InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Vleesboom (baarmoeder): symptomen, klachten en verwijderen

Vleesboom (baarmoeder): symptomen, klachten en verwijderen

Vleesboom (baarmoeder): symptomen, klachten en verwijderen Vleesboom baarmoeder symptomen en klachten. Vleesbomen zijn goedaardige gezwellen van de baarmoeder. Vleesbomen komen vaak voor tijdens de vruchtbare jaren van de vrouw. Vleesbomen worden ook wel leiomyoom, myoom of fiboom genoemd. Myomen veroorzaken normaal gesproken geen klachten. Veelvoorkomende symptomen die kunnen optreden zijn zware, langdurige menstruaties en ongewone maandelijkse bloedingen, soms pijnlijk. Een dikke buik, een zwaar, drukkend gevoel onder in de buik, plotseling heftige buikpijn en lage rugpijn kunnen ook voorkomen.

Vleesboom


Wat zijn vleesbomen?

Vleesbomen zijn goedaardige gezwellen van de baarmoeder (uterus), die vaak voorkomen tijdens de vruchtbare jaren van de vrouw. Vleesbomen worden ook wel leiomyoom, myoom of fiboom genoemd. Vleesbomen worden niet in verband gebracht met een verhoogd risico op baarmoederkanker. De kans dat myomen kwaadaardig worden is 1 op 10.000. Indien een vleesboom erg snel groeit, kan dit duiden op een kwaadaardige tumor. Vleesbomen zijn goedaardige knobbels in de spierlaag van de baarmoeder. Ze bestaan vooral uit spierweefsel.

Hoeveel vrouwen krijgen een vleesboom?
Ongeveer drie op de vier vrouwen ontwikkelen vleesbomen in hun leven, maar de meeste zijn zich daar niet bewust van omdat ze vaak geen klachten veroorzaken. Een arts kan ze ontdekken tijdens een bekkenonderzoek of prenatale echografie.

Behandeling zelden nodig
Over het algemeen veroorzaken vleesbomen geen problemen en is een behandeling zelden vereist. In zeldzame gevallen kan een vleesboom aanleiding geven tot een spoedbehandeling, als er sprake is van een plotselinge, scherpe pijn in het bekken of bij hevige en pijnlijke menstruaties.

Waar kan een vleesboom voorkomen?
Myomen kunnen op verschillende plaatsen voorkomen:
 • aan de buitenzijde van de baarmoeder - het subsereus myoom;
 • in de baarmoederwand - het intramuraal myoom; of
 • in de baarmoederholte- het submuceus myoom.

Het is niet bekend hoe vleesbomen ontstaan. Vleesbomen kunnen een paar millimeter groot zijn, maar er zijn ook gevallen bekend waarin ze een paar kilo wegen.

Oorzaken van vleesbomen

Artsen weten niet precies de oorzaak van vleesbomen, maar onderzoek en klinische ervaring wijst op onder meer de volgende factoren:

Genetische veranderingen
Veel vleesbomen bevatten veranderingen in genetisch materiaal die verschilt van die van normale baarmoederspiercellen.

Hormonen
Oestrogeen en progesteron, twee hormonen die de ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies stimuleren tijdens elke menstruatiecyclus als voorbereiding op de zwangerschap, blijken de groei van vleesbomen bevorderen. Vleesbomen bevatten meer oestrogeen- en progesteronreceptoren dan normale baarmoederspiercellen. Vleesbomen neigen te krimpen na de menopauze door een daling van de hormoonproductie.

Risicofactoren

Welke vrouwen zijn vatbaarder voor het ontwikkelen van vleesbomen? Bij negroïde vrouwen komen vleesbomen vaker voor. Ook vrouwen die (nog) geen kinderen hebben gehad, krijgen vaker te maken met myomen. Ze ontstaan onder invloed van de hormonen oestrogeen en progesteron, in de vruchtbare fase van het leven. Myomen komen derhalve niet vóór de eerste menstruatie voor. Na de laatste menstruatie verschrompelen ze en verdwijnen uiteindelijk helemaal. Door hormonale veranderingen kunnen ze tijdens de zwangerschap soms groeien, maar na de zwangerschap nemen ze weer in omvang af. Ook bij sommige hormoonbehandelingen bij overgangsklachten, kunnen vleesbomen in omvang groeien. Voorts hebben vrouwen met overgewicht meer kans op vleesbomen.

