed op kan schieten of goed kan samenwerken. Wat astrologische interpretaties van relaties en geschikte partnerkeuze betreft, zijn er andere analyses mogelijk bij de duiding van sterrenbeelden. Dit is onder meer afhankelijk van het gehanteerde astrologische analysemodel en ook welke facetten in de horoscoop worden geduid. Zo kan er gekeken worden naar de ascendant, de planeten, de maan in relatie tot de zon in de onderlinge horoscopen, welke elementen het beste bij elkaar passen enzovoorts (meer hierover in Match - Liefde Relatie Aspecten). En natuurlijk zijn er ook altijd meerdere factoren in het spel, welke een rol spelen in de liefde en partnerkeuze, die helemaal niets met astrologie te maken hebben. In dit artikel wordt beschreven welk van de 12 sterrenbeelden het beste bij het Tweelingprincipe zou kunnen passen. (Noot: er is gekozen voor de schrijfwijze sex en sexualiteit i.p.v. seks en seksualiteit).

In Horoscoop Sterrenbeeld Tweeling vind je een omschrijving van algemene kenmerken van het sterrenbeeld Tweeling
In Sterrenbeelden Element Lucht kun je lezen wat de invloed van het element lucht is of wat een luchtteken inhoudt
In Sterrenbeeld Match - Liefde Relatie Aspecten staat een overzicht van de aspecten, met wie de 12 zonnetekens matchen
Onderaan het artikel vind je een astrologisch overzicht met de planeet, het huis en parallel Tweeling/Chinese dierenteken.

Tweeling Liefde Relatie .
Kernwoorden - Flirten, uitdagen, samen blijven praten, soms op twee tegelijk verliefd zijn, informatie en communicatie, elkaar leren begrijpen. De Tweeling is op liefdesgebied iemand die zijn of haar vrijheid lief heeft. Tweeling kan absoluut niet tegen een partner die jaloers, bezitterig of sentimenteel is. Tweelingen staan vaak en graag in het middelpunt van de belangstelling en zijn vaak slim, humorvol en redelijk extravert. Tweelingen zijn leergierig, willen veel verschillende dingen doen met het risico dat ze te veel willen doen en hierdoor nergens echt goed aan toe komen. Tweelingen hebben behoefte aan een partner die hen de vrijheid geeft om hun eigen ding te doen en zich te uiten op hun eigen manier. Een partner dient een beetje spannend te zijn voor tweeling om zijn of haar aandacht te krijgen en moet ook mee kunnen gaan in de snelle geest van tweeling. Tweeling heeft een goed verstand en kan snel denken. De tweeling houdt erg van informatieoverdracht en communicatie. In een relatie is communicatie met de partner dan ook belangrijk voor de tweeling. Het impulsieve dat een tweeling eigen is, uit zich op liefdes- en relatiegebied in de neiging van tweeling om bij de eerste kleine rimpelingen in de liefdesvijver op te willen geven en de relatie te verbreken.

Sterrenbeeld Tweeling - Liefde Relatie & Sexualiteit - Wie past bij de Tweeling?

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Ram

Match Tweeling met Ram. De liefdesrelatie van Tweeling met een Ram kan een goede liefdescombinatie zijn. Beide tekens houden van dingen ondernemen, afleiding van dagelijkse beslommeringen, uitgaan, uitjes, reisjes en plezier maken en kunnen over van alles en nog wat met elkaar praten. De speelse aard en de beweeglijkheid van het sterrenbeeld tweeling zal de actieve ram aantrekken. Alleen zal de ram waarschijnlijk niet zon sterke behoefte hebben aan contact -zowel onderling als in de buitenwereld- als tweeling en zal meer eigen initiatieven in zijn eentje ontplooien. Tweeling zal ram kunnen helpen om ideeën te formuleren met zijn of haar objectief relativerend vermogen. Op deze wijze kan tweeling een mooi tegenwicht vormen. De tweeling houdt van plannen bedenken en de ram van plannen uitwerken en uitvoeren. De eerlijkheid en spontaniteit van de ram matcht in principe goed met de eerlijkheid van tweeling, maar tweeling kan wel eens te fladderig, maar ook te confronterend zijn voor de ram. Andersom kan het flirterige gedrag van ram en de onduidelijke definitie van het begrip trouw voor tweeling een lastig verschijnsel zijn. Voor beide sterrenbeelden is het prettig dat ze alletwee het maatjesgevoel belangrijk vinden en beide ook het gevoel hebben dat het contact in een relatie niet al te diepgravend of emotioneel moet zijn. De wispelturigheid van tweeling kan moeilijk zijn voor de ram. Indien er conflicten zijn of bij ruzies, zal de tweeling vaak zijn of haar heil buitenshuis zoeken, hetgeen de ram niet echt plezierig zal vinden, daar deze dan zijn of haar heftigheid niet goed kan ontladen (projecteren). Een relatie tussen tweeling en de ram kan levendig zijn en zal beide tekens niet snel vervelen.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie tussen Tweelingen en ram zal niet meteen echt soepel verlopen. Tweeling zal de ram soms te direct vinden met zijn of haar hartstocht en sex recht op het doel af. Voor tweeling is het belangrijk dat er een geestelijke basis is en niet een louter lichamelijk of sexueel verlangen. Indien tweeling op den duur ervaart dat dit geestelijke aspect groeit en ook serieus genomen wordt door de ram, zal tweeling meer kunnen meegaan in de sterke lichamelijke hartstocht van de ram.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Stier

