Symptomen hiv/aids: koorts, nachtzweten, hoofdpijn & moeheid

Symptomen hiv/aids: koorts, nachtzweten, hoofdpijn & moeheid Wat zijn de symptomen van hiv? Hiv symptomen bestaan vaak uit enorme moeheid, nachtzweten, veel gewichtsverlies zonder duidelijke reden, koorts, hardnekkige diarree en kortademigheid. Deze klachten kunnen wijzen op een vergevorderde hiv-infectie. Aids is de latere fase van een hiv-infectie, wanneer het lichaam niet langer het vermogen heeft om infecties adequaat te bestrijden. De infecties die gepaard gaan met aids worden opportunistische infecties genoemd en kunnen klachten en symptomen van allerlei aard geven. Een niet gering aantal mensen met hiv weten niet dat ze besmet zijn, aangezien het lang kan duren voor iemand klachten krijgt na besmetting met hiv. Het kan zijn dat iemand pas na twee jaar klachten krijgt, maar het komt ook voor dat het langer dan tien jaar duurt. Aids is de latere fase van een hiv-infectie, wanneer het lichaam niet langer in staat is het hoofd te bieden aan infecties.

Wat is hiv/aids?

Aids is een ernstige ongeneeslijke ziekte en wordt veroorzaakt door het Humaan Immunodeficiëntie Virus, afgekort hiv. Er zijn twee soorten hiv: hiv1 en hiv2. Hiv2 komt vooral in West-Afrikaanse landen voor en hiv1 komt overal ter wereld voor. In het lichaam valt het virus het afweersysteem of immuunsysteem aan. Hierdoor verliest het menselijk lichaam geleidelijk het vermogen om infecties en bepaalde vormen van kanker te bestrijden.(1) Als iemand is besmet met hiv, dan wordt dat seropositief genoemd.

hiv / Bron: C. Goldsmith, Wikimedia Commons (Publiek domein)hiv / Bron: C. Goldsmith, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Op het moment dat het afweersysteem van de persoon zwaar is aangetast, is het gevoelig geworden voor infecties, opportunistische infecties genaamd. De diagnose aids wordt gesteld als zich bij een hiv-geïnfecteerde persoon opportunistische infecties voordoen en bepaalde tumoren worden geconstateerd. Aids staat voor Acquired Immune Deficiency Syndrome. In het Nederlands betekent dit: Verworven Immuun Deficiëntie Syndroom. Verworven, omdat het een infectieziekte is, waarbij de patiënt het heeft gekregen van een ander persoon. Immuun Deficiëntie, aangezien het virus het afweersysteem van het lichaam aantast. Syndroom, vanwege het feit dat het hier gaat om een verzameling van meerdere ziektes, opportunistische infecties en bepaalde tumoren.

Oorzaak van hiv

Hiv wordt veroorzaakt door een virus. Het kan zich verspreiden door seksueel contact of bloed, of van moeder op kind tijdens zwangerschap, bevalling of borstvoeding.

Hiv/aids besmetting

Bloed en sperma

Hiv wordt overgedragen wanneer het virus het lichaam binnenkomt. Er zijn verschillende mogelijke manieren waarop het virus het lichaam kan betreden. Het virus kan zich bevinden in bloed, sperma, vaginaal vocht, voorvocht en moedermelk. Bij iemand die geïnfecteerd is met hiv, bevatten vooral bloed en sperma hoge concentraties van het virus. De kans op infectie bestaat bij onveilige handelingen met deze lichaamsvochten.

Onveilige handelingen

De onveilige handelingen zijn:
 • Onveilig seksueel contact: meestal wordt de hiv-infectie verspreid door het hebben van onbeschermde seks met een besmette partner. Het virus kan in het lichaam terechtkomen via de binnenkant van de vagina, vulva, penis, anus of mond door het verrichten van seksuele handelingen.
 • Het inspuiten met eerder gebruikte naalden bij druggebruik: hiv verspreidt zich vaak onder de injectiedrugsgebruikers die naalden of spuiten delen, die besmet zijn met bloed van een geïnfecteerd persoon.
 • Overdracht van een seropositieve moeder op het kind gedurende de zwangerschap of de geboorte.
 • Het gebruik van onveilige bloedproducten of bloedtransfusie met besmet bloed in de gezondheidszorg, hetgeen slechts sporadisch voorkomt in ontwikkelde landen.

Soa

Mensen die al een seksueel overdraagbare aandoening hebben opgelopen, zoals syfilis, genitale herpes, gonorroe, chlamydia of last hebben van een bacteriële vaginose, lopen meer kans op een hiv-infectie tijdens (onbeschermde) seks met een besmette partner.

Alledaags contact

Het virus wordt niet verspreid via alledaags contact, zoals het bereiden van voedsel, het delen van handdoeken en beddengoed, of via zwembaden, sauna's, telefoons, of het plaatsnemen op een toilet. Het is ook onwaarschijnlijk dat het virus wordt verspreid door contact met speeksel, tenzij het is besmet met bloed.

