Bloeddrukwaarden: leeftijd en tabel man, vrouw en ouderen

Bloeddrukwaarden: leeftijd en tabel man, vrouw en ouderen Wat zijn bloeddrukwaarden en welke bloeddrukwaarden zijn optimaal voor man en vrouw? Er zijn twee bloeddrukwaarden: de bovendruk (systolische bloeddruk) en de onderdruk (diastolische bloeddruk). De systolische bloeddruk wordt gemeten als het hart samentrekt (systole). Op dat moment is de druk het hoogst. Als het hart zich ontspant (diastole van het hart), is de bloeddruk het laagst. Dit heet de diastolische bloeddruk. Voor zowel man als vrouw geldt dat de streefwaarde voor de bloeddruk onder de 140/90 mmHg moet liggen. Dat geldt voor volwassenen tot 80 jaar. Voor zwangere vrouwen en ouderen gelden andere streefwaarden. Tijdens inspanning of hevige emoties kunnen de bloeddrukwaarden toenemen. Bij een te hoge bloeddruk zijn aanpassingen in de leefstijl van belang, zoals stoppen met roken, gezond en gevarieerd eten, beperkte zoutinname, dagelijks bewegen en goed omgaan met spanning en stress. Eventueel zijn er medicijnen om de bloeddruk onder controle te krijgen.
Veelgestelde vragen
Wat zijn normale bloeddrukwaarden?
Een optimaal bloeddrukniveau is een meting onder 120/80 mmHg. Metingen van meer dan 120/80 mmHg en tot 139/89 mmHg liggen nog in het normale tot hoog-normale bereik.
Wat is de oorzaak van te hoge bloeddrukwaarden?
Hoewel de oorzaak van hoge bloeddruk bij de meeste mensen onduidelijk blijft, kunnen inactiviteit, slechte voeding, overgewicht, oudere leeftijd en genetische invloeden bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
Wat kun je doen aan te hoge bloeddrukwaarden?
Behandeling van hoge bloeddrukwaarden bestaat meestal uit het maken van leefstijlveranderingen en, indien nodig, medicamenteuze therapie.

Bloeddruk meten bij patiënt / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewiczBloeddruk meten bij patiënt / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz

Wat is bloeddruk?

Bloeddruk

Bloeddruk is de druk van het bloed in de slagaders (arteriële vaten). Dit zijn de vaten die het bloed naar het lichaam voeren. Bloeddruk wordt gemeten in millimeters kwik (mm Hg). De bloeddruk wordt uitgedrukt in twee getallen. Bijvoorbeeld, 140/95 mm Hg, uitgesproken als '140 over 95'. Het eerste getal duidt op de systolische druk, de bovendruk: de druk in de bloedvaten als het hart samentrekt (samentrekking of systole van de hartspier). Het tweede getal is de diastolische druk. de onderdruk: de druk in de bloedvaten als het hart rust tussen elke hartslag (de ontspanning of diastole van het hart).

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar langdurige hoge bloeddruk geeft samen met andere risicofactoren, zoals onder andere diabetes, een verhoogd cholesterolgehalte, overmatig alcoholgebruik, te weinig lichaamsbeweging en overgewicht, wel een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Het risico op hart- en vaatziekten neemt toe naarmate je ouder wordt en is voor mannen groter dan voor vrouwen. Hoge bloeddruk komt veel voor en neemt toe met de leeftijd. In de leeftijd van 25 tot 45 jaar heeft ongeveer 3% van de bevolking een verhoogde bloeddruk, bij de 45 tot 65 jarigen is dat aantal al toegenomen tot 14% en bij mensen boven de 65 jaar is dit meer dan 25%.

Ideale bloeddrukwaarden man, vrouw en ouderen

Volwassenen

Voor zowel man als vrouw geldt dat de streefwaarde voor de bloeddruk onder de 140/90 mmHg moet liggen. Dat geldt voor volwassenen tot 80 jaar. Dat geldt als een gezonde bloeddruk. De ideale bloeddruk voor een volwassen man of vrouw met een goede gezondheid is echter 120/80. De onder- en bovendruk zijn dan hoog genoeg om ervoor te zorgen dat het bloed alle delen van het lichaam kan bereiken. Tegelijk zijn de beide drukken laag genoeg om geen schade aan de bloedvaten te veroorzaken.

Hogere leeftijd

Met het voortschrijden der jaren worden de wanden van de slagaders minder soepel, waardoor het bloed wat meer moeite heeft om door de bloedvaten te stromen. Voor mensen van 80 jaar en ouder geldt dan ook een streefwaarde van de bloeddruk van 150 tot 160 mmHg.

Bloeddruk 60- en 65plussers

De American Heart Association (AHA) stelt in hun richtlijnen dat mensen van 65 jaar en ouder idealiter een bloeddruk moeten hebben die lager is dan 130/80 mm Hg.[1] In Nederlands wordt voor volwassenen tot 80 jaar de streefwaarde 140/90 mmHg aangehouden. Vaak wordt in Nederland bij gezonde mannen en vrouwen die ouder zijn dan 60 jaar ook 160/90 aangehouden (bron: UMCG).[2] Het is echter belangrijk om in individuele gevallen te overleggen met je huisarts, aangezien de bloeddruk varieert, afhankelijk van persoonlijke factoren zoals gezondheid, medicijngebruik, en leefstijl.

Bloeddruk bij 70 jaar en ouder

Als je 70 jaar of ouder bent, dan is het belangrijk om regelmatig je bloeddruk te (laten) meten. Als er bij jou hoge bloeddruk wordt vastgesteld, is het noodzakelijk om dit adequaat te behandelen. Door de bloeddruk te behandelen, kun je zowel het risico op hart- en vaatziekten als het algehele risico op gezondheidsproblemen verminderen.

Bij zwangere vrouwen kan de bloeddruk dalen tot 90/60 / Bron: Greyerbaby, PixabayBij zwangere vrouwen kan de bloeddruk dalen tot 90/60 / Bron: Greyerbaby, Pixabay

Bloeddrukwaarden zwangerschap

Verandering van de bloeddruk is normaal

Het is volkomen normaal dat je bloeddruk een beetje verandert tijdens de zwangerschap. Bij zwangere vrouwen kan de bloeddruk dalen tot 90/60, hetgeen onder meer wordt veroorzaakt door zwangerschapshormonen die de wand van je bloedvaten verzwakken, waardoor deze minder goed kunnen samentrekken. Het hormoon progesteron ontspant de wanden van de bloedvaten. Ook groeien er extra bloedvaatjes in je placenta en andere organen, waardoor het bloedvatenstelsel zich flink uitbreidt, meer nog dan de hoeveelheid extra bloed die je lichaam aanmaakt. Hierdoor wordt de druk op je bloedvaten lager. Deze factoren dragen ertoe bij dat je bloeddruk kan verlagen tijdens het eerste trimester en het tweede trimester van de zwangerschap. Je kunt je met een lagere bloeddruk wat slapjes voelen als je lang staat of als je te snel opstaat. Je bloeddruk is het laagst in het midden van de zwangerschap en begint weer langzaam te stijgen vanaf de 24e week van de zwangerschap. Tegen die tijd heb je 1 liter extra bloed aangemaakt, dat je hart moet rondpompen. Door de extra hoeveelheid bloed, gaat je bloeddruk in de laatste weken voor de bevalling als het goed is terug naar het niveau van voor de zwangerschap.

