Is paracetamol wel zo veilig?

Is paracetamol wel zo veilig? In Nederland worden veel pijnstillers geslikt. Paracetamol, diclofenac, ibuprofen en naproxen spannen daarbij de kroon, ofwel de zelfzorgmiddelen bij uitstek. Bij hoofdpijn, spierpijn, en als we koorts hebben, slikken we met z’n allen duizenden van die pillen per dag. Paracetamol heeft het imago ‘veilig’ en ‘onschuldig’ te zijn. Toch is niets zoals het lijkt. Paracetamol vormt daarop geen uitzondering en heeft nogal wat bijwerkingen. Bovendien is bij een overdosering het risico op ernstige leverschade niet gering.

Inhoud


Wat is paracetamol?

De chemische stof in paracetamol is C8H9NO2 (N-acetyl-4-aminofenol). Het betreft een pijnverzachtend middel, want het remt de werking van bepaalde vormen van het cyclo-oxygenase (COX), ofwel een enzym dat arachidonzuur omzet in prostaglandinen, een ander woord voor stoffen die onder meer zorgen voor vaatverwijding en die de zenuwuiteinden gevoeliger maken voor pijnprikkels. Dit technische verhaal komt erop neer dat paracetamol pijnstillend en koortsverlagend is. De precieze werking van paracetamol is echter nog steeds niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende hypothesen in omloop. De hierboven genoemde is echter een van de meest courante theorieën.

Paracetamol / Bron: Themostinept, Flickr (CC BY-SA-2.0)Paracetamol / Bron: Themostinept, Flickr (CC BY-SA-2.0)
Niet bloedverdunnend
In tegenstelling tot aspirine is paracetamol niet bloedverdunnend. Paracetamol is er sinds 1893 en zonder recept verkrijgbaar als Kinderparacetamol, Panadol, SinasprilParacetamol en het merkloze Paracetamol. Het is tegenwoordig spotgoedkoop te fabriceren – het patent is inmiddels verlopen – en te koop in de vorm van tabletten, capsules, drankjes en zetpillen (bijv. als de maag van streek is).

Wanneer mag ik paracetamol gebruiken?

Bij pijnklachten komt men in veel gevallen toe met 'gewone' pijnstillers, zoals bij kiespijn, hoofdpijn en spierpijn. Paracetamol is wat dat betreft een eerste-keusmedicijn.

Bij pijn

Pijn is een signaal van het lichaam dat er iets mis is. Paracetamol is een pijnstiller die voorkomt dat de pijnprikkel wordt doorgegeven aan de hersenen. Het middel is geschikt voor allerlei soorten kwaaltjes, van hoofdpijn tot post-operatieve pijn. Binnen een halfuur na inname voelt men zich doorgaans al een stuk beter. De werkzaamheid van tabletten houdt drie tot zes uur aan.

Bij koorts

Koorts is een methode van het lichaam om infecties (bacteriën en virussen) te bestrijden. Temperatuurverhoging zorgt namelijk voor een betere natuurlijke afweer. De bijwerkingen van koorts kunnen echter vervelend zijn, zoals spierpijn. Ook in het geval van hart- of longziekten is het beslist beter de koorts te onderdrukken, anders zou het middel (koorts) de specifieke aandoening (zoals hartfalen en boezemfibrilleren) wel eens kunnen verergeren. Kinderen hebben dikwijls hoge koorts, soms met koortsstuipen. Meestal worden dan zetpillen voorgeschreven, vooral als de kinderen last hebben van misselijkheid. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor volwassenen. Een halfuur na inname van paracetamol daalt de koorts en de werkzaamheid houdt ongeveer zes uur aan.

Andere pijnklachten

Onder de bovengenoemde twee noemers vallen talrijke aandoeningen en symptomen, waaronder hoofdpijn, migraine, kiespijn, griep, bijwerkingen van vaccinaties, keelpijn, bijholteontsteking, middenoorontsteking, spierpijn, gewrichtsklachten en menstruatiepijn.

Hoeveel paracetamol mag ik slikken?

Bij tabletten van 500 mg gelden de volgende doseringsvoorschriften:
 • Kinderen van 6-9 jaar: ½ tablet, 4-6 maal daags. Geef bij deze groep liever Paracetamol Junior, bijvoorbeeld de smelttabletten, of een variant hiervan.
 • Kinderen van 9-12 jaar: 1 tablet, 3-4 maal daags.
 • Kinderen van 12-15 jaar: 1 tablet, 4-6 maal daags.
 • Volwassenen: 1-2 tabletten, maximaal 6-8 tabletten per dag.

Voorgeschreven dosis vergeten?
Als u paracetamol op recept slikt (of zelfzorgmedicatie) en u bent een dosis vergeten, kunt u die alsnog innemen. Wel is het belangrijk dat u de volgende dosis minstens drie tot vier uur later inneemt. Voor zetpillen geldt een tijdspanne van vijf tot zes uur.