Stadia hiv-infectie

Er worden drie stadia van een hiv-infectie onderscheiden:

Acute hiv-infectie (hiv-1)

Een acute hiv-infectie is het vroegste stadium van hiv-infectie en ontwikkelt zich over het algemeen binnen 2 tot 4 weken nadat een persoon met hiv is besmet. Gedurende deze periode hebben sommige mensen griepachtige symptomen, zoals koorts, hoofdpijn en huiduitslag. In de acute fase van infectie vermenigvuldigt hiv zich snel en verspreidt zich door het hele lichaam. Het virus valt aan en vernietigt de infectiebestrijdende CD4-cellen van het immuunsysteem. Tijdens het acute stadium van hiv-infectie is het hiv-niveau in het bloed erg hoog, wat het risico op overdracht van hiv enorm verhoogt.

Chronische HIV-infectie (hiv-2)

De tweede fase van HIV-infectie is de zogeheten chronische hiv-infectie (ook asymptomatische hiv-infectie of klinische latentie genoemd). Tijdens dit stadium van de ziekte blijft hiv zich vermenigvuldigen in het lichaam, maar op zeer lage niveaus. Mensen met een chronische hiv-infectie hebben mogelijk geen hiv-gerelateerde symptomen, maar ze kunnen hiv nog steeds verspreiden naar anderen. Zonder behandeling met hiv-medicijnen ontwikkelt een chronische hiv-infectie zich doorgaans binnen 10 jaar of langer naar aids, hoewel het voor sommige mensen minder tijd kan kosten.

Aids (hiv-3)

Aids is het laatste, meest ernstige stadium van hiv-infectie. Omdat hiv het immuunsysteem ernstig heeft beschadigd, kan het lichaam opportunistische infecties niet bestrijden. Opportunistische infecties zijn infecties en infectiegerelateerde kankers die vaker voorkomen of ernstiger zijn bij mensen met een verzwakt immuunsysteem dan bij mensen met een gezond immuunsysteem. Mensen met hiv krijgen de diagnose aids als ze een CD4-score hebben van minder dan 200 cellen / mm3 of als ze bepaalde opportunistische infecties hebben. Zonder behandeling overleven mensen met aids meestal ongeveer 3 jaar.

Klachten en symptomen hiv

Veel mensen met hiv weten niet dat ze besmet zijn, aangezien het lang kan duren voor iemand klachten krijgt na besmetting met hiv. Het kan zijn dat iemand pas na twee jaar klachten krijgt, maar het kan soms ook langer dan tien jaar duren. Dat verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen ontwikkelen geen symptomen nadat ze besmet zijn met hiv. Tachtig tot negentig procent van de mensen die met hiv worden geïnfecteerd, krijgt echter te maken met een zogenaamde conversiegriep. Dat zijn griepachtige verschijnselen en klachten binnen enkele dagen tot weken na blootstelling aan het virus. Ze klagen onder andere over koorts, nachtzweten, huiduitslag, hoofdpijn, vermoeidheid, plotseling gewichtsverlies, misselijkheid en overgeven en vergrote, gezwollen lymfeklieren in de hals (gezwollen lymfeklieren). De persoon wordt meestal binnen twee tot vier weken, na het moment waarop hiv-infectie heeft plaatsgevonden, ziek. De conversiegriep duurt doorgaans korter, maar verloopt heftiger dan een gewone griep. Deze symptomen verdwijnen meestal binnen enkele dagen vanzelf. Daarna voelt de persoon zich weer normaal en heeft hij geen symptomen meer. Deze asymptomatische fase duurt vaak jaren. Gedurende deze fase is de geïnfecteerde persoon wel besmettelijk en kan hij het virus doorgeven aan anderen.

Klachten ontstaan als de hoeveelheid virus toeneemt en de afweer wordt aangetast. Deze klachten bestaan vaak uit: enorme moeheid, nachtzweten, veel gewichtsverlies zonder duidelijke reden, koorts, hardnekkige diarree en kortademigheid. Deze klachten kunnen wijzen op een vergevorderde hiv-infectie.

Klachten en symptomen aids

Aids is de latere fase van een hiv-infectie, wanneer het lichaam niet langer het vermogen heeft om infecties adequaat te bestrijden. hiv veroorzaakt aids doordat het structureel en onophoudelijk de CD4+ T-cellen aanvalt en vernietigt. Deze cellen zijn zogeheten lymfocyten (speciale witte bloedcellen) die het immuunsysteem aansturen in het geval van een infectie. Zodra het aantal CD4-cellen een bepaald niveau (een ondergrens) bereikt, wordt van een besmet persoon gezegd dat hij aids heeft.