Symptomen vleesbomen

Myomen veroorzaken normaal gesproken geen klachten. De meest voorkomende symptomen die kunnen optreden zijn onder meer:
 • overvloedig menstrueel bloedverlies (hypermenorroe), al of niet met grote stolsels - hetgeen soms leidt tot bloedarmoede waardoor de vrouw zich moe en kortademig voelt;
 • menstruatiepijn (dysmenorroe);
 • langdurige menstruatiecyclus van zeven of meer dagen;
 • druk op het bekken of pijn;
 • zwelling in het bekkengebied;
 • buikpijn - een drukkend gevoel in de buik;
 • een vergrote buik;
 • frequent urineren, d.w.z. vaak moeten plassen (in geval een vleesboom op de blaas drukt);
 • moeite om de blaas te legen;
 • obstipatie (verstopping), wanneer de myoom zich bevindt aan de achterzijde van de baarmoeder, waardoor deze af en toe op de endeldarm kan drukken;
 • lage rugpijn;
 • klachten van pijn bij het vrijen en/of bloedverlies bij het vrijen.

De plaats waar het myoom zich bevindt, heeft meer invloed op de klachten dan de omvang.

Heel soms kan een vleesboom aanleiding geven tot acute (buik)pijnklachten, als gevolg van te weinig bloedtoevoer (myoomnecrose).

Complicaties vleesbomen

De meeste vrouwen met vleesbomen doorlopen een normale zwangerschap en bevalling, maar in sommige gevallen kunnen er enige complicaties ontstaan. Submucosale fibromen kunnen een zwangerschap in de weg zitten. Vleesbomen kunnen soms problemen veroorzaken, zoals een miskraam, vroeggeboorte en bloedingen, maar dit is zeldzaam.

Zoals reeds hierboven aangegeven, is de kans dat myomen kwaadaardig worden zeer klein.

Diagnose vleesbomen

De meeste vrouwen met vleesbomen hebben geen symptomen, waardoor de fibromen onopgemerkt blijven. Soms worden ze gevonden tijdens een onderzoek. Als iemand last heeft van klachten, zoals pijn of zware, langdurige menstruaties, kan - indien de arts een myoom vermoedt - gynaecologisch onderzoek plaatsvinden. Bij overmatig bloedverlies en/of ernstige vermoeidheid, kan de arts het ijzergehalte van het bloed (Hb of hemoglobine) controleren teneinde vast te stellen of er sprake is van bloedarmoede.

MRI-scan / Bron: Istock.com/© james steidlMRI-scan / Bron: Istock.com/© james steidl
Met behulp van (inwendige) echoscopie kunnen myomen die groter zijn dan een halve centimeter worden gezien. Eventueel aanvullend onderzoek kan bestaan uit watercontrastechoscopie (SIS of saline infusion sonohysterography), hysteroscopie en/of laparoscopie of een MRI-scan.

Behandeling vleesbomen: vleesboom verwijderen

Als de vrouw geen klachten heeft, hoeft er niets aan de vleesboom gedaan te worden en is verdere controle niet nodig. Bestaan er daarentegen wel klachten dan kiest de gynaecoloog samen met de patiënt een passende behandeling, waarbij rekening gehouden wordt met de volgende factoren:
 • het aantal vleesbomen;
 • de plaats van de vleesbomen;
 • de grootte van de vleesbomen;
 • de leeftijd van de vrouw; en
 • de eventuele wens (nog) zwanger te worden.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, variërend van medicijnen tot een operatie met behoud van de baarmoeder
of waarbij de baarmoeder verwijderd wordt. Het resultaat van de behandelingen wisselt.

