Leveraandoeningen: symptomen, oorzaken en behandeling

Leveraandoeningen: symptomen, oorzaken en behandeling Leveraandoeningen symptomen variëren en zijn afhankelijk van de specifieke leveraandoening. De lever is één van de belangrijkste organen: het vervult zeer veel vitale functies, zoals het neutraliseren van allerlei afvalstoffen en giftige stoffen in het bloed. Ook maakt de lever allerlei stoffen die nodig zijn voor een goed functioneren van het lichaam. Allerlei ziekten en aandoeningen kunnen de lever treffen, zoals: geelzucht, chronische en acute hepatitis A, B, C, D en E, leververvetting, levercirrose, slokdarmvarices, leverkanker en leverfalen. Leveraandoeningen kunnen gepaard gaan met allerlei klachten en symptomen, zoals onder meer vermoeidheid, geelzucht, opzwellen van de buik en buikpijn.

Leveraandoeningen


Lever: functie en beschrijving

De lever (hepar) is de grootste klier of inwendige orgaan van het lichaam, en het filtert bloed door middel van honderdduizend minuscule leverlobjes - die tezamen de twee leverkwabben vormen. De lever is een bloedrijk orgaan; de lever bevat ongeveer een kwart van het totale bloedvolume. Doordat de lever een soort sponswerking heeft, heeft het invloed op de hoeveelheid bloed die in het lichaam circuleert.

De lever / Bron: Tvanbr, Wikimedia Commons (Publiek domein)De lever / Bron: Tvanbr, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Leverfuncties

De leverfuncties worden in drie hoofdgroepen onderverdeeld:

Vasculaire functie

Vasculair betekent 'met betrekking tot de bloedvaten'. De lever bevat een groot bloeddepot, het draagt bij aan op het peil houden van het circulerend bloedvolume. Ook draagt de lever bij aan de aanmaak en ontwikkeling van rode bloedcellen.

Secretoire functie

De lever produceert gal. Gal speelt een rol in de energievoorziening van het lichaam.

Metabole functie

Dit is zeer uitgebreid, we noemen er enkele. Zo speelt de lever een rol in diverse stofwisselingsprocessen, de lever zuivert het bloed door afvalstoffen uit het bloed te verwijderen, de lever haalt diverse schadelijke en giftige stoffen uit het bloed (detoxicatie), de levert zorgt voor hormoonafbraak en de lever geeft aminozuren af aan het bloed of bewerkt deze.

Waar ligt de lever?

De lever ligt onmiddellijk onder het middenrif en boven de maag, aan de rechterkant van de buik. Een (huis)arts kan soms de lever voelen door zijn hand van onder net achter de ribbenboog te duwen. Als je dan diep ademhaalt, wordt de lever naar beneden verplaatst waardoor de rand net voelbaar wordt.

Buikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.comBuikpijn / Bron: Andrey Popov/Shutterstock.com

Leveraandoeningen symptomen

Symptomen die kunnen wijzen op een leveraandoening zijn onder meer:

Oorzaken van leveraandoeningen

Er zijn veel mogelijke oorzaken van leveraandoeningen.

Infectie

Parasieten en virussen kunnen de lever infecteren en ontstekingen veroorzaken die de leverfunctie verminderen. De virussen die leverschade veroorzaken, kunnen worden verspreid via bloed of sperma, besmet voedsel of water, of nauw contact met een persoon die is geïnfecteerd. De meest voorkomende vormen van leverinfectie zijn hepatitis-virussen, waaronder:

Afwijking van het immuunsysteem

Auto-immuunziekten) kunnen je lever aantasten. Voorbeelden van auto-immuunziekten bij de lever zijn auto-immuun hepatitis, primaire biliaire cirrose enprimaire scleroserende cholangitis.

Genetische factoren

Een abnormaal gen dat wordt geërfd van één of van beide ouders kan ervoor zorgen dat verschillende stoffen zich ophopen in je lever, wat leidt tot schade aan de lever.

Kanker en tumoren

De lever kan getroffen worden door (kwaadaardige) tumoren zoals leverkanker, galwegkanker of galkanaalkanker, en
leveradenoom.

Andere oorzaken

Bijkomende, veel voorkomende oorzaken van leverziekte zijn onder meer chronisch alcoholmisbruik en vetophoping in de lever als gevolg van niet-alcoholische leververvetting.

Ligging van de galblaas in het lichaam / Bron: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.comLigging van de galblaas in het lichaam / Bron: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.com

Geelzucht (icterus)

Geelzucht of icterus is gele verkleuring van het oogwit en tandvlees (slijmvliezen) en de huid. Het is geen ziekte of aandoening, doch een verschijnsel bij verschillende aandoeningen van de lever en galblaas/galwegen. Andere symptomen die gepaard kunnen gaan met geelzucht is de urine die donkerbruin gekleurd is en een bleke of licht gekleurde ontlasting. Geelzucht ontstaat doordat er te veel bilirubine in het bloed aanwezig is - dat is een afbraakproduct van rode bloedcellen. Deze stof wordt normaal gesproken verwerkt door de lever en daarna als onderdeel van het spijsverteringssap gal afgescheiden.

Geelzucht kan veroorzaakt worden door onder andere de volgende aandoeningen en specifieke situaties:

 • Een verstopping of blokkade in het galafvoerkanaal, waardoor de afvoer van bilirubine verstoort raakt.

 • Een verhoogde afbraak van rode bloedcellen als gevolg van bijvoorbeeld een interne bloeding, waardoor de hoeveelheid bilirubine in het bloed toeneemt en de lever de verwerking niet langer aankan.

 • Hemolytische geelzucht: een te snelle afbraak van rode bloedcellen, waardoor de lever de toegenomen hoeveelheid bilirubine in het bloed niet meer goed kan verwerken. Hemolytische geelzucht kan onder meer het gevolg zijn van hemolytische anemie: een aandoening waarbij de rode bloedlichaampjes versneld worden afgebroken. Normaal gesproken hebben rode bloedlichaampjes een levensduur van 120 dagen. Naast geelzucht zijn de symptomen van hemolytische anemie: vermoeidheid, slapte; kortademigheid; onderlichaam zwelt op door vergroting van de milt, het orgaan die beschadigde rode bloedlichaampjes uit het bloed filtert.

 • Een leverbeschadiging of stoornis in het functioneren van de lever: in geval de lever beschadigd is, dan kan het orgaan minder bilirubine verwerken. Beschadiging van de lever kan verschillende oorzaken hebben: 1) een virusinfectie (zie acute hepatitis); 2) excessief alcoholgebruik (zie aan alcohol gerelateerde leverziekte); 3) een allergische reactie op bepaalde geneesmiddelen. Voorbeeld daarvan is de antibiotica Norfloxacine ratiopharm. Als geelzucht het gevolg is van een leverbeschadiging, dan treden soms de volgende symptomen op: misselijkheid, buikpijn, overgeven en een opgezwollen buik.

 • Bijna driekwart van alle pasgeboren baby's heeft een gelige kleur tussen de 3e en 5e dag na de geboorte. Het overtollige bilirubine zal in de meeste gevallen na een aantal weken afgebroken zijn.

Acute hepatitis A, B, C, D en E

Hepatitis is een kortdurende, plotseling optredende ontsteking van de lever door een willekeurige oorzaak. Hepatitis wordt meestal veroorzaakt door een hepatitisvirus. Er zijn vijf hepatitisvirussen: A, B, C, D en E en er zullen in de toekomst wel meer worden ontdekt. De aandoening kan ook worden veroorzaakt door bepaalde bacteriën of door niet-virale oorzaken zoals toxische stoffen (alcohol, medicijnen). De meeste mensen zijn binnen een half jaar weer genezen. Soms houdt de ontsteking jaren aan en is er sprake van chronische hepatitis.