Paracetamol / Bron: Kazejin, PixabayParacetamol / Bron: Kazejin, Pixabay

Bijwerkingen en gevaren van paracetamol

Paracetamol heeft de naam een onschuldig middel te zijn. Toch zijn er gevaren te over:
 • Soms treedt overgevoeligheid op. De verschijnselen zijn o.a. huiduitslag en galbulten, benauwdheid, gezwollen tong en/of een opgezette keel.
 • Nadat u het middel maanden- of jarenlang elke dag hebt ingenomen, kan er lever- of nierbeschadiging optreden. In combinatie met alcoholmisbruik wordt het risico nog groter. De verschijnselen zijn: gele verkleuring van oogwit of huid, moeite met plassen, voortdurend keelpijn, en uitputting.
 • Bij een overdosis kan de lever ernstig en blijvend beschadigd raken. Indien iemand in één keer meer dan 8 gram (16 tabletten van 500 mg) heeft ingenomen, is het belangrijk dat de huisarts meteen gewaarschuwd wordt. Bij kinderen ligt dat nog gevoeliger. Bij hen treden al leverbeschadigingen op bij inname van éénmaal de maximale dagdosering. Vooral de zoete paracetamoldrankjes zijn wat dat betreft berucht.
 • Afwijkingen in het bloedbeeld, anemie (bloedarmoede).
 • Bloeduitstortingen, hoge koorts, keelpijn en mondzweertjes.
 • Angio-oedeem, ofwel een acute vochtophoping (oedeem) in het onderhuids bindweefsel.
 • Bij veelvuldig gebruik kan paracetamol als bijwerking hoofdpijn hebben. Aangezien u dan waarschijnlijk opnieuw een paracetamol neemt, kunt u in een vicieuze cirkel terechtkomen, met verslaving als gevolg.
 • Het is zeer belangrijk dat u de doseringsvoorschriften goed opvolgt. De normale maximale dagdosis bevindt zich namelijk niet ver van de giftige of zelfs dodelijke dosis. Het is gemakkelijk grote hoeveelheden paracetamol in te slaan, waardoor het middel wel eens wordt gebruikt bij een poging tot zelfdoding. De leverbeschadiging is dan zodanig dat men eraan overlijdt. Het stervensproces is verre van aangenaam en duurt dagen tot weken.
 • Gevaarlijk in combinatie met bepaalde andere medicijnen: zoals chlooramfenicol (middel tegen bacteriële infecties), waarbij de werking van dat medicijn toeneemt; zidovudine (behandeling van aids), waarbij langdurig gebruik een bepaalde bloedafwijking (neutropenie) veroorzaakt. Bij neutropenie is er sprake van een tekort aan neutrofiele granulocyten. Deze witte bloedcellen spelen een grote rol in het immuunsysteem, in het bestrijden van infecties (d.m.v. fagocytose).
 • Bij langdurig en veelvuldig gebruik in combinatie met alcohol en kalmerings- en slaapmiddelen treedt er eerder leverbeschadiging op.
 • Bij ernstige vermagering (volwassenen, jongeren) is het raadzaam de dosis paracetamol die men voorheen gewend was te nemen te verlagen conform het afgenomen lichaamsgewicht. Vraag daaromtrent eerst advies aan de huisarts of apotheek. Dat geldt ook als er sprake is van ondervoeding.
 • Soms kunnen er bijwerkingen optreden die niet in de bijsluiter staan of waarover u niet bent geïnformeerd. Een daarvan kan bijvoorbeeld diarree zijn. U doet er dan goed aan uw huisarts te comsulteren, zeker als u ook andere medicijnen gebruikt.

Paracetamol tijdens de zwangerschap

Hoewel in de medische wereld de meningen hierover niet eensluidend zijn, geldt er geen algemeen negatief advies over het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap. In elk geval zijn er (nog) geen schadelijke gevolgen bekend. Wel zijn er lopende onderzoeken, onder andere van het Erasmus MC, waarbij het gebruik van paracetamol onder zwangeren onder de loep wordt genomen.

Onderzoek
Uit een van die onderzoeken (2012) zou blijken dat jongetjes die tussen 2002 en 2006 geboren zijn, en op wie het onderzoek zich richt sinds de zwangerschap van hun moeders, meer risico liepen op niet-ingedaalde zaadballen. Er wordt nog verder onderzoek gedaan. Het betreft echter alleen aanwijzingen, geen bevestigde bewijzen dat paracetamol de oorzaak is.

Hoeveel paracetamol tijdens de zwangerschap?

Bij vragen of twijfels kunt u uiteraard altijd eerst contact opnemen met uw huisarts. Neem tijdens de zwangerschap in elk geval niet meer dan 3-4 tabletten (500 mg) paracetamol per dag gedurende veertien dagen en altijd op advies van de huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Als u paracetamol slikt tegen de hoofdpijn, let dan op want aan het eind van de zwangerschap kan hoofdpijn duiden op zwangerschapsvergiftiging.

