De groene amazoniet past bij het hartchakra en bij kinderen

De groene amazoniet past bij het hartchakra en bij kinderen Amazoniet is een prachtige zeegroene steen. Hij behoort tot de groep van de veldspaten, ook wel glimmer genoemd. Tot deze groep behoren ook de maansteen, de labradoriet en de zonnesteen. Je zou hem kunnen verwisselen met turkoois, of chrysopraas, vanwege de kleur, maar de glans en de glimmertjes in de steen, vertellen dat dit wel degelijk een amazoniet is. De blauwgroene kleur komt door kleine hoeveelheden lood en water in het veldspaat. De naam amazoniet is afkomstig van de rivier de Amazone, hoewel daar jade gevonden wordt en geen amazoniet. Amazoniet behoort tot de groep van mikrokliene veldspaten. Het is een kalium-aluminiumsiliaat. Hardheid: 6 tot 6,5. Wie deze steen wil dragen om zijn geneeskrachtige werking, hoeft niet diep in de buidel te tasten. Amazoniet is geschikt voor kinderen en voor vrouwen bij zwangerschap en menstruatie. Het is een harmoniserende, maar ook stimulerende steen. De intelligentie wordt ontwikkeld. De steen past bij het hartchakra.

Amazoniet, steen van speelsheid, intelligentie en communicatie

Als we net als de dolfijn hierboven in ons element willen zijn, is de amazoniet een van de stenen die ons hierbij helpen. We kunnen onszelf zijn, we zijn inventief, we weten ons uit te drukken en contact te maken.

Amazoniet doorbreekt grenzen

De vrolijke open amazoniet, blijft niet staan voor dichte deuren. Met haar nieuwsgierigheid kijkt ze verder. Met haar fantasie ontdekt ze mogelijkheden die anders verborgen zouden blijven. Het is een steen die je opent. Oude blokkades worden fantasievol omgetoverd tot springplank. De liefde voor het leven en haar vele vormen is de aandrijvende kracht.

Amazoniet is een harmoniserende steen

De groene of groenblauwe kleur van de amazoniet vertelt dat deze steen harmoniserend en kalmerend werkt. Je extraverte kant wordt aangesproken, je introverte kant wordt beschermd en gerustgesteld.

Amazoniet een steen geschikt voor kinderen

Net als bijvoorbeeld barnsteen, rozenkwarts of chalcedoon, is de amazoniet een steen die goed past bij kinderen. De werking is zacht, iets wat niet altijd gezegd kan worden van andere stenen, zoals bijvoorbeeld lapis lazuli, bergkristal, onyx of obsidiaan. Kinderen hebben nog veel zachts in hun systeem, ze zijn nog in ontwikkeling en uiterst flexibel en dus ook beïnvloedbaar. Ze staan open voor alles en hebben nog geen bescherming opgebouwd tegen dat wat voor hen niet goed of passend is. Amazoniet past bij levensenergie, het ontdekken van de wereld en alle prachtige zaken erin. De amazoniet bewaart het evenwicht.

Steen voor de intelligentie

Het kan niet anders dan dat de amazoniet intelligentiebevorderend is. Er zijn vele vormen van intelligentie. De amazoniet helpt ons om de wereld waar we in leven beter in te schatten. De aandacht voor wat er om ons heen is en onze natuurlijke nieuwsgierigheid, onze creativiteit in ons onderzoek, worden aangezet. We zijn inventief en vinden zo oplossingen waar we ze eerst niet zagen. We hebben plezier in ons onderzoek. Onze intelligentie wordt in al deze processen aangesproken en ontwikkeld.