Acute hepatitis symptomen
De plaats van de lever in het lichaam / Bron: Henry Vandyke Carter, Wikimedia Commons (Publiek domein)De plaats van de lever in het lichaam / Bron: Henry Vandyke Carter, Wikimedia Commons (Publiek domein)
De symptomen van hepatitis kunnen erg variëren per geval. Sommige mensen hebben nauwelijks tot geen klachten en bij weer anderen is er sprake van een levensbedreigende situatie. Het Hepatitis A-virus veroorzaakt dikwijls geen symptomen of de symptomen zijn zeer gering. Hepatitis B geeft vaak meer klachten. Bij klachten zien we vaak de volgende symptomen:
 • moeheid/vermoeidheid;
 • soms koorts;
 • gebrek aan eetlust en gewichtsverlies;
 • geelzucht;
 • de lever kan vergroot raken;
 • opzwellen van de buik en buikpijn.

Chronische hepatitis

Bij chronische hepatitis is er sprake van een ontsteking van de lever, die langer dan zes maanden duurt en verschillende oorzaken kan hebben, zoals overmatig drankgebruik of een virusinfectie. Het kan leiden tot cirrose en leveruitval.

In sommige gevallen geeft chronische hepatitis geen klachten en ziekteverschijnselen. De klachten, indien aanwezig, kunnen variëren van licht tot zwaar. De symptomen die kunnen optreden, zijn hetzelfde als bij acute hepatitis.

Aan alcohol gerelateerde leverziekte

Alcohol kan drie soorten of typen leverziekten of leveraandoeningen veroorzaken:
 1. leververvetting;
 2. alcoholische hepatitis;
 3. cirrose (is niet in alle gevallen alcoholgerelateerd).

We zullen deze leverziekten achtereenvolgens uitwerken.

Normale lever en vervette lever / Bron: Alila Medical Media/Shutterstock.comNormale lever en vervette lever / Bron: Alila Medical Media/Shutterstock.com

Leververvetting / vervette lever / vetlever / vette lever

De toxische stof alcohol wordt door de lever afgebroken. Overmatig alcoholgebruik leidt tot een opeenhoping van vet in de lever; er ontwikkelen zich vetbolletjes in de lever. Hierdoor kan de levercel (onherstelbaar) beschadigd raken. Bij een vervette lever zijn er nauwelijks klachten en blijft vaak onopgemerkt. Soms komen de volgende symptomen voor:
 • een vergrote lever;
 • een zwaar gevoel in de buik; en
 • (hevige) pijn rechtsboven in de buik, een pijnlijke en gevoelige lever.

Een vetlever kan al ontstaan na een paar dagen exorbitant veel drinken. De lever zal zich bij abstinentie na enkele weken herstellen. Gaat men door met drinken, dan kan cirrose ontstaan (zie hieronder), hetgeen wel tot onherstelbare schade van de lever leidt.

Niet-alcoholische leververvetting

Naast overmatig alcoholgebruik, kunnen er ook andere oorzaken zijn die ervoor zorgen dat zich vet in de levercellen kan ophopen:
 • insulineresistentie (een aandoening waarbij het lichaam minder gevoelig is geworden voor insuline): al in een vroeg stadium van insulineresistentie kan leververvetting plaatsvinden;
 • obesitas/overgewicht: vooral de mensen die veel vet in de buik hebben zijn kwetsbaar enovergewicht kan tot insulineresistentie leiden;
 • uit een Israëlische studie (2009) is gebleken dat het dagelijks consumeren van twee blikjes frisdrank of twee glazen fruitsap, op de lange termijn kan leiden tot leververvetting.
 • erfelijke factoren spelen hoogstwaarschijnlijk een rol;
 • medicijngebruik.

In al deze gevallen spreekt men van niet-alcoholische leververvetting (Non Alcoholic Fatty Liver Disease of NAFLD). Bij zo'n 20-30% van de patiënten leidt deze vervetting tot een leverontsteking, ofwel Niet Alcoholische Steatose Hepatitis (NASH). Op den duur kan dit overgaan in levercirrose.

Leververvetting en het metabool syndroom

Leververvetting wordt in verband gebracht met het metabool syndroom. Dit syndroom is een combinatie van vier aandoeningen:

De gevolgen van dit syndroom zijn een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en suikerziekte (diabetes). Het metabool syndroom wordt tevens in verband gebracht met niet-alcoholische leververvetting.

Gevolgen alcoholgebruik voor de lever / Bron: Istock.com/Csaba DeliGevolgen alcoholgebruik voor de lever / Bron: Istock.com/Csaba Deli

Alcoholische hepatitis

Door overmatig alcoholgebruik kunnen cellen in de lever afsterven waardoor er een ontsteking ontstaat: alcoholische hepatitis. De symptomen die kunnen optreden zijn:
 • misselijkheid, braken;
 • buikpijn, pijnlijke buik - vaak rechtsboven in de buik (opgezwollen buik);
 • gebrek aan eetlust en gewichtsverlies
 • koorts;
 • geelzucht.

Cirrose/levercirrose

Bij levercirrose zijn levercellen vernietigd en vervangen door bindweefsel. De lever kan zijn bloedzuiverende werking niet meer vervullen - de goede werking van de lever is onherstelbaar beschadigd. Mensen met levercirrose kunnen zich jarenlang gezond voelen. Bij klachten hebben mensen last van:
 • verminderde eetlust en gewichtsverlies;
 • vermoeidheid;
  Levercirrose / Bron: Alila Medical Media/Shutterstock.comLevercirrose / Bron: Alila Medical Media/Shutterstock.com
 • misselijkheid en braken;
 • opgeblazen gevoel, buikpijn;
 • geelzucht (in een vergevorderd stadium);
 • rode kleurverandering van de handpalm (erythema palmare).

Cirrose wordt vaak veroorzaakt door hepatitis of door overmatige alcoholconsumptie. Het is een leverziekte die beschouwd kan worden als een voorstadium van kanker (zie hieronder). In ernstige gevallen kan het ook leiden tot leveruitval (zie hieronder).

Slokdarmvarices

Slokdarmvarices is een verhoogde druk op de ader die het bloed naar de lever voert, met als gevolg 'variceuze' of gezwollen spataderen in de wanden van de slokdarm (oesofagus). Slokdarmvarices, ook wel slokdarmspataderen genoemd, houden verband met bepaalde leveraandoeningen: een lever die door ziekte is aangetast kan verstorend werken op de normale doorstroming van het bloed, waardoor de druk in de aderen hoger is dan normaal. Acht van de tien mensen met slokdarmvarices hebben deze aandoening als gevolg van cirrose. Schistosomiasis (een parasitaire infectie door in het bloed levende trematoden of zuigwormen), een stolsel dat de poortader blokkeert of een aangeboren leverstoornis kunnen ook de oorzaak zijn.

Vochtophoping in de buik (ascites) / Bron: James Heilman, MD, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Vochtophoping in de buik (ascites) / Bron: James Heilman, MD, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
De symptomen van slokdarmvarices zijn:
 • ascites (een vochtophoping in de buikholte - opgezwollen buik);
 • aderen in de huid van de buik zwellen zichtbaar op.

Leverkanker

In 90% van de gevallen ontwikkelt leverkanker zich vanuit een levercirrose. Leverkanker kan zich net als levercirrose lange tijd zonder symptomen ontwikkelen. Mogelijke symptomen van leverkanker zijn:
 • buikpijn (rechtsboven in de buik) of een naar, raar of drukkend gevoel rechtsboven in de buik;
 • koorts;
 • vermoeidheid;
 • braken;
 • verminderde eetlust en vermagering;
 • ascites (een vochtophoping in de buikholte - opgezwollen buik);
 • geelzucht.

Leverfalen

Bij leverfalen zijn levercellen beschadigd, waardoor de lever niet meer naar behoren kan functioneren - het kan dan niet meer allerlei giftige stoffen in het bloed afbreken. Hierdoor zal het aantal giftige stoffen in het lichaam ophopen met als gevolg dat de hersenen en andere organen worden aangetast. Leverfalen kan zowel acuut (plotselinge leveruitval) als chronisch zijn (een steeds slechter functionerende lever).

