Hersenschudding: symptomen, oorzaak, behandeling en herstel

Hersenschudding: symptomen, oorzaak, behandeling en herstel Wat zijn de symptomen van een hersenschudding? Veel voorkomende symptomen na een hersenschudding zijn hoofdpijn, duizeligheid, traag denken, vermoeidheid, slapeloosheid, oorsuizen en geheugen- en concentratieproblemen. Andere hersenschudding symptomen kunnen zijn: onduidelijke spraak, misselijkheid of braken, wazig zien, verminderd gezichtsvermogen, vreemde oogbewegingen en angst en verwardheid. Een hersenschudding verwijst naar een onmiddellijk optredende functiestoornis van de hersenen, die tijdelijk van aard is. De gevolgen van een hersenschudding zijn vaak niet zichtbaar en daarom kan het moeilijk zijn om aan anderen uit te leggen waar je last van hebt. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen een lichte hersenschudding en een ernstige of zware hersenschudding. Bij een zware hersenschudding kunnen de klachten maanden aanhouden; zes maanden of langer is niet ongebruikelijk.

Wat is een hersenschudding?

Definitie

De term hersenschudding, ook wel commotio cerebri genoemd, verwijst naar een onmiddellijk optredende functiestoornis van de hersenen. Een hersenschudding is een milde vorm van traumatisch hersenletsel. Dit letsel aan de hersenen ontstaat als gevolg van een klap op het hoofd waardoor iemand duizelig wordt of (maximaal een kwartier) bewusteloos raakt.

Geheugenstoornis

Kenmerkend voor een hersenschudding zijn de bewusteloosheid gedurende maximaal 15 minuten en/of een korte geheugenstoornis. Nadat je ene hersenschudding hebt opgelopen, heb je vaak ook even geheugenproblemen. Dit wordt ook wel 'inprentingstoornissen' genoemd. Je kunt je dan niets meer herinneren van wat er kort vóór of (tot één uur) na het ongeval gebeurd is.

Klachten op korte en lange termijn

Een hersenschudding is niet levensbedreigend, maar het kan wel zowel korte termijn als lange termijn problemen geven. Er kunnen klachten optreden, zolang de hersenen niet in orde zijn. Bij een hersenschudding is de functiestoornis van voorbijgaande aard, ofschoon het meestal wel enige tijd duurt voor de hersenen volledig zijn hersteld van een hersenschudding.

Slapeloosheid na een hersenschudding / Bron: PrinceOfLove/Shutterstock.comSlapeloosheid na een hersenschudding / Bron: PrinceOfLove/Shutterstock.com

Hersenschudding oorzaak

Een hersenschudding kan worden veroorzaakt door een aanzienlijk harde val, klap of stoot tegen de schedel, meestal als gevolg van een ongeval, geweld of door de uitoefening van bepaalde sporten.

Hersenschudding symptomen en klachten

De volgende symptomen kunnen optreden bij een hersenschudding:
 • Hoofdpijn is de meest voorkomende klacht als gevolg van een hersenschudding. De hoofdpijn manifesteert zich vaak als een spanningsachtige hoofdpijn. Het kan verergeren door moeheid of spanning. Door voldoende te slapen en op gezette tijden rust te nemen, kan de hoofdpijn worden verlicht. Meestal verdwijnt de hoofdpijn na enkele dagen of weken.
 • Evenwichtsstoornissen: Duizeligheid en draaierigheid als de persoon snel zijn hoofd beweegt, of wanneer hij vanuit zit- of ligpositie snel overeind komt. Normaal gesproken gaat de duizeligheid na enkele dagen vanzelf over.
 • Vermoeidheid: vooral in het begin kan de minste of geringste inspanning al erg vermoeiend zijn. De persoon heeft meer slaap dan normaal nodig. Het is goed om hier aan toe te geven en dat hij zo nodig 's middags even een dutje doet.
 • Vermoeidheid na een hersenschudding / Bron: Istock.com/BartekSzewczykVermoeidheid na een hersenschudding / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Prikkelbaarheid: sommige mensen zijn sneller geagiteerd en geïrriteerd na een hersenschudding, vooral wanneer ze moe zijn. De hersenen zijn het besturingssysteem en het controlecentrum van het lichaam, dus ook van emoties en impulsen. Na een hersenschudding kan de persoon zijn emoties misschien niet meer zo goed onder controle houden.
 • Traagheid van denken: Sommige mensen merken na een hersenschudding dat ze wat trager van begrip zijn, vooral wanneer ze onder druk moeten presteren.
 • Angst en verwardheid.
 • Slapeloosheid.
 • Concentratie en geheugenproblemen: veel mensen hebben de eerst tijd na een hersenschudding moeite zich te concentreren of om dingen goed onthouden (vergeetachtigheid). Verlies van korte termijn geheugen is ook mogelijk. Deze klachten verdwijnen na enige tijd vanzelf.
 • Geluid- en lichtgevoeligheid. Je merkt dat geluiden en/of licht je storen.
 • Misselijkheid of braken.
 • Wazig zien door hersenschudding / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)Wazig zien door hersenschudding / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Wazig zien, verminderd gezichtsvermogen.
 • Onduidelijke spraak.
 • Oorsuizen. Sommige mensen horen bijvoorbeeld een rinkelend geluid.
 • Vreemde oogbewegingen.
 • Wankel looppatroon en onhandigheid: De persoon kan wat minder handig zijn dan normaal, staat misschien wat wankel op zijn benen, loopt tegen het meubilair aan, of laat dingen pardoes uit zijn handen vallen.

Iemand met een hersenschudding hoeft natuurlijk niet alle symptomen te vertonen. Als de hoofdpijn niet vermindert of juist erger wordt, of als de duizeligheid langer duurt dan twee weken, dan moet je naar de huisarts gaan. Sowieso geldt: bij twijfel de huisarts raadplegen.

Symptomen van een hersenschudding bij kinderen

Een hersenschudding komt bij kinderen relatief vaak voor. Een hersenschudding is soms echter moeilijk te herkennen bij zuigelingen en peuters, omdat ze niet in staat zijn om te beschrijven hoe ze zich voelen. Non-verbale aanwijzingen van een hersenschudding kunnen bestaan uit:
 • Sufheid en apathie;
 • Lusteloosheid en snel vermoeid;
 • Prikkelbaarheid en kortaangebonden;
 • Evenwichtsproblemen en onvast lopen
 • Overdreven (vaak) huilen;
 • Verandering in eten of slaappatroon; en
 • Gebrek aan interesse in het favoriete speelgoed van het kind.

Onderzoek en diagnose

Anamnese, lichamelijk en neurologisch onderzoek

De arts zal je klachten beoordelen, je medische voorgeschiedenis in ogenschouw nemen en een neurologisch onderzoek uitvoeren. Symptomen van een hersenschudding verschijnen soms pas uren of dagen na het letsel. Behalve een zichtbare verwondingen of blauwe plekken op het hoofd, is een hersenschudding aan de buitenkant niet altijd vast te stellen. Tijdens een neurologisch onderzoek vraagt de arts ​​gedetailleerde vragen over je letsel en hij zal tevens onderzoek doen naar kracht, coördinatie, evenwicht/balans, zicht, reuk, gehoor, reflexen en geheugen. De arts kan tijdens een neurologisch onderzoek een aantal tests doen om je cognitieve vaardigheden te evalueren. Het gaat hierbij onder meer om je geheugen en concentratie.

Beeldvormend onderzoek

Soms is beeldvorming van de hersenen nodig bij mensen met symptomen zoals ernstige hoofdpijn, epileptische aanvallen, herhaald braken of klachten die verergeren. Aan de hand van beeldvormend onderzoek van de hersenen kan bepaald worden of de schade ernstig is en wordt veroorzaakt door een bloeding of zwelling in je schedel. Beeldvormend onderzoek kan bestaan uit een CT-scan, een MRI-scan of een EEG (elektro-encefalografie).

