Lage bloeddruk: symptomen, oorzaken & behandeling hypotensie

Lage bloeddruk: symptomen, oorzaken & behandeling hypotensie Te lage bloeddruk (hypotensie): symptomen & kenmerken. Een te lage bloeddruk wordt hypotensie genoemd; een te hoge bloeddruk hypertensie. Er zijn meerder oorzaken voor lage bloeddruk, zoals een afname van de pompkracht van het hart, een sterke daling van het bloedvolume, of een verwijding van de slagaders en/of het perifere vaatbed. Tenzij er belangrijk bloedverlies is geweest, zijn vocht als zoutoplossingen of plasmavervangers vaak voldoende. Ernstige hypotensie kan levensbedreigend zijn.
Bloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/ShutterstockBloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/Shutterstock

Bloeddruk

De gemiddelde bloeddruk van jonge mensen is 120/80 mmHg (millimeter kwikdruk). De laagste druk in de rust- of ontspanningsfase van het hart wordt diastolische druk genoemd en de hoogste druk tijdens de pompfase (wanneer het hart samentrekt) wordt systolische druk genoemd. Ze worden ook wel onderdruk respectievelijk bovendruk genoemd. De onderdruk is redelijk constant en de bovendruk kan vrij sterk wisselen, afhankelijk van emoties en inspanning. Er kunnen twee afwijkingen in de bloeddruk optreden:
 • een te hoge bloeddruk, hypertensie genaamd; en
 • een te lage bloeddruk, hypotensie genaamd.

Overzicht normale bloeddrukwaarden

De bloeddruk kan gemeten worden met een zogenaamde bloeddrukmeter. De bloeddruk van ouderen kan iets hoger zijn dan bij jongeren. Hieronder geven we een overzicht van normale bloeddrukwaarden.

LeeftijdSystolischDiastolisch
15-20 jr.90-12060-80
20-30 jr.100-13070-90
30-50 jr.110-14070-90
>50 jr.120-15070-90

Wanneer is er sprake van lage bloeddruk?

Van lage bloeddruk is sprake als de bloeddruk zo laag is dat het lichaam niet in staat is optimaal te functioneren, hetgeen symptomen kan veroorzaken zoals duizeligheid en flauwvallen. In de meeste gevallen ligt de druk dan onder 90/60. Lage bloeddruk kan iedereen op elke leeftijd treffen.

Oorzaken van lage bloeddruk

De belangrijkste oorzaken van hypotensie zijn:

Onder: een door aderverkalking aangetaste slagader / Bron: Teguh Mujiono/ShutterstockOnder: een door aderverkalking aangetaste slagader / Bron: Teguh Mujiono/Shutterstock

Een afname van de pompkracht van het hart of het hartminuutvolume

Dit wil zeggen de hoeveelheid bloed die het hart per minuut uitpompt. In rust is dan ongeveer 5 liter per minuut en bij inspanning of koorts kan dat wel 25 liter per minuut zijn. De pompkracht van het hart kan aangetast zijn door bijvoorbeeld een hartblok (atrioventriculair blok). Een hartblok is een storing in de prikkelgeleiding van het hart, met als gevolg een onregelmatige hartslag en het overslaan van hartslagen. De oorzaak van een hartblok kan een ouderdomsaandoening zijn, reumatische hartontsteking, hartaanval, geslachtsziekte, aderverkalking of een aangeboren hartafwijking.

Bij hartinsufficiëntie schiet de pompfunctie van het hart tekort, waardoor het niet in staat is te voldoen aan de energie- en zuurstofbehoeften van het lichaam. Hartinsufficiëntie is geen ziekte, maar een complex syndroom dat veelal wordt veroorzaakt door hoge bloeddruk (hypertensie) en coronaire hartziekten, dat zijn ziekten van de kransslagader - de meest belangrijke slagader die de hartspier zelf van bloed en daarmee van zuurstof en voedingsstoffen voorziet.

Een sterke daling van het bloedvolume

Een sterke daling van het bloedvolume is een tweede mogelijke oorzaak van hypotensie. Met bloedvolume wordt bedoeld de totale hoeveelheid bloed die door het lichaam stroomt en dat is normaal gesproken ongeveer 8% van het lichaamsgewicht, of anders uitgedrukt: normale bloedvolumewaarden zijn: 85 tot 91 ml per kg lichaamsgewicht. Zo heeft een man van 80 kg een normaal bloedvolume van 6,8 tot 7,3 liter en een vrouw van 60 kg heeft een normaal bloedvolume van 5,1 tot 5,5 liter. De bloedvolume kan sterk dalen bij veel bloedverlies als gevolg van een ernstige bloeding, of bij ernstig zout- en vochtverlies bij brandwonden, uitdroging, diarree of langdurige hoge koorts. Bij een daling van het bloedvolume treden verschillende mechanismen in werking ten einde de vitale organen, zoals de hersenen en het hart, van voldoende bloed en daarmee van zuurstof en voedingsstoffen te blijven voorzien.

