Paniekaanvallen, controleverlies door vals alarm!

Paniekaanvallen, controleverlies door vals alarm! Wie een paniekaanval heeft gehad kent de angstaanjagende symptomen: Bonzend hart, duizeligheid, trillen, kortademigheid, het gevoel de situatie niet te beheersen en een allesverlammende angst. Angst om ter plekke in elkaar te zakken, dood te gaan, stapelgek te worden. En dat alles gewoon in de supermarkt, tijdens een vergadering of rijdend in de auto. De oorzaak heeft te maken met zelfcontrole, met wachten en de onmogelijkheid om te ontsnappen. Het lichaam slaat groot alarm, maar dan vals!

Wat een paniekaanval is

Een paniekaanval valt onder 'chronische angststoornissen'. Het is een plotseling gevoel van intense angst dat ogenschijnlijk zonder enige aanleiding of waarschuwing ontstaat. De irrationele angst zet vervolgens een reeks zeer onaangename verschijnselen in, waaronder het gevoel alle controle te verliezen, flauw te vallen, een hartaanval of beroerte te krijgen, of zelfs om dood te gaan. Vaak komen paniekaanvallen in clusters voor, perioden dat ze vaak optreden afgewisseld met perioden dat het goed gaat. Een chronische paniekstoornis wordt het genoemd als je in voortdurende angst verkeert dat er een nieuwe paniekaanval ontstaat. Zo'n patroon kan weken, maanden of jaren duren. Paniekaanvallen zijn een werkelijk medische stoornis die je kwaliteit van leven in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.

Een paniekaanval uit zich op verschillende manieren, maar gewoonlijk ontstaat het in enkele seconden, is er een piek binnen tien minuten waarna er nog een kalmerende 'afkoelingsperiode' is van eveneens een minuut of tien. Langer dan een half uur duurt de gehele aanval vrijwel nooit. Kenmerkend van paniekaanvallen is dat je de plaatsen waar deze zijn voorgevallen gaat vermijden. Uiteindelijk kan de angst zo overheersen dat je je alleen thuis nog veilig voelt. Paniekaanvallen zijn niet bepaald zeldzaam. Uit Nederlands onderzoek onder volwassenen van 18-64 jaar is gebleken dat 3,8% (bij vrouwen 5,7%, bij mannen 1,9%) ooit in hun leven een paniekstoornis heeft gehad. Bij vrouwen komt het dus bijna drie keer zo vaak voor.

"Het overviel me zomaar. Opeens was ik me middenin de supermarkt bewust van mezelf. De gangen kwamen op me af. Ik werd heel vreemd in mijn hoofd, mijn hart sloeg op hol en alles draaide. Ik dacht maar een ding: Ik moet hieruit. Maar dat was onmogelijk. Het zweet brak me uit en ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had. De angst was overweldigend. Kon niemand het zien? Ik moest mezelf dwingen om te kalmeren of ik weet zeker dat ik zou zijn flauwgevallen. Midden tussen de appels en de citroenen. Ik kreeg visioenen van een brancard en een ambulance. Hoe ik uit de winkel ben gekomen weet ik niet. Pas na uren was ik weer een beetje bijgekomen. En vroeg me af of ik de enige gek op aarde was."

Voorkeursplaatsen voor paniekaanvallen

Hoewel paniekaanvallen praktisch overal kunnen ontstaan zijn er plaatsen die erom bekend staan de vreselijkste aanvallen op te leveren. Dit zijn typisch plekken waar je je zelfcontrole moet beheersen, waar je moet wachten en/of waar je moeilijk weg kunt komen: Tijdens een vergadering, bij de kassa in de supermarkt, in de auto wachtend voor een stoplicht, in het openbaar vervoer, in besloten ruimtes zoals een kerk of bioscoop, aula, theater, lift, in de file, restaurant, in tunnels, op snelwegen, bruggen, in een menigte, tijdens een spreekbeurt of presentatie, enz. Behalve deze situationele paniekaanvallen, die gerelateerd zijn aan bepaalde plaatsen en het onbewust als 'onveilig' labelen van zo'n plaats, bestaan ook spontane paniekaanvallen. Deze komen compleet uit de lucht vallen, dus helemaal onvoorspelbaar, bijvoorbeeld als je rustig thuis op de bank zit, op je werk, tijdens de maaltijd, op visite, tijdens een wandeling, of zelfs midden in de nacht. In dat laatste geval schrik je wakker met heftige angstgevoelens die niets met dromen te maken hebben.

