TIA: symptomen, oorzaken, behandeling, prognose en preventie

TIA: symptomen, oorzaken, behandeling, prognose en preventie Veel voorkomende TIA symptomen zijn: verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld het plotseling scheef trekken van de mond), verward spreken en denken, verlammingen aan een arm of been, minder goed zien, tintelingen, duizeligheid en sufheid. Bij een TIA is de bloedstroom naar de hersenen tijdelijk verstoord. Een TIA is een voorbijgaande beroerte. Een TIA is dikwijls een voorbode van een tweede TIA of van een CVA, afkorting voor Cerebro Vasculair Accident. In het dagelijks taalgebruik wordt een CVA een beroerte genoemd en het duidt onder meer op een hersenbloeding of herseninfarct. Vernauwingen in de halsslagaderen door atherosclerose kunnen een TIA veroorzaken, doordat stukjes van de vernauwing loslaten die daarna door het bloed naar de hersenen stromen en daar een verstopping van een bloedvat veroorzaken. Er zijn ook andere oorzaken mogelijk, zoals een hartritmestoornis. Om een nieuwe TIA te voorkomen zijn medicijnen en controles (door de arts) nodig.
Bij een beroerte kan het gaan om drie vormen / Bron: Martin SulmanBij een beroerte kan het gaan om drie vormen / Bron: Martin Sulman

Een TIA is een voorbijgaande lichte beroerte

TIA is de afkorting van Transient Ischaemic Attack, wat in het Nederlands 'een voorbijgaande belemmering in de bloedtoevoer naar de hersenen' betekent. Bij een TIA is de bloedstroom naar de hersenen tijdelijk verstoord. Een TIA is kortom een voorbijgaande beroerte.

Tijdelijke afsluiting van een slagader

Het gaat bij een TIA om een beroerte ten gevolge van een tijdelijke afsluiting van een slagader die een deel van de hersenen van bloed voorziet. Een herseninfarct waarvan de verschijnselen korter dan 24 uur duurt, wordt TIA genoemd. Er treden in dat geval plotselinge uitvalsverschijnselen op en als de bloedtoevoer zich herstelt, verdwijnen de uitvalsverschijnselen weer. De verstopping kan enkele seconden tot vele uren duren.

Geen hersenbloeding

Een TIA moet onderscheiden worden van een hersenbloeding, dat is een beroerte ten gevolge van een gescheurd bloedvat in of rond de hersenen. Ook moet het niet verward worden met een subarachnoïdale bloeding, een bloeding in de ruimte tussen de hersenvliezen, vlak onder de schedel.

Voorbode van een tweede TIA of beroerte

Een TIA is dikwijls een voorbode van een tweede TIA of van een CVA. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Letterlijk betekent dit: 'een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen'. Onder een CVA kan een herseninfarct, waarbij een gedeelte van de hersenen geen zuurstof meer krijgt door een blijvende verstopping van een bloedvat, worden verstaan. Ook kan een hersenbloeding bedoeld worden, waarbij de hersenen geen zuurstof krijgen omdat bloed weglekt uit een bloedvat in de hersenen.

Wazig zien aan één kant door een TIA / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)Wazig zien aan één kant door een TIA / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)

TIA symptomen en klachten

Verschijnselen

De verschijnselen die optreden bij een TIA zijn afhankelijk van het hersendeel dat te weinig zuurstof krijgt:
 • Plotseling geen kracht of gevoel meer hebben in een arm, of ook aan een been aan dezelfde kant van het lichaam, hetgeen maar even duurt.
 • Het plotseling scheef trekken van de mond (verlammingen in het gezicht).
 • Het gezichtsveld valt aan één kant uit of wordt wazig en allengs trekt het gezichtsvermogen weer bij. Soms dubbelzien.
 • Verward praten: van de ene op de andere seconde kan de getroffen persoon niet meer uit zijn woorden komen. Hij lijkt wartaal uit te kramen. De persoon kan ook met dubbele tong praten, of niet meer op de juiste woorden komen. Na een kwartiertje is de spraakstoornis weer bijgetrokken. Het moeite hebben met het vinden en/of uitspreken van woorden wordt wel 'afasie' genoemd.
 • Moeite met het begrijpen van gesproken of geschreven taal
 • Wankel gevoel en evenwichtsverlies.
 • Tintelingen (in ledematen of tong), duizeligheid en sufheid.

Direct medische hulp inschakelen

Bel bij één of meer van deze uitvalverschijnselen onverwijld het alarmnummer 112. Wacht niet af tot de verschijnselen weer vanzelf overgaan. Ook als je pas láter denkt dat je een TIA hebt gehad, dan is het belangrijk dat je direct contact opneemt met je huisarts. Wacht hier niet mee. Bel desnoods de weekendarts. Het is van kardinaal belang dat dezelfde dag nog onderzoek wordt verricht naar de oorzaak van de TIA.

Complicaties

De primaire kortetermijncomplicatie van een TIA is een beroerte. Iemand met een TIA kan zich ook verwonden door te vallen tijdens de TIA.

Oorzaken TIA

Atherosclerose

Een tijdelijke afsluiting van een slagader kan ontstaan doordat er in de slagader zelf een bloedstolsel (trombus) ontstaat, of een bloedstolseltje kan ergens in het lichaam van een groter stolsel losraken en in de hersenen een slagader blokkeren. Stolsels ontstaan vaak in bloedvaten die zijn aangedaan door atherosclerose, dat is aderverkalking. De bloedvaten zijn in dat geval vernauwd door vetafzetting in de vaatwanden. Als gevolg van een slechte kwaliteit van de bloedvaten kan de binnenwand van de slagader beschadigd zijn. In deze beschadigde plek gaan bloedplaatjes en vetten (cholesterol) samenklonteren. Deze samengeklonterde massa noemt men 'plaque'.

Stolseltje schiet los van een plaque

Bij een TIA schiet vaak een klein stukje stolsel van de plaque los, welke daarna wordt meegevoerd in de bloedstroom totdat het in de hersenen vastloopt in de kleine bloedvaten en deze blokkeert. In dat geval spreekt men van een embolie. Het achterliggende hersengebied is tijdelijk verstoken van zuurstof en functioneert niet meer adequaat. Een andere, minder vaak voorkomende oorzaak van een TIA is de dichtgeslibde slagader zelf. Op de beschadigde binnenwand van een bloedvat zit een bloedstolsel, welke tijdelijk geen bloed doorlaat. In deze situatie wordt van een trombose gesproken.

