InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Ziekten > Q-koorts: symptomen, vaccinatie, gevolgen en behandeling

Q-koorts: symptomen, vaccinatie, gevolgen en behandeling

Q-koorts: symptomen, vaccinatie, gevolgen en behandeling Q-koorts symptomen kunnen bestaan uit griepachtige verschijnselen, (aanhoudende) koorts en heftige hoofdpijn, evenals hoesten, spierpijn, gewrichtspijn, koude rillingen, nachtelijk zweten en vermoeidheid. Niet iedereen krijgt last van klachten. Meestal worden de klachten vanzelf minder. Sommige mensen ontwikkelen chronische Q-koorts of het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii en kan van dier op mens overgedragen worden. De bacterie kan abortus onder de drachtige dieren veroorzaken, waarbij veel Q-koorts bacteriën vrijkomen. Deze bacteriën kunnen jaren lang in leven blijven en mensen die deze bacteriën inademen kunnen besmet raken. Behandeling van Q-koorts bij de mens kan met antibiotica. Na de Q-koorts kun je nog heel lang lang last houden van (forse) vermoeidheid.

Q-koorts


Wat is Q-koorts?

De ziekte Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. Q-koorts is een zogeheten zoönose, dat wil zeggen een infectieziekte die op natuurlijke wijze kan worden overgedragen van dieren op mensen. Problemen met Q-koorts komen vooral voor bij kleine herkauwers, hoofdzakelijk geiten en in mindere mate ook bij schapen. De uitbraak in Nederland wordt waarschijnlijk veroorzaakt door geiten.

Bron: Klimkin, PixabayBron: Klimkin, Pixabay
Benaming
De ziekte werd voor de eerste keer vastgesteld bij medewerkers in een slachthuis in Brisbane (Queensland, Australië). Aangezien men toen nog niet wist wat de verwekker van de ziekte was, werd het Q-koorts genoemd. De letter 'Q' komt of van het woord 'Query', hetgeen vraagteken betekent. Q kan ook staan voor Queensland waar de ziekte voor de eerste keer opdook.

Besmetting Q-koorts?

De overdracht van de bacterie naar de mens vindt meestal plaats door besmet fijnstof dat wordt ingeademd en via de luchtwegen het lichaam binnendringt. De urine, ontlasting, melk, moederkoek, vruchtvliezen en het vruchtwater van dieren die geïnfecteerd zijn met de bacterie is besmettelijk. De bacterie kan maanden tot jaren overleven in stof of zand en door verwaaiing kan de bacterie tot enkele kilometers verspreid worden. Dit hangt natuurlijk af van de weersomstandigheden. De Q-koorts wordt niet van mens op mens overgedragen.

Symptomen van Q-koorts bij de mens

Ruim de helft van de mensen die besmet zijn met Q-koorts wordt niet ziek. Veelal krijgen degenen die wel ziek worden er binnen twee tot drie weken na de besmetting last van. Er is dan vaak sprake van koorts en heftige hoofdpijn. Aangezien een infectie met deze bacterie zich door het hele lichaam spreidt, zijn veel verschillende ziekteverschijnselen mogelijk. Gemiddeld openbaren de eerste verschijnselen 2 tot 3 weken na besmetting, doch dit kan oplopen tot 6 weken. De symptomen bij een ernstiger verloop van Q-koorts bij de mens kunnen de volgende zijn:

Chronische infectie

Bij een chronische infectie kunnen deze symptomen tot tien jaar na de eerste infectie optreden. Er bestaat ook een zeldzame chronische vorm van Q-koorts, waarbij een ontsteking van de hartkleppen kan optreden. Vrij vaak komt er bij Q-koorts een leverontsteking voor zonder symptomen.

Ziekteverschijnselen bij dieren

Doorgaans verloopt de infectie bij dieren symptoomloos en heb je niets in de gaten. De infectie kan leiden tot (een uitbraak van) abortus onder drachtige dieren. In geval van abortus alsook bij symptoomloze dragers scheiden de dieren grote hoeveelheden bacteriën uit tijdens het lammeren of kalven van de dieren. Deze bacteriën kunnen jaren lang in leven blijven en kilometers verwaaien. Mensen die deze bacteriën inademen kunnen besmet raken en ziek worden.

Complicaties

Chronische Q-koorts

De complicaties van Q-koorts, vooral van de chronische vorm, kunnen ernstig zijn. De volgende complicaties zijn hierbij mogelijk:
 • Endocarditis: een ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen;
 • Myocarditis: een ontsteking van de hartspier;
 • Uveïtis: een verzamelnaam voor inwendige oogontstekingen;
 • Osteomyelitis: een botinfectie;
 • Spontane abortus of vroeggeboorte;
 • Acute respiratory distress syndrome of ARDS: een ernstige longaandoening;
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom; en
 • Plaatselijke infecties.

Overlijden

Op grond van Nederlands onderzoek kan het dodental als gevolg van Q-koorts voorlopig op 74 worden gesteld, aldus Q-support in mei 2016. Q-support is door de overheid in het leven geroepen om mensen te ondersteunen en adviseren die te maken hebben met de gevolgen van de Q-koortsepidemie, die heerste tussen 2007 en 2011. Daarvan zijn 65 sterfgevallen zeer waarschijnlijk het gevolg van chronische Q-koorts en 9 een gevolg van acute Q-koorts. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staan 26 doden geregistreerd, maar daar is na het einde van de epidemie het aantal dodelijke slachtoffers niet langer bijgehouden.

