Non-Hodgkin-lymfoom (NHL): symptomen, oorzaak en behandeling

Non-Hodgkin-lymfoom (NHL): symptomen, oorzaak en behandeling Het non-Hodgkin-lymfoom (NHL) is een vorm van kanker van het lymfestelsel, het is een vorm van lymfeklierkanker. Non-Hodgkin lymfoom is een kanker die begint in de cellen die lymfocyten worden genoemd - de belangrijkste witte bloedcellen van het lymfestelsel. Deze cellen gaan zich abnormaal ontwikkelen en ze beginnen te woekeren. Lymfocyten maken deel uit van het immuunsysteem van het lichaam. Als gevolg van lymfeklierkanker verzwakt de afweer van het lichaam tegen virussen en bacteriën. Hierdoor kunnen gemakkelijker infecties ontstaan. Er zijn ongeveer 30 soorten NHL. De behandeling van een non-Hodgkin-lymfoom bestaat vaak uit chemotherapie en/of radiotherapie. Immunotherapie is ook mogelijk. De vijfjaarsoverleving van patiënten met een non-Hodgkin-lymfoom bedraagt om en nabij 63%.

Wat is non-Hodgkin lymfoom?

Lymfeklierkanker

Een lymfoom is een tumor in het lymfestelsel, lymfeklierkanker genaamd. Het non-Hodgkin lymfoom (NHL) is een kanker die begint in de cellen die lymfocyten worden genoemd. Lymfocyten zijn de belangrijkste witte bloedcellen van het lymfestelsel. De ziekte ontstaat op één plaats in het lichaam, doorgaans in een lymfeklier of in het beenmerg en vervolgens breidt het zich in de loop der maanden of jaren verder uit. Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen en ze maken deel uit van het immuunsysteem van het lichaam. Lymfocyten bevinden zich in de lymfeknopen en andere lymfoïde weefsels. Lymfeweefsel kan onder andere worden aangetroffen in de milt, maag, longen, schildklier en in het beenmerg.

Uitgezaaide kanker

Enkele andere vormen van kanker - zoals longkanker, prostaatkanker of dikke darm kanker - kunnen zich uitbreiden naar de lymfeklieren. Kanker die begint in deze organen en zich vervolgens uitzaait naar het lymfeweefsel, zijn geen lymfomen (= tumor van het lymfatisch weefsel), maar worden genoemd naar de plaats waar het begon.

Infecties

Bij NHL is er sprake van een abnormale toename van cellen, waardoor de lymfocyten niet goed meer functioneren. Het gevolg hiervan is dat het lichaam een deel van zijn afweer tegen virussen en bacteriën verliest, waardoor gemakkelijker infecties kunnen ontstaan.

Twee soorten lymfomen

Afb.1: Reed-Sternberg cellen / Bron: National Cancer Institute, Wikimedia Commons (Publiek domein)Afb.1: Reed-Sternberg cellen / Bron: National Cancer Institute, Wikimedia Commons (Publiek domein)

HL en NHL

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten lymfomen:
 • het Hodgkin-lymfoom (afgekort HL, vroeger heette het de ziekte van Hodgkin, vernoemd naar dr. Thomas Hodgkin, die deze ziekte voor het eerst beschreef); en
 • het non-Hodgkin lymfoom (afgekort NHL, non betekent niet, dus alle niet-Hodgkin lymfomen).

Wat Is het verschil tussen Hodgkin-lymfoom en non-Hodgkin-lymfoom?

Deze twee soorten lymfomen verschillen in hoe ze zich gedragen, verspreiden, en reageren op de behandeling. Het verschil is onder een microscoop te zien. De onderzoekers Sternberg en Reed ontdekten de reuzencellen die kenmerkend zijn voor HL (zie afbeelding 1). Bij HL treedt abnormale celgroei op van lymfocyten en bij NHL worden de lymfeklieren groter door ongeremde deling van de lymfocyten (zie afbeelding 2).

