Vaginaverzakking: vaginale verzakking klachten & behandeling

Vaginaverzakking: vaginale verzakking klachten & behandeling Een vaginaverzakking, vaginale verzakking of vaginale prolaps, is een aandoening waarbij het steunweefsel in de vaginawand verslapt. Het zou vergeleken kunnen worden met een uitgerekte elastiek. De banden en de spieren van de bekkenbodem die de vagina en de baarmoeder in het bekken houden, worden zwakker. Het gevolg is dat de blaas, de baarmoeder, endeldarm, urethra, dunne darm, of de vagina van hun plaats kunnen raken (verzakken). Het meest kenmerkende symptoom van alle soorten vaginale verzakkingen, is het gevoel een bal tussen de benen te hebben. Het wordt gevoeld als een vol, zwaar, vermoeid gevoel, ook wel omschreven alsof er een bobbel uit de vagina komt. Een lichte verzakking kan waar je niet veel hinder van ondervindt hoe je niet te laten behandelen. Er bestaan leefstijladviezen die je kunt opvolgen om verergering van de vaginaverzakking te voorkomen. Een verzakking die klachten geeft kan op verschillende manieren behandeld worden.

Verzakkingen

Bij een verzakking of prolaps zakken de organen die in de onderbuik liggen (de baarmoeder, de blaas en de endeldarm) naar beneden, vaak in de vagina. De vagina wordt aan drie kanten door organen begrensd: aan de voorzijde de blaas, aan de bovenzijde de baarmoeder en aan de achterzijde de dikke- en de dunnen darm. De organen in de onderbuik worden op hun plaats gehouden door spieren, ligamenten en steunweefsels. Deze weefsels kunnen beschadigd raken of hun kracht en soepelheid verliezen, waardoor de organen in de onderbuik langzaamaan verzakken. In dat geval spreekt men van een verzakking of prolaps.

Vóórkomen vaginaverzakking

In Nederland kampen naar schatting tussen de 800.000 en de 1 miljoen vrouwen met deze aandoening. De meeste vrouwen die last krijgen van een vaginale verzakking zijn ouder dan 40 jaar, aangezien een verzakking vaak wordt veroorzaakt door een verzwakking van de bekkenspieren is. Dit is het gevolg van een lager gehalte van het hormoon oestrogeen na de menopauze. Veel vrouwen die symptomen hebben van een vaginale prolaps, zoeken geen medische hulp uit gêne, schaamte of om andere redenen. Niet iedere vrouw met een verzwakte vaginawand heeft daar ook echt last van.

Soorten vaginale verzakkingen

De volgende soorten vaginale verzakking worden onderscheiden:

Rectokèle

Dit is een verzakking van de achterwand van de vagina en de endeldarm (rectum), het laatste deel van de dikke darm alwaar de ontlasting zich verzamelt. Bij een rectokèle vindt er een verzakking van de achterwand van de vagina plaats (rectovaginale fascia) en de daarachter gelegen endeldarm. Wanneer het deel rond de endeldarm verzakt, dan duwt de rectale wand tegen de vagina aan, waardoor er een uitstulping ontstaat. Deze uitstulping kan vooral merkbaar worden tijdens stoelgang: het ophouden van de ontlasting wordt moeilijker of het wordt juist lastig de darm te ledigen. In sommige gevallen ontstaat door de uitstulping ook een gevoel van loze aandrang.

Cystokèle

Cystokèle is een verzakking van de voorwand van de vagina en de blaas, waarbij de blaas de voorwand van de vagina naar buiten duwt. Een dergelijke verzakking kan zich voordoen wanneer de voorste wand van de vagina (pubocervical fascia) verzakt. Als gevolg hiervan kan de blaas verzakken. In dat geval kan een vrouw inspanningsincontinentie ontwikkelen: het onbeheerst verlies van kleine hoeveelheden urine bij inspanning, hoesten of niezen is een veel voorkomend symptoom van deze aandoening. Inspanningsincontinentie wordt ook wel stressincontinentie genoemd. Het kan ook voorkomen dat een vrouw de blaas niet goed meer leegplassen. Het restje urine dat achterblijft, vormt een voedingsbodem voor bacteriën, dat kan zorgen voor een terugkerende blaasontsteking.

Enterokèle

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de dunne darm in de achterwand van de vagina verzakt. Dit wordt enterokèle genoemd. Deze aandoening komt vooral voor na een hysterectomie (of uterusextirpatie). Dat is een operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Ook kan het nogal eens het gevolg zijn van bepaalde operaties aan de baarmoeder of de urinewegen.

Vaginatop prolaps

Dat is een verzakking van de vagina top. Dit type verzakking kan optreden na een hysterectomie (baarmoederverwijdering). Andere oorzaken zijn vetzucht (obesitas) en chronisch hoesten.