Symptomen van paniekaanvallen

De reeks verschijnselen die bij een paniekaanval kunnen voorkomen is indrukwekkend, vooral omdat ze binnen luttele seconden kunnen ontstaan:
Een gevoel van naderend onheil, gevoel spontaan dood te gaan, opwinding, zeer snelle hartslag, zweten, trillen, kortademigheid, hyperventilatie, bonzend hart in de keel, duizeligheid, gevoel in elkaar te zakken, gevoel flauw te vallen, gevoel in een ramp te zitten, misselijkheid, druk op de borst, tintelingen, gevoel te falen, gevoel stapelgek te worden, brok in de keel, knikkende knieën, gevoel te stikken, warmtegevoel in het hoofd, blozen, desoriëntatie, oorsuizen, zwakte, slapte, gevoel van onwerkelijkheid, gevoel los te staan van zichzelf, gevoel naar een film te kijken, verlies van zelfcontrole, gevoel het lichaam niet meer aan te kunnen, schaamtegevoel, gevoel niet meer te weten wie of waar je bent, wazig gevoel, angst om iets heel geks te doen, vluchtgedrag.

"Ik zat middenin de zaal, aan een gangpad. Ik voelde me ongemakkelijk, maar wist niet precies waarom. Om me heen zaten de andere ouders, rijen dik, opeengepakt op de veel te krappe stoeltjes. Plotseling kreeg ik het verschrikkelijk benauwd. Ik wilde vluchten, maar begreep mezelf niet. Ik hoorde de spreker voor in de zaal allang niet meer. Mijn handen werden drijfnat, ik trilde en mijn hart bonkte in mijn keel. Binnenin me ontstond een groot vuur. Ik wilde eruit, moest eruit. Zonder pardon stond ik op, scheerde me een baan tussen de mensen, opende de deur naar de uitgang. Eenmaal buiten kalmeerde ik opvallend snel. Maar ik bleef raar in mijn hoofd, de hele dag nog. Ik besloot nooit meer naar dit soort bijeenkomsten te gaan."

Oorzaken van paniekaanvallen

De eerste paniekaanvallen hebben altijd een onderliggende oorzaak, waarna eventuele volgende paniekaanvallen op zichzelf kunnen staan. De volgende oorzaken komen het vaakst voor:

Supermarkt syndroom

Een nog relatief onbekende oorzaak is 'visuele vertigo', in de praktijk 'supermarket syndrome' genoemd: een evenwichtsstoornis waarbij het lichaam vooral vertrouwt op visuele prikkels in plaats van het evenwichtsorgaan en de diepere spieren. Zodra de ogen in relatief hoge mate het werk moeten doen om de balans te bewaren, ontstaat er zonder adequate medewerking van het evenwichtsorgaan een overgevoeligheid voor bewegende beelden. Een voorbeeld zijn de paniekaanvallen in de supermarkt met zijn lange, kleurige gangen. Deze verwarren het aangedane evenwichtsorgaan, waarna er een gevoel van desoriëntatie ontstaat. De ogen schieten te hulp maar zijn onvoldoende in staat om het evenwicht op een normale manier te handhaven. Het wankele evenwicht dat dan ontstaat, tezamen met de verwarrende gewaarwordingen, zijn genoeg om erg te schrikken en in een paniekaanval te belanden.

Teveel adrenaline

Adrenaline is een hormoon dat in de bijnieren wordt gevormd. Bij angst, pijn, paniek, woede en hard werken komen er grote hoeveelheden adrenaline vrij, waardoor het lichaam alert wordt en gevaar kan trotseren. In rust is het adrenalinepeil laag, maar bij stress wordt het hoger. Blijft het continu te hoog dan ontstaan chronische problemen zoals onrust, nervositeit, slaapklachten zoals piekeren en malen, grote scherpte, enz. Omgekeerd jagen deze symptomen het adrenalinepeil nog verder omhoog, zodat er een vicieuze cirkel ontstaat. Het lichaam ontspant dan niet goed meer. Het gevolg is dat er maar een kleine prikkel nodig is om een paniekaanval te krijgen, omdat het lichaam geen goed onderscheid meer kan maken tussen echt gevaar en een beetje stress. Als je de paniekaanval hebt, heb je waarschijnlijk niet beseft dat je ongemerkt al onder grote spanning stond.