Andere oorzaken

Ook hartritmestoornissen en slijtage van de kleine bloedvaatjes in de hersenen kunnen voor een TIA zorgen. Hartritmestoornissen, in het bijzonder boezemfibrilleren, zorgen voor het onregelmatig kloppen van het hart ontstaan. Hierdoor kunnen er stolsels ontstaan in het hart die vervolgens vanuit het hart via de halsslagaders naar de hersenen gaan en daar een verstopping van een bloedvat veroorzaken. Slijtage van de kleine bloedvaatjes in de hersenen wordt vaak veroorzaakt door een hoge bloeddruk en diabetes. De wand van deze bloedvaatjes wordt dikker en minder elastisch en soms gaat er een bloedvaatje dichtzitten. Dit veroorzaakt vervolgens een TIA of een herseninfarct.

Risicofactoren

De risicofactoren voor het krijgen van een TIA en beroerte zijn de volgende.

Veranderbare risicofactoren

Risicofactoren die je kunt behandelen of veranderen, zijn onder meer:

Onveranderbare risicofactoren

Risicofactoren die je niet kunt veranderen, zijn onder meer:
 • Leeftijd: het risico op eenTIA en beroerte nemen toe met het ouder worden;
 • Geslacht: vrouwen hebben een hoger risico op een beroerte dan mannen;
 • Familiegeschiedenis: het risico op TIA en beroerte is groter als een ouder (vader/moeder), broer of zus een beroerte of een TIA heeft gehad;
 • Zelf eerder een beroerte of TIA hebben gehad.

Onderzoek en diagnose

Het is belangrijk dat personen met een TIA snel worden gediagnosticeerd en behandeld, om progressie naar een beroerte te voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaak te lang wachten met het zoeken van hulp.[1] Het is van belang dat mensen bewust gemaakt worden van de symptomen, maar vooral ook van de ernst van een TIA, zelfs als de symptomen gering of kortdurend zijn.

Als de huisarts vermoedt dat je een TIA hebt gehad, dan stuurt hij je direct door naar een TIA-poli in een ziekenhuis of maakt een afspraak met de neuroloog.

Vraaggesprek en lichamelijk onderzoek

Een TIA wordt gediagnosticeerd door anamnese (op basis van een vraaggesprek met de arts en het medische dossier) en lichamelijk onderzoek. Aangezien de meeste klachten vaak weer verdwenen zijn zodra je bij de arts zit, zal hij het vaak nodig vinden om uitgebreid de klachten te bespreken die je hebt gehad en zo mogelijk wordt de persoon die van het gebeuren getuige was (bijvoorbeeld je partner), ook in het gesprek betrokken. Het lichamelijk onderzoek zal zich in het bijzonder richten op neurologisch onderzoek, waarbij onder meer de volgende checks plaatsvinden:
 • Je mentale toestand wordt onderzocht om er zeker van te zijn dat je alert reageert en dat de oriëntatie in tijd, plaats en persoon goed is.
 • Oogbewegingen worden gecontroleerd om te checken of bepaalde hersenzenuwen zijn aangetast.
 • De arts luister met een stethoscoop in de hals, waarbij gelet wordt op abnormale geluiden die een vernauwing van het bloedvat kan detecteren.
 • Er wordt gecontroleerd of er een regelmatige hartritme is om de aanwezigheid van atriale fibrillatie uit te sluiten.
 • Armen en benen worden onderzocht op kracht en gevoel.
 • Coördinatie en evenwicht worden onderzocht.

CT-scan bij een TIA / Bron: IStock.com/Pavel LosevskyCT-scan bij een TIA / Bron: IStock.com/Pavel Losevsky

Aanvullend onderzoek

Het aanvullend onderzoek bestaat uit:
 • een CT-scan van de hersenen waarmee met behulp van een computer dwarsdoorsnedefoto’s van de hersenen worden gemaakt, aan de hand waarvan de oorzaak van de TIA mogelijk in beeld kan worden gebracht;
 • duplexonderzoek (echo-onderzoek van de halsvaten), waarmee de bloedvaten zichtbaar worden gemaakt en de stroomsnelheid in de bloedvaten in de hals wordt gemeten;
 • ECG (hartfilmpje) om een ​​regelmatige hartslag te bevestigen; en
 • bloedonderzoek.

Behandeling van een TIA

De behandeling van TIA is gericht op het voorkomen van een toekomstige beroerte. De behandeling kan bestaan uit:
 • medicijnen;
 • operatie; en
 • gezonde leefregels.

Afvallen bij overgewicht / Bron: Eelnosiva/Shutterstock.comAfvallen bij overgewicht / Bron: Eelnosiva/Shutterstock.com

Gezonde leefregels

Er zijn meerdere risicofactoren op het krijgen van een TIA: een hoog cholesterolgehalte, een verhoogde bloeddruk, hartziekten, diabetes, een gevorderde leeftijd, overgewicht en een ongezonde leefstijl, zoals roken. Behandeling van een TIA bestaat ten eerste uit het minimaliseren of wegnemen van risicofactoren zoals roken en overgewicht. Voorts wordt de bloeddruk, het cholesterolniveau en eventuele diabetes onder controle gebracht.

Medicijnen

De standaardbehandeling bestaat uit bloedverdunners en intensieve controle van cholesterol en bloeddruk. De behandeling na een TIA kan bestaan uit het dagelijks slikken van aspirine om de vorming van bloedstolsels te voorkomen. Onderzoek toont het grote belang van direct beginnen met aspirine na de diagnose TIA (of herseninfarct).[2] Aspirine reduceert het risico op een nieuwe TIA (of een herseninfarct) in de eerste 12 weken na het incident. Als de stolsels afkomstig zijn van grotere stolsels in het hart, kunnen sterkere medicijnen tegen bloedstolling worden voorgeschreven. Vaak worden ook medicijnen voorgeschreven die de bloeddruk en het cholesterolgehalte verlagen.

Plaatsen van een stent / Bron: Hywards/ShutterstockPlaatsen van een stent / Bron: Hywards/Shutterstock

Operatie

De vernauwde slagader kan in het hoofd zitten of in de hals. Een operatieve ingreep aan een halsslagader is mogelijk. De beschadigde plek wordt dan schoongekrabd of vervangen door een stent (een metalen buisje van gaas). Een operatie zal vooral worden overwogen indien het bloedvat voor een groot gedeelte door de plaque is afgesloten. Stents in het hoofd worden in Nederland nauwelijks geplaatst. Nederlandse artsen zijn daar zeer terughoudend in en niet voor niets. Een vergelijkend Amerikaans onderzoek onder 450 patiënten die een TIA hadden doorgemaakt, laat zien dat de kans op een beroerte groter is bij de groep bij wie een stent in het hoofd is geplaatst dan bij patiënten die alleen de standaardbehandeling kregen. De resultaten werden in 2011 gepubliceerd door het New England Journal of Medicine. Stents in de halslagaders zijn veiliger. De risico's op complicaties zijn in dat geval kleiner.

