Kanker is al 25 jaar geneesbaar

Dr. Hamer is een Duitse arts die een genezingsmethode heeft gevonden voor kanker. Hoera! Dat is goed nieuws. Hij deed zijn ontdekking ruim 25 jaar geleden. Wat? Waarom horen we dat nu pas? Omdat het een alternatieve geneeswijze is. Dr. Hamer baseert zich op nieuwe Germaanse geneeskunde die werkt in combinatie met zelfinzicht. Hij deed onderzoek naar 40.000 ziektegevallen en constateerde telkens dezelfde patronen. Psychische conflicten liggen aan de basis van lichamelijke ziekten.

Inhoud


Empirisch bewijs voor oorzaak alle ziekten

Empirisch betekent proefondervindelijk. Dr. Hamer heeft door ervaring vast gesteld dat zijn genezingsmethode in eerste instantie voor kanker werkt. Door vervolgonderzoek ontdekte hij dat het tegen vrijwel elke ziekte werkt. De Germaanse geneeskunde stelt dat 95% tot 97% van alle ziekten kan worden genezen. Dat lijkt een claim die te fantastisch klinkt om waar te zijn. Dr. Hamer is echter niet zomaar iemand die aan alternatieve geneeskunde is gaan doen omdat hij dat leuk vond. Hij is een afgestudeerd arts die in ziekenhuizen heeft gewerkt. Hij werkte op een geven moment als internist in het universiteitsziekenhuis van Tübingen. Daarnaast is hij ook theoloog. Als hobby had hij uitvinden, zo heeft hij patenten op enkele medische hulpmiddelen. Hij vond een nieuw soort scalpel uit om bot mee te zagen, een speciale massagebank die zich aanpast aan de vorm van het lichaam en een apparaat voor diagnose van bloedsamenstelling door de huid heen.

Universiteit weigert wetenschappelijk onderzoek

Hij heeft bij zijn werkgever gevraagd of men wetenschappelijk onderzoek wou financieren om zijn theorie verder te onderzoeken. Alhoewel een universiteitsziekenhuis achter medische waarheidsvinding zou moeten staan wilde het niet meewerken. Via de rechter heeft Dr. Hamer afgedwongen dat het ziekenhuis een wetenschappelijk onderzoek moet laten plaatsvinden op straffe van een jaarlijkse dwangsom. Het ziekenhuis betaalt liever de dwangsom dan wetenschappelijk onderzoek te doen. Dr. Hamer is vervolgens ontslagen omdat hij ´niet in de academische wetenschap zou geloven´, ondanks dat hij destijds ruim 500 patiënten heeft genezen.

Dwaze, Italiaanse prins

Dr. Hamer heeft zelf kanker gehad. Dat kreeg hij nadat zijn zoon ernstig gewond werd geraakt en later overleed door een noodlottige handeling van een gek geworden Italiaanse prins V.E. van Savoyen die op dat moment uit frustratie op zoek was naar iemand die hem ergerde. Hij was de zoon van de voormalige Italiaanse koning. De prins schoot op een boot waarvan hij vermoedde dat degene naar wie hij op zoek was er binnen zat. Hij schoot op de boot maar miste en een afgedwaalde kogel raakte Dirk Hamer die in een andere boot lag te slapen in zijn onderbuik. Hij stierf niet gelijk. Het heeft 4 maanden geduurd voordat zijn zoon stierf aan zijn verwondingen. Dr. Hamer heeft dag en nacht bij zijn sterfbed gewaakt en zijn zoon is in zijn armen gestorven.

De oorzaak van kanker

Na de dood van zijn zoon kreeg hij kanker. Hij genas zichzelf en kwam erachter hoe kanker ontstaat en hoe het genezen wordt. Hij vroeg zich af of het trauma van de dood van zijn zoon een rol kon spelen bij het ontstaan van zijn ziekte. Hij vond uit dat iedereen die kanker heeft gekregen een zwaar innerlijk conflict te verwerken kreeg. Een deel van de hersenen ondergaat een zichtbare verandering waardoor precies gezegd kan worden welke kanker er gaat ontstaan. Middels röntgenfoto´s van de hersenen is te verifiëren wat zijn bevindingen zijn. Deze kennis heeft hij op duizenden mensen toegepast, telkens met positief resultaat. Wat zijn de oorzaken van kanker? Ze zitten binnen in de mens.