Verzakking van de baarmoeder (prolapsed uterus)

Dit is een verzakking van de baarmoeder waarbij deze naar beneden is gezakt in de vagina. Bij een eerstegraads verzakking is de baarmoeder tot halverwege de vagina gezakt. Bij een tweedegraads verzakking is de baarmoeder gezakt tot aan de ingang van de vagina (de introitus). Bij een derdegraads prolaps, ook wel bekend als 'procidentia', kan de baarmoederhals, die is gelegen aan de onderkant van de baarmoeder, zo ver gezakt zijn dat zij uit de vaginale opening steekt. De baarmoeder is zichtbaar buiten de vagina. Bij een vierdegraads verzakking is naast de baarmoeder ook een deel van de vaginawand zichtbaar buiten de vagina. Dit wordt wel een 'totale uterovaginale verzakking' genoemd.

Oorzaken van vaginaverzakking

De factoren die kunnen leiden tot een vaginale prolaps zijn de volgende:

Een vaginale bevalling

Een vaginale bevalling is belastend voor de weefsels en de spieren in en rond de vagina. Een zware bevalling, een bevalling van een meerling en grote baby's zijn bijzonder belastend voor deze structuren. Bevalling wordt als risicofactor het meest geassocieerd met een cystokèle.

Menopauze

Oestrogeen is een hormoon dat helpt om de spieren en weefsels in het bekkenbodem-gebied sterk te houden. Na de menopauze daalt het oestrogeenniveau, hetgeen betekent dat de ondersteunende structuren kunnen verzwakken.

Hysterectomie

De baarmoeder is een belangrijk onderdeel van de ondersteunende structuur aan de bovenkant van de vagina. Zonder de baarmoeder kan de top van de vagina geleidelijk dalen in de richting van de vaginale opening.

Gevorderde leeftijd

Met het voortschrijden der jaren, wordt de kans groter. Boven de veertig jaar heeft naar schatting 40% van de vrouwen een verzwakte vaginawand.

Overgewicht en obesitas zijn risicofactoren van een vaginaverzakking / Bron: Yves Picq, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Overgewicht en obesitas zijn risicofactoren van een vaginaverzakking / Bron: Yves Picq, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Obesitas/overgewicht

Overgewicht is bijzonder belastend voor de ondersteunende structuren, de bekkenbodemspieren.

Disfunctie van de zenuwen en weefsels

Het weefsel kan zodanig verzwakt zijn, dat een verzakking optreedt.

Afwijkingen van het bindweefsel

Veranderingen in het bindweefsel van de bekkenbodem kunnen bijdragen aan het ontstaan van een verzakking.

Inspannende lichamelijke activiteit

Ook overmatige belasting van de bekkenbodemspieren bij zwaar lichamelijk werk, verhoogt het risico

Chronische obstipatie (verstopping) en chronisch hoesten

Ook chronische obstipatie en chronisch hoesten (veel en intens hoesten door bijvoorbeeld bepaalde longaandoeningen), kunnen leiden tot een vermindering van de functie van de bekkenbodem.

Voorafgaande bekkenoperatie

Een voorafgaande bekkenoperatie kan bijdragen aan een verzakking.

Symptomen en klachten van vaginale verzakking

Gevoel van een bal tussen de benen

Allereerst zij opgemerkt dat sommige vrouwen met een vaginaverzakking geen symptomen hebben. De symptomen die gepaard gaan met een vaginale verzakking, zijn afhankelijk van het type vaginale verzakking zoals hierboven uiteengezet. Het meest kenmerkende symptoom van alle soorten vaginale verzakkingen, is het gevoel een bal tussen de benen te hebben, een vol, zwaar, vermoeid gevoel, ook wel omschreven alsof er een bobbel uit de vagina moet komen. Sommige vrouwen hebben het idee dat er iets uit hun vagina steekt. Vaak verergeren de klachten in de loop van de dag of na inspanning. Meestal verminderen de klachten na rust.

Symptomen die passen bij alle soorten vaginaverzakking

De volgende algemene symptomen gelden voor alle soorten vaginale verzakkingen:
 • Druk in de vagina of het bekken (bekkenpijn).
 • Pijnlijke geslachtsgemeenschap (dyspareunia).
 • Een klomp of bal bij de opening van de vagina.
 • Een afname van de pijn of druk als de vrouw gaat liggen.
 • Lage rugpijn.
 • Terugkerende urineweginfecties (blaasontstekingen).

Bepaalde vormen van vaginale verzakking

De volgende symptomen gelden specifiek voor bepaalde vormen van vaginale verzakking:
 • Het ophouden van de ontlasting wordt moeilijk of het wordt juist lastig de darm te ledigen. In sommige gevallen bestaat ook een gevoel van loze aandrang. Dit klachtenbeeld zien we nogal eens bij o.a. een rectokèle.
 • Moeite om de blaas volledig te ledigen. Dit kan bij voorbeeld wijzen op een cystocèle, urethrocèle of enterocèle.
 • Constipatie of verstopping. Dit is het meest kenmerkende symptoom van een rectocèle.
 • Inspanningsincontinentie, ook wel stressincontinentie genoemd, is het gemeenschappelijke symptoom van een cystocèle.
 • Toenemende pijn indien men langere periodes achter elkaar staat. Dit kan bij voorbeeld wijzen op een enterocèle of een baarmoederverzakking.