Opportunistische infecties
De infecties die gepaard gaan met aids worden opportunistische infecties genoemd, omdat ze gebruik maken van de mogelijkheid een verzwakte gastheer te infecteren. Opportunisme betekent handelen naar de mogelijkheden van het betreffende moment. De meest voorkomende opportunistische infecties omvatten:
 • Een longontsteking veroorzaakt door een soort schimmel die Pneumocystis Jerovicii heet, waardoor meestal koorts met hoesten en toenemende benauwdheid met piepende ademhaling ontstaat.
 • Toxoplasmose: een infectie veroorzaakt door een parasiet, de Toxoplasma gondii. Een besmetting met de parasiet Toxoplasma gondii kan symptomen geven als koorts, algemene malaise, ooginfectie, lever- en miltvergroting en huiduitslag. Ook kunnen zich beschadigingen aan onder andere de hersenen en het netvlies voordoen.
 • Candidiasis (ook wel 'spruw' genoemd): een schimmelinfectie van mond, keel, huid, nagels of vagina. Het wordt veroorzaakt door Candida albicans.
  Wazig zien / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)Wazig zien / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Cytomegalovirus (CMV): een virusinfectie die meestal oogaandoeningen veroorzaakt, maar soms ook andere delen van het lichaam aantast, zoals de longen, de darmen en de hersenen. In de longen leidt het tot hoesten, pijn op de borst en kortademigheid. In de darmen kan het misselijkheid, diarree en gewichtsverlies veroorzaken. In de hersenen kan CMV hoofdpijn en verwardheid veroorzaken. CMV in het oog kan leiden tot wazig zien, vlekken of 'vlokken' en uiteindelijk tot blindheid.
 • Herpes: een ziekte die veroorzaakt wordt door het herpessimplex virus (HSV). Herpes treedt meestal op in het mondgebied of rond de geslachtsdelen en anus. Bij herpes genitalis is er vaak sprake van jeuk en een geïrriteerd, branderig of pijnlijk gevoel; rode plekjes op de huid of slijmvliezen; een tot twee dagen daarna worden blaasjes of zweertjes zichtbaar op of rond de penis, de schaamlippen, de ingang van de vagina, rond de anus, binnenin de vagina, op de baarmoedermond in de anus.
  Vermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczykVermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk
 • De bacteriële infectie Mycobacterium-avium-complex (MAC) die kan leiden tot koortsaanvallen, algeheel gevoel van malaise, nachtelijk zweten, gezwollen klieren, vermoeidheid, buikkramp, diarree en gewichtsverlies.
 • Varicella-zoster-virus (gordelroos): dit virus geeft een pijnlijke huiduitslag met vlekken en blaasjesvorming.
 • Tuberculose (tbc): een bacteriële infectie die in veel gevallen de longen aantast. TBC is wereldwijd de meest voorkomende doodsoorzaak bij hiv-geïnfecteerde personen. Symptomen zijn onder meer aanhoudende hoest, pijn op de borst, bloed in het sputum (opgehoest slijm), slapte of vermoeidheid, gewichtsverlies, gebrek aan eetlust, rillingen en lichte koorts, nachtelijk zweten.
 • Salmonella-infectie: een soort van voedselvergiftiging. De symptomen zijn onder meer overgeven (braken), een lichte koorts en ernstige diarree, waarbij er bloed in de ontlasting kan zitten.

Vroeg in het ziektebeloop

Voornoemde infecties doen zich op verschillende momenten in het verloop van de ziekte voor. Vroeg in het ziektebeloop zien we vaak de volgende infecties:
 • Spruw
 • Herpes simplex
 • Gordelroos.
 • Harige leukoplakie in de mondholte (een menginfectie van Candida en het Epstein-Barr-virus).
 • Trombocytopenische purpura (bloeduitstortingen als gevolg van een verhoogde afbraak van bloedplaatjes).
 • Longontsteking veroorzaakt door pneumokokken

Laat in het ziektebeloop

En laat in het ziektebeloop:
 • Pneumocistis-carinii-longontsteking.
 • Tuberculose (tbc).
 • Kaposi-sarcoom (een zeldzame kanker die uitgaat van de binnenbekleding van bloedvaten van de huid en van de slijmvliezen van de mond, neus en anus).(2)
 • Toxoplasmose.
 • Cryptokokkose (een infectie die door de schimmel Cryptococcus neoformans wordt veroorzaakt en meestal het zenuwstelsel en de longen treft).
 • Cryptosporidiose (veroorzaakt door de bacterie Cryptosporidium en naast waterige diarree krijgen mensen vaak maagpijn of maagkramp, en een milde koorts).
 • Aan hiv gerelateerd lymfoom (gezwel van het lymfatisch weefsel).

Onderzoek en diagnose

Hiv wordt meestal gediagnosticeerd door je bloed of speeksel te testen op antistoffen tegen het virus. Helaas heeft je lichaam tijd nodig om deze antilichamen te ontwikkelen, meestal zo'n 12 weken. Een snellere test controleert op hiv-antigeen, een eiwit dat direct na infectie door het virus wordt geproduceerd.

