De geneeskracht van Ginkgo Biloba

De geneeskracht van Ginkgo Biloba Ginkgo is een boom met een ontzettend grote kracht. Hij overleeft atoomexplosies, helpt tegen MS, hart- en vaatziekten, dementie en verergering van diabetes en Alzheimer. De boom kan duizenden jaren oud worden. Geen wonder dat de filosoof, schrijver, dichter, staatsman, natuurkundige Johann Wolgang von Goethe geïnspireerd werd om een gedicht te schrijven over de ginkgoboom, die in Duitsland Goetheboom wordt genoemd. Let op! Dit artikel is geschreven vanuit de persoonlijke visie van de auteur en bevat mogelijk informatie die niet wetenschappelijk onderbouwd is en/of aansluit bij de algemene zienswijze.

Illustratie Ginkgo Biloba uit 1870 / Bron: Philipp Franz von Siebold and Joseph Gerhard Zuccarini, Wikimedia Commons (Publiek domein)Illustratie Ginkgo Biloba uit 1870 / Bron: Philipp Franz von Siebold and Joseph Gerhard Zuccarini, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Inhoud:


Levend fossiel

De ginkgoboom kan makkelijk 2000 jaar oud worden en in China staat een ginkgoboom waarvan men vermoedt dat hij al 3500 jaar oud is. Deze boom stamt af van een familie die 300 miljoen jaar oud is. Opvallend is dat de fossielen Ginkgo precies eender schetsen als hoe de boom nu is. In de afgelopen 300 miljoen jaar is deze boom blijkbaar nagenoeg onveranderd. Daarom wordt het een levend fossiel genoemd.

Naamgeving ginkgo

In het Latijn heet deze plant Ginkgo Biloba. Het woord stamt af van het Chinese woord Yinhing.Yin betekent ´zilver en hing ´abrikoos´. Dit woord is door de Japanners vertaald. In het Japans is zilver ´gin´ en ´kyo´ abrikoos. De vrucht van Ginkgo Biloba, die we in het westen nauwelijks kennen, lijkt op een abrikoos. De naam Biloba is Latijn; het betekent tweelobbig want ´bis´ betekent 'twee´ en ´lobus´ lob. Het blad van de Ginkgoboom is diep ingesneden zodat het lijkt op twee bladeren. In het Nederlands heeft de boom enkele secundaire namen: Japanse tempelboom, Japanse notenboom, Tempelboom, Venusboom, Waaierboom en Geheugenboom. In het Engels wordt de boom soms Fossil tree genoemd en in het Duits staat de boom bekend onder de naam Goethebaum en Elephantohrbaum.

Het ontstaan van ginkgo als medicijn

Het verhaal gaat dat een Chinese keizer een ingeving kreeg om een aftreksel van de Ginkgo Biloba te maken om dat aan de ouderen van het keizerlijke hof te laten drinken opdat ze verlost werden van hun seniliteit. In 2800 voor Christus werd voor het eerst het medicinale gebruik van ginkgoblad beschreven. Daarvoor werd de ginkgonoot reeds aangewend voor een betere spijsvertering. De noot was een medicijn voor het hart, de longen, een regelmatige urinelozing, een beter libido en meer weerstand tegen bacteriën en schimmels. De bladeren werden gebruikt als gezichtsstoombad waarmee astma, verkoudheid en hoest konden worden genezen.

Ginkgo in de geschiedenis

Engelbert Kaempfer was de eerste Europeaan die deze boom beschreef. Hij werkte voor de Verenigde Oostindische Compagnie en beschreef het in een reis die in 1719 plaats vond. In 1727 werd de ginkgoboom in Europa ingevoerd en voor het eerst geplant in de hortus botanicus in Utrecht. Dat exemplaar staat er nog steeds. Er waren nog meer ginkgobomen die met dezelfde lichting meekwamen. Een ervan staat in Geetbets, België en een andere in de Koninklijke Botanische tuinen de Kew gardens in Engeland. Rond 1800 was de ginkgoboom een vertrouwd beeld in Europa en de V.S. De Duitse schrijver en wetenschapper Goethe hield veel van de ginkgoboom en liet deze in zijn eigen tuin planten. Hij schreef er een gedicht over. In Duitsland wordt de ginkgoboom de Goetheboom genoemd. Goethe gebruikt het ginkgoblad tegen angina pectoris. Pas omstreeks 1950 begon de wetenschap de werking van ginkgo te onderzoeken. Wilmar Schwabe onderzocht systematisch de inhoudsstoffen en vond wetenschappelijk bewijs voor een betere doorbloeding van de haarvaatjes, ook die in de hersenen. Een andere wetenschapper, Weiss, zag dat mensen die ginkgo gebruikten meer emotionele balans, een beter geheugen en toegenomen geestelijk welzijn vertoonden.