Een verwijding van de slagaders en/of het perifere vaatbed

Dit kan ook voor lage bloeddruk zorgen. Dit kan optreden door sepsis (bloedvergiftiging), als gevolg van een allergische reactie of bepaalde geneesmiddelen, door een warme, snikhete en benauwde omgeving of door een schrikreactie.

Duizeligheid en vallen bij opstaan door een lage bloeddruk / Bron: Andrey_Popov/Shutterstock.comDuizeligheid en vallen bij opstaan door een lage bloeddruk / Bron: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Orthostatische hypotensie

Een typische vorm van lage bloeddruk, is de orthostatische hypotensie, die optreedt bij een plotselinge bloeddrukdaling. Wanneer een persoon van een liggende houding opeens gaat staan, zakt door de zwaartekracht het bloed naar beneden. Hierdoor kan iemand flauwvallen doordat de hersenen even een tekort aan bloed hebben. We zien dit vooral optreden bij bedlegerige mensen, ouderen en bij mensen die bepaalde medicijnen gebruiken.

Lage bloeddruk door aandoeningen

Aandoeningen en condities die een lage bloeddruk kunnen veroorzaken, zijn onder meer:

Zwangerschap

Omdat de bloedsomloop snel expandeert tijdens de zwangerschap, zal de bloeddruk waarschijnlijk dalen. Dit is normaal en de bloeddruk keert meestal terug naar het niveau van vóór de zwangerschap na de bevalling.

Hartproblemen

Sommige hartaandoeningen die kunnen leiden tot lage bloeddruk zijn een extreem lage hartslag (bradycardie), problemen met de hartklep, een hartaanval en hartfalen.

Lage bloeddruk als gevolg van zwangerschap / Bron: Zerocool, PixabayLage bloeddruk als gevolg van zwangerschap / Bron: Zerocool, Pixabay

Hormonale stoornissen

Endocriene problemen kunnen ook leiden tot een lage bloeddruk. Schildklieraandoeningen zoals bijschildklierziekte, bijnierinsufficiëntie (ziekte van Addison), laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) en sommige gevallen diabetes kunnen leiden tot lage bloeddruk.

Uitdroging

Wanneer je lichaam meer water verliest dan het binnenkrijgt, kan het zwakte, duizeligheid en vermoeidheid veroorzaken. Koorts, braken, ernstige diarree, overmatig gebruik van diuretica (plaspillen)en inspannende sportbeoefening kunnen leiden tot uitdroging.

Bloedverlies

Veel bloed verliezen, zoals door een ernstige verwonding of inwendige bloedingen, vermindert de hoeveelheid bloed in je lichaam, wat leidt tot een ernstige daling van de bloeddruk.

Ernstige infectie (bloedvergiftiging)

Wanneer een infectie in het lichaam de bloedbaan binnengaat, kan dit leiden tot een levensbedreigende daling van de bloeddruk die septische shock wordt genoemd.

Ernstige allergische reactie (anafylaxie)

Veel voorkomende triggers van deze ernstige en mogelijk levensbedreigende reactie omvatten voedingsmiddelen, bepaalde medicijnen, insectengif en latex. Anafylaxie kan ademhalingsproblemen, galbulten, jeuk, een gezwollen keel en een gevaarlijke daling van de bloeddruk veroorzaken.

Gebrek aan voedingsstoffen

Een tekort aan vitamine B12 en foliumzuur kan ervoor zorgen dat je lichaam niet voldoende rode bloedcellen (bloedarmoede) produceert, waardoor een lage bloeddruk ontstaat.

Sommige medicijnen veroorzaken lage bloeddruk / Bron: Stevepb, PixabaySommige medicijnen veroorzaken lage bloeddruk / Bron: Stevepb, Pixabay

Hypotensie door medicijnen

Sommige medicijnen kunnen een lage bloeddruk veroorzaken, waaronder:
 • plaspillen (diuretica)
 • alfablokkers
 • bètablokkers
 • Geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson, zoals pramipexol of geneesmiddelen die levodopa bevatten
 • bepaalde soorten antidepressiva (tricyclische antidepressiva)
 • geneesmiddelen voor erectiestoornissen, waaronder sildenafil (Revatio, Viagra) of tadalafil (Adcirca, Cialis), in het bijzonder wanneer het wordt ingenomen met het hartmedicijn nitroglycerine

Risicofactoren

Lage bloeddruk kan bij iedereen voorkomen, hoewel bepaalde typen lage bloeddruk vaker voorkomen, afhankelijk van je leeftijd of andere factoren:
 • Leeftijd. Lage bloeddruk bij staan of na het eten komen voornamelijk voor bij volwassenen ouder dan 65 jaar. Neuraal gemedieerde hypotensie treft voornamelijk kinderen en jongvolwassenen.
 • Medicijnen. Mensen die bepaalde medicijnen nemen, bijvoorbeeld medicijnen voor een hoge bloeddruk, zoals alfablokkers, hebben een groter risico op een lage bloeddruk.
 • Bepaalde ziekten. De ziekte van Parkinson, diabetes en sommige hartaandoeningen vergroten het risico om een lage bloeddruk te ontwikkelen.