Afb. 2: NHL onder de microscoop / Bron: Nephron, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Afb. 2: NHL onder de microscoop / Bron: Nephron, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Meerderheid is NHL

Ongeveer 85% van de kwaadaardige (= maligne) lymfomen zijn non-Hodgkin-lymfomen. Er worden heden ten dage zo'n dertig verschillende soorten non- Hodgkin-lymfomen onderscheiden, die onderling duidelijk verschillen hetgeen van invloed is op de in te zetten behandeling en wat tot uiting komt in het ziekteverloop.

De rest van dit artikel richt zich alleen op het non-Hodgkin lymfoom bij volwassenen. Voor een bespreking van HL kun je hier terecht.

Lymfocyten

Het merendeel van de cellen in het lymfoïde weefsel zijn zogeheten lymfocyten, een bepaald type witte bloedcel. De 2 belangrijkste soorten lymfocyten zijn:
 • B-lymfocyten (B-cellen); en
 • T-lymfocyten (T-cellen).

B-lymfocyten

B-lymfocyten helpen met lichaam te beschermen tegen ziektekiemen (bacteriën en virussen) door het maken van eiwitten - antistoffen.

T-lymfocyten

Er zijn verschillende soorten T-cellen, elk met een eigen specialistische taak. Zo helpen sommige T-cellen het lichaam te beschermen tegen virussen, schimmels en sommige bacteriën. T-cellen worden ook in verband gebracht met het vernietigen van sommige soorten kankercellen. Sommige soorten T-cellen spelen ook een rol in het vertragen of aanjagen van de activiteit van andere cellen die deel uitmaken van het immuunsysteem.

Lymfoom cellen

Indeling van NHL

Beide typen bovengenoemde cellen kunnen zich ontwikkelen tot lymfoom cellen, doch B-cel lymfomen komen veel vaker voor dan T-cel lymfomen. De indeling van non-Hodgkin-lymfomen geschiedt dus aan de hand van het type bloedcel dat in de lymfeklier is gaan woekeren:
 • B-cel non-Hodgkin-lymfomen; en
 • T-cel non-Hodgkin-lymfomen.

Dit onderscheid is van belang voor de behandeling.

Ab.3: Het lymfevatenstelsel / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Ab.3: Het lymfevatenstelsel / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)

lymfoïde weefsel

lymfoïde weefsel treffen we in het gehele lichaam aan en daarom kunnen lymfomen bijna overal beginnen. De belangrijkste plaatsen waar lymfoïde weefsel worden aangetroffen, zijn:
 • Lymfeklieren / lymfeknopen (zie afbeelding 3, druk op afbeelding voor vergroting);
 • Milt: een orgaan onder het onderste deel van de ribbenkast aan de linkerkant van het lichaam. De milt maakt onder andere Lymfocyten en andere cellen die onderdeel zijn van het immuunsysteem en die helpen infecties te bestrijden.
 • Thymus: de zwezerik ligt achter het bovenste deel van het borstbeen en in de voorkant van het hart. Eén van de belangrijkste organen in ons afweersysteem.
 • De amandelen: gelegen aan de achterkant van de keel. Deze helpen antilichamen te maken tegen bacteriën die worden ingeademd of ingeslikt.
 • Maag-darmkanaal: de maag en darmen bevatten evenals vele andere organen ook lymfoïde weefsel.
 • Beenmerg: het beenmerg (het zachte binnenste gedeelte van bepaalde beenderen) maakt rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen.

Nodaal en extranodaal

NHL is een zeer heterogene groep van kwaadaardige tumoren:
 • het merendeel van de lymfomen ontstaan in de lymfklieren zelf, dat wordt nodaal genoemd;
 • ongeveer 30 à 40% van de lymfomen ontstaat in lymfoïd weefsel buiten de lymfklieren, dat wordt extranodaal genoemd.