Jonge, flinke ginkgoboom / Bron: Matthieu Sontag, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Jonge, flinke ginkgoboom / Bron: Matthieu Sontag, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Supersterke boom

Tijdens de ontploffing van de atoombom in Hiroshima stonden twee ginkgobomen op enkele honderden meters afstand van waar de bom neerkwam. De bomen verbrandden volledig. Maar na enige tijd ontsproten de bomen weer en wordt één ervan thans ´drager van de hoop´ genoemd. Dat toont de ongekende kracht van de ginkgoboom.

Inhoudsstoffen ginkgo biloba

Er zitten tientallen flavonoíden in ginkgo, waaronder kaemferol, quercetine, isorhamnetine, bilobetine, ginkgetine en rutine. Daarnaast bevat het de terpeenlactinen ginkgoliden en bilabolide. Andere fytonutriënten die in het blad schuilen zijn: fytosterolen, tanninen, alifatische alcoholen, organische zuren, de carotenoïden luteíne en zeaxanthine, ketonen, vluchtige componenten, cyclitolen, mono- en polysacchariden, vetzuren, acacetine, tricitine, calciumoxolaat en mannan.

Ginkgo, goed voor de bloeddoorstroming

Ginkgo bevordert de bloeddoorstroming in het hele lichaam, ook in de kleinste haarvaten van de hersenen. De flavonoïde rutine zorgt samen met andere componenten voor sterkere haarvaten. De ginkgoliden A en B zorgen er met name voor dat de hersenen meer zuurstof krijgen aangevoerd. Ginkgoliden hebben een antioxidantwerking waardoor ze oxydatie van cholesterol op de bloedvatwanden voorkomen. Ginkgolide B zorgt samen met kaemferol en catechine voor bloedverdunning; de onderlinge aggregatie van de bloedplaatjes en aanhechting aan de wanden van bloedvaten worden geremd. Bovendien verwijden ginkgoliden de bloedvaten en verminderen ze bloedvatspasmen. Doordat ginkgo catecholaminen triggeren, wordt de samentrekking van slagaders verbeterd. Deze geneeskrachten worden door fytotherapeuten gebruikt om de volgende indicaties mee te behandelen:
Bloeisel Ginkgo / Bron: H. Zell, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bloeisel Ginkgo / Bron: H. Zell, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Aderverkalking in de hersenen,
 • Verhoogd risico op trombose in de hersenen na een herseninfarct, beroerte of hersenbloeding,
 • Herstel na CVA, hersentrombose of -bloeding,
 • Duizeligheid, oorsuizingen, evenwichtstoornissen, hoofdpijn
 • Ziekte van Meniere(als oorzaak te wijten is aan verminderde hersendoorbloeding)
 • Diabetische retiopathie en diabetische aantasting van bloedvaten,
 • Verminderde hersendoorbloeding door rookgedrag en zittend leven,
 • Etalagebeen,
 • Ziekte van Buëger of aantasting bloedvaten door rookgedrag,
 • Couperose,
 • Koude handen en voeten, wintervoeten en -handen,
 • Ziekte van Raynaud,
 • Acrocyanose of het blauw kleuren van lichaamsdelen door verminderde doorbloeding,
 • Post flebitis syndrrom of bloedvatontsteking met huidverkleuring of spataderen,
 • ´Slapende´ ledematen.

