Tintelende benen: oorzaken van tintelende of prikkende benen

Tintelende benen: oorzaken van tintelende of prikkende benen Tintelende benen of tintelingen in een been is een veel voorkomend symptoom dat optreedt als gevolg van een gecomprimeerde of beknelde zenuw. Dit kan ook gepaard gaan met pijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Tintelingen kan een aantal oorzaken hebben die elk een andere behandeling behoeven. Afhankelijk van de oorzaak kunnen tintelende benen ook gepaard gaan met andere klachten, zoals jeuk, krampen, een gevoel van onrust in de benen, etc. De belangrijkste oorzaken van tintelende benen of prikkende benen passeren de revue. Algemene tintelingen in een been, linkerbeen of rechterbeen, kan bij meerdere aandoeningen voorkomen. Zo kun je bijvoorbeeld last krijgen van tintelingen in je been bij rusteloze benen, wat ook vaak voorkomt tijdens de zwangerschap. Soms kunnen tintelingen in de benen een teken zijn van zenuwbeschadiging of neuropathie. Maak bij aanhoudende klachten een afspraak met je huisarts, zodat onderzocht kan worden wat de oorzaak is van de prikkende, tintelende benen.
Tintelende benen / Bron: Composita, PixabayTintelende benen / Bron: Composita, Pixabay

Symptomen van tintelende benen

Tintelende benen kunnen gepaard gaan met de volgende symptomen:

Deze symptomen treden mogelijk acuut op om dan binnen enkele dagen tot weken weer te verdwijnen. Sommige personen kampen echter langdurig met deze klachten. Tintelingen kunnen zich voordoen in één of beide benen, dus zowel de linkerbeen als de rechterbeen, en in de bovenbenen en/of onderbenen.

Tintelingen in been door slapende ledematen

Ieder mens heeft wel eens last van dit verschijnsel: een 'slapende' arm, been of hand. Slapende ledematen ontstaan door een tijdelijk slechte doorbloeding, bijvoorbeeld doordat je te lang op je arm hebt gelegen of met je benen over elkaar hebt gezeten. In de ledematen komt dit fenomeen vaker voor, omdat de gevoelszenuwen daar relatief lang zijn. Door een afknelling wordt niet alleen de bloedtoevoer maar ook bepaalde zenuwen afgekneld en worden signalen van en naar het lichaamsdeel, de zogeheten 'elektrochemische pulsen', niet meer goed doorgegeven via de zenuwen. De hersenen verliezen deels het contact met het afgeknelde lichaamsdeel en er ontstaat een tintelend gevoel doordat sommige zenuwen geen en andere zenuwen juist zeer veel signalen gaan doorgeven. Ook wordt je been of arm slap als gevolg van de verslechterde bloedvoorziening. Aldus wordt je gedwongen een andere houding aan te nemen, waardoor je hersenen je afgeknelde ledemaat heeft behoed voor permanente schade als gevolg van een afknelling.

Prikkende benen door hyperventilatie, paniek of angst

Mensen met angst en paniek ervaren diverse klachten die variëren in frequentie, duur en ernst. Bij chronische angst of chronische stress ervaar je mogelijk tintelingen, gevoelloosheid of pijn in de ledematen. Dit kan ook optreden tijdens een paniekaanval en hyperventilatie. Ook kan de klacht optreden bij een burn-out of een depressie.

Tintelende benen door neuropathie

Perifere neuropathie

Soms kan een tinteling ook een teken zijn van zenuwbeschadiging. Dit kan voortvloeien uit verschillende oorzaken, variërend van traumatisch letsel, bacteriële of virale infecties en systemische ziekten zoals diabetes. Deze beschadiging van het perifere zenuwstelsel (welke de verbinding vormt tussen het centraal zenuwstelsel en de spieren en zintuigen) wordt 'perifere neuropathie' genoemd en het tast de structuur en functie van de zenuwen in de ledematen aan. De gevolgen kunnen tijdelijk van aard of permanent zijn. De klachten doen zich vooral aan de voeten en de handen, maar soms ook aan de benen. De klachten kunnen bestaan uit pijn, doofheid, tintelingen, krachtvermindering en verminderde mobiliteit. In grofweg 30% van de gevallen van perifere neuropathie, is de oorzaak onbekend. Dit staat bekend als 'idiopatische perifere neuropathie'. Zenuwschade door diabetes is goed voor 30% van de gevallen van perifere neuropathie.

