Helicobacter pylori bacterie: symptomen en behandeling

Helicobacter pylori bacterie: symptomen en behandeling Veel mensen dragen de maagbacterie Helicobacter pylori bij zich zonder daar last van te hebben. De bacterie kan echter ook op een gegeven ogenblik verschillende klachten en symptomen veroorzaken. De Helicobacter pylori bacterie leeft in het slijmvlies van de maagwand, waar hij ondanks het zure milieu van de maag kan overleven voor de duur van een heel mensenleven. De aanwezigheid van de bacterie kan leiden tot een infectie. Deze bacterie is de veroorzaker van één van de meest voorkomende bacteriële infecties in mensen. Zo'n infectie kan leiden tot een maagzweer, een maagontsteking of zelfs maagkanker. Hoe een infectie met de Helicobacter pylori bacterie precies ontstaat, is anno 2020 niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk gebeurt de besmetting van persoon tot persoon.
Helicobacter pylori / Bron: Yutaka Tsutsumi, Wikimedia Commons (CC0)Helicobacter pylori / Bron: Yutaka Tsutsumi, Wikimedia Commons (CC0)

Helicobacter pylori-infectie

Helicobacter pylori leeft in het slijmvlies van de maagwand van mensen, waar hij zich ondanks het zure milieu van de maag kan handhaven voor de duur van een heel mensenleven. De bacterie komt voor bij circa 50% van de wereldbevolking en is de veroorzaker van één van de meest voorkomende bacteriële infecties in mensen. In ontwikkelingslanden is zelfs zon 90% van de bevolking besmet met deze bacterie. In Nederland gaat men er vanuit dat ongeveer 15% van de mensen onder de 40 jaar besmet is en dat bij ten minste 30% van de mensen boven de 60 jaar de bacterie aanwezig is. Veelal wordt de bacterie opgelopen in de jeugd. Maar kolonisatie met H. pylori kan ook voorkomen in een histologisch normale, en dus gezonde, maag (asymptomatische kolonisatie). Blijkbaar is H. pylori in staat om én als een onschuldige symbiont én als pathogeen voor te komen.

Besmetting en overdracht

Het is nog steeds niet precies bekend hoe een infectie met H. pylori overgedragen wordt van mens op mens. Wel is bekend dat je de bacterie vaak oploopt in de kindertijd. De kans op het krijgen van H. pylori s groter in minder hygiënische omstandigheden, zoals bij voorbeeld in ontwikkelingslanden het geval kan zijn. Ook daar waar mensen langere tijd dicht op elkaar leven, zoals in overbevolkte gebieden, een gezin, een kazerne of een inrichting, wordt de bacterie vaker overgedragen. Het Hetligt daarom voor de hand te veronderstellen dat de infectie overgedragen wordt via direct contact tussen mensen of door contact met de ontlasting of braaksel van een besmette persoon.

Complicaties: maagzweer, maagkanker, gastritis

Helicobacter pylori infecties komen in de hele wereld erg veel voor en kunnen voor zeer vervelende aandoeningen leiden, ofschoon de meeste mensen met een H. pylori-infectie slechts last hebben van een lichte ontsteking van de maagwand en hier vaak helemaal geen last van hebben. Begin jaren tachtig ontdekten onder meer de twee Australische onderzoekers Robin Warren en Barry Marshall dat de Helicobacter pylori bacterie een zeer belangrijke rol speelt bij het ontstaan van een maagzweer. En soms zorgt H. pylori zelfs voor het ontstaan van maagkanker. Een diepe maagzweer of maagkanker kan soms leiden tot een maagperforatie, een gaatje in de maagwand waardoor maagzuur en voedselresten in de buiholte terechtkomen. Soms leidt de infectie ook tot een chronische ontsteking aan het maagslijmvlies: gastritis genaamd. Vaak blijft deze ontsteking de rest van het leven bestaan.