Prognose TIA

Tien procent van de mensen die een TIA hebben gehad, krijgen binnen drie maanden een beroerte. Daarom is het belangrijk de risicofactoren te verlagen, zodat de kans op een beroerte flink wordt teruggebracht. Een wetenschappelijke studie uit 2007 laat zien dat als de bloeddruk goed wordt gecontroleerd, het cholesterolgehalte wordt verlaagd met medicijnen, en wanneer de patiënt stopt met roken, het risico op een toekomstige beroerte kan worden verlaagd tot 2%.

Preventie: een TIA voorkomen

Je kunt een TIA of een beroerte voorkomen als je wat doet aan de veranderbare risicofactoren en andere medische aandoeningen die tot een beroerte kunnen leiden behandelt. Neem de volgende maatregelen:
 • Behandel gezondheidsproblemen die je hebt.
 • Breng je bloeddruk onder controle.
  Gezonde voeding om TIA te voorkomen / Bron: Oleksandra Naumenko/ShutterstockGezonde voeding om TIA te voorkomen / Bron: Oleksandra Naumenko/Shutterstock
 • Houd je cholesterol binnen de perken.
 • Diabetes onder controle krijgen: houd je bloedsuikerspiegel binnen een streefbereik.
 • Neem je medicijn precies zoals voorgeschreven. Neem contact op met je arts als je vermoedt dat je een probleem hebt met een geneesmiddel die je slikt.
 • Neem een gezonde levensstijl aan.
 • Rook niet en laat anderen niet roken in je omgeving.
 • Beperk je alcoholgebruik tot maximaal 1 glas per dag of drink bij voorkeur helemaal geen alcohol.
 • Blijf op een gezond gewicht. Als je te zwaar bent, is de kans groter op hoge bloeddruk, hartproblemen en diabetes, wat de kans op een TIA of een beroerte vergroot
 • Wees actief en doe regelmatig een lichaamsweging.
 • Eet veel fruit, groenten, vezelrijk voedsel en voedingsmiddelen met een laag gehalte aan natrium, verzadigd vet, transvet en cholesterol. Eet minstens 2 keer per week vette vis, die omega-3 vetzuren bevat. Deze vissen zijn onder meer zalm, makreel, forel, haring en sardines.

Noot:
 1. Lara Harmans. Komt een TIA bij de dokter: Waarom zoeken patiënten met TIA-symptomen niet direct hulp? Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4279
 2. Sanne Zinkstok en Paul J. Nederkoorn. Effect van aspirine kort na een TIA of herseninfarct. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D660

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Prolactinoom: oorzaken, symptomen en behandelingEen prolactinoom is een tumor die teveel prolactine produceert. Deze tumor kan vele jaren groeien en de symptomen komen…
Maagperforatie: oorzaken, symptomen en behandelingMaagperforatie: oorzaken, symptomen en behandelingEen maagperforatie is een ernstige aandoening waarbij er een scheurtje of gaatje in de maag zit. Deze aandoening vereist…
Leverfalen: oorzaken, symptomen, behandeling en prognoseLeverfalen: oorzaken, symptomen, behandeling en prognoseBij leverfalen is er sprake van ernstig tekortschieten van de leverfunctie. Dit kan acuut optreden, maar het kan ook voo…
Botkanker, botmetastase, goedaardige bottumoren: behandelingBotkanker, botmetastase, goedaardige bottumoren: behandelingBot is het harde, bijna niet buigzame weefsel waaruit het lichaamsskelet bestaat. Het houdt het lichaam overeind, omhult…

Symptomen hiv/aids: koorts, nachtzweten, hoofdpijn & moeheidSymptomen hiv/aids: koorts, nachtzweten, hoofdpijn & moeheidWat zijn de symptomen van hiv? Hiv symptomen bestaan vaak uit enorme moeheid, nachtzweten, veel gewichtsverlies zonder d…
Chlamydia: symptomen, oorzaken, behandeling en prognoseChlamydia: symptomen, oorzaken, behandeling en prognoseChlamydia symptomen bij man en vrouw zijn een branderig gevoel bij plassen en afscheiding uit penis of vagina. Chlamydia…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Tashatuvango/Shutterstock
 • De Volkskrant. Zet de stent uit je hoofd. http://www.volkskrant.nl/archief/zet-de-stent-uit-je-hoofd~a2901281/ (ingezien op 10-10-2016)
 • Hartstichting. TIA. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/beroerte/tia (ingezien op 14-2-2020)
 • http://www.hartstichting.nl/9800/13341/15244/brochure_tia_een_voorbijgaande_beroerte
 • http://www.emedicinehealth.com/transient_ischemic_attack_mini-stroke/article_em.htm
 • http://www.kiesbeter.nl/medischeinformatie/tia/transient-ischemic-attack-tia/kosmos/
 • http://www.gezondheidscommunity.nl/pg/vragen/boeyink/read/1479/verschil-CVA-beroerte-hersenbloeding-herseninfarct-en-TIA
 • http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1014n17966.html
 • Lara Harmans. Komt een TIA bij de dokter: Waarom zoeken patiënten met TIA-symptomen niet direct hulp? Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4279
 • MD guidelines. Transient Ischemic Attack: Complications. http://www.mdguidelines.com/transient-ischemic-attack/complications (ingezien op 22-1-2018)
 • Sanne Zinkstok en Paul J. Nederkoorn. Effect van aspirine kort na een TIA of herseninfarct. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D660
 • WebMD. Transient Ischemic Attack (TIA) - Prevention. https://www.webmd.com/stroke/tc/transient-ischemic-attack-tia-prevention (ingezien op 22-1-2018)
 • WebMD. Transient Ischemic Attack (TIA) - What Increases Your Risk. https://www.webmd.com/stroke/tc/transient-ischemic-attack-tia-what-increases-your-risk (ingezien op 22-1-2018)
 • Afbeelding bron 1: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 2: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 3: IStock.com/Pavel Losevsky
 • Afbeelding bron 4: Eelnosiva/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 5: Hywards/Shutterstock
 • Afbeelding bron 6: Oleksandra Naumenko/Shutterstock

Reageer op het artikel "TIA: symptomen, oorzaken, behandeling, prognose en preventie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Doetje, 30-10-2017 12:53 #35
Ik heb afgelopen dinsdag een tia gehad.
Gelukkig zag mijn zoon het en ben meteen na het ziekenhuis gegaan. Moest 24 uur aan de monitor ik had geen klachten. Nu lees ik dat je niet mag autorijden na een tia maar daar is mij niks over gezegd. Ik rij gewoon auto. Nu lees ik ook dat je binnen 3 maanden een beroerte kan krijgen, dat vind ik best eng want ik ben alleenstaand wat als het gebeurt als ik alleen ben. Ik maak mij ernstige zorgen daarover. Reactie infoteur, 04-12-2017
Daarom is het belangrijk om de risicofactoren te verlagen. Zie paragraaf 'prognose'. Bespreek dit met uw huisarts.