Als je de diagnose hiv/aids krijgt, kunnen verschillende tests worden gedaan om het stadium van de ziekte te bepalen. Deze tests bestaan uit:
 • CD4 T-celtelling. CD4-T-cellen zijn witte bloedcellen die specifiek zijn gericht tegen en vernietigd worden door hiv. Zelfs als je geen symptomen hebt, is er sprake van aids wanneer het aantal CD4-cellen onder de 200 per milliliter zakt.
 • Viral load (ook wel hiv-RNA genoemd). Deze test meet de hoeveelheid virus in je bloed. Een hogere viral load is in verband gebracht met een slechtere uitkomst.
 • Geneesmiddelenresistentie. Sommige stammen van hiv zijn resistent tegen medicijnen. Deze test kan bepalen of een specifieke vorm van het virus resistent is en helpt bij het nemen van beslissingen over de behandeling.

De arts kan ook laboratoriumtests uitvoeren om te controleren op andere infecties of complicaties, waaronder:

Behandeling hiv/aids

Er is geen remedie voor hiv/aids, maar er zijn veel verschillende medicijnen beschikbaar om het virus te bestrijden. Een dergelijke behandeling wordt antiretrovirale therapie of ART genoemd. Elke klasse van medicijnen blokkeert het virus op verschillende manieren. ART wordt nu aanbevolen voor iedereen, ongeacht het aantal CD4 T-cellen. Het wordt aanbevolen om drie medicijnen uit twee klassen te combineren om te voorkomen dat er medicijnresistente stammen van hiv worden aangemaakt.

Het gaat om de volgende klassen of groepen medicijnen:
 • Niet-nucleoside reverse transcriptaseremmers (NNRTI's) schakelen een eiwit uit dat nodig is voor hiv om kopieën van zichzelf te maken.
 • Nucleoside of nucleotide reverse transcriptaseremmers (NRTI's) zijn defecte versies van de bouwstenen die hiv nodig heeft om kopieën van zichzelf te maken.
 • Proteaseremmers (PI's) inactiveren hiv-protease, een ander eiwit dat hiv nodig heeft om kopieën van zichzelf te maken.

Prognose hiv/aids

Er is geen remedie voor een hiv-infectie. Voordat er behandelingen voor het virus waren, leefden mensen met aids slechts een paar jaar. Medicijnen hebben de vooruitzichten en de overlevingskansen aanzienlijk verbeterd. ART verlengt de gemiddelde levensverwachting en veel mensen met hiv kunnen decennialang met een goede behandeling leven; hiv wordt (in landen met een goede gezondheidszorg) steeds meer gezien als een chronische aandoening. Een toenemend aantal heeft een normale levensverwachting als ze zich nauwgezet aan het medicatieregime houden. Medicijnen helpen het immuunsysteem om infecties te bestrijden en te bestrijden en kanker te voorkomen. Als ART niet regelmatig wordt ingenomen en doses worden overgeslagen, kan het virus resistent worden en kunnen zich manifestaties van aids ontwikkelen.

Geneesmiddelen die worden gebruikt om hiv en aids te behandelen, elimineren de infectie niet. Hoewel effectieve ART het risico op overdracht van hiv vermindert, is het belangrijk om te weten dat je toch nog steeds besmettelijk bent, zelfs wanneer je een effectieve behandeling ondergaat. Intensieve onderzoeksinspanningen zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe en betere behandelingen. Hoewel er momenteel geen veelbelovend vaccin is, wordt ook anno 2020 op dit gebied gestaag verder gewerkt.

Preventie

Hoe kun je het risico op besmetting met hiv verminderen? Iedereen kan hiv krijgen, maar je kunt maatregelen nemen om jezelf tegen hiv-infecties te beschermen.

Laat je testen op hiv
De enige manier om zeker te weten of jij en je partner wel of geen hiv hebben, is een hiv-test laten doen. Dat kan bij je huisarts of bij de soa-poli van de GGD.

Minder risicovolle seks hebben
Hiv wordt voornamelijk verspreid door het hebben van anale of vaginale seks zonder condoom of zonder het nemen van medicijnen om hiv te voorkomen of te behandelen. Anale seks is voor hiv het meest risicovol en het praktiseren daarvan wordt daarom afgeraden.

Gebruik condooms
Gebruik een condoom elke keer dat je seks hebt. Condooms verminderen het risico van overdracht van hiv. Daarnaast beschermen condooms tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen die de immuniteit verder verzwakken.

Beperk het aantal seksuele partners
Des te meer seksuele partners je heeft, des te meer kans je hebt om een ​​partner te treffen met hiv of wiens hiv niet goed onder controle is of om een ​​partner te hebben met een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Beide factoren kunnen het risico op overdracht van hiv vergroten. Als je meer dan één seksuele partner hebt, wordt aanbevolen om je regelmatig op hiv te testen. Het beste is om je te beperken tot één seksuele partner met wie je een duurzame, wederzijds monogame relatie hebt.

Soa's behandelen
Laat je testen op soa's en behandel een eventuele soa. Sta erop dat je partners ook worden getest en behandeld. Het hebben van een soa kan het risico vergroten om met hiv geïnfecteerd te raken of het aan anderen te verspreiden.