Symptomen van gastritis

Maagslijmvliesontsteking wordt ook wel gastritis genoemd. Vaak geeft chronische gastritis geen symptomen of klachten. De aandoening kan niettemin op langere termijn schade aanrichten aan het maagslijmvlies en dan geeft het wel ziekteverschijnselen. De meest kenmerkende symptomen zijn:
 • een vol gevoel en/of een naar gevoel of pijn in de maagstreek vooral na het eten;
 • anorexie, verlies van eetlust;
 • misselijkheid en braken;
 • dik beslagen tong;
 • matige koorts.

Symptomen van maagkanker

De volgende symptomen kunnen duiden op maagkanker:

Symptomen van een maagzweer

De klachten en ziekteverschijnselen van een maagzweer of complicaties ten gevolge van deze aandoening, kunnen zijn:
 • pijn enkele uren na een maaltijd of pijn tijdens het eten;
 • pijn (of naar gevoel) in de bovenbuik;
 • zuurbranden (pyrosis), branden maagzuur;
 • opboeren (ructus);
 • misselijkheid en soms overgeven, braken;
 • soms ernstige (maag)bloedingen, zichtbaar als zwarte, kleverige, teerachtige ontlasting;
 • mogelijk bloedbraken, bloed spugen;
 • pylorusstenose (een vernauwing van de pylorus, de maaguitgang, waardoor voedsel zich ophoopt)
 • een vol gevoel;
 • verlies van eetlust en gewichtsverlies, afname van gewicht.

Bloedtest / Bron: Istock.com/anna1311Bloedtest / Bron: Istock.com/anna1311

Onderzoek en diagnose

Meestal melden mensen zich bij de huisarts met maagklachten, die kunnen duiden op een maagzweer of een maagontsteking.

Anamnese en lichamelijk onderzoek

Je huisarts zal vragen stellen over je klachten en hij zal daarbij je medische voorgeschiedenis in ogenschouw nemen. Ook zal hij informeren naar een familiegeschiedenis van infectie met Helicobacter pylori en daarmee geassocieerde aandoeningen, zoals maagslijmvliesontsteking, maagzweer en maagkanker. De arts zal ook willen weten welke medicijnen je gebruikt, inclusief vitaminen of supplementen. Als je symptomen van een maagzweer ervaart, zal de arts vragen naar het gebruik van NSAID's, zoals ibuprofen.Tijdens een lichamelijke onderzoek zal de arts je maagstreek onderzoeken om te controleren op tekenen van gevoeligheid of pijn. Hij zal ook luisteren naar geluiden in de buik. De arts kan ook vele andere tests en procedures uitvoeren om de diagnose te bevestigen.

Vervolgonderzoek

 • Bloedonderzoek. Een bloedtest zal uitwijzen of je besmet bent met Helicobacter pylori. Een bloedonderzoek kan afweerstoffen tegen H. pylori opsporen. Bloedonderzoek blijft tot 6 maanden na afloop van de infectie positief.
 • Ademtest. Deze test kan bevestigen of je een actuele H. pylori infectie hebt.
 • Ontlastingsonderzoek. Hierbij wordt een beetje poep onderzocht op H. pylori.
 • Gastroscopie. Dit is een kijkonderzoek met een gastroscoop (ook wel endoscoop genoemd) van de binnenkant van de slokdarm, maag en het eerste deel van de dunne darm (twaalfvingerige darm). Dit instrument wordt via de mond ingebracht. Soms wordt meteen een klein stukje weefsel (biopt) van de maag genomen, wat in een lab getest worden op aanwezigheid van H. pylori.

Medicatie bij een infectie met Helicobacter pylori / Bron: Stevepb, PixabayMedicatie bij een infectie met Helicobacter pylori / Bron: Stevepb, Pixabay

Behandeling Helicobacter pylori

Antibiotica

De bacterie wordt alleen bestreden als de persoon er last van heeft, dus indien er sprake is van bij voorbeeld een maagzweer. De huisarts zal in dat geval antibiotica voorschrijven om de infectie te bestrijden en een geneesmiddel om de maagzuurproductie af te remmen zodat de maagzweer kan genezen. De standaardbehandeling bestaat uit 7 dagen tripeltherapie met pantoprazol, amoxicilline en claritromycine. Door de antibiotica wordt de bacterie bestreden en door de maagzuurremmer krijgt het maagslijmvlies de gelegenheid zich te herstellen. Bij een antibioticumkuur is het zinvol om een probioticum met tenminste vier bacteriestammen te nemen, teneinde darmklachten te voorkomen.

