De geneeskracht van menstruatiebloed

Moet je weer ongesteld worden en denk je 'oh jee'! Dan is dit het moment om dieper te duiken in alle geheimen rondom menstruatie. Wist je namelijk dat jouw menstruatiebloed zeer geneeskrachtig is? Niet alleen waren oude beschavingen op de hoogte van deze kennis. Nee, ook de moderne wetenschap begint langzaam te ontdekken wat de geneeskracht is van menstruatiebloed.

Menstruatie vandaag de dag

Menstruatie wordt door de meeste mensen in de hedendaagse maatschappij gezien als iets vervelends en vies. Vrouwen worden vaak misselijk en krijgen last van buikpijn en emotionele perikelen. Ze schamen zich voor hun humeur en het bloed. Ze kijken op tegen hun maandelijkse menstruatie en willen er zo snel mogelijk vanaf zijn. Mannen weten in veel gevallen niet wat ze ermee aan moeten, en storen zich aan de vrouw die in deze periode gevoeliger is. Maar waarom menstrueren vrouwen eigenlijk? En wat is de functie van het bloed?

Ying en Yang energieYing en Yang energie

Jij belichaamt de vrouwelijke energie

Alles is ontstaan uit een bron oftewel oerkracht. Dit wordt de universele energie anders genaamd, QI genoemd. Deze energie is dus het begin van alles. Alles om je heen: zoals de bomen, wolken, meren, huizen, grachten, de sterren. Maar ook jijzelf bent ontstaan vanuit deze oerkracht. Deze levensenergie kan zich op twee manieren laten zien en dit noemen we Yin en Yang oftewel mannelijke en vrouwelijke energie.

Als vrouw belichaam jij de vrouwelijke energie ‘Goddess’ ook wel Ying genoemd. Deze energie staat voor creativiteit, spiritualiteit, ontvankelijkheid en cyclisch denken. Helaas is deze energie jarenlang onderdrukt. In de hedendaagse patriarchale samenleving is de vrouw verteld dat ze haar bloeding zo veel mogelijk moet opvangen door chemische tampons in haar lichaam te stoppen. Tampons worden gebleekt met het chemisch bijproduct van chloor genaamd dioxin. Dit wordt gedaan om de tampon mooi wit te krijgen. Daarnaast worden veel vrouwen geadviseerd om synthetische medicijnen te gebruiken die de natuurlijke menstruatiecyclus verstoren. Bovendien verhoogt het gebruik van de pil de kans op borstkanker. Nu we anno 2015 aangekomen zijn in het Aquariustijdperk komen steeds meer mensen in contact met de vrouwelijke energie. Hierdoor gaan vrouwen zich herinneren waarom ze menstrueren. Hiervoor is het handig om te kijken naar wat oudere beschavingen ons vertellen over menstruatie?

Oude beschavingen en hun kennis rondom menstruatie

Door de geschiedenis heen zijn er veel beschavingen geweest die gebruikmaakten van de spirituele krachten van menstruatiebloed. Menstruatie is gerelateerd aan de maan, die ook een vierweekse cyclus heeft. De Maangodin staat symbool van vruchtbaarheid en wedergeboorte. In de Griekse mythologie werd zij ook wel Artemis genoemd. Menstruatiebloed is altijd een spirituele kracht geweest, waar vrouwen mee verbonden waren. In de oude tijden werd het bloed gezien als heilig en zeer geneeskrachtig.

Aboriginals

De Aboriginals gebruikten menstruatiebloed om wonden te genezen. Daarnaast hadden ze rituelen waarmee ze het bloed eerden. Zoals het beschilderen van hun gezichten met rode verf en dansen om het vuur om de menstruatie te vieren.

De Dogons
In Mali maken de Dogons speciale hutten waar de vrouwen verblijven als ze menstrueren. Ze weten dat vrouwen gedurende deze periode over krachtige spirituele gaven beschikken, die ze verder kunnen ontwikkelen in een afgezonderde ruimte. De vrouwen hoeven geen huishoudelijke taken meer te verrichten en ook niet voor de kinderen te zorgen. Ze gebruiken deze periode voor sjamanistische meditaties, innerlijke bezinning en spirituele verrijking.