Mini-shavertechniek
Normaal gesproken wordt geprobeerd om eerst met medicijnen de klachten te verminderen. Bij onvoldoende effect wordt een operatie overwogen. Vaak kan met een kleine ingreep, een zogeheten kijkbuisoperatie, worden volstaan. Tegenwoordig wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de mini-shavertechniek om kleine vleesbomen en baarmoederpoliepen te verwijderen. Via een kleine kijkbuis (hysteroscoop) wordt de baarmoederholte gevuld met een zoutoplossing, waardoor alle afwijkingen zoals vleesbomen, poliepen, evenals placentaresten goed zichtbaar worden. Met de verfijnde apparatuur is de arts in staat het afwijkende weefsel heel verfijnd en secuur 'af te scheren' en vervolgens weg te zuigen. Het weggenomen weefsel zal daarna voor onderzoek naar het laboratorium worden gebracht. Dit om te bepalen of het kwaadaardig is. De apparatuur is zeer smal en heeft slechts een diameter van 5,6 mm. Het verwijderen van het weefsel doet weinig tot geen pijn. Hierdoor is voor de behandeling geen narcose of ruggenprik meer nodig. Kijkoperaties worden poliklinisch en hooguit onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Uterus embolisatie
In sommige gevallen is dit technisch niet mogelijk. Tot voor kort werd dan geadviseerd de baarmoeder te laten verwijderen. Voor sommige vrouwen is sinds kort 'uterus embolisatie' een alternatief. Hierbij blijft de baarmoeder behouden. Meestal wordt deze behandeling uitgevoerd door het inspuiten van kunststof partikeltjes in de baarmoederslagader, waardoor de bloedstroom naar de vleesboom wordt geblokkeerd. Het woord ‘emboliseren’ betekent dan ook het ‘blokkeren’ van de bloedstroom naar een orgaan(gedeelte).

MR-HIFU / Bron: Afd. radiologie, UMC Utrecht.MR-HIFU / Bron: Afd. radiologie, UMC Utrecht.
Opereren zonder snijden met MR-HIFU
Naast een operatie of medicatie is er nog een andere behandeloptie voor vleesbomen, waarbij niet gesneden hoeft te worden en één behandeling vaak voldoende is. Deze behandeling heet MR-HIFU wat een afkorting is voor MRI-gestuurde High Intensity Focused Ultrasound. Deze behandeling maakt gebruik van geluidsgolven, die bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het maken van een echo van een ongeboren baby. Bij MR-HIFU worden echter sterkere geluidsgolven gebruikt. Door deze geluidsgolven te bundelen wordt de vleesboom verhit. Dit is vergelijkbaar met het bundelen van zonnestralen met een vergrootglas om zo een vuurtje te maken. Door de vleesboom te verhitten, sterven de cellen waaruit een vleesboom bestaat af. Hierdoor krimpt de vleesboom en geeft deze minder klachten. De geluidsgolven kunnen door de huid en andere weefsels heen. Je hebt dus geen operatie nodig en krijgt dus geen litteken.

MRI-scanner / Bron: Afd. radiologie, UMC Utrecht.MRI-scanner / Bron: Afd. radiologie, UMC Utrecht.
De behandeling duurt ongeveer drie tot vier uur. Gedurende deze tijd krijg je een slaapmiddel waardoor je niets merkt van de behandeling. Aan het einde van de dag mag je weer naar huis en in de meeste gevallen kun je na enkele dagen je normale dagelijkse bezigheden weer oppakken. Er zijn al vele gevallen beschreven waarbij vrouwen zwanger worden na een MR-HIFU behandeling.

Deze behandeling is nog relatief nieuw en wordt sinds 2004 uitgevoerd in Amerika. Inmiddels zijn er wereldwijd duizenden patiënten behandeld. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) is in 2016 nog het enige ziekenhuis in Nederland dat deze behandeling aanbiedt. In het UMCU zijn anno 2016 al meer dan honderd patiënten behandeld. Alleen vrouwen die nog niet in de overgang zijn komen in aanmerking voor MR-HIFU.