Leefstijl en dieet

Er is geen bewijs dat voeding een rol spelen bij het voorkomen of veroorzaken van maagzweren bij mensen die geïnfecteerd zijn met H. pylori. Pittig voedsel, alcohol en roken kunnen echter een maagzweer verergeren en een goede genezing in de weg staan.

Onderzoek heeft uitgewezen dat drie dagen oude broccolikiemen de groei van Helicobacter pylori (H. pylori) remmen en de maagproblemen die de bacterie veroorzaakt vermindert (zie onder).

Maagkanker

Maagkanker wordt behandeld door operatie, chemotherapie, doelgerichte behandeling en/of bestraling.

Broccoli remt Helicobacter pylori

Drie dagen oude broccolispruiten of -kiemen remmen de groei van Helicobacter pylori (H. pylori) en verminderen de maagproblemen die de bacterie veroorzaakt, aldus een onderzoek die is verschenen in Cancer Prevention Research, een tijdschrift van de American Association for Cancer Research.[1] H. pylori infecties zijn een van de meest voorkomende bacteriële infecties wereldwijd en zijn een belangrijke oorzaak van maagkanker.

BroccolikiemenBroccolikiemen
De kankerbeschermende effecten van sulforafaan, een fytochemische stof in broccoli, zijn al bijna twee decennia bekend, maar dit is de eerste studie die het heilzame effect van broccoli bij de mens op de bacteriële infectie die leidt tot maagkanker heeft onderzocht. In deze studie hebben onderzoekers 48 personen met een bewezen infectie met H. pylori onderzocht. De groep werd willekeurig in tweeën gesplitst en de ene groep kreeg gedurende twee maanden dagelijks 70 gram gekiemde alfalfa en de andere groep kreeg dagelijks 70 gram gekiemde broccoli.

De broccolikiemen waren twee tot drie dagen oud, aangezien deze de meeste sulforafaanglucosinolaat bevatten. Ofschoon alfalfakiemen veel gelijkenis vertonen met broccolikiemen, hebben ze niet deze stof die voor dit onderzoek zo belangrijk is. De aanwezigheid van H. pylori werd bepaald met een ademtest en via de ontlasting. De mate van maagproblemen werd bepaald met behulp van een pepsinogeenbepaling in het bloed. Testen werden gedaan vóór de toediening, na twee maanden en twee maanden na stopzetting van de inname.

Na twee maanden werd een aanzienlijke daling van de H. pylori gevonden in de broccoligroep, terwijl het niveau hetzelfde bleef bij de controlegroep. Een verlaging van H. pylori moet leiden tot een vermindering van maagkanker. Maagkanker heeft een grimmige prognose en is de tweede doodsoorzaak door kanker wereldwijd. Ook is het een zeer dodelijk kanker. Wereldwijd is maagkanker de op een na dodelijkste vorm van kanker. Met name in het oosten van Azië zijn veel maagkankerpatiënten.

Prognose

Veel mensen die geïnfecteerd zijn met H. pylori, hebben nergens last van. Een standaardbehandeling van H. pylori is succesvol bij grofweg 90% van de personen. In ontwikkelde landen is een herinfectie zeer ongewoon (±1%). Zeer weinig mensen die geïnfecteerd zijn met H. pylori zullen maagkanker ontwikkelen. Maagkanker heeft vaak een ongunstige prognose, aangezien het vaak in een laat stadium wordt ontdekt. De vijfjaarsoverleving van maagkanker bedraagt gemiddeld 20%.

