Een suprapubische sonde in het dagelijks leven

Leven met een suprapubische sonde vergt heel wat aanpassingen in het dagelijks leven. Dit heeft dan ook gevolgen voor het algemeen welbevinden van de persoon in kwestie.

Wat is een suprapubische sonde?

Kortweg gezegd, is het een sonde die door de huid in de blaas wordt gebracht. Dit klinkt vreemd maar wordt zeer vaak gebruikt als het (even) niet meer lukt langs de natuurlijke weg. Deze laatste hangt af van de aandoening en de lichamelijke conditie van de persoon. In volgend artikel een suprapubische sonde wordt de term uitvoerig beschreven.

Wat zijn de gevolgen van een suprapubische sonde?

Een suprapubische sonde heeft veel gevolgen voor de persoon en vraagt veel aanpassingen. In dit artikel wordt er ingegaan op de gevolgen op psychisch, fysisch, sociaal en seksueel vlak.

Psychisch vlak

Vooraleer men overgaat tot het plaatsen van een suprapubische sonde, is er een medische geschiedenis aan voorafgegaan.
Er zijn verschillende redenen waarom men kiest voor deze behandeling en beslissen of het al dan niet definitief is.
Het plaatsen van een suprapubische sonde vergemakkelijkt dan wel het dagelijks leven maar geeft ook aan dat het via de natuurlijke weg (even) niet meer gaat. Deze vaststelling kan gevoelens van frustratie, onmacht en falen teweegbrengen. Deze gevoelens zijn heel normaal en horen bij het verwerkingsproces. Niettemin, is het van belang dat hier goed over gepraat wordt.
De arts bespreekt steeds met de persoon de voor - en nadelen van deze behandeling en luistert naar de patiënt. Het is belangrijk dat alle opties goed besproken en afgewogen worden zodat men een goede beslissing kan maken. Het kan erg verhelderend werken als men er met de naaste omgeving over kan praten. Zij staan verder van de situatie af en kunnen objectiever reageren.

Eens de suprapubische sonde geplaatst is, kan het erg goed helpen om nauw met de verzorging betrokken te zijn. Zo kan men het gevoel krijgen dat men toch nog iets te zeggen heeft over het eigen lichaam. Het is normaal dat je hierover onzeker bent, maar door actief betrokken te zijn kan dit gevoel verholpen worden. Vraag gerust uitleg aan het verzorgend team, ze zullen je bijstaan. Het is normaal als de uitleg in het begin moeilijk is, schrijf het gerust op en vraag het desnoods nog een keer.
Eens men ontslagen wordt uit het ziekenhuis en verder moet met de sonde, is het nodig om vooraf genoeg materiaal te bestellen. Er bestaan bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om de urine overdag op te vangen, afhankelijk van de dagactiviteiten. In het begin is het moeilijk om met de nieuwe situatie om te gaan, het is erg belangrijk om hierover veel te praten. Indien nodig, kan er professionele hulpverlening ingeschakeld worden.

Fysisch vlak

De behandeling wordt pas overwogen als men problemen ondervindt bij het plassen via de natuurlijke weg. Er zijn hiervoor verschillende redenen:

  • Verlamming ten gevolge van traumata
  • Obstructie
  • Operatie
  • Spieren die niet meer werken
  • Kanker
  • ...

Afhankelijk van de aandoening is de behandeling al dan niet definitief. Soms gebeurd het alsnog dat plassen via de natuurlijke weg terug lukt. Als dit gebeurd kan de suprapubische sonde verwijderd worden. Een suprapubische sonde is gemakkelijker dan een blaassonde aangezien er minder kans op tractie (druk) en infecties is.

Sociaal vlak

Ook voor de nabije omgeving is het aanpassen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er op bepaalde tijdstippen de blaas geledigd moet worden. Vooral voor het gezin kan het wennen zijn en hier moet over gepraat worden.

Seksueel vlak

Op seksueel vlak kunnen er gevoelens van schaamte optreden tegenover de partner. De partner kan er eveneens moeite mee hebben. Na verloop van tijd zal dit wennen maar ook hier moet er uitvoerig met elkaar gecommuniceerd worden. Een suprapubische sonde hindert niet tijdens de seksuele momenten. Als dit het geval is, is het raadzaam om de huisarts of het verzorgend team hiervan op de hoogte te brengen.

Tot slot

Zoals reeds vermeld is, is het leven met een suprapubische sonde niet eenvoudig. Communicatie is hier de boodschap!
Schaam je zeker niet als er professionele hulpverlening moet ingeschakeld worden. Het kan opluchten om met lotgenoten contact op te nemen, al is het maar om je verhaal kwijt te kunnen en ervaringen uit te wisselen.