Diabetisch neuropathie

Diabetische neuropathie kun je krijgen als je een paar jaar diabetes hebt. Vaak spreekt men van diabetische polyneuropathie, dat wil zeggen een ziekte van vele zenuwen tegelijkertijd (poly). Polyneuropathie wordt veroorzaakt door een hoge bloedsuikerspiegel en verslechterde bloedtoevoer. Hierdoor verandert de structuur van de zenuwen en vermindert hun werking. Het geeft vooral klachten aan de uiteinden van de armen en benen, meestal beginnend in de voeten en geleidelijk aan stijgt het op naar boven.

Alcoholische (poly)neuropathie

Polyneuropathie is een aandoening van de zenuwen, vooral de lange zenuwen. Alcoholische (poly)neuropathie is het gevolg van chronisch overmatig alcoholgebruik. Het risico op polyneuropathie bij stevige drinkers neemt toe als zij 9 glazen of meer per dag drinken. De aandoening ontstaat door een gebrek van vitamine B1. Deze vitamine is van essentieel belang voor het goed functioneren van zenuwcellen. Klachten van alcoholische (poly)neuropathie zijn:
 • pijn en brandend gevoel in de vingers;
 • Uitvalverschijnselen zoals dove tenen en voeten;
 • Verlammingen, vooral optredend bij de onderbenen;
 • De persoon kan met een klapvoet gaan lopen, wat het gevolg is van een verlamming die de voet en tenen heffen.

Tintelende benen door medicijnen / Bron: Stevepb, PixabayTintelende benen door medicijnen / Bron: Stevepb, Pixabay

Neuropathie of zenuwschade door medicijnen

Neuropathie is een veel voorkomende bijwerking van bepaalde medicijnen, vooral medicijnen die worden gebruikt om hiv/aids te behandelen en medicijnen die worden gebruikt bij chemotherapie ter behandeling van kanker. Bij sommige mensen kunnen deze medicijnen zenuwschade veroorzaken die resulteert in een verlies van gevoel of beweging in een deel van het lichaam. Hoewel ongemakkelijk en misschien pijnlijk, is deze aandoening niet levensbedreigend. Perifere neuropathie verdwijnt vaak als andere medicijnen worden voorgeschreven, of als de dosis wordt verlaagd. Het kan enkele maanden duren voordat perifere neuropathie volledig geneest na het stoppen van deze geneesmiddelen, maar je kunt je al binnen enkele weken beter beginnen te voelen. In extreme gevallen kan de zenuwbeschadiging echter permanent zijn.

Sommige van de medicijnen die perifere neuropathie kunnen veroorzaken, zijn onder meer:
 • Anti-alcohol medicijnen (Disulfiram)
 • Anticonvulsiva Fenytoïne (Dilantin®)
 • Medicijnen tegen kanker (Cisplatine, Vincristine)
 • Hart- of bloeddrukmedicatie (Amiodaron, Hydralazine, Perhexiline)
 • Infectiebestrijdingsmiddelen en antibiotica (Metronidazol, Flagyl®, Fluoroquinolones: Cipro®, Levaquin®, Nitrofurantoin, Halidomide)
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van huidaandoeningen (Dapsone)

Waar ligt je schildklier? / Bron: Arnavaz, Wikimedia Commons (Publiek domein)Waar ligt je schildklier? / Bron: Arnavaz, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Perifere neuropathie door trage schildklier