Paracetamol / Bron: Martin SulmanParacetamol / Bron: Martin Sulman
Oorzaken van leverfalen zijn onder andere:
 • het hepatitisvirus A, B, C, D of E;
 • door medicijnen als paracetamol, aspirine en sommige antibiotica;
 • door giftige stoffen als amanita phalloides (een paddenstoel), of industriële chemicaliën (zoals tetrachloormethaan);
 • bij al bestaande chronische leverziekten, zoals de ziekte van Wilson en het syndroom van Budd-Chiari;
 • bij hartfalen;
 • bij leverkanker;
 • tijdens de zwangerschap.

In bijna de helft van de gevallen van acuut leverfalen is de oorzaak niet meer te achterhalen. Acuut leverfalen heeft vaak zeer ernstige gevolgen en kan een dodelijke afloop hebben. Symptomen van acuut leverfalen kunnen zich binnen enkele uren of dagen voordoen en zijn onder andere:
 • geheugenstoornis;
 • sufheid/slaperigheid;
 • verminderd concentratievermogen;
 • verwardheid;
 • apathie/lethargie;
 • onduidelijk spreken,
 • soms agressief gedrag;
 • desoriëntatie;
 • geen reactie op spraak- en pijnprikkels;
 • prikkelbaarheid.

Grote organen kunnen langzaamaan uitvallen en de aandoening kan uiteindelijk leiden tot een coma en de dood tot gevolg hebben.

Chronische leverfalen kan jarenlang geen klachten opleveren. Symptomen die zich op den duur kunnen voordoen zijn onder andere:
 • geelzucht;
 • jeuk;
 • snel bloedingen krijgen (al bij kleine verwondingen) en gemakkelijk blauwe plekken oplopen;
 • ascites (buikwaterzucht, een vochtophoping in de buikholte - opgezwollen buik);
 • afwijkend gevormde vingernagels;
 • oedeem (vochtophoping in bijvoorbeeld ledematen en gezicht);
 • een groot aantal kleine, spinnenwebachtige bloedvaten in de huid en dan vooral op de borst;
 • rode handpalmen;
 • bij mannen vergroten van de borsten en het krimpen, kleiner worden van de teelballen;
 • soms bloed in de ontlasting hetgeen wordt veroorzaakt door opgezette aders in de slokdarm.

Chronisch leverfalen kan plotseling verergeren en omslaan in acuut leverfalen met de daarbij behorende symptomen. Bij acute leveruitval of een plotseling verergerende chronische leveruitval is een ziekenhuisopname noodzakelijk.

Leveraandoeningen diagnose en onderzoek

Anamnese en lichamelijk onderzoek
Het vinden van de oorzaak en het vaststellen van de mate van leverbeschadiging is belangrijk bij het bepalen welke behandeling nodig is. De arts zal waarschijnlijk beginnen met een anamnese (uitgebreid vraaggesprek over je klachten) en lichamelijk onderzoek. Ook zal de arts je medische voorgeschiedenis in ogenschouw nemen.

Bloedafname / Bron: Istock.com/anna1311Bloedafname / Bron: Istock.com/anna1311
Bloedonderzoek om leverschade aan te tonen
Het meten van de leverenzymen aspartaataminotransferase (ASAT) en alanineaminotransferase (ALAT) zijn belangrijke onderzoeken om mogelijke leverschade aan te tonen. De verhouding tussen ASAT/ALAT kan worden gebruikt om onderscheid te maken in de stadia van leverbeschadiging en het geeft tevens een indicatie van het type beschadiging. Normaal gesproken is de hoeveelheid ALAT in het bloed laag. Er lekt echter ALAT vanuit de lever in het bloed indien levercellen beschadigd zijn, als gevlg waarvan de hoeveelheid ALAT in het bloed stijgt. Dit kan reeds gebeuren vóórdat er klachten of symptomen zijn (zoals geelzucht) optreden die wijzen op leverschade. Ook voor ASAT geldt dat normaliter de hoeveelheid ASAT in het bloed laag is. Bij beschadiging van de levercellen of spiercellen komt ASAT vrij in het bloed. De (huis)arts vraagt ALAT/ASAT onderzoek aan als hij/zij denkt aan een beschadiging van de lever, of wanneer hij/zij dit juist wil uitsluiten. De uitslag van deze testen wordt dan vergeleken met de uitslagen van andere levertesten, zoals alkalisch fosfatase (AF) en Gamma-GT. Bij gezonde mensen zonder leverproblemen en spierschade, is de hoeveelheid ASAT minder dan 25 U/l en bij mensen die geen leverziekten hebben is de ALAT-activiteit bij mannen kleiner dan 45 U/l en bij vrouwen kleiner dan 35 U/l. Bij verhoogde leverwaarden (of te hoge leverwaarden), is verder onderzoek naar de oorzaak gewenst.

Beeldvormend onderzoek
Beeldvormend onderzoek van de lever kan bestaan uit een CT-scan, MRI-scan en echografie.

Weefselanalyse
Het verwijderen van een weefselmonster (biopsie) uit je lever kan helpen bij de diagnose van de leverziekte. Een leverbiopsie wordt meestal gedaan met behulp van een lange naald die door de huid wordt ingebracht om een weefselmonster te verkrijgen. Het wordt dan geanalyseerd in een laboratorium.

Behandeling van een leveraandoening

Behandeling van de leveraandoening hangt af van de diagnose. Sommige leverproblemen kunnen worden behandeld met veranderingen in levensstijl, zoals het stoppen met alcoholgebruik of gewichtsverlies, meestal als onderdeel van een medisch programma dat zorgvuldig je leverfunctie controleert. Andere leverproblemen kunnen worden behandeld met medicijnen en soms kan een operatie nodig zijn. In sommige gevallen kan een levertransplantatie noodzakelijk zijn.

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Alcohol en ziekte van de lever: oorzaken en gevolgAlcohol en ziekte van de lever: oorzaken en gevolgDe lever is het orgaan dat giftige stoffen zoals alcohol afbreekt. Langdurig en overmatig alcoholgebruik heeft effecten…
Hoe kan ik een leveraandoening herkennen?Hoe kan ik een leveraandoening herkennen?De lever is een belangrijk orgaan dat meerdere functies heeft. Het bepaalt namelijk het bloedvolume, de stofwisseling en…
Bloedonderzoek lever: verhoogde of afwijkende leverwaardenBloedonderzoek lever: verhoogde of afwijkende leverwaardenBloedonderzoek voor de lever of leverfunctie zijn alle bepalingen die worden gedaan in bloed dat bij je is afgetapt. Dit…
Caput medusae: oorzaken van spataderen rond de navelCaput medusae: oorzaken van spataderen rond de navelSpataderen of een ring van uitgezette bloedvaten rondom de navel, staat bekend als 'caput medusae' en het komt voor bij…

Longontsteking: symptomen, oorzaken, behandeling en prognoseLongontsteking: symptomen, oorzaken, behandeling en prognoseLongontsteking symptomen bestaan uit pijn bij ademhalen, benauwdheid, ophoesten van geel of groen slijm (soms met wat bl…
Hoe herken je Alzheimer: Belangrijkste tekenen en symptomenHoe herken je Alzheimer: Belangrijkste tekenen en symptomenVaak vinden mensen het heel erg moeilijk om het woord Alzheimer te plakken op de veranderingen in gedrag of persoonlijkh…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Aksabir/Shutterstock.com
 • Leverfuncties: http://www.stichtingiton.nl/boeken/text_61.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 1 juni 2009)
 • Leverfuncties - welke functies heeft de lever? http://medisch-woordenboek.maranje.nl/artikel/27/leverfuncties/ (voor de laatste keer geraadpleegd op 1 juni 2009)
 • Hepatitis: http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/130/Hepatitis.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juni 2009)
 • Acute virale hepatitis: http://www.maagendarmrumst.be/Acute+virale+hepatitis.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juni 2009)
 • Leverfalen: http://www.medicinfo.nl/%7Bd75a599c-42f6-4f0d-9e66-409f10012a9b%7D (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juni 2009)
 • Welke leverziekten kun je krijgen door alcohol: http://www.jellinek.nl/vraagenantwoord/full-story.php?q=448&id=1 (voor de laatste keer geraadpleegd op 2 juni 2009)
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • J.A.M. Baar, C.A. Bastiaansen, A.A.F. Jochems: Anatomie & fysiologie. Bohn Stafleu van Loghum, tweede druk, 2007
 • Mayo Clinic. Liver disease: Tests and diagnosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/liver-problems/basics/tests-diagnosis/con-20025300 (ingezien op 1-5-2017)
 • Mayo Clinic. Liver disease: Symptoms. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/liver-problems/basics/symptoms/con-20025300 (ingezien op 1-5-2017)
 • www.uwbloedserieus.nl/aanvraagformulier.php?id=132 (voor de laatste keer geraadpleegd op 26 september 2014)
 • www.uwbloedserieus.nl/aanvraagformulier.php?id=329 (voor de laatste keer geraadpleegd op 26 september 2014)
 • Afbeelding bron 1: Tvanbr, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Andrey Popov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 3: Decade3d - anatomy online/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Henry Vandyke Carter, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Alila Medical Media/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 6: Istock.com/Csaba Deli
 • Afbeelding bron 7: Alila Medical Media/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 8: James Heilman, MD, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 9: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 10: Istock.com/anna1311