Zoals hierboven aangegeven, treffen we in het hele lichaam lymfoïde weefsels aan, waardoor overal in het lichaam extranodale lymfomen kunnen voorkomen. Voorbeelden daarvan zijn:
 • het maag-darmkanaal;
 • de huid;
 • de longen;
 • de lever;
 • het centralezenuwstelsel;
 • de hersenen; en
 • de teelballen.

Zie verder afbeelding 3 (klik erop voor vergroting).

Groeisnelheid van de kankercellen

Naast het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de verschillende type cellen, B-lymfocyten of T-lymfocyten, is de groeisnelheid ook van belang voor het vaststellen van een behandelplan. Er wordt daarbij een onderverdeling gemaakt tussen twee soorten lymfomen:
 • indolente non-Hodgkin-lymfomen; en
 • agressieve non-Hodgkin-lymfomen.

Indolente lymfomen ontwikkelen zich langzaam progressief en agressieve lymfomen groeien daarentegen snel en vernietigen het weefsel en de organen in hun omgeving. Ongeveer 40% van de patiënten heeft indolente NHL en 60% heeft agressieve NHL. Het komt soms voor dat in de loop van de tijd een indolent non-Hodgkin-lymfoom overgaat in een agressieve vorm.

Hoe vaak komt NHL voor?

HL heeft een incidentie van 2-4 per 100.00 per jaar en is daarmee een relatief zeldzame ziekte. NHL komt daarentegen vaker voor en heeft een incidentie van 16-22 per 100.000 per jaar. Het treft vooral wat oudere mensen. De gemiddelde leeftijd van een patiënt ligt op 60-65 jaar. De incidentie van NHL is de laatste tientallen jaren gestegen. Enerzijds komt dit door verbeterde diagnostiek Anderzijds is die toename te verklaren door een toenemend aantal patiënten met een HIV-infectie. Zij hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van NHL.

Oorzaak en risicofactoren Non-Hodgkin-lymfoom

Wat de oorzaak is van NHL, is vooralsnog niet opgehelderd. Het is in elk geval multifactorieel. Bij sommige typen NHL lijkt het Epstein-Barr-Virus (EBV) een rol te spelen. EBV veroorzaakt de ziekte van Pfeiffer. Een ander virus dat direct betrokken is bij NHL, is het Humaan T-cell lymfotroop virus type 1. Dit virus komt vooral in zuid Japan, het caraïbisch gebied, delen van sub-Saharisch Afrika en in Centraal- en Zuid-Amerika. Bij sommige typen NHL zijn de Helicobacter pylori- en Borrelia infecties betrokken. Naast virusinfecties is een langdurig verminderde immuniteit door een aangeboren of verworven afweerstoornis ook een risicofactor. Een voorbeeld van een verworven defect zijn mensen die langdurig immuun-onderdrukkende geneesmiddelen voorgeschreven krijgen, zoals na een orgaantransplantatie. HIV is ook een verworven afweerstoornis.

Vermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczykVermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk

Non-Hodgkin-lymfoom symptomen

Uiteenlopende symptomen

Doordat NHL in bijna elk orgaan of weefsel kan ontstaan, zijn er allerlei uiteenlopende symptomen mogelijk. Dikwijls presenteren kwaadaardige lymfomen zich als een langzaam toenemende pijnloze lymfeklierzwelling (adenopathie) op één of meerdere plekken in het lichaam. Vaak manifesteert de zwelling zich in de hals, boven het sleutelbeen, onder de oksel of in de liezen. Bij relatief agressieve tumoren kunnen er acuut optredende klachten zijn.

B-symptomen

Meer dan 30% van de patiënten heeft ten tijde van de diagnose ook algemene klachten, B-symptomen genoemd, zoals koorts, nachtzweten, vermoeidheid en gewichtsverlies. Bij agressieve lymfomen komen die vaker voor. De B-symptomen nader toegelicht:
 • nachtzweten, kletsnat wakker worden waarbij soms wel meerdere keren per nacht het beddengoed verschoond moet worden;
 • gewichtsverlies, van meer dan 10% van het oorspronkelijke gewicht in de laatste 6 maanden;
 • koorts: onverklaarbare koorts gedurende meer dan 3 dagen in de afgelopen maand.

