Lage bloeddruk en shock: symptomen, oorzaak en behandeling

Lage bloeddruk en shock: symptomen, oorzaak en behandeling Wat zijn te lage bloeddruk symptomen en klachten en hoe wordt een lage bloeddruk behandeld? Het hart stuwt met grote kracht bloed door de bloedvaten om alle delen van het lichaam te kunnen bereiken. De bloeddruk kan te hoog, maar ook te laag zijn. Een bloeddruk die lager ligt dan het gemiddelde veroorzaakt vaak geen problemen. Als de bloeddruk echter te laag wordt, krijgen de hersenen niet meer voldoende bloed. Dat kan leiden tot duizeligheid en flauwvallen. Er zijn allerlei oorzaken voor te lage bloeddruk (hypotensie). De meest voorkomende oorzaken van lage bloeddruk zijn uitdroging, een heftige allergische reactie, bloedverlies, een hartinfarct of hartritmestoornis, letsel, alcohol en bepaalde medicijnen, zoals antihypertensiva.

Wanneer is er sprake van lage bloeddruk?

Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed in de vaten pompt en de druk waarmee dit gebeurt verschilt per persoon en varieert in de loop van de dag. De druk ligt normaal gesproken binnen een bereik dat alle organen en lichaamsweefsels van bloed worden voorzien. Indien de bloeddruk zo laag is dat het lichaam niet meer normaal functioneert, dan is er sprake van een te lage bloeddruk.

Bloeddrukmeting / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewiczBloeddrukmeting / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz
Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden gemeten:
 • bovendruk of systolische bloeddruk;
 • onderdruk of diastolische bloeddruk.

De bovendruk is de druk waarmee het hart het bloed de vaten in pompt - de samentrekkingsfase van het hart - en de onderdruk is de druk op het moment dat het hart zich ontspant en zich weer vult met bloed - de ontspanningsfase van het hart. Wat zijn ideale waarden? De bovendruk van een gezonde volwassene schommelt tussen de 100 en 140 mm Hg (millimeter kwikdruk). De onderdruk ligt tussen de 60 en 80 mm Hg. Een gemiddelde systologische waarde van rond de 120 en een diastolische waarde van rond de 80 is optimaal voor gezonde volwassen mannen en vrouwen.

Men spreekt van een te lage bloeddruk als die onder de 90/60 zakt. Het lichaam is dan niet meer in staat optimaal te functioneren. Door de lage bloeddruk ontstaat zuurstoftekort in de organen en hierdoor werken de organen slechter (multi-orgaanfalen).

Oorzaken van lage bloeddruk

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor een te lage bloeddruk. De belangrijkste zijn:

Polsslag / Bron: Dragon Images/Shutterstock.comPolsslag / Bron: Dragon Images/Shutterstock.com

Lage bloeddruk door uitdroging

Uitdroging (dehydratie): bij heel veel mensen is lage bloeddruk het gevolg van uitdroging. Daarom staan we bij deze oorzaak wat uitgebreider stil. Uitdroging kan optreden na het verlies van veel vocht en zouten als gevolg van bij voorbeeld hevige transpiratie (zweten), heel hoge koorts, bloedverlies, ernstige diarree, bepaalde medicijnen of extreme hitte. Bij uitdroging verliest de persoon meer vocht dan dat hij binnenkrijgt. Naast lage bloeddruk zijn de symptomen voor ernstige uitdroging (uitdrogingsverschijnselen):
 • snelle pols (hoge polsslag) of juist heel zwakke pols (zie onder);
 • niet meer plassen;
 • sterk ingezonken ogen;
 • bij baby's een sterk ingezonken fontanel;
 • loomheid/sufheid.

U kunt uitdroging op de volgende manieren bestrijden:
 • drink veel water, thee, vruchtensap, of speciale middelen zoals ORS (oral rehydration salts) waardoor het vocht beter vastgehouden wordt.
 • blijf uit de zon en in de koelte om vochtverlies door zweten te voorkomen.
 • waarschuw de huisarts als de uitdrogingsverschijnselen desondanks verergeren.

Lage bloeddruk door verminderde pompfunctie van het hart

Aandoeningen waardoor het hart niet meer goed uitpompt: hartfalen (acuut en chronisch hartfalen), een hartinfarct en een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen).

