InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Miltabces: Abces in milt door bacteriële infectie met koorts

Miltabces: Abces in milt door bacteriële infectie met koorts

Miltabces: Abces in milt door bacteriële infectie met koorts Een miltabces is een zeldzame aandoening waarbij een zakje gevuld met pus in de milt ontstaat. Meestal ontstaat dit abces door een bacteriële of andere soort infectie, al komt een abces in de milt mogelijk ook tot uiting door een abces elders in het lichaam. Koorts is het vaakst voorkomend symptoom van deze aandoening, maar ook buikpijn en andere systemische tekenen komen mogelijk tot stand. De arts zet antibiotica in, en daarnaast voert hij de inhoud van het abces af en/of verwijdert hij de milt. Een snelle behandeling is belangrijk, omdat anders een grote kans bestaat op de ontwikkeling van ernstige complicaties of zelfs de dood volgt.

Epidemiologie

Miltabcessen (zakjes gevuld met pus in de milt) zijn relatief ongewoon. De incidentie van een abces in de milt bedraagt naar schatting tussen 0,2% en 0,07%. Een miltabces komt vaker voor bij dertigers en ook bij zestigers. Ongeveer twee derde van de miltabcessen bij volwassenen is solitair en bij één op de drie patiënten komen meerdere abcessen tot uiting.

Oorzaken en risicofactoren

Abces op andere locatie

In sommige gevallen is een abces of letsel elders in de buik aanwezig en wordt dan soms de milt getroffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij abcessen in het pancreas (alvleesklier) en diverticulitis.

Infectie

Een miltabces wordt meestal geassocieerd met en infecties van de milt. Deze laatste komen vaker voor in aanwezigheid van een andere primaire infectieplaats, vooral endocarditis (ontsteking van de binnenkant van het hart), maar ook urineweginfecties, chirurgische wondinfectie en gastro-intestinale infecties. Abcessen van de milt zijn meestal het gevolg van bacteriëmie (aanwezigheid van bacteriën in het bloed). Andere erkende oorzaken zijn nieuwvormingen, een verspreide infectie, een schimmelinfectie, een miltinfarct en diabetes mellitus. Miltabcessen zijn ook in verband gebracht met een parasitaire infectie van de milt.

Organismen die meestal geassocieerd zijn met een miltabces omvatten:
 • Actinomycetes (zelden)
 • Aerobes
 • anaëroben
 • Burkholderia (zelden)
 • Mycobacterium (zelden)
 • Polymicrobieel in meer dan 50% van de gevallen
 • schimmels meestal Candida

Risicofactoren van miltabces

Mogelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van één of meer miltabcessen zijn:

Symptomen: Koorts

Koorts is het meest voorkomende symptoom, gevolgd door buikpijn (meer bepaald miltpijn), een gevoelige zwelling bij het betasten van het linker bovenste kwadrant van de buik, een verlies van eetlust, koude rillingen, misselijkheid en braken. Minder vaak voorkomende symptomen zijn onder meer een gevoeligheid voor de hoektanden, ascites (vochtophoping in de buik) en hepatomegalie (vergroting van de lever).

Diagnose en onderzoeken

Lichamelijk onderzoek
De diagnose van een miltabces is een klinische uitdaging. De arts voert een lichamelijk onderzoek uit waarbij hij bij de helft van de patiënt een vergrote milt en buikpijn waarneemt.

Diagnostisch onderzoek
De arts voert een bloedonderzoek uit. Beeldvormende onderzoeken zijn nodig voor het diagnosticeren van een miltabces, zoals een CT-scan, een röntgenfoto en een echografie van de milt. In veel gevallen kan een diagnostische aspiratie (opzuiging van het vocht uit een abces) op basis van een echografie of CT-scan de diagnose helpen bevestigen.

Differentiële diagnose
Volgende aandoeningen hebben symptomen die een miltabces nabootsen:

Behandeling

Patiënten met een miltabces krijgen in het ziekenhuis hooggedoseerde parenterale breedspectrumantibiotica toegediend. De kweekresultaten bepalen de keuze van antibiotica. Vaak opteert de arts voor een percutane aspiratie (abcesinhoud afvoeren via de huid). Een open drainage (afvoeren van vocht) is soms vereist wanneer een percutane drainage mislukt. De laatste keuze voor de behandeling van miltabces is een splenectomie (chirurgische verwijdering van de milt). Regelmatige controlebezoeken zijn voorts essentieel na de behandeling van een miltabces.

Prognose

De prognose van een miltabces is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van vroeger. Zonder behandeling komen patiënten echter mogelijk te overlijden als gevolg van deze aandoening.

Complicaties van zakje met pus in milt door (bacteriële) infectie

Complicaties van een miltabces omvatten:
 • alvleesklierfistels
 • atelectase (instorting van de long door ineenkrimping van longblaasjes)
 • een klaplong
 • een levensbedreigende bloeding
 • een longontsteking
 • een perforatie van de maag, dunne darm of dikke darm
 • een subfreen abces
 • postplenectomie trombocytose
 • linkszijdige pleura-effusie (vochtophoping tussen borstvlies en longvlies)

Sepsis na een splenectomie is altijd een risico, vooral bij jonge patiënten. Deze patiënten moeten zich laten vaccineren tegen Meningococcus, Streptococcus pneumoniae en Haemophilus influenzae. Late complicaties zijn niet ongebruikelijk en daarom is een nauwgezette medische controle vereist.

Lees verder

© 2019 - 2020 Miske, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Miltabces: symptomen, oorzaak en behandeling abces in miltMiltabces: symptomen, oorzaak en behandeling abces in miltEen miltabces is een zeldzame en potentieel ernstige aandoening, die moeilijk is vast te stellen. De belangrijkste sympt…
Perirenaal abces: Pus in gebied rond nieren door infectiePerirenaal abces: Pus in gebied rond nieren door infectieEen perirenaal abces is een zakje gevuld met pus dat zich rond (peri) één of beide nieren (renaal) bevindt. Een urineweg…
Abces in lies: symptomen, oorzaken en behandeling liesabcesAbces in lies: symptomen, oorzaken en behandeling liesabcesEen abces in de lies is een abces dat zich ontwikkelt in de lies, de huidplooi die de grens vormt tussen de bovenbenen e…
Buikabces: Abces in buik door infectie, operatie, verwondingBuikabces: Abces in buik door infectie, operatie, verwondingBij een abces is besmette vloeistof en pus aanwezig in een van tevoren niet bestaande holte in het lichaam. Abcessen zij…
Buikabces: symptomen, oorzaak en behandeling abces in buikBuikabces: symptomen, oorzaak en behandeling abces in buikBuikabces symptomen zijn buikpijn, algeheel ziek zijn, gebrek aan eetlust en koorts. Een buikabces is een verzameling va…
Bronnen en referenties
 • Geraadpleegd op 11 augustus 2019:
 • Abscess of spleen, https://www.medicaljoyworks.com/explain-medicine/catalog/Trauma/Abscess-Of-Spleen
 • Coëlho, medisch zakwoordenboek, digitale editie, versie 2010
 • Splenic abscess, https://radiopaedia.org/articles/splenic-abscess
 • Splenic Abscess, https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/home/decision-support-in-medicine/infectious-diseases/splenic-abscess/
 • Splenic Abscess, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519546/

Reageer op het artikel "Miltabces: Abces in milt door bacteriële infectie met koorts"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Miske
Laatste update: 23-10-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Milt
Bronnen en referenties: 6
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!