Match Tweeling met Stier. De relatie van een Tweeling met een Stier kan een goede liefdescombinatie zijn, maar is niet al te makkelijk. Tweeling zal vallen op de gemoedelijkheid van de stier, zijn of haar steun- en rustgevende vermogen en de zekerheid dat stier altijd klaar zal staan, wanneer het nodig is. De betrouwbaarheid en stabiliteit van stier zal de tweeling ook als erg prettig ervaren. Andersom zal stier zich aangetrokken worden door de speelsheid, levendigheid en beweeglijkheid van tweeling. Ook zal stier tweelingen boeiend vinden vanwege hun vaak originele blik op verschillende zaken. Stier zal de tweeling wel als een beetje oppervlakkig en fladderig ervaren. Tweelingen praten graag en veel en soms een beetje te veel voor de stier. Een belangrijk verschil tussen beide tekens is het levensritme. De tweeling is graag actief bezig en stier houdt van lekker relaxen. De tweeling houdt van verandering en nieuwe dingen uitproberen, de stier van behoud van hetzelfde en zekerheid. Beide sterrenbeelden zijn wel levensgenieters en houden bijvoorbeeld ook alletwee van muziek. Een moeilijk punt voor tweeling zal zijn, dat stier jaloers en bezitterig kan zijn, veel aandacht vraagt of nodig heeft en sterker het samengevoel zal willen bevestigen, dan tweeling prettig zal vinden. Tweeling houdt van een beetje fladderen en ook flirten. De stier zal op langere termijn moeite krijgen met het gegeven dat de tweeling zich makkelijk af laat leiden, ook b.v. midden in een gesprek. Bij een vaste relatie op langere termijn zal het tussen beide tekens niet snel saai worden. Tweeling en stier hebben een sterk verschillende benadering en een ander temperament. Beide tekens kunnen ook een compenserende werking op elkaar hebben. Zo zal tweeling het logge kunnen doorbreken dat een stier kan hebben in zijn of haar doen en laten. Stier zou stabiliteit en evenwicht kunnen brengen in de rusteloze of weifelende aard van tweeling. Tweeling zal veel kunnen leren van de praktische inslag, de creativiteit en handigheid van de stier.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie tussen Tweeling en stier zal niet al te geweldig zijn. Bij tweeling staan sexuele verlangens en behoeftes niet superhoog genoteerd (meer een geestelijke band). Sexualiteit is bij tweeling gerelateerd aan buien en stemmingen. Stier verlangt erg naar lichamelijkheid, intimiteit, sensualiteit en romantiek, waar tweeling niet altijd in mee kan of wil gaan.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Tweeling