Lees verder

© 2013 - 2024 Armaris, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is een katheter?De katheter is een medisch hulpmiddel dat zeer regelmatig voorkomt binnen de gezondheidszorg. Er bestaan verschillende k…
Leven met een blaassonde: oorzaken en behandelingLeven met een blaassonde: oorzaken en behandelingDagelijks zijn er heel wat mensen die met een blaassonde moeten leven. Er zijn verschillende redenen waarom ze er een he…
BlaaskatheterisatieOnder blaaskatheterisatie wordt verstaan: het inbrengen van een flexibele buis (de katheter) in de blaas, zodat de urine…
Multiple Sclerose: sonderenPatiënten die lijden aan Multiple Sclerose(MS) krijgen vroeg of laat te maken met incontinentie. Een van de behandelinge…

Blauwe plekken: oorzaken, symptomen, behandeling & tipsBlauwe plekken: oorzaken, symptomen, behandeling & tipsWie heeft er nog nooit een blauwe plek gehad? Die donkere, pijnlijke plek die ontstaat ten gevolge van een valpartij is…
Urine-incontinentie hoeft niet langer een handicap te zijnUrine-incontinentie hoeft niet langer een handicap te zijnNaar schatting zestien procent van de vrouwen en vijf procent van de mannen ouder dan dertig, lijdt aan urine-incontinen…
Reactie