Verwijding van de bloedvaten

Abnormale verwijding van de bloedvaten ten gevolge van een infectie die zich via de bloedbaan verspreidt (bloedvergiftiging of sepsis).

Anafylaxie

Een ernstige allergische reactie (anafylaxie): dit is en zeldzame doch ernstige allergische reactie die optreedt bij gevoeligheid voor een bepaalde stof. De reactie verspreidt zich door het gehele lichaam en bestaat uit een snelle bloeddrukverlaging en vernauwing van de luchtwegen. Het kan optreden na een insectenbeet, maar ook voedingsmiddelen of bepaalde medicijnen kunnen een sterke allergische reactie uitlokken.

Duizeligheid en vallen bij opstaan door een lage bloeddruk / Bron: Andrey_Popov/Shutterstock.comDuizeligheid en vallen bij opstaan door een lage bloeddruk / Bron: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Posturale of orthostatische hypotensie

Posturale of orthostatische hypotensie: een plotselinge bloeddrukdaling die optreedt bij plotseling opstaan. Hierbij functioneert het bloeddrukregulatiesysteem niet goed. Deze aandoening wordt onder andere veroorzaakt door aandoeningen van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson), waarbij de zenuwen naar de bloedvaten beschadigd zijn geraakt. Andere oorzaken zijn suikerziekte of het gebruik van bepaalde medicijnen.

Postprandiale hypotensie

Als de bloeddruk binnen 2 uur na het begin van de maaltijd sterk daalt, wordt gesproken van postprandiale hypotensie. Deze tijdelijke bloeddrukdaling wordt vooral gezien bij ouderen.

Vermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczykVermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk

Lage bloeddruk door bloedverlies

Bloedverlies door bijvoorbeeld heftige menstruaties of een bloeding in het maag-darmkanaal, kan leiden tot lage bloeddruk.

Overige oorzaken lage bloeddruk

Lage bloeddruk tijdens de zwangerschap is een normaal verschijnsel. Lage bloeddruk kan voorts het gevolg zijn van bepaalde medicijnen, zoals bloeddrukverlagende medicijnen die een persoon voorgeschreven krijgt bij hoge bloeddruk (hypertensie) en bepaalde soorten antidepressiva. Een lage bloeddruk kan een familietrek zijn en dus erfelijk bepaald zijn. Ook is uitgewezen dat lage bloeddruk(klachten) veel voorkomt onder grote en slanke vrouwen. Tevens zijn over)vermoeidheid en stress van invloed op de bloeddruk.

Polsfrequentie

Normale polsfrequentie

Normaal gesproken bedraagt de polsfrequentie tussen 60 en 80 slagen per minuut. De polsfrequentie kan als volgt berekend worden: tel het aantal slagen gedurende 15 seconden en vermenigvuldig dit getal met 4. De uitkomst hiervan is het aantal slagen per minuut. Bij een te lage polsfrequentie wordt gesproken van een vertraagde polsfrequentie of 'bradycardie' (brady is Grieks voor 'traag'). Bij een te hoge polsfrequentie wordt gesproken van een 'tachycardie' (tachy is Grieks voor 'snel').

Normaal polsritme

Het patroon van een normale pols is regelmatig. Tussen twee opeenvolgende slagen zit steeds een gelijke tijdspanne. Als dit niet het geval is, spreekt men van een onregelmatige pols of ritmestoornis (aritmie). Deze afwijking kan optreden bij zowel trage als bij snelle hartfrequenties.

Normale polssterkte

De sterkte is een ander kenmerk van de polsslag. De kracht waarmee de slag van de pols gevoeld wordt is onder normale omstandigheden 'vol'. Bij ernstig bloedverlies of bij een hartprobleem zal de pols eerder zwak aanvoelen. Dit noemt men een 'zwak geslagen' of zwakke pols. Bij grote lichamelijke inspanning zal het hart juist harder pompen. De pols zal in dat geval naar verhouding in kracht toenemen.

Misselijkheid / Bron: Istock.com/CentralITAllianceMisselijkheid / Bron: Istock.com/CentralITAlliance

Lage bloeddruk symptomen en klachten

Normaal gesproken zullen er pas klachten optreden als de bloeddruk erg laag is. De belangrijkste klachten zijn:
 • vermoeidheid/sufheid;
 • algemeen zwak gevoel;
 • duizeligheid (lichtheid in het hoofd), duizelingen, 'sterretjes' voor de ogen en flauwvallen;
 • misselijkheid;
 • onscherp zien.