Oververmoeidheid

Wie doodmoe is door een chronisch gebrek aan diepe slaap heeft weinig kracht om dingen te volbrengen. De conditie gaat meteen hard hollend achteruit. Het hoofd voelt te zwaar voor de romp, bewegen voelt verlammend, je benen voelen als spaghetti en je hijgt bij het minste geringste. Als je in plaats van rust nemen toch doorgaat kun je gaan hyperventileren. De ademhaling gaat te snel en vindt te hoog in de romp plaats (geen buikademhaling dus). Je merkt plotseling dat er iets mis is. Het gevolg is een groot scala aan symptomen dat enorme angst oproept. Je raakt vervolgens in paniek, puur omdat je lichaam te moe is om normaal te functioneren. Een goed uitgerust lichaam is veel minder vatbaar voor paniekaanvallen.

Agorafobie

Agorafobie werd ooit beschouwd als angst voor plein of straat, maar de term wordt tegenwoordig vooral in breder perspectief gezien. Het is letterlijk een angst voor openbare ruimten, een angst om daar niet uit te kunnen ontsnappen. Wie agorafobie heeft, vermijdt allerlei plaatsen, uit angst voor de angst. Door plekken te vermijden waar je symptomen van een paniekaanval kreeg, wordt je wereldje steeds kleiner. Agorafobie is dan ook niet alleen een oorzaak van paniekaanvallen, maar ook een gevolg. De vicieuze cirkel is namelijk compleet als je uit angst voor een mogelijke paniekaanval iets niet meer doet, waarna je de agorafobie alleen maar versterkt. Zo houdt angst zichzelf in stand.

Hoofdpijn en nekpijn

Als de nek en het achterhoofd erg gespannen zijn, ontstaat al gauw een gemiddelde tot zware hoofdpijn. Vaak als gevolg van diverse spierknopen (triggerpoints) in de nek- en schouderregio. Het gevolg is niet alleen merkbaar in pijn, maar soms ook in een duizeligheid of een instabiel gevoel. Men beschrijft de verschijnselen dan in termen van zwaarte: 'licht in het hoofd', 'een zwaar gevoel in het hoofd' of 'mijn hoofd is te zwaar om te dragen'. Zo'n sensatie voelt als een disbalans in het hoofd, wat onzekerheid geeft en angstig maakt. Wie met hoofdpijn en aanverwante verschijnselen naar openbare ruimten gaat is daarom kwetsbaar om een paniekaanval te krijgen. Een te grote alertheid is namelijk de voedingsbodem voor paniekstoornissen.

"Het was een vergadering net als alle andere. Drukke dag geweest, ik kwam als laatste binnenvallen. Ik kreeg de stoel recht tegenover een zakenpartner die mij van top tot teen opnam. Ik merkte dat ik onrustig was. Voelde opeens de ogen van iedereen, van alle kanten. Iedereen had het gemunt op mij. Wat er besproken werd weet ik niet. Ik hoorde geluiden uit de verte klinken, en had het gevoel alsof ik er niet bij was. Alsof ik er niet bij hoorde, een slechte film bekeek waar ik een afschuwelijke rol in vertolkte. Mijn ademhaling ging mis, ik dacht flauw te vallen, middenin de meeting. Raakte volledig in paniek. Was bang om de kop koffie van de directeur omgekeerd op zijn hoofd te zetten. Bang om op te staan en in elkaar te zakken. Als een pudding. Ik wilde maar 1 ding: weg."

Wat te doen aan een paniekaanval?