PrEP
Met een recept van je huisarts kan je apotheek PrEP leveren voor ongeveer 50 euro per maand (bij dagelijks gebruik). PrEP is een optie voor hiv-preventie voor mensen die geen hiv hebben maar een hoog risico lopen om met hiv besmet te raken.

Injecteer geen drugs
Als je wel drugs injecteert, deel dan geen naalden met anderen.

Mannenbesnijdenis
Er zijn aanwijzingen dat de besnijdenis van mannen kan helpen het risico van een man om een hiv-infectie te krijgen verminderen.

Nieuwe ontwikkelingen

Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de preventie, opsporing en behandeling van hiv? De nieuwste ontwikkelingen staan bovenaan.

Erasmus MC werkt aan hiv-vaccin
Het Erasmus MC werkt aan een vaccin tegen hiv. De faculteit van het Rotterdamse ziekenhuis doet dit samen met wetenschappers uit Antwerpen, Brussel en Barcelona. Op dit moment doen er zeventig hiv-geïnfecteerde vrijwilligers mee aan het Europese onderzoek. De patiënten krijgen drie keer het nieuwe 'mRNA-vaccin’ geïnjecteerd. Het onderzoek moet uitwijzen of het vaccin werkt. De veronderstelling is dat met slechts drie injecties de infectie gedurende lange tijd wordt onderdrukt.

De wetenschappers hopen dat de injectie de huidige medicijnen tegen hiv -bestaande uit een combinatietherapie waarbij de patiënt levenslang medicijnencocktails moet innemen en waarbij veel bijwerkingen optreden- kan vervangen. Deze medicijnen onderdrukken het virus, maar hebben ook vervelende bijwerkingen. Bovendien slaat het virus direct weer toe, zodra patiënten stoppen met het slikken van medicijnen. (Bron: www.rijnmond.nl, 01-02-2014.)

Aantal hiv-patiënten in Nederland neemt nog steeds toe (2013)
Het aantal mensen met hiv in Nederlandse behandelcentra neemt nog steeds toe. Dit schrijft de Stichting HIV Monitoring (SHM) in haar jaarlijkse Monitoring Rapport. De toename van het aantal hiv-patiënten komt niet alleen doordat de patiënten een hogere leeftijd bereiken, maar ook door het aantal nieuwe infecties. De SHM stelt dat tussen juni 2012 en juni 2013 er 1.100 nieuwe hiv-diagnoses zijn vastgesteld. Dat is vrijwel gelijk aan de groei die de afgelopen 3 jaar gemeten werd.

De Verenigde Naties (VN) schatten dat in Nederland momenteel 25.000 mensen leven die zijn geïnfecteerd met hiv. Bij ongeveer een derde van deze groep is de diagnose nog niet gesteld. Zij zijn er zich waarschijnlijk niet van bewust dat ze het virus hebben opgelopen, zegt de stichting. Volgens SHM is het deze laatste groep die de epidemie blijft aanwakkeren. (Bron: Nederlands Dagblad, 15-11-2013.)

Hiv-patiënten lijken virusvrij na beenmergtransplantatie
Twee manlijke patiënten met hiv lijken na een stamceltransplantatie hiv-vrij te zijn; in hun lichaam is er geen spoor meer van het virus terug te vinden. Wetenschappers hebben dat tijdens een conferentie van de International AIDS Society bekend gemaakt. Beide mannen ondergingen onlangs een beenmergtransplantatie vanwege lymfoom, een vorm van kanker die het beenmerg onherstelbaar kan aantasten. Na de behandeling bleek het virus bij beide patiënten niet meer waarneembaar aanwezig in het lichaam. Eén van de twee mannen slikt zelfs al vier maanden geen medicijnen meer en heeft nog steeds geen symptomen van hiv. De twee mannen zijn beiden al dertig jaar hiv-positief.

Er kan voorlopig niet worden gesproken van genezing, omdat het virus nog altijd kan terugkeren. De ziekte kan bij de twee mannen nog steeds sluimeren in hun hersenweefsel of hun maag-darmstelsel en mogelijk terugkeren. De onderhavige onderzoeksresultaten doen denken aan de Timothy Brown-zaak. Brown had hiv en ontwikkelde later kanker. Hij onderging een stamceltransplantatie, waarna het hiv-virus niet langer in zijn lichaam terug te vinden was. Er zijn echter verschillen tussen de twee huidige patiënten en Brown. De donor die stamcellen aan Brown leverde, had een genetische mutatie die hem resistent voor hiv maakte. Dat is nu niet het geval. Ook onderging Brown –voorafgaand aan hun stamceltransplantatie– een zware chemotherapie en bestraling en dat is bij de beide mannen niet het geval. (3 juli 2013)

