InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Diversen > Diversen: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Diversen

Diversen (Mens en Gezondheid)

Protonentherapie: Radiotherapie met gerichte protonstralen

Protonentherapie: Radiotherapie met gerichte protonstralen

Protonentherapie is een soort uitwendige bestralingsbehandeling (radiotherapie) die een arts inzet om kanker te behandelen. Net als andere soorten radiotherapie doodt protonentherapie kankercellen en… Miske, Radiotherapie, 26-11-2018
Anti-angstmedicatie: Medicijnen voor behandeling van angst

Anti-angstmedicatie: Medicijnen voor behandeling van angst

Angst is een veel voorkomende aandoening die veel patiënten treft. Verschillende soorten medicijnen behandelen angst en angstgevoelens. Deze medicijnen staan in medische termen bekend als ‘anxiolytica… Miske, Klassen geneesmiddelen, 22-11-2018
Zenuwbiopsie: Procedure voor verwijdering van stukje zenuw

Zenuwbiopsie: Procedure voor verwijdering van stukje zenuw

Een zenuwbiopsie is het verwijderen van een klein stukje zenuw voor verder onderzoek in een laboratorium. Gevoelloosheid, pijn of zwakte in de ledematen wijzen vaak in de richting van zenuwschade. Doo… Miske, Hersenaandoeningen, 20-11-2018
Gezonde en gestoorde levensdrift, oorzaken en uitingswijzen

Gezonde en gestoorde levensdrift, oorzaken en uitingswijzen

Levensdrift is een aangeboren drift om te willen leven. De omgeving heeft sterke invloed om de levensdrift te versterken of te verzwakken. Een gezonde levensdrift gaat samen met een positief zelfbeeld… J-dewilde, 14-11-2018
Elektroconvulsietherapie (ECT): Behandeling van depressie

Elektroconvulsietherapie (ECT): Behandeling van depressie

Elektroconvulsietherapie (elektroconvulsietherapie) is een behandelingsmethode waarbij de arts een elektrische stroom gebruikt om een ernstige depressie en sommige andere psychische aandoeningen te be… Miske, Psychische stoornissen, 14-11-2018
Fototherapie (behandeling via licht) voor psoriasis: Soorten

Fototherapie (behandeling via licht) voor psoriasis: Soorten

Fototherapie (behandeling via licht) is inzetbaar voor het behandelen van veel huidziekten waaronder matige tot ernstige psoriasis of psoriasis die niet reageert op andere behandelingen. Bij fotothera… Miske, Huidziekten, 14-11-2018
Zelfstandig leven als slechtziende persoon

Zelfstandig leven als slechtziende persoon

Sommige mensen hebben problemen met het hun gezichtsvermogen die niet te verbeteren zijn met een gewone bril, contactlenzen, medicatie, een chirurgische behandeling of andere therapieën. Mensen die ee… Miske, Blinden en slechtzienden, 13-11-2018
Nierbiopsie: Wegnemen van weefselmonster nier (nierbiopt)

Nierbiopsie: Wegnemen van weefselmonster nier (nierbiopt)

Een nierbiopsie (renale biopsie) is een medische procedure waarbij de arts een klein stukje nierweefsel verwijdert voor verder onderzoek in een laboratorium. De weefselbiopsie van de nier is belangrij… Miske, Nieraandoeningen, 12-11-2018
TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie): Toepassingen

TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie): Toepassingen

Een TENS-apparaat is een apparaat met batterijvoeding dat sommige patiënten gebruiken om pijn te behandelen. TENS is de Engelse afkorting voor transcutaneous electrical nerve stimulation (transcutane… Miske, Hersenaandoeningen, 12-11-2018
Immunotherapie: Stoffen voor de behandeling van kanker

Immunotherapie: Stoffen voor de behandeling van kanker

Immunotherapie (immuuntherapie) is een vorm van kankerbehandeling waarbij de patiënt stoffen toegediend krijgt waardoor het immuunsysteem van het lichaam beter de kanker kan bestrijden doordat het afw… Miske, Kanker, 09-11-2018