Te snel werkende schildklier: symptomen hyperthyreoïdie

Te snel werkende schildklier: symptomen hyperthyreoïdie Te snel werkende schildklier symptomen zijn onder meer gewichtsverlies ondanks gezonde eetlust of zelfs verhoogde eetlust; snelle, soms onregelmatige hartslag; trillen van de handen; overgevoeligheid voor warmte; warme, vochtige huid; overmatig zweten of transpireren; de persoon lijkt schrikkerig en bezorgd; toenemende uitputting bij steeds kleinere inspanningen. Om de diagnose te kunnen stellen is bloedonderzoek en een schildklierscan (nucleaire scan) nodig. Een te snel werkende schildklier kan adequaat worden behandeld met medicijnen. Dan zullen de klachten ook afnemen. Er zijn bij een overactieve schildklier ook behandelingen mogelijk met radioactief jodium of een operatie. Soms treden er complicaties op. Enkele van de meest ernstige complicaties van een te snel werkende schildklier hebben betrekking op het hart. Veel mensen met een overactieve schildklier herstellen volledig na de behandeling. Een recidief is echter niet uitgesloten, vooral niet bij mensen met de ziekte van Graves.
Waar ligt je schildklier? / Bron: Arnavaz, Wikimedia Commons (Publiek domein)Waar ligt je schildklier? / Bron: Arnavaz, Wikimedia Commons (Publiek domein)

De schildklier

Wat is een schildklier?

De schildklier is een vlindervormig orgaan dat zich met de bijschildklieren in de nek bevindt. Het ligt om de luchtpijp heen gekruld en is gelegen vlak boven het kuiltje tot onder het strottenhoofd. De schildklier produceert hormonen, de zogenaamde T4 en T3, die zij afgeeft aan het bloed. Deze hormonen zijn nodig voor de groei, voor de ontwikkeling van het zenuwstelsel en voor het reguleren van stofwisselingsprocessen in het lichaam.

Jodium

De schildklier heeft jodium nodig teneinde schildklierhormonen te kunnen aanmaken. Jodium wordt uit het bloed gehaald en in de schildklier opgeslagen. De werking van de schildklier wordt aangestuurd vanuit de hypofyse, een kliertje ter grootte van een erwt, gelegen in de holte van de schedelbasis, vlak achter de neusrug. Dit kleine orgaantje maakt het hormoon aan die de schildklier stimuleert. Dit hormoon heet thyreoïd stimulerend hormoon of schildklierstimulerend hormoon, afgekort TSH.

Te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie)

Wat is het?

Hyperthyreoïdie is de naam voor de aandoening waarbij de schildklier te veel hormonen produceert, waardoor veel lichaamsfuncties door deze hormonen worden overgestimuleerd en sneller verlopen. De schildklier maakt schildklierhormonen die de stofwisseling reguleren. Door de hyperactiviteit van de schildklier komen stofwisselingsprocessen in een stroomversnelling terecht.

Thermostaat

De schildklier is als het ware de 'thermostaat' van het lichaam; de schildklier reguleert het gehele metabolisme (stofwisseling). Bij een overactieve schildklier wordt er teveel schildklierhormoon aan het bloed afgegeven en gaat de thermostaat omhoog. Als gevolg hiervan gaat het hart sneller kloppen en vindt de spijsvertering sneller plaats. De verhoogde verbranding van voedingsstoffen genereert warmte en het kan leiden tot gewichtsverlies.

Hormonale processen

De schildklier vormt tevens de verbinding tussen allerlei hormonale processen in het lichaam. Een te snel werkende schildklier kan daarom allerlei nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben, zoals een verstoorde menstruatiecyclus, een verstoorde suikerhuishouding en psychische klachten zoals snelle geïrriteerdheid, angst, depressie en andere psychische klachten.

Oorzaken van een te snel werkende schildklier

De volgende ziekten of processen kunnen leiden tot hyperthyreoïdie:

Ziekte van Graves

Ziekte van Graves, ook wel ziekte van Basedow of diffuus toxisch struma genoemd), is een auto-immuunziekte, hetgeen wil zeggen dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen (delen van) het eigen lichaam. Bij de Ziekte van Graves worden antilichamen aangemaakt die de schildklier stimuleren. Bij deze ziekte is er meestal sprake van een te hard werkende schildklier. Ongeveer driekwart van de gevallen van een te snel werkende schildklier wordt veroorzaakt door deze auto-immuunziekte.