Hoe vaak komt Q-koorts voor?

Q-koorts komt in Nederland slechts sporadisch voor, ofschoon het aantal Q-koortsmeldingen in 2007 en 2008 landelijk is toegenomen ten opzichte van de jaren ervoor. In 2007 vond de eerste geregistreerde Q-koortsuitbraak in Nederland plaats: er waren in dat jaar 58 meldingen van Q-koorts. In 2008 waren er meer dan 1000 besmettingen.

Afname van bloed voor onderzoek / Bron: Istock.com/JovanmandicAfname van bloed voor onderzoek / Bron: Istock.com/Jovanmandic

Diagnose en onderzoek

De bevestiging van de diagnose van Q-koorts gebeurt op basis van bloedonderzoek. Als je arts vermoedt dat er sprake is van een chronische infectie, kan een röntgenfoto van de borst worden gemaakt en andere tests worden uitgevoerd om de longen te onderzoeken. Ook kan er een echocardiogram worden gemaakt om te kijken naar je hartkleppen.

Differentiële diagnose

De diagnose van Q-koorts is niet altijd eenvoudig te stellen, aangezien de griepachtige symptomen kunnen wijzen op vele andere aandoeningen. Q-koorts kan onder meer worden verward met één van de volgende aandoeningen:
 • CMV (Cytomegalovirus);
 • Hodgkin-lymfoom;
 • Legionella infectie;
 • Non-Hodgkin lymfoom;
 • Infectie met een rickettsia-bacterie;
 • Electieve abortus;
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom;
 • Griep;
 • Koorts van onbekende oorsprong;
 • Sarcoïdose: een ziekte waarbij spontaan ontstekingen ontstaan in verschillende organen van het lichaam.

Huisarts met Q-koorts patiënt / Bron: Istock.com/monkeybusinessimagesHuisarts met Q-koorts patiënt / Bron: Istock.com/monkeybusinessimages

Q-koorts behandeling

Behandelen met antibiotica

Meestal geneest Q-koorts spontaan en zonder medicatie of andere interventies na één à twee weken. Soms is het nodig om de ziekte te behandelen met een antibioticumkuur. Je kan vrij lang nadien nog last hebben van vermoeidheidsverschijnselen.

Chronische Q-koorts

Bij de zeldzame chronische vorm van Q-koorts is veelal langdurige behandeling met antibiotica noodzakelijk. Chronische Q-koorts is een ernstige infectie, waarbij de bacterie zich verstopt om weer op te duiken zodra je een verzwakte conditie hebt. Ze kunnen aan je bloed zien of je daadwerkelijk chronische Q-koorts hebt. De huisarts kan je verwijzen naar de Q-koorts polikliniek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis als je chronische Q-koorts hebt.

QVS

Ongeveer twintig procent van alle patiënten met acute Q-koorts ontwikkelt het Q-koorts Vermoedheidssyndroom (QVS). Hierbij staat aanhoudende vermoeidheid voorop. De patiënt kan ook last krijgen van andere klachten zoals spierpijn en gewrichtspijn. Deze klachten kunnen voor QVS-patiënten grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven, zowel privé als werk. Er is vooralsnog geen effectieve behandeling beschikbaar specifiek voor QVS. Het effect van antibiotica is nog onvoldoende aangetoond. Een groot deel van de patiënten heeft baat bij cognitieve gedragstherapie (CGT), welke is gericht op het veranderen van gedachten en gedragingen die met de klachten samenhangen en die het herstel belemmeren.

Preventieve maatregelen

Vaccin voor dieren

De dieren worden gevaccineerd met een vaccin dat vanaf april 2009 op grote schaal verkrijgbaar is. De bacterie veroorzaakt abortus onder de drachtige dieren, waarbij veel Q-koorts bacteriën vrijkomen. De geiten en schapen die in 2008 al gedekt waren konden nog niet gevaccineerd worden met het nieuwe vaccin.

Hygiënemaatregelen

Het is belangrijk dat mensen die met dieren werken maatregelen van algemene hygiëne in acht nemen, zoals handen wassen na diercontacten, vooral rond de periode van het lammeren en kalven.

Vaccin voor mensen

Er is sinds 1989 ook een Q-koorts vaccin voor mensen. Het gaat om het Australische Q-Vax®. Het vaccin tegen Q-koorts is beschikbaar gesteld aan mensen die vanwege specifieke hart- en vaatziekten een verhoogd risico lopen om door Q-koorts langdurig en ernstig ziek te worden. Het vaccin wordt aangeboden aan personen:
 • die een ontsteking van het hart hebben gehad;
 • die een nieuwe hartklep hebben gekregen;
 • die een aangeboren hartafwijking hebben;
 • die een hartklepprobleem hebben;
 • die een aneurysma van de aorta hebben;
 • waarbij een deel van de aorta is vervangen door een kunststof gedeelte (prothese).

Nieuws over de Q-koorts

Bacterie Q-koorts geïsoleerd - 24 juni 2009

Op 24 juni 2009 berichte Omroep Gelderland dat Wageningse onderzoekers erin zijn geslaagd de Q-koortsbacterie te isoleren uit de nageboorte van een geit. Doordat ze de bacterie nu geïsoleerd hebben, wordt het eenvoudiger na te gaan waarom die problemen veroorzaakt bij dieren en mensen.

