Perindopril – bij chronisch hartfalen en hoge bloeddruk

Perindopril – bij chronisch hartfalen en hoge bloeddruk Perindopril is een ACE-remmer. Het middel wordt vaak voorgeschreven bij hoge bloeddruk, chronisch hartfalen en als preventieve behandeling om het risico op een hartinfarct te verminderen. Bij patiënten die een hartaanval hebben gehad, optimaliseert perindopril de bloeddoorstroming van de hartspier. Perindopril schrijft men doorgaans voor in combinatie met een diureticum wanneer de patiënt vocht (oedeem) vasthoudt. Het middel verwijdt de bloedvaten en verbetert de pompkracht van het hart. Er zijn echter nogal wat bijwerkingen. Bij gebruik van perindopril zullen de nierfunctie, de bloeddruk en de elektrolyten (o.a. kalium) in het bloed regelmatig worden gecontroleerd.

Inhoud


Wat is perindopril

Perindopril behoort tot de groep ACE-remmers, ofwel angiotensine-converterende enzymremmers. De werkzame stof van deze bloeddrukverlager is perindopril tert-butylamine. Kort gezegd blokkeren of verminderen ACE-remmers de werking van een bepaald enzym dat de bloedvaten doet samentrekken. Mede hierdoor ontstaat een relatieve vaatdilatatie. Het effect daarvan is dat de doorbloeding van de weefsels verbetert en in het verlengde daarvan de bloeddruk daalt.

ECG / Bron: Madhero88, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)ECG / Bron: Madhero88, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Hartspier
Aldus verbeteren ACE-remmers ook de doorbloeding van de hartspier. Er wordt relatief meer zuurstofrijk bloed door de kransslagaderen gevoerd. Het algemene vaatverwijdende effect heeft een zeer positieve invloed op de pompfuctie van het hart en op de bloeddruk. Na ongeveer zes weken zal de patiënt bij de juiste dosering van dit middel merken dat de bloeddruk substantieel is gedaald. Bij decompensatio cordis (hartfalen) zal het oedeem in de enkels en/of de longen (kortademigheid) sterk zijn verminderd of zelfs grotendeels verdwenen.

Wanneer wordt perindopril voorgeschreven

Perindopril is bij een aantal aandoeningen geïndiceerd. De preventieve werking wordt mede duidelijk bij de inzet van het middel om het risico op een hartinfarct te verkleinen. Een stabiele angina pectoris is daarvan een goed voorbeeld, waarbij stabiel betekent dat de klachten met betrekking tot de vernauwde kransslagaderen verergeren noch verminderen. Perindopril verwijdt de kransslagaderen, waardoor de angineuze klachten in veel gevallen wegblijven. De belangrijkste indicaties inzake het voorschrijven van perindopril zijn hoge bloeddruk, hartfalen, als onderdeel van een behandeling ter voorkoming van een hartinfarct en als nabehandeling bij een doorgemaakt hartinfarct.

Hoge bloeddruk

Perindopril wordt onder andere voorgeschreven bij de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Er zijn tal van medicijnen die helpen de bloeddruk te verlagen, zoals bètablokkers, diuretica, ACE-remmers, waaronder perindopril, en de zogeheten angiotensinereceptorblokkers (ARB's). Het is aan de huisarts en specialist om het juiste evenwicht te vinden inzake bloeddrukverlagers die eventueel in combinatie met andere middelen het effectiefst zijn bij de patiënt.

Hartfalen

Bij hartfalen blijft de pompkracht van het hart in gebreke. Er ontstaat dan oedeem in de longen of benen. Het vaatverwijdende effect van perindopril is dat het hart minder weerstand ondervindt bij het wegpompen van het bloed. Doorgaans wordt perindopril in combinatie met een diureticum (plastablet) en een bètablokker gegeven.