Noord-Amerikaanse indianen

Zij hielden vergelijkbare rituelen in de moonlodge. Een moonlodge is een plek waar vrouwen zijn als ze menstrueren om ceremonies uit te voeren, zoals meditaties en gebeden. De indianen beschikte over hogere intuïtieve gaven tijdens de menstruatie. Door te mediteren kregen ze ingevingen die ten goede kwamen aan hun gemeenschap. Als andere volkeren aanvielen, vernietigden ze als eerste de ‘moonlodge’ van de vijand.

Van matriarchale naar patriarchale samenlevingen

Helaas is deze kennis niet overgeleverd aan onze hedendaagse westerse maatschappij. Duizenden jaren lang waren de menstruatiemysteries van vrouwen een belangrijk deel van de meeste samenlevingen. De krachten waar de vrouwen over beschikten, werden ingezet voor de hele gemeenschap. Zo’n 5000 jaar geleden veranderde dit op veel plekken, met name in Europa. De matriarchale samenlevingen werden onderdrukt en overheerst door de patriarchale volkeren. Dit zorgde ervoor dat er een taboe ontstond rondom menstruatie zodat vrouwen niet meer bewust waren van hun eigen goddelijke krachten.

Wat is de kracht van je eigen menstruatiebloed?

Het bloed dat uit jou stroomt staat symbool voor de vrouwelijke energie die je belichaamt. Het is een krachtig instrument om een sterkere verbinding te krijgen met Moeder Aarde. Maar ook om je spirituele, creatieve en emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen. In deze periode ben je extra intuïtief, creatief en zijn je helende krachten sterker. In oude beschavingen werd de vrouw daarom ook geëerd en gerespecteerd als een heilig wonder. Veel voorspellingen werden gedaan door de vrouwen tijdens hun menstruatieperiode in de moonlodge. Er werd voor de vrouw gezorgd en ze werd gevrijwaard van iedere vorm van arbeid, zodat ze aandacht kon schenken aan innerlijke bezieling en spirituele ontwikkeling. Haar bloed werd zorgvuldig bewaard om de aarde te voeden en ziektes mee te genezen. Een ander kenmerk van de spirituele ontwikkeling die je doormaakt zijn je dromen. Twee dagen voor de menstruatie worden je dromen heftiger. Dit gebeurt omdat je connectie met je innerlijke wereld sterker wordt. De boodschappen die je onderbewustzijn naar je stuurt, worden helderder. Je staat niet alleen meer in contact met Moeder Aarde vanwege de vrouwelijke energie die je belichaamt, maar ook omdat je de natuurlijke cycli van de aarde belichaamt, zoals die van zwangerschap en geboorte.

Menstruatie en seks

Omdat menstruatiebloed een zeer krachtige spirituele energie heeft, is seks hebben in deze periode een heilige en bijzondere gebeurtenis. Alles is energie en frequentie, wanneer jij dit doorgeeft aan de man, neemt hij op zijn beurt jouw energie en krachten over. Het is daarom raadzaam om alleen seks te hebben tijdens de menstruatie met iemand die je heel bijzonder vindt. Dan kan het een krachtig medium zijn om je band te versterken.

Menstruatiebloed en onsterfelijkheid

Er zijn zelfs beschavingen die dachten dat je onsterfelijk kan worden van het drinken van menstruatiebloed in combinatie met sperma. Ze zeiden dat dit het grootste geheim is waar de mensheid niet achter mag komen. Mensen zouden hierdoor evenveel krachten krijgen als zij zelf.

Persoonlijke ervaringen van mensen

Diverse onderzoeken gaven een verrassend positief beeld van de geneeskracht van menstruatiebloed. Zo is er in de jaren 60 een onderzoek geweest, waarbij een man elke dag menstruatiebloed dronk. Na drie maanden veranderde zijn haarkleur van grijs naar zijn originele kleur bruin. Bovendien zijn er veel mensen die zelf hebben geëxperimenteerd met het drinken van menstruatiebloed, en zelfs deze mensen ondervonden fantastische resultaten. Zo was er iemand die zich na het drinken van menstruatiebloed tien jaar jonger voelde en alleen maar rondjes aan het rennen was. Maar ook is er een vrouw genaamd Grace Diaz waarvan haar keelpijn verdween na het drinken van menstruatiebloed. Er is afgelopen jaren ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de geneeskracht van menstruatiebloed en dat leverde verbluffende resultaten op.

