Kinkhoest: symptomen, besmettelijk, vaccinatie, volwassenen

Kinkhoest: symptomen, besmettelijk, vaccinatie, volwassenen Kinkhoest symptomen bestaan uit de kenmerkende hoest die maandenlang kan aanhouden en benauwdheid en ademnood vanwege het hoesten. Kinkhoest, ook wel pertussis genoemd, is een besmettelijke bacteriële infectieziekte van de bovenste luchtwegen, die hevige hoestaanvallen veroorzaakt. Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie, Bordetella pertussis, ten gevolge waarvan de luchtpijp en de bronchiën ontstoken raken. Bij baby's en kinderen onder de 12 maanden kan kinkhoest levensbedreigend zijn. Ook volwassenen kunnen kinkhoest krijgen. Kinkhoest is te voorkomen door een vaccin. Kinkhoest gaat vanzelf over. Het kan overigens wel maanden duren. Je hoeft daarvoor niet in bed te blijven; neem wel voldoende rust. Antibiotica hebben over het algemeen geen zin, behalve als er in het gezin een zwangere vrouw of baby aanwezig is. Via het Rijksvaccinatieprogramma krijgen zuigelingen in Nederland vier keer een vaccinatie tegen kinkhoest en op vierjarige leeftijd is er nogmaals een inenting.

Kinkhoest symptomen en behandeling


Wat is kinkhoest en is kinkhoest besmettelijk?

Kinkhoest wordt ook wel pertussis genoemd. Kinkhoest is een besmettelijke bacteriële infectieziekte van de bovenste luchtwegen, die hevige hoestaanvallen veroorzaakt. Bij kinkhoest raken de luchtpijp en de bronchiën ontstoken, hetgeen wordt veroorzaakt door de bacterie, Bordetella pertussis. Bij baby's en kinderen onder de 12 maanden kan kinkhoest een levensbedreigende ziekte zijn. Vaccinatie kan besmetting voorkomen.

De bacterie Bordetella pertussis is de oorzaak van kinkhoest / Bron: CDC Public Health Image Library, Wikimedia Commons (Publiek domein)De bacterie Bordetella pertussis is de oorzaak van kinkhoest / Bron: CDC Public Health Image Library, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Oorzaak

Kinkhoest, een aandoening van de bovenste luchtwegen, is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterietype dat Bordetella pertussis wordt genoemd. Deze bacteriën hechten zich aan de cilia (trilharen) die deel uitmaken van het bovenste ademhalingssysteem. De bacteriën maken gifstoffen vrij die de trilharen beschadigen en ervoor zorgen dat de luchtwegen opzwellen.

Besmetting en incubatietijd kinkhoest

Besmetting met de bacterie vindt plaats van mens op mens door vochtdruppeltjes afkomstig uit de neus en mond, die door hoesten en niezen in de lucht terecht komen en door een niet-geïnfecteerde persoon ingeademd kunnen worden waardoor deze besmet kan raken. De incubatietijd – dat is de periode tussen de besmetting en de eerste ziekteverschijnselen – is 7 tot 10 dagen, maar soms ook langer.

Zéér besmettelijk
Kinkhoest is zeer besmettelijk, reeds voordat de kenmerkende ziekteverschijnselen optreden. De besmetting is het grootst in de eerste periode, als de voor kinkhoest zo kenmerkende hoestbuien nog niet zijn begonnen. Hoestende patiënten zijn nog 3 tot 4 weken nadat het hoesten is begonnen besmettelijk voor andere mensen. Volgens het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) is binnen een gezin de kans dat iemand met kinkhoest de andere (niet-gevaccineerde) gezinsleden besmet 90%.

Verschijnselen en symptomen kinkhoest

Het verloop van kinkhoest is onderverdeeld in drie fasen.

Eerste fase

Ongeveer 7 tot 10 dagen na de besmetting kunnen de eerste verschijnselen optreden. Kinkhoest begint met een (neus)verkoudheid en (gewoon) hoesten. Tijdens deze twee weken durende fase lijken de klachten op gewone verkoudheidsverschijnselen: een loopneus, verstopte neus, niezen, en af en toe hoesten (prikkelhoest). In sommige gevallen is er ook lichte verhoging. Het is alleen tijdens deze fase dat de progressie van kinkhoest kan worden gestopt door het gebruik antibiotica. In dit stadium is de zieke het meest besmettelijk voor zijn omgeving.