Bloeddrukmeter / Bron: Soc7, PixabayBloeddrukmeter / Bron: Soc7, Pixabay

Hartinfarct

Perindopril is ook effectief bij het voorkomen van een hartinfarct door bekende coronaire problemen, zoals angina pectoris (pijn op de borst of hartkramp) en na een hartinfarct om de doorbloeding van de hartspier te optimaliseren ter voorkoming van een recidief. Ook wordt perindopril post-operatief gegeven, dus na een hartoperatie.

Wanneer wordt peridopril niet voorgeschreven

De arts zal alleen een ACE-remmer indiceren als ook de lever- en nierfuncties in orde zijn. De voorschrijving gebeurt dan ook onder geleide van deze waarden. Allergie is een van de contra-indicaties. Verder is het beter om tijdens de zwangerschap geen ACE-remmers te slikken. Ook kunnen er klachten optreden als huiduitslag, jeuk en een piepende ademhaling, en in ernstige gevalen gezichtsoedeem. Bij dysfuncties van de nieren en lever wordt perindopril niet gegeven en moet er voor een andere bloeddrukverlager worden gekozen. Er zijn aandoeningen die het voorschrijven van perindopril onwenselijk maken. Ook bij een aanstaande operatie en narcose wordt perindopril (tijdelijk) gestaakt.

Aandoeningen (contra-indicaties)

Bij onder andere de volgende aandoeningen zal de arts de toediening van perindopril heroverwegen of aanpassen.
 • Diabetes die nog niet gestabiliseerd is.
 • Bij inname van andere ACE- of ARB-remmers.
 • Bij een slechte nierfunctie.
 • Aortastenose, cardiomyopathieën.
 • Stenosen van de niervaten.
 • Combinaties van verschillende hartaandoeningen.
 • Bij leveraandoeningen.

Gevaren van perindopril

Perindopril heeft veel mogelijke bijwerkingen. De bekendste zijn milde huiduitslag, droge hoest, smaakverlies, misselijkheid, braken, diarree. Ook beïnvloedt perindopril de nierfunctie met mogelijk te veel vochtverlies. Verder kan er een negatieve prikkel ontstaan op het afweersysteem, waardoor men vatbaarder is voor infecties. Het is belangrijk de huisarts te waarschuwen zodra bij gebruik van perindopril bijwerkingen optreden als tachycardie (snelle pols), hartkloppingen, duizeligheid, flauwvallen, een piepende ademhaling en als het gezicht opzwelt (oedeem).

Bron: DarkoStojanovic, PixabayBron: DarkoStojanovic, Pixabay

Bijwerkingen

Sommige bijwerkingen treden frequent op, andere zijn zeer zeldzaam. Lees in dat opzicht de bijsluiter goed door en meld ook bijwerkingen die er niet in staan maar waarvan u denkt dat perindopril de oorzaak is. Een greep uit de lange lijst van neveneffecten.
 • Visusstoornissen, zoals dubbelzien.
 • Oorsuizen.
 • Hoofdpijn.
 • Spierkrampen.
 • Huiduitslag, jeuk.
 • Slaapstoornissen.
 • Spijsverteringsproblemen, zoals een opgeblazen gevoel, maar ook obstipatie of juist diarree.
 • Benauwdheid (piepende ademhaling).
 • Transpireren.
 • Voortdurend een verstopte neus.
 • Verminderde nier- en leverfuncties.
 • Bij psoriasis kunnen de klachten toenemen.
 • In zeldzame gevallen treedt verwardheid op.
 • Hartritmestoornissen, zoals een snelle of onregelmatige pols met pijn op de borst (angina pectoris).
 • Bij suikerziekte kan er hypoglykemie optreden.
 • Perindopril verdraagt zich slecht met alcohol.