Paracetamol / Bron: Chaval Brasil, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)Paracetamol / Bron: Chaval Brasil, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Ouderen en paracetamol

Ouderen zullen inzake zelfzorgmedicijnen extra voorzichtig moeten zijn met de dosering. Dat geldt beslist ook voor paracetamol. De reden is dat met het voortschrijden van de jaren de nier- en leverfuncties in het begin vaak relatief onmerkbaar achteruitgaan, zeker bij hoogbejaarden.

Maagbeschermers
Ook zouden ouderen altijd moeten overwegen maagbeschermers te gebruiken. Dat spreekt bijna vanzelf als ze andere en meer risicovollere pijnstillers slikken, zoals naproxen, diclofenac, ibuprofen of etoricoxib bij artrose en reumatische klachten. Bij het slikken van paracetamol is dat bij deze bevolkingsgroep evenmin een overbodige luxe.

Overdosering en behandeling

Zoals hierboven vermeld is paracetamol niet 'onschuldig', zoals vaak wordt gedacht. Het overschrijden van de maximale dagdoseringen gedurende een lange tijd kan leverschade (vergiftiging) veroorzaken als gevolg van de verwerking van paracetamol in de lever (metabolisme), waarbij er toxische stoffen (metabolieten) ontstaan. Dat principe geldt overigens voor alle medicijnen. In geval van paracetamol is dat het paracetamolmetaboliet N-acetylparabenzochinonimine.

Heftige bijwerkingen

Bij de behandeling van een overdosering wordt doorgaans maagspoelen overwogen als de patiënt tijdig in het ziekenhuis belandt. Kinderen onder de tien jaar, en ouderen, zijn gevoeliger voor een overdosering, waardoor men zeker bij hen moet oppassen voor heftigere bijwerkingen bij wellicht geringere doseringen dan in de bijsluiter zijn vermeld. Vraag sowieso liever eerst advies aan de huisarts of apotheek als het om pijnstillers (zelfzorgmedicijnen) gaat die aan hoogbejaarden of jonge kinderen worden toegediend. Inzake paracetamol kan men jonge kinderen beter de juniorvarianten van dit medicament geven, gewoon om zeker te zijn.

Voor het beste advies...

Het bovenstaande rijtje bijwerkingen en gevaren van paracetamol – nog lang niet compleet – is niet bedoeld om u schrik aan te jagen, maar om u ervan bewust te maken dat u een medicijn slikt, waaraan voor- en nadelen kleven, zoals bij alle medicijnen. Bij normaal, verantwoord gebruik is paracetamol een veilige pijnstiller. Lees daarom altijd de bijsluiter en houd u strikt aan de doseringsvoorschriften.

Zelfzorgmedicijnen
Bedenk dat geen enkel medicijn ‘onschuldig’ is. Dat geldt ook voor de zogenaamde zelfzorgmedicijnen, waaronder paracetamol, saridon, diclofenac, ibuprofen en naproxen. Gebruik ze niet als snoepjes, onder het motto van: Ach, het is maar een paracetamolletje. De algemene regel is dat u klachten die langer duren, of erger worden, niet met nóg meer paracetamol moet onderdrukken, maar dat u naar de huisarts dient te gaan voor advies. En in combinatie met andere medicijnen moet u eveneens, voor de zekerheid, eerst raad vragen aan iemand die er verstand van heeft... niemand minder dan uw huisarts!

Lees verder

© 2007 - 2020 Orion, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Paracetamol tijdens de zwangerschapParacetamol tijdens de zwangerschapParacetamol is wereldwijd de meest gebruikte pijnstiller. Veel zwangere vrouwen vragen zich af of zij paracetamol mogen…
Paracetamol werking, toepassing en bijwerkingenParacetamol werking, toepassing en bijwerkingenParacetamol is een effectieve en populaire pijnstiller die in bijna ieder medicijnkastje in Nederland te vinden is. Het…
Is saridon een veilig alternatief voor NSAID's?Is saridon een veilig alternatief voor NSAID's?De consument kan kiezen tussen veel pijnstillers, zoals diclofenac en ibuprofen, ofwel de NSAID's. En natuurlijk het ver…
GHB drug: gebruik, gevaren en effectenGHB drug: gebruik, gevaren en effectenEr bestaat een grote kans dat je wel eens van GHB hebt gehoord. De drug komt vaak in het nieuws als partydrug in het uit…

De gevaren van de zonDe gevaren van de zonDe zon, een ster die het dichtst bij de aarde bevindt en het helderste object is aan de hemel. Een energiebron, maar hel…
Persoonlijke hygiëne in zijn blootjePersoonlijke hygiëne in zijn blootjeElke dag weer staan we in voor onze eigen hygiëne. Maar soms vragen we ons af: hoe moet je dat nu precies doen? Doen and…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Rockindave1, Flickr (CC BY-2.0)
 • 'Geneesmiddelengids in Nederland', Lucas Reijnders, Van Gennep, Amsterdam
 • http://www.apotheek.nl/medicijnen/paracetamol?product=paracetamol
 • https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/paracetamol_codeine
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
 • https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/voorbarige-onrust-over-onderzoek-erasmus-mc-zwangeren-en-paracetamol-gebruik/1118
 • Afbeelding bron 1: Themostinept, Flickr (CC BY-SA-2.0)
 • Afbeelding bron 2: Kazejin, Pixabay
 • Afbeelding bron 3: Chaval Brasil, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.0)