Heftige hoeststoten bij kinkhoest / Bron: Centers for Disease Control and Prevention, Wikimedia Commons (Publiek domein)Heftige hoeststoten bij kinkhoest / Bron: Centers for Disease Control and Prevention, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Tweede fase

Na ongeveer twee weken gaat het hoesten over in de kenmerkende heftige hoeststoten en na enkele hoeststoten gaat het gepaard met een gierende inademing. Het gezicht van de patiënt loopt rood aan en hij heeft last van soms ernstige benauwdheidsklachten. Mogelijk kan hij zelfs blauw aanlopen. De hoestbuien vormen een ware uitputtingsslag; de hoestbuien vinden zowel overdag als 's-nachts plaats. Er wordt door de patiënt veel slijm opgehoest, waarbij soms braakneigingen kunnen ontstaan. Deze fase duurt ongeveer twee weken. De patiënt is in deze fase veel minder besmettelijk dan in de eerste fase.

Derde fase

Dit is de herstelfase. De zo typische hoestbuien nemen in intensiteit af en ze komen ook steeds minder vaak voor. De patiënt kan nog weken of maanden last hebben van een chronisch droog hoestje. In deze fase is de zieke niet meer besmettelijk voor anderen.

Kinkhoest gaat vaak binnen 4 tot 10 weken over. De patiënt kan wel maanden tot zelfs jarenlang last blijven houden van een droog hoestje.

Kinkhoest bij volwassenen

Bij adolescenten en volwassenen kan kinkhoest atypisch verlopen, waardoor het moeilijk te onderscheiden is van een 'gewone'
verkoudheid

Onderzoek en diagnose

De diagnose kinkhoest wordt gesteld op basis van:
 • De typische symptomen;
 • Lichamelijk onderzoek;
 • Laboratoriumtest waarbij het slijm wordt onderzocht;
 • Bloedonderzoek.

Conjunctivitis / Bron: Marco Mayer, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Conjunctivitis / Bron: Marco Mayer, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Diagnostische overwegingen
De arts zal bij het stellen van de diagnose rekening houden met ziekten die soortgelijk klachten geven als kinkhoest, zoals:
 • Adenovirale luchtweginfectie: adenovirus is een veel voorkomende verwekker van luchtweginfecties bij kinderen. Kinderen presenteren zich met koorts, keelpijn en conjunctivitis (ontstoken oogslijmvlies, rood oog).
 • Mycoplasma pneumonia: een infectie van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een bacterie. Patiënten met mycoplasma infecties hebben meer uitgesproken systemische symptomen, en koorts en hoofdpijn kunnen optreden.
 • Chlamydophila pneumoniae: een bacterie die de longen aantast en het meest bij kinderen en jongeren wordt aangetroffen. Een aantal verschijnselen zijn kenmerkend voor deze bacterie: keelpijn, hoesten
 • en vermoeidheid. Uiteindelijk heeft deze ziekte een longontsteking tot gevolg.
 • respiratoir syncytieel virus (RSV), met onder meer piepende ademhaling (stridor), een hoog geluid dat meestal bij het uitademen wordt gehoord.

Andere te overwegen aandoeningen bij de differentiële diagnose van kinkhoest zijn onder meer de volgende:
 • Verkoudheid
 • Griep (influenza)
 • Taaislijmziekte
 • Interstitiële pneumonitis
 • Bronchiolitis
 • Kroep (laryngotracheobronchitis)
 • Uitdroging
 • Koortsstuip (febriele convulsie)
 • Koorts
 • Gastro-enteritis (buikgriep)
 • Tachycardie (versenlde hartslag)
 • Aspiratiepneumonie (ontsteking van de long nadat braaksel, pus of bloed in de longen is gekomen)
 • Bacteriële longontsteking
 • Virale longontsteking
 • Tuberculose (tbc)
 • Astma
 • COPD

Behandeling van kinkhoest

Kinkhoest gaat vanzelf over, ofschoon het soms wel maanden kan duren. In bed blijven is niet nodig om te herstellen. Rust kan ervoor zorgen dat je wat minder last krijgt van hoestaanvallen. Een antibioticum heeft over het algemeen geen zin, omdat het niet van invloed is op het ziekteverloop en de frequentie van de hoestbuien. Antibiotica kan nuttig zijn om te voorkomen dat anderen worden besmet. Als er in het gezin een zwangere vrouw of een baby aanwezig is, wordt overwogen het hele gezin antibiotica te geven teneinde besmetting van de baby te voorkomen. Doordat tegenwoordig bijna iedereen is gevaccineerd tegen kinkhoest, verloopt de ziekte veelal zonder complicaties.