Wisselwerking met andere medicijnen

Het is belangrijk dat de arts op de hoogte is welke andere medicijnen u slikt. Bij elk consult zal hij vragen naar veranderingen in uw medicatielijst, ook wat betreft de zelfzorgmedicijnen. Dit is van belang aangezien veel medicijnen invloed hebben op de werking van perindopril. Het betreft onder andere de volgende geneesmiddelen:
 • Lithium, bij bipolaire stoornissen (manisch-depressief).
 • Hartmedicijnen, tegen bijvoorbeeld hartritmestoornissen.
 • Diuretica (plasmiddelen).
 • Andere middelen tegen hoge bloeddruk, waarbij inbegrepen de bètablokkers en diuretica.
 • Medicijnen tegen een lage bloeddruk.
 • Antidiabetica.
 • Vaatverwijders (hart) zoals nitraten (bv. het pilletje onder de tong).
 • Medicijnen tegen astma.
 • Bloedverdunners (waaronder heparinederivaten).

Perindopril en zwangerschap

In het algemeen wordt geadviseerd geen perindopril te slikken als u borstvoeding geeft. Gebruik geen perindopril als u zwanger bent of wilt worden. De arts zal u dan een ander medicijn voorschrijven. Met name na drie maanden zwangerschap kan perindopril een negatieve (ernstige) invloed hebben op de ontwikkeling van de foetus.

Bron: PublicDomainPictures, PixabayBron: PublicDomainPictures, Pixabay

Inname van perindopril

Er is aangetoond dat het innemen van perindopril tijdens de maaltijd de opname van het middel verslechtert. Neem perindopril dus vóór het eten (ontbijt) in, liefst op min of meer hetzelfde tijdstip en met een glas water. Neem overigens nooit een dubbele dosis als u daarmee een vergeten dosis wilt compenseren. Volg nauwgezet de dosering die de arts u voorschrijft.

Mogelijke overdosering

Als u te veel perindopril hebt ingenomen, zijn duizeligheid en flauwvallen enkele symptomen die optreden. Waarschuw altijd de huisarts of specialist en neem de verpakking van het medicijn mee als u medische hulp zoekt. Bij overdosering zijn in ernstige gevallen de volgende verschijnselen merkbaar:
 • Snelle of juist zeer langzame pols.
 • Lage bloeddruk, met flauwvallen en mogelijk shock als complicatie.
 • Hyperventilatie.
 • Angstaanvallen.
 • Hartkloppingen.

Lees verder

© 2019 - 2024 Orion, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Zwanger en hoge bloeddruk – De risico’s en klachtenZwanger en hoge bloeddruk – De risico’s en klachtenVan zwangere vrouwen heeft ongeveer vijftien procent last van hoge bloeddruk. De medische naam hiervoor is hypertensie.…
Hoge bloeddruk, bewezen erfelijkheidHoge bloeddruk, bewezen erfelijkheidWetenschappers UMCG Groningen hebben de genetische oorzaak voor het ontstaan van hoge bloeddruk gevonden en aangetoond.…
Spironolacton: medicijn tegen hoge bloeddrukSpironolacton: medicijn tegen hoge bloeddrukEen hoge bloeddruk verhoogt het risico op een hart- en vaataandoening. Het is meestal niet merkbaar, waardoor het soms l…
Bijwerkingen van ACE-remmers: blindedarmontstekingBijwerkingen van ACE-remmers: blindedarmontstekingACE-remmers oftewel remmers van het angiotensine-converting enzyme zijn veel gebruikte medicijnen. Deze medicamenten wor…

Alternatieven voor ouderen die zelfstandig willen wonenAlternatieven voor ouderen die zelfstandig willen wonenDoor het nieuwe overheidsbeleid om langer zelfstandig te blijven wonen zijn er allerlei nieuwe initiatieven en woonvorme…
Hartrevalidatie: Revalidatieprogramma na hartproblemenHartrevalidatie: Revalidatieprogramma na hartproblemenHartrevalidatie (cardiale revalidatie) is een revalidatieprogramma waarbij een patiënt leert leven met een hartziekte. D…
Bronnen en referenties
Orion (616 artikelen)
Laatste update: 25-01-2022
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.