Verminderde kans een adenocarcinoom van de slokdarm

Uit een meta-analyse blijkt dat mensen met een vastgestelde H. pylori-infectie grofweg 40% minder risico hebben op het ontwikkelen van een adenocarcinoom van de slokdarm, vergeleken met een controlegroep.Een Adenocarcinoom is een carcinoom (kanker) dat ontstaat in klierweefsel. Deze bescherming door H. pylori kan mogelijk verklaard worden door een aan H. pylori gerelateerde atrofie van de maag, die ervoor zorgt dat de zuurproductie en -graad in de maag verminderen, waardoor er ook minder zure reflux ontstaat. De incidentie van H. pylori-infectie neemt de laatste jaren af in westerse landen, met name door de verbeterde hygiëne en wijdverbreid antibioticagebruik. Dit kan dus ook bijdragen aan de toegenomen incidentie van het adenocarcinoom van de slokdarm.²

Noot:
 1. The American Association for Cancer Research (AACR), 6 april 2009
 2. Xie FJ, Zhang YP, Zheng QQ, et al. Helicobacter pylori infection and esophageal cancer risk: an updated meta-analysis. World J Gastroenterol. 2013;19:6098-107. doi:10.3748/wjg.v19.i36.6098 Medline

Lees verder

© 2009 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Helicobacter pylori bacterie: klachten/onderzoek/behandelingHelicobacter pylori bacterie: klachten/onderzoek/behandelingEen infectie met de bacterie Helicobacter pylori komt veel voor. Dit hoeft geen klachten te geven, maar als dit wel het…
Slokdarmzweren (ulcus): Oorzaken, symptomen en behandelingSlokdarmzweren (ulcus): Oorzaken, symptomen en behandelingSlokdarmzweren (ulcus van de slokdarm) komen voor aan de binnenkant van de slokdarm, en zijn een beschadiging van het sl…
Maagzweer; symptomen, diagnose, behandeling, tips en adviesMaagzweer; symptomen, diagnose, behandeling, tips en adviesVan een maagzweer is sprake als het slijmvlies van de maag of de twaalfvingerige darm beschadigd is, waardoor het (zure)…
Wat is een maagzweerSoms kan er in het slijmvlies van de maag een soort wondje ontstaan. Dit is een maagzweer. Meestal zit de maagzweer net…

Prostaat: De meest voorkomende problemen op een rijDe prostaat is een klier, die zich bij mannen onder de blaas bevindt. De prostaat maakt stoffen aan, die nodig zijn voor…
Spataderen verhelpen met vrijwel pijnloze ClariVein-techniekSpataderen verhelpen met vrijwel pijnloze ClariVein-techniekEr is sprake van spataderen als op de benen duidelijk zichtbare, blauwe en verdikte, vaak kronkelig verlopende bloedader…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Mikael Häggström, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Björkholm B, Falk P, Engstrand L, Nyrén O. Helicobacter pylori: resurrection of the cancer link. J Intern Med. 2003;253:102-19. doi:10.1046/j.1365-2796.2003.01119.x Medline
 • Mattijs E. Numans. Geen reden om behandeladvies bij Helicobacter pylori-infectie te herzien. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9765
 • Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2505-7
 • Patiënt1. Helicobacter Pylori. https://www.patient1.nl/encyclopedie/helicobacter-pylori (ingezien op 2-10-2017)
 • The American Association for Cancer Research (AACR), 6 april 2009
 • Xie FJ, Zhang YP, Zheng QQ, et al. Helicobacter pylori infection and esophageal cancer risk: an updated meta-analysis. World J Gastroenterol. 2013;19:6098-107. doi:10.3748/wjg.v19.i36.6098 Medline
 • Afbeelding bron 1: Yutaka Tsutsumi, Wikimedia Commons (CC0)
 • Afbeelding bron 2: Istock.com/VladimirFLoyd
 • Afbeelding bron 3: Istock.com/anna1311
 • Afbeelding bron 4: Stevepb, Pixabay

Reageer op het artikel "Helicobacter pylori bacterie: symptomen en behandeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Leannie, 26-05-2019 18:34 #14
Ik heb ook de helico bacterie gehad in 2014. Ik heb er toen ongeveer 5 maanden mee gelopen voordat ik een ontlastingsonderzoek had gedaan en de bacterie middels een antibiotica kuur is verwijderd. Sindsdien ben ik niet weer de oude geworden. Dat wil zeggen: ik blijf darmproblemen houden. Kan geen grote hoeveelheden zuivel hebben of brood. Ik heb een maagonderzoek laten uitvoeren om te kijken of er nog wat scheelde maar mijn maag was helemaal in orde. Ieder mens hersteld op zijn eigen wijze. Ik had gehoopt dat alles weer de oude zou worden.