Behandeling van een hersenschudding

Herstel

De klachten als gevolg van een lichte hersenschudding duren normaal gesproken een paar dagen tot een paar weken en gaan vanzelf over. Bij een zware hersenschudding kunnen klachten maanden aanhouden; een half jaar of langer is niet ongebruikelijk. Na een jaar treedt doorgaans geen verbetering meer op en blijft de status zoals het is; de bijverschijnselen zijn dan blijvend van aard.

Speciale behandeling niet nodig

Een speciale behandeling is bij een hersenschudding niet nodig. De persoon met een hersenschudding doet er verstandig aan zijn hersenen de tijd te geven te herstellen voordat hij zijn dagelijkse bezigheden weer oppakt. Afhankelijk van de klachten zal geadviseerd worden weer langzaamaan activiteiten te gaan hervatten zonder dit te forceren. Een 'verwaarloosde hersenschudding' kan bijvoorbeeld later voor hoofdpijnklachten zorgen.

Wekadvies

Het komt vaak voor dat het advies gegeven wordt om de persoon de eerste dag om de één à twee uur - 's nachts én overdag - wakker te maken, ten einde te controleren of hij nog reageert. Dit wordt wel het 'wekadvies' genoemd. Er kan mogelijke een hersenbloeding optreden en door de persoon steeds te wekken houd je een vinger aan de pols. Als de persoon bij het wekken anders dan normaal reageert, is snelle ziekenhuisopname geboden.

Alcohol en werkhervatting

Voorts is het verstandig geen alcohol te drinken, aangezien het gebruik ervan alle hierboven beschreven symptomen van de hersenschudding verergert. Pas als de concentratie weer voldoende is en iemand weer snel en adequaat kan reageren op onverwachte situaties in het verkeer, mag de persoon weer autorijden. Vermijd activiteiten als skateboarden en fysiek contact sporten totdat volledig herstel is ingetreden.

Wekadvies bij een hersenschudding

Wat is een wekadvies?

Bij een lichte hersenschudding of ander trauma aan het hoofd kun je van de (huis)arts een wekadvies krijgen, wat betekent dat je gedurende 24 uur iedere 1 tot 2 uur wakker gemaakt moet worden en enkele vragen goed moet beantwoorden. Als je niet goed wekbaar of aanspreekbaar bent, moet de huisarts gewaarschuwd worden of moet er contact opgenomen worden met de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis of 112 gebeld worden.

Wekadvies bij hersenschudding / Bron: Security, PixabayWekadvies bij hersenschudding / Bron: Security, Pixabay

Waarom een wekadvies?

In geval van een hoofdletsel bestaat er een zeer geringe kans dat er een bloedvaatje in het hoofd beschadigd is. Een eerste teken hiervan is dat het bewustzijn achteruitgaat en dat je suf wordt. Zelf merk je hier meestal weinig van. Om die reden moet iemand anders nagaan of je adequaat reageert. Door middel van een wekadvies kan gedurende 24 uur bij jou worden gecontroleerd of je goed aanspreekbaar bent.

Hoe gaat een wekadvies in zijn werk?

Als je je naam en adres weet op te noemen, ben je goed aanspreekbaar. Dit moet ook gebeuren als je slaapt, je zult dus steeds wakker gemaakt moeten worden waarna je een aantal vragen voorgelegd worden.

Het is de bedoeling dat de eerste 4 uren na het vertrek uit het ziekenhuis, ieder uur aan jou een aantal vragen gesteld worden door een ander. Wanneer je niet suf bent en een normaal gesprek kan voeren, is alles in orde. Na de eerste vier uur moet dit worden gedaan om de 2 uur, tot in totaal 24 uur na de eerste controle. De volgende vragen kunnen gesteld worden om te checken of je in orde bent:
 • Weet je waar je nu bent?
 • Welke dag is het vandaag? Welke maand? Welk jaar?
 • Hoe heet je? Waar woon je? Hoe heet ik?
 • Bij een kind: 'Hoe heet je knuffel?'

In de volgende gevallen moet er direct contact opgenomen worden met de afdeling Spoedeisende Hulp, hoe laat het ook is:
 • als de persoon die je wekt twijfelt aan je aanspreekbaarheid
 • wanneer je steeds moeilijker gewekt kan worden
 • als je duizeliger of misselijker wordt
 • als je vaker moet overgeven
 • bij schokken of beven (epileptische aanval)
 • wanneer er bloed of waterige afscheiding uit je neus of oor loopt
 • bij ernstig toenemende hoofdpijn
 • bij zwakte of gevoelsverlies in arm of been

Complicaties

Mogelijke complicaties van een hersenschudding zijn onder meer:

Epilepsie

Mensen die een hersenschudding hebben gehad, hebben twee keer zoveel kans op het ontwikkelen van epilepsie binnen de eerste vijf jaar na het incident.

Cumulatieve effecten van hersenletsel

Er zijn aanwijzingen dat mensen die meerdere keren hersenletsel hebben opgelopen in de loop van hun leven, blijvende en zelfs progressieve schade oplopen dat hun vermogen om te functioneren beperkt.

Posttraumatische hoofdpijn

Posttraumatische hoofdpijn is een vorm van langdurige hoofdpijn die optreedt nadat iemand hoofdletsel heeft opgelopen.

Posttraumatische vertigo

Vertigo of draaiduizeligheid is de subjectieve beleving dat je beweegt of draait. Sommige mensen ervaren een gevoel van duizeligheid die dagen, weken of zelfs maanden kan aanhouden na een hersenletsel.

Secundair impact syndroom

Dit betreft een ernstige complicatie die zich kan voordoen na een hersenschudding. Als je recent een hersenschudding hebt gehad en een tweede hersenschudding doormaakt, dan kan zich permanente hersenschade of zelfs overlijden voordoen. Permanente hersenschade kan zich uiten in:
 • Leerstoornissen;
 • Persoonlijkheidsveranderingen;
 • Loopproblemen; of
 • Andere hersen- of zenuwstoornissen.

Post commotioneel syndroom (PCS)

Aanhoudende klachten na een hersenschudding kunnen wijzen op het post commotioneel syndroom (PCS), een diagnose die bekend staat als 'langdurige klachten na hersenschudding'. De oorzaak is veelal een val op of een botsing tegen het hoofd, waarbij de hersenen in de schedel flink heen en weer worden geschud (commotio cerebri), wat klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid tot gevolg kan hebben. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na ongeveer 6 weken bij voldoende rust, maar als de klachten langer aanhouden spreekt men van een post commotioneel syndroom.

CT-scan / Bron: IStock.com/Pavel LosevskyCT-scan / Bron: IStock.com/Pavel Losevsky
Geen zichtbare schade in de hersenen
Er worden vaak geen afwijkingen geconstateerd middels beeldvormend onderzoek (CT of MRI-scan), maar dat betekent niet dat er geen micro-schade is opgetreden. Bij PCS zijn er vaak micro-bloedingen opgetreden, waarbij onderlinge verbindingen tussen hersencellen zijn verbroken ('axonal shearing injury') wat bijvoorbeeld concentratieproblemen kan verklaren.

Aanhouden klachten kunnen bestaan uit:
 • lichamelijk klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid en stijve spieren;
 • cognitieve klachten als problemen zijn met concentratie en denken;
 • problemen bij het dagelijkse communiceren (gedrag); en
 • problemen met het omgaan met gevoel of het uiten ervan (emotieregulatie).

Je kunt moeite hebben met het verrichten van veel gewone dagelijkse activiteiten (sport, school, werk, uitgaan), waarmee je voor het ongeval geen moeite mee had.

Hoe ga je om met de klachten (coping)?