Reageer op het artikel "Leveraandoeningen: symptomen, oorzaken en behandeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Sam, 11-03-2019 20:39 #39
Mijn oma ligt met iets aan de lever maar ik weet niet wat het is. De symptomen vooral die opvallen zijn:
-slaperig
-geelzucht
-geheugenverlies
-soms eetgebrek en drinkgebrek
-slecht ademen
-slechte uitspraak (als een baby mompelen)
-misselijk
-braken

weet iemand of dit dodelijk kan zijn of wat het kunt zijn

Frank Polak, 07-08-2017 18:34 #38
Een vraag: kunnen schrompelnieren (laat onderkend en niet altijd consistent dieet gehouden) een leveraandoening veroorzaken? Reactie infoteur, 02-09-2017
Schade aan de nieren die een doorbloedingsstoornis oplevert, heeft invloed op verschillende andere organen waaronder de lever.

Sonny, 08-12-2016 09:34 #37
Hallo,

Ik heb twee dagen terug een bloedtest gedaan om te weten ofdat ik zwanger was of niet. Ik was niet zwanger maar het bleek dat mijn lever ernstig verstoord was zei de dokter. ik drink niet en neem geen antiobiotica of dergelijke. Ze hebben me pas de 17.01 een afspraak gegeven maar ik ben bang dat er iets ernstig is omdat mijn tante aan leverkanker gestorven is. Ze geven geen vroegere afspraak wat kan ik doen voor een dringendere onderzoek als het toch in de familie zit moeten ze er toch rekening mee houden? Sevves ben ik nog te laat voor iets. ben wat bijgekomen weet niet ofda opzwelling van de buik is. Misselijk, moe en slaperig ben ik wel heel veel.

Groetjes

Walther, 19-09-2016 16:13 #36
Met welke natuurproduckten, kan men de lever weer gezond maken? Bij voorbaat dank Reactie infoteur, 20-09-2016
Naar aanleiding van uw vraag heb ik een apart artikel geschreven over gezonde voeding voor de lever: https://goo.gl/Q8hK0Y.

Mary-Ann Puntman, 09-12-2014 16:30 #35
Mijn moeder is drie weken terug in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze ineens een gele huid en ogen had. Na allerlei onderzoeken is eruit gekomen dat bepaalde waardes (lever) abnormaal hoog zijn. Voor het gemak deze waardes moeten voor vrouwen onder de 40 liggen (volgens de dokter) en zijn bij mijn moeder 2300!
Nu gaan ze ervan uit dat deze afwijking komt door penicilline gebruik, ze weten het niet zeker maar alle andere dingen hebben ze uitgesloten!
Ze kan echter geen scan, vanwege een pacemaker alleen een operatie waarbij ze een stukje van de lever afnemen en onderzoeken is nog een optie.
Mijn moeder is naar huis gestuurd met de mededeling dat wanneer hun diagnose klopt de waardes nu langzaamaan lager moeten worden en de gele kleur af moet nemen.
Helaas is dat nog steeds niet het geval.
Ze is erg moe en valt ondanks normaal eten af en heeft regelmatig verhoging!
Wie heeft dit ook zelf of in zijn/haar nabijheid meegemaakt?
Groetjes

Rob, 12-02-2014 10:56 #34
Hallo, ik heb chronische hepatitis C, november 2012 tot april 2013 behandeling gehad, virus was niet mee aantoonbaar, november 2013 is het weer terug gekomen. Nu heb ik al maanden aan de rechterkant net onder mijn ribben een zeurde, soms stekende pijn en verschrikkelijk vermoeid, Bloed waarden zijn iets verhoogd, echo van lever is goed, lever is vergroot en milt is vergroot.De piijn is soms zo erg dat ik er niet van kan slapen. De specialist heeft er geen verklaring voor, hoe nu verder?

ps medio 2015 ga ik weer behandeld worden, maar dan met een nieuw medicijn, daar zit ik nu op te wachten, werken lukt helaas niet meer.

Willy, 26-01-2014 10:51 #33
Hallo martin

denk en tik je pijnen weg, leg een wijsvinger op de bovenbeen en tik in gedachte de pijn weg, baat het niet schaad het niet, wel tijdens dit ontspannen, de hersenen hebben de alarmbellen in jou lichaam het voorzien op dit orgaan, maar je kunt zelf de hersenen op andere gedachten brengen.succes.

Mien, 01-11-2013 14:56 #32
Hallo, ik heb al jaren pijn in mijn boven buik, ze hebben toen mijn gal eruit gehaald maar de pijn komt telkens terug. Heb pas weer een echo laten maken niets gevonden, ik heb nu al weer een week erge pijn en misselijk. Is hier een dieet voor of iets anders.
Groetjes

Martin, 25-10-2013 11:31 #31
Hallo ik ben martin,
Ik heb volgens de arts een vette lever. ik drink niet, ik ben heel gauw moe, mijn buik zet heel vlug op als ik dan maar ook iets eet maakt niet uit wat en veel pijn aan de rechterkant van mijn buik. zijn er meer mensen die dat hebben? wie heeft de oplossing? het is ziekenhuis in en uit wordt er gek van.


groet martin

Antoinette, 22-10-2013 20:41 #30
Hallo ik ben ook al een lange tijd erg moe loop al van af juli met koorts soms overgeven gewicht verlies en diarree en pijn in mijn buik rechts boven kreeg vandaag de bloed uitslagen van de arts en die zei dat mijn lever waardes hoog waren en ontstekingswaarde hoog duid dit op een lever ontsteking heb volgende week pas weer een afspraak maar de pijn in mijn buik wordt steeds erger. groetjes van antoinette

Joke, 21-08-2013 12:48 #29
Ik heb een aantal jaren een flinke borrel gedronken en nu heb ik het aan mijn lever.
Volgens de dokter in het ziekenhuis is het vrij ernstig en ik heb ook een gelig gezicht. Ik heb van de arts vitaminepillen gekregen voor de lever. Na het besluit niet meer te drinken is mijn vraag. Gaat een lever zichzelf herstellen of is het voor mij al te laat? Gaarne een reaktie uwerzijds. Heel hartelijk bedankt en wat zou ik nog verder kunnen en moeten doen?
Bedankt voor Uw reaktie. Reactie infoteur, 21-08-2013
In het algemeen geldt dat wanneer er klachten zijn als gevolg van overmatig alcoholgebruik, dat volledig en definitief stoppen met alcohol de belangrijkste en meest effectieve behandeling is. Uw (huis)arts kan ingaan op uw specifieke gezondheidssituatie.