Complicaties

Baby's en kinderen

Kinkhoest kan bij baby's en jonge kinderen ernstige en soms dodelijke complicaties veroorzaken, vooral bij degenen die niet alle aanbevolen kinkhoestvaccins hebben gekregen. Ongeveer de helft van de baby's jonger dan 1 jaar die kinkhoest krijgt, heeft verzorging nodig in het ziekenhuis. Hoe jonger de baby, hoe groter de kans dat ze in het ziekenhuis moeten worden behandeld. Bij die baby's die in het ziekenhuis worden behandeld met kinkhoest, treden de volgende complicaties op:
 • 1 op de 4 (23%) krijgt longontsteking
 • 1 op de 100 (1,1%) krijgt convulsies
 • 3 van de 5 (61%) krijgt apneu (ademstop vanwege de slijmproductie die zo sterk zijn is dat zij dit niet kunnen weghoesten)
 • 1 op de 300 (0,3%) krijgt encefalopathie (hersenziekte)
 • 1 van de 100 (1%) komt eraan te overlijden

Tieners en volwassenen

Tieners en volwassenen kunnen ook complicaties krijgen van kinkhoest. Deze complicaties zijn meestal minder ernstig in deze oudere leeftijdsgroep, vooral bij degenen die zijn gevaccineerd met een kinkhoestvaccin. De hoest zelf veroorzaakt vaak complicaties bij tieners en volwassenen. Je kunt bijvoorbeeld flauwvallen of een rib breken (gebroken rib of ribfractuur) tijdens hevige hoestbuien. Daarnaast kan gewichtsverlies optreden, evenals verlies van blaascontrole door het hoesten.

Prognose en herstel

Herstel van kinkhoest gaat vaak langzaam. De hoest wordt steeds milder en komt minder vaak voord. Hoestbuien kunnen echter maandenlang terugkeren met andere infecties van de luchtwegen. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor jonge baby’s, die door het hevige hoesten heel benauwd worden en uitgeput raken. In Nederland overlijden volgens het RIVM bijna ieder jaar één of twee baby’s aan kinkhoest. Vóór de invoering van een vaccinatie tegen kinkhoest stierven jaarlijks maar liefst ongeveer 200 kinderen aan de ziekte.

Preventie

Vaccinatie
De beste manier om kinkhoest bij baby's, kinderen, tieners en volwassenen te voorkomen, is om gevaccineerd te worden. Houd ook baby's en andere mensen met een hoog risico op complicaties weg van geïnfecteerde mensen.

Regelmatig handen wassen met water en zeep / Bron: Pezibear, PixabayRegelmatig handen wassen met water en zeep / Bron: Pezibear, Pixabay
Hygiëne
Net als veel ademhalingsziekten verspreidt kinkhoest zich door hoesten en niezen via nauw contact met anderen, die vervolgens de bacteriën inademen. Er wordt daarom aanbevolen om goede hygiëne in acht te nemen om de verspreiding van aandoeningen van de luchtwegen te voorkomen. Om goede hygiëne te betrachten, moet je de volgende maatregelen nemen:
 • Bedek je mond en neus met een tissue als je hoest of niest en daarna meteen de tissue weggooien, of hoes of nies in de plooi van je elleboog.
 • Was je handen regelmatig gedurende minstens 20 seconden met water en zeep.
 • Gebruik op alcohol gebaseerde desinfectiegel als zeep en water niet beschikbaar zijn.

Vaccinatie tegen kinkhoest

DKTP-vaccin

Kinderen en in het bijzonder zuigelingen zijn vatbaar voor kinkhoest, maar ook bij volwassenen komt deze ziekte voor. Kinkhoest is te voorkomen door een vaccin. Voordat vaccinatie halverwege de 20e eeuw in Nederland werd ingevoerd, stierven jaarlijks honderden kinderen aan kinkhoest. Het vaccin tegen kinkhoest maakt sinds 1957 onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Alle kinderen dienen dit vaccin te krijgen. De duur van de bescherming is niet bekend, maar zou in ieder geval enkele jaren moeten zijn. Door vaccinatie (DKTP-vaccin) komt kinkhoest lang zoveel niet meer voor als vroeger. Wanneer je gevaccineerd bent of kinkhoest hebt gehad, heb je afweer opgebouwd tegen de ziekte. Toch is het mogelijk dat je na jaren (5 tot 15 jaar) alsnog of opnieuw kinkhoest krijgt. Je krijgt het dan wel in een lichtere vorm.

Ongevaccineerde kinderen

Ongevaccineerde kinderen, zoals pasgeborenen, lopen het meeste risico als ze kinkhoest hebben. Gevaccineerde kinderen tot en met de leeftijd van 4 maanden lopen ook risico, aangezien zij door hun leeftijd nog niet in staat zijn om voldoende immuniteit op te bouwen. Voorts lopen kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar, die één of meer kinkhoestvaccinaties niet gehad hebben, risico.

Kinkhoestprik aan zwangere vrouwen

Een goede manier om pasgeboren baby's tegen kinkhoest te beschermen is om vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestprik te geven. Vanaf het jaar 2019 krijgen alle zwangere vrouwen deze prik aangeboden.