Zwangerschapshypertensie

Sommige vrouwen ontwikkelen hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, ook wel zwangerschapshypertensie genoemd. Bij een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap kunnen bij zowel moeder als kind complicaties optreden.

Bij zwangere vrouwen vaak de meeste waarde gehecht aan de onderdruk. Bij een onderdruk tot 90 mmHg is er geen verhoogd risico op complicaties voor zowel moeder als het ongeboren kind. Daarentegen is er vanaf een bloeddruk van 90-95 een grotere kans op complicaties. De nieren en lever van de zwangere vrouw kunnen tijdelijk slechter gaan werken, er kunnen afwijkingen in de bloedstolling ontstaan en de bloedtoevoer naar de placenta (moederkoek) kan afnemen. Extra controle is dan geboden, evenals overleg met de gynaecoloog. Ook de bovenwaarde van de bloeddruk moet niet uit het oog verloren worden. Er is ook sprake van hypertensie bij een bovendruk boven 140. Bij een onderdruk van meer dan 95 of een bovendruk boven de 140, heb je een groot risico op zwangerschapsvergiftiging.

Schommelingen van de bloeddruk

Gedurende de dag schommelt de bloeddruk. Vaak is de bloeddrukwaarde in de ochtend en avond enigszins lager dan 's middags. De bloeddruk gaat ook omhoog bij inspanning, sterke emoties en opwinding of bij verandering van houding. Ook is de bloeddruk op het spreekuur van een arts vaak iets hoger, omdat de patiënt dan wat gespannen is.

Het meten van de bloeddruk

Arts

Als een arts je bloeddruk meet, dan moet je bedenken dat een eenmalige verhoogde bloeddrukwaarde niet meteen betekent dat je hoge bloeddruk (hypertensie) hebt. Het is belangrijk dat de bloeddruk op verschillende tijdstippen èn onder verschillende omstandigheden gemeten worden. Met tussenpozen van steeds enkele weken wordt je bloeddruk dan gecontroleerd. Uiteraard varieert de duur van de 'meetperiode’, afhankelijk van de beginmeting en of je andere gezondheidsrisico’s en aandoeningen hebt. Pas na meerdere meetmomenten kan een arts goed vaststellen of je werkelijk een hoge bloeddruk hebt. Indien nodig kan de arts een 24-uurs bloeddrukmeting voorstellen. Je krijgt dan om je arm een manchet met daaraan vast een bloeddrukmeter, die aan de heup is vastgemaakt met een riem. Overdag wordt ieder kwartier je bloeddruk gemeten en 's nachts iedere 30 minuten. Op deze manier kan de arts een nauwkeurig beeld krijgen van je bloeddruk gedurende een etmaal.

Thuis zelf je bloeddruk meten / Bron: Bacho/ShutterstockThuis zelf je bloeddruk meten / Bron: Bacho/Shutterstock

Zelfmeting

Er zijn steeds meer mensen die thuis hun bloeddruk meten met een bloeddrukmeter die ze zelf hebben aangeschaft. Vaak wordt daarvoor een volautomatische digitale bloeddrukmeter gebruikt. Het in een dagboekje bijhouden van op verschillende momenten thuis gemeten bloeddrukken, kan nuttige informatie opleveren. Het beste meet je twee keer per dag, één keer 's ochtends en één keer 's avonds op ongeveer dezelfde momenten. Zo kun je een goed beeld krijgen van je bloeddruk. Een reden om zelf thuis je bloeddruk te meten is als je medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruikt, zodat je kunt controleren of deze goed werken.

Bloeddrukwaarden tabel

Tabel

In onderstaande tabel staan de verschillende bloeddrukwaarden die voor zowel man als vrouw hetzelfde zijn:

ClassificatieSystolische bloeddrukDiastolische bloeddruk
Optimale bloeddruk< 120< 80
Normale bloeddruk120-12980-84
Hoog-normale bloeddruk130-13985-89
Milde hypertensie (graad 1)140-15990-99
Matige hypertensie (graad 2)160-179100-109
Ernstige hypertensie (graad 3)
(Hypertensieve crisis)
≥ 180≥ 110
Geïsoleerde systolische hypertensie≥ 140< 90

Bloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/ShutterstockBloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/Shutterstock

Toelichting

 • Normaal is de bovendruk lager dan 140 en de onderdruk lager dan 95 mmHg. Een lage bloeddruk (hypotensie) is ook mogelijk. Mannen hebben een lage bloeddruk bij waarden onder de 110/70 mmHg en vrouwen hebben een lage bloeddruk bij waarden onder de 100/60 mmHg. Een lage bloeddruk hoeft niet altijd tot klachten te leiden. Het wordt vaak bij toeval ontdekt en het is dan niet iets om je ongerust over te maken. De klachten die kunnen optreden bij een lage bloeddruk zijn: duizeligheid; vermoeidheid; flauwvallen; misselijkheid; wazig zien.
 • Bij ouderen is geïsoleerde systolische hypertensie de meest voorkomende vorm van hypertensie. Het ontstaat door toename van de stijfheid van de vaten. Hierdoor kan de systolische bloeddruk relatief sterker stijgen en de diastolische bloeddruk dalen.
  Wazig zien door een te lage bloeddruk / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)Wazig zien door een te lage bloeddruk / Bron: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Een hypertensieve crisis is een acuut ontstane, extreem hoge bloeddruk (meestal >200-220 mmHg systolisch en >120-130 mmHg diastolisch), waardoor acute schade aan organen op kan treden zoals aan de hersenen, hart, nieren, grote bloedvaten of ogen. Hierbij is snelle en adequate behandeling (en ziekenhuisopname) noodzakelijk. Een hypertensieve crisis treft elk jaar circa 1% van alle patiënten met hoge bloeddruk, meer mannen dan vrouwen.
 • Een licht verhoogde bloeddruk staat bekend als prehypertensie. Prehypertensie kan zonder behandeling overgaan tot hoge bloeddruk. Zowel prehypertensie als hypertensie (graad 1 en 2) verhogen het risico op hartaanval, hersenbloeding en hartfalen. Daarom is ook behandeling van prehypertensie van belang.

Behandeling hoge bloeddruk

Leefstijladviezen

Bij een te hoge bloeddruk, gelden de volgende leefstijladviezen teneinde je bloeddrukwaarden te verlagen:
 • niet roken;
 • gezond en gevarieerd eten;
 • beperk je zoutinname;
  Bewegen is goed voor de bloeddruk / Bron: Halfpoint/Shutterstock.comBewegen is goed voor de bloeddruk / Bron: Halfpoint/Shutterstock.com
 • afvallen bij overgewicht;
 • minimaal 30 minuten per dag bewegen; en
 • adequaat omgaan met spanning en stress.