Match Tweeling met Tweeling. Een relatie van de Tweeling met een tweeling kan een hele goede liefdescombinatie zijn. Ze kunnen als geliefden samen ook hele goede maatjes zijn. Tweeling ziet als het ware door een spiegel zijn of haar -ook negatieve- eigenschappen en zal zichzelf door deze trekken bij de partner te zien beter begrijpen. Tweelingen zullen begrip voor elkaar hebben en elkaar vrij laten, wetend dat beider behoefte aan vrijheid heel groot is. Beide zijn veelzijdig en hoewel dit in principe boeiend is, kan hierdoor ook sprake zijn van te veel activiteiten en rusteloosheid in een relatie van een tweeling met een tweeling. Tweelingen zullen veel dezelfde interesses hebben, elkaar goed aanvoelen en veel kunnen delen, maar tegelijkertijd kan dit er voor zorgen dat er te weinig tegenwicht en confronterende of stimulerende impulsen komen van iemand die anders naar de dingen kijkt c.q. een andere benadering heeft. Tweeling kan last hebben van wisselende stemmingen of buien; dit kan in een relatie waarin beide dit zullen hebben, best wel eens lastig zijn. De tweeling houdt erg van contacten; in een relatie met elkaar kan dit een te overheersende rol gaan spelen en kan dan het gevoel geven geen tijd meer voor elkaar te hebben of echt aan elkaar toe te komen.
De tweeling heeft moeite om zich te binden, maar zal in een vaste relatie op langere duur het prettig vinden om van alles samen te delen, te communiceren. Het zal een relatie zijn met een actief, druk, afwisselend leven en veel contact met anderen: vriendschappen, bezoek van kennissen en familie.

Sex - Sexuele Relatie. Sexualiteit speelt bij tweelingen niet echt een grote rol. Tweeling vindt het geestelijke contact belangrijker. De sexuele behoeftes en lichamelijke verlangens zullen afhangen van bui en stemming. De tweeling gaat bij de sex en sexbeleving niet al te diep of intens. Wel kan tweeling flirten en het spannend maken met een erotisch getinte film of boek. Hierbij heeft een tweeling weinig gene of moeite en zal niet zo snel iets gek vinden.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Kreeft

Match Tweeling en Kreeft. De match van Tweeling met een Kreeft kan soms een wat moeizame liefdescombinatie zijn. Tweeling denkt veel, heeft een goed en snel denkvermogen, is een prater en op communicatie ingesteld. De kreeft kan de tweeling ervaren als gevoelloos en kil. Kreeft is erg romantisch en houdt van lekker thuis en het gezinsleven, terwijl tweeling een zucht heeft naar avontuur en altijd van alles wil ondernemen. Tweeling trekt de kreeft aan door zijn of haar soepele, luchtige, vlotte manier van doen en impulsieve, actieve instelling. Kreeft zal bewonderd worden door de tweeling door zijn of haar luisterend oor, emotionele gevoeligheid en kwetsbaarheid, daar een tweeling zelf nogal speels en fladderig is. Tegelijkertijd zal dit verschil moeilijk en confronterend zijn in een relatie. Tweeling houdt het graag licht en luchtig, kreeft is emotioneel en kan een piekeraar zijn. Tweeling zal het niet makkelijk vinden om met emoties en de emotionele kreeft om te gaan, deze relatie kan dus heel confronterend zijn. Als het al te moeilijk wordt, zal de tweeling hiervan wegvluchten door bijvoorbeeld veel buiten de deur te ondernemen. Kreeft is erg gevoelig voor kritiek en conflicten en zal als het te veel wordt in zijn of haar schulp kruipen. Hierdoor kan er het een en ander opstapelen in de relatie, hetgeen tot grote onderhuidse spanningen kan leiden. In een relatie van een tweeling met een kreeft is uiten, uitpraten en communiceren dan ook heel belangrijk. Tweelingen kunnen meer begrip opbrengen voor de kreeft als ze beter snappen hoe ze in elkaar zitten; kreeft doet er dan ook goed aan om zijn of haar emoties te laten zien en erover te communiceren i.p.v. in de schulp te kruipen. Indien tweeling en kreeft beide leren om rekening met elkaar te houden op fundamentele verschilpunten en elkaar tegemoet te komen, kan het een mooie liefdescombinatie zijn.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie tussen Tweeling en kreeft zal wisselend zijn. Indien kreeft te emotioneel is of emotioneel te dichtbij komt zal tweeling afstand nemen, te meer daar tweeling zijn of haar hart toch al niet te makkelijk geeft, ook sexueel niet. Intimiteit en sexualiteit staat bij tweeling niet op een grote plaats en is ook afhankelijk van zijn of haar stemming. Kreeft en tweeling zullen waarschijnlijk soms heftige sex, soms helemaal niet of soms een kabbelend sexleven hebben samen.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Leeuw