Complicatie: shock

Bij een ernstige daling van de bloeddruk worden de organen en vitale weefsels zoals hersenen, hart en nieren, van te weinig bloed en daarmee van te weinig zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Dit ernstige tekort aan bloed in de bloedsomloop noemen we shock. Een shock kan levensbedreigend zijn, aangezien de vitale organen zoals de hersenen een constante en adequate toevoer van zuurstofrijk bloed nodig hebben om te (blijven) functioneren.

Wazig zien door lage bloeddruk / Bron: Martin SulmanWazig zien door lage bloeddruk / Bron: Martin Sulman

Symptomen van lage bloeddruk

Verschijnselen

Lage bloeddruk kan gepaard gaan met de volgende symptomen:

Shock

Extreme hypotensie kan leiden tot levensbedreigende shock, met de volgende symptomen:
 • verwardheid, vooral bij oudere mensen
 • koude, klamme, bleke huid
 • snelle, oppervlakkige ademhaling
 • zwakke en snelle pols

Gapen of geeuwen door te lage bloeddruk / Bron: Stokkete/ShutterstockGapen of geeuwen door te lage bloeddruk / Bron: Stokkete/Shutterstock

Toelichting

In veel gevallen leidt lage bloeddruk niet tot klachten. Wanneer de bloeddruk echter veel te laag is, krijgen de hersenen te weinig zuurstof en treden er vaak als eerste storingen in de hersenen op. Dit komt omdat de hersenen zich bovenin het lichaam bevinden en het bloed moet tegen de zwaartekracht in om de hersenen te bereiken. Bijgevolg worden de meeste mensen met een lage bloeddruk duizelig of licht in het hoofd, zwarte vlekken of sterretjes zien en sommigen kunnen zelfs flauwvallen. Bij mensen die flauwvallen en op de grond terecht komen, komt meestal de hersenen op het niveau van het hart te liggen. Als gevolg daarvan kan de bloedtoevoer naar de hersenen verhoogt worden, het bloed hoeft niet meer tegen de zwaartekracht in te stromen. In feite beschermt het flauwvallen tegen verdere schade. Echter, als de bloeddruk laag genoeg is, kan zonder medische interventie alsnog schade aan de hersenen optreden. Vaak gaan de volgende symptomen aan het flauwvallen (collaps) vooraf: plotseling bleek worden, iemand klaagt dat hij zwart voor de ogen ziet, hij wordt duizelig en begint te geeuwen. Koud zweet is ook mogelijk.

Lage bloeddruk veroorzaakt soms kortademigheid of pijn op de borst (angina pectoris) als gevolg van een onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier.

Behandeling van lage bloeddruk

Bij shock, is er sprake van een medische noodsituatie en is het een vereiste dat er direct medische bijstand wordt verleend. Bij duizeligheid en flauwvallen, is het van essentieel belang dat er weer voldoende bloed naar de hersenen stroomt. Laat de persoon met lage bloeddruk gaan liggen en leg zijn benen omhoog. Op die manier kan het bloed naar de hersenen stromen. Ernstige hypotensie is dikwijls levensbedreigend en met spoed worden behandeld met een transfusie. Tenzij er belangrijk bloedverlies is geweest, zijn vocht als zoutoplossingen of plasmavervangers voldoende.

Alcohol vermijden / Bron: Marian Weyo/Shutterstock.comAlcohol vermijden / Bron: Marian Weyo/Shutterstock.com