Toxisch multinodulair struma

Toxisch multinodulair struma, ook wel de ziekte van Plummer genoemd: Nodulair betekent knobbelig of knobbel, multi betekent meerdere en struma is een vergrote schildklier. Bij deze ziekte zijn er groepjes schildkliercellen die ongecontroleerd schildklierhormoon aanmaken - ze gaan hun eigen gang en zijn niet gevoelig voor TSH (= schildklier stimulerend hormoonschildklier). De schildklier wordt bij deze ziekte binnen enkele jaren allengs groter.

Schildklierontsteking

Een ontsteking van de schildklier door bijvoorbeeld een virusinfectie kan tijdelijk leiden tot de symptomen van hyperthyreoïdie.

Andere oorzaken

Mogelijke andere oorzaken zijn: geneesmiddelen zoals lithium en jodiumhoudende medicijnen; andere auto-immuunziekten dan die hierboven genoemd; een goedaardige tumor in de schildklier (toxisch adenoom). Hyperthyreoïdie kan ook in enkele gevallen tijdens de zwangerschap ontstaan.

Risicofactoren overactieve schildklier

Hyperthyreoïdie, in het bijzonder de ziekte van Graves, komt vaker voor in bepaalde families en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het is mogelijk om hyperthyroïdie te ontwikkelen zonder dat er sprake is van één van de onderstaande risicofactoren Echter, hoe meer risicofactoren je hebt, hoe groter de kans op het ontwikkelen van hyperthyreoïdie. Risicofactoren voor hyperthyreoïdie zijn onder meer:

Medische omstandigheden

Sommige medische omstandigheden kunnen het risico van hyperthyreoïdie verhogen:
 • Bepaalde virale infecties;
 • Zwangerschap: een klein percentage van de vrouwen krijgt in het eerste jaar na de bevalling een postpartum thyreoïditis, een tijdelijke of permanente schildklierfunctiestoornis; en
 • Een voorgeschiedenis van andere auto-immuunziekten.

Leeftijd

Hyperthyreoïdie kan gebeuren op elke leeftijd, maar het komt vaker voor bij mensen van 60 jaar en ouder. De ziekte van Graves komt vooral voor bij vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar oud.

Geslacht

Vrouwen ontwikkelen vaker dan mannen hyperthyreoïdie.

Genetische factoren

Een familiegeschiedenis van de ziekte van Graves of andere vormen van hyperthyreoïdie verhoogt het risico.

Etnische achtergrond

Mensen van Japanse afkomst lijken een groter risico te hebben op het krijgen van hyperthyreoïdie. Dit kan worden toegeschreven aan een dieet dat rijk is aan zoutwatervissen, welke een rijke bron van jodium vormt.

Andere factoren

Als je een dieet hebt met weinig jodium en vervolgens jodiumsupplementen gaat slikken, dan kan dit het risico van hyperthyreoïdie verhogen.

Struma of opgezette schildklier / Bron: Drahreg01, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Struma of opgezette schildklier / Bron: Drahreg01, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Symptomen van een te snel werkende schildklier