Behandeling van vaginaverzakking

De meeste vaginale verzakkingen verergeren mettertijd en kunnen vaak alleen volledig worden gecorrigeerd door middel van een operatie. Het soort behandeling dat geïndiceerd is, hangt echter af van verschillende factoren, zoals de oorzaak en de ernst van de verzakking, of de vrouw seksueel actief is, of de vrouw nog een kinderwens heeft en de voorkeur van de patiënt voor een bepaalde behandeling.

Pessarium

Lichte vormen van verzakkingen die verder geen klachten geven, kunnen onbehandeld blijven. Bij matige klachten, kan een pessarium soms uitkomst bieden. Een pessarium is een ring van kunststof of soepel rubber, waarmee een orgaan op zijn plaats gehouden kan worden. Deze behandelmethode is minder geschikt bij een verzakking van de achterwand van de schede, bij obstipatieklachten of bij klachten van aandrangincontinentie. Een ring kan voor irritatie, drukwondjes of afscheidingsklachten zorgen. Een operatie kan dan alsnog noodzakelijk zijn. Het kan ook voorkomen dat een ring na een aantal jaren juist niet meer nodig is.

Bekkenbodemtherapie

Lichte verzakkingen kunnen soms adequaat behandeld worden met bekkenbodemtherapie door een fysiotherapeut. Voorts dient de vrouw situaties waarbij de bekkenbodem zwaar belast wordt, zoals bij het optillen van zware voorwerpen, zo veel mogelijk te vermijden.

Operatie

Sommige vaginale verzakkingen moeten operatief gecorrigeerd worden. Dit kan ofwel via de vagina ofwel via een kijkoperatie (laparoscopie).

Een gezond gewicht nastreven of handhaven / Bron: Istock.com/VladimirFLoydEen gezond gewicht nastreven of handhaven / Bron: Istock.com/VladimirFLoyd

Leefstijladviezen bij een verzakking

Er zijn een aantal leefstijladviezen die je kunt opvolgen zodat de verzakking niet verergert. Deze leefstijladviezen zijn vooral gericht op het verlagen van de buikdruk, aangezien een verhoogde druk in de buik een risicofactor is voor het ontstaan van een verzakking.

Overgewicht tegengaan

Overgewicht zorgt voor een verhoogde buikdruk. Het blijkt dat vrouwen die hulp zoeken in verband met prolapsklachten, een hogere BMI hebben dan gemiddeld. Aan iedereen met een verzakking wordt geadviseerd om een gezond gewicht na te streven en te handhaven. Eventueel kan een diëtiste je helpen bij het afvallen.

Hoesten en obstipatie

Er is ene relatie tussen veelvuldig hoesten en een verzakking en hetzelfde geldt voor obstipatie. Bespreek met je arts wat je kunt doen bij chronische hoestklachten. De meest voorkomende oorzaken van obstipatie is de trias te weinig lichaamsbeweging, te weinig drinken en te weinig vezels in de voeding. Door deze (leefstijl)factoren aan te pakken, kun je obstipatie verhelpen en voorkomen. Bepaalde 'huismiddelen' kunnen ook helpen tegen obstipatie, zoals olijfolie, kiwi en psylliumzaad. Soms komt obstipatie voort uit medicatiegebruik of een onderliggende aandoening. Raadpleeg in deze gevallen de huisarts.

Lichaamsbeweging zet je dikke darm aan tot bewegen / Bron: Istock.com/michaeljungLichaamsbeweging zet je dikke darm aan tot bewegen / Bron: Istock.com/michaeljung

Zware werkzaamheden

Er is ene verband tussen een beroep waarin je veel lichamelijke inspanning en tilwerk verricht en het ontstaan van een verzakking. Stoppen met zulk werk kan verergering van de klachten mogelijk voorkomen. Ook is de kans op recidief na ene operatie kleiner als je stopt met zwaar werk.

Roken

Er zijn aanwijzingen dat roken de kwaliteit van het steunweefsel aantast. Het is niet duidelijk of stoppen met roken de kwaliteit van het steunweefsel verbetert zodat een verzakking niet verder ontwikkelt of zelfs verdwijnt.

Preventie

Een vaginale verzakking kan niet in alle gevallen worden voorkomen. Vrouwen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van de aandoening moeten regelmatig Kegel-oefeningen uitvoeren, zwaar tillen vermijden en een gezond gewicht behouden.