Minister Klink: Q-koorts erger dan Mexicaanse griep - 2 oktober 2009

Minister Klink van Volksgezondheid maakt zich grote zorgen over de verspreiding van Q-koorts. Hij is inmiddels zelfs meer bezorgd over Q-koorts dan over de Mexicaanse griep. Uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat het aantal geregistreerde gevallen van Q-koorts is opgelopen tot bijna 2100. Van nog eens 104 meldingen is niet bekend of het daadwerkelijk om Q-koorts gaat. Er zijn dit jaar 5 mensen aan de bacterie gestorven. Zij waren allemaal al ziek toen ze met de bacterie besmet raakten.

RIVM: mogelijk ruimen bij Q-koorts - 31 oktober 2009

Geitenhouderijen waar de Q-koorts voorkomt, worden mogelijk verplaatst of geruimd. Er wordt nu onderzocht of dat mogelijk is en hoeveel dat kost, aldus directeur Infectieziekten Coutinho van het RIVM in het actualiteitenprogramma Nova op 30 oktober 2009. Volgens hem wordt Q-koorts een steeds groter probleem. Tot nu toe wordt de bacterie bestreden met vaccinaties, maar Coutinho vraagt zich af of dat genoeg is, gezien de snelle verspreiding ervan. De Gezondheidsdienst voor Dieren liet in het tv-programma Nova weten dat tachtig van de 360 Nederlandse geitenhouderijen zijn besmet. Tot nu toe was de besmetting van vier bedrijven bekend.

Onderzoek naar Q-koorts in relatie tot vroeggeboorte en voorlopig geen vaccinatie van mensen - 12 november 2009

Minister Klink van Volksgezondheid zei in de Tweede Kamer dat hij laat onderzoeken of de bacterie die Q-koorts veroorzaakt tot vroeggeboortes bij zwangere vrouwen leidt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de studie verrichten en komt nog dit jaar met de resultaten. Op basis daarvan besluit de minister of hij extra maatregelen tegen Q-koorts neemt. Grootschalige vaccinatie van mensen zal op korte termijn niet plaatsvinden, zo liet Klink al weten. Hij wees daarbij op de bijwerkingen die het nog niet geregistreerde vaccin kan hebben.

Geiten en schapen op besmette bedrijven worden geruimd - 9 december 2009

Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen tegen de Q-koorts. Dat hebben de betrokken ministers Verburg (Landbouw, CDA) en Klink (Volksgezondheid, CDA) op 9 december 2009 aangekondigd op een persconferentie. Op boerenbedrijven waar ingeënt is, maar toch zieke geiten en schapen zijn, worden alle besmette drachtige dieren geruimd. Op bedrijven waar niet is gevaccineerd, maar wel de Q-koorts heerst, worden alle drachtige dieren, zowel besmet als gezond, afgemaakt.

Vaccineren tegen Q-koorts moet al voor 1 juni 2010 - 18 februari 2010

Alle geiten en schapen op bedrijven met een vaccinatieplicht tegen Q-koorts moeten volgens de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten al voor 1 juni 2010 gevaccineerd zijn. Die datum lag oorspronkelijk op 1 januari 2011, maar minister Verburg van LNV heeft die datum gewijzigd, zo meldt zij aan de Tweede Kamer.

Q-koortsbacterie bij mens geïsoleerd - 3 maart 2010

Op 3 maart 2010 werd bekend gemaakt dat onderzoekers van het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen Universiteit, voor het eerst in zijn geslaagd om de Q-koortsbacterie bij mensen te isoleren. Daarmee wordt het mogelijk om het onderzoek naar het ontstaan van de ziekte en naar het effect van de behandeling van patiënten uit te breiden.

Bloedafname / Bron: Istock.com/anna1311Bloedafname / Bron: Istock.com/anna1311
Onderzoek Q-koorts zwangere vrouwen - 5 maart 2010
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start deze maand een groot onderzoek naar Q-koorts bij zwangere vrouwen. Het onderzoek moet uitwijzen of het zinvol is om standaard bloedonderzoek te doen op Q-koorts bij alle zwangere vrouwen in risicogebieden. Met name vrouwen in Noord-Brabant worden uitgenodigd om aan het onderzoek mee te werken. Zwangere vrouwen die besmet raken met Q-koorts hebben een (hele kleine) verhoogde kans op vroeggeboorte of een miskraam.

Patiënt heeft na jaar nog last van Q-koorts - 26 maart 2010

Uit een nog ongepubliceerde studie van Gijs Limonard, longarts in het Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn, die hij in samenwerking met onderzoekers van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en het UMC St. Radboud te Nijmegen heeft verricht, blijkt dat de gezondheid van patiënten met Q-koorts een jaar na hun besmetting nog aanzienlijk slechter dan die van niet-geïnfecteerde buurtgenoten. Limonard volgde 85 Q-koorts-patiënten uit het Brabantse dorp Herpen, waar de ziekte in 2007 op grote schaal uitbrak. In een tweede studie vergeleek hij de gezondheidsstatus van 54 mensen die Q-koorts hadden opgelopen met buurtgenoten zonder Q-koorts. "Er bleek een enorm verschil in de gezondheidsstatus. Patiënten functioneerden beduidend minder, en dit een jaar na infectie," aldus de longarts.