De Maag Lever Darm Stichting heeft een duidelijk leesbare folder geschreven waarin u meer informatie krijgt over leveraandoeningen door alcoholgebruik. U kunt lezen wat de klachten zijn, welke aandoeningen kunnen ontstaan en wat u kunt doen om ziekteverergering en complicaties te voorkomen. Langdurig of overmatig alcoholgebruik heeft effect op het functioneren van uw hele lichaam. In deze brochure wordt alleen het effect van alcohol op de lever besproken: http://alturl.com/q3fyg

Daniella, 07-01-2013 09:49 #28
Sinds een tijdje word ik 's morgens wakker met pijn tussen mijn ribbenkast. Ik vraag mij af wat dit kan zijn? Als ik kijk bij chronische leverfalen heb ik 3 symptomen die daar bij kunnen passen rode handpalmen, spinneweb bloedvaten op de borst en afwijkende vingernagels maar alleen op beide duimen deze symptonen heb ik al jaren. Ooit eens bloed af laten nemen voor een andere kwaal toen werd mij door de dokter gevraagd of ik veel alcohol dronk. Opzich wel een rare vraag omdat ik helemaal geen alcohol lust. Er is verders toen daarover ook geen vragen meer gesteld of uitleg gegeven waarom hij die vraag stelde en ik heb er ook verder niet over nagedacht maar nu vraag ik mij af omdat ik dat ook bij leverfalen lees. Zou ik iets met mijn lever kunnen zijn?

Alain Adams, 01-01-2013 23:13 #27
Sinds meer dan 2 jaar sukkel ik met verschillende symptomen die duiden op een leverontsteking, dewelke opkomen in zogenaamde 'opflakkeringen'. Zulke opflakkeringen zijn steeds enkel dagen aanwezig, nu de laatste is er na een avondje alcohol te gebruiken, meer dan een week.
De klachten bestaan uit pijn in de rechterzijde en lies, alsook in de rechterribbenstreek, het kuiltje boven de buik onder het borstbeen en de onderste ribben links, naar gevoel in de buik vooral rechts, veel gerommel in de buik, na het eten veel pijn ter hoogte van de milt, moe, hoofdpijn ter hoogte vd slapen, bloedstuwingen af en toe uit de mond, misselijk, stijve spieren, schouderpijn… geen gewichtsverlies. Wel geen eetlust tijdens de opflakkeringen en opvallend vaak plassen na het drinken in kleine hoeveelheden.Gedurende deze periode ben ik tot 3x toe al naar spoed geweest, heb 4x bloedtesten gehad, 2x een echo en 2 ct-scans van, hartonderzoek… nooit is er iets uitgekomen.Niets te zien aan de lever, nieren of milt, alle bloedwaarden bleken al die keren inorde.maar de klachten blijven. Is een leverontsteking te zien in de bloedwaarden en moet ik aannemen dat als al de beeldonderzoeken niet kunnen aantonen dat er een ontsteking of een leververvetting is, dat er dan ook geen is? Het is frustrerend, ik heb de klachten en mijn medemensen aanzien me als een hypochonder.
Bedankt alvast voor de reactie

Joey Plat, 18-11-2012 00:28 #26
Is hier wat aan te doen of met andere woorden zijn deze leverfalen zoals vermoeidheid en geelzucht te genezen of kanker. Laat het alstublieft geen kanker zijn, en wat heb je als pijn begint te voelen in de lever.

Ger, 15-05-2012 13:35 #25
Beste Y, Ik heb exact dezelfde klachten. Wat zei jouw arts?

Michelle, 09-04-2012 14:54 #24
Hallo mijn nichtje van 14 heeft vaak last van gelige handen en valt heel vaak flauw?
zou dat ook een lever aandoening kunnen zijn?

Y., 26-03-2012 01:20 #23
Ik heb een vraagje, ik heb het gevoel dat ik af en toe rechts onder mijn ribben een vage irriterend gevoel heb. En heel soms in me onderrug steken komt 1x in zoveel tijd en is het weg. Maar dat is pas sinds kort, ik ben een sporter en heb gelezen dat het zou kunnen komen door 'scheve bekken' (te veel overbelasten met zware gewichten) Wnr ik zo'n steek had dan was het meestal als ik schuin op de bank lag, dan ging ik gwn recht zitten en was het over. Maar laatst zat ik recht op de bank en kreeg ik ook zo'n steek en daarna voelde ik m recht onder in. Toen ben ik gaan twijfelen of dit niks met nieren en of lever te maken had of gal? Graag zou ik hier een reactie over willen. En uiteraard ga ik mijn arts raadplegen maar dacht even hier wat informatie inwinnen zodat ik eventueel mijn 'geval' beter begrijp. Ik waarder alvast enorm reactie's en veel bedankt! Groetjes.

Elskens Karin, 06-01-2012 09:57 #22
Hallo, mijn schoondochter, net bevallen van een gezonde baby, heeft last van gevoelloze vingers, telkens 2 vingers aan beide handen, de vingers worden dan helemaal geel. voor de bevalling moest ze een paar keer per week bloed laten nemen omdat er iets met de bloedwaarden was, ze dachten de lever, geelzucht was het niet, hepatitis ook niet, zwangerschapsvergiftiging was de conclusie. na weken bloed nemen, moest ze direkt bevallen. de baby is heel gezond op de wereld gekomen, ze eet en slaapt goed, mijn schoondochter moest nog eens langs komen ter controle voor nog eens bloed te laten prikken. resultaat: bloedwaarden waren terug gestegen, binnen 3 weken terug komen, resultaat: bloedwaarden gestegen. volgende maand nog eens terugkomen gaan ze een groter onderzoek doen. dat is al bezig sinds midden oktober 2011, waarom duren die onderzoeken allemaal zo lang. die gele gevoelloze vingers, daar heeft ze nog maar last van sinds vorige week. ik hoop echt dat er iemand haar kan helpen zodat ze weet wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Tannie van Dooren, 23-12-2011 11:48 #21
Hallo, Na mijn eerste zwangerschap hou ik vocht vast in mijn gezicht, buik en benen.
Daarnaast had ik veel klachten waar niemand echt de vinger op kan leggen. Nu 15 jaar later is het zo erg dat ik helemaal niet meer kan slapen, heel vaak per dag naar de wc moet om vervolgens kleine beetjes te plassen, kan geen normale voeding af (restless legs, overbehitting in mijn lijf dit is heel erg `s nachts /onrust opgejaagd gevoel in mijn lijf), rommelende buik en menstruatie gaat vaak samen met darmklachten. Mijn zus heeft het ook sinds een aantal jaren. Onderzoek laten doen in mijn bloed en daar uit blijkt dat ik ernstige tekorten heb ( vit. D3 39,9, natrium 2220, calcium 61,5, selenium 0,108, hematocriet 0,36, neutrophiele granulocyten 136, fosfaat 1,51, hdl-cholesterol 0,81,glucose metabolisme 913, glucose 3,7, vit b2 206, b6 9,3, foliumzuur 6,5, d3 16, kalium 265, epinephrine 1,9, norepinephrine 3,0, serotonin 56,7,. Deze uitslagen kreeg ik maar de arts kon nog niet plaatsen waar dit allemaal vandaan zou kunnen komen. Mijn zoon van 11 jaar heeft deze klachten nu al en hier maak ik me zorgen over. Iets is er aan de hand en mijn gevoel zegt dat het van de lever komt. Ik ben niet zwaarlijvig, heb kort geleden een eiwitrijk dieet gedaan op advies van een arts, verloor wel gewicht, maar vocht blijft en de klachten werden erger. Ik hoop dat jullie ons kunnen helpen.

Andy, 09-10-2011 15:20 #20
Goedendag,

ik ben een jongen van 18 jaar en ik heb een redelijk ruige lifestyle. het extreme drinken lijkt zijn tol te eisen, ik heb zeer extreme katers na het drinken ( de dag erna) kan niks eten want dan word alles eruit gegooid, ik ben licht en draaierig in me hoofd en heb een raar tintelend gevoel in me handen en vingers. ik ben bang dat dit leverschade is, ik heb deze katers al ongeveer een jaar en dacht dat dit normaal was maar ik ben serieus bang dat ik blijvende leverschade heb lijkt dit erop? Reactie infoteur, 13-10-2011
Overmatige alcoholconsumptie kan onder meer tintelende handen, vingers en vingertoppen tot gevolg hebben. Binge drinken kent de nodige risico's, zie: http://www.jellinek.nl/informatie_en_advies/vraag_en_antwoord/vraag/226/Wat-is-binge-drinken-en-wat-zijn-de-risico-s. Vraag uw huisarts om advies.