Diagnose en onderzoek

Lage bloeddruk is niet altijd een teken van een (onderliggend) probleem. Veel artsen spreken pas over een lage bloeddruk als er klachten aanwezig zijn, bijvoorbeeld duizeligheid, vermoeidheid en flauwvallen. Als je klachten hebt als gevolg van een lage bloeddruk, kan de arts de diagnose stellen en de oorzaak achterhalen. Het is belangrijk om de oorzaak van de lage bloeddruk te identificeren, zodat de juiste behandeling kan worden gegeven.

Anamnese en lichamelijk onderzoek
De arts zal je medische voorgeschiedenis in ogenschouw nemen, evenals je leeftijd, je algehele gezondheid en de specifieke symptomen en klachten waar je last van hebt. De arts zal een lichamelijk onderzoek doen en herhaaldelijk je bloeddruk en hartslag controleren, nadat je een aantal minuten hebt gelegen, vlak nadat je opstaat, en binnen een paar minuten nadat je rustig bent gaan staan.

Afname van bloed voor onderzoek / Bron: Istock.com/JovanmandicAfname van bloed voor onderzoek / Bron: Istock.com/Jovanmandic
Overige onderzoeken
Andere onderzoeken die kunnen worden uitgevoerd, zijn onder meer een ECG (hartfilmpje) om te kijken of je ene regelmatig hartritme hebt, en echocardiogram, waarmee een digitale doorsnede wordt gemaakt van de hartkamers en bepaald wordt met welke snelheid het bloed langs de hartkleppen stroomt. Je kunt ook bloedonderzoek krijgen om te bekijken of er sprake is van bloedarmoede of dat er problemen zijn met betrekking tot de bloedsuikerspiegel.

Behandeling lage bloeddruk

Bij een lage bloeddruk zal er door de huisarts onderzocht worden welke oorzaak er aan ten grondslag ligt. Bij het vermoeden van een onderliggende oorzaak zoals een hartkwaal, zal de persoon verwezen worden naar een specialist. Indien de oorzaak bepaalde medicijnen zijn, dan zal bekeken worden of er een andere dosering nodig is of dat er uitgeweken moet worden naar een alternatief.

Wat te doen bij plotselinge bloeddrukdaling?
Bij plotselinge bloeddrukdaling met duizeligheid en (bijna) flauwvallen moet ervoor worden gezorgd dat er weer voldoende bloed naar de hersenen stroomt. Dit kan door te gaan liggen met de benen omhoog zodat bloed naar de hersenen stroomt. Gewoonlijk verdwijnt het duizelige gevoel dan snel, de persoon voelt zich al weer snel wat beter. Verdere behandeling kan in dat geval uitblijven.

Eventuele andere maatregelen
Bij veel mensen met chronische lage bloeddruk, kunnen dieet- en leefstijlveranderingen effectief zijn. Afhankelijk van de oorzaak van je klachten, kan je huisarts je aanraden om je bloeddruk te verhogen door een aantal eenvoudige veranderingen, bijvoorbeeld:
 • Meer zoutgebruik;
 • Drink veel niet-alcoholische vloeistoffen;
 • Beperk alcoholische dranken;
  Eerst een tijdje op de rand van je bed zitten voordat je opstaat om te gaan plassen / Bron: VGstockstudio/Shutterstock.comEerst een tijdje op de rand van je bed zitten voordat je opstaat om te gaan plassen / Bron: VGstockstudio/Shutterstock.com
 • Drink meer bij warm weer en als je getroffen bent door een virale ziekte, zoals een verkoudheid of griep.
 • De huisarts kan bekijken of bepaalde medicijnen die je gebruikt de oorzaak zijn van je klachten. Hij kan eventueel andere medicijnen voorschrijven
 • Doe aan regelmatige lichaamsbeweging om de doorbloeding te bevorderen.
 • Wees voorzichtig bij het opstaan ​​uit een liggende of zittende positie. Beweeg eerst je voeten en enkels een paar keer voordat je opstaat. Doe dat langzaam. Bij het opstaan ​​uit bed, zit rechtop op de rand van het bed gedurende een paar minuten voordat je opstaat.
 • Leg' s nachts je hoofd wat hoger op je bed door het plaatsen van stenen of blokken onder het hoofdeinde van het bed.
 • Vermijd zwaar tillen.
 • Vermijd persen als je op het toilet zit. Er zijn mensen die flauwvallen tijdens of na het plassen of poepen.
 • Vermijd langdurige blootstelling aan warm water, zoals warme douches en kuuroorden. Als je duizelig wordt, ga zitten. Het kan zinvol zijn om een ​​stoel of kruk in de douche te plaatsen zodat je kunt gaan zitten als dat nodig is. Gebruik dan een antislipstoel.
 • Om problemen met een lage bloeddruk te voorkomen en duizeligheid na de maaltijd te verminderen, eet dan wat kleinere maaltijden, verspreid over de dag. Gebruik weinig koolhydraten. Ga even rusten na het eten.
 • Indien nodig kun je gebruikmaken van compressiekousen. Deze kunnen helpen om de bloedtoevoer naar de benen te beperken, waardoor er meer bloed in het bovenlichaam aanwezig is.