Q-koortsonderzoekers vinden zeldzame bacterie - 17 augustus 2010

Onderzoekers van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad hebben in Q-koortsmonsters een heel zeldzame bacteriestam gevonden. De bijzondere bacteriestam is, samen met de manier waarop geiten in Nederland worden gehouden, mogelijk het antwoord op de vraag waarom de Q-koorts juist in Nederland zo explosief is uitgebroken en bijvoorbeeld niet in Australië, een schapen- en geitenland bij uitstek. Dat heeft dierenarts Fred van Zijderveld van het CVI dinsdag gezegd. Het CVI heeft tot nu toe in monsters vijftien bacteriestammen gevonden, waarvan er dertien in geitenstallen rondwaren. Eén type overheerst echter en dat is een soort die in het buitenland maar heel weinig wordt gevonden. Het gaat om een zogenoemd virulent type, een soort die besmettelijk is en heftig om zich heen grijpt. De bacterie is volgens Van Zijderveld duidelijk anders dan de andere, maar hij verwacht dat het nog wel een paar jaar kan duren voordat het CVI definitief uitsluitsel kan geven.

Aantal gevallen van chronische Q-koorts zal toenemen - 17 november 2010

Artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch verwachten dat het aantal gevallen van chronische Q-koorts de komende tijd een behoorlijke vlucht neemt. Bij een tot vijf procent van de mensen die acute Q-koorts hebben gehad, ontwikkelt zich de chronische variant. De Q-koorts bacterie kan zich als het chronisch is onder meer vast gaan zetten op de hartkleppen en aders, wat uiteindelijk tot de dood kan leiden. Dit jaar stierven zeven mensen die de chronische variant onder de leden hadden. De organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw heeft een aantal ziekenhuizen, waaronder het Jeroen Bosch, in totaal drie miljoen euro subsidie gegeven voor het onderzoek naar chronische Q-koorts.

Ministers schoten tekort bij aanpak Q-koorts - 22 november 2010

De evaluatiecommissie-Q-koorts, die onder leiding staat van de landbouweconoom Gert van Dijk, heeft in opdracht van het kabinet de aanpak en de bestrijding van de Q-koorts in Nederland onderzocht. Hun bevindingen zijn vastgelegd in het rapport 'Van verwerping tot verheffing'. Dit rapport is aangeboden aan minister Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Bleker (Landbouw). De kern van de bevindingen die de Evaluatiecommissie Q-koorts bij monde van voorzitter prof. dr ir Gert van Dijk op 22 november op een persconferentie in Den Haag is gepresenteerd, luidt:

"Volksgezondheid en Landbouw hielden te lang vast aan hun eigen visie op de aanpak van de Q-koorts en landbouwbedrijven zijn te weinig aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Relevante informatie tussen instanties werd onvoldoende gecommuniceerd. Er waren verschillen in wetenschappelijk 'bewijs' voor melkgeitenbedrijven als bron van de Q-koorts. Maatregelen bleven te lang uit wat tot onzekerheid bij alle betrokkenen leidde. De overheid maakte niet duidelijk welke risico's mensen liepen, wat mensen zélf konden doen. VWS én LNV traden in reactie op de Q-koortsuitbraak te terughoudend op."

Onderzoek naar overbrengen van Q-koorts door teken - 31 mei 2011

Het Centraal Veterinair Instituut in Wageningen doet onderzoek naar de oorsprong van de bacterie. Mogelijk zouden teken de Q-koortsbacterie kunnen overbrengen op dieren. In het buitenland is de Q-koorts bacterie al bij teken gevonden. Over ongeveer anderhalf jaar wordt bekend of teken inderdaad de bacterie kunnen overbrengen.

Q-koorts-patiënten stappen naar rechter - 27 februari 2012

Q-koorts-patiënten gaan geitenhouders aansprakelijk stellen voor hun ziekte. Ongeveer 800 mensen hebben chronische klachten overgehouden aan de besmetting. Twaalf van hen stappen nu naar de rechter om de betrokken geitenhouders aan te klagen. Want ook al hebben de geitenhouders geen schuld, in veel gevallen zijn ze zelf ook slachtoffer, ze zijn volgens de patiënten wel aansprakelijk voor de schade.

RIVM: minstens 24 doden door Q-koorts - 28 februari 2012

Volgens Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in de afgelopen jaren zeker 24 mensen overleden aan Q-koorts. Van deze mensen is zeker dat Q-koorts de doodsoorzaak was. Maar volgens Coutinho kunnen het er ook 'misschien twee, drie keer zo veel' zijn. Het laatste officiële dodental stond op 19. Sinds de uitbraak in 2007 zijn ongeveer 4000 mensen ziek geworden, maar ook dat aantal zou volgens het RIVM veel hoger liggen.

'Meer aandacht Q-koortsslachtoffer' - 23 april 2012

De Nationale Ombudsman Alex Breninkmeijer vindt dat de overheid veel meer aandacht moet schenken aan het leed dat de slachtoffers van de Q-koorts is aangedaan en hen ruimhartig moet tegemoetkomen. Hij stelt ook dat demissionair minister van Volksgezondheid Schippers te weinig doet voor de slachtoffers van de Q-koorts en zich te veel verschuilt achter allerlei formele regels.

Stand van zaken april 2012
Sinds 2007 zijn er ruim 4100 Q-koortsbesmettingen aangetoond. Tenminste 25 patiënten zijn overleden. Directeur Roel Coutinho van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM denkt op basis van onderzoek bij de bloedbanken dat het werkelijk aantal gevallen van Q-koorts minstens twintig keer hoger ligt.