A. van Doormaal, 15-09-2018
De suprapubische katheter is er bij mij alweer sedert februari 2018 uit. Hij was 1,5 jaar lang in situ. En al die tijd was het een pure worsteling met dat verschrikkelijke ding. Hij werd geplaatst en ik mocht naar huis. Dat zag er goed uit na steeds uitvallende trans-urethrale CAD's [cathetre a demeure], maar binnen een week was ik met spoed terug in het ziekenhuis en bleek ik een overvulde blaas te hebben, inclusief blaasverkramping als gevolg van afsluiting. Wij noemen het de SPK. [zie ook: Sevenso richtlijn]. Waar vervanging per 6 weken wordt aangeraden, was ik om de haverklap met enorme spoed opgenomen en werd enige malen de hele hap vervangen, geen pretje. Na zo'n 6-tal spoedopnames binnen 2 maanden tijd, had ik het gehad met dat ding. Op onderzoek dus. Wat doe ik tegen encrustratie/calcificatie van de SPK? Goed drinken en goed verzorgen. Vrijwel elke dag een nieuwe aanbrengen of de zakken grondig spoelen. Hoe, waar en wat, werd mij niet verteld. Na even flink studeren en bellen met fabrikanten en het bezoeken van sites, waarvan Sevenso de allerbeste bleek te zijn, werd ik geattendeerd op naast het gebruik van NaCL spoelingen, die alleen bloedproppen oplossen, Suby-G dat citroenzuur bevat te gebruiken, waardoor de calcium ook oploste, maar de maat van de slang werd wel steeds dikker, van Charriere 12 tot Ch.16. Met regelmaat schoten de slangen los van de beenzak, of ging de zakafsluiter open, waardoor ik in publieke ruimtes opeens in een plas urine stond. Blaasgruis verstopte de zaak ook enorm. De ballon is een keer geknapt, waardoor ik om middernacht per taxi, omdat de ambulance weer niet kwam, met blaas overvulling en een losse SPK in de hand, arriveerde. Het ziekenhuis was zo zeldzaam zorgzaam dat ik een roes kreeg, want ik had het na maanden tobben wel gezien. Ik heb paniek uitgestraald. Maar hij mocht er nog niet uit. Waarom dat zo was, kreeg ik niet te horen. Ik was wekelijks in het ziekenhuis met dit prachtige ding, dat mij in leven liet. Het verstopte, het ontstak, het deed pijn, het werd gewoon niks. Maar de gedachte aan verwijdering bracht me ook in paniek, want dan kon ik die plas weer niet kwijt als gevolg van prostaat kanker doorgroei in de blaashals. Er was een ontwenningsopname, die snel werd afgebroken. De mictie kwam matig tot niet op gang. Met de SPK trok ik er wel op uit, maar niet te ver van huis, omdat ieder ogenblik die SPK weer kon vastlopen. En dat deed hij. Een bewerkelijk levensinstrument, waarvan ik hoopte dat ik hem kwijt zou raken, maar daarop verloor ik alle hoop. Eind 2017 was de ramp compleet. De blaas begon met afstoting verschijnselen, die niet waren te onderdrukken. Eindelijk kwam de ingreep om de blaashals te ontdoen van kanker doorgroei en die ingreep was zeer succesvol. Nadat EINDELIJK dat voor mij verschrikkelijke ding was verwijderd, plaste ik doorlopend. Luiers werden noodzaak. Ik begon met oefenen in plas ophouden. Dat wierp vruchten af. Maar de plasjes waren 30 ml. groot, omdat de blaas [spier] was gekrompen. Dat werd andermaal plas ophouden. Door dit dagelijks te oefenen, werden de micties geleidelijk groter. Ik plas nu 200 ml. en dat is ca. 100 ml. onder de normale uit plas waarde. Wel voor je weggaat even naar het toilet en niet absurd veel drinken, maar, mijn leven is normaal. Mijn stoma is een 2de navel onder de echte, die ik vol trots kan tonen. Hij verwijst naar een erg dik zwart jaar in mijn leven. Wat ontbreekt in een betoog als bovenstaand? De voorlichting bij de SPK in niet-urologische behandeling, blijkt ernstig onder de maat. Dus is het aan te raden, om bij opname in een gespecialiseerde kankerkliniek een aparte uroloog te zoeken voor de SPK begeleiding. Deze kan daarin begeleiden, maar een kankerspecialist aanzienlijk minder, omdat deze zich richt op kanker en niet de urologie. Ik was daar te laat mee en had geen goede uroloog. Hoewel erover praten kan opluchten is van groot belang dat de behandelende arts, die aanloopt tegen een encrustrerende SPK per acuut doorverwijst naar een uroloog, die het probleem uit de dagelijkse praktijk kent. Het gaat best vaak goed met de SPK, maar dikwijls enorm fout. Snijdt dan de SPK open en kijk wat zich erin bevindt. Toen dit eindelijk werd gedaan, had ik al mijn Suby-G in gebruik en een middel dat de calciumafgifte aan de blaas afremt. Dat bracht enige tijd verbetering, totdat de afstoting en gruwelijke pijn, ertoe leidde dat de ingreep [tur-t] eindelijk werd verricht en de SPK uitname 2 maanden later kon plaatsvinden. Ieder, die een SPK ontvangt, die steeds verstopt, dient per acuut een urologische afdeling te zoeken, waar men bekend is met de complicaties en dan erger voorkomen. Op de dag van uitname waren we dermate opgelucht dat we vergaten om de vlag uit te hangen, want het was horror, die mogelijk had kunnen worden voorkomen door tijdig met hoogfrequent doorspoelen van het systeem te beginnen. Start 's morgens met NaCL 0,9% om de biofilm van de slang te weken en pas Suby-G [dubbelkamer systeem] toe, conform instructies, in de avond. En houd die slang in de gaten! Kijk naar verkleuring en zorg ervoor dat je te allen tijde een doorzichtige slang in de blaas hebt zitten en niet een grijze. Spoel de insteekopening met gewoon lauw water af en gebruik nooit zeep of zalf op de wond. Bij infectie is Hibicet indruppelen bij de insteekopening, het beste gebleken, Betadinezalf is minder geschikt. Personen, de lijden aan calcium stenen [calciumoxalaat] moeten extra opletten. Wees voorbereid op de genoemde problemen en zoek de richtlijnen voor SPK gebruik op. Beenzak gebruik is te prefereren boven de kraan! De urine retentie loopt op en in de regel is men dikwijls lijdend aan cystitis, die je niet eindeloos met anti-biotica kan bestrijden. Verzorgen en wisselen? Mijn huisarts kon het niet, mijn wijkverpleegkundige kwam nooit en ik heb alles zelf moeten ontdekken. De Stoma Stichting ziet de suprapubische katheter niet als een stoma en helpt je dus niet. Ik heb daarover bezwaar aangetekend, maar te vergeefs. Voor de Supra zorg ben je blijvend aangewezen op urologie en eigen onderzoek op internet. Je moet maar net een ontdekkingsreiziger zijn! Reactie infoteur, 23-09-2018
Beste,

Ik vind het heel erg om te lezen wat zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Ik ben van mening dat een multidisciplinair team (dus ook met een uroloog) patiënten met een suprapubische sonde zo goed mogelijk moet begeleiden en bijstaan waar nodig is. Voor het team een kleine moeite maar voor de patiënt een zeer grote hulp. Ik merk in uw verhaal dat dit duidelijk in gebreke is gebleven en er veel problemen hadden voorkomen kunnen worden indien men de situatie beter op de voet volgde. Uit uw verhaal merk ik eveneens op dat u nooit naar de juiste personen werd doorverwezen. In België kan een (thuis)verpleegkundige een suprapubische sonde vervangen en hoort de patiënt dat niet te doen. Gelukkig gaat het vaak goed maar men dient dus ook aandachtig te zijn bij wie het minder vlot gaat.

Armaris (83 artikelen)
Gepubliceerd: 27-01-2013
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.