Prognose vaginale prolaps

Vaginale prolaps is zelden een levensbedreigende aandoening. Sommige milde gevallen kunnen zonder operatie worden behandeld. Meer ernstige gevallen van vaginale verzakking vereisen waarschijnlijk een operatie. Een operatie is over het algemeen succesvol, maar een recidief is niet uitgesloten.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Verzakking baarmoeder: symptomen en behandelingVerzakking baarmoeder: symptomen en behandelingDe meeste vrouwen krijgen tijdens hun leven te maken met een of meer aandoeningen van de vrouwelijke voortplantingsorgan…
Verzakking van blaas, baarmoeder of endeldarmVerzakking van blaas, baarmoeder of endeldarmBij 25% van alle vrouwen ontstaat na het veertigste levensjaar een verzakking van de blaas of van de baarmoeder. Vrouwen…
Verzakking bij vrouwen: symptomen, oorzaak en behandelingVerzakking bij vrouwen: symptomen, oorzaak en behandelingVerzakking bij vrouwen symptomen zijn afhankelijk van het type en de omvang van de verzakking. Een verzakking van de baa…
Verzakking: oplosbaar matje mogelijk beter alternatiefVerzakking: oplosbaar matje mogelijk beter alternatiefVeel vrouwen krijgen te maken met een zogenaamde verzakking. Bij deze aandoening raken inwendige organen van hun plek. D…

Hyperventilatie: oorzaken en behandelingHyperventilatie: oorzaken en behandelingHyperventilatie: door plotselinge stress of opwinding kan het al gebeuren: je raakt in paniek, hebt het gevoel geen luch…
Blaassteen, wat is dat?Blaassteen, wat is dat?Blaasstenen zijn (kleine) steentjes die in de blaas zitten. De afmeting kan variëren van enkele millimeters tot wel enke…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/Wavebreakmedia
 • Emedicinehealth. Vaginal Prolapse. https://www.emedicinehealth.com/vaginal_prolapse/page8_em.htm#vaginal_prolapse_prognosis_outlook (ingezien op 2-1-2018)
 • Healthcommunities. Basics of Vaginal Prolapse. http://www.healthcommunities.com/vaginal-prolapse/treatment.shtml (ingezien op 2-1-2018)
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Endeldarm
 • http://www.refdag.nl/artikel/1439974/Vaginale+verzakking+vaak+verzwegen.html
 • http://ongesteld.startpagina.nl/menstruatie
 • http://www.emedicinehealth.com/vaginal_prolapse/article_em.htm
 • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/40836-aandoeningenafwijkingen-clitorisvaginaschaamlippenvulva.html#8
 • http://www.kiesbeter.nl/medischeinformatie/baarmoederverzakking/verzakking-van-de-baarmoeder-en-de-vagina/kosmos/#a9
 • http://www.dokter.nl/index.php/Vagina-baarmoeder-eierstokken/171637-Baarmoeder-verzakking.html
 • http://www.ghz.nl/Groene_Hart_Ziekenhuis_C01/default.asp?modid=1343&itemid=0&time=926
 • http://zwanger.jongegezinnen.nl/web/Deskundigen/Baarmoederverzakking-1.htm
 • http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_6/nummer_5/artikel_390/blaasverzakking.html
 • Prof. dr. Jan-Paul Roovers. Stel, je hebt een verzakking. Hoe kom je eraan, hoe herken je het en wat is eraan te doen? Poiesz uitgevers, Koog aan de Zaan, juni 2015.
 • Afbeelding bron 1: Yves Picq, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 2: Istock.com/VladimirFLoyd
 • Afbeelding bron 3: Istock.com/michaeljung
Reacties

N. van Hooijdonk, 14-06-2016
Ik ben een vrouw van 72 jaar en heb sinds 2 jaar een achterwandverzakking. Klachten heb ik niet en ook geen pijn. Ik kan ook heel goed mijn plas ophouden. Alleen zit er een bobbel in mijn vagina die er uitsteekt en dat is een naar gevoel. Als ik hard gewerkt heb is het erger. Ik ben bij de gynaecoloog geweest en die wilde opereren maar dat wil ik niet omdat ik daar zulke klachten over heb gehoord maar is er dan geen andere oplossing? Reactie infoteur, 14-08-2016
Bij een achterwandverzakking is de achterkant van de vagina naar beneden gezakt in het bekken. Hier kunt u meer lezen over een operatie bij een achterwandverzakking: https://goo.gl/ligT0w. Met uw gynaecoloog bespreekt u wat de voor- en nadelen zijn van (een ring of) een operatie. Vaak is een operatie noodzakelijk. Bespreek de twijfels die u hebt met uw arts.

A. Janse, 04-08-2015
Ik heb moeite om de blaas te legen.Moet persen, om het laatste uit de blaas te krijgen.
kan dit kwaad? moet ik hiervoor naar de huisarts/
als ik opsta van uit de stoel, moet ik meteen plassen, waar ligt het aan.als ik zit, voel ik het niet, dat ik moet plassen Reactie infoteur, 17-08-2015
Als er vrijwel altijd urine achterblijft in de blaas, is er een grote(re) kans op urineweginfecties. Het is belangrijk om met deze klacht naar uw huisarts te gaan.