Reageer op het artikel "Is paracetamol wel zo veilig?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Annie, 01-09-2018 21:46 #55
Hoi ik wil paracetamol in nemen ik heb ook bloedverdunners hoe laat mag ik die in nemen? Groetjes Annie wevers

Jean-Pierre Liekens, 26-02-2018 00:25 #54
Paracetamol is niet gevaarlijk zo lang je aan de voorschriften houd van de huisarts of ziekenhuis, als je bv 10 Paeacetamol per dag neemt dat kan levensgevaarlijk zijn!

Maarten Jongejan, 12-02-2018 05:01 #53
Ik slik al jaren driemaal daags paracetamol 1000mg. ik vraag me af of dit wel zo goed is voor mijn maag en buik, ik heb n.l een stoma.

Cees, 25-11-2017 16:04 #52
Ik slik langdurig 3 x 2(500) Panedol tabletten, zijn deze slaapverwekkend?

Josje1974, 04-09-2017 18:50 #51
Ik was ziek vanwege een of ander virus, kreeg antibiotica, kuur afgemaakt, maar de hoofdpijn bleef en PCM hielp niet meer, maakte het juist erger, ging bijna dood van de pijn. Besloot niet meer te slikken, toen werd de pijn minder. Slik al jaren PCM, 6 per dag en daardoor werd de hoofdpijn ondragelijk. Nu cold turkey afkicken!

Vera, 06-08-2016 22:37 #50
Vorig jaar nog een vriendin gehad die na het uitgaan standaard de paracetamol alvast innam. Heel dom natuurlijk, ze had beter een paar goede glazen water en een banaan (of een broodje kaas) kunnen eten. Paracetamol helpt niet zomaar tegen een kater. Hierna ging het uit met haar vriend, is ze steeds meer gaan drinken en op het laatste moment vertelde ze me dat ze de ochtend begon met 2 paracetamolletjes. En dit ritueel in de middag en avond herhaalde, terwijl ze stevig door dronk en ondertussen de meest vervelende bijwerkingen beschreef (van zowel de paracetamol, de keelpijn en oedeem, uitputting, hoofdpijn, leverbeschadiging) als de alcohol (uitdroging, hoofdpijn, leverbeschadiging.)

Ik heb het contact destijds verbroken omdat ze geen hulp wilde zoeken en ze haar alcoholisme op mij afreageerde (en de toch al fragiele vriendschap erg geleden had onder beide). Maar wetende via vrienden dat ze doorging met de ongezonde levensstijl (en wekelijks nieuwe pakjes paracetamol insloeg, als ze toch over de 6-pillen-limiet gegaan was en ze op waren) ben ik toch een beetje ongerust hoever ze nu van een serieuze beroerte/maagbloeding/leverfalen afzit.

Mocht iemand met dezelfde levensstijl dit lezen en zichzelf willen wijsmaken dat paracetamol niet schadelijk is… hou daar dan mee op. Zowel het liegen tegen jezelf als het paracetamol happen.

Rohde R. G. J., 01-04-2015 12:35 #49
Omdat ik mij grieperig voelde, heb ik 3 dagen lang 2xdaags 2 paracetamol gebruikt, dus 4 paracetamol per dag. Momenteel heb ik over mijn hele romp uitslag, mijn leeftijd is 68 jaar, en heb dit nog niet eerder gehad.
Ik zie dit alleen als allergische reactie op de Paracetamol, dus inderdaad niet zo'n onschuldig middel, ik ben gelijk met de paracetamol gestopt, mijn vraag, maar wat zou ik dan in kunnen nemen, zonder dat er zulke vervelende bijwerkingen komen.En de vraag is, wat zou de oorzaak kunnen zijn, verminderde nier of lever werking bij het ouder worden?

Ik zie Uw antwoord gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Ruud Rohde.

T. de Zeeuw, 25-02-2015 22:37 #48
IVM gehoorgangontsteking bijna 3 weken dagelijks 4 tot 6 paracetamol geslikt. Dat mochten er 8 zijn zei de arts in opleiding.Toen de ontsteking over was direct gestopt met inname paracetamol. Na enkele dagen kreeg ik veel jeuk over mijn hele lijf, romp, nek/hals, hoofdhuid, armen, handen, voeten, schaamstreek. Dat houdt nu al twee weken aan. Huisarts geïnformeerd die het aanhoorde maar er verder niet op reageerde. Morgen ga ik er nog eens over bellen met de huisarts.
Ten eerste of er wat tegen te doen is, ten tweede of hiervan een aantekening wordt gemaakt in mijn dossier.

Jan, 08-02-2015 13:05 #47
Is paracetamol echt schadelijk? Ik lees hier en dan dingen over paracetamol dat het schadelijk is en verslavend? Maar het kan toch niet verslavend zijn?