Naar de arts gaan betekent inname van kalmeringspillen, antidepressiva of cognitieve gedragstherapie waarbij de irrationele gedachtegang wordt vervangen door realistisch denken. Helaas is het nadeel van dergelijke behandelingen dat de patiënt wordt bevestigd in zijn gedachte dat er op psychologisch vlak iets heel erg mis is. Wat het nog erger maakt is dat er een constante focus op het probleem gelegd wordt. Een focus die je niet wilt, je wilt je lichaam weer hebben zoals het ooit was. Gelukkig kun je paniekaanvallen ook zelf de baas worden, ook al denk je dat dat onmogelijk is. Dit doe je door de volgende maatregelen zodra de paniek toeslaat:
  • Probeer geen aandacht te schenken aan wat er in je lichaam gebeurt. Als je winkelt moet je de boodschappen bij elkaar zoeken, niet je hartslag controleren. Gaat het toch mis, neem de verschijnselen dan zoals ze komen. Ook al lijkt het alsof de dood spoedig zal intreden, het zijn ongevaarlijke symptomen die weer weggaan. Houd je dat steeds voor of zeg het hardop in jezelf.
  • Ben je weggevlucht van een plaats waar een paniekaanval optrad, ga dan zo snel mogelijk weer terug naar de plek zodat je geen negatieve link legt tussen 'plaats' en 'angst'. En blijf er terugkomen. Net zolang totdat je volledige kalmte ervaart als je de plek bezoekt.
  • Een andere optie is de langzame confrontatie. Krijg je bijvoorbeeld paniekaanvallen in winkels, ga dan eerst voor een enkele boodschap de winkel in, en voer het elke dag op. Dit kun je ook doen met autorijden, busritten, de lift, enz. Blijf steeds langer totdat je je goed genoeg voelt.
  • Ga geen dingen vermijden. Merk je dat je maar liever thuisblijft, liever niet autorijdt, de bus ingaat, in een sociale omgeving bent, enz., schud jezelf dan streng door elkaar en geef niet toe aan de angst. Vermijdingsgedrag leidt vaak tot verergering die ene keer dat je toch maar weer de stoute schoenen aantrekt. Met het gevolg dat je nog harder wilt vermijden. Niet doen dus.
  • Tijdens een paniekaanval adem je veel te snel en te hoog. Zodra je dit merkt moet je de ademhaling weer onder controle krijgen via een bewuste buikademhaling. Het zal even duren voordat de akelige symptomen wegebben maar het is doorgaans wel effectief.
  • Zoek afleiding tijdens de paniek. Voorbeelden: Probeer met iemand in gesprek te komen, richt je blik op iets heel anders en focus je daarop, knijp je bilspieren samen, ga op kauwgom kauwen, bekijk je nagels, enz. Het gaat om een verplaatsing van het bewustzijn.

"Ik stond met een man of tien in de rij voor de balie. Het schoot niet op. Ik werd ongeduldig, onrustig, en wilde voortmaken. Maar dat kon niet. Ik was gedoemd te blijven waar ik was. Opgesloten in een rij. Nummer zes, nummer vijf, nummer vier... Toen ik tweede in de rij was geworden, raakte ik ineens in paniek. Ik wist niet meer waarvoor ik daar was, wie ik was, en wat ik wilde. Ik begon te beven, transpireren en mijn hart bonkte mijn keel uit. Ik wist zeker dat ik dood zou gaan, ter plekke. Ik dacht ook dat iedereen het aan me kon zien. De mevrouw achter de balie, maar ook alle mensen die achter mij stonden. Ik vocht tegen mijn lijf, maar verloor het van de angst. Toen ik eindelijk aan de beurt was, kon ik niet anders dan weghollen. Drie kwartier gewacht. En waarop? Op verlies van zelfcontrole. Ik schaam me dood en voel me knettergek."

'Anxiety is a thin stream of fear trickling through the mind. If encouraged, it cuts a channel into which all other thoughts are drained.' ~ Arthur Somers Roche

Lees verder

© 2011 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Cognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis met agorafobieCognitieve gedragstherapie bij paniekstoornis met agorafobieVeelvuldig wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat cognitieve gedragstherapie de meest effectieve vorm van psychotherap…
Wat is agorafobie?Wat is agorafobie?Agorafobie, ook wel pleinvrees of straatvrees genoemd, is een vorm van een angststoornis waarbij iemand bang is in een v…
Paniekaanval en de paniekstoornisPaniekaanval en de paniekstoornisEen paniekstoornis is een angststoornis waarbij herhaaldelijk paniekaanvallen optreden, in combinatie met angst voor een…
Wat een paniekaanval isWat een paniekaanval isPaniekaanvallen kunnen verschillende oorzaken hebben. Gelukkig kun je paniekaanvallen voorkomen en de symptomen onderdru…