Gina, 23-04-2016 11:24 #13
Hallo, toen ik 23 jaar was kreeg ik te horen dat ik besmet was met een helico bactor pilori. Ik mijn kuur afgemaakt van 2 weken. Een paar weken later ben ik terug gegaan naar de specialist om te melden dat dit nog niet weg was. Kreeg ik te horen warom denk je dit om dat ik nog extreem moe ben zegt docter tegen mij. Ik kan u pas over 6 maanden opnieuw testen. Zeg ik hoezo dat. Zegt arts het zijn best wel heftig medicijnen die je krijgt. En die zijn dan pas uitgewerkt. Okay vroeg ik stel dat dit niet weg is wat dan zegt de arts ik kan u niet dezelfde medicijnen geven omdat de bacterie imuum wordt tegen de al gegeven medicijnen. Na 6 maanden ik terug om te weten of dit weg was of niet ik wist zeker dat dit niet zo was. Opnieuw naar de arts bleek nog niet weg te zijn. Ik opnieuw een kuur gekregen. En vroeg ik aan de arts stel dat dit niet zal helpen laten we ons daarover niet druk maken. Vertelde hij mij de eerste kuur die je gekregen hebt, gaat het voor 60 % van de bevolking de bacterie weg de overige 20 % krijgt de 2 de kuur de andere 15 % een derde kuur en 5% moeten we ons zorgen maken maar nu gaan we met de volgende kuur beginnen met andere zwadere antibiotica. Ik opnieuw naar de arts na 6 maanden terug bleek het weg te zijn. Ik hoop dat u hier iets aan heeft

Angel, 07-05-2014 19:15 #12
Goedenavond ik heb een vraag mijn man heeft die bacterie helicobactor en die kuur gehad die is nu op hij heeft echter al 6 weken een smaak in zijn mond als hij eet of drinkt maakt niet uit wat een bedorven smaak in zijn mond hij is bang dat dit nooit meer weggaat vind alles vies is in die weken al 30 kg afgevallen zijn druk bezig met onderzoeken heeft iemand hier ook ervaring mee? Ik ben radeloos weet niet meer hoe en wat help aub als u wat weet hij rookt en drinkt niet

Miranda, 09-11-2013 18:15 #11
Hallo,

Na 20 jaar maagpijn toch maar eens naar laten kijken en bleek uit een test dat ik de bacterie had. Na de kuur van een week waren de klachten over. Super! Deze kuur is nu ruim 2 jaar geleden, over 3 maanden 3 jaar en nu heb ik regelmatig de maagpijn terug. Wel minder lang en minder hevig. Kan de bacterie ineens na die paar jaar weer terug zijn?

Mvg,
Miranda Reactie infoteur, 23-11-2013
Dat is mogelijk. U kunt zich (weer) laten testen op Helicobacter pylori.

Gerdie van den Heuvel, 30-10-2012 09:14 #10
Beste Mevrouw, Mijnheer,

Met belangstelling heb ik jullie website gelezen. Veel is duidelijk, doch

U schrijft onder diagnose en behandeling:
Onderzoek heeft uitgewezen dat drie dagen oude broccoli spruiten de groei van Helicobacter pylori (H. pylori) remmen en de maagproblemen die de bacterie veroorzaakt vermindert.¹

Kunt u aangeven hoe een en ander bedoeld wordt:
Rauw eten, na 3 dagen koken of?

Met vriendelijke groet,
Gerdie van den Heuvel Reactie infoteur, 30-10-2012
Het volgende artikel gaat nader op dit onderzoek in:
http://www.pijn-in-onderbuik-links-rechts.nl/1/buikpijn_nieuws_onderzoek_354142_1.html

Voor recepten kunt u onder meer hier terecht:
http://www.kiemgroenten.nl/recept-van-de-maand

Peter, 03-05-2012 18:04 #9
Voel me al een paar maanden niet lekker; Duizeligheid, misselijk, wat wazig niet echt mezelf, lichte druk op de borst, bekneld gevoel rond maag, extreme vermoeidheid en pijnlijke spieren. Al heel wat onderzoeken gehad en vandaag is eruit gekomen dat ik het helicobacter pylori bacterie heb. Zouden die andere klachten die ik heb ook wat met deze bacterie te maken kunnen hebben?