Shock

Bij een ernstige daling van de bloeddruk worden de organen en vitale weefsels zoals hart, hersenen en nieren, van te weinig bloed en daarmee van te weinig zuurstof voorzien. Dit tekort aan bloed in de bloedsomloop noemen we shock en kan levensbedreigend zijn. De organen zoals de hersenen hebben een constante en goede toevoer van zuurstofrijk bloed nodig om te functioneren.

Hoofdvormen en oorzaken van shock

Er zijn vier hoofdvormen van shock te onderscheiden.

Hypovolemische shock

Een hypovolemische shock is het gevolg van bloedverlies en vochtverlies (dehydratie) door bij voorbeeld bloeding, brandwonden of braken. Hierbij krijgen de vitale organen zo veel mogelijk van het nog aanwezige bloed en de huid en spijsverteringsorganen veel minder.

Cardiale shock

Een cardiale shock ontstaat door een verslechterde hartwerking. Bijvoorbeeld: een hartinfarct of een hartritmestoornis. Hierbij is er voldoende bloed, deze wordt echter onvoldoende of niet rondgepompt. Er ontstaat ook bij deze shock een sterke vaarvernauwing in de niet-vitale delen zodat hart, hersenen en nieren voorzien worden van zo veel mogelijk bloed.

Distributieve shock

Een distributieve shock, ook wel vaatverwijdingsshock of warme shock genoemd, kan onder andere ontstaan door een allergische reactie (anafylactische shock) of sepsis/bloedvergiftiging (septische shock). Er ontstaat dan een algehele vaatverwijding. Het bloed kan niet meer goed verdeeld worden over de weefsels.

Obstructieve shock

Een obstructieve shock ontstaat door een afgesloten bloedsomloop. Bijvoorbeeld na een grote longembolie, waarbij een bloedprop de longslagaders afsluit. Te dientengevolge zullen de vaten in de niet-vitale weefsels vernauwen om zodoende de doorbloeding van de vitale weefsels veilig te stellen.

Verschijnselen van shock

De belangrijkste symptomen, tekenen en klachten van shock zijn:
 • koude, bleke, klamme huid door het vernauwen van de bloedvaten in de huid;
 • transpireren door hogere concentraties adrenaline die o.a. wordt afgegeven om het hart te stimuleren;
 • verwardheid/onrust door o.a. zuurstofgebrek in de hersenen;
 • snelle ademhaling, jachtig en oppervlakkig ademhalen;
 • snelle hartslag - en een snelle, doch zwakke pols;
 • rillen door verminderde huiddoorbloeding en zweten;
 • ingevallen gezicht en spitse neus, door afname van de hoeveelheid onderhuids vocht;
 • dorst en misselijkheid door o.a. vaatvernauwing in het spijsverteringskanaal;
 • bloeddrukdaling;
 • verminderde urineproductie doordat de nieren vocht vasthouden;
 • bewustzijnsverlies door zuurstofgebrek in de hersenen.