Amazoniet en communicatie

Amazoniet geeft vreugde in de communicatie. Amazoniet geeft belangstelling voor al wat ons omringt, mensen, situaties, interessante of mooie zaken om meer van te weten te komen. Amazoniet geeft je liefde voor de wereld waar we in leven. Doordat amazoniet de fantasie aanzet, wordt ons inlevingsvermogen versterkt. We kunnen de ander beter begrijpen en we zijn ook in staat om onszelf beter uit te drukken, zodat de ander ons begrijpt. We beginnen meerdere kanten aan een probleem te onderscheiden en de verschillende gezichtspunten te begrijpen. Het is een steen die licht brengt in de duisternis. De wisselwerking tussen ons en onze omgeving wordt vergemakkelijkt. Nieuwe wegen van communicatie worden aangeboord. Men vergeet hierbij niet om eerst de interne communicatie, de communicatie met wat binnenin je leeft, te herstellen. Als communicatiebevorderende steen past amazoniet behalve bij het hartchakra, ook heel goed bij het keelchakra. Ze heeft een gunstige werking op de keel en de luchtwegen.

De zachtgroene amazoniet, steen voor het hartchakra

Het hart zoekt harmonie. Amazoniet helpt hierbij. De levendige amazoniet maakt speels en inventief. Het hart krijgt leefruimte. De fantasie wordt geprikkeld en dat geeft de inspiratie om datgene te doen wat je zo graag zou willen doen, je krijgt de moed ertoe. De levendige groene kleur en energie van de amazoniet verdrijft de donkere wolken van twijfel, mismoedigheid, verdrijft de innerlijke beperkingen die vaak nog uit de jeugd en de opvoeding stammen. Het hart wordt blij als het mag doen wat het voelt.

Amazoniet en vriendschap

Amazoniet is heel geschikt om vriendschappen licht en open te houden. De steen helpt om een levendig contact te onderhouden met je vrienden en familie. Mochten contacten zwaar geworden zijn, dan helpt deze steen om weer luchtigheid en ruimte te voelen in het contact.

Leer weer lachen met amazoniet

Als je vergeten bent wat lachkriebels zijn, dan zou het kunnen dat de amazoniet deze gevoelens weer terugbrengt. Net zoals de natuur van een kind niet tot volle ontplooiing kan komen als het niet kan lachen op zijn tijd, zo kunnen ook wij volwassenen niet zonder lachen. Lachen is een van de uitlaatkleppen van ons organisme, net zoals huilen, geeuwen of trillen. De hogedrukketel moet stoom afblazen. Lachen helpt hierbij. We staan weer open voor de humor die dagelijks om ons heen te vinden is. Lachen is gezond. Als we het absurde zien om ons heen, kunnen we relativeren, zonder relativeringsvermogen kunnen we niet leven. Het leven zou tè serieus worden. Als je het lachen bent verleerd, heb je misschien veel verdriet (gehad), of je bent vergeten dat je het leven soms met een flinke korrel zout moet nemen. Het is allemaal niet wat het lijkt, of wat het zou moeten zijn. Je kunt je verbazen over de absurditeit. Je kunt huilen om de werkelijkheid, maar soms is lachen ook een goed alternatief. Herontdek met amazoniet, je lachkriebels. Knipogen mag ook.

Amazoniet en persoonlijke expressie

Doordat je communicatievermogen verbetert, je creativiteit wordt aangezet, je blokkades langzaamaan afbreken, kun je je beter uitdrukken als wie je werkelijk bent. Je voelt je vrij. Je bent minder bang om af te wijken. je durft origineel te zijn, zonder daarbij te hoeven overdrijven. Nuchterheid en realiteitszin blijven bestaan. Je bent in balans. Draag een amazoniet op je zonnevlecht om sterker te durven te staan in het leven.

Amazoniet maakt je sterker

Amazoniet versterkt de vrije wil en de standvastigheid. Verstand en intuïtie worden in balans gebracht. Zo wordt je probleemoplossend vermogen versterkt. Je wordt ordelijker in denken en doen.