Veelal ontwikkelen de symptomen van een te snel werkende schildklier zich geleidelijk gedurende enkele weken. De klachten en symptomen hangen samen met het gegeven dat bij een te snel werkende schildklier de stofwisseling wordt aangejaagd. De verschijnselen kunnen van persoon tot persoon variëren. Symptomen van een te snel werkende schildklier zijn:
 • Warmte-intolerantie (het heel snel warm hebben, overgevoeligheid voor warmte);
 • Warme huid die vochtig is van zweten - overmatige transpiratie (koud zweet, ook nachtzweten);
 • Gewichtsverlies, ondanks normale of zelfs toegenomen voedselinname en gezonde of zelfs toegenomen eetlust;
 • Gejaagd gevoel;
 • Tachycardie (hartritme waarbij het hart klopt met een frequentie van meer dan 100 slagen per minuut)
 • Tremor (constant trillen van de handen) - warm-vochtige trillende handen en vingers;
 • Diarree, brijachtige ontlasting;
 • Frequente stoelgang;
 • Bij vrouwen onregelmatige menstruatie;
 • Hartritmestoornissen;
 • Kortademigheid bij inspanning;
 • Vermoeidheid en algehele malaise;
 • Spierzwakte, spierverslapping;
 • Misselijkheid en overgeven (braken);
 • Jeuk;
 • Witte vlekjes op de nagel (leukonychia);
 • Nagelloslating (onycholyse);
 • Trommelstokvingers;
 • Gezwel in de nek door opgezette schildklier (struma, ook wel krop genoemd);
 • Zenuwstoornissen zoals angsten, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, depressie, somberte en angstaanvallen;
 • Slaapstoornissen, slecht slapen;
 • Mensen met hyperthyreoïdie die door de ziekte van Graves wordt veroorzaakt, kunnen getroffen worden door uitpuilende ogen (exoftalmus: het uitpuilen van een of beide ogen, waardoor de ogen abnormaal bol lijken) of klagen over een gevoel van zandkorrels in de ogen of een branderig gevoel;
 • Rode kleurverandering van de handpalm (erythema palmare).

Complicaties

Hyperthyroïdie kan leiden tot een aantal complicaties:

Hartproblemen

Enkele van de meest ernstige complicaties van hyperthyroïdie hebben betrekking op het hart. Deze omvatten een snelle hartslag, een hartritmestoornis (atriumfibrilleren) en congestief hartfalen, een aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed kan rondpompen om aan de behoeften van je lichaam te voldoen. Deze complicaties zijn in het algemeen omkeerbaar met de juiste behandeling.

Broze botten

Onbehandelde hyperthyreoïdie kan ook leiden tot zwakke, broze botten (osteoporose of botontkalking). De sterkte van de botten hangt gedeeltelijk af van de hoeveelheid calcium en andere mineralen die ze bevatten. Teveel schildklierhormoon interfereert met het vermogen van je lichaam om calcium op te nemen in je botten.

Wazig zien door oogziekte van Graves / Bron: CHOATphotographer/Shutterstock.comWazig zien door oogziekte van Graves / Bron: CHOATphotographer/Shutterstock.com

Oogproblemen

Mensen met de oogziekte van Graves, waarbij er ontsteking kan optreden van de oogkasweefsels rondom het oog, ontwikkelen problemen met de ogen, waaronder uitpuilende ogen, rode ogen of gezwollen oogleden, gevoeligheid voor licht, en vervaging van het zicht (wazig zien) of dubbel zien. Onbehandeld leidt dit tot ernstige problemen met de ogen en zelfs tot verlies van het gezichtsvermogen.

Rode, gezwollen huid

In zeldzame gevallen ontwikkelen mensen met de ziekte van Graves ontwikkelen afwijkingen aan de huid, waardoor roodheid en zwelling optreden, vaak op de schenen en de voeten.

Thyrotoxische crisis

Thyrotoxische crisis duidt op een plotselinge intensivering van symptomen, wat leidt tot koorts, een snelle pols en zelfs delirium. Als dit gebeurt, is onmiddellijke medische zorg vereist.

Onderzoek van de schildklier / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewiczOnderzoek van de schildklier / Bron: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz

Onderzoek en diagnose

Bij vermoeden van hyperthyreoïdie kan de huisarts bloedonderzoek laten verrichten om de hoeveelheid schildklierhormonen (T4 en T3), de hoeveelheid schildklierstimulerend hormoon (TSH) en de hoeveelheid antistoffen tegen de schildklier (anti TPO) te bepalen. Hierna kan een schildklierscan (nucleaire scan) nodig zijn. Soms is er nog meer onderzoek nodig.

Behandeling hyperthyreoïdie

Er zijn drie behandelmethoden te onderscheiden die afzonderlijk, maar ook in combinatie mogelijk zijn. De behandelingen zijn gericht op het omlaag brengen van de productie van schildklierhormonen.

Medicijnen

De toediening van medicijnen tegen schildklierhormonen in geval de hyperthyreoïdie wordt veroorzaakt door de ziekte van Graves.