Hypothyreoïdie is een aandoening waarbij je schildklier niet voldoende schildklierhormoon produceert. Dit is een ongewone oorzaak van perifere neuropathie. Perifere neuropathie is schade aan je perifere zenuwen, de zenuwen die informatie van en naar je hersenen en ruggenmerg (centraal zenuwstelsel) en de rest van je lichaam zendt, zoals je armen en benen. Perifere neuropathie kan worden veroorzaakt door ernstige, langdurige, onbehandelde hypothyreoïdie. Hoewel het verband tussen hypothyreoïdie en perifere neuropathie anno 2024 niet volledig wordt begrepen, is het bekend dat hypothyreoïdie vochtretentie kan veroorzaken, wat resulteert in gezwollen weefsels die druk uitoefenen op perifere zenuwen. Een van de meest voorkomende gebieden waarin dit voorkomt, zijn de polsen, omdat de zenuw die de handen bedient door een 'tunnel' van zacht weefsel gaat, die kan opzwellen en op de zenuw drukt, wat resulteert in het carpaal tunnelsyndroom (CTS). Mogelijke symptomen van perifere neuropathie kunnen bestaan uit pijn, een branderig gevoel of gevoelloosheid en tintelingen in het gebied dat door de zenuwbeschadiging is aangetast. Het kan ook spierzwakte of verlies van spiercontrole veroorzaken.

Prikkende benen door Guillain Barré syndroom

Guillain Barré syndroom is een ziekte van de zenuwen, waarbij het immuunsysteem de eigen zenuwen aanvalt. Vaak wordt dit syndroom voorafgegaan door een infectie, bijvoorbeeld keelpijn of darmklachten met als gevolg dat deze het eigen lichaam aanvalt. Het Guillain Barré syndroom presenteert zich meestal met prikkelingen in de tenen en vingers, waarna de spieren verzwakken. De spierzwakte begint meestal in de benen. Het kan jaren duren voordat je weer volledig hersteld bent.

Hernia van de rug

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf, meestal in de onderrug, die op een zenuw drukt. Vaak begint het met prikkelingen of tintelingen of schietende pijn in één been, richting het onderbeen en/of de voet. Bij hoesten, niezen of persen worden de klachten erger. Een doof gevoel of het gevoel dat je been slaapt, kan ook voorkomen. Bij hevige druk op de zenuw kan tevens spierzwakte, controleverlies over het been en zelfs uitval van het been optreden. In dat geval is een operatie geboden.

Ischiasneuralgie / Bron: Henry Vandyke Carter, Wikimedia Commons (Publiek domein)Ischiasneuralgie / Bron: Henry Vandyke Carter, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Ischias

Ischias is een uitstralende zenuwpijn in de bil en/of het been. Andere klachten zijn:

 • een doof gevoel of tintelingen in been, voet of tenen
 • spierkramp in het been
 • soms uitstraling van pijn naar twee benen, maar in de meeste gevallen pijn in één been

Tintelende benen door rusteloze benen

Bij 'restless legs' (ook wel 'rusteloze benen' genoemd) heb je last van een onaangenaam gevoel in de vorm van krampende pijn of tintelingen, in de onderbenen en soms ook in de bovenbenen of armen. Bij deze aandoening ontstaat een sterke drang om je benen te bewegen, vandaar de benaming 'rusteloze benen', als gevolg van een beperkte zuurstoftoevoer naar de weefsels van de benen hetgeen wordt veroorzaakt door een slechte bloedsomloop. Nadat je een stukje hebt gelopen komt er pijn, kramp of vermoeidheid in je benen opzetten. Rusteloze benen is een veel voorkomende kwaal tijdens de zwangerschap.

Chronische nierinsufficiëntie

Chronische nierinsufficiëntie duidt op een langzame progressieve afname van het vermogen van de nieren om afvalproducten van de stofwisseling uit het bloed te filtreren. Hierdoor ontstaat een ophoping van afvalproducten van de stofwisseling en van overtollige dan wel schadelijke opgenomen stoffen, wat allerlei klachten tot gevolg kan hebben. Naarmate er zich meer afvalstoffen in het bloed ophopen, kan beschadiging van spieren en zenuwen de volgende klachten veroorzaken:
 • spiersamentrekkingen;
 • spierzwakte;
 • kramp en pijn;
 • tintelingen en gevoelsverlies in de armen en de benen.