Ginkgo, goed voor de hersenfuncties

De hersenfuncties worden verbeterd door ginkgo, zoals men in China reeds 5000 jaar geleden wist. De in de alinea hierboven genoemde medicinale werkingen zijn daar verantwoordelijk voor. De zuurstofspiegels, glucosespiegels en ATP-spiegel zijn hoger door ginkgo biloba. Het hersenweefsel wordt beschermd tegen schadelijke vrije radicalen. Neurotransmitters, de componenten in de hersenen die zorgen voor impuls- en informatieoverdracht, worden beter gevormd door ginkgo. Het hele hersenmetabolisme gedraagt zich efficiënter en bovendien wordt de hersenenergieproductie verhoogd. Het is een middel om ouderdomskwalen mee te voorkomen en genezen maar ook jongeren kunnen er baat bij hebben. Ginkgo verbetert het aanleren, onthouden, concentratievermogen, aandachtig werken en de geestelijke prestaties in het algemeen. Verder is het een tonicum voor het zenuwgestel. Bovendien voorkomt ginkgo oedemen in de hersenen na een ongeluk of operatie. Deze krachtige medicinale werkzaamheden maken ginkgo een goede keus bij de volgende indicaties:
 • Geheugenzwakte, Verminderd concentratie-, begrips-, en denkvermogen,
 • Verminderde kenniswerving en aanleerfunctie,
 • Afgenomen helderheid van geest, matige gedachtenordening,
 • Verminderde alertheid, incoherentie of verwardheid, seniliteit, desoriëntatie,
 • Reusachtige ginkgoboom in België, waarschijnlijk van de eerste lichting in 1727 / Bron: Jean-Pol GRANDMONT, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Reusachtige ginkgoboom in België, waarschijnlijk van de eerste lichting in 1727 / Bron: Jean-Pol GRANDMONT, Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
  Beginnende dementie,
 • Beginnende Alzheimer,
 • Beginnende Parkinson,
 • Depressiviteit, acute depressie, zwartgalligheid, irritatie, slecht humeur en stemmingslabiliteit,
 • Angsten,
 • Verminderd gehoor- en gezichtsvermogen,
 • Geestelijke aftakeling door Multiple Sclerose,
 • Gevolgen van hersenletsel,
 • Hersenschudding, hersenkneuzing, herstel na een hersenoperatie,
 • Gevolgen herseninfarct of hersenbloeding.

Omdat ginkgo alle hersenfuncties verbetert kan het door studenten worden gebruikt die een zware studie doen.

Overige medicinale werkingen

Ginkgo heeft de beschikking over een breed spectrum aan geneestoepassingen. Behalve de reeds genoemde werkingen zijn er een aantal andere geneeskrachtige werkzaamheden actief in de bladeren van de Japanse tempelboom. Fytotherapeuten kunnen besluiten het in te zetten bij de hierna genoemde indicaties:
 • Slaapstoornissen, het veelvuldig wakker worden kan te maken hebben met verminderde hersendoorbloeding.
 • Spataderen, omdat het aderen steviger maakt en de doorbloeding verbetert,
 • Aambeien,
 • Preventie en nabehandeling van thromboflebitis wat aderontsteking met bloedstolsel betekent,
 • Verminderde aderlijke circulatie en aanleg voor trombose door pilgebruik van de vrouw,
 • Preventief tegen longembolie doordat het krampwerend en ontstekingsremmend werkt,
 • Voorkomt, door de antioxidanten, ouderdomsverschijnselen zoals vroegtijdige huidveroudering.

Ginkgo als adjuvans

Een adjuvans is een stof die de werkzaamheid van stoffen uit andere geneeskruiden versterkt, zonder zelf geneeskracht te hebben. Het ondersteunt de werking van andere stoffen door synergetische (elkaar versterkende) werkingen. Ginkgo is met name een adjuvans omdat de bloeddoorstroming verbeterd wordt waardoor geneeskrachtige componenten van andere geneeskruiden beter worden opgenomen door het bloed. In de fytotherapie wordt ginkgo als adjuvans gebruikt bij de volgende indicaties:
 • Adjuvans bij hartinsufficiëntie,
 • Adjuvans bij vaginitis,
 • Adjuvans bij witte vloed door bekkencongestie,
 • Adjuvans bij allergische aandoeningen op de luchtwegen,
 • Adjuvans bij astma,
 • Adjuvans bij artritis,
 • Adjuvans bij psoriasis,
 • Adjuvans bij netelroos,
 • Adjuvans bij preventie van nierinsufficiëntie of nierfalen.