3 kenmerken van het ontstaan van kanker

1. Het beleven van een zwaar innerlijk conflict,
2. Acuut dramatisch begin van het conflict,
3. Psychische isolatie.

Zwaar innerlijk conflict

Wat een zwaar innerlijk conflict is weet iedereen. Maar weinigen realiseren zich dat dit het begin van een kanker kan zijn. Een innerlijk conflict keert hersenfuncties om. De hersens gaan ziektes maken die bij het innerlijk conflict passen. Het innerlijk conflict vindt zijn weerslag in het lichaam.

Acuut dramatisch begin

Het begin van een conflict kan in alle gevallen tot op de dag nauwkeurig en vaak zelfs tot op het uur nauwkeurig worden bepaald. Het inzicht dat een innerlijk conflict de oorzaak is van kanker, is een opluchting. Wanneer men dit realiseert dan kan het conflict verdwijnen waardoor ook de kanker verdwijnt!

Psychische isolatie

Als een conflict van seksuele aard is dan vindt dat zijn weerslag op de geslachtsorganen. Het is voor mensen zeer moeilijk dit te uiten. Men geraakt in een psychisch isolement. Dat is een voedingsbron voor kanker. De nare gevoelens vreten van binnen uit je op. Je hebt geen uitlaatklep, geen mogelijkheid om negatieve energie af te blazen. Daardoor wordt de negatieve energie gemanifesteerd in het lichaam. Kanker van de geslachtsorganen is slechts een voorbeeld. Er zijn allerlei soorten kanker. Het gaat erom dat mensen hun conflict opkroppen en niet naar buiten laten afvloeien. Door het opkroppen van een conflict in zichzelf zal het lichaam reageren door cellen aan te maken die zich tegen het lichaam keren; dat is het algemene kenmerk van de kankercel.

De secundaire shock

De tweede shock die een kankerpatiënt te verduren krijgt begint op het moment dat de arts vertelt dat de diagnose kanker is gesteld. Wanneer iemand verteld wordt dat hij of zij kanker heeft ontstaat een nieuwe shock, een nieuw conflict waardoor een nieuw soort kanker ontstaat, meestal in botten of longen. De gedachte dood te gaan is voor velen zo afschrikwekkend dat men in een tweede innerlijk conflict komt.

Het bronconflict oplossen

De therapie van Dr. Hamer draait erom het bronconflict van de eerste kanker te ontdekken en vervolgens het conflict op te lossen. Deze oplossingen kunnen op meerdere manieren gebeuren en zijn geheel afhankelijk van het conflict. Wanneer het een conflict betreft tussen een werknemer en zijn chef dan kan Dr. Hamer de chef vragen om langs te komen om het conflict bij te leggen. Wanneer dat gebeurt dan kan het wonder gebeuren: het kankergezwel stopt spontaan in zijn ontwikkeling. Mensen voelen zich als van een steen verlost als men beseft wat de oorzaak is. Daarna moet de oorzaak ook daadwerkelijk aangepakt worden

Revalidatie, het normale leven oppakken

Voor Dr. Hamer zit zijn taak er dan niet op. Hij neemt de verbeteringen waar, bijvoorbeeld door röntgenfoto´s te maken. Patiënten moeten weer aansterken, beginnen met bewegen zodat ze gewoon weer kunnen fietsen, zwemmen en leven. Patiënten hebben zo lang met kanker rondgelopen dat zij en hun naasten helemaal moeten wennen aan het gezond zijn. Hamer werkt soms samen met reguliere artsen. Hij legt ze uit wat er gebeurt en wat zijn therapie precies behelst. Helaas reageren de academische artsen vaak met, ach dan was het waarschijnlijk toch geen kanker.

Conflict met de zoon

Een ander voorbeeld is van longkankerpatiënt die vader was en grote zorgen had over zijn zoon die zijn studie afbrak terwijl hij twee kinderen had en zijn vouw net zoals hij werkloos was. De vader stond op en ging naar bed met zorgen om zijn zoon. Dr. Hamer heeft toen de school opgebeld en gevraagd of hij niet toch zijn studie kon afmaken. Dat mocht en de zoon ging weer 100% voor zijn studie. Toen de vader dat nieuws hoorde is de longkanker vanzelf verdwenen. Hij voelde zich bevrijd.

Genezen zonder bestraling, chemokuur of operaties

De methode die Hamer gebruikt werd zonder operaties waarbij kankergezwellen worden weggesneden, zonder bestraling en zonder chemotherapie. Hij gaat alleen op zoek naar het innerlijk conflict omdat hij keer op keer heeft gezien dat psychische drama´s die zich opkroppen tot kanker leiden. De klassieke methode om met met bestraling, chemokuur of het wegsnijden van kanker mensen te genezen is echter heilig in onze maatschappij. Academische wetenschappers willen andere manieren niet eens onderzoeken, alhoewel vele oncologen inzien dat er zware bijwerkingen aan de methoden van de reguliere geneeskunde kleven. Mensen worden middels de reguliere weg zelden genezen.