De geneeskracht van menstruatiebloed in de wetenschap

Stamcellen zijn de “moedercellen” van alle cellen waaruit het bloed is opgebouwd, zoals rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. Zij zijn te vinden het beenmerg, en dit bevindt zich in de holtes van onze botten. Beenmerg is week weefsel en is hoofdzakelijk in het bekken, het borstbeen, de ribben en de ruggenwervels te vinden. Maar ook in navelstrengbloed zijn stamcellen aanwezig. Stamcellen zijn zeer cruciaal voor het genezen van vele ziektes, omdat ze over de eigenschap beschikken om te zich te delen. Bovendien kunnen sommige zich in elk van de 220 type aanwezige cellen in het lichaam transformeren. Zo kan iemand met bijvoorbeeld Alzheimer een tekort hebben aan bloedcellen in een specifiek gebied. Stamcellen kunnen ervoor zorgen dat dit opgelost kan worden. Op dit moment worden stamcellen alleen nog gebruikt bij transfusies. Omdat je op stamcellen geen patent kan krijgen, is er nog weinig geëxperimenteerd met het genezen van ziektes door middel van stamcellen. Maar wat is nu eigenlijk de geneeskracht van de cellen van menstruatiebloed?

Cellen van menstruatiebloed voeden de stamcellen

In 2014 ontdekten Braziliaanse onderzoekers dat cellen die uit menstruatiebloed kwamen de embryonale stamcellen voedden. Embryonale stamcellen zijn stamcellen die uit een embryo gehaald worden van slechts enkele dagen oud (4-5 dagen). Het voordeel van embryonale cellen ten opzichte van beenmergcellen en navelstrengbloed is dat het langer houdbaar is in het laboratorium. Op het moment dat iemand een bloedtransfusie nodig heeft, hoeft er niet meer gewacht te worden. Er is dan altijd voldoende bloed aanwezig. Het Braziliaanse onderzoek laat zien dat de cellen uit menstruatiebloed de embryocellen voeden. Dat betekent dat er maar een kleine hoeveelheid embryocellen nodig zijn voor een bloedtransfusie, de rest kan aangevuld worden met cellen van menstruatiebloed. Bovendien zijn deze cellen gemakkelijk bereikbaar.

Cellen van menstruatiebloed kun je zelf als stamcellen gebruiken

In 2007 is een onderzoek gedaan in Amerika met ratten, waaruit bleek dat de cellen van menstruatiebloed niet alleen als toevoeging van stamcellen gebruikt kunnen worden, maar ook kunnen de cellen zelf als stamcellen dienen. Deze experimenten in het lab lieten zien dat onder de juiste omstandigheden, de menstruatiecellen kunnen veranderen in andere typen cellen, waarmee het brein, longen, lever, alvleesklier en hart gered kunnen worden. De cellen groeiden gemakkelijk en snel. Dit is uitermate belangrijk omdat het vaak moeilijk is om stamcellen zo snel te laten groeien dat ze levensvatbaar zijn.

Stamcellen van menstruatiebloed bleken 100% effectiever dan stamcellen van het beenmerg
Tijdens de 55thScientificSessions of the American College of Cardiology in 2008 presenteerde een Japanse onderzoeker genaamd Miyoshi een wetenschappelijk onderzoek dat aan de Keio Universiteit in Japan is gedaan. Hieruit bleek dat je cellen van menstruatiebloed kunt gebruiken als stamcellen om een aangetast hart mee te genezen. Tijdens het onderzoek waren er zes vrijwilligers die menstruatiebloed hadden gedoneerd. Van dit bloed werd het precursor cells genaamd ‘mensenchymal cells {NMCs}' in een kweek van de harten van de ratten geplaatst. Verbazingwekkend genoeg begon 20% van de ratten hun hart spontaan, ritmisch en synchroon weer te kloppen. Dat betekent dat de cellen zich gingen gedragen als hartcellen. Bovendien werden de vellen van het hartspierweefsel weer aangemaakt. Volgens een Rapport van AFP nieuws bureau, is het succes van dit experiment 100 maal hoger dan de 0,2 tot 0,3 procent succes die je met stamcellen uit menselijke beenmerg kan halen.

Miyoshi stelde dat:
 • Dat MMCs een potentieel nieuw, gemakkelijk toegankelijke bron is voor cardiale stamcelgebaseerde therapie
 • Vrouwen op een dag hun eigen menstruatiebloed kunnen gebruiken voor hun eigen behandeling. Ze overwinnen hiermee het grote probleem van het natuurlijke immuunafweersysteem.
 • MMCs een potentieel hebben voor het aanmaken van spiercellen. Het menstruatiebloed kan ook voor andere toepassingen gebruikt worden zoals ziektes waarbij spierweefsel vernietigd wordt, zoals ‘ALS’.