Behandeling van shock

Eerste hulp en behandeling shock
In geval iemand in een shock verkeert, is er sprake van een medische noodsituatie. Het slachtoffer moet onmiddellijk medische bijstand krijgen in een ziekenhuis. De eerste prioriteit is om de bloed- en zuurstoftoevoer naar de vitale organen te herstellen en weer op gang te brengen voordat onherstelbare schade is aangericht. Professionele hulp bestaat bij elke vorm uit drie maatregelen, de zogenaamde VIP-behandeling:
 1. Ventilatie: zuurstoftoediening en/of beademing;
 2. Infusie: snel extra vocht in de bloedbaan brengen;
 3. Pompkracht verbeteren: adrenaline, dopamine en/of dobutamide; deze geneesmiddelen stimuleren de hartwerking.(¹)

Voordat de ambulancemedewerkers zijn gearriveerd, kan degene die als eerste de patiënt aantreft verschillende maatregelen nemen om de toestand van de persoon die in shock verkeert te verlichten:
 • Ten eerste moet hij zo spoedig mogelijk medische hulp inroepen door het alarmnummer te bellen.
 • Stel het slachtoffer gerust. Straal rust en kalmte uit.
 • Vermijd drukte, spanning en plotselinge bewegingen.
 • De persoon die in shock verkeert moet warm worden gehouden, dat wil zeggen dat afkoeling moet worden voorkomen. Dit kan met een deken. Ga het lichaam niet actief opwarmen. Door het lichaam actief op te warmen zal een groot deel van het bloedvolume hierheen gaan ten koste van de vitale delen.
 • De persoon moet in een liggende houding worden neergelegd. Breng daarbij de benen ongeveer 20 tot 40 cm omhoog (uitgezonderd bij cardiogene shock). Deze houding bevordert de terugstroom van het bloed naar het hart.
 • Indien er een bloeding aanwezig is, dan moet deze gestelpt worden.
 • De ademhaling moet regelmatig worden gecontroleerd. Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden moet het bovenlichaam rechtop worden gebracht.
 • Het hoofd van het slachtoffer die in shock verkeert, moet opzij worden gedraaid ter voorkoming dat hij zijn eigen braaksel inademt.
 • Er mag geen vloeistof zoals water of vaste voeding via de mond worden toegediend, ook al klaagt het slachtoffer bijvoorbeeld dat hij dorst heeft. In een shocktoestand wordt de bloedsomloop zo veel mogelijk beperkt tot de vitale delen. Door het toedienen van eten of drinken worden de maag en darmen en de bloedsomloop rondom deze organen gestimuleerd. Doordat deze minder vitale organen van meer bloed voorzien worden, is er minder bloed beschikbaar voor de vitale organen zoals de hersenen, de nieren, de lever en het hart. Hierdoor kunnen cellen in deze organen in korte tijd onherstelbaar beschadigd raken en afsterven, wat tot gevolg heeft dat ze mogelijk niet meer naar behoren functioneren. Daar komt bij dat eten en drinken niet zal worden opgenomen door de darmen in het bloed en bijgevolg in de maag blijft. Hierdoor kan het slachtoffer misselijk worden en eventueel gaan braken, met alle gevolgen van dien.

Noot
 1. C. van Heycop ten Ham, H.J.C. Hendriks, J.H. in de Bosch, J.H.M. Schormans, J.W. van der Krans (redactie): Basisboek Pathologie, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, eerste druk, tweede oplage, 2000, p. 279.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Symptomen lage bloeddruk: Hoe herken je te lage bloeddruk?Symptomen lage bloeddruk: Hoe herken je te lage bloeddruk?Iedereen weet inmiddels wel dat een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol gehalte schadelijk kunnen zijn voor de gez…
Zwanger en lage bloeddruk: Tips voor zwangere vrouwenZwanger en lage bloeddruk: Tips voor zwangere vrouwenZwanger en lage bloeddruk is een combinatie die vaak voorkomt. Volwassenen hebben normaal een bloeddruk van 120/80. Bij…
Wat kun je doen aan een lage bloeddruk?Wat kun je doen aan een lage bloeddruk?Inmiddels weten we dat een hoge bloeddruk een gevaar is voor de gezondheid. Mensen die last hebben van een lage bloeddru…
Alles over de bloeddrukAlles over de bloeddrukHet hart perst het bloed door de bloedvaten en veroorzaakt daardoor druk. Daardoor kan het bloed naar alle lichaamgedeel…