Het is ook van belang hoe je omgaat (coping) met aanhoudende klachten. Niet alleen mate waarin lichaamsweefsel beschadigd is en de wijze waarop het zenuwstelsel door aanhoudende prikkels ontregeld is geraakt, spelen een rol bij het herstel. Ook de manier waarop je hiermee omgaat, is van belang. Aanhoudende pijn en lichamelijke klachten kunnen je flink parten spelen, waardoor je in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Een revalidatieteam kan je helpen je mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten en je leren om te gaan met je beperkingen. Een goed revalidatieprogramma is altijd maatwerk en wordt aan je persoonlijke situatie aangepast.

Zware hersenschudding veroorzaakt langdurig schade

Canadees onderzoek wijst er op dat het brein schade oploopt bij een hersenschudding, waar je nog tientallen jaren last van kunt hebben. Het gaat dan vooral om geheugen- en concentratieproblemen. Het onderzoek van de Canadese neuropsycholoog Maryse Lassonde is tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science gepresenteerd.¹

Maryse Lassonde onderzocht gedurende 15 jaar de lange termijneffecten van zware hersenschuddingen bij het hockeyteam Montreal Canadiens. Sinds 1997 voerde de onderzoekster allerlei oog- en gehoortesten uit en zij onderzocht het brein van spelers die een zware klap hadden gekregen. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat er nog jaren na de hersenschudding sprake is van abnormale hersengolfactiviteit die kan leiden tot concentratieproblemen.

Lassonde onderzocht ook de hersenen van oudere atleten die ten minste 30 jaar geleden een hersenschudding opliepen. De onderzoekster vergeleek ze met gezonde mensen die nooit een hersenschudding hadden gehad en zij ontdekte dat deze oudere atleten geheugen- en concentratieproblemen hadden en soortgelijke symptomen vertoonden als mensen met beginnende Parkinson. Voorts hadden zij een dunnere hersenschors in hetzelfde gedeelte van de hersenen als Alzheimerpatiënten.

Het zijn vooral atleten die te snel na een hersenschudding weer gaan sporten of meerdere keren een hersenschudding meemaken, die een verhoogd risico lopen op hersenbeschadiging. Lassonde concludeert dat atleten rust moet houden en niet moeten gaan sporten, zolang ze nog last hebben van de symptomen van een hersenschudding. Ze benadrukt dat niet te lichtvaardig moet worden gedacht over hersenschuddingen en de eventuele gevolgen die een hersenschudding kan hebben.

Herstel na eenvoudige hersenschudding slechter dan gedacht

Licht traumatisch hersenletsel wordt gedefinieerd als een hersenschudding met bewustzijnsverlies korter dan een half uur en posttraumatische amnesie korter dan 24 uur, een Glasgow-comascore van 13-15 en zonder indicatie voor ziekenhuisopname. Uit onderzoek blijkt dat ook licht traumatisch hersenletsel een aanzienlijk aantal patiënten langdurig klachten bezorgt. Dit kan ertoe leiden dat zij moeite hebben om hun werk of studie te hervatten. (J Neurotrauma. 2016;33:1-5)

Preventie

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Toch zijn er enkele maatregelen die je kunt nemen om het risico op hoofdletsel te beperken. Hierbij kun je onder meer denken aan de volgende maatregelen:
 • Het dragen van beschermende kleding tijdens het sporten en andere recreatieve activiteiten, zoals beschermende helmen voor fietsers en motorfietsers.
 • Gebruik altijd de autogordel. Het dragen van een veiligheidsgordel kan ernstig letsel, zoals een verwonding aan het hoofd, tijdens een verkeersongeval voorkomen.
 • Maak je huis en directe omgeving veilig. Houd je huis goed verlicht, houd de vloeren vrij zodat je minder zal struikelen en vallen.
 • Doe lichaamsoefeningen: als je ouder bent, dan is het raadzaam om regelmatig te sporten om je beenspieren te versterken en je balans te verbeteren.

Noten:
 1. www.medicalnewstoday.com, 18 februari 2013

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Een hersenschudding?Een hersenschudding?Jaarlijks zijn er rond de 16.000 mensen die uit het ziekenhuis worden ontslagen met licht traumatisch hersenletsel daarn…
Hersenschudding herkennen bij kinderenTijdens het spelen of door onoplettendheid komt het vaak voor dat kinderen vallen. Meestal is er niets aan de hand. Ze s…
HersenschuddingHersenschuddingAls je hoofd hard door iets wordt geraakt, kan je een hersenschudding krijgen. De hersenen beschadigen, en als je niet u…
Hersenschudding gaat niet over: Postcommotioneel SyndroomHersenschudding gaat niet over: Postcommotioneel SyndroomEen hersenschudding die maar niet over lijkt te gaan. Nadat je een hoofdtrauma hebt opgelopen en de diagnose hersenschud…

TIA: symptomen, oorzaken, behandeling, prognose en preventieTIA: symptomen, oorzaken, behandeling, prognose en preventieVeel voorkomende TIA symptomen zijn: verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld het plotseling scheef trekken van de mond…
Chlamydia: symptomen, oorzaken, behandeling en prognoseChlamydia: symptomen, oorzaken, behandeling en prognoseChlamydia symptomen bij man en vrouw zijn een branderig gevoel bij plassen en afscheiding uit penis of vagina. Chlamydia…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/AntonioGuillem
 • De Koning Myrthe E., Scheenen Myrthe E., van der Horn Harm J., Hageman Gerard, Roks Gerwin, Spikman Jacoba M., and van der Naalt Joukje. Journal of Neurotrauma. May 2016, ahead of print. doi:10.1089/neu.2015.4377.
 • Esther van Osselen. Herstel na eenvoudige hersenschudding slechter dan gedacht. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3017
 • Hans Koch & Peter van Druenen: Diagnosewijzer - 200 aandoeningen - Symptomen, diagnose en behandeling. Uitgeverij Terra Lannoo, Arnhem, 2009.
 • Mayo Clinic. Concussion: Symptoms. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/concussion/basics/symptoms/con-20019272 (ingezien op 7-2-2017)
 • Mayo Clinic. Concussion: Complications. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/concussion/basics/complications/con-20019272 (ingezien op 7-2-2016)
 • Thuisarts. Ik heb een wekadvies van de huisarts gekregen (vanaf 16 jaar). https://www.thuisarts.nl/val-stoot-of-klap-op-hoofd/wat-moet-ik-doen-bij-wekadvies-van-huisarts-vanaf-16-jaar (ingezien op 1-10-2020)
 • www.amc.uva.nl/?pid=735&itemid=92&contentitemid=162&osadcampaign=Patientenfolders
 • www.emedicinehealth.com/concussion
 • www.kindjeopkomst.nl/html/baby_peuter_kleuter_kind/hersenschudding_001.htm
 • www.gezondvgz.nl/%7Ba353413d-ea2c-4479-9bd0-f0ba01557a4a%7D
 • www.mayoclinic.com/health/post-concussion-syndrome/DS01020/DSECTION=symptoms
 • www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/hersenschudding.html
 • www.hersenletsel-uitleg.nl/oorzaken-ziektenbeelden/traumatisch-hersenletsel/hersenschudding-commotio-cerebri
 • www.revalide.nl/post-commotioneel-syndroom-hersenschudding/
 • www.symptomen-behandeling.nl/1/langdurig_schade_501670.html
 • Afbeelding bron 1: PrinceOfLove/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 2: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 3: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 4: Security, Pixabay
 • Afbeelding bron 5: IStock.com/Pavel Losevsky

Reageer op het artikel "Hersenschudding: symptomen, oorzaak, behandeling en herstel"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Ida, 08-07-2016 15:52 #33
Ik heb 6 maanden geleden door een flinke val
een hersenschudding opgelopen.ik heb 3 maanden over moeten geven.
en heb nog steeds nare hoofdpijn vergeet veel en heb last van mijn ogen.
ik ben in de scan geweest en alles is goed?
voel me al 6 maanden ellendig.en wil graag weten hoe ik weer een fijner leven kan leiden. Reactie infoteur, 09-07-2016
Restverschijnselen als concentratieproblemen en hoofdpijn kunnen vrij lang na een hersenschudding blijven. Het is verstandig om bij aanhoudende klachten contact op te nemen met de arts. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van het post commotioneel syndroom (PCS), een diagnose die bekend staat als 'langdurige klachten na hersenschudding'. De oorzaak is meestal een val of een botsing tegen het hoofd. Tijdens het ongeval worden de hersenen in de schedel heen en weer geschud (commotio cerebri), wat klachten als hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid tot gevolg kan hebben. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na ongeveer 6 weken bij voldoende rust. Als klachten langer aanhouden dan spreekt men van een post commotioneel syndroom. Lees hier verder: http://goo.gl/n6iviU. Ik heb het artikel wat uitgebreid met informatie over PCS.