Radioactief jodium

De meest effectieve behandeling van knobbels in de schildklier die ongecontroleerd hormonen afscheiden. Bij deze behandeling wordt radioactief jodium geslikt in de vorm van een capsule. Deze stof wordt door de schildklier opgenomen en vastgehouden met als gevolg dat schildklierweefsel vernietigd wordt.

Operatie

Bij deze behandeling wordt een deel van de schildklier operatief verwijderd.

Prognose hyperthyreoïdie

Volledig herstel, recidief niet uitgesloten

Veel patiënten herstellen na de behandeling volledig. Hyperthyreoïdie kan echter terugkomen, vooral bij patiënten met de ziekte van Graves.

De behandeling met medicijnen duurt normaal gesproken een jaar. Hierna wordt de behandeling gestaakt en controleert de arts of de schildklier normaal blijft functioneren. Bij ongeveer de helft van de patiënten blijkt dat de ziekte na verloop van tijd terugkomt en de schildklier weer overactief wordt. In bijna alle gevallen wijkt men dan uit naar een behandeling met radioactief jodium.

Hormoonspiegel controleren

Na de behandeling met radioactief jodium of een operatie bestaat de kans dat de overblijvende schildkliercellen op kortere of langere termijn niet meer voldoende schildklierhormonen aanmaken. Het is derhalve van belang dat na behandeling regelmatig de hormoonspiegel wordt gecontroleerd. Aanvullende behandeling met schildklierhormoontabletten of hormoonsupplementen kan nodig zijn. Bij de ziekte van Graves is de kans hierop het grootst. Bij het multinodulair toxische struma en het toxisch adenoom is deze kans vele malen kleiner.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De werking van de schildklierVele mensen hebben vaag ergens gehoord van de schildklier, maar hebben geen idee wat hiervan de functie is. Dus wat is e…
De schildklier en alvleesklierDe schildklier en alvleesklierDe schildklier ligt in de hals, net onder het strottenhoofd. Aan de achterkant van de schildklier liggen vier kleine bij…
Drie soorten schildklieroperatiesWanneer de schildklier niet goed werkt, kan het nodig zijn te opereren. Een operatie kan veel klachten wegnemen. Toch is…
Schildklieraandoening: de ziekte van PlummerSchildklieraandoening: de ziekte van PlummerBij mensen die de ziekte van Plummer hebben is er sprake van een te snel werkende schildklier die vergroot is. In de sch…

Schildklierontsteking (thyroïditis): symptomen & behandelingSchildklierontsteking (thyroïditis): symptomen & behandelingEen schildklierontsteking komt vrij vaak voor. Wat is een schildklierontsteking, wat zijn de schildklierontsteking sympt…
Lintwormziekte bij de mensLintwormziekte bij de mensDe lintworm behoort tot de platwormen vanwege zijn platte uiterlijk. De besmetting van de lintworm vindt plaats door het…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Image Point Fr/Shutterstock.com
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • Dr. J. Timmerman (redactie): Medische gezinsencyclopedie; R.M. Youngson, Lisse, 2000, Uitgeverij: Zuid Boekprodukties.
 • http://www.ziekenhuis.nl/index.php?cat=ziektebeelden&ziektebeelden=ziektebeeld_item&item_id=316&letter=G
 • http://www.graves-patienten.nl/ned/b02.htm
 • http://www.e-gezondheid.be/hyperthyreoidie-herkennen/schildklier-29-205-15603.htm
 • http://www.emedicinehealth.com/thyroid_problems
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperthyreo%C3%AFdie
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hartritmestoornis
 • http://www.catharina-ziekenhuis.nl/Site/loader/loader.aspx?DocumentID=af8177cb-74d1-4534-8b81-4a0ee37ce845
 • http://www.hypofyse.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=77
 • http://www.graves-patienten.nl/ned/b03.htm
 • Mayo Clinic. Hyperthyroidism (overactive thyroid): Complications. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/basics/complications/con-20020986 (ingezien op 19-2-2017)
 • Mayo Clinic. Hyperthyroidism (overactive thyroid): Risk factors. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperthyroidism/basics/risk-factors/con-20020986 (ingezien op 19-2-2017)
 • Winchester Hospital. Risk Factors for Hyperthyroidism. http://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=19617 (ingezien op 19-2-2017)
 • Afbeelding bron 1: Arnavaz, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Drahreg01, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 3: CHOATphotographer/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/KatarzynaBialasiewicz
Reacties

Lumi, 30-07-2016
Heel herkenbaar al die symptomen. Alhoewel ik soms ook periodes heb dat ik ineens veel in gewicht aankom. Dan ben ik ineens vijf kilo kwijt zonder er iets voor te hoeven doen, maar een paar weken later zit die vijf kilo er opeens weer aan.