Lokale klachten

Er kunnen ook plaatselijke klachten ontstaan. Deze worden bepaald door de lokalisatie van het NHL. Bij lokalisatie in de maag, milt of de buik, kunnen er maag- of buikpijn klachten ontstaan en bij lokalisatie in de hersenen kan er verwardheid optreden, enz.

CT-scan / Bron: IStock.com/Pavel LosevskyCT-scan / Bron: IStock.com/Pavel Losevsky

Diagnose en onderzoek

De diagnose non-Hodgkin-lymfoom wordt gesteld door een biopt (weefselstukje) onder de microscoop te onderzoeken en te beoordelen. Daarna moet worden vastgesteld op welke plekken in het lichaam eventueel nog meer NHL aanwezig is. Dit zogeheten stadiëringsonderzoek (zie volgende paragraaf) omvat onder andere de volgende onderdelen: het afnemen van een anamnese, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, borstfoto, CT-scan, beenmergonderzoek, enz. Aan de hand van alle gegevens vindt indeling plaats in een stadium.

Stadiumindeling Non-Hodgkin-lymfoom

Ann Arbor classificatie

De indeling in stadia van HL is als volgt (de zogenaamde Ann Arbor classificatie):

stadiumomschrijving
IAantasting van één lymfekliergebied of tot één orgaan.
IIAantasting van twee of meer lymfekliergebieden aan één kant van het middenrif, of beperkte aantasting van een orgaan samen met één of meer kliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif.
IIIAantasting van lymfekliergebieden aan beide kanten van het middenrif, waarbij ook de milt aangetast kan zijn of een ander orgaan.
IVMet uitzaaiingen naar andere organen die geen lymfeklieren bevatten. Denk hierbij aan longen, lever en beenmerg.

Zonder en met B-symptomen

Elk stadium wordt weer onderverdeeld in:
 • A: zonder systematische B-symptomen (nachtzweten, gewichtsvermindering, koorts); en
 • B: met ten minste één va de drie B-symptomen.

Een patiënt met een agressief NHL heeft een grote kans dat hij ten tijde van de diagnose zich in een beginstadium van de ziekte bevindt, aangezien deze vorm snel allerlei symptomen en klachten geeft. Bij een langzaam groeiende NHL zal de ziekte ten tijde van de diagnose vaak vergevorderd zijn, omdat de symptomen vaak zo mild zijn en de ziekte zich sluipenderwijs ontwikkelt. Maar dit hoeft natuurlijk niet altijd op te gaan.

Non-Hodgkin-lymfoom behandeling

Er zijn zo veel NHL-soorten en NHL-patiënten, dat er geen standaardbehandeling is. Een deel van de patiënten kan genezen worden. Welke behandeling ingezet zal worden, hangt af van vijf factoren:
 • het soort NHL;
 • de primaire lokalisatie, dus waar de NHL begonnen is;
 • het stadium van de ziekte;
 • het risicoprofiel van de patiënt, zoals leeftijd en conditie van de patiënt;
 • de aanwezigheid van eventuele andere ziekten, die de behandeling kunnen bemoeilijken.

Radiotherapie (bestraling) / Bron: Adriaticfoto/Shutterstock.comRadiotherapie (bestraling) / Bron: Adriaticfoto/Shutterstock.com
De duur van de behandeling verschilt en kan variëren van een paar maanden tot wel een half jaar. Dit is afhankelijk van het type NHL, het stadium van de ziekte en het risicoprofiel van de patiënt. De behandeling bestaat in de meeste gevallen uit celdodende medicijnen in de vorm van chemotherapiekuren. De chemotherapie met antistoffen kan gevolgd worden door bestraling (radiotherapie). Immunotherapie is ook mogelijk. Soms krijg je een stamceltransplantatie.