Mike, 05-07-2016 12:49 #32
Een week geleden heb ik tijdens werkzaamheden in onze boot bij even snel pakken van de stofzuiger mijn hoofd echt enorm hard gestoten tegen de stalen rand om het schuifluik. Zodanig dat ik letterlijk en figuurlijk even compleet knock out ben gegaan. Hoe lang weet ik niet. Kan seconden zijn geweest maar ook minuten. Weet alleen dat ik bijkwam en compleet even de weg kwijt was. Maar goed geprobeerd nog even door te gaan maar na paar minuten ben ik gestopt omdat het echt niet meer ging. Maar sinds de klap blijft het vreselijk steken en voel ik me totaal niet 100%. Ik heb chronische clusterhoofdpijn dus altijd hoofdpijn maar dit voelt zo anders. En daarvoor heb ik Fentanyl pleister 25 (dus flinke pijnstiller). Klinkt zo stom wat ik nu zal tikken maar goed wie weet is het iets of wie weet is het niks. Maar sinds de klap steekt het ongelooflijk precies op de plaats waar ik gestoten heb maar van buitenaf voel ik niks, ben ik vreselijk misselijk, moe en kan me nergens op concentreren en voel ik me onrustig en constant enorme druk in mijn hoofd wat pulseert met oorsuizen. Geen idee wat ik hier eigenlijk mee aan moet. Reactie infoteur, 05-07-2016
Het is belangrijk dit z.s.m. te laten onderzoeken door uw huisarts. Mogelijk is er sprake van een (chronisch) subduraal hematoom of subdurale bloeding. Bij een chronische subdurale hematoom is er sprake van een bloeduitstorting (hematoom) binnen de schedel. De bloeduitstorting bevindt zich tussen het harde hersenvlees en de hersenen. Het is een bloeduitstorting als gevolg van een verscheurde ader in de ruimte tussen het harde hersenvlies en het spinnenwebvlies. De bloeduitstorting verdringt het onderliggende hersenweefsel. De verscheuring komt door een val of een schok (bijvoorbeeld stoten) van uw hoofd.

Klachten van een chronisch subduraal hematoom beginnen vaak sluipend. De persoon kan dan last hebben van de volgende klachten:
- toegenomen slaperigheid;
- wisselend bewustzijn;
- verwardheid;
- gedragsveranderingen;
- uitvalsverschijnselen, zoals krachtsverlies van een arm of been en spraakstoornissen;
- hoofdpijn;
- misselijkheid of braken; en
- epileptische aanvallen.

Lees hier verder: http://goo.gl/ufYp1f.

Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

Nanny Weeland, 10-12-2015 10:52 #31
Heb na een fikse val, 3 weken geleden waarschijnlijk een hersenschudding opgelopen en gekneusde ribben. Heb 2 weken lang op doktersadvies 6 paracetamols geslikt. Ik heb dat na 2 weken afgebouwd, maar heb nu last van een zweverig gevoel. Moet ik misschien toch maar weer paracetamol gaan slikken? Reactie infoteur, 11-12-2015
In algemene zin het volgende. De herstelperiode is voor ieder persoon verschillend. Waar de één na een paar dagen van zijn of haar klachten verlost is, kan een ander weken na het incident nog hinder ondervinden. Ga pas weer volledig aan het werk of studie als de hoofdpijn en duizeligheid helemaal verdwenen zijn.

Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.

Elise, 23-07-2015 06:19 #30
Ik ben gistermiddag enorm hard met mijn hoofd tegen een harde muur geknald. Ik heb daarna vreselijke hoofdpijn gehad. Ik ben nu snel moe of uitgeput en ik ben ook heel erg duizelig en misselijk. Door de pijn heb ik vannacht helemaal niet kunnen slapen en ik had steeds het gevoel dat ik om zou vallen als ik stond en dat ik moest overgeven. Zou het kunnen dat ik een lichte hersenschudding heb opgelopen?

Hester, 17-06-2015 16:06 #29
9 weken geleden ben ik van een paard gevallen tijdens een vakantie in Andalusie. Ik ben langzamerhand mijn werk weer ah oppakken. Ik blijf echter een draaierig gevoel houden, s nachts sowieso bij het draaien en opstaan en overdag een soort vlagen van draaierigheid. Ik heb ook een licht gekneusd gevoel bij mijn achterhoofd. De enige adviezen die ik krijg is op mijn gevoel weer de draad oppakken. Scan en fotos waren ok denk ik, ik mocht de volgende dag naar huis vliegen.
Moet ik maar gewoon langzamerhand de draad oppakken en afwachten. Of toch weer een scan ofzo aanvragen?
Graag adviezen als die er zijn, groeten Hester Reactie infoteur, 19-06-2015
Ik kan alleen algemene adviezen geven en die staan reeds in het artikel vermeld. Ik denk dat het verstandig is om uw situatie te bespreken met uw eigen huisarts als u dat nog niet hebt gedaan.

Janny, 16-05-2015 11:01 #28
Ik ben 14 dagen geleden enorm op mijn achterhoofd gevallen. Nu heb ik sinds een paar dagen een nare stekende pijn in mijn hoofd, aan de andere kant dan waar ik op gevallen ben. Ik ben 77 jaar. Mijn vraag, is dit normaal? De eerste week had ik geen hoofdpijn, wel erge schedelpijn, wat nog niet over is. Reactie infoteur, 17-05-2015
Ik adviseer u om deze klacht te bespreken met de (weekend)huisarts. Hij of zij kan wat vragen stellen en u eventueel laten komen voor lichamelijk onderzoek en het afnemen van een (uitgebreidere) anamnese.

Bianca, 06-12-2014 20:02 #27
Ik ben vrijdag tijdens gym op mijn hoofd gevallen met hoogspringen. De eerstvolgende sprongen niet meer mee gedaan, maar de hoofdpijn zakte niet. Vandaag tijdens de lunch een stekende hoofdpijn die na ongeveer een halfuur weer weg ging, maar nu heb ik het weer en het lijkt alsof er een soort druk op mijn hoofd staat. Ook bij bukken en lang mijn hoofd naar beneden houden doet het pijn. Is dit normaal of moet ik er mee naar de dokter? Reactie infoteur, 07-12-2014
Ik adviseer u om uw huisarts (of dokterspost) te bellen en uw klachten aan hem/haar voor te leggen.

Elleke van Dijk-Pol, 11-05-2014 10:39 #26
Ik ben tijdens het volleyballen over de bal gestruikeld en onder een bank geschoven met mijn hoofd met als gevolg een gat. Opzij van mijn hoofd (1 hechting) en een snee boven op mijn hoofd (3 hechtingen). Het is nog steeds dik op mijn hoofd, nu na 2 maanden heb ik steeds pijn scheuten op die plek. Is dit normaal?