Sylvia, 22-07-2011 00:46 #19
Heb dinsdag een leverbiopsie laten doen, moet nu 3 à 4 weken wachten op de resultaten, mijn gamma-gt is +223 GOT(AST)+43 GFT(63) en alkalische fosfatase +404
ben eigenlijk erg benieuwd of het alarmerend is! of aan wat het zou kunnen liggen! of wat er zal moeten gebeuren?
Mvg,
Sylvia Reactie infoteur, 22-07-2011
Dit artikel gaat nader in op de test 'alkalische fosfatase' (AF), welke bedoeld is om na te gaan of er sprake is van een leverziekte of botziekte: http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/laboratoriumonderzoek/alkalische-fosfatase/

Gamma-GT's (Gamma glutamyl transpeptidase) zijn enzymen die onder meer voorkomen in de lever. Ze worden bij een leveronderzoek systematisch gemeten omdat elke stijging van het gehalte aan gamma-GT wijst op een leverontsteking of ander probleem met de lever. Dit artikel gaat hier verder op in: http://www.e-gezondheid.be/waarom-worden-de-gamma-gt-s-gemeten/actueel/357

Bespreek de uitkomsten van het onderzoek met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Merel, 12-07-2011 23:51 #18
Wat wordt er gedaan als bij iemand hepatitis A en B en C tegelijk wordt ontdekt? Maakt dit de situatie nog ongunstiger? En welke stappen worden normaliter genomen? Al een hele tijd geleden (10-11 jaar geleden) is bij een goede vriend van mij A, B en C ondekt. Maar hij is nooit in behandeling geweest of onder toezicht van een internist gebleven. Nu ik dit allemaal lees maak ik mij zorgen. Reactie infoteur, 13-07-2011
Hepatitis A wordt door een virus veroorzaakt. Het virus veroorzaakt een ontsteking van de lever. Twee tot zes weken na besmetting kunnen ziekteverschijnselen optreden. Hepatitis A gaat vrijwel altijd binnen enkele weken tot drie maanden vanzelf over.

Hepatitis B wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Meestal verloopt een infectie met hepatitis B zonder symptomen en dus onopgemerkt. Een minderheid van de geïnfecteerden krijgt wél klachten. Veel voorkomende klachten zijn vermoeidheid, verhoging, spier- en gewrichtspijn, lusteloosheid, misselijkheid, pijn in de bovenbuik. De klachten duren van enkele weken tot maximaal zes maanden. Ook als alle andere klachten al zijn verdwenen kan iemand nog maandenlang moe blijven. Bij chronische actieve hepatitis B veroorzaakt het hepatitis B-virus een langdurige (chronische) ontsteking in de lever. Deze chronische infectie kan op den duur ernstige gevolgen hebben.

Een besmetting met hepatitis C geeft slechts zelden aanleiding tot ziekteverschijnselen. Symptomen zoals geelzucht zijn tijdens de acute ontsteking bij minder dan 10% van de mensen aanwezig. Slechts bij hoge uitzondering geeft de acute fase aanleiding tot levensbedreigende complicaties. Hoewel een acute infectie over het algemeen dus geen verschijnselen geeft, leidt zij wel in ruim 80% van de gevallen tot een chronische leverziekte. Deze chronische ontsteking verloopt vaak sluipend met geen of zeer weinig klachten. Het kan 10 tot 30 jaar duren voordat eventuele verschijnselen optreden. Soms uit de ziekte zich alleen door vermoeidheidsklachten; zelden treden er andere klachten op zoals gewrichtspijnen, afwijkingen aan de huid, of in zeldzame gevallen geelzucht.

Meer informatie over hepatitis biedt het Nationaal Hepatitis Centrum: www.hepatitis.nl.
Uw vriend doet er verstandig aan zich te laten onderzoeken door zijn huisarts.

Mariaummels, 06-07-2011 01:29 #17
Ik heb allang last van mijn lever eerst gekregen door verkeerde medicijnen. heb wel wat gedronken in die tijd maar ik drink al jaren niets meer en wil dit ook niet mer mijn waardes waren goed gezakt door het dieet wat ik heb gedaan nu mijn vraag ik ben weer gaan te veel eten de waardus waren gestegen van 50 naar 135 nu heeft mij een vriendin gezegd ik heb navraag gedaan aan een arts en nu mailde zei mij dat het dodelijk was. ik ben erg bang is dit de aarheid of kan ik als ik doorga met dieet nog een leven voor mij hebben graag antwoord want ik leef in angst over deze uitspraak van dodelijk alvast bedankt voor reatie terug Reactie infoteur, 06-07-2011
Het is belangrijk dat u dit face-to-face bespreekt met uw eigen huisarts. Hij/zij kan u onderzoeken, adviseren en eventueel verwijzen.

Dinnie, 03-07-2011 11:27 #16
Mijn man heeft kanker in de lever.
Wat is te verwachten en hoe moet ik er mee omgaan? Reactie infoteur, 04-07-2011
Hier staat een artikel over leverkanker: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/39851-leverkanker-symptomen-lever-tumoren-hcc-leveraandoening.html

Leonie, 17-05-2011 13:56 #15
Mijn zoontje 3 jaar heeft met regelmaat ontkleurde ontlasting en sinds 2 dagen rode ontlasting( bloed?) uit de echo is gebleken dat hij fibrose op de lever heeft? wat houdt dit in en wat zijn evt. de gevolgen? Reactie infoteur, 22-05-2011
Lever fibrose is een chronische ziekte waarbij de leverfunctie steeds verder achteruitgaat door beschadiging van gezonde delen van de lever en de daaropvolgende productie van littekenweefsel (extracellulaire matrix). Veel voorkomende oorzaken van lever fibrose zijn: alcoholisme, infecties met het Hepatitis B of C virus, diabetes, obesitas en autoimmuun ziektes. (Bron: http://dissertations.ub.rug.nl). Vraag de behandelend arts om meer informatie.

Monique, 08-04-2011 11:43 #14
Waar te beginnen… Een vriendin wees me op deze site. Ik ben namelijk erg geel onder m'n ogen (de huid, niet het oogwit zelf). Kan dat te maken hebben met de lever? Het lijkt mij sterk, maar toch even vragen. Ben ook al tijden moe, lusteloos, slechte conditie, hijg en heb zware benen alsk alleen de trap nog maar oploop. En wordt je bij een een 'standaard' 'algeheel bloedonderzoek' ook getest op hepatitus b, of moet je dat dan zelf aankaarten? Reactie infoteur, 13-04-2011
U doet er verstandig aan een afspraak te maken met uw huisarts, zodat hij een anamnese kan afnemen en u lichamelijk kan onderzoeken en zonodig kan verwijzen voor verder onderzoek.

Ruud, 01-04-2011 13:23 #13
Sinds ruim een maand heb ik last van pijn in de bovenbuik, voel ik me zeer zwak, hoofdpijn (steken in het hoofd) en loop ik te happen naar adem. Er is bloed afgenomen, urine onderzocht, scan van de bovenbuik, longscan (x-ray) en volgens de arts is alles goed en gezond.
Wel zou er sprake zijn van een te vette lever, maar nergens krijg je een gepast advies wat er aan te doen is? Heb gelezen over div. kuurtjes van o.a Weleda (Hepatodoron) en Dr. Vogel, maar zijn er geen andere mogelijkheden? Reactie infoteur, 04-04-2011
U kunt lid worden van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV). U krijg dan toegang tot het extra ledenmenu waar bijvoorbeeld artikelen staan over richtlijnen die voor elke patiënt met leververvetting gelden. Ook krijgt u de gratis brochure 'Voeding bij leverziekten'. Er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars die het lidmaatschap van een patiëntenvereniging vergoeden. Meestal zit deze vergoeding in de aanvullende verzekering.Als u geen vergoeding krijgt, is het lidmaatschap voor de Inkomstenbelasting aftrekbaar onder Buitengewone lasten sub Ziektekosten. U vindt de NLV op deze website: http://www.leverpatientenvereniging.nl.