Wat misschien wel het meest interessante is aan al deze onderzoeken is dat het aantal stamcellen die voortkomen uit menstruatiebloed van een vrouw het potentieel heeft om duizenden mensen te genezen. We hebben een nieuwe fase van de natuurlijke geneeskunde bereikt. Omdat we nu weten dat het ons grootste medicijn, in ons eigen vrouwelijke lichaam zit.

Wat kun je doen met menstruatiebloed?

Nu je weet dat jouw menstruatieperiode een zeer heilige en spirituele gebeurtenis is, kun je er ook op een andere manier mee omgaan. Een aantal tips:

Luister naar je dromen

Leg drie dagen voor je menstruatie een boekje naast je hoofd, zodat je alle dromen kunt opschrijven. Het universum praat deze periode sterker tegen je, bijvoorbeeld via dromen. Ze worden intenser. Je kan hier profijt uit halen door ze op te schrijven en de volgende dag op internet te zoeken wat ze betekenen, of om ze zelf te ontleden.

Ontspan maximaal

Neem vrij indien mogelijk. Ga lekker in de zon liggen en leg je hand op je onderbuik. De zon is een krachtige energiebron die vol geneeskracht zit. Je voelt je meteen beter en hebt het gevoel dat het gaat stromen. Daarnaast is het erg raadzaam om de zee in te gaan. Want ook de zee heeft een zeer geneeskrachtige werking. Als je in de avond thuis bent kun je een warme kruik op je buik leggen met een warm kopje kruidenthee. Het is belangrijk dat je deze dagen ziet als heilig. Je verbindt met je innerlijke krachten. Neem de tijd ruimte om jezelf lief te hebben.

Maak een altaar

Je kunt een altaar maken, waarop je bijvoorbeeld twee rode kaarsen brand en een engelenkaart trekt op de dag dat je ongesteld wordt. Verder kun je nog verse bloemen neerzetten en lekker lavendel branden. Mocht je meer ruimte hebben, dan kun je ook een speciaal hoekje maken met rode kussens en mooie lichtjes.

Verbind je met het maangodin Artemis
Dit kun je doen door haar aan te roepen. Vraag haar om begeleiding en goddelijke wijsheid. Bovendien is het een goed moment om je intenties uit te spreken en te mediteren. Mocht je iets creatiefs willen doen, dan is dit het juiste moment: schilderen, schrijven. Je zal zien dat je meer inspiratie hebt in de menstruatieperiode.

Healing sessies

In deze periode is je spirituele kracht veel sterker. Het is daarom raadzaam om bijvoorbeeld reiki of een sjamanistische sessie te geven. Anders is het raadzaam om deze sessies bij te wonen. Daarnaast kun je lekker in de natuur liggen en jezelf verbinden met moeder aarde die vol zit met natuurlijke geneeskracht.

Deel je bloed met moeder aarde

Je kan je bloed het beste verzamelen via een menstruatiecup. Je kan het dan overgieten in een potje en daar water bij doen. Maak een mooie natuurwandeling en deel het water met de aarde. Menstruatiebloed schijnt een zeer krachtige manier te zijn voor het voeden van de aarde. Bovendien versterkt het jouw band met moeder aarde.

Gebruik het bloed voor wonden of eczeem

Je kunt er ook voor kiezen om je bloed in een potje te bewaren en te gebruiken om wonden sneller te laten helen of om eczeem jeuk tegen te gaan. Het is bovendien ook mogelijk om het bloed in een crème te verwerken. Er zijn mensen die zelf crème maken. Het is raadzaam om met zo iemand te bespreken hoe je dit dan het beste kunt doen.

Drinken van je menstruatiebloed
Mocht je nog een stap verder willen gaan, dan kun je ook je menstruatiebloed drinken. Er zijn mensen die dit doen met rode wijn, andere varianten zijn uiteraard ook mogelijk. Deze mensen geven aan zich energieker te voelen. Een ander verschijnsel is dat je huid gladder wordt en je haar gezonder aanvoelt, maar ook kan keelpijn verdwijnen. Vind je het idee misschien raar, dan kun je je bedenken dat je misschien ook wel biefstuk eet, en daarmee ook veel bloed van dieren. Het idee dat je je eigen bloed niet drinkt, is puur een mentale programmering. Welke medische implicaties het verder oplost, weten we nog niet. Maar wellicht vind je het de moeite waard om het te proberen.