Remco, 01-04-2014 16:16 #25
Ik heb in 2012 een zwaar ongeluk gehad met een zware hersenschudding met als gevolg enkele dagen op ic en 4 weken in ziekenhuis. Ik heb hier nu nog steeds last van vooral vermoeidheid/sneller moe en concentratie. Wat kan ik doe om dit tegen te gaan? Reactie infoteur, 05-04-2014
Bij aanhoudende klachten (dat wil zeggen langer dan een half jaar) wordt geadviseerd je huisarts en/of zo nodig een neuroloog te raadplegen. Er kan dan bekeken worden of (neuropsychologisch) onderzoek naar de aard van jouw klachten zinvol is.

Linda, 07-01-2014 09:23 #24
Ik ben 5 maanden geleden uitgegleden op het zwembad en vol op mijn achterhoofd gevallen. Sindsdien goed ziek; hele erg hoofdpijn, vaak misselijk, braakneigingen en heel af en toe moet ik ook overgegeven, regelmatig diarree etc. veel moe, zweetaanvallen.
Ik heb PCS vastgesteld door de neuroloog en voor de rest gelukkig geen hersenletsel.
1 x per week naar de fysio omdat ik heel erg last heb van mijn nek en schouders heb.
Ik moet leren naar mijn lichaam te luisteren en te accepteren dat ik niet weet hoelang het gaat duren en veel rusten, is de beste medicijn.

Mijn vraag is:

Ik wil graag weten aangezien ik al 5 maanden Panadol pak, 3 per dag 1000
Als ik ze niet pak gaat het af en toe wel redelijk de dagen zonder al te erge hoofdpijn maar als de hoofdpijn terug is dan kom ik er dagen niet van af ook al pak ik ze dan weer wel.
Mag ik gewoon elke dag pakken of went je lichaam er aan? en hoe schadelijk is het voor mijn lichaam te lang Panadol pakken of valt dat mee.
Te veel moe en hoofdpijn put mij ook uit maar ik wil niet op langer termijn dat ik gevolgen heb aan mijn organen door te "'makkelijk'' medicijnen pakken.

Fijn om deze site tegen te komen, veel tips en weetjes gelezen waar ik wat aan heb en fijn om lot genoten verhalen te lezen. Toch heftig dat mijn wereld op zijn kop staat door een val en niemand die iets aan je ziet. Mijn zoontje van 6 woont sindsdien bij zijn vader (ik ben een alleenstaande moeder) en ik heb 1 x per week poets hulp ( gelukkig) vrienden helpen met boodschappen halen als het mij niet lukt of andere dingen.

En ik heb het druk met ziek zijn en elke dag met moeite de dag door komen en onzeker de ene dag is 10 minuten wandelen een oppepper en de volgende dag word ik er ziek van zweet aanvallen en hondsberoerd, misselijk en daarna weer uren in bed liggen en hopen dat mijn zware geïrriteerde hoofdpijn weg zakt en de rest van de klachten.

Voor iedereen beterschap en spoedig herstel!

Anoniem, 05-11-2013 10:40 #23
Afgelopen mei ben ik door 5 mensen in elkaar geslagen. Vooral kreeg ik vele slagen op mijn hoofd. Na een bezoek aan de huisartsenpost en eigen huisarts (bovenstaande klachten) zware hersenschudding. Nu echter ben ik 5 maanden verder en ben doodsbang. ik heb het gevoel alsof ik dement aan het worden ben. Ik vergeet dingen, kan me niet meer concentreren. Ik heb aanhoudende hoofdpijnen maar vooral het vergeten maakt me angstig slik hiervoor ook teveel pijnstillers. Natuurlijk zou ik gewoon naar mijn huisarts moeten gaan, maar dat houd ook in toegeven dat ik iets mankeer en als zzper moet ik werken. Zonder werk heb ik geen enkele bron van inkomen… Hoe kan ik mijn klachten verminderen. Iemand een idee?

Sander, 11-07-2013 15:48 #22
Afgelopen dinsdag ging ik met een vriendengroep zwemmen in de Eemhof, lekker gezellig een dagje ertussen uit met z'n alle, was de insteek. Helaas ontsierde een tweetal ongelukjes de sfeer. Zo sprong mijn vriendin vanuit een ijskoud bad het warme bad in, waarbij haar knot haar bleef haken aan iets, hierdoor kreeg zij opeens een enorme ruk aan haar hoofd. Toen de pijn in haar nek minder werd vond ze dat ze weer fit genoeg was om lol te maken, dus besloten we om weer te zwemmen en van de glijbanen af te gaan.

Tot het moment dat we in de Turbo Twister gingen, een glijbaan waar je op een band zittend door heen scheert. Bij een hoge bocht in de glijbaan zelf, vloog een vriendin van mijn vriendin uit haar band en belande hard tegen de baan aan, maar ze lachte en ging vrolijk verder, niets aan de hand dacht ik. Totdat ik een paar seconde later de band van die vriendin tegen de band van mijn vriendin aan zag botsen, waardoor haar band onder haar kont schoot, zij gelanceerd werd, in met haar hoofd volop tegen de baan aankwam. Ik schrok me wezenloos en zag haar al vrij direct huilen, alle alarmbellen gingen af in mijn hoofd, laat deze… rit snel voorbij zijn, dacht ik bij mezelf.

Nadat de rit eindelijk afgelopen was, liep mijn vriendin, huilend in schok direct het bad uit, ik ging er achteraan en kon haar nog net opvangen, want ze zakte weg, door de duizeligheid van de klap. De vriendengroep haalde z.s.m. medewerkers van de Eemhof erbij, die ons na wat vragen meenamen naar een apart kamertje, waar zij even kon bijkomen op een bedje, er werden wat vragen gesteld door een bevoegde EHBO medewerker aan haar, en op die vragen gaf ze vrijwel direct correct antwoord. De medewerker gaf mij de tip om even rustig aan te doen, of rustig in het water te liggen, ook gaf hij aan dat ik moest letten op tekenen van vermoeidheid, gapen, duizeligheid, ernstige hoofdpijn, misselijkheid en de kleur in haar gezicht. Als ik ook maar iets van die symptomen terug zag keren, moest ik terug naar hem, maar dit was niet het geval.

Vervolgens zijn we het bubbelbad heel even in geweest, alleen daar steeg de hitte denk in naar haar hoofd, want ze wou er al vrij snel weer uit, geen probleem dan maar op een stoel zitten. Zo gezegd, zo gedaan, de rest van de tijd hebben we rustig op een stoel doorgebracht. Onderweg naar huis lijk de pijn weg te ebben, dus we gingen ervan uit dat het om een lichte hersenschudding ging, die vanzelf wel over gaat. De volgende dag waren de klachten stabiel, haar pijn werd niet meer, maar helaas ook niet minder. Totdat ze 's nachts geen oog dicht deed, moeilijk kon ademen, uiteindelijk pas om 5 uur sliep en de volgende ochtend met nog meer last wakker werd, waar ze vandaag de hele dag aanhoudende ergere klachten van heeft.
Een afspraak bij de dokter/ziekenhuis staat op de planning, maar ik wil graag alvast wat eerder duidelijkheid.
Kan het zijn dat zij (ernstige) hersenletsel heeft opgelopen?

Stephanie, 12-03-2013 07:56 #21
2,5 week geleden, op een donderdag, had ik een drukke dag op mijn werk. Ik werk op een manege als allround medewerkster. 's ochtends heb ik een buitenrit van 2 uur begeleid op een paard wat niet makkelijk is voorop (heel schrikkerig, en bokt vaak), 's middags heb ik een pony gereden die veel schijnbewegingen maakt en plotseling staakt, en 's avonds had ik zelf springles. De springles zat ik op een paard wat heel hoog bokte, het hele uur lang.

Na die les had ik flinke hoofdpijn en was ik een beetje duizelig. Ik dacht dat het lag aan de inspanning, en te weinig drinken. Vrijdag had ik nog steeds dezelfde klachten, maar toen kwam de misselijkheid er nog bij. Ik dacht aan griep. Zaterdag werd ik pas echt beroerd.