Eerste baby genezen van hiv
De media berichtten over de eerste baby die is genezen van hiv door binnen dertig uur na de geboorte hiv-remmers te geven. Hierdoor is waarschijnlijk voorkomen dat er slapende cellen zijn ontstaan, waarin het virus zich als het ware kan verstoppen. Het zijn deze cellen die er bij veel hiv-patiënten voor zorgen dat ze worden geïnfecteerd zodra ze met hun therapie zijn gestopt. Deze doorbraak om hiv bij kinderen uit de weg te ruimen, werd wereldkundig gemaakt door onderzoekers onder leiding van het John Hopkins kinderziekenhuis in de Verenigde Staten. (3 maart 2013)

Een ongeboren kind in de baarmoeder met de placenta / Bron: Magnus Manske / Amada44, Wikimedia Commons (Publiek domein)Een ongeboren kind in de baarmoeder met de placenta / Bron: Magnus Manske / Amada44, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Betere hiv-preventie voor baby's (kinderen)
Onderzoek onder leiding van Madeleine Bunders van het Emma Kinderziekenhuis AMC heeft aangetoond dat baby’s besmet raken met hiv doordat ze tijdens de bevalling bloed of slijm van de moeder inslikken. Lange tijd werd verondersteld dat de hiv-gevoelige cellen bij baby’s in het bloed zitten, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ze zijn alleen aanwezig in het darmslijmvlies. Het hiv-virus van de moeder maakt de overstap niet via haar bloed en de navelstreng naar de placenta, maar via de darm van de baby. Dit blijkt uit een onderzoek van het AMC waarvan de resultaten vandaag zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Blood.

Nu de onderzoekers erin geslaagd zijn bloot te leggen hoe een moeder met hiv haar kind besmet, kunnen medicijnen worden ontwikkeld die geen bijwerkingen hebben voor de rest van het lichaam van het kind. (Bron: 'Doorbraak in preventie hiv-besmetting kinderen', 22 november 2012, www.amc.nl.)

Nieuwe goedkope hiv-test ontwikkeld
Onderzoekers van het Londense Imperial College hebben een nieuwe test voor hiv ontwikkeld, dat naar verluid tien keer gevoeliger en veel minder duur is dan de bestaande methoden. De nieuwe test kan een aanzienlijke verbetering van de diagnostiek en behandeling in landen waar efficiënt onderzoek onbetaalbaar is. De test kan zelfs de laagste concentraties van hiv, maar ook van bepaalde types kanker opsporen. Bovendien is de test maar liefst tien keer goedkoper dan bestaande testen.

Bloedafname / Bron: Istock.com/anna1311Bloedafname / Bron: Istock.com/anna1311
De test is eenvoudig en de resultaten zijn direct met het blote oog waarneembaar. De test kan zo worden geconfigureerd dat een unieke signatuur of eigenschap van een ziekte of virus kan worden gedetecteerd. Bij hiv gaat het om een eiwit op het oppervlak van hiv, een specifieke proteïne. Wanneer deze marker aanwezig is in het lichaam van de patiënt ontstaat een chemische reactie die de vloeistof blauw doet kleuren. Wie geen hiv heeft, krijgt een rode vloeistof te zien. De test is vele malen gevoeliger dan conventioneel hiv bloedonderzoek.

De test is zeer gebruiksvriendelijk, en het kan overal mee naartoe worden genomen. Het is daarom vooral nuttig in de armere regio's van de wereld waar medische middelen schaars zijn, het aantal hiv-infecties hoog en er een sterke behoefte is aan een eenvoudige, goedkope en snelle hiv-screening. Snelle opsporing van hiv is van cruciaal belang voor het stoppen van de verspreiding van het levensbedreigende virus en het zo snel mogelijk aanvangen van antiretrovirale therapie bij hiv-geïnfecteerde personen.

De test wordt beschreven in het tijdschrift Nature Nanotechnology. (Bron: www.voanews.com, 1 november 2012.)

Steeds meer mensen resistent tegen hiv-remmers in Afrika
Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat hiv in Afrika in toenemende mate resistent is tegen medicatie. In het oosten en zuiden van Afrika hebben onderzoekers een groei gezien van varianten van hiv, waarbij kleine genetische mutaties de ziekte ongevoeliger maken voor hiv-remmers.

De toename van resistentie wordt veroorzaakt doordat hiv-patiënten in Afrika steeds beter toegang krijgen tot medicatie. Alternatieven voor de veelgebruikte medicijnen zijn wel beschikbaar, maar die zijn vaak veel duurder. Resistentie tegen behandeling kan veroorzaakt worden door mensen die zich niet houden aan de strikte regels om hun antiretrovirale geneesmiddelen te slikken.

De onderzoekers maken zich zorgen over dat de resistente varianten zich zo snel verspreiden. Ze dringen aan op meer inzet tegen aids. De trend van de afgelopen 10 jaar, waarin het aantal aids-gerelateerde sterfgevallen is afgenomen, kan anders teniet gedaan worden.