Maria de Haan-Galesloot, 12-07-2017 14:55 #34
Wat kan ik doen tegen ernstige hoofdpijn die na mijn tia is ontstaan?

Karin, 02-06-2017 11:49 #33
Ik werk veel onregelmatige diensten nacht op nacht af en dan weer op en dan weer af en dan weer een avonddienst en toen gebeurde het. Ik kon niet meer uit mijn woorden komen verder totaal geen uitvalverschijnselen… FAST goed… kracht dus ook. Geen hartklachten dat werd meteen nagekeken. Het duurde ong. 30 min. De volgende dag naar de TIA poli, alles mooi alleen een bloedsuiker van 10 niet nuchter… CT niets te zien nu nog een MRI. De schrik zit er goed in en ik heb belangrijke besluiten genomen. Stress doet zoveel met een mens… en ook het ongezonde roosteren. Ik voel mij verdrietig en bang. Heb voor nu wel bloedverdunners gekregen… wat nu? Ik voel mij zo angstig…

J. van den Berg, 02-03-2017 21:43 #32
Heb 3,5 jaar geleden een tia gehad. Ben goed hersteld en heb geen restverschijnselen. Waarschijnlijk is het ontstaan door een hoge bloeddruk. Slik nu Amlodipine en Perindopril hiervoor. Daarnaast ac cardio 80 mg en persantin ret 200 mg(2x). Ik wil nu graag stoppen met de persantin maar kan er weinig info over vinden. Heb last van vermoeidheid door dit middel. Huisarts en neuroloog geven vaag advies. Weet u raad? Reactie infoteur, 01-05-2017
Het gebruik van geneesmiddelen kan allerlei vragen oproepen. Bijvoorbeeld over het combineren van medicijnen. Over bijwerkingen of over mogelijke alternatieven voor het middel dat u slikt. U kunt deze vragen voorleggen aan de apotheker.

Sonja, 16-01-2017 16:06 #31
Hallo, ik heb in juli 2015 een kleine tia gehad, heb daarna maanden last gehad van paniekaanvallen, nu na al die tijd heb ik nog steeds last van draainissen in mijn hoofd, alles is getest, niks gevonden, ik heb het ook nog nergens gelezen dat mensen hier last van hebben, ben ik de enige, moet ik hier echt mee leren leven, wat kan ik er tegen doen, ik ben ten einde raad, ik hoopte hiervan af te geraken Reactie infoteur, 06-02-2017
U kunt hier praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt: http://forum.nah-info.nl en www.facebook.com/hersenletselnederland.

Sandra, 07-11-2016 10:20 #30
Hallo,
Ik heb alle symptonen van een TIA gehad. Maar op alles scans en bloed was niks te zien. (Ik heb veel stress; en ga ermee aan de slag middels therapie!)
De neuroloog zei dat het heel "normaal" is om niet uit je woorden te komen en erg moe te zijn.dagen erna. Ik vertrouw op de expertise van de artsen in het Maasstad. Waar ik moeite mee heb, is mijn eigen "ervaring" en "gevoel"… ik voel dat er meer aan de hand is dan STRESSklachten. Ik kan mij vinger er niet op leggen, maar ik voel aan mijn lichaam dat er iets niet goed is. Helaas kun je hier niks mee bij artsen:(
Hoe gaan anderen hier mee om?

Groet Sandra

Marie, 15-10-2016 21:04 #29
Vorige nacht iets raar gehad, toen een kleinkind wakker werd, stond ik op en zakte ik tot tweemaal toe door mijn linkerbeen, niets van macht, rechterbeen Ok na een 20 seconden terug Ok. Wel al een paar dagen lichte hoofdpijn naar de namiddag toe, die weggaat bij het nemen van Dafalgan. Reactie infoteur, 17-10-2016
Bij een TIA ontstaan er plotseling uitvalsverschijnselen en deze duren vaak enkele seconden tot minuten. Het is raadzaam om uw ervaring z.s.m. te bespreken met de huisarts, zodat hij of zij kan onderzoeken wat er aan de hand is (of u bijvoorbeeld een TIA hebt gehad of dat er wat anders aan de hand is, zoals orthostatische hypotensie). Een TIA kan een voorbode zijn van een herseninfarct. Door een tijdige diagnose en behandeling, kan een herseninfarct worden voorkomen.

Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

Chriss, 04-07-2016 19:12 #28
Vraag: ik liep vandaag van mijn bureau naar een collega 20 meter verderop met een vraag aan hem. Toen ik bij hem stond was ik het even 30 seconden helemaal kwijt en ik realiseerde me dat ik begrijp wat uit m'n mond kwam en ik kreeg meteen een warm en tintelend gevoel in rechterschouder en arm. Mijn collega vroeg wel meteen wat ik wilde vragen dus dat snapte ik wel. Heeft al met al misschien maar een minuut geduurd. Is dit een tia geweest…? Reactie infoteur, 12-08-2016
We stellen geen diagnoses. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

E. Bianchi, 19-06-2016 10:57 #27
Goeden dag. Mij vraag is deze. Blijven er na een TIA ook littekens achter in de hersenen? Zodat je achteraf kan zien dat er een TIA heft plaatsgevonden.
B.V.D. voor uw antwoord.

Vriendelijke groet, Emma Bianchi. Reactie infoteur, 12-08-2016
Na een TIA zijn in de hersenen soms nog kleine littekens te zien (infarcten). Deze kunnen zichtbaar gemaakt worden via een CT-scan of MRI-scan van de hersenen.

Driehuis, 25-04-2016 13:18 #26
Ik heb na een herseninfarct geen goede eetlust, ik had voor die tijd al een hekel om groente te eten en die smaak is nu enorm versterkt. Ik heb ook geen goede eetlust kan bijna de hele dag weinig tot niets eten. Reactie infoteur, 27-04-2016
Het is belangrijk om dit te bespreken met uw behandelend arts of huisarts. Dit om bijvoorbeeld een zogeheten post-CVA depressie uit te sluiten.