Amazoniet en het zenuwstelsel

Amazoniet versterkt het zenuwstelsel, doordat het de innerlijke kracht en motivatie versterkt. Men blijft positief in houding, ook al krijgt men een overdaad aan prikkels. Amazoniet harmoniseert het zenuwstelsel. De intelligentie van ons zenuwstelsel wordt aangezet. Datgene dat niet nodig is of niet van waarde helpt de amazoniet om terzijde te leggen. Overtollige energie wordt afgevoerd. Anderzijds wordt de juiste energie, energie die nodig is opgepakt, zodat ons organisme in evenwicht leven kan in onze turbulente tijden. Amazoniet ontkrampt.

Amazoniet en het geheugen

De amazoniet heeft een positief effect op het geheugen. Ze duikt diep in ons onderbewuste en verbindt de draden van wat zich daar bevindt en trekt het omhoog. De alertheid van je intelligentie wordt door amazoniet aangesproken. Voorbij het rationele laat amazoniet zien wat van belang of van waarde is. Je begrijpt soms met je verstand niet wat de amazoniet je laat zien. Er kunnen gebeurtenissen uit een ver verleden opkomen, deze beelden en gevoelens hebben dan te maken met wat er nu in je leven speelt.

Amazoniet, een steen voor vrouwen

Als je last hebt van menstruatiepijnen, kan het dragen van amazoniet helpen. Draag de steen niet alleen tijdens de menstruatie, maar gedurende langere tijd. Niet altijd werkt een steen meteen, maar heeft meer tijd nodig om haar heilzame werking te ontplooien. Ook voor zwangere vrouwen is de amazoniet een gunstige steen, hij hoort bij een goede voorbereiding op de bevalling, de bekkenbodem wordt week en de baarmoedermond kan zich zonder problemen openen als het moment van de bevalling dààr is. Traditioneel wordt de groene kleur van de amazoniet in verband gebracht met vruchtbaarheid.

Amazoniet geneest en herstelt de balans

De steen werkt kalmerend. Schommelingen in het humeur verminderen. Angsten, trauma's, rouw, zorgen, bezorgdheid, verdriet, ergernis, kunnen met behulp van de amazoniet, verminderen, doordat een innerlijk genezingsproces wordt aangezet. Amazoniet brengt de mannelijke en vrouwelijke kant en de verschillende aspecten van de persoonlijkheid met elkaar in evenwicht. De linker en rechter hersenhelft komen in balans. Oude pijn wordt gestild door amazoniet. Als emoties vastzitten, helpt amazoniet om deze los te maken. Slachtofferschap maakt plaats voor een positieve, zelfverantwoordelijke instelling. Men wordt inventief. Men leert eigen oplossingen en eigen wegen vinden. Dit soort processen nemen uiteraard wél tijd in beslag. Wonderen bestaan in zoverre, dat jij ze zelf mogelijk maakt. De intentie waarmee je je steen gaat inzetten geeft richting aan de werking ervan.

Het zelfgenezend vermogen van de mens

Elk mens bezit het vermogen zichzelf te genezen. Maar we zijn ver af geraakt van deze vermogens. Hoe eerder je signaleert dat er een disbalans ontstaat, hoe meer kans je hebt om erger te voorkomen. Elk genezingsproces begint bij het luisteren naar lichaamssignalen zoals moeheid. Als men het organisme de tijd en ruimte geeft om uit te rusten en zo te herstellen, dan is de kans op ziekten beduidend kleiner. De mens is een inventief en veelzijdig wezen. Met behulp van natuurlijke genezende krachten, zoals die van amazoniet, kan men de schade herstellen die in de loop van het leven is opgebouwd. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Wisselwerking van lichaam, energieveld en geest

Het energieveld dat ons lichaam omringt, onze aura, met haar verschillende lagen, staat in wisselwerking met het lichaam. Met name de laag die het dichtst bij het lichaam ligt, ertegenaan ligt, draagt feitelijk alle informatie volgens welke het lichaam functioneert. Zo moeilijk beïnvloedbaar het lichaam is met gedachtekracht, zo open staat ons energieveld voor de kracht van gedachten en intense gevoelens. Ook ligt hier onze intuïtie. Dit energieveld vormt de energie die het ontleent aan de steen om, in een vorm die voor het lichaam opneembaar is.