Aviankoi, 23-03-2012 20:16 #8
Ik heb vanaf december van mijn maag, een paar weken geleden heeft de dr. een ontlasting laten en is gebleken dat ik H.Pylori positief ben. ik moest een kuur van verschillende antibitica gebruiken, maar na 3 weken heb ik nogsteeds de zelfde klachten en nu zelf erger, brandend gevoel in boven buik en slokdarm, volgevoel en lusteloos.de dr. zegt me dat het een tijdje gaat duren voordat de klachten weggaat, wat kan ik doen, want na die kuur lijkt het erger te zijn. Reactie infoteur, 25-03-2012
Deze vraag kunt u het beste voorleggen aan uw huisarts.

Cecilia, 17-02-2012 00:16 #7
Ik heb sinds langere periode ca 1 jaar last van mijn maag, ontzettend veel maagzuur ondanks ranitidine 150 mg 2 maal daags ( in praktijk 4 maal daags) een pijn in mijn maag en vol gevoel alsof er een baksteen op mijn maag ligt, maar de maagzuur…
onlangs sprak ik met de assistente van mijn huisarts daarover en gister heb ik mijn ontlasting ingeleverd voor onderzoek naar de bacterie helio nog wat. mijn vraag is heeft het te maken met met mijn vorrige maag pillen namelijk omeprazol en is er een verband met mijn klachten en mijn nieuwe medicijnen ranitidine, de omeprazol 20 mg slikte ik voor twee weken geleden al 15 jaar. vanaf mijn 20 ste jaar.
Is er iets meer over bekend? ik maak me zorgen…
m.v.g. Cecilia Reactie infoteur, 19-02-2012
De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) schrijft dat besmetting waarschijnlijk ontstaat van persoon op persoon. Een besmetting ontstaat alleen op kinderleeftijd, vooral bij kinderen die jonger zijn dan 5 jaar.

Er zijn aanwijzingen dat deze klachten kunnen verminderen door probiotica te gebruiken. Voorts hebben rokers meer kans op een maagslijmvliesontsteking als gevolg van een Helicobacter pylori-besmetting. Stoppen met roken is dus ook aan te bevelen. Of uw klachten verergerd worden door uw medicijngebruik, moet u aan uw huisarts of apotheker vragen.

Karin, 01-11-2011 07:49 #6
Ik heb de bacterie ook gehad en slik sinds 1,5 jaar Pantoprazol.
Heb normaal 20mg en nu moet ik hem weer verdubbelen omdat ik een gevoel heb alsof mijn maag is opgezet.
Vanmiddag terug naar de huisarts want ik voel dat het niet goed zit wat er dan ook mag zijn.
Ik voel mijn maag zitten en normaal voel je dat niet.
Heb een nieuwe huisarts dus zal haar voorleggen dat ik al eens die bacterie gehad heb.
Maar moet zeggen dat ik toen andere klachten had.
Vindt het echt vervelend allemaal en zonder de Pantoprazol kan ik al helemaal niet want dan ga ik dood van de pijn.
Ik ben hartpatient en in het begin dachten ze steeds dat het van mijn hart afkwam.
Was ook echt pijn op de borst en moeilijke ademhaling.
Dat is met de Pantoprazol nu ook weg gelukkig.
Ik kan never meer zonder want heb dat al eens geprobeerd maar dan na 1 boterham is de pijn er al.
Maagzuur heb ik nooit gehad en daarom is het allemaal wat dubbel.
Sommige dingen eet en drink ik al niet meer want ik weet dan dat ik er last van krijg.
Ik vindt het allemaal maar wat lastig deze klachten en hoop dat het ooit verbeterd want dit is niks.
Wens iedereen veel sterkte toe zeker de mansen die de kuur hebben om de bacterie te doden want die is hardnekkig zeg!