T. Henricks, 19-05-2015
Ik heb een vraag. Ik ben 68 jaar en in 1985 is mijn baarmoeder verwijderd, in 2008 is mijn achterwandverzakking verholpen met het aan brengen van een matje. Een half jaar later werd er een voorwand verzakking verholpen met ook een matje. Na die controle bleek het achterwandmatje los te zijn dus kreeg ik de klachten terug die horen bij een achterwandverzakking. Nu na al die jaren er niets meer aan te hebben laten doen ben ik
8 april j.l. opnieuw voor deze verzakking geopereerd. Nu blijkt dat door de drie genoemde operaties mijn vagina verkleind/verkort/vernauwd te zijn. Ik zie dus erg op tegen mijn eerste keer gemeenschap hebben. De gynaecoloog voorspeld nu al last. Mijn vraag is, is dit normaal deze verwikkeling? Misschien had ik me niet laten helpen als dit eerder was verteld.
Hartelijke groet Reactie infoteur, 10-06-2015
Op deze website gaat men uitgebreid in op eventuele nevenwerkingen en complicaties n.a.v. een ingreep: http://goo.gl/cYsxVU

Renee, 06-01-2015
Kan een baarmoeder verzakking ook zonder operatie gecorrigeerd worden?ik ben 74 jaar en heb af en toe last van een uitpuilend knobbeltje. Reactie infoteur, 28-02-2015
Er zijn chirurgische en niet-chirurgische behandelmogelijkheden. In dit artikel ga ik er nader op in: http://goo.gl/lEpP9U

Pauline, 16-09-2013
Hallo,

Ik kom net terug met mijn moeder van een tweede bezoek bij de Gynaecoloog. Mijn moeder is 81, en heeft last van een uitstulping tussen haar benen. Een verzakking van de voorwand. Nu heeft zij voor de tweede keer een pessarium ingebracht gekregen maar deze is voor de tweede keer en voor ze het ziekenhuis verliet eruit gevallen. Ze heeft last van nattigheid zegt ze zelf (beetje incontinentie) en ze kan moeilijk naar het toilet. Pijn heeft ze nog niet en ze wil ook niet meer naar het ziekenhuis hiervoor. ze is het moe. Ook is mijn moeder wat vergeetachtig aan het worden. GRAAG WIL IK WETEN WAT DE GEVOLGEN VOOR HAAR ZIJN WANNEER ER NIETS MEER AAN GEDAAN WORDT. EN WAT ER EVENTUEEL NOG AAN GEDAAN KAN WORDEN. Reactie infoteur, 19-09-2013
De volgende patiëntenfolder van het Academisch Ziekenhuis Maastricht geeft hier meer informatie over: http://tiny.cc/si4n3w
Alleen de behandelend arts van uw moeder kan ingaan op de specifieke situatie van uw moeder.

Mies, 04-04-2013
Ik ben 25 jaar. Moeder van 2 kinderen. Heb 1.5 jaar geleden een keizersneede gehad. Sindsdien voel ik mijn baarmoeder in mijn vagina zitten. Ik durfde niet goed naar de huisarts. Bang om er slecht nieuws over te horen. Inmiddels kan ik mijn ontlasting niet goed meer ophouden en voel ik loze drang. Ook gemeenschap hebben doet zeer. Ik kan er niet meer van genieten. Volgende week krijg ik een echo. Mijn vraag is kan je na het verhelpen van een verzakking weer normaal gemeenschap hebben? Reactie infoteur, 29-04-2013
UMC St Radboud schrijft hierover het volgende:
"Wanneer u zich na de [baarmoeder]operatie voldoende hersteld voelt en weer behoefte hebt aan gemeenschap, dan is dit na ongeveer zes weken weer toegestaan. Door verminderde slijmproductie kan de schede na de operatie droger zijn. Indien nodig, kunt u een glijmiddel gebruiken. Het zaad dat in uw vagina komt zal er grotendeels ook weer uitlopen, net als voor de operatie. Het komt niet in uw buikholte, want de vaginatop is gesloten."

Anoniem, 25-11-2012
Hallo

Af en toe voel ik mijn ontlating door mijn vaginawand heen? Is dit normaal? Ik heb het dus niet elke keer maar af en toe voel ik ontlasting door de vagina wand heen, is dit normaal? Reactie infoteur, 15-12-2012
U kunt uw klacht het beste bespreken met uw huisarts. Wellicht is er sprake van een (lichte) endeldarmverzakking, maar dat kan alleen uw huisarts beoordelen.

Marijn Verbas, 13-06-2012
Hallo,
Ik heb veel last van verzwakking. Ik snap niet hoe dit komt. Als ik slaap en de volgende morgen wakker wordt ben ik verzwakt. Mijn vrouw zegt dat ik pillen moet gebruiken. Wat moet ik doen?
Mvg, Marijn Reactie infoteur, 16-06-2012
Indien u gedurende langere tijd verzwakt wakker wordt, is het raadzaam uw huisarts te raadplegen zodat hij kan onderzoeken hoe dat komt en wat eraan gedaan moet worden. Slaappillen zijn geen (structurele) oplossing.

Laure Smith, 06-06-2012
Ik ben 21 jaar, heb nog nooit kinderen gehad en verder nergens last van. Nu merkte ik een aantal maanden geleden op dat mijn baarmoederhals lager hing. Ik ben hiermee naar de dokter geweest, maar ik had geen andere klachten dus de dokter heeft me weer naar huis gestuurd. De laatste maanden voel ik nu ook druk in mn vagina en heb in sommige posities pijn tijdens sex. Ik wil later nog kinderen. Kan dit na een operatie of is een operatie altijd direct een hysterectomie? Reactie infoteur, 08-06-2012
In de twee voorgaande reacties wordt hier nader op ingegaan.