U kunt ook aankloppen bij een diëtist. Een diëtist kan u persoonlijk advies geven.

Suzanne Martien, 08-12-2010 11:53 #12
Ik ben al een tijdje onder controle bij Internist, heb 6 keer bloedtest gedaan en iedere keer zijn de waarde te hoog, zojuist heeft de internist gezegt dat mijn lever het niet goed doet.Maar het precies is heeft hij mij niet verteld. Ik ben bijna 30 jaar en heb reumatische klachten(frigomialgie) en vandaar doorverwezen naar de internist en nu komt dit boven water. Gestop met wijn drinken en overige medicaties om de bloedtest beter resultaat leverd maar nee, Bij bloed test krijg ik een hoge waarde in de 300+ en volgens de internist moet het tussen 34-35 zijn. Nu mag ik de test over 6 maanden doen en anders doorverwezen voor verdere mogelijkheden.

Wat vinden jullie van mijn verhaal, en kan ik zelf doen om mijn lever te beschermen.Weet iemand wat dit voor mij betekend als mijn lever het niet goed doet. Reactie infoteur, 13-12-2010
Hallo,

Op de website www.fibromyalgie.nl staat te lezen dat veel deskundigen veronderstellen dat fibromyalgie (FM) mede ontstaat door 'verzuring'. Als het lichaam te weinig zuren kan afvoeren via de uitscheidingsorganen (lever, nieren, longen en huid) stoot het bloed het teveel aan zuren af naar de omliggende weefsels zoals spieren, pezen, onderhuids bindweefsel en de gewrichten. Er is dan sprake van weefselverzuring met alle herkenbare gevolgen van dien. De website stelt dat door voor een uitgebalanceerd voedingspatroon te gaan kiezen, je het lichaam minder zal gaan belasten, waardoor het beter gevoede lichaam zich sneller kan herstellen. Op de volgende pagina staan veel voedingsadviezen: http://www.fibromyalgie.nl/?content=63

Voorts adviseer ik u om uw internist om meer duidelijkheid te vragen. Het helpt om van te voren uw vragen op papier te zetten.

Sterkte ermee.

Van den Eynde William, 19-10-2010 07:11 #11
Bedankt voor het antwoord op mijn vorige email.
Maar heb nog enkele vragen.
Indien ik haar zo spoedig mogelijk naar Belgie breng, dwz met een toeristenvisum mag ze maar korte tijd hier blijven, ook door mijn werk ben ik veel in het buitenland en hebben we eigenlijk maar maximum 5 weken in Belgie om eventueel iets te ondernemen. Zou dit voldoende kunnen zijn voor een behandeling? Of spreken we meteen over maanden ziekenhuis in dit geval? Ik heb geen enkel gedacht hoe een behandeling verloopt of hoe lang het meestal duurt? Kunnen jullie min of meer richtlijnen geven zodat we min of meer een gedacht hebben? Gaat dit over weken of maanden? Kan het zijn dat er geen langdurige opneming in het ziekenhuis noodzakelijk is en door thuisgebuik van de juiste medicatie te genezen? Of is het onmogelijk om dit te voorspellen? mvg. Reactie infoteur, 19-10-2010
Ik kan hier niets over zeggen. In het algemeen geldt - bij een operatieve ingreep in een ziekenhuis - dat de totale opnameduur afhankelijk is van de operatie die iemand moet ondergaan, de persoonlijke omstandigheden van de patiënt en het herstel (denk aan mogelijke complicaties die optreden). Ik adviseer u en uw vriendin om al deze vragen te bespreken met de behandelend arts. Vragen die bij mij als eerste opkomen zijn: wat mankeert mijn vriendin (diagnose), welke behandeling moet er idealiter komen en is het ziekenhuis (of een ander ziekenhuis elders in het land) ertoe geëquipeerd om deze behandeling uit te voeren? Sterkte!

Van den Eynde William, 15-10-2010 20:34 #10
Hallo, mijn vriendin heeft vele symptomen die in de uitleg hierboven duiden op chronisch leverfalen. Zoals misselijkheid, constant hoofdpijn en pijn in de ledematen. Vaak geel gekleurd oogwit, ze heeft over een paar maanden oedeem gehad in haar gezicht volgens de beschrijving hierboven.Altijd een lage bloeddruk waarvoor ze medicijnen neemt. Vermoeidheid.Deze verschijnselen doen zich al enkele jaren voor, zover ik weet.Ze heeft zopas een foto laten nemen van haar lever en deze is volgens de dokter (heel) groot We maken ons nu heel erg zorgen nu we teweten gekomen zijn wat de reden is. Het probleem is dat ze in Madagascar woont en de medische zorg ginder niet te vergelijken is met hier. Het is waarschijnlijk met alle medicijnen die ze in haar leven op doktersvoorschrift heeft genomen dat het zover gekomen is.Wat is jullie eerlijke mening? Moet ik haar zo snel mogelijk in Belgie zien te krijgen voor een deftige behandeling of is er al geen weg terug meer? Is het al te laat? Graag een eerlijk antwoord aub.Ik wil weten waar we voor staan en hoe ik haar moet benaderen. Alvast bedankt. Reactie infoteur, 18-10-2010
Ik vind het heel naar voor u en uw vriendin. Haar behandelend arts zal op grond van de anamnese en het lichamelijk onderzoek met een diagnose komen, op basis waarvan een behandelplan wordt opgesteld, die ofwel causaal is, dat wil zeggen gericht op het wegnemen van de oorzaak van de ziekte of symptomatisch, dat wil zeggen gericht op het symptoom. De arts kan dan ook aangeven wat de prognostische verwachtingen zijn. Vraag aan de arts wat op basis van de gestelde diagnose de gewenste behandeling is en of zij deze behandeling in hun ziekenhuis dan wel in een ziekenhuis elders in het land kunnen bieden. Is het antwoord daarop negatief, dan zou een behandeling in het buitenland (België) overwogen kunnen worden. Doe dit altijd in overleg en samenspraak met de behandelend(e) arts(en). De kosten van een medische behandeling in het buitenland zullen bij uw afweging mogelijk ook een rol (moeten) spelen. Sterkte gewenst!

Michelle, 08-09-2010 21:04 #9
Hallo, ik heb een bloedtest ondergaan en mijn waarde zijn 116 (terwijl tussen 5 en 45 normaal zijn) Moet ik me zorgen maken? mijn huisarts maakte zich niet te veel zorgen maar ik wel. Ik kriijg nu een bloed test voor hepatitis B en C. Kunnen de waarde zich nog herstellen, ook als je een tijdje overmatig drank gebruik hebt gebruikt? Reactie infoteur, 15-09-2010
Indien uw leverwaarden ernstig verhoogd zijn, of als u klachten heeft die wijzen op een leveraandoening, zal de huisarts u direct doorverwijzen naar een medisch specialist - een internist. Als de waarden enigszins verhoogd zijn, kan de huisarts besluiten dat halfjaarijkse controle kan volstaan. Raadpleeg uw huisarts als u nog met vragen zit.

Annemieke, 21-07-2010 10:26 #8
Ik ben op 21 april geopereerd van een epigastrische hernia in de buik. Op 15 juni van galstenen. Ik had van in het begin volgende symptonen, misselijkheid, moe en pijn onder de bovenrib rechts. Ik heb die klachen nog altijd. Ben van in het begin terug naar arts gegaan om te zeggen er is hier iets niet goed. Ze vertelde mij altijd, he tmoet genezen, geduld. Nu vijf weken verder hebben ze ontdekt dat ik grote galcysten heb in mijn lever. Scan, bloedonderzoek hebben aangetoont dat ik een lichte afwijking heb in de leverwaardes en dat ik mijn lever 20cm groter is dan een gewone. Ik werd gisteren naar een leverarts doorverwezen. Weer drie weken wachten op consultatie. Is er iemand die ook ditprobleem kent? Ik heb erg veel pijn onder de rib rechts en loop altijd met zwaar en misselelijk gevoel. Zo kan ik niet werken en kan ik binnen drie weken mijn geplande vakantiereis niet maken.