Tintelingen aan been door voedingstekort

Vitamine B12-tekort

Mensen met een vitamine B12-tekort kunnen jaren last hebben van onverklaarde lichamelijke en psychische klachten, zoals moeheid en algemene zwakte. Op den duur kan een vitamine B12-tekort neurologische gevolgen hebben, doordat het zenuwstelsel wordt aangetast. Mensen kunnen dan klagen over tintelingen en een dof gevoel in handen en voeten en later over een zwaar gevoel en moeilijkheden met lopen.

Kalium, calcium, magnesium en natrium

Uitdroging gaat vaak met een elektrolytentekort gepaard en kan tintelingen in de benen. Kalium, calcium, magnesium en natrium zijn de vier belangrijkste elektrolyten die een elektrische lading hebben en spelen een rol bij overdracht van zenuwimpulsen. Bij een tekort of een onbalans kan dit tot gevoelloosheid of tintelingen in de ledematen leiden.

Prikkende benen door multiple Sclerose (MS)

Multiple sclerose is een auto-immuunziekte waarbij het weefsel van het zenuwstelsel aangevallen wordt. Doordat de zenuwen steeds minder impulsen doorgeven, kan iemand met MS last krijgen van allerlei verschijnselen die te maken hebben met de aantasting van het zenuwstelsel zoals krachtvermindering in de benen, of tintelingen of prikkelingen in de ledematen.

Tintelende benen na het sporten of hardlopen / Bron: Istock.com/MartinanTintelende benen na het sporten of hardlopen / Bron: Istock.com/Martinan

Tintelende benen na het sporten

Tijdens het sporten verhoog je de bloedtoevoer naar het hart. Je spieren worden groter om dit bloed te accommoderen. Hoewel dit je kracht en uithoudingsvermogen ten goede komt tijdens het sporten, kunnen die gezwollen spieren op zenuwen en aders drukken, waardoor je benen tintelen na het sporten. Dit is een veel voorkomende oorzaak van tintelingen in de spieren na het sporten.

Wanneer het gevoel na het sporten langs beide benen naar beneden loopt, is de kans groot dat het probleem in je onderrug zit. Het is belangrijk om je huisarts te bezoeken. Spinale stenose is een compressie van het ruggenmerg in de onderrug en kan een aanwijzing zijn voor artritis, letsel of veroudering. Een andere oorzaak van een gevoel van speldenprikken in beide benen is neuropathie, veroorzaakt door structurele problemen of diabetes.

Zwangerschap, menstruatie en overgang

Tintelende benen tijdens zwangerschap / Bron: Zerocool, PixabayTintelende benen tijdens zwangerschap / Bron: Zerocool, Pixabay

Zwangerschap

Naarmate je baarmoeder groeit, kan deze op de zenuwen in je benen drukken. Dit kan enige gevoelloosheid en tintelingen (gevoel van spelden en naalden) in je benen en tenen veroorzaken. Dit is normaal en verdwijnt na de bevalling (dit kan enkele weken tot maanden duren).

Je kunt ook gevoelloosheid of tintelingen in je vingers en handen hebben. Je merkt het misschien vaker als je 's ochtends wakker wordt. Mogelijk heb je last van het carpaal tunnelsyndroom (CTS) door het vocht dat je lichaam vasthoudt. Dit verdwijnt ook nadat je bent bevallen, alhoewel dat soms even kan duren.