Medicatie

Als het aanpassen van de leefstijl onvoldoende soelaas biedt, kan het nodig zijn om met behulp van medicijnen de bloedwaarden te laten dalen. Er bestaat ook een effectieve behandeling voor patiënten met moeilijk behandelbare bloeddruk die geen of weinig baat hebben bij medicijnen of daar aanzienlijke bijwerkingen van ondervinden. Deze behandeling wordt 'renale denervatie' genoemd. Hierbij wordt werking van de zenuwen van en naar de nieren onderbroken. Onderzoek heeft laten zien dat zenuwen van en naar de nier een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van hoge bloeddruk. Door deze behandeling kan de bloeddruk substantieel verlaagd worden.

Gezonde voeding bereiden / Bron: Gpointstudio/Shutterstock.comGezonde voeding bereiden / Bron: Gpointstudio/Shutterstock.com

Bloeddruk verlagen door voeding

Eén manier om je bloeddruk te verlagen via voeding is via het DASH-dieet, dat in Amerika is ontwikkeld en in Nederland door de Hartstichting wordt aangeprezen. Studies over het DASH-dieet hebben aangetoond dat het DASH-dieet de bloeddruk verlaagt, het risico op hartaandoeningen, beroerte en kanker verlaagt en het risico op nierstenen vermindert. Het DASH-dieet is rijk aan fruit, groenten, magere zuivelproducten, volle granen, vis, gevogelte, bonen, zaden en noten. Het bevat weinig zout en natrium, toegevoegde suikers en snoep, vet en rood vlees.

Plantaardig dieet

Nog beter dan het DASH-dieet, is een 'whole foods plant based' (WFPB) dieet, oftewel een plantaardig dieet. Een plantaardig dieet bestaat uit groenten, fruit, knollen (zoals aardappelen), granen, peulvruchten, noten en zaden. Vlees, vis, zuivel en eieren worden vermeden, evenals bewerkte producten gemaakt van bloem, geraffineerde suikers en oliën/vetten. Volgens wetenschappelijk onderzoek kan een plantaardig dieet de bloeddruk verlagen, zelfs als er ook kleine hoeveelheden vlees en zuivelproducten worden geconsumeerd.[3]

Noten:
 1. Frontier. Elderly & Blood Pressure Chart – What’s Normal? https://frontiermgmt.com/blog/elderly-blood-pressure-chart-whats-normal/ (ingezien op 29-1-2023)
 2. UMCG. Bloeddruk, hoog. https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/zob2/Bloeddruk_hoog/Paginas/default.aspx (ingezien op 19-11-2018)
 3. University of Warwick. (2020, July 24). Plant-based diets shown to lower blood pressure even with limited meat and dairy. ScienceDaily. Retrieved May 9, 2021 from www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200724191441.htm

Lees verder

© 2015 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bloeddruk: onderdruk en bovendruk en het meten van bloeddrukBloeddruk: onderdruk en bovendruk en het meten van bloeddrukHet hart pompt met kracht het bloed de slagaders in. Hierdoor ontstaat druk op de bloedvaten. Bloeddruk is dan ook de dr…
Alles over de bloeddrukAlles over de bloeddrukHet hart perst het bloed door de bloedvaten en veroorzaakt daardoor druk. Daardoor kan het bloed naar alle lichaamgedeel…
Bloeddruk, wat is dat eigenlijk?Bloeddruk, wat is dat eigenlijk?Wil het bloed alle organen en ook de kleinste haarvaten kunnen bereiken, dan moet het bloed met een bepaalde druk vanuit…
Hoge en lage bloeddrukHoge en lage bloeddrukJe hart pompt het bloed door je lichaam. Met elke hartslag wordt een zekere druk op het bloed uitgeoefend om het bloed r…

Wat te doen bij warm weer?Het is altijd heerlijk als de zon begint te schijnen en de temperatuur weer toeneemt na een koude winter. In sommige gev…
24-uurs urinecollectie24-uurs urinecollectieEen 24-uurs urinecollectie is een snel, eenvoudig en niet-invasief diagnostisch onderzoek dat een arts gebruikt om meer…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/Wavebreakmedia
 • Dr. A.J. Six (in samenwerking met dr. J.H. Kirkels, dr. R.P.J. Budde, dr. M.J.M. Cramer en drs. B.E. Backus): De cardiologie vereenvoudigd. Boom Lemma Uitgevers, Den Haag, vijfde herziene druk, 2011.
 • Frontier. Elderly & Blood Pressure Chart – What’s Normal? https://frontiermgmt.com/blog/elderly-blood-pressure-chart-whats-normal/ (ingezien op 29-1-2023)
 • Hartstichting. Hoge bloeddruk. https://www.hartstichting.nl/oorzaken/bloeddruk/hoge-bloeddruk (ingezien op 23-6-2023)
 • http://www.hart-en-vaatziekten.com/prehypertensie.html
 • http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/AboutHighBloodPressure/Understanding-Blood-Pressure-Readings_UCM_301764_Article.jsp
 • https://huisarts-smilde.praktijkinfo.nl/pagina/99/24-uurs-ambulante-bloeddruk-meting/
 • https://www.patient1.nl/encyclopedie/hoge-bloeddruk
 • http://www.webmd.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/diastolic-and-systolic-blood-pressure-know-your-numbers
 • https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoge-bloeddruk
 • http://www.isala.nl/patienten/folders/6125-renale-denervatie
 • National Kidney Foundation. The DASH Diet. https://www.kidney.org/atoz/content/Dash_Diet (ingezien op 27-1-2018)
 • Prof. dr. D.H. Ford, prof. dr. J.P. Schadé, dr. J. Tomson (hoofdredactie). Het grote medische handboek. Rebo Productions, Lisse, 2009.
 • St. Antonius. Zwangerschapshypertensie (hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap). https://www.antoniusziekenhuis.nl/zwangerschapshypertensie-hoge-bloeddruk-tijdens-zwangerschap (ingezien op 20-9-2022)
 • UMCG. Bloeddruk, hoog. https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/zob2/Bloeddruk_hoog/Paginas/default.aspx (ingezien op 19-11-2018)
 • University of Warwick. (2020, July 24). Plant-based diets shown to lower blood pressure even with limited meat and dairy. ScienceDaily. Retrieved May 9, 2021 from www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200724191441.htm
 • Afbeelding bron 1: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz
 • Afbeelding bron 2: Greyerbaby, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Bacho/Shutterstock
 • Afbeelding bron 4: Kurhan/Shutterstock
 • Afbeelding bron 5: Gene Hunt, Flickr (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 6: Halfpoint/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 7: Gpointstudio/Shutterstock.com
Reacties

Peter, 27-08-2020
Ik heb op het moment een te hoge bloeddruk, 180, en krijg dinsdag pas een 24 uursmeting!
Mag je met een te hoge bloeddruk op vakantie met het vliegtuig? Reactie infoteur, 02-09-2020
Er zijn geen algemene richtlijnen voor vliegen met een hoge bloeddruk. Lees hier verder: https://kennisbank.serviceapotheek.nl/artikel/op-reis-met-een-hart-of-vaatziekte.