Toen ik maandag nog steeds dezelfde klachten had, had ik aan mijn moeder gevraagd of zij de dokter wilde bellen voor me. Daar kon ik pas vrijdags terecht. De hele week heb ik maar aspirientjes genomen tegen de hoofdpijn.

Vrijdag concludeerde de dokter dat ik een hersenschudding heb opgelopen door de schijnbewegingen en de bokken van de paarden. Hij raadde mij af te gaan werken. Toch ben ik naar mijn werk gegaan, om het te vertellen. Ik vond het heel onwerkelijk, en mijn werkgever ook.

Het hele weekend heb ik rustig aan gedaan. Ik krijg hoofdpijn als ik dingen doe die "druk" zijn bijv. autorijden. Dan word ik ook duizelig en ga ik trillen. De misselijkheid is gelukkig wel verdwenen.

Ik mocht van de dokter halve dagen gaan werken, en heb dit ook besproken met mijn werkgever. Dingen doen waar ik geen hoofdpijn van krijg, en alles rustig aan.

Gister ben ik dus ook gaan werken. Ik probeerde op een rustige manier toch mijn werkzaamheden te vervullen. Maar na een uur, kwam de moeder van mijn werkgever. Zij wilde nu precies weten wat er met me aan de hand was. Ze viel flink uit tegen mij, en schreeuwde tegen me. Het lijkt alsof zij niet gelooft dat ik een hersenschudding heb.

Nadat ze dit had gedaan, in het bijzijn van mijn werkgever, kreeg ik hoofdpijn, en barstte ik in tranen uit. Ik had dit niet verdiend, ik werk er bijna 4 jaar, en ben bijna nooit ziek, ondanks een operatie, een buikgriepje, of na 3 bedrijfsongevallen op de EHBO belandde. Maar dat in een tijdsbestek van 4 jaar!

De moeder van mijn werkgever vindt dat ik thuis uit moet zieken, want zo gaat het niet. Maar van de dokter mag ik halve dagen, rustig, werken. Gister heb ik aan mijn werkgever gevraagd wat hij nou wil. Zijn antwoord: ja me moeder schreeuwt wel hard, maar toch heeft ze wel een beetje gelijk. Maar kijk maar hoe je, je morgen voelt. Dan ga je buiten de spits om weg, en 's middags voor de spits weer terug.

Hij zei dit ook op een manier, waardoor ik denk dat hij me niet gelooft. Er is nog veel meer gezegd, maar ik kan het me niet opbrengen om het allemaal op te schrijven.

Op dit moment heb ik hoofdpijn, en ben ik eigenlijk nerveus voor wat me nu weer te wachten staat op werk. Ik ben helemaal geen type om thuis te blijven zitten, dan krab ik het behang van de muur. Van de dokter mag ik rustig werken, zonder hoofdpijn te krijgen, maar hoe doe ik dat, als de moeder van mijn werkgever (en misschien mijn werkgever ook) er geen begrip voor hebben? De dokter waarschuwde me, dat als ik niet rustig aan doe, de klachten blijvend kunnen zijn. En dat wil ik niet!

Wat is het verstandigste wat ik kan doen?

Jelle, 07-01-2013 12:56 #20
Hallo
ik heb enkele dagen geleden de deur van een kleerkast hard op het hoofd gekregen en nu doet mijn hoofd pijn maar in golven, het komt en het gaat dan weer weg. de eerste 2 dagen was ik duizelig.
Wat betekent dit?

Jelle

Jopie van der Smagt, 12-11-2012 07:16 #19
Vorig jaar september 2011 bij golfspelen een golfbal op mijn voorhoofd gekregen op Curacao. Hoorde tijdens die klap een soort gong! Er zijn foto's genomen van mijn hoofd maar er was niets te zien op het bod. Men zei wel dat ik een hersenschudding had en rustig aan moest doen. Helaas kon dat niet vanwege een verhuis naar Spanje. Nu een jaar later wordt ik 's nachts wakker van een geluid in mijn hoofd, hoor een bel, of twee tonen van een piano, of een paar muziek tonen achter elkaar. Een keer door een bliksemschicht, was toen ook gelijk wakker. Hoor ook een lang zacht gonggeluid. Die geluiden gebeuren niet elke nacht maar het is 5 keer voorgekomen sinds febr. dit jaar. Wonen sinds febr. 2012 in Spanje. Maar wonen nu wel heel dichtbij hoogspanningsdraden?

Jef van den Bossche, 08-11-2012 01:50 #18
Heb een lichte hersenschudding na een zware val op het achterhoofd met de gekende vervelende symptomen waaronder evenwichtsstoornissen die de eerste dagen zeer vervelend waren. Bij het bukken had ik geregeld de neiging te vallen.

Is er echt geen pil die die euvels kan verlichten en eventueel helpen verdwijnen?

Richard, 06-11-2012 09:58 #17
Laatst gooide iemand ''per ongeluk'' een plastic flesje met de harde onderkant tegen mijn linkerslaap, erg hard en vanaf een kleine afstand. Ik heb er niet heel veel last van, maar sindsdien doet die plek wel pijn als ik hem aanraak. Moet ik me zorgen maken, omdat de slaap immers erg gevoelig is?

Rob, 13-07-2012 01:22 #16
Hi. Graag reageer ik op reactie, wat mij is overkomen is dat ik heftige klappen op me hoofd kreeg met vervolg een val hoofd tegen de deur, is al precies 2 jaar geleden, en heb heel veel last van geheugenverlies, vermoeidheid, wazig zien, benen tintelingen, hoofdpijn, concentratie vermogen is ook weg, misselijk, wordt snel moe. De arts zeggen of zien niks, na bijna 2 jaar wordt het nog erger. Wie of wie kan mij helpen? Graag reactie terug.

Breda, 10-07-2012 11:53 #15
Ik ben zes weken geleden achterover geval van ongeveer 1.5 meter, eerst merkte ik niets. Na anderhalve dag, kreeg hoofdpijn en duizelig, dokter vertelde me hersenschudding; ondertussen naar neuroloog geweest, maar nog steeds hoofd pijn en duizelig, zeker als ik in drukke situaties ben! Ga volgende weer naar manueel thearapuet, hoe lang kan dit duren? Reactie infoteur, 13-07-2012
Bij een zware hersenschudding kan het herstel maanden duren. Een half jaar of langer is zeker niet ongebruikelijk.

Pam, 04-07-2012 11:16 #14
Afgelopen zaterdag heb ik een zware hersenschudding opgelopen. Helaas wist ik niet dat het een hersenschudding was, omdat ik mijn hoofd stootte en dat wel vaker doe. De dag erna was ik heel moe, maar had geen hoofdpijn. Toen ik die avond wou gaan slapen kreeg ik hele erge hoofdpijn, misselijk en duizeligheid. Ik ben al een paar dagen thuis, maar ik zou vrijdag met vriendinnen naar Walibi gaan. Is dat verstandig?

Groetjes. Reactie infoteur, 04-07-2012
Bij een hersenschudding wordt meestal geadviseerd om afhankelijk van de klachten weer langzaam activiteiten te gaan hervatten, zonder te forceren. Een week na het incident een hele dag naar Walibi gaan met alle indrukken en impressies die je opdoet en stimuli die je opvangt (nog los van de vraag of je in attracties gaat zitten, waarbij druk op het hoofd ontstaat of waarbij het hoofd heen en weer geschud wordt), is fors belastend als je net een hersenschudding hebt opgelopen - zeker bij een zware hersenschudding waar u over spreekt. Ik adviseer u om deze vraag (telefonisch) voor te leggen aan uw huisarts, maar houd er rekening mee dat hij/zij -in het belang van uw gezondheid- adviseert om niet te gaan.