Lees verder

© 2010 - 2020 Tartuffel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Kinkhoest bij baby's, symptomen herkennenKinkhoest bij baby's, symptomen herkennenKinkhoest is een besmettelijke bacterie, waarvan men erg ziek kan worden. Vooral voor baby's kan dit zeer gevaarlijk zij…
Wat is kinkhoestWat is kinkhoestKinkhoest geeft langdrurige en heftige hoestbuien. Het is een ziekte van de bovenste luchtwegen. Zowel volwassenen en ki…
Kinkhoest: wat is kinkhoest en waar leidt het toe?Kinkhoest: wat is kinkhoest en waar leidt het toe?Kinkhoest, wat is dat eigenlijk? En waar leidt de ziekte toe, want veel mensen weten dat niet. Duidelijk is dat de kinkh…

Chalazion (bultje onder ooglid): verwijderen en behandelingChalazion (bultje onder ooglid): verwijderen en behandelingEen chalazion is een pijnloze zwelling in het ooglid, die veroorzaakt wordt doordat een talgklier in het ooglid verstopt…
Nekpijn? Laat je hoofd niet hangen!Nekpijn staat op de derde plaats van chronische pijnklachten bij volwassenen. Meestal wordt nekpijn veroorzaakt door ove…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/SvitlanaMartyn
 • CDC. Pertussis (Whooping Cough). https://www.cdc.gov/pertussis/about/index.html (ingezien op 14-2-2018)
 • C. van Heycop ten Ham, H.J.C. Hendriks, J.H. in de Bosch, J.H.M. Schormans, J.W. van der Krans (redactie): Basisboek Pathologie, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, eerste druk, tweede oplage, 2000.
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006
 • GGD Hollands Noorden. Kinkhoest. https://www.ggdhollandsnoorden.nl/infectieziekten/kinkhoest.aspx (ingezien op 3-6-2019)
 • Medscape. Pertussis Differential Diagnoses. https://emedicine.medscape.com/article/967268-differential-diagnoses (ingezien op 14-2-2018)
 • RIVM. Kinkhoest en vaccineren. https://rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekten/kinkhoest (ingezien op 14-2-2018)
 • Sabine C. de Greeff, Hester E. de Melker en Frits R. Mooi. Kinkhoest in Nederland. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1383
 • Wikipedia. Kinkhoest. https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinkhoest (ingezien op 14-2-2018)
 • Afbeelding bron 1: CDC Public Health Image Library, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 2: Centers for Disease Control and Prevention, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Marco Mayer, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 4: Pezibear, Pixabay

Reageer op het artikel "Kinkhoest: symptomen, besmettelijk, vaccinatie, volwassenen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Els, 09-03-2019 09:06 #22
Hallo ik ben met hoesten begonnen oktober 2017 en nu maart 2019 hoest ik nog.ga volgende week naar de dokter voor bloedafname om te kijken of het kinkhoest is.heb nu wel een antibiotica gekregen voor een week.ga volgende week naar Nederland. Mijn kleindochter is dan 3 en halve maand en heeft haar eerste vaccin gehad.kan het kwaad dat ik bij haar ben?

Anne, 24-11-2018 11:03 #21
Eind juli 2018 kwam ik ‘verkouden’ terug van vakantie in Turkije. Ik weet dit aan de airco in het hotel. Het hoesten werd alsmaar erger, ik snakte vaak naar lucht tijdens de aanvallen, liep blauwpaars aan en moest soms bijna braken. Vooral ‘s nachts waren de hoestbuien slopend. Drie weken later ben ik ten einde raad -want ik deed amper nog een oog dicht- naar de huisarts gegaan. Hij dacht dat ik bronchitis had dus ik kreeg een antibioticakuur. Deze bracht wat verlichting, na drie dagen sliep ik het grootste deel van de nacht weer. Ik hoestte echter nog steeds, dus ik kreeg na een week nog een -andere- antibioticakuur. Doordat ik astmatisch ben ontwikkelde ik gaandeweg de hoestbuien astma en ofschoon het intussen beter ging, kreeg ik een doorverwijzing naar de longarts. Na mijn verhaal sprak ze gelijk haar vermoeden uit dat ik kinkhoest had, wat door een bloedonderzoek werd bevestigd. Intussen was ik ruim twee maanden ‘onderweg’ en ze zei me dat ik er rekening mee moest houden dat het nog twee maanden zou kunnen duren. Voor de astma kreeg ik een pufje dat verlichting biedt. Het hoesten is gedurende ruim drie maanden verder afgenomen. Over twee weken zou het over moeten zijn echter intussen heb ik weer een (gewone?) luchtweg infectie opgelopen en hoest ik weer doorlopend. Ik maak me erge zorgen of ik hier wel vanaf kom en of ik hierdoor schade aan mijn luchtwegen aan over zal houden. Ik kan me inmiddels moeilijk voorstellen hoe het is om weer hoestvrij door het leven te gaan.