Match Tweeling en Leeuw. De liefde en relatie van Tweeling met een Leeuw kan een goede match, een boeiende of speelse relatie zijn. Leeuw zal zich aangetrokken voelen door het ondernemende, veelzijdige, luchtige, soepele in het gedrag van tweeling. Andersom zal tweeling vallen op de charme van leeuw, zijn of haar zelfbewuste houding en romantische benadering. Beide sterrenbeelden houden van leuke dingen doen, er op uit te trekken, nieuwe dingen en mensen ontmoeten, avontuur en flirten. Zowel tweelingen als leeuw kunnen ook erg handig zijn. Leeuw zal vallen voor het snelle denkvermogen van tweeling, zijn of haar nuchtere en praktische benadering, maar zal tevens wat emotie en gevoel missen. Een tweeling laat zich niet snel door zijn of haar gevoelens meeslepen, terwijl leeuw zo nu en dan aardig passie kan voelen en tonen. Leeuw zal het moeilijk vinden indien tweeling in contact of gezelschap grappiger of populairder is of meer in het middelpunt van de belangstelling staat dan hij of zij. Tweeling is in een relatie in staat om zich aan te passen, leeuw zal dit niet zo snel doen. Leeuw zal ook vaker dingen doen, omdat dit nu eenmaal zo hoort, terwijl tweeling zich hier niet zo veel van aantrekt, Ook kan een tweeling zeer veranderlijk zijn. Leeuw heeft de neiging om te domineren al dan niet bewust, maar tweeling zal dit zeker niet toelaten. Voor leeuw kan dit wel eens voelen als geen grip te kunnen krijgen op zijn of haar tweelingliefje. Indien leeuw en tweeling een vaste relatie aangaan zal deze ook op langere termijn niet saai zijn. Samen plannen maken, activiteiten ondernemen en er opuit trekken zal tot beider tevredenheid een belangrijke plaats in blijven nemen. De neiging van leeuw om op het huiselijke honk een (over)heersende rol te spelen, zal een punt van aandacht blijven in deze relatie. Overigens is dit een neiging die leeuw zich niet altijd bewust is.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie tussen Tweeling en leeuw zal voor de leeuw soms wat te vlak en niet al te bevredigend zijn. Bij tweeling staat de sex niet zo hoog genoteerd en is afhankelijk van buien en stemmingen. Leeuw kan tweeling als sexueel kil of onpersoonlijk ervaren, daar deze zelf vurig, hartstochtelijk kan zijn qua sexuele beleving en diepere lichamelijke behoeftes en verlangens heeft. Voor tweeling kan dit andersom wel eens te heftig of te veel van het goede zijn.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Maagd

Match Tweeling en Maagd. Tweeling met een Maagd kan een combinatie zijn op liefdes- en relatiegebied die twee kanten op kan gaan. Het kan heel goed gaan of flink mis lopen. De aantrekkingskracht van tweeling en maagd heeft te maken met hun gemeenschappelijke interesse voor goede gesprekken, gezond vertand en intellectuele onderwerpen. Maagd zal de weetgierigheid en speelsheid van tweeling boeiend vinden, zijn of haar geestige en spitsvondige uitspraken en gevoel voor humor waarderen, daar maagd zelf wat ingetogener en gereserveerder is. De Tweeling wordt aangetrokken tot de maagd, daar deze over het algemeen een goede gesprekspartner is, een goed analytisch vermogen heeft, goed weet wat hij of zij wil (of niet wil) en zijn of haar bescheidenheid. Tweeling houdt van afwisseling, uitgaan, flirten en avontuur en hoewel maagd deze behoeftes niet zo sterk heeft, zal maagd wel mee uitgaan. Wat een moeilijk geschilpunt in deze relatiecombinatie kan zijn is het gegeven dat maagd heel precies is, perfectionistisch en hoge eisen stelt aan ordelijkheid en netheid. Tweeling kan behoorlijk rommelig, chaotisch en slordig zijn, hetgeen de maagd vreselijk kan irriteren. Andersom zal tweeling vinden dat een maagd altijd wat op te merken heeft, te rigide en kritisch is, wat niet strookt met de spontaniteit van tweeling. Wanneer beide tekens elkaar hierin niet tegemoet kunnen komen, dit verschil niet bespreekbaar is en onderhuids door blijft woekeren, zal dit op den duur mogelijk een onoverkomelijk struikelblok in de relatie gaan vormen. Maagd moet echter niet verwachten dat tweeling een superopruimer zal worden. Indien een tweeling en ram besluiten om met elkaar in zee te gaan zal een relatie tussen hen ook op langere termijn niet snel saai worden, juist omdat ze zo verschillend (bijna uitersten) van aard en benadering zijn.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele behoeftes en verlangens van Tweeling en maagd komen redelijk overeen. Zowel bij tweeling als maagd staan sex en pure lichamelijke sexuele verlangens niet op een prominente plaats. Bij tweeling zal zijn of haar sexuele beleving ook afhangen van stemming en van het al dan niet harmonisch samengaan van het verstandelijke c.q. geestelijke contact. Ook maagd zal op erotisch en sexueel gebied het geestelijke aspect belangrijk vinden. Beide zullen zich sexueel niet snel emotioneel laten gaan.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Weegschaal