Bochel: bolling aan de rugBochel: bolling aan de rugEen bochel is een uitstulping in de bovenrug of ondernek, en ontstaat door verschillende oorzaken. Een verkeerde werkhou…
De dyslexiebril als oplossing voor dit leesprobleemDe dyslexiebril als oplossing voor dit leesprobleemIn de huidige samenleving is lezen en schrijven onmisbaar en worden we praktisch de hele dag met geschreven taal geconfr…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
Reacties

Kimberly, 18-12-2012
Ik voel me dagelijks heel slecht. ik heb altijd het gevoel dat ik een hersenbloedig zal krijgen en begin helemaal te trillen en voel me gelijk weggaan van op de wereld, ik begin mensen op de achtergrond te horen waarbij ik niet besef dat ze tegen mij praten ik voel me er echter niet goed bij kan me iemand raad geven? Reactie infoteur, 19-12-2012
Hi Kimberly, dit lijkt op een neiging naar flauwvallen. Misschien heb je een chronisch lage bloeddruk. Overleg met je huisarts. Groetjes, A.

Meisje, 06-11-2012
Hallo,
Ik heb hier last van sinds de vakantie, daar was ik heel erg ziek uit de cocktailbar gekomen, althans ik dacht dat ik heel erg ziek werd, ik heb 2 uur bij de wc gewacht omdat ik het gevoel had dat ik moest overgeven maar er kwam niks. Toen heb ik een paar dagen op bed gelegen in het appartement. Toen ik dacht dat het wel weer ging zijn we op de boulevard wat gaan eten, maar zodra we gingen zitten aan het tafeltje voelde ik me verschrikkelijk paniekerig, misselijk en mijn nek voelde heel erg warm aan. Ook na de vakantie bij feestjes als ik wat dronk en als ik 1 glas wijn op had en me ging bedenken dat ik niet te veel moest drinken kreeg ik het al benauwd en kreeg ik het gevoel wat je had als je te dronken bent. Maar dat kan het niet geweest zijn, bij zowel de cocktailbar als op de feestjes had ik maar 2-3 glazen op. Ik dacht eerst een tijd dus ook dat het iets met alcohol te maken had. Sinds ik deze paniekaanvallen ook op school heb denk ik dat het niet met alcohol te maken heeft. Vooral als ik bang ben om ziek te worden, misselijk te worden of iets dergelijks word ik heel paniekerig, ik hoor even niets meer, ik word zeer misselijk, mijn hart begint te kloppen in mijn keel en dat gaat zeer snel, ik begin te trillen en meer. Nu staat er in dit artikel wel de meest nuttige informatie die ik tot nu toe gevonden heb, maar er staat dat het vals alarm is maar hartkloppingen lijken mij nou niet bepaald oke? Dat is toch vrij slecht als je hartkloppingen krijgt? Ik zou heel graag hier van af willen komen en heb op meerdere sites gelezen dat je het over je heen moet laten komen, maar als ik in de klas zit en ik krijg zo'n aanval heb ik het gevoel dat ik moet overgeven en dat wil ik niet in de klas. Zijn er verder nog manieren om dit probleem op te lossen?

Ik krijg niet dagelijks dit soort aanvallen, misschien 1 keer per week.
Ik ben 16 jaar.
Groetjes Reactie infoteur, 07-11-2012
Hi Meisje, hartkloppingen als gevolg van een paniekaanval zijn onschuldig. Het probleem is begonnen bij de alcoholconsumpties, dus kun je daar het best nu eerst mee stoppen om te zien hoe het dan gaat. Paniekaanvallen hebben de neiging zich uit te breiden, vandaar dat je het ook op school hebt. Het beste is om rustig te blijven ademen (de buik moet echt op en neer gaan), waarna de verschijnselen al gauw zullen afnemen. Blijft het problematisch, bespreek het dan eens met je huisarts. Groetjes, A.