Simone Gysen, 26-09-2014 17:27 #46
Geachte,

Zou het kunnen dat ik van Paracetamol mondbloedingen heb… alleen 's nachts als ik lig?

Mvg,

S. Gysen

Anoniem, 10-06-2014 20:52 #45
Ik ben 13 en heb 9 keer 500 gram paracetamol genomen is dit erg?

Anoniem, 24-05-2014 09:57 #44
Als ik paracetamol te lang gebruik krijg ik juist weer hoofdpijn. Zulk wondermiddel is het ook niet eerder een maskerend lapmiddel.

Manon1996, 26-03-2014 22:50 #43
Ik heb lang geen paracetamol gehad en heb vandaag een spiertje verrekt dus besloot ik er een in te nemen. Maar hij werkt niet en ben sinds dat ik de paracetamol heb ingenomen misselijk en ik heb het constant koud.Hoe kan dit? Ik hoop dat ik geholpen kan worden. Gr. Mij

Karel Wellinghoff, 19-03-2014 16:18 #42
Hoe lang kan ik paracetemol gebruiken van dagelijks zes tabletten per dag voordat er bijwerkingen optreden?

Annomiem, 05-11-2013 00:22 #41
Ik gebruik al maanden iedere avond Paracetamol en slaap dan goed. Maar krijg last van keelpijn wat moet ik doen?

Stephanie, 07-06-2013 12:15 #40
Hallo. M,n zus gebruikt geen paracetamol als haar kinderen koorts hebben. Ze zegt dat het lichaam niet tegen de koorts vecht en dus geen antistoffen aanmaken als je t wel geeft. Klopt dit? Ik geef mij dochter wel paracetamol alleen een lage mg.

Kees van Iwaarden, 16-03-2013 13:21 #39
Genuanceerd stuk, met name omdat de bijwerkingen en de risico's helder worden uitgelegd. Een verademing tussen alle onzin. Hulde!

V. Woerkom B., 04-01-2013 13:06 #38
Ik slik nooit pijnstillers - uit principe -voor tóch bijwerkingen- ik slik al medicatie voor hart-
ritmestoornissen -maar mijn lage rugpijn (sinds 25 jaar) werd ineens zó onhoudbaar, dat
ik nu 2 paracetamol nam (kruidvat)… en de pijn verdween helemaal niet! terwijl ik 1 jaar
geleden 2 paracetamol ervoor nam… die ik nog ''over'' had uit het ziekenhuis (knie)… en
die hielpen binnen 10 minuten! ra ra hoe kan dat? is ziekenhuis-paracetamol van een
beter merk? daarom vind ik het heel goed dat deze pijnstiller binnenkort alleen nog ver-
krijgbaar is in de apotheek.

Nathalie Vogels, 01-12-2012 20:45 #37
Ik heb heel erge keelpijn, ben verkouden, heb hoofdpijn, buikpijn en afentoe koorts dus nam ik paracetamol 2per keer en meer als mag ongeveer 10/12 op een dag nu ben ik ook misselijk en duizelig komt dit door de paracetamol of bij mijn ziekte op dit moment oja en ik heb al 3 dagen niet echt gegeten alleen vla, ijs en bouillonsoep door mijn keel pijn!kan ik niet eten.en ik ben net ongesteld geworden en heb daar ook veel last van.mijn zoontje heeft de waterpokken ik denk dat ik daardoor ook ziek ben maar ik ben nog nooit zo ziek geweest!
nu is mijn vraag:moet ik eten, gaan er dan klachten weg, ik durf niet te eten door de keelpijn en de misselijkheid, ik den bang dat ik dan moet overgeven.en komt de misselijkheid van het niet eten of door de paracetamol en wat heb ik eigenlijk? ik ben nog nooit zo ziek geweest! alvast bedankt!

Rik, 01-11-2012 10:15 #36
Paracetamol staat juist bekend om een gunstige werking (zelfs zonder dat je iets hebt) kan het geen kwaad te slikken. Ik heb hypochondrie en slik nooit tot zelden dit soort middelen. Maar Paracetamol is voor de 100% betrouwbaar en me sperpijn in me rug (verkeerde beweging gemaakt) trekt het wel weg. Wie misbruikt maakt van deze middelen daar voor vervalt de gebruiksaanwijzing.

@famke, 18-09-2012 08:34 #35
Bij overgevoeligheid en dit soort pijnen zou ik altijd weer contact opnemen met de arts.

Famke, 06-09-2012 15:02 #34
Ik heb (op voorschrift vd gynaecoloog) best veel ibuprofen moeten slikken voor menstruatiepijn; ben er nu hypergevoelig voor en zelfs van 1 paracetamolletje krijg ik nu hevige maagpijn; heb ik een soort overgevoeligheid ontwikkeld voor een bepaald bestanddeel?

E. Smit, 28-06-2012 10:37 #33
Sinds een paar weken moet ik van arts 6 à 8 Paracetamol gebruiken. Sindsdien heb ik behoorlijke diarree. Kan dat?