Match Tweeling en Weegschaal. Een relatie van een Tweeling met een Weegschaal kan een gelijkwaardige combinatie zijn. Het zijn beide luchttekens, met ieder een andere aard en benadering. Tweeling zal zich aangetrokken voelen tot de charmes van weegschaal (die deze ook in de strijd kan gooien) en omdat weegschaal de dingen zo mooi kan brengen. Beide tekens zijn overwegend rationeel en ook contactgericht, waardoor er op dit vlak herkenning en een gevoel van evenwicht tussen beide zal zijn. De weegschaal zal aangetrokken worden doordat tweeling slim, grappig en extravert is. Weegschaal heeft aandacht en bevestiging nodig, wil aardig gevonden worden. Zowel weegschaal als tweelingen kan aardig flirten. Moeilijk voor tweelingen kan zijn dat weegschaal lang kan twijfelen, moeilijk beslissingen kan nemen, maar ook makkelijk op genomen besluiten terug kan komen. Tweeling is in doen en laten veel sneller, ook met besluiten nemen en weet precies wat hij of zij wil of niet wil. Weegschaal wil in een relatie graag de leiding hebben. Iets wat tweeling in principe niet makkelijk zal laten gebeuren, maar doordat weegschaal het op een zodanige charmante manier kan brengen (lees: manipuleren) zal het deze toch lukken. Indien er sprake is van ruzie of conflicten in deze liefdescombinatie zal dit meestal beginnen door toedoen van de tweeling en eindigen door weegschaal, daar deze niet van ruzie, maar van harmonie houdt. Beide tekens kunnen van elkaar leren, om wat soepeler en meer ontspannen te leven en tweeling kan weegschaal leren om wat praktischer en concreter te zijn.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie tussen Tweeling en weegschaal zal redelijk in evenwicht zijn. Beide tekens zijn niet zo heel erg hartstochtelijk en sensueel wat sex betreft. Beide kunnen goed flirten en in deze sexrelatie komt ook een spelgevoel bij van uitdagen (teasen), opwinding en spanning. Tweeling en weegschaal zullen afwisselend het initiatief tot sex of de liefde bedrijven nemen. Afhankelijk van omstandigheden en stemming zal het soms actief en soms wat minder actief zijn op sexueel gebied.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Schorpioen