Consulteer de fytotherapeut

Wie Ginkgo biloba als geneeskrachtig middel wil gebruiken wordt aangeraden een consult te nemen bij een fytotherapeut. Ginkgo biloba-extracten en medicijnen in de vorm van moedertincturen, poeders, nebulisaat, vloeibaar extract en capsules dienen alleen op voorschrift van bevoegden ingenomen te worden. Een huisarts of fytotherapeut kan je daarover inlichten, net als over de eventuele bijwerkingen en interacties met andere medicijnen of kruiden. Alle in dit artikel genoemde medicinale werkingen van dit geneeskruid zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en komen uit het Groot Handboek Geneeskrachtige Planten van Geert Verhelst, een standaardwerk op het gebied van genezende planten. Het boek wordt gebruikt in de fytotherapie en homeopathie.

Lees verder

© 2013 - 2024 Tom008, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zelf Ginkgo biloba thee makenZelf Ginkgo biloba thee makenGinkgo biloba: de meeste mensen hebben er wel eens van gehoord, maar wat het precies is weet men vaak niet. Zonde! Ginkg…
Ginkgo biloba voor een betere hersenfunctie en geheugenGinkgo biloba voor een betere hersenfunctie en geheugenGinkgo biloba wordt vaak een levenselixer genoemd. Het gebruik van Ginkgo biloba als voedingssupplement heeft enkele bel…
Kruidengeneeskunde: ginkgo (ginkgo biloba)Kruidengeneeskunde: ginkgo (ginkgo biloba)Ginkgo biloba is een gezond kruid dat steeds populairder wordt in de kruidengeneeskunde. Ginkgo heeft namelijk diverse g…
Ginkgo wetenschappelijk bekekenGinkgo wetenschappelijk bekekenGinkgo biloba, Tempelboom wordt al duizenden jaren beschreven in Chinese apothekersboeken. Maar hoe en waarvoor worden d…

Senioren: welke vitamines en voedingssupplementen slikken?Iedereen weet dat vitamines en mineralen noodzakelijk zijn om gezond te kunnen leven. Vitamines en mineralen krijg je bi…
Eetbuien of vreetbuien: ontstaan, oorzaken & emotiesEetbuien of vreetbuien: ontstaan, oorzaken & emotiesMensen die zich in een emotionele bui plots en ongecontroleerd op lekkernijen storten: in de moderne samenleving gebeurt…
Bronnen en referenties
Reacties

Hubie, 05-04-2016
Bij mijn man is kortgeleden de ziekte van Parkinson vastgesteld. Hij slikt nu levodopa en reageert daar goed op. Kan hij naast deze medicijnen Ginkgo gebruiken? Reactie infoteur, 07-09-2016
Waarschijnlijk kan het geen kwaad om naast levodopa ook ginkgo te gebruiken. Dit onderzoek zegt zelfs dat de twee middelen elkaar versterken in een positieve werking op het ziekte verloop van Alzheimer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12973934

Echter, levodopa heeft ook bijwerkingen. Het kan andere symptomen van Alzheimer, die pas later voorkomen in de ziekte, doen verergeren. Dus ik kan dat middel niet aanbevelen.

Hennie, 12-03-2016
Doordat ik last had van evenwicht stoornissen ben ik ginkgo gaan gebruiken.
Ik gebruik ginkgo daarom al jaren en kan eigenlijk niet zonder, wanneer ik een aantal dagen geen ginkgo gebruik, dan voel ik dat gelijk en is mijn evenwicht meteen wankelder. Reactie infoteur, 14-03-2016
Ja het werkt echt goed voor de hersenen, waar ook ons evenwichtsorgaan zit.

Verbist, 27-11-2015
Hallo,
Mijn dochtertje van 11 heeft ADD, dyscalculie en is hoogsensitief. Momenteel neemt zij Equasym 20mg en Eye Q (omega 3&6). Ze heeft enorme stemmingswisselingen (kort lontje en frustraties.) Ik heb de indruk dat dit door de medicatie komt. Daarom ben ik op zoek naar een alternatief. Kan Ginkgo misschien een oplossing zijn? Heeft iemand daar ervaring mee?
Alvast bedankt voor een reactie.
Mvg,
Claudia Reactie infoteur, 08-09-2016
Ja stemmingswisselingen zijn een mogelijk gevolg van equasym, zoals blijkt uit de bijsluiter. Als je ginkgo wit gebruiken, is het raadzaam eerst (geleidelijk) te stoppen met equasym. Het is ook raadzaam om een fytotherapeut in te schakelen. Maar waarom vraagt u eigenlijk aan mij of de stemmingswisselingen door equasym kunnen komen? Het staat gewoon in de bijsluiter, dus u kunt het zelf lezen en iedere arts of apotheker moet u dat kunnen vertellen.