Ouderdomssuiker (diabetes type 2) maar toch niet spuitenOuderdomssuiker (diabetes type 2) maar toch niet spuitenDoor groei en vergrijzing van de bevolking, en toename van mensen met overgewicht, verwacht het RIVM een verdere toename…
Oefentherapie Cesar en Mensendieck voorkomt pijnOefentherapie Cesar en Mensendieck voorkomt pijnOefentherapie Cesar en Mensendieck voorkomt pijn. Mensen die pijn in spieren of gewrichten hebben kunnen veel baat hebbe…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Vladwel/Shutterstock.com
 • C. van Heycop ten Ham, H.J.C. Hendriks, J.H. in de Bosch, J.H.M. Schormans, J.W. van der Krans (redactie): Basisboek Pathologie, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, eerste druk, tweede oplage, 2000.
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • http://www.medicinfo.nl
 • http://www.anemos.be
 • http://nl.wikipedia.org
 • http://www.merckmanual.nl
 • WebMD. Understanding Low Blood Pressure -- Diagnosis and Treatment. http://www.webmd.com/heart/understanding-low-blood-pressure-treatment (ingezien op 19-10-2016)
 • Afbeelding bron 1: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz
 • Afbeelding bron 2: Dragon Images/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Andrey_Popov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/CentralITAlliance
 • Afbeelding bron 6: Istock.com/Jovanmandic
 • Afbeelding bron 7: VGstockstudio/Shutterstock.com
Reacties

M. Aaron, 01-11-2016
Gisterenavond ben ik na 5s toen ik van liggende positie naar rechtstaande positie ging bewusteloos gevallen. Ik kan me een deel van het moment niet meer herinneren. Ik was in shock en had een enorm snelle hartklopping. Gelukkig kwam ik door mijn vriendin snel bij. Ik probeer er op te letten wanneer ik recht ga staan dit rustig te doen, maar toch is het me al enkele keren voorgevallen. Het is toch gevaarlijk want door de val zou ik mezelf kunnen bezeren en verder… kan er me iemand tips geven of de precieze oorzaken…?

Alvast bedankt! Reactie infoteur, 04-11-2016
Duizeligheid, hartkloppingen en (flauw)vallen bij opstaan kán wijzen op orthostatische hypotensie. Naar aanleiding van uw reactie heb ik er een artikel over geschreven: https://goo.gl/Uyzau2. Het is verstandig om uw huisarts te raadplegen. Uw huisarts kan een diagnose stellen en een passende behandeling instellen.

Queen, 12-08-2016
Kan lage bloeddruk op je menstruatiecyclus effect hebben? Reactie infoteur, 15-08-2016
Menstruatie kan effect hebben op je bloeddruk. Bloedverlies (heftige menstruaties) kan een lage bloeddruk veroorzaken.

Marjolijn, 02-07-2012
Ik heb al heel lang een lage bloeddruk, heb hier ook 24 uur een meter voor om gehad.
Daaruit bleek dat mijn bloeddruk soms 90/50 was, maar meestal 100/50.
Ook heb ik een snelle hartslag en transpireer ik soms heel erg.
Ik ben een keer naar de cardioloog geweest maar die kon niets vinden en zei dat ik het zelf deed? Kan me bij veel klachten voorstellen dat die door stress bijv ontstaan, maar deze klacht hoor ik eigenlijk nooit. Buiten dat zou dat dan betekenen dat ik al jaren op die manier reageer op stress.
Ik ben een paar jaar geleden flauw gevallen toen ik op de trap stond, het ambulance personeel vond dat ik naar de huisarts moest vanwege die lage bloeddruk… weet niet zo goed meer wat ik nu moet doen?
Mvg Marjolijn Reactie infoteur, 07-07-2012
U kunt het beste even contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u onderzoeken en adviseren wat te doen.

Rutger, 24-12-2011
De laatste tijd valt me op dat als ik door een kat gebeten word (dit gebeurt weleens omdat ik in een dieren asiel werk) ik niet bloed, ook al is de wond dan best wel diep. Kan dit ook een symptoom van een te lage bloeddruk zijn? Ik herken andere symptomen ook wel een beetje zoals wazig zien of zware vlekken, weinig energie. En ik heb overigens op dit moment een polsritme van 104, maar kan dat zijn omdat ik nu een ontsteking in mijn hand heb? Ik gebruik antidepressiva namelijk clomipramine. Reactie infoteur, 26-12-2011
Ongeveer 6% van alle bijtwonden ontstaan door katten. Een dergelijke bijtwond is vak een kleine, diep in het weefsel penetrerende steekvormige verwoninding, waardoor de kans op infectie groot is. De diepte van een kattenbeet is vaak moeilijk te bepalen. Wondbehandeling (wondtoilet) is van groot belang. Laat uw huisarts uw klachten beoordelen.

