Buitenbaarmoederlijke zwangerschap ervaringen

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap ervaringen Bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is er sprake van zwangerschap, maar het vruchtje heeft zich niet in de baarmoeder genesteld, maar daar buiten. Er is dus iets fout gegaan tijdens de innesteling. Dit kan aan het vruchtje liggen, maar ook aan de inwendige geslachtsorganen van de moeder of gebruik van bepaalde medicijnen of aan het vruchtje zelf. Niet altijd wordt de oorzaak duidelijk. Het kindje in aanleg heeft bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of EUG (Extra Uteriene Graviditeit) zo goed als geen kans om te overleven. Als je zwanger bent herken je dit aan de vroeg zwangerschapsverschijnselen zoals gevoelige borsten, wellicht een wat zeurend gevoel onderin je buik en misschien ben je moe en/of wat misselijk. En natuurlijk blijft je menstruatie meestal weg. De zwangerschap wordt vastgesteld door middel van een zwangerschapstest. Als de zwangerschap gewenst is, is de blijdschap groot als de zwangerschapstest positief is. Als alles goed is, bevindt zich in je baarmoeder een klein vruchtje wat zich genesteld heeft in de baarmoederwand en wat zich steeds verder zal ontwikkelen tot het een compleet mensje zal zijn. Soms lijken al deze dingen aanwezig maar is er sprake van een buitenbaarmoederlijke innesteling, oftewel een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of EUG.

Verschijnselen buitenbaarmoederlijke zwangerschap

De verschijnselen van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap zijn in eerste instantie gelijkend op een gewone zwangerschap. Je kunt misselijk zijn, last hebben van buikpijn, onder andere door een optrekkende baarmoeder (onder invloed van zwangerschapshormonen richt de baarmoeder zich namelijk iets op) wat een zeurderig gevoel in de onderbuik kan veroorzaken, en je kunt gevoelige borsten hebben. De zwangerschapstest laat een positieve uitslag zien. Dat klopt ook wel want het vruchtje wat buiten de baarmoeder zit, tracht zich daar te ontwikkelen en produceert net als elk ander embryo bij zwangerschap het zogenaamde HCG hormoon. Zwangerschapstesten stellen een zwangerschap vast aan de hand van de hoeveelheid HCG hormoon in de urine. Bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is dit hormoon dus ook in voldoende mate aanwezig voor een positieve uitslag bij het afnemen van een zwangerschapstest. Zodoende kan je dus een zwangerschap hebben die in eerste instantie normaal lijkt. Na een bepaalde tijd ontstaan er echter problemen die toenemen naarmate het embryo groter wordt. Afhankelijk van de plaats waar het embryo zich genesteld heeft, kunnen de klachten die ontstaan bijvoorbeeld zijn:
 • vaginaal bloedverlies
 • zeurende pijn aan een kant van de buik
 • pijn in een schouder
 • plotseling zeer heftige pijn aan een kant van de buik (bij het kapot scheuren van de eileider)
 • overige klachten

Extra Uteriene Graviditeit

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap wordt in medische termen Extra Uteriene Graviditeit genoemd. Dit wordt afgekort als EUG

Waar zit het embryo bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap?

Bij de meeste EUG zit het vruchtje in een van de eileiders. Het kan zich echter ook genesteld hebben in de buikholte, de baarmoederhals of in een van de eierstokken.

Ervaringen

De ervaringen van vrouwen die een EUG hebben hebben overeenkomsten maar hoeven niet allemaal voor te komen. De klachten lijken op een beginnende miskraam. Er is vaak sprake van:
 • pijn aan een kant in de buik
 • pijn in een schouder
 • zwangerschapsverschijnselen zoals vermoeidheid, misselijk, pijnlijke borsten
 • vaginaal bloedverlies
Opmerking: Het HCG hormoon bij een EUG stijgt vaak sneller dan bij een gewone zwangerschap.

Als bijtijds ontdekt wordt dat er sprake is van een EUG en het vruchtje heeft zich in een van de eileiders genesteld (wat vaak voorkomt) wordt de eileider (tuba) verwijderd via een kijkoperatie, Als later pas blijkt dat er sprake is van een EUG in de eileider, kan de eileider scheuren, waardoor het dan pas ontdekt wordt. Er wordt dan met spoed geopereerd omdat de moeder veel bloed verliest in de buikholte.