Ik ben geboren met een halve schildklier, aan de linkerkant van m'n hals zit niets. De rechterkant is verdikt. Volgens de huisarts een nodulair struma. Heb een echo gehad en uitgebreid bloedonderzoek. TSH waarden waren niet verhoogd, mijn schildklier werkt schijnbaar "normaal". En toch voel ik me niet goed… Is het nu verstandig om een second opinion te vragen?

Ik word trouwens horendol van dat paleo dieet! Kijk naar de mensen die leven in de Blue Zones, die eten alles wat het paleo dieet verbiedt. Reactie infoteur, 12-08-2016
De schildklier kan gezwollen zijn, terwijl de werking ervan niet is verstoord. U kunt gerust een second opinion aanvragen om te checken of uw behandelend arts de juiste diagnose heeft gesteld.

J. Braaksma, 24-06-2015
Ellen: Nadat ik nu anderhalf jaar medicijnen heb geslikt is er niets veranderd aan het vocht in mijn benen. Het is eerder verergert. Blijkbaar heeft het niets met de werking van de schildklier te maken. Ik ben ruim 2 weken geleden gestopt met het slikken van de medicijnen om na te gaan of ik onder de 30 procent mensen val die tijdelijk een probleem met hun schildklier hadden. So far, so good maar het is nog afwachten omdat de thyrax 4 weken nawerkt. De strumazol moest ik nog twee weken slikken maar daar ben ik inmiddels ook mee gestopt. Reactie infoteur, 25-06-2015
Bedankt voor uw reactie. Ik zal 'Ellen' informeren dat u op haar hebt gereageerd.

Ellen, 13-06-2015
Hallo ik heb ook net te horen gekregen dat mijn schildklier te snek werkt en dit kwam ook aan het licht door zere voeten en kuiten met oedeem, ik zag dat hier dat ook iemand had en ben zeer benieuwd of dat ook weggegaan is door behandeling van de schildklier.
Ik ben nog niet gestart met medicatie. Ik moet eerst een scan.hebben andere dit ook gehad. Reactie infoteur, 19-06-2015
Ik heb de persoon in kwestie een mail gestuurd met uw vraag. Mogelijk dat hij eerdaags reageert.

A. de Vries, 15-10-2014
Ik herken me in heel veel in de symptomen van een te snel werkende schildklier. Zoals veel afgevallen terwijl mijn eetlust steeds verhoogd wordt, hartkloppingen, snelle hartslag, trillende handen, onrustig gevoel, stemmingswisselingen etc. Mijn TSH waarde is 0.75, ik ben 20 jaar. Kunnen die klachten toch horen bij een te snel werkende schildklier? Reactie infoteur, 10-11-2014
De meeste laboratoria hanteren voor de TSH referentiewaarden van 0,4 - 4,0 mE/L, dit betekent dat een uitslag welke zich tussen deze grenzen bevindt als normaal wordt gezien. De uitslag van de TSH test moet echter in samenhang met de fT4 test worden beoordeeld. Lees hier verder: http://goo.gl/rrbPZ5

J. Braaksma, 16-12-2013
Mijn te snel werkende schildklier kwam aan het licht toen ik met klachten bij de huisarts kwam vanwege vocht in mijn benen (voeten, enkels, kuiten en ook handen). Volgens de internist heeft mijn vochtprobleem niets te maken met de snel werkende schildklier. Is dit correct? Ik vind het namelijk vreemd dat beide klachten zich gelijktijdig voordoen. Reactie infoteur, 16-12-2013
Iemand kan gelijktijdig zowel last hebben van een plaatselijke ophoping van vocht (oedeem) als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht in het lichaam, als van schildklierproblemen. Deze klachten hoeven geen verband met elkaar te houden.