Leefstijlveranderingen

De volgende leefstijlveranderingen kunnen helpen lage bloeddruk te bestrijden:
 • Drink meer water en minder alcohol. Alcohol drijft vocht af en kan de bloeddruk verlagen, zelfs als je met mate drinkt. Water, aan de andere kant, bestrijdt uitdroging en verhoogt het bloedvolume.
 • Eet gezond en gevarieerd. Krijg alle voedingsstoffen die je nodig hebt voor een goede gezondheid door je te richten op een verscheidenheid aan voedingsmiddelen, waaronder volle granen, fruit, groenten, peulvruchten en noten en zaden.
 • Als je arts voorstelt meer zout te gebruiken, maar je houdt niet van veel zout op je eten, probeer dan natuurlijke sojasaus of eet af en toe een dropje.
 • Besteed aandacht aan je lichaamsposities. Verplaats je voorzichtig vanuit een gebogen of hurkende houding naar een staande positie. Ga niet met je benen over elkaar zitten.
 • Voordat je 's ochtends opstaat, moet je eerst een paar minuten diep ademhalen en dan langzaam rechtop gaan zitten voordat je gaat staan.
 • Eet kleine, koolhydraatarme maaltijden. Om te voorkomen dat de bloeddruk sterk daalt na de maaltijd, eet je het beste meerdere keren per dag kleine porties en beperk je koolhydraatrijke voedingsmiddelen zoals aardappelen, rijst, pasta en brood.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Symptomen lage bloeddruk: Hoe herken je te lage bloeddruk?Symptomen lage bloeddruk: Hoe herken je te lage bloeddruk?Iedereen weet inmiddels wel dat een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol gehalte schadelijk kunnen zijn voor de gez…
Alles over de bloeddrukAlles over de bloeddrukHet hart perst het bloed door de bloedvaten en veroorzaakt daardoor druk. Daardoor kan het bloed naar alle lichaamgedeel…
Zwanger en lage bloeddruk: Tips voor zwangere vrouwenZwanger en lage bloeddruk: Tips voor zwangere vrouwenZwanger en lage bloeddruk is een combinatie die vaak voorkomt. Volwassenen hebben normaal een bloeddruk van 120/80. Bij…
Postprandiale hypotensie: Lage bloeddruk na de maaltijdPostprandiale hypotensie: Lage bloeddruk na de maaltijdBij postprandiale hypotensie ontstaat plots een zeer lage bloeddruk die binnen de twee uur na het eten van een maaltijd…

Veel zweten of hyperhidrosis: symptomen en oorzakenVeel zweten of hyperhidrosis: symptomen en oorzakenHyperhidrosis duidt op te veel zweten of transpireren. Hyperhidrosis of overmatig zweten is een veel voorkomende aandoen…
Maatregelen bij winterhanden, wintervoeten en wintertenenMaatregelen bij winterhanden, wintervoeten en wintertenenKoude voeten of koude handen hebben we allemaal wel eens, vooral tijdens de winterperiode. Maar dat wil natuurlijk nog n…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Animatedheaven, Pixabay
 • C. van Heycop ten Ham, H.J.C. Hendriks, J.H. in de Bosch, J.H.M. Schormans, J.W. van der Krans (redactie): Basisboek Pathologie, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, eerste druk, tweede oplage, 2000.
 • Dr. Robert Youngson: Medische gezinsecyclopedie; Veltman uitgevers, 3e druk, 2002.
 • http://www.merck.com/mmhe/sec03/ch023/ch023a.html
 • http://www.medicinfo.nl/%7B0e9dd5b5-e091-400f-aba5-59eb516ed8f7%7D
 • Mayo Clinic. Low blood pressure (hypotension). https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/low-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20355465 (ingezien op 18-4-2019)
 • Afbeelding bron 1: Kurhan/Shutterstock
 • Afbeelding bron 2: Teguh Mujiono/Shutterstock
 • Afbeelding bron 3: Andrey_Popov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Zerocool, Pixabay
 • Afbeelding bron 5: Stevepb, Pixabay
 • Afbeelding bron 6: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 7: Stokkete/Shutterstock
 • Afbeelding bron 8: Marian Weyo/Shutterstock.com
Reacties

Ryanne, 16-08-2012
Hallo, ik ben 22 jaar en heb al jaren last van duizeligheid en flauwvallen. Ik ben 1.74 en weeg 62 kilo, ook ben ik al wel eens naar de huisarts gegaan voor deze klachten maar hier wordt dan gezegd dat dat vaker voorkomt bij jonge vrouwen. Ik vind het erg vervelend omdat ik zelf in de zorg werk wat best zwaar werk is, vooral bij de handelingen van bukken/zitten naar staan kan ik zomaar flauwvallen. Ik voel dit aankomen doordat ik zwart ga zien en mijn lippen beginnen te tintelen, ook is wel eens op het werk mijn bloeddruk opgemeten die is dan 96/61. Wat kan ik hieraan zelf nog doen om het te laten verminderen (behalve het advies van de dokter: zoute drop eten, en langzaam van houding wisselen)? Reactie infoteur, 01-09-2012
Het AMC komt met de volgende adviezen voor alle patiënten met orthostatische hypotensie:
- Zorg voor voldoende zoutinname met het eten en drink voldoende (2-2.5 liter per dag).
- Ga overdag niet liggen, maar blijf zitten of staan. Opstaan na een tijd gelegen te hebben geeft extra klachten.
- Sta te allen tijde rustig op vanuit liggende of zittende houding.
- Wanneer u duizelig wordt terwijl u staat, ga op uw hurken zitten, liggen of ga zitten in een stoel met uw benen omhoog. Blijf niet staan. Kom bij het wegtrekken van de klachten rustig en beheerst overeind.
- Vermijd langdurig stilstaan. Bij klachten bij staan kunt u de benen kruisen en op beide benen stevig gaan staan. Zo kan er minder bloed wegzakken. Sommige patiënten nemen een opvouwbaar stoeltje of krukje mee, om te kunnen gaan zitten in geval van klachten.
- Vermijd hete douches.
- Neem kleine maaltijden, zodat de bloeddruk door verplaatsing van bloed naar de darmen niet overmatig daalt. Bedenk dat cafeïne de bloedvaten van de buikorganen vernauwt.
- Aanspannen van buik- en beenspieren pompt het bloed terug naar het hart. Trainen van deze spieren is nuttig bij patiënten met problemen van de bloeddrukregeling.
(Bron: http://www.amc.nl)