Henk Hindriks, 14-11-2011
Ik heb medicijnen voor hoge bloeddruk, maar na een meting van 24 uur blijkt dat de bloeddruk overdag schommelt van 90/50 en dan weer naar 120/75. Heb mijn medicijnen tegen hoge bloeddruk van de huisarts per direct moeten stoppen. Met het gevolg dat ik 3 dagen later een bloeddruk had van 180/120 en een hartsslag van 180. Ik heb nu weer de zelfde dosis gekregen. Mijn klacht is bijna de gehele dag bij staan/lopen licht in het hoofd, als ik lig gaat het binnen 10 minuten weg. Reactie infoteur, 17-11-2011
Het is van belang met uw huisarts te overleggen of een lagere dosering of een ander medicijn wellicht beter werkt.

Roos, 05-08-2011
Ik heb een vraag over, m, n vader, die kreeg na een darmoperatie een bacterie in de bloedbaan, acutebuik snachts, is te laat aangelegt op IC hele nacht op mediumcare zo gelegen, de volgende ochtend in coma aangetroffen door de verpleging, hoofdarts wist die nacht van de acute buik, maar wil de de volgende ochtend afwachten!<hoe wreed>>toen met spoed aangelegt met alle toeters en bellen, distributieve shock>>>vaatverwijding dus bloed moest erg hard pompen om alle organen te voorzien wat niet is gelukt, bloeddruk was niet meer menswaardig, hij werd dagen opgepompt met vaatvullers zodat het vocht alle porien uit kwam, zijn hart stopte de 4 dagen erna, maar in die 4 dagen kreeg hij een behandeling constant die ze gebruiken om te reanimeren, hij ging heen om een poliep uit de darm te verwijderen overigens>>68 jaar, mijn vraag waar ik erg mee zit, ik heb hem niks meer kunnen zeggen, hij weg kunstmatig dus in leven gehouden, heeft hij hier zelf wat van meegekregen, omdat hij zo, n lage onaanvaartbare bloedruk erbij kreeg, zijn de hersenen dan aangetast?zou het graag horen, zodat me dit wat kan helpen dit te verwerken, mvg Roos Reactie infoteur, 07-08-2011
U kunt deze vraag het beste voorleggen aan de behandelend arts. Heel veel sterkte gewenst met de situatie.

Pascal van der Hart, 18-07-2011
Ik heb sinds ik ontslagen ben bij mijn werk, erg last van misselijkheid en rug en nekklachten (pijn ) is dit het gevolg van stress of moet ik me zorgen maken.
Met vriendlijke groet
pascal Reactie infoteur, 18-07-2011
Deze vraag kunt u het beste bespreken met uw huisarts.

Evelien, 19-05-2011
Ik heb altijd al een lage bloeddruk gehad, veel zout eten werd mij aangeraden door de dokter. Ik heb vorig jaar in februari klierkoorts/pfeiffer gekregen, maar dat zou nu al lang weer weg moeten zijn. Ik volg een dansopleding in Frankrijk (en kan dus niet zomaar voor het minste naar mijn huisdokter rennen). Tegenwoordig voel ik mij bijna altijd misselijk en zelfs de docenten merken op dat ik wel wil werken, maar dat mijn lichaam gewoon zo vermoeid is, dat het niet meewerkt… Ik heb ook vaker dat ik zwarte vlekjes zie en ik weet dus, dat het iets met mijn lage bloeddruk te maken heeft. Heeft u tips? Wat kan ik hieraan doen? Het is niet de moment om er tussenuit te vallen, want we zijn aan het repeteren voor de eindvoorstelling. Reactie infoteur, 22-05-2011
Lage bloeddruk kan leiden tot klachten van moeheid, duizelig voelen en soms flauwvallen. Soms kunnen klachten van misselijkheid en wazig zien optreden. Indien de klachten aanhouden of telkens terugkomen, kunt u bij uw huisarts de bloeddruk laten meten. De huisarts zal bepalen of er behandeling nodig is. Er kan zo nodig verder onderzoek gedaan worden.