Ombudsman presenteert Q-koorts-rapport 'Het spijt me' - 19 juni 2012

'Het spijt mij' is de titel van het onderzoek van de ombudsman naar de Q-koorts dat op 19 juni werd gepresenteerd. De ombudsman onderzocht een klacht van de belangenvereniging voor Q-koortspatiënten die zich in de steek voelen gelaten. Conclusie: de overheid heeft gefaald bij de aanpak van de Q-koorts. Om het geschonden vertrouwen van Q-koortspatiënten te herwinnen, zou de overheid excuses moeten maken voor trage aanpak van de uitbraak. Excuses en een tegemoetkoming voor 'schrijnende gevallen' zijn volgens de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer op zijn plaats.

Prevalentie Q-koorts hoger dan verwacht - 11 juli 2012

Het aantal mensen dat besmet is geweest met Coxiella burnetii, de bacterie die Q-koorts veroorzaakt, lijkt veel hoger te liggen dan voorheen werd gedacht. Dat stellen Peter Wever e.a. in Epidemiology & Infection. Uit onderzoek verricht in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) te Den Bosch, bleken in de Brabantse regio meer dan 40.000 personen tussen 2007 en 2010 besmet te zijn geweest met C. burnetii. Wever schat dat het aantal geïnfecteerde personen in heel Nederland daardoor mogelijk rond de 100.000 ligt.

Onderzoek naar Q-koorts in Friesland - 26 juli 2012

In de regio Drachten in Friesland wordt door de GGD en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWA) onderzoek gedaan naar Q-koortsgevallen. In het gebied is een toename van het aantal meldingen Q-koortsgevallen geconstateerd. Er zijn elf patiënten met Q-koorts, waarvan er vier uit Drachten of omgeving komen. Dat is meer dan gebruikelijk, want de GGD Friesland krijgt normaal gesproken ongeveer drie meldingen per jaar.

Stichting aan de slag voor Q-koortspatiënten - 14 januari 2014

hronische Q-koortspatiënten uit het hele land worden vanaf februari 2014 uitgenodigd voor een individueel gesprek met Q-support, de stichting die voor patiënten werd opgericht na een debat in de Tweede Kamer. In het gesprek worden problemen en wensen geïnventariseerd. Q-support hoopt zo een bijdrage te kunnen leveren aan oplossingen.

Een op drie Herpenaren had Q-koorts - 22 mei 2014

Een derde van de inwoners van het Brabantse Herpen heeft ooit Q-koorts meegemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Hart van Brabant. Begin dit jaar vroeg de GGD aan alle Herpenaren van 18 jaar of ouder om mee te doen aan het onderzoek. Van de 2163 genodigden deden er 1517 mee, een opkomst van 70 procent. Zij vulden een vragenlijst in en lieten hun bloed onderzoeken. Bloedonderzoek toonde aan dat 507 deelnemers (33%) ooit Q-koorts doormaakten. Zij hebben nu geen chronische infectie, en verder onderzoek is niet nodig. Datzelfde geldt voor 602 deelnemers (40%) die geen Q-koorts doormaakten en voor 402 deelnemers (26%) die mogelijk Q-koorts doormaakten, maar nu geen chronische infectie hebben. Alleen bij de 6 deelnemers (0,4%) die mogelijk een chronische infectie hebben, is aanvullend onderzoek nodig om te kijken of het daadwerkelijk om chronische Q-koorts gaat.

Ingrijpende gevolgen van Q-koorts onderschat - 18 april 2015

In elk geval 250 mensen met een chronische Q-koortsinfectie weten niet dat ze de bacterie bij zich dragen, schatten deskundigen. Onbehandeld kan de infectie dodelijk zijn. Voormalig huisarts Alfons Olde Loohuis is bezorgd: "De mensen die we niet gevonden hebben, gaan waarschijnlijk dood aan de infectie." Loohuis werkt als medisch adviseur voor de Stichting Qsupport, die eind 2013 werd opgericht door de overheid, om Q-koorts patiënten te begeleiden en te ondersteunen. Hij sprak zijn zorgen uit in het actualiteitenprogramma 'Nieuwsuur' op 18 april 2015.

'Niet meer moeheid na Q-koorts' - 7 december 2015

Een besmetting met Q-koorts lijkt, anders dan vaak gesuggereerd, niet te leiden tot vermoeidheid en andere gezondheidsproblemen op de langere termijn. Zeven jaar na de uitbraak in het Brabantse Herpen voelen inwoners die seropositief zijn voor C. burnetti zich niet vermoeider dan hun seronegatieve dorpsgenoten of een vergelijkbare groep uit de algemene bevolking. Wel rapporteerden mensen die ten tijde van de uitbraak te horen hadden gekregen dat ze besmet waren, meer vermoeidheid dan dorpsgenoten die ongeweten besmet waren. De studie, uitgevoerd door Gabriëlle Morroy van GGD Hart voor Brabant en collega’s (Epidemiol Infect. 2015; online 12 november), omvatte 1517 van de 2161 inwoners van Herpen (70%).¹

Q-koortspatiënten procederen tegen de staat - 16 oktober 2016

Ruim 300 mensen die ziek zijn geworden door Q-koorts, onder wie zo'n 30 uit Gelderland, sleepten de Nederlandse Staat voor de rechter. Ze vinden dat de overheid te weinig heeft gedaan om verspreiding te voorkomen. Ze hopen op een schuldbekentenis en compensatie. Uitspraak is op 25 januari 2017.