Amazoniet en paranormale gaven

Wat de amazoniet je laat zien, heeft te maken met dimensies die subtiel aanwezig zijn en die op het aardse vlak uitwerken. De steen maakt dat je je openstelt voor datgene dat buiten het normale bewustzijn ligt. De amazoniet weet verbindingen te leggen. Zo komen subtiele dimensies binnen gezichtsveld.

Amazoniet beschermt tegen straling

Amazoniet beschermt tegen vormen van negatieve energie, zoals die van de elektromagnetische straling van mobieltjes, computers, magnetrons, de schadelijke invloeden van millieuvervuiling, aardstralen. Je kunt dit soort straling zien als een soort smog. Gevoelige mensen kunnen hier meer last van hebben dan ze beseffen. De ruimte om je heen voelt niet helder en zuiver aan, je moet meer moeite doen om in balans te blijven, het lijkt op een soort stoorzender. Ook kunnen lichte gevoelens van misselijkheid of duizeligheid optreden. Ook de gewrichten kunnen pijnlijk aanvoelen. Als je hier last van hebt, probeer dan wat vaker de natuur in te gaan, daar doe je weerstand op. De amazoniet is als een filter. Je kunt de steen plaatsen tussen jou en je computer, je kunt hem op je mobieltje plakken. Draag hem bij je, leg hem naast je bed.

Fysieke werking van amazoniet

Amazoniet werkt ontkrampend, en heeft een positieve en kalmerende invloed op het zenuwstelsel, de hersenen, hypofyse, thymus, osteoporose, tanden, huid en bij calciumtekort. het werkt positief op de inwendige organen, m.n. lever. Het heeft een gunstig effect op de stofwisseling, de luchtwegen, neus - keel - oren. In alle gevallen werkt de steen niet alleen maar op het fysieke niveau, maar juist ook op het energetische niveau.

Stenen ontwikkelen hun werking in de tijd

Stenen nemen de tijd. Het is aan te raden om een steen langere tijd bij je te dragen. Soms kan het voorkomen dat een steen binnen korte tijd barst, dat betekent dat de steen al haar kracht aan je heeft gegeven. Koop in dat geval een nieuwe, die zal niet zo gauw meer barsten.

Lees verder

© 2014 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Op- en ontladen van edelstenenHet op-en ontladen van kristallen wordt vaak niet duidelijk genoeg uitgelegd en dit omdat er verschillende mogelijkheden…
De heliotroop is een groene jaspis met rode spikkeltjesDe heliotroop is een groene jaspis met rode spikkeltjesDe heliotroop is een jaspis, wat weer een chalcedoonkwarts is. Welke behoort tot de zeer grote en algemene groep van kwa…
De steen der wijzenDe steen der wijzen is niet slechts een verzinsel van J.K. Rowling om de Harry Potter boeken een onderwerp te geven. Nee…
Zuiverende edelstenenZuiverende edelstenenMisschien klinkt het voor sommige mensen vreemd, maar er zijn “zuiverende stenen”. Wie de sauna zo nu en dan bezoekt, ke…

De kracht en werking van stenen en mineralenDe kracht en werking van stenen en mineralenStenen behoren tot de oudste bewoners van deze aarde. De wereld van de mineralen waar de stenen uit zijn opgebouwd is oo…
Acne en puistjes op natuurlijke wijze behandelenAcne is een veelvoorkomende aandoening van de huid. Ongeveer 80 tot 90 procent van de mensen hebben ooit wel eens last g…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Bob Richmond, Flickr (CC BY-2.0)
  • Elseviers gids van edel- en sierstenen. Walter Schumann
  • De helende kracht van edelstenen. Zora Storm-Kull
  • De kristallengids. Simon en Sue Lilly
  • Kristallen ontcijferd.Sue Lilly
  • Wikipedia
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 18-12-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Natuurgeneeswijze
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.