Follow-up

Een patiënt blijft na de behandeling levenslang onder controle.

Prognose en levensverwachting

De overlevingskansen van NHL variëren sterk en zijn afhankelijk van het type lymfoom, het stadium, de leeftijd van de patiënt, en andere factoren. Volgens de American Cancer Society, is de totale 5-jaars overleving voor patiënten met non-Hodgkin lymfoom 63% en de 10-jaars overleving is 51%.

Langetermijncomplicaties van de behandelingen

Medische problemen

Bestraling en chemotherapie kan lange termijn effecten hebben op veel organen in het lichaam en kan het risico van ernstige ziekten, waaronder hartziekten en bepaalde kankers, vergroten.

Psychische problemen

Depressie en angst komen vaak voor bij overlevenden, met name degenen die lijden aan bijkomende medische aandoeningen. Veel patiënten hebben ook last van vermoeidheid en pijn, die geen duidelijke fysieke oorzaak lijkt te hebben.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lymfeklierontsteking of lymfeknoopontstekingLymfeklierontsteking of lymfeknoopontstekingLymfeklieren of lymfeknopen maken onderdeel uit van het lymfevaatstelsel. Dit stelsel speelt een belangrijke rol in ons…
Geneeskundige methodiek: Morbus hodgkinHet lichaam beschikt over een lymfevatenstelsel. Dit stelsel vervoert lymfe, deze lymfe wordt in de lymfeklieren gefilte…
Lymfeklierkanker (maligne lymfoom)Lymfeklierkanker (maligne lymfoom)Lymfeklierkanker (maligne of kwaadaardig lymfoom) is een type kanker waarbij kwaadaardige witte bloedcellen - ofwel lymf…
Burkitt-lymfoom: agressieve snel groeiende lymfeklierkankerBurkitt-lymfoom: agressieve snel groeiende lymfeklierkankerBij het Non-Hodgkin-lymfoom ontstaat ongewone celdeling in de lymfeklieren, waarbij na verloop van tijd het lymfesysteem…

Coloscopie, hoe gaat dat?Coloscopie, hoe gaat dat?Soms is het nodig om een coloscopie te laten maken, bijvoorbeeld om te onderzoeken of er darmpoliepen of tumoren in de d…
HyperventilatieHyperventilatie is heel vervelend. Het heeft vaak een angstige werking op de persoon en in combinatie met een paniekaanv…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Istock.com/AW
 • C.J.H. van de Velde et al (red.): Oncologie; zevende herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, 2005, p.461.
 • Detailed Guide: Lymphoma, Non-Hodgkin Type - What Is Non-Hodgkin Lymphoma?; http://www.cancer.org (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 september 2009)
 • Dr. Robert Youngson: Medische gezinsecyclopedie; Veltman uitgevers, 3e druk, 2002. (Afbeelding 1: pag. 108).
 • Hodgkin-Lymfoom: http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=kwfredactie:603 (voor de laatste keer geraadpleegd op 9 september 2009)
 • Non-Hodgkinlymfoom: http://nl.wikipedia.org/wiki/Non-Hodgkinlymfoom (voor de laatste keer geraadpleegd op 25 maart 2011)
 • Lymfeklierkanker (lymfoom): http://www.erasmusmc.nl (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 september 2009)
 • Richard F. Ambinder: 'Epstein-Barr Virus and Hodgkin Lymphoma'; http://asheducationbook.hematologylibrary.org (voor de laatste keer geraadpleegd op 9 september 2009)
 • NY Times. Non-Hodgkin Lymphoma. http://www.nytimes.com/health/guides/disease/non-hodgkins-lymphoma/prognosis.html (ingezien op 15-1-2017)
 • Non-Hodgkin-lymfoom (NHL): http://www.hematologiegroningen.nl (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 september 2009)
 • Non-Hodgkin lymfomen (NHL) - De ziekte en de gevolgen voor de patiënt - Wat zijn non-Hodgkin lymfomen en wat is het beloop?; Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.18, 25 juni 2009; http://www.rivm.nl.
 • Afbeelding bron 1: National Cancer Institute, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Nephron, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 3: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 5: IStock.com/Pavel Losevsky
 • Afbeelding bron 6: Adriaticfoto/Shutterstock.com
Reacties

Ellen Berens, 09-10-2017
Sinds dec.2002 heb ik de diagnose ongeneeslijk Nhl met czc localisatie. 2x zware chemobehandrling na uitzaaiing, ik kom niet in aanmerking voor bloedtransplantatie.
Inmiddels heb ik een Ommayadrain.