Staat niet nalatig bevonden in Q-koortszaak 25 januari 2017

De Nederlandse staat heeft genoeg gedaan bij de voorlichting over de Q-koortsepidemie van 2007-2011. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag op 25 januari 2017. De Q-koortspatiënten gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Kabinet reserveert 10 miljoen voor slachtoffers Q-koorts - 14 juli 2017

Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit als "gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die Q-koortspatiënten hebben ondervonden". Dit schrijven minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer.

Q-koorts blijft levens eisen - 3 november 2018

Elf jaar na het uitbreken van de Q-koortsepidemie in Nederland overlijden nog altijd patiënten aan de infectieziekte. In de afgelopen twee jaar gaat het om 21 sterfgevallen, waarmee het totaal op 95 komt. Nog eens 516 patiënten lijden aan chronische Q-koorts.

Noot:
 1. Hans van Maanen. 'Niet meer moeheid na Q-koorts'. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2808

Lees verder

© 2009 - 2019 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Vitale functiesVitale functies zijn de functies van je lichaam, die veranderen van uur tot uur. Er zijn 4 fitale functies; ademhaling,…
Wat te doen bij besmetting Q-KoortsWat is Q-Koorts? Q-Koorts is een infectieziekte wat afkomstig is van miskramen bij geiten. Q-Koorts kan makkelijk herken…
Griep, oorzaken, symptomen en behandelingHet griepvirus (influenzavirus) geeft besmetting van de slijmvliezen van de luchtwegen. Dit betekent dat de slijmvliezen…
Symptomen q-koorts en mexicaanse griepSymptomen q-koorts en mexicaanse griepZiek door de Q-koorts of de Mexicaanse griep. En er zijn zeker overeenkomsten tussen beide ziekten. Maar hoe weet u wat…
Q-koorts, er komen steeds meer gevallenQ-koorts, er komen steeds meer gevallenQ-koorts wordt door schapen en geiten aan mensen doorgegeven. Het is helaas geen onschuldige aandoening want je kunt er…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/daizuoxin
 • Bacterie Q-koorts geïsoleerd: http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/296391/Bacterie-Qkoorts-geisoleerd.htm (voor de laatste keer geraadpleegd op 25 juni 2009)
 • Hans van Maanen. 'Niet meer moeheid na Q-koorts'. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2808
 • Q-koorts: http://www.rivm.nl (voor de laatste keer geraadpleegd op 14 mei 2009)
 • Q-koorts: http://nl.wikipedia.org/wiki/Q-koorts (voor de laatste keer geraadpleegd op 14 mei 2009)
 • Vragen en antwoorden over Q-koorts: http://www.ggd.rotterdam.nl (voor de laatste keer geraadpleegd op 14 mei 2009)
 • Q-koorts, Coxiella burnetii: http://www.rivm.nl/ziekdoordier/zoon_op_rij/Qkoorts.jsp (voor de laatste keer geraadpleegd op 25 juni 2009)
 • http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/31/311009_qkoorts.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 31 oktober 2009)
 • http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1315222.ece/Onderzoek_naar_Q-koorts_en_vroeggeboorte (voor de laatste keer geraadpleegd op 12 november 2009)
 • http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2010/Vaccin_tegen_Q_koorts_beschikbaar_voor_risicogroepen (ingezien op 27-12-2016)
 • http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=112129 (voor de laatste keer geraadpleegd op 19 februari 2010)
 • http://zwanger.blog.nl/onderzoek/2010/03/05/onderzoek-q-koorts-zwangere-vrouwen-risico-gebieden-noord-brabant-umcg (voor de laatste keer geraadpleegd op 5 maart 2010)
 • http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1355361.ece/Q-koortsbacterie_bij_mens_geiuml_soleerd (voor de laatste keer geraadpleegd op 5 maart 2010)
 • http://www.nrc.nl/binnenland/article2511857.ece/Patient_heeft_na_jaar_nog_last_van_Q-koorts (voor de laatste keer geraadpleegd op 30 maart 2010)
 • http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3302161.ece/Enorme_vlucht_chronische_Q-koorts_verwacht.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 17 november 2010)
 • http://www.nu.nl/algemeen/2314363/q-koortsonderzoekers-vinden-zeldzame-bacterie.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 17 november 2010)
 • http://www.evaluatiecommissieqkoorts.nl/wp-content/uploads/PERSBERICHT-Evaluatiecommissie-Q-koorts_November-2010.pdf (voor de laatste keer geraadpleegd op 22 november 2010)
 • http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2030954-ingrijpende-gevolgen-van-q-koorts-onderschat.html (voor de laatste keer geraadpleegd op 18 april 2015)
 • http://nos.nl/artikel/2108223-veel-meer-doden-door-q-koorts-dan-gedacht.html (geraadpleegd op 28-09-2016)
 • https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/q-koorts-blijft-elf-jaar-na-uitbraak-epidemie-levens-eisen-21-in-afgelopen-twee-jaar~b19993d9/ (ingezien op 5-11-2018)
 • Afbeelding bron 1: Klimkin, Pixabay
 • Afbeelding bron 2: Istock.com/Jovanmandic
 • Afbeelding bron 3: Istock.com/monkeybusinessimages
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/anna1311

Reageer op het artikel "Q-koorts: symptomen, vaccinatie, gevolgen en behandeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dierks P., 01-12-2016 14:22 #11
L. S., Ik heb ooit ergens gelezen dat de Q-koorts in 1920/1930 in Queensland Australië voor het eerst ontdekt is. Klopt dat? Graag een antwoord omdat in mijn kringen daar twijfels over bestaan.