Eventueel kunt u ook nog uw bed kantelen door het hoofdeinde van het bed op ongeveer 30 cm. hoge klossen te laten rusten. Ook hebben sommige mensen baat bij het gebruik van strakke kousen tot taillehoogte of een buikband, waardoor er minder bloed naar buik en benen kan zakken. De arts kan desgewenst medicatie voorschrijven waarbij het lichaam meer vocht vasthoudt (Florinef).

Hulya, 26-04-2012
Hallo, ik heb altijd wel last gehad van lage bloeddruk, eens in de zoveel tijd val ik ook (bijna) flauw. 22 jaar ben 1,73 cm 70kg en ben wat aan de grotere kant. Normaal gesproken ben ik iemand die het bijna altijd koud heeft heb ook wat ijzertekort maar vandaag kreeg ik het spontaan warm dat ik me top eruit haalde. In maar ook enkele seconden kreeg ik het nog warmer en begon te zweten, voelde druk op me maag, misselijkheid en druk op me borst, kortademigheid, slecht zien, gedempte gehoor, schouderblad pijn. En volgens me ma was ik ook helemaal wit geworden. Het duurde best lang totdat ik tot mezelf kwam en ben nog steeds erg moe. Heb de huisartsenpost later gebeld en gevraagd maar die zeiden dat ik in de ochtend naar huisarts moet gaan. Ik begrijp niet wat ik had, was dit dan ook een shock geweest? Reactie infoteur, 28-04-2012
U doet er verstandig aan om z.s.m. uw huisarts te bezoeken zodat hij/zij kan onderzoeken wat het geweest kan zijn en ernstige oorzaken -zoals hartaandoeningen- uitgesloten kunnen worden.

Gerard, 14-12-2011
Geachte heer/mevrouw, onlangsheb ik iemand een bloeddruk meter kado gedaan en voor de grap zelf ook even uitgeprobeerd. Bloeddruk waarde 92 over 67 met hartslag 77, zelf ben ik 41 jaar, 75kg, 178cm. Ja, soms als ik snel op sta word ik wat duizelig. Is dit erg? Waar ik meer last van heb, is dat ik s avonds na het eten en wandelen met de hondjes snel/makkelijk op de bank in slaap val. Al slaap ik dan maar een half uurtje, als ik wakker wordt heb ik vaak nog een uur nodig om weer helemaal bij mijn positieve te komen. Dit begrijp ik niet!? Reactie infoteur, 18-12-2011
Normaal gesproken zullen er pas klachten optreden als de bloeddruk erg laag is. De belangrijkste klachten zijn:
- vermoeidheid/sufheid;
- algemeen zwak gevoel;
- duizeligheid (lichtheid in het hoofd), duizelingen, 'sterretjes' voor de ogen en flauwvallen;
- misselijkheid;
- onscherp zien.

Ik raad u aan om een afspraak te maken met uw huisarts.

O., 10-11-2011
Mooi artikel meneer/mevrouw Infoteur/Tartuffel. Ikzelf ben 26 en had in m'n tienerjaren een periode dat ik af en toe flauwviel. Daarnaast was het zo dat ik toentertijd vrij vaak het flauwvallen voelde aankomen, het flauwvallen wist ik dan net te verhinderen door even te hurken/knielen. Ik ben toen naar de huisarts gegaan en hij deed wat eenvoudige metingen bij me. Hij kwam tot de conclusie dat het zou moeten liggen aan een te lage bloeddruk en een te hoge polsslag. Hij had er verder geen medicijnen/middelen voor. Het enige dat ik zou moeten doen is dat als ik een tijdje heb gezeten (of half liggend heb gelegen), niet meteen snel zou moeten opstaan. Omdat het dan zo kan zijn dat er niet genoeg bloed naar m'n hoofd is gestroomd moest ik dan vlak voor het opstaan ongeveer een halve minuut een soort 'pompbeweging' maken met m'n voet(en) zei die. Dus met de voorkant van de voet(en) op de grond blijven en de hiel(en) op en neer laten gaan. Ik deed dat niet altijd, maar het flauwvallen (of het voelen aankomen ervan) werd toch ineens minder. Tot een paar maanden geleden, ineens kwam het terug. Persoonlijk kan ik geen aanwijsbare reden geven, voor zover ik weet is m'n lichaam nog steeds hetzelfde als voorheen. Maar om de één of andere reden heb ik dus een 'terugval' op dat gebied. Er is meerdere keren een bloedtest uitgevoerd, ik heb nooit te horen gekregen dat ik een ijzertekort heb, wel hebben m'n moeder en zus een ijzertekort. Als u dit zo leest, heeft u dan een advies voor me, toch zoutoplossingen wellicht, of is dat niet afdoende? Alvast bedankt en groeten. Reactie infoteur, 10-11-2011
Orthostatische hypotensie is een zeer sterke daling van de bloeddruk die optreedt wanneer iemand rechtop gaat staan. Dit resulteert in een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen en in duizeligheid of flauwvallen. Hier staat een duidelijk artikel over dit fenomeen: http://www.merckmanual.nl/mmhenl/sec03/ch023/ch023c.html. Het is belangrijk dat u zich weer meldt bij de huisarts. De huisarts zal de oorzaak van de orthostatische hypotensie trachten te achterhalen, omdat deze bepalend is voor behandeling en prognose. Ook wanneer de oorzaak van de orthostatische hypotensie niet kan worden aangepakt, kan men vaak toch met bepaalde maatregelen de symptomen doen verminderen of verdwijnen. Zie bovenvermeld artikel.