Landen moeten beter letten op resistentie tegen hiv-remmers, stellen de onderzoekers. Ook moeten ze stappen ondernemen, zodat patiënten hun medicatie regelmatig blijven nemen. Bijvoorbeeld met betere voorlichting, maar ook door ervoor te zorgen dat de levering van medicijnen ononderbroken doorgaat. (Bron: Trouw, 24 juli 2012.)

'Hiv bij genezen patiënt teruggekeerd'
Bij een hiv-patiënt die genezen zou zijn, zijn opnieuw sporen van de ziekte gevonden. Dat schreef het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Science woensdag op haar weblog.

De Amerikaan Timothy Brown werd in 2010 genezen verklaard nadat hij verschillende beenmergtransplantaties had ondergaan. Het betreffende beenmerg was afkomstig van een donor die door een genetische mutatie resistent was tegen hiv.

Doch een Amerikaans team van virologen constateerde recent dat het virus mogelijk nog steeds aanwezig is. Op basis van deze uitspraken zei een Franse arts dat de man ofwel opnieuw besmet is geraakt, ofwel nooit vrij is geweest van de ziekte. De Amerikaanse virologen reageerden dat niets nog zeker is. (Bron: de Stentor, 13 juni 2012.)

Noten
 1. Een hiv infectie kan gepaard gaan met kwaadaardige tumoren. De belangrijkste hiervan zijn Kaposi sarcoom (zie elders in het artikel) en het Non-Hodgkin lymfoom (NHL). Het Kaposi sarcoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij aids-patiënten en heeft een karakteristieke kleur en vorm (zie voetnoot 2).
 2. Aids gerelateerde Kaposi sarcomen kunnen op elke plek op het lichaam verschijnen, hebben een karakteristieke kleur en vorm. De kleur, die verandert naar mate de tijd vordert, varieert van donkerbruin/ roze tot diep paars en de vorm is ovaal, ruw en oneffen.

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Effecten van HIV op het zenuwstelselHet humane immunodeficientievirus (HIV) is de veroorzaker van de ziekte acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Het v…
Virusinfecties: HIVVirusinfecties: HIVAids is de belangrijkste geslachtsziekte van de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Aids is het stadium waarin…
AIDS: Acquired Immune Deficiency SyndromeAIDS: Acquired Immune Deficiency SyndromeAids staat voor 'Acquired Immune Deficiency Syndrome'. In het Nederlands betekent het Immuun- deficiëntie Syndroom. Door…
Leven met kanker: Kaposi-sarcoomLeven met kanker: Kaposi-sarcoomHet kaposi-sarcoom kent twee typen. AIDS-patiënten krijgen ook vaak te maken met het kaposi-sarcoom. De oorzaak is een h…

ADD, aandachtsstoornisADD, aandachtsstoornisEen leven met frustraties en het gevoel te hebben alleen maar te falen. Je voelt je onbegrepen en de mensen om je heen h…
TIA: symptomen voorbijgaande lichte beroerte en behandelingTIA: symptomen voorbijgaande lichte beroerte en behandelingVeel voorkomende TIA symptomen zijn: verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld het plotseling scheef trekken van de mond…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/omendrive
 • Aids Info. The Basics of HIV Prevention. https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/20/48/the-basics-of-hiv-prevention (ingezien op 4-6-2018)
 • Aids Info. The Stages of HIV Infection. https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/46/the-stages-of-hiv-infection (ingezien op 4-6-2018)
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Dr. W.A. van Vloten e.a. (red.): Dermatologie en venereologie, Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen, derde herziene druk, 2009.
 • Mayo Clinic. HIV/AIDS: Diagnosis & treatment. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hiv-aids/diagnosis-treatment/drc-20373531 (ingezien op 4-6-2018)
 • Mayo Clinic. HIV/AIDS: Symptoms & causes. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hiv-aids/symptoms-causes/syc-20373524 (ingezien op 4-6-2018)
 • Afbeelding bron 1: C. Goldsmith, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 3: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 4: Magnus Manske / Amada44, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/anna1311

Reageer op het artikel "Symptomen hiv/aids: koorts, nachtzweten, hoofdpijn & moeheid"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Anoniem, 30-07-2015 17:27 #5
Hallo beste infonu ik was reeks in spanje en heb sex gehad met een prostutiee de condoom was halverwege afgegeaan en heb daarna het onveilig gedaan ik ben nog maar 16 en hetwas mijn eerste keer ik heb nu ook last van pijn aan mijn penis gelijk 1 dag erna en ik heb ook last van hoofdpijn en misselijkheid in mijn keel zijn dit kenmerken van aids? Reactie infoteur, 01-08-2015
Van alle mensen met een acute hiv-infectie ervaart het overgrote deel binnen weken tot maanden lichamelijke klachten. De symptomen ontstaan meestal 2 weken tot 3 maanden na hiv-infectie. Vaak wordt gedacht aan griep of eventueel Pfeiffer, omdat het om ongeveer dezelfde klachten gaat.
Het is belangrijk om je te laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa), zoals chlamydia, genitale wratten, gonorroe, herpes, enz.