Kees, 02-03-2012
Bij mijn vrouw moet de baarmoeder verwijderd worden en voor en achterwand plastiek geplaatst worden. Hoe gaat dat in de toekomst, is er dan nog gemeenschap mogelijk? Reactie infoteur, 12-03-2012
De volgende patiëntenfolders geven hier meer informatie over:
http://www.azm.nl/5490/60350/23649-0709_Verzakking_web.pdf
http://www.hhr.be/pdf/hysterectomie.pdf

Lina, 22-02-2012
Hallo ik ben 34 jaar en heb nu 2 zoontjes ik heb net gehoord van mijn huisarts dat ik een baarmoedervezakking heb en ik zou graag willen weten op wat voor manier dat behandelt kan worden omdat ik nog een kinderwens heb wil ik geen operatie hebben en kijk daarom voor andere mogelijk heden ik voel in mijn vagina een bobbel uitkomen en moet heel vaak naar de wc om te plassen ik verlies ook kleinbeetje plas bij het niezen hoesten en als ik wat zwaars op til en ik kan mijn baarmoeder voelen aan t begin van mijn vagina ik maak me erg veel zorgen mijn vraag is of ik nu ooit nog zwanger kan worden? en stel dat ik zwanger word zal de bevaling geen problemen mee brengen? en wat voor mogelijke behandelingen zijn er? stel dat de operatie de enige oplossing is kan ik et dan uitstellen tot dat ik nog een keer zwanger kan worden en daarna de operatie kan doen? en hoeveel kans heb ik dat met pessium (een ringetje om de baarmoeder in de goeie plek te plaatsen) gaat slagen? want mijn laatste bevalling is jaar terug en sinds dien is mijn baarmoeder gezakt en ik liep met de klachten maar de artsen dachten aan een blaasontsteking. en is het gevaarlijk als ik nu zwanger raak nu mijn baarmoeder zo laag hangt? nou ik hoop gauw wat antwoorden te krijgen op mijn vragen want ik maak me nog al veel zorgen alvast bedankt Reactie infoteur, 04-03-2012
Ik raad u aan om op consult te gaan bij de gynaecoloog en al uw vragen met hem/haar te bespreken. Ik kan hier alleen maar in algemene zin op uw vragen ingaan.

In het algemeen kan gesteld worden dat een vrouw met een verzakking van de baarmoeder gewoon zwanger kan worden. In principe brengt een verzakking geen problemen met zich mee tijdens de zwangerschap. Het kan wel onprettig voelen. Uw huisarts of behandelend gynaecoloog kan specifiek ingaan op uw situatie.

Een verzakking kan bij sommige vrouwen verholpen worden door een ring in de vagina in te brengen waarmee de baarmoeder op de oorspronkelijke plaats teruggebracht wordt. Men man zich ook laten opereren aan de verzakking. Maar het is verstandig dit pas te doen als het gezin compleet is en men geen kinderwens meer heeft. Een vrouw die na de operatie weer zwanger wordt, moet na de zwangerschap waarschijnlijk weer geopereerd worden vanwege een hernieuwde verzakking a.g.v. de zwangerschap.

Carla, 28-12-2011
Ik ben 8 dec. 2011 geopereerd: baarmoeder is weggehaald en ze hebben een voorwand- en achterwandplastiek uitgevoerd. Gaat best goed maar ik heb nog steeds veel last onderin mijn rug. (dat was ook een van de klachten voor die tijd)Kan dat komen door het vastzetten van de banden aan het bekken of i.d. Heeft ook dat een paar weken nodig?
Bedankt alvast voor jullie reactie. Reactie infoteur, 29-12-2011
Een prolaps (verzakking) geeft vaak aanleiding tot een zeurderig gevoel in de onderbuik en rug, een drukkend gevoel in de vagina, ongecontroleerd urineverlies en problemen met de ontlasting. De herstelperiode van een hysterectomie (het verwijderen van de baarmoeder) verschilt van persoon tot persoon. Gemiddeld is de patiënt na een maand volledig hersteld. Probeer thuis zoveel mogelijk te rusten en vermijd de eerste weken om zware dingen te tillen. Sommige vrouwen hebben na de operatie last van duizeligheid, slapeloosheid, moeheid, concentratiestoornissen, buik- en/of rugpijn. Deze klachten zijn niet ernstig, maar kunnen wel vervelend zijn. Als het verloop van het herstel na de operatie anders is of langer duurt dan verwacht, is het verstandig dit met uw huisarts of gynaecoloog te bespreken.