H., 11-08-2011
Ik heb vandaag een shock gehad 's morgens ik was helemaal aan het trillen, ik kon niet spreken en kreeg geen adem, ik heb daarna wat water gedronken toen ging het een stukje beter. Dit is al de 2de keer dat het gebeurt bij mij, het is iets nieuws dat bij mij gebeurt. Dokter zei dat ik lage bloeddruk had en dat er voor de rest niets mis was en ze heeft bloed van me afgenomen daar was ook alles normaal. Ik ben 19 jaar en ben ook mager daarbij ik vraag me af of het daardoor zou komen. Wat kan ik eraan doen? Reactie infoteur, 13-08-2011
Klachten van een fysiologisch lage bloeddruk kunnen verminderd worden door een aantal leefregels:
- Zorg voor voldoende nachtrust;
- Beperk consumptie van cafeïnehoudende dranken;
- Als water wordt gedronken, komt dit in het bloed terecht en daarmee stijgt het bloedvolume en dus de bloeddruk. Drink daarom voldoende water, helemaal bij warm weer of wanneer je een virale infectie hebt zoals verkoudheid of griep.
- Sport en beweeg regelmatig.
- Sta niet te snel op.
- Verblijf niet te lang in sauna’s of hete baden.
- Eet niet te zwaar en rust even uit na het eten.

Vraag uw huisarts om advies m.b.t. uw gewicht.

Gjwjustus, 22-07-2011
Ik heb last van hoge bloeddruk ik krijg daar medicijnen voor namelijk Coaprovel300/25 en twee maal daags nifidipinne 60 ik heb nog een nier en heb Hemocromatose (ijzeropbouw) t 2x per jaar aderlating. Nu is het zo dat als ik s, morgen de coaprovel inneem mijn bloeddruk daalt van 135/77 naar 108/68 ik voel mij dan behoorlijk lamlendig een paar uur later gaat het weer maar dan neem ik de nifidipinnen in en dan gaat het redelijk maar s, morgen ben ik voor ik mijn Hart nerveus kloppen kan dit aan de medicijnen liggen? Reactie infoteur, 22-07-2011
Gemelde bijwerkingen in klinisch geneesmiddelenonderzoek bij patiënten die behandeld waren met CoAprovel waren:

Vaak voorkomende bijwerkingen (betreft 1 tot 10 gebruikers van de 100)
- misselijkheid/braken
- abnormaal plassen
- vermoeidheid en duizeligheid (inclusief die bij het opstaan vanuit liggende of zittende houding)
- bloedonderzoeken kunnen verhoogde hoeveelheden van een enzym aangeven wat een aanwijzing is voor de spier- en hartfunctie (creatine kinase) of verhoogde hoeveelheden van stoffen die een aanwijzing zijn voor de nierfunctie (bloedureumstikstof, creatinine).

Soms voorkomende bijwerkingen (betreft 1 tot 10 gebruikers van de 1.000)
- diarree
- lage bloeddruk
- zwakheid
- versnelde hartslag
- overmatig blozen
- zwelling en seksuele disfunctie (problemen met het seksueel functioneren)
- bloedonderzoek kan wijzen op verlaagde hoeveelheden van kalium en natrium in uw bloed.

Als één van deze bijwerkingen bij u voorkomt, raadpleeg dan uw arts. U lijkt last te hebben van zwakheid en een versnelde hartslag. Ik raad u daarom aan uw arts te raadplegen.