Anoniem, 17-05-2012 22:00 #32
Ik slik al jaren lang 6 paracetamol per dag. Voor chronische spierspannings hoofdpijn. Moet ik daar mee stoppen? Met mijn lever is alles in orde.

Alie, 27-03-2012 16:10 #31
Ik heb een vraagje ik slik al jaren elke dag 1 paracetemol voor dat ik ga slapen… Het is een gewoonte geworden en kan er nu niet meer zonder… Is dit schadelijk? In het begin slikte ik het door mijn hoofdpijn klachten maar nu is dat al een stuk minder geworden maar ik zou erg graag van deze gewoonte afkomen heeft iemand een tip voor mij?

Jan van Manen, 15-03-2012 15:07 #30
Ze willen gewoon heel duidelijk laten zien dat paracetamol geen speeltje is, daarbij overdrijven ze ook wel een klein beetje met een paar hele erge voorbeelden. Maar het is wel duidelijk en waar.

Dit is slechts om jou eerder te laten kiezen niks te nemen als het niet echt nodig is. Het beste advies blijft: Gebruik je gezonde verstand!

Anoniem, 07-03-2012 10:12 #29
Inderdaad de waarschuwing is wel erg makkelijk. Hoe vaak hoor je niet van de assistente heeft u al een paracetamol genomen? Of neemt u maar een paracetamol?

Miranda Baan, 14-12-2011 21:37 #28
Mijn dochter is 18 maanden en weegt 10,4 kg. Gisteren met een oorbuisjes operatie heeft ze een dosering van paracetamol van 1025 toegedient gekregen. Vandaag spoed ziekenhuis en waarden van het bloed zijn (nog) goed. Heel eng hoor paracetamol. Ben zo ontzettend ongerust.

Cees van de Meeberg, 06-09-2011 16:04 #27
Ik heb het stuk over paracetamol gelezen, en wat mij op valt is, dat er staat: voor volwassen 1-2 tabletten maximaal 6 maal daags. In uw geval betekent dit maximaal 12 tabletten per dag, terwijl op het doosje staat: maximaal 6 tabletten per dag, dus 3 x 1-2 per keer

Carla, 30-07-2011 23:11 #26
Hallo, ik neem elke dag èèn paracetamol(tegen hoofdpijn en rugpijn)
Heeft dat gevolgen voor mijn gezondheid?

Bibi, 17-07-2011 21:13 #25
Ook ik had nooit geen pijnstillers gebruikt,

na operatie diclofinac en paracetamol, niemand had het door,
4 dagen later en heb 6 weken alleen ijsjes kunnen sabbelen,

totdat het met ibuprofen, aleve, bruten, voltaren enz precies
hetzelfde gebeurde, nooit asperine geslikt,

mocht naar de allergoloog, bingo, alle nsaiders, we dachten
zie je wel, ze lieten me het ziekenhuis na 4 dagen gewoon
verlaten, gaf nog aan, gaat niet, maar moest,

totdat en raar, dan maar paracetamol, na 4 dagen precies
dezelfde klachten en houd 6 weken aan, tong, keel slikken,
organen gaan pijn doen en uitslag, toen celebrex,

kwam na test thuis, helemaal onder enorme galbulten en ziek,

uiteindelijk lyrica, is alleen geen ontstekingsremmer, en ben
heel ziek, dus prednisolon,

mensen kijk uit, ik wist het ook niet, ziekenhuis niet, lag werkelijk
in een shock, getest en echt allergisch,

dus zo onschuldig is het dus niet, dubbel op, dus voor beiden
allergisch,

Mvg

Mark, 10-07-2011 22:22 #24
Ik vind deze waarschuwing wel heel erg makkelijk en er wordt nauwlijks gesproken over wat je wel kunt doen als een alternatief voor paracetamol. Als ik pijn in mijn hoofd heb wat vaak na het zwemmen is (spanning op mijn nekspieren) dan neem ik een aspirine om dit te verdoven. En met kiespijn is hetzelfde verhaal. tuurlijk weet ik dat je dan naar een arts moet, maar vaak kan men je ook niet helpen of heeft men het te druk. Je hoort tegenwoordig alleen maar mag je niet mag doen en steeds minder wat je beter kunt doen.

Annelies, 05-07-2011 09:58 #23
Is er bekent na gebruik van paracetamol (3 op een dag) dat het erge kramp veroorzaakt?