Ingrid, 30-11-2011
Ik heb een baarmoeder verzakking waarbij de servix een stuk uit mijn vagina komt. Een persarium mocht geen baad hebben. De gyneacoloog gaf aan dat de volgende stap een hysterectomie zou zijn. Ik ben nu 39 en moeder van 5 kinderen. Heb geen kinder wens meer. Wat zijn de gevolgen van zo, n hysterectomie, want had dit niet verwacht. Ik dacht dat ze de banden wel konden verstevigen?! Reactie infoteur, 30-11-2011
Bij een lichte verzakking kunnen de bekkenbodemspieren worden versterkt met bepaalde oefeningen. Bij een ernstige verzakking kunnen de bekkenorganen met een ring worden ondersteund. Deze ring, die op een pessarium lijkt, is vooral zinvol voor vrouwen die op een operatie wachten of voor vrouwen die niet kunnen worden geopereerd. Vaak is een operatie noodzakelijk. Een operatie wordt normaal gesproken pas uitgevoerd wanneer een vrouw geen kinderwens meer heeft.

Op de website http://www.hhr.be/pdf/hysterectomie.pdf vindt u een patiëntenbrochure met algemene informatie over de hysterectomie. Wat er precies gebeurt tijdens deze operatie, verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. Deze patiëntenbrochure geeft u toch al een idee van wat je mag verwachten als je een hysterectomie moet ondergaan.

Ab, 07-09-2011
L.S. Sinds half augustus heb ik steeds heviger wordende zeurende steekpijn in de blaas/baarmoederstreek die gepaard gaat/uitstraalt naar de anus/billen/liezen. Dit bemoeilijkt lang zitten. Ook heb ik een 'zwaar' gevoel in de onderbuik en vagina. Op de wc maakt mijn vagina rare geluiden, nooit eerder opgemerkt. Een colonscopie, vagina-echo en abdomen echo brachten geen verheldering. Wel zit 2++ bloed in mijn urine maar dit wordt door Uroloog (cystoscopy vorig jaar) als normaal geacht bij mij?!?… Moet ik toch denken aan enige vorm van verzakking? Geen kinderen, rook niet maar hoest wel heel veel. Ik ben 50 jaar en radeloos. Reactie infoteur, 09-09-2011
Ik raad u aan om terug te gaan naar de huisarts en met hem/haar te bespreken hoe verder.

Anoniem, 21-08-2011
Hallo, ik bn 29jr hb nog geen kinderen.ik liep een tijdje voor over gebogen met hevige prik pijnen in mijn onder buik en tijden het mistrueren voel ik een knobbel uitsteken in de vagina, als ik lig en plotseling opspring voel ik hevige prik pijnen in me onder buik als of het vanuit mn baarmoeder komt is dat ook een vorm van baarmoeder verzakking.? Reactie infoteur, 26-08-2011
Bij een verzakking van de baarmoeder zakt de baarmoeder in de vagina omlaag. De symptomen die gepaard gaan met een baarmoederverzakking zijn afhankelijk van het type verzakking. De oorzaak is meestal verzwakking van het bindweefsel en de banden die de baarmoeder ondersteunen. De baarmoeder kan uitpuilen in het bovenste of middelste gedeelte van de vagina, en dit kan ook zo worden ervaren. Ik raad u aan een afspraak te maken met de huisarts voor nader onderzoek.

Tamara, 14-07-2011
Ik heb in 2009 een zoontje gekregen en sindsdien last bij het vrijen. het is net alsof er iets in de weg zit, dit doet ook erg veel pijn waardoor gemeenschap eigenlijk niet plaats kan vinden. Kan dit een vorm zijn van verzakking? Reactie infoteur, 14-07-2011
Dit kan zeker een vorm van verzakking betreffen. Ik raad u aan dit te laten onderzoeken door uw huisarts.

K. Gunduz, 07-07-2011
Hallo met gunduz.laatste twee weken had ik heel veel pijn.naar de dokter gegaan en verwijzing gehaalt voor de echo en de uitslag was.begin deze week heb ik te horen gekregen dat mijn baarmoeder is gezakt.ik heb af en toe heel veel pijn, en het is erg gemene en stekende pijn en die pijn verplaatst ook.dus huisarts heeft alleen medicijn voor geschreven voor het ontspannen van mijn darmen.onzin nu laatste dagen ik kan niet meer slapen.wat kan ik de beste doen om te laten behandelen want huisarts vind niet nodig dat ik naar een genecoloog gaat volgens pij hij onderschat het situatie.bedankt Reactie infoteur, 10-07-2011
Soms kunt u behoefte hebben aan de mening van een andere dokter. Deze tweede mening heet een 'second opinion'. De meeste zorgverzekeringsmaatschappijen hebben zoiets als een 'zorgservice' waar ze u meer kunnen vertellen over de mogelijkheden van een second opinion.