De Schrijver Nadine, 02-07-2010 10:12 #7
Ik ben een vrouw van 44 jaar, en moeder van 3 kinderen. Sinds een 2 tal jaren heb ik last van een gezwollen buik, vermoeidheid en soms steken tussen maag en buik. Ik lijk 5 maand zwanger en iedereen wenst me proficiat met de zwangerschap, zo erg is het. Verder heb ik niet echt klachten, maar ben toch bezorgd over mijn buik, maag. Ik ben een gelegenheidsdrinker, drink enkel alkohol op restaurant. Met roken ben ik gestopt. Ik maak me ernstige zorgen en durf de stap naar de dokter niet te zetten. Reactie infoteur, 06-07-2010
Hallo,

Ik raad u aan de stap naar de huisarts wel te zetten. Ik begrijp dat u zich zorgen maakt, maar niet naar de dokter gaan neemt de zorgen én de klachten niet weg. U reageert op een artikel over leveraandoeningen, maar de klachten kunnen bijvoorbeeld ook samenhangen met het prikkelbare darm syndroom (PDS), waarbij zeurende, krampende of stekende buikpijn en een opgeblazen gevoel / een opgezette buik de belangrijkste symptomen zijn. Maar het kan ook een hele andere oorzaak hebben. Hoe dan ook, ik raad u ten zeerste aan om een afspraak te maken met de huisarts voor onderzoek. Gewoon doen!

Mvg, Martin

J. Griffioen, 11-06-2010 22:00 #6
Door een ontsteking aan de prostaat en een zware antibiotica kuur heeft mijn vader hepatitis A opgelopen

is dit altijd besmettelijk? Reactie infoteur, 14-06-2010
Hallo,

Het RIVM schrijft: "Mensen met hepatitis A zijn besmettelijk voor anderen vanaf één week voordat de ziekteverschijnselen ontstaan tot een week na het begin van de verschijnselen. Zelfs wanneer er geen ziekteverschijnselen optreden is iemand met het virus besmettelijk voor anderen."

Het virus wordt overgedragen via de fecaal-orale route. Lees verder op: http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/HepatitisA/hepatitis_A_ISI.jsp

Mvg, Martin

Johanna de Haan van Wendel de Joode, 23-01-2010 16:15 #5
Voorheen onderzoek last van gal vernauwde gal lijder, maar lees wel over de lever de symptomen nu heb ik al een jaar soms geel oogwit, en huid, niet heel erg.
verder zijn de lymphe klieren in hals verdikt ook af en toe wat pijnlijk.
bloed wees eerst ontsteking uit maar later niets te zien, daar ik al 91 ben zou ik toch gtaag weten wat de oorzaak kan zijnmijn eetlust is goed ik drink soms een jenever glaasje bloedwijn en verder een zelfstandige vrouw met al jaren aan neurophatie aan benen misschien kunt u mij iets wijzer maken
vr gr
jo Reactie infoteur, 24-01-2010
Geachte mevrouw,

Ik raad u aan deze vraag voor te leggen aan uw huisarts.

Mvg, Tartuffel

Sara, 30-12-2009 08:42 #4
Hallo, heb sinds n jaar leververvetting terwijl ik niet drink, nooit gedaan. Nu is mijn LDH totaalwaarde 597, ALAT 66, Asat 41, Is wel hoger geweest. De ferritine is gelukkig gedaald, maar voel me niet goed hierbij. Moet ik me nu zorgen maken? Reactie infoteur, 04-01-2010
Hallo Sara,

Dat kunt u het beste aan uw behandelend arts vragen.

Mvg, Tartuffel

Chantal, 18-12-2009 14:32 #3
Hallo,
Ik ben sinds 3,5 maand voor een jaar woonachtig in Ayacucho, Peru. Ik heb nadat ik hier 2 maanden woondde ontzettende last van buik gekregen, of in ieder geval het hele gebied net onder de borst, (maag, lever etc). Verschillende testen gedaan en nu blijkt dat ik last heb van 2 parasieten en uit de echo blijkt dat ik een vervette lever heb. Ik eet gezond, dus weinig gefrituurde dingen en/of frisdrank, wok en bak met plantaardige of olijfolie, eet veel vis en kip, rook niet, drink alleen wijn en in het weekend en gebruik geen medicatie. Hoe kan het dan dat er toch een leververvetting gezien is en is dit erg gevaarlijk voor me. Aangezien ik al mijn best doe om gezond te leven, is er nog iets wat ik kan doen?
Ik moet van de arts over 6 maanden nog een echo laten maken en ik ben van plan om het ook nog te doen als ik weer in Nederland ben.

Groetjes Chantal Reactie infoteur, 20-12-2009
Hallo Chantal,

Dat is heel vervelend voor u. Leververvetting wordt geassocieerd met het metabool syndroom: een combinatie van aandoeningen waardoor de stofwisseling ernstig verstoord raakt. Het metabool syndroom is een combinatie van vier veel voorkomende aandoeningen, te weten: hoge bloeddruk (hypertensie); verhoogd cholesterol; verhoogde bloedsuikerwaarden; en obesitas/overgewicht. Het metabool syndroom wordt wel insulineresistentiesyndroom of syndroom X genoemd. Lees http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/40296-metabool-syndroom-insulineresistentiesyndroom-of-syndroom-x.html

Mvg, Tartuffel

Bob, 26-11-2009 21:13 #2
Bloedtest gedaan voor de verzekering en er kwam 71 uit als GPT waarde terwijl 41 als "normaal" wordt beschouwd. Tweede bloedtest gedaan, met waarde 65. Wat nu: naar huisarts? naar ziekenhuis? acuut?

Wat is typisch de reden voor deze hoge waarden? Let wel, ik drink zelden en mijn GOT waarde is "normaal". Reactie infoteur, 27-11-2009
Hallo Bob,

Vragen m.b.t. GPT (glutamaat pyruvaat transferase) en GOT (glutamaat oxaalacetaat transaminase), kunt u het beste aan uw arts of huisarts stellen.

Mvg, Tartuffel

Yvonne, 05-11-2009 16:09 #1
Mijn vader heeft ook een zeer grote buik die vrij laag hangt, maar zijn gezicht is magerder geworden. Hij drinkt al jaren lang, en is eraan verslaafd. Hoe kan het dat zijn gezicht dan magerder geworden is? En heeft een grauwe tint in zijn gezicht. Reactie infoteur, 06-11-2009
Hallo Yvonne,

Als de lever niet goed functioneert, heeft dat voor het hele lichaam grote gevolgen:

- vaak moe.
- verminderde eetlust en vermagering.
- in de huid kunnen stervormige bloedvaatjes zichtbaar worden en kunnen vetbobbeltjes ontstaan.
- soms komen rode vlekken op de handen voor en bij vrouwen pigmentvlekken in het gezicht.
- bij mannen kan vergroting van de borsten optreden.
- de persoon kan geelzucht krijgen (aangezien galkleurstoffen onvoldoende worden verwijderd)
- pijn in de bovenbuik en een opgezette buik, hetgeen wordt veroorzaakt door waterzucht in de buikholte (doordat het bloed niet goed kan wegstromen door de veranderde leverstructuur)
- bloedingen (de aanmaak van verschillende stollingsfactoren waarbij de lever een rol speelt schiet dan tekort). (Bron: http://www.alcoholinfo.nl).

Iemand kan dus door het jarenlang excessief drinken van alcohol een opgezette buik krijgen en tegelijk vermageren. Een ongezonde levensstijl heeft tot gevolg dat iemand een grauwe huid krijgt. Ook roken draagt daar aan bij.

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord. Sterkte ermee!

mvg, Tartuffel

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 24-11-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Leveraandoeningen
Bronnen en referenties: 23
Reacties: 39
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!