Secundaire conflicten

Nadat een eerste conflict is opgelost moet soms een tweede of zelfs derde conflict opgelost worden. Het secundaire en in sommige gevallen het tertiaire kankergezwel moet worden genezen. Een secundaire kanker ontstaat na de schok van de diagnose een dodelijke ziekte te hebben. In de reguliere geneeskunde heten dit uitzaaiingen van kanker. Kanker begint op één plek in het lichaam en zaait zich uit door het lichaam.

Kanker is een logisch gevolg van een conflict

Dr. Hamer heeft de genezingsmethode die zich keer op keer bewezen heeft uitvoerig onderzocht op werking. Hij heeft zo 5 biologische natuurwetten opgesteld. Het voert in dit artikel te ver door om alle wetten te beschrijven maar om een voorbeeld te geven stelt Hamer in de 5e biologische natuurwet dat kanker niet het gevolg is van een op hol geslagen kwaadaardige woekering van cellen, het is een logisch gevolg van het hebben van een intern conflict.

Het schamper lachen van een reguliere arts

Overigens zijn er veel academici die schamper moeten lachen om het idee dat de oorzaak van een ziekte psychisch zou kunnen zijn. Dit lachen is een kenmerk van mensen die niet onbevooroordeeld wetenschap kunnen bedrijven. In het onderzoek naar het ontstaan van ziekten zou een wetenschapper open moeten staan voor elke optie, zolang er nog geen definitief uitsluitsel is over de oorzaak van het ontstaan van ziekten. Probleem hierbij is dat wetenschappers en dokters slechts opgeleid worden op aan symptoombestrijding te doen maar onderzoek naar de oorzaak van ziekten wordt zelden gedaan. Men tast eigenlijk in het duister als het gaat om de vraag hoe een ziekte ontstaat. Een soms voorzichtig geopperd antwoord dat het in de genen zou liggen is een onbewezen hypothese die al gelijk de vraag oproept: waarom krijgt persoon A wel een ziekte en persoon B met dezelfde genen niet? Elke keer dat er gezegd wordt dat een ziekte in de genen zit dan krijgt een onderzoeksinstituut weer veel geld om zaken verder te onderzoeken. Financiële sponsoring is een belangrijke reden om te zeggen dat het aan de genen ligt. Helaas geldt dit niet voor onderzoeken die buiten het rijk der materiële oorzaken ligt. Zodra er een psychische oorzaak wordt aangewezen dan houden sponsoren hun hand op de knip en blijft onderzoek uit.

Boekje wat op de Nederlandse site van de Germaanse Geneeskunde te koop is. Er staat een foto van Dirk Hamer op de voorkant, zonder wie de genezing niet was ontdekt.Boekje wat op de Nederlandse site van de Germaanse Geneeskunde te koop is. Er staat een foto van Dirk Hamer op de voorkant, zonder wie de genezing niet was ontdekt.

De oorzaak van kanker ontdekt

Dr. Hamer heeft de oorzaak van kanker gevonden. Critici zouden kunnen aanvoeren dat als hij inderdaad weet hoe kanker ontstaat dat vast door de medische wetenschap ontkracht kan worden. De waarheid hierover luidt dat tot de dag van vandaag geen enkele universiteit de methode van Hamer wilt onderzoeken, behalve een universiteit uit Slowakije die inderdaad Hamers bevindingen kon verifiëren. Verder zijn er meerdere collega-artsen die Hamers ontdekking kunnen staven, maar een echt groot wetenschappelijk onderzoek is er niet gebeurd. Al ruim een kwart eeuw verzoekt hij om zijn methode aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen. Maar de academische wereld werkt niet mee. In 1986 hebben academische artsen Hamer in vertrouwen verteld dat men zelf bij wijze van test zijn methode hadden geprobeerd op 100 patiënten. Bij alle 100 patiënten werd inderdaad geconstateerd dat de kanker was verdwenen. Toch wil men niet als academische arts met dit resultaat naar buiten treden. Misschien is het ego te groot. Als na onderzoek van Hamers theorie voor de hele wereld blijkt dat de academische weg jarenlang op de verkeerde weg zat, kan dat als een grote persoonlijke teleurstelling voor academische artsen worden gezien..