Bijsluiter:
sommige kinderen kunnen bij gebruik van methylfenidaat over een langere periode
langzamer groeien dan normaal, maar
ze lopen dit over het algemeen in wanneer de behandeling wordt gestopt;
onduidelijk zicht.
De volgende bijwerkingen komen voor:
hardnekkige keelpijn, koorts, gewrichtspijn, spierkrampen;
ongecontroleerde bewegingen of toevallen;
ernstige of ongebruikelijke stemmingswisselingen, waanvoorstellingen en hallucinaties;
hyperactiviteit;
grotere vatbaarheid voor infecties, etc, etc, .

Christine Derks, 23-11-2015
Mijn man heeft parkinson. Helpt ginkgo biloba hem? Reactie infoteur, 08-09-2016
Er zijn natuurartsen geweest die goede resultaten behalen met ginkgo op neurodegeneratieve hersenziekten zoals parkinson. Het is nauwelijks getest op mensen. Er is een onderzoek geweest dat met een extract van 120 mg werkte, naar dat is wel heel erg weinig. De eerste proeven op dieren lijken erop te wijzen dat ginkgo inderdaad parkinson kan genezen. Maar als je moet wachten op definitieve medische adviezen vanuit wetenschappelijke hoek, dan kan je nog gerust 100 jaar wachten, zo langzaam gaat dat onderzoek. Daarom kan het, in deze, geen kwaad om vooruit te lopen op wetenschappelijke bevindingen en terug te vallen op ervaringen van futytherapeuten en natuurartsen.

Wim, 13-09-2015
Mijn dochter van 13 heeft concentratiestoornissen die een negatief gevolg hebben op haar leerprestaties. Pillen willen we hiervoor niet geven maar zou ginkgo biloba een goed idee zijn of niet en waar moeten we dit dan kopen? Reactie infoteur, 13-09-2015
Beste Wim, Ginkgo biloba zou hierbij kunnen helpen maar het is veel meer van belang om de oorzaken van de concentratieproblemen op te zoeken. Soms heeft dit te maken met voeding, bv suiker, andere keren met een stralingsbron en zo zijn er nog vele mogelijke oorzakelijke factoren. Een natuurgeneeskundige is de expert om erachter te komen wat de oorzaak is van de concentratieproblemen.

De Goede, 14-01-2015
Kan dit middel gebruikt worden als je bloedverdunners gebruikt?

Marielle Reactie infoteur, 15-01-2015
Ligt eraan hoeveel maar in principe liever niet Marielle, in overleg met een natuurgeneeskunidg therapeut kun je het wel gebruiken op zijn of haar advies.

Corina, 18-11-2014
Hallo,
Mijn Ginkgo biloba hebben we gekocht als heel klein boompje in 1969.Hij is geweldig en staat gewoon in de achtertuin.Heel hoog en breed.De tuin ligt op het moment vol met gouden bladeren.Kan ik er nu nog thee van maken, en hoe moet ik dat doen?Heeft U de gouden tip voor mij?
Hartelijk dank, Groeten Corina. Reactie infoteur, 20-11-2014
WoW ik ben jaloers op je. Ik zou echter geen thee drinken van de gele bladeren. De groene bladeren zijn wel goed! Even wachten tot het voorjaar of de Zomer dus. Zelf heb ik een pot vol groene, gedroogde bladeren en maak daar een paar maal per week thee van. heerlijk.

Ge de Grooth, 29-09-2014
Wij hebben een nog jonge Ginko Bilbao in de tuin. Ik zou de blaadjes zelf willen trekken in heet water. Hoe doseer ik dat? Is dit de juiste tijd om te doen? Reactie infoteur, 29-09-2014
Je bedoelt neem ik aan Ginkgo biloba. Persoonlijk denk ik dat per kopje thee zal één of twee blaadjes genoeg zijn. Op zich is het misschien niet de juiste tijd om te oogsten; dat is in de lente, maar ze hebben nog altijd effect, is mijn ervaring. Het is het beste om de blaadjes te drogen voordat je er thee van zet.

Tom008 (1.183 artikelen)
Laatste update: 12-04-2013
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Gezonde voeding
Bronnen en referenties: 11
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.