Vrouwen die een EUG hebben doorgemaakt hebben vaak enige tijd nodig om er psychisch weer bovenop te komen. Je verliest immers niet alleen de zwangerschap, maar ook is de kans op zwangerschap daarna vaak kleiner. Om de EUG weg te halen kan er bijvoorbeeld een eileider zijn weggehaald, waardoor de kans op zwangerschap daarna kleiner is geworden.

Kan je nog zwanger worden na een EUG?

Magda (42): 'Ik heb zelf tweemaal een EUG doorgemaakt en ondanks dat werd ik vrij snel weer zwanger. De eerste EUG bevond zich in de rechter-tuba (eileider). De tweede EUG bevond zich in de linker-tuba (eileider). Bij de eerste EUG dacht ik dat ik een gezonde zwangerschap had, en ik was erg blij en verheugde me op alles wat komen ging. Na een bepaalde periode begon ik echter bloed te verliezen en voelde ik me niet goed. Ik had veel pijn rechts in mijn buik. Ik was ook erg moe en toen ik sliep werd ik wakker van een vreselijke pijn in mijn buik. Ik wist meteen dat er iets helemaal niet in orde was en kon me ook niet voorstellen dat dit een 'gewone' miskraam zou worden. De pijn was te heftig. Ik belde een ambulance en ik werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd door middel van een inwendige echo ontdekt dat ik een EUG had, die de eileider had gescheurd. Ook liep er daardoor bloed in de buikholte. Ik moest met spoed geopereerd worden omdat het een levensbedreigende situatie is als de eileider is gescheurd. Daarbij werd het embryo en de rechter-eileider weggehaald. Zonder de rechter-eileider kan je niet meer zwanger worden via de rechter eierstok, die gewoon behouden bleef. Kort daarna was ik opnieuw zwanger. Helaas bleek ook dat een EUG, deze keer in de linker-eileider. Ik had het 'geluk' dat het embryo uit zichzelf doodging, zodat de eileider gespaard kon worden. Er werden enige tijd later op mijn verzoek contrastfoto's van de eileiders genomen. Deze methode wordt niet vaak meer gebruikt omdat de contrastvloeistof die (op mijn verzoek) gebruikt werd, kankerverwekkend kan zijn. Uit het onderzoek bleek dat er niets met mijn eileiders (of andere inwendige organen) aan de hand was. Alles zag er gezond en doorgankelijk uit. Er waren ook geen zogenaamde verklevingen. Daaruit maakte men op dat de oorzaak van twee EUG achter elkaar, onduidelijk bleef. Een maand later werd ik opnieuw zwanger, en deze keer zat het kindje op de goede plek. Dit heeft tot een gezonde baby geleid.'
Het hangt van je persoonlijke situatie af of je nog zwanger kan worden na een of meerdere EUG. Overleggen met je huisarts of specialist, over wat jouw kansen zijn, zal meer duidelijkheid geven.

Plaatsen waar een EUG kan voorkomen

Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap ontstaat omdat het bevruchtte eitje zich op een verkeerde plek heeft ingenesteld. Als een eitje bevrucht wordt, veelal in de eileider of net buiten de eierstok, deelt het zich continu en reist naar de baarmoeder. Daar nestelt het zich bij een gezonde zwangerschap in de baarmoederwand. Als het vruchtje zich te snel heeft ingenesteld, bijvoorbeeld in de eileider, is er sprake van een zwangerschap die zich niet in de baarmoeder bevindt, maar daarbuiten. EUG kan voorkomen op de volgende plaatsen:
 • eileider in of daarbuiten
 • eierstok, buitenkant
 • cervix, baarmoedermond
 • buikholte

Kan het kindje gered worden?