Ans Krah, 31-07-2017 18:47 #20
Ik heb zondag mijn 3 daagse antibiotica af gemaakt. As donderdag arriveert mijn dochter uit Aruba voor een vakantie van 3 weken in Nederland. Voordat ik antibiotica gebruikte hoestte ik ongeveer twee weken. In hoeverre loop ik het risico mijn dochter aan te steken? Vanaf wanneer is het veilig om haar te ontmoeten zonder risico? Wil haar niet ziek maken. Alvast bedankt. Mw. Krah.

Loes Verhoeckx, 29-06-2017 12:45 #19
Ik ben nu al maanden onder behandeling bij de longarts, voorheen bij een andere longarts voor copd. Nu dacht hij aan zware astma, ik hoest me kapot, heb het ontzettend benauwd, loop rood aan, en heb een blaffende hoest. Nu ik dit gelezen heb denk ik aan kinkhoest. Er is wel bloed afgenomen, maar ik denk dat er specifiek op kinkhoest gezocht moet worden.

Graag uw ervaring. Reactie infoteur, 10-07-2017
Dit kunt u het beste met uw huisarts bespreken.

Anne, 16-05-2017 13:15 #18
Sinds nov 2015 heb ik na een verkoudheid, kinkhoest opgelopen. Ik ben door een hel gegaan en nog ben ik er niet vanaf na 1 jaar en 6 maanden.
De longarts wist niet na maanden onderzoek dat ik eventueel kinkhoest zou hebben opgelopen. Pas nadat ik hem de vraag had gesteld, is er actie ondernomen. Véél te laat om goed te zijn. Ik heb antibiotica, pijnstillers, puffers, hoestsiroop, muntjes, slaappillen enz… allemaal moeten nemen om te kunnen functioneren overdag. Na 1 jaar ben ik overgestapt naar een andere longarts en die heeft gezien dat ik een lichte beschadiging heb opgelopen waarschijnlijk ten gevolge van kinkhoest. Daarna heb ik daarop een ontsteking gekregen en nu recent nog eens een bronchitis bovenop. Verder blijf ik maar allerlei antibiotica krijgen om dit alles te genezen. Deze antibiotica werkt dan weer eventjes goed voor 2 à 3 weken en daarna herval ik weer in het hoesten. Ondertussen blijf ik VT werken, wat niet evident is. Mij hadden ze gezegd dat kinkhoest 1 jaar kon duren vooraleer dit voorbij is maar het kan ook nog erger.

Marie, 23-11-2016 21:38 #17
3 weken geleden ging ik bij een vriendin slapen en veel mensen van haar klas waren ziek en verkouden, zij had keelpijn. Toen kreeg ik zelf een verkoudheid en deze was na een paar dagen minder erg. Nu heb ik al langer dan een week last van hevige hoestbuien(slijm en moeite met ademhalen), ik heb pijn in de borst, heb gebraakt, zweet voortdurend en kan 's nachts moeilijk slapen. Aangezien ik naar school ga, kan ik me moeilijk concentreren en stoor ik de lessen en toetsen. Ik weet niet wat voor hoest ik heb, thee, honing, warm water en muntjes werkten eerst wel maar nu niet meer. Snachts hoest ik altijd tot na middernacht en moet veel moeite doen om te kunnen slapen. Reactie infoteur, 03-12-2016
Als je moet hoesten én benauwd bent bij het ademhalen, is het verstandig een afspraak te maken met de huisarts.

John, 04-05-2016 16:53 #16
Het is nu 4 mei 2016. Ik hoest en proest al vanaf 20 december 2015. We waren toen aan het overwinteren. Eind maart 2016 teruggekomen en de longarts wilde een röntgenfoto van mijn longen laten maken. Week later weer bij haar. Longen zijn schoon, vertelde ze. Ik vroeg of dat betekende dat ik al die tijd eigenlijk niets mankeerde terwijl er de 3 laatste weken vaak een roze schuim meekwam met het hoesten.

Ze zei dat het alleen betekende dat ik geen longkanker heb. Wel zij ze terloops dat ik een te groot hart heb en dat mijn hart-aorta plaatselijk 12 mm. te dik is (aneurysma). Maar het hoesten: daar had ze geen verklaring voor. Ze schreef een antibioticakuur van 7 dagen voor, en een inhallator met 2 verschillende vloeistoffen die ik in een electrisch apparaat moest druppelen. Ik moest met dat apparaat 6x/dag inhaleren. Heb ik trouw gedaan. Daarnaast kreeg ik ook 2 verschillende merken puffers en tabletten die het ademen 's nachts iets meer mogelijk zou maken. Alles volgens haar aanwijzingen gedaan.

