Wazig zien: oorzaken, symptomen en behandeling wazig zicht

Wazig zien: oorzaken, symptomen en behandeling wazig zicht Wazig zien is een courante klacht. Wazig zien komt bij talloze mensen voor, vaak met 2 ogen, soms met 1 oog. Bij wazig zien is je zicht doffer en zijn de contrasten vager. Dit probleem kan geleidelijk of plotseling ontstaan en tijdelijk of permanent zijn. Merk je dat je vaak met je ogen moet knipperen of in je ogen wrijft om duidelijker te kunnen zien? Als je wazig zicht hebt, dan kan het te maken hebben met een relatief onschuldige oogaandoening. Maar wazig zien of troebel zicht kan ook een teken zijn van meer ernstige gezondheidsproblemen. Plotseling wazig zien kan al dan niet gepaard gaan met andere klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid (moe), vlekken voor de ogen, etc. Bij plotselinge veranderingen in je gezichtsvermogen, is het verstandig een afspraak te maken met je huisarts. Deze kan bekijken wat er aan de hand is en je zo nodig verwijzen naar de oogarts. Deze stelt de oorzaak van het probleem vast en kiest dan de meest geschikte behandelingsvorm uit.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van wazig zien?
Bijziendheid, verziendheid en astigmatisme zijn de meest voorkomende oorzaken van wazig zien.
Kan hoge bloeddruk wazig zien veroorzaken?
Hoge bloeddruk kan de bloedvaatjes die bloed naar je ogen vervoeren, beschadigen, met als gevolg: schade aan je netvlies (hypertensieve retinopathie), en wazig zien.
Kan je wazig zien door slaapgebrek?
Slaapgebrek kan droge ogen veroorzaken met symptomen als pijn, lichtgevoeligheid, jeuk, roodheid of zelfs wazig zien.

Wazig zien / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)Wazig zien / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)

Oorzaken van wazig zien

Wazig zien is het verlies van de scherpte van je gezichtsvermogen, waardoor je zicht doffer is en de contrasten vager zijn. De voornaamste oorzaken van wazig zicht zijn brekingsfouten, zoals bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en ouderdomsverziendheid of presbyopie. Maar wazig zicht kan ook een symptoom zijn van ernstiger problemen, waaronder oogziekte die van blijvende invloed kunnen zijn op je gezichtsvermogen, of een neurologische aandoening. Wazig zien beïnvloedt vaak beide ogen, maar sommige mensen ervaren dat ze wazig zien met slechts één oog.

Symptomen: pijnlijke of branderige ogen

In sommige gevallen kan wazig zien gepaard gaan met andere symptomen in één of beide ogen. Dit is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Wazig zien kan gepaard gaan met de volgende symptomen:

Behandeling van wazig zien

Wazig zien wat plotseling de kop opsteekt, voortduurt of gepaard gaat met andere klachten, kan een teken zijn van een ernstig gezondheidsprobleem, waarbij je onmiddellijk een arts moet inschakelen. Een oogarts kan de aard en omvang van het probleem vaststellen en de oorzaak bepalen met een uitgebreid oogonderzoek, waaronder een spleetlamponderzoek (een microscoop waarmee de oogarts het voorste deel van het oog onderzoek), een refractietest (oogonderzoek waarmee bepaald wordt of je een bril of contactlenzen nodig hebt) en tonometrie (oogdrukmeting). De behandeling van wazig zien, is afhankelijk van de oorzaak (zie onder).

Wazig zien en hoofdpijn / Bron: Andresr/Shutterstock.comWazig zien en hoofdpijn / Bron: Andresr/Shutterstock.com

Wazig zien en hoofdpijn

Heb je ooit aan de computer gewerkt, een boek gelezen, of in een auto gereden, waarbij je plotseling overvallen wordt door hoofdpijn die zich van je hoofd naar je ogen en je nek verspreidt? Hoofdpijn en wazig zien kunnen met elkaar zijn verbonden. Elke keer dat je hoofdpijn hebt, betekent het niet dat het verband houdt met je gezichtsvermogen, maar als beide klachten zich steeds tezamen aandienen, is het tijd om de huisarts te bezoeken voor een oogonderzoek. Je hoofdpijn kan soms worden geassocieerd met je ogen en je gezichtsvermogen. De volgende aandoeningen die hoofdpijn veroorzaken, kunnen samenhangen met je ogen en gezichtsvermogen.

Migraine

Migraine veroorzaakt gewoonlijk enorme pijn in en om je ogen. Wat bekend staat als een migraine-aura en aan een migraineaanval voorafgaat, kenmerkt zich vaak door visuele symptomen zoals flikkeringen, zigzaglijnen, knipperende lichten, een levendige regenboog van lichten of continue zigzagjes van glinsterende lichten. De aurafase kan ongeveer 20 minuten duren. Andere symptomen die door een migraine kunnen worden veroorzaakt, zijn tintelingen of gevoelloosheid van de huid, misselijkheid, braken en zelfs lichtgevoeligheid. Migraine kan worden uitgelokt door bepaalde voedingsmiddelen, geuren, medicijnen, harde geluiden en heldere lichten.

Oogvermoeidheid

Oogvermoeidheid is een klacht die iedereen kent. Je zit achter je computer, je bent aan het werk, je maakt aan autorit of je bent op een feestje en hebt plotseling de onweerstaanbare behoefte om je ogen te sluiten en wat rust te geven. In dit geval heb je te maken met zogeheten 'oogvermoeidheid', een klacht die erg vaak voorkomt. Dit kan gepaard gaan met hoofdpijn en andere klachten.

Arts onderzoekt man die last heeft van wazig zien / Bron: Image Point Fr/Shutterstock.comArts onderzoekt man die last heeft van wazig zien / Bron: Image Point Fr/Shutterstock.com

Verziendheid

Bij verziendheid zie je relatief beter ver dan dichtbij. Mensen die in het algemeen lijden aan verziendheid en een bezoekje aan de opticien uitstellen, ervaren vaak klachten als (frontale) hoofdpijn.

Ouderdomsverziendheid

Mensen rond de 40-jarige leeftijd beginnen het meestal moeilijker te vinden om zich te concentreren op nabijgelegen objecten. Bij ouderdomsverziendheid heb je steeds meer moeite om kleine letters op normale leesafstand te lezen. Een boek wordt op steeds grotere afstand gehouden en dit moeizame lezen gaat veelal gepaard met vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Bijziendheid

Als je bijziend bent, zie je dichtbij voorwerpen scherp, maar ver weg wordt alles wazig waargenomen. Dit geeft problemen met autorijden, sporten en het herkennen van mensen op afstand. Zere ogen, hoofdpijn en vermoeidheid zijn het gevolg.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een ernstige vorm van hoofdpijn die gepaard gaan met pijn rond het oog. Het gaat om buitengewoon ernstige, doch korte hoofdpijnaanvallen in episodes of clusters, vandaar de naam clusterhoofdpijn. Clusters duren tussen de 2 en 12 weken met 1 tot 8 aanvallen per 24 uur.

Wazig zien door bijziendheid / Bron: DyslexicEditor, Wikimedia Commons (Publiek domein)Wazig zien door bijziendheid / Bron: DyslexicEditor, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Wazig zien (veraf) door bijziendheid

Wazig zien aan één oog of beide ogen kan een symptoom van bijziendheid (myopie) zijn. Dit kan gepaard gaan met samen met oogpijn, vermoeide ogen, en hoofdpijn. In geval van bijziendheid heb je moeite om dingen op afstand scherp te zien. Bijvoorbeeld verkeersborden lezen, tv-kijken en op het (digitale) schoolbord kijken, geven problemen.

Behandeling
Het zicht kan in geval van bijziendheid verbeterd worden met een bril, lenzen of een operatie (ooglaseren).

Wazig zien (dichtbij) door verziendheid

Verziendheid (hyperopie) duidt op een zicht die wazig is bij voorwerpen die dichtbij staan, maar scherp als je iets veraf ziet (bijvoorbeeld een verkeersbord op de snelweg). Dit kan gepaard gaan met hoofdpijn (vooral boven de ogen), oogpijn en vermoeidheid.

Behandeling
Een geschikte leesbril (plus-bril) op de juiste sterkte biedt uitkomst. Verziendheid kan worden behandeld met refractieve chirurgie (operatieve ingreep aan het oog).

Ouderdomsverziendheid

De elasticiteit van de ooglens en het lenskapsel verminderen met het ouder worden, waardoor je moeite ondervindt om scherp te stellen op voorwerpen die zich dichtbij bevinden. Dit noemt men ouderdomsverziendheid of presbyopie. Men name bij het lezen heb je hier last van. Vroeg of laat krijgt bijkans iedereen hiermee te maken. Bij het lezen van een krant of andere kleine lettertjes is het mogelijk dat dit het gevolg is van het ontstaan ​​van presbyopie, een natuurlijk voorkomende leeftijdverwante aandoening.

Behandeling
Een zogenaamde 'leesbril' biedt soelaas voor ouderdomsverziendheid en tevens kunnen chirurgische opties overwogen worden om de afwijking te corrigeren.

Astigmatisme kan gecorrigeerd worden met contactlenzen / Bron: Etan J. Tal, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Astigmatisme kan gecorrigeerd worden met contactlenzen / Bron: Etan J. Tal, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Wazig zien (alle afstanden) door astigmatisme

Wazig zien op alle afstanden − of iets nu dichtbij is of veraf − is vaak een symptoom van astigmatisme. Astigmatisme is een oogaandoening die voortkomt uit een hoornvlies of lens die is uitgerekt tot een onregelmatige vorm. Symptomen bestaan uit problemen met het lezen door het wazig zien van lettertjes; je ervaart dat het oog zich niet meer goed kan focussen. Je hebt moeite met het scherpstellen van het oog bij veraf en dichtbij.

Behandeling
Astigmatisme kan gecorrigeerd worden met contactlenzen, een bril of een chirurgische ingreep.

Chronische droge ogen

Droge ogen (keratoconjunctivitis sicca) kunnen op verschillende manieren je ogen beïnvloeden, waaronder wazig en fluctuerend zicht. Het gaat hierbij om uitdroging van de oogbol en de oogleden. Er zijn veel mogelijke oorzaken van droge ogen, waaronder hogere leeftijd, allergie, hormonale of lichamelijke afwijkingen, aandoeningen van de traanklier, gebruik van bepaalde geneesmiddelen en het niet goed sluiten van het oog.

a: traanklier / Bron: FML, edited by Erin Silversmith , Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)a: traanklier / Bron: FML, edited by Erin Silversmith , Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
Behandeling
Indien mogelijk wordt getracht de oorzaak van droge ogen te behandelen. Als dat niet mogelijk is, kunnen oogdruppels of ooggel voorgeschreven worden. De arts kan ook zwaardere medicijnen voorschrijven of de traanafvoerkanaaltjes dichtmaken.

Wazig zien met lenzen

Meerdere oorzaken

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken dat je wazig ziet met lenzen, te weten:
 • Ophoping van vuil en eiwitafzettingen op het oppervlak van de contactlenzen;
 • Droogheid van de ogen;
 • Een verschoven lens;
 • Je ogen zijn erop achteruitgegaan;
 • Lenzen te lang dragen.

Te lang dragen van contactlenzen

Eendagslenzen of wegwerp-contactlenzen (of in feite elk type contactlenzen) die je langer inhoudt dan is voorgeschreven, kunnen zorgen voor wazig zicht en het risico op ooginfecties verhogen. Draag deze lenzen daarom niet langer dan aanbevolen.

Overleg met de arts / Bron: Syda Productions/Shutterstock.comOverleg met de arts / Bron: Syda Productions/Shutterstock.com
Wat te doen?
Zorg voor dagelijkse zorgvuldige reiniging van de lenzen om ze helder te houden. In geval van droge ogen is consultatie van een oogarts aangewezen. Er zal geprobeerd worden om de oorzaak van droge ogen te behandelen. Eventueel worden oogdruppels voorgeschreven. Wanneer je het gevoel hebt dat je lenzen te veel bewegen, overleg dan met je oogarts over een eventuele andere lenssoort. Als je ogen erop achteruit zijn gegaan, dan is het geboden om de lenssterkte aan te passen. Als je daglenzen, maandlenzen of driemaandlenzen gebruikt, respecteer dan de draagduur om klachten te voorkomen. Gebruik contactlenzen volgens voorschrift.

Wazig zien tijdens zwangerschap

Wazig zien komt vaak voor tijdens de zwangerschap en gaat soms gepaard met dubbelzien (diplopie). Hormonale veranderingen kunnen de vorm en dikte van je hoornvlies veranderen waardoor je zicht vervaagt. Droge ogen komen ook vaak voor bij zwangere vrouwen en kunnen wazig zicht veroorzaken.

Behandeling
Je moet tijdens de zwangerschap altijd stoornissen in het zien meteen melden aan je arts. Hoewel wazig zicht niet altijd serieus is, kan het in sommige gevallen een indicatie zijn van zwangerschapsdiabetes of hoge bloeddruk.

Wazig zien is één van de klachten van blefaritis / Bron: Clubtable, Wikimedia Commons (Publiek domein)Wazig zien is één van de klachten van blefaritis / Bron: Clubtable, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Blefaritis of oograndontsteking

Blefaritis (oograndontsteking) duidt op een vaak chronische ontsteking van de ooglidrand en geeft klachten als brandende of jeukende oogleden. Andere mogelijke klachten zijn een pijnlijk ooglid, gevoeligheid voor licht (fotofobie), rode ogen en gezwollen oogleden, wazig zicht (door een verstoring van de traanfilm), droge ogen en korstjes op de wimpers.

Behandeling
Het belangrijkste bij het behandelen van blefaritis is om twee keer per dag de ooglidranden te poetsen.

Oogmigraine

Oogmigraine is migraine die gepaard gaat met oogklachten. Deze vorm van migraine duidt op kortdurende perioden van een aantal minuten tot een half uur waarin oogheelkundige verschijnselen optreden. Oogmigraine kan worden gevolg door hoofdpijn.

Behandeling
Behandeling met medicijnen is niet zinvol gezien de korte duur van de aanvallen. Het is van belang om uitlokkende factoren te vermijden zoals aanhoudende stress, langdurig beeldschermwerk of lang tv-kijken, etc.

Mouches volantes / Bron: Acdx, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Mouches volantes / Bron: Acdx, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Floaters

Floaters of mouches volantes kan je zicht vervagen door tijdelijke kleine bewegende vlekjes of draadjes die in je blikveld verschijnen. Floaters is een normaal verschijnsel van het ouder worden. Met het voortschrijden der jaren wordt niet alleen het glasvocht minder van kwaliteit, maar ook de samenstelling van dit glasvocht verandert. Er kunnen op een gegeven ogenblik klonteringen of troebelingen in het glasvocht ontstaan. Deze kun je ervaren mouches volantes.

Behandeling
Goedaardige floaters behoeven in principe niet behandeld te worden. Schakel meteen medische hulp in als je een toename van het aantal floaters opmerkt, vooral als de floaters worden begeleid door lichtflitsen of een eenzijdig verlies van je zicht. Dit kan duiden op een netvliesloslating.

Wazig zien na LASIK

LASIK ooglasermethode geeft soms als complicatie een plotseling wazig gezichtsvermogen. Binnen een paar dagen moet dit verbeteren, maar het kan enkele weken duren voordat je gezichtsvermogen volledig is gestabiliseerd.

Behandeling
Raadpleeg bij complicaties meteen de oogarts.

Sommige medicijnen kunnen wazig zicht veroorzaken / Bron: Stevepb, PixabaySommige medicijnen kunnen wazig zicht veroorzaken / Bron: Stevepb, Pixabay

Oogdruppels en medicatie

Bepaalde oogdruppels, in het bijzonder oogdruppels die conserveermiddelen bevatten, kunnen irritatie en wazig zicht veroorzaken. In de meeste gevallen kunnen deze bijwerkingen worden bestreden met kunstmatige tranen. Ook sommige medicijnen zoals allergiepillen kunnen bijwerkingen veroorzaken van droge ogen en wazig zicht.

Behandeling
Tijdens een uitgebreid oogonderzoek kan de optometrist of oogarts onderzoeken of een van de medicijnen die je gebruikt de klachten veroorzaakt. Als dat het geval is, kan bekeken worden of er een alternatief medicijn is.

Wazig zicht door oogherpes / Bron: Powerfloh, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Wazig zicht door oogherpes / Bron: Powerfloh, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Wazig zicht door oogaandoeningen

Allerlei oogaandoeningen kunnen wazig zicht veroorzaken. Een voorbeeld daarvan is een maculagat, een klein gaatje precies in het midden van het netvlies, waar het zicht het scherpst is: de zogeheten macula of gele vlek. Wazig zicht kan ook een symptoom zijn van netvliesloslating, oogherpes of ontsteking van de oogzenuw (neuritis optica) en andere oorzaken.

Wat te doen?
Bepaalde oogaandoeningen kunnen permanent gezichtverlies veroorzaken en daarom is het belangrijk om je huisarts te bezoeken bij vermoeden bij oogklachten.

Troebel zicht door glaucoom

Glaucoom is een vaak voorkomende, chronische oogaandoening. Glaucoom kan allerlei klachten geven, waaronder het zien van wazige vlekken of het zien van een wazige tunnel. De symptomen van de gezichtsuitval bij glaucoom kunnen voor iedereen anders zijn.

Behandeling
Zonder interventie kan glaucoom tot slechtziendheid of zelfs blindheid leiden.

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) duidt op een geleidelijke verlies en vervaging van het gezichtsvermogen, zoals vervormingen als lijnen die golvend of gebroken zijn. Maculadegeneratie komt bijna alleen voor bij mensen ouder dan vijftig jaar en duidt op een aandoening van het centrale gedeelte van het netvlies, de macula lutea, of gele vlek.

Behandeling
Injecties met medicijnen in het oog is de meest gebruikte behandeling bij LMD.

Staar aan de ogen / Bron: Rakesh Ahuja, MD, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Staar aan de ogen / Bron: Rakesh Ahuja, MD, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Staar

Staar of cataract is een troebele ooglens en vaak is het ene gevolg van ouderdom. Wazig zien is een van de eerste klachten van beginnende staar.

Behandeling
Een staaroperatie waarbij de troebele lens vervangen wordt door een heldere kunstlens, is de enige behandelmogelijkheid van staar.

Diabetes: diabetische retinopathie

Als je diabetes hebt, dan kan het onverklaarbare vage zicht veroorzaakt worden door het ontstaan ​​van diabetische retinopathie, een ziekte die het netvlies van het oog beschadigt en het gezichtsvermogen aantast.

Behandeling
Diabetische retinopathie is een complicatie van diabetes. Het is daarom belangrijk om diabetes goed onder controle te krijgen en te houden. Een laserbehandeling kan vaak een verder achteruitgaan van het gezichtsvermogen stoppen of vertragen bij diabetische retinopathie.

Cardiovasculaire ziekten en andere systeemziekten

Hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen) en andere systeemziekten kunnen leiden tot wazig zicht, vaak in combinatie met dubbelzien. Dit kan een symptoom zijn van een ernstig onderliggend gezondheidsprobleem, zoals een beroerte. Of het kan een vroeg teken zijn van multiple sclerose (MS).

Wat te doen?
Als je plotselinge klachten hebt met betrekking tot het gezichtsvermogen, vooral in combinatie met andere symptomen, raadpleeg dan onmiddellijk je huisarts.

Wazig zien en stress

Wazig zien kan ook voortkomen door vermoeide ogen veroorzaakt door aanhoudende stress. Door stress spannen je spieren zich aan, ook je oogspieren. Door deze spanning in je oogspieren neemt de gezichtsscherpte af.

Behandeling
Het wazig zien als gevolg van stress is een tijdelijke aangelegenheid, want zodra je meer ontspanning ervaart herstelt het zicht zich.

Wazig zien door vermoeidheid / Bron: Istock.com/dolgachovWazig zien door vermoeidheid / Bron: Istock.com/dolgachov

Moeheid en slaapgebrek

Wazig zien en moe

Door moeheid wazig zien, is een veel voorkomende klacht. Vermoeide ogen wordt visuele vermoeidheid genoemd en dit ontstaat vaak door langdurig naar een beeldscherm te kijken of gedurende langere tijd te lezen. Bijziendheid of verziendheid geeft ook vermoeide ogen, evenals een droge omgeving. Wazig zien of vlekken zien voor de ogen komt vaak door (extreme) moeheid.

Behandeling
Geef je ogen rust, pas de luchtvochtigheid in de omgeving aan, of neem een bril/contactlenzen met de juiste sterkte.

Slaapgebrek

Je ogen hebben minimaal vijf uur slaap per nacht nodig om te herstellen. Zonder die tijd kunnen ogen niet optimaal werken. Een veel voorkomende klacht van slaapgebrek zijn trillende oogleden. Deze onvrijwillige spasmen staan ​​bekend als myokymie (faciale myokymie, spiertrekking in ooglid). Dit kan erg storend zijn. Na verloop van tijd kan een gebrek aan slaap leiden tot ernstige gevolgen voor je gezichtsvermogen, waaronder gesprongen bloedvaten als gevolg van vermoeide ogen. Bovendien kan een tekort aan slaap droge ogen veroorzaken, wat kan leiden tot pijn, lichtgevoeligheid, jeuk, roodheid of zelfs wazig zien.

Behandeling
Zorg dat je 's nachts voldoende slaapt. Een slechte slaaphygiëne is vaak de oorzaak van slaapproblemen. Neem daarom een goede slaaphygiëne in acht.

Hersentumor

Eng, maar waar: een hersentumor in elk deel van je hersenen kan druk opbouwen in je schedel. Dat kan veel symptomen veroorzaken, waaronder wazig zicht. Andere tekenen van een mogelijke hersentumor zijn:
 • Hoofdpijn dat niet weg gaat;
 • Misselijkheid;
 • Persoonlijkheidsveranderingen;
 • Epileptische aanvallen;
 • Uitvalverschijnselen, spraak- en geheugenstoornissen;
 • Braken.

Behandeling
Vaak is het wenselijk dat de neurochirurg (zo veel mogelijk van) de tumor verwijdert. Een neurochirurg behandelt aandoeningen van het zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) die voor chirurgisch ingrijpen toegankelijk zijn.

Psoriasis

Psoriasis is een chronische huidaandoening, gekenmerkt door scherp begrensde, wit-schilferende plakkaten op een rode ondergrond. Psoriasis kan echter ook je ogen beïnvloeden. Het kan een aandoening veroorzaken die uveïtis heet, wat letterlijk ontsteking van de uvea van het oog betekent. Uveitis komt ook voor bij een aantal andere auto-immuunziekten, zoals (jeugd)reuma, de ziekte van Bechterew, de ziekte van Crohn en sarcoïdose. Vaak krijgt je eerst plotsklaps een pijnlijk, rood oog. Dan ga je steeds waziger zien. Je klaagt over gezichtsverlies en het zien van zwarte vlekjes of sliertjes Ook komt het voor dat je fel licht slecht kunt verdragen.

Behandeling
Uveitis wordt behandeld met ontstekingsremmers in de vorm van oogdruppels, tabletten of injecties.

Kortademigheid en wazig zien door een te hoge bloeddruk / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.comKortademigheid en wazig zien door een te hoge bloeddruk / Bron: Wavebreakmedia/Shutterstock.com

Wazig zien door te hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk veroorzaakt meestal geen symptomen en hoge bloeddruk wordt daarom vaak aangeduid als 'stille moordenaar'. Dit omdat mensen plotseling, zonder voorafgaande waarschuwing, kunnen sterven aan een beroerte of hartinfarct. Vaak wordt een hoge bloeddruk tijdens een routineonderzoek ontdekt. Als je bloeddruk erg hoog is, kun je wel klachten ontwikkelen, zoals:

Stoppen met roken / Bron: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.comStoppen met roken / Bron: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.com
Behandeling
Een gezonde leefstijl vermindert de kans op een hoge bloeddruk. Dit betekent concreet:

Veel hartkwalen kun je voorkomen als een hoge bloeddruk in een vroeg stadium wordt opgespoord en behandeld. Behandeling bestaat vaak uit een combinatie van dieetaanpassingen, verdere aanpassen van de leefstijl en medicijnen, waardoor de bloeddruk onder controle gehouden kan worden. Verandering van leefstijl is bij een lichte hoge bloedruk (prehypertensie) vaak al voldoende. Bij patiënten waar er sprake is van een onderliggende aandoening, zal deze eerst worden behandeld.

Er zijn vele tientallen bloeddrukverlagende middelen die de arts kan voorschrijving tegen hoge bloeddruk. Het kan gaan om één medicijn of een combinatie van meerdere. Het trouw slikken van de voorgeschreven medicatie -therapietrouw genoemd- is van groot belang voor het onder controle brengen én houden van de bloeddruk.

Wazig zien en duizeligheid / Bron: Pathdoc/Shutterstock.comWazig zien en duizeligheid / Bron: Pathdoc/Shutterstock.com

Wazig zien en duizeligheid

Wazig zien en duizeligheid komen vaak samen door de complexe relaties tussen visuele verwerking en andere systemen van het lichaam. Naast oogproblemen kan wazig zien en duizeligheid worden veroorzaakt door systemische aandoeningen, aandoeningen van het zenuwstelsel, complicaties van hart- en vaatziekten en andere medische aandoeningen.

Oogaandoeningen

Elk probleem met de ogen die wazig zien en vervormde perceptie veroorzaakt, kan tot duizeligheid leiden. Bijvoorbeeld mensen met bijziendheid, verziendheid, astigmatisme of presbyopie, kunnen soms duizeligheid ervaren, samen met een wazig zien. Cataract of staar is een andere vaak voorkomende oogaandoening die kan leiden tot wazig zicht en milde duizeligheid. Zelfs zwangerschapsgerelateerde oogveranderingen kunnen leiden tot periodes van wazig zien en duizeligheid.

Hart- en vaatziekten

Alles wat de bloedstroom naar de hersenen vermindert, kan leiden tot duizeligheid en wazig zicht. Als dit plotseling ontstaat, voelt het meestal alsof je gaat flauwvallen. Mensen met hartfalen ervaren deze episodes vaak, vooral als ze opstaan of gaan liggen. Een hartaanval kan dezelfde symptomen veroorzaken. Sommige soorten hartklepproblemen of hartritmestoornissen kunnen leiden tot soortgelijke klachten. Zware uitdroging als gevolg van oververhitting of langdurig braken of diarree kan leiden tot lage bloeddruk met duizeligheid en wazig zicht. Bepaalde bloeddruk- en hartmedicijnen kunnen deze symptomen ook veroorzaken.

Aandoeningen van de zenuwstelsel

Veel aandoeningen kunnen de zenuwen en de hersencentra beïnvloeden die betrokken zijn bij het gezichtsvermogen, wat tot wazig zicht en duizeligheid leidt. Een hoofdletsel, een beroerte, of een scheurtje in een bloedvat in de hersenen, veroorzaken plotselinge symptomen. Een infectie in de hersenen en omliggende weefsels kunnen ook deze en andere symptomen veroorzaken. Een hersentumor en chronische hersenaandoeningen, zoals multiple sclerose, veroorzaken vaak meer subtiele symptomen.

Onderzoek van de schildklier / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewiczOnderzoek van de schildklier / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz

Systemische aandoeningen

Verschillende andere medische aandoeningen die problemen met het gezichtsvermogen veroorzaken, kunnen leiden tot wazig zicht en duizeligheid. Mensen met diabetes kunnen deze symptomen ervaren wanneer hun bloedsuikerspiegel hoog is. Ernstige bloedarmoede kan leiden tot duizeligheid en wazig zien als gevolg van verminderde zuurstofafgifte aan de hersenen en een laag bloedvolume. Schildklierproblemen, adrenale klierstoornissen en ernstige nierziekte behoren tot de vele andere medische aandoeningen die soms wazig of vervormd zicht en duizeligheid veroorzaken.

Behandeling

Omdat onduidelijk zien en duizeligheid kunnen optreden bij een breed scala van medische aandoeningen, is het belangrijk om een afspraak te maken met je huisarts voor een nauwkeurige diagnose. Neem direct contact op met aan erts als je een plotselinge verandering in het gezichtsvermogen met duizeligheid ervaart, vooral als het gepaard gaat met andere symptomen. Behandeling van wazig zien en duizeligheid varieert en is afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Spinazie / Bron: Lecic/Shutterstock.comSpinazie / Bron: Lecic/Shutterstock.com

Voeding voor gezonde ogen

Wortelen

Bèta-caroteen (pro-vitamine A) wordt in het lichaam omgezet in vitamine A. Wortelen bevatten zeer veel bèta-caroteen. Bèta-caroteen komt evenwel ook voor in (donker)groene bladgroente, zoals spinazie, en in koolsoorten. Bèta-caroteen is een oranje kleurstof waar wortelen vol mee zitten. Het lichaam zet deze stof om in vitamine A en het netvlies heeft deze vitamine nodig om licht te kunnen omzetten in elektrische signalen aan de hersenen.

Bladgroenten

Bladgroenten zitten vol met luteïne en zeaxanthine-antioxidanten die, volgens onderzoeken, het risico op maculadegeneratie en cataract verlagen.

Eieren

De dooier is een belangrijke bron van luteïne, zeaxanthine en zink, wat ook helpt om het risico op maculairedegeneratie te verminderen.

Sardines in restaurant 'Esplanada do Cantinho' te Lissabon (Portugal) / Bron: Martin SulmanSardines in restaurant 'Esplanada do Cantinho' te Lissabon (Portugal) / Bron: Martin Sulman

Vette vis

Tonijn, sardines, zalm, makreel, ansjovis en forel zijn rijk aan DHA, een vetzuur dat wordt aangetroffen in je retina of netvlies. Lage niveaus DHA worden in verband gebracht met het droge-ogen-syndroom.

Citrusfruit en bessen

Deze vruchten zijn krachtpatsers en zitten vol vitamine C, waarvan is aangetoond dat het het risico van het ontwikkelen van maculadegeneratie en cataract vermindert.

Amandelen

Amandelen zitten vol met vitamine E, die maculadegeneratie vertraagt, zo blijkt uit onderzoek. Met een handvol amandelen krijg jet ongeveer de helft van je dagelijkse dosis E binnen..

Lees verder

© 2017 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wanneer een blinde weer kan zienWanneer een blinde weer kan zienIemand die blind is, heeft soms de mogelijkheid om weer te kunnen zien. Hoe ziet de (nieuwe) wereld voor een ex-blinde e…
Hartslag voor je ogen zien of voelen: wat zijn de oorzaken?Hartslag voor je ogen zien of voelen: wat zijn de oorzaken?Zit je lekker rustig naar de TV te kijken onder het genot van een borrel en hapje, kan het voorkomen dat het zicht er an…
Wazig zien, pijnlijke ogen: eerste langdurige teken van MSWazig zien, pijnlijke ogen: eerste langdurige teken van MSHeb je relatief langdurig last van een aangetast gezichtsveld aan één of beide ogen, dan kan het een aanwijzing zijn voo…
Oculaire toxoplasmose: Parasitaire ooginfectieOculaire toxoplasmose: Parasitaire ooginfectieToxoplasmose (toxoplasmosis) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van een ooginfectie. Oculaire toxoplasmose is ee…

Ontstoken vinger: Soorten en oorzaken van vingerontstekingOntstoken vinger: Soorten en oorzaken van vingerontstekingMet de handen komen mensen aan veel plaatsen waar zich mogelijk bacteriën en andere ziektemakers bevinden. Een ontstoken…
Schizofrenie: symptomen, oorzaken en gevolgenSchizofrenie: symptomen, oorzaken en gevolgenSchizofrenie is een vervelende aandoening waar veel mensen wel eens van hebben gehoord. Weinig mensen weten echter wat h…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Martin Sulman
 • All About Vision. Blurry Vision In One Eye Or Both Eyes. http://www.allaboutvision.com/conditions/blurry-vision.htm (ingezien op 10-8-2017)
 • CooperVision. Wat is presbyopie? https://coopervision.nl/oogverzorging-en-de-gezondheid-van-het-oog/wat-presbyopie (ingezien op 10-8-2017)
 • Diamond Vision. How Blurry Vision and Headaches May Be Related. https://diamondvision.com/how-blurry-vision-and-headaches-may-be-related/ (ingezien op 1-9-2017)
 • Dr. A.J. Six (in samenwerking met dr. J.H. Kirkels, dr. R.P.J. Budde, dr. M.J.M. Cramer en drs. B.E. Backus): De cardiologie vereenvoudigd. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, vijfde herziene druk, 2011.
 • EyeHealthWeb. Blurred Vision Causes, Symptoms, and Relief. http://www.eyehealthweb.com/blurred-vision/ (ingezien op 10-8-2017)
 • Gezondheidsplein. Behandeling van verziendheid. https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/verziendheid/behandeling/item39166 (ingezien op 10-8-2017)
 • Health. 5 Foods for Healthy Eyes. https://www.health.com/health/gallery/0,,20680738,00.html (ingezien op 17-9-2018)
 • Healthline. What Causes Blurred Vision? http://www.healthline.com/symptom/blurred-vision (ingezien op 10-8-2017)
 • Isala. Neurochirurgie. https://www.isala.nl/specialismen-en-centra/neurochirurgie/ (ingezien op 13-10-2022)
 • Livestrong. Causes of Blurry Vision and Dizziness. http://www.livestrong.com/article/194299-what-are-the-causes-of-blurry-vision-and-dizziness/ (ingezien op 6-10-2017)
 • MedicineNet.com. Blurred Vision. http://www.medicinenet.com/blurred_vision/symptoms.htm (ingezien op 10-8-2017)
 • Oogapotheker.be. 6 mogelijke redenen voor wazige contactlenzen. http://oogapotheker.be/redactie/ogen/wazige-contactlenzen (ingezien op 26-9-2017)
 • Oogartsen. Spasme ooglid, trillende oogleden. ttps://www.oogartsen.nl/oogartsen/oogleden/krampen_ooglid_spastische_trillende_oogleden_botox/ (ingezien op 2-4-2020)
 • Oogfonds. Wazig zien. https://oogfonds.nl/oogklachten/wazig-zien/# (ingezien op 10-8-2017)
 • Ooghulp. Wazig zien. https://ooghulp.nl/wazig-zien/ (ingezien op 22-7-2023)
 • OverOgen.nl. Wat is astigmatisme? http://overogen.nl/oog-aandoeningen/astigmatisme/ )ingezien op 10-8-2017)
 • Thuisarts.nl. Ik zie niet goed. https://www.thuisarts.nl/minder-zien-slecht-zien-bij-volwassenen/ik-zie-niet-goed (ingezien op 10-8-2017)
 • WebMD. Why Is My Vision Blurry? http://www.webmd.com/eye-health/why-is-my-vision-blurry#1 (ingezien op 10-8-2017)
 • Yoursightmatters. Losing an Hour: How Lack of Sleep Affects Your Eyes. https://yoursightmatters.com/losing-an-hour-how-lack-of-sleep-affects-your-eyescid20130313ysmtz1/ (ingezien op 2-4-2020)
 • Afbeelding bron 1: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 2: ROTFLOLEB, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 3: Andresr/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Image Point Fr/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 5: DyslexicEditor, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 6: Etan J. Tal, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
 • Afbeelding bron 7: FML, edited by Erin Silversmith , Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
 • Afbeelding bron 8: Syda Productions/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 9: Clubtable, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 10: Acdx, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 11: Stevepb, Pixabay
 • Afbeelding bron 12: Powerfloh, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 13: Rakesh Ahuja, MD, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 14: Istock.com/dolgachov
 • Afbeelding bron 15: Wavebreakmedia/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 16: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 17: Pathdoc/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 18: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz
 • Afbeelding bron 19: Lecic/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 20: Martin Sulman
Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 21-04-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 40
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.