Ik ben al die jaren bij een hematoloog, niet bijeen oncoloog, terwijl ik uitzaaiing van kanker heb in mijn hoofd. Is dit de normale gang van zaken bij mijn ziektebeeld? Is een second opinion een goed idee? Nu ben ik al 15 jaar bij Radboud Nijmegen, geen fijne communicatie. Ben ik beter af bij een ander ziekenhuis? Reactie infoteur, 04-12-2017
Bent u het niet eens met uw arts of specialist, dan staat het u vrij een second opinion aan te vragen bij een andere arts. Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als u een doorverwijzing krijgt. Informeer daarom altijd bij uw zorgverzekeraar hoe het in zijn werk gaat.

Jose van Kesteren, 01-04-2016
Zomer 2015 werd mijn man erg ziek, na al geruime tijd gewichtsverlies, vaak spugen en afwijkende stoelgang.
De 1 ste MRI scan wees uit dat er een lymfoom in de buik zat van ongeveer 18 a 20 cm. Dit werd behandeld met Air chop chemo.
Mijn vraag: hoelang doet een lymfoom erover om tot zo'n 20 cm uit te groeien?
M.a.w. Hoelang doet de lymfoom er over om tot deze grootte uit te groeien? Reactie infoteur, 15-01-2017
De groeisnelheid van non-Hodgkin lymfoom varieert. Eem indolent non-hodgkinlymfoom groeit langzaam en een agressief non-hodgkinlymfoom groeit snel.

Sharon, 27-06-2015
Ik ben 34 jaar en heb non Hodgkin. Een t cel vormige en dit is een agressieve vorm.
Ik heb nu 8 chemo gehad. Er is een pet scan gemaakt en hier is op te zien dat er nog 2 klieren in de hals en 1 klier in mijn lies nog niet kanker vrij is. De volgende stap is nu om deze te gaan bestralen. Ik wil een second opinion laten doen, en daarom is mijn vraag bij welk ziekenhuis ik dit het beste kan laten doen? Ook wil ik weten of het niet beter is om de klieren operatief weg te laten halen en evt dan te bestellen? Ik hoop dat mijn vragen spoedig beantwoord kunnen worden. Reactie infoteur, 01-07-2015
U zou kunnen kiezen voor het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, een ziekenhuis in Amsterdam dat is gespecialiseerd in oncologie: diagnose en behandeling van kanker. Veel sterkte gewenst in het verdere traject!

D. Coolen, 13-05-2015
Hallo,
Exact een jaar geleden 2014 met onze Dochter (15) naar de kinderarts i.v.m. Meerdere opgezeten klieren in de hals.
Mede extreme vermoeidheid, gewichtsverlies.
Bloedonderzoek gaf aan dat er iets niet goed was, hierop heeft zij een borstfoto, echo's van aangedane klieren gehad waarbij er gelukkig niets afwijkend te zien was. Infectieziektes zoals Pfeiffer en kattenkrab tevens uit gesloten.
Bloed daarna weer wel goed!
Hierop was het moeten ondernemen van een punctie niet nodig meer. Advies was afwachten en bekijken wat het beloop zou zijn.
Nu, een jaar verder meerdere opgezette klieren, groter ( 3 cm ) kleinste en harder.
Je kunt ze zien zitten.
Gewicht niet bijgekomen, onverklaarbaar terugkerende ontstekingen keel/ blaas, hierbij wat was er eerst kip of ei nu?
Vermoeidheid behoudend dus geen vermindering in elk opzicht.
Kinderarts bezoek staat opnieuw gepland. Vraag is of dat ziektes die hiermee verbonden zijn en mogelijk kwaadaardig vorig jaar door het prille stadia niet te diagnostiseren waren?
Dat steeds weer voelen, bepalen en opnieuw laten beoordelen en weer terug naar huis met geen duidelijkheid vreet energie en levert nu behoorlijk wat stress.
Kan het dus zijn dat deze symptomen zich gaandeweg hebben ontwikkeld tot iets anders?
Bij ons is het glas half vol ipv leeg, vindt dit nu wel gezegend.