Alex, 20-03-2011 07:14 #5
Sinds mijn 17 jaar heb ik last van angstaanvallen. Angst geeft als lichaamsreactie af in de maagstreek. Soms werd ik wakker van de angst, zeer snel opkomende koorts en zweten. Gepaard met rillingen en kou. Nu ben ik inmiddels 31 en komen deze klachten sinds 2 jaar weer terug. Na veel NLP, psychologen en alle kennis om er mee om te gaan slaat het weer toe. Ben ik dan zo dom dacht ik.

Ik heb reflux klachten en heb daarvoor pantoprazol en omeprazol gehad, maar slik deze niet consistent omdat ik van mening ben dat men lichaam en geest veel meer samen kunnen dan een medicijn. Stress heeft namelijk een grote invloed op het dagelijks functioneren en kun je je afvragen of innerlijke rust vinden niet heel veel meer zal helpen.

Dit onderzoek heb ik zelf jaren nu gedaan en kom tot de conclusie dat niet alle klachten te verhelpen zijn met meditatie, innerlijke rust en NLP. Ik zal dan ook zeer zeker benieuwd zijn naar de bacterie. Als blijkt na 14 jaar dat ik een koppeling heb gemaakt tussen de symptomen van de bacterie en angst zal mijn zelfonderzoek de laatste zijn die ik ooit nog neem!

Misschien een beetje een warrig verhaal, maar dat komt omdat ik al vanaf 01:00u mezelf aan het behelpen ben van de opkomende klachten van de afgelopen week weer. Diaree, misselijk en ja… voor het slapen wat drinken waardoor de reflux in combinatie met eventuele maag klachten weer voor opkomende angst zorgen.

Ik zeg: Maandag mijn ontlasting inleveren bij het ziekenhuis en hopen op een positieve uitslag. Dan kan ik mijn verkeerd gemaakte cognities verhelpen. Reactie infoteur, 20-03-2011
Het is verstandig om bij lichamelijke klachten uw huisarts te bezoeken. De huisarts kan na het onderzoek in de spreekkamer bepalen of nader onderzoek nodig is.

Samra, 10-11-2010 09:28 #4
Ik heb het sinds kort oko heel erg, maar die bijwerkingen zijn niet normaal. Of heeft niemand daar last van?
Ik ben nu ook bezig met pantoprazol en wat een toestand. Ik ben heel precies in die zin, dus ook 1 uur van te voren inemen en daarna otnbijten. Ik vind het zelf ook heel eng. MAAAR wat een koppig bacterie zeg.
Wie heeft er echt last van?

Franky, 01-07-2010 15:31 #3
Ik heb de bacterie voor de 1ste keer gehad en ook die kuur ondergaan. Ben nu nog bezig met het dagelijkse pilletje Pantoprazol. Was van mening dat je die bacterie na de kuur kwijt was, maar blijkt dus niet zeker te zijn. Hoop dat ik er wel degelijk van verlost ben.

Tanja, 12-01-2010 19:41 #2
Ik heb hem nu voor de tweede keer gekregen. ben er niet blij mee. net die kuur gehad en ben nu op zoek op internet aangezien ik me ook afvraag hoe het komt dat hij terug is gekomen.? Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo Tanja,

De Helicobacter pylori bacterie kan de kuur hebben doorstaan. Deze bacterie is zeer hardnekkig.

Mvg, Tartuffel

Ria, 30-08-2009 00:11 #1
IK heb al 4 keer deze helicobacter pylori gehad, en er steeds die zware kuur voor onder gaan, ik vind het eng.
IK ben heel voorzichtig geworden vooral kip en kalkoen durf ik niet meer te eten en ook in restaurants.
Ben van me zelf erg precies. IK zou wel eens willen weten of er meer mensen zijn die het ook al meerdere malen gehad hebben. heb in het verleden ook veel maagzweren gehad en zelfs twee keer een maagbloeding.
Graag reacties van Andere

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 06-09-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Maagaandoeningen
Bronnen en referenties: 11
Reacties: 14
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!