Anoniem, 10-07-2013 02:21 #4
Ik heb een tijdje last van zweten onder mijn oksel en had sex gehad met iemand die ik niet goed kende en die onder zijn oksel stonk. we hadden ook geen test ondergaan maar begon plots ook zo te ruiken. ik heb las van hoofdpijn omdat ik denk dat ik dan besmet ben en ook mijn man besmet heb. ik had wel in december getest en weet niet meer of ik augustus of september sex had gehad. Ik ben nu bang om te gaan testen.

Anoniem, 04-04-2013 13:35 #3
Als je van de verschijnselen: nachtzweten en diarree (heel soms diarree/2x per jaar) hebt. en je hebt het onveilig gedaan… moet je dan aids hebben? of hiv? Reactie infoteur, 29-04-2013
Nachtzweten kan veel oorzaken hebben, waaronder onschuldige zoals alcohol en gekruid eten.

Als je onveilig hebt gevreeën en bang bent dat je iets hebt opgelopen, dan is het verstandig een soa-test te laten uitvoeren. Soa staat voor 'seksueel overdraagbare aandoening'. Je kunt een soa-test laten doen bij de huisarts of een soa-centrum. De website van Soa Aids Nederland biedt een overzicht van alle centra waar je voor een soatest terecht kunt: http://www.soaaids.nl/soa/testen_op_soas

Voor meer informatie over gelopen risico kun je ook contact opnemen met de Aids Soa Infolijn. De medewerkers van de Infolijn kunnen samen met jou een risico-inschatting maken en je zo nodig direct doorverwijzen naar de juiste adressen voor test of behandeling. Telefoon: 0900 - 204 2040 (0,10ct pm)
- maandag en dinsdag: 10.00 tot 18.00 uur
- woensdag t/m vrijdag: 14.00 tot 18.00 uur

Ivo, 07-02-2011 16:54 #2
Antwoord op Gina:

Zo als iedere ziekte maakt een virus of bacterie een grote ontwikkeling door, sommige van deze broeden jaren en eeuwen voordat ze tot een gevaarlijk stadium evalueren tot ze effectief worden. Effectief in besmetting en hardnekkigheid. Dat is ook de ellende met medicatie, het werkt tijdelijk en bij vele ziekten evalueren deze door zodat ze ook weer tegen deze medicatie kunnen.

Aids schijnt van de apen af te komen. Veel mensen grappen over seks met dieren, maar veel waarschijnlijker is dat er een wilde zieke verwarde aap in iemand heeft gebeten. Als deze aap een wond in zijn mond had, of iemand verdedigde zich met een kapmes o.i.d., en daarna zichzelf/ een ander per ongeluk sneed is het kwaad ook al geschied natuurlijk. En dan zijn er ook nog vele stam-rituelen waarbij mensen wondjes worden toegebracht ter decoratie. Als men kort daarvoor een dier heeft bereidt voor voedsel of wat dan ook, gaat het ook mis. Er zijn te veel mogelijkheden, maar je kunt je voorstellen dat het een kwestie van tijd was.

Gina, 01-11-2010 23:17 #1
Wat ik dus zeer vreemd vind, dat het enkel overdraagbaar is door bloed en lichaamsvocht… Maar hoe heeft de aller eerste persoon op aarde het dan opgelopen? Het moet dan toch ergens door getriggert zijn? Reactie infoteur, 02-11-2010
AIDS wordt veroorzaakt door het Human Immunodeficiency Virus (HIV). Het HIV is een lentivirus uit de groep van de retrovirussen. Om te achterhalen waar AIDS vandaan komt en hoe AIDS zich zo snel heeft kunnen verspreiden, moet dus gekeken worden naar de herkomst van HIV en de verspreidingsroutes. Op dit moment zijn er twee typen HIV bekend die HIV-1 en HIV-2 genoemd worden.

Om er achter te komen welk ‘voorouder-virus’ er bij HIV-1 en HIV-2 hoort zoeken biologen naar een virus waarvan het virale DNA het meest lijkt op dat van HIV-1 of HIV-2. Ze zoeken als het ware naar nauw verwante virussen, zeg maar neefjes en nichtjes van HIV.

Deze neefjes- en nichtjesvirussen zijn gevonden in Afrika bij apen. Het neefje van HIV heet SIV. De S in SIV komt van het Engelse woord simian, dat aapachtig betekent. Er zijn reeds 26 apensoorten bekend die het virus bij zich dragen, variërend van chimpansees tot mandrilapen. Apen die besmet zijn met SIV worden zelf niet ziek en krijgen geen apen-AIDS, maar zij kunnen het virus wel overdragen op andere apen en ook op mensen. Hierover is op deze website meer te lezen:

http://www.kennislink.nl/publicaties/de-oorsprong-van-aids.

(Bron: http://www.kennislink.nl)

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 28-06-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Hiv symptomen
Bronnen en referenties: 12
Reacties: 5
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!