Nine Meynen, 23-04-2016 08:50 #25
Ik heb een paar weken geleden een TIA gehad. Ben meer moe, heb meer slaap nodig. Hoort dat erbij? Reactie infoteur, 27-04-2016
Vermoeidheid is een vaak gehoorde klacht na een TIA of CVA. Het is een onzichtbaar gevolg, maar kan grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Lees hier verder: https://goo.gl/NscLwa.

Frits Brummer, 15-01-2016 00:25 #24
Ik heb 10 jaar geleden een tia gehad, maar de neuroloog spreekt van een lichte beroerte, omdat het langer dan 24 uur duurde. ik had spraakgebrek en geen gevoel in mijn rechterarm (het voelde aan of ik er in mijn slaap op gelegen had). ik ben sinds 14 dagen van mijn vrouw af die is op oudejaarsdag boos weggelopen na 45 jaar huwelijk. wij zijn beide 63 jaar oud. nu is mijn vraag, zij zegt dat ik maar grauw en snauw tegen haar, niet constant, maar voor haar te veel. is dit een gedrag wat mogelijk is na zo`n tia? en is er iets tegen te doen?

mvg frits brummer
(ik wil mijn vrouw graag terug, ik val 1 kilo per dag af en kan niet eten) Reactie infoteur, 15-01-2016
Een veelvoorkomend gevolg van een beroerte zijn stoornissen in gedrag, emoties en/of denken; zoals depressiviteit, zelfoverschatting, snel geëmotioneerd of boos zijn. Dit kan erg belastend zijn voor iemands omgeving, zoals de partner. Een beroerte verandert de relatie met de partner. Bespreek dit met uw huisarts. Mogelijk dat hij of zij u kan verwijzen voor professionele hulp met betrekking tot de (relatie)problemen die u ervaart.

J. Jonker, 04-12-2015 09:41 #23
Hallo,
Onlangs heb ik een Tia gehad, ik krijg binnenkort een eeg en mri. Maar wat mij bezig houdt is, ik rook of drink niet, ben 47jr. en weeg nog geen 70 kg. Als het aan deze zaken lag kon ik er wat aan doen, maar ik heb nu het gevoel er zelf niets aan te kunnen doen! Ik gebruik wel medicijnen voor te hoge bloeddruk maar deze was goed onder controle, in de familie komt wel hart en vaatziekten voor. Kunt u hier wat mee?
mvg J Reactie infoteur, 11-12-2015
Een risicofactor verhoogt de kans op een ziekte. Er zijn diverse risicofactoren die ervoor zorgen dat de kans op herhaling van een TIA toeneemt. Het is vaak goed mogelijk deze risicofactoren te beperken. Dat kan met behulp van de volgende maatregelen:
- Uw bloeddruk goed te laten instellen.
- Een goede behandeling van een verhoogd cholesterolgehalte en/of verhoogde bloedsuikerwaarde te krijgen.
- Niet roken.
- Elke dag een half uur bewegen (wandelen, fietsen).
- Zorgen voor gezonde en gevarieerde voeding.
- Maximaal 1 tot 2 glazen alcohol per dag.
- Ga regelmatig voor controle bij uw huisarts langs.

Lees hier verder: https://goo.gl/qapY2J.
Ik zal binnenkort het artikel aanvullen en bespreken wat de risicofactoren van een TIA zijn en wat iemand zelf kan doen om de kans op herhaling te verkleinen.

Ben Hemel, 15-11-2015 11:50 #22
Wanneer ik een tia heb gehad wordt ik niet (nooit) geopereerd aan de verstopte of deels verstopte hals slagader. Is dat juist?
Dank voor uw antwoord.
Ben. Reactie infoteur, 29-11-2015
Medicijnen, een operatie en gezonde leefregels kunnen bij de behandeling worden ingezet. Het volgende artikel gaat hier uitgebreid op in: https://goo.gl/4yPQHi.

Thea, 10-10-2015 13:16 #21
Hallo ik heb een Tia gehad kort geleden eerst door de scan en later door de M R I scan.mijn vraag is kan dat gezien worden dat ik een Tia hebt gehad, heb extra accal erbij gehad, in het verleden 7x herseninfarkt gehad in de loop van 1998 tot 2014 gr mevr Taal Reactie infoteur, 13-10-2015
De neuroloog maakt een CT-scan of MRI-scan van de hersenen. Na een TIA zijn in de hersenen soms nog kleine littekens te zien (infarcten).

Fred Boot, 02-09-2015 11:38 #20
Een aantal weken geleden kreeg ik op mijn werk een paar handschoen aangereikt en trok deze aan. Na 2 uur waren mijn handen vuurrood. Na de koffie keerden we terug naar de werkplek. Daar werd ik beroerd en moest even zitten. Ik plaatste mijn hoofd tegen de muur om niet te vallen. Het volgende moment werd ik wakker met mijn hoofd op mijn collega's schoot. Kon me niet herinneren wat er nu precies was gebeurd.
Heb testen gehad met de handschoenen voor een eventuele allergische reactie. Dit bood geen resultaat. Het lag dus niet aan de handschoenen. Wel heb ik de laatste weken tintelingen in mijn linkerarm en hand.
Ben onder behandeling bij de fysiotherapeut voor behandeling van mijn looppatroon wat echt niet om aan te zien was. Volgens kenners heb ik last van de Duchenne gang of Trendelenburgh. Dit zou duiden op verzwakking van de heupspieren. Dit patroon heb ik in +/_ 3 jaar ontwikkeld.
Door de krachttraining van mijn beenspieren ben ik volgens bekenden iets beter gaan lopen en zo voelt het ook.
Die volledige black out is dat nou een TIA geweest of was het een lichte beroerte? Heb er verder niets aan over gehouden. Wat is hier gebeurd? Reactie infoteur, 03-09-2015
Een TIA is een voorbijgaande lichte beroerte. De verschijnselen van een TIA verschillen per persoon en hangen af van de plaats in de hersenen waar de TIA plaatsvindt.
Je beroerd voelen en even wegraken, kan allerlei oorzaken hebben. Het ervaren van een tintelend, prikkend of slapend gevoel in je arm of hand, kan hier (helemaal) los van staan en verschillende oorzaken kunnen deze klachten veroorzaken, onder meer het Thoracic Outlet Syndroom (TOS), een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij een vaatzenuwbundel in de schouderregio bekneld is geraakt. U kunt uw klachten het beste bespreken met uw huisarts. Hij zal allerlei vragen aan u stellen omtrent uw klachten, uw ziektegeschiedenis bekijken en u lichamelijk onderzoeken.