Bij voorbaat dank.
Vr. gr., Peter Dierks. Reactie infoteur, 03-12-2016
De ziekte is in in 1935 voor het eerst beschreven door Edward Holbroock Derrick bij medewerkers in een slachthuis in Brisbane, Queensland, Australië. Omdat de oorzaak van de ziekte toen nog niet bekend was, werd deze de query fever genoemd, waar de benaming 'Q-koorts' vandaan komt. In 1937 werd de bacterie voor de eerste keer geïsoleerd als een Rickettsia-soort. U kunt dit alles nalezen in het artikel 'Een onderzoek naar het vóórkomen van Q-koorts in Nederland' van Wolff, J.W. en Kouwenaar, W. dat in 1954 verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (Ned Tijdschr Geneeskd. 1954;98:2726-32).

J. Zijlstra, 07-09-2014 20:59 #10
Dit is eigenlijk geen reactie maar een vraag. Kunnen mensen door het eten van geitenkaas ook besmet raken met dit virus? Reactie infoteur, 16-09-2014
Het RIVM schrijft het volgende hierover in een folder over Q-koorts ('Zicht op Q-koorts -Vragen & Antwoorden'):

"Gepasteuriseerde geiten-, schapen- en koeienmelk kunt u veilig drinken, want daarin zijn de aanwezige bacteriën inactief gemaakt. Zachte en harde geitenkazen van gepasteuriseerde melk kunt u dus veilig eten. Bijna alle geitenkazen zijn van gepasteuriseerde melk gemaakt; alleen in boerderijwinkels en boerenmarkten zijn soms kazen van rauwe melk te koop. (…)
Er is een gering risico op besmetting via rauwe melk. Er mogen geen producten worden gemaakt van rauwe geitenmelk van besmette geitenbedrijven. Als een bedrijf besmet is met Q-koorts (of verdacht is) geldt er op basis van Europese verordening een pasteurisatieplicht. Pasteurisatie van de melk neemt het risico op het oplopen van Q-koorts via de melk of kaas weg. Er is een kleine kans dat een bedrijf al besmet is voordat dit wordt opgemerkt, daarom is de mogelijkheid dat u Q-koortsbacteriën binnenkrijgt via (producten van) rauwe melk niet geheel uit te sluiten. Het is nooit verstandig om rauwe melk te drinken en producten van rauwe melk te eten. In deze producten kunnen verschillende ziekmakende bacteriën voorkomen."

In 't Veld, 08-03-2012 19:33 #9
L.S.
In 1998 werd ik op onverklaarbare wijze ernstig ziek.
In het Lucas Ziekenhuis in Apeldoorn ben ik door dr. Van Leeuwen uitgebreid onderzocht.
Er werd een ruggemergvloeistof onderzocht, de oorzaak kon men niet opsporen.
Is het mogelijk toen al Q-koorts geweest?
Ik woon in Klarenbeek met veel mestbedrijven, veel zomers stank en altijd een bedorven lucht. Reactie infoteur, 08-03-2012
Q koorts komt over de hele wereld voor. Sinds 1977 wordt het in Nederland regelmatig geconstateerd (RIVM: Infectieziekten bulletin, Jaargang 9 nummer 1, januari 1998). In Nederland werden jaarlijks ongeveer 15 besmettingen bij de mens geregistreerd, maar vanaf 2007 is dat aantal tot enige duizenden gestegen.

Trudy van Lith, 07-04-2011 22:19 #8
Op 18 april 2009 werd ik ziek en pas medio juli de diagnose Q-koorst vast gesteld. Heel ziek geweest, hoofdpijn, braken, nekpijn, hoge koorts, moeheid, ontstekingen. Werd steeds naar huis gestuurd door mijn huisarts dat ik in de overgang zou zitten. In dec 2010 werd mij medegedeeld dat ik geen chronisch q koorts heb. Nu ben ik begin maart weer heel ziek geweest, dacht zelf aan de griep. Maar ik blijf weer hoofdpijn houden, ben zo ontzettend moe en moet weer dagelijks braken en heb ontzettende zweet aanvallen. Kan het zo zijn dat ik weer de q koorts heb of doorgemaakt of kan dat niet. Reactie infoteur, 13-04-2011
Vaak wordt Q-koorts niet herkend en als griep gezien. Welicht dat de diagnose bij u daarom later is gesteld. Immuniteit is na een infectie meestal levenslang.

Naast chronische Q- koorts, is er een symptomencomplex dat de naam ‘post-Q-koortsvermoeidheid’ kreeg. Dit komt voor in 10% tot 40% van alle patiënten (afhankelijk van welke criteria worden gehanteerd). In Nederland ligt dat percentage rond de 25%. In Nederland wordt als definitie gehanteerd dat patiënten langer dan een jaar na het doormaken van een acute infectie nog steeds vermoeidheidsklachten hebben. Behalve abnormale vermoeidheid en/of vermoeibaarheid kunnen overmatig (nacht)zweten, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijnen, dyspnoe en concentratie- en slaapproblemen voorkomen. Deze klachten kunnen een sterk belemmerende invloed hebben op kwaliteit van leven, dagelijkse activiteiten en werk. Diagnostische criteria voor het stellen van een QFS-diagnose zijn er tot op heden niet.(Bron: RIVM)

Rick Hol, 12-06-2010 00:12 #7
Ongelooflijk dat de Nederlandse bevolking moet leiden onder de Bio-industrie lobby van het CDA! Nogal logisch dat het CDA is ingestort. Er moet geen plaats zijn voor een bio-industrie in een overbevolkt land wat Nederland is! Reactie infoteur, 13-06-2010
Hallo Rick Hol,

Ik ben van mening dat de CDA terug moet naar de bron en zich moet bezinnen wat echt rentmeesterschap inhoudt.

