InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Zwangerschap > Zwangerschap: Pagina 112
Artikelen 1.111 - 1.120 in de rubriek Zwangerschap

Zwangerschap (Mens en Gezondheid)

Het tweelingtransfusiesyndroom

Het tweelingtransfusiesyndroom

Vaak weet men al zeer vroeg in de zwangerschap dat men een tweeling verwacht. Doch is het niet overbodig nog enige gereserveerdheid aan de dag te leggen: immers veel zwangerschappen die begonnen met e… Lise, 14-02-2008

Bevallen met een Keizersnede

Wanneer een normale bevalling niet mogelijk is, wat door verschillende oorzaken kan zijn, besluit de arts tot een keizersnede. Maar hoe gaat dit te werk? En wat zijn de gevolgen voor moeder en kind? Steffie, 13-02-2008
Inleiden van een zwangerschap - Kunstmatige bevalling

Inleiden van een zwangerschap - Kunstmatige bevalling

Soms is het medisch noodzakelijk een bevalling in te leiden oftewel kunstmatig op gang te brengen. Als de zwangere vrouw over tijd is of als de vliezen langdurig gebroken zijn kan dit een aanleiding z… Elmas, 02-02-2008

Zwangerschap: ontwikkeling eerste vier weken

Nieuw leven begint met het versmelten van de kern van de zaadcel en de van de eicel met elkaar. Het normale aantal diploïde chromosomen van 46 is bereikt. De eicel is bevrucht, we spreken van zygote (… Wieschrijft, Zwangerschap, 02-02-2008

Zwangerschap: vierde tot de achtste week

Nieuw leven begint met het versmelten van de celkern van de zaadcel en de van de eicel met elkaar. De eicel is bevrucht, we spreken van zygote. Het nieuwe leven is begonnen. Maar wat gebeurt er nu na… Wieschrijft, Zwangerschap, 02-02-2008

Zwangerschap: derde tot en met de negende maand

Nieuw leven begint met het versmelten van de kern van de zaadcel en de van de eicel met elkaar. De eicel is bevrucht, we spreken van zygote. Het nieuwe leven is begonnen. Maar wat gebeurt er nu na de… Wieschrijft, Zwangerschap, 02-02-2008

Zwangerschap: de ontwikkeling van het circulatiestelsel

Bij de ontwikkeling van de mens, is de ontwikkeling van het circulatiestelsel erg belangrijk. Het circulatiestelsel is het systeem wat het lichaam van bloed voorziet. Het circulatiestelsel heeft versc… Wieschrijft, Zwangerschap, 02-02-2008

Zwangerschap: de ontwikkeling van stelsels

Bij de samensmelting van een zaadcel in een eicel onstaat nieuw leven. Dit nieuwe leven zal zich gaan ontwikkelen tot een mens. Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van specifieke stelsels van de me… Wieschrijft, Zwangerschap, 02-02-2008

Zwangerschap: het geslacht van je baby (jongetje of meisje)

Wanneer iemand in verwachting is, wil de een wel weten wat het geslacht zal zijn van het kindje, een ander zal het niet willen weten. Wat het geslacht is van de baby is genetisch bepaald. De kans om e… Wieschrijft, Zwangerschap, 02-02-2008

Zwangerschap: de bevruchting (conceptie)

Bevruchting is een wonderlijk en ingewikkeld proces. Er vindt een samensmelting plaats van een zaadcel met een eicel. Deze samensmelting leidt tot de vorming van een zygote. De zygote zal zich verder… Wieschrijft, Zwangerschap, 02-02-2008