Bij hyperthyreoïdie kan in 1 tot 10% van de gevallen pretibiaal myxoedeem optreden. Dit is gelokaliseerd oedeem aan de scheenbenen en de voetrug. Het wordt vooral bij de ziekte van Graves gezien. Er is dan bijna altijd ook sprake van oogafwijkingen.

Vraag uw internist eventueel om verduidelijking.

Hans Kuijs, 17-09-2013
Een niet goed werkende schildklier is een welvaartsziekte en praktisch altijd het gevolg van een auto-immuunverstoring van het lichaam. Meestal wordt de schildklier aangepakt, terwijl in feite de bron (auto-immuunverstoring) aangepakt zou moeten worden. Door hoe-of-wat? Begin met een kalme afbouw van de medicijnen (strumazol/thyrax) in combinatie met het starten van het Paleo-dieet (= effe googelen) 't Is eigenlijk geen dieet maar een leefstyle. Voeg hierbij dagelijks een portie lichaamsbeweging toe en de kans is aanwezig dat u reeds binnen een half jaar resultaat zult boeken om weer over een normaal werkende schildklier te kunnen beschikken. Ik weet, dit is zeer kort en krachtig, maar ik geloof er in en u zult niet de eerste zijn bij wie genezing zult optreden. Succes ermee! Reactie infoteur, 19-09-2013
Stop nooit zelf het gebruik van medicatie zonder overleg met de behandelend arts!
Verder wil ik opmerken dat ik op Pubmed geen bewijs heb kunnen vinden voor de claim dat het Paleo-dieet effectief is t.a.v. het genezen van bepaalde schildklieraandoeningen. Mocht dat wel zo zijn, dan hoor ik dat graag. Maar ook in dat geval blijft onverlet geldig dat je nooit zonder overleg met de behandeld arts moet stoppen met medicijngebruik.

Anoniem, 24-02-2013
Ik heb een vraag. Zeker 5 tot 6 van deze symptomen behoren tot mijn klachten. Is het verstandig om mij bij de dokter te laten onderzoeken voor een te snel werkende schildklier? Reactie infoteur, 04-03-2013
Het is altijd verstandig om met klachten die aanhouden en/of waar u zich zorgen over maakt naar de huisarts te gaan. Hij zal u onder meer vragen naar de aard, duur en beloop van de klachten. U kunt altijd uw vermoedens bespreekbaar maken. Mogelijk dat het iets te maken heeft met uw schildklier, maar het kan ook zijn dat het hier helemaal los van staat en hangen uw klachten ergens anders mee samen. Uw huisarts kan dat het beste beoordelen.

Sinie Hemelt, 01-02-2013
Mijn vraag is: Ik heb ontsteking in het bloed. Binnenkort naar Internist, kan dat ook met de schilklier te maken hebben? Maar 's nachts wel kletsnat van zweet en dan koude rillingen, ook van mei 2013 wel 11 kilo afgevallen. Dank je Reactie infoteur, 02-02-2013
Er zijn een aantal bloedonderzoeken die kunnen aangeven of er in het lichaam ontstekingen aanwezig zijn. Daarmee kan men echter nog niet bepalen of zo'n ontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie of virus of andere oorzaak. Daar zijn weer andere testen voor nodig.

Over schildklierontstekingen het volgende. Keelpijn (in feite pijn in de hals ter hoogte van de schildklier) met pijn die uitstraalt naar de oren is kenmerkend voor schildklierontstekingen. Daarnaast kun je ook last hebben van koorts, transpireren (zweten) en je kunt je flink beroerd voelen. Bij bloedonderzoek vindt men een hoge bloedbezinking (BSE) als gevolg van de ontsteking. Verder is de hoeveelheid schildklierhormonen in het bloed verhoogd en het TSH schildklierstimulerend hormoon) verlaagd.

Irene Figaroa, 18-04-2012
Is een persoon die aan hyperthyreoidie lijdt in staat om normaal te werken? Reactie infoteur, 20-04-2012
Dat is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 20-04-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 19
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.