Let op: Het is van essentieel belang dat je alleen je eigen bloed drinkt. Zodat je zeker weet dat je gezonde cellen in jouw lichaam krijgt. Bedenk ook dat het drinken van bloed het risico op de verspreiding van ziektes e.d. aanzienlijk vergroot. Volgens de celherinnering theorie hebben cellen een geheugen, dus ook je persoonlijkheid wordt opgeslagen in de cellen. Als je het bloed van iemand anders drinkt loop je het risico om persoonlijkheidseigenschappen over te nemen. Ze zeggen ook wel dat je cellen de blauwdruk van je ziel zijn. Mocht je willen experimenteren met het drinken van menstruatiebloed is het goed om dit te weten. Het kan een zeer geneeskrachtig middel zijn, mits je het op de juiste manier toepast.
© 2015 - 2024 Ascension, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alles over de eerste keer ongesteldAlles over de eerste keer ongesteldIeder meisje maakt het mee, voor de eerste keer ongesteld. Het is altijd even schrikken, maar het is zeker niet iets om…
Maandverband, tampons & alternatieven tijdens de menstruatieMaandverband, tampons & alternatieven tijdens de menstruatieBen je net voor het eerst ongesteld geworden dan wil je waarschijnlijk wel wat meer weten over maandverband en tampons.…
Draadloze tamponsDraadloze tampons vonden hun oorsprong in de gynaecologische toepassingen. Tegenwoordig hebben diverse producenten ze op…
Ongesteld voor de eerste keer, wat nu?Bij ieder meisje gaat het een keer gebeuren. Je wordt voor het eerst ongesteld! Op school of door je moeder, is je het w…

Yogahoudingen – parighasana (poorthouding)Yogahoudingen – parighasana (poorthouding)Parighasana heeft veel gezondheidsvoordelen. Tijdens het uitvoeren van deze yogahouding maakt u een zijwaartse buiging n…
Yogahoudingen – urdhva dhanurasana I en II (chakrasana)Yogahoudingen – urdhva dhanurasana I en II (chakrasana)Urdhva dhanurasana is een uitstekende stretchoefening voor het versterken van de rugspieren en het trainen van de armen…
Bronnen en referenties
 • http://www.thefountainoflife.org/the-healing-power-of-menstrual-blood/
 • http://mytinysecrets.com/the-secret-power-of-your-period-revealed/
 • http://wolf.mind.net/womens/menses.htm
 • http://www.susunweed.com/An_Article_peaceblood.htm
 • http://naturalshaman.blogspot.nl/2012/06/magic-of-menstrual-cycle.html
 • http://www.countercurrents.org/sebastian131114.htm
 • http://www.ashtreepublishing.com/Book_Luna_Yoga_Blood_Mysteries.htm
 • http://mysacredblood.com/blog/ending-the-curse-the-healing-powers-of-menstrual-blood (wetenschap)
 • http://www.medicalnewstoday.com/articles/105322.php (wetenschap)
 • https://www.newscientist.com/article/dn14559-stem-cells-from-menstrual-blood-save-limbs/#.VWxN_s9Viko (wetenschap)
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3087093/ (wetenschap)
 • https://wellmother.wordpress.com/2015/06/22/the-healing-power-of-menstrual-blood/
 • http://www.sciencepalooza.nl/2011/12/embryonale-stamcellen-voor-onbeperkt-bloed/
 • http://womenagainststirrups.proboards.com/thread/208/healing-power-menstrual-blood
 • http://www.nbcnews.com/id/21996417/ns/health-cloning_and_stem_cells/t/menstrual-blood-tapped-source-stem-cells/#.VcO36rXSm-Q
 • http://www.stemcellsfreak.com/2013/03/menstrual-blood-stem-cells-heart-failure.html
 • http://www.thefountainoflife.org/womb-awakening/sacred-menstruation/sacred-menstruation-reclaiming-our-wise-blood/
 • http://womenagainststirrups.proboards.com/thread/208/healing-power-menstrual-blood#ixzz3i488Ku5C
 • http://www.bibliotecapleyades.net/dragons/esp_sociopol_dragonmoon.htm
 • http://estherav.blogspot.nl/2013/12/yin-yang-uitleg-voor-kinderen.html
Ascension (19 artikelen)
Gepubliceerd: 24-08-2015
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 20
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.