Margreet, 28-04-2020
Heldere en informatieve informatie op de site!.
Heb nog wel een vraag: kan de hartslag de bloeddruk beïnvloeden?
Ik (66 jr) heb een vrij lage hartslag (55-62). Dan zal er m.i. per hartslag meer bloed rondgeperst worden. Dat lijkt me de bloeddruk verhogen. Klopt die redenering?
Mijn systolische druk varieert tussen 130 en 150 en de huisarts wil medicijnen verhogen.
Ik twijfel
Graag uw reactie! Alvast bedankt!
Vr. groet Reactie infoteur, 08-05-2020
Hartslag en bloeddruk zijn nauw met elkaar verbonden. Zenuwen en hormonen bewaken en regelen voortdurend de hartslag en bloeddruk. Het is waar dat een geïsoleerde verhoging van de bloeddruk de hartslag een beetje kan verlagen. Maar de reflexen die de bloeddruk en hartslag regelen, zijn niet eenvoudig. Soms kunnen zowel de hartslag als de bloeddruk tegelijkertijd dalen, zoals gebeurt als je flauwvalt. Vaak stijgen zowel de hartslag als de bloeddruk samen, bijvoorbeeld als je sport, boos wordt of een overactieve schildklier hebt.

Een stijgende hartslag zorgt er niet voor dat je bloeddruk met dezelfde snelheid stijgt. Ook al klopt je hart vaker per minuut, gezonde bloedvaten verwijden zich (worden groter) om meer bloed te laten stromen. Wanneer je sport, versnelt je hart zodat meer bloed je spieren kan bereiken. Het is mogelijk dat de hartslag veilig verdubbelt, terwijl je bloeddruk slechts in bescheiden mate omhoog gaat.

Johanna, 10-04-2020
Ik ben bekend met hoge bloeddruk in verleden. Nu met de polsbloeddruk met geeft hij 234/144 en na een uur 218/136met 76/75 hs pm.
Moet ik nu weer met de hydrochloortiazide beginnen of maandag eerst naar de huisarts? Reactie infoteur, 14-04-2020
Bij dergelijke hoge bloeddrukwaarden direct contact opnemen met de huisarts.

Frank, 11-10-2019
Ik word over een paar maanden 70 jaar. Mijn bloeddruk is 160/100 en ik voel me kiplekker, maar is het levensbedreigend? Reactie infoteur, 13-10-2019
U kunt uw bloeddrukwaarden het beste met uw huisarts bespreken.

F. Hegeman, 09-05-2019
Mijn leeftijd is 78 jaar. Mijn bloeddruk schommelt tussen 105/75 117/80 hartslag 75. Moet ik hier wat aan doen? Reactie infoteur, 13-05-2019
Uw bloeddruk ligt netjes onder de streefwaarde en over het algemeen is de hartslag bij volwassenen in rust tussen de 60 en 100 slagen per minuut. Vragen over uw specifieke situatie, kunt u het beste voorleggen aan uw huisarts.

P. J. Cromjongh, 01-11-2018
Elke morgen bij het opstaan, dit is omstreeks 7.00 uur meet ik mijn bloeddruk met een eigen bloeddrukmeter. ik heb de hele maand oktober mijn bloeddruk gemeten.het schommelde steeds. de laagste bloeddruk was 129/74 en de hoogste 164/91, de polsslag was 60, en de hoogste 78. Polsslag van 60 kwam de meeste keren voor. Mijn leeftijd is 87 jaar en man zijnde. wat is voor mij goed? Reactie infoteur, 03-12-2018
Ik adviseer u om uw bloeddrukwaarden met uw huisarts te bespreken. Uw huisarts kent uw persoonlijke situatie.

Loes, 31-10-2018
Hallo,

ik ben 20 jaar en ik heb al verschillende keren gemeten en het meeste krijg ik elke keer te zien dat ik een bloeddruk heb van

140/65 en een hartslag van 56

wat kan ik hier het beste aan doen?
en is dit goed/normaal/slecht? Reactie infoteur, 03-12-2018
U kunt het beste uw bloeddrukwaarden met uw huisarts bespreken.

Ellen, 15-10-2018
Ik heb net men bloeddruk gemeten en deze zit op 145 - 52. is dit abnormaal of niet

groetjes Reactie infoteur, 15-10-2018
Lees mijn antwoord op 'Dijk' over een erg hoge bovendruk tegenover een opvallend lage onderdruk. Ik adviseer u om uw bloeddrukwaarden met uw huisarts te bespreken.

Rob, 25-09-2018
Hebben lange mensen, boven de 2 meter bijvoorbeeld, gemiddelde bouw, standaard een (iets) hogere bloeddruk dan minder lange mensen? Omdat het hart van lange mensen meer bloed rond moeten pompen dan minder lange mensen. Reactie infoteur, 15-10-2018
Het is mij bekend dat kleinere mensen een relatief hogere centrale bloeddruk, die bij het hart, hebben.

Guus Beerdsen, 04-09-2018
Wat betekent het als de onder- en bovendruk soms dicht bij elkaar liggen?
Bijvoorbeeld 110-85

Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 19-09-2018
Dit zijn normale bloeddrukwaarden. Indien de bloeddruk minder dan 140 over 90 is, spreekt men van een normale bloeddruk.

Jerrel, 27-08-2018
Man 69 jaar 193cm lang en weeg 95.5 kilo, ben aan het afvallen dmv notatie van kilocalorien inname met check eetmeter vanvoedingscentrumr.
Bij inspanning daalt mij bloeddruk naar 97//84 met hartslag 75, bij tweede e.v. metingen bleef deze bijkans rond dezelfde gemiddelden. Ik gebruik valsartan 160mg en hydrochloorthiazide 12.5 mg. Moet ik mij zorgen maken? Reactie infoteur, 27-08-2018
Valsartan wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hydrochloorthiazide is een plastablet dat de bloeddruk verlaagt en de pompkracht van het hart verbetert. Als je je leefstijl wijzigt, bijvoorbeeld anders gaat eten en gewicht verliest, dan kan dit van invloed zijn op de bloeddruk. In dat geval is het belangrijk om je bloeddruk door de huisarts te laten meten, zodat bekeken kan worden of de medicatie bijgesteld moet worden.

Gerard Zijlema, 26-08-2018
Ik ben 76 jaar.
Mijn bloeddrukwaarden zijn:
eerste meting 149/74 hartslag 58
tweede meting 153/71 hartslag 58
Wat is uw oordeel over deze waarden?
Is de bovendruk is aan de hoge kant? Is de lage druk is aan de lage kant? Wat adviseert u mij? Reactie infoteur, 27-08-2018
Zie mijn antwoord op 'Dijk' d.d. 2017-08-30.
Advies: huisarts raadplegen.

L. Fortuin, 12-06-2018
Mijn bloeddruk is gemiddeld 94 (syst) 65 (diast), wat zegt dit? ik ben 72 erg moe val vaak spontaan in slaap, wat nieuw is voor mij. Reactie infoteur, 02-07-2018
Bij mannen is er sprake van lage bloeddruk als deze onder de 110/70 mmHg uitkomt en bij vrouwen onder de 100/60 mmHg. De klachten die kunnen passen bij een lage bloeddruk zijn onder meer duizeligheid, vermoeidheid en flauwvallen. U kunt dit het beste bespreken met uw huisarts.

