Melanoom: Vorm van huidkanker door blootstelling aan zon

Melanoom: Vorm van huidkanker door blootstelling aan zon Een melanoom is een veel (maar niet de meest) voorkomende vorm van huidkanker die vaak ernstig is omdat de kanker zich bij veel patiënten verspreidt. Melanomen zijn afkomstig van melanocyten, pigmentproducerende cellen. De precieze oorzaak van dit type huidkanker is onbekend, maar een overmatige blootstelling aan de zon is de grootste risicofactor. Diverse huidafwijkingen aan plekjes of moedervlekken komen voor, zoals onder andere bloedingen, zweervorming een onregelmatige rand. Chirurgie is de meest voorkomende behandelingsvorm van een melanoom. Zonnebrand vermijden is een effectieve manier om het risico op huidkanker te verminderen. Verder is het belangrijk om zichzelf regelmatig te controleren op moedervlekken en andere markeringen op de huid om de kanker tijdig op te kunnen sporen. Als de arts diagnose in een vroeg stadium opspoort voordat uitzaaiingen aanwezig zijn, is een melanoom vaak te genezen en zijn de vooruitzichten beter dan wanneer de kanker zich reeds verspreid heeft.

Synoniemen

Andere benamingen voor een melanoom zijn:
 • maligne melanoma
 • maligne melanoom
 • melanoma

Epidemiologie

Een melanoom is een type huidkanker. Het komt minder vaak voor dan een basaalcelcarcinoom (langzaam groeiende vorm van huidkanker) en een plaveiselcelcarcinoom. Wel is een melanoom gevaarlijker omdat een melanoom meer kans heeft zich te verspreiden (metastaseren). Een melanoom komt zelden tot stand bij personen met een donkere huidskleur. Melanomen verschijnen op elke leeftijd, hoewel kinderen jonger dan tien jaar zelden een melanoom ontwikkelen. De gemiddelde leeftijd bij de diagnose bedraagt 57 jaar en tot 75% van de patiënten is jonger dan 70 jaar. Mannen zijn tot slot iets vaker dan vrouwen aangetast door een melanoom.

Oorzaken van een melanoom

Dit type huidkanker komt tot stand wanneer melanocyten (pigmentproducerende cellen) gaan ontaarden in kankerachtige cellen. De meeste pigmentcellen bevinden zich in de huid, maar een melanoom treft soms ook de ogen (oogmelanoom) en andere lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld de darmen. Waarom dit type huidkanker verschijnt, is niet bekend anno oktober 2020.

Risicofactoren: Door blootstelling aan UV-stralen

Uiterlijk van patiënt

Patiënten met bepaalde huidtypes zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van melanoom. Dit geldt vooral voor patiënten met een bleke huidskleur die niet gemakkelijk bruin worden en verbranden, plus lichtgekleurde ogen en rood of licht gekleurd haar. Verder draagt een hoog aantal sproeten op de huid of snel sproeten ontwikkelen na blootstelling aan de zon bij aan het ontstaan van een melanoom. Verder zijn een hoog aantal moedervlekken en vijf of meer atypische moedervlekken gekoppeld aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van een melanoom. Het type huidkanker komt bovendien vaker tot uiting wanneer de patiënt actinische lentigines heeft. Dit zijn kleine grijsbruine vlekken die ook bekend staan als levervlekken, zonnevlekken of ouderdomsvlekken. Een gigantische congenitale melanocytische naevus (aangeboren bruine huidtekens) is tot slot eveneens in verband gebracht met huidkanker.

Genetica

Veel genen zijn betrokken bij de ontwikkeling van een melanoom, waaronder CDKN2A (p16), CDK4, RB1, CDKN2A (p19), PTEN / MMAC1 en RAS. CDKN2A (p16) is vooral belangrijk bij zowel sporadische als erfelijke melanomen. Dit tumorsuppressorgen bevindt zich op band 9p21 en zijn mutatie speelt een rol bij het ontstaan van verschillende kankers.

Blootstelling aan de zon is een belangrijke risicofactor voor een melanoom / Bron: Blueeve, PixabayBlootstelling aan de zon is een belangrijke risicofactor voor een melanoom / Bron: Blueeve, Pixabay

Omgevingsfactoren

Een overmatige blootstelling aan de schadelijke UV-stralen van de zon (en zonnebanken) is de bekendste en ook belangrijkste risicofactor voor melanomen. Dit geldt vooral wanneer de zon bij de patiënt blaarvormende zonnebrand (rode, pijnlijke huid door blootstelling aan de zon) veroorzaakt, en ook als de blootstelling aan de zon intermitterend (met tussenpozen) is in plaats van normaal. De kans op het krijgen van een melanoom stijgt tevens bij het toenemen van de leeftijd. Een familiale of persoonlijke geschiedenis van melanoom is eveneens een risicofactor. Ongeveer 10% van alle patiënten met een melanoom heeft een familiegeschiedenis van een melanoom.