Susanne, 09-04-2015 14:22 #19
Een paar weken geleden werd ik wakker met een 'doof' gevoel in mijn linkeronderlip. zoiets als een verdoving. Dat ging na een paar uur over. Ik heb medicijnen voor hoge bloeddruk en voor diabetes 2. Kan dit er mee te maken hebben of heb ik een TIA gehad.

De Smet Philip, 06-11-2013 15:23 #18
In 2001 heb ik een zware cva gedaan, en na 1 jaar ziekenhuis gedeeltelijk gerecupereerd. Midden mei 2013, een TIA gehad en verleden vrijdag 2 oktober 2013 terug een TIA gehad. Wandel al enkele weken tijd met tinteling in mijn linkerarm en soms heb ik het gevoel dat ik mijn evenwicht aan het verliezen ben. Iedere avond krijg ik ook hoofdpijn. Volgende week donderdag terug naar de neuroloog. Momenteel neem ik bloedverdunners 60 mg.
Moet ik direct naar spoed of wacht ik op de afspraak bij de neuroloog. Reactie infoteur, 06-11-2013
Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts. Raadpleeg de behandeld arts of anders uw huisarts. U kunt de huisartsenpraktijk altijd bellen voor advies en overleg. De doktersassistente die de telefoon opneemt, kan vaak al uitleg en adviezen geven.

Jan, 24-06-2013 18:54 #17
Hallo,

afgelopen donderdag avond zat ik achter de pc en kreeg een raar gevoel in mijn rechterkaak (voelde als dat je een verdoving krijgt), wat uitspreide naar rechter hand vanaf de pols (duim en wijsvinger) en naar mijn binnenkant rechterbeen tot en met mijn voet.
ben nog ongeveer 5 minuten blijven zitten, dacht misschien zit ik verkeerd en heb bloedsomloop geblokkeerd ofzo, maar het ging niet over dus ben ik op de bank gaan liggen met mijn benen omhoog en na zo'n 10-15 minuten was dit gevoel weer weg

nu dacht ik dat het wel eens aan betablokkers kon liggen (had die dinsdag gekregen ivm hart te snel kloppen en overslagen) maar dit staat niet in de bijwerkingen

zou dit kunnen wijzen op een tia? of een voorbode daarvan? moet wel zeggen dat ik meer moeite moet doen om mensen te kunnen verstaan en mijn geheugen is wat minder geworden

ben 40 jaar btw

gr,

j vd wal

Greta, 14-01-2013 15:36 #16
Dit gaat over mijn man, hij is bekent met hart ritstoornissen, gisteren is mijn man weer onderuit gegaan, heb gelijk 112 gebeld, het bleek niet aan zijn hart te liggen, maar ik maak mijn grote zorgen, omdat mijn man klaagt over tintelingen in zijn handen, en hoofdpijn, ik merk ook dat hij alles in slow motie doet, en dat hij vergeetachtig is, hij pakt iets uit de vriezer, maar sluit de vriezer niet, hij laat overal alle lichten branden. en zweten heel erg zweten, weet iemand of dit ook te maken heeft met een Tira.
alvast bedankt.

John, 09-01-2013 13:55 #15
Kunt u mij vertellen wat het effect van viagra is op TIA gevoeligheid? Reactie infoteur, 09-01-2013
De bijsluiter van Viagra vermeldt over mogelijke bijwerkingen het volgende:
"In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien).
Sinds zijn introductie op de markt, zijn de volgende bijwerkingen gemeld bij mannen die VIAGRA gebruiken: braken, allergische reacties, huiduitslag, bloeddoorlopen ogen, oogpijn, snelle hartslag of bloedneus. Gedeeltelijk(e), plotseling(e), tijdelijk(e) of blijvend(e) vermindering of verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen zijn gemeld. Langdurige en soms pijnlijke erecties na gebruik van VIAGRA zijn gemeld. Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 4 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter.
Ook de volgende bijwerkingen zijn gemeld: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, onregelmatige hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden reeds eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van VIAGRA.
Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
Spierpijn kan voorkomen als VIAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt."

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Rian, 07-11-2012 10:51 #14
Ik heb een lichte beroerte gehad. Wat is de kans dat dat weer gebeurt? Ik ben er nu redelijk goed van hersteld. Reactie infoteur, 21-11-2012
Het medisch handboek onder hoofdredactie van dr. Jannes J.E. van Everdingen schrijft hierover het volgende: "TIA’s kunnen met tussenpozen gedurende lange tijd optreden of ze kunnen spontaan wegblijven. Van degenen die een TIA hebben gehad, krijgt een kleine 10 procent binnen een jaar een beroerte."

Maria, 18-08-2011 15:19 #13
Kun je na 3 dagen bij een bloedonderzoek nog zien of je een bloedstolsel hebt gehad?
Mijn huisarts wil dit laten doen na aanleiding van mijn klachten.
" Ik heb chronische hartritmestoornissen door klepgebrek " en slik al jaren medicatie zoals acenacoumarol en bloeddrukverlagers etc. etc.
Graag uw reactie Reactie infoteur, 19-08-2011
In bloed kunnen aanwijzingen gevonden worden waarom iemand misschien een TIA heeft gehad. Het bloed kan worden onderzocht op heel veel verschillende waarden. Het zijn waarden die mogelijk de oorzaak van een TIA kunnen verklaren. Een van de meest bekende is de cholesterol bepaling. Mensen met een verhoogde cholesterolspiegel hebben een grotere kans op het krijgen van een TIA.

Martijn, 07-08-2011 22:20 #12
Had 1 vrag, je kan dus niet meer dan 1 van deze symptomen hebben? Want heb sinds gister last van wazig zien, een dof/doofgevoel in me linkerhelft van mijn lichaam & soms gepaard met gemene "prikken" in mijn hoofd. Ben ook net als Jan vrij jong & maak me toch lichtelijk zorgen.
Heb wat op internet rond gekeken en het kan ook iets in de richting van migraine zijn. Reactie infoteur, 08-08-2011
U doet er verstandig aan contact op te nemen met uw huisarts, zodat hij/zij u kan onderzoeken en kan kijken waar de klachten vandaan komen.