Aangezien ik in Polen woon, moest ik de longarts en alle medicijnen uit eigen zak betalen. Na 2 weken moest ik weer terugkomen voor controle. Ze zag dat het helemaal niet had gewerkt. Niets had gewerkt en ik bulderde nog veel meer. Geen 5 sekonden zonder lange hoestaanval waarbij ik minstens 20 sekonden uitademde. Na elke hoestaanval was ik daardoor erg duizelig en bleek ik een rood hoofd te hebben.

Vandaag met huisarts contact gehad. Hij vertelde dat er een verkeerde diagnose was gesteld omdat ik volgens hem kinkhoest heb. Ik ben 64 jaar, hartpatiënt met 2 herseninfarcten (2011 en 2012) waardoor ik links de bekende problemen kreeg. Dat is inmiddels gelukkig voor 90% weer over. Ik krijg nu andere antibiotica voorgeschreven, speciaal tegen kinkhoest. Maar ik lees op de website hier dat het de kinkhoest niet sneller diet genezen en dat het hoesten ook niet minder heftig maakt. Waarom dan toch antibiotica?

Bij elke hevige hoestuitbarsting vrees ik voor mijn aorta aneurysma en een aneurysma in mijn hersenen die in 2011 op een MRI werd gezien. Weet niet of in de bloedvaten tijdens die heftige hoestbuien de druk meer oploopt.

Natuurlijk zijn buikspieren, borstbeen en rug door de plotselinge samentrekkingen al maandenlang overbelast. Van het een komt letterlijk het ander.

In Polen (ik moet naar de privé-praktijken van medische specialisten gaan want met deze klachten kan ik niet 1,5 jaar wachten voordat ik bij een, meestal erg overwerkte, geen tijd hebbende, longarts van de publieke zorg terecht kan. Daar staan de meeste patiënten alweer na enkele minuten op de gang na een 3-4 tal uren hebben gewacht.

In Nederland zal het best allemaal een stuk minder zijn dan "vroeger", maar wees blij dat je niet in Polen woont tenzij de de extra kosten voor snellere hulp voor lief neemt en de medicijnkosten die je altijd zelf moet betalen.

Slechts sommige medicijnen worden voor 30% vergoed door de publieke gezondheidszorg (NFZ), een uiterst traag, bureaucratisch systeem die een fatsoenlijke, zorg aan patiënten tegenwerken. Dat is de achterlijke maar machtige organisatie NFZ, een schande voor het land Polen. Vele mensen overlijden hier door extreem lange wachttijden.

Voorbeeld: op TV ging het over een man na een hersenbloeding die therapie nodig heeft om weer te kunnen lopen en praten. Wachtlijst voor hem, op papier en ook nog eens "verdedigd" door een NFZ-manager: 20 jaar! Geen 2 jaar maar 20 jaar wachttijd.

Nederland is gewoon een fantastisch land, vooral als het om gezondheidszorg gaat, ook al is die een stuk minder toegankelijk geworden.

Ria, 13-10-2015 10:38 #15
Dus als ik het goed begrijp was er in 1956 nog geen middel tegen kinkhoest en kwam dat pas in 1957? Reactie infoteur, 13-10-2015
Het vaccin tegen kinkhoest maakt sinds 1957 onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Een vaccin is een middel met een ziekteverwekker, waartegen het lichaam antistoffen aanmaakt, zonder ziek te worden.

Ijda van Tol, 26-07-2015 10:10 #14
Denk zelf dat ik besmet ben door mijn kleinzoon, ik gun het niemand, slaap s, nachts al met het hoofdeind van het bed omhoog, dat helpt, om 5 uur vanmorgen wilde ik even normaal slapen gelijk weer zo, n benauwde hoest waarin je bijna stikt, zal blij zijn als het achter de rug is, wens iedereen sterkte die dit heeft.het is een ellende.

Harrieria4 (infoteur), 23-06-2015 10:31 #13
In september heb ik kinkhoest gehad. Ook mijn man en zoon kregen het. Veel hoesten, stem weg, ribben gekneusd. Nu na maanden hebben mijn man en ik nog steeds pijntjes in gewrichten en spieren zoals: Nekklachten, schouderklachten en pijn in zijflank. Dokter en therapie denken dat dit nog steeds van de gekneusden ribben komt. Ik zit in de zorg en kan door de pijntjes steeds in mijn gewrichten niet optimaal functioneren. Herkent dit iemand en heeft iemand tips of suggesties want alles is welkom. Wil graag weer mijn hobby/werk uitvoeren.