Chemie Student, 11-02-2011 20:33 #22
Dat ik weet zit er in paracetamol een nauwverwante stof van asperine in dit lijkt op salicylzuur salicylzuur is het werkende stof je waar door de pijn verminderd en wat koorts velagend werkt dit is echt wel slecht voor de maag. daarom dat ze er net een andere stof van hebben gemaakt. ik zou aanraden om aspirine te slikken in plaats van paracetamol en probeer dit zelfs zo min mogelijk. ik neem zelf liever niks van pijn stillers want uiteindelijk is alles troep om het zo maar te noemen. want bij afbraak van paracetamol in het lichaam komt namelijk Metaboliet vrij die ze stof is giftig (toxisch) metaboliet wordt wel geneutraliseerd in de lever door Glutathion maar in het lichaam zit weinig Glutathion. dus ga niet over de maximaal heoveel heid heen wat je in 1 keer in mag nemen. want anders kan je lichaam de metaboliet niet afbreken. en wordt de paracetamol redelijk schadelijk voor je lichaam.
tip neem gewoon een glas water of slaap een nachtje. and don't stress!
neem liever het probleem weg dan het gevolg te bestrijden

bron: http://www.medics4medics.com/index.php/toxicologie-mainmenu-10/paracetamol-mainmenu-57?showall=1

Chemie Student, 11-02-2011 20:28 #21
Dat ik weet zit er in paracetamol een nauwverwante stof van asperine in dit lijkt op salicylzuur salicylzuur is het werkende stof je waar door de pijn verminderd en wat koorts velagend werkt dit is echt wel slecht voor de maag. daarom dat ze er net een andere stof van hebben gemaakt. ik zou aanraden om aspirine te slikken in plaats van paracetamol en probeer dit zelfs zo min mogelijk. ik neem zelf liever niks van pijn stillers want uiteindelijk is alles troep om het zo maar te noemen. want bij afbraak van paracetamol in het lichaam komt namelijk Metaboliet vrij die ze stof is giftig (toxisch) metaboliet wordt wel geneutraliseerd in de lever door Glutathion maar in het lichaam zit weinig Glutathion. dus ga niet over de maximaal heoveel heid heen wat je in 1 keer in mag nemen. want anders kan je lichaam de metaboliet niet afbreken. en wordt de paracetamol redelijk schadelijk voor je lichaam.
tip neem gewoon een glas water of slaap een nachtje. and don't stress!

Linckens, 10-02-2011 12:16 #20
Ik heb laatst een reportage gezien op de duitse tv, die suggereerde dat men van paracetamol bij langdurig en grote hoeveelheid een tia en maagproblemen kon krijgen, ik vond dit een zeer aangrijpende uitzending en vroeg me af of dit hier een nederland ook al eens verder onderzocht is geworden na de consequentie van het gebruib van dit middel

Paulusma, 26-10-2010 16:31 #19
M,

Welke reactie/invloed heeft paracetemol bij het gebruik van bloedverdunners, o.a. acenocoumarol.
Ik heb het idee dat het de bloedwaarden drastisch beinvloed

Apotheker, 23-08-2010 09:10 #18
Vanaf 10g kan zeer ernstige levertoxiciteit ontstaan die dodelijk is. Indien je idd 14-15 tabletten van 500 mg hebt genomen zit je nog onder deze dosis maar wel al ver boven de maximale dosis van 4g/dag. Probeer dit in de toekomst te vermijden, bij onvoldoende pijnstilling met paracetamol bestaan er ook nog andere alternatieven. Indien je meer dan 10g hebt ingenomen dien je je direct te melden op de spoeddienst van het ziekenhuis waar men de dodellijke levertoxiciteit snel kan vermijden d.m.v een infuus met acetylcisteïne. Indien je bruistabletten nam kan dat de reden zijn van je opgeblazen gevoel.

Ramdjanamsingh, 10-06-2010 15:16 #17
Hoeveel kwaad kan het eigenlijk als je meer dan de toegestane hoeveelheid paracetamol binnen heb gekregen… had ontzettend kiespijn en volgens mij daarbij 14-15 pilllen ingenomen… voel me nu erg opgeblazen.wat nu

Ikje, 28-02-2010 17:56 #16
Ik ben overgevoelig voor paracetamol en aanverwante stoffen. Ik krijg hoofdpijn zodra de stof gaat werken. Hier wordt aangegeven dat dit alleen voorkomt wanneer de stof in het verleden veelvuldig gebruikt is. Dat is bij mij echter niet het geval. Ik heb zelden pijnstilllers geslikt als kind omdat het toch niet hielp. Totdat ik last van koorts had en geen hoofdpijn en ik na het innemen van paracetamol hoofdpijn kreeg. Tegenwoordig gebruik ik voltarin, ook zo min mogelijk en heb ik geen last meer gehad van dergelijke bijwerkingen. Ik ben getest en het blijkt dat ik overgevoelig ben voor de stof.

Wat ik wil meegeven, als je denkt dat paracetamol niet werkt probeer dan een tijdje een pijnstiller waar geen paracetamol in zit en ga langs je huisarts.

E. Wolters, 23-02-2010 12:19 #15
Ik heb een glutenallergie en ernstige osteoporose. Elke avond slik ik twee paracetamol, maar de laatste tijd krijg ik steeds meer last van mijn buik. Is paracetamol eigenlijk wel glutenvrij?

Marianne Schrijen, 16-02-2010 13:03 #14
Ik gebruik tussen de 2 en 6 paracetamol (daro) per dag voor dagelijkse spierspannings hoofdpijn en migrane.al enkele jaren.Amitriptiliene helpt wel tegen de migrane maar niet tegen de hoofdpijn.
Ik sta met hoofdpijn op wat geweten wordt aan artrose in de nek.Ik wil heel graag van het paracetamol gebruik af maar door mijn hoofdpijn weet ik niet wat dan wel te doen.