Nieuwe Germaanse Geneeskunde

Zijn onderzoekingen zijn door gegaan en hij heeft oorzaken van andere ziektes en aandoeningen gevonden. Hij heeft een nieuwe overkoepelende term bedacht voor zijn methode. Dr. Hamer heeft zijn methode de Nieuwe Germaanse Geneeskunde genoemd. Dat is een enigszins beladen term omdat het woord ´Germaans´ een misbruikt woord is in het nazi-tijdperk. Duitse criticasters hebben hem uitgemaakt als racist. Maar hij wilt niet dat alleen Duitsers genezen, hij hoopt dat kanker uit de hele wereld verdwijnt. Duitsland heeft momenteel grote moeite met trots zijn op zichzelf. Dr. Hamer is er trots op dat hij in Duitsland woont, daarom heeft hij het zo genoemd. Dat er mensen zijn die het woord ´Germaans´ misbruikt hebben doet daar niets aan af.

Goed en kwaad

In onze cultuur denken we vaak in termen van goed en kwaad. Dat is een gevolg van het Joods-Christelijke gedachtengoed waar onze cultuur op is gebaseerd. Ook in de geneeskunde denken we in termen van goed en kwaad. We zien kanker als kwaadaardige cellen die bestreden moeten worden door ze weg te snijden, met chemicaliën te bestrijden of middels straling uit te schakelen. Toch wordt daar niet de oorzaak van kanker mee weggenomen. Nieuwe kankergezwellen zullen daarom blijven ontstaan in de mens, zo lang hij zijn conflict niet oplost. Dat is een logisch gevolg, een ijzeren natuurwet waaraan de mens niet kan ontsnappen. De hersenen voeren slechts uit dat wat hen is geprogrammeerd en in een psychische conflictsituatie wordt er een strijd op het lichaam geprojecteerd wat zich uit in de groei van kankercellen. Het is als het ware een biologisch gegeven. Zo zit de mens in elkaar. We kunnen onszelf en elkaar ziek maken door conflicten steeds weer te herbelevendigen in plaats om elkaar en onszelf te vergeven. De kankercel ontstaat dus niet door een toevallige strijd tussen goed en kwaad. Door zelfkennis en zelfinzicht kan een mens genezen van zijn ziekte.

Lees verder

© 2012 - 2020 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Chemo-embolisatie: overlevingsduur verlengen bij kankerChemo-embolisatie: overlevingsduur verlengen bij kankerNiet alle kankersoorten kunnen succesvol via traditionele methoden worden behandeld. Denk aan inoperabele leverkanker of…
Kanker en Voedsel: 5 fabelsKanker en Voedsel: 5 fabelsHet effect van voedsel op het voorkomen, ontstaan en genezen van kanker is een veel besproken onderwerp. Vaak worden all…

Leren mediterenLeren mediterenDoor meditatie leer je een ander deel van jezelf kennen. Er zijn eenvoudige technieken om te leren mediteren en het help…
Hoe kan Alzheimer worden behandeld?Hoe kan Alzheimer worden behandeld?Alzheimer heeft grote invloed op het leven van de zieke en de familie. Omdat de echte oorzaak van de ziekte nog niet is…
Bronnen en referenties
  • GNM_Nederlands, link: http://video.google.de/videoplay?docid=465212943157935061
  • http://www.wanttoknow.nl/overige/hoe-dr-hamer-kanker-genas-en-daardoor-n-paria-werd/
  • http://www.gnm-nl.be/
  • PDF: inleiding in de GNM

Reageer op het artikel "Kanker is al 25 jaar geneesbaar"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Nicolle Derom, 12-06-2016 10:37 #2
Ik hang dit idee al jaren aan, ook wanneer het gaat om andere ziektes. Het wordt door velen uit mijn omgeving op hoongelach onthaald. Maar even zovelen durven niet toegeven dat iets hen psychisch kwelt. Vooral mankementen in relaties (in de eerste plaats met ouders, partner of kinderen, maar ook met leraars of degenen die voorbeeldig zouden moeten zijn, lering zouden moeten geven) geven m.i. kanker.
N.D. (uit gemeente Vlaams-Brabant België) Reactie infoteur, 07-09-2016
Klopt. Alternatieve geneeskunde met hoogelach begroeten is een sterke eigenschap van mensen in het westen. Eigenlijk moet je niet met mensen strijden die het anders zien. Dat heeft geen zin. Het leidt soms tot vervelende situaties en extra stress.

Kickschouten, 26-12-2014 20:55 #1
Indrukwekkend hoopvol. Net uit een proces gestapt voor opoperatie aan een glioblastoom graad iv. Spannend, maar deze Hamer kwam als een mokerslag binnen.

Infoteur: Tom008
Laatste update: 29-06-2012
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Alternatief
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 2
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!