Jan, 30-07-2011 14:58 #11
Is een tia ook een aan leeftijd verbonden? Of kan iedereen er eentje oplopen? Voel me de laatste tijd een beetje wat hier onder beschreven staat, ben vrij jong 24, en wordt ook al een beetje zenuwachtig van. Reactie infoteur, 01-08-2011
De kans om een TIA te krijgen op jonge leeftijd is zeer klein. Zie: http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/hartvaatstelsel/beroerte/ziekenhuisopnamen/

Ik raad u aan om uw klachten met uw huisarts te bespreken.

Bob, 17-06-2011 17:32 #10
Met respect maar het is een gevaarlijk advies wat jullie geven.
Juist door cholesterolverlagende middelen krijgt men gezondheidsproblemen!
En komen de problemen terug.
Er zijn andere manieren om bloedstolsels te voorkomen.
Met heeft juist vet nodig, roomboter en kokosolie.
Dit hebben de hersenen nodig om goed te kunnen functioneren.
Men kan beter een goede orthomoleculaire arts raadplegen. Reactie infoteur, 17-06-2011
Dit is niet 'ons' advies, maar het advies van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze organisatie is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Belangrijke doelstelling is de bevordering en ondersteuning van een wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Het NHG levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de beroepsgroep door wetenschap te vertalen naar de huisartsenpraktijk. Dit doen zij onder andere door het ontwikkelen van richtlijnen.

In de NHG-standaard TIA (eerste herziening) staat onder meer:

"De kans [op uitvalsverschijnselen} kan met een kwart worden verkleind door dagelijks een geringe hoeveelheid acetylsalicylzuur [Aspirine] in te nemen. Verdere verkleining van de kans op het ontstaan van blijvende uitval is mogelijk door eventueel aanwezige risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, overmatig alcoholgebruik, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed, gunstig te beïnvloeden. Ook de kans op een hartinfarct wordt door deze maatregelen kleiner."

In de NHG-patiëntenbrief m.b.t. cholesterol staat onder andere:

"Niet iedereen met een hoog cholesterol hoeft medicijnen te nemen om het cholesterol te verlagen. Vaak is het voldoende de adviezen op te volgen om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Cholesterolverlagende medicijnen (simvastatine of pravastatine) worden aangeraden:
- bij een sterk verhoogd cholesterolgehalte (een cholesterol van 8 of hoger);
- als u een hart- en vaatziekte heeft (gehad) en uw LDL-cholesterol is te hoog;
- als u diabetes mellitus heeft en uw LDL-cholesterol is te hoog.

Heeft u geen hart- en vaatziekte gehad en geen diabetes mellitus, dan wordt gekeken naar:
- uw leeftijd,
- uw geslacht (man of vrouw),
- de verhouding tussen uw totale cholesterol en uw HDL-cholesterol (het ‘goede’cholesterol),
- of u rookt,
- de hoogte van uw bloeddruk."

Jeannette, 17-06-2011 15:14 #9
Geweldig H. Mengerink, dat u dit wilt delen. Zal deze info doorspelen aan onze geweldige complementaire arts. "als de leugen regeert", u vast wel een bekende uitspraak. Juist een verhoogd cholesterol gehalte is een teken van ziekte, niet een oorzaak. Blijf verre uit de buurt van welke chemische troep dan ook, en zeker geen statines! Des te opvallender is dat er niet op uw bericht is gereageerd. Dat kan alleen maar één ding betekenen! Wens u met uw gezin, een goed leven verder toe.

I. de Jong, 12-06-2011 23:56 #8
Hoe moet ik gaan Leven na een Hersenbloeding, bealve advies stoppen met Roken e.d. Wat mag ik wel en niet? Als je er eentje heb gehad krijg je ze dan vaker? Reactie infoteur, 14-06-2011
In een ander artikel ga ik nader in op hersenbloedingen: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/51527-symptomen-hersenbloeding-hemorragische-beroerte.html

Ben Kruger, 23-05-2011 15:22 #7
Afgelopen zaterdag plotseling problemen met lopen. Rechterkant van het gevoel van tinteling. Het been trok naar rechts. Binnen een uur werden er foto's gemaakt. Uitslag een kleine beschadiging in de bloedvaten. Opmerking heb last van hoge bloeddruk en sta onder behandeling van een cardioloog. Slik hiervoor medicijnen. Ben nu totaal gestopt met het eten waarin zout zit. De kans op een tweede TIA blijft aanwezig? Reactie infoteur, 25-05-2011
De kans kan nooit uitgesloten worden. Het risico kan wel flink worden teruggebracht door de risicofactoren te verlagen. Dit door de bloeddruk op een goed niveau te houden, het cholesterolgehalte te verlagen (met medicijnen), en door te stoppen met roken. Overleg met uw behandelend arts wat u (nog meer) kunt doen om de risico's te beperken.

H. Mengerink, 14-05-2011 12:39 #6
DIT MOET U ABSOLUUT LEZEN.

Na een T.I.A en een C.V.A in 2003, kreeg ik november vorig jaar weer een T.I.A. En het bleek dat dit veroorzaakt werd door een verstopte linker halsslagader. Ik ben hiervoor geopereerd in het UMCG in Groningen. Maar daarna voelde ik mij echt niet beter. Ik bleef klachten houden en de vermoeidheid was slopend. Nergens geen zin meer in en mijn bloeddruk bleek ineens te laag. Mijn medicijnen zijn toen eerst aangepast, want die bleken ook de nodige bijwerkingen te hebben. Maar ik bleef nog steeds erg vermoeid en duizelig. Totdat ik onze voormalige dierenarts tegenkwam. Toen hij mijn verhaal hoorde, zei hij gelijk vitamine B1 innemen in grote hoeveelheden. 1000mg per dag en dat een maand lang, daarna afbouwen. Vitamine B1 in die hoeveelheden kan absoluut geen kwaad, want je plast een teveel gewoon weer uit. Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd, dat als hij ooit een T.I.A krijgt en hij kan zelf even niets, zij hem gelijk een grote hoeveelheid B1 moet geven. Wat ben ik blij dat ik deze man ben tegengekomen. Mijn leven ziet er na een gebruik van pas 14 dagen al heel anders uit. Heb ineens veel meer energie en ben niet meer onrustig. Wordt weer goedlachs en dat tot grote vreugde van mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Ik wou dat ik hem eerder tegen was gekomen, want de beste resultaten worden geboekt gelijk na een T.I.A. Daarom wil ik dit heel graag met u delen. Zo simpel zo eenvoudig. Ik ben verbaasd dat artsen hierzelf niet opkomen. Volgens onze dierenarts heeft hij dit geleerd tijdens zijn opleiding. Op deze manier heeft hij heel veel dieren kunnen redden met verlammingsverschijnselen. Als u cholesterol niet te hoog is ( tot 6) dan moet u ook eens het boek de ( cholersterol leugen lezen.) Mijn leven ziet er gelukkig weer een stuk beter uit en ik hoop dat in de loop van de laatste weken er nog verbetering optreed. Ik wens iedereen ditzelfde geluk toe vandaar dit berichtje. Succes en sterkte H. Mengerink