Menstruatie

Gevoelloosheid, prikken, tintelingen of verhoogde gevoeligheid van armen en/of benen kan wijzen op premenstruele dysfore stoornis (PMDD), een ernstige vorm van premenstruele klachten (PMS). Het kan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd treffen. Het is een ernstige en chronische medische aandoening die aandacht en behandeling behoeft. Veranderingen in levensstijl en soms ook medicijnen kunnen de symptomen helpen beheersen. De symptomen van PMDD beginnen in de week vóór de menstruatie en eindigen binnen enkele dagen nadat je menstruatie begint. Deze symptomen verstoren dagelijkse taken. De symptomen van PMDD zijn zo ernstig dat vrouwen gedurende deze tijd problemen hebben om thuis, op het werk en in relaties te functioneren. Dit is aanzienlijk anders dan andere tijden tijdens de maand. Naast tintelingen in armen en benen, kun je last krijgen van een waaier aan andere klachten.

Overgang

In de meeste gevallen zijn tintelende ledematen tijdens de overgang het gevolg van natuurlijke hormoonschommelingen. De hoeveelheid oestrogeen in je lichaam verandert tijdens de overgang. Dit hormoon heeft een complex effect op het centrale zenuwstelsel. Terwijl oestrogene schommelingen een hoofdoorzaak zijn van tintelende ledematen tijdens de menopauze, kunnen andere aandoeningen tintelingen in de handen, voeten, armen en benen veroorzaken.

XTC-pil / Bron: StockStudio/Shutterstock.comXTC-pil / Bron: StockStudio/Shutterstock.com

Tintelingen door XTC (MDMA)

MDMA is de stof die in XTC zou moeten zitten. Mogelijke bijwerkingen tijdens gebruik zijn onder meer:

Flauwvallen / Bron: Andrey_Popov/Shutterstock.comFlauwvallen / Bron: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Alarmsymptomen

Raadpleeg direct ene arts als tintelende of prikkende benen gepaard gaan met een of meer van de volgende alarmsymptomen:

Lees verder

© 2015 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pijnlijke, tintelende, vermoeide, slap gevoel in de benen?Pijnlijke, tintelende, vermoeide, slap gevoel in de benen?Een vreemd slap gevoel in je benen? Het gevoel dat je niet meer kan staan? Een slap, moe gevoel in de benen die trillen…
Pijnlijke benen voorkomen en genezenHeb jij al nu enige tijd last van vermoeide benen? Zware, vervelende en pijnlijke benen komen meer voor dan je wel denkt…
Ulcus cruris (open been)Ulcus cruris (open been)Dit is een open wond onder aan het been. Meestal op de enkel of op de ondervoet en is moeilijk te genezen. Het doet vaak…
Tintelende voeten: oorzaken, symptomen en behandelingTintelende voeten: oorzaken, symptomen en behandelingTintelende voeten is de sensatie van speldenprikjes of tintelingen. Deze stoornis in de gevoelssensatie staat ook wel be…

Tranende ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingTranende ogen: Oorzaken, symptomen en behandelingNiets is zo vervelend dan tranende ogen hebben. Er zijn gelukkig reeds heel wat behandelingsmogelijkheden, afhankelijk v…
Iritis: Ontsteking iris in oog met pijn en fotofobieIritis: Ontsteking iris in oog met pijn en fotofobieDe iris is een cirkelvormig en gekleurd deel aan de voorzijde van het oog met in het midden de donkere pupil. De iris zo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Greyerbaby, Pixabay
 • Consumentenbond. Mineralen. https://www.consumentenbond.nl/gezond-eten/mineralen (ingezien op 25-7-2019)
 • Foundationforpn. Other drugs. https://www.foundationforpn.org/what-is-peripheral-neuropathy/causes/other-drugs/ (ingezien op 25-7-2019)
 • Fysiotherapieinhoorn. Wat is een ischias? https://www.fysiotherapieinhoorn.nl/aandoeningen/wat-is-een-ischias/ (ingezien op 25-7-2019)
 • http://www.pijn.com/nl/patienten/oorzaak-pijn/diagnoses-per-regio/overal-pijn-/diabetisch-polyneuropathie/
 • https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-polyneuropathie/
 • http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/117912-tintelende-voeten-en-tintelende-handen-mogelijke-oorzaken.html
 • https://www.mchaaglanden.nl/stimulansz/ziekten-a-z/guillain-barr%C3%A9-syndroom
 • Livestrong. What Causes Tingling in the Legs After Exercise? https://www.livestrong.com/article/484735-tingling-legs-after-exercise/ (ingezien op 25-7-2019)
 • Mayo Clinic. Hypothyroidism: Can it cause peripheral neuropathy? https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/peripheral-neuropathy/expert-answers/hypothyroidism/faq-20058489 (ingezien op 25-7-2019)
 • MedlinePlus. Aches and pains during pregnancy. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000580.htm (ingezien op 6-8-2019)
 • Menopause centre. Tingling extremities during menopause. https://www.menopausecentre.com.au/tingling-extremities/ (ingezien op 6-8-2019)
 • Mrmc.Rochester. Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=85&contentid=p00580 (ingezien op 6-8-2019)
 • Afbeelding bron 1: Composita, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Stevepb, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Arnavaz, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 4: Henry Vandyke Carter, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/Martinan
 • Afbeelding bron 6: Zerocool, Pixabay
 • Afbeelding bron 7: StockStudio/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 8: Andrey_Popov/Shutterstock.com
Reacties