Mvg, Martin

Jos de Rooij, 20-05-2010 16:27 #6
Mijn bloed is onderzocht op bezinksel etc. Bloed was goed. Wil dit zeggen dat het 99% zeker is dat ik géén Q-koorts bacterie in mijn lichaam heb? Reactie infoteur, 26-05-2010
Hallo,

Bloedonderzoek moet uitwijzen of iemand wel of geen Q-koorts heeft. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dat onderzoek, dan kunt u dat het beste aan uw huisarts vragen.

Mvg, Tartuffel

G. Hendrix, 16-03-2010 21:50 #5
Kan besmetting ook plaatsvinden door producten die gemaakt worden van de dieren, zoals geitenkaas? Reactie infoteur, 23-03-2010
Hallo,

Op de website van het RIVM staat daarover het volgende te lezen:

"Kan ik Q-koorts krijgen van rauwe melk of kaas van rauwe melk?
Er is een gering risico op besmetting via rauwe melk. Er mogen geen producten worden gemaakt van rauwe geitenmelk van besmette geitenbedrijven. Pasteurisatie van de melk neemt het risico op het oplopen van Q-koorts via de melk of kaas weg. Als een bedrijf besmet is met Q-koorts (of verdacht is) geldt er op basis van Europese verordening een pasteurisatieplicht.
Er is een kleine kans dat een bedrijf al besmet is voordat dit wordt opgemerkt, daarom is de mogelijkheid dat u Q-koortsbacteriën binnenkrijgt via (producten van) rauwe melk niet geheel uit te sluiten. Het is nooit verstandig om rauwe melk te drinken en producten van rauwe melk te eten. In deze producten kunnen verschillende ziekmakende bacteriën voorkomen.'' (Bron: http://www.qkoortsinnederland.nl/veelgestelde_vragen/overzicht/nodeId(1604)/Manier_van_besmetten-Door_dieren#node_1656).

Mvg, Tartuffel

Mleenen, 30-01-2010 18:01 #4
Waarom worden we niet ingeent ik woon in een gebied met veel geiten en ga al lang niet meer naar de dorpen, maar het komt steeds dichterbij waarom wordt er in andere landen wel ingeent.Waarom moeten er zoveel geiten zijn en komen er steeds meer als we er ziek van worden? Reactie infoteur, 31-01-2010
Hallo,

U kunt deze vragen het beste stellen aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. U kunt het het LNV-Loket bellen: 0800 - 22 333 22 (gratis), ma t/m vr 8.30 - 16.30 uur.

Mvg, Tartuffel

Mevr W. Peper, 21-01-2010 15:08 #3
Mjn man staat op de wachtlijst voor een operatie o.a. aan de hartklep. Deze moet worden vervangen. Nu lees ik dat weliswaar in zeldzame gevallen er ook chronische ontsteking van de hartklep kan optreden. Hoort mijn man nu tot de risicogroep. Wij zijn hobbyboeren en hebben 14 vleesschapen en 6 geiten. Kunnen onze dieren worden gevaccineerd, zodat wij dit risico kunnen uitsluiten. Is er al vaccin voorradig?
Wil Peper Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo mevrouw Peper,

Er is een vaccin voor geiten, schapen en koeien dat met ontheffing van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt toegepast.

Sterkte toegewenst,

Tartuffel

Batist, 18-01-2010 21:02 #2
Bestaat er een test op q-koorts, zodat je zeker weet dat je het wel of niet hebt?
Groet, N. Batist Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo Batist,

Aangezien klachten en symptomen bij Q-koorts niet specifiek zijn is het moeilijk om een diagnose te stellen zonder een geschikte laboratoriumtest. Uw huisarts kan u meer hierover vertellen.

Mvg, Tartuffel

Trees van der Heijden, 21-12-2009 19:50 #1
Ik wil wel heel graag weten, waarom bv de geiten deze ziekte hebben gekregen, komt het doordat er misschien (te) veel geiten zijn, of wordt deze ziekte overgedragen vanuit het buitenland?
Kortom hoe komen de geiten aan deze ziekte?
Met vriendelijk groet,
Trees van der Heijden Reactie infoteur, 24-01-2010
Hallo Trees,

Op de Engesltalige Wikipedia site staat daarover o.a. het volgende geschreven:

"The pathogen of Q fever was discovered in 1937, when Frank Macfarlane Burnet and Mavis Freeman isolated the bacterium from one of Derrick’s patients. It was originally identified as a species of Rickettsia. H.R. Cox and Davis isolated it from ticks in Montana, USA in 1938. It is a zoonotic disease whose most common animal reservoirs are cattle, sheep and goats. Coxiella burnetii is no longer regarded as closely related to Rickettsiae but as similar to Legionella and Francisella and is a proteobacterium"

http://en.wikipedia.org/wiki/Q_fever

Mvg, Tartuffel

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 17-11-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Special: Pijn op de borst
Bronnen en referenties: 24
Reacties: 11
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!