Mevr Vogel, 13-05-2011 18:12 #5
Ik ben 30 jaar en heb onlangs in een kwartier tijd alle symptomen van een tia gehad en binnen een half uur waren de klachten ook weer verdwenen.Ik ben doorgestuurd naar de eerste hulp en heb ben 24 uur geobserveerd op de stroke unit bij ons in het ziekenhuis.OMdat de MRI/MRA en CT scan geen schade en oorzaak laten zien.( mijn cholesterol is goed en ik rook en drink niet) wordt ervan uitgegaan dat ik geen tia maar migraine had.Kanttekening is echter dat ik allereerst niet bekend ben met migraine, alle verschijnselen daarbij omschreven passen niet bij mijn symptomen en mijn familie anamnese tav. infarcten is sterk positief en ik heb Hashimoto.Een aandoening van de schildklier.In mijn optiek is mijn klachten wegschrijven onder migraine risicovol gezien het risico dat dit nogmaals kan voorkomen. Reactie infoteur, 15-05-2011
U kunt een second opinion aanvragen. Dit is een onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere arts dan de eigen arts. Een second opinion is geen motie van wantrouwen jegens de behandelaar. Het kan nuttig zijn bij twijfels over de diagnose of onzekerheid over de geboden behandeling, een andere arts erover te laten oordelen. Het moet vooral worden gezien als een hulpmiddel bij het nemen van een weloverwogen besluit over de behandeling. (Bron: http://www.werkendlichaam.nl).

Jascha, 14-11-2010 22:31 #4
Ik heb 8 nov.2010 tijdens het Video film monteren op de PC een tijdje erg strak moeten kijken op het beeldscherm toen die Tia verschijnselen zich weer aandienden, raar wazig zien met mijn rechter oog, ben toen naar beneden gegaan en wilde het tegen mijn vrouw zeggen dat het weer zover was, maar dat wilde niet lukken, alleen wartaal. Na ca 10-15 minuten trok het weer bij weer weg. Mijn vrouw zegt meestal gaat wel weer over. Voor zover ik me kan herinneren heb ik daar vanaf 1998 een keer of 10 mee van doen gehad. In het begin had ik er geen weet van wat het was. Ik omschreef het of dat dat er onder mij een luik werd opengetrokken waar ik met grote snelheid in viel en korte tijd daarna nog duizelig was. Ik heb hoge bloeddruk 160/90, diabetes, cholesterol en als bloedverdunner Ascal en heb met mijn 73 jaar nog een vrij goede conditie, met behulp van de benodigde medicamenten heb ik de problemen redelijk goed onder controle. Ben verder van nature erg gespannen. Ik heb wel wat overgewicht maar niet TE. Ook heb ik wel eens last van een onverklaarbare moeheid en krijg die dag nauwelijks iets gedaan omdat ik dan nergens zin in heb. Eerder ook al eens tegen de huisarts verteld en kreeg het advies dan mag je wel een Ascal extra nemen.

Minke de Jong, 14-08-2010 11:25 #3
Heb in december plotdeling last gehad van uitval helft gezichtsveld niet lekker voelen en wankelen en duizeligheid
na een half uur was het weer over maar kreeg toen hoofdpijn Dag daarna was er een bloedvaatje in oog geknapt.
Na twee dagen naar huisarts bloeddruk 180/110 hartslag 110.
Voor mijn gevoel is het een tia geweest maar huisarts ontkend het en zegt dat het alleen de bloeddruk is.
Nu in aug heb ik nog steeds last van goed kunnen nadenken de bloeddruk is onder controle.
Wat moet ik hier mee. zo nu en dan ben ik licht in mijn hoofd en ben dan de balans wat kwijt. Reactie infoteur, 17-08-2010
Hallo Minke,

Als u het niet vertrouwt, kunt u er een andere deskundige naar laten kijken. Dat heet 'second opinion'. Op deze website kunt u hier alles over lezen:

http://www.consumentendezorg.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=10

Succes ermee, Martin.

Anoniem, 06-07-2010 15:44 #2
Ik had 04-07-2010 snel kloppende hart en pijn benauwd weinig lucht het duurde lang ik heb toen huisarts post gebelt mocht langs komen. de dokter had naar me hart gekeken en mijn bloed druk gekeken alles was goed. volgende dag later in de middag had ik weer last van snelle hart kloppingen pijn benauwd maar ook geen kracht bij mijn linker arm en been was ook een beetje gevoelloos, ook pijn aan mijn linker arm, mijn spraak ging achter uit en denken. ik ben de volgende dag naar mijn eigen huisarts geweest hij heeft paar testjes gedaan met mij, later moest ik bloedprikken maar dat ging ook niet zo goed ze moesten 4x prikken want kwam geen bloed uit maar later kreeg ik wel bloed maar heel weining donderdag hoor ik de uitslag. maar ik heb nog steeds last van me arm en been ik loop mank en heb soms geen gevoel ( arm & been) mijn spraak is het nog steeds het zelfde praat al 2 dagen moeilijk en denken gaat ook niet snel. ik vind dit allemaal wel een beetje eng. wie kan mij daarmee helpen?! Xx Reactie infoteur, 06-07-2010
Hallo Anoniem,

Ik kan mij voorstellen dat u zich zorgen maakt. Ik denk dat u deze vraag het beste kunt voorleggen aan uw huisarts, die de aangewezen persoon is om u te informeren over uw gezondheid en hoe te handelen in deze situatie.

Mvg, Tartuffel

J. Bennink-Looman, 19-05-2010 22:16 #1
Ik Heb 19 april een Tia gehad. Ben via huisartsenpost per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar vastgesteld dat het een Tia was. 24 uur opgenomen geweest Op I.C. gelegen en mocht daarna weer naar huis. Ben nog heel snel moe en nog steeds druk op mijn hoofd en nog vaak hoofdpijn. Het gaat nu wel steeds beter. Reactie infoteur, 23-05-2010
Ik hoop dat uw herstel voorspoedig verloopt!

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 05-10-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Hersenaandoeningen
Bronnen en referenties: 19
Reacties: 35
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!