De zwangerschap bevindt zich meestal in een zeer vroeg stadium als ontdekt wordt dat het vruchtje zich niet in de baarmoeder bevindt maar er buiten. Het kan ontdekt worden door middel van een echo en bloedonderzoek. Op de echo is dan in de baarmoeder niet het kloppende hart van het embryo te vinden. Als de zwangerschapstest positief is, kan het betekenen dat:
 • de zwangerschap 'gewoon' is geweest maar vroegtijdig afgebroken door een miskraam
 • de zwangerschap buitenbaarmoederlijk is en het vruchtje nog leeft, maar buiten de baarmoeder
De kans dat de zwangerschap zich verder kan ontwikkelen is zeer zeldzaam. De moeder loopt bij de enkele keer dat dit wel gebeurt, extreme risico's. Het merendeel van de EUG bevinden zich in een van de eileiders. In de eileider is geen plaats voor een foetus en zal voor die tijd kapot scheuren. Dit is een zeer gevaarlijke situatie voor de moeder. Soms komt het voor dat het embryo zich in de buikholte bevindt. Ook kan het voorkomen dat het embryo zich aan de buitenkant van de darmen of in de baarmoederhals bevindt. De kans dat het kindje gered kan worden is zeer, zeer klein en risicovol. Vrijwel elke EUG eindigt in een miskraam of een operatieve verwijdering.

Gescheurde eileider bij EUG

Een embryo kan zich buiten de baarmoeder niet gezond ontwikkelen. Daarom kan het embryo vrijwel nooit gered worden. Het kan ook niet operatief in de baarmoeder geplaatst worden. Na een tijdje gaat het embryo vrijwel altijd spontaan dood of het groeit door totdat er een zwelling ontstaat die zo groot is dat er problemen bij de vrouw ontstaan, zoals het scheuren van de eileider. Het embryo heeft de eileider dan letterlijk kapot gedrukt en opengescheurd door de groei. De gescheurde eileider veroorzaakt veel pijn en het is ook een levensbedreigende situatie. Er komt bloed in de buikholte van de vrouw terecht. Door middel van een operatie waarbij de gebarsten eileider met embryo en al verwijderd wordt, kan de moeder gered worden. Het embryo kan vrijwel nooit gered worden, hoewel het wel een paar keer is voorgekomen dat een moeder zwanger bleek te zijn van een kindje wat in de buikholte was ontwikkeld bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, en wat via een keizersnede geboren werd. In de UK overleefde de afgelopen 20 jaar 3 baby's een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ook in Amerika overleefde een baby buiten de baarmoeder. Dit zijn EUG waarbij de baby een placenta heeft die voldoende voeding kan geven en om de baby zit een vruchtzak heen. De baby kan tijdens zo'n zwangerschap echter elk moment sterven. Voor de moeder zijn de risico's ook zeer groot. Bij de moeder kunnen organen beschadigen en ze kan onverwachts doodbloeden. Als je de natuur zijn werk laat gaan eindigt het merendeel van EUG echter spontaan in het overlijden van het embryo, al dan niet met ernstige gevolgen voor de moeder.

Mogelijke oorzaken van EUG

Als een zwangerschap buitenbaarmoederlijk is kan dat aan twee hoofdfactoren liggen:
 • er is iets mis met het vruchtje
 • er is iets mis bij de moeder

Hoe ontstaat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap?

Een EUG kan ontstaat door verschillende oorzaken. Als er iets mis is bij het vruchtje kan het betekenen dat het embryo afwijkingen heeft in de vroege aanleg, en dat het zich daarom ook niet op de juiste plek nestelt. Het embryo werkt gewoon niet goed, als het ware. Dit kan bij de bevruchting al veroorzaakt zijn door een afwijking aan de eicel van de moeder of door een afwijking aan de zaadcel van de vader of aan een combinatie van deze twee.
 • Eileiders die beschadigd zijn, bijvoorbeeld door vernauwde doorgang, verklevingen, operaties
 • ziektes zoals geslachtsziektes vergroten de kans op EUG (ook na genezing)
 • ontsteking in de onderbuik
 • roken
 • vruchtbaarheidsbehandeling(en)
 • medicijngebruik
 • drugsgebruik
 • alcohol

Klachten en verschijnselen EUG

Er onderscheiden zich twee vormen van EUG. Namelijk:

Sub-acute vorm: waarbij de volgende klachten kunnen voorkomen:
 • buikpijn aan een kant van je buik
 • pijn in het gebied van een schouder
 • bloedverlies uit de vagina
 • misselijk
 • bewustzijnsverlies

Acute vorm: waarbij de volgende klachten kunnen voorkomen:
 • je merkt de acute vorm meestal pas later op, pas als de eileider barst. Dit is zeer pijnlijk.
 • Je kunt vooraf wel wat vage klachten hebben zoals pijn aan een kant in je buik en/of wellicht een beetje bloedverlies. Het is echter niet duidelijk wat er aan de hand is en je kunt dit ook gemakkelijk wijten aan zwangerschapsverschijnselen en zwangerschapspijntjes

Eileider gebarsten?