H. Beldman, 18-05-2018
Mijn bloeddruk is gemiddeld over 4 dagen 150 (syst) 65 (diast.) 65(pols) Met medicijn gebruik daalt de syst. en diast. Hoe krijg ik de syst. omlaag.
Ik ben een vrouw van 75 jaar. Reactie infoteur, 02-07-2018
Bij een te hoge bovendruk met een normale onderdruk, spreekt men van 'geïsoleerde systolische hypertensie'. Dit fenomeen wordt vaak gezien bij ouderen. Het wordt normaal gesproken behandeld met veranderingen in leefstijl en medicatie. Vraag uw huisarts om advies.

Brigitte, 22-03-2018
Ik ben een vrouw van 67 en heb al weken een bloeddruk van onder de 70. Gisteren 117/63 vandaag 122/58. Ik ben slap, moe, heb het koud, ben vaak duizelig. Ik sport veel, leef gezond, rook niet, drink geen alcohol maar heb wel overgewicht. Dus wat te doen bij lage bloeddruk? Reactie infoteur, 02-04-2018
U kunt dit het beste met uw huisarts bespreken. Hier staan tips om met de klachten om te gaan: https://bit.ly/2eAQsfY.

Henny, 11-03-2018
Wat zijn de beste momenten per dag voor het meten van de bloeddruk?
Man., leeftijd is 72. Reactie infoteur, 12-03-2018
Om een goed beeld te krijgen van uw gemiddelde bloeddrukwaarden, is het belangrijk om uw bloeddruk op een vast tijdstip te meten. Als u voor het eerst uw gemiddelde bloeddruk vast wilt stellen, wordt geadviseerd om gedurende vijf dagen twee metingen per dag te doen. De eerste bloeddrukmeting in de ochtend en de tweede bloeddrukmeting in de avond.

Jos, 28-02-2018
Ik heb bloeddruk 120/90 is het goed of niet? Reactie infoteur, 12-03-2018
Een eenmalige meting van je bloeddruk zegt niet veel. Het is belangrijk om op meerdere momenten de bloeddruk te meten gedurende een bepaalde periode. Uw onderdruk is bij deze ene meting wat aan de hoge kant.

Astrid, 23-11-2017
Mijn bloeddruk is al een paar dagen 188/91. Gemeten 's morgens en s'avonds. Mijn huisarts geeft om dit 2 weken te meten en als het hoogt blijft terug te gaan.

Ik ben doodmoe, misselijk en hoofdpijn. Is het verstandig om nog te wachten of terug te gaan? Reactie infoteur, 27-11-2017
Het is verstandig contact op te nemen met de huisarts om te overleggen wat te doen.

Fred ter Elst, 15-11-2017
Mijn vrouw krijgt al jarenlang medicatie voor hoge bloeddruk. Bij de laatste controles werd 112/67 gemeten. Heeft het zin om met de medicijnen door te gaan? Reactie infoteur, 18-11-2017
Uw vrouw kan dit met de huisarts bespreken. Mogelijk dat verlaging van de dosis zinvol is. Stop nooit op eigen houtje met het nemen van medicatie. De klachten kunnen dan terugkomen. Altijd bespreken met de huisarts.

Wilma, 19-09-2017
Ik ben 46 jaar en heb al ruim 1 jaar last van hoge bloeddruk. Ben verschrikkelijk moe en heb pijnlijke benen. Mijn bloeddruk is 205/115 en gaat ondanks medicijnen niet omlaag. Mijn moeder is op 62 jaar overleden aan cardiomyopathie en haar broers en moeder idem. Nu heb ik wel wat angst gekregen, is dit gegrond? Reactie infoteur, 18-11-2017
Cardiomyopathie is een aandoening van de hartspier. Een hartspierziekte kan onder meer ontstaan als het hart lang achter elkaar belast word, bijvoorbeeld door lange tijd last te hebben van hoge bloeddruk. Het is belangrijk dat uw bloeddruk onder controle komt. Maar wat nu als niks helpt? Bij een gecompliceerde hypertensie is het vaak lastig om de hoge bloeddruk goed onder controle te krijgen. Een huisarts kan bij moeilijk behandelbare hoge bloeddruk een patiënt verwijzen naar de polikliniek gecompliceerde hypertensie, opgericht door het UMC Utrecht. Daar proberen ze te achterhalen wat de hoge bloeddruk veroorzaakt.

S., 08-09-2017
Ik zie hier allemaal mensen zich druk maken over bloeddrukwaardes veel lager dan die van mij. Mijn huisarts stuurde mij steeds weg als ik kwam met de mededeling dat die niet hoog genoeg was om te behandelen. Maandag bij de reumatoloog bloeddruk laten meten en die heeft gelijk medicijnen gegeven mijn bloeddruk was 160-110 ik ben 46. Ik heb 2x zwangerschapsvergiftiging gehad en sindsdien is hij hoog gebleven. Maar mijn vraag, ik heb nu al enkele jaren last van het vergeten van woorden (wordt steeds erger) en soms uitval in mijn lichaam (of ik dronken ben) kan dit komen door de hoge bloeddruk? Ik heb ook andere ziektes (o.a sarcoidose en spa reuma ) daar is het als het goed is niet van. Reactie infoteur, 18-11-2017
Uitvalsverschijnselen kunnen ontstaan door problemen in de hersenen, zenuwen of spieren. Lees hier verder: https://goo.gl/x6nc6e. Het is verstandig om uw klachten met de huisarts te bespreken.

E., 02-09-2017
Ik ben een meisje van 14 (bijna 15) en mijn bloeddruk is 96/55. Is dit laag? Is dit gevaarlijk? Moet ik mezelf later onderzoeken? Reactie infoteur, 10-11-2017
Vrouwen, meisjes en slanke, lange mensen hebben vaak een lagere bloeddruk. Dit is op zichzelf niet ongezond of gevaarlijk, maar het kan wel vervelende gevolgen hebben, zoals vermoeidheid, duizeligheid, flauwvallen. Vaak is er geen oorzaak en gaat het om het leren omgaan met de klachten (als die aanwezig zijn). Het kan ook komen door bloedverlies, vochtverlies of gebruik van bepaalde medicijnen. Vraag uw huisarts om advies. U kunt er hier meer over lezen: https://goo.gl/DpWUvc.

M. V. Dijk, 18-08-2017
Ik heb een schommelende bloeddrukwaarden. De meting schommelen tussen de 141.68 en 167.70. Ik ben 69 jaar. De metingen doe ik hoofdzakelijk 's morgen. Wat zijn de beste waarden voor mijn leeftijd. Reactie infoteur, 30-08-2017
Voor mannen en vrouwen geldt dat de streefwaarde voor de bloeddruk onder de 140/90 mmHg moet liggen. Dat geldt voor volwassen mannen en vrouwen tot 80 jaar.
Kijk verder naar mijn antwoord op 'Dijk' over een erg hoge bovendruk tegenover een opvallend lage onderdruk. Ik adviseer u om uw bloeddrukwaarden met uw huisarts te bespreken.