UMC UtrechtPreventie

Er is weinig wetenschappelijk bewijs beschikbaar over hoe je vleesbomen kunt voorkomen. Het voorkomen van vleesbomen is niet altijd mogelijk. Doror het maken van goede keuzes op het gebied van gezondheid, zoals het behoud van een normaal gewicht en het eten van fruit en groenten, kun je het risico op het ontstaan van een vleesboom verkleinen.

Lees verder

© 2011 - 2017 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Een vleesboom: wat is het?Een vleesboom kan vaak jarenlang verdoken huizen in een lichaam van een vrouw. Soms leiden vage klachten tot de ontdekki…
Embolisatie rekent snel af met vleesbomenVleesbomen oftewel myomen: naar schatting 30 tot 40 procent van de vrouwen krijgt in haar leven één of meerdere myomen.…
Vleesbomen (myomen)Een vleesboom is een veel voorkomende maar goedaardige tumor of tumoren die langzaam in de spierwand van de baarmoeder g…
Vleesboom in de baarmoeder, wat te doen?Vleesboom in de baarmoeder, wat te doen?De baarmoeder is een zeer belangrijk orgaan omdat deze de vrouw in staat stelt kinderen te krijgen. Er zijn echter diver…
Vleesbomen in de baarmoederVleesbomen (myomen) zijn goedaardige gezwellen (knobbels) die uitgaan van de wand van de baarmoeder, en die uit spier en…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Istock.com/scanrail
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk, 2006.
 • Jolesz et al. MR Imaging–Controlled Focused Ultrasound Ablation: A Noninvasive Image-Guided Surgery. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2005 Aug;13(3):545-60.
 • Mayo Clinic. Uterine fibroids: Self-management. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/uterine-fibroids/manage/ptc-20212690 (ingezien op 20-2-2017)
 • Mayo Clinic. Uterine fibroids: Symptoms and causes. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/uterine-fibroids/symptoms-causes/dxc-20212514 (ingezien op 20-2-2017)
 • Taran et al. Magnetic resonance-guided focused ultrasound (MRgFUS) compared with abdominal hysterectomy for treatment of uterine leiomyomas. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34: 527-578.
 • University Medical Center Utrecht, Department of Radiology
 • www.hagaziekenhuis.nl/over-hagaziekenhuis/actueel/nieuws/2012/%E2%80%98mini-shaver%E2%80%99-verwijdert-baarmoederpoliepen.aspx
 • www.deweekkrant.nl/artikel/2009/mei/27/kijkbuisoperatie_wint_terrein_snelle_en_minder_in/
 • www.martiniziekenhuis.nl
 • www.bupa.co.uk
 • www.vrouwenarts.nl
 • Afbeelding bron 1: Istock.com/© james steidl
 • Afbeelding bron 2: Afd. radiologie, UMC Utrecht.
 • Afbeelding bron 3: Afd. radiologie, UMC Utrecht.

Reageer op het artikel "Vleesboom (baarmoeder): symptomen, klachten en verwijderen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Vera, 01-11-2016 02:57 #6
Ik heb ook een vleesboom, waar kunnen ze dat in België verwijderen zoals ze het in Utrecht doen met 3-4 u verdoving?
Mvg Reactie infoteur, 15-11-2016
Uw vraag heb ik voorgelegd aan het UMC Utrecht. Ik kreeg het volgende antwoord: "Voor zover ik weet zijn er (nog) geen ziekenhuizen of klinieken in België die HIFU aanbieden ter behandeling van vleesbomen. Mocht er daadwerkelijk een vrouw op zoek zijn, dan kan zij contact opnemen met het UMC Utrecht, maar dit zal geen simpel traject zijn om financiële redenen. Het is het proberen waard als zij zeer graag een non-invasieve behandeling wil."

Heel veel succes gewenst.