Als de eileider scheurt heb je heftige pijn aan een kant van de buik. Je moet dan meteen een arts bellen. Er is sprake van:
 • erge buikpijn
 • versnelde hartslag (kan voorkomen)
 • flauwvallen (kan voorkomen)
 • wit zien (kan voorkomen)
 • lage bloeddruk (kan voorkomen)

Bij een gescheurde eileider wordt er een spoedoperatie uitgevoerd om de bloeding in de buik te stoppen. De eileider wordt geheel of gedeeltelijk weggehaald. Je hebt dan nog een eileider over. Als die gezond is kan je nog wel kinderen krijgen na een EUG.

EUG ontdekken

Als je klachten hebt die zouden kunnen wijzen op een EUG zal men verschillende onderzoeken doen:
 • zwangerschapstest (standaard)
 • bloed afname (HCG bepalen)
 • echo (om te bepalen waar het embryo zich bevindt)

Klachten

Bij klachten die zouden kunnen duiden op een EUG kan je het beste direct contact opnemen met een arts.

Lees verder

© 2014 - 2024 Kisses, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Buitenbaarmoederlijke ZwangerschapBuitenbaarmoederlijke ZwangerschapVolgens de zwangerschaptest bent u zwanger, echter heeft de bevruchte eicel zich ergens anders vastgezet dan in de baarm…
Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (EUG)Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (EUG)Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, ook wel EUG genoemd. Eén op de honderd zwangerschap is een buitenbaarmoederlijke…
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: symptomen, behandelingBuitenbaarmoederlijke zwangerschap: symptomen, behandelingBij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap of extra-uteriene graviditeit (EUG), ontstaat de zwangerschap buiten de baarm…
Een buitenbaarmoederlijke zwangerschapEen buitenbaarmoederlijke zwangerschapEindelijk een positieve zwangerschapstest, de ouders kunnen uitkijken naar hun langverwachte baby.Niets doet echter verm…

Amnionstreng ontdekt op de echo, en nu?Amnionstreng ontdekt op de echo, en nu?Een amnionstreng is een complicatie die kan optreden tijdens de zwangerschap en ernstige gevolgen kan hebben voor de foe…
Autisme en blootstelling aan pesticiden: is er een verband?Autisme en blootstelling aan pesticiden: is er een verband?Naar autisme worden veel onderzoeken gedaan. In juni 2014 is een nieuw onderzoek gepubliceerd over het verband van de bl…
Bronnen en referenties
 • http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/buitenbaarmoederlijke-zwangerschap/item41919
 • http://www.dailymail.co.uk/health/article-2008476/The-mother-risked-ectopic-baby.html
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenbaarmoederlijke_zwangerschap
Reactie

Lena, 11-09-2014
Hallo,

Ik ben in deze misschien wel een uitzonderlijk geval. Ik heb namelijk ik een jaar tijd twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen meegemaakt. Zelfs mijn gynaecoloog wilde een boek schrijven over mijn gebeurtenissen.
Eerste keer een flinke inwendige bloeding dit was voor mij kantje boord. Na zeven maanden later groeide er een mooi kindje in mijn buikholte hartje klopte al. Nou is zo ingrijpend voor mij geweest, ik heb er nog zeer veel verdriet van. Ik heb hiervoor vijf weken in het UMCG moeten verblijven. Het is zeer ingrijpend op deze manier afscheid nemen van je kindje met chemo kuren. Reactie infoteur, 12-09-2014
Veel sterkte.

Kisses (665 artikelen)
Laatste update: 10-09-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Zwangerschap
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.