Match Tweeling en Schorpioen. In de liefde en een relatie van Tweeling (luchtteken) met een Schorpioen (vuurteken) zullen confrontaties onvermijdelijk zijn. De speelse en luchtige tweeling zal geboeid zijn door de schorpioen met zijn of haar geheimzinnigheid, intense emotionaliteit en gevoelsdiepte. Tweelingen zullen nieuwsgierig zijn hoe en wat een schorpioen voelt, daar het wel duidelijk is dat schorpioen emotioneel en diepgravend is, maar dit niet snel zal laten zien naar buiten toe. De tweeling zal geboeid zijn, maar tegelijkertijd niet goed weten hoe hiermee om te gaan. Tweeling houdt het graag luchtig allemaal, hetgeen in combinatie met speelsheid en veelzijdigheid die dit teken kenmerkt ook de reden kan zijn waardoor schorpioen aangetrokken wordt in eerste instantie. Wat moeilijk zou kunnen zijn voor tweeling is de felheid die schorpioen kan hebben en zijn of haar totale andere benadering ten aanzien van contacten. Schorpioen is niet zo heel gek op veel contacten en zal ook niet zo makkelijk contacten leggen, terwijl tweeling een sterke behoefte heeft aan verschillende contacten en mensen. Bovendien wil de schorpioen zijn of haar liefje bezitten en dat is waar de flirterige en op vrijheid gestelde tweeling niet goed tegen kan. Schorpioen zal zich voornamelijk ergeren aan de in zijn of haar ogen slappe houding (wispelturig, veranderlijk, niet tot op de bodem gaan c.q. op de vlakte blijven) van de tweeling. Tweeling heeft rust en kalmte nodig van de kant van de partner en de vraag is of dit in een relatie met schorpioen aan bod zal komen. Hoewel deze relatie de nodige conflicten en verschillen kan geven, zal deze combinatie ook boeiend en avontuurlijk kunnen zijn. Een vaste relatie op langere termijn zal wel een flink beroep doen op het aanpassingsvermogen van beide kanten.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele beleving en benadering van Tweeling en schorpioen loopt behoorlijk uiteen. Tweeling gaat qua liefdes- en sexuele uitingen niet zo diep en sexualiteit heeft voor tweeling niet zon grote plaats. Geestelijke harmonie is heel belangrijk. Schorpioen is heel hartstochtelijk en gaat zowel lichamelijk en emotioneel op sexueel gebied flink de diepte in. Enerzijds zal tweeling de hartstocht en intensiteit spannend vinden en benieuwd zijn, maar tegelijkertijd zou het ook wat veel of bedreigend kunnen zijn.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Boogschutter

Match Tweeling en Boogschutter. De liefdescombinatie van Tweeling met een Boogschutter zal op relationeel gebied goed uit kunnen pakken, maar kan ook een kortdurende liefdescombinatie zijn. Boogschutter en tweeling zullen het een en ander in elkaar herkennen en dit zal, zeker in het begin ook een belangrijk deel van de aantrekkingskracht zijn die ze op elkaar uitoefenen. Beide tekens kunnen op bepaalde gebieden ook tegenpolen van elkaar zijn, waardoor begrip voor elkaar wel eens moeilijk kan zijn. Beide zijn ondernemend van aard, houden van avontuurlijke activiteiten, uitstapjes, reizen etc. Zowel boogschutter als tweeling wordt over het algemeen maar korte tijd door iets of iemand geboeid, kunnen snel afgeleid worden en dan hun eigen pad volgen. Boogschutter is vaak bezig met ideeën en grootse plannen, die meestal niet toepasbaar zijn of toegepast worden in de werkelijkheid. Boogschutters zijn meer idealistisch en filosofisch gericht bezig en houden van discussies aangaan. Tweeling is wat dit betreft veel nuchterder, realistischer en ook oppervlakkiger. Het idealisme van de boogschutter strekt zich ook uit naar het relationele gebied; deze heeft hoge idealen en kan hooggespannen verwachtingen hebben en fantaseren. Tweeling zal de neiging hebben om boogschutter weer met beide benen op de grond te zetten. Tweelingen houden niet zo van vaag en moeilijk gedoe, daar zijn ze veel te speels en fladderig voor. Ook houdt tweeling niet zo van discussies, onenigheid of conflicten en de kans is groot dat tweeling dan de relatie beëindigd en zal kiezen voor vrijheid. De trekken van beide tekens kunnen elkaar compenseren maar op den duur ook gaan irriteren. Indien er een vaste relatie tussen deze sterrenbeelden ontstaat, zal het belangrijk zijn samen ook soms rustpunten thuis in de relatie te brengen, daar ze beide zo veel activiteiten om handen hebben en velerlei dingen ondernemen. Dit zou allemaal wel eens te veel en onrustig kunnen worden en er voor zorgen dat ze te weinig aan elkaar toe komen. Zowel tweeling als boogschutter hebben een verlangen naar vrijheid en ook eerlijkheid is in deze relatie erg belangrijk. Het kan een goede vaste relatie worden op langere termijn als beide zich aan kunnen passen.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie van Tweeling en boogschutter kan getuigen van verschillende verlangens en behoeftes. Boogschutter kan sterke sexuele verlangens hebben en wil deze ook graag bevredigd zien. Sexualiteit kan voor boogschutter zowel rustgevend als warm, fantasierijk en spetterend zijn. Tweeling wil eerst een goed en harmonieus geestelijk contact voelen, wil deze zich sexueel wat meer laten gaan en zich overgeven aan sex en lichamelijke verlangens.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Steenbok