P. van der Plank, 27-01-2010 13:55 #13
Is er iets bekend over afkickverschijnselen wanneer men na langdurig gebruik (jaren) van paracetamol (4 x 500mg per dag) plotseling stopt met de medicatie?

Ike, 12-01-2010 12:53 #12
Waar staat de gebruiksdatum?

Diny, 06-09-2009 10:20 #11
5 maanden geleden heb ik een total hip operatie ondergaan. De revalidatie verloopt nog niet zo goed. Ik loop nog slecht en kan maar korte afstanden lopen. Nu is vorige week op een roentgenfoto scoliose geconstateerd en werd mj het advies gegeven voor de erge rugpijn die ik al maanden heb, langdurig paracetamol te gebruiken, de maximale toegestane hoeveelheid per dag. Wat zijn de risico's hiervan? Mijn leeftijd is 71 jaar en ik ben verder gezond.

Daniel, 04-09-2009 12:11 #10
Ik vind de bijwerking die hier staan beschreven erg overdreven. Bij normaal gebruik van paracetamol komen er zeer zelden bijwerkingen voor (vooral de overgevoeligheid, maar je kan voor alles overgevoelig zijn bijv papier, gras etc). Alle bijwerkingen die hier staan beschreven hebben te maken met overmatig gebruik. En met alle medicijnen of andere producten (bijvoorbeeld kaas) is overmatig gebruik niet goed. Bij normaal gebruik is er niks aan de hand.
Ook staat er dat je paracetamol kan gebruiken bij bijholteontsteking en middenoorontsteking, terwijl je hier beter ibuprofen kan gebruiken, aangezien deze ontstekingsremmend is, en paracetamol niet. Een slecht en niet betrouwbaar artikel die gemaakt is om mensen met weinig verstand van medicijnen bang te maken zou ik zo zeggen.

Lydia, 17-03-2009 12:01 #9
Is het echt nodig dan is paracetamol een goede pijnstiller heeft mij al geholpen maar ik gebruik het dan ook alleen indien nodig

Eric, 01-03-2009 13:35 #8
Laat alsjeblieft erg duidelijk zijn dat ik dagelijks gebruik van Paracetamol ten strengste afkeur. Het is nooit goed voor het lichaam en je lichaam begint te winnen aan de werkende stof waardoor er steeds meer nodig is om hetzelfde effect te behalen (hetzelfde als nicotine).

Mw, 01-03-2009 05:55 #7
Bij ernstige pijn neem ik bij voorkeur een asperine. In mijn hele leven heb ik slechts drie maal een paracetamoltablet ingenomen. Twee keer heeft dit overgeven/braken tot gevolg gehad. De eerste keer binnen een uur na inname, en de tweede keer zes uur na inname. Na deze bijwerkingen heb ik geen vertrouwen meer in paracetamol.

Jo1984, 21-01-2009 17:40 #6
Ga met serieuze vragen en problemen alsjeblieft naar je huisarts, hoe lastig die mensen tegenwoordig ook bereikbaar zijn… Voor de rest lees de bijsluiter, dat ding wordt niet voor niets meegeleverd.

Ronnie Zoetebier, 24-10-2008 10:21 #5
Mijn vraag is: kun je dik worden van paracetamol bij regelmatig gebruik?

Demitrie, 18-04-2008 00:56 #4
Ik ken iemand die 4 doosjes paracetemol heeft weg ge slikt op 1 dag en is een paar weken later overleden. Zou dat door die paracetemol kunnen komen of zou je daar al eerder reactie op moeten krijgen?

Yvonne Oosterlee, 05-03-2008 17:18 #3
Is het mogelijk bij elke dag gebruik van paracetamol voortdurende jeuk te krijgen vooral op de rug?

Anita, 27-02-2008 23:01 #2
Mijn dochter van 6 jaar heeft na een keel en neus amandelopratie, paracetamol voorgeschreven gekregen. 500 mg. Nu vier maanden later heeft ze nog steeds koorts. Kan dit een verhitte lever zijn die beschadigd is door paracetamol? En is dit nog te genezen? Met vriendelijke groet Anita

Ph, 01-11-2007 21:26 #1
Dystonie is de aandoening waaraan ik al jaren lijd. Bij het stijgen van de leeftijd worden door de wringende en trekkende bewegingen van de spieren een blijvende pijn, met als gevolg een sneeuwbal-effect. Door de pijn preveleerd de dystonie waardoor de pijn continu aanwezig is.
Mijn huisarts heeft mij voorgeschreven 3x daags 1000mg paracetamol en dit geeft zeker goede resultaten. Wat kunnen de gevolgen op lange termijn zijn?
Groet ph.

Infoteur: Orion
Laatste update: 17-06-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Special: Gevaarlijke pijnstillers
Bronnen en referenties: 9
Reacties: 55
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!