Wouterse, 02-06-2020
Hallo, ik heb al verschillende jaren last van tintelende onderbenen, is zeer vervelend. Wat kan ik daar aan doen? ik heb al 7 jaar c.m.l cronische meoliede leukemie en gebruik daarvoor Tasigna tabletten, kan dat de oorzaak zijn? Reactie infoteur, 08-06-2020
Een van de bijwerkingen van Tasigna (werkzame stof: nilotinib) zijn zenuwaandoeningen. Dit kunt u merken aan een doof of tintelend gevoel in de huid of aan een branderige pijn in armen of benen. U kunt dit het beste met de arts of apotheker bespreken.

Muller Michiel, 20-12-2019
2 jaar terug is door de neuroloog polyneuropathie vastgesteld. Heb langzaam toenemend last van tintelende onderbenen. Met name in de ochtend. Vraag me toch af of er geen medicijnen, zalf of iets dergelijks of oefeningen zijn om e.e.a. te verminderen. Zou een reactie bijzonder op prijs stellen.
Met vriendelijke groet. Reactie infoteur, 20-12-2019
Het volgende artikel gaat over pijnstillende crèmes bij neuropathie: https://neuropathie.nu/onze-pijnstillende-cremes.

Joop, 26-06-2019
Heb 4 weken geleden bij het bukken een hevige scheut pijn in de rug opgelopen. Daarbij ook tintelingen en prikkelingen in mijn onderbeen.net onder de knie. Inmiddels via, fysiotherapie van de rugpijn af, . Heb echter nog steeds een doof gevoel, knellende band om en onder mijn knie. Reactie infoteur, 29-06-2019
Dit kunt u het beste laten beoordelen door de huisarts.

Anita Meertens, 10-05-2017
Ik heb sinds ik geopereerd ben aan mijn heup, last van mijn goede been, dat rusteloosheid prikkelend gevoel net of ik ieder moment kramp krijg. Dat gaat de hele nacht zo door, houd me uit mijn slaap. Ik heb zoals ze zeggen etalagebenen, maar hier moet toch iets tegen te doen zijn. Word er moedeloos en krijg er een slaaptekort van. Reactie infoteur, 04-06-2017
Over etalagebenen en wat je eraan kunt doen, heb ik het volgende artikel geschreven: https://goo.gl/V8IB8t.

L. V. D. Valk, 07-01-2016
40 jaren veel te veel alcohol gedronken, laatste jaar, nu heden, last van tintelende beide voeten (slaapvoeten). Is hier nog iets aan te doen, ik ben al verminderd met alcohol. Reactie infoteur, 15-01-2016
Polyneuropathie is het gelijktijdig niet goed functioneren van veel perifere zenuwen door het gehele lichaam. De arts kan polyneuropathie gemakkelijk aan de hand van de symptomen herkennen. De behandeling hangt af van de oorzaak. Lees hier verder: http://goo.gl/cLkXAc.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 11-02-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 21
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.