H. Schutte, 11-06-2011
Geachte,
Ik heb al jaren last van hypotensie en bij het snelopstaan van zit naar staand wordt het dan helemaal zwart voor mijn ogen en moet ik mezelf vasthouden of weer gaan zitten. Sinds ik afgelopen maandag terug kwam van vakantie in Corfu heb ik nieuwe klachten naast de oude: duizelig, misselijk, erg licht in het hoofd, trillen, cocentratie problemen, meer taalfouten maken, langer moeten nadenken en de informatie niet goed vasthouden. Ik denk zelf aan othostatische hypotensie. Ik ben nu al een aantal dagen bezig met zittend/staand bloeddruk meten. Ik had de volgende waardes:8-6 zittend 109/71, staand 94/62 9-6 z:120/65 en st: 92/63, 11-6 zittend 117/70 en staand 119/82. Wat kan ik eraan doen? Ik eet al erg zout en eet voldoende verantwoorde voedingswaren en best veel drop.
Alvast bedankt! Reactie infoteur, 14-06-2011
Orthostatische hypotensie is een plotselinge bloeddrukdaling van meer dan 20 mmHg systolisch of meer dan 10 mmHg diastolisch die optreedt bij plotseling opstaan (binnen 3 minuten na opstaan). Symptomen zijn duizeligheid, licht-in-het-hoofd worden, hoofdpijn, (sterk) verminderd zicht, en flauwvallen (bron: Wikipedia). Bespreek met uw huisarts uw klachten. Het is aan de huisarts om een juiste diagnose te stelen. Zie verder mijn reactie op 'Marcel' hieronder.

Bosch, 08-05-2011
Ik vind dat u veel te oppervlakkig blijft inzake de gevolgen van chronische lage bloeddruk. Tevens lijken de aangegeven adviezen om hieraan te verhelpen eveneens onvoldoende. Graag dus veel meer informatie zowel over de mogelijke gevolgen als de mogelijke geneeswijzen (daarom niet noodzakelijk medicamenteus). Wat kan men eraan doen? Reactie infoteur, 09-05-2011
In het onderhavige artikel richt ik mij vooral op de symptomen. In dit artikel leest u meer over de behandeling van shock en lage bloeddruk: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/37508-lage-bloeddruk-symptomen-shock-oorzaken-behandeling.html

Marcel, 09-03-2011
Heeft het zin om bij een lage bloeddruk (diast. 60) (langdurig) meer zout in te nemen? Reactie infoteur, 17-03-2011
Dit wordt inderdaad wel eens aangeraden door artsen. Ook op internet zijn deze aanbevelinge te lezen. Zie bijvoorbeeld: http://www.medhelp.org/posts/Nutrition/Salt-and-LOW-blood-pressure/show/622076

Er zijn (onbewerkte) voedingsmiddelen die van nature rijk zijn aan natrium, zoals tomaten, artisjokken, zoete aardappel, raapstelen en bleekselderij.

Het is van belang om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden niet structureel te overschrijden. Het Voedingscentrum schrijft:

"Voor keukenzout (natriumchloride) adviseert de Gezondheidsraad om het gebruik te beperken tot maximaal 6 gram per dag. Dat komt overeen met 2,4 gram natrium per dag. Meer heb je niet nodig om de bloeddruk gezond te houden en het risico op hart- en vaatziekten te beperken. Het lichaam krijgt dan meer dan voldoende natrium binnen en er ontstaat geen overschot."

Vraag uw huisarts om advies.

Mva22 (infoteur), 08-06-2010 #14
Al een aantal jaar heb ik last van een druk op mijn borst en regelmatig heb ik flauwvalverschijnselen. Enkele keren val ik ook daadwerkelijk flauw. Vorig jaar ben ik naar de dokter geweest en deze vertelde mij dat het gewoon een lage bloeddruk is. Maar sinds kort ben ik ook kortademig. Wat kan dit zijn? Reactie infoteur, 14-06-2010
Hallo,

U doet er verstandig aan deze vraag voor te leggen aan uw huisarts. Ik raad u aan hier niet mee verder te lopen.

Mvg, Martin

Ed Lagerwerf, 10-03-2010
Na een operatie in september 2006 vanwege het weghalen van een glomus caroticum links is mijn bloeddruk sterk gedaald ( gemiddeld 90-60 ) met zeer diepe dalen (50-30). ik ben daarvoor onder behandeling bij prof van baalen in het lumc, mede omdat ik nog 2 tumoren heb een glomus vagale links en een glomus caroticum links. Sinds een half jaartje heb ik af en toe last van een drukkende pijn op mijn borst en daarbij ook pijnlijke kaken. Moet ik mij nu ernstige zorgen gaan maken overmijn hart? Reactie infoteur, 12-03-2010
Hallo,

Gelet op de klachten die u beschrijft, raad ik u aan z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts.

