Liesbreuk: symptomen man/vrouw, oorzaak en behandeling

Liesbreuk: symptomen man/vrouw, oorzaak en behandeling Liesbreuk symptomen zijn een zwelling in de lies en/of pijn in de lies, vaak brandende of stekende pijn. Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek. Deze uitstulping ontstaat als gevolg van een zwakke plek of een opening in de buikwand. Dit wordt de breukpoort genoemd. Een liesbreuk kan aanleiding geven tot een pijnlijk, soms branderig gevoel in de lies en sommige mensen worden misselijk van een liesbreuk. De pijn in de liesstreek kan verergeren bij het voorover bukken, hoesten, te hard persen of (zwaar) tillen. Behandeling van een liesbreuk bestaat uit een (kijk)operatie. De enige manier om een liesbreuk te herstellen is door middel van een operatie. Bij een liesbreukoperatie zijn er verschillende mogelijkheden.
Liesbreuk / Bron: BruceBlaus / Blausen.com, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Liesbreuk / Bron: BruceBlaus / Blausen.com, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Wat is een liesbreuk?

De medische benaming voor een liesbreuk is hernia inguinalis. Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek, welke ontstaat als gevolg van een zwakke plek of een opening in de buikwand (de breukpoort). Het buikvlies en wat buikinhoud, zoals een stukje van de darm of wat vetweefsel, steekt door de breukpoort naar buiten, hetgeen een zwelling in de lies kan veroorzaken.

Synoniemen

Een liesbreuk staat ook bekend onder de volgende medische benamingen:
 • hernia inguinalis
 • inguinale hernia

Liesbreuk bij mannen en vrouwen

Ongeveer 2 tot 3% van de mannelijke baby's krijgt een liesbreuk, maar het treedt op bij slechts minder dan 1% van de babymeisjes. Ongeveer 1 op de 4 mannen heeft ooit een liesbreuk op enig moment in zijn leven. Een liesbreuk komt het meest voor bij mannen boven de 40 jaar.

Soorten liesbreuken

Er worden vaak twee verschillende typen liesbreuken onderscheiden, naar gelang de plaats van de breuk ten opzichte van de doorgang van de zaadstreng door de buikwand heen richting zaadbal.

Mediale liesbreuk

Niet door het lieskanaal, maar min of meer haaks erop. Vaak gezien bij ouderen die veel moeten hoesten (als gevolg van COPD) of persen (als gevolg van prostaatvergroting).

Laterale liesbreuk

De breuk komt in dit geval door dezelfde 'opening' naar buiten als de zaadstreng.

Misselijkheid bij een vrouw als gevolg van een liesbreuk / Bron: Istock.com/CentralITAllianceMisselijkheid bij een vrouw als gevolg van een liesbreuk / Bron: Istock.com/CentralITAlliance

Symptomen liesbreuk bij man en vrouw

Waaraan kun je een liesbreuk herkennen? Sommige mensen met een liesbreuk hebben geen klachten en komen er pas tijdens een routineonderzoek achter dat zij een liesbreuk hebben. In de meeste gevallen zijn er echter wel symptomen en is de uitstulping voelbaar en zichtbaar als een bobbel in de liesstreek. De uitstulping is meestal het beste zichtbaar als de persoon rechtop staat, vooral bij hoesten. Een liesbreuk kan aanleiding geven tot een pijnlijk, soms branderig gevoel in de lies en sommige mensen worden misselijk van een liesbreuk. De pijn in de liesstreek kan verergeren bij het voorover bukken, hoesten, te hard persen of (zwaar) tillen. Deze factoren vergroten de druk in de buikholte. Af en toe kunnen mannen met een liesbreuk last krijgen van pijn en zwelling in het scrotum, rond de testikels.

Complicaties

Soms kunnen er complicaties ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld de darm bekneld raken in de opening, als gevolg waarvan de bloedvoorziening naar dat deel van de darm wordt belemmerd en het beklemde deel van de darm kan afsterven. Dit is een medische spoedsituatie, waarbij direct medisch ingrijpen is vereist.