Foetsie, 22-05-2012 13:03 #13
Ik heb nu 4 jaar geleden een zware hersenschudding gekregen door een trap van een beslagen paard. De nacht daarop kon ik niet slapen en de vlgd. dag begon direct hoofdpijn en duizeligheid en suisen i.d. oren met steeds een rare tik in het oor. Thuis kon ik niet meer lezen en amper normaal lopen. Alles steeds heel rustig aan gedaan want dat moest wel omdat ik bijna niks meer kon doen behalve plat liggen op mijn rug dan werd de pijn minder.
Pas na zeer lange tijd werd alles stukje bij beetje ietjes beter. De tikken zijn nu uit mijn oren, maar zo nu en dan ben ik nog steeds een beetje duizelig wanneer ik mijn hoofd te snel omdraai. Ook worden de hoofdpijnen steeds minder vaak. Dus na zoveel jaren is er bij mij in ieder geval nog steeds een langzaam herstel bezig. Hoe kan het dan dat iedereen die er verstand van heeft zegt dat het herstel tot een half jaar duurt? Terwijl ik nu nog steeds merk dat er verbeteringen zijn? Reactie infoteur, 28-05-2012
Bij een zware hersenschudding kan het herstel maanden duren. Een half jaar of langer is zeker niet ongebruikelijk. Men stelt vaak dat er na een jaar doorgaans geen verbetering meer optreedt en de status blijft zoals het is. Maar uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk, van wie u er één bent.

Baip, 05-04-2012 11:26 #12
Een jaar geleden is mijn moeder (77 jaar) flauwgevallen (ca. 2 minuten buiten bewustzijn) en heeft daarbij waarschijnlijk een (zware) hersenschudding opgelopen. De eerste week had zij nauwelijks klachten, maar daarna kwamen de klachten die tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig zijn. Deze klachten zijn: zware benen (beneden de knie), oorsuizen en af en toe ook misselijkheid. Volgens de huisarts kunnen bij ouderen mensen de klachten tot meer dan een jaar aanhouden, en zelfs nooit meer overgaan. Zou het zinvol zijn om bv. eens een MRI te maken, daar zij het gevoel heeft dat er in het hoofd nog steeds iets niet klopt? Reactie infoteur, 20-04-2012
Als diagnostiek van hoofdpijn kan het raadzaam zijn een gerichte MRI scan te laten maken. Overleg dit met de huisarts.

Pechmeid, 29-02-2012 20:02 #11
Ik heb een dag geleden een erge pechdag gehad, op school bij de kluisjes was ik mijn spullen in mijn kluisje aan het doen, [mijn kluisje is helemaal onder]
ik wou opstaan en stootte hard mijn hoofd tegen een kluisdeurtje wat open stond.
daarna kreeg ik nog een tas van een klasgenoot tegen mijn hoofd geslingerd met boeken
en een half uur later kreeg ik nog een tas met boeken en oa een laptop erin.
Had na de eerste stoot meteen al erge hoofdpijn en was iets later ook misselijk, duizelig.
nu is het een dag later en bijna alle symptomen in het bovenstaande artikel heb ik wel.
Mijn moeder heeft geen zin om nu meteen al naar de dokter te gaan dus we wachten af maar ik ben er bijna zeker over.
Het is wfel lastig want geluiden komen echt hard binnen, ik moet elke dag met de trein naar school en dat schud heel erg waar ik misselijk van word en de geluiden zijn ook heel hard.
nou is het ook nog zo dat wij op school met laptops werken…
ik vind het zelf geen slim idee om te doen maar van mijn moeder moet ik gewoon gaan en dan kijken. wat vind jij?
xxx Reactie infoteur, 01-03-2012
U kunt het beste even contact opnemen met uw huisarts.

Gevallen Vrouw, 10-02-2012 11:54 #10
Een week geleden viel ik op straat achterover op mijn achterhoofd. Ik ben niet buiten westen geweest maar ik heb nog steeds hoofdpijn en slaap veel. Ook hoor ik het razen in mijn hoofd. Gaat dit allemaal wel over? Over twee weken ga ik op vakantie naar het buitenland. Hoe kan ik er voor zorgen dat ik dan klachtenvrij ben? Ik ben drie dagen geleden bij de huisarts geweest, die zei alleen dat ik niet moet werken (ik werk achter de computer) en veel moet rusten. Maar ik merk geen verbetering. Reactie infoteur, 12-02-2012
Meestal duurt het enige tijd voor de hersenen van een hersenschudding herstellen. Zolang de hersenen niet in orde zijn, kunnen er bepaalde klachten optreden. U spreekt over hoofdpijn en vermoeidheid. In het begin kan de geringste inspanning al erg vermoeiend zijn. U zult merken dat u meer slaap nodig heeft dan normaal. Bij een hersenschudding wordt tegenwoordig enkele dagen tot een week rust geadviseerd. Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten.Na een rustperiode kunnen de gebruikelijke werkzaamheden of activiteiten weer opgepakt worden. In geval van een hersenkneuzing of van toenemende sufheid na een hersenschudding, zal men in het algemeen een verwijzing naar een neuroloog noodzakelijk achten. Vraag uw huisarts om advies.

Iemand, 25-12-2011 10:46 #9
Ik heb met handballen 3 dagen geleden een bal tegen mijn hoofd gekregen. ik heb last van hoofdpijn en ben soms ook een beetje duizelig. heb ik een lichte hersenschudding? Ik heb over 4 dagen een soort toernooi waar ik graag aan mee wil doen, maar is dit wel verstandig? Reactie infoteur, 26-12-2011
Dit kunt u het beste laten beoordelen door uw huisarts.

Iemand, 06-11-2011 21:13 #8
Gisteren ben ik bij het uitgaan betrokken geraakt bij een gevecht toen ik opkwam voor een vriend, ik heb minstens vier of meer harde klappen tegen mijn hoofd gekregen, waaronder minstens 1 tegen mijn slaap. Nu voel ik me niet echt top, heb veel hoofdpijn, ben traag en moe en ben een beetje onvast. Nu weet ik alleen niet of dat van de kater komt of van de klappen… Dit zijn toch een flink aantal symptomen, maar nu staat er in het artikel dat je rust moet nemen en niet je dagelijkse dingen moet doen, terwijl ik morgen gewoon weer naar school moet… Mijn vraag dus: Moet ik morgen naar school gaan of thuisblijven? En als ik thuis blijf voor hoe lang? Reactie infoteur, 07-11-2011
Het beste is om even contact op te nemen met de huisarts, zodat hij/zij u hierin kan adviseren.

Loes, 17-08-2011 13:06 #7
Begin november 2009 ben ik op een feestje uitgegleden op een tegelvloer en nog niet eens echt hard met mijn hoofd op de grond terecht gekomen. Ik dacht de dagen erna dat ik griep had ivm hoofdpijn en misselijkheid en dit ging over na wat dagen ziek thuis te zijn geweest. Maar toen de klachten weer begonnen toen ik weer ging werken, bleek het toch een hersenschudding. Ik ben toen naar de huisarts gegaan en die schreef voor rustig aan te doen. Ik vroeg of ik wel kon gaan werken, aangezien ik de hele dag achter de computer zat, maar dat was geen probleem vond zij.

Nou dat heb ik geweten. De klachten verergerden en ondanks een tussentijdse vakantie van 2 weken met de kerst moest ik half februari 2010 halve dagen gaan werken omdat ik gek werd van de hoofdpijn. Pas in april werkte ik weer hele dagen. Een andere huisarts heeft me het advies gegeven om meteen te stoppen met werken als ik weer hoofdpijn kreeg, of het liefst natuurlijk nog iets daarvoor. Dat was voor mij iig een veel beter advies dan 'doe een beetje rustig aan'. Al die tijd had ik eigenlijk geen sociaal leven, omdat ik na het werk meteen het bed in dook, aangezien computeren, TV kijken, boek lezen of kletsen allemaal leidden tot (meer) hoofdpijn. Het enige wat goed deed was buiten wandelen. Uiteindelijk was ik in juni weer een stuk beter, maar als ik maar even te veel deed was de hoofdpijn terug. Pas in nov 2010, een jaar later, voelde het echt alsof ik ervan af was. Op dit moment krijg ik nog steeds vaak hoofdpijn bij intens concentreren en stress, terwijl ik daar voorheen nooit last van had.