Match Tweeling en Steenbok. De liefde en relatie tussen Tweeling (luchtteken) en de Steenbok (aardeteken) is een combinatie van twee verschillende types. Steenbok is een serieus, vaak wat conservatiever, introvert en gereserveerd type, terwijl tweeling meer een luchtig, fladderig en speels type is, die ook van grapjes maken en humor houdt. Deze verschillende aard en temperament van beide tekens kan zowel compenserend als confronterend zijn. Tweelingen houden heel erg van praten, terwijl de steenbok over het algemeen juist zwijgzaam is. Hoewel steenbok dit wel leuk kan vinden en het mogelijk één van de reden van aantrekkingskracht geweest is bij de ontmoeting, moet het ook niet al te veel en te langdurig of langdradig worden met deze praatbehoefte. Tijdens de verliefdheid zal dit positiever uitpakken allemaal dan in een vastere relatie die al wat langer duurt. Tweeling zal aangetrokken worden door de vastberadenheid, standvastigheid en het doorzettingsvermogen van de steenbok. Steenbok is betrouwbaar, gedegen en nauwgezet en waardeert dit ook in zijn of haar liefdespartner, hetgeen bij de tweeling lastig is, daar deze trekken niet sterk aanwezig zijn bij dit teken. Tweelingen zijn niet zo gestructureerd en betrouwbaar, ze komen afspraken niet altijd na, vergeten het nodige of zijn zo veranderlijk dat er ondertussen wat de tweeling betreft al weer sprake is van een hele andere situatie. In een vaste relatie op langere termijn is het belangrijk dat beide tekens zich aan elkaar aanpassen om de relatie voor beide bevredigend te houden. Zo zal steenbok bijvoorbeeld moeten leren niet al te rigide vast te houden aan zijn of haar ordelijkheid en perfectionisme en zal tweeling moeten leren wat minder fladderig, impulsief, rommelig en veranderlijk met de dingen om te gaan. Meer praktische kanten en het vermogen tot organisatie kan tweeling leren van zijn of haar steenbokpartner. Een vaste relatie tussen de beide sterrenbeelden zal niet snel saai zijn

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie van Tweeling en steenbok zal niet als de meest spannende maar wel gelijkgestemd voelen. Bij tweeling neemt sex niet zon hele grote plaats in en is stemmingsafhankelijk. Steenbok is op liefdesgebied en qua sexuele beleving niet de meest spontane en open minnaar of minnares en het zal even duren voordat deze zich overgeeft en blootgeeft. Tweeling heeft eerst de basis van geestelijk contact nodig om zich meer te uiten op sexueel vlak.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Waterman

Match Tweeling en Waterman. De relatiecombinatie Tweeling met een Waterman kan een hele goede match zijn. Beide zijn luchttekens en hebben een brede belangstelling en genoeg om over te praten en samen te delen. Tweeling zal in waterman een manier van sociaal contact herkennen om met mensen om te gaan die niet al te emotioneel en persoonlijk moet worden. De behoefte van tweelingen tot een goed geestelijk contact zal in deze liefdescombinatie volop aan bod komen. Beide tekens beschikken over goede verbale vermogens en zullen het gevoel hebben overal over te kunnen praten. Tweeling zal het waarderen dat waterman altijd interesse heeft voor nieuwe en ongewone dingen. Andersom zal waterman het luchtige, nieuwsgierige, het snelle denkvermogen en de humor van tweelingen waarderen. Tweelingen en waterman kunnen hun behoefte aan verandering, spanning en avontuurlijke instelling heel goed delen samen. Beide kunnen spontaan zijn als ze verliefd zijn, maar de relatie zal meer een broer-zus gevoel of goede maatjes zijn dan hele intieme geliefdes of een innige liefdesverhouding. Dit zal voornamelijk komen door waterman, bij wie het verstandelijke aspect centraal staat en die emoties niet snel laat gaan. maar ook tweeling heeft deze neiging. Beide tekens voelen zich met dit type verbintenis heel prettig en zullen zich ontspannen voelen in deze liefdescombinatie, ook in een vaste relatie op langere termijn. Beide houden van contact met mensen en gezelschap en zullen samen een vriendschappelijk en maatjesgevoel hebben in de thuissituatie en als gastheer en gastvrouw.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie van Tweeling en waterman zal soepel zijn, ze zullen qua sexualiteit en beleving goed klikken. Beide zullen ze zich niet al te diep mee laten slepen of emotioneel vol overgave zijn in het liefdesspel. De lichamelijke verlangens en sexuele behoeftes van waterman en tweeling zullen goed aansluiten op elkaar. Niet te vurig, niet al te vaak of te veel en niet te claimend, te bezitterig of overheersend.