Albast dank voor uw antwoord!

Mvg D. coolen Reactie infoteur, 17-05-2015
Ik kan mij heel goed voorstellen dat deze onzekerheid, wat zich al een jaar voortsleept, energie vreet. Ik kan niet ingaan op de specifieke situatie van uw dochter. Alleen deskundigen (betrokken artsen) kunnen ingaan op de specifieke situatie. Ik heb een apart artikel geschreven over lymfeklierzwelling in de hals bij kinderen: http://goo.gl/z8QdSu

Nonna, 22-04-2013
Kan NHL besmettelijk zijn? Dank U. Reactie infoteur, 22-04-2013
Non-hodgkin is –net als alle andere soorten kanker– niet besmettelijk.

B. Stam, 27-04-2012
In afbeelding 1 is een Reed-Sternberg cel weergegeven, maar deze cel is helemaal niet relevant bij dit artikel over Non-hodgkin-lymfoom, want deze Reed-Sternberg cellen presenteren zich alleen in Morbus-hodkin lymfoom. De cellen bij een Non-hodgkin-lymfoom zijn veel meer monotoom en kleiner. Reactie infoteur, 28-04-2012
Van beide is nu een afbeelding te zien.

Ans, 10-02-2012
Bij mijn dochter (26 jaar) is vorig jaar bij haar eierstok een cyste verwijderd ter grote van een voetbal en daarna kreeg ze te horen dat er kankercellen in cyste aanwezig waren.
Door daarna een kijkoperatie hebben ze gezegd dat er geen uitzaaiingen waren. Nu ligt ze in ziekenhuis met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en is er ook tevens kankercellen aangetroffen in haar hals in lymfeklier. Mijn vraag is nu betekent dit nu dat er waarschijnelijk ook meer tumoren in haar lichaam aanwezig kunnen zijn en wat zijn de opties wat ze nu verder kunnen doen? Reactie infoteur, 11-02-2012
Deze vraag kan alleen de behandelend arts beantwoorden. Veel sterkte gewenst!

Thomas, 05-08-2011
Hallo

ik ben thomas ben een jongen van 14 jaar en maak me ernstig zorgen. ik heb heel wat opgezwolle klieren in mijn lichaam vooralin in mijn hals sommige klieren zijn zelfs 3 cm groot of groter. ik had hiervoor 2 maanden geleden een bloedonderzoek en een echo laten maken van de klieren in hals. maar nu lees ik zo veel verhalen op internet van mensen die het zelfde verhaal hadden maar toen ze een biopsie deden pas ontdekt werd dat ze hl/nhl hadden. ik maak me hier egt ernstig zorgen over want mijn ouders vinden dat ik een hypochonder ben etc. kunt u mij a.u.b helpen? gr thomas Reactie infoteur, 06-08-2011
Je zou er verstandig aan doen om je zorgen met je huisarts te bespreken.

Cor Rijnkels, 01-12-2010
Hallo
Ik heb indolent NHL stadium IV, geen behandeling (wait and see) en voel me prima. Ik vraag me nu af of verblijf in rokerige ruimtes, en zogenaamd "meeroken" schadelijk is in relatie tot NHL. Ik zing in een band, verkeer daardoor regelmatig in een rokerige omgeving en maak me daar zorgen over.