H. V. Halterenterlingen, 16-09-2016 16:18 #5
Kan er ook een vleesboom groeien zonder baarmoeder? Dus gewoon in de buik. Reactie infoteur, 11-10-2016
Vleesbomen zijn goedaardige knobbels in de wand van de baarmoeder. Vleesbomen kunnen aan de buitenzijde van de baarmoeder zitten, in de baarmoederwand, of in de baarmoederholte.

Gaby, 09-04-2015 21:30 #4
Hoi

ik ben gaby en mijn ijzergehalte is laag 7.6 en met menstruatie dan heb ik eerste 3 dagen hevige menstruatie of hevige buikpijn nou komende maandag13 april krijg ik behandeling de vraag is als ik behandeld wordt kan het kwaad Want ik weet dat de vleesboom goedaardig is. Reactie infoteur, 19-05-2015
Complicaties zijn bij dergelijk ingrepen (operatieve verwijding van een vleesboom) vrij zeldzaam. Hier kunt u meer lezen in een folder over dit onderwerp: http://goo.gl/C65WcV

Amber, 18-05-2014 09:12 #3
Hooi,
Ik ben een meisje van 14. Ik ben al meer dan een jaar ongesteld. Ik ben al twee weken ongesteld. Maar dan niet licht maar echt heel zwaar en heftig ik gebruik overdag al always goodnight. Maar dat lekt zelfs door. En ik moet er snachts ongeveer drie keer uit omdat ik het sochtends anders niet red. Op school lek ik ook steeds door en ik doe al niets heftigs meer omdat het anders al helemaal feest is. Ik heb ook grote stolsels als ik naar de wc ga. Ik hoop dat jullie antwoord erop kunnen geven. Of moet ik dan een operatie aan gaan?
Groetjes Amber Reactie infoteur, 26-06-2014
Veel vrouwen hebben iedere maand te kampen met hevige menstruatiebloedingen. Dit wordt menorragie genoemd. Er worden verschillende soorten menorragie onderscheiden die op verschillende leeftijden kunnen ontstaan met verschillende oorzaken. Bij pubers wordt gesproken over puberteitsmenorragie en de oorzaak is een hoge oestrogeenspiegel en laag progesterongehalte. Ik raad je aan om een afspraak te maken met je huisarts om je klachten te bespreken. Je huisarts kan bekijken of er sprake is van menorragie en wat de beste behandeling is. Blijf er niet mee doorlopen, want hevig bloedverlies kan bijvoorbeeld leiden tot bloedarmoede.

Assia, 19-04-2013 12:39 #2
Ik ben al 4 jaar met het opnemen van menstruatie pil om bloedingen te stoppen maar het wordt allen maar erger. Ik bloed de laatste 3 weken heel erg, wat kan ik als behandeling gebruiken of moet ik DE vleesbom laten verwijderen. alvast bedankt. Reactie infoteur, 29-04-2013
Er zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk:
- Medicijnen;
- Operatie met behoud van de baarmoeder;
- Operatie waarbij de baarmoeder verwijderd wordt.

Samen met de gynaecoloog kunt u bespreken welke behandeling in uw geval het beste is.

Sabrina, 12-06-2012 12:23 #1
Ik heb 3 kleine vleesbomen en moet al 2 jaar de minipil cerazette gebruiken, maar weet eigenlijk niet goed hoelang ik dit moet nemen en voor wat. Wat doet dit met die vleesbomen? Reactie infoteur, 16-06-2012
Cerazette wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Cerazette bevat een kleine hoeveelheid van slechts één vrouwelijk geslachtshormoon, het progestageen desogestrel. Daarom wordt Cerazette ook wel een pil met alleen progestageen genoemd. Pillen met alleen progestageen bevatten - in tegenstelling tot combinatiepillen - niet het hormoon oestrogeen naast het progestageen.

Vleesbomen ontstaan onder invloed van de hormonen oestrogeen en progesteron, in de vruchtbare fase van het leven. Vraag uw huisarts om advies.

Infoteur: Tartuffel
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Vleesboom baarmoeder
Bronnen en referenties: 15
Reacties: 6
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!