Liefde Relatie Sterrenbeeldmatch Tweeling - Vissen

Match Tweeling en Vissen. Een relatie van Tweeling met Vissen zou moeizaam kunnen zijn, voornamelijk waar het hun verschillende aard en elkaar innerlijk of wezenlijk begrijpen betreft. Vissen zal de tweeling fascineren met zijn of haar gevoeligheid en gevoelservaringen, diepte en mysterieuze kant, daar dit niet de sterkste kant van het sterrenbeeld tweeling is. Anderzijds zal tweeling met zijn of haar beweeglijkheid, impulsiviteit, gefladder en niet aflatende vrolijkheid boeiend zijn voor vissen, maar ook wel moeilijk en confronterend, daar vissen niet behept zijn met deze eigenschappen en dit alles hen zelf niet makkelijk afgaat. Tegelijkertijd kunnen deze zelfde eigenschappen de tweeling op langere termijn gaan irriteren. Wanneer er conflicten zijn in deze relatiecombinatie, zal de vis de neiging hebben deze uit de weg te gaan en zal de tweeling ruim baan krijgen. Vissen zullen soms het gevoel hebben geen grip te kunnen krijgen op tweelingen. Andersom kan de tweeling met het gevoel zitten niet voldoende respons van de vis te krijgen. Naarmate de relatie vordert, bestaat de kans dat de kanten van elkaar die in het begin juist zo aantrokken, over en weer juist gaan irriteren of afstoten. Deze combinatie is mogelijk geschikter voor een vriendschap, als maatjes, voor een avondje uit of om met elkaar van gedachten te wisselen, dan voor een langdurige en innige relatie.

Sex - Sexuele Relatie. De sexuele relatie tussen tweelingen en vissen zal ook hun verschillende aard en benadering bloot leggen, daar ze qua verlangen en gevoel moeilijk op dezelfde golflengte kunnen komen. De diepte, gevoelige en emotionele kant die vissen in sex kunnen uiten is moeilijk te matchen met de basis die tweeling nodig heeft om zich echt te kunnen geven (ook sexueel), namelijk: geestelijk contact komt bij het sterrenbeeld tweeling voor het lichamelijke contact.

Meer Astrologie - Relatiehoroscopen


De relatiehoroscopen, met wie de andere sterrenbeelden matchen op liefdes- en relatiegebied, zullen binnenkort volgen.

Links Horoscoop Sterrenbeeld Tweeling

© 2008 - 2016 Sila, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Horoscoop Sterrenbeeld TweelingHoroscoop Sterrenbeeld TweelingHoroscoop en Astrologie. Sterrenbeeld Tweeling. Dierenriem en Zonneteken, Ascendant, Planeten, Huizen en Aspecten. Terme…
Horoscoop Sterrenbeeld RamHoroscoop Sterrenbeeld RamHoroscoop en Astrologie. Sterrenbeeld Ram (Aries). Twaalf tekens en de Dierenriem, Sterrenbeeld en Zonneteken, Ascendant…
Wie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop AstrologieWie past bij wie volgens de Chinese astrologie? Welke Horoscopen: Dierentekens (vgl. sterrenbeelden) passen goed bij elk…
Welke sterrenbeelden passen het best bij elkaar?Welke sterrenbeelden passen het best bij elkaar?Liefde en overeenkomsten hebben met iemand anders is iets waar iedereen naar streeft. Er wordt door bijna iedereen over…
Horoscoop Sterrenbeeld Vissen (Pisces)Horoscoop Sterrenbeeld Vissen (Pisces)Astrologie Horoscoop Sterrenbeeld. Sterrenbeeld Vissen - Pisces. Zonneteken, Ascendant, Planeten, Huizen en Aspecten. Te…
Bronnen en referenties
  • Bewerking , Astrologische duiding en interpretatie o.b.v:
  • Van der Velde, H. Cursus Psychologische Astrologie. Uitgave eigen beheer
  • Janet Leigh. Psychological Astrological aspects. London: Panama Books

Reageer op het artikel "Sterrenbeeldmatch Tweeling - Liefde Relatie & Sex"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Sila
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!