De volgende symptomen kunnen bij zowel mannen als vrouwen duiden op een (naderend) hartinfarct:

- druk op de borst: een hevige, zware en drukkende pijn midden op de borst;
- deze pijn straalt mogelijk uit naar kaken en armen, vooral de linkerarm;
- pijn in de schouders of tussen de schouderbladen;
- wit wegtrekken en hevig transpireren, zweten;
- duizeligheid, misselijkheid en soms braken;
- kortademigheid;
- angst en in sommige gevallen doodsangst;
- kort verlies van bewustzijn zonder dat te voelen aankomen
- rusteloosheid.

Bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/36924-symptomen-hartaanvalhartinfarcthartklachten-mannen-vrouwen.html

Mvg, Tartuffel

Ronald van der Heijden, 04-03-2010
Na onderzoekende gedurende 2009 is bij mij uiteindelijk de diagnose ADHD gesteld. Met oog op mijn verleden en mijn persoonlijke gedrag e.d. ben ik het hier volledig mee eens.

Sinds kort krijg ik hier medicatie voor in de vorm van Mehtylfenidaat. Overdag neem ik 1-malig een 54mg Concerta (langwerkend methylfenidaat) en EVENTUEEL op lange dagen in de avond nog een 10mg Ritalin (kortwerkend methylfenidaat).

Ik had sport veel en intensief, voornamelijk krachttraining maar ook cardiotraining. Minstens 3 a 4 en liefst 5 keer in de week als het kan. Mijn bloeddruk was hierdoor altijd al keurig.

Ik ben een jonge man van 29 jaar en had meestal een bloeddruk van 120/80, een week of 4 geleden was mijn bloeddruk 115/70 en 2 weken terug was mijn bloeddruk zelfs 100/60. Ik ben 1.74 meter lang en woog in december 2009 nog 89 kilo (vetperecentage tussen de 17 en 18%). Momenteel weeg ik een krappe 82 kilo (vetpercentage zo'n 14,2%), en dit was ook mijn eigen bedoeling. Dit heb ik bereikt door mijn voeding en training aan te passen sinds december. De betreffende (psychiatrische) arts complimenteerde mij op mijn goede conditie.

Maar als ik de genoemde waarden zo lees, hier en op andere informatieve sites, krijg ik toch het idee dat mijn bloeddruk wel erg laag is? Nu schijnt dat de medicatie hier ook invloed op heeft, maar toch! 100/60 vind ik erg laag. Mijn rusthartslag was overigens de laatste keer 72bpm, maar ik had me net erg gehaast. Normaal is mijn echte rusthartslag hooguit in de 60bpm.

Zou het verstandig zijn om een second opinion te vragen? Alvast hartelijk dank voor uw reactie. Reactie infoteur, 06-03-2010
Hallo Ronald,

Zoals ik in het artikel reeds schreef, is er van lage bloeddruk sprake als de bloeddruk zo laag is dat het lichaam niet in staat is optimaal te functioneren, hetgeen symptomen kan veroorzaken zoals duizeligheid en flauwvallen. In de meeste gevallen ligt de druk dan onder 90/60. In uw verhaal lees ik niet dat u last heeft van deze klachten.

U kunt uw vraag eventueel voorleggen aan uw huisarts. Die is als het goed is op de hoogte van uw sitiuatie. Ook kunt u uw behandelend psychiater om meer tekst en uitleg vragen.

Mvg, Tartuffel

W. R. Badenbroek, 09-02-2010
Mijn vrouw heeft over een periode van 2 weken gemeten, een gemiddelde bloeddrukwaarde van 106/60. Ze heeft van de internist o.a. voorgeschreven Acupril 10 mg en Amlodipine 10 mg. Deze pillen slikt ze al jaren. Nu haar bloeddruk zo laag is heeft de arts de Acupril, wat eerst 20 mg was, verlaagt tot 10 mg. Haar bloeddruk bleef laag en heeft de arts nu besloten om inname van Amlodipine te stoppen, op mijn aandringen.Hopelijk zal deze beslissing goed zijn! Reactie infoteur, 13-02-2010
Hallo,

Het is belangrijk dat uw vrouw regelmatig haar bloeddruk laat opmeten. Zodra de bloeddruk weer te veel stijgt, kan de arts ingrijpen.

Mvg, Tartuffel

Annie Meilink, 02-02-2010
Zeer nieuwsgierig voor de ontwikkelingen op het gebied van de nachtelijke collaps als gevolg van hypotensie, hetgeen mijzelf al 2 x noodlottig is geworden met vallen in de badkamer met alle gevolgen vandien.
Gelukkig nu vernomen via huisarts hoe te handelen om het 's-nachts te voorkomen bij het noodzakelijkerwijs uit bed te moeten voor een kleine boodschap. Reactie infoteur, 07-02-2010
Hallo Annie Meilink,

Dit artikel geeft algemene informatie over lage bloeddruk. Nieuwe ontwikkelingen worden niet (altijd) vermeld.

Mvg, Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 06-04-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.