Madyvanoostende, 15-06-2015 07:46 #12
Mijn zoon en ik hebben al meer of 2 maanden een hoest die leidt tot wurgen en braken. 's Nachts lijkt het of we gaan stikken en ook overdag hebben we vrij veel van die hoestbuien! De dokter is al verschillende keren langs geweest maar praat niet over kinkhoest, maar heeft al van alles voorgeschreven die geen bal helpt! Door te kijken op het internet denk ik toch dat wij de kinkhoest hebben, maar ik lees overal dat daar niets aan te doen is, is dat zo? Ik vind het erg dat ik zelf doktertje moet spelen, misschien moet ik verder kijken en ons eens laten onderzoeken door een specialist ipv een gewone huisdokter! Reactie infoteur, 19-06-2015
U zou met uw huisarts uw vermoeden dat het kinkhoest is kunnen bespreken. Bij twijfel aan zijn diagnose of ingezette behandeling, kunt u desgewenst een second opinion aanvragen.

Bij kinkhoest kan het wel 3 tot 4 maanden duren voordat het hoesten helemaal gestopt is. Kinkhoest wordt om die reden ook wel de '100-dagenhoest' genoemd.

Gerda Kalkman, 13-12-2014 11:32 #11
Mijn man heeft kanker en moet voor een stamceltransplantatie. Nu heerst er op de school van onze kleinkinderen kinkhoest. Moeten onze kinderen bij ons wegblijven met de kerst? Mijn man is vroeger wel gevaccineerd. Dktp. Reactie infoteur, 13-12-2014
Na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen kinkhoest tien jaar aan. Bovendien beschermt het kinkhoestvaccin niet volledig, maar wel voor een groot deel.
Ik raad u aan om uw vraag voor te leggen aan uw huisarts. Hij kent de medische situatie van uw man.

Angelien, 13-06-2014 16:22 #10
Mijn dochter heeft Kinkhoest gehad toen ze 4 jaar was. Nu is ze 8 en elk keer komt die zware hoestaanvallen weer terug. Mijn huisarts zegt dat wanneer je eenmaal kinkhoest hebt gehad, die niet weer terug komt. Maar toch komt elk jaar deze hoest weer opzetten. Hoe kan dit? en wat kunnen we eraan doen? Heeft iemand tips? Reactie infoteur, 15-06-2014
Het doormaken van kinkhoest geeft een vrij goede maar geen volledige immuniteit tegen volgende besmettingen, gedurende zo'n 7 tot 20 jaar. (Crowcroft NS, Pebody RG. Recent developments in pertussis. Lancet. 2006;367:1926-36.)

Dergelijke terugkerende zware hoestaanvallen die uw dochter heeft, vormen naar mijn mening een aanleiding om naar de huisarts te gaan om te laten onderzoeken wat er aan de hand is.

Wilma Brunings, 12-01-2014 10:20 #9
Mijn moeder van 90 jaar heeft nu al4weken aanvallen van heftige benauwdheid en loopt dan helemaal rood tot paars aan, ze krijgt dan absoluut geen lucht, na diverse andere constateringen denkt de huisdokter nu dat het kinkhoest is.
Het vreemde is dat ze tussen de aanvallen door helemaal niet hoest alleen wat slijm opgeeft( bijna water)en voelt zich dan prima en opgelucht Er is nu bloed afgenomen en we moeten de test afwachten. Ik vraag me af of iemand dit herkent?

Wim En Tiny Mol, 13-08-2013 15:51 #8
De huisarts denkt dat de kans groot is dat we allebei kinkhoest hebben, er moet nog een tweede bloedonderzoek plaats vinden drie weken na het eerste onderzoek. Nu is mijn vraag klopt het dat je niet heel veel hoest maar wel heel veel last van je stem hebt? Ik heb al zeven weken heel veel last ervan, er zijn dagen dat ik bijna niet kan praten en het is nog niet minder aan het worden.

Corrie van Rijswijk, 29-03-2013 10:23 #7
Ik heb vorig jaar april kinkhoest gekregen, heeft wel een hal jaar geduurd, ik dacht dat het over was nu, maar ik begin nu weer te hoesten, hoe lang duurt het voordat het helemaal weg is? Reactie infoteur, 01-04-2013
De infectie duurt meestal ongeveer 6 weken. Een eerste aanval van kinkhoest leidt niet altijd tot volledige immuniteit, maar een tweede aanval is meestal veel lichter en wordt vaak niet als kinkhoest onderkend.