R. de Haan, 05-08-2017
Ik ben een man van 59 jaar en ik heb al een aantal jaren te hoge bloeddruk, deze wou maar moeizaam naar beneden terwijl ik er wel medicijnen voor kreeg. Dat zijn nu amlodipine 5mg, kaliumlosartan 50 mg en metropololsuccinaat retard 50. En voor de suiker type 2 Metformine 2000 p.d. Ik sta onder controle bij CERTE. In overleg ben ik bij een diëtiste voor een koolhydraten arm dieet. 2wk. mee bezig. Nu word ik na het eten misselijk en maag/darm klachten, golft op en neer na een tijdje gaat het over. Mijn bloeddruk is flink gedaald. Van 160/82 pols 76 in april en 128/62 pols 70 eind juli. Wat kan de oorzaak van mijn klachten zijn? Te lage bloeddruk, medicijnen of dieet of gewenning daarvan. Graag uw reactie. Gr. Rindert. Reactie infoteur, 30-08-2017
Een koolhydraatarm dieet kan helpen om de bloeddruk te verlagen. Indien je daarnaast ook medicijnen voorgeschreven krijgt om de bloeddruk te verlagen, kan de bloeddruk te laag worden. Bespreek dit met uw huisarts. Mogelijk dat de huisarts de dosis aanpast.

Dijk, 30-07-2017
Net mijn bloeddruk gemeten, het was 129-66-62 ben een vrouw 69 jaar oud.
Mijn vraag is of dat goed is?
Groet Bertha Reactie infoteur, 30-08-2017
Een eenmalige meting van je bloeddruk zegt niet veel. Het is belangrijk om op meerdere momenten de bloeddruk te meten gedurende een bepaalde periode. Een onderdruk van 66 is wat aan de lage kant, en uw bovendruk valt nog net binnen de range 'normaal'. Houd het echter wel in de gaten en bespreek uw bloeddrukwaarden met uw huisarts; een erg hoge bovendruk tegenover een opvallend lage onderdruk wijst op verstijving van de bloedvaten en daarmee op een groter risico. Die verstijving kunt u zien als een vorm van beginnende bloedvatschade. Een lage onderdruk zou bovendien een gevaar kunnen opleveren voor de doorbloeding van het hart. Het hart wordt namelijk alleen tijdens de diastole van bloed voorzien en als de bloeddruk tijdens de onderdruk te laag wordt, kan de doorbloeding van het hart tekortschieten. Er kan dan zuurstoftekort optreden. Dit gevaar lijkt zich vooral voor te doen bij een onderdruk van minder dan 70 mmHg. Kortom, het is verstandig een afspraak te maken met uw huisarts.

M., 27-06-2017
Mijn man meet iedere dag zijn bloeddruk. Zijn systolische waarde is keurig meestal rond de 130 (47 jaar oud) maar zijn diastolische is iedere keer aan de hoge kant tussen de 85 en de 100. Hij rookt niet beweegt minimaal 3 keer in de week intensief, we eten zoutarm, veel groenten en fruit, weinig vlees. Dus wat kunnen we er aan doen om dit stabiel te krijgen en wat kan de oorzaak zijn? Ik zeg stress en spanningen maar dat is tegen dovemansoren gezegd. Reactie infoteur, 10-07-2017
Uw man zou dit met de huisarts kunnen bespreken.
De bloeddruk kan tijdelijk hoger zijn door stress en spanning. Langdurige stress is een belangrijke oorzaak voor een aanhoudende hoge bloeddruk. Uit onderzoek is gebleken dat ontspanningsoefeningen goed zijn tegen stressverschijnselen. Als stress afneemt, zullen de bloeddrukwaarden normaliseren.

Els Verellen, 29-05-2017
Beste, Ik heb links een lagere bloeddruk dan rechts, nu 86|62 L - 97/68 R

Hoe kan dit, ik heb dit al enkele maanden. Dit kan tot 15 bovendruk verschillen

Groeten
ELs Verellen Reactie infoteur, 04-06-2017
Een groot verschil in bloeddruk (links of rechts) kan wijzen op een vernauwing van de slagader die naar de arm gaat met de lage bloeddruk. Het is verstandig om het verschil bij de huisarts na te laten meten en samen met de huisarts te bespreken of verdere actie nodig is.

Paul, 04-05-2017
Ik heb bloeddruk medicatie, nieuw middel, sinds 6 weken sevikar 20/5mg, de druk is nu 150/100,tijdens het wandelen daalt de druk naar 114/85, is dat normaal, dat dat gebeurt tijdens het wandelen? Reactie infoteur, 04-06-2017
Regelmatig je hartslag verhogen door middel van wat cardio-oefeningen (wandelen, joggen, zwemmen, fietsen) kan je bloeddruk met wel 5 tot 10 mm Hg verlagen. Tijdens het bewegen zelf zal de bloeddruk toenemen. Zo zal de bloeddruk tijdens rustig wandelen weinig toenemen, terwijl de bloeddruk tijdens zeer intensieve krachttraining veel kan toenemen.

Lucia, 01-05-2017
Ik heb nooit ergens last van gehad, ben in de overgang en heb 139 over 105… is dit verontrustend of normaal voor een vrouw van 52 die net in de overgang zit.? Reactie infoteur, 04-06-2017
Het is belangrijk om deze waarden met de huisarts te bespreken. Vrouwen krijgen vaak pas na de overgang een te hoge bloeddruk. Wie in de overgang is, doet er goed aan regelmatig haar bloeddruk te laten meten.

J. Tiggelman, 25-04-2017
Ik heb - 60 en 155 bij een hartslag van 84.
Is dat te laag, wat doe ik er tegen?
Ik ben snel moe.
gaarne advies Reactie infoteur, 01-05-2017
U kan dit het beste voorleggen aan uw huisarts. Hij of zij kent uw medische situatie.

Herbrandt, 19-03-2017
Mijn moeder van plus 81 kreeg elf dagen geleden vier bypassen. Zij revalideert nu sedert vier dagen en heeft plots een veel te hoge bloeddruk, is dit normaal? Vlak na de operatie was deze verschillende dagen ok en nu? Graag asap antwoord.

Met dank
Bezorgde dochter Reactie infoteur, 30-03-2017
Dit kunt u het beste bespreken met de behandelend arts of de huisarts.

Frits, 28-02-2017
Ik 59 jaar bloeddruk normal 128/84
Na intensief sporten 219/128 hartslag 132
Is dit bezwaarlijk? Reactie infoteur, 12-03-2017
Over bloeddruk tijdens het sporten, vindt u hier een duidelijk artikel: https://goo.gl/nyd26L.

Jeff, 15-02-2017
Ik heb last van hoge bloeddruk en slik pillen maar de hoge (systolische) waarde blijft vaak steken boven 160 en de lage (diastolische) waarde is wel gedaald naar de 80, wat zou hier aan de hand zijn? Reactie infoteur, 12-03-2017
Het kan voorkomen dat iemand een te hoge bovendruk heeft met een normale onderdruk. Dat wordt 'geïsoleerde systolische hypertensie' genoemd. Het wordt vaak gezien bij ouderen. Het wordt behandeld met veranderingen in leefstijl en medicatie. Vraag uw huisarts om advies.