Mark, 03-10-2012
Hallo veel van de verschijnselen heb ik ook last van. Wil vaak alleen maar thuis zijn of in vertrouwde omgeving heb het vaak als ik alleen ben en dan gaat mijn hart tekeer en heb dan idd het gevoel om uit de tijd te gaan zo, voelt het dan dus. Raak dan in paniek, heb dit 6 jaar eerder ook gehad maar toen ging het vanzelf weer weg. Weet het niet eens meer. Heb er nu alweer 7 maanden last van en medicijnen wil ik er niet voor. Ik hoop dat ik er wat aan heb, aan dit artikel, maar als ik alleen ben durf ik de symptomen niet gewoon te laten komen, want dan denk ik ik moet naar huis. Straks lig ik hier en vindt niemand me en denk er eigenlijk elke dag wel weer aan, dus eigenlijk angst voor angst. Heel irritant dit. Als ik sport heb ik er geen last van en voel ik me geweldig. Als ik op stap ga wel weer. Ik zou er graag vanaf komen miss moet ik eens wat meer slapen, want dat zit wat aan de lage kant, 6 uurtjes per dag miss dat daarom verderop de dag mijn hoofd zo zwaar aanvoelt. En hoe kan ik het beste de ademhaling correct uitvoeren? Alvast bedankt, was wel blij dit te lezen. Dacht dat ik gek aan het worden was of al was. Groeten Mark Reactie infoteur, 04-10-2012
Hi Mark, tot je dienst. De ademhaling correct uitvoeren is een kwestie van direct ingrijpen als je verontrustende symptomen krijgt. Dit betekent onmiddellijk overgaan op een zogeheten 'buikademhaling'. Zorg er voor dat je buik uitzet bij elke uitademing en probeer slechts langzaam in te ademen. Het helpt hierbij om ook 'hoorbaar' door te ademen, dus de f-klank terwijl je uitademt. Als het goed is moeten de verschijnselen snel verbeteren, zodat de paniek wordt weggenomen. Ademhalingstherapie of fysiotherapie gericht op ademen is hierbij niet nodig. In de eerste plaats staat het hele internet al vol met adviezen, in de tweede plaats is een te sterke focus op de ademhaling ook weer verkeerd omdat ademhalen een proces is waar je vooral juist NIET bij na moet denken. Succes, A.

Anoniempje, 13-09-2012
Hallo,
ik heb een vraag, ik ben mij er al van bewust dat ik ook mede door mijn verleden wat angstig ben voor mensen ik heb ook een heel laag zelfbeeld daardoor gekregen en nu probeer wel over mijn angsten heen te komen door gewoon toch contact te zoeken met mensen maar ik vraag mij altijd af of ze geen andere dingen over mij denken dan dat ze zeggen dus ook aardig doen tegen mij maar achteraf daar niks van menen en als ik weg ben mij zwart maken daardoor voel ik mij altijd heel erg gestrest in contact met mensen, en dat probeer ik dan wel onder controle te houden! maar dan slaat het in me lijf ik verstijf helemaal en dan gaat mijn nek achter en mijn hoofd trillen schudden dat is heel erg vervelend en mensen kunnen dat ook zien denk ik, en dan gaan ze daar ook weer over na denken van wat is er voor raars met haar aan de hand! en ik snap het zelf ook niet echt van wat kan het zijn? kan het een paniek aanval zijn? ik voel me ook altijd heel licht in me hoofd en ben heel snel moe en uitgeput en dan ga ik me nog lichter en zweveriger voelen!

kan het zijn dat waar ik last van heb paniekaanvallen zijn dat is eigenlijk mijn vraag?!

alvast bedankt voor evt reacties op mijn vraag

Groetjes Anoniempje, Reactie infoteur, 14-09-2012
Hi Anoniempje, in het artikel staan symptomen en oorzaken van paniekaanvallen beschreven. Wat jij beschrijft kan een variant zijn, maar een echt overtuigende gelijkenis met een paniekaanval is er niet. Dat is niet omdat ik je klachten maar miniem zou vinden, maar omdat je vraagt of je een paniekaanval hebt gehad. Iemand die lijdt aan paniekaanvallen weet dat zelf maar al te goed. Als je zoals je zegt snel moe en uitgeput bent en vaak licht in je hoofd, dan raad ik je aan om per dag zeker acht tot tien uur slaap te pakken. Veel angstklachten ontstaan omdat iemand niet goed uitgerust is. Je bent dan kwetsbaarder dan anders om een aanval van paniek te krijgen. Groetjes, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 24-11-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.