Dus mijn advies: Blijf de eerste weken gewoon thuis als je een drukke baan hebt en/of dagelijks met de computer werkt: dat scheelt je een hele hoop ellende! En bouw het aantal uur vervolgens langzaam op, maar stop meteen of ga buiten een eindje wandelen zodra je weer hoofdpijn krijgt.

Yolanda, 10-07-2011 11:44 #6
Iets langer dan 3 weken geleden ben ik met de fiets gevallen en daar heb ik een zware hersenschudding aan over gehouden. Ik ben hier voor naar de huisarts geweest. Zij heeft mij dyclofenac voorgeschreven omdat ik de verschrikkelijke hoofdpijn niet kon verdragen. De afgelopen weken heb ik vrijwel niets gedaan, de eerste week kon ik geen licht verdragen. De weken erna ben ik wel regelmatig naar buiten gegaan voor een boodschap. Verder heb ik weinig gedaan omdat ik niets kan door de hoofdpijn en de vermoeidheid. Ik slaap smiddags vaak ook nog een of twee uur. Ik had echter wel verwacht dat ik me na 3 weken weer redelijk okee zou voelen en de klachten aanzienlijk verminderd zouden zijn. Is het gebruikelijk dat ik nu nog steeds zo veel hoofdpijn heb? Er mee opsta en er mee naar bed ga. Wat kan ik verwachten voor de aankomende weken? Reactie infoteur, 11-07-2011
Direct na een schedeltrauma heeft vrijwel iedereen met een hersenschudding in meer of mindere mate last van hoofdpijn. De ernst van de hersenschudding komt lang niet altijd overeen met de ernst van de hoofdpijn. Iemand die na een hersenschudding hoofdpijnklachten heeft, dient door een (huis)arts beoordeeld te worden om uit te sluiten of er sprake zou kunnen zijn van een bloeduitstorting binnen de schedel. Ik begrijp uit uw verhaal dat u naar de huisarts bent geweest.

De hoofdpijn gaat bij 90 tot 95 % van de patiënten in een paar dagen vanzelf over, zeker als de patiënt een paar dagen voldoende rust neemt. Maar het kan ook een paar weken duren. Zo nodig een pijnstiller genomen worden om de pijn enigszins te verlichten.

Bij 5 tot 10 % van de patiënten ontstaat na een schedeltrauma chronische hoofdpijn. Hierbij treden vaak ook andere klachten op zoals duizeligheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid, moeheid en slaapstoornissen. Raadpleeg bij verdere vragen en/of aanhoudende klachten uw huisarts.

(Bron: http://www.hoofdpijncentra.nl)

Nikki, 24-06-2011 13:28 #5
Ik ben vanochtend met de gym tegen de muur aan geduwd, met voetbal (ben 12 jaar). ik had pijn aan de schaafwond op mijn voorhoofd en was even daarna heel kort een beetje duizelig. ik zit op een koor en heb morgen een kooruitje naar duinrell, ik wil zo graag in de Falcon (achtbaan), maar ik vraag me af of dat wel kan. Misschien als ik er de hele dag en nacht geen last meer van heb? Reactie infoteur, 24-06-2011
Een lichte stoot of slag kan al genoeg zijn om je een (lichte) hersenschudding te bezorgen. Een lichte hersenschudding kenmerkt zich door de volgende symptomen:
- hoofdpijn
- duizeligheid
- vermoeidheid
- verwardheid
- misselijkheid
- concentratieproblemen
- last van licht of geluid
- tijdelijk geheugenverlies

Bepreek je klachten met je ouders/verzorgers en neem zonodig contact op met de huisarts.

Martha, 05-04-2011 09:18 #4
Na een fiets ongeluk heb ik o.a. een gebroken neus en een hersenschudding opgelopen. We zijn nu bijna 3 weken verder ik heb nog steeds hoofdpijn, ben snel moe en heb soms bij te veel inspanning last van misselijkheid. Wel heb ik het idee dat het beter gaat dan in het begin. Voor de meivakantie had ik een fietsvakantie gepland is dat verstandig? Reactie infoteur, 06-04-2011
Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan uw huisarts.

Floor, 31-03-2011 08:43 #3
Ik ben een week geleden tijdens het snowboarden héél hard op mijn hoofd gevallen. Direct na de val had ik last van enorme hoofdpijn maar gaande weg de dag nam dit af, wel bleef er steeds een zeurende pijn achter. Nu een week later neemt de hoofdpijn weer toe en ben ik ook sneller duizelig. Twee dagen geleden werd ik zo misselijk dat het zelfs tot braken heeft geleid. De misselijkheid is er overigens nog steeds. Kan het zijn dat de symptomen later pas optreden en dat ik dus de tekenen van een hersenschudding heb, of is het puur een toevalligheid? alvast bednakt voor jullie reactie. Reactie infoteur, 03-04-2011
Bij mensen met een zware hersenschudding, of die onvoldoende rust hebben genomen na de hersenschudding, kunnen de verschijnselen en klachten weken- tot maandenlang aanhouden. Ook kunnen zij, zelfs nog na langere tijd, last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid. Ik raad u aan contact op te nemen met de huisarts.

Sylvia Streefkerk, 17-03-2011 15:52 #2
Ik heb een collega die is van een trapje gevallen, met het gevolg een hersenschudding.
Nu is hij al p/m weer 2 maanden aan het werk, maar valt ontzettend af, ook heeft hij nog wel last van hoofdpijn. Met moeite krijgt hij 3 boterhammen per dag binnen. Dat iemand lijnt is een goed teken, maar dit is volgens mij niet goed. hij blijft afvallen. Zijn bloeddruk is goed. Nu is mijn vraag, Heeft dit ook te maken met die hersenschudding? Reactie infoteur, 17-03-2011
In het algemeen het volgende. Soms treedt na een schedeltrauma een chronische posttraumatische hoofdpijn op. Dit kan gepaard gaan met klachten als duizeligheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid, moeheid en slaapstoornissen.

Uw collega doet er verstandig aan een afspraak te maken met zijn (huis)arts.

Mariët Frigge, 17-01-2011 18:08 #1
Op 1 december een busongeluk. Was bewusteloos; weet niets van het ongeluk. Gebroken en gekneusde ribben; gekneusde nekwervels, scheurtjes in onder oogkas, gebroken jukbeen, gekneusde vingers en hand. Omdat ik veel hoestte, kreeg ik hoestonderdrukkers (codeïne) en 'n pijnstiller: ibuprofen. Na een week heb ik als gepensioneerde m'n huishoudelijke taken weer opgepakt. Ging aardig. Alleen draaide even alles rond als ik in bed ging en opstond. Dit gebeurt nu (17-1) nog een beetje. Na 5 weken was ik van de verdovende middelen af en voelde de pijn van de kneuzingen en was meer vermoeid en ging langzamer te werk. Veel slapen. Heb ik een hersenschudding? Wat te doen? Wat zijn de gevolgen? Reactie infoteur, 18-01-2011
Een hersenschudding ontstaat door een klap op het hoofd. Iemand wordt duizelig of raakt (kortdurend) bewusteloos. Het kan enige tijd duren voor de hersenen hiervan herstellen. Zolang de hersenen niet in orde zijn, kunnen er bepaalde klachten en symptomen optreden. Vraag uw (huis)arts om advies.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 01-10-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Hersenaandoeningen
Bronnen en referenties: 21
Reacties: 33
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!