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson (neurodegeneratieve aandoening met bevingen) verhoogt het risico op een melanoom. Dit is een tweerichtingsrelatie, waarbij een melanoom ook het risico op de ziekte van Parkinson verhoogt. Een veelgebruikt geneesmiddel van Parkinson, levodopa is mogelijk de reden voor de toename van de melanoomincidentie bij patiënten met de ziekte van Parkinson, maar verder onderzoek is nodig anno oktober 2020, aangezien mogelijk ook genetische factoren, omgevingsfactoren en afwijkingen aan het immuunsysteem een rol spelen.

Immuunsysteem

Patiënten die een orgaantransplantatie hebben gekregen en immunosuppressiva (medicatie die het immuunsysteem onderdrukt), zijn meer vatbaar voor het ontwikkelen van een melanoom. Ook andere patiënten met een zwak immuunsysteem hebben meer kans op het ontwikkelen van een melanoom, zoals patiënten met een hiv-infectie.

Soorten melanomen

Acraal lentigineus melanoom
Een acraal lentigineus melanoom is een zeldzaams type melanoom dat meestal op de handpalmen, de voetzolen of onder de nagels aanwezig is. Patiënten met een donkere huidskleur zijn vaker aangetast. In tegenstelling tot vele andere melanoomtypes, staat een acraal lentigineus melanoom niet in verband met de blootstelling aan de zon.

Lentigo maligna
Ook een lentigo maligna komt weinig voor. Vooral oudere patiënten zijn aangetast bij deze voorloper van huidkanker. Op lichaamsdelen die gedurende meerdere jaren aan de zon zijn blootgesteld, verschijnt eerst een Hutchinson sproet of lentigo maligna, die eruitziet als een huidvlekje. Deze groeit meestal langzaam en is minder gevaarlijk dan andere soorten.

Nodulair melanoom
Een nodulair melanoom is het op één na meest voorkomende type melanoom dat verschijnt op de romp, het hoofd of de nek. Dit type melanoom groeit sneller dan andere typen, en krijgt een rode (en geen zwarte!) kleur naarmate de knobbelvormige tumor groeit.

Oppervlakkig spreidend melanoom
Een oppervlakkig spreidend melanoom komt het meest voor en presenteert zich het vaakst op de romp of de ledematen. De cellen hebben de neiging om eerst langzaam te groeien voordat ze zich over het huidoppervlak verspreiden.

Symptomen: Huidafwijkingen aan plekje of moedervlek

Locatie

Een melanoom ontwikkelt zich mogelijk overal op de huid, maar bepaalde gebieden zijn meer vatbaar dan andere plaatsen. Bij mannen is de borstkas en de rug vaak aangetast. Bij vrouwen zijn de benen het meest getroffen. Andere veel voorkomende locaties van melanomen zijn de nek en het gezicht.

Tekenen

In vroege stadia van het type huidkanker zijn vaak geen duidelijke zichtbare tekenen van een melanoom aanwezig. Alle veranderingen in het uiterlijk van de huid zijn belangrijke indicaties van een melanoom en zijn ook belangrijk voor het diagnostische proces.

Volgende symptomen komen voor:
 • een huidzweer die niet geneest (slechte wondgenezing)
 • een plekje of een zweer die pijnlijk, jeukt of zacht is of bloedt
 • een plekje of knobbeltje dat een glanzend, wasachtig, glad of bleek uiterlijk heeft.
 • een stevige rode knobbel die bloedt of zweert of korstig lijkt
 • een vlakke, rode vlek die ruw, droog of schilferig is
 • huidveranderingen, zoals een nieuwe vlek of moedervlek of een verandering in kleur, vorm of grootte van een huidige vlek of moedervlek

Diagnose en onderzoeken

Zelfonderzoek

De meeste melanoom tasten de huid aan. Ze produceren meestal veranderingen in bestaande moedervlekken. Het is mogelijk om zelf de vroege tekenen van een melanoom te ontdekken door regelmatig moedervlekken en andere gekleurde vlekken en sproeten te onderzoeken. Elke verandering in het uiterlijk van de huid moet een patiënt verder laten onderzoeken door een arts. Ook moet de patiënt de rug regelmatig laten controleren, vooral omdat één op de drie melanomen bij mannen op de rug aanwezig zijn.

ABCDE-onderzoek

Het ABCDE-onderzoek is een makkelijke methode om verdachte huidletsels te onthullen. Het beschrijft vijf eenvoudige kenmerken waarop een patiënt het beste let.
 • Asymmetrisch: Normale moedervlekken zijn vaak rond en symmetrisch, terwijl één zijde van een kankerachtige moedervlek waarschijnlijk een ander uiterlijk heeft dan de andere kant.
 • Border (Rand): Bij een vorm van huidkanker is de rand wellicht onregelmatig in plaats van glad.
 • Colour (Kleur): Melanomen hebben meestal niet één kleur maar om ongelijke tinten en kleuren (zwart, wit, bruin, blauw, ).
 • Diameter: Een verandering in de grootte van de moedervlek, of een moedervlek die groter is dan een normale moedervlek (0,6 cm) duidt mogelijk op huidkanker.
 • Evolving (Evolutie): Een verandering in het uiterlijk van een moedervlek gedurende een periode van weken of maanden wijst soms op huidkanker.

Vraaggesprek

De arts doorloopt de voorgeschiedenis van de patiënt, bijvoorbeeld of hij reeds een melanoom gehad heeft of dat dit aanwezig geweest is in de familie. Deze patiënten ontwikkelen een melanoom vaak op een eerdere leeftijd en hebben vaak meerdere afwijkende moedervlekken. Ook wil de arts weten of de patiënt vaak blootgesteld geweest is aan de zon en ook of zonnebrand aanwezig geweest is (in de kinderjaren). Verder wilde arts op de hoogte zijn van eventuele veranderingen aan de huid.

Diagnostisch onderzoek

De arts gebruikt microscopische of fotografische hulpmiddelen om een huidletsel in meer detail te bekijken. Als een arts vermoedt dat de patiënt lijdt aan huidkanker, dan neemt hij een biopsie van dit letsel. Een biopsie is een medische procedure waarbij de arts een weefselmonster van het huidletsel wegneemt voor verder onderzoek in het laboratorium.

Kankerstadium bepalen

Het kankerstadium is de fase waarin de kanker zich bevindt. Dit geeft aan hoever het melanoom zich al heeft verspreid en welke behandeling geschikt is.

Stadium 0
De kanker bevindt zich alleen in de buitenste huidlaag en staat bekend als een in situ melanoom.

Stadium 1
De kanker is tot twee millimeter dik. Uitzaaiingen naar de lymfeklieren (lymfekliermetastasen) of andere plaatsen zijn niet aanwezig. Zweervorming is al dan niet aanwezig.

Stadium 2
De kanker is minimaal 1,01 mm dik en is soms dikker zijn dan 4 mm. Zweervorming is al dan niet aanwezig. De kanker is nog niet uitgezaaid naar de lymfeklieren of andere plaatsen.

Stadium 3
De kanker is uitgezaaid naar één of meer lymfeklieren of nabijgelegen lymfekanalen, maar niet naar verre plaatsen. De oorspronkelijke kanker is mogelijk niet meer zichtbaar. Als de kwaadaardige tumor zichtbaar is, is deze dikker zijn dan 4 mm en is zweervorming mogelijk.

Stadium 4
De kanker is uitgezaaid naar lymfeklieren of organen op afstand, zoals de hersenen (hersenmetastasen), de longen (longmetastasen) of de lever (levermetastasen).

Behandeling via chirurgie

Chirurgie
De behandeling van huidkanker is vergelijkbaar met andere kankervormen. De kanker is wel gemakkelijker volledig te verwijderen dan kanker in het lichaam zelf. De arts zet chirurgie in als eerste behandelingsvorm van een melanoom. De arts verwijdert het letsel en een deel van het normale weefsel eromheen. Als melanoom een groot deel van de huid bedekt, is een huidtransplantatie noodzakelijk. Als de kanker mogelijk in de lymfeklieren is doorgedrongen, is een lymfklierbiopsie nodig.

Andere behandelingen
Andere, minder vaak voorkomende behandelingen voor huidkanker zijn onder andere chemotherapie en biologische therapie (medicijnen die het immuunsysteem stimuleren). In zeldzame gevallen zet de arts fotodynamische therapie in (een combinatie van licht en medicatie) en radiotherapie.

Prognose van vorm van huidkanker

De prognose is erg variabel want bij sommige patiënten is een klein huidletsel snel te verwijderen via chirurgie terwijl anderen reeds veel uitzaaiingen hebben. Volgende factoren spelen een rol bij de prognose:
 • de algemene gezondheid van de patiënt (prognose is slechter bij patiënten met een zwak immuunsysteem)
 • de dikte en/of mate van invasie
 • de mitotische index (mitosen per millimeter)
 • de ulceratie (zweervorming) of bloeding op de primaire site (oorspronkelijke plaats waar de kanker ontstaan is)
 • het aantal betrokken regionale lymfeklieren
 • het type melanoom

Jonge patiënten, vrouwen en melanomen op de armen of benen hebben doorgaans betere resultaten.

Complicaties van kanker aan de huid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat elk jaar ongeveer 60.000 vroege sterfgevallen wereldwijd plaatsvinden als gevolg van de overmatige blootstelling aan de ultraviolette straling van de zon. Naar schatting 48.000 van deze sterfgevallen zijn te wijten aan een maligne melanoom.

Zichzelf beschermen tegen de schadelijke UV-stralen van de zon is nodig / Bron: Dimitrisvetsikas1969, PixabayZichzelf beschermen tegen de schadelijke UV-stralen van de zon is nodig / Bron: Dimitrisvetsikas1969, Pixabay

Preventie: Vermijden van blootstelling aan zon

Het vermijden van overmatige blootstelling aan de zon en het voorkomen van zonnebrand vermindert het risico op huidkanker aanzienlijk. Zonnebanken zijn ook een bron van schadelijke UV-stralen.

Dit is mogelijk door:
 • de hoogste zonintensiteit tussen 11.00 en 15.00 uur vermijden door schaduw op te zoeken.
 • kinderen te beschermen door ze in de schaduw te houden, met kleding en door SPF 50+ zonnebrandcrème aan te brengen
 • kleding te dragen die beschermt tegen de zon
 • opnieuw zonnebrandcrème aan te brengen om de 2 uur en na het zwemmen om voldoende bescherming te behouden
 • ruim een half uur voor het naar buitengaan zonnebrandcrème royaal aan te brengen en na een half uur weer aan te brengen
 • zonnebrand te vermijden
 • zonnebrandcrème te gebruiken met een minimale zonbeschermingsfactor (SPF) van 15, maar bij voorkeur SPF 20-30, met UVA-bescherming met 4 of 5 sterren
 • zuigelingen uit direct zonlicht te houden

Het dragen van zonnebrandcrème is geen reden om langer in de zon te blijven. De blootstelling aan de zon moet waar mogelijk nog beperkt zijn. Patiënten die buitenshuis werken, moeten voorzorgsmaatregelen nemen om de blootstelling te minimaliseren.

Vitamine D en voldoende zonlicht

Overmatige blootstelling aan de zon verhoogt de kans op huidkanker, maar het is wel belangrijk om buiten te blijven komen zodat het lichaam voldoende vitamine D kan produceren. Vitamine D is een belangrijke voedingsstof voor de preventie van ziekten zoals rachitis (tekort aan vitamine D, calcium en fosfaat) en osteomalacie (botverweking met breuken als gevolg). De tijd die nodig is om voldoende vitamine D te produceren is minder dan de tijd die het kost om zonnebrand op te lopen.

Lees verder

© 2018 - 2024 Miske, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Melanoom, een vorm van huidkankerMelanoom, een vorm van huidkankerIedereen heeft ze moedervlekken. De één wat meer dan de ander. Sommige vallen op en irriteren je, de andere heb je geen…
nieuws uitgelichtMeer duidelijkheid over het ontstaan van huidkankerBekend was dat een moedervlek soms kan uitgroeien tot melanoom (een agressieve vorm van huidkanker). Hoe dat gebeurt, wa…
Melanomen bij paardenEen melanoom is een huidtumor die vooral voorkomt bij paarden met weinig pigment zoals bonten en schimmels. Melanomen zi…
De vormen van huidkankerDe vormen van huidkankerHuidkanker neemt toe en nog steeds herkennen we het niet snel genoeg. Geven we toch nog te weinig voorlichting of denkt…

Zweetvoeten: symptomen, oorzaken en behandeling zweetvoetenZweetvoeten: symptomen, oorzaken en behandeling zweetvoetenZweetvoeten is een vervelend probleem. Overmatig zweten van de voeten wordt hyperhidrose genoemd. Het komt vaker voor bi…
Gele oogkleur: Oorzaken van geelverkleuring van de ogenGele oogkleur: Oorzaken van geelverkleuring van de ogenEen geelverkleuring van de ogen komt meestal tot stand door de ophoping van het stofje bilirubine in het bloed. Geelzuch…
Bronnen en referenties
 • Geraadpleegd op 10 mei 2018:
 • Clinical Presentation, https://emedicine.medscape.com/article/280245-clinical-presentation#showall
 • Coëlho, Medisch Zakwoordenboek, digitale editie, versie 2010
 • Link between Parkinson's and melanoma runs both ways, https://www.medicalnewstoday.com/articles/318245.php
 • Melanoma is the deadliest form of skin cancer here are the warning signs, https://globalnews.ca/news/4195236/melanoma-warning-signs/
 • Melanoma Skin Cancer, https://patient.info/health/skin-cancer-types/melanoma-skin-cancer
 • Overview, https://emedicine.medscape.com/article/280245-overview#showall
 • What you should know about melanoma, https://www.medicalnewstoday.com/articles/154322.php
 • Afbeelding bron 1: Blueeve, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Dimitrisvetsikas1969, Pixabay
Miske (4.039 artikelen)
Laatste update: 08-10-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.