Vriendelijke groet
Cor Reactie infoteur, 04-12-2010
Hallo,
Het roken van meer dan 20 sigaretten per dag en het drinken van meer dan 4 glazen alcohol per dag kunnen beide worden geassocieerd met een slechte overleving bij patiënten met non-Hodgkin lymfoom (NHL). Deze bevindingen werden onlangs gepubliceerd in het 'International Journal of Cancer'. De bevindingen waren:

■ Compared with never-smokers, patients who smoked more than 20 cigarettes per day had a higher risk of death and lower five-year survival rates.

■ Similarly, patients who drank more than four drinks per day showed a higher probability of death when compared with patients who drank less than two drinks per day.

■ At five years 47% of the smokers had survived compared with 67% of the never-smokers.

■ When alcohol and tobacco use were combined, the light drinkers (less than two drinks per day) were found to have no greater risk of death, despite their smoking habits.

■ Patients who consumed more than four drinks per day and used tobacco had a higher risk for death.

Reference: Talamini, R., Polesel, J., Spina, M., et al. The impact of tobacco smoking and alcohol drinking on survival of patients with non Hodgkin lymphoma. International Journal of Cancer. 122 (7) 1624-1629.

Bron: http://news.cancerconnect.com/tobacco-and-alcohol-may-decrease-survival-for-non-hodgkin%E2%80%99s-lymphoma-patients/

Ad Kuijer, 23-02-2010
Goedenavond,

Als men een punctie heeft afgenomen en men zegt de cellen zijn niet kwaadaardig ben je dan gevrijwaard van lymfeklierkanker, heeft men dan geen uitzaaingen.
MvG Ad Kuijer Reactie infoteur, 02-03-2010
Hallo Ad,

Alleen bij kwaadaardige tumoren spreek men van 'kanker'.

Infiltratieve groei em metastasering zijn twee belangrijk kenmerken van kwaadaardige gezwelgroei. Infiltratief groeiende kankercellen zijn in staat zich buiten de grenzen van het weefselcompartiment waar ze zijn ontstaan, te treden. Ze raken los uit het weefselverband en via lymfebanen worden de tumorcellen versleept naar de regionale lymfeklieren. Van daaruit kan een bloedvat worden bereikt en andere organen in het lichaam bereiken. Er wordt van een metastase (uitzaaiing) gesproken indien de tumorcel in het orgaan een nieuwe tumor heeft gevormd. Dit wordt ook wel 'metastatische haard' genoemd.

Niet alle tumoren zijn kwaadaardig, er zijn ook zogenaamde goedaardige tumoren. Goedaardige tumoren kunnen problemen veroorzaken - ze kunnen steeds groter groeien de nabijgelegen organen en weefsels verdrukken. Maar ze infiltreren geen andere weefsels. Omdat ze niet kunnen binnenvallen, kunnen zij zich ook niet uitbreiden naar andere delen van het lichaam (metastaseren). Deze tumoren zijn bijna nooit levensbedreigend.

Ik hoop hiermee uw vraag voldoende te hebben beantwoord.

Zie verder: http://tartuffel.infoteur.nl/specials/kanker-gezwellen-en-tumoren.html

Mvg, Tartuffel

G. R. Gleimann, 14-12-2009
Goedemiddag,

In welke ziekenhuizen word Lymfeklier/ Non-Hodgkin groot celforming B, goed behandeld.
Met vriendelijke groet G.R.Gleimann. Reactie infoteur, 14-12-2009
Hallo G.R. Gleimann,

Ik kan u niet informeren over welk ziekenhuis deze vorm van kanker behandeld. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Mvg, Tartuffel

Cinderella, 09-12-2009
Goeie Site

Geeft goed weer wat Lymfeklier kanker is. Reactie infoteur, 09-12-2009
Hallo Cinderella,

Bedankt. Ik hoop dat veel mensen er wat aan hebben.

Mvg, Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 26-05-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 17
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.