Joke Pluijm, 06-07-2011
Ik onderging verleden jaar op 3 juni een radicale hysterectomie en ovariëctomie. Ik heb sedert een aantal maanden last van een achterwaartse vaginale verzakking. Op 2 augustus word ik daarvoor geopereerd maar ik heb nu sedert een maand last van extreme vermoeidheid, zo erg dat ik gans de nacht slaap maar dan ook de ganse dag erna. ik ben dan amper een uurtje wakker. Ik maak mij echt zorgen om die moeheid. Kan dit een symptoom zijn van een verzakking? Ik werk maar heb echt enorme last van die moeheid en zodra ik een dag verlof heb dan geef ik er aan toe en slaap ik dus 20 uur. Maak me echt zorgen… Reactie infoteur, 06-07-2011
De onverklaarbare hevige moeheid die u beschrijft, is reden om direct uw huisarts te raadplegen.

Anoniem, 08-01-2011
Hallo ik ben vorig jaar bevallen van een dochter. Gewoon een kleine baby. Ook geen heftige bevalling alles goed verlopen. Nu heb ik wel dat ik elke nacht echt waar om de 5 minuten moet plassen, ook heb ik hierbij snachts last van licht urine verlies. Ook erg veel pijn aan rug en blaas, vagina. Nu merkte ik met plassen van de week een heel groot uitsteeksel uit me vagina ik schrok er best van! Was echt een groot uitsteeksel, echt een lap vlees zeg maar. Kan dit een baarmoederverzakking zijn. Ben 29 jaar oud. Groetjes mij Reactie infoteur, 09-01-2011
Hallo,
Dit is heel goed mogelijk. Zoals in het artikel staat, kan bij een derdegraads baarmoederverzakking de baarmoederhals zo ver gezakt zijn dat zij uit de vaginale opening steekt. Bij een vierdegraads verzakking is naast de baarmoeder ook een deel van de vaginawand zichtbaar buiten de vagina. Ik raad u aan z.s.m. contact op te nemen met uw huisarts voor nader onderzoek.

Majda, 19-12-2010
Hallo,
ik ben 17 jaar en heb nu ongeveer 4 maanden geleden een abortus gepleegd.
nu merk ik dat bij de opening van mijn vagina een soort klein balletje of zo naar buiten komt.
ik kan me niet herinneren dat ik dat voor de abortus had.
wat kan dit precies zijn en wat is de oorzaak? Reactie infoteur, 19-12-2010
Ik raad u aan contact op te nemen met uw huisarts.

Melanie Dercksen, 09-12-2010
Ik ben nu 34 weken zwanger en heb verschillende symptomen van een baarmoeder en blaasverzakking. Plassen moet ik zeker 15 keer per dag en ik lek altijd nog na.Ik kan bijna niets meer op tillen vanwege de pijn die ik erna heb. Ook kunnen ik en mijn man geen gemeenschap meer hebben omdat het vreselijk pijn doet. Zelfs hij voelt dat er iets zit wat er niet hoort. Ook ben ik extreem vermoeid. Ik heb al een kindje van 2 jaar, die ik vaak moet tillen. En ik heb ook best zwaar werk gedaan tijdens de zwangerschap. Kan dat de oorzaak zijn van dit probleem? Ik ben erg bezorgd dat de bevalling hierdoor snel begint, kan dat? (als misschien de baarmoeder een stukje gezakt is?) En wat moet ik nu doen? Komt het nog goed? En kunnen ze dit bij de verloskundige controleren? Reactie infoteur, 09-12-2010
Vroegtijdige herkenning van een baarmoederverzakking is van essentieel belang. Een baarmoederverzakking tijdens de zwangerschap vereist een behandeling op maat, waar bedrust een onderdeel van uitmaakt. Ik raad u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met uw huisarts.

J. E. Verburg, 11-04-2010
Ik heb last dat het druppelen van de urine erg langzaam gaat.
Heb ik dan last van een verzakking van baarmoeder of blaas of vagina Reactie infoteur, 20-04-2010
Hallo,

Onderzoek zal moeten uitwijzen waar u precies last van heeft en waardoor dat komt. Ik raad u aan naar de huisarts te gaan.

Sylvia Bos, 15-01-2010
Ik heb een blaasverzakking. moet daarvoor 26 januari naar de gyneacoloog. heb alleen vreselijke lage rugpijn s nachts. kan daar niet meer van slapen. wordt de pijn veroorzaakt door de verzakking? groeten, sylvia. Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo Sylvia,

Lage rugpijn is een symptoom die kan optreden bij alle soorten prolaps (verzakkingen).

Mvg, Tartuffel

Mien Timmermans, 21-12-2009
Hallo,
Ik heb een vaginale verzakking. Ben 59 jaar. En al op mijn 43e in de overgang.
Mijn baarmoeder is 7 jaar geleden verwijderd en meteen een prolaps vernauwing gedaan.
Nu is mijn vraag of dat nog een keer mag/kan?
En hoe gaat het dan met gemeenschap hebben, dat gaat nu al 7 jaar niet meer wat erg vervelend is voor mij en mijn man. Ik hoop dat ze dat kunnen herstellen.
Maar hoe lang zou ik uit de running zijn met werken ik heb een eigen bedrijf, zodoende.
Groetjes Mien Reactie infoteur, 04-01-2010
Hallo Mien Timmermans,

U kunt deze vraag het beste stellen aan uw behandelend arts.

Mvg, Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 17-09-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 17
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.