Niki M., 08-02-2013 18:55 #6
Na 3 weken achter elkaar bezoek van de huisarts, daarna heeft hij me naar een specialist voor neus keel en oren gestuurd, heb niets voor mijn hoest gekregen, wel voor mijn maag en dampen met gewoon water, koorts 38.8° dan weer 35 °Ben zelf naar een longspecialist gegaan verleden week, bloed getrokken en het was kinkhoest, heb Avelox 400 mg Inuvair en Gaviscon gekregen, woensdag 6/2 onder de scan en nu maar uitzieken, mijn vraag, de hoestbuien zijn minder, doch aan rechter zijde door de kracht van de hoest doet dat pijn als ik mijn buik vast hou is dat wat minder, is dat normaal? dit is nu 7 weken bezig, denk dat ik het heb opgelopen tijdens mijn reis naar Egypte? Ben terug gekomen 21/12 en 2 dagen later is het begonnen.

Jelle G., 11-01-2013 13:37 #5
Ik ben vorig jaar bij 3 verschillende dokters geweest die allen zeiden dat de kans zeer klein is tot onbestaand dat ik kinkhoest had. Op mijn eigen aandringen heeft een dokter een bloedtest laten doen. Die bleek positief voor kinkhoest. Het duurde (in AZ Vilvoorde) 3 maanden voor ze het resultaat binnen hadden dus ik was al aan de betere hand. In totaal heeft de ziekte 5 maanden geduurd en ging heel langzaamaan weg. Ik ben 5kg afgevallen. Had ook pijn aan de ribben/middenrif door het hoesten.

Rita Goossens, 30-06-2012 11:31 #4
Bij de geboorte van onze kleindochter, een maand geleden, lieten wij ons veiligheidshalve inspuiten tegen kinkhoest. Zelf kregen we de ziekte als kind. Onze eigen kinderen zijn ingeënt. Ondertussen heeft één van onze schoondochter al twee maanden een hardnekkige hoest waardoor zelfs haar ribben gekneusd raakten. Na verschillende dokters geraadpleegd te hebben, longen en bloed nagekeken… is er gisteren pas vastgesteld dat het om kinkhoest gaat!
Er is geen remedie tegen die "100-dagen-ziekte". Uitzieken!

Wilhelmina, 20-06-2012 14:13 #3
Enige jaren is er bij mij kinkhoest geconstateerd. Na een bloedonderzoek in het ziekenhuis.
Heb als kind ook kinkhoest gehad en ben nu 80 jaar en heb dezelfde symptomen weer.
Volgens de huisarts kun je maar 1 keer in je leven kinkhoest krijgen. Daarna ben je er imuum voor?
Is dat zo? Reactie infoteur, 24-06-2012
Het doormaken van kinkhoest geeft een vrij goede maar geen volledige immuniteit tegen volgende besmettingen, gedurende zo'n 7 tot 20 jaar. (Crowcroft NS, Pebody RG. Recent developments in pertussis. Lancet. 2006;367:1926-36.)

Yvonne Verdoes, 15-06-2012 10:55 #2
Onze dochter is bijna 7 maanden zwanger en nu is er kinkhoest op de zaak waar zij werkt, zelf heeft ze de injecties gehad van dkpt 1/2/3/4, maar hoe zit het met het ongeboren kind. Kan dat kwaad? Moet ze soms antibiotica slikken? Reactie infoteur, 16-06-2012
In de folder 'voorkom infecties' op de website verloskundigenwestfriesland.nl staat hierover het volgende te lezen:

"Wat is het risico? Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge zuigelingen die nog niet gevaccineerd zijn. Kinkhoest is niet gevaarlijk voor het ongeboren kind.
Wat kunt u doen? Raadpleeg uw huisarts als u meer dan 34 weken zwanger bent of als u een pasgeboren baby hebt en iemand in uw gezin heeft kinkhoest. Dit kan reden zijn om uit voorzorg alle gezinsleden te behandelen en daardoor infectie van de baby te voorkomen." (http://goo.gl/r0VBK)

B. Laan, 20-07-2011 22:28 #1
Het klopt niet dat gevaccineerde kinderen de kinkhoest in mindere mate krijgen. Mijn kinderen waren gevaccineerd en hebben de kinkhoest in volle hevigheid gehad.Ik vind het gewoon schandalig dat er nog steeds beweerd wordt dat kinderen hiertegen gevaccineerd moeten worden. Juist dankzij de vaccinatie is de (oude)kinkhoestbacterie gaan muteren en zijn er diverse stammen ontstaan.
Om de mensen gerust te stellen is het kinkhoestvaccin aangepast, volgens het RIVM, maar dat is een dooddoener.

Infoteur: Tartuffel
Laatste update: 29-03-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Hoesten
Bronnen en referenties: 13
Reacties: 22
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!