Mr, 15-12-2010
Mijn bloeddruk valt soms erg laag op het moment dat ik op het toilet zit en stoelgang maak met als gevolg dat ik flauwval op het toilet. De dokter vermeld dat dit een geval is van situationele callops.Maar wat kan de triger zijn?
En als ik het voel opkomen is er dan nog iets aan te doen om het te voorkomen? Reactie infoteur, 20-12-2010
De medische term collaps beschrijft een kortdurende en vanzelf-overgaande bewusteloosheid veroorzaakt door cerebrale hypoperfusie (= een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen). Syncope is een vorm van 'wegraking', gedefinieerd als een 'kortdurende bewusteloosheid niet ten gevolge van een hersenschudding', met spontaan herstel. Het bewustzijnsverlies leidt tot verlies van lichaamshouding door het wegvallen van de spiertonus (de spiertonus is de natuurlijke spierspanning van de spier in rusttoestand). Men spreekt van situationele collaps indien het optreedt na mictie (urineren, plassen), hoesten, en defacatie (ontlasting).

Situationele collaps valt onder 'reflex syncope', ook wel 'reflex flauwvallen' genoemd. Emoties, angst, pijn, bloedprikken, hoesten, plassen, ontlasting, langdurig rechtop staan in een warme omgeving, menstruatie, te weinig eten, bij ziekte of koorts an dergelijke kunnen een reflex opwekken via het 'autonome zenuwstelsel' waardoor de bloedsomloop geremd wordt en de bloeddruk zakt, hetgeen tot syncope kan leiden.

Aanbevolen behandeling bestaat uit het doen terugkeren van het bloed naar de hersenen door de persoon in een liggende positie te brengen, met de benen licht verhoogd of door voorover te leunen met het hoofd tussen de knieën voor ten minste 10-15 minuten, bij voorkeur op een koele en rustige plaats.

Gl, 13-10-2010
Over het stukje: shock en water drinken het volgende
Dat iemand in shock geen water mag drinken klopt. Maar de reden die hierbij staat is onjuist. De reden dat iemand geen water mag drinken als hij of zij in shock is, is dat het water de maag en darmen stimuleert om actief te worden en daarbij wordt de bloedsomloop rondom deze organen gestimuleerd. Bij shockgevallen is juist de bloedsomloop tussen hersenen, hart en longen in gevaar door een tekort aan vloeibaar bloed. Het wegtrekken van meer bloed uit deze omloop zal er voor zorgen dat de hersenen onvoldoende bloed krijgen. De persoon zal hersenschade oplopen.

Iemand die in shock is en bewusteloos raakt zal (nagenoeg) altijd (onherstelbare) hersenschade oplopen. Geen water geven dus, maar ook niet het lichaam actief opwarmen, want ook daarmee wordt bloed onttrokken uit de kritieke bloedsomloop. Reactie infoteur, 14-10-2010
Hallo GL,

Bedankt voor uw reactie. Wat u schrijft is correct, maar wat ik schrijf ook. Er zijn meerdere belangrijke redenen om iemand die in shock verkeert geen eten of drinken te geven. De door u aangehaalde reden is een zeer belangrijke. Ik heb deze daarom ook verwerkt in het artikel.

Mvg, Martin

Marijke, 25-03-2010
Had vrijdag een bloeddruk van 95/40,gisteren 125/75.ben aan het lijnen.vaak het idee dat ik zou flauwvallen.veel drop gegeten, hielp niet.slappe beben en veel trillen.drogist rade aan om ijzer tabletten te nemen.vraag me af of ik het zo goed doe.heb gelezen dat lage bloeddruk gevaarlijk kan zijn. Reactie infoteur, 28-03-2010
Hallo Marijke,

Een daling van het lichaamsgewicht met 1 kilo leidt tot een daling van de bloeddruk van gemiddeld 1,6 mmHg systolisch en 1,3 mmHg diastolisch. Dus 5 tot 10 kilo afvallen, zorgt al met al voor een flinke daling van de bloeddruk. De individuele reactie op het gewichtsverlies kan variëren, maar bij de meeste mensen leidt afvallen tot verlaging van de bloeddruk. Vraag uw huisarts om advies.

Mvg, Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 04-04-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 15
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.