Rogier W., 12-01-2017
Mijn bloeddruk als 68 jarige man in rust is rond de 110-72 bij een hartritme rond de 60. Ik vraag me af of dat iets zegt over de conditie van mijn kransslagaderen en speciaal wat mogelijke aderverkalking betreft, of juist niet? Reactie infoteur, 18-01-2017
De aderen die de hartspier van bloed moeten voorzien heten de kransslagaderen. Een verstopte kransslagader kan tot een hartaanval leiden. Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor van een coronaire hartziekte. Dit komt doordat ongecontroleerde hoge bloeddruk kan leiden tot het stijver en dikker worden van je bloedvaten. Andere risicofactoren worden in dit artikel besproken: https://goo.gl/UE31tF. Dit zijn o.a. roken, verhoogd totaal serumcholesterolgehalte, lichamelijke inactiviteit (te weinig lichaamsbeweging), lage groente- en fruitconsumptie, hoge inname van verzadigd vet en fors overgewicht (obesitas).

Vooral verhoogde bloeddruk en roken leveren een belangrijke bijdrage aan het aantal nieuwe gevallen van coronaire hartziekten, gevolgd door verhoogd cholesterol en lichamelijke inactiviteit. Zie: https://goo.gl/8S9mJY. Dus goede bloeddrukwaarden zijn van belang, evenals niet roken, bewegen en goede cholesterolwaarden.

Bart, 31-12-2016
Vandaag epidurale gekregen in kliniek voor behandeling rughernia. Bij controle bloeddruk bleek ik aan 190 te zitten. Reden om me zorgen te maken? Heb ook ziekte van Bechterew en zit in een zeer stresserende periode op het werk. Reactie infoteur, 31-12-2016
U kunt dit het beste z.s.m. terugkoppelen naar de huisarts, zodat de bloeddruk de komende tijd vaker gecontroleerd kan worden. Op deze wijze wordt duidelijk of de bloeddruk steeds aan de hoge kant is of dat dit een incidenteel geval was. Bij een fors verhoogde bloeddruk moet er dringend worden ingegrepen. De huisarts kan u in dat geval (leefstijl)adviezen geven en een behandeling instellen. Ook kan de huisarts beoordelen of er iets moet veranderen in de medicijnen die u nu (mogelijk) krijgt.

H. van Eijk, 18-12-2016
Man, 75+ jaar, bloeddruk min ;127- 78 en max ;145-85 maar pols altijd rond de 95 Is dit normaal?
Met dank Reactie infoteur, 19-12-2016
De ideale bloeddrukwaarde voor een volwassene is 120/80. Een bloeddruk onder de 140/90 mmHg wordt nagestreefd. Dit geldt voor volwassenen tót 80 jaar. Er wordt van hoge bloeddruk gesproken als de bovendruk 140 of hoger is. De diagnose hoge bloeddruk wordt meestal pas gesteld als er bij ten minste 6 metingen op minimaal 3 verschillende dagen een hoge rust bloeddruk is gemeten. U kunt het beste uw bloeddrukwaarden met uw huisarts bespreken.

Lf, 13-12-2016
Mijn gemiddelde bloeddruk ligt (vandaag) rond de 110/68. Ik heb meerdere malen per dag last van draaiduizeligheid, artsen kunnen niet direct iets vinden en zeggen dat t aan de bloeddruk ligt. Ik drink niet, maar rook wel. De klachten zijn er al 4 jaar maar zijn de laatste 3 maanden erger geworden. Kan het inderdaad aan de bloeddruk liggen? Reactie infoteur, 16-12-2016
Zowel lage bloeddruk als hoge bloeddruk kunnen klachten als duizeligheid geven. Alleen bij extreem hoge bloeddruk kan iemand klachten krijgen als duizeligheid, wazig zien en hoofdpijn. De klachten die kunnen optreden bij een lage bloeddruk zijn duizeligheid, vermoeidheid en flauwvallen. Men spreekt bij mannen van een lage bloeddruk bij waarden onder de 110/70 mmHg. Voor vrouwen worden lagere bloeddrukwaarden aangehouden. Zij hebben een lage bloeddruk bij waarden onder de 100/60 mmHg.

Hans, 08-12-2016
Ben een man van 70 jaar, mijn bloeddruk was vanmorgen 146/73, normaal zit ik op 130/76, voor dat de bloeddruk gemeten werd, heb ik stevig gefietst. Ik heb een idee dat deze bloeddruk niet slecht is, rook niet, drink per dag 1 glas wijn, beweeg veel en regelmatig intensief, (3 x p.w. sportschool en veel fietsen en wandelen) klopt dat? Reactie infoteur, 16-12-2016
De diagnose hoge bloeddruk wordt vaak pas gesteld als er bij ten minste 6 metingen op minimaal 3 verschillende dagen een hoge rust bloeddruk is gemeten. Het is belangrijk om voor het meten van de bloeddruk ontspannen te zijn. Dus niet direct meten nadat je gewandeld of gefietst hebt. De bloeddruk stijgt namelijk tijdens bewegen. Bovendien zijn (milde) bloedrukschommelingen overdag normaal: https://goo.gl/QZDqHs. Er wordt van hoge bloeddruk gesproken als de bovendruk 140 of hoger is.

Marloes, 06-12-2016
Ik ben 31 jaar, heb een gezonde BMI en maat 36 en mijn bloeddruk is altijd aan de hoge kant, rond de 140/90 (en lage hb waarde). Vandaag bij bloed geven was het 149/99 met hb waarde 7,5. Is dit reden om de huisarts te raadplegen of valt het nog wel mee? Ik voel me verder prima. Reactie infoteur, 16-12-2016
De ideale bloeddrukwaarde voor een volwassene is 120/80. Een bloeddruk onder de 140/90 mmHg wordt nagestreefd. Blijven de waarden verhoogd, dan is het verstandig een afspraak te maken met de huisarts.

Over hemoglobine heb ik het volgende artikel geschreven: https://goo.gl/Pn16ox. Het normale Hb-gehalte bij vrouwen ligt tussen 7,5 - 10.

E. Lukassen, 28-11-2016
Mijn bloeddruk is 161/109, wat betekent dat? Reactie infoteur, 03-12-2016
Als de gemiddelde bovendruk 140 is of hoger, is er sprake van hoge bloeddruk. Er zijn meerdere bloeddrukmetingen nodig om te kunnen bepalen of er sprake is van een te hoge bloeddruk. Dat wil zeggen twee of drie metingen op dezelfde dag en ook nog eens op verschillende dagen gedurende enkele maanden. Vraag uw huisarts om advies met betrekking tot uw bloeddrukwaarden.

Tom Dm, 07-11-2016
Ik word knettergek van die bloeddruk. Ik moet mijn bloeddruk in de gaten houden van de dokter omdat ik iets te hoog zat, en vroegen medicijnen nam omwille van HB door overgewicht. Ik ben nu weet iets aangekomen en meet volgende.

Als ik net ben gaan zitten dit weekend 160/105
Na enkele minuten 143/93

Als ik dan nogmaals een meting deed was die weer 150/99.