Oorzaak liesbreuk

Sommige liesbreuken hebben geen aanwijsbare oorzaak. Maar vaak treedt een liesbreuk op ten gevolge van:
 • Verhoogde druk in de buikholte door te hard persen tijdens de stoelgang of het urineren (zoals bij obstipatie en bij problemen met urinelozing door bijvoorbeeld een vergrote prostaat), het tillen van zware lasten, langdurig hoesten of niezen;
 • een aangeboren zwakke plek in de buikwand;
 • een combinatie van toegenomen druk in de buik en een reeds bestaande zwakke plek in de buikwand;
 • een zwakke plek kan ook later ontstaan, doordat de buikwand uitrekt door bijvoorbeeld overgewicht of zwangerschap of als gevolg van een (sport)blessure.

Risicofactoren liesbreuk

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een liesbreuk zijn onder meer:
 • Geslacht. Mannen hebben veel meer kans op een liesbreuk vanwege een andere anatomie van het lieskanaal, de plek waar een liesbreuk ontstaat. Wel is uit onderzoek gebleken dat vrouwen vaker een femorale hernia (dijbeenbreuk) hebben dan mannen. Een dijbeenbreuk bevindt zich ter hoogte van het dijbeen.
  Zwangerschap is een risicofactor voor het krijgen van een liesbreuk / Bron: Zerocool, PixabayZwangerschap is een risicofactor voor het krijgen van een liesbreuk / Bron: Zerocool, Pixabay
 • Familiaire risicoverhoging. Het risico op een liesbreuk neemt toe als iemand een naast familielid heeft, zoals een ouder of broer of zus, die een liesbreuk heeft gehad.
 • Bepaalde medische aandoeningen. Cystic fibrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte met een beperkte levensverwachting. Mensen met taaislijmziekte moeten vaak hoesten en dit vergroot de kans op een liesbreuk. Vandaar dat rokers ook een grotere kans hebben op een liesbreuk.
 • Aanhoudende obstipatie. Door verstopping gaan mensen tijdens de stoelgang persen en dat is een veel voorkomende oorzaak van een liesbreuk.
 • Overgewicht. Dit vergroot de druk op de buikwand.
 • Zwangerschap. Dit kan zowel een verzwakking van de buikspieren als een verhoogde druk op de buikwand veroorzaken.
 • Bepaalde beroepen. Het hebben van een baan waarbij iemand langdurig moet staan ​​of zware lasten moet (op)tillen, verhoogt het risico op het ontwikkelen van een liesbreuk.
 • Vroeggeboorte. Te vroeg geboren baby's hebben meer kans op een liesbreuk.
 • Een liesbreuk hebben gehad. Mensen die eerder een liesbreuk hebben gehad, lopen meer dan gemiddeld kans om weer een liesbreuk te krijgen en dan meestal aan de andere kant.

Behandeling liesbreuk met een liesbreukoperatie

Afwachtend beleid

Een liesbreuk verdwijnt nooit spontaan. Bij een liesbreuk bij mannen met geen tot weinig klachten in het dagelijkse leven kan het natuurlijke beloop ervan worden afgewacht (afwachtend beleid). Uit onderzoek blijkt dat de kans op acute verergering of inklemming van de liesbreuk klein is en dat uitstel van een herniacorrectie veilig en acceptabel is voor arts en patiënt. Bij patiënten waarbij eerst een afwachtend beleid wordt gevoerd en vervolgens alsnog geopereerd worden wanneer de klachten verergeren, is er geen hoger risico op complicaties dan diegenen die bij het vaststellen van een liesbreuk uit voorzorg worden geopereerd. Vele (huis)artsen voeren dit beleid al langer uit en onderzoek steunt hen hierin.¹

Liesbreuk verhelpen door een operatie / Bron: Istock.com/kzenonLiesbreuk verhelpen door een operatie / Bron: Istock.com/kzenon

Liesbreukoperatie

Er kunnen verschillende technieken worden gebruikt om breuken te herstellen. Vroeger werden enkel hechtingen aangebracht om de breuk te herstellen en de buikwand te verstevigen. Hierbij is het herstel vaak pijnlijker aangezien de weefsels bij elkaar getrokken worden. Bovendien is het risico op een recidief vaak groter. Deze technieken worden (daarom) nog zelden gebruikt. Tegenwoordig wordt een liesbreuk bij voorkeur hersteld met een zogeheten tension free repair of een herstel zonder spanning. Daartoe wordt een MESH of netje gebruikt, welke bestaat uit kunststofmateriaal.

Er zijn twee manieren waarop een liesbreuk operatief behandeld kan worden:
 • de klassieke methode; en
 • de kijkoperatie of endoscopie.

Klassieke operatie

Specialisten geven aan de de laatste methode de voorkeur, ofschoon niet iedereen hiervoor geschikt is. Bijvoorbeeld wanneer de zwelling/uitstulping zeer groot en/of niet terug te duwen is in de buik. Of wanneer iemand al eens een buikoperatie heeft ondergaan. In deze gevallen wordt een zogeheten klassieke operatie uitgevoerd. Op de plaats van de liesbreuk wordt een incisie of snee in de huid gemaakt, waarna de breuk hersteld wordt. Het herstel duurt langer dan bij een kijkoperatie en er blijft er een zichtbaarder litteken over.

Kijkoperatie

Bij een kijkoperatie is er minder pijn na de operatie en een sneller herstel: gemiddeld tussen de 7 en 10 dagen. Verder blijven er slechts drie minieme littekentjes over, op de plaats waar drie sneetjes van ongeveer een centimeter in de huid zijn gemaakt. Daardoorheen worden operatie-instrumenten en een piepkleine camera naar binnen gebracht. Bij kinderen is een kijkoperatie niet mogelijk.

Soms is er na een liesbreukoperatie sprake van nabloeding of wondinfectie.

Herstel van een liesbreuk

Het herstel is afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren. Baak zul je enige tijd na de operatie nog hinder ondervinden van het operatiegebied. Dit interfereert soms met je dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen. Als vuistregel geldt dat je na twee weken weer naar je werk kunt. Het blijkt dat bij kijkoperaties het herstel normaal gesproken sneller verloopt dan bij een open operatie. Ook is de pijn vaak minder.

Prognose

Bijna 1 op de 3 patiënten ervaart een jaar na een liesbreukoperatie nog liespijn. Opmerkelijk genoeg komen deze chronische pijnklachten vooral voor bij jongere patiënten, aldus Hester Langeveld (Erasmus MC) et al. in Hernia (2014; epub 5 augustus).²

Bij een klein percentage van de geopereerde patiënten, kan er na enige tijd op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaan. Om dit te verhelpen is dan weer een operatie nodig.

Preventie

De meeste liesbreuken kunnen niet worden voorkomen, vooral niet bij zuigelingen en kinderen. Volwassenen kunnen een liesbreuk mogelijk voorkomen door de volgende maatregelen in acht te nemen:
 • Voorkom overgewicht. Overgewicht leidt tot een grotere abdominale druk en verhoogt het risico op het ontwikkelen van een liesbreuk. Zorg ervoor dat je gezond eet en voldoende lichaamsbeweging krijgt.
 • Vermijd snel afvallen (zoals in een crashdieet). Door snel af te vallen krijg je niet voldoende eiwitten en vitaminen binnen, die nodig zijn voor spierkracht, waardoor de spieren van de buik kunnen verzwakken.
  Liesbreuk voorkomen door overgewicht tegen te gaan / Bron: Istock.com/VladimirFLoydLiesbreuk voorkomen door overgewicht tegen te gaan / Bron: Istock.com/VladimirFLoyd
 • Stop met roken. Stoppen met roken is een belangrijke maatregel, aangezien roken kan leiden tot een chronische hoest. Chronisch hoesten door het roken verhoogt het risico op het ontwikkelen van een liesbreuk.
 • Vermijd obstipatie en persen tijdens de stoelgang of het plassen. Doe dit door vezelrijke voeding of een plantaardig dieet.
 • Voorkom zwaar tillen. Overbelasting veroorzaakt een verhoogde druk in de buik. Gebruik een goede lichaamshouding als je zware voorwerpen tilt. Til met je benen, niet met je rug.

Noten:
 1. Fitzgibbons RJ Jr, Giobbie-Hurder A, Gibbs JO, et al. Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial. JAMA 2006;295:85-292. Zie ook: Huisarts en Wetenschap, jaargang 2006, nummer 5:284-284.
 2. Fieke Hoeijmakers. Meer postoperatieve liesklachten bij jongeren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2279

Lees verder

© 2011 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Liesbreuk: Symptomen, diagnose, behandeling en oorzaakLiesbreuk: Symptomen, diagnose, behandeling en oorzaakOp het moment dat het buikvlies uitstulpt is er sprake van een liesbreuk. Een fragiel gebied in de buikwand in het gebie…
Een liesbreuk: wat is een liesbreuk?Een liesbreuk komt voor bij één op de tien mannen. Bovendien is een liesbreuk vaak familiair, het is dus een kwestie van…
Liesbreuk: behandeling en gebruik liesbreukbandLiesbreuk: behandeling en gebruik liesbreukbandEen liesbreuk behandeling is tegenwoordig mogelijk binnen een dag. Door middel van een kijkoperatie kan de aandoening sn…
Liesbreuk: Uitstulping of zwelling in lies of scrotumLiesbreuk: Uitstulping of zwelling in lies of scrotumBij een liesbreuk duwt een deel van de buikinhoud (zoals de darmen) door een opening in de buikwand. Vaak is deze aandoe…

Peritonsillair abces of keelabces: symptomen en behandelingPeritonsillair abces of keelabces: symptomen en behandelingHet eerste symptoom van een peritonsillair abces of keelabces is meestal een zere keel. Een periode zonder koorts of and…
Lymfoedeem: opgzwollen armen en benenLymfoedeem: opgzwollen armen en benenLymfoedeem is een aandoening waarbij het lymfestelsel beschadigd is en het lymfevocht niet voldoende kan afdrijven. Daar…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Istock.com/Spotmatik
 • Bas Aldewereld, Arie Knuistingh Neven en Just Eekhof. Veilig afwachten bij asymptomatische liesbreuken. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2006, nummer 5:284-284.
 • Chirurg en operatie. Liesbreuk en operatie. http://www.chirurgenoperatie.nl/wp/algemene-chirurgie/liesbreuk-en-operatie/#b (ingezien op 25-6-2018)
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Fieke Hoeijmakers. Meer postoperatieve liesklachten bij jongeren. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:C2279
 • Fitzgibbons RJ Jr, Giobbie-Hurder A, Gibbs JO, et al. Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial. JAMA 2006;295:85-292.
 • Heelkundeinstituut. Herstelperiode liesbreuk. http://www.heelkundeinstituut.nl/index.php/Breuken/herstelperiode.html (ingezien op 3-3-2017)
 • Medisch Contact. Dubbele liesbreuk. https://www.medischcontact.nl/kennis/wat-ziet-u/wat-ziet-u-gezien/dubbele-liesbreuk.htm (ingezien op 3-3-2017)
 • WebMD. Inguinal Hernia - Prevention. http://www.heelkundeinstituut.nl/index.php/Breuken/herstelperiode.html (ingezien op 3-3-2017)
 • WebMD. What Is an Inguinal Hernia? https://www.webmd.com/digestive-disorders/inguinal-hernia#1 (ingezien op 25-6-2018)
 • www.azmol.be
 • www.chirurgenoperatie.nl
 • www.liesbreukcentrumnederland.nl
 • www.medicinfo.nl
 • Afbeelding bron 1: BruceBlaus / Blausen.com, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
 • Afbeelding bron 2: Istock.com/CentralITAlliance
 • Afbeelding bron 3: Zerocool, Pixabay
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/kzenon
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/VladimirFLoyd
Reacties

R. Christiaanse, 29-10-2014
Mijn man heeft inmiddels al een maand last van zijn lies. Pijn lijkt wel erger te wordend (urine ookal gecontroleerd, maar die is goed). Hij voelt geen bobbel in zijn lies. Kan dit een liesbreuk zijn? Zo niet heeft u een idee wat het wel kan zijn? Reactie infoteur, 10-11-2014
In dit artikel worden de meest voorkomende oorzaken van pijn in de lies (bij vrouwen én mannen) besproken: http://goo.gl/mtAuDG

Kemp, 12-09-2014
Ik heb een echo laten maken en er is geconstateerd dat ik een (beginnende) liesbreuk heb. Ik doe fysiek zwaar lichamelijk werk waar veel tilwerkzaamheden aan de orde zijn. Mijn vraag is; is het verstandig om dit werk voort te zetten, zowel voor als na de behandeling in het ziekenhuis? Reactie infoteur, 13-09-2014
Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden a.g.v. verhoging van de druk in de buik, zoals bij staan, persen of hoesten. In deze gevallen kan er steeds meer buikinhoud door de verzwakte plek of opening gaan stulpen. Vraag uw (huis)arts om advies.

Het H.-Hartziekenhuis schrijft in een patiëntenfolder dat na de ingreep de gemiddelde werkonbekwaamheid 3 weken is, maar kantoorwerk behoeft soms maar enkele dagen tot een kleine week werkonbekwaamheid terwijl zware fysieke arbeid soms pas na 5 weken kan worden hervat. Over het herstel schrijven ze verder het volgende: "In de regel zijn alle activiteiten toegelaten onmiddellijk na de operatie: alles wat u zonder al te veel moeilijkheden of pijn kàn doen, màg u ook doen (wandelen, fietsen, ). Enkel het tillen van zware voorwerpen (20-25 kg of meer) en intensief sporten raden wij af gedurende de eerste 3 tot 5 weken. Het ingroeien van het gebruikte netje of mesh neemt 4 à 6 weken in beslag." (Bron: http://goo.gl/lP1Wi4)

Scott Daniel, 26-04-2013
Ongeveer 6 weken terug heb ik een kijkoperatie aan mijn lies gehad. na 3 weken ben ik yerug beginnen werken zonder al te veel last hebben, maar van nu af aan heb ik terug zon zeurende pijn zoals daarvoor ondanks day de controle arts deze week zei dat alles oke was en dat ik zelfs terug mag begonnen fietsen. Is dit normaal of wat? Reactie infoteur, 29-04-2013
In het algemeen kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen na een operatie voor een liesbreuk. Bij alle operaties kunnen complicaties optreden, zo ook bij een operatie voor een liesbreuk. Bijvoorbeeld een beschadiging van een zenuw die in operatiegebied loopt. Complicaties treden echter zelden op. De consequentie van schade aan een zenuw kan zijn gevoelloosheid of soms juist een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied. Ook kan er sprake zijn van een terugkeer van de klachten. Het resultaat van de operatie kan goed lijken, maar soms komt het voor dat na verloop van tijd er op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat; dit wordt een 'recidief breuk' genoemd.

U kunt het beste contact opnemen met de controle-arts. Hij kan bekijken waar uw klacht vandaan komt.

Olaf, 23-04-2013
Kunt u mij vertellen wat de eerste alarmsymptomen van een inklemmende liesbreuk is aan gezien ik soms wel eens een pijnscheut voel bij mijn eikel en ballen of in iedereen geval dat het van die kant aan voelt, ik loop al bijna een jaar rond met een liesbreuk met een bobbel aan de rechterkant ben er ook voor naar het ziekenhuis geweest maar was vergeten die vraag te stellen vandaar die vraag. Reactie infoteur, 29-04-2013
Bij een ingeklemde liesbreuk is een dringende ingreep vereist. Een breuk is beklemd als hij niet meer spontaan verdwijnt of niet meer door manipuleren weg te krijgen is. Behalve de niet verdwijnende zwelling zal er sprake zijn van een toenemende pijn doordat het weefsel in de breuk onvoldoende bloedtoevoer krijgt en af zal sterven. Misselijkheid en braken treden hierbij vaak op.

Calvin, 23-04-2013
Ik heb lang geleden een liesbreukoperatie gedaan, op dit moment heb ik telkens een branderig pijn tusen mijn penis en anus.
wat zou dat nu zijn? Reactie infoteur, 29-04-2013
U beschrijft een branderig gevoel in het perineum (het gebied tussen de balzak en de anus). U kunt deze vraag het beste voorleggen aan uw huisarts. Hij kan u een aantal vragen stellen en u lichamelijk onderzoeken.

C. Nirmal, 04-02-2013
Hallo redactie, mijn vriend heeft een breuk net boven de lies. Hij heeft verder geen last van.
We zijn vandaag naar de poly chirurgie geweest. Advies was als uw geen last van heeft, hoeft u niets aan te doen. U kunt meer last van krijgen na de operatie. Mijn vraag was is het niet gevaarlijk, als de darmen bekneld raken? Antwoord was dan kan het alsnog geopereerd worden met spoed. Dit lag mij niet goed, de arts zag het aan me, waardoor ze zei van we kunnen een afspraak maken na 2 mnd afspreken. Heel graag een antwoord hierop? vriendelijk groet Reactie infoteur, 05-02-2013
In een gerandomiseerd onderzoek werd onderzocht of een afwachtend beleid (zoals bij uw vriend is voorgesteld) bij de diagnose liesbreuk (medisch: hernia inguinalis) bij mannen met geen tot minimale klachten veilig is, en voor de patiënt acceptabel is ten opzichte van preventief opereren.(*)

Conclusie van de onderzoekers:
Voor mannen met weinig tot geen klachten van een liesbreuk is een afwachtend beleid veilig. Patiënten die eerst afwachten en vervolgens alsnog geopereerd worden, hebben geen hoger risico op complicaties dan diegenen die bij het vaststellen van een hernia inguinalis uit voorzorg worden geopereerd.
Voorlichting aan de patiënt over de alarmsymptomen van een inklemmende liesbreuk is daarbij belangrijk, zodat hij deze herkent mocht het zich voordoen. (Huisarts en Wetenschap, jaargang 2006, nummer 5:284-284)

Ik hoop dat ik hiermee uw vraag voldoende heb beantwoord. Bovenvermelde informatie heb ik gelijk verwerkt in het artikel.

(*) Fitzgibbons RJ Jr, Giobbie-Hurder A, Gibbs JO, et al. Watchful waiting vs repair of inguinal hernia in minimally symptomatic men: a randomized clinical trial. JAMA 2006;295:85-292.

Robbie, 07-11-2012
Ik heb rechts met lopen af en toe last van mijn liesstreek, soort pijnscheut gevoel.
De bobbel rechts is ook iets groter als die links, maar nog niet echt een groot verschil tussen die 2. Kan dit liesbreuk o.i.d. zijn? Reactie infoteur, 18-11-2012
Een liesbreuk hoeft niet altijd klachten te geven, vooral in het begin van een liesbreuk heeft bijna niemand ergens last van. Er ontstaat vaak wel een knobbeltje in de lies. Dit kan gepaard gaan met een vaag pijngevoel dat optreedt in de lies. U doet er verstandig aan uw klachten door uw huisarts te laten onderzoeken.

Van Dooren, 22-10-2012
Ik heb een liesbreuk. Links. Het is een aardige bobbel. Maar ik heb nergens last van. Hij lijkt wel groter te worden. Moet ik daar wat mij, of kan ik rustig doorgaan tot ik klachten krijg? Reactie infoteur, 29-10-2012
Ik adviseer u om niét wachten tot de klachten verergeren, maar contact op te nemen met uw huisarts.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 11-05-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 19
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.