Ik vind het zo raar dat die zo schommelt. De laatste 2 weken zat ik rond de 140/90, wat nog net ok is denk ik. Ik probeer nu weer wat kilootjes kwijt te geraken en te blijven sporten. Moet ik medisch advies inwinnen of even afwachten? Reactie infoteur, 24-11-2016
Naar aanleiding van uw reactie over bloeddrukschommelingen, heb ik over dit onderwerp een apart artikel geschreven: http://tinyurl.com/hnyxbb8.

Roy, 31-10-2016
Mijn bovendruk is 141 en mijn onderdruk is 108 mensen in mijn omgeving zeggen dat ik naar de dokter moet, wat moet ik hier mee?!? Reactie infoteur, 01-11-2016
Hoge bloeddruk is een bloeddruk met een bovendruk van 140 en een onderdruk van 90 mm Hg of hoger, gemeten bij elke meting (bij meerdere metingen). Na een eenmalig gevonden hoge bloeddruk spreekt men niet van hypertensie; daar zijn meerdere metingen over een bepaalde tijd voor nodig. Als regel geldt dat er drie tot vijf metingen nodig zijn over een periode van enkele weken, bij voorkeur onder vergelijkbare omstandigheden. U doet er verstandig aan om uw bloeddruk te laten controleren door de huisarts, want uw bloeddrukwaarden zijn te hoog.

Steenhorst, 22-10-2016
Ik ben een man van 72 jaar met een door de huisarts gemeten bloeddruk van
120/64 volgens hem fantastisch. Nu zegt mijn omgeving dat de onderdruk te laag is. Klopt dit? Reactie infoteur, 24-10-2016
Bij een gezonde volwassen man of vrouw heeft de onderdruk een waarde tussen de 60 en 80 mm Hg.

Evelyn van Linden, 16-10-2016
Hallo, ik ben een vrouw van 39. Mijn bloeddruk is normaal 13/8 maar laatste dagen 15/9 en 14/10? Is dat te hoog? Reactie infoteur, 19-10-2016
De ideale bloeddruk voor een volwassene is 120/80. Een bloeddruk onder de 140/90 mmHg wordt nagestreefd. Blijven de waarden verhoogd, dan is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Marloes Smid, 16-10-2016
Mijn zusje van 69 meette laatst met haar bloeddrukmeter een waarde van98/47. Is dat niet erg laag en gevaarlijk. Ze had er geen last van zei ze Reactie infoteur, 19-10-2016
Veel artsen spreken pas over een lage bloeddruk als er klachten aanwezig zijn, bijvoorbeeld duizeligheid, vermoeidheid en flauwvallen. In tegenstelling tot hoge bloeddruk (wat op de lange termijn schadelijk kan zijn voor het lichaam), hoeft lage bloeddruk niet gevaarlijk te zijn. Mits er geen onderliggende aandoening is. Een lage bloeddruk kan het gevolg van te weinig vocht in het menselijk lichaam of een onderliggende aandoening. De huisarts kan bepalen of dit het geval is.

Bea, 11-10-2016
Ik heb 125/79 dat is heel goed he? De assistente noemde me jonge bloem. Reactie infoteur, 12-10-2016
Dat zijn inderdaad mooie bloeddrukwaarden.

Elly, 20-09-2016
Mag ik wat vragen? Ik heb altijd lage bloeddruk gehad. Weet niet hoe laag, dat wilde de toenmalige huisarts niet zeggen want dan zou ik alleen maar schrikken. Nu heb ik oedeem in m'n benen. Bloeddruk is nu 113/81. Is dat voor mij dan te hoog omdat ik altijd blijkbaar lager heb gehad? Ben voor de zekerheid maar minder zout gaan eten… maar als dit voor mij te hoog is doe ik zoutloos. Wil me alleen niet zo armetierig gaan voelen. O ja ik rook niet maar heb wel ernstig overgewicht.
Elly Reactie infoteur, 21-09-2016
Normaal gesproken is dat een normale bloeddruk. Hoe dat geïnterpreteerd moet worden tegen het licht van uw medische situatie, zult u aan uw huisarts moeten voorleggen.

Over oedeem het volgende. Als gevolg van overgewicht neemt veelal de activiteit af, waardoor de lymfepomp vermindert (het lymfevocht wordt door de beweging van de spieren beter afgevoerd), en er bijgevolg minder lymfeafvloed is. Voorts zal door overgewicht of obesitas de productie van lymfevocht toenemen. Mensen met lymfoedeem doen er dan ook verstandig aan om goed op hun gewicht te letten en gezond en gevarieerd te eten. Vraag uw huisarts om advies.

Peter, 17-09-2016
Ik ben 49, bijna 50 en heb 134/91. Is dit slecht? Reactie infoteur, 21-09-2016
Dat wordt geclassificeerd als 'hoog-normale bloeddruk'. Bedenk wel dat er meerdere metingen nodig zijn om te kunnen zeggen of iemand echt een hoog-normale of hoge bloeddruk heeft. Dat wil zeggen twee of drie metingen op dezelfde dag en ook nog eens op verschillende dagen gedurende enkele maanden. Indien de gemiddelde bovendruk 140 is of hoger, wordt gesproken van hoge bloeddruk. Bij mensen die ouder zijn dan 60 jaar spreekt men pas van hoge bloeddruk bij een gemiddelde bovendruk van 160. (Overigens houdt de website 'thuisarts.nl' 80 jaar aan.)

Kris Jager, 30-08-2016
Ik had een bloeddruk van 150/109, nu een paar week later door alleen maar gezond te eten en geen alcohol is mijn bloeddruk 137/91. Is het raadzaam om toch nog bloeddrukmedicijnen te nemen? Ik heb een eigen Beurer Bloeddruk meter aangeschaft. Ik kan dus wekelijks monitoren. Reactie infoteur, 03-09-2016
Het is niet verstandig om op eigen houtje te stoppen met het gebruik van medicatie. U kunt het beste met uw huisarts overleggen dat u een aantal leefstijlveranderingen hebt doorgevoerd en misschien kan de dosis worden aangepast. Het kan ook zijn dat de huisarts het verstandig vindt dat u dezelfde hoeveelheid blijft gebruiken. Het is daarbij de vraag wat voor u ideale waarden zijn (mede afhankelijk van uw leeftijd) en mogelijk is de verlaging (mede) het gevolg van de medicatie, waardoor uw bloeddruk weer omhoog gaat zodra u met het gebruik ervan stopt. Dit kunt u allemaal bespreken in een consult met de huisarts.

Mary Leverington, 31-07-2016
Afgelopen week is mijn bloeddruk gemeten, ik ben 64 jaar. De uitkomst is 140/70. Volgens de arts keurig. Ik rook niet, werk als huishoudelijkmedewerkster in de gezondheidszorg en beweeg veel. Naast werken zijn mijn bezigheden fietsen (elke dag), tuinieren, klussen en woon ik in een huis met twee trappen.

Is de bloeddruk inderdaad goed?

Alvast bedankt voor een reactie! Reactie infoteur, 06-08-2016
Dat is inderdaad 'keurig'. Hoge bloeddruk is een bloeddruk met een bovendruk van 140 (bij mensen van 60 jaar en ouder 160) en een onderdruk van 90 mm Hg of hoger, gemeten bij